(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 17 مهر 1390- شماره 20043

رئيس مجلس در همايش همياران ترافيك: دانش آموزان بايد نسبت به ضرر تخلفات در جامعه قانع شوند
شهاب الدين صدر در همايش بيمه سلامت: 7 ميليون نفر در كشور تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند
ترخيص خودروهاي توقيفي به مناسبت ولادت امام رضا(ع) و هفته ناجا
در روز جهاني كودك شوراي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با حضور كودكان اداره شد
روباه پير به دار آويخته شد
در خيابان منتهي به تخت جمشيد برگزاري مسابقات اتومبيل راني جان يك گردشگر را گرفت
تخليه مواد نفتي به داخل سياهرود قائم شهر در تاريكي شب
خيابان پرترافيك هدايت يك طرفه شد
حوادث كوتاه از كشور
پس از بررسي 20 هزار تماس تلفني مقتوله قاتل جنايت انزلي دستگير شد
تأسيسات اتمي اسرائيل بلاي جان فلسطيني ها
خانه 10 ميليون دلاري بارزاني با پول بيت المال
دلفين استثنايي
زن عنكبوتي !رئيس مجلس در همايش همياران ترافيك: دانش آموزان بايد نسبت به ضرر تخلفات در جامعه قانع شوند

رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر حفظ اقتدار پليس، در عين حال خواستار برخورد مناسب نيروهاي راهنمايي و رانندگي در مواجهه با متخلفين شد.
دكتر علي لاريجاني ديروز در دومين همايش فرهنگ همياران ترافيك با قدرداني از نيروي انتظامي و آموزش و پرورش براي بررسي راه هاي مختلف در جهت آموزش هاي لازم در جامعه گفت: همگي اين واقعيت را باور دارند رانندگي در كشور ما مطلوب نيست كه در اين موضوع نيز عوامل مختلفي همچون جاده، ماشين و انسان دخالت دارند.
وي در ادامه با بيان توصيه هايي براي بهبود اوضاع رانندگي در كشور گفت: اگر جامعه در همه شئونات به خصوص رانندگي، حس سرنوشت مشترك را درك كند مطمئناً به راحتي بسياري از امور حل خواهد شد، به طوري كه افراد در اين شرايط پيشرفت خود را در گرو حركت ديگران مي دانند.
لاريجاني در ادامه با تأكيد بر لزوم حفظ جايگاه پليس در جامعه گفت: در صورتي كه نيروي پليس به عنوان نيروي قابل احترام در جامعه تعريف شود ديگر هيچ نيرويي در پليس جرأت تخلف ندارد، مطمئناً رويه اي غير از اين باعث بروز مشكلاتي در ايجاد نظم درجامعه مي شود.
وي همچنين با تاكيد بر اهتمام آموزش و پرورش بر يادگيري فرزندان از سنين بسيار پايين گفت: به جاي تدريس كتب قطور در دوران مدرسه كه تنها دانش آموزان آن را حفظ مي كنند، بايد آن ها را به جامعه برد و شرايط را برايشان تحليل كرد يعني دانش آموزان را اين طور قانع كرد كه انجام تخلف تنها به ضرر خودشان است.
لاريجاني با تأكيد به اينكه همگان موظف به حفظ اقتدار پليس هستند گفت: با اين وجود نيروهاي محترم راهنمايي و رانندگي بايد در مواجهه با مردم رفتار محترمانه اي داشته باشند، يعني در صورتي كه فرد تخلفي را انجام داد با احترام او را جريمه كنند نه اينكه اين جريمه را به سر او بكوبند، مطمئناً چنين روندي به مشاركت مردم بر رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي نيز كمك مي كند.
بايد تعريف قابل قبولي از ترافيك شود
وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر ارائه يك تعريف قابل قبول از ترافيك گفت: مهمترين اثري كه فرهنگيان و دانش آموزان در نظر عمومي دارند اقناع و پذيرش جامعه براي مؤلفه مهم نظم است.
دكتر حميدرضا حاجي بابايي ديروز در دومين همايش همياران ترافيك كه با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي، فرمانده ناجا و تني چند از فرماندهان نيروي انتظامي و آموزش و پرورش برگزار شد تصريح كرد: يكي از مهمترين تعامل آموزش و پرورش با نيروي انتظامي، ايجاد فرهنگ نظم و براساس آن ايجاد و ترويج فرهنگ ترافيك در جامعه است.
وي افزود: زماني كه يك رفتار اجتماعي براساس رضايت و خواست عمومي و احترام متقابل شكل گيرد، آن رفتار اجتماعي ماندني و پايدار خواهد بود و جامعه به راحتي آن را خواهد پذيرفت.
وي تأكيد كرد: بايد با همكاري خوبي كه بين دستگاه تعليم و تربيت و پليس راهور صورت مي گيرد بتوانيم تعريف قابل قبولي از ترافيك در نظم عمومي را به جامعه ارائه كنيم تا افراد رفتار فرهنگي قابل قبولي را در رانندگي داشته باشند.
وزير آموزش و پرورش همچنين ابراز اميدواري كرد كه همه نهادهاي اجتماعي با همكاري آموزش و پرورش و تعامل دوجانبه اي كه شكل مي گيرد قسمتي از بار سنگين نهادينه كردن فرهنگ نظم در جامعه را گسترش دهند.
راه، يكي از مهمترين مولفه ها در بحث ترافيك
فرمانده نيروي انتظامي هم در اين همايش سخنراني كرد و با اشاره به اهميت عامل راه به عنوان يكي از مهمترين مولفه ها در بحث ترافيك تاكيد كرد: كيفيت راه ها، توسعه آزادراهها و بزرگراهها از تصادفات رودر رو كاسته و آن را به حداقل مي رساند.
وي گفت: امداد و اورژانس از ديگر عوامل مهمي است كه در افزايش و يا كاهش تلفات جاده اي موثر است و در پنج سال گذشته به ازاي هر نفري كه در صحنه تصادف كشته مي شد دو نفر هم پس از صحنه تصادف به علت نبود امكانات مناسب در امدادرساني در مسير بيمارستان كشته مي شدند.
فرمانده ناجا توجه به حمل و نقل عمومي را يكي از عوامل مهم كاهش مرگ و مير عنوان كرد و گفت: به رغم همه مشكلاتي كه تردد در حمل و نقل عمومي ممكن است وجود داشته باشد ثابت شده كه ميزان تلفات تصادفات دهها برابر كاهش مي يابد.
احمدي مقدم خاطرنشان كرد: الگوي حمل و نقل عمومي بايد به عنوان يك الگوي اصلي در اولويت قرار گيرد.
فرمانده ناجا با تاكيد بر همكاري مشترك بين آموزش و پرورش و پليس خاطرنشان كرد: در اين حوزه كارهاي بسيار ارزشمندي انجام شده و نسبت به كشورهايي كه در اين بخش پيشتاز بوده اند توانستيم ركوردها و تجربيات بيشتري را ثبت كنيم.
موضوع ترافيك، ايمني و امنيت تبديل به دغدغه شده است
سردار اسكندر مؤمني رئيس پليس راهور ناجا هم در اين همايش تاكيد كرد: امروز موضوع ترافيك، ايمني و امنيت در ترافيك يكي از مهمترين دغدغه مردم در دنيا و همچنين در كشور ايران بر اين موضوع اجتماعي به يك دغدغه براي همه مردم تبديل شده است.
رئيس پليس راهور ناجا افزود: با توجه به اينكه بيشترين تعامل و همكاري در حوزه هاي نهاد فرهنگساز با آموزش و پرورش شكل گرفته است بايد از نقش بي بديل همياران پليس در مقاطع گوناگون اشاره كنيم چرا كه امروز 900 هزار معلم در آموزش و پرورش فرهنگسازان اين جامعه هستند و مي توانند در موضوع انضباط و ترافيك نقش پايدار و برجسته اي را ايفا كنند.
وي گفت: با همكاري خوبي كه بين وزارت آموزش و پرورش و پليس راهور صورت گرفته امروز بيش از 50 هزار معلم در حوزه ترافيك آموزش هاي لازم را ديده اند و قطعا جايگاه بسيار خوبي در نهادينه كردن فرهنگ ترافيك در بين دانش آموزان، خانواده ها و جامعه خواهند داشت.
مؤمني گفت: همكاري و تعامل با آموزش و پرورش آغاز يك حركت بزرگ در انضباط اجتماعي و ايمني آمد و شد و ترافيك است چرا كه امروز آمد و شد جزو لاينفك زندگي شهري است.
رئيس پليس راهور ناجا تصريح كرد: نقش فرهنگياران و همياران پليس نقش بي بديلي است چرا كه وقتي اين دانش آموزان وارد اجتماع مي شوند و مسئوليت مستقلي خواهند داشت افراد قانونگرايي هستند كه قانون در آنها نهادينه شده است.
مؤمني گفت: سال گذشته بيش از دو و نيم ميليون وسيله نقليه شماره گذاري شدند اما با مشاركت و همكاري كه بين وزارت آموزش و پرورش و پليس راهور صورت گرفته 1300 نفر كمتر كشته شدند و آمار مجروحان نيز 9500 نفر كاهش داشت.
10 ميليون دانش آموز
راهور پليس هستند
مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش هم گفت: هم اكنون حدود 10 ميليون نفر از دانش آموزان به منظور رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و ترافيك با پليس راهور همكاري مي كنند.
حسن فرازنده خالدي در اين همايش افزود: بر اين اساس تمام دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و 30 درصد از دانش آموزان متوسطه نظري، پيش دانشگاهي، كار و دانش و فني و حرفه اي در اين طرح با پليس راهور همكاري مي كنند.
وي گفت: شوراي سياست گذاري براي اين دانش آموزان وظايف مشخصي تعيين كرده كه برخي از اين وظايف شامل آشنايي با قوانين راهنمايي و رانندگي، ترويج فرهنگ راهنمايي و راندگي در جامعه و خانواده، تذكر و جلوگيري از رعايت نكردن ضوابط توسط والدين و رعايت قوانين و مقررات از سوي خود دانش آموزان است.
وي در ادامه با بيان اينكه همياران پليس تاكنون موجب كاهش قابل توجه حوادث راهنمايي و رانندگي به ويژه در ايام تعطيلات شده اند افزود: تاكنون 50 هزار نفر از فرهنگيان به عنوان فرهنگيار يا پليس نامحسوس با نيروهاي انتظامي همكاري كرده اند.

 شهاب الدين صدر در همايش بيمه سلامت: 7 ميليون نفر در كشور تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند

رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: سياست مقام معظم رهبري آن است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه بار هزينه هاي تحميلي سلامت به مردم به كمتر از 30 درصد كاهش يابد.
دكتر سيد شهاب الدين صدر در همايش بيمه سلامت، چالش ها و چشم اندازها افزود: بند 19 سياست هاي كلي كشور بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه تاكيد دارد. اين بند قانوني بر يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي، شاخص هاي سلامت هوا، امنيت غذا، كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديدكننده سلامت، اصلاح الگوي تغذيه، توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به زير 30 درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه تاكيد دارند. همچنين بند 25 اين سياست ها در ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني تاكيد مي كند.
وي با تاكيد بر آن كه براساس قانون بيمه همگاني و از سال 74 بايد طي 5 سال پوشش صددرصدي بيمه در كشور فراهم مي شد، گفت: اين قانون متاسفانه عملياتي نشد. در حال حاضر نيز برخي دستگاه ها با ارائه آمارهايي از وضعيت پوشش بيمه اي در كشور طوري عنوان مي كنند كه پوشش بيمه اي در كشور از صددرصد بالاتر مي رود. اين در حالي است كه در حال حاضر بيش از 10 درصد جمعيت كشور يعني بيش از 7 ميليون نفر تحت پوشش هيچ بيمه اي قرار ندارند. آنچه كه سازمان نظام پزشكي و مجلس شوراي اسلامي دنبال مي كنند آن است كه تمام آحاد جامعه تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به مشكلات به وجود آمده در پي طرح خودگرداني بيمارستان ها و افزايش هزينه هاي مردم در امر سلامت ادامه داد: بحث خودگرداني بيمارستان ها مشكلات زيادي را ايجاد كرده است و مردم مجبورند حتي در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي هزينه بپردازند. با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و واقعي شدن قيمت خدمات، بحث هزينه هاي درمان جدي تر شده است.
وي افزود: گاهي افزايش هزينه هاي درمان را متوجه ارائه دهندگان خدمات مي دانند، اين بحث انحرافي است. در هيچ جاي دنيا هزينه هاي تمام شده خدمات پزشكي را ارائه دهنده خدمت پرداخت نمي كند. قيمت تمام شده خدمات در حوزه سلامت روز به روز در حال افزايش است.
صدر تاكيد كرد: براساس قانون بيمه همگاني دولت از سال 74 مكلف شده بود كه قيمت واقعي خدمات حوزه سلامت را تعيين كند. اما از آن سال تاكنون هيچ دولتي به اين امر اقدام نكرده است. شايد علت آن باشد كه قيمت تمام شده خدمات پزشكي بسيار بالاست. به دنبال آن نيز بحث سرانه درمان و تعرفه ها مطرح مي شود. بر اين اساس است كه تاكنون قيمت واقعي خدمات در حوزه سلامت تعيين نشده است. تعيين قيمت واقعي خدمات تكليف قانوني است و بايد انجام شود، به ويژه امروز كه قانون هدفمندي يارانه ها در حال اجراست.
صدر با بيان اين كه اكنون حدود 57 تا 58 درصد هزينه هاي درمان به مردم تحميل مي شود، ادامه داد: سياست هاي مقام معظم رهبري آن است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه بار هزينه هاي سلامت كه به مردم تحميل مي شود به كمتر از 30 درصد كاهش يابد. بر اين اساس بايد شيب اعتبارات حوزه سلامت به نحوي باشد كه سالانه حدود 6 درصد از بار هزينه هاي تحميلي به مردم كاهش يابد. مردم در زمان سلامتي خود سرمايه گذاري مي كنند تا در زمان نياز و خطر بتوانند از حمايت بيمه بهره مند شوند.
وي افزود: در حال حاضر هم مردم و هم جامعه پزشكي از وضعيت ارائه خدمات بهداشتي- درماني ناراضي هستند. مسئولان هم در اين زمينه اظهار نارضايتي مي كنند مجموعه اين عوامل نشان مي دهد كه وضع فعلي خدمات بهداشت درمان در كشور قابل دفاع نيست. براي ساماندهي اين موضوع و براساس برنامه پنجم توسعه بايد سازمان بيمه سلامت تشكيل شود. اكنون بحث آن است كه اين سازمان بيمه سلامت در كدام دستگاه اجرايي قرار گيرد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، توليت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است. اما بيمه سلامت كاملا با حوزه سلامت تلفيق ندارد.

 ترخيص خودروهاي توقيفي به مناسبت ولادت امام رضا(ع) و هفته ناجا

رئيس پليس تهران گفت: به مناسبت ولادت امام رضا و هفته نيروي انتظامي خودروها و موتورسيكلت هاي توقيفي ترخيص مي شوند.
به گزارش خبرگزاري ها، سردار حسين ساجدي نيا ظهر ديروز در نشستي خبري با اشاره به رفع توقيف خودروها و موتورسيكلت هاي توقيفي به مناسبت هفته نيروي انتظامي اظهار داشت: با توجه به هفته ناجا و ولادت امام رضا(ع) تمامي خودروهايي كه توسط پليس توقيف شده اند و بدون حكم و پرونده قضايي هستند ترخيص مي شوند.
وي در مورد حضور نمادين كودكان به عنوان پليس همزمان با روز جهاني كودك گفت: روز شنبه به صورت نمادين تمامي مسئوليت هاي پليس پايتخت به كودكان واگذار شد و كودكان از ساعت 8 تا 2بعدازظهر در سطح شهر و تقاطع ها به عنوان پليس خدمت رساني مي كنند. همچنين فرزندان نيروهاي پليس به منظور آشنايي با شغل پدران خود در محل كار آنها حاضر شدند.
كاهش 45 درصدي
نزاع و شرارت در تهران
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از كاهش 45 درصدي نزاع و شرارت در سطح شهر خبر داد.
سردار حسين ساجدي نيا گفت: در ايام مهر در حوزه ترافيكي اقداماتي انجام داديم كه خوشبختانه ترافيك سنگيني كه 25 تا 30درصد بود با سعي و تلاش روان شد خصوصا اينكه امسال در خصوص ترافيك در اطراف مراكز آموزشي مشكلي نداشتيم.
همياران پليس
اختيار جريمه ندارند
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در ديدار با فرماندهان و مسئولان طرح هميار پليس از حضور همياران پليس در برخي ميادين سطح شهر خبر داد و اظهار كرد: اقداماتي به منظور بازدارندگي از تخلفات با همكاري پليس در اين ميادين توسط همياران پليس انجام خواهد شد.
به گفته وي تمركز همياران پليس در سطح شهر در تذكر و جلوگيري از بروز تخلف خواهد بود و فعلا اختيار جريمه ندارند.
قانوني مبني بر ممنوعيت استعمال سيگار نداريم
فرمانده انتظامي تهران بزرگ همچنين در مورد جمع آوري دست فروشان و سيگارفروشان گفت: در حال حاضر قانوني در خصوص ممنوعيت استعمال سيگار در كشور وجود ندارد اما اگر اين موضوع تبديل به قانون شود پليس حتما نسبت به اجراي آن اقدام خواهد كرد.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اعلام اينكه هم اكنون 600 نقطه شهر تهران با دوربين هاي مداربسته كنترل مي شود گفت: تا پايان امسال شمار اين دوربين ها به يك هزار مورد خواهد رسيد.
كاهش آمار سرقت از بانك ها
و طلافروشي ها
وي همچنين با اشاره به تكليف برخي اصناف نظير طلافروشي ها و بانك ها در خصوص به كارگيري دوربين مركزي اظهار كرد: با استفاده از دوربين در اين اماكن، در 6 ماهه نخست امسال آمار سرقت در بانك ها و طلافروشي ها بسيار كاهش يافته است.

 در روز جهاني كودك شوراي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با حضور كودكان اداره شد

شوراي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ صبح شنبه و به مناسبت روز جهاني كودك و هفته ناجا با حضور كودكان اداره شد.
به گزارش ايرنا، شوراي معاونين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ كه از دانش آموزان مقطع ابتدايي انتخاب شده بودند با فرماندهي سردار «حسين ساجدي نيا» رئيس پليس پايتخت در اين محل فرماندهي برگزار شد.
در اين جلسه نمادين هر يك از دانش آموزان در مسئوليت معاونت ها، پليس تخصصي و سركلانتري ها به ايفاي نقش پرداختند.
آشنايي كودكان با ماموريت هاي پليس از ديگر اهداف اين اقدام بوده و قرار است كودكان با حضور در سطح شهر و اهداي گل در حوزه انتظامي به متخلفين تذكر لازم را ارائه نمايند.
همچنين كودكان با استقرار در مركز فوريت هاي پليسي 110 با تماس گيرندگان ارتباط برقرار كرده و پيام هاي آنان را به واحدهاي تابعه اعلام كردند.
افزايش دوربين هاي كنترلي، برخورد با سفره خانه هاي ارايه كننده قليان، ابلاغ براي تعبيه دوربين هاي مخفي در اماكن و طلافروشي ها، افزايش گشت هاي نامحسوس در حوزه راهبر و انتظامي و گسترش همياران پليس از طرح هاي ديگر ارائه شده در اين جلسه بود.

 روباه پير به دار آويخته شد

اصفهان-خبرنگاركيهان:
حكم متجاوز به عنف 37 زن و دختر در اصفهان صبح ديروز در محوطه زندان مركزي اين شهر به اجرا درآمد و به دار آويخته شد.
اين مرد 67 ساله به جرم آزار و اذيت 37 زن و دختر به اعدام محكوم شده بود كه پس از تاييد حكم توسط ديوان عالي كشور، نامبرده به دار مجازات آويخته شد.
دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در اين باره گفت: از احمد معروف به «روباه پير» 120ساعت فيلم از صحنه هاي تجاوز وي به دست آمد.
محمدرضا حبيبي افزود: 11 مرد ديگر نيز به اتهام همدستي با وي دستگير شده بودند. در جريان تحقيقات 37 زن و دختر جوان عليه او شكايت كردند و از جنايت هاي احمد پرده برداشتند. وي گفت: مرد ميانسال براي به تله انداختن طعمه هايش از روش هاي مختلف استفاده مي كرد. يكي از شگردهاي او اين بود كه با شناسايي خانواده هايي كه فرزند معلول داشتند در نقش مامور بهزيستي و به بهانه كمك رساني به اين منازل راه مي يافت و زنان و دختران جوان خانواده را با ترفندهاي پيچيده به خانه خود مي كشيد و مورد آزار قرار مي داد.
حبيبي گفت: روباه پير دو همسر دارد و خانه اي را به منظور اغفال زنان و دختران تهيه كرده بود و يك مركز فساد را هدايت مي كرد. وي با نصب دوربين مداربسته در اتاق خوابش از صحنه هاي تعرض به زنان و دختران اغفال شده فيلم تهيه و از آنان اخاذي مي كرد.
وي گفت: احمد -ب در شگردي ديگر مقابل دبيرستان هاي دخترانه كشيك مي داد و با تعقيب دختران به محض اينكه مي ديد آنها با پسري صحبت مي كنند يا قدم مي زنند از آنها عكس مي گرفت و سپس دختران دانش آموز را با اين تهديد كه عكس ها را در اختيار پدر آنها قرار مي دهد به خانه اش مي كشاند و به آنان تجاوز مي كرد.
دادستان اصفهان افزود: احمد براي ترساندن طعمه هايش از عناوين جعلي مامور امنيتي و انتظامي استفاده مي كرد. روباه پير به جرم داير كردن مركز فساد و جعل عنوان، تهيه فيلم هاي غيراخلاقي، شرب خمر و رابطه نامشروع از سوي شعبه 120 دادگاه عمومي اصفهان و تاييد ديوان عالي كشور به اعدام محكوم شد. وي از سال 85 در زندان به سر مي برد.

 در خيابان منتهي به تخت جمشيد برگزاري مسابقات اتومبيل راني جان يك گردشگر را گرفت

كشته و زخمي شدن سه نفر حاصل مسابقه اتومبيل راني شتاب 400 متر مرودشت شد.
به گزارش فارس از مرودشت، صبح ديروز در مسابقه اتومبيل راني شتاب 400 متر كه براي چندمين بار در مرودشت در حال برگزاري بود در حادثه اي تلخ و اندوه بار يك كشته و دو زخمي برجاي گذاشت.
اين حادثه زماني اتفاق افتاد كه يكي از شركت كنندگان در اين مسابقه پس از عبور از خط پايان در كنترل اتومبيل خود ناتوان ماند و پس از طي مسافتي به سه نفر از حاضران در محل برخورد كرد.
به گفته شاهدان عيني اين سه نفر از بازديدكنندگان آثار باستاني تخت جمشيد بودند.
برگزاري اين مسابقه اتومبيل راني از نوع شتاب 400متر از سوي مسئولان در خيابان منتهي به تخت جمشيد و در چند صد متري اين محوطه باستاني جاي شگفتي دارد.

 تخليه مواد نفتي به داخل سياهرود قائم شهر در تاريكي شب

قائم شهر-خبرنگار كيهان:
سرازير شدن شبانه مواد نفتي به داخل رودخانه سياهرود قائم شهر، موجب آلودگي و خسارات جبران ناپذير زيست محيطي به اين رودخانه مهم شده است.
به گزارش خبرنگار ما از قائم شهر در مورخ 13 مهرماه اقدام غيرقابل تصور و تعجب برانگيز يكي از كارخانجات نساجي قائم شهر در تخليه غيرمجاز مواد نفتي به داخل سياهرود كه با استفاده از تاريكي شب صورت گرفت، تعجب و تاثر عميق مديران شهري و حاشيه نشينان و عابران حريم سياهرود و قائم شهر را در پي داشت.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست قائم شهر در مصاحبه اختصاصي با كيهان اظهار داشت: حدود 50 هزار ليتر مواد نفتي از نوع مازوت از مخزن يا مخازن ذخيره كارخانه نساجي طبرستان از طريق كانال هدايت آب هاي سطحي اين واحد، وارد رودخانه سياهرود شده كه وجود آلاينده هاي زيست محيطي بالا در اين مواد ضمن بر هم زدن تعادل اكولوژيكي رودخانه، خسارت سنگيني را به آبزيان، اراضي و مزارع و گياهان و درختان موجود در مسير رودخانه وارد كرده است.
ناصر كيائي با اشاره به گستردگي و عمق اين فاجعه زيست محيطي تاكيد كرد: براساس قوانين سازمان حفاظت محيط زيست، مديران شركت خاطي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
وي در ادامه افزود: با تلاش و پيگيري هاي كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست ميزان آلودگي ها و خسارات وارده به محيط زيست در دست بررسي است و موضوع با تشكيل پرونده تنظيمي براي رسيدگي لازم تحويل مرجع قضايي مي شود.

 خيابان پرترافيك هدايت يك طرفه شد

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه 3 گفت: پس از درخواست شوراياري ها و شهروندان و تصويب كميته شبكه ترافيك منطقه، خيابان هدايت (حد فاصل خيابان بهيار جنوبي به شمال) از ديروز يك طرفه شد.
به گزارش مهر طيباني با بيان اين كه با توجه به كثرت جمعيت منطقه و مشكلات ترافيكي موجود در اين محدوده با همكاري پليس راهور و مسئولان شهري مقرر شد خيابان هدايت به صورت يك طرفه اعلام شود گفت: با بررسي چند طرح پيشنهادي اعلام يك طرفه شدن اين خيابان تنها گزينه اي بود كه مي توانست از بار ترافيكي اين محدوده بكاهد.
اين مقام مسئول در شهرداري منطقه3 با اشاره به مشخصات معابر منتهي به اين خيابان، خاطرنشان كرد: اين خيابان حدفاصل خيابان بهيار جنوب به شمال به صورت يك طرف شد.
وي ادامه داد: با توجه به كاهش بار ترافيكي اين خيابان و تسهيل در تردد مردم اين طرح به صورت دائمي اجرا مي شود.
معاون شهردار منطقه 3 خاطرنشان كرد: خيابان هدايت در ساعت هايي از روز به خصوص هنگام تردد دانش آموزان با تراكم ترافيك بالايي مواجهه مي شد. به همين دليل مشكلات عديده اي را براي شهروندان به وجود آورده بود.

 حوادث كوتاه از كشور

شام آخر در مجلس ترحيم
خوراسگان - خبرنگار كيهان: پيرمرد خوراسگاني به نام «ح-گ» كه در مراسم ترحيم يكي از آشنايان شركت كرده بود، پس از صرف شام هنگام خروج از تالار پذيرايي دچار عارضه قلبي شد و جان خود را از دست داد. اين پيرمرد در كنار قبري به خاك سپرده شد كه شب قبل در مراسم شب آن مرحوم حضور داشت.
خودروي سواري زير چرخ هاي تريلر
¤ يكي از كارمندان دارايي اصفهان كه همراه خانواده و يكي از اقوام خود عازم مشهد بود اوايل صبح در نزديكي اين شهر كنترل خودرو از دستش خارج شده و با يك دستگاه تريلر برخورد كرد. در اثر اين سانحه تمام سرنشينان خودروي سواري كه 4 نفر بودند جان خود را از دست دادند. شدت تصادف به اندازه اي بود كه ماموران امداد به سختي توانستند اجساد قربانيان را از خودروي سواري خارج كنند.
دستگيري سارق طلافروشي
يزد - خبرنگار كيهان: ماموران كلانتري 15 آزادگان يزد مطلع شدند كه خانمي با استفاده از بدليجات به مغازه هاي زرگري مراجعه و از غفلت آنان استفاده و در فرصت مناسب بدليجات را با طلاي اصلي تعويض و از محل متواري مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ماموران كلانتري با هماهنگي مقام قضايي وي را در يكي از هتل هاي يزد دستگير كردند متهم در بازجويي پليسي به 5 فقره سرقت از 4 مغازه طلا فروشي اعتراف كرد كه تعدادي از اموال مسروقه در منزل وي كشف و مابقي را كه به زرگري فروخته بود شناسايي كردند.
حمله گرگ به يك نوجوان
مهربان - خبرنگار كيهان: يك دانش آموز نوجوان ساكن روستاي اسنق شهرستان مهربان مورد حمله يك قلاده گرگ قرار گرفت و به شدت مصدوم شد و به بيمارستان انتقال يافت اما تلاش پزشكان مي-سر واقع نشد و اسماعيل قهرماني جان خود را از دست داد.
تصادف با لودر
قم - فارس: مصدوميت يك جوان 25 ساله در اثر بي احتياطي راننده يك دستگاه لودر در محور قم - سلفچگان توسط تماس مردم به مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي قم گزارش شد.
پس از دريافت اين گزارش يك دستگاه آمبولانس از مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي قم به محل حادثه اعزام شد تا مراحل درماني بر روي مصدوم انجام شود.
با وجود انجام عمليات احيا، مصدوم در بيمارستان شهيد بهشتي بر اثر شدت جراحات وارده فوت كرد.

 پس از بررسي 20 هزار تماس تلفني مقتوله قاتل جنايت انزلي دستگير شد

فرمانده انتظامي انزلي از دستگيري قاتل يك زن جوان 20 ساله پس از بررسي 20 هزار تماس تلفني مقتوله خبر داد.
رحيم شعباني در گفت وگو با خبرنگار فارس در انزلي با اشاره به جزئيات دستگيري قاتل جنايت انزلي اظهار داشت: سه ماه پيش كارآگاهان آگاهي فرماندهي انتظامي انزلي از كشف جسد زني 20 ساله در پارك جنگلي اين شهرستان با خبر شدند و پس از اعزام سريع به محل جسد مقتوله را كه آثار متعدد چاقو در بدن وي وجود داشت حدود 12 ساعت پس از ارتكاب قتل كشف كردند.
وي گفت: چند روز بعد خانواده اي از رشت مراجعه كرده و جسد كشف شده را متعلق به فرزند خود دانستند.
به گفته وي، پس از بررسي هاي اوليه مشخص شد كه مقتول از وضعيت اجتماعي خوبي برخوردار نبوده و مراودات غيرشرعي بسياري در زندگي او وجود داشته است.
وي افزود: كارآگاهان با بررسي حدود 20 هزار تماس تلفني مقتول در سه ماهه اخير، به سرنخ هايي از شخصي به نام حبيب 50 ساله دست يافتند.
شعباني ابراز داشت: اين شخص پس از دستگيري به طرق مختلف سعي در بيراهه بردن تحقيقات ماموران داشت ولي مستندات زياد پليس سبب شد تا اين فرد به قتل مرتكب شده اعتراف كند.
وي اظهار داشت: قاتل در اعتراف هاي خود گفت كه لبخندهاي سه سال پيش اين زن در بنگاه مشاوره املاكم در رشت كار دستم داد و مرا به طرق مختلف اسير خود كرد تا اينكه براي خلاصي از دست اين زن نقشه قتلش را كشيدم و او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساندم.
فرمانده انتظامي انزلي افزود: در حال حاضر متهم به همراه پرونده به مقامات قضايي معرفي و روانه زندان شده است.

 تأسيسات اتمي اسرائيل بلاي جان فلسطيني ها

منابع فلسطيني از افزايش تشعشات اتمي ديمونا در رژيم صهيونيستي خبر دادند و اعلام كردند كه سرطان و بيماريهاي متعدد در فلسطين افزايش يافته و آب هاي ليبي و عربستان نيز آلوده شده است.
به گزارش فارس، منابع فلسطيني اعلام كردند كه ميزان تشعشعات اتمي در كرانه باختري به علت فعاليت تأسيسات اتمي ديمونا در صحراي نقب افزايش پيدا كرده است.
دكتر «محمود سعاده» رئيس «هيئت پزشكان بين المللي براي حمايت از جنگ اتمي شعبه فلسطين» با افشاي اين مطلب تصريح كرد كه در نتيجه تشعشات ديموناي اسرائيل، شمار مبتلايان به سرطان در شهروندان فلسطيني روبه افزايش است.به گزارش روزنامه القدس العربي، منابع فلسطيني تاكنون چندين بار تأكيد كرده اند كه اسرائيل بدون اطلاع فلسطيني ها، زباله هاي اتمي خود را در جنوب كرانه باختري دفن مي كند.به گفته «محمود سعاده» ميزان ابتلا به بيماري هايي مانند انواع سرطان، نازايي، سقط جنين هاي مكرر به دنيا آمدن نوزادان ناقص الخلقه در كرانه باختري افزايش يافته است.
روزنامه الجزيره عربستان نيز با اعلام اين خبر تصريح كرد كه پروفسور «افنر بانگوش» و عضو يكي از دانشگاه هاي آمريكا در خلال پژوهش هاي خود اعلام كرده است كه آب هاي نشت شده از ديمونا به آب هاي منطقه اي ليبي و مرزهاي تبوك در شمال عربستان سعودي رسيده است.اين كارشناس فلسطيني همچنين تصريح كرد كه بهترين گواه بر ادعاي وي، اقدام مصر به اعزام هيئتي از وزارت كشاورزي و بهداشت و محيط زيست براي آزمايش آب هاي مرزي ميان مصر و اسرائيل است.بنابر اين گزارش، درحالي كه تشعشات در سال هاي گذشته به الخليل محدود بود، اكنون اين تشعشعات با سه برابر شدن، ديگر مناطق فلسطيني را تهديد مي كند.

 خانه 10 ميليون دلاري بارزاني با پول بيت المال

رسانه هاي عربي از خريداري يك خانه توسط مسعود بارزاني در ويرجينياي شمالي خبر دادند كه پول آن از محل اعتبارات منطقه كردستان عراق تأمين شده است.
به گزارش ايران ديپلماتيك، قيمت اين خانه 10 ميليون دلار است. مسعود بارزاني با انتقادات شديدي در زمينه افزايش فساد اداري در منطقه كردستان روبرو است و وي در اين باره وعده پيگيري داده است. حال مشخص نيست كه واكنش افكار عمومي به ولخرجي هاي بارزاني آن هم از محل اعتبارات منطقه كردستان چه خواهد بود. تصاوير ولخرجي هاي وي از بودجه منطقه كردستان ديدني است.

 دلفين استثنايي

«وينتر» يا زمستان نام دلفيني است كه پس از دريافت دمي مصنوعي از جنس پلاستيك و سيليكون الهام بخش بسياري از مردان، زنان و كودكاني شده است كه دچار نقص عضو شده اند.
به گزارش مهر، پس از اينكه زندگي اين دلفين باهوش به فيلمي داستاني به نام «افسانه دلفين» تبديل شد، ميليونها نفر در سرتاسر جهان از داستان خارق العاده زندگي اين ماهي باهوش آگاه شدند. اين فيلم داستان زندگي واقعي «وينتر» را بازسازي كرده كه در يكي از روزهاي سال 2005 آغاز شده است، زماني كه ماهيگيري از فلوريدا بچه دلفيني سه ماهه را پيدا كرد كه دمش در ميان طنابهاي تور ماهيگيري زخمي شده بود.اين ماهي به مركز بازتواني حيات دريايي منتقل شد، اما طناب تور ماهيگيري به شدت به دم اين جاندار آسيب وارد كرده بود و در نهايت اين ماهي كه كارمندان آكواريوم نام «وينتر» را برايش انتخاب كردند، دم خود را از دست داد. وينتر به تدريج خود را با وضعيت جديدش تطبيق داد و شيوه اي براي شنا كردن پيدا كرد كه بيشتر به شناي كوسه ها شباهت داشت.اما اين نوع شنا به تدريج منجر به ايجاد عارضه انحراف ستون مهره ها در وينتر شد از اين رو يكي از مشهورترين سازندگان اندامهاي مصنوعي جهان، مردي ايرلندي به نام «كوين كرول» كه به همراه همكارش براي حيوانات بسياري از جمله اسبها، سگها و حتي پرنده ها اندام مصنوعي ساخته بود، پس از شنيدن داستان زندگي اين دلفين از راديو، تصميم گرفت براي اولين بار براي يك جاندار دريايي اندامي مصنوعي بسازد.بزرگترين مشكلي كه كرول براي ساخت اين اندام با آن مواجه بود قابل انعطاف بودن آن به اندازه يك دم واقعي دلفين بود. اين دم نه تنها بايد به انتهاي بدن وينتر متصل مي شد، بلكه بايد در هنگام شنا به بالا و پايين حركت مي كرد. به علاوه اين مشكل به واسطه اينكه دلفينها از پوست بسيار حساسي برخوردارند كه به سادگي آسيب مي بيند، پيچيده تر مي شد.از اين رو وي موادي كاملاً جديد و بسيار لطيف را توليد كرد كه به «ژل وينتر» شهرت پيدا كرده و مي توان آن را به عنوان لايه اي محافظ ميان اندام مصنوعي و بدن جاندار، قرار داد.پس از يك و نيم سال اولين دم مصنوعي آماده شد، وينتر تمرين شنا با اين دم را از مدل كوچكتر آغاز كرد و به تدريج مدلهاي بزرگتر و بزرگتر به بدن او وصل شدند تا اين دلفين بتواند به آن عادت كرده و شنا با آن را بياموزد.اكنون وينتر به همراه دم مصنوعي اش فصلي جديد از زندگي خود را آغاز كرده و كار او از شنا كردن در آكواريوم به كمك به افرادي تبديل شده كه دچار قطع عضو شده اند. شنا با وينتر در يك استخر نه تنها براي بزرگسالان و كودكاني كه يكي از اندامهاي بدن خود را از دست داده اند، بلكه براي مبتلايان به كري يا اوتيسم نيز بسيار شگفت انگيز و الهام بخش است.به گفته كرول، وينتر در تشخيص و برقراري ارتباط با افرادي كه يكي از اندامهاي بدن خود را از دست داده اند يا به بيماري خاص مبتلا هستند، توانايي بسيار ويژه اي دارد و مي تواند به خوبي اين افراد را از افراد سالم تشخيص دهد.براساس گزارش تلگراف، دلفينها شيوه هاي بقا را از مادران خود مي آموزند و از آنجايي كه وينتر در دوران كودكي مادر خود را از دست داده، امكان آزادسازي او در طبيعت وجود ندارد.

 زن عنكبوتي !

زن عنكبوتي براي نپرداختن وروديه قلعه Zhonghau از ديوار 21 متري آن در شرق چين بالا رفت.
به گزارش ايسنا، اين زن چيني كه «ماجي» نام دارد هيچ گاه براي ورود به اين قلعه ورودي پرداخت نكرده است.«ماجي» كه بدون استفاده از طناب و وسايل ايمني اقدام به اين كار كرده است به ديگر توريست ها گفت كه از كودكي از ديوار اين قلعه بالا مي رفته و تاكنون پولي براي ورود به اين قلعه پرداخت نكرده است.به گزارش روزنامه ديلي ميل، دو توريست ديگر نيز با ديدن «ماجي» وسوسه شدند كه از ديوار اين قلعه بالا بروند اما از روي ديوار سقوط كردند و از ناحيه پا دچار شكستگي شدند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14