(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 12 شهریور 1390- شماره 20013

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
من تابع دستور بودم ! (يادداشت روز)
ملاقه (گفت و شنود)
هشدار كارشناسان سياسي درباره ابعاد پروژه دشمن در انتخابات مجلس نهم
كيهان و خوانندگان
از شما مي ترسند ! (نكته)
دعوت عبدالجليل از صالحي براي سفر به ليبي
كاسه ليسي آمريكا، پروژه بعدي حلقه انحرافي!(خبر ويژه)
دور از چشم ما دارند خيانت مي كنند(خبر ويژه)
دامي به نام مالزي(خبر ويژه)
برلوسكني: حالم از ايتاليا به هم مي خورد!(خبر ويژه)
سرگيجه در باند مهدي كروبي! (خبر ويژه)من تابع دستور بودم ! (يادداشت روز)

1- او دوازده، سيزده سال پس از پايان مسئوليتش تازه به حرف آمده بود. پطروس غالي دو سال پيش در كتابي كه با عنوان «نگاهي به جهان فردا» منتشر كرد از پشت پرده ها گفت و در ترجيع بند همه ناگفته ها نوشت: «من دبير كل سازمان ملل نبودم؛ تابع دستورات آمريكا و اسرائيل بودم»!
«غالي» كه در سال هاي 1992 تا 1996 در سمت دبيركلي سازمان ملل بود در اين كتاب اعتراف مي كند كه پيش از برگزيده شدن به اين سمت با صهيونيست ها در پشت پرده معامله كرده بود مبني بر اينكه آنها به دبيركلي او اعتراضي نكنند و او هم در عوض متعهد شود تا شرايط اسرائيل را در سازمان ملل بهبود بخشد.
او در تبيين ماجرا اذعان مي كند بلافاصله پس از نشستن بر مسند دبير كلي سازمان ملل اولين تعهدش به اسرائيل را انجام داده و دو اسرائيلي را در سمت هاي كليدي سازمان ملل- اتفاقي كه تا آن زمان نيفتاده بود- منصوب مي نمايد.
«غالي» همچنين مي گويد: «در هر حال تا حدودي موفق به بهبودي روابط اسرائيل با سازمان ملل شدم اما اسرائيلي ها در سال 1996 ميلادي پايگاه سازمان ملل واقع در نزديكي روستاي «قانا» در جنوب لبنان را كه زنان و كودكان به آن پناه برده بودند بمباران كردند و صدها تن را در عملياتي كه شيمون پرز نخست وزير وقت اسرائيل آن را خوشه هاي خشم ناميد به قتل رساندند.»
اين دبير كل مصري سازمان ملل از يك حقيقت پرده برداشته و در كتاب خود مي افزايد: «هيئت سازمان ملل در گزارش خود از اين عمليات، حمله اسرائيل را عمدي خواند ولي اسرائيلي ها ادعا كردند كه حادثه بوده و از ما [بخوانيد سازمان ملل] خواستند كه در گزارش خود تجديدنظر كنيم ولي من به آن گزارش پايبند بودم و در اين لحظه بود كه رويارويي لابي صهيونيست ها با همراهي جمهوري خواهان و دموكرات هاي آمريكا با من آغاز شد؛ آنها در اين نقطه نظر اشتراك داشتند كه اين عرب مصري (پطروس غالي) بايد بركنار شود و...»
گفتني است؛ همان سال 1996، سال پاياني پطروس غالي در سمت دبير كلي سازمان ملل بود.
او در اعترافات مستندش در اين كتاب تصريح مي كند بايد سازماني جديد جايگزين اين نهاد بين المللي شود چرا كه فقط منافع تل آويو و واشنگتن در آن تأمين مي شود.
اكنون پس از دو سال از اعترافات هشدارگونه كسي كه خود زماني دبير كل بزرگ ترين سازمان جهاني بوده است بار ديگر ضرورت تجديدنظر همه جانبه در ساختار فرسوده و وابسته سازمان ملل به چشم مي آيد... چرا؟ بخوانيد...
2- كميته تحقيق سازمان ملل در گزارشي با تبرئه رژيم صهيونيستي از حمله مرگبار به كاروان آزادي غزه، محاصره دريايي غزه توسط اسرائيلي ها در 31 ما ه مه 2010 را قانوني دانسته است!
اين گزارش كه در ماه هاي اخير چندين بار به تعويق افتاد در حالي كه قرار بوده آخرين ساعات ديروز منتشر شود پنج شنبه گذشته با انتشار در وب سايت روزنامه نيويورك تايمز پيش از انتشار رسمي افشا شده است! در اين گزارش كه بيش از يكصد صفحه است و نيويورك تايمز آن را درز يك كپي از گزارش گروه تحقيقي سازمان ملل دانسته، آمده است:
«كماندوهاي اسرائيلي چون با مقاومت سازمان يافته و خشن گروهي از مسافران كشتي مرمره روبرو شده بودند در آن حمله 9 تبعه تركيه كشته شدند.»
بنابراين گزارش، كميته تحقيق سازمان ملل نتيجه گيري كرده است كه محاصره دريايي غزه از سوي اسرائيل هم قانوني و هم مقتضي زمان حال بوده است.
البته در اين گزارش كه تنها بخش هايي از آن منتشر شده بدون آنكه رژيم صهيونيستي را درباره قتل 9 كشته و دهها زخمي كاروان آزادي مسئول بداند به اين جمله بسنده شده است كه؛ «نيروهاي اسرائيلي كه وارد كشتي مرمره آبي شده بودند در استفاده از زور زياده روي كرده و نامعقول رفتار كرده اند».
صرفنظر از اينكه چگونه يك روزنامه آمريكايي به گزارش رسمي كميته تحقيق سازمان ملل درباره حمله به كاروان آزادي پيش از انتشار رسمي آن دست مي يابد بايد گفت؛
الف: محورهاي منتشر شده از گزارش مبسوط كميته تحقيق سازمان ملل درباره حمله رژيم صهيونيستي به كاروان آزادي بطور واضح نشان مي دهد كه هيچ دليل و استناد حقوقي در اين گزارش وجود ندارد تا جنايت آشكار صهيونيست ها در محاصره غيرقانوني يك ميليون و نيم ساكن غزه و قتل 9 فعال صلح تبعه تركيه را بپوشاند.
ب: سستي اين گزارش كه تنها كوشيده است صهيونيست ها را تبرئه نمايد تا جايي است كه تعجب كارشناسان و ناظران بين المللي را نيز برانگيخته است كه اين چه توجيه بي مقداري است كه سربازان صهيونيست كمي بيش از اندازه از «زور» استفاده كرده اند در حالي كه تنها در اين حادثه دلخراش 9 نفر كشته و ده ها نفر زخمي و مجروح شده اند.
پ: در بدو امر به نظر مي رسد رژيم صهيونيستي با نفوذ در كميته تحقيق سازمان ملل درباره حمله به كاروان آزادي توانسته است به اصطلاح به موفقيتي نائل گردد چه اين كه شبكه تلويزيوني فرانس24 نيز در پي انتشار گزارش كميته تحقيق سازمان ملل از سوي روزنامه نيويورك تايمز به نقل از مقامات صهيونيستي گزارش مي دهد كه «تل آويو» اين گزارش را يك «پيروزي ديپلماتيك» براي خود محسوب مي كند اما آنچه حقيقت مطلب است آن كه، در فضايي كه مقارن با بيداري اسلامي در سطح منطقه اي و بيداري مردمي در پهنه فراتر از منطقه است اين اقدام سازمان به اصطلاح متعلق به ملت ها و تقلا و تلاش صهيونيست ها يك اقدام كور و بي نتيجه است چرا كه اكنون همگان و افكار عمومي دنيا و ملت هاي مستقل و آزاده اين پرسش چالش برانگيز و پرمعنا را دوباره به ميان خواهند كشيد كه چرا گزارش گلدستون درباره جنايات رژيم صهيونيستي در جنگ غزه كه به صراحت از سوي كميته حقيقت ياب سازمان ملل مصداق بارز جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي خوانده شده بود در نهايت اجرايي نشد و متوقف گرديده است؟
3- از 8 ماه پيش كه تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بستر بيداري اسلامي شكل گرفته است و سقوط زنجيره اي ديكتاتورهاي متحد با آمريكا و رژيم صهيونيستي همچون حسني مبارك، بن علي و... را به دنبال داشته است اسرائيل در بدترين شرايط تاريخي خود گرفتار شده است. نه تنها به لحاظ داخلي با اعتراض گسترده مواجه شد كه به تعبيري «اسرائيل در محاصره صهيونيست ها قرار گرفت!» بلكه به لحاظ منطقه اي و حتي فراتر از آن در انزواي كامل اسير شده است و هر روز با شرايطي سخت تر بايد دست و پنجه نرم كند. به طوري كه مقامات كودك كش تل آويو عجزآلود به سخن درآمدند و بارها و به كرات، موج بيداري اسلامي در منطقه را ناشي از انقلاب اسلامي ايران دانسته و اظهار نگراني كردند.
البته پيامدهاي نگراني ها و واهمه هاي مقامات رژيم صهيونيستي هر روز بيشتر نمايان مي شود. از جمله اين نگراني ها و پريشان خاطري صهيونيست ها، وضعيت مصر جديد است كه يكي از مهم ترين خواسته انقلابيون لغو معاهده كمپ ديويد است.
با اين اوضاع و احوال، طبيعي است كه براي يك عمليات رواني هم كه شده است رژيم صهيونيستي تمام تحركات و تلاش هاي خود را به كار گيرد تا قدري از فشار روز افزون برخود كم كند اما مشكل مضاعف اينجاست كه گزارش توخالي و بي پايه و اساس كميته تحقيق سازمان ملل مبني بر تبرئه اقدامات جنايتكارانه صهيونيست ها در حمله به كاروان آزادي راهكار فرار از انزوا و استيصال و سر درگمي رژيم صهيونيستي نيست بلكه يك بار ديگر توجه مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا را بر روي اين رژيم جعلي معطوف مي كند آنهم در شرايطي كه روز قدس امسال به يك روز كاملاً بين المللي براي حذف اين رژيم جنايتكار و زياده خواه مبدل شده بود و از نيل تا فرات، راهپيمايان شعار مرگ بر اسرائيل سر دادند.
4- و بالاخره بايد اين نكته را به نكات قبلي افزود كه به بركت موج مواج بيداري اسلامي و آگاهي روز افزون ملت ها كه حتي تا قلب اروپا به پيش رفته است اقدامات فرافكنانه و دروغين آمريكا، اسرائيل و چند كشور اروپايي همراه آنها حتي از طريق دالاني به نام سازمان ملل ديگر نتيجه بخش نخواهد بود و در چرخه اي معكوس به ضرر آنها تمام مي شود. از همين رهگذر و در همين خط اگر كسي مثل ساركوزي رئيس جمهور فرانسه به صحنه مي آيد و در سخناني خصمانه با تكرار ادعاي واهي غرب درباره برنامه هسته اي صلح آميز كشورمان، ايران اسلامي را به رويارويي با آنچه كه حمله پيش دستانه خوانده تهديد مي كند ناشي از آن است كه مي خواهند فضاي كنوني دنياي سياست را به سمت اهداف جاه طلبانه شان سوق داده و از حركت پيش رونده بيداري ملت ها با طرح مسايلي فريبكارانه جلوگيري نمايند ولي آنچه كه امروز افكار عمومي دنيا بدان باور دارند اين است كه نه گزارش سازمان ملل درباره حمله اسرائيل به كاروان آزادي مطابق با واقعيت است و نه اتهامات ساركوزي عليه برنامه صلح آميز هسته اي ايران رنگي از حقيقت دارد قمپز خنده داري كه هيچكس براي آن تره خرد نمي كند.
حسام الدين برومند

 ملاقه (گفت و شنود)

گفت: سازمان ملل متحد گزارش نهايي خود را پيرامون حمله رژيم صهيونيستي به كشتي مره مره كه حامل كمك هاي انسان دوستانه به مردم مظلوم غزه بود، منتشر كرد.
گفتم: حتما صهيونيست ها را به جرم حمله به اين كشتي شديداً محكوم كرده است.
گفت: اي عوام! كجاي كاري، اسرائيل را تبرئه كرده است!
گفتم: ولي در اين حمله 9 نفر از سرنشينان كشتي كشته و ده ها نفر ديگر مجروح شدند!
گفت: البته در گزارش سازمان ملل آمده است كه «اسرائيل در استفاده از خشونت اندكي زياده روي كرده است»!
گفتم: چند نفر مشغول خوردن آبگوشت بودند كه برق رفت و قرار گذاشتند يكي برود و فانوس بياورد و در اين فاصله بقيه كف بزنند تا معلوم شود مشغول خوردن نيستند. يكي از آنها با يك دست به پيشاني خود مي زد و با دست ديگر مشغول خوردن بود. وقتي فانوس آمد كسي كه فانوس آورده بود به وي اعتراض كرد و يارو با ملاقه توي ملاج اعتراض كننده زد و هنگامي كه متوجه شد طرف مرده است با عصبانيت گفت؛ تو كه طاقت شنيدن جواب نداري چرا اعتراض مي كني؟

 هشدار كارشناسان سياسي درباره ابعاد پروژه دشمن در انتخابات مجلس نهم

سرويس سياسي -
شماري از تحليلگران با برشمردن برنامه هاي انتخاباتي دشمن، درباره بازي ناخودآگاه از قبيل پروژه ها، به فعالين سياسي هشدار دادند.
كارشناسان سياسي بر اين باورند كه «منازعه قدرت» و «تشكيك در سلامت انتخابات» دو سرفصل اصلي ضدانقلاب در تخريب سنبل مردم سالاري ديني و تبديل ساختن فرصت انتخابات پيش رو به تهديدي براي نظام است.
به گفته صاحب نظران، دشمن به دنبال آن است تا با دامن زدن به منازعات گسترده براي دستيابي به قدرت، زمينه را براي تفرقه و به دنبال آن ايجاد ناامني در ميان جامعه فراهم آورد.
در همين زمينه حجت الاسلام موسي غضنفرآبادي، نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان كرد: ايجاد تنازع قدرت در كشور از برنامه هاي دشمن براي انتخابات مجلس نهم است تا براساس آن به راحتي بتواند به مراكز و نهادهاي مهم مثل مجلس شوراي اسلامي نفوذ كند.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس راهكار مقابله با توطئه جديد دشمنان اسلام را انسجام نيروهاي اصولگراي خدوم عنوان كرد و گفت: وقتي نيروهاي ارزشي وارد ميدان مي شوند، قطعا دشمنان نااميد خواهند شد اما بايد در مقابله با اين برنامه دشمن هوشيارانه عمل كرد.
وي افزود: يكي ديگر از ترفندهاي دشمن در زمان انتخابات، قهر و آشتي است چرا كه براساس اين ترفند، دشمنان قصد دارند مجوز ورود نااهلان را به انتخابات بگيرند، ترفندي كه براساس آن ممكن است پروژه هاي تحريم انتخابات و آشتي ملي هم مطرح شود.
غلامرضا كرمي، عضو كميسيون امنيت مجلس هم با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين تصميمات دشمن براي ايجاد ناامني در كشور ايجاد تفرقه و سوءاستفاده از آن است، اظهار داشت: قطعا مراقبت مردم و مسئولان جلوي سوءاستفاده هاي دشمن را در انتخابات پيش رو مي گيرد.
وي در اين باره افزود: سرمايه گذاري دشمن در انتخابات مجلس نهم روي استفاده از نقاط تفرقه و همچنين ايجاد اختلاف در بين مسئولان و سوءاستفاده از نقاط اختلافي بين كانديداها است.
رئيس كميته دفاعي مجلس تصريح كرد: كانديداها معمولا در جريان رقابت هاي انتخاباتي نقاط ضعف و اشكال كشور و نظام را مطرح و برنامه هاي خود را براي رفع آن اعلام مي كنند، امري كه در برخي مواقع باعث ايجاد سوءاستفاده دشمنان مي شود.
«البته كانديداها نسبت به رقبايشان هم مسائلي را مطرح مي كنند و حتي بعضا با طرح مسائل قومي و قبيله اي زمينه هايي را براي ايجاد ناامني در كشور فراهم مي كنند كه اين مسئله نيازمند هوشياري بيشتر مردم، مسئولان و خود كانديدها است.»
سردار محمدرضا نقدي هم كه در همايش شهيد كاوه و در جمع فرماندهان سپاه هاي استاني سخن مي گفت، درخصوص راهبرد آمريكا براي سوءاستفاده از چالش هاي انتخابات، اظهار داشت: آمريكايي ها مي خواهند فضاي انتخابات را به عرصه كينه ورزي و شكاف بين ملت تبديل كرده و آنقدر اين كار را تكرار كنند كه مردم از رأي دادن مأيوس شوند و راه انزوا در پيش بگيرند تا زمينه تسلط استكبار فراهم شود.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با تاكيد بر لزوم مقابله با اين توطئه آمريكايي تصريح كرد: راه شكست اين ترفند دشمن، رعايت اعتدال در رقابت هاي انتخاباتي است. همه جناح ها و گروه ها بايد در تبليغات از توهين و تخريب جدا پرهيز كنند و اجازه ندهند كه رفاقت مردم به خاطر رقابت انتخاباتي به هم بخورد.
سيدكاظم حجازي عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز با بيان اينكه دشمنان انقلاب اسلامي بعد از فتنه 88 همچون مار زخمي هستند كه تلاش مي كنند اهداف شوم فتنه 88 را در انتخابات آتي مجلس دنبال كنند، گفت: مسئولان مربوط موظف هستند به محض رؤيت كوچكترين اقدام دشمن مردم را در جريان تكاپو و آرايش دشمن قرار بدهند و محافظه كاري را كنار بگذارند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه از ابتداي انقلاب اسلامي و حتي زماني كه جريان اصلاحات در انتخابات به پيروزي رسيده بود، نظام سلطه سلامت انتخابات را زير سؤال برده است، گفت: در فتنه 88 برخي ها كه در پازل جمهوري اسلامي تعريف مي شدند، همصدا و همراه با دشمن سلامت انتخابات را زير سؤال بردند اما برخورد قاطعي با اين افراد صورت نگرفت. بر همين اساس لازم است از افرادي كه هم صدا با دشمن مي شوند مورد برخورد مسئولان مربوطه قرار بگيرند.
حجازي با بيان اينكه دشمن تلاش مي كند بخشي از سياسيون منفعل را در مقابل حيثيت اجتماعي مردم قرار بدهد، گفت: وظيفه منبرداران سياسي در انتخابات آتي بسيار حائز اهميت است. اين افراد بايد دائما توطئه هاي دشمن را تبيين كنند اما اگر نگاهشان به توطئه هاي دشمن كمرنگ شود، در حقيقت به اقدامات ضدامنيتي دشمن عليه ملت ايران كمك كرده اند.
وي در پايان ورود كشور به تنازع سياسي و قدرت طلبي را خواست اصلي دشمن دانست و گفت: دلسوزان و حاميان انقلاب اسلامي بايد از هر اقدامي كه موجب درگير شدن كشور در تنازع هاي سياسي مي شود جدا پرهيز و وحدت نيروهاي انقلاب اسلامي را تقويت كنند.
اسماعيل كوثري ديگر عضو كميسيون امنيت مجلس همچنين در اين باره گفت: همه كانديداها و گروه هاي سياسي كه قصد حضور در انتخابات مجلس نهم را دارند بايد منافع ملي را در نظر بگيرند اما در عين حال گروه هاي سياسي و كساني كه ليست انتخاباتي مي دهند، وظيفه مؤثر و دو چنداني در گسترش چتر امنيت انتخاباتي دارند.
وي اظهار داشت: دشمن در انتخابات رياست جمهوري سال 88 تلاش زيادي كرد كه از غفلت ها سوءاستفاده كرده و فضاي ناامني را در كشور حاكم كند و با استفاده از همين غفلت ها بود كه توانست تا حدي كشور را ناامن جلوه دهد و ما بايد در انتخابات پيش رو آنقدر هوشيار باشيم كه اجازه تكرار فتنه 88 را ندهيم.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: در انتخابات آتي نيز چون افراد، گروه ها، جبهه ها و كانديداها با يكديگر رقابتي جدي خواهند داشت، لذا طبيعتا بين طرفداران كانديداها هم رقابت جدي به وجود آمده و در پي آن نيز چالش ايجاد مي شود.
كوثري ادامه داد: زماني كه چالش به وجود آمد، در صورت مراقب نبودن، چالش هاي موجود باعث ايجاد ناامني هايي خواهد شد اما در اين بين نمايندگان و ليدرها از كساني هستند كه مي توانند در مقابله با ناامني ها و ايجاد فضاي امن مؤثر واقع شوند.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ روز قدس امسال در پديده اي استثنايي مسلمانان يمن در شانزده استان اين كشور با راهپيمايي كم نظيراين روز را گرامي داشتند كه ديدن اين صحنه ها بسيار غرورانگيز بود كه پس از گذشت سالها ايده امام خميني(ره) در اين كشور به ظاهر كم ارتباط با ايران عملي شده است.شبكه العالم به تفصيل گزارش اين راهپيمايي يمني ها را پخش كرد اما صد افسوس كه سيماي جمهوري اسلامي كه بايد اين خبر را با آب و تاب و مفصل گزارش مي كرد به چند ثانيه بسنده كرد، در حالي كه جا داشت به اندازه شبكه العالم به آن مي پرداخت.
عليرضا مرداني اردبيلي
¤ به فتنه گران داخلي و فراريان مسكن گزيده در لندن و پاريس و ... مي گويم از سرنوشت شوم قذافي، نامبارك، بن علي و عبدا... صالح ها عبرت بگيرند و تا دير نشده به دامن ملت برگردند و الا آخر ايستگاه شما به اين نوكرها ختم مي شود كه شما را به پشيزي مي فروشند.
يك پيام
¤ اظهاراتي به وزير امور خارجه كشورمان نسبت داده مي شود كه در صورت صحت هم جاي شگفتي و هم جاي نگراني دارد. براساس اين ادعا وزير امور خارجه كشورمان گفته است «دولت سوريه بايد پاسخگوي مطالبات مردم كشورش باشد»، در صورتي كه همه مي دانيم موضوع سوريه با كشورهاي منطقه مثل ليبي و يمن و مصر و ... كاملا متفاوت است و يك عده تروريست وارداتي از كشورهاي همسايه با چراغ سبز آمريكا و عربستان و ... براي بر هم زدن اوضاع سوريه در اين كشور خط مقدم مبارزه با صهيونيستها دست به كار شده اند. اين گونه اظهارنظر نه تنها با شعارهاي دولت اسلامي مان هيچ همخواني ندارد بلكه بيشتر شبيه اظهارات وزير خارجه آمريكا و تركيه است؛ لذا اميدواريم چنين اظهارنظري از سوي وي ايراد نشده باشد.
اصالت منش
¤ ضمن تشكر از رسانه ملي در پخش مستند زندگي نامه شهيد رجايي در تاريخ 5/6/90 به ما جوانان آموخت كه سادگي و قناعت نقش سازنده اي در ايجاد تعهد، ولايتمداري و خدمت به انقلاب و مردم دارد كه بايد سرلوحه كار مسئولين و مديران برخاسته از مردم قرار گيرد كه در همه امور، رضايت خالق و خلق خدا را در نظر بگيرند.
5764---0912
¤ براي همدردي با مردم قحطي زده سومالي پيشنهاد مي كنم همراه اول و ايرانسل درصدي از درآمد پيامكهاي عيد سعيد فطر را به اين مسلمانان رنجديده اختصاص دهند.
1180---0917
¤ از بانك مركزي سوال مي كنم كه بانكها به چه حقي براي خودپردازان خود تعريف مضربي از دو هزار و پنج هزار تومان كرده اند و اگر فردي سه هزار يا هزار تومان در خودپرداز موجودي داشته باشد نمي تواند برداشت كند و اين مبلغ ماهها و سالها در حساب افراد مي ماند و قطعا با اين پولها كه به پول كلان مي رسد بهره برداري مي كنند ولي همين بانكها براي دادن صورتحساب يكصد تومان از حساب افراد كسر مي نمايند؟ آيا اين بي انصافي نيست؟
5166---0919
¤ در تاريخ 6/6/90 ساعت 10 صبح تمامي چراغهاي برق ضلع آفتاب شهرك اكباتان (خيابان اصلي) روشن بود و اين مسئله در معابر ديگر مثل كوچه هاي منطقه 19 و نيز بزرگراه تهران- قم در روزهاي بعد ديده مي شد. شايسته است وزارت نيرو نظارت بيشتري داشته باشد تا اين همه اسراف صورت نگيرد.
9646---0912 و 4700---0912 و يك شهروند ديگر
¤ مسئوليت مرگ 3600 نفر در اثر آلودگي هوا كه از طرف مديركل وزارت بهداشت عنوان شده است برعهده چه كسي يا مقامي و يا سازماني است.اين معضلي است كه گريبانگير همه حتي مسئولين است آيا زمان آن نرسيده كه قاطعانه و براي هميشه به اين معضل پايان داده شود.
فضلعلي از تهران
¤ چرا شهرداري تهران با موش هاي جوي هاي تهران مقابله اساسي نمي كند. موش ها به خاطر نبود مانعي به سرعت رشد مي كنند به طوري كه حتي مي توان آنها را روز روشن در حالي كه در ميان زباله ها جست وخيز مي كنند مشاهده كرد.
بيژن غفاري ساروي- تهران
¤ از شهردار محترم تهران تقاضا مي كنم كه نظر مثبتي هم به راه اندازي خط متروي ورامين داشته باشند چرا كه بسياري از فرزندان مردم اين شهر در داخل تهران شاغل هستند و يا تحصيل مي كنند و مناسب نيست كه اين عده ساعت ها وقت خود را صرف رفت و آمد بكنند.
يك خانم شهروند
¤ از دولت محترم تقاضا مي كنم كه نسبت به عملكرد شركت هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند نظارت دقيق و جدي تري داشته باشند. دو ماه است كه كاركنان شركت داروگر موفق به دريافت حقوق خود نشده اند. چرا كه كارفرماي اين شركت درآمدهاي خود را كه بخشي از آن حقوق كاركنان آن مي باشد به عنوان اقساط شركت تحويل دولت مي دهد.
جوادي- تهران
¤ بيمه آتيه سازان حافظ آخرين مهلت براي ثبت نام در بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته را 29مردادماه اعلام كرده بود. حال كه آموزش و پرورش زمان ثبت نام را تمديد كرده است اما آتيه سازان از فعال كردن سايت خود امتناع مي كند. از وزير آموزش و پرورش تقاضاي رسيدگي داريم.
يك شهروند
¤ از نيروي انتظامي درخواست مي شود نسبت به جمع آوري فروشندگان مواد مخدر و معتادين ورامين- عمروآباد كوچه پاكيزه و شهداي تاجيك اقدام نمايد. وجود اينها موجب آزار و اذيت نواميس مردم است.
3162---0919
¤ روستاي شهيد نورمحمد ممبيني از بخش ميداود شهرستان باغملك با جمعيت چهل هزار خانوار فاقد جاده مناسب است و مسئولين نيز توجهي نمي نمايند. از وزير محترم راه و شهرسازي درخواست مساعدت داريم.
جمعي از اهالي روستاي ممبيني
¤ از دولت خدمتگزار عاجزانه تقاضا مي شود نسبت به راه اندازي شبكه گازرساني به دهستان لولمان از توابع شهرستان فومن استان گيلان اقدام نمايد.
9537---0912
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران
«در پاسخ به مطلب مندرج مورخ 29/5/90 روزنامه با عنوان «خاموشي معابر» محدوده خيابان شهيد مدني حد فاصل خيابان محمدي تا خواجه نصير به آگاهي مي رساند: با پيگيري هاي انجام شده مشكل خاموشي محدوده مذكور مرتفع و در حال حاضر محل فوق از روشنايي مطلوب برخوردار مي باشد.»
 از شما مي ترسند ! (نكته)

خداي مهربان بر درجات امام راحل ما(ره) بيفزايد، ايشان درباره تظاهر سالوسانه آمريكا به دلسوزي براي كساني كه با فريب و فتنه انگيزي خود آمريكايي ها آسيب ديده بودند، به داستاني اشاره كرده و مي فرمودند؛ شخص ترسناك و بدقواره اي براي آرام كردن كودكي كه به سختي گريه مي كرد، او را در آغوش گرفته و قربان صدقه اش مي رفت. آدم عاقل و كارداني به وي گفت؛ اين كودك از خود تو مي ترسد و گريه مي كند. كودك را زمين بگذار و از او دور شو، آرام مي شود.
به دنبال عفو يكصد نفر از زندانياني كه در پي آشوب هاي خياباني بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم و در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بازداشت شده بودند، برخي از تحليلگران خارجي و شماري از افراد نزديك به سران فتنه در داخل كشور- و نيز تعدادي از بندبازان سياسي- تلاش مي كنند عفو و آزادي اين عده را اقدامي آشتي جويانه قلمداد كنند كه از سوي جمهوري اسلامي ايران براي دلجويي از مدعيان اصلاحات صورت پذيرفته است! در همين حال چند سايت خبري وابسته به فتنه گران عفو و آزادي زندانيان ياد شده را پاسخ مثبت! و تلويحي نظام به پيشنهاد آيت الله هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه 26 تيرماه 88 ايشان دانسته و ابراز اميدواري كرده اند كه مسئولان جمهوري اسلامي ايران ساير پيشنهادات آقاي رفسنجاني در خطبه هاي همان نماز جمعه را نيز مورد توجه قرار دهند!
فرافكني مشترك و هماهنگ مديران بيروني فتنه 88 و عوامل داخلي آنها در حالي است كه تمامي آزادشدگان ضمن اعتراف به فريب خوردگي خود و بازي ناخواسته و ندانسته در ميدان فريب بيگانگان و سران وطن فروش و خيانتكار فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88، خواستار عفو و بخشش از سوي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و مخصوصا، نفرت و انزجار خود از سران و عوامل اصلي فتنه و مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل را به صراحت اعلام داشته اند. اين عده ضمن همكاري صادقانه با مسئولان امنيتي براي كشف برخي از سرنخ ها و رد پاهاي بيگانگان در فتنه 88 و نيز در مواجهه با اعترافات شماري از عوامل اصلي فتنه به فريب خوردگي خويش پي برده و از اين كه سران آشكار و پنهان فتنه آنها را در ميدان فريب دشمنان بيروني و تابلودار نظام به بازي گرفته و قرباني كرده اند احساس ندامت دارند و گفتني است كه تمامي آنها خواستار بازداشت، محاكمه و مجازات سران فتنه هستند و معتقدند افرادي مثل موسوي و كروبي و خاتمي و برخي ديگر از دست هاي پشت پرده فتنه 88 از احساسات و بي خبري آنها سوءاستفاده كرده و به عنوان پياده نظام بيگانگان به ميدان آشوب و بلوا كشانده اند.
اكنون به آساني مي توان قضاوت كرد كه عفو و آزادي اين عده از فريب خوردگان، اقدام آشتي جويانه نظام براي دلجويي از عاملان اصلي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بوده است يا بخشش كساني كه به وطن فروشي و خيانت سران فتنه پي برده و با ابراز نفرت و انزجار از آنان، خواستار بازگشت به چرخه سالم و طبيعي زندگي و خدمت به نظام و مردم وطن خويش بوده اند؟ عفو و آزادي كساني كه آشكارا نسبت به سران فتنه اعلام نفرت و انزجار كرده و براي اين نفرت و انزجار خود، ده ها دليل و علت مستند و غيرقابل ترديد آورده اند چگونه مي تواند اقدامي همسو با خواست فتنه گران باشد. ضمن آن كه سران و عوامل اصلي فتنه، به دليل جنايات و خيانت هايي كه به نفع مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس مرتكب شده اند، مصداق بارز و بي چون و چراي «مفسد في الارض»، و «ستون پنجم» دشمنان بيروني نظام و مردم پاكباخته اين مرز و بوم هستند. آنها در جريان فتنه 88 به طور كامل در اختيار دشمنان تابلودار نظام بودند و به گواهي اسناد موجود كه نمونه هاي فراواني از آن در كيهان آمده است دستورالعمل و فرمول ديكته شده آنان را بي كم و كاست دنبال كرده اند، تا آنجا كه تمامي اقدامات آنها نظير تشكيل كميته صيانت از آراء، ادعاي تقلب در انتخابات، دعوت به آشوب هاي خياباني، پرهيز جدي از پذيرش راهكارهاي قانوني و... مستقيما برگرفته از فرمول قبلا اعلام شده برنامه ريزان كودتاهاي مخملي نظير جين شارپ، ريچارد رورتي، جرج سوروس، مايكل لدين و... بوده است و دقيقا به همين علت بود كه كيهان تمامي مراحل حركت فتنه گران را قبل از انجام آن پيش بيني و اعلام كرده بود.
حسين شريعتمداري

 دعوت عبدالجليل از صالحي براي سفر به ليبي

رئيس شوراي انتقالي ليبي در تماسي تلفني با وزير امور خارجه كشورمان از صالحي براي سفر به اين كشور دعوت كرد.
وزير امور خارجه كشورمان و مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي انتقالي ليبي طي تماس تلفني به گفت وگو با يكديگر پرداختند. در اين گفت وگو دكتر صالحي ضمن تبريك پيروزي انقلاب مردم مسلمان ليبي، بر تعميق و توسعه روابط بين جمهوري اسلامي ايران و ليبي تاكيد نمود.
در اين تماس «مصطفي عبدالجليل» نيز ضمن ابلاغ سلام گرم و ويژه به مقام معظم رهبري، رياست محترم جمهوري و مردم كشورمان، از كمك ها و مساعدت هاي انسان دوستانه جمهوري اسلامي ايران به مردم ليبي در زمان هاي سخت تشكر كرد و از توسعه و تقويت روابط گسترده دو كشور حمايت كرد و خواستار بازگشت سفير ايران به ليبي و ارتقاء فعاليت سفارت شد.
رئيس شوراي انتقالي ليبي ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك وزير امور خارجه كشورمان سفري رسمي به ليبي داشته باشد.
وي همچنين اظهار داشت: موضوع امام موسي صدر يك مسأله اصلي براي ماست و تا رسيدن به نتيجه كامل، آن را به صورت جدي پيگيري خواهيم كرد. متقابلا دكتر صالحي از رئيس شوراي انتقالي ليبي دعوت كرد تا در فرصتي مناسب سفري به كشورمان داشته باشد.
لازم به توضيح است همزمان با اعتراضات مردمي در ليبي و سركوب اين اعتراضات توسط دولت وقت، سفير جمهوري اسلامي ايران از ليبي خارج شد ولي سفارت همچنان در سطح پايين تري كار خود را تا امروز ادامه مي داد، با پيروزي مردم در اين كشور و در اولين فرصت فعاليت خود را با برگرداندن سفير گسترش خواهد داد.

 كاسه ليسي آمريكا، پروژه بعدي حلقه انحرافي!(خبر ويژه)

برخي خبرها حكايت از آن دارد كه جريان انحرافي تصميم گرفته به زودي موضوع رابطه و مذاكره با آمريكا را در دستور كار تبليغاتي خود قرار دهد.
اين جريان كه با تعرض به عقايد مردم مؤمن ايران درباره حجاب با انتشار ويژه نامه خاتون، عمق انحراف خود را يك بار ديگر به نمايش گذاشت، تصميم گرفته در آستانه سفر رئيس جمهور به سازمان ملل در شهريور ماه بحث مذاكره با آمريكا را مجدداً كليد بزند.
گفته مي شود انتشار ويژه نامه هايي در اين مورد به برخي روزنامه ها و سايت هاي مرتبط با اين جريان سفارش داده شده است اما تيم رسانه اي منتشركننده خاتون در اين باره كه چنين انتحار خطرناكي را انجام بدهد دچار ترديد است.
گفتني است اقدام قاطع قوه قضائيه در اعلام جرم عليه روزنامه ايران نقش مهمي در اين ترديدها داشته است.
همچنين برخي گزارش ها حاكي از آن است كه اين جريان تصميم دارد با انتشار نامه هايي لغو تحريم ها را در گرو مذاكره با آمريكا جلوه بدهد.

 دور از چشم ما دارند خيانت مي كنند(خبر ويژه)

يك نويسنده ضد انقلاب دوستان خود را متهم كرد كه رفتاري همانند «حزب ايران نوين» در دوران پهلوي در پيش گرفته اند.
آرش بهمني روز 8 شهريور با اشاره به تكاپوي برخي اصلاح طلبان براي بازگشت به نظام نوشت: «نبايد اين احتمال را هم از نظر دور داشت كه غيبت موسوي و كروبي، فرصتي بس گران بها را در اختيار نيروهايي قرار داده است كه به هر قيمتي- متأسفانه، حتي به قيمت معامله بر سر خون هاي ريخته شده- خواستار حضور در قدرت هستند.
وي سپس با اشاره به اظهارات اخير افرادي مانند خاتمي، خوييني ها، انصاري و موسوي لاري، به آنها حمله كرده و نوشته است: «در ميان احزاب اصلاح طلب، بلاشك كمترين هزينه را مجمع روحانيون مبارز داده است كه تنها شاهد بازداشت يكي از اعضاي خود- محمد علي ابطحي- بود. اين افراد نه تنها از شيوه هاي مدرن براي اعتراض به حاكميت در قبال حصر موسوي و كروبي استفاده نكردند، بلكه حتي از به كار بردن روش هاي قديمي علما در اين زمينه نيز، اجتناب كردند.»
وي سپس به بيان تجربه حزب ايران نوين در دوران پهلوي پرداخته و مي نويسد: آنچه در ايران امروز اتفاق مي افتد، بي شباهت به سال هاي آخر حكومت محمدرضا پهلوي نيست: حاكم بلامنازع خود دست به كار ساختن احزاب موافق و منتقد شده است، حدود و ثغور مخالفت ها و چگونگي انتقاد و نهادهاي مورد نقد را مشخص مي كند و در اين ميان برخي از نيروهاي سابق سياسي نيز به ياري وي شتافته اند.
اميرعباس هويدا، يكي از نخست وزيران دوران پس از كودتاي 28 مرداد، از جمله سركردگان حزب ايران نوين بود كه به حكومت در ساختن احزاب فرماليته كمك بسياري كرد.
گفتني است در پيش گرفته شدن ادبيات توبه و بازگشت از سوي برخي اصلاح طلبان چهره هاي شاخص ضد انقلاب را به شدت هراسان كرده و در داخل كشور نيز شكافي وسيع ميان اقليت راديكال و اكثريت خواهان توبه و بازگشت ايجاد نموده است.

 دامي به نام مالزي(خبر ويژه)

در حالي كه برخي منابع غربي از افزايش مهاجرت ايرانيان به مالزي براي زندگي و تحصيل خبر مي دهند، كارشناسان آگاه معتقدند مالزي در حال تبديل شدن به يك دام براي خانواده ها و بويژه جوانان ايراني است.
گزارش هاي موجود نشان مي دهد اخيرا مهاجرت به مالزي براي زندگي و تحصيل در ميان ايرانيان گسترش قابل توجهي يافته است. برخي خانواده هاي ايراني با اين تصور كه اولا مالزي كشوري اسلامي است و موازين شرعي در آن رعايت مي شود و ثانيا دانشگاه هاي اين كشور داراي اعتبار بين المللي و سطح آموزش بالا هستند، فرزندان خود را براي تحصيل راهي اين كشور مي كنند و برخي ديگر فراتر رفته و با فروش تمام دارايي خود، مالزي را به عنوان محل زندگي خويش انتخاب مي نمايند.اين در حالي است كه منابع مطلع مي گويند تصويري كه از مالزي در ذهن جامعه ايراني ساخته شده مطلقا صحيح نيست و اين كشور با روند فعلي تبديل به دامي خوفناك براي جوانان و خانواده هاي ايراني خواهد شد.كارشناسان مي گويند اولين نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه محيط جامعه مالزي به هيچ وجه متناسب با ذائقه مردم مومن ايران نيست و مراكز و خانه هاي فساد در ايران كشور چندين برابر مساجد، مدرسه ها و حتي دانشگاه هاست.نكته ديگري كه اين كارشناسان بر آن تاكيد دارند اين است كه برخلاف تبليغات سودجويانه فعلي دانشگاه هاي مالزي از سطح علمي بسيار پاييني برخوردارند و گزارش هاي متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد اين دانشگاه ها به لحاظ اخلاقي هم از وضعيتي فاجعه بار رنج مي برند.مسئله بعدي كه كارشناسان درباره آن به طور جدي هشدار مي دهند اين است كه اخيرا كشور مالزي تبديل به جولانگاه ضد انقلاب، مفسدان اقتصادي گريخته از ايران و عناصر فتنه گر شده است كه با توجه به ماهيت ضد ايراني آنها مي تواند باعث بدنامي ايرانيان در نگاه مردم مسلمان مالزي شود. اين موضوعي است كه حتي گزارش هاي منابع غربي هم آن را تاييد مي كند. به عنوان نمونه، هفته نامه تايم روز 6 شهريور در گزارشي تاكيد كرد كه ضد انقلاب مخالف نظام جمهوري اسلامي به سمت مالزي سرازير شده اند. تايم نوشت: «بيش از 60 ايراني در محلي در حومه كوالالامپور پايتخت مالزي در حال دوبله كردن موسيقي برزيلي،كارتون هاي ژاپني و موزيك هاي آمريكايي براي شبكه ماهواره اي جم تي وي (GEM TV ) هستند. اين شبكه كه مقرش در دوبي است، از ايستگاهي در مالزي براي ايراني ها برنامه پخش مي كند». تايم ادامه داد: «اين كشور آسياي جنوب شرقي به گفته عابد رنگ آميز مسئول جم تي وي مكان فرود براي پرش از رژيم مذهبي ايران است»!
تايم همچنين با اشاره به آمار ايرانيان مقيم مالزي مي نويسد: «در حال حاضر، حدود 60 هزار ايراني در مالزي چند مليتي با اكثريت مسلمان تحصيل يا كار مي كنند و يا منتظر ويزا هستند. ايراني ها نزديك به 2000 بخش تجاري مالزي سهم و 15000 كرسي در دانشگاههاي اين كشور نيز دارند. ورود گردشگران از ايران سال گذشته با 3/14 درصد افزايش به 116 هزار نفر رسيده است».

 برلوسكني: حالم از ايتاليا به هم مي خورد!(خبر ويژه)

وطن فروشي هم به فهرست شيرين كاري هاي نخست وزير بدنام ايتاليا اضافه شد.
شبكه تي وي 5 فرانسه ديروز گزارش داد: سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا باز هم با حرفهايش، نام خود را بر سر زبانها انداخته است.
اين شبكه اضافه كرد، برلوسكني اخيراً در مكالمه اي تلفني گفته است ايتاليا كشور گندي است كه حالم را به هم مي زند.
برلوسكني همواره با رسوايي هايي مواجه بوده است كه آخرين مورد آن پرداخت نيم ميليون يورو به تاجري ايتاليايي در ازاي سكوت وي درباره عياشي هاي شبانه اش بوده است. اين تاجر ايتاليايي روز پنج شنبه اول سپتامبر در رم بازداشت شد.
برلوسكني كه در كنفرانس دوستان ليبي در پاريس شركت كرده بود به پرداخت مبلغ مذكور اعتراف كرد اما هر گونه غير قانوني بودن آن را رد كرد. برلوسكني خطاب به خبرنگاران گفت: اين كاملا توهم است. من فقط به خانواده و كودكاني كمك كرده ام كه در وضع مالي بدي بودند. من كاري را كرده ام كه براي افراد زيادي كه از من درخواست كمك مي كنند انجام مي دهم.
اما دادگستري ايتاليا به علت ترديدهاي موجود، ابتدا از فرد متهم درباره پرداخت هاي پي در پي پول نقد از سوي برلوسكني و مزاياي مالي كه از آن برخوردار بوده است سوال كرد. اين درحالي است كه وي چند روز پيش از خود دفاع كرده و گفته بود:من هيچ پولي دريافت يا تقاضا نكرده ام. اين واقعيت است و من اميدوارم كه حرف هايم ثابت شود.
دادستان كل ناپل نيز گفت:من مي توانم گواهي دهم كه پول پرداخت شده است اما علت و نحوه آن را نخست وزير بايد توضيح دهد.
به اين ترتيب دردسرهاي برلوسكني همچنان ادامه دارد. وي قبلا بويژه با رسوايي موسوم به روبي گيت كه در آن به برقراري رابطه نامشروع جنسي با دختري كه به سن قانوني نرسيده بود متهم شده بود به دردسر افتاده بود.

 سرگيجه در باند مهدي كروبي! (خبر ويژه)

فاطمه كروبي در ادامه دروغ پردازي هاي اخير خود ادعا كرد همسرش از حقوق اوليه زندانيان محروم است.
خبرگزاري آلمان از تهران گزارش داد كه فاطمه كروبي گفته همسرش در وضعيت سختي به سر مي برد و به تازگي به آپارتماني كوچك منتقل شده كه در آنجا حتي امكان هواخوري هم نيست.
اين در حالي است كه كيهان هفته گذشته فاش كرد آپارتمان جديدي كه كروبي در آن اسكان داده شده، متعلق به فاطمه كروبي است و اين جابجايي با هماهنگي خود وي انجام شده است.
گفتني است فاطمه كروبي بر خلاف ادعاهاي گاه و بيگاهش هرگز در حصر نبوده و بيرون از منزل به كارهاي اقتصادي پرسود اشتغال داشته است.
ادعاهاي فاطمه كروبي درباره محروم بودن مهدي كروبي از حقوق اوليه در حالي مطرح شده است كه روز پنج شنبه رسانه هاي ضد انقلاب در يك اقدام دسته جمعي خبر از ديدار كروبي با يكي از فرزندانش دادند. از جمله راديو فردا به نقل از سحام نيوز درباره اين ديدار نوشت كروبي گفته است كه بر عقايد خود استوار ايستاده و ذره اي از مواضع خود كوتاه نخواهد آمد!
در عين حال برخي منابع مي گويند انتشار اين قبيل اخبار پيش از آنكه منعكس كننده واقعيت باشد علامتي از ترس روزافزون ضدانقلاب نسبت به ابراز توبه و ندامت چهره هاي اصلي فتنه 88 است. هفته گذشته كمپين بين المللي حقوق بشر كه يكي از سازمان هاي حقوق بگير خانه آزادي است در خبري ادعا كرده بود كه كروبي در حال آماده شدن براي يك مصاحبه تلويزيوني است.
كارشناسان معتقدند ابراز ندامت و درخواست عفو بيش از 100 نفر از فتنه گران در هفته گذشته كه منجر به عفو آنها از سوي رهبر معظم انقلاب شد علامتي است كه نشان مي دهد ممكن است روند ابراز پشيماني به سطوح بالاتر جريان فتنه هم سرايت كند.
علاوه بر اين، ظاهرا يكي از نگراني ها كروبي اين است كه فردي مانند محمد خاتمي زودتر از او آب توبه را بر سر بريزد و در پيمودن مسير بازگشت از او سبقت بگيرد.
در عين حال در اين باره اتفاق نظر وجود دارد كه هرگونه توبه و بازگشت از جانب اين افراد حتما بايد با مجازات آنها بابت خيانت هايي كه مرتكب شده اند همراه باشد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14