(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 29 دی 1389- شماره 19844

ثبات نسبي قيمت ها در نخستين ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
گازوئيل بخش كشاورزي 150 تومان
بهمني:اگر تا پايان سال سر مايه خود را 2برابر نكنند بانك هاي خصوصي ، موسسه اعتباري مي شوند
60 ليتر بنزين 400 توماني سهميه بهمن ماه
احداث 350 هزار واحد مسكوني مهر سال 90
تا پايان امسال صنايع انرژي بر اصلاح ساختار نكنند جريمه مي شوند
اجراي طرح بازرسي ويژه نوروز از 15 بهمن
انتقاد از برگزاري نمايشگاه هاي بدون مجوز
حراج پوشاك در 2 هزار واحد صنفي
كوتاه اقتصاديگزارش خبري كيهان
ثبات نسبي قيمت ها در نخستين ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

يك ماه از اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه ها به عنوان يكي از كارشناسي ترين طرحهاي تاريخ اقتصادي ايران گذشت. اين طرح بزرگ و تحول آفرين درحالي با موفقيت يك ماه نخست خود را پشت سر گذاشت كه در روزهاي آغازين اجراي آن، منتقدان، دولت را فاقد توانمندي اجراي آن مي دانستند و به موازات برخي رسانه هاي بيگانه، ايجاد فضاي بي اعتمادي را در دستور كار خود داشتند.
قبل از هدفمند شدن يارانه ها، نگراني هايي درباره افزايش قيمت ها يا افزايش تورم در بين مردم به وجود آمده بود، اما با گذشت يك ماه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، نه تنها شاهد افزايش قيمت ها و تورم ناشي از اجراي اين قانون نبوده ايم، بلكه برخي از بخش ها همچون خودرو با كاهش قيمت روبه رو شده و بخش هايي همچون مسكن ثبات قيمتي را تجربه مي كنند.
در اين راستا، گزارش اخير بانك مركزي از قيمت اقلام خوراكي در پايتخت در هفته منتهي به 24 دي ماه نشان مي دهد كه بازار مواد خوراكي در اين دوره يك ماهه از ثبات نسبي برخوردار بوده است و حتي در برخي از مواد خوراكي نيز طي نخستين ماه اجراي هدفمندسازي، شاهد كاهش قيمت ها هستيم.
رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي در اين خصوص مي گويد: در مدت يك ماهي كه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي گذرد تمام تلاش ما در اتحاديه اين بوده كه افزايش قيمتي در حوزه مواد غذايي نداشته باشيم و خوشبختانه با نظارت و اشراف كاملي كه در اين جريان داشتيم، موفق شديم جلوي افزايش قيمت ها را بگيريم.
قاسمعلي حسني مي افزايد: بايد پذيرفت كه بزرگترين جراحي اقتصاد كشور در صد سال اخير در حال انجام است و طبعاً نوك پيكان اين تحولات بايد مستقيماً در بخش موادغذايي تأثير مي گذاشت، ولي با اعمال مديريت و نظارت دقيق و اشراف كامل اطلاعاتي در حوزه كاري، طي برنامه ريزي هايي كه داشتيم موفق به ايجاد ثبات قيمت ها و حاكم شدن آرامش در بازار شديم.
ثبات نسبي قيمت ها مي تواند به نوعي كارنامه عملكرد وزارت بازرگاني و اصناف در مهار قيمتها بعد از اجراي هدفمندسازي يارانه ها باشد كه مي توانست در اثر جو رواني به يكباره جهش پيدا كند. به نظر مي رسد با توجه به نحوه برخورد و سياست هاي اجرايي كه دولت و مسئولان در اين زمينه اتخاذ كرده اند همه چيز در كنترل است و قيمت ها حالت عادي دارد.
در مدت يك ماه اخير، مجموعه دولت تلاش كرد براي به نتيجه رسيدن اين قانون هرچه در توان دارد به ميدان بياورد و خوشبختانه تاكنون به نحوي عمل كرده كه مردم به طرح اطمينان پيدا كرده اند و با حضوري مسئولانه در نهايت با آن همراه شده اند.
به نظر مي رسد قانون هدفمند كردن يارانه ها گام هاي بزرگي از اجرايي شدن خود را پشت سر گذاشته و گردنه هاي پراهميتي را به خوبي و درستي طي كرده است. صرفه جويي 400 ميليون كيلووات ساعت مصرف برق به ارزش 40 ميليون دلار آن هم تنها در 20 روز نخست اجراي قانون هدفمندسازي خود بهترين گواه و ميزان اثرگذاري اين طرح است. اين موضوع بر مصرف سوخت گازوئيل نيروگاهها نيز تاثير مثبتي داشته و آن را در 20 روز نخست اجراي طرح، بيش از 105 ميليون ليتر كاهش داده است.
قائم مقام شركت توانير با اعلام كاهش 7 درصدي مصرف برق در كشور مي گويد: «از ابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مردم استقبال خوبي از اين طرح نشان دادند و در پيك مصرف حدود 7 درصد در مقايسه با سال گذشته كاهش مصرف داشتيم.»
يك شهروند در گفتگو با خبرنگار ما، فرهنگ سازي مبتني بر صرفه جويي را يكي از آثار بسيار در خور اهميت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در يك ماه اخير دانسته و مي گويد: «با اجراي اين قانون، هدف فرهنگ سازي مبتني بر صرفه جويي محقق شده است. به عنوان مثال تا ديروز كسي به اين توصيه ها كه لامپ اضافي را خاموش كنيد تا بقيه هموطنان هم از نعمت برق بهره مند باشند يا شعله گاز بخاري را كاهش دهيد توجه چنداني نمي كرد، اما امروز مي بينيم كه صرفه جويي به عنوان يك راهبرد در ميان مردم مطرح شده و همه در مورد راهكارهاي بهتر براي صرفه جويي بيشتر با همديگر صحبت مي كنند.»
عضو هيئت مديره انجمن صنايع گچ نيز كاهش انرژي مصرفي بخش صنعت را اولين نمود عيني هدفمندي يارانه ها ارزيابي مي كند و مي گويد؛ «خشك كردن بلوكهاي گچي در هواي آزاد به جاي استفاده از دستگاه هاي خشك كن و صرفه جويي 650 ميليون توماني در هر كارخانه توليد گچ، يكي از اقدامات مشهود توليدكنندگان در جهت كاهش مصرف انرژي است.»
وي مي افزايد: در يكي از كارخانه هاي گچ كشور كه در استان تهران واقع شده است، سالانه 5 ميليون متر مكعب گاز براي خشك كردن 350 هزار متر مربع بلوك گچي صرف مي شد كه هم اكنون به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي، اين بلوك هاي گچي به جاي خشك شدن در دستگاه هاي خشك كن، در فضاي آزاد خشك مي شوند.
به اعتقاد وي، با اين كار سالانه حدود 500 ميليون تومان در هزينه گاز و 60 ميليون تومان نيز در هزينه برق مصرفي در موتورهاي دستگاه هاي خشك كن صرفه جويي مي شود.
البته بايدگفت اطلاع رساني ضعيف برخي از دستگاههاي ذيربط در هدفمندسازي يارانه ها، يكي از نواقصي است كه در يكماه اخير محسوس بوده و دولت بايد براي هدفمند كردن اطلاع رساني نيز تدبير بهتري بينديشد.
يك شهروند در اين خصوص معتقد است، يكي از سوالات و ابهامات اساسي در اذهان اكثر مردم اين است كه آيا هدفمندي يارانه ها همان حذف يارانه هاست؟ و مي توان دليل عمده و اساسي چنين برداشتي از نام اين قانون را در كم توجهي به امر اطلاع رساني به مردم دانست. زيرا اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به معني حذف يارانه ها نيست. به اعتقاد اين شهروند، چنين برداشتي از سوي بيشتر مردم نشان دهنده آن است كه هنوز بخشي از جامعه در خصوص ضرورت اجراي اين قانون آگاهي كامل ندارند.
يك روستايي نيز در تماس با كيهان با اشاره به اينكه تمام اطلاعات و معلومات او از هدفمندسازي يارانه ها به اين جمله ختم مي شود كه قرار است هرچند وقت يكبار پولي به حسابش واريز شود مي افزايد: «در روستايي كه در آن زندگي مي كنم تعداد افرادي كه معلوماتشان از نحوه پرداخت و شكل اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها به تعداد انگشتان دو دست نيز نمي رسد، ما كه اهالي روستا هستيم چندان متوجه اتفاقات رخ داده در سطح شهر نيستيم اما آنچه كه از طريق تلويزيون و راديو دست گيرمان شده اين است كه اين يارانه ها قرار است وضع اقتصادي ما را بهتر كند.»
جاي ترديد نيست كه اگر اين قانون همچنان درست اجرا شود، عدالت مدارانه ترين پروژه اي است كه در سال هاي اخير شاهدش بوده ايم، چرا كه ديگر اين ذهنيت كه اگر ثروت بيشتري داري، پس مي تواني بيشتر مصرف كني و سهم بيشتري از يارانه ها بگيري اما هر چه فقيرتر باشي، به همان نسبت، سهم كمتري از ثروت عمومي خواهي داشت از بين مي رود.

 گازوئيل بخش كشاورزي 150 تومان

وزير جهاد كشاورزي بسته هاي حمايتي بخش كشاورزي در طرح هدفمندي يارانه ها را تشريح كرد.
«صادق خليليان» در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دولت در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها 85 درصد از سوخت دامداري ها و مرغداريها را تامين مي كند، گفت: دولت به گلخانه داران سوخت ارزان قيمت 150 توماني مي دهد.
وزير جهاد كشاورزي در تشريح طرح حمايت از توليد كنندگان در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: براساس اين طرح، سهميه سوخت واحدهاي توليدي دامپروري و مرغداري تا 85 درصد تامين مي شود؛ زيرا وزارت جهاد كشاورزي معتقد است كه 15 درصد باقي مانده بايد براي افزايش بهره وري توسط توليدكنندگان پرداخت شود.
وي ادامه داد: سوخت گازوئيل مشخص شده در اين بخش با نرخ هر ليتر 150 تومان در اختيار توليدكنندگان واحدهاي مرغداري و دامپروري قرار مي گيرد.
خليليان اختصاص يك ميليون تن جو و يك ميليون تن گندم با قيمت يارانه اي براي واحدهاي دامداري و مرغداري را از ديگر موارد اين طرح ذكر كرد و گفت: از اين طريق هزينه هاي توليد در اين واحدها كاهش پيدا مي كند و زمان پرداخت وجه اين نهاده ها سه ماه پس از تحويل تعيين شده است.
وي افزود: براي اصلاح سامانه هاي مصرف انرژي در واحدهاي دامداري 3 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي 10 هزار واحد دامداري و به طور متوسط 30 ميليون تومان براي هر واحد دامداري با بازپرداخت 5 ساله در نظر گرفته شده است.
وزير جهاد كشاورزي گفت: براي اصلاح مصرف انرژي بهبود وضعيت دان خوري و آبخوري در واحدهاي مرغداري به طور ميانگين براي هر واحد مرغداري 55 ميليون تومان با بازپرداخت و طولاني مدت و بهره 4 درصد در نظر گرفته شده است كه گام نخست با اجراي آن تا 50 درصد مصرف انرژي و هزينه ها كاهش مي يابد.
وزير جهاد كشاورزي همچنين به بسته حمايتي ايجاد سامانه هاي نوين آبياري در مزارع و باغات اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح هزينه مصرف سوخت 50 درصد كاهش مي يابد و راندمان مصرف آب كشاورزي هم دو برابر افزايش مي يابد.
وي گفت: همچنين در اين راستا احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي براي استفاده از آبياري ثقلي در نظر گرفته شده است كه با اجراي اين روش پمپاژ آب از آب هاي زيرزميني جلوگيري شده و سطح آب هاي زيرزميني كاهش نمي يابد كه در گام نخست براي يك ميليون و 400 هزار هكتار از زمين هاي پاياب سدها هدفگذاري شده است.
خليليان در مورد تامين سوخت واحدهاي گلخانه اي گفت: گلخانه ها هم مانند ساير توليدي ها گازوئيل با قيمت 150 تومان دريافت خواهند كرد و 15 روز هم سوخت به قيمت 165 ريال در اختيار آنها گذاشته مي شود، همچنين براي هر واحد گلخانه اي تا سقف 4 ميليون تومان وام در نظر گرفته شده است.

 بهمني:اگر تا پايان سال سر مايه خود را 2برابر نكنند بانك هاي خصوصي ، موسسه اعتباري مي شوند

رئيس كل بانك مركزي از رشد 456 هزار ميليارد ريالي سپرده و نقدينگي از سال گذشته تاكنون خبر داد.
محمود بهمني در همايش ملي بازار سرمايه در ايران 1404، رشد ميزان تسهيلات دهي بانك ها از دي ماه 88 تا سال جاري را
1/21درصد اعلام كرد و گفت: طي اين مدت رشد نقدينگي 456 هزار ميليارد ريال بوده است.
وي همچنين ميزان منابع موجود در آبان ماه سال جاري را 2 هزار و 880 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين رقم پس از كسر سپرده قانوني به 2 هزار و 540 هزار ميليارد ريال كاهش يافت كه در نهايت 2 هزار و 771 هزار ميليارد ريال تسهيلات از اين منابع پرداخت شده است.
به گفته بهمني، 109درصد منابع شبكه بانكي تسهيلات پرداخت شده كه از اين ميزان 117درصد از طرف بانك هاي دولتي و 85درصد توسط بانك هاي خصوصي بوده است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه با تشريح وضعيت نقدينگي در كشور، گفت: با توجه به شرايط سيستم بانكي نقدينگي دي ماه سال جاري به دو هزار و 674 هزار ميليارد ريال رسيده است كه اين رقم بيانگر افزايش 6/14درصدي يعني رشد 341 هزار ميلياردي نقدينگي در بازه زماني مشابه سال گذشته است.
وي با بيان اينكه نقدينگي نسبت به هفته مشابه سال قبل 544 هزار ميليارد ريال رشد داشته است، ادامه داد: اين رقم همچنين نسبت به هفته مشابه سال قبل 5/25درصد رشد داشته است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه سيستم بانكي كشور بيش از اين ميزان توان تزريق نقدينگي به بخش هاي مختلف را ندارد، گفت: رشد نقدينگي در پايان سال 88 معادل 9/24درصد رشد داشته كه اين رقم در سال قبل از آن
9/15درصد بوده است.
وي سپس اظهار داشت: هم اكنون بهره وري در كشور معادل 5/2درصد است كه براي رسيدن به اهداف چشم انداز بايد برنامه هايي براي افزايش بهره وري در واحدهاي توليدي در نظر گرفت.
بهمني با تاكيد بر شتاب بيشتر خصوصي سازي در كشور به خصوص شبكه بانكي، افزود: مديريت بانك هاي خصوصي نيز بايد از بخش خصوصي تعيين شوند زيرا مديريت هاي دولتي اهميت چنداني به مسايلي چون جرايم بانكي نمي دهند.
بهمني در ادامه با بيان اينكه بانك هاي خصوصي بايد تا پايان سال سرمايه خود را دو برابر كنند گفت: در غير اين صورت يك رتبه تقليل خواهند يافت و به موسسه اعتباري تبديل مي شوند.
رئيس كل بانك مركزي گفت: در بسته سياستي بانك مركزي براي سال آينده تغيير سقف تسهيلات بانكي و تغيير در نسبت ذخيره قانوني براي فراهم شدن امكان تسهيلات دهي بيشتر در دستور كار قرار دارد.
وي با بيان اينكه هم اكنون نرخ سود برخي از عقود مشاركتي تا 28 و 30درصد مي رسد، گفت: براي اين سودها نيز بايد سقفي در نظر بگيريم.
ارزش بازار سرمايه 9 ميليارد تومان
رئيس سازمان بورس ديگر سخنران اين همايش، در بيان ارزش بازار سرمايه كشور با يادآوري اين كه در سال 84 ارزش 32 ميليارد تومان در اين بازار ديده شده گفت: امروز ارزش بازار سرمايه در حوزه اوراق بهادار 94 ميليون تومان و در فرابورس معادل 9 ميليارد تومان است كه ارزش كل بازار سرمايه كشور را به 103 ميليارد تومان رسانده است.
علي صالح آبادي همچنين اظهار داشت: ارزش معاملات در سال 84 پنج هزار ميليارد تومان و در سال جاري 24 ميليارد تومان در فرابورس و اوراق بهادار است همچنين تنوع صنعتي در بورس با نزديك به 40 صنعت بورس ايران را به عنوان متنوع ترين بورس مطرح كردند اين در حالي است كه از سال 84 تاكنون هيچ شعبه اي ايجاد نشده البته بازار سرمايه با توسعه الكترونيكي مواجه بوده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به اين كه بورس كالا در سال 84 با دو هزار و 400 ميليارد تومان ارزش فعاليت مي كرد امسال به ارزشي معادل 10 هزار ميليارد تومان رسيده است، اظهار كرد: با قانون بهره وري كشاورزي پيش بيني مي كنيم از ابتداي سال آينده بخش كشاورزي نزديك به 400 ميليارد تومان ارزش برسد اين در حالي است كه سال گذشته حجم معاملات كشاورزي 44 ميليارد تومان بوده است.

 رويانيان اعلام كرد
60 ليتر بنزين 400 توماني سهميه بهمن ماه

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور بااشاره به اختصاص 60 ليتر سهميه بنزين 400 توماني براي خودروهاي شخصي در بهمن ماه گفت: از ابتداي اين ماه سهميه گازوئيل 165 ريالي حذف و خودروهايي كه تا اين تاريخ از اين سهميه استفاده نكرده باشند، سهميه آنها باطل مي شود.
محمد رويانيان در نشست خبري با اشاره به اينكه سهميه بنزين بهمن ماه براي خودروهاي شخصي به ميزان 60 ليتر با قيمت 400 تومان در نظر گرفته شده اظهار داشت: اين رقم براي تاكسي هاي بنزين سوز شهري 500 و بنزين سوز جاده اي 750 ليتر در نظر گرفته شده است.
وي افزود: سهميه بنزين بهمن ماه براي تاكسي هاي دوگانه سوز شهري 300 و دوگانه سوز برون شهري 500 ليتر منظور مي شود. سهميه فوق الذكر ساعت 24 روز 30 دي ماه در كارتهاي سوخت شارژ مي شود.
رويانيان در خصوص اختصاص سهميه گازوئيل براي خودروهاي ديزلي نيز گفت: براساس متوسط مصرف 9 ماهه گذشته اين خودروها سهميه گازوئيل براي آنها در نظر گرفته شده است كه البته اين خودروها امكان دريافت گازوئيل به ميزان 3 برابر سهميه روزانه با توجه به جدول مشخص شده را در طول يك روز دارند.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور يادآور شد: از ابتداي بهمن ماه سهميه گازوئيل 165 ريالي حذف مي شود و خودروهايي كه تا اين تاريخ از اين سهميه استفاده نكرده باشند سهميه آنها باطل مي شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون كارت هوشمند گازوييل در اختيار جايگاه داران سراسر كشور قرار گرفته است گفت: هم اكنون امكان عرضه گازوييل با نرخ 350 تومان براي انواع خودرو وجود دارد.
رويانيان همچنين نرخ فروش گازوئيل به خودروهاي ترانزيتي و خارجي را در داخل كشور 350 تومان اعلام كرد و افزود: در مجموع دامنه اختصاص سهميه گازوئيل به خودروها از 30 ليتر تا 250 ليتر در روز تعيين شده است.
وي، همچنين از افزايش نرخ كرايه تاكسي ها از اول بهمن ماه خبر داد و تاكيد كرد: بايد متوسط نرخ كرايه تاكسي ها در تهران از ابتداي بهمن حدود 15 درصدافزايش يابد.

 در فاز نخست انجام مي شود
احداث 350 هزار واحد مسكوني مهر سال 90

معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: براساس برنامه ريزي صورت گرفته براي طرح مهر در سال 1390، احداث 350 هزار واحد مسكوني در مرحله نخست پيش بيني شده است كه
5/28درصد آن در شهرهاي جديد صورت مي گيرد.
جمشيد نورصالحي در گفت وگو با ايرنا افزود: سهميه تعيين شده براي شهرهاي جديد در مرحله نخست طرح مهركه از سال آينده آغاز مي شود، 100 هزار واحد مسكوني است.
وي در ارتباط با آئين نامه اجرايي طرح مهر در سال 1390 گفت: واگذاري پروژه ها به شركت هاي سازنده براساس رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و انجمن انبوه سازان صورت مي گيرد كه پيمانكاران رتبه يك چنانچه خانه ها را به شكل صنعتي بسازند سهميه آنها تا سقف 600 دستگاه تعيين شده و در صورتي كه سنتي ساخت و ساز كنند اين رقم 400 دستگاه تعيين شده است.
وزارت مسكن و شهرسازي در برنامه ريزي اوليه طرح مهر كه از خرداد ماه 1386 شكل اجرايي به خود گرفت، سهميه 937 هزار واحد مسكوني را تحت پوشش گرفت كه قرار است مجموع اين واحدها تا پايان شهريورماه 1390 تحويل واجدين شرايط مربوطه شود.
نورصالحي اضافه كرد: پيمانكاران رتبه دو در برنامه سال آينده طرح مهر اجازه ساخت 450 واحد مسكوني به روش صنعتي دارند كه در قالب شيوه سنتي اين رقم به 300 دستگاه كاهش خواهد يافت.
معاون وزير مسكن و شهرسازي تاكيد كرد: پيمانكاراني كه در برنامه اوليه طرح مهر ساخت تعدادي از واحدها را متعهد شدند و قرارداد مربوطه را نيز امضا كردند اما تاكنون خانه ها را تحويل ندادند در برنامه آتي نمي توانند مشاركت داشته باشند.
نورصالحي گفت: سياست وزارت مسكن و شهرسازي در اين مرحله از طرح مهر اولويت دادن به ساخت صنعتي واحدهاي مسكوني است و اكنون سقف تسهيلات صنعتي سازي واحدهاي مسكوني مهر نيز 250 ميليون ريال است.
به گفته مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، قيمت ساخت واحدهاي مسكوني طرح مهر همچنان از قرار هر متر مربع سه ميليون ريال است و هيچ افزايشي نسبت به گذشته ندارد.
وي يادآور شد: پيمانكاراني كه در شهرهاي جديد در چارچوب طرح مهر فعاليت دارند، چنانچه تمايل داشته باشند كه عمليات احداث محوطه، واحدهاي خدماتي، مدرسه و مسجد را خود به مورد اجرا بگذارند با اولويت به آنها واگذار مي شود در غير اين صورت به ساير سازندگان واگذار خواهد شد.
نورصالحي تاكيد كرد: قرارداد پروژه هاي مسجد، واحدهاي تجاري و ساير اماكن خدماتي در شهرهاي جديد با مهلت يك ساله تنظيم مي شود و تا پايان سال 1390 مدت زمان تعيين شده است.
شهرهاي جديد تحت پوشش وزارت مسكن و شهرسازي در چارچوب طرح مهر و براساس برنامه ريزي اوليه سهميه 25 درصدي داشتند.

 تا پايان امسال صنايع انرژي بر اصلاح ساختار نكنند جريمه مي شوند

صنايع قديمي تا پايان امسال فرصت دارند براي تطبيق استانداردهاي مصرف سوخت اقدام كنند. در صورت اصلاح نكردن مصرف انرژي جريمه مي شوند.
عباس كاظمي مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در مورد 18 صنعت انرژي بر، استانداردهاي مصرف سوخت را تدوين كرده ايم، گفت: صنايع انرژي بر در قانون به صنعتي گفته مي شود كه سالي 5 ميليون متر مكعب گاز يا 5 هزار متر مكعب مازوت مصرف مي كند.
وي افزود: براي اين صنايع در سال هاي گذشته استانداردهايي تدوين كرده ايم و به كارخانجات جديد بعد از گرفتن موافقت اصولي گفته مي شود كه به ازاي هر تن محصول ميزان مشخصي سوخت تحويل آنها مي شود و از آنها تعهد مي گيريم.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با بيان اينكه طراحي صنايع جديدالاحداث كه بعد از تدوين استانداردها ايجاد شده اند براساس معيارهاي مصرف سوخت است، گفت: صنايع قديمي را هم مميزي كرده ايم و به آنها اطلاع داده ايم كه يا خود را اصلاح كنند يا در صورت اصلاح نكردن مصرف انرژي، جريمه مي شوند كه جرائم نيز در نهايت صرف مميزي و تدوين استانداردهاي انرژي مي شود.
وي اضافه كرد: اين معيارها طبق قانون هر 3 سال يكبار مورد بازنگري قرار مي گيرد كه ما در حال تدوين استانداردهاي جديد هستيم و استانداردهاي جديد طبعا سخت گيرانه تر و كيفي تر از استانداردهاي قبلي خواهد بود.
كاظمي اظهار داشت: صنايع فولاد، سيمان، آجر و آهك، شيشه، روغن نباتي، كاشي، آلومينيوم، كاغذ، روغن موتور، قند و شكر، گچ و تاير از جمله صنايع انرژي بر هستند كه در مورد همه آنها متوسط مصرف انرژي در جهان و ايران و معيار مصرف قديمي ها و جديدالاحداث ها را در اختيار داريم.

 اجراي طرح بازرسي ويژه نوروز از 15 بهمن

مدير بازرسي و نظارت بر اصناف از اجراي طرح هاي ويژه نظارت و بازرسي از اواسط بهمن ماه خبر داد و گفت: طي ماه گذشته نزديك به 30 هزار واحد صنفي مورد بازرسي قرار گرفته و با متخلفان برخورد شد.
رضا كرمي در گفتگو با شابا در خصوص اقدامات انجام شده مبني بر كنترل و نظارت بر بازار اعلام كرد: در روند بازرسي ها اصناف بيشترين همكاري را با بخش بازرسي انجام دادند.
مدير بازرسي و نظارت بر اصناف، ميانگين آمار تخلفات را تقريباً 30 هزار واحد از 750 هزار واحد اعلام كرد و افزود: هميشه مقدار جزئي تخلف طبيعي است. تخلفات صورت گرفته توسط اصناف در كشور حدود 2 تا 5 درصد است كه نشان دهنده همكاري اصناف با مراكز بازرسي است.
وي تصريح كرد: بيشتر تخلفات صورت گرفته توسط اصناف در رابطه با نقض قيمت ها، كم فروشي و گران فروشي و بيشتر در حوزه لبنيات بوده است.
كرمي با اشاره به اينكه شعار ما رضايت مصرف كننده است، در رابطه با اقدامات مربوط به ايام عيد گفت: نمايشگاه هاي بهاره از 5 اسفند ماه فعاليت خود را آغاز مي كنند حراج پوشاك نيز در اين ايام از اين روي طرح هاي بازرسي ويژه از اواسط آغاز مي شود.

 انتقاد از برگزاري نمايشگاه هاي بدون مجوز

مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي، برگزاري هر نوع نمايشگاه را بدون مجوز موجب انحطاط اين صنعت دانست و گفت: هم اكنون تعدادي از نمايشگاه ها بدون دريافت مجوز برگزار مي شوند.
كاظم اكبرپور در نشستي با خبرنگاران با بيان اينكه بارها گفته شده كه از نظر كارشناسي برگزاري نمايشگاه ها نبايد در سايت هاي (مكان ها) غير معتبر برپا شود، افزود: برپايي نمايشگاه در چنين مكان هايي، اعتراض شركت ها و انتقاد ما را در بر داشته است.
وي با ابراز تاسف از اينكه مكان كنوني نمايشگاه بين المللي قادر به ميزباني همه نمايشگاه ها نيست، اظهار داشت: با اين حال نمايشگاه هاي تخصصي و كم مراجعه در اين محل برپا مي شود.
اكبرپور تاكيد كرد: نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي بايد در مكان هاي معتبر برگزار شود.
وي سپس گفت: پورتال نمايشگاه مجازي براي دسترسي به رصد نمايشگاه ها توسط عموم مردم، تا پايان سال راه اندازي مي شود كه اين پورتال منطبق با استانداردهاي جهاني و رعايت تمام جوانب امر خواهد بود.
مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي در ادامه گفت: برگزاري بيش از 60 نمايشگاه داخلي و 15 نمايشگاه خارجي در دستور كار امسال قرار گرفته كه بخش عمده اينها برپا شده است.
وي با اشاره به ضرورت احداث شهرك نمايشگاهي در كشور ادامه داد: تفاهمنامه هاي اوليه براي ايجاد اين شهرك امضا شده و كميته اي مسئول بررسي شده است.اكبرپور، با تاكيد بر نبود محل برگزاري نمايشگاه هاي جامع و بزرگ در كشور گفت: در نظر داريم با استفاده از ظرفيت هاي موجود، اين خلأ بزرگ را پر كنيم.
وي، حضور ايران در اكسپو 2010 چين را بسيار مثبت و سازنده ارزيابي كرد و ادامه داد: با توجه به برگزاري اكسپو 2015 در شهر ميلان ايتاليا، برنامه ريزي براي حضور پر رنگ و تاثيرگذار اين رويداد جهاني در دستور كار قرار گرفته است.اكبرپور، واقع شدن اكسپو 2015 در اروپا و ظرفيت ها و جذابيت هاي كشور ايتاليا را يكي از نقاط قوت اكسپو آينده اعلام كرد.وي افزود: با توجه به امكان بازديد مردم ساير كشورهاي اروپا از اين نمايشگاه و مساحت 700 هكتاري اختصاص داده شده براي آن، اين رويداد فرصت مناسبي است تا فرهنگ و هنر كشورمان را در معرض ديد مردم اين قاره قرار دهيم.

 حراج پوشاك در 2 هزار واحد صنفي

رئيس اتحاديه كشوري پوشاك از برپايي جشنواره پوشاك در 2 هزار واحد صنفي به مناسبت ايام عيد نوروز، از اواسط اسفند ماه خبر داد.
ابوالقاسم شيرازي در گفتگو با شابا در خصوص استقبال از جشنواره پوشاك كه چندي پيش برگزار شد، گفت: در فروشگاه هاي بزرگ و برندهاي معروف، از اين جشنواره استقبال بسيار خوبي به عمل آمد.
رئيس اتحاديه كشوري پوشاك تصريح كرد: شايد در واحدهاي كوچك، استقبال كمتر از فروشگاه هاي بزرگ بود، كه علت آن مي تواند تنوع و جذابيت كالا در فروشگاه هاي بزرگ باشد. اما به طور كلي جشنواره با استقبال قابل توجهي مواجه شد.
وي در خصوص تدابير اتخاذ شده براي ايام عيد افزود: در روزهاي پاياني سال، جشنواره پوشاك در 2 هزار واحد صنفي برگزار خواهد شد و براي رفاه بيشتر حال مصرف كنندگان، محصولات در اين واحدها با 10 الي 20 درصد تخفيف و زير قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.

 كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل صندوق تامين اجتماعي از پيش بيني بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان اين صندوق در برنامه پنجم خبر داد.رحمت الله حافظي گفت: در صورت تصويب نهايي برنامه پنجم توسعه، بيمه هاي درماني مكمل مكلف به پوشش آن دسته از خدماتي مي شوند كه در بسته پوششي بيمه پايه تعريف نشده باشد.
¤ مديرعامل پالايشگاه بندرعباس گفت: پالايشگاه بندرعباس در فهرست واگذاري هاي نفت قرار داشت، اما در سال جاري دولت تصميم گرفت كه اين پالايشگاه ديگر واگذار نشود بنابراين سهم 30درصدي اين پالايشگاه عودت داده مي شود.
¤ دبير انجمن توليدكنندگان نوشابه از مذاكره توليدكنندگان با مسئولان سازمان حمايت براي قيمت گذاري جديد نوشابه خبر داد.وي اظهار داشت: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها هزينه توليد نوشابه را در كشور 20درصد و هزينه حمل و نقل را بين 15 تا 40درصد در نقاط مختلف كشور تغيير داده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 8820، 8887، 8888، 8879، 8878، 8864 الي 8867 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن با اشاره به گزارش مجلس از عملكرد صنعت در برنامه چهارم، رسيدن به سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي (GDP) را بيش از هدفگذاري هاي برنامه چهارم توسعه اعلام كرد.
¤ معاون وزير تعاون از هماهنگي با وزارت اقتصاد براي اجراي تخفيف مالياتي 25درصدي تعاوني ها طبق پيش بيني اصل 44 خبر داد و گفت: به دليل عدم تامين منابع، تخفيف بيمه اي تعاوني ها تاكنون عملياتي نشده است.
¤ رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي تصويري و تلفن همراه كشور بزرگترين معضل بازار كالاهاي ديجيتال را قاچاق گوشي هاي موبايل عنوان كرد و خواستار تصويب هرچه سريعتر تعرفه 10درصدي براي واردات اين كالا به كشور شد.
¤ مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران از سهم 4 درصدي صنعت مس در توليد ناخالص داخلي (GDP) خبر داد. اردشير سعدمحمدي ظرفيت توليد مس كشور پيش از انقلاب اسلامي را حدود 70 هزار تن در سال اعلام كرد و گفت: پس از پيروزي انقلاب، اين ميزان با همت متخصصان داخلي با 3 برابر افزايش به 210 هزار تن مس كاتدي در سال گذشته رسيد.
¤ رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، از مذاكره با دو بانك عامل براي در اختيار گذاشتن اعتباراتشان به مجموعه اصناف در جريان اجراي بسته حمايتي اصناف خبر داد.حسين رادمرد گفت: طي جلسه اي كه با دو بانك ملي و ملت داشتيم رايزني ها و مذاكراتي را صورت داديم تا اين بانكها منابع خود را به مجموعه اصناف اختصاص بدهند.
¤ با انعقاد قرارداد بين همراه اول و اپراتور AWCC افغانستان، دومين اپراتور افغانستان نيز به شبكه رومينگ اعتباري همراه اول پيوست. همچنين با پيوستن اپراتور Jersey انگلستان به شبكه همراه اول، تعداد اپراتورهاي طرف قرارداد رومينگ بين الملل اين شركت به 266 اپراتور رسيد.
¤ رئيس سازمان چاي هند با اشاره به تصميم اخير بانك مركزي هند عليه تهران هشدار داد اين تصميم صادرات چندين هزار تني چاي هند به ايران را تهديد كرده است. در اين زمينه شركت نفتي عصار دومين واردكننده هندي نفت از ايران نيز اعلام كرد: تصميم اخير دهلي نو تاكنون هيچ گونه تاثير منفي بر واردات نفت اين شركت از ايران نداشته است.
¤ بانك صادرات ايران به منظور اشاعه سنت پسنديده قرض الحسنه در جامعه و در راستاي رفع گرفتاري هاي نيازمندان و آحاد جامعه بيش از 9976 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان واجدشرايط پرداخت كرد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14