(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 12 شهریور 1390- شماره 20013

كشف 160 مركز توزيع غذاي حرام درتهران (اخبار هفته)
تخصيص 7 ميليارد تومان براي ساخت اردوگاه هاي اسكان اضطراري (اخبار هفته)
رشيدي: در 5 ماه گذشته تهران يك روز هم هواي پاك نداشت (اخبار هفته)
حمايت مالي از پايان نامه هاي دانشجويي تا سقف 30ميليون تومان (اخبار هفته)
حمايت قانون از مردم در حوادث چقدر است؟
فراموشي «همنوع دوستي» در شهرهاي دود گرفته
توصيه هاي بهداشتي به مسافرانكشف 160 مركز توزيع غذاي حرام درتهران (اخبار هفته)

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: متأسفانه درتهران 160 مركز توزيع غذاي حرام كشف شده است.
به گزارش فارس، حسن بيادي در سيصد و نود و هفتمين جلسه علني شوراي شهر تهران اظهار داشت: در اروپا سالانه 20 درصد به متقاضيان غذاي حلال افزوده مي شود ولي متأسفانه درتهران 160 مركز توزيع غذاي حرام كشف شده است. وي تصريح كرد: بايد خانواده ها را در اين زمينه آگاه كرد هرچند كه استانداري تهران نيز دراين رابطه تذكراتي مطرح كرده و جلوي پيشرفت اين آسيب را گرفته است.

 تخصيص 7 ميليارد تومان براي ساخت اردوگاه هاي اسكان اضطراري (اخبار هفته)

رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: 7 ميليارد تومان براي ساخت اردوگاه هاي اسكان اضطراري و سالن هاي چند منظوره در استان تهران اختصاص يافته است.
حسن قدمي درگفت وگو با فارس درباره ساخت اردوگاه هاي اسكان اضطراري اظهار داشت: بودجه ساخت اردوگاه هاي اسكان اضطراري، ساختمان مديريت بحران و سالن هاي چند منظوره درسال گذشته به استانداري هاي سراسر كشور واگذار شده است.
وي ادامه داد: سالن هاي چند منظوره و اردوگاه هاي اسكان اضطراري در هر استان براساس ميزان جمعيت و مساحت آن استان ساخته مي شود.

 رشيدي: در 5 ماه گذشته تهران يك روز هم هواي پاك نداشت (اخبار هفته)

با گذشت 5 ماه از سال 90، تهران يك روز هم هواي پاك نداشته ودر نيمه دوم سال به خاطر پايداري و وارونگي هوا، آلودگي هوا بيشتر مي شود.
به گزارش فارس، يوسف رشيدي مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعلام اين مطلب گفت: بنزين تركيبات سرطان زا دارد و اگر نسوخته وارد هوا شود، سرطان زاست و خودروهايي كه دركشور توليد مي شوند عموما تكنولوژي پاييني دارند و حتي الزام معاينه فني خودروها دركشورمان رعايت نمي شود.
وي افزود: ايست قلبي،تنگي نفس و خيلي بيماري هاي ديگر، از جمله آثار و عوارض آلودگي هوا به شمار مي آيد.

 حمايت مالي از پايان نامه هاي دانشجويي تا سقف 30ميليون تومان (اخبار هفته)

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: ما حمايت جدي را از چند سال گذشته تاكنون براي پايان نامه هاي دانشجويي انجام داده و مي دهيم و گاهي هم براي پايان نامه هاي برجسته كه به محصول منجر شود، تا 30 ميليون تومان كمك هزينه مي دهيم.
باقر لاريجاني اضافه كرد: همچنين طرحي داريم كه دانشجو در يك دوره برنامه ريزي شده در داخل دانشگاه براي تحقيقات خود مدرك بگيرد.

 حمايت قانون از مردم در حوادث چقدر است؟
فراموشي «همنوع دوستي» در شهرهاي دود گرفته

مصطفي خدابخشي
از هم گسيختگي اجتماعي حكايت تلخ برخي از اخبار اجتماعي است كه هر از چندگاهي با موجي از تشويش و اضطراب وارد بطن جامعه مي شوند و با همان سرعت از يادها مي روند. همه فراموش مي كنند كه چگونه مظلومي درگوشه شهر با ضربات چاقو به آخرين ثانيه هاي زندگي خود رسيد در حالي كه مردم تنها نظاره گر اين واقعه تلخ بودند. حوادث تلخ به راحتي از ذهن ها پاك مي شود تا اينكه پس از گذشت زمان اندكي رنگ جنايت باز در شهر نمود پيدا كند تا «من»، «تو» و «او» كه تشكيل دهندگان اين جامعه محسوب مي شويم تنها ايفاگر نقش نظاره گر باشيم. حال سؤال اينجاست در برابر اين حوادث دلخراش مردم چه مسئوليتي دارند و آيا مي توان اين موضوع را پذيرفت كه تنها مسئوليت آنها روشن كردن دوربين هاي موبايل و ثبت آخرين نفس هاي قربانيان باشد؟ آيا قابل قبول است كه بپذيريم مردانگي در جامعه نفس هاي آخر را مي كشد؟ آيا مي توان دلخوش به ايثار و از جانباختگي سرباز شهيد وحيد جمشيدي بود؟ آيا تك نمونه هاي مردانگي مي توانند نجات بخش جامعه اي باشند كه در آن ديگر تجانس رنگي ندارد؟
جامعه نيازمند خانه تكاني افكار
به گفته برخي از جامعه شناسان نبود شخصيت اجتماعي يكي از مهمترين عوامل از هم گسيختگي اجتماعي محسوب مي شود كه مي بايست ريشه هاي آن را در مؤلفه هاي اقتصادي جستجو كرد. در همين زمينه يك جامعه شناس اظهار داشت: جامعه نيازمند خانه تكاني افكار است. متأسفانه ما دچار بيگانگي با فرهنگ ملي شده ايم و اين مي تواند زنگ خطري باشد كه 25 سال پيش بسياري از جامعه شناسان و كارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند.
دكتر امان الله قرايي مقدم در ادامه با اشاره به اينكه پيوندهاي اجتماعي چهارمين سرمايه مؤثر هر جامعه اي محسوب مي شوند اظهار داشت: سرمايه هاي طبيعي، مولدهاي توليد و سرمايه انساني سه عامل سرمايه اي مهم تا دهه هشتاد قرن بيستم مطرح بودند اما از آن زمان به بعد جامعه شناسان به اين واقعيت دست يافتند كه سرمايه اجتماعي مؤلفه اي است كه اگر از نظر اهميت فراتر از سه سرمايه بالا نباشد كمتر از آنها نيز نخواهد بود.
سرمايه هاي اجتماعي لنگ مي زنند
وي بيان داشت: بايد توجه داشت تا زماني كه اعتماد، اعتقاد، روابط معنوي، جمع گرايي و غم ديگران را خوردن در جامعه به وجود نيايد نمي توان توقع داشت كه ديگر سرمايه ها زمينه ساز رشد شوند.
متأسفانه سرمايه اجتماعي در كشور ما به ويژه تهران بسيار لنگ مي زند. اعتماد افقي و عمودي در جامعه ضعيف است. يعني نه مردم نسبت به يكديگر اعتماد دارند و نه برخي از مسئولين توانسته اند با مردم رابطه اي اعتمادگونه را پديد آورند درحالي كه سخنان قرايي مقدم بيانگر مشكلات موجود در عرصه پيوند اجتماعي است، دكتر اميرحسين بانكي نيز بر اين باور است كه جامعه به نوعي دچار فرهنگ بي تفاوتي شده است.
وي گفت: متأسفانه طي ده الي15 سال گذشته نوعي فرهنگي بي تفاوتي در برابر منكرات به وجود آمده و فضا را به سمتي برده تا افراد نسبت به رخدادهاي اطراف خود هيچ واكنشي نشان ندهند.
بانكي ادامه داد: بايد توجه داشت كه اين موضوع را نمي توان به تمام مردم تعميم داد بلكه اين روحيه به دليل تداخل جمعيتي در بين مردم شهرهاي بزرگ به ويژه تهران بسيار قابل تأمل است.
بي كسي مردم
در تأييد اين موضوع دكتر امان الله قرايي مقدم نيز بيان داشت: مردمان ما تنها شده اند و در بي كسي به سر مي برند. اين تنهايي فضا را به گونه اي پيش برده كه مردم در برابر حوادث به وقوع پيوسته نظاره گري بيش نباشند و رنگي از پيوند اجتماعي از خود به نمايش نگذارند.
اين جامعه شناس به عوامل اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: ذهنيت حاكم جامعه ماديات شده و افراد به دنبال هويت بخشي به خود با ظاهري مادي هستند. حال با چنين رويكردي چگونه مي توان توقع داشت كه معنويات در جامعه كمرنگ نشود و مردم به فكر فريادرسي باشند.
اما بانكي نظر ديگري دارد. وي اظهار مي دارد: نوع دوستي در بين مردمان ما كاهش نيافته بلكه عواملي باعث شده تا اين مؤلفه كمتر بتواند به ظهور برسد. اگر به نوع دوستي مردم ايران توجه داشته باشيم به اين نكته خواهيم رسيد كه هيچ گاه به آساني از حوادث پيش آمده نمي گذرند. اگر به دنبال شاهد هستيم نمونه بارز آن را مي توان در ايثار سرباز شهيدي يافت كه براي نجات سه مصدوم از صحنه تصادف جان خود را از دست داد. در بسياري از موارد قانون دست مردم را بسته و ما بايد به دنبال رفع ضعف هاي قانوني براي از بين بردن موانع كمك رساني باشيم.
مردم احساس خطر مي كنند
وي بيان كرد: چند وقت پيش خبرهايي مبني بر عدم درگير شدن افراد كمك كننده به ديگران به گوش رسيد اما متأسفانه اين خبر در همان سطح باقي ماند و راه به جايي نبرد و همچنان مردم پس از كمك رساني دچار بازخواست شدند. اگر قانون در اين بخش شفاف نشود و به خوبي عمل نكند يقيناً با يك فرهنگ سازي مي توان مردم را نسبت به حوادث رخ داده مسئوليت پذير كرد. هم اكنون مردم در شرايط بحراني احساس خطر مي كنند و از عاقبت كمك رساني مي هراسند.
قرايي مقدم نيز بر اين باور است كه قانون در پاره اي از موارد عامل گسست هاي اجتماعي شده است.
وي گفت: مردم اعتماد ندارند اگر در يك درگيري جلو بروند و فردي را از مرگ نجات دهند، مورد حمايت قانون قرار مي گيرند يا خير. آنها با اين سؤال روبه رو هستند كه بايد كمك كردن را برگزينند يا بي تفاوت گذشتن را. اين فضا براي جامعه ما مناسب نيست و بايد قانون را به حمايت گر مبدل ساخت نه سدي در برابر كمك رساني.
جلو برويم يا نه؟
موضوع نظاره گر بودن مردم و چالش هايي كه زمينه ساز آن شد از نگاه كارشناسان اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت اما نكته اينجاست قانون در برابر اين برخوردها چه بازخوردي از خود نشان خواهد داد و به عبارتي آيا كساني كه اقدام به مداخله مي كنند از حمايت هاي قانوني بهره مند مي شوند يا خير؟
در اين رابطه يك حقوق دان در گفتگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: بر اساس قانون برخورد با جرايمي كه در منظر عمومي به وقوع مي پيوندد بر عهده پليس است و مأمورين نيروي انتظامي مي توانند در اين نوع حوادث راساً وارد شوند و نسبت به جلب و دستگيري افراد بزهكار اقدام كنند.
محمد علي جداري فروغي اظهار داشت: در برخي از موارد مشاهده مي شود كه مأموران در صحنه حضور ندارند و حتي اگر افراد بخواهند آنها را در جريان قرار دهند زمان از دست مي رود. از نظر فقهي و حقوقي افراد جامعه در برابر اين حوادث نبايد ساكت و نظاره گر باشند و آنها بايد تمام تلاش خود را براي رفع اين درگيري انجام دهند.
اين كارشناس مسائل حقوقي اظهار داشت: از نظر قانوني كساني كه در اين درگيري ها مورد ضرب و جرح قرار مي گيرند مورد حمايت قرار گرفته و با بزهكار برخورد قاطع صورت مي پذيرد.
وي ادامه داد: اگر افراد مسن در درگيري هاي خياباني حضور به عمل آورند مي توانند مانع بسياري از حوادث تلخ شوند. افرادي كه داراي وجدان هاي بيدار هستند نمي توانند شاهد چنين صحنه هايي باشند و از اين موضوع آگاهي دارند كه نه تنها در جامعه حقوقي دارند بلكه وظايفي را بر عهده دارند. صاحب وجدان بيدار نمي تواند نظاره گر قتل و يا ضرب و شتم ديگري باشد.
¤ در پايان برخي از كارشناسان اجتماعي بر اين باورند وقتي حمايت هاي قانوني چهار قد پشت مردم قرار مي گيرد مردم همواره در صحنه حضور مي يابند براي مثال در حوادث طبيعي پيش آمده براي كشورهاي مختلف جهان همين مردمي كه در درگيري هاي خونين شهري تنها نظاره گر ركورد ضبط شدن صحنه ها هستند با تمام وجود به همراهي مي پردازند و از حمايت قانون از خود دلگرمي كامل دارند اين در حالي است كه در حوادث شهري چنين موضوعي مطرح نيست. بايد به اين نكته توجه داشت كه مسائل اجتماعي ماحصل بسياري از عوامل است كه به صورت زنجيره در كنار يكديگر قرار مي گيرند كه در باب از بين رفتن پيوندهاي اجتماعي اين موضوع نيز مستثني نيست.

 توصيه هاي بهداشتي به مسافران

رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت با اشاره به آغاز دور دوم سفرهاي تابستاني، براي جلوگيري از بيماريهاي روده اي در طول سفر توصيه هايي ارائه كرد.
به گزارش مهر، دكتر كاظم ندافي گفت: يكي از عوامل مهمي كه در ابتلا به بيماريهاي روده اي تاثيرگذار است، استفاده از آب آشاميدني ناسالم است، بنابراين مسافرين بايد در طول سفر آب آشاميدني سالمي كه در شبكه لوله كشي شهري و روستايي است، مصرف كنند.
وي افزود: براي تهيه آبهاي بطري و نوشيدنيها بايد به مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توجه شود. همچنين استفاده از يخ هاي فله اي توصيه نمي شود زيرا يخ نيز مانند آب مي تواند آلوده باشد.
رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت ادامه داد: بهتر است افراد در طول سفر براي مسواك زدن، تهيه يخ و شستشوي ظروف از آب سالم استفاده كنند و از خريد نوشيدنيهاي باز و فله اي كه در كنار خيابان عرضه مي شود، خودداري كنند.
ندافي تأكيد كرد: در صورت اينكه آب سالم در دسترس نبود بايد آن را به مدت يك دقيقه جوشاند و ذخيره سازي آب نيز بايد در ظروف تميز باشد.
وي توصيه كرد: قبل و بعد از خوردن غذا و همچنين هنگام غذا دادن به كودك بايد دستها را با آب و صابون شستشو شوند.
رئيس سلامت مركز محيط و كار وزارت بهداشت تصريح كرد: بهتر است مواد غذايي را به طور كامل پخته و به صورت گرم مصرف كرد و از مصرف مواد غذايي كه در بيرون و به مدت طولاني قرار دارند، اجتناب ورزيد. همچنين مواد غذايي پخته شده نبايد بيش از دو ساعت بيرون از يخچال نگهداري شوند.
ندافي ادامه داد: از مصرف سالادهاي نامطمئن خودداري كنيد و سالادها را از اماكن بين راهي نخريد. وي افزود: جوانه غلات و سبزيجات بايد در4 مرحله مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت ضد عفوني و شستشو شوند و در نهايت اگر با بيماريهاي روده اي مواجه شديد به نزديكترين مركز بهداشتي و درماني مراجعه كنيد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14