(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 11 خرداد 1390- شماره 19941

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
حالا نوبت مجلس و دولت است (يادداشت روز)
رئيس جمهور: تحقق آرمان هاي انقلاب دستور كار هميشگي دولتمردان است
بوق آزاد (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
 ايران اجازه عبور هواپيماي مركل از آسمان خود را نداد
ضرغامي: رسانه هاي ايران در انقلاب مصر نقش داشتند
نكنه خرمشهر را هم ما از همين متروهاي پاريس آزاد كرديم! (خبر ويژه)
تزريق دلارهاي سعودي و تسليحات اروپايي براي سركوب انقلاب هاي خاورميانه (خبر ويژه)
اي اسطوره! اي تپلي نازنين!... اي بزدل! (خبر ويژه)
كرزاي: اگر به طالبان شليك مي كنيد چرا مردم عادي كشته مي شوند؟! (خبر ويژه)
برو، برو، برو، خب! افتادي تو جوب (خبر ويژه)حالا نوبت مجلس و دولت است (يادداشت روز)

164 روز از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد. قانوني كه با همراهي و مساعدت اقشار مختلف جامعه ايراني، طي 5 ماه گذشته با كمترين مشكل غيرقابل كنترل، عملياتي و به اذعان اغلب محافل آكادميك اقتصادي داخلي و خارجي، در همين مدت زمان كوتاه، تاثيري شگرف بر اقتصاد ايران داشته است و مي تواند به عنوان الگويي مناسب براي ديگر كشورها، به منظور رهايي از دام يارانه هاي باز قرار گيرد.
عليرغم اين حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در اجراي قانون تحول آفرين هدفمند كردن يارانه ها، طي دو ماه سپري شده از سال جاري- كه به دليل اهميت محوري سال 1390 در تحقق سند چشم انداز، اين سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهاد اقتصادي» ناميده شده است- مطرح شدن برخي مسائل سياسي و اقتصادي كه عمدتا توسط يك جريان انحرافي به آن دامن زده مي شود، سبب بروز برخي نگراني ها در سطح جامعه شده است. اين نگراني در صورت بروز در اقتصاد ايران به شكل گراني، تورم و غيره در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي، مي تواند براي كشور از لحاظ اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي داراي تبعات منفي باشد.
انتظار آن است كه دولت در سال 1390، با التزام به پيام نوروزي رهبر بصير انقلاب اسلامي و با سخت كوشي بيشتر نسبت به سال گذشته، مسائل اقتصادي و به خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار دهد و بايد مراقب بود كه درگير شدن دولت در برخي مسائل سياسي و اقتصادي پرحاشيه نظير طرح ادغام 8 وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادي و برخي سخنان نسنجيده و گاه هدف دار ليدرهاي جريان انحرافي به حركت دولت از مسير اصلي مد نظر رهبري- كه در پيام نوروزي ايشان تبيين شده است- آسيبي نرساند، چرا كه نگراني هايي از شكل گيري 3 پديده مخرب اقتصادي وجود دارد كه بايد مورد توجه جدي مسئولان هر سه قوه و عمدتا دولت و مجلس قرار گيرد.
1- عملكرد دولت طي 164 روزي كه از اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد، اين بارقه اميد را در دل مردم به وجود آورده است كه كنترل و نظارت، يكي از اصلي ترين اولويت ها و ابزارهاي دستگاههاي اجرايي در عملياتي شدن قانون مذكور است.
انصافا نيز بايد اذعان كرد كه دولت طي اين مدت و به خصوص در سه ماهه پاياني سال گذشته و ايام نوروز، به خوبي توانسته است بر مكانيزم هاي تاثيرگذار بر تعيين قيمت و تورم كنترل داشته باشد. اما پس از تعطيلات نوروزي، مطرح شدن برخي مسائل در فضاي سياسي كشور، سبب شده است تا مردم كه با همراهي و حضور مسئولانه خود در اجراي قانون هدفمندي، نقشي غيرقابل انكار در اين پيروزي و جهاد بزرگ اقتصادي داشته و دارند، يك بار ديگر نگران سايه افكندن گراني و تورم بر زندگي خود باشند.
متاسفانه بايد گفت كه عرصه اقتصادي كشور به دليل سنگ بناي غلطي كه معماران تكنوكرات آن در دولتهاي سازندگي و اصلاحات گذارده اند، با معضلي به نام «كانون هاي اثرگذار دوگانه» مواجه است و مكانيزم هاي اقتصادي نظير تعيين قيمت چه در سطح خرد و چه در ابعاد كلان، به هر علتي ميان مسئولان و تصميم گيران اقتصادي نظام و برخي مفسدان اقتصادي دانه درشت تقسيم شده است.
در هر مقطعي كه كفه ترازوي حاكميتي به سمت مديريت تصميم گيران اقتصادي نظام سنگين مي شود، شاهد ثبات قيمت ها و كنترل تورم و مقابله با ديگر معضلات اقتصادي هستيم و هر بار كه كفه تصميم سازي اقتصاد به سمت باندهاي زر و زور سنگين مي شود، رشد افسارگسيخته قيمت ها و برهم خوردن بالانس اقتصادي در كشور ديده مي شود.
رصد اخبار پيراموني حاكي از آن است كه پس از تعطيلات نوروزي، بنا به دلايلي چند- كه شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد- نگراني هايي در خصوص سنگين شدن كفه اقتصاد به سمت جريان هاي بادآورده ثروت و قدرت پديد آورده است كه در صورت برخورد نكردن ريشه اي، مي تواند گراني و رشد افسارگسيخته بهاي كالا و خدمات را به مردم تحميل كند.
براساس شاخص هاي بانك مركزي در سال 1389، قيمت توليدكننده 2/34 درصد و شاخص مصرف كننده 9/19درصد افزايش يافته و شكافي 3/14درصدي به نام «هزينه توليد» ايجاد كرده است. اين افزايش 3/14درصدي هزينه توليدكننده در صورتي كه با تدابير دولت و استفاده از ابزارهايي چون «ارتقاي سطح بهره وري» و «حذف توليد ناكارآمد» جبران نشود، خود را به صورت افزايش قيمت نشان مي دهد.
از سوي ديگر، درگير شدن 5 وزارتخانه از 6 وزارتخانه اي كه نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دارند، با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر، طي هفته هاي اخير باعث ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و دور شدن اين وزارتخانه ها از وظيفه خطير و جهادي خود، آن هم در سال جهاد اقتصادي شده است.
2- يكي ديگر از نگراني هاي موجود در سطح جامعه كه بايد تدبيري براي مهار آن انديشيد، موضوع «نقدينگي سرگردان» در فضاي اقتصادي كشور است. نوسانات به وجود آمده در بازارهاي مختلف نظير مسكن، طلا، ارز و بازار سرمايه طي سال هاي اخير، خود مويد اين نكته است كه غول نقدينگي سرگردان به دليل نوع ماهيت، هر بخش جذابي را كه بيابد بدان سرك مي كشد و عملا يك بخش از اقتصاد كشور را دچار اختلال مي كند. نوسانات بازار ارز در اواخر سال گذشته و اختلالات بازار طلا طي دو ماه اخير نمونه هايي عيني از حركت نقدينگي سرگردان در بخش هاي اقتصادي ايران است.
نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه ورود مردم به بازارهايي مثل طلا و ارز را نمي توان امري منفي دانست، چرا كه مردم حق دارند وجوه نقد خود را در بخش هاي قانوني سرمايه گذاري كنند كه سود بيشتري را عايدشان كند. براي كنترل چنين پيامدهايي مي بايست تصميم گيران مسائل اقتصادي با ايجاد جذابيت در بازارهايي نظير بازار سرمايه و بخش هاي مولد، اين نقدينگي سرگردان را هدايت و در مسير رشد اقتصادي و پيشرفت كشور مورد استفاده قرار دهند.
هم اكنون اين نگراني وجود دارد كه با فرو نشستن تب تند بازار سكه و طلا طي چند روز آينده، نقدينگي سيال بازار كه به طور طبيعي با نوسانات قيمت ها در بازار طلا و ارز و دريافت يارانه هاي نقدي ماهيانه، بر حجم آن افزوده مي شود، با نزديك شدن به فصل تابستان، به سراغ بازارهاي جذابي همانند مسكن برود. در اين صورت از آنجايي كه برخلاف بازار طلا و ارز، در بخش مسكن امكان واردات و افزايش عرضه به صورت آني وجود ندارد، احتمال بروز نتايجي نگران كننده تر از داستان نوسانات بازار طلا و ارز دور از انتظار نيست و مي تواند افزايش يكباره قيمت مسكن را در پي داشته باشد ولي خوشبختانه طي 2 سال اخير، وزارت مسكن و شهرسازي با اتخاذ سياست هاي اصولي به خوبي توانسته است رشد قيمت بازار مسكن و اجاره بها را كنترل كند از اين روي، شايسته است دولت و به خصوص بانك مركزي با مديريت عالمانه نقدينگي سرگردان جامعه، مانع از تحقق روياي دلالان بازار مسكن و هجوم نقدينگي به اين بخش مهم از اقتصاد و معيشت خانوارها شود.
3- نزديك شدن به زمان تحقق سند چشم انداز كه به عنوان قطب نماي مسير حركت عمومي اقتصاد كشور محسوب مي شود، سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سه سال متوالي از نام هايي اقتصادي براي نامگذاري سال ها استفاده نمايند.
نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي حضرت آقا، نشانگر اين پيام راهبردي است كه كشور بايد با مديريتي جهادي در تمامي سطح ها، عقب ماندگي هاي پيش آمده در برخي بخش ها را با توجه به حداقل هاي پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه اي جبران كند. زيرا رسيدن به رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهره وري و افزايش اشتغال، در چارچوب سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام تحقق مي پذيرد.
متاسفانه رصد اخبار پيراموني طي دو ماهي كه از سال 1390 مي گذرد نشان مي دهد كه دست هايي آلوده در كار است كه تمايل ندارد مسائل اقتصادي و حركت جهادگونه براي نيل به اهداف مورد نظر در راس برنامه هاي دولت و مسئولان اجرايي قرار گيرد. پروژه «مشغول سازي و ايجاد تعارض بين دستگاههاي اجرايي» كه از فروردين ماه سالجاري با نقش آفريني غيرقابل انكار پادوهاي جريان انحرافي آغاز و همچنان ادامه دارد، مانعي جدي بر سر راه دولت و رئيس جمهور است كه از قضا باعث شادي دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار چند روز پيش رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تشريح سناريوي سلطه گران براي «تضعيف اقتصاد ايران، ايجاد اختلاف ميان مسئولان و كمرنگ كردن اعتقادات و احساسات اسلامي» بر ضرورت هم افزايي و مداراي متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تاكيد كردند. اين بيانات حاوي نكات ظريف بسياري است كه بايد مورد توجه مسئولان و به ويژه نمايندگان ملت قرار گيرد. همانطور كه معظم له فرموده اند، دشمن آشكارا بر مسائل اقتصادي تمركز كرده تا پايه اقتصادي ايران را فلج و مردم را نوميد كند و اين جهت گيري علني دشمن، به مجلس، دولت و همه مسئولان در بخشهاي مختلف گوشزد مي كند كه در سالي كه به همين علت سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، بايد در كدام عرصه تمركز و تلاش كنند.
رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به اين موضوع كه امسال سال آخر نمايندگي نمايندگان مجلس هشتم است، به نكته اي بس مهم اشاره كردند. «مراقب باشيد فعاليت نمايندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاري دچار ركود و وقفه نشود و تلاش براي ادامه حضور در مجلس بعدي، اجراي وظايف نمايندگان را مورد خدشه قرار ندهد.»
اين نكته بسيار مهمي است كه نمايندگان بايد در كنار توصيه مهم «خطر بزرگ نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت» مورد توجه خود قرار دهند.
بازخواني پيام نوروزي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، كه جداي از حجت شرعي برخاسته از متن قانون است، بايد به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گيرد. «اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز مي شود، ما بايستي متوجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري ميكنم و از مسئولان كشور ... و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.... بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»
مسيري كه آقا در اين پيام مشخص كرده اند به خوبي روشن است و تكليف ما روشن تر، مردم تاكنون بارها ايستادگي و وفاداري خود به آرمان هاي امام و رهبري را در عرصه هاي سياسي، اعتقادي، اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده اند كه يكي از معاصرترين آن ها، همراهي با دولت در اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه هاست.
هم اكنون نوبت دولت، مجلس و ديگر دستگاههاي مسئول است كه با مرتفع كردن برخي نگراني هاي مردم نظير گراني، تورم، احتكار و كم فروشي، زمينه را براي جهاد اقتصادي تك تك شهروندان ايراني فراهم آورند.
بابك اسماعيلي

 رئيس جمهور: تحقق آرمان هاي انقلاب دستور كار هميشگي دولتمردان است

دكتر محمود احمدي نژاد گفت: اگر ياد و نام امام راحل و فرهنگ و منش امام خميني(ره) در تمامي لحظات زندگي و روح و جان ما جاري شود آرمانهاي متعالي كه در انتظارش هستيم بسيار زودتر از حد تصور ما محقق خواهد شد.
رئيس جمهور كه در گردهمايي فصلي استانداران سخن مي گفت، وظيفه اصلي كارگزاران نظام را ساختن كشور عنوان كرد و گفت: آنچه براي كشور ماندگار بوده، به كشور قدرت دفاع مي دهد و مي تواند به عنوان پشتوانه تئوري جمهوري اسلامي مطرح باشد، موضوع ساختن و آباد كردن كشور و ارائه يك كشور متعالي و پيشرفته است و چه بسا اگر در يك كشور فقير و عقب مانده زيباترين حرف ها هم زده شود در مقابل زرق و برق دنياي امروز حتي اگر اين زرق و برق قلابي بوده و با دزدي از جيب ديگران باشد، باز هم مغلوب خواهيم شد.
احمدي نژاد تصريح كرد: آرمان ها و ارزش هاي انقلاب اسلامي بايد در صحنه عمل دستاورد برجسته و عينيتي براي جامعه بشري عرضه كند تا بتواند جايگاه خود را در دنيا پيدا كند، بنابراين ساختن كشور و پيشرفت و تحقق آرمان ها در صحنه عمل ماموريت و دستور كار هميشگي دولتمردان است و هيچ عامل و موضوعي نبايد ما را از انجام اين ماموريت حتي براي يك لحظه غافل كند.
رئيس جمهور توليد پايدار و اصولي را براي كشور بسيار مهم و سازنده دانست و يكي از مهمترين برنامه هاي دولت نهم و دهم را افزايش توليد و اشتغال عنوان و تاكيد كرد: توليد موضوع بسيار مهمي است و كشوري كه توليد نداشته باشد، هر قدر هم كه در اوج باشد مسيرش در سرازيري و رو به سقوط خواهد بود. توليد هم بايد برگرفته از استعدادهاي ذاتي و متكي بر دانش و توان بومي باشد.
احمدي نژاد با اشاره به حجم بالاي سرمايه گذاري ها در بخش توليد در سال هاي اخير، خاطرنشان كرد: مباحثي كه عده اي مطرح مي كنند مبني بر اين كه نرخ رشد پايين و آمارهاي دولتي ساختگي است، اصلا مهم نيست، مهم آن چيزي است كه مردم در عرصه اقتصاد لمس مي كنند.

 بوق آزاد (گفت و شنود)

گفت: سايت ضد انقلابي «ايران گلوبال» كه حسابي از بي عرضگي اپوزيسيون عصباني شده خطاب به آنها نوشته است؛ وقتي در خارج از كشور نمي توانيم ده نفر را براي تظاهرات جمع كنيم چرا بيخودي عليه رژيم «قمپز» در مي كنيم.
گفتم: حيوون زبون بسته حرف حسابي زده.
گفت: به طعنه خطاب به گروه هاي اپوزيسيون كه در خارج نشسته و براي داخل كشور دستور صادر مي كنند نوشته؛ نكنه خيال مي كنيد خرمشهر را هم ما از طريق متروهاي پاريس آزاد كرده ايم؟!
گفتم: عقده «خودكم همديگر را مسخره كردن بيني» گرفته اند!
گفت: همين سايت نوشته است «هيچ معلوم هست كه ما در خارج كشور از كدام آزادي دم مي زنيم»؟!
گفتم: چرا معلوم نيست! يارو به جاي قرص، سكه دوزاري قورت داده بود، تا چند هفته «بوق آزاد» مي زد!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ تاكيد رهبر معظم انقلاب به نمايندگان مجلس مبني بر اين كه براي كسب راي به صاحبان ثروت و قدرت نزديك نشويد رهنمودي به مردم نيز مي باشد كه از اينگونه افراد و جماعت دوري نمايند. برخي از اين افراد كه به خاطر جاه طلبي هاي خود از چشم مردم افتاده و از اريكه برخي امور نيز به زير كشيده شده اند بي آن كه به حيف و ميل و تخطي اطرافيان خود در انتخابات گذشته اشاره كنند يا از آنها فاصله بگيرند به ميدان آمده و به تغيير صورت مسئله مشغولند. كاش قوه قضاييه به مسئوليت خود در مقابله با مفسدان اقتصادي و هدايتگران اغتشاش و سران فتنه كه با جان و مال و امنيت مردم بازي كردند عمل مي كرد.
محمودي
¤ اميدوارم سران سه قوه با عمل به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اختلافات في مابين را كنار بگذارند و تدبيري با هم بينديشند كه گره از مشكلات مردم باز بشود و بدين طريق دشمنان در توطئه عليه ملت و نظام ناكام گردند.
عباسي
¤ هدف پشت پرده صهيونيست ها و دستگاه هاي جاسوسي MI6 و CIA از طرح كوروش در كشورمان القاي يك الگوي تصنعي به ايرانيان است تا در آينده هر كسي كه در ايران بر سر كار مي آيد ناگزير بر ضمير خودآگاهش اين طور حك شده باشد كه فرمانروا و حاكم يعني كوروش و اين در حالي است كه در كارنامه كوروش تنها چيزي كه است دوستي با دولت يهود و كمك به يهودي هاست. لذا ناگزير حاكمي كه در ايران روي كار مي آيد اينگونه به او القا مي شود كه نمي تواند حاكم خوبي باشد مگر آنكه دوست اسرائيل باشد.
يك ايراني
¤ از صفحه ادب و هنر شنبه هفتم خرداد در چاپ مطالب «جعليات آشكار در تخت جمشيد» تشكر مي كنم و درخواست دارم كه چاپ چنين مطالبي را تداوم دهيد تا همگان با آثار بيش از هفت هزارساله تمدن ما در دنيا آشنا شوند.
شجاع از بوكان و چند تماس مشابه
¤ از يادداشت روز يكشنبه آقاي شريعتمداري با عنوان «اتوبوس كه چپ نشده» تشكر مي كنم خداوند قلم شما را كه متاثر از خون شهداست تا ظهور دولت حق مستدام بدارد.
حسيني و چند تماس مشابه
¤ يادداشت روز كيهان كه تحت عنوان« آزمون جامع اصولگرايي» در كيهان 9/3/90 چاپ شده تقدير و تشكر مي كنم. بنده هم با ديدگاه و نظر ايشان موافق هستم و معتقدم كساني كه در فتنه رفوزه شدند حق ندارند از موضوع انحرافي در دولت سوء استفاده بكنند و بخواهند با اين بهانه روي جرم خود سرپوش بگذارند. از نظر ما آنها مردود شده اند و بايد براي هميشه كنار گذاشته شوند.
اسلامي
¤ در فيلم هايي كه از تلويزيون پخش مي شود ارتباط با نامحرم، فحاشي، دروغگويي و همچنين قسم دروغ خوردن به يك امر عادي تبديل شده است. اين وضعيت واقعا جاي نگراني دارد. چرا تدبيري انديشيده نمي شود كه اين فيلم ها قبل از پخش بازبيني شوند.
6908---0911
¤ از مديران محترم شبكه هاي مختلف سيما درخواست مي شود از نمايش زنان بدحجاب و بي حجاب حتي المقدور از سيما خودداري نمايند و با برنامه هاي سازنده گفت وگو و نمايش فيلم هايي در تبيين ابعاد نوراني پوشش حجاب اسلامي به ترويج فرهنگ حجاب و عفاف مبادرت ورزند.
9416---0919
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مي شود گزارشي از فعاليت خود طي تصدي وزارت در جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مدارس و نتايج آنها را بيان كنند.
5658---0913
¤ از رئيس قوه قضائيه تقاضاي عاجزانه داريم كه به پرونده نگين غرب كه سرنوشت هزاران نفر به آن بسته است رسيدگي عاجل كنند. واقعا طاقت ما سرآمده است. جاي شگفتي است ، با اين كه به فرموده رئيس قوه قضائيه قضات مستقل هستند، بررسي پرونده به اين شفافي اين همه سال طول كشيده است، اگر مستقل نبودند چقدر طول مي كشيد.
يك مالباخته و چندين تماس مشابه
¤ از وزير علوم درخواست مي شود به فرياد مظلومانه دانشجويان دانشگاه مفيد كه از دست مدعيان تندرو اصلاح طلبي و مخالفان اصل اساسي نظام و انقلاب صداي مظلوميتشان به جايي نمي رسد رسيدگي كنيد.
جمعي از دانشجويان دانشگاه مفيد
¤ به اين دوستان قوه قضائيه به ويژه آيت الله آملي لاريجاني بفرماييد پس حكم ثانويه را چه موقعي بايد استفاده كنيد. مگر نه اينكه مردم انقلابي و بصير ايراني در فشار اقتصادي دست و پا مي زنند پس چرا ديه را افزايش مي دهيد كه فشار چند برابر شود. از مدير مسؤل كيهان تمنا دارم با قلم رساي خود در اين زمينه موشكافي نموده و قوه قضائيه را به عمل اصلح به جاي عمل صالح رهنمون شوند و راه نجات بيمه و بيمه گذار را فراهم آورند.
قاسم منتظر القائم
¤ حدود يك سال از تشكيل پرونده تصادف دخترم در بيمه رازي مي گذرد ولي هنوز ديه را دريافت نكرده ام. چرا بايد تمام پرونده هاي جرحي از كل كشور در تهران رسيدگي شود؟ مگر به سمت دولت الكترونيك نمي رويم؟
8189---0912
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش مي خواهيم كه تكليف معلمين حق التدريسي را كه در سال 84 با 10 سال سابقه استخدام شده اند، روشن كند. اين 10 سال سابقه را به خاطر اينكه در هفته كمتر از 24 ساعت تدريس داشته اند جزء سابقه محسوب نمي كنند. در حالي كه طبق قانون در آن زمان تدريس بيش از 12 ساعت خلاف قانون بود. از دولت عدالت محور انتظار عدالت مي رود.
جمعي از معلمين شيراز
¤ هزينه هاي رفت و آمد درون شهري در شهر مقدس مشهد از تهران بيشتر است. چرا بايد هم از امكانات پايتخت كشور محروم باشيم هم هزينه بيشتري بپردازيم.
2711---0936
¤بنده بعنوان يك شهروند عادي جامعه با كاهش سود بانكي موافق نيستم. چرا كه يك سرمايه گذار بايد متحمل زحمت زيادي شود و همچنين خون جگر بخورد تا بتواند چند مشتري براي خود حفظ كند و علاوه بر آن فقط در صورت پرداخت سود بيشتر به سپرده ها امكان سپرده گذاري از سوي مردم در بانك ها وجود دارد.
گودرزي از اصفهان
¤ در سريال «ستاره سربي» كه اخيراً پخش آن از شبكه دو سيما شروع شده عليه زنان كشورمان سياه نمايي شديدي صورت مي گيرد. در ضمن علني ساختن جرائم قبح آن را از بين مي برد. به نظر مي رسد نقض غرض به وجود آمده است.
سعدياني
¤ براي خريد مانتو تابستاني اقدام كردم ولي متاسفانه به هر مغازه اي كه رفته و انتخاب كردم ديدم آستين كوتاه است؟! مگر توليدكنندگان اين نوع پوشاك حلال و حرام سرشان نمي شود؟ چرا ناظرين هيچ عكس العملي نشان نمي دهند.
4238---0912
پاسخ روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
در پاسخ به مطلب مندرج جانباز 60% دفاع مقدس در ستون كيهان و خوانندگان در تاريخ دوشنبه 2/3/90 به آگاهي مي رساند: جناب آقاي حميدرضا سلطاني جانباز 60% با توجه به تشخيص كميسيون درد بنياد جانبازان نياز به مصرف داروي مخدر (پتيدين) دارد كه در اورژانس بيمارستان و تحت نظر پرستار و پزشك تزريق مي گردد و تا تاريخ 18/2/90 در بيمارستان افشار و از 19/2/90 تاكنون در بيمارستان سوانح و سوختگي خدمات لازم ارائه گرديده است و ميزان و نوع دارو و نحوه مصرف آن توسط كميسيون درد جانبازان تعيين و در راستاي همكاري بين بخشي و بيمارستان تنها اجراي مصوبات اين كميسيون را به عهده دارد.»
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري مترو تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 18/2/90 ستون كيهان و خوانندگان با مضمون «كيفيت سرويس دهي» ضمن تكذيب مطلب ياد شده به اطلاع مي رساند استقبال فوق العاده مسافران از خدمات اين شركت به ويژه پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها كه اقشار مختلف را به سوي استفاده از حمل و نقل عمومي به ويژه مترو سوق داده است. در بيشتر مواقع، قطارها، به دليل ازدحام مسافر و عدم بسته شدن درها، نمي توانند براساس جدول زمان بندي برنامه ريزي شده حركت نمايند.
 به مدت 2 ساعت
 ايران اجازه عبور هواپيماي مركل از آسمان خود را نداد

هواپيماي حامل صدراعظم آلمان سه شنبه شب گذشته پس از مخالفت ايران با عبور از حريم هوايي اين كشور چندين ساعت در تركيه معطل ماند.
هواپيمايي كه حامل «آنگلا مركل» و هيئت بزرگي متشكل از نمايندگان اقتصادي و خبرنگاران به مقصد هند بود، شب گذشته به دليل مخالفت ايران با اجازه عبور از حريم هوايي اين كشور 2 ساعت بر فراز تركيه پرواز كرد.
براساس اين گزارش، در پي اين واقعه با ميانجيگري دولت تركيه و مداخله وزارت خارجه آلمان، ايران در آخرين دقايق با عبور اين هواپيما موافقت كرد.
«اشتفان زايبرت»، سخنگوي دولت آلمان در اين مورد گفت: اگر (عدم اجازه عبور) بيش از اين طول مي كشيد هواپيماي حامل صدراعظم ناچار مي شد به دليل كمبود سوخت در تركيه به زمين بنشيند. «كلاوس گرومري» از وزارت خارجه آلمان نيز در اين مورد گفت: دليل چنين اتفاقي همچنان روشن نيست اما مي تواند مشكلات (موجود) با ايران باشد.
وزارت خارجه آلمان همچنين با صدور بيانيه اي اعلام كرد: اقدام ايران در ايجاد مانع در برابر سفر صدراعظم غيرقابل قبول و نشانه بي احترامي نسبت به آلمان است و براي ما قابل پذيرش نيست. به گزارش بي بي سي سخنگوي آلمان گفته است كه اين اقدام دولت ايران صدراعظم را با وضعيتي مواجه ساخت كه براي او سابقه نداشته است.
عصبانيت آلمان از اين اقدام كه حق هر كشوري در حفظ حاكميت خود است در حالي صورت مي گيرد كه دولت آلمان در ساليان گذشته در همراهي با گروهك هاي ضدانقلاب مانند منافقين و پژاك، همكاري با فتنه گران و تشديد تحريمهاي هوايي و مالي ايران نقش برجسته اي را برعهده داشته است و هيچگاه چنين مواضعي را حتي تكذيب نكرده است.
سرگرداني حامي تروريسم
روز گذشته هواپيماي صدراعظم آلمان به خاطر حركت مقتدرانه جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم اجازه عبور به حاميان تروريست ها از مرزهاي ايران دو ساعت در پشت مرزهاي ايران سرگردان شد.
سرگرداني خانم مركل در مرزهاي ايران دقيقا در نقطه اي بود كه وي تلاش كرده است آن نقطه را با حمايت گروهك تروريستي پژاك ناامن نمايد.
دولت آلمان در ساليان گذشته با حمايت مالي و سياسي خود گروهك تروريستي پژاك را راه اندازي كرد، رحمان حاج احمدي سركرده گروهك تروريستي پژاك كه تابعيت آلماني دارد در مصاحبه اي در سال گذشته با افتخار گفته بود كه دستگاه امنيتي آلمان از فعاليت هاي وي در آلمان باخبر است.
دفاع دولت آلمان از اين گروهك تروريستي در حالي است كه در ساليان اخير حركت هاي تروريستي را در شهرهاي مرزي ايران انجام داده است و آلمان براي اينكه از فشارهاي بين المللي ناشي از عملكرد خود در حمايت از اين گروه تروريستي رهايي يابد به مدت دو روز سركرده گروهك پژاك را دستگير مي كند و بدون توجه به درخواست هاي ايران براي تحويل و محاكمه عبدالرحمن حاج احمدي، وي را بلافاصله آزاد مي كند.
در همان زمان سخنگوي وزارت خارجه ايران در واكنش به اين اقدام دولت آلمان عليه امنيت ملي كشورمان گفت: سركرده گروهك تروريستي پژاك كه جنايت هاي زيادي انجام داده و به جنايت هايش اعتراف كرده و ما سالهاست كه به دنبال دستگيري اين فرد و گروهك وابسته به آن هستيم. مهمان پرست گفت: با توجه به اين كه تمام اسناد جنايت هاي آن ها را به طرف هاي غربي و اروپايي داده ايم، سركرده اين گروهك به صورت نمايشي توسط دولت آلمان دستگير و سپس آزاد شد. حمايت دولت آلمان از اين گروهك تروريستي در صورتي ادامه دارد كه گزارش رسمي اينترپل(پليس بين المللي) جنايات وي را كه بيش از 300 نفر از هموطنانمان را به قتل رسانده به اطلاع كشورهاي حامي اين گروهك رسانده است.
حمايت آلمان تنها به گروهك تروريستي پژاك ختم نمي شود اين كشور در ساليان گذشته به حمايت هاي سياسي و مالي خود از گروهك منافقين نيز ادامه داده است. سال گذشته هنگامي كه مردم ايران سرگرم تدارك عيد نوروز بودند اعضاي پارلمان آلمان مهمان سركرده گروهك تروريستي منافقين بودند، جمعي از اعضاي پارلمان آلمان از مريم قجر عضدانلو ابريشم چي رجوي همسر سركرده گروهك تروريستي منافقين دعوت كردند تا در مجلس اين كشور سخنراني كند. مريم رجوي در سخنراني خود خواستار اعمال تحريم هاي نفت و بنزين عليه ايران شد و گفت: نبايد با تحريم ها به خاطر اين كه به مردم صدمه مي زند، مخالفت كرد.
وي خواستار به رسميت شناخته شدن گروهك منافقين گرديد و همچنين ازاروپايي ها خواست دولت عراق را به خاطر تلاش، براي تعطيلي پادگان نظامي اشرف تحت فشار قرار دهند.
اين عضو مركزيت گروهك تروريستي منافقين كه مانند ديگر گروهك هاي ضدانقلاب، پس از حماسه هاي مردمي 9 دي و 22 بهمن منفعل به نظر مي رسيد، براي القاي زنده بودن جريان فتنه، ترقه بازي در چهارشنبه سوري را شاهد آورد! اكنون كه دولت آلمان اقدام ايران را در دفاع از امنيت ملي خود به عنوان تخلف از قواعد ديپلماتيك ارزيابي مي كند آيا آلمان مي تواند به اين سؤال پاسخ دهد كه حمايت از گروهك هاي تروريستي كه سازمان هاي بين المللي به تروريستي بودنشان اذعان كرده اند در كجاي قواعد بين المللي آمده است؟

 ضرغامي: رسانه هاي ايران در انقلاب مصر نقش داشتند

رئيس سازمان صداوسيما با اشاره به تلاش رسانه هاي صداوسيما در حمايت معنوي از انقلاب مصر گفت: رسانه هاي ايران در انقلاب مصر نقش داشتند.
سيدعزت الله ضرغامي در نشست صميمي با نخبگان، استادان و شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري و رسانه اي مصر گفت: رسانه هاي ايران توانستند در كنار ملت مصر در اين پيروزي عظيم نقش داشته باشند كه اين تلاش به عنوان وظيفه اي انساني همچنان ادامه دارد.
عزت الله ضرغامي، مردمي، الهي، خودجوش و مستقل بودن را از ويژگي هاي دو انقلاب ملت ايران و مصر برشمرد و اضافه كرد: ملت مصر هم با الگوگيري از ملت بزرگوار و آزاده ايران و با استقلال و وحدت، ديكتاتور مصر، كه از حمايت بي دريغ آمريكا و رژيم صهيونيستي برخوردار بود را بركنار كرد و به پيروزي تحسين برانگيزي رسيد.
رئيس رسانه ملي با توجه به شباهت ها و ويژگي هاي دو انقلاب مردمي ايران و مصر بر الگوگيري از انقلاب اسلامي ايران براي ادامه مسير انقلاب مردم مصر تاكيد و اضافه كرد: از همان روزهاي پيروزي انقلاب مردم مصر، رسانه هاي استكباري همان برخوردي كه با انقلاب اسلامي ايران داشتند با اين انقلاب آغاز كردند.
ضرغامي افزود: اين برخوردها و واكنش رسانه اي غربي ها با همان روش هاي منسوخ، نخ نما و توطئه گرانه است و تاثيري در ادامه روند رو به رشد انقلاب مردم مصر ندارد.

 نكنه خرمشهر را هم ما از همين متروهاي پاريس آزاد كرديم! (خبر ويژه)

آخرين بيانيه گروه موسوم به شوراي هماهنگي سبز (مستقر در پاريس) كه متضمن گراميداشت ياد سوم خرداد و 14 و 15 خرداد بود، لج زايدالوصف عناصر فعال در فتنه و آشوب سال 88 را درآورده است.
«عليرضا-ر» كه پس از اغتشاشات سال 88 و با بهانه كردن همين حوادث به خارج از كشور گريخت، درباره بيانيه پرتناقض مذكور نوشت: موسوي امام راحل رو ول كرد، حالا شوراي هماهنگي ول نمي كنه! وي در مطلبي آميخته به طنز و عصبانيت مي نويسد: شوراي سبز بر اهميت خرداد در چند دهه اخير تاكيد كرده. البته ما كاري نداريم كه همه جاي دنيا وقتي مي خواهند بر لزوم يك چيزي تاكيد بكنند حداقل از يك هفته قبلش تاكيد مي كنند نه ده روز بعد از اهميت آن. ليكن ما دقيقا ملتفت نشديم كه اين «چند دهه اخير» دقيقاً مي شود چند تا دهه اخير؟ في الواقع مشكل بزرگتر ما اينجاست كه چون الان تمام اعضاي شورا ناموساً همه شان توي ايران هستند و به همين جهت در كلاس هاي آليانس شركت مي كنند كه توي ايران بتوانند با همسايه ها فرانسه حرف بزنند اين است كه غير از بعضي وقت ها كه اينجا از بخت بد يك دفعه توي مترو مي بينم شان كه البته متروهاي پاريس هم همه شان توي ايران هستند، در مواقع ديگر دست ما درست حسابي بهشان نمي رسد كه وقتي اين سوال هاي عجيب و غريب براي مان پيش مي آيد اينهمه بوق نزنيم و برويم عين آدم ازشان سوال بكنيم.
وي همچنين در «خودنويس» نوشته است: چون ما هر چي فكر كرديم ديديم جمهوري اسلامي- كه الهي دردش بخورد توي سر همه ما- سه تا دهه بيشتر ندارد كه فقط يك بار اول دهه آخرش دوم خرداد شد كه آنهم هشت سال تلاش شبانه روزي اصلاحات آنقدر پرنتيجه بود كه تهش احمدي نژاد روي كار آمد، الباقي را هرچه به خودمان فشار آورديم نفهيديم كدام خرداد در دهه هاي اخير اهميت داشته كه الان بايد حتما تاكيد مي شده. اگرچه كه اگر همين شوراي راه سبز را ول بكني مي گويد سوم خرداد شصت و يك هم خرمشهر را ما فتح كرديم اصلا براي همين هم الان همه مان توي ايرانيم فقط گاهاً براي تحصيل شبانه از كوه فرار مي كنيم مي آئيم فرانسه كه آنهم زود برمي گرديم(!) حالا البته شما به روي خودتان نياوريد ولي ما يك خرداد ديگر هم در «چند دهه اخير» سراغ داريم كه اگر خوب بگردي احتمالا آن خرداد را هم همين شوراي راه سبز باعث و باني اش بوده چونكه قيام خونين 15 خرداد هم توي ايران اتفاق افتاده كه اتفاقاً اعضاء شورا هم همه شان همانجا هستند.
نويسنده وبلاگ «ياردبستاني» در بالاترين هم تعارف را كنار گذاشته و نوشت: من از شوراي هماهنگي! راه سبز!! اميد!!! متنفرم زيرا مرا به بازگشت بي چون و چرا به قانون اساسي جمهوري اسلامي دعوت مي كند. از اين شورا متنفرم چون مرا به سازش فرا مي خواند. متنفرم از آنها چون ترسيده اند و من را هم به ترس فرا مي خوانند. من از شوراي هماهنگي راه سبز متنفرم.
«رضا-ش» يكي ديگر از همين عناصر فراري نيز، شوراي هماهنگي ياد شده را «چتري براي دو نفر» [ امير ارجمند و مزروعي] خواند و نوشت: كساني كه ادعا مي كردند اگر موسوي دستگير بشه، ايران قيامت مي شه، در خاموشي رفته اند، آن هم پس از 4 ماه. حالا به پازل ها دقت كنيد. جنبش فروكش كرده، موسوي 4 ماه است در بازداشت است. قبل از دستگيري كروبي و موسوي، از خاتمي خبري نبود، هاشمي رفسنجاني از جنبش فاصله گرفت، مهاجراني به حمايت از نظام پرداخت، «شوراي هماهنگي راه سبز اميد» بعد از دستگيري آقايان موسوي و كروبي تشكيل شد، بعد از اولين سه شنبه هاي اعتراضي جنبش، به اعتراضات خود ادامه نداد و اكنون پس از گذشت چهارماه خاتمي سخن از عفو و تعامل مي كند و در نهايت «شوراي هماهنگي راه سبز اميد» با صدور بيانيه اي ضمن مصادره جنبش به نام خود، جنبش را بصورت كامل تقديم خميني مي نمايد! مراقب باشيم در اثر فشاري كه بر موسوي و كروبي وارد شده و مي شود بعيد نيست اصلاح طلبان تعاملي را پشت پرده با رژيم انجام داده باشند. اصلاح طلبان چرا با ما شفاف نيستند؟ بيانيه هاي آنها بودار است. تزريق دلارهاي سعودي و تسليحات اروپايي براي سركوب انقلاب هاي خاورميانه (خبر ويژه)

تحليلگران در مصر و ديگر كشورهاي در حال انقلاب خاورميانه از دخالت هاي عربستان به عنوان «حركت ضدانقلاب» ياد مي كنند.
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز ضمن انتشار اين خبر نوشت: عربستان امكانات مالي را براي حفظ رژيم هاي پادشاهي منطقه به كار گرفته تا از موج تغييرات احتمالي و انقلابي جلوگيري و از رژيم هاي مذكور محافظت كند. از مصر كه سعودي ها هفته گذشته 4 ميليارد دلار كمك براي شوراي نظامي حاكم آن پرداختند تا يمن و پادشاهي هاي اردن و مراكش كه رياض آنها را به پيوستن به شوراي همكاري خليج فارس دعوت كرده همگي در معرض تلاش عربستان براي پيشگيري از تغييرات شديدتر و جلوگيري از نفوذ ايران هستند. زيرا هر تغييري در آن كشورها سؤالاتي دشوار درباره روند تغييرات سياسي و اجتماعي در درون عربستان را مطرح مي سازد.
نيويورك تايمز با اشاره به گستردگي مداخله جويي هاي رژيم سعودي در كشورهاي دستخوش انقلاب نوشت: تنوع اين مداخلات براي مقابله با انقلابها به اندازه اي است كه برخي تحليلگران در مصر و ديگر نقاط منطقه از آن به عنوان حركت ضدانقلاب ياد كرده اند. خليل دخيل تحليلگر سياسي سعودي مي گويد مطمئن است كه سعودي ها اين موج انقلابي را دوست ندارند و واقعا از آن ترسيده اند. در مصر يعني جايي كه انقلاب، حسني مبارك متحد نزديك سعودي ها را سرنگون كرده عربستان پول خرج مي كند تا از پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات آتي مجلس جلوگيري كند.
اين روزنامه نوشت: سعودي ها نگران آن هستند كه اخوان المسلمين با ارائه يك مدل قانون اسلامي متفاوت با سنت وهابي و پادشاهي سعودي، مشروعيت آنان را خدشه دار كنند. آنها همچنين نگران آن هستند كه سياست خارجي مصر با نزديك شدن به گروه اسلامي حماس و تجديد روابط با ايران در حال دگرگوني است.
نيويورك تايمز با تاكيد بر اينكه «ناآرامي هاي مردمي موسوم به بهار عربي، باعث از هم پاشيدن ائتلاف كشورهاي ميانه رو [!] عرب به رياست عربستان شده»، نوشت: عربستان در حال خريد 60 ميليارد دلار تسليحات از آمريكاست. عربستان از اينكه آمريكا مجبور شده از انقلاب و دموكراسي حمايت كند، ناخرسند است. اوباما هم در سخنراني اخير خود كه در آن از ديكتاتورها و مستبدان در خاورميانه خواست به تقاضاها و مطالبات مردم توجه كنند، هيچ اشاره اي به عربستان نكرد.
همزمان با گزارش نيويورك تايمز از نقش آفريني سياه رژيم سعودي عليه قيام هاي مردمي در خاورميانه، دويچه وله آلمان گزارشي را منتشر كرد كه در آن به حمايت اروپا به ويژه انگليس از سركوبگري عربستان اشاره شده است. گزارش دويچه وله حاكي است كه اگرچه كشورهاي اروپايي خواستار حمايت مالي از انقلاب هاي عربي شده اند اما تجهيز نظامي رژيم هاي عربي براي سركوب انقلابيون در دستور كار اروپا قرار دارد.
دويچه وله با اشاره به گزارش نشريات انگليسي مبني بر آموزش نيروهاي سركوبگر سعودي توسط دولت انگليس اعلام كرد: تسليحات و تجهيزاتي كه براي سركوب معترضين بحريني در اختيار نيروهاي آل سعود قرار گرفته، همگي ساخت كشور انگلستان مي باشد.
وزارت دفاع انگليس در اين زمينه اذعان كرد: انگليس در حوزه هاي مختلف اعم از سلاح و مهارت هاي عملياتي، مهارت هاي عمومي نظامي، برخورد با جمعيت، تفتيش بدني و تمرين تك تيراندازي، به نيروهاي سعودي آموزش داده است.
به گزارش دويچه وله به نقل از وزارت دفاع آلمان هرساله 20 گروه انگليسي مربي براي آموزش نيروهاي نظامي سعودي به اين كشور فرستاده مي شوند و هزينه هاي نقل و انتقال و زندگي روزمره مربيان و خانواده هاي آنان با پادشاهي عربستان مي باشد.
مجله آلماني فاكت هم براساس مدارك سري و محرمانه اي فاش كرد: پليس مركزي آلمان، نيروهاي سعودي را براي شرايط استثنايي و در موضوعات چگونگي تعامل با تظاهركنندگان و سركوب آشوب هاي داخلي، آموزش مي دهد. اين آموزش ها نقش اساسي در قلع و قمع خيزش هاي مردمي در برخي كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه دارد.
روزنامه انگليسي آبزرور اخيرا نوشت: خانواده سلطنتي در عربستان به شدت از قدرت و نفوذ جمهوري اسلامي ايران ترس دارند و هدف آنها از قلع و قمع انقلابيون، جلوگيري از نفوذ ايران در اين كشورها مي باشد.

 اي اسطوره! اي تپلي نازنين!... اي بزدل! (خبر ويژه)

سرخوردگي محافل اپوزيسيون در عرصه مجازي و رسانه اي، بحث هاي جالبي را در ميان اين محافل باعث شده است. برخي از اين محافل مشكل را در بي كفايتي نيروهاي ميداني مي دانند كه از رسانه هاي اپوزيسيون تمكين نمي كنند و گروهي ديگر مشكل را در خود اين رسانه ها و رفتار از سر اغراق و توهم آنها مي دانند.
پايگاه اينترنتي ايران گلوبال با اشاره به انتشار تحليل هايي با اين مضمون كه رسانه هاي جنبش سبز سرگيجه گرفته اند، نوشت: مشكل در نداشتن رسانه يا راديو و تلويزيون نيست. اكنون در آمريكا و اروپا چند فرستنده راديويي و تلويزيوني وجود دارد و متاسفانه كمكي نتوانسته اند بكنند بلكه با توهين و تحقير و بي ادبي فرصتها را از دست مي دهند. براي رسيدن به اهداف نيازي به اين همه زحمت و پول خرج كردن نبود. مانع در ذهن خود ماست و نه در نبود رسانه. 3 جريان بزرگ مخالفان نظام با خرج ميليونها دلار هيچ قدم مثبتي براي اينكه در چه ايراني مي خواهيم زندگي كنيم برنداشته اند و از كنار هم رد مي شوند. داشتن رسانه اي ديگر، قوز بالاقوز است و دكاني در برابر ديگر دكانها.
اين رسانه وابسته به اپوزيسيون خارج نشين اضافه كرد: شما فكر مي كنيد اگر الجزيره مثلا مال ما بود همين فردا، انقلاب مي شد؟ شما حداقل در تجمعات خارج كشورمان ديده ايد كه همان چند نفري كه مي آيند چند پرچم با شير و خورشيد و بدون شير و خورشيد و... حمل مي كنند و از سلطنت طلبي تا سرنگوني مسلحانه و اصلاح طلبان، انواع ايدئولوژي ها را دارند. تازه انتظارهاي عجيب و غريبي هم دارند.
اما كاربران ضدانقلابي بالاترين هم تلقي هاي جالبي از عملكرد خود در اين شبكه داشته اند. يكي از همين ها نوشته است: ما خيلي استاديم. در يك آن ، يكي رو مي بريم به عرش اعلا و به ايكي ثانيه طرف رو از عرش مي كوبونيم به فرش كه مغزش هزار تيكه بشه...! ماها استاد قهرمان سازي و قهرمان سوزي هستيم...! تا گزارشگر به علي دايي ميگه اگه ممكنه دگمه پيرهنتون رو ببندين تا مصاحبه كنم و علي دايي ميگه يقه ام رو نمي بندم زود براش سوت مي زنيم و هورا مي كشيم مي گيم اي ول سلطان علي دايي...!! اي ول اسطوره...!! بابا تو آخرشي...! اصن از همون اولم معلوم بود تو با اين نظام مخالفي...!! تو مي توني اسطوره...!! اي نبيره ستارخان...!! اي نواده باقرخان...!! دمت گرم! حالا اگه علي دايي فردا تسبيح به دستش باشه و تو نمازجماعت شركت كنه مي گيم اصن از همون اول معلوم بود اين بابا عمله رژيمه...!! كي بود رفته بود پهلو آيت الله دعا بگيره...!! تو كدخدا هم نيستي چه برسه به سلطان...!! علي دايي خجالت... خجالت...!! توپ تفنگ فشفشه...!! يا مثلا تا ديروز كه ابطحي هر روز وبلاگش رو آپديت مي كرد و گير سه پيچ به احمدي نژاد مي داد براش هورا مي كشيديم مي گفتيم دوستت داريم تربچه... تپلي نمكي... تپلي نازنين...!! يه آخوند روشنفكر داريم اونم ابطحيه...!! و بشكن مي زديم مي گفتيم ابطحي دوستت داريم... ابطحي دوستت داريم...!! اما همين كه اونو گرفتن و كاري با اون كردن كه در مخيله هيچكدوم از ماها نمي گنجه و ابطحي رفت تو لك و روزه سكوت گرفت و گاهي چيزهايي توي وبلاگش نوشت كه بعضاً قبول نداريم باز شروع كرديم و گفتيم: بزدل... ترسو...!! اصن شيخ خوب يعني شيخ مرده...!! وا دادي بابا... وادادي چاقال...!! ماها استاد هورا كشيدن و فحش دادن الكي هستيم... يعني آخرشيم [اين تحليل در حالي در بالاترين منتشر شد كه پريروز با انتقاد از بالاترين، اين رسانه را اسباب بسياري از توهم ها و خطاهاي سياسي در داخل عنوان كرده بود.]
يك كاربر ديگر شبكه ضد انقلابي مذكور با طنزي طعنه آميز چنين نوشت: ما بيشماريم ميرحسين فقط وقت نداريم خدمت برسيم. اگه خداي ناكرده با تو و كروبي كاري مثل اعدام كردند ناراحت مي شيم باور كن جدي مي گم، باور نداري ببين وقتي زنداني شدي چقدر ناراحت شدم كه همش تو بالاترين به لينكهاي رمالي و جن گيري مثبت ميدم و به خاطر راحتي شما اسمي از شما نمي برم.

 كرزاي: اگر به طالبان شليك مي كنيد چرا مردم عادي كشته مي شوند؟! (خبر ويژه)

جنايات دامنه دار و بي پايان اشغالگران افغانستان صداي حامد كرزاي را درآورد.
به دنبال بمباران هوايي خانه هاي مردم در ايالت هلمند، دو خانه مسكوني منهدم و 14 شهروند افغان از جمله 4 زن و كودك كشته شدند.
در واكنش به اين اقدام نظاميان ناتو كه مدعي اند قصد حمله به نيروهاي طالبان را داشته اند، رئيس جمهور افغانستان گفت: ادامه اين كشتار غيرنظاميان، نيروهاي ناتو را تبديل به نيروهاي اشغالگر مي كند و مردم افغانستان به گواه تاريخ، راه برخورد با اشغالگران را بلدند.
كرزاي اضافه كرد: اگر نيروهاي خارجي و ناتو بعد از خواست دولت افغانستان مبني بر توقف حملات به خانه هاي مردم باز هم به اين حملات ادامه بدهند، حضور آنان از نيرويي كه براي جنگ عليه تروريسم آمده اند، به نيرويي عليه مردم افغانستان و نيروي اشغالگر تبديل مي شود. در اين صورت، تاريخ گواه است كه افغان ها با آن چگونه برخورد مي كنند.
وي گفت: «ما از كمك هاي جامعه جهاني قدرداني مي كنيم، اما اين به اين معنا نيست كه كمك آنها به ما، به آنها اين حق را مي دهد كه زندگي مردم افغانستان را با خطر روبرو كنند.»
اشاره حامد كرزاي به جنگ مردم افغانستان با نيروهاي اشغالگر شوروي است كه سرانجام اسباب سرشكستگي دولت اتحاد جماهير شوروي را فراهم كرد به نحوي كه حتي برخي تحليلگران، از شركت ارتش شوروي در افغانستان به عنوان يكي از عوامل موثر در فروپاشي شوروي ياد مي كنند.

 برو، برو، برو، خب! افتادي تو جوب (خبر ويژه)

جاسوس سابق كا گ ب شوروي در حزب توده كه پس از فرار به اروپا به آيين ليبرال دموكراسي گرويد، از تحركات خاتمي براي بازگشت به فضاي سياسي و احياي جريان نفاق استقبال كرد.
محسن حيدريان عضو مركزيت حزب منحله توده ضمن تحليلي آشفته و مغلوط در سايت ايران امروز نوشت: برخي رفتارهاي جديد احمدي نژاد در تضاد با شعارهاي اسلامي، ضدآمريكايي و عدالت خواهانه و معطوف به ولايت فقيه قابل ارزيابي است. تحول از بنيادگرايي اسلامي به ايرانگرايي، از مستضعف گرايي به جلب طبقه متوسط و مهمتر از همه تحول در زمينه ولايت فقيه و نوع نگاه به آمريكا تحول مهمي خواهد بود.
وي آنگاه با تخطئه احمدي نژاد نوشت: مشاوران وي بايد او را در جهت دست درازكردن به سوي اصلاح طلبان به عنوان متحدان تازه براي چالش با روحانيت و نيز براي مقابله با رهبري كمك مي كردند اما عملكرد او نشان مي دهد بي مايه فطير است اين موضوع باورپذير نيست.
اين جاسوس چندجانبه در عين حال يادآور مي شود: با اين حال درگيري كم سابقه باعث زير سؤال رفتن اعتبار نظام مي شود و از سوي ديگر باعث تقويت موضع مخالفان و اصلاح طلبان مي شود. در چنين فضايي، تلاش خاتمي و درخواست بخشش دو طرف مناقشه انتخابات سال 88 اهميت مي يابد. هاشمي نيز با موضع گيري هاي به موقع و ميانجي گرانه [؟!] ايفاي نقش مي كند. ترجمه رفتار اين دو به معناي تلاش براي تجديد آرايش سياسي است. مهمترين اثر سياسي اين رويكردها در بحبوحه اختلاف در درون حاكميت، گشايش فضا به نفع جريان مخالف است. همچنين شايد از اين طريق بتوان قدرت ولايت فقيه را محدود كرد[!] با اين روند اگر بخش مهمي از اصولگرايان معتدل هم به اين راه حل بپيوندند، خواست هاي زيادي از جريان مخالف مي تواند به واقعيت بپيوندد.
اين تحليل اگرچه از سر توهم مطلق نوشته شده اما نشان مي دهد كه عناصر مزدور و ضدانقلاب كه نوعا جريان هاي مرده و تاريخ مصرف گذشته- حتي از نگاه سرويس هاي جاسوسي غرب- محسوب مي شوند، با مشاهده برخي اختلاف هاي به دور از منطق و قانون، تا چه حد سر ذوق مي آيند و آن وقت يك كاسه ماست را برمي دارند و هم مي زنند تا يك دريا دوغ درست كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14