(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 9 مرداد 1390- شماره 19987

گزارشي تحليلي از تحركات انتخاباتي اصلاح طلبان
آيا اصلاح طلبان با شركت در انتخابات به دنبال تكيه بر كرسي هاي بهارستانند؟!
نمازجمعه فصل الخطاب
حضور در مدار 10 درجه و «دست بلند دريايي»گزارشي تحليلي از تحركات انتخاباتي اصلاح طلبان
آيا اصلاح طلبان با شركت در انتخابات به دنبال تكيه بر كرسي هاي بهارستانند؟!

محمد جعفري
اين روزها رفته رفته به زمان وزن كشي جريان هاي سياسي نزديك مي شويم و هر يك از اين جريان ها در تلاش اند با اثبات قد و اندازه خود، سهم بيش تري را از ماراتن انتخاباتي پيش رو نصيب خود گردانند. ادبيات سياسي اصول گرايانه البته مدتي است سعي دارد تا به خود و ديگران القا كند كه اين بار ديگر خبري از اصلاح طلبان نيست! هر چند، اثبات غيرواقعي و اشتباه بودن اين رويكرد نيز تلاش چنداني نمي طلبد.
اصلاح طلبان نيز براي ورود به اين بازي بيكار ننشسته اند. رقابت انتخاباتي، آن هم از جنس پارلماني براي تمامي طرف هاي كشمكش سياسي در كشور يك فرصت به شمار مي آيد، از آن فرصت هايي كه بوي تهديد نمي دهد! عمده گروه ها در اين فرصت، به طور طبيعي به دنبال كسب صندلي هاي بهارستان هستند اما جريان اصلاح طلب اين داستان، آن چه را در وهله اول هدف قرار داده، نه رأي آوري و نه كسب كرسي است، بلكه نفس حضور و به رسميت شناخته شدن دوباره در صحنه انتخاباتي كشور است و اين حركت را «اولويت اول» خود مي داند.
عدم توازن اعضاي پيكره اصلاحات هم دردسري است كه اين روزها كار را براي آن ها مشكل تر كرده است. بخشي از اين بدنه در حال حاضر درون نظام تعريف شده و به عنوان نمونه نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي هستند كه رأي نياوردن مجدد برايشان، كابوس است و بخشي ديگر آن قدر با فتنه و سران آن نزديك اند كه عمده تلاششان اين است، به بازي راهشان دهند.
اين چند پارگي ارگانيك در اظهارنظرها و مواضع اصلاح طلبان نيز به خوبي به چشم مي خورد. به هر حال بايد ديد كه اين بار چه برنامه اي را براي خود تدارك ديده اند.
در اين راستا اولين گام را خاتمي در دي ماه سال گذشته با طرح شروطي براي بازگشت به نظام برداشت اما پس از ناكامي او در جلب اقبال عمومي و واكنش منفي نظام از سويي و هم فكرانش از ديگر سو، پس از گذشت چند ماه براي دومين بار شانس خود را امتحان كرده و با نزديك شدن به نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اين پيشنهاد را البته اين بار از موضعي پايين تر مطرح نمود. رئيس دولت اصلاحات از نظام و فتنه گران خواست از ظلمي كه متقابلا به آن ها روا داشته شده! گذشته و يك ديگر را عفو نمايند. اين سخنان البته اين بار تا حدودي مورد استقبال سبزها قرار گرفت و در برخي محافل از آن با عنوان «تاكتيك مصالحه» ياد شد.
تمام اين مدت «خاتمي» تقريباً در تمامي اظهارنظرهاي رسمي خود از «آزادي زندانيان سياسي و ايجاد فضاي آزاد براي احزاب، پاي بندي مسئولان به قانون اساسي و برگزاري انتخابات آزاد و سالم» به عنوان سه شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم، نام برده است.
شروطي كه البته از سوي ساير بلندگوهاي داخلي و خارجي اين جريان نيز شنيده مي شود. خاتمي هم چنين با ارايه تفسير كاريكاتوري از بيانات رهبر معظم انقلاب در 14 خرداد در رابطه با «جذب حداكثري و دفع حداقلي» گفت: «در درجه اول دستگاه هاي قضايي، امنيتي، سياسي و متصديان رد و تأييد صلاحيت ها كه به حق يا ناحق قدرت دارند و نقش آن ها در جهت ايجاد فضاي مناسب پراهميت تر است بايد خود را مخاطب اين سياست ها بدانند.» وي كه در جمع تعدادي از هم فكرانش در گيلان سخن مي گفت ضمن تشكيك در عملكرد نهادهاي مسئول، انتخابات را متعلق به كل جامعه و نه در اختيار يك جناح و سليقه خاص دانست و گفت: «شرايط درست برگزاري آن اين است كه همگان با اطمينان خاطر در آن حضور يابند.»
«حسن روحاني» نيز از قافله عقب نيفتاده و طي سخناني در مجلس ترحيم امام جمعه يزد گفت: «هيچ حزب قانوني كه فعاليت مي كند ضد نظام نيست.» وي البته بدون هيچ گونه اشاره اي به ساختار شكني هاي صورت گرفته توسط اين جريان در دو سال گذشته و نيز سكوت تأييدكننده خود و امثال خاتمي، گفت: «حتي تلاش براي تصاحب قدرت در چارچوب قانون بد نيست؛ پس بياييد هم ديگر را تحمل كنيم.» روحاني نيز در تكميل صحبت هاي خاتمي ادامه داد: «انقلاب اسلامي دشمن فراوان دارد پس تا جايي كه مي توانيد دوست جذب كنيد كه اين همان ديدگاه رهبري است.»
تمناي آبرومندانه سبزها با هدف بازگشت به قدرت در حالي است كه در كنار اين قبيل شرط گذاري ها، سازهاي مخالفي نيز از گوشه و كنار اين جريان به گوش مي رسد. در اين راستا «علي شكوري راد» در گفت وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به خواسته هاي مطرح شده توسط خاتمي مدعي شد اصلاح طلبان تاكنون تصميم خاصي براي انتخابات مجلس نهم نگرفته اند! وي هم چنين در گفت وگو با «ايلنا» با تكرار اين ادعا تاكيد كرد: «با اطلاعاتي كه بنده از نشست ها و رايزني هاي اصلاح طلبان دارم، اين گروه در صورت تداوم وضعيت فعلي برنامه اي براي حضور در انتخابات ندارد.»
«انصاري راد»، رئيس كميسيون اصل نود مجلس ششم نيز در تاكيد اين سخنان به خبرگزاري ايلنا گفت: «كساني كه اعلام كردند در هر صورتي در انتخابات شركت مي كنند بايد نتايج آن را بررسي و به مردم اعلام كنند و همچنين مسئوليت نتايج اين رويكرد را هم خودشان بپذيرند.»
در كنار تلاش هاي يادشده اما بايد گفت روي ديگر سكه چيز ديگري است كه البته تا حدي قابل تأمل به نظر مي رسد. طي روزهاي گذشته توسط يكي از سايت هاي اپوزيسون اظهارنظرهايي از خاتمي منتشرشد كه البته هيچ گاه تكذيب نشد.
خاتمي در ديدار با جمعي از فعالان سياسي شمال كشور به طرح صريح ديدگاهش درباره انتخابات پيش رو پرداخته و گفته: «شركت در انتخابات ازسال 84 بيهوده بوده و اگر شروط سه گانه براي برگزاري انتخابات فراهم نشود « به طور حتم» نبايد در انتخابات شركت كرد.»
اما علي رغم اين فضاسازي ها كه با هدف به انفعال كشاندن نظام صورت مي گيرد، برخي اصلاح طلبان بدون رودربايستي، از حضور قطعي سخن به ميان مي آورند. «محمدرضا خباز» به عنوان چهره اي از اين جناح اصلاح طلبي كه توجه چنداني نسبت به خواسته هاي خاتمي از خود نشان نداده، معتقد است اصلاح طلبان قبل از اين كه برخي درباره حضور آنها اظهارنظر كنند، تصميم شان را براي شركت در انتخابات گرفته بودند.
رئيس فراكسيون اقليت مجلس هم در گفت وگو با «نسيم» حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم را قطعي دانسته و از حضوري فعال دراين انتخابات خبر داد «تابش» دراين رابطه گفت: «تحليل هايي مبني بر سكوت اين جريان سياسي و يا منفعل عمل كردن آن، نزديك به واقعيت نيست.»
دراين ميان بديهي است جدي ترين خط قرمز نظام، لزوم مرزبندي و تعيين نسبت كانديداهاي اين جريان با فتنه گران است امري كه پس از تأكيد مجدد فرمانده سپاه بر آن، با عمليات رواني فتنه گران و مخالفان نظام روبه رو گرديد. فضاسازي هاي اين جريان البته در ظاهر به دنبال تخطئه چنين اظهاراتي بود لكن در حقيقت، پاك كردن صورت مسئله و نوعي فرار به جلو را دنبال مي كرد. «محمدرضا خاتمي» اين سخنان سردار «جعفري» را به منزله مداخله نيروهاي مسلح در امور سياسي دانسته و آن را مخالف راه امام(ره) خواند. خاتمي دراين باره مدعي شد اين رفتار يك فرمانده نظامي در عرف سياسي دنيا به منزله حكومت كودتا تلقي مي شود چرا كه در حكومت نظاميان كودتاگر، قانون همان است كه فرماندار نظامي مي گويد و همه طوعا يا كرها بايد بپذيرند»
«موسوي خوئيني ها» نيز در راستاي همين شيوه در سايت تازه تأسيس خود مي گويد: «اين خطرها آن قدر مهمند كه نيروهاي مسلح نه تنها نبايد در انتخابات دخالت كنند كه حتي نبايد فكر خود را درگير مسائل انتخاباتي كنند كه چه كسي شكست مي خورد و چه كسي پيروز مي شود.»
عمليات رواني اين جريان درحالي است كه به بيان بسياري از دلسوزان، اتمام حجت فرمانده كل سپاه با فتنه گران در چهارچوب قانون و نيز اساسنامه اين ارگان جهت حفظ و حراست از انقلاب تلقي مي گردد.
دراين ميان تلاش گسترده رد گم كردن و ارائه آدرس غلط جامعه را نيز مي توان بخشي از استراتژي اصلاح طلبان در شرايط كنوني به شمار آورد. اختصاص تيترهايي همچون «مشايي كجاست؟»، «احمدي نژاد: كابينه ام خط قرمز است»، «جريان انحرافي نمود مشكلات دروني اصولگرايان است»، «بازداشتي هاي دولت چه كساني هستند» و... در روزنامه هايي مانند: شرق، اعتماد، روزگار و... به موضوع جريان انحرافي، آن هم در حد تيتر اول، بيانگر عزم جدي اصلاح طلبان براي معطوف كردن فضاي افكارعمومي به اين مسئله و گريز از نوك پيكان توجه ها براي آزادي عمل بيشتر جهت تحرك هاي انتخاباتي ارزيابي مي شود.
همچنين يكي ديگر از رويكردهاي اين جريان در راستاي انحراف افكارعمومي، تلاش درجهت القاي اختلاف در اردوگاه جريان مقابل است. پس از انتشار شايعه كناره گيري «علي اكبر ولايتي» از كميته سه نفره و وحدت اصولگرايان، روزنامه «اعتماد» با ذوق زدگي زيادي نوشت: «اين خبر درحالي منتشر شد كه اختلاف و شكاف بين اين طيف با نزديك شدن به انتخابات مجلس نهم شدت مي گيرد تا جايي كه فضاي بد اخلاقي در اين طيف منجر به كناره گيري اعتراضي ولايتي از كميته سه نفره شده است.»
اين روزنامه با اشاره به تلاش هاي اصولگرايان براي انتخابات مجلس هشتم در قالب تركيب، 6+5 ضمن ناكارآمدو شكست خورده خواندن اين تاكتيك با وجود حضور چهره هايي چون ولايتي، لاريجاني، باهنر، فدايي و... ادامه داد: «اما به نظر مي رسد اصولگرايان با وجود آنكه طعم شكست را در مجلس هشتم چشيده اند، باز دست به دامان ريش سفيدان قوم شده اند تا شايد در انتخابات آينده مجلس به وحدت برسند. هرچند كه بنا به اظهارنظر بسياري از تحليلگران سياسي اين امر كاملا دور از ذهن و بعيد به نظر مي رسد و اصولگرايان كه در انتخابات سه سال پيش نتوانستند به وحدت برسند، در فضاي كنوني كه اختلافات به اوج خود رسيده است، امكان وحدت و ارائه ليست واحدي ندارند.»در فاز ديگر اين رويكرد، رسانه هاي اين جريان درصدد بزرگنمايي و مانور تبليغاتي بر روي اختلاف هاي ميان دولت و اصولگرايان هستند.
مسئله اي كه علي رغم تأكيدهاي فراوان رهبري مبني بر پرهيز از دامن زدن به اختلاف ها همچنان در چارچوب يك برنامه جدي ازسوي اين رسانه ها درحال عملياتي شدن است. به عنوان نمونه روزنامه «روزگار» دراين رابطه ذيل تيتر «خط و نشان براي دوسال باقيمانده احمدي نژاد» با اشاره به باقي ماندن دوسال از عمر دولت احمدي نژاد مي نويسد: «دوسالي كه اصولگرايان علاقه مندند به خير و خوشي تمام شود ولي رئيس جمهور چنين رغبتي نشان نمي دهد.
مقابله جدي اصولگرايان و نزديكان احمدي نژاد هر روز جدي تر از قبل مي شود.» اين روزنامه ادامه مي دهد: «اختلاف مجلس و دولت بر سر وزارتخانه هاي بي وزير، سياست هاي اقتصادي دولت و همچنين پرونده هاي مالي نزديكان رئيس دولت، سكوت را براي اصولگرايان دشوار كرده است.»
بي ترديد اصلاح طلبان چنين فرصت طلايي را در تب و تاب ماراتن انتخاباتي 90 از دست نخواهند داد و گزارش پيش رو نيز گوشه اي از اين تكاپو را به نمايش گذاشته است؛ اما نكته حائز اهميت اين است كه جماعت اصلاح طلب اين بار چه حرف تازه اي براي افكارعمومي دارند.
نبايد ترديد داشت كه اصلاح طلبان تا امروز هرآنچه در چنته داشته اند به معرض نمايش گذاشته اند و ديكته پرغلطي را نوشته اند، از همين رو فارغ از هرگونه نگاه ايدئولوژيك و ارزشي به اين ماجرا، بازگشت مجدد آنها، مستلزم روكردن برگي تازه است كه تا امروز اثري از آن به چشم نمي خورد!

 نمازجمعه فصل الخطاب

روح الله امين آبادي
پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولين نماز جمعه در تهران پس از پيروزي انقلاب اسلامي است و به همين مناسبت اولين جمعه اين ماه را به نام روز نماز جمعه نام گذاري كرده اند. درباره اين مراسم عبادي سياسي تاكنون بسيار گفته و نوشته شده است . حضور ميليون ها نفر در يك روز و در مراسمي كه مهم ترين مسائل جامعه مورد بحث و كنكاش قرار مي گيرد علاوه بر تقويت روحيه اخوت و برادري، تشكل نيروهاي اسلام، رشد فكري سياسي مسلمانان و تقويت روحيه جمعي باعث مركزيت بسيج مردم نيز مي شود .
در اين مختصر درباب چرايي و لزوم نماز جمعه سخن نمي گوييم كه هر انسان عاقلي با تصور محاسن اين فريضه بر وجوب آن حكم كرده و به فرموده بزرگان تصور باعث تصديق خواهد شد .
اين نوشتار مي كوشد به ويژگي اصلي نماز جمعه در حل بحران هاي سياسي و هشدار دهي به مردم در جهت شناخت و دفع توطئه هاي دشمنان بپردازد .
زماني كه بحران در جامعه ايجاد شده و عده اي مي كوشند قوام كشور را با سوء استفاده از موقعيت پيش آمده تضعيف كرده و شاكله نظام را از هم بپاشند نماز جمعه مي تواند در توجيه مردم و ارائه تحليل هاي درست نقشي اساسي ايفا كند .
يكي از پديده هاي شوم در جامعه، چه در صدر اسلام كه توانست تا حدودي در كارهاي پيامبر «صلي الله عليه و آله» و يارانش اخلال ايجاد كند و چه در زمان حال، پديده «نفاق» است.
نگاهي به تاريخ اسلام نشان مي دهد كه منافقان آن دسته از دشمنان اسلام بودند كه دوستي، دلسوزي، همراهي، نرمخويي و... آن ها همه در ظاهر،در حالي كه دل هايشان لبريز از كينه بود و هميشه دنبال فرصتي بودند تا ضربه هاي خود را به اسلام وارد سازند. خداوند پيامبرش را هشدار مي دهد تا مبادا تحت تأثير ظاهر سازي هاي آن ها قرار گيرد و آن ها را با اين تعبير رسوا مي سازد: «واللّه يشهد ان المنافقين لكاذبون»؛ «و خدا شهادت مي دهد همانا منافقان قطعا دروغگويانند.»
منافقان در مدينه تلاش خود را در اين جهت متمركز كرده بودند تا پيامبر «صلي الله عليه و آله» و ياران او را تضعيف و از صحنه خارج كنند. و نماز از جمله مواردي بود كه منافقان نسبت به نقش سازنده و افشاگرانه آن، حساسيت نشان مي دادند و سعي در تضعيف آن داشتند و به دلايل زير با نماز جمعه مخالف بودند:
1- در سايه نماز جمعه وحدت و يكپارچگي مسلمانان تقويت مي شد؛
2- نماز جمعه نمودي از حاكميت و اقتدار مسلمانان به شمار مي آمد؛
3 - نماز جمعه، تبليغات سوء و زهرآگين منافقان را خنثي مي نمود؛
4 - نماز جمعه نمايش قدرت سياسي اسلام بود و به خاطر ويژگي موج آفريني آن ايمان و توحيد را تقويت مي كرد؛
5 - نماز جمعه، موجبات اميدواري دوستان و نوميدي دشمنان را فراهم مي ساخت.
بدين جهت منافقان نماز جمعه را به خاطر طبيعت افشاگرانه اش بيش از هر برنامه ديگري براي خود خطرناك مي دانستند و علاوه بر كار شكني ها و تبليغات سويي كه در ارتباط با از هم پاشيدن آن انجام مي دادند خود نيز از حضور در نماز جمعه امتناع مي ورزيدند.
در طول 23سالي كه از زعامت امام خامنه اي مي گذرد كشور از بحران هاي بسياري عبور كرده است . رهبرعزيز انقلاب در طول اين مدت و در شرايطي كه توپخانه رسانه اي دشمن در پخش شايعات و ايجاد فضاي ياس و غبار فتنه فعال بوده بارها به ميدان آمده و با بي اثر كردن توطئه دشمن در ايجاد فضاي اميد به آينده كوشيده اند .
قابليتي كه حتي دشمنان را بارها به سخن در آورده است.ولي فقيه با نگاه كلاني كه با عينك دين و فقاهت و ارزش هاي دين به مسائل دارد، سبب مي شود تا در حوادث و ناراستي هايي كه از جانب دشمنان خارجي يا نفوذ داده شدگان داخل به چارچوب نظام در حال پيگيري است، به خوبي شناسايي، مقابله و خنثي كند. نمونه هاي زيادي را مي توان در اين زمينه مثال زد كه نماز جمعه 29خرداد 88از جمله اين موارد و شايد مهم ترين آنها باشد .
مديريت كلان رهبر انقلاب در حوادث پيش و پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در چارچوب مدل ياد شده به خوبي قابل تبيين است .در ايام پس از انتخابات و طرح موضوع تقلب نيز در هفته هاي نخستين، ايشان با هدايت جريان اعتراض به چارچوب قانوني كه همانا شوراي نگهبان بود، باز به جريان فتنه فرصت بيان ديدگاه را ارائه كردند، ولي پس از اعلام نظر شوراي نگهبان به عنوان داور اين دعوا، رهبر معظم انقلاب تخطي از اين نظر را نپذيرفته و در نماز جمعه تاريخي خود با همه طرف ها اتمام حجت كردند. از اين مرحله به بعد، معناي اعتراض ها به تقابل با نظام تغيير يافت كه نتيجه آن برخورد از يك سوي دستگاه قضائي و امنيتي و روشنگري از سوي ديگر بود.
هنوز آراي مردم در انتخابات خرداد 88شمرده نشده بود كه ميرحسين موسوي در جمع خبرنگاران از پيروزي قطعي خود خبر داد و آغاز گر بحراني شد كه دشمنان را به آينده اميدوار كرد . اين بحران نزديك به 8ماه طول كشيد تا اين كه مردم در حماسه تاريخي 9دي فتنه گران را به كما و در روز 22بهمن نيز مرگي تاريخي را براي آنان رقم زدند .
در بررسي فتنه بعد از انتخابات نمي توان از نقش نماز جمعه تاريخي رهبر انقلاب عبور كرد . اين نماز جمعه در شرايطي اقامه شد كه فتنه گران خود را براي ايجاد آشوب هاي گسترده آماده كرده بودند . كروبي به عنوان نفر پنجم انتخابات به هواداران! خود اعلام كرده بود با لباس سياه در نماز جمعه و در مسيرهاي منتهي به آن حضور يابند و مجمع روحانيون مبارز نيز از مردم خواسته بود در يك راهپيمايي گسترده در شنبه پس از انتخابات شركت كنند .
چنان كه ذكر آن رفت منافقان همواره به دليل ماهيت افشاگرانه نماز جمعه از حضور در آن اجتناب مي كنند و از اين رو بود كه سران فتنه از حضور در نماز جمعه فصل الخطاب اجتناب كردند ، چرا كه مي دانستند امام امت هرگز از حق فروگذاري نخواهد كرد و بر ادعاهاي غيرقانوني آنان مهر تاييد نخواهد زد .
خطبه هاي 29خرداد علاوه بر اين كه راه را نشان مي داد فصل الخطابي بود براي كساني كه به نظام اسلامي قائل بوده وهمچنان خود را در مسير انقلاب و آرمان هاي امام خميني مي ديدند .
امشب اين طبع بي قرار شما ...
رهبر انقلاب خطبه اول نماز را با جمله اي آغاز كردند كه مي شد تا انتهاي كار را پيش بيني كرد: «در مقابل حوادث گوناگون كه دل ها را به تشويش و اضطراب مي اندازد، بايد به ياد و ذكر خدا پناه برد و به وعده هاي پروردگار اعتماد كرد كه در اين صورت، خداوند كريم آرامش روحي را بر مؤمنان نازل مي كند و اين سكينه و طمأنينه موجب محكم كردن دل ها و استواري گام ها خواهد شد.»
خطبه طوفاني 29خرداد خطاب به ملت، نامزدهاي رياست جمهوري و نخبگان، فعالان سياسي و نيز سران برخي دولت هاي مستكبر غربي بود.
رهبر انقلاب پس از تشكر متواضعانه از مردم، دو طرف مناظره ها را مقصر دانستند: «يك طرف به رئيس جمهور قانوني كشور، صريح ترين و خجالت آورترين اهانت ها و تهمت ها را بيان مي كرد و با پخش كارنامه هاي جعلي براي دولت، رئيس جمهور متكي به آراي مردم را دروغ گو، خرافاتي و رمال مي ناميد و اخلاق و قانون و انصاف را زير پا مي گذاشت و طرف ديگر هم، با اقداماتي مشابه، كارنامه درخشان 30ساله انقلاب را كم رنگ جلوه مي داد و شخصيت هايي كه عمرشان را در راه نظام صرف كرده اند، زير سؤال مي برد و اتهاماتي را كه در مراجع قانوني اثبات نشده است، بيان مي كرد.»
امام خامنه اي در ادامه به سابقه درخشان و شناخت 50سال خود از آقاي هاشمي رفسنجاني و در عين حال به اختلاف نظر خود با هاشمي رفسنجاني در موارد متعدد اشاره كردند و فرمودند: «اين اختلاف نظر طبيعي است و مردم نبايد دچار توهم شوند و به گونه اي ديگر فكر كنند. ميان آقاي هاشمي و رئيس جمهور نيز از سال 84اختلاف نظرهاي متعددي درباره مسائل خارجي، نحوه اجراي عدالت اجتماعي و برخي مسائل فرهنگي وجود دارد كه البته نظر رئيس جمهور به نظر بنده نزديك تر است.»
رهبر انقلاب با تأكيد مجدد بر لزوم بر طرف شدن آسيب هاي مناظره، اعلام كردند در همان ايام بعد از مناظره به رئيس جمهور تذكر دادم چون مي دانستم ترتيب اثر مي دهد.
حضرت امام خامنه اي، در ادامه خطاب به ملت افزودند: «همه كساني كه به يكي از چهار نامزد محترم رأي داده اند در درون جبهه انقلاب و متعلق به نظام اند و انشاء الله از اجر الهي برخوردارند، به همين علت بايد گفت خط انقلاب، 40ميليون رأي دارد نه بيست و چهار و نيم ميليون رأي كه متعلق به رئيس جمهور منتخب است. مردم البته اطمينان دارند اما برخي طرفداران نامزدها هم اطمينان داشته باشند كه نظام جمهوري اسلامي اهل خيانت در آراي مردم نيست و ساز و كارهاي قانوني انتخابات در كشور ما اجازه تقلب نمي دهد، آن هم تقلب در حد يازده ميليون رأي. در عين حال به شوراي محترم نگهبان تأكيد شده كه به مستندات ارائه شده از جانب كساني كه شبهه دارند حتما رسيدگي شود و اگر در مواردي نياز به باز شماري صندوق ها بود، با حضور نمايندگان نامزدها انجام شود.»
سخنان قاطع رهبر انقلاب به اوج خود رسيده بود: «بنده زير بار بدعت هاي غيرقانوني نمي روم چرا كه در هر انتخاباتي طبعا برخي برنده نيستند و اگر امروز چارچوب هاي قانوني شكسته شود، در آينده نيز هيچ انتخاباتي مورد اعتماد نخواهد بود و مصونيت نخواهد داشت.»
بعد از مردم نوبت به سياسيون، نامزدها و گردانندگان احزاب و جريان هاي سياسي رسيده بود: «امروز يك لحظه حساس تاريخي براي كشور است و نگاهي به وضع دنيا، خاورميانه، كشورهاي همسايه و همچنين وضع اقتصادي جهان ثابت مي كند كه در نقطه تاريخي قرار داريم، بنابراين همه وظيفه داريم كه در اين مرحله تاريخي هوشيار و دقيق باشيم و اشتباه نكنيم. سياسيون و كساني كه به نحوي مرجعيتي براي بخشي از افكار عمومي دارند، بايد خيلي مراقب رفتار و گفتار خود باشند، زيرا با اندكي افراط گري آنها، دامنه افراط گري در بدنه مردم به مراحل حساس و خطرناكي خواهد رسيد كه خود آنها نيز نخواهند توانست ابعاد آن را جمع كنند. هر حركت افراطي، به افراطي گري ديگران دامن خواهد زد، اگر نخبگان سياسي بخواهند قانون را زير پا بگذارند، خواسته يا ناخواسته، مسئول خون ها، خشونت ها و هرج و مرج ها خواهند بود. به همه اين دوستان قديمي و برادران توصيه مي كنم با سعه صدر برخود مسلط باشند و دست هاي دشمن و گرگ هاي گرسنه و كمين كرده را كه امروز به تدريج نقاب ديپلماسي را كنار زده اند، ببينند و از آنها غفلت نكنند. اين آقايان بايد به مسئوليت كارهاي خود در نزد خداوند فكر كنند. برادران، آخرين وصاياي امام بزرگوار را به ياد بياوريد كه مي گفت همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند. حل و فصل همه اختلافات در سر صندوق رأي، فلسفه انتخابات است و انتخابات براي اين است كه در صندوق هاي رأي معلوم شود كه مردم چه مي خواهند نه در كف خيابان ها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخابات، آن هايي كه رأي نياورده اند اردوكشي خياباني كنند و در مقابل اين حركت، كساني هم كه رأي آورده اند، طرفداران شان را به خيابان ها بكشانند، پس اصلا چرا انتخابات برگزار مي شود؟ ضمن آنكه مردم چه گناهي كرده اند كه بايد به علت اين كارهاي ما، از كسب و كار و زندگي خود باز بمانند. زورآزمايي خياباني بعد از انتخابات در واقع به چالش كشيده شدن اصل انتخابات و مردم سالاري است، از همه مي خواهم به اين روش غلط خاتمه دهند كه اگر خاتمه ندهند، مسئوليت تبعات و هرج و مرج آن، به عهده آنها خواهد بود. برخي ها بدانند كه با حركات خياباني نمي توان اهرم فشار بر ضد نظام به وجود آورد و مسئولان را وادار كرد تحت عنوان مصلحت زير بار خواسته هاي آنها بروند چرا كه تن دادن به مطالبات غير قانوني زير فشار، شروع نوعي ديكتاتوري است. اين گونه تصورات و محاسبه ها، اشتباه است و اگر اين تصورات غلط، عواقبي هم پيدا كند، مستقيما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد بود كه اگر ضروري شد، مردم آنها را در وقت لازم خواهند شناخت.
پايان خطبه هاي رهبر انقلاب در روز 29خرداد، بوي امام زمان داشت: «يك خطاب آخري هم عرض كنم به مولامان و صاحب مان، حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه): اي سيد ما! اي مولاي ما! ما آنچه بايد بكنيم، انجام مي دهيم؛ آنچه بايد هم گفت، هم گفتيم و خواهيم گفت. من جان ناقابلي دارم، جسم ناقصي دارم، اندك آبرويي هم دارم كه اين را هم خود شما به ما داديد؛ همه ي اينها را من كف دست گرفتم، در راه اين انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم كرد؛ اينها هم نثار شما باشد. سيد ما، مولاي ما، دعا كن براي ما؛ صاحب ما تويي؛ صاحب اين كشور تويي؛ صاحب اين انقلاب تويي؛ پشتيبان ما شما هستيد؛ ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهيم داد؛ در اين راه ما را با دعاي خود، با حمايت خود، با توجه خود، پشتيباني بفرما.»
جان ايران! چه شد كه جانت را
جان ناقابلي گمان كردي؟!
آبروي همه مسلمانان
اشك ما را چرا درآوردي؟!
جسم تو كامل است، ناقص نيست
مي دهد عطر يك بغل گل ياس
دستت اما حكايتي دارد...
رح م الله عم ي العباس!
اين گونه بود كه نماز جمعه تاريخي 29خرداد فصل الخطابي شد براي دل هاي بي قراري كه چونان كوير تشنه در انتظار آبي براي سيراب شدن بودند . با خطبه هاي وحدت بخش رهبري در اين نماز جمعه صفوف فتنه گران از دوستان انقلاب مشخص شد ، دوستاني كه هر چند به كس ديگري راي داده بودند و در نتيجه انتخابات ان قلت ها داشتند ولي سخنان رهبري را چونان فرمايشات امام زمان كه از زبان نائبش بيان شده فصل الخطاب دانسته و صفوف خود را از فتنه گران جدا كردند تا نهادهاي امنيتي بتوانند بي هيچ دغدغه اي براي حفظ قوام و ثبات جامعه با آشوبگران برخورد كنند .
شنبه پس از انتخابات هر چند روز تلخي بود ولي از جهتي ديگر روزي تاريخي براي ملت ايران محسوب مي شد چرا كه يك روز بعد از نماز جمعه تاريخي امام امت نگذشته بود كه دشمنان نقاب از چهره برداشتند و بي آن كه خجالت بكشند از مردم ! برخلاف نص صريح بيانات رهبري نقش فعال ايفا كردند .
رهبر عزيز انقلاب در نماز جمعه تاريخي خود تكليف نخبگاني كه بر خلاف وظيفه حساس خود بر آتش آشوب ها دميدند را مشخص كردند«اگر نخبگان سياسي بخواهند قانون را زير پا بگذارند، خواسته يا ناخواسته، مسئول خونها، خشونتها و هرج و مرج ها خواهند بود.»
با اين سخنان بود كه تكليف سران فتنه مشخص شد و آنان براي هميشه
از كشتي انقلاب پياده شدند .

 حضور در مدار 10 درجه و «دست بلند دريايي»

گفتار زير از امير سرتيپ دوم نامي، رئيس سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ج.ا.ا است كه به تشريح اهميت خليج فارس، درياي عمان و نيز تأثير حضور جمهوري اسلامي ايران در آب هاي آزاد پرداخته است.
¤¤¤
عبور از درياهاي خانگي
در دنياي امروز درياها يا آب ها، به ويژه آب هاي بين المللي، نقش بسيار ارزشمندي در تأمين امنيت جهاني و كسب قدرت دارند. در حقيقت آن كسي كه بيشتر به دريا تسلط دارد، به همان اندازه داراي قدرت است. خوشبختانه امروزه جمهوري اسلامي ايران با فرمان فرماندهي معظم كل قوا، نگاه خود را از درياهاي خانگي كه همان خليج فارس و درياي عمان باشد، به دور دست برده كه اين نشان دهنده ي حضور جمهوري اسلامي ايران در ايفاي نقش بين المللي است.
از سال 1928 كه پرتغالي ها وارد خليج فارس شدند، بحث ژئواستراتژيك، ژئوپلتيك، ژئواكونوميك يا هيدروپلتيك مطرح نبود اما وقتي از فرمانده ي آن ها سؤال كردند كه چرا وارد اين منطقه شديد؟ گفت: هر كس اين جا را داشته باشد، در حقيقت قدرت برتر جهاني است. بعد از سه دهه كه اين ها بودند، هلندي ها وارد شدند و نزديك به سه دهه آن جا مستقر شدند. بعد اسپانيايي ها وارد شدند و نزديك به دو دهه و نيم حضور داشتند. پس از آن انگليسي ها وارد شدند و حدود سه قرن يا كمي بيشتر در اين منطقه حضور داشتند. الآن نزديك به هفتاد سال است كه آمريكايي ها در منطقه حضور دارند. حضور اين كشورها نشان مي دهد كه اين منطقه مي تواند قدرت آور باشد.
خليج فارس، يك درياي ويژه است؛ منحصر به فردترين درياي جهان است. در اين دريا علاوه بر بحث ژئواستراتژي، بحث ژئوپلتيك و ژئواكونوميك هم مطرح است. 63/7 درصد انرژي جهان، اعم از نفت و گاز، در اين منطقه وجود دارد. الآن بحث جديدي نيز به آن اضافه شده و آن بحث «هيدروپلتيك» است. كشورهاي خاورميانه با يك بحران كم آبي، به ويژه آب شيرين، روبه رو هستند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان پرآب ترين كشور داراي آب شيرين در خاورميانه مطرح است.
الآن كشورهاي حاشيه ي جنوب خليج فارس براي تأمين آب خودشان روزبه روز با بحران بيشتري مواجه مي شوند. آن ها روزانه حدود 4/2 دهم ميليارد متر مكعب، آب را از خليج فارس مي ك شند و آب شيرين آن را استحصال مي كنند و مجدداً نمك آن را به دريا برمي گردانند. اگر در طول يك دهه ي اخير بررسي كنيم، چيزي حدود 9/2 دهم اي سي آب نسبت به قبل افزايش پيدا كرده است كه اين براي محيط زيست و دريا بسيار خطرناك است و كلاً در آينده ي نه چندان دور، دريا را با بحران مواجه مي كند. به همين صورت به دنبال استحصال آب از عمق خليج فارس هستند. اين هم بحث جديدي است كه به ساير مباحث مرتبط با خليج فارس اضافه شده است. الآن آمريكايي ها به دنبال يافتن آب براي عربستان به ويژه در 50 كيلومتري غرب بحرين هستند. مهم تر از اين بحث، چك پوئينت جهان است كه مهم ترين چك پوئينت جهان، تنگه ي هرمز قلمداد شده است.
درياي عمان و اهميت دفاع از دور
پس از خليج فارس وارد درياي عمان مي شويم. درياي عمان داراي مواهب خدادادي بي شماري است. اين دريا به عنوان حياط جمهوري اسلامي ايران مطرح است. در زير اين دريا هم انرژي بسيار زيادي وجود دارد و با توجه به چينش عمق خليج فارس كه اين چينش تا قسمت مركزي درياي عمان پيش رفته است، نفت و گاز در آن منطقه هم وجود دارد. استخراج نفت و گاز در درياي عمان، يك سري امكانات و تجهيزات نويي را طلب مي كند. چون استخراج نفت يا گاز از درياهاي عميق، هزينه ي زيادي دارد. اين مشكلات در خليج فارس به عنوان يكي از درياهاي كم عمق وجود ندارد. در تمام دنيا استخراج نفت يا گاز، براي هر بشكه حدود 15 تا 20 دلار هزينه دارد. اين رقم در خليج فارس به 2 تا 3 دلار مي رسد.
از ويژگي هاي ديگر اين منطقه، تمركز نفت در مركزيت جهان است؛ يعني اين نفت را مي توان به راحتي و بلافاصله پس از استخراج، از اين منطقه به مناطق مصرف منتقل كرد. حركت از تنگه ي مالاكا به ژاپن، كره و چين و از طريق كانال سوئز به كشورهاي اروپايي آغاز مي شود. چنين شاخصه ي جغرافيايي در هيچ كجاي جهان، حتي در جاهايي كه مي توانند نفت فراواني داشته باشند، پيدا نخواهيد كرد.در بحث درياي عمان، اهميت دفاع از دور براي ما مطرح است كه هم امنيت خليج فارس و هم امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را تأمين مي كند. دشمن ما در چند دهه ي گذشته، دشمني با توان يا قدرت درياپايه بوده است. بنابراين براي دشمني كه داراي قدرت درياپايه است، امكانات مقابله با آن يا دفاع در مقابل اين دشمن هم بايد درياپايه باشد. نگاه فرماندهي كل قوا در پرداختن به تجهيزات مدرن دريايي، به ويژه شناورها كه نقش بسيار عمده اي دارند، در همين راستا است. امروزه اين پيوستگي خليج فارس و درياي عمان به ما اين گونه ديكته مي كند كه براي دفاع از اين درياها بايد حضوري فراتر از اين منطقه داشته باشيم. در حقيقت همان «دست بلند» كه حضرت آقا فرمودند و حضور امروزه تا دهانه ورودي درياي احمر و حتي زير مدار 10 درجه را شامل مي شود.
دست بلند دريايي
اقيانوس هند، آب هاي نيم كره ي شمالي و نيم كره ي جنوبي يا مناطق شرقي و غربي جهان را به هم وصل مي كند. امنيت اقيانوس هند به سه نكته ي مهم بستگي دارد. اقيانوس هند سه شاخك دارد كه امنيت اقيانوس هند، به اين شاخك ها بستگي دارد. امنيت اين سه شاخك به حضور فعال در اقيانوس هند نياز دارد. مهم ترين اين سه شاخك، خليج فارس و درياي عمان هستند. شاخك هاي بعدي، درياي احمر و تنگه يا آب راه مالاكا است. دشمن براي اين كه بتواند حضور فعالي در خليج فارس داشته باشد، اول از اقيانوس هند شروع كرده است. جزيره ي نيوگارسيا مهم ترين پايگاه استراتژيك آمريكا است كه تسليحات استراتژيكي آن هم در اين پايگاه است، مثل هواپيماهاي بي 1، بي 52 و بي 2. حضور جمهوري اسلامي ايران در منطقه ي مدار 10 درجه ي اقيانوس هند، در حقيقت ما را از يك قدرت منطقه اي به يك قدرت فرامنطقه اي تبديل كرده است.
منبع: پايگاه اطلاع رساني رهبر انقلاب

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14