(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 23 مهر 1390- شماره 20048

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
فراتر از اختلاس (يادداشت روز)
شوراي عالي نظارت در قوه قضاييه تشكيل مي شود
قلقلك (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
رئيس جمهوردرديدار وزيرمشاوردرامورخارجه قطر:
گسترش روابط دوكشورعامل ايجاد تفاهم درمنطقه وجلوگيري ازدخالت بيگانگان است
ادعاي تماس مستقيم آمريكا با ايران تكذيب شد
آرامش ما در تفرقه شماست! (خبر ويژه)
چنين گفت جرج سوروس! (خبر ويژه)
جنبش وال استريت برهنگي نظام سرمايه داري را علني كرد (خبر ويژه)
سربريده فلسطيني ها را روي لوله تفنگ هايمان مي گذاشتيم (خبر ويژه)
سفير آمريكا: حكومت بحرين با سركوب تظاهرات به بن بست رسيده است (خبر ويژه)
توازن استراتژيك در خاورميانه به نفع ايران به هم خورده است (خبر ويژه)فراتر از اختلاس (يادداشت روز)

با گشوده شدن پرونده فساد عظيم بانكي اخير، از زواياي مختلفي به اين موضوع پرداخته شده است. يكي از مباحثي كه در سطح رسانه ها و حتي ميان افكارعمومي بالا گرفته چيستي ماهيت اين فساد و جرم است.
موضوع يادداشت پيش روي بحث و واكاوي پيرامون ماهيت اين فساد و عنوان اتهامي اين پرونده بزرگ فساد مالي و بانكي نيست. و اين موضوع را به ميان نمي كشد كه آيا «اختلاس» رخ داده است؟ رشا و ارتشا صورت گرفته است؟ و يا اينكه جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور به وقوع پيوسته است؟ البته عناوين اتهامي ديگري همچون كلاهبرداري، سوءاستفاده و درآمد من غيرحق و... نيز مطرح بوده و قابل بحث و بررسي است.
اما موضوع اين يادداشت اظهارات اخير آقاي شمس الدين حسيني وزير محترم اقتصاد و امور دارايي است كه دقيق و كارشناسانه به نظر نمي رسد.
ايشان چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره پرونده فساد مالي اخير مي گويد: «برخي ها تاكيد دارند با بكار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت كنند در حالي كه آنها كه صاحب ادله مستند هستند مي گويند اختلاسي رخ نداده است».
وزير محترم اقتصاد در سخنان خود از واژه «سوءاستفاده مالي» استفاده كرده و با بيان اينكه هر كس در اين زمينه سليقه خاص خود را دارد و برخي برداشت شان اين است كه بايد تندتر از اينها برخورد شود اضافه مي كند: «اما ما نبايد اجازه دهيم فضاي اقتصادي كشور بخاطر يك ضايعه دچار بيماري همه گير شود».
وزير محترم اقتصاد مي افزايد: «اگرچه منابعي در اين پرونده از نظام بانكي خارج شده اما هيچ منبعي گم نشده است و در مقابل آن دارايي هايي را توقيف و تصميم داريم منابع بانكي به گونه اي برگشت داده شود كه به بنگاه هاي اقتصادي آسيبي نرسد... ما هم در اين باره به وظايفمان عمل كرده ايم و درخصوص بانك صادرات وقتي به اين نتيجه رسيديم كه منشأ تخلف بوده است اصلاح مديريتي انجام داديم.»
البته در همين راستا آقاي حسيني روز بعد- پنج شنبه 21/7/90- در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك ملي درباره ريشه يابي تخلفات و نظارت وزارت اقتصاد بر بانك ها توضيح مي دهد: «در سال 1388 بازرسي وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دريافتي و يك مطالعه اوليه به بانك هاي ملي و صادرات تذكر داد و در سال 1389 نيز اين امر تكرار شد، اگر اين تذكرات جدي گرفته مي شد اين اتفاق نمي افتاد».
درباره اين توضيحات و اظهارات وزير محترم اقتصاد با توجه به حساسيت اين پرونده گفتني هايي هست؛
1- از مجموع اظهارات آقاي حسيني اينگونه استنباط مي شود كه منظور ايشان از اينكه اختلاسي در شبكه بانكي رخ نداده است، تخفيف در عنوان مجرمانه است چرا كه ايشان اصرار دارند واژه سوء استفاده مالي را بكار برده و نتيجه بگيرند كه عنوان «اختلاس» در جهت بزرگ نمايي اين پرونده است.! و به اين گزاره استناد كرده اند كه؛ «آنها كه صاحب ادله مستند هستند مي گويند اختلاسي رخ نداده است».
هرچند ايشان مشخص نكرده اند منظورشان از «صاحب ادله مستند» كيست اما بدون ترديد مقامات قضايي بنابر وظيفه قانوني و ذاتي شان اين مهم را برعهده دارند و بنابر ادله مستند قضاوت خواهند كرد چه اينكه قضات «البناءالدليل» هستند. اكنون سؤالي كه به ميان كشيده مي شود اين است كه آقاي وزير بر چه مبنا و با كدام ادله حقوقي پيرامون ماهيت يك پرونده بزرگ فساد اظهارنظر مي نمايند؟
پرونده اي كه بيش از دو ماه است -15 مرداد به بعد- در دستگاه قضايي تشكيل شده و از همان زمان مرحله تحقيقات مقدماتي آغاز شده است و تيم هاي مختلف كارشناسي و حسابرسي بصورت مستمر روي آن كار مي كنند و حتي بسياري از متهمان شناسايي شده و در ادامه ممنوع الخروج شده اند يا احضار شده اند و حتي بازداشت شده اند كه همگي اينها دلالت بر ابعاد گسترده اين پرونده دارد كه هر روز ابعاد آن روشن تر مي شود.
با اين وضعيت روشن و بدون ابهام كه حتي مقامات عالي قضايي همچون دادستان كل و ناظر ويژه اين پرونده تأكيد دارند فسادي كه واقع شده حقيقتاً «يك فساد و جرم بزرگ» است اظهارات آقاي حسيني غيركارشناسانه به نظر مي رسد و ايشان نبايد در مقام قضاوت نشسته و درباره ماهيت جرم بزرگي كه اتفاق افتاده است اظهارنظر كنند.
2- بي شك تشخيص عنوان مجرمانه فساد بانكي اخير با قاضي پرونده است اما به گفته سخنگوي محترم دستگاه قضايي- در نشست خبري با خبرنگاران 18/7/90- هر چند در اين پرونده عناوين مجرمانه متعددي وجود دارد ولي بازپرس پرونده به بيشتر متهمان بازداشت شده «اخلال در نظام اقتصادي كشور» را تفهيم كرده است كه اين خود گوياي آن است كه ابعاد و ماهيت اين پرونده فراتر از عنوان مجرمانه «اختلاس» است. البته تأكيد مي شود كه آنچه مهم است حكم قطعي دادگاه خواهد بود.
از همين روي؛ اگر وزير محترم اقتصاد تا همين جاي پرونده به ابعاد آن دقت داشتند بطور حتم به گونه اي اظهارنظر نمي كردند كه كوچك بودن جرم، از آن استنباط شود. آنهم در شرايطي كه دادستان كل كشور در تشريح ابعاد اين پرونده به وضوح و بر مبناي تحقيقات قضايي اعلام داشته است؛ «بدون ترديد از سوي صاحبان قدرت در اين پرونده اعمال نفوذ شده»، و از اين سوي انتظار از وزير محترم اقتصاد آن است كه در شناسايي اعمال نفوذ كننده ها به دستگاه قضايي كمك كنند. دادستان محترم در همان مصاحبه تأكيد مي كند كه؛ «مديران عامل بانك هاي صادرات و ملي مقصر هستند»، «بيش از شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه بانك ملي در كيش، شعبات ديگري هم درگير اين موضوع هستند»، «بانك مركزي حتماً در اين باره درگير است» و...
3- آقاي حسيني در حالي تأكيد كرده اند اختلاسي در سيستم بانكي رخ نداده و تنها يك سوء استفاده مالي بوده است كه توضيح نداده اند پس چرا براي اين پرونده اقداماتي ويژه انجام شده است كه در پرونده هاي معمولي و يا به تعبيري در يك پرونده سوء استفاده مالي اين اقدامات ضروري نيست. آيا تشكيل چندين گروه كارشناسي بانكي و حقوقي و نظارت مستقيم دادستان كل كشور بر اين پرونده حكايت از آن ندارد كه اين پرونده فساد بزرگ فراتر از يك پرونده اي است كه آن را در حد يك سوءاستفاده مالي تقليل دهيم؟
اينكه رياست محترم قوه قضاييه شخصا نسبت به اين پرونده ورودي قاطعانه كرده و با ابلاغي ويژه آقاي اژه اي را ناظر بر اين پرونده قرار مي دهند بخاطر يك پرونده سوءاستفاده مالي است يا پرونده اي كه ابعاد آن فراتر از يك جرم عادي و معمولي است؟
4- آنچه از وزير محترم اقتصاد انتظار مي رود آن است كه ايشان با گشوده شدن اين پرونده بزرگ فساد، برنامه اصلاح ساختار سيستم بانكي را با جديت و به دور از شعار و هيجان زدگي دنبال كنند و به همراه مجموعه همكارانشان راه هاي تكرار اينگونه مفاسد كلان در سيستم بانكي را سد كنند.
5- همانطور كه در صدر اين نوشته آمد وزير محترم اقتصاد فرموده اند كه به وظايفمان عمل كرده ايم و در خصوص بانك صادرات وقتي به اين نتيجه رسيديم كه منشأ تخلف بوده است اصلاح مديريتي انجام داديم و البته در جاي ديگري به فاصله يك روز تصريح كرده اند كه از سال 88 نسبت به اين تخلف تذكر داده اند كه بايد گفت؛ صدور ابلاغيه و دستورالعمل از سوي مسئولان پاكدست و بلندپايه به تنهايي كافي نيست بلكه آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، پي گيري و نظارت مستمر بر اجراي دستورات ابلاغ شده است و تنها در اين حالت است كه مسئولان مي توانند اعلام كنند «به وظايفمان عمل كرده ايم. گفتني است كه متهم رديف اول اين پرونده فساد كلان اقتصادي تا همين اواخر نيز «ال سي» گشايش مي كرده است و اين با تاكيد وزير محترم كه از سال 88 نسبت به اين تخلف تذكر داده اند همخواني ندارد و حداقل گوياي آن است كه به تذكرات وزير توجهي نمي شده است. چه كساني اين دستورالعمل ها را دور مي زده اند؟!
6- و بالاخره بايد گفت در شرايط كنوني همه مسئولان بايد ملزم باشند به دستگاه قضايي در به نتيجه رساندن اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي كمك نمايند و در اين ميان مسئولان اقتصادي و بانكي علاوه بر اين كمك و همراهي بايد به اصلاح ساختار و سيستم و مكانيسم هاي دروني خود همت بگمارند كه خود آزمون بزرگي است تا از نمونه هاي مشابه پيشگيري شود و نيز با دقت در اظهارنظرهاي خود به حاشيه سازان اجازه حاشيه سازي ندهند.
حسام الدين برومند

 رئيس دستگاه قضا: با هدف تعميق نظارت بر دستگاه ها
شوراي عالي نظارت در قوه قضاييه تشكيل مي شود

رئيس دستگاه قضا از ورود شوراي عالي نظارت در قوه قضاييه به صورت جدي و فعال خبر داد.
آيت الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در گردهمايي روساي كل دادگستري ها و دادستان هاي مراكز استان ها به تشريح برخي اقدامات و برنامه هاي دستگاه قضايي پرداخت و نقطه نظرات خود را با هدف بهبود و افزايش كارايي دادگستري استان ها بيان كرد.
وي پيش از ورود به مباحث كاري مربوط به دستگاه قضايي، به اوضاع و احوال منطقه اي و جهاني و خيزش هاي اخير كشورهاي اسلامي و اعتراض هاي مردمي در آمريكا و اروپا اشاره و تصريح كرد: در شرايط حساس كنوني، خيزش هاي مردمي و اعتراض هاي عظيمي در كشورهاي اسلامي و مغرب زمين در حال رخ دادن است كه شايد به ذهن بسياري از تحليلگران سياسي دنيا نيز نمي رسيد و اين خيزش ها از يكسو در كشورهاي اسلامي و از سوي ديگر در كشورهايي كه خود را قدرت برتر جهان مي دانستند وضعيت خاصي را ايجاد كرده است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه «بسياري كشورها و ملت هاي جهان تشنه حرف نو هستند»، ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران بعد از مسير پرپيچ و خم خود و گذر از سال هاي متلاطم انقلاب به استحكام و ثبات سياسي و به مدارج بالاي علمي و فناوري رسيده است و در مقابل، كشورهايي كه بيشترين فشارها را بر كشور ما وارد كرده اند و خود را قدرت برتر جهان مي پنداشتند، دچار سخت ترين مشكلات شده اند و جنبش هاي اعتراضي مردم آنها و طرح شعارهايي مانند «يك درصد در مقابل 99درصد» نشان از عمق مشكلات و فاصله طبقاتي و تعارض دروني در اين كشورها دارد و بررسي اعتراض هاي مردم و خواسته ها و شعارهاي آنان، پرده از واقعيتي به نام عدالت برمي دارد كه در مغرب زمين با وجود تمام ادعاهايش در خصوص حقوق بشر و توجه به مردم، حلقه گمشده اين نظام هاست.
آملي لاريجاني افزود: نظام اسلامي ايران در حال حاضر اهميت و جايگاه خاصي در جهان يافته است و تمام مسئولان نظام بايد به تقويت اركان نظام به عنوان يك وظيفه قانوني و شرعي نگاه كنند.
وي دستگاه قضايي رايكي از اركان مهم نظام برشمرد و اظهار كرد: قوه قضاييه در اجرايي شدن منويات نظام اسلامي نقش مستقيم و برجسته اي دارد و بايد از تمام ظرفيت ها، توانمندي ها و فرصت هايي كه در قانون اساسي هم پيش بيني شده اما متاسفانه به دليل كمبود امكانات تاكنون شايد از آن غفلت شده، براي افزايش اقتدار نظام اسلامي استفاده كرد.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: مردم از نظام ليبرال دموكراسي سرخورده شده اند؛ همانطور كه سالها پيش، از ماركسيسم كه مخالف فطرت انساني بود سرخورده شدند و اكنون به دنبال شرايط و نظامي مي گردند كه در مقام عمل بتواند منويات آنان را محقق سازد.
آملي لاريجاني تاكيد كرد: مردم جوامع غربي به دنبال گفتمان عدالت به عنوان گفتمان غالب در روابط انساني و ساختار زندگي خود هستند.
وي در ادامه با اشاره به آيه 25 سوره مباركه حديد يادآور شد: مطابق اين آيه شريفه، تحقق عدالت، غايت تمام مكاتب الهي و رسالت تمام انبيا است و حاكمان و مديران كشور اسلامي بايد نه تنها در شعار كه در عمل، عدالت را سرلوحه تمام كارهاي خود قرار دهند.
رئيس قوه قضاييه، مبارزه با مفاسد را يكي از بارزترين علايم گرايش به اجراي عدالت از سوي دستگاه قضايي اعلام كرد و گفت: مبارزه با مفاسد شامل تمام مفسده هايي است كه مخل نظم و آسايش و ثبات جامعه مي شود و منحصر به مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.
آملي لاريجاني با اشاره به تشديد برخورد دستگاه قضايي با مفاسد اجتماعي در دو سال اخير تصريح كرد: عزم دستگاه قضايي براي مقابله با انواع مفاسد، جدي است و مردم مشاهده كرده اند كه در برخي جرايم كه وجدان عمومي جامعه را جريحه دار كرده، قوه قضاييه با سرعت و البته دقت به موضوع رسيدگي كرده و احكام صادره را اجراكرده است.
وي همچنين با اشاره به مفاسد اقتصادي نيز اظهار كرد: جداي از مقابله و برخورد جدي با عوامل فساد اقتصادي، مسئولان قواي سه گانه بايد به طريق مقتضي نسبت به ريشه يابي و علل بروز مفاسد اقتصادي تلاش كنند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه از تلاش و عزم دستگاه قضايي براي برخورد با متجاوزان و متعرضان به منابع طبيعي، اراضي ملي و جنگل ها خبر داد و خطاب به روساي كل دادگستري هاي سراسر كشور خاطرنشان كرد: به زودي شوراي عالي نظارت در قوه قضاييه به صورت جدي و فعال وارد عرصه مي شود و مديران قضايي در سراسر كشور بايد آماده پذيرش گروههاي بازرسي اين شورا در زمينه بررسي و نظارت بر روند مقابله با متجاوزان به اراضي ملي، جنگل ها و ساير منابع طبيعي باشند و گزارش هاي موردي خود را نيز به اين شورا جهت رسيدگي اعلام كنند.
آملي لاريجاني همچنين از روساي كل دادگستري ها خواست در جهت كاهش استفاده از مجازات زندان، تدابير و برنامه هاي عملي خود را اتخاذ كنند و قضات را نسبت به استفاده بيش از حد از مجازات زندان و آسيب هاي وارده از اين طريق حساس كنند و حتي المقدور در تعيين مجازات ها از جايگزين هاي قانوني استفاده كنند.
وي به قانون محكوميت هاي مالي نيز اشاره كرد و در زمينه احراز اعسار محكومان مالي به ويژه محكومان مهريه گفت: اميدوارم اين روند كه افراد زنداني مي شوند و بعد مساله اعسار آنان رسيدگي مي شود، مورد تجديدنظر قرار گيرد و بررسي اعسار همزمان با اجراي محكوميت هاي مالي صورت گيرد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه، تلاش براي كاهش پرونده هاي قضايي به ويژه در شعب تجديدنظر، تعيين تكليف پرونده هاي موجود در بخش اجراي احكام، رسيدگي دقيق به پرونده هاي اعمال ماده 18 از سوي روساي كل دادگستري و نيز هماهنگي در اطلاع رساني به ويژه در پرونده هاي حساس را متذكر شد و بر لزوم تلاش همه جانبه تمام مسئولان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي براي كاهش مشكلات و افزايش خدمت رساني به مردم تاكيد كرد.
براساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، پس از سخنان آملي لاريجاني، روساي كل دادگستري و دادستان هاي مراكز استان ها به بيان نقطه نظرات خود پرداختند و سپس جلسه در حضور رئيس دستگاه قضايي وارد دستور كار شد و رفع پاره اي از مشكلات مورد تصميم گيري قرار گرفت.

 قلقلك (گفت و شنود)

گفت: بسياري از رسانه ها و تحليل گران برجسته آمريكايي و اروپايي ادعاي دولت آمريكا درباره تلاش ايران براي ترور سفير عربستان را يك داستان جعلي دانسته اند.
گفتم: حالا چه دليل و سندي براي اين ادعا ارائه كرده اند؟!
گفت: سند و دليلي كه ارائه نكرده اند فقط دادستان كل آمريكا مي گويد يك ايراني تبعه آمريكا به سفارش سپاه قدس از يك باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در مكزيك خواسته است با دريافت 5/1 ميليون دلار سفير عربستان را ترور كند!
گفتم: حالا كه بدون دليل و سند مي توان حرف زد، دادستان كل ايران هم بايد بگويد، يك تبعه آمريكا به سفارش اوباما از همان باند مكزيكي خواسته است با دريافت 5/1ميليون دلار سر هيلاري كلينتون را زير آب كند!
گفت: هفته نامه آمريكايي «فارين پاليسي» با تمسخر خطاب به دادستان آمريكا نوشته است براي ادعاي خود دليلي نياورد كه باعث رسوايي بيشتر مي شود.
گفتم: از شخصي پرسيدند اگر 4 تا كله گوسفند داشته باشيم و 16 تا پاچه از كجا مي توانيم بفهميم كه كدام پاچه مال كدام كله است؟ و يارو جواب داد، اينكه كاري ندارد، پاچه ها را قلقلك مي دهيم، هريك از كله ها كه خنديد مي فهميم پاچه مال همان كله است!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ لطفا اين پيامك را كه عاشقان ولايت براي يكديگر مي فرستند در كيهان چاپ كنيد تا به گوش آقا و مولايمان حضرت امام خامنه اي برسد؛
خشكسالي شده اي بارش باران برگرد
جانشين خلف پير جماران برگرد
نفست حافظ اين شهر و ديار است، بيا
نازنين رهبر ما، زود به تهران برگرد
يك تماس تلفني
¤تاكيدي كه رهبر معظم انقلاب بر وارد نكردن اجناسي كه توليد آن در داخل انجام مي شود يكي از هدفهايي است كه به طرح جهاد اقتصادي كمك مي كند. انتظار آن بود مديران اجرايي كشور خود به اين مهم دست مي يافتند ولي همين امر تعهد توليدكنندگان را دو چندان مي كند تا نسبت به ارتقاء كيفي اجناس خود و خدمات پس از آن بيشتر همت گمارند تا مردم نيز رجوع بيشتري به توليدات داخلي داشته باشند.
صالحي
¤در صورت تحرك كوچك و محدود اسرائيل غاصب و تعرض بر كشورهاي اسلامي چنان شور و هيجان و شهادت طلبي و حماسه اي نه تنها در ايران بلكه در جهان همچون آتش هاي زير خاكستر ايجاد خواهد شد و فرصت انتقام از آمريكاي جنايتكار و صهيونيسم بين الملل خواهند گرفت كه تاريخ هيچگاه فراموش نخواهد كرد.
1925---0916
¤اكنون آقاي اردوغان و تركيه در موقعيتي قرار گرفته اند كه صدام و عراق در اوايل انقلاب ايران قرار گرفته بود. آن ها عراق و صدام را تحريك حمله به ايران و از وي پشتيباني كردند و بالاخره نتيجه آن شد كه ديديم. صدام با آن افتضاح كشته شد و عراق به شكلي درآمد كه سال ها طول خواهد كشيد تا سر و سامان بگيرد، آيا اردوغان و ملت تركيه نبايد از اين مسئله عبرت بگيرند.
يك خانم بازنشسته آموزش و پرورش
¤در رابطه با بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه، متاسفانه دستگاه ديپلماسي كشورمان هيچ گونه واكنشي نشان نمي دهد. يكي از اهداف ما از راي دادن به آقاي احمدي نژاد اين بود كه در چنين موقعيت هايي فعاليت خوبي داشته باشند.
حسن قمي پور
¤خارج كردن رسانه ها از حوزه نظارت، دليل مفسده اقتصادي اخير است؟ اين جمله اي است از قول آقاي هاشمي كه روزنامه هاي اصلاح طلب تيتر خود كرده اند كه از گوينده بايد پرسيد در زمان دولت شما كدام رسانه ها تعطيل شدند و چرا؟ و رسانه ملي هم در اختيار چه طيفي بود؟ فاصله طبقاتي و زيرساختهاي فساد كي بنيانگذاري شد؟
احمدي
¤در روزنامه بعضي از رنجهاي آقاي جهانگير الماسي از هنرمندان متعهد كشورمان را كه به قلم كشيده شده بود خواندم و اطلاع پيدا كردم.
فقط مي توانم بگويم اگر چه مسئولين فرهنگي در وزارت ارشاد نسبت به وجود اين سرمايه هاي نظام غافل هستند اما خدا را شكر كه در قلب قاطبه ملت قرار دارند و به وجود آنان افتخار مي كنيم.
6563---0935
¤قابل توجه آقاي ضرغامي اينكه، سيما تصاوير مربوط به پرتاب موشك ناتو به اهداف از پيش تعيين شده را طوري پخش مي كند كه انگار هرچه اقتدار است متعلق به آن هاست اما در پخش پرتاب موفقيت آميز موشك هاي ايراني تصاوير بريده بريده اي را كنار هم مي گذارد و پخش مي كند، به نحوي كه آخرش هم معلوم نمي شود اين موشك ها به هدف خورده است يا نه.
حسين عليزاده-اهواز
¤هميشه براي سلامتي علي خليلي طلبه 19 ساله كه در راه نجات ناموس دختري از چنگال اراذل و اوباش خود را به مخاطره انداخت گريه و دعا مي كنم و از درگاه خداوند برايش طلب خير و عزت بيشتر مي كنم.
حكيمي از اصفهان
¤درخصوص اختلاس هايي كه اخيرا در بانك ها صورت گرفته است فكر مي كنم كه اگر محاكمه افراد دستگير شده را علني برگزار كنند و متهمين در دادگاه راه هاي نفود خود را برملا كنند طبيعتا در آينده راه هاي نفوذ افراد آلوده به بانك ها بسته خواهد شد.
يك تماس
¤هنوز عده اي نفهميده اند كه دوران حكومت كردن در ايران با كمك و حمايت بيگانگان سپري شده است. اين افراد وقتي از زمان عقب هستند چگونه خود را روشنفكر مي دانند.
6912---0914
¤مجري برنامه 90 كه كارش سياه نمايي عليه كشور شده در موضع گيري اخير خود وانمود كرد كه كي روش مربي خارجي تيم ملي فوتبال ايران ترس دارد كه سوار هواپيماي جمهوري اسلامي شود. لطفا بنويسيد عقده گشايي حد و اندازه دارد. در ضمن چرا با پول و امكانات بيت المال؟
9411---0917
¤ اگر براي كسي كه از قانون سرپيچي مي كند تنبيهي در كار نباشد وضع قانون هيچ مزيت و ارزشي ندارد. قابل توجه مسئولين سه قوه كه اداره و نظم امور كشور برعهده آنان گذاشته شده است.
8516-0919
¤ هميشه آرزو داشته ام مسئولين دانشگاه آزاد حداقل به همان اندازه كه براي گرفتن پول شهريه از دانشجويان اهميت مي دهند براي بالا بردن سطح فرهنگ، اخلاق و كيفيت آموزش و بالا بردن مهارت هاي لازم براي دانشجويان اهميت قائل بودند و تلاش مي كردند.
2143-0913
¤ بي تفاوتي مسئولين امر نسبت به مشكلات چاي كاران شمال كشور باعث شده كه خجالت بكشم خودم را يك چاي كار معرفي بكنم. بعضي از همكارانم نيز همين عقيده بنده را دارند. فقط كافي است يك خبرنگار وقت بگذارد و پاي درددل اين كشاورزان زحمت كش بدون ارج و قرب بنشيند.
آب پيكر
¤ چرا بايد يك پارك شهري و يا تفرجگاهي كه عفت عمومي در آن رعايت بشود در كشور اسلامي ايران وجود نداشته باشد و از اين جهت غصه دار باشيم.
5590-0935
¤ بدون هيچ رودرواسي با مسئولين نيروي انتظامي عرض مي كنم اگر مسئولين و مديران گذشته و حال به معناي واقعي كلمه دلسوز كشور بودند حاصل مديريت و كشور داري آنان امروز به اين نقطه نمي رسيد كه عده اي اراذل و اوباش جرأت پيدا كنند در انظار عموم مجلس رقص و ابتذال برپا نمايند.
يك هموطن
¤ جاده قم- گرمسار كه اخيرا توسط رئيس جمهور افتتاح شد، فاقد خط كشي، علائم راهنمايي و رانندگي و گاردريل و فاقد اورژانس و نيروهاي راهنمايي و رانندگي مستقر در جاده مي باشد و به هيچ وجه از ايمني لازم مثل پاركينگ، پمپ بنزين و از اين قبيل برخوردار نيست.
بوربور- ورامين
¤ بنده بيمه مشاغل آزاد تامين اجتماعي هستم. چند روز پيش رفتم تا حق بيمه 3 ماه آينده را پرداخت كنم. چند فيش اضافه ديگر جلويم گذاشتند و گفتند كه مجلس گفته بايد مابه التفاوت حق بيمه و درمان افزايش يافته را از سال 89 تا به كنون پرداخت كنيم. مي خواستم بدانم از كي تا حالا و در كجاي دنيا حق بيمه اي كه امسال اضافه شده است عطف به ماسبق شده و بايد مابه التفاوت حق بيمه پارسال را هم بپردازيم.
نصر اصفهاني- اصفهان
¤ از دادستان محترم تهران مي خواهم كه شما را به خدا فكري به حال مالباختگان نگين و مرواريد غرب كنيد متأسفانه آنطوري كه انتظار از دادگاه است عمل نمي كند و گويا جاي ظالم و مظلوم عوض شده است.
ثقفي
¤ بعضي از روزها و اوقات صحن برخي از رواق هاي حرم حضرت عبدالعظيم آلوده به دود و بوي سيگار بوده و رنج دهنده است در كنار نظارت و كنترل لازم است فضاي حرم را با عطر و عود خوشبو كرد.
4238-0912
¤ بنويسيد همه ما پدر و مادرها در كنار مسئولين در قبال تربيت اسلامي فرزندانمان وظيفه سنگيني داريم و بايد پيش خداوند حساب پس بدهيم.
3419-0935
¤ شركت ايرانسل علي رغم تبليغات گسترده اي كه در رسانه ها و نشريات دارد از روي اطلاع عرض مي كنم كه هزينه مكالمه از طريق خطوط اين شركت تا 50 درصد گران تر از هزينه مكالمه با خطوط همراه اول محاسبه مي شود. براي بار چندم است كه اين پيام را ارسال مي كنم ولي نمي دانم چرا چاپ نمي كنيد.
عزيزي
¤ خانه اي در محله چهارصد دستگاه پيروزي، ميدان شهدا داريم كه در زمان قوام السلطنه به پدرمان واگذار شده است. ما از قديمي ترين افراد اين محله هستيم و تا چندي پيش اقساط اين خانه را مي پرداختيم. ميراث فرهنگي در زمان مشايي دست روي اين خانه گذاشته و آن را جزو آثار تاريخي به حساب آورده است از اين رو ما نمي توانيم نه خانه مان را بفروشيم و نه در آن ساخت و ساز كنيم. با اين كه ما در تهران خانه داريم آواره شهرستانها شده ايم.
سعيد افشار
¤ شهرداري براي ساخت ادامه بزرگراه امام علي(ع) در شرق تهران اقدام به قطع صدها اصله درخت در شهرك شهيد بروجردي و پارك آزادگان كرده است. آيا مسئولين محيط زيست نبايد حافظ منافع شهروندان باشند و عكس العملي نشان بدهند و دست كم براي جايگزين كردن درخت در اطراف اين مسير فشار بياورند؟
9092-0912
¤ مردم فراموش نمي كنند كه شهرام جزايري با آن سن كم و با پرداخت رشوه به كروبي و امثالهم و تردد در مجلس ششم با هدف انحراف در مسير قانون هاي مصوب مجلس و يا بهره مندي از وضع قانون هاي خاص براي حفظ منافع و منابع مالي اش چه ضرري به حيثيت نظام و مردم وارد كرد. درحال حاضر نيز برخي منحرفين و فتنه انگيزان و همين قبايل حرام خوار با جمع آوري اموال نامشروع با هر ترفند و با هر شكل قصد دارند افراد خاص را وارد مجلس نمايند تا به اهداف نامشروع و فساد انگيز خود دست يابند ولي زهي خيال باطل به اين نابكاران كه رهبر ژرف انديشمان چندي قبل خط بطلاني بر اين ترفند كشيدند و حالا كه دست جريان مفسد و ترفند آنها برملا مي شود به عمق اين رهنمود پي مي بريم و هشياري خود را در اين زمينه دوچندان خواهيم كرد.
طالعي
¤ در دنيايي كه سود ارزش است و دزدي رسوايي نيست و عقوبت نسبت به جرم اندك است با احتساب سود و زيان، اختلاس توجيه منطقي دارد.
سيدضياءالدين اعلايي
¤ از قوه قضائيه تقاضا مي كنم كه با اختلاس گران اخير در هر لباس و مقامي كه هستند برخورد جدي و قاطع بكند.
عين الله فراهاني- اراك
¤ تنها بردي كه تا اين لحظه عمرم در عرصه ورزشي بنده را سرافكنده كرد همين بازي تداركاتي ايران و فلسطين در كشورمان بود. اي كاش فوتبالي هاي كشورمان در كنار فراگيري فنون بازي براي غلبه بر حريفان خود مردانگي را هم مي آموختند. خدا شاهد است وقتي اين بازي را ديدم خيلي متأثر شدم. آنها به عشق ايران حامي فلسطين از ميان خون و آتش آمده بودند.
علي ذاكري- تهران
¤ توجيهات آقاي صالحي وزير امور خارجه درخصوص ديدارش با وزير خارجه بحرين و اعلام آمادگي ايران براي گسترش روابط وجهه شرعي و منطقي ندارد.
سليمان بلغار
¤ درخصوص مقاله آقاي شريعتمداري مبني بر «جاي پورياي ولي خالي» مي خواستم بگويم وقتي براي تيم ملي مربي خارجي استخدام مي كنيم بهتر از اين هم نخواهد شد. آن ها كه دلشان براي ملت فلسطين و ملت ما سوخته است و لذا بايد منتظر بدتر از اين ها هم باشيم.
يك هم وطن
¤ در خيابان آيت الله كاشاني، خيابان بهنام كوچه 6متري قرار دارد كه اصلاً امكان عبور و مرور براي خودرو نيست ولي مدتي است برخي از صاحبان خودرو با پارك كردن در اين كوچه عبور عابرين پياده به ويژه دانش آموزان را با مشكلات حادي مواجه كرده اند از راهنمايي و رانندگي درخواست رسيدگي دارم.
زرگر
¤ متأسفانه برخي از افراد و جريان هاي اصولگرا با سهم خواهي خودشان مانع وحدت جريان هاي اصولگرا در سطح كشور شده اند، كه به نظر مي رسد باتوجه به شرايط حساس كشور بايد در سلايق خود تجديدنظر كنند.
قاسمي- اصفهان
¤ چرا فلوشيپ هاي تكميلي امتحان پايان دوره ندارند ولي دستياران تخصصي و فوق تخصصي حتماً بايد امتحان پايان دوره بدهند و اگر قبول نشوند از دانشگاه محل تحصيل اخراج مي شوند.
4061-0917
¤ پيشنهاد مي كنم ناوگان كشتي راني و هواپيما با تخفيف بليط خود به مسافران خارجي نسبت به جذب مشتري بيشتر اقدام كند تا بخش زيادي از درآمدهاي حيف و ميل شده با جذب مسافر بيشتر جبران شود.
حسيني
¤ از سازمان برق منطقه اي 17 شهريور درخواست مي شود با توجه به تردد زياد افراد و خودروها از ضلع جنوبي پاسدار گمنام- حدفاصل شهيد شريفي تا مقابل كوچه شهيد محمدجعفر و نبود روشنايي كافي نسبت به رفع مشكل روشنايي اين محدوده اقدام نمايد.
حميدي
¤ لازم است در بررسي پرونده مسئولين بانك ها عدم تابعيت دوگانه آنها محرز شود.
0817---0910
¤ عجيب است، دولت قيمت هر شانه تخم مرغ را 5 هزار تومان اعلام مي كند ولي وقتي به مغازه و فروشگاه هاي سطح شهر مراجعه مي كنيم با قيمت 8 تا 9 هزار تومان مواجه مي شويم. چرا بايد دولت تا حدي عاجز بشود كه نرخ اعلامي خودش را نتواند تثبيت كند.
يك شهروند از استان البرز
¤ از نمايندگي شركت ايران خودرو در شاهرود شكايت دارم. اولا اينكه با سندهاي متعلق به اتومبيل ها دلال بازي مي كنند ثانيا بابت تأخير در تحويل ماشين هيچ مسئوليتي را نمي پذيرند و حاضر نيستند خسارات وارده بر مشتري را جبران كنند.
1714---0912
¤ آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري به جاي توصيه به مردم درخصوص هزينه نكردن پول يارانه ها به مدت سه ماه، خود دولت پول يارانه ها را به مدت سه ماه در حساب بانك نگه دارد. به طوري كه در اين مدت قابل برداشت نباشد و يك جا تحويل مردم بدهد.
6374---0936
¤ افراد متكدي پاكستاني كه سر هر چهارراه خيابان هاي شهر ديده مي شوند و راه را بر مردم مي بندند و گدايي مي كنند چگونه وارد كشور مي شوند كه مسئولين امر نمي توانند جلوي ورود آنها را بگيرند؟ اگر در اين كار دست هايي وجود دارد اين دست هاي ناپاك را قطع كنند.
يك شهروند
¤ متأسفانه طوري شده كه «عكس» شهدا را مي بينيم ولي «برعكس» شهدا عمل مي كنيم. دست دادن بازيكنان واليبال كشورمان با داورزن قزاق آن هم در هفته دفاع مقدس يكي از مصاديق اين نوع پلشتي هاست كه حكم پايمال كردن خون شهدا را دارد ولو اين كه از سر جهالت باشد.
7646---0914
¤ از خروج يك نظامي جزء از كشور به شدت جلوگيري مي شود ولي روساي بانك ها كه مسئوليت خطيري دارند خيلي راحت مي توانند هرگاه اراده بكنند از كشور خارج بشوند و با اموال، اسناد و اسرار يك ملت و كشور بازي كنند.
8399---0913
¤ اگر به جاي برگزاري كنفرانس سالانه انجمن نفرولوژي كه حالت تكراري به خود گرفته پول آن را هزينه تحقيقات علمي به منظور از بن بست خارج كردن اين علم بكنند به مراتب به حال كشور مفيدتر است و جلوي اسراف در بيت المال نيز گرفته مي شود.
4061---0917
¤ روزنامه مردم سالاري نوشته است سياست دولتي كه از بدو تأسيس مورد حمايت روزنامه كيهان و كيهاني ها بوده باعث شده تيم فوتبال ايران در عرصه رقابت با كمبود حريف تداركاتي مواجه شود. به عنوان يك شهروند و آشنا به مسائل ورزشي و تا حدي سياست خطاب به گردانندگان روزنامه مردم سالاري عرض مي كنم اگر انصاف نداريد بر سر عقلتان چه آمده كه در هر موردي به هر چيزي متوسل مي شويد. اگر گردانندگان اين روزنامه دلشان براي قذافي و حسني مبارك اين دو ديكتاتور بركنار شده تنگ شده راه ديگري براي تخليه خود پيدا كنند. ما كه يادمان نرفته كه در دوران اصلاحات چه مواضع آمريكا پسندي داشتيد.
1008---0912
¤ اجبار بانك ها به پرداخت پول قبوض آب، برق، تلفن و... از طريق دستگاه هاي خودپرداز براي ما افراد سالخورده كه علم و آگاهي اين كار را نداريم باعث گرديده اولا به دوست و غريبه رو بيندازيم. در ضمن آشنا و غيرآشنا از حساب هاي بانكي ما اطلاع پيدا كرده و خداي ناكرده وسوسه بشوند تا ما هم مدام در اضطراب و دلهره باشيم. چرا در هر منطقه يك تحويل دار بانك را براي ارائه خدمات به افراد كهنسال در اين مورد اختصاص نمي دهند؟
سجادزاده
¤ در پاسخ به سؤال رياست محترم جمهوري كه پرسيده اند اگر به جاي رئيس جمهور بوديد چه كار مي كرديد؟ بنويسيد اگر بنده جاي ايشان بودم در اولين فرصت و با يك اقدام انقلابي جريان انحرافي و افراد آن را از دولت و دستگاه هاي اجرايي بيرون مي ريختم.
3616---0912
¤ خواهش مي كنم آدرس «مجتمع آموزشي حافظان وحي» كه گزارشي از آن در صفحه گزارش چاپ كرده ايد در ستودن كيهان خوانندگان چاپ كنيد.
يك خانم هموطن
كيهان: شما مي توانيد به آدرس مجتمع آموزشي حافظان وحي: پاسداران (خيابان شهيد عراقي)- بوستان دوم- خيابان گيلان- قبل از پل گيلان- كوچه گلريز جنوبي پلاك 2 و 4 مراجعه كنيد. و يا با شماره تلفن: 22513530 و 7-22510846 تماس بگيريد.
¤ نصب دوربين هاي مدار بسته و تجهيزات كنترل ترافيك و تردد خودروها و عابرين، كمك بزرگي به بهبود وضعيت ترافيك و رفت و آمد در شهرها و جاده هاي كشور خواهد داشت كه اميد است اين شبكه سراسري و درون شهري به طور هوشمندانه در تمام شهرها و نقاط حادثه خيز در جاده ها و بزرگراه هاي كشور گسترش و توسعه يابد.
محمود بليغيان اصفهان
¤ بي توجهي بعضي از مسئولين در مورد فاجعه زيست محيطي درحال وقوع آذربايجان غربي يعني رو به خشكي رفتن درياچه اروميه موجب شده كه ضدانقلاب ها مانند پان تركيست ها به اين بهانه دست به تحرك و تحريك جوانان منطقه بزنند تا از آب گل آلود ماهي خودشان را بگيرند. عرض بنده اين است كه نبايد چنين بهانه اي را به دست آنها بدهيم.
3367---0935
¤ استاندار محترم لرستان پاسخ بدهند چرا دستور رياست محترم جمهوري درخصوص فروش منازل سازماني به ساكنين توسط اداره مسكن و شهرسازي اجرا نمي شود و اين بخشنامه ها همچنان خاك مي خورد؟
1943---0916
¤ ساخت سريال «سقوط يك فرشته» چوب حراج به بيت المال بود. آثار مخرب اين سريال و بدآموزي هاي آن به اين زودي ها از اذهان پاك نخواهد شد.
3530---0912
¤ از حسن برخورد مدير و كادر دبيرستان پسرانه مقداد منطقه 15 تهران نهايت سپاسگزاري را دارم.
3878---0938
¤ چند بيت شعر كردي تقديم به مولايمان امام خامنه اي مي كنم:
جور دار بي ثمر و حشك بي برگم
بي تو لي دنيا شايسته مرگم
دوريت خنجره در ياس له جرگم
ترك دوسيت نكم تا روژ مرگم
يعني: بدون تو درختي هستم خشك و بي ثمر كه شايسته مرگ است.
تا روزي كه مرگم فرا مي رسد عشق تو را رها نخواهم كرد چرا كه دوري و جدايي از تو مانند نيشتريست كه مدام جگرم را زخم مي زند.
1941---0918
¤ در سال 82 مبلغ چهار ميليون تومان وام دريافت كردم اصل سود 23% و مبلغ وام را پرداخت نمودم به خاطر ديركرد 45 روزه مبلغ 580 هزار تومان جريمه شدم و به علت نداشتن پول با راهنمايي خودم كه مبلغ جزئي در بانك ملي دارم به بانك مراجعه نموده اند و در 2 مرحله پانصد هزار ريالي و يك مرحله چهارصدهزار ريالي بدون اجازه بنده از موجودي حسابم برداشت كرده اند. از مسئولين قضايي و اجرايي درخواست مي شود به اين دردهاي كوچك ما در كنار دردهاي بزرگ اختلاس هاي ميلياردي نيز رسيدگي كنيد.
سيد محمد رضا يوسفي جانباز شيميايي و اعصاب و روان
¤ اينجانب عبدالحسين ديناروند جانباز 65% جنگ تحميلي درخواست ملاقات حضوري با رئيس جمهور محترم را دارم. از مسئولين دفتر رياست جمهوري درخواست مي شود مساعدت نمايند.
5262---0916
¤ به جاي اينكه روي جنگ و دعواهاي سياسي زوم كنيم برويم برجبهه و جنگ و خاطرات شيرين روسپيدهاي و از امتحانات سخت آن تمركز كنيم. اتقوالله جميعا.
6115---0914
¤ مدير يكي از شركت هاي پخش پزشكي در استان خوزستان هستم. متاسفانه اكثر داروخانه ها از پرداخت تعهداتشان كوتاهي مي كنند و زماني كه به آنها درباره پرداخت بدهي اعتراض مي كنيم مي گويند به بيمه ها و دولت اعتراض كنيدكه پول ما را بدهند تا ما هم بتوانيم بدهي خود را به شما پرداخت كنيم!
7493---0916
¤ وزارت امورخارجه با رفتار بي ادبانه امير قطر (ملاقات با پاي برهنه) در ديدار با رئيس جمهور محترم چه اقدامي انجام داده است؟
5608---0912
¤ از حسن رفتار و برخورد آقاي خداداد، مسئول قسمت روابط كار اداره كار شمال شرق تهران با كليه ارباب رجوع تقدير و تشكر مي شود. اميد است چنين برخوردهايي سرمنشأ كليه برخوردهاي مسئولين دستگاه هايي كه با ارباب رجوع سروكار دارند، شود.
حسين شفيعي ابيانه
¤ اينجانب جانباز اعصاب و روان و داراي 35% جانبازي و بيكارم كه تا به حال سهام عدالت دريافت نكرده ام. براي دريافت آن به كجا بايد مراجعه كنم؟
تورج باجمانلو
¤ پيشنهاد مي كنم ترتيبي اتخاذ گردد تا وزارت اطلاعات به صورت يك سازمان مستقيما زيرنظر مقام معظم رهبري باشد و عزل و نصبش نيز با ولي فقيه باشد.
شفيعي از برازجان
¤ از كيهان انتظار مي رود تخلفات تمامي دستگاه ها را رصد كند و نسبت به آن موضع شفاف بگيرد تا راه برخورد دستگاه هاي قضايي با اين تخلفات باز شود. از جمله دستگاه هايي كه بيشترين تخلفات در آن محتمل است، شهرداري تهران و ديگر شهرهاست كه به چند نمونه كه هر روز خود نيز شاهد آن هستيم صورت مي گيرد ولي هيچ انعكاسي نمي يابد دليل آن را نمي دانم از جمله:
1- براساس اخبار رسانه هاي دولتي خريد انبوه سكه در اوج گراني براي پشتوانه بانك شهر صورت گرفته است ولي وقتي با سير نزولي روبه رو شده همان سكه ها با همان قيمت خريد به پيمانكار بيچاره واگذار شده است.
2- زيرگذر خ اميركبير ابتداي لاله زار كه با كلي هزينه چند باب مغازه نيز در آن تاسيس شد محل امني براي فروش قاچاقچيان دارو تبديل شده است هرچه هم با 1888 و 137 تماس گرفته مي شود عكس العملي مشاهده نمي شود.
3- برخي از مسيرهاي خيابان ها كه اتوبوس هاي تندرو لحاظ شده چيزي جز اسراف و آلوده شدن بيشتر شهر عايد ملت نمي شود مثل خيابان شهيد نواب كه خيلي از اوقات اتوبوس هاي 15-10 متري با 4-3 مسافر درحال ترددند!
احمدزاده
¤ افتخار مي كنم و خدا را هزاران بار شاكرم و به خود مي بالم با تمام مشكلات و فراز و نشيب هاي زندگي در خانواده اي انقلابي و طرفدار ولايت فقيه و عاشق رهبر مظلوم و نايب آقا امام زمان(عج) بزرگ شده ام. چه نعمتي از اين بالاتر.
1644---0917
¤ وقتي وزن سكه عرضه شده توسط دولت را با قيمت جهاني طلا محاسبه مي كنيم نتيجه مي گيريم دولت سكه طلا را 90 هزار تومان گران تر مي فروشد. چرا بايد دولت دست به چنين گران فروشي بزند و بازار سكه و طلا را خراب بكند؟
فرج زاده
¤ وقتي در همين ستون از زبان يك فرزند جانباز اعصاب و روان خواندم كه پدر جانبازش در خيابان دست فروشي مي كند اشك چشمانم مجال نداد. از قول بنده بنويسيد با اين حال قدر و منزلت پدرش را بداند. چرا كه اين دلاور مردان را در آسمان ها بيشتر از زمين مي شناسند. يك جمله هم خطاب به مسئولين دارم و آن اينكه روز قيامت در پيش روي است و حساب و كتابي هم وجود دارد.
1752---0911
¤ عقل حكم مي كرد در عوض آزادي يك طرفه جاسوسان آمريكايي هم وطنان ايراني ما كه در آمريكا زنداني هستند آزاد مي شدند ولي افسوس كه مسئولين امر اين فرصت را خيلي ارزان از دست دادند.
8858---0919
¤ هركس كه پا به داخل بيمارستان پارس تهران مي گذارد براي يك لحظه از اينكه تمام كاركنان حراست بيمارستان كراوات روي سينه خود آويزان كرده اند شوكه مي شود. معلوم نيست چرا بعضي از افراد اصرار دارند كه با استفاده از نمادهاي غربي مشكل روحي خود را حل كنند.
0105---0937
¤ در هفته دفاع مقدس حقوق ما ايثارگران و جانبازان زير 10درصد را قطع كردند و قدرشناسي از ايثارگران به برگزاري يك مجلس جشن با دعوت از عموپورنگ دوست محبوب بچه ها خلاصه شد. جا دارد بابت اين زحمت زيادي كه بعضي از مسئولين كشيده اند و خسته شده اند تشكر كنيم.
4129---0912
¤فارغ التحصيل تربيت معلم با معدل 18 هستم. بعداز دوسال جست وجو براي كار و اشتغال چون هيچ كجا جذب نشدم با حقوق اندك در يك ساندويچ فروشي شاگردي مي كنم. اميدوارم مسئولين كشور از خواب غفلت بيدار بشوند.
3775---0936
¤ همه شهرونداني كه سه سال پيش با پرداخت هر كدام 15ميليون تومان به شركت پاپكو براي اتومبيل فيات ثبت نام كرده اند درحال حاضر متضرر شده اند. چون نه از ماشين خبري هست و نه پول ما را پس مي دهند. چرا به اين زورگويي ها و حق خوري ها پايان داده نمي شود؟
اربابي
¤نامه درخواست مساعدت بنده از رياست محترم قوه قضائيه كه توسط يكي از نمايندگان مجلس خبرگان ارسال شده در تاريخ 29 تيرماه امسال به شماره 16609 در دبيرخانه اين قوه ثبت شده است ولي متاسفانه هنوز اقدامي روي آن صورت نگرفته چرا؟
0392---0912
¤ از آنجا كه روزنامه كيهان نسبت به تخلفات در جامعه توسط افراد با شركت ها و موسسات حساسيت نشان مي دهد مي خواستم اولا خودتان بدانيد و ثانيا جهت اطلاع ديگران بنويسيد كه شركت ايرانسل درهر مكالمه از طريق خطوط اين شركت نسبت به خطوط همراه اول 50 درصد گران تر محاسبه و دريافت مي كند. چرا؟
عزيزي
¤ درحالي كه دولت سود وام مخصوص بافت هاي فرسوده را 12درصد اعلام كرده ولي بانك ها بدون توجه به اين قانون 14درصد محاسبه مي كنند.
وقتي بانك دولتي زيربار دستور دولت نمي رود چه بايد كرد؟
9589---0913
¤خيلي خوشحالم و افتخار مي كنم در كشور اسلامي ايران سايه با عزت ولايت بالاي سر ماست. بايد قدر نعمت ولايت را بدانيم با اينكه هيچ وقت آقا را از نزديك نديده ام ولي هميشه دعاگوي ايشانم.
8112---0936
¤به عنوان يك جانباز به علت مقابله با فساد اقتصادي در يكي از دستگاهها به مدت 60 ماه از كار بيكار و خانه نشين شدم نهايتا با راي ديوان عدالت اداري و با تلاش دلسوزان بازگشت به كار شدم و پس از سالها سمت مديريتي، كارمند شدم.
فاطمي نيا
¤اگر يك بيستم اين اختلاس ميلياردي در بهبود كيفيت جاده هاي استان خوزستان صرف مي شد اين قدر شاهد خونهاي به ناحق ريخته در اين جاده ها نبوديم و ضرر هاي مالي به مردم تحميل نمي شد. از وزير راه و مسكن انتظار رسيدگي داريم.
9570---0916
¤ اگر امام خامنه اي فرمان دهد نه تنها در خليج فارس و منطقه خاورميانه بلكه در تمام دنيا از جزاير فالكلند تا آلاسكا از دماغه اميد تا درياي شمال و از استراليا تا خليج ژاپن به تمام منافع استكبار ضربه خواهيم زد.
سيد عزيز حسين نژاد كارمند شهرداري كرج
¤عالم سني استاد امين نخله: هرگاه كسي بخواهد بيماري نفسش را بهبود بخشد بايد به گفتار امام در نهج البلاغه رو آورد و راه رفتن در پرتو آن كتاب را فرا گيرد. (آشنايي با نهج البلاغه ص 265).
9023---0917
¤آقاي هاشمي به جاي تشكر از لاريجاني بابت همايش حمايت از انتفاضه بايد ضمن عذرخواهي از غيبت در همايش از تدبير و بيانات حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي تشكر مي كردند.
حسين حسبي از اسلامشهر
¤به نظرم تمام مشكلات كشور از بي توجهي مسئولين به بيانات مقام معظم رهبري نشأت مي گيرد. اگر مسئولين به توصيه ايشان توجه مي كردند امروز شاهد اين اختلاس نبوديم. حضور برخي اطرافيان مسئولين در اين قضيه كاملا محرز است.
ايماني شوري
¤سه ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده ايم حال با اين تخم مرغ گران چه بايد كرد؟ از متوليان امر درخواست رسيدگي داريم.
عباس غلامرضايي
¤بنده اگر جاي رياست محترم جمهوري بودم به حاشيه هاي سفر استاني اخير به همدان كه مردم شعار مي دادند:
«احمدي رجايي دست بردار از مشايي» بيشتر توجه مي كردم.
3163---0911
¤مسئولين محترم صدا و سيما پاسخ بدهند كه پخش سريال هاي سراسر غم و اندوه از رسانه ملي كشور چه زماني به پايان خواهد رسيد. به خدا قسم شاد نگه داشتن مردم نيز مثل عبادت ثواب دارد.
9382---0914
¤با تعطيلي مدارس دبستان در روزهاي پنج شنبه هر هفته، بايد به عوامل افت تحصيلي دانش آموزان مورد تعطيلي پنج شنبه ها را نيز اضافه كرد.
8495---0911
¤ساكن خيابان شهيد چمران در ورامين هستم. اين كوچه پاتوق فروشندگان مواد مخدر شده است. اين معضل مثل موريانه به جان ما افتاده و نگران آينده اعضاي خانواده خود شده ايم. چرا مسئولين نيروي انتظامي به رغم اطلاع از موضوع اقدام بازدارنده اي نمي كنند.
1778---0919
¤22 سال سابقه كارمندي دارم. بعد از دو دهه كارمند دولت بودن هنوز يك متر زمين نتوانستم تهيه بكنم. آرزويم اين شده كه يكي از مقامات عالي رتبه را از نزديك ببينم و از اينكه زندگي سختي دارم شكايت بكنم.
2628---0918
¤مسئولين كشور فقط در مناسبت ها براي مدتي به فكر جانبازان مي افتند بعد از آن جانبازان بايد با مشكلات خودشان بسازند و بسوزند.
1007---0916
¤آرزو مي كنم يكي از 5/2 ميليون شغلي كه دولت وعده داده در سال 90 ايجاد بكند براي بنده باشد. بالاي يك سال مي شود كه بي كار شده ام و زن و بچه ام قهر كرده اند.
4190---0936
¤مقاله اخير آقاي شريعتمداري با عنوان جاي پورياي ولي خالي طوري اشك بنده را در آورد كه شايد چند روضه نمي توانست در بياورد. براي يكايك شما كيهاني ها بويژه مدير مسئول روزنامه جناب آقاي شريعتمداري عزيز دعا مي كنم و آرزوي سلامتي شما را دارم.
انديشگر از اهواز
در حوالي ميدان خراسان دو كوچه بن بست جعفري و افشار فاقد پايه برق روشنايي هستند. از اداره برق منطقه مولوي درخواست مساعدت براي رفع اين مشكل داريم. اميدواريم كه ترتيب اثر بدهند.
از ساكنين محل


 
 رئيس جمهوردرديدار وزيرمشاوردرامورخارجه قطر:
گسترش روابط دوكشورعامل ايجاد تفاهم درمنطقه وجلوگيري ازدخالت بيگانگان است

رئيس جمهوري اسلامي ايران گفت: گسترش روابط و همكاري هاي ايران و قطر عامل مهمي براي ايجاد تفاهم ميان كشورهاي منطقه و جلوگيري از دخالت بيگانگان است.
دكتر محمود احمدي نژاد در ديدار وزير مشاور در امور خارجه قطر روابط تهران- دوحه را برادرانه و دوستانه دانست و خاطرنشان كرد: ايران و قطر از مناسبات بسيار خوبي برخوردار بوده و مواضع مشتركي نسبت به بسياري از مسايل منطقه اي و بين المللي دارند كه مي تواند نقش مهمي در ايجاد تفاهم ميان كشورها ايفا كند.
رئيس جمهور با اشاره به تحولات منطقه اي بر لزوم ياري رساندن براي رفع مشكلات با ايجاد تفاهم و مذاكره تاكيد كرد و گفت: دشمنان مي خواهند بار ديگر خاورميانه را تصرف كرده و بر ذخاير نفتي تسلط يابند تا با چپاول ثروت كشورهاي منطقه، بحران اقتصادي خود را حل كنند.
رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه دخالت بيگانگان و قدرت هاي سلطه گر در امور داخلي كشورهاي منطقه، شرايط را پيچيده و دشوار مي كند، تصريح كرد: كشورهاي منطقه بايد با افزايش همكاري ها و تفاهم به دشمنان اجازه دخالت در مسايل را ندهند.
خالد العطيه وزير مشاور در امور خارجه قطر نيز در اين ديدار با تسليم پيام امير قطر به رئيس جمهور كشورمان، نقش جمهوري اسلامي ايران را در تحولات منطقه بسيار با اهميت توصيف كرد و گفت: دو كشور از روابط بسيار خوبي در همه زمينه ها برخوردار هستند كه تقويت اين همكاري ها مي تواند موجب ايجاد تفاهم بيشتري ميان كشورهاي منطقه شود.
وي بااشاره به برگزاري اجلاس كارشناسان عالي اوپك گازي در دوحه، خاطرنشان كرد: ايران و قطر با افزايش همكاري ها در بخش انرژي و گاز مي توانند نقش مهمي را در استفاده از ظرفيت كشورهاي منطقه ايفا كنند.

 ادعاي تماس مستقيم آمريكا با ايران تكذيب شد

ايران هرگونه ارتباط مستقيم با آمريكا را تكذيب كرد و اعلام كرد كه از چنين تماسي اطلاعي در دست نيست.
روابط عمومي دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد در نيويورك خبر ملاقات سوزان رايس نماينده دايم آمريكا در سازمان ملل متحد با محمد خزاعي نماينده دايم كشورمان را در اين سازمان تكذيب كرد.
مسئول روابط عمومي نمايندگي ايران در سازمان ملل در گفت وگو با ايرنا اعلام كرد هيچ گونه ملاقات و يا مذاكره اي بين دو كشور وجود نداشته و ما از چنين تماسي اطلاع نداريم.
روابط ميان ايران و آمريكا حدود 30 سال پيش قطع شد و هم اكنون رابطه ديپلماتيك ميان اين دو كشور وجود ندارد.
ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا روز پنج شنبه 21 مهر 1390 به خبرنگاران گفت دولت اين كشور روز چهارشنبه با ايران يك تماس مستقيم برقرار كرده است.
نولند نگفت اين تماس با چه كسي برقرار شده و همچنين نگفت كه در اين تماس چه مطالبي مطرح شده است.
براساس گزارش منابع آمريكايي در همين راستا، سوزان رايس نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد خواستار ديدار با همتاي ايراني خود شده بود سي ان ان گفته بود، ملاقات سوزان رايس و محمد خزاعي نمايندگان آمريكا و ايران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گذشته انجام شد.
موضوع ديدار نيز طرح ترور سفير عربستان سعودي در واشنگتن و ادعاي دخالت افرادي از ايران در آن بود.

 آرامش ما در تفرقه شماست! (خبر ويژه)

سخنگوي اقليت مجلس ضمن اعتراف به اينكه اعضاي اين فراكسيون استقلال رأي ندارند، از تلاش ناكام براي ملاقات با برخي شخصيت هاي اصولگرا خبر داد.
داريوش قنبري گفته است: اصلاح طلبان تا به حال فعاليت جدي انتخاباتي نداشته اند و بيشترين تحرك انتخاباتي مربوط به فراكسيون اقليت مجلس يا همان اصلاح طلبان درون مجلس بوده است كه در آخرين جلسات فراكسيون مصوب شد، تصميمي خارج از تصميم كلي اصلاح طلبان گرفته نشود و در چارچوب سياست هاي كلي اصلاح طلبان در انتخابات حضور يابند.
وي در گفت وگو با اعتدال افزود: برگزاري ديدارهاي انتخاباتي با افراد شاخص از جمله آيت الله مهدوي كني، آيت الله آملي لاريجاني، دكتر علي لاريجاني و آيت الله هاشمي رفسنجاني، از جمله برنامه هاي ماست، اما هنوز عملي نشده است. آقاي تابش رئيس فراكسيون اصلاح طلبان، پي گير اين ملاقات ها هستند، اما نتيجه آن هنوز مشخص نشده است.
يادآور مي شود برخي اعضاي فراكسيون اقليت خواستار استقلال رأي نسبت به جريان فتنه گر حاكم بر جبهه اصلاحات هستند و به همين دليل تحت فشار پدرخوانده ها قرار گرفته اند.
افراطيون جبهه اصلاحات با روش نعل وارونه و چراغ خاموش درصددند در ظاهر نسبت به انتخابات ابراز بي ميلي كرده و - به زعم خود- قدرت چانه زني خود را با سياست ابراز ناز(!) افزايش دهند اما در واقع، تحركات گسترده براي حضور در انتخابات با مهره هاي سفيدي كه هنوز لو نرفته اند، شدت بخشيده اند. آنها در عين حال القاي نزديكي با طيفي از اصولگرايان در جهت اختلاف افكني در اين جبهه را در دستور كار دارند حال آن كه قاطبه اصولگرايان، مرزبندي صريحي با دست اندركاران و همراهان فتنه 88 دارند. يكي از دلايل القاي نزديكي با اصولگرايان، القاي اين نكته است كه گويا افراطيون از موقعيت «متهم و مجرم» در آمده و در حوزه «فعاليت و رضايت سياسي مجاز» قرار گرفته اند.
همزمان با اظهارات قنبري، منتجب نيا قائم مقام كروبي در حزب منحله اعتماد ملي نيز به ايلنا گفته است: صحبت هاي سيدحسن خميني در خصوص متشكل شدن نيروهاي اصيل انقلاب، ناشي از دلسوزي و دغدغه هاي ايشان است.
منتجب نيا توضيح نداد كه آيا پيوند ستاد كروبي با عناصر ضدانقلاب- كه بعضا حتي پس از ارتكاب خيانت هايي از كشور گريختند، با دغدغه متشكل شدن نيروهاي اصيل انقلاب بود يا در جهت عكس آن، اما افزود: تفكرات و ديدگاه هاي خاتمي و هاشمي پيشنهاداتي است كه اعلام شد اما گوش بدهكاري وجود نداشت كه به اين ها اهميت دهد.
وي با لحني توهين آميز گفت: افراد و بزرگاني مثل آيت الله مهدوي كني و حجت الاسلام ناطق نوري بايد خودشان را از محاصره افراد بي ريشه بيرون بياورند و به همان شرايط قبل بازگردند و تاثيرگذاري خودشان را در عرصه سياسي كشور نشان دهند.
اين اظهارات در حالي است كه محوريت فعاليت جبهه متحد اصولگرايان به عهده آيت الله مهدوي كني است.
 چنين گفت جرج سوروس! (خبر ويژه)

يكي از دست اندركاران فتنه 88 با ادعاي نگراني نسبت به اتهام پراكني آمريكا، عليه جمهوري اسلامي، از مسئولان خواست بهانه به دست آنها ندهند!
وب سايت خاتمي در خبري نوشت: «تعدادي از دلسوزان و مسئولين سابق و صاحب نظر در امور سياسي، امنيتي و اطلاعاتي با سيد محمد خاتمي ديدار كردند. در اين ديدار نسبت به موضع گيري هاي جديد غرب و بخصوص آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران ابراز نگراني شد».
خاتمي در اين ملاقات با بيان اينكه «من نيز مانند شما نگرانم» و «لازم است هوشياري خود را در برابر توطئه ها و بدخواهي ها افزايش دهيم»، گفته است: مواضع و رفتارها و گفتارها بخصوص از سوي مسئولان بايد به گونه اي باشد كه بهانه اي به دست قدرت ها و جريانات بيروني كه مصالح ملي و امنيت و تماميت ارضي ما را هدف قرار داده اند ندهد.»(!؟)
خاتمي توضيح نداده كه در ماجراي اتهام پراكني اخير آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران (ادعاي طراحي ترور سفير عربستان در واشنگتن) چه بهانه اي به دست قدرت ها داده شده و اين در حالي است كه حتي محافل امنيتي و اطلاعاتي و سياسي آمريكا نيز، اقدام ناشيانه سازمان سيا را باعث استهزاء و ريشخند توصيف كرده اند.
در عين حال بايد توجه داشت جريان متبوع خاتمي خود يكي از زمينه چينان اتهام پراكني آمريكا و جبهه ضد انقلاب داخلي و خارجي عليه نظام مقدس اسلامي بوده اند. جعل سند و دروغ بافي و سياه نمايي هاي خلاف واقع و اجراي دستورالعمل هاي ديكته شده جرج سوروس صهيونيست و حمايت از اسرائيل و... از جمله خيانت هايي بود كه افراطيون مدعي اصلاح طلبي و جنبش سبز مرتكب شدند. لذا به اين حضرات مدعي دلسوزي و نگراني بايد گفت ملت ايران را به خير شما اميدي نيست فقط شر نرسانيد!

 جنبش وال استريت برهنگي نظام سرمايه داري را علني كرد (خبر ويژه)

«نظام سرمايه داري درهم شكسته است و جنبش وال استريت حرفي را مي زند كه همه مي دانند اما مي ترسند بگويند؛ پادشاه برهنه است».
اين مطلب را روزنامه نيويورك تايمز منتشر كرده است. توماس فريدمن تحليلگر نيويورك تايمز ضمن اشاره به آشفتگي پديد آمده در نظام سياسي غرب و متحدان آن در خاورميانه، از قول دانشمندي به نام پال گيلدينگ نوشت:نظام رشد اقتصادي و نظام دموكراتيك ناكارآمد ما در حال از بين بردن خود مي باشد. «وال استريت را اشغال كنيد» همانند كودك داستان هاي افسانه اي است كه حرفي را مي زند كه همه مي دانند ولي مي ترسند آن را به زبان بياورند و مي گويد «پادشاه برهنه است.» اين نظام درهم شكسته است؛ به قول هايي كه در مورد سرمايه داري جهاني بازار داده شده فكر كنيد؛ «اگر اجازه دهيم كه اين نظم كار كند، اگر اجازه دهيم كه ثروتمند، ثروتمندتر شود، اگر اجازه دهيم شركت هاي معظم بر روي سود تمركز كنند، اگر اجازه دهيم نظارتي بر آلودگي هوا صورت نگيرد و هزينه آن پرداخت نشود، در آن صورت وضع همه ما بهتر خواهد بود. شايد كه براي همه يكسان نباشد، ولي از فقر فقير كاسته خواهد شد، كساني كه سخت كوش باشند، استخدام خواهند شد، كساني كه درس بخوانند شغل بهتري به دست خواهند آورد و ثروت كافي براي تنظيم محيط زيست خواهيم داشت.»
نيويورك تايمز از قول گيلدينگ مي افزايد: «چيزي كه در حال حاضر داريم درست است. ثروتمند، در حال ثروتمندتر شدن است و شركت هاي معظم در حال كسب سود بيشتر هستند- و به مديران آنها پاداش هاي كلان داده مي شود. ولي در عين حال، وضع معيشت مردم آمريكا در حال بدتر شدن است.

 سربريده فلسطيني ها را روي لوله تفنگ هايمان مي گذاشتيم (خبر ويژه)

يك نشريه فرانسوي با مرور بخشي از جنايات كم نظير صهيونيست ها نوشت خانواده هاي آنها ترجيح مي دهند عمق اين جنايت ها را درك نكنند. لوموند ديپلماتيك با اشاره به كتاب مستندي كه از سوي برخي سربازان سابق رژيم صهيونيستي تهيه شده، از قول يكي از سربازان صهيونيست مي نويسد: «الان بهتون مي گم كي ترس برم داشت. غزه عمليات داشتيم. توي سنگر بوديم كه چند تا بچه نزديك شدند و شروع كردند به سنگ پرتاب كردن. دستور اين بود كه وقتي او [يك فلسطيني] پاش رو توي محدوده اي گذاشت كه سنگش بتونه به ما برسه بزنيمش ... بنابر اين من هم به او شليك كردم. دوازده يا پانزده سالش بود، چيزي در اين حدود. فكر نمي كنم كشته باشمش، اينو مي گم تا آروم بشم، تا شبها بهتر بخوابم. بار ديگه اي كه ترس برم داشت وقتي بود كه از زور پريشاني به دوستان و خانواده ام گفتم كه يك نفرو هدف گرفتم و تيرم به پاش خورده. همه شون خوشحال شدند؛ منو كردند قهرمان و رفتند همه داستانو توي كنيسه تعريف كردند. من شوكه شده بودم».
آويهاي استولر سرباز سابق درباره اسنادي از اين دست مي گويد: «انتظار داشتيد پدر و مادر اين سرباز به او چه بگويند؟ بگويند نگران نباش فرزند، يك بچه كشتي كه كشتي؟ ترجيح مي دهند درك نكنند او در چه بن بستي گير كرده».
لوموند با تاكيد بر اينكه داستان هاي آشويتس به شكل كابوس در غزه و فلسطين در حال وقوع است، نوشت: «عكس هاي بهت آور سربازاني كه سرهاي كشته هاي فلسطيني را بريده و سر لوله تفنگهايشان زده بودند اول از همه خبرساز شد. يا بدرفتاري و خشونت و كشتارهايي كه گاه مي توانند جنايت جنگي به شمار بيايند؛ يك فلسطيني معلول ذهني كه آنقدر كتكش زده اند كه سراپايش خون چكان است؛ تيراندازي و كشتن يك فلسطيني غيرمسلح، فقط به اين سبب كه روي يك بام ايستاده است (يكي از گواهان مي گويد:« امروز از من مي پرسيد چرا تيراندازي كردم؟ فقط به خاطر فشار، تسليم فشار بچه ها شدم». دستورهاي يك افسر عالي رتبه به سربازها درباره نحوه رفتار با فلسطيني هاي زخمي يا كشته شده و روي زمين افتاده («مي رين طرف نعش، لوله تفنگو مي ذارين بين دندونهاش و شليك مي كنين»)؛ و صحنه هاي دزدي، غارت يا پاره كردن لباس و تخريب اثاثيه و خودروهاي فلسطينيان، اما بسيار بيش از اين هم وجود دارد.»
اين نشريه فرانسوي اضافه مي كند: در چند سال اخير تعمدا واژه اشغال از گفتمان اسرائيلي ناپديد شده و ديگر به نواحي فلسطيني سرزمين هاي اشغالي نمي گويند. واژه اشغال تقريبا تبديل به تابو شده و واژه ناهنجاري است كه در برابر مردم نبايد گفته شود و آنها را عذاب دهد.

 سفير آمريكا: حكومت بحرين با سركوب تظاهرات به بن بست رسيده است (خبر ويژه)

سفير جديد آمريكا در بحرين با رد اين ادعاي پرتكرار مقامات سعودي كه ايران در بحرين مداخله مي كند، گفت: هيچ موردي كه ثابت كند ايران در تظاهرات بحرين دست دارد، وجود ندارد.
توماس كراژسكي كه به تازگي به سفارت آمريكا در بحرين منصوب شده، قبلا با پل برمر در عراق همكاري داشته است. به گزارش ايران ديپلماسي به نقل از پايگاه سعودي «ايلاف»، كراژسكي در جلسه رأي گيري كنگره براي انتخاب وي به عنوان سفير، با هشدار نسبت به عواقب سركوب گسترده مردم در بحرين گفته است: اين دستگيري ها و برخوردها، هر راه حل سياسي در اين كشور را به بن بست مي رساند و به زيان حكومت است.
سفيرجديد آمريكا در منامه درباره اتهامي كه حكومت هاي بحرين و عربستان به ايران مي زنند كه در تظاهرات بحرين دست دارد گفت: «هيچ موردي كه ثابت كند ايران در اين تظاهرات و اعتراض ها دست داشته وجود ندارد ولي بايد هوشيار باشيم كه ايران از اين وضعيت بهره برداري نكند.»
توماس كراژسكي، قبل از آمدن به منامه، از سال 2008 تا 2009 مشاور ارشد سفير آمريكا در امور شمال عراق در سفارت خانه اين كشور در بغداد بود.
وي همچنين از سال 2004 تا 2007 سفير ايالات متحده آمريكا در صنعا، پايتخت يمن بود.
كراژسكي كه قبل از حمله آمريكا به عراق مسئوليت هايي چون سركنسولي در امارات، مسئول سياسي سفارت آمريكا در قاهره و رياست دفتر امور شمال خليج فارس در دفتر امور خاور نزديك وزارت خارجه آمريكا را به عهده داشت، پس از اشغال نظامي عراق، به عنوان مشاور سياسي پل برمر (حاكم آمريكايي موقت عراق) فعاليت كرده بود.

 توازن استراتژيك در خاورميانه به نفع ايران به هم خورده است (خبر ويژه)

شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارشي اعلام كرد مواضع ايران و خيزش ملت ها در كشورهاي عربي، توازن استراتژيك در خاورميانه را به هم زده است.
اين شورا در تحليل خود با بيان اينكه «حركت هاي گسترده مردمي در خاورميانه، ثبات و آرامش سنتي را به هم زده و توازن استراتژيك را به خطر انداخته»، نوشت:« پرسش مهم اين است كه حركت هاي مردمي در جهان عرب چگونه موجب افزايش نفوذ ايران در منطقه خواهد شد و همچنين آمريكا با توجه به شرايط كنوني چگونه مي تواند ايران را متقاعد كند از برنامه هاي هسته اي خود دست بردارد. كارشناسان بر اين باورند كه سقوط دولت هاي متحد آمريكا از يك سو و ناخرسندي و خشم مسلمانان از سياست هاي اسرائيل و آمريكا در منطقه از سوي ديگر، موجب افزايش نفوذ ايران شده است.
كارشناسان همچنين معتقدند كه اين روند موجب مي شود تلاشهاي آمريكا براي ايجاد اتحاد بين كشورهاي منطقه براي مقابله با فعاليت هاي هسته اي ايران ناكام بماند و يا تضعيف شود.
نويسندگان گزارش شوراي روابط خارجي آمريكا مي افزايند: كارشناسان مي گويند تاثير ايران بر گروههايي مانند حزب الله و حماس موجب مي شود كه نفوذ ايران در منطقه افزايش يابد زيرا اين گروهها مي توانند محبوبيت سياسي ايران را در ميان كشورهاي عربي افزايش دهند.
در همين حال «رامي خوري» سردبير ويلي استار و همكار دانشگاه آمريكايي بيروت ضمن مقاله اي تاكيد كرد: واشنگتن در شرايط پيچيده خاورميانه، غايب بزرگ بازي است و در بالاترين حد سردرگمي به سر مي برد. بي ثباتي مواضع واشنگتن باعث شده تا متحدان قبلي، از آمريكا فاصله بگيرند و واشنگتن بيشتر به حاشيه وضعف رانده شود. اكنون كاملا روشن است قدرتمندترين كشور جهان با وجود حضور نيروهاي خود در عراق و افغانستان، ضعيف ترين قدرت خاورميانه است و به همراه اسرائيل دوران انزوا در منطقه را سپري مي كند. بسياري از مردم منطقه اكنون سياست هاي آمريكا را در تعارض با منافع و مصالح خود مي بينند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14