(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 22 فروردین 1390- شماره 19898

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه (يادداشت روز)
رئيس جمهور در ديدار وزيرخارجه اروگوئه : نظم ظالمانه حاكم برجهان در حال اضمحلال است
لنگ (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
ناگفته هاي سردارافشار از دستگيري متجاوزان انگليسي در فروردين 86:
رهبر انقلاب فرمودند با اين كار 3 سيلي به صورت انگليس زديد
لاريجاني: طرح نظارت بر نمايندگان بعد از بودجه در صحن علني بررسي مي شود
آقاي مرگ موش بالاخره از بلژيك قيام كرد! (خبر ويژه)
جروزالم پست: در فقدان مصر عربستان بايد خاكريز مقابله با اسلامگرايان شود (خبر ويژه)
تا 40 سال ديگر هم نمي توانيم عليه رژيم هيچ غلطي بكنيم (خبر ويژه)
يك «سازمان» مگر چند بار مي تواند خودكشي كند؟! (خبر ويژه)
جمعيت انبوه 3 نفره!! (خبر ويژه)
بلانسبت خودم فضاي مجازي ساده لوحان را مي بلعد! (خبر ويژه)پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه (يادداشت روز)

رهگيري تحولات منطقه در 3 ماه گذشته نشان دهنده عزم راسخ ملت ها بر سرنگوني حكومت هاي دست نشانده و سرسپرده است. سقوط ديكتاتورهايي چون «حسني نامبارك» و «بن علي» و به نتيجه نرسيدن دسيسه آمريكا و غرب براي مصادره انقلاب هاي مردمي در تونس، مصر، ليبي، يمن، بحرين و... حاكي از آن است كه پيامدهاي اين تحولات شتاب آلود بر مسير اراده ملت ها در جريان است و توطئه ها و كارشكني ها در اطراف و اكناف خيزش و خروش مردمي و موج بيداري اسلامي در پهنه منطقه ابتر خواهد ماند تا صف رو به سقوط ديكتاتورها و سقوط زنجيره اي دولت هاي وابسته به نظام سلطه لباس عينيت بر تن نمايد.
اين يادداشت در پي آن نيست كه پيام ها و پيامدهاي سياسي اين تحولات را همانطور كه در بالا به صورت موجز به آن اشاره شد مورد بحث و پردازش قرار دهد. آنچه در اين نوشته دنبال و مورد واكاوي قرار خواهد گرفت پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه است.
1- از آغاز انتفاضه و قيام ملت هاي منطقه كه از تونس كليد خورد و به صورت دومينو به مصر، يمن، ليبي، بحرين و... رسيد و اردن و عربستان را در صف انتظار دارد، همواره با راهبرد «مشت آهنين» و سركوب اعتراض هاي مدني و مردمي از سوي دولت هاي دست نشانده و ديكتاتورهاي حاكم بر آنها روبرو شده است كه با ضرب و جرح و كشتار مردم خشونت آفريده اند. در اين ميان- آنگونه كه مسبوق به سابقه است- نهادهاي بين المللي بار ديگر كاركرد دوگانه خود را در موضوعات و مصاديقي از اين دست به نمايش گذاشتند. بنابراين اولين پيامد حقوقي تحولات منطقه با توجه به ناكارآمدي سازمان ملل و بخصوص ركن محوري آن يعني «شوراي امنيت» سوگيري ملت هاي منطقه و افكار عمومي دنيا براي ترميم ساختار كهنه و فرسوده بزرگ ترين سازمان بين المللي است.
شوراي امنيت سازمان ملل علي رغم آن كه طبق منشور سازمان ملل متحد وظيفه خطير صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد در برابر موج خشونت و كشتار و خونريزي دولت هاي ديكتاتور در تحولات منطقه وظيفه اوليه خود را انجام نداد تا جايي كه حتي رسانه هاي خارجي نيز نتوانستند اين واقعيت را انكار كنند.
به عنوان نمونه پايگاه اينترنتي «گالف نيوز» از ميان تحولات منطقه ليبي را نشانه رفته و در ناكارآمدي سازمان ملل طي گزارشي مي نويسد؛ هر چند شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص ليبي قطعنامه اي را به تصويب رساند تا براي جان غيرنظاميان تدابير لازمي اتخاذ نمايد و حكومت قذافي را از آسيب رساندن به مردم بازدارد اما اين قطعنامه [1973] به ايجاد آينده اي بهتر براي ليبي منجر نشده و نخواهد شد.
متاسفانه پس از صدور قطعنامه شوراي امنيت درباره ليبي اتفاقات بعدي به وضوح نشان مي دهد كه اين شورا در خدمت به آمريكا و اذنابش به صدور چنين قطعنامه اي همت گمارده است! طبق قطعنامه منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي مي بايست نيروهاي ائتلافي كشورهاي تحت فرماندهي «ناتو»، حفاظت از غيرنظاميان در مقابل حملات ارتش قذافي را تامين مي كردند اما نه تنها اين وظيفه و مسئوليت مهم انجام نگرفته است بلكه ناتو بارها و به كرات و به صورتي مرموزانه به نيروهاي مخالف قذافي و غيرنظاميان حمله كرد. اين حملات مكرر ناتو و ناتواني از تكذيب و يا انكار باعث شد تا «ناتو» به اين تاكتيك مضحك روي آورد كه حملات را «اشتباهي»! انجام داده است. اما ناظران و كارشناسان سياسي معتقدند هدف از اشغال ليبي تسلط بر چاه هاي نفتي سرت، السرير، راس لانوف و النافوره است تا آمريكا و ناتو بتوانند در آينده ذخاير نفتي اين كشور را به غارت ببرند.
مسئله سؤال برانگيز ديگر در مورد سازمان ملل، سكوت اين سازمان و شوراي امنيت در مقابل تجاوزات و جنايات عربستان در سركوب و كشتار مردم بحرين است كه بر مبناي موازين حقوق بين الملل و تعهدات بين المللي، مصداق بارز «جنايت عليه بشريت» و جرم و تجاوز است. بي شك اقدامات سبعانه عربستان و قشون كشي به بحرين براي كشتار و خونريزي مردمان آن كشور مظهر «تروريسم دولتي» است كه آل سعود- و همچنين آل خليفه- به اصطلاح در توجيه آن به بهره گيري از نيروهاي نظامي مشترك 6 كشور عضو شوراي خليج فارس تحت عنوان «سپر جزيره» استناد كرد. اين در حالي است كه فلسفه تاسيس «سپر جزيره» دفاع از كشورهاي عضو در هنگام تجاوز يك كشور خارجي به يكي از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه بحرين و عربستان از اعضاي اين شورا هستند.
2- از ديگر پيامدهاي حقوقي خيزش و خروش ملت هاي منطقه عليه دولت هاي سرسپرده و نوكران نظام سلطه، مطالبه عمومي مردم و ملت ها براي تعقيب، محاكمه و مجازات ديكتاتورها و مزدوران قدرت هاي غربي است.
امروز اين خواسته عمومي مردم منطقه در گستره اي فراتر از مرزهاي يك كشور شعله گرفته است و مردم در يمن، مصر، تونس، بحرين و... خواستار محاكمه قضايي «علي عبدالله صالح»ها، «مبارك»ها، «بن علي»ها و آل خليفه ها هستند. جمعه گذشته در مصر كه «جمعه پاكسازي و محاكمه» نام گرفته بود بيش از يك ميليون نفر از مردم اين كشور با تجمع در ميدان التحرير قاهره تصوير «حسني نامبارك» را در قفسي قرار داده و اين ديكتاتور مورد حمايت آمريكا را به صورت نمادين محاكمه كردند. بدون ترديد مطالبه عمومي ملت ها و افكار عمومي منطقه براي محاكمه حاكمان ديكتاتور، متجاوز و دست نشانده و در ادامه محاكمه نمادين آنها بستر را براي برپايي محكمه اي عادلانه و به دور از سيطره و نفوذ قدرت ها آماده مي نمايد.
از همين روي ارزش اين مطالبات و خواسته هاي ملت ها پيرامون محاكمه ديكتاتورها را نبايد دست كم گرفت و آن را تنها در دايره احساس مردم ارزيابي كرد چرا كه؛ نتايجي فراتر از اقداماتي احساس گونه در بر دارد.
در همين زمينه مي توان به موج مطالبه افكار عمومي در محاكمه سران كودك كش رژيم جعلي صهيونيستي پس از جنگ 22 روزه غزه اشاره كرد كه در نهايت منجر به گزارش قاضي ريچارد گلدستون شد.
گزارشي كه در آن گلدستون رئيس كميته حقيقت ياب جنگ غزه بر جنايات رژيم صهيونيستي كه كلكسيوني از تجاوزات و اعمال مجرمانه بين المللي را مرتكب شده مهر تاييد زد و اين گزارش به تصويب شوراي حقوق بشر سازمان ملل رسيد.
قطعا مهم ترين عاملي كه باعث شد تا شوراي حقوق بشر نتواند سياسي كاري كند و به درستي گزارش گلدستون را تاييد نمايد همان عقبه مطالبه گسترده ملت ها و افكار عمومي در سطح منطقه و حتي فراتر از آن بود. امروز رژيم صهيونيستي پس از گذشت سه سال از جنگ 2008 در غزه كماكان تمام تلاش خود را متمركز كرده است تا به نوعي گزارش گلدستون را لغو نمايد.
دو روز پيش شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي با بان كي مون دبير كل سازمان ملل ديدار كرد و از وي خواست تا بطور علني گزارش گلدستون لغو گردد اما در اثر خيزش ملت ها و دولت هاي آزاده و مستقل منطقه دبير كل سازمان ملل ناگزير تاكيد كرد كه اين گزارش لغو نخواهد شد.
3- به موازات ناكارآمدي نهادهاي بين المللي و مخصوصا سازمان ملل متحد در تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و از سوي ديگر مطالبه عمومي ملت ها براي محاكمه و مجازات ديكتاتورها و آدم كش ها، آنچه كه موجب حيرت و شگفتي افكار عمومي و اذهان ملت ها است نقش مزورانه و فريبكارانه شوراي حقوق بشر سازمان ملل است.
اين شورا باكاركرد تخصصي حقوق بشري در بحبوحه تحولات منطقه و اوج گرفتن سركوب هاي مردمي و كشتار و خونريزي از سوي رژيم سعودي، رژيم آل خليفه و... در 24 مارس، جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند!
خب، سؤالي كه به ميان كشيده مي شود اين است كه هدف از اين اقدام شوراي حقوق بشر چه بوده است؟
پاسخ پيچيده نيست و تحولات منطقه اي خود بهترين نشانه اي است كه ما را به سوي حقيقت رهنمون مي سازد. شوراي حقوق بشر به منظور انحراف افكار عمومي از جنايات و تجاوزات رژيم هاي مرتجع و مستبد عربي، ايران اسلامي را نشانه مي رود و طرفه آنكه اين قطعنامه ضدايراني تهي از هرگونه ادعاي مستند و دليل محكمه پسند است.
همچنين از آنجايي كه به اعتراف دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي همچون نتانياهو تا هيلاري كلينتون و اقرار رسانه هاي غربي، تحولات منطقه و خيزش عليه حاكميت هاي مستبد و مفسد ملهم از انقلاب اسلامي ايران است شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد براي مخدوش كردن تاثيرگذاري و قدرت نرم انقلاب اسلامي به اين قطعنامه به اصطلاح حقوق بشري روي آورد.
پيامد حقوقي اينگونه اتفاقات كه در تحولات منطقه آشكار و بارز شده است چيزي جز بي اعتباري نهادهاي حقوق بشري و از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيست تا جايي كه به لحاظ حقوقي مشروعيت اين نهادهاي حقوقي كان لم يكن مي گردد.
به هر حال امروز اين سؤال در افكار عمومي ملت ها نضج يافته است كه چرا عربستان- آنچنان كه دبكا ارگان رسانه اي سرويس اطلاعاتي رژيم صهيونيستي گزارش مي دهد- 11 هزار نيروي نظامي و اشغالگر براي سركوب مردم مظلوم و بيگناه بحرين فرستاده است و دست به كشتار و خونريزي مي زند اما عليه ايران اسلامي قطعنامه صادر مي شود؟ چرا شوراي حقوق بشر سازمان در مورد بازداشت و دستگيري 500 فعال سياسي بحرين و حتي بازداشت نبيل رجب- رئيس مركز حقوق بشر بحرين- سكوت كرده است؟
آمريكايي ها و غربي ها بايد بدانند و از گذشته و حال عبرت بگيرند كه در آينده نزديك ملت هاي منطقه و حتي فراتر از منطقه در گستره و مقياس جهاني آنها را محاكمه و مجازات خواهند كرد چرا كه پيامدهاي حقوقي تمامي تحولات منطقه آشكارا نشان مي دهد كه غرب به سركردگي آمريكا مسبب اصلي همه جنايت ها، تجاوزات، چپاولگري ها و افزون خواهي هاست.
حسام الدين برومند

 رئيس جمهور در ديدار وزيرخارجه اروگوئه : نظم ظالمانه حاكم برجهان در حال اضمحلال است

رئيس جمهور با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران و اروگوئه در جبهه بندي جهاني در جبهه مشتركي قرار دارند، گفت: در شرايطي كه نظم ظالمانه حاكم بر جهان در حال اضمحلال بوده و دنيا نيازمند نظم عادلانه اي است دو كشور مي توانند همكاري هاي بيشتري با يكديگر در زمينه هاي گوناگون داشته باشند .
دكتر محمود احمدي نژاد در ديدار وزير خارجه اروگوئه با اشاره به اين كه دو كشور همواره از روابط مثبت و سازنده اي برخوردار بودند، اظهار كرد: اگر چه از تمامي ظرفيت هاي موجود به طور كامل استفاده نشده است اما شرايط كنوني ايجاب مي كند كه همه ظرفيت ها را در راستاي منافع ملت هاي خود فعال كنيم .
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: ايران و اروگوئه كشورهاي مستقلي هستند كه با اتكاء به توانمندي هاي خود به دنبال دوستي و مخالف بي عدالتي و ظلم در جهان هستند و اين اشتراكات دو ملت را بيش از پيش به يكديگر نزديك كرده است .
احمدي نژاد گفت: آينده متعلق به ملت هاي مستقل و عدالت خواه است به همين خاطر دو ملت تا آخر در كنار هم خواهند بود .
رئيس جمهور افزود: از نگاه جمهوري اسلامي ايران، كوچك و بزرگ بودن يك كشور منشأ احترام نيست بلكه تك تك انسان ها مهم و محترم هستند.
وزير امور خارجه اروگوئه نيز در اين ديدار با اشاره به روابط ديرينه و مثبت ايران و اروگوئه، ارتقاي سطح همكاري هاي دو كشور را مفيد دانست و گفت: اگر چه سيستم و نظام موجود بين المللي بعضي اوقات تعمدا ايران را در تيررس نگاه هاي انتقادي قرار مي دهد اما به رغم تمامي آنها، اروگوئه به دنبال تعميق و گسترش مناسبات خود با ايران بوده و هست.
وي خاطرنشان كرد: بعد از سخنراني جرج بوش عليه ايران، در آن دوره هياتي از آمريكا به كشورمان آمد اما به رغم همه تلاش ها و فشارها، اروگوئه درصدد گسترش روابط با دولت ها و ملت هاي مستقلي مانند ايران است .
وزير خارجه اروگوئه تلاش هاي ايران در جهت برقراري عدالت اجتماعي و احترام به حقوق بشر را تحسين برانگيز دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران محور فعاليت هاي خود را پايبندي به اصول اخلاقي قرار داده است و بي ترديد اگر همه دولت ها مانند ايران به اين اصول پايبند باشند هيچ مشكلي در جهان وجود نخواهد داشت .

 لنگ (گفت و شنود)

گفت: رجبعلي مزروعي كه به بلژيك پناهنده شده است بعد از مدت ها سكوت اعلام كرد كه مسئول شاخه خارج از كشور سازمان مجاهدين انقلاب است.
گفتم: ولي سازمان كه شاخه خارج از كشور ندارد و اعضاي اصلي آن هم زنداني هستند!
گفت: مزروعي اعلام كرده كه در ضمن يكي از اعضاي «شوراي هماهنگي راه سبز» در خارج كشور نيز هستم!
گفتم: اين شورا هم كه وجود خارجي ندارد و تازه قرار بود اعضاي آن اعلام نشوند.
گفت: چه عرض كنم؟! ظاهراً خودش به تنهايي يك گروه تاسيس كرده است!
گفتم: يارو از حمام بيرون آمد و داد زد و گفت؛ آهاي! لنگ حموم و حوله و فرش زيرم و لحاف رويم و پرده اتاقم و سفره نونم و... همه را بردند. حمامي به او گفت؛ مردك خجالت بكش، تو فقط يك لنگ داشتي و يارو گفت؛ همان لنگ همه اين كارها را برايم انجام مي داد!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤امام رضا(عليه السلام) فرمود: «پيشواي شما مردم آن كسي است كه هدايت شده و راهبر است، قرآن را مي شناسد و برپا مي دارد» و در جمهوري اسلامي كسي كه قرآن را مي شناسد و برپا مي دارد ولايت فقيه و علمايي هستند كه به قرآن عمل مي كنند چون راه امام رضا(ع) از راه امام عصر(عج) جدا نيست ادعاي مورد تائيد بودن از سوي ولي عصر(عج) بدون تائيد علما و ولايت فقيه امكان پذير نيست به عبارت ديگر: مرد ره جز عالم رباني نيست.
ايراني
¤براي كشورمان ايران اسلامي چه افتخاري بالاتر از اين كه وقتي در هر نقطه از جهان جريان عدالت طلبي بوجود مي آيد و آرامش دشمنان را به هم مي ريزد مي گويند دست ايران و ايراني ها در كار است و ناخواسته ما را پرچمدار عدالت در جهان معرفي مي كنند. قدر اين موقعيت خدادادي را بايد بدانيم و به سهم خود در جهت اعتلاي كشور بكوشيم.
عليمرداني
¤آل سعود و آل خليفه در جنايت و سفاكي روي آل اميه و ايادي جنايتكارش مثل ابن زياد و حجاج بن يوسف را سفيد كردند با توجه به كشتاري كه دولت وهابي عربستان در بحرين راه انداخته پيشنهاد مي كنم هم وطنان و حجاج ايراني كالاهاي عربستان را تحريم كرده در مقابل ، دولت ايران براي خريد حجاج در داخل كشور شرايط مناسب و بهتري فراهم بكند.
5013---0914 و 5038---0912
¤رژيم آل سعود بداند همانگونه كه اعزام نيرو به عمان در سال 54 از سوي رژيم پهلوي براي سركوب قيام مردم عمان محكوم و نتيجه بدي براي شاه خائن ايران داشت خون مردم مظلوم بحرين نيز باعث سقوط آنان خواهد شد چرا كه خون انسان هاي مظلوم هدر نمي رود.
9166---0911
¤اگر در آمريكا به قرآن كريم بي احترامي شد و اگر برادران شيطان بزرگ ، عزيزان مسلمان و مظلوم ما را در بحرين و يمن و ليبي شهيد مي كنند به خاطر اين است كه ما دست روي دست گذاشته ايم و به وظيفه مسلماني خود عمل نمي كنيم و براي مقابله با جرثومه هاي فساد اقدام عملي انجام نمي دهيم.
7850---0919
¤علي رغم علاقه زيادي كه به آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري دارم ولي نسبت به دفاع مجدد ايشان از موضوع دعوت ديكتاتور اردن به كشورمان گلايه دارم بهتر است درباره اين داستان بسيار غم انگيز هيچ صحبتي نشود.
9873---0911
¤مجري برنامه قبل از سال تحويل امسال شبكه سيما با كت زنانه در تلويزيون ظاهر شده بود و حركت هاي زنانه از خود به نمايش مي گذاشت آيا واقعا قحط الرجال شده كه بايد شاهد چنين وضع اسفباري باشيم. نوع لباس و صورت و ابروي برخي آقايان مجري و نحوه سخن گفتن آنها الگويي براي جوانان خواهد بود. با مجري هاي چرب زبان و غرب گرايي كه جذب صدا و سيما شده اند چگونه انتظار داريم فرهنگ خودي آسيب نبيند و ارزش ها مهجور نشوند.
3006---0919 و چندين پيام مشابه ديگر
¤ از روشنگري هاي آقاي شريعتمداري در يادداشت روز «ظهور نزديك است يا انتخابات» واقعا سپاسگزارم چون به ابهامات بخوبي پاسخ داده اند
حريزاوي
¤مسئولين امر براي ما مردم توضيح بدهند در صورت حذف چهار صفر از پول كشور قيمت اجناس و كالاها و همچنين حقوق كارمندان و كارگران چگونه محاسبه مي شود؟ لطفا در اين مورد به افراد جامعه آگاهي بدهند.
كدخدازاده
¤از مديرعامل محترم شركت ملي گاز تقاضا داريم در يك نشست خبري در مورد قبوض صادرشده گاز با شفافيت و صراحت بيشتر صحبت بكند تا هم وطنان نسبت به دولت و مسئولين بدبين نشوند.
2214---0912
¤به دختر 6 ساله ام كه براي شركت در برنامه كودك شبكه 5 سيما ثبت نام كرده بود تذكر داده اند كه نبايد يك موي آنان از زير روسري بيرون باشد. ولي از آن طرف در يكي از سايت ها خواندم كه دو نفر از هنرپيشه هاي زن تلويزيون كه از طرف صدا و سيما عازم مكه شده اند در فرودگاه عربستان به خاطر بدحجابي به آنان تذكر داده اند يك نفر مسئول براي مردم روشن كند كه در رسانه ملي كشور چه مي گذرد و اين دوگانگي ها براي چيست؟
عباسي از شهرري
¤تا حال ديده نشده كه از شبكه دو سيما برنامه اي براي آموزش قرآن خاص كودكان و نوجوانان تهيه و پخش شود ولي در حال حاضر كه با شما تماس گرفته ام برنامه آموزش زبان بيگانه (انگليسي) مخصوص كودكان از اين شبكه در حال پخش است. واقعا مانده ايم به مسئولين صدا و سيما چه بگوييم و ما را به كجا مي برند؟
رحماني
¤ بعضي از مسئولين سازمان اتوبوسراني خطوط ورامين و قرچك شماره تلفن همراه خود را در اختيار تعدادي از مسافرين اين خط گذاشته اند كه در صورت هرگونه تخلف از سوي رانندگان بلافاصله در جريان قرار گرفته و براي رفع مشكل اقدام بكنند قبل از عيد امسال در چند مورد شاهد رسيدگي به موقع از سوي مسئولين امر از اين طريق بودم كه واقعا جاي تقدير و تشكر دارد اگر چنانچه اين شيوه مديريتي و رسيدگي به كار مردم در بين تمام مسئولين عمومي شود زندگي براي همه آسان و به كام ملت شيرين خواهد شد.
م م- ت
¤ روستاي آرموداق يكي از بزرگترين و پرجمعيت ترين مراكز دهستان شهرستان ميانه است كه بر اثر بي توجهي مسئولان به خاطر نبود دبيرستان اكثر دانش آموزان پس از دوره راهنمايي ترك تحصيل مي كنند، از وزير محترم درخواست مساعدت داريم.
0972---0914
¤ چرا شركت آتي ساز وابسته به بنياد مستضعفان پس از خلف وعده 5 ساله واحدهاي آتي شهر را تحويل نمي دهد.
يك جانباز
¤ مردم فردوس خراسان جنوبي در سال جهاد اقتصادي از دولت محترم متقاضي عملي شدن قول دكتر احمدي نژاد در مورد عبور راه آهن از فردوس هستند.
2773---0913
¤ دولت الكترونيك براي ارتباط مردم با دولت اقدام به راه اندازي سايت «سامد» نموده است. اما وقتي براي پيگيري به اين سايت مراجعه مي كنيم با پيام «مورد شما در حال پيگيري است» مواجه مي شويم. چرا؟
3635---0935
¤ شهر دهرم از توابع استان فارس در فاصله بسيار كمي از لوله هاي انتقال گاز و پالايشگاه قرار گرفته اما فاقد گاز شهري است. چرا بايد شاهد چنين وضعي باشيم.
8994---0938
¤ با 57 سال سن تكنيسين راه و ساختمان هستم. دو سال است كه بيكار شده ام و زندگي ام از هم پاشيده شده است در حال حاضر در مسافرخانه زندگي مي كنم. چند روز ديگر پس اندازم تمام مي شود و بايد آواره خيابان بشوم. اميدوارم مسئولين رسيدگي بكنند.
3907---0916
¤ حدود 8-27 سال است كه مسلمان شده ام و حدود 4 سال است كه در پي خصوصي سازي از حرم مطهر حضرت عبدالعظيم(ع) بيكار شده ام قادر به كار نيستم و نيازهاي متعدد خانواده ام مرا احاطه كرده است در اين آغازين سال ما را هم دريابيد.
پورمحبي (جديد الاسلام)
¤ اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد به بيمه شدن رايگان تمام آحاد جامعه توسط سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني دارد از مسئولين كشور تقاضا داريم براي اجراي كامل و تمام اين اصل اهتمام ويژه داشته باشند.
محمود بليغيان از اصفهان
¤ چرا فوق العاده ايثارگري هنگام بازنشستگي قطع مي شود؟ از مسئولان امر درخواست پاسخ داريم.
7256---0918
¤ در روستاي سي سرا از توابع عباس آباد مازندران براي يك منزل كه از بخاري، آبگرم كن و اجاق گاز معمولي استفاده مي كند قبض گاز به مبلغ 800 هزار تومان صادر شده است بنويسيد ما به همان گاز سيلندر 11 كيلويي گذشته راضي تر هستيم. به قول معروف از طلا بودن پشيمان گشته ايم مرحمت فرموده ما را مس كنند.
8200---0912
¤ گاهي اوقات براي برقراري ارتباط با اپراتورهاي ايرانسل چندين مرتبه و چند دقيقه معطل مي شويم ولي موفق به برقراري ارتباط با راهنما نمي شويم .
يك هموطن
¤ كارگران نساجي قائم شهر 10 ماه است حقوق دريافت نكرده اند. مسئولين تكليف اين شركت و كارگرانش را روشن كنند.
9885---0938
 ناگفته هاي سردارافشار از دستگيري متجاوزان انگليسي در فروردين 86:
رهبر انقلاب فرمودند با اين كار 3 سيلي به صورت انگليس زديد

معاون سابق ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان خاطره ديدار مسئولان اين ستاد و تعدادي از مرزبانان سپاه با رهبر معظم انقلاب پس از دستگيري ملوانان متجاوز انگليسي به حريم دريايي كشورمان گفت: فرماندار معظم كل قوا فرمودند با اين كار سه سيلي به صورت انگليس زديد.
سوم فروردين ماه 86، پانزده نظامي انگليسي پس از ورود غيرقانوني به آبهاي سرزميني ايران توسط نيروي دريايي سپاه بازداشت شدند و در نيمه همان ماه براساس تصميم انسان دوستانه و رأفت اسلامي مسئولان جمهوري اسلامي و عذرخواهي رسمي دولت انگليس آزاد شده و شانزدهم فروردين به كشورشان بازگشتند.
اين چندمين بار بودكه انگليسي ها از زمان اشغال عراق به صورت غيرقانوني وارد حريم آبي جمهوري اسلامي مي شدند و هر بار هم مقامات لندن با فرافكني و ارائه تفسيرهاي بي ربط از جمله ادعاي دستگيري متجاوزان در حال بازرسي از يك كشتي تجاري در آب هاي منطقه اي عراق در پي توجيه اقدام خويش برآمدند.
وزارت امورخارجه با احضار «گيت اسميت» كاردار انگليس در تهران در غياب سفير آن كشور در آن ايام، نسبت به تجاوز نظاميان نيروي دريايي انگليس به آب هاي سرزميني كشورمان در اروند رود شديدا اعتراض كرد و بعد از مدتي كوتاه، مقامات لندن در نامه اي رسمي از ورود غيرقانوني ملوانان خود به حريم دريايي ايران عذرخواهي كردند و محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري هم در واكنش به اين اقدام اعلام كرد: ملت كريم ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران در عين اقتدار براي محاكمه نظاميان انگليسي، اين 15 نفر را براساس تصميمي داوطلبانه و انسان دوستانه مورد بخشش قرار مي دهد.
متجاوزان انگليسي كه هنگام خروج از تهران در گفت وگوهاي تلويزيوني در مقابل ديدگان 70 ميليون ايراني و افكار عمومي جهان به ورود غيرقانوني خود به آب هاي منطقه اي جمهوري اسلامي اعتراف كردند، در بدو ورود به كشورشان تحت تأثير جوسازي رسانه هاي غربي مدعي شدند آنچه در ايران گفته اند تحت فشار بوده و بعد از مدتي هم وزارت دفاع انگليس با وضع قوانيني جديد، آنها را از انتشار خاطرات شان منع كرد.
لندن نشينان حتي بعد از مدتي اخبار منتشر شده درباره عذرخواهي رسمي از جمهوري اسلامي به خاطر ورود غيرقانوني نظاميان انگليسي را به حريم آبي كشورمان در خليج فارس تكذيب كردند اما انتشار متن اين نامه كه در آن متعهد شده بودند ديگر مرتكب چنين اقدامي نشوند و تصاوير مربوط به دوران بازداشت ملوانان متجاوز در تهران از رسانه ملي همه نقشه هاي آنها را براي راه اندازي جنگ رواني عليه نظام اسلامي خنثي كرد.
عليرضا افشار، رئيس مركز امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور كه آن ايام مسئول معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح بود در گفت وگو با فارس به ذكر خاطراتي از دستگيري و آزادي ملوانان متجاوز انگليسي پرداخت و اظهار داشت: لحظه دستگيري نظاميان انگليسي در محدوده اروند، فشارهاي زيادي وارد مي شد تا آنها را همان جا آزاد كنند.
وي افزود: علاوه بر انگليس از طرف جناح هاي داخلي هم فشار مي آوردند تا ملوانان متجاوز به تهران منتقل نشوند اما آقاي فيروزآبادي و برخي عزيزان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي همت كردند و بدون توجه به فشارها، آنها را به تهران منتقل كردند و اين اقدام صحنه هاي افتخارآميز را از موضع اقتدار ايجاد كرد.
افشار تصريح كرد: اين ماجرا در حقيقت قدرت نمايي جمهوري اسلامي و يك پيروزي در صحنه جنگ رواني دشمن بود كه حتي در كشورهاي عربي منطقه آن را قابل تحسين دانستند و نشان داد هر كجا ترس به دل راه ندهيم و بر موضع حق پافشاري كنيم، لطف خداوند شامل ما مي شود و پيروز خواهيم شد.
معاونت سابق فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدتي بعد از موضوع دستگيري ملوانان متجاوز انگليسي خدمت مقام معظم رهبري رسيديم و ايشان با تقدير از اقدام شجاعانه عوامل نيروي دريايي سپاه فرمودند: «شما با اين كار، سه سيلي بر گونه انگليس زديد؛ يكي دستگيري متجاوزان در آب هاي سرزميني خودمان، يكي نحوه آزادي آنها با عزت و اقتدار و يكي هم بر هم زدن صحنه سازي آنها بعد از آزادي اين افراد و خنثي كردن جنگ رواني دشمن در اين رابطه.»
وي افزود: وقتي ملوانان انگليسي آزاد شدند و به كشورشان بازگشتند، صحنه سازي كردند كه آنچه در دوران بازداشت مان گفتيم، تحت فشار و شكنجه بوده ولي صدا و سيما بلافاصله با انتشار تصاويري از محل نگهداري آنها در تهران كه نشان مي داد در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند و خود رسانه هاي خارجي هم به اين تصاوير استناد كرده بودند، نقشه آنها را خنثي كرد.
افشار تصريح كرد: يكي از شروط آزادي متجاوزان انگليسي عذرخواهي رسمي دولت انگليس از جمهوري اسلامي بود كه مقامات لندن اين كار را انجام دادند ولي چون اين كار براي آنها سنگين بود، سناريويي طراحي كردند تا بگويند نظاميان خود را با اقتدار آزاد كردند كه اين ترفندشان هم با افشاي سند عذرخواهي مكتوب آنها شكست خورد.

 لاريجاني: طرح نظارت بر نمايندگان بعد از بودجه در صحن علني بررسي مي شود

رئيس مجلس گفت: طرح نظارت هم اكنون در كميسيون تخصصي در حال نهايي شدن است و ما تمام تلاشمان اين است كه پس از به نتيجه رساندن بودجه 90 بتوانيم طرح نظارت بر نمايندگان را در دستور كار قرار دهيم.
به گزارش فارس، علي لاريجاني ديروز در نشستي مشترك با اعضاي فراكسيون حزب موتلفه اسلامي، اين حزب را جزو احزاب ريشه دار در كشور برشمرد و اظهار داشت: يكي از احزابي كه در پيروزي انقلاب اسلامي نقش موثري داشت، حزب موتلفه بود.
وي همچنين به بحث طرح نظارت بر نمايندگان اشاره كرد و افزود: اين طرح هم اكنون در كميسيون تخصصي در حال نهايي شدن است و ما تمام تلاشمان اين است كه پس از به نتيجه رساندن بودجه 90 بتوانيم طرح نظارت بر نمايندگان را در دستور كار قرار دهيم. با اين كار هم نگاه رهبري محقق مي شود و هم مشكلات مجلس را رفع مي كند.
لاريجاني در ادامه صحبت هاي خود به توجه فراكسيون حزب موتلفه به حوادث منطقه اشاره كرد و يادآور شد: اين موضوع كم اهميتي نيست و حساسيت شما نيز قابل فهم است، ما همواره از ملت ها و قيام هاي مردم منطقه حمايت كرده ايم و اين ساده انديشي است كه بخواهيم به دليل منافع از آنها حمايت نكنيم و در واقع همانطور كه از فلسطين حمايت مي كنيم حامي ساير كشورهاي منطقه نيز هستيم.
به گفته لاريجاني وظيفه ما امروز در گرو حمايت از نهضت هاي منطقه اي است و خامي است كه فكر كنيم، اين انقلاب ها چندروزه هستند.

 آقاي مرگ موش بالاخره از بلژيك قيام كرد! (خبر ويژه)

مي گويند از سر لاعلاجي فلاني شده خان باجي! حالا حكايت به بن بست خوردن شوراي هماهنگي راه سبز در خارج كشور و آفتابي شدن رجبعلي مزروعي است.
مزروعي با وجود اينكه بيش از يك سال است از ايران خارج شده اما تا همين چند هفته اخير خجالت مي كشيد اين موضوع را اعلام كند. او كه در بلژيك به همراه برخي همقطاران فراري اقامت گزيده، از چند هفته پيش در رسانه هاي اپوزيسيون آفتابي شده و ابتدا خود را به صورت خودخوانده سخنگوي «سازمان مجاهدين (انقلاب) شاخه خارج كشور معرفي كرد، حال آن كه اساساً شاخه مذكور هرگز معرفي نشده و وجود خارجي ندارد. عضو متواري حزب مشاركت پس از اين شيرين كاري، به تدريج حضور خود در گروه خلق الساعه «شوراي هماهنگي راه سبز» را هم علني كرده و در مصاحبه با سايت روزنت به دفاع از اين شورا پرداخته است.
مزروعي در اين مصاحبه مدعي شد: شوراي مذكور از سوي موسوي و كروبي و در داخل كشور [!؟] راه اندازي شده است. اما به دلايل شرايط خطرناك امنيتي نمي تواند وارد مسائلي نظير عضوگيري شود. وي اين پاسخ را در قبال انتقاد خبرنگار روزنت داده كه گفته بود «درهاي شورا كاملاً بسته است و به همين خاطر متهم به انحصارطلبي مي شود». وي در عين حال گفت «سازمان (مجاهدين) و جبهه مشاركت از اين شورا حمايت كرده اند» حال آن كه اعضاي مؤثر و مركزيت، هر دو سازمان در بازداشت به سر مي برند.
با وجود دعوت شوراي كذايي به آشوبگري و تحركات ساختارشكنانه و غيرقانوني مزروعي مي گويد هدفگذاري شورا و جنبش سبز، اجراي قانون اساسي است! او مي افزايد: «اعلام راديكال بودن جنبش از آن حرف هايي است كه پايه علمي ندارد. من نديدم كسي تمام اين شعارها را به طور علمي جمع بندي كرده باشد». اين اظهارات در حالي است كه جناب رجبعلي مزروعي به همراه پسر فراري اش دست كم مي دانند به كدام تحركات ساختارشكنانه و البته خبط آلود در سايت هايي نظير نوروز و امروز و كلمه متوسل شده اند.
آقاي «مرگ موش» حزب مشاركت در مصاحبه سراسر تناقص خود، تحرك كور و ناكام 25 بهمن در خدمت آمريكا و رژيم صهيونيستي را نشانه زنده بودن جنبش اعلام كرد! جروزالم پست: در فقدان مصر عربستان بايد خاكريز مقابله با اسلامگرايان شود (خبر ويژه)

با خروج مصر از صحنه، مسئوليت متوجه عربستان شده تا نقش خاكريز را در مقابل ايران و گرايش هاي اسلامگرايانه در خاورميانه ايفا كند.
روزنامه صهيونيستي جروزالم پست با درج تحليل فوق نوشت: خاورميانه پيش از انقلاب هاي اخير صحنه كشمكش و چالش ميان دو اراده بود. يكي اراده رهبري آمريكا و ديگر ائتلاف اسلامي به رهبري ايران كه مقابل اراده آمريكا عمل كرده است. اين چالش همواره در جريان بوده است.
جروزالم پست اضافه مي كند: ائتلاف به رهبري ايران چالش خود را از طريق يك استراتژي بسيار پيچيده و سازمان يافته و با خلق سازمانهاي نيابتي و امتزاج فعاليتهاي سياسي و شبه نظامي براندازنده به پيش مي برد. ماه ها پس از تكوين نطفه شورش ها در تونس، خاورميانه هنوز در سلطه فرآيندهاي محوري است. اثرات استراتژيك و ديپلماتيك اين قيامها مي تواند به نحوي منطقي مورد ارزيابي قرار گيرد. قيام هاي اخير به سرنگون شدن دو حكومت در صف غرب منجر شده است؛ زين العابدين بن علي در تونس و حسني مبارك در مصر.
اين گزارش با بيان اينكه «به نظر مي رسد مصر پس از انقلاب تمايلي به ايفاي نقش سابق خود به عنوان خاكريز اصلي در برابر ايران و ديگر گرايش هاي اسلامگرايانه در منطقه ندارد» يادآور شده است: رژيم هاي ضد غربي در ايران، غزه و لبنان همچنان با اقتدار تمام، قدرت را در دست دارند. مداخله عربستان در بحرين حداقل فعلاً تضميني براي بقاي خاندان آل خليفه است اما اين مداخله كه به واسطه صف غرب صورت مي گيرد، عربستان را جايگزين مصر مي كند.
جروزالم پست ايران را داراي اراده قوي و متخصص نقش آفريني در چالش هاي طولاني مدت معرفي كرد و تاكيد كرد كه ايران مي تواند از سركوب مردم بحرين توسط عربستان به عنوان نماد ستمگري دولت سعودي و مظلوميت شيعيان استفاده كند.
در همين حال روزنامه سياتل تايمز چاپ آمريكا با اشاره به مداخله نظامي و نسل كشي عربستان و ديگر رژيم هاي منطقه در بحرين نوشت: تقريباً تمام تصميمات كليدي حكام كشورهاي عربي متأثر از نگراني هاي درازمدت درباره گسترش نفوذ ايران است.
اين روزنامه اضافه كرد: آنچه بر نگراني هاي رژيم هايي نظير عربستان مي افزايد، اين است كه آنها نمي توانند روي حمايت كامل واشنگتن از حكومت هاي منطقه در برابر اعتراضات آزادي خواهانه حساب كنند و بايد خود وارد عمل شوند.

 تا 40 سال ديگر هم نمي توانيم عليه رژيم هيچ غلطي بكنيم (خبر ويژه)

يك شبكه اينترنتي فعال در فتنه 88 معتقد است با اوضاع به هم ريخته گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي تا 40 سال ديگر هم در ايران آب از آب تكان نمي خورد.
بالاترين در 8 ماهه فتنه 88 و طي برخي تشنجات دي و بهمن سال گذشته هر روز چند بار خبر سرنگوني قريب الوقوع رژيم را منتشر مي كرد اما اكنون مي نويسد: وقتي سازمان هاي اپوزيسيون مخالف متحد نيستند. وقتي رهبري ندارند و حاضر هم نيستند هزينه اي بدهند، چطور انتظار دارند كه رژيم سقوط كند؟
اين شبكه صهيونيستي افزود: متحد كه نيستيم هر كسي خيال مي كنه خودش ارجح تر و بهتر مي فهمه. رهبر نداشتنمون هم كه اظهر من الشمسه، فقط كافيه برين تو همين ببينين كه تا حرف خاتمي، بني صدر، موسوي، رضا پهلوي يا رجوي ميشه، لااقل فرد موردنظر 40 تا فحش رو از كاربراي عزيز مي خوره (البته اين رقم براي موسوي 10 تا فحشه! و براي رجوي 60 تا فحش!!) اكثر اپوزيسيون هم كه اصلا دوست ندارن هزينه اي بدن. نمي دونم چرا، دوست ندارن كوچكترين هزينه اي بدن! واقعا با اين شرايط تا 40 سال ديگر هم رژيم سر جاي خودش هست و آب از آب تكان نمي خورد.

 يك «سازمان» مگر چند بار مي تواند خودكشي كند؟! (خبر ويژه)

با وجود تلاش گروهك تروريستي منافقين براي مظلوم نمايي، حتي اغلب محافل ضدانقلاب هم اذعان دارند كه اين گروهك سابقه سراسر مزدورمآبانه داشته و حمله اخير نيروهاي نظامي عراق به پادگان اشرف امري مشروع بوده است.
در پي استنكاف منافقين از تخليه پادگان نظامي اشرف كه در 80 كيلومتري شمال بغداد قرار دارد، نيروهاي نظامي عراق به اين پادگان حمله كردند كه طي آن 3 تن از تروريست ها به هلاكت رسيدند. به دنبال اين ماجرا كه از سوي كارشناسان به عنوان صحنه سازي عامدانه سران «سازمان» ارزيابي شده، رسانه هاي نزديك به گروهك تروريستي منافقين اقدام به مظلوم نمايي كردند و در اين ميان حتي رسانه هاي دولتي آمريكا و انگليس (نظير صداي آمريكا و بي بي سي و دويچه وله و راديو فرانسه) نيز در كنار سايت هايي نظير بالاترين به همراهي پرداختند.
با اين حال سايت گويانيوز در مطلبي يادآور شده است: در ماجراي اخير واقعيتي هرچند تلخ براي مجاهدين [منافقين] وجود دارد و آن اين است كه دولت عراق در پي اعمال حاكميت ملي خود بر اردوگاه اشرف است. اين حق هر دولتي بويژه دولتي كه مشروعيت خود را از آراي مردمش گرفته هست كه بر تمام خاك خود اعمال حاكميت كند.
گويانيوز با مرور تاريخ نوشت: هنگامي كه مجاهدين خلق در اوايل سال 86 ميلادي فرانسه را به قصد عراق ترك كردند، بسياري از ناظران سياسي استقرار اين سازمان در كشور در حال جنگ با ايران را خودكشي سياسي ارزيابي كردند. تصور پيامدهاي مهلك چنين تصميمي براي كساني كه با الفباي سياسي آشنا بودند، چندان مشكل نبود. اما كمتر كسي مي توانست در آن سالها پيش بيني كند كه سرنوشتي چنين تراژيك در انتظار سازمان خواهد بود.
اين رسانه ضدانقلابي مي افزايد: 26 سال پيش آنها ظاهرا «براي مدتي كوتاه به عراق رفتند تا به زعم خويش طي چند سال مبارزه و در سايه ارتش صدام، جمهوري اسلامي را ساقط كنند. در ميان سازمانهاي سياسي در تاريخ ايران معاصر كمتر نيرويي مي توان يافت كه به اندازه سازمان مجاهدين دچار اشتباهات مهلك سياسي و نظامي و حتي فرهنگي شده باشد. ارزيابي شتابزده و غيرواقعي سران سازمان از تعادل نيروها، آنها را به تظاهرات مسلحانه در بهار سال 1360 واداشت كه به كشته شدن هزاران نفر از اعضا منجر شد. بعد از خروج مسعود رجوي و بقيه نيروهاي سازمان از كشور، ماجراي شخصي ازدواج مسعود رجوي با مريم عضدانلو قاجار در نمايشي مضحك، امري سياسي- ايدئولوژيك نام گرفت. بار ديگر با محاسبه اي غلط، در اوج جنگ ايران و عراق مسعود رجوي در لباس رهبري نظامي سازمان سرنوشت خود و سازمانش را با سرنوشت رژيم بعث عراق گره زد و راهي عراق شد. در تابستان 67 در پي موافقت ايران با قطعنامه 598 شوراي امنيت و صلح ميان ايران و عراق، رجوي كه خود را بازنده بزرگ صلح مي ديد، با فراخواندن هزاران نفر از هواداران سازمان از سرتاسر اروپا و آمريكاي شمالي، حمله اي در پناه نيروي هوايي ارتش صدام به ايران سازمان داد. خوش خيالي سياسي نشأت گرفته از ارزيابي هايي سخت دور از واقعيت باعث گشت تا چند هزار عضو با شعار از «مهران تا تهران» چند شهر مرزي را به اميد رسيدن چند روزه به تهران، آن هم از راه جاده، پشت سر بگذارند. عملياتي كه فروغ چنداني نداشت اما جاويدان شد.
گويانيوز همچنين نوشت: اين عمليات جاويدان شد از آن جهت كه در تاريخ عمليات جنگي، خطاهايي چنين فاحش از نظر نظامي و ارزيابي هاي كودكانه از توان خويش، امكانات دشمن و اين چنين به قربانگاه فرستادن نيروهاي خودي، بي سابقه است.
اين رسانه وابسته به اپوزيسيون ادامه مي دهد: اگر عمليات «فروغ جاويدان» و كشته شدن بيش از هزار نفر از نيروهاي سازمان در دشت حسن آباد و تنگه چهارزبر، اوج تراژدي سياست هاي مجاهدين خلق است، اعتراض اين سازمان به تصميم دولت قانوني عراق در مورد بستن اردوگاه اشرف و امتناع مجاهدين از ترك خاك اين كشور، سوي كمدي اين تراژدي است. آن روز كه همه صاحب نظران سياسي، سازمان را از رفتن به عراق، به خاك دشمن در حال جنگ با ايران، برحذر داشتند، گوش شنوايي در اين سازمان وجود نداشت. امروز نيز كه دولت قانوني عراق از اين سازمان مي خواهد، به هر دليل، خاك عراق را ترك كند، آنها كودكانه با اين درخواست كشور ميزبان مخالفت مي كنند. آن روز كه نمي بايست مي رفتند، رفتند و امروز كه مي بايست حال كه ميزبان عذرشان را خواسته، محترمانه خاك عراق را ترك كنند، قصد ماندن دارند. (!)
گويانيوز در پايان تاكيد كرده است: حتي اگر دولت عراق، خواهان بستن اردوگاه اشرف و ترك خاك عراق ازسوي مجاهدين خلق نباشد، به خاطر منافع ملي خويش و برقراري روابط دوستانه با همسايه بزرگ شرقي خود، با فعاليت هاي سياسي مجاهدين خلق عليه ايران مخالفت خواهد كرد تا چه رسد به فعاليت هاي نظامي. معلوم نيست سازماني كه حتي امكان فعاليت سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي در خاك عراق ندارد، به چه علت بر ماندن خود، آن هم عليرغم ميل صاحبخانه اصرار دارد؟ اين نيز حتما يكي ديگر از شاهكارهاي سياسي اين سازمان است.

 جمعيت انبوه 3 نفره!! (خبر ويژه)

همايشي كه اخيرا با پيگيري برخي مقامات دولتي فرانسه و تحت عنوان «كنگره دموكراسي خواهان سبز ايران» در پاريس تدارك شده بود، صرفا بهانه اي براي خودنمايي برخي عناصر فرصت طلب بود.
اين همايش در يكي از تالارهاي مجلس شوراي ملي فرانسه برگزار شد و قرار بود مسئول حقوق بشر در وزارت خارجه فرانسه هم در آن شركت كند كه به بهانه برخي مشغله ها درباره آفريقا از حضور در همايش امتناع كرد. با اين حال نيكل املين وكيل مجلس (وزير سابق) و مانوئل والس شهردار اوري در همايش حضور داشتند. رضا پيرزاده رئيس دفتر و مشاور ارشد رضا ربع پهلوي پيگير اصلي برگزاري اين همايش بود و در كنار او اميررضا بختياري، محمد مصطفايي و كاوه شيرزاد هم سخنراني كردند كه خود را نماينده 4 طيف سياسي معرفي كردند. پيرزاده مدعي دفاع از مشروطه خواهي بود. شيرزاد خود را به عنوان سخنگوي حزب دموكرات كه در كمپين انتخاباتي مهدي كروبي فعاليت كرده و پس از 6 ماه زندان اكنون پناهنده سياسي است، معرفي نمود. جمهوري خواهي و دفاع از سكولاريسم و حقوق بشر از ديگر مدعاهاي حاضران بود. محمد مصطفايي وكيل كلاهبردار سكينه-م (قاتل همسر خود به همراه مردي كه مرتكب زناي محصنه با وي شده است) است كه با سوءاستفاده از اين پرونده خود را مبارز سياسي جا زد و پناهندگي گرفت.
سايت خودنويس با اشاره به سياه بازي اخير طيفي از عناصر ضدانقلاب در پاريس نوشت: به راستي اگر همه اپوزيسيون ايران عضو اين مجموعه هستند، چرا مجاهدين [تروريست هاي منافق] نه؟ اين همايش، كنگره اي براي هيچ بوده نگاهي به آلبوم عكس هاي اين كنفرانس و ژست هاي شركت كنندگان بيشتر تبليغات سريال لاست را تداعي مي كند تا مبارزه و خلاصه آنكه وقتي به حضور محمد مصطفايي به عنوان وكيل حقوقي در اين گونه مراسم ها دقت مي كنم تاسف مي خورم به خاطر عشق به شهرت و رسانه اي شدن.

 بلانسبت خودم فضاي مجازي ساده لوحان را مي بلعد! (خبر ويژه)

ارگان نيمه تعطيل حلقه لندن اعلام كرد راه اندازي جنبش از طريق روياپردازي در فضاي مجازي منتفي است.
«جرس» با بيان اينكه شبكه مجازي نمي تواند جايگزين شبكه حقيقي براي جنبش شود و در اين ميان غفلتي بزرگ انجام شده، نوشت: در وضعيت فعلي بايد با واقع بيني و تأمل بيشتر نسبت به تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر تحولات سياسي ايران سخن گفت:
مرتضي كاظميان از عناصر وابسته به گروهك هاي ملي مذهبي كه تا همين چند ماه پيش درباره خروش خيابان و پايان كار نظام در چند حركت كوتاه! قلمفرسايي مي كرد اكنون مي نويسد: واقع بيني و تأمل بيشتر درباره تأثير شبكه هاي مجازي، مستقل از آسيب هايي است كه پيوسته فضاي مجازي را تهديد مي كند و ساده انگاران را در خويش مي بلعد؛ اعم از باز انتشار اخبار و مطالبي كه در اغلب سايت ها وجود دارد؛ انتشار اخبار كذب و گرايش هاي نادرست؛ حضور و فعاليت كاربران مخدوش و غيرواقعي و رخنه كاربران بي هويت؛ ارائه پيشنهادها و طرح هايي كه به گونه اي غيرمستقيم بر طبل يأس و نااميدي مي كوبد يا روياپردازانه است و... افزون بر اين، روابط و مناسباتي كه در شبكه هاي اجتماعي مجازي (مانند فيس بوك) سامان مي يابد، عمدتاً طيف مشخص و هم فكر و داراي جهت گيري هاي مشخص سياسي و فرهنگي را دربرمي گيرد. به بيان ديگر، امكان گسترش آگاهي و بسط انگيزه به لايه هاي اجتماعي متنوع در شبكه هاي مجازي عملاً منتفي است؛ چيزي كه براي افزايش تأثير جنبش سبز، ضروري است. جنبش براي تأثيرگذاري نيازمند فراتر رفتن از طبقه متوسط برخوردار، به ديگر گروه ها و اقشار است.
اعتراف اين عنصر گروهكي فعال در آشوب ها به دروغ بودن «انقلاب هاي فوري» و مجازي است در حالي است كه رهبر فرزانه انقلاب مدتي پس از آغاز فتنه در سال 88 تأكيد كردند آمريكا و وابستگان آن دنبال ايجاد كاريكاتوري از انقلاب هستند اما در برابر ملت انقلابي و بصير ايران راه به جايي نخواهند برد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14