(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 5 آبان 1390- شماره 20059

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اسلام سياسي بازگشته است (يادداشت روز)
اخراج (گفت و شنود)
آيت الله آملي لاريجاني: اتهام ترور به ايران نشانه درماندگي آمريكا در حل مشكلات داخلي است
دكتر ولايتي: حكومت آينده ليبي اسلامي خواهد بود
كيهان و خوانندگان
نمازجمعه تهران به امامت آيت الله جنتي اقامه مي شود
راديو فرانسه: اسلام در حومه پاريس خلأ جمهوريت را پر كرده است (خبر ويژه)
9 سال هزينه كرديم و كشته داديم كه عراق را به ايران واگذار كنيم؟! (خبر ويژه)
نيويورك تايمز: بزرگترين اشتباه صدام بي خبري از قدرت ايران بود (خبر ويژه)
هيلاري كلينتون : پشت صحنه فتنه سبز ما بوديم (خبر ويژه)
اين آقا كارمند VOA نيست خبرنگار ويژه كيهان است! (خبر ويژه)اسلام سياسي بازگشته است (يادداشت روز)

اگر فقط به ظاهر قضايا نگاه كنيم، به نظر مي رسد كه فرايند تشديد فشار عليه ايران قوت گرفته است! ولي سرعت تحولات بالا رفته و به زحمت مي توان وضع آينده را از روي وضعيت فعلي نتيجه گرفت و پيش بيني كرد. تا مدتي قبل تصور مي شد اين فقط اوضاع در خاورميانه است كه به هم ريخته و ساختارها و سازوكارهاي نظم موجود از هم پاشيده است. اما فقط زماني كوتاه لازم بود تا آشكار شود كه به هم ريختگي فعلي در واقع يك مسئله جهاني است و هيچ اختصاصي به كشورهاي خاورميانه ندارد. به تدريج صداهايي از گوشه و كنار جهان بلند شد كه شباهتي عجيب به صداي مردم خاورميانه داشت. در خاورميانه مردم عليه ديكتاتوري امثال مبارك شعار مي دادند و در سانفرانسيسكو و نيويورك عليه ديكتاتوري دلار مستقر در وال استريت. هر دو شعار عليه ديكتاتوري بود و هر دو ابرازخشم عليه آن نيروي واحدي كه پشت اين ديكتاتوري ها ايستاده است. گويي مردم در حال ادراك چيزي بودند كه تا پيش از اين هم جلوي چشم آنها بود اما جرئت نگريستن به آن را نداشتند و وقتي اين جرأت پيدا شد قصه به فهميدن و نگاه كردن محدود نماند بلكه به سرعت تبديل به نوعي الگوي عمل دستجمعي شد كه تلاش مي كرد با رساترين صداي ممكن بگويد حالا كه فهميده مشكل كجاست، تا آن را ريشه كن نكند از پاي نخواهد نشست. ممكن است اين فرايندي طولاني مدت باشد و در واقع هم همينطور خواهد بود. مناسبات فعلي يك روزه شكل نگرفته است كه يك روزه از بين برود. مسلما اليت مسلط بر جهان كه از تداوم وضع فعلي به همه معاني ممكن سود مي برد با تمام توان در مقابل هر نوع تغييري خواهد ايستاد و تلاش خواهد كرد با چنگ و دندان سيستم فعلي را حفظ كند. آنچه مهم است در واقع زمان نيست. مهم اين است كه به قول ماركس در مانيفست كمونيست، هر آنچه تا امروز سخت و استوار به نظر مي رسيد در حال دود شدن و به هوا رفتن است. ماركس اين تعبير را براي توصيف نيروي ويران كننده مدرنيزاسيون به كار مي برد و شايد هرگز تصور نمي كرد كه روزي بتوان از تعابير او براي توصيف دود شدن و به هوا رفتن خود مدرنيته استفاده كرد.
آمريكايي ها در هفته ها و ماه هاي آغازين خيزش هاي اسلامي منطقه تلاش فراواني كردند تا اين تحليل را تثبيت كنند كه اين قيام ها فاقد هرگونه معناي ايدئولوژيك و استراتژيك مشخص است و بايد آن را صرفا به مثابه يك سلسله تحولات پرشتاب اجتماعي و اقتصادي معنا كرد. تيم امنيت ملي اوباما در راهبردي كه براي مهار انقلاب هاي منطقه تدوين كرد تمركز خود را روي 3 نقطه قرار داد: اول ، حمايت از اصلاحات و مخالفت با انقلاب؛ دوم، تلاش براي ارائه تفسيري يكسره سكولار از تحولات منطقه و سوم، جلوگيري از مدل شدن ايران به عنوان تنها كشوري كه از 30 سال پيش همان حرف هايي را مي زده كه امروز مردم خاورميانه در خيابان ها فرياد مي كنند.
آنچه برخي منابع غربي طرح مارشال نوين آمريكا در منطقه خوانده اند دقيقا با اين هدف اعلام شد كه آمريكا بتواند با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و گرو گرفتن كمك هاي مالي، روند حركت هاي انقلابي در كشورهاي منطقه را مديريت كند. آمريكايي ها اعلام كردند كمك هايي به كشورهاي خاورميانه خواهند كرد اما اين كمك ها مشروط به آن است كه فرايند اصلاحات در اين كشورها دقيقا به همان نحوي آغاز شود و پيش برود كه آنها مي خواهند. از اعدادي در مقياس چند ميليارد دلار سخن به ميان مي آمد و اينكه آمريكا و اروپا آماده هستند تا خاورميانه را از نو بسازند.
دقيقا در ميان اين ادعاهاي بزرگ بود كه موج سنگين بحران مالي از راه رسيد. ابتدا به سراغ دلار رفت و سپس منطقه يورو را در نورديد. اقتصاد يونان به عنوان نماد تاريخي تمدن غرب در معرض فروپاشي كامل قرار گرفت و دورنماي اين موضوع پديدار شد كه اين كشور ديگر هرگز تا ابد قادر به پرداخت بدهي هاي خود به آلمان، فرانسه و ديگر كشورها نخواهد بود. اكنون تقريبا روشن شده كه اين كشورها مجبورند بدهي هاي يونان را ببخشند اما در اينجا دو مشكل هست كه كار را به بن بست رسانده است: اول اينكه عمده بدهي هاي يونان به بخش خصوصي آلمان و فرانسه است نه بخش دولتي و لذا دولت ها براي بخشيدن آن راهي ندارند جز اينكه يا اصول مالكيت فردي را زير پا بگذارند و يا خود طلب هاي بانك هاي خصوصي را بپردازند. و مشكل دوم اين است كه وعده هاي كمك مالي كه اروپا و آمريكا به كشورهاي خاورميانه داده بودند دقيقا به اندازه همان چيزي است كه براي بيرون كشيدن خود از گرداب بحران اقتصادي نياز دارند. در واقع خيلي زود معلوم شد نه آمريكا و نه اروپا ديگر در موقعيتي نيستند كه بتوانند به بذل و بخشش هايي از اين قبيل دست بزنند ضمن اينكه اصلاحات در كشورهاي مابعد انقلابي هم مطلقا آنطور كه آنها مي خواستند پيش نمي رفت.
بهار عربي تقريبا در تمامي مناطق خاورميانه به شكل گيري دو قطبي اسلام-سكولاريسم انجاميد. سكولارها مدافع وضع موجود هستند و اسلام گرايان فرايند تغيير را مديريت مي كنند. تلاش آمريكا براي جايگزين كردن اين دو قطبي با دو قطبي هاي ديگري مانند شيعه-سني يا ايراني-عربي به هيچ نتيجه اي نرسيده است. هر جاي خاورميانه را كه نگاه مي كنيد اين اسلام گرايان و سكولارها هستند كه در مقابل هم صف كشيده اند. آيا اين چيزي است كه آمريكا و اروپا بخواهند بالاي آن پولي بپردازند؟!
هرچه جلوتر مي رويم روندهاي سازنده تحولات آينده منطقه روشن تر و محدوديت هاي غرب براي ايجاد انحراف در مسير آنها شفاف تر مي شود. در يك تحليل بسيار خلاصه به نظر مي رسدروندهاي آينده حول 3 محور كلان استراتژيك شكل خواهد گرفت.
اول- بازگشت اسلام سياسي به خاورميانه. در اين ترديدي نيست كه اسلام سياسي به خاورميانه بازگشته است و اين يعني شكست تمام عيار پروژه 400 ساله سكولاريسم. غربي ها تا همين اواخر واقعا تصور مي كردند دين را براي هميشه از صحنه تصميم گيري هاي سياسي در تمام جهان حذف كرده اند و تنها سنگر فتح نشده ايران است كه آن هم خيلي دوام نخواهد آورد. اكنون آمريكايي ها به چشم مي بينند كه جبهه دينداران در حال گسترش است و هر روز خاكريزهاي جديد ساخته مي شود. ايران اكنون عمق استراتژيك اين جبهه است نه خط مقدم آن. در ليبي تنها جمله عبدالجليل كه مردم را آرام كرده و اجازه تداوم كار شوراي انتقالي را مي دهد همان است كه گفت قوانين ليبي بر مبناي شريعت اسلام نوشته خواهد شد و دولت آينده اسلامي خواهد بود. در تونس اسلام گرايان قاطعانه انتخابات را برده اند و در هر جاي ديگر خاورميانه هم كه صندوق هاي راي برپا شود خواهند برد. بدون هيچ ترديدي، به لحاظ استراتژيك خطري بزرگتر از بازگشت اسلام سياسي به صحنه منطقه براي آمريكا متصور نيست. اگر اسلام از مساجد و خانه ها خارج شود و به دورن اتاق هاي تصميم گيري وارد شود به زودي زماني خواهد رسيد كه ديگر هيچ جاي منطقه براي آمريكا امن نباشد و بين دو مفهوم منافع كشورهاي منطقه و منافع آمريكا تبايني عبور ناپذير برقرار خواهد شد.
دوم- نتيجه مستقيم آنچه در بند اول گفتيم اين است كه آمريكايي ها بايد بار كنند و از منطقه بروند. خروج آمريكا از منطقه اكنون ديگر يك مفهوم نظامي يا امنيتي نيست بلكه امري است كه ژئوپلتيك جديد منطقه آن را به آمريكا تحميل خواهد كرد. آمريكا ديگر نه توان مالي اداره يك امپراتوري نظامي در سراسر جهان را دارد، نه توانايي نظامي و لجستيكي آن را و نه پشتوانه اجتماعي كه آن را حمايت كند. آمريكايي ها مجبورند دوراني از بازگشت به داخل را تجربه كنند و با بحران هايي كه هميشه از آنها گريخته اند روبرو شوند. درست است كه به دليل تهي شدن مسيحيت از بن مايه هاي ايدئولوژيك در اثر فرايند رفورم ديني، اين دين فعلا در موقعيتي نيست كه پشتوانه ايدئولوژيك لازم براي جنبش هاي اجتماعي در اروپا و آمريكا را فراهم كند ولي در اين ترديدي نيست كه انقلاب بالاخره ايدئولوژي خود را خواهد يافت. مسئله فروپاشي دنياي مدرن اكنون فقط مسئله زمان است. هر نوع تجديد نظر اساسي در اين سيستم با مقاومت مافياي صهيونيستي اداره كننده آن مواجه خواهد شد و عدم تجديد نظر هم فرو رفتن در مهلكه نابودي را تسريع خواهد كرد. اكنون آمريكا در حال خروج از افغانستان و عراق است. همه در كاخ سفيد مي دانند كه براي اين رفتن بازگشتي در كار نيست. مقطع فعلي در خاورميانه مقطعي است كه آمريكا در آن بيش از هر وقت ديگر نياز به حضور در قلب تحولات دارد اما طنز تاريخ اين است كه دقيقا در همين مقطع آمريكا توانايي خود براي حضور مستقيم در منطقه را بالكل از دست داده است و صرفا تلاش مي كند تا بتواند با تشديد فشار بر ايران، بر سر آينده سياسي منطقه با آن به تفاهمي برسد.
سوم- و مهم تر از همه اينكه آمريكايي ها خوب مي دانند الگوي ايران به معناي قرار دادن دين در متن اداره جامعه و ايستادگي در مقابل سلطه غرب در حال تكثير است بي آنكه ضرورتي به در ميان بودن نام ايران باشد. وقتي ايران را به عنوان يك مدل در نظر بگيريم آنوقت از تمام ويژگي هاي محلي خود پيراسته شده و در هيئت يك امر ناب ظاهر مي شود. ايران اكنون نيازي ندارد كه خود را رهبر منطقه بخواند يا براي رسيدن به چنين جايگاهي تلاش كند. در مفهوم رهبري نوعي معناي عملياتي خفته است كه در مورد رابطه ايران و كشورهاي منطقه مصداق ندارد. ايران در حال تبديل شدن به نوعي مدل است كه رونوشت هاي محلي از آن خود به خود تكثير مي شود. گذشته ايران در حال تبديل شدن به آينده كشورهاي منطقه است و انكار اين موضوع از سوي آمريكا در حالي كه ملت هاي منطقه راه خود را مي روند هيچ چيز را عوض نخواهد كرد.
مهدي محمدي

 اخراج (گفت و شنود)

گفت: شبكه فارسي زبان بي بي سي و صداي آمريكا دست به اخراج تعداد قابل توجهي از ضد انقلابيون فراري زده اند كه قبلا در جريان فتنه 88 آنها را استخدام كرده بودند.
گفتم: خب! وقتي فتنه 88 با شكست و رسوايي روبرو شده ديگر نيازي به اين پادوهاي كاسه ليس ندارند.
گفت: يكي از اخراج شده ها گفته است رئيس جديد VOA تحت تاثير اميرعباس فخرآور است و فخرآور هم از طريق يك ايراني مقيم واشنگتن با كيهان در تماس است! و نتيجه گرفته كه اخراج آنها زير سر كيهان است!
گفتم: عجب خل و چلي است؟! فلان فلان شده دارد رد گم مي كند! چون شايع شده كه خود او مشكوك به تماس با مراكز اطلاعاتي ايران است و به همين علت اخراج شده تا ماجرا بررسي شود.
گفت: حيوونكي ها بد جوري گيج و منگ شده اند!
گفتم: به يارو گفتند؛ تو، مني، من تو هستم! حالا بگو تو كي هستي؟ و يارو كمي فكر كرد و گفت؛ خدا لعنتت كنه! بد جوري منو گم و گور كردي!

 آيت الله آملي لاريجاني: اتهام ترور به ايران نشانه درماندگي آمريكا در حل مشكلات داخلي است

رئيس قوه قضائيه اتهام ترور به ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا را نشانه اي از درماندگي اين كشور در حل مشكلات داخلي دانست.
آيت الله صادق آملي لاريجاني در سخناني در جلسه مسئولان عالي قضايي فرافكني آمريكا و مشكل تراشي براي ديگر كشورها از جمله ايران را نشانه اي از درماندگي اين كشور در حل مشكلات داخلي خود برشمرد و افزود: آنان آنقدر درمانده شده اند كه حسب گزارش ها يك آدم معتاد و دائم الخمر كه ساليان سال هم در آمريكا بوده را عامل ترور سفير عربستان معرفي مي كنند و هيچگاه با خود فكر نكرده اند كه جمهوري اسلامي ايران چه نيازي به ترور سفير عربستان دارد و با آدم اين چنيني چه نسبتي دارد؟
آيت الله لاريجاني افزود: مردم و مسئولان ايران در مقابل اين هجمه ها و فشارها تنها يك كلمه پاسخ دارند و آن اين است كه كشور ما آبديده شده است و در طول سي سال گذشته همواره اين فشارها را تحمل كرده، اما هرگز عقب نشيني نكرده و همچون امت واحده تمام مشكلات داخلي و خارجي را پشت سر گذاشته و توطئه هاي اخير نيز ان شاء الله به خود دشمنان ايران عزيز بازخواهد گشت؛ «و مكروا و مكرالله والله خيرالماكرين».
وي در بخش ديگري از سخنانش، به تحولات اخير منطقه و جهان اشاره كرد و گفت: در وضع كنوني دنيا تحولات عجيب و سريعي رخ داده است كه در خاورميانه، شمال آفريقا و حتي در خود آمريكا و اروپا شاهد آن هستيم، تحولاتي كه تحليل آن حتي براي متفكران غربي نيز دشوار است؛ اما قطعاً درس عبرتي است براي تمام مستكبران دنيا كه سرانجام ديكتاتور ليبي و پايان كارش را ببينند و عبرت بگيرند كه چگونه ديكتاتوري كه 42سال بر يك كشور حكمراني كرد و تمام دنيا را به تمسخر مي گرفت سرانجام با آن وضع فلاكت بار از دنيا رفت.
رئيس قوه قضائيه بيداري اسلامي كشورهاي منطقه و سقوط ديكتاتورها و نيز اسلام گرايي مردم و انقلابيون مسلمان را قابل توجه و تأمل دانست و گفت: در آغاز قيام هاي منطقه، تلاش بسياري مي شد كه بگويند اين خيزش ها اسلامي و ديني نيست، اما اكنون در خود ليبي، مسئول شوراي عالي انقلابيون اعلام مي كند كه بايد قانون اساسي ما براساس شريعت اسلام باشد و اين مسئله به شدت غرب را نگران كرده است.
آيت الله لاريجاني به گرايش هاي اسلامي مردم تونس نيز اشاره اي كرد و افزود: در تونس هم اسلام گراها در انتخابات جلو افتاده اند و البته نحوه رفتار مردم تونس از قبل هم نشان مي داد كه علاقه وافري به اسلام دارند و اين گرايش در يمن و بحرين نيز كاملاً محسوس است.
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه اسلام ديني منطبق با فطرت پاك انسانهاست؛ به جنبش وال استريت آمريكا و مقابله مردم با تبعيض هاي نظام سرمايه داري اشاره كرد و اظهار داشت: جنبش وال استريت ممكن است مانند انقلاب ايران نباشد ولي جنبشي است كه در شهرهاي مختلف آمريكا به راه افتاده و مسئله بسيار مهمي است چگونه در كشوري كه ادعاي قدرت و توان عالي اقتصادي و نظامي دارد چنين جنبشي راه مي افتد و شعارهاي ضد سرمايه داري داده مي شود، تمام اينها نشان مي دهد كه مردم و فطرت هاي انساني در مقابل تبعيض هاي نظام سرمايه داري قد علم كرده و نظام ها و تفكراتي كه خلاف فطرت انساني بوده و منطبق با وحي الهي نيستند هرگز باقي نمي مانند؛ هرچند در برهه اي از زمان شايد با شعارهايي فريبنده بتوانند مردم را جذب كنند.
آيت الله لاريجاني به سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه اشاره كرد و با «پربركت» خواندن آن گفت: يكي از بركات اين سفر سخنان مقام معظم رهبري درباره رسالت جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگويي قابل اتكا در جهان امروز است.
رئيس قوه قضائيه سرانجام «سرمايه داري افسارگسيخته» غرب را براي تمام مردم دنيا نمايان و «البته غيرقابل اتكا» دانست و افزود: نتيجه سرمايه داري افسار گسيخته كه مي گويد هر كسي هر قدر توانست و قدرت داشت مي تواند ثروت جمع كند و اصلاً دولت هيچ نقشي نبايد داشته باشد و دايره اختيارات و آزادي هاي فردي نبايد محدود شود و معتقد است حتي همين مقداري كه در كشورهاي غربي بحث بيمه و چتر حمايتي دولت وجود دارد هم نبايد باشد، نتيجه اش اين مي شود كه بانك هاي خصوصي سرمايه هاي مردم را به باد بدهند و فشارهاي اقتصادي و بيكاري هاي عظيم كشوري را كه مدعي يكه تازي و قلدرمآبي در دنيا را دارد به اضمحلال بكشاند.
وي به تجربه بلوك شرق و نابودي آن اشاره كرد و گفت: اخيراً برخي از مسئولان نظام پيشين كمونيسم كه شاهد فروپاشي آن بوده اند، اعلام كرده اند وضعي كه در اروپا و آمريكا پيش آمده شبيه وضعي است كه در شوروي در حال فروپاشي رخ داده بود و اكنون حتي برخي متفكران غربي هم ابراز نگراني كرده و اعلام كرده اند كه اين اعتراض ها آثار همان سرمايه داري لجام گسيخته است.
گفتني است؛ در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي، طرح الكترونيكي «كنترل تردد ارباب رجوع در محاكم قضايي» كه به صورت آزمايشي در چند مجتمع قضايي در محاكم استان تهران در حال انجام است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و آيت الله آملي لاريجاني در اين خصوص گفت: آنچه در مورد اجراي طرح هاي الكترونيكي مهم است، تسهيل كار مردم، تكريم ارباب رجوع و قطع حضور واسطه ها در محاكم است.
رئيس قوه قضائيه همچنين خواستار اجرايي و فراگير شدن، طرح هاي الكترونيكي از جمله، طرح «پيشخوان» در محاكم شد.
در اين جلسه كارگروهي 6 نفره تعيين شد، تا به بررسي وضعيت ساختمان ها و امكانات لازم به منظور نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي الكترونيكي و رفع موانع براي اجراي طرح كنترل تردد ارباب رجوع در محاكم قضايي كه به صورت نمونه در دادگستري استان تهران اجرايي شده، بپردازند.

 دكتر ولايتي: حكومت آينده ليبي اسلامي خواهد بود

مشاور بين الملل مقام معظم رهبري امريكا را متهم اصلي ترور برهان الدين رباني دانست.
ولايتي روز چهارشنبه در اين باره گفت: آمريكا يي ها به رباني گفته بودند كه نبايد براي شركت در اين كنفرانس به جمهوري اسلامي ايران سفر كند و در نهايت نيز اصرار كردند كه اگر او به ايران مي آيد حتما بايد سه شنبه بازگردد و سه شنبه همان روزي بود كه برهان الدين رباني را ترور كردند؛ در اين حركت جمهوري اسلامي ايران ايستاده و مي گويد كه نه بهار عربي و نه موج دموكراسي خواهي بلكه بيداري اسلامي.
علي اكبر ولايتي ديروز در نشست «بيداري اسلامي» كه در سراي روزنامه نگاران ايران نمايشگاه مطبوعات برگزار شد با اشاره به شاخصه هاي بيداري اسلامي و بيان مرز بندي بيداري اسلامي با بهار عربي اظهار داشت: موضوع بيداري اسلامي مسئله اصلي جهان اسلام است و براي جمهوري اسلامي ايران به عنوان پيشتاز بيداري اسلامي، اين مسئله از اولويت اول برخوردار است.
وي خاطرنشان كرد: معناي بيداري اسلامي بازگشت به ارزش هاي اسلامي است و در جهان اسلام به طور عام و در جهان عرب به طور خاص، خواسته اصلي مردم پس از سرخوردگي از نحله هاي مختلف اين است كه به ارزش هاي اسلامي و خويشتن اسلامي خود باز گردند.
مشاور بين الملل مقام معظم رهبري تصريح كرد: البته مفهوم بيداري اسلامي به آن معنا نيست كه ملت هاي منطقه قبلا در خواب بودند و الان بيدار شده اند بلكه يك غفلت از اسلام به مردم تحميل شده بود و اين بيداري اسلامي حالت يقضه در سير و سلوك اسلامي دارد.
ولايتي با تاكيد بر اين نكته كه مردم كشورهاي اسلامي در اظهار نظرهاي خود و در آراء خود به اسلام و معتقدين به اسلام راي داده اند، يادآور شد: در كشور مصر براي انجام اصلاحات در قانون اساسي يك همه پرسي در جهت اسلامي كردن قانون اساسي انجام شد و زماني كه قصد داشتند آن را به همه پرسي بگذارند، عده اي كه با بازگشت به ارزش هاي اسلامي مخالف بودند با اين همه پرسي مخالفت كردند اما در نهايت پس از انجام همه پرسي، 77 درصد از مردم به اين اصلاحات قانون اساسي راي مثبت دادند.
وي با اشاره به تحرك كشورهاي غربي در مصادره به مطلوب كردن حركت هاي بيداري اسلامي و انتخاب عناويني مانند «موج دموكراسي خواهي» و يا «بهار عربي» اظهار داشت: هر نظامي در منطقه مي خواهد اين حركت ها را به نفع خود مصادره كند اما اگر بخواهيم درخصوص اين موج حركت قضاوت كنيم بايد ببينيم در صحنه چه اتفاقي رخ داده است؛ بايد ببينيم در ميدان التحرير مصر چه كساني در صحنه بودند و چه شعارهايي داشتند.
ولايتي متذكر شد: اينكه الگوي حركت هاي منطقه، انقلاب اسلامي ايران است ترديدي در آن نيست و اساس اين حركت ها بازگشت به اسلام است اما در عين حال شرايط بومي هر كشور با كشور ديگر متفاوت است؛ مردم در ايران به جمهوري اسلامي ايران رأي داده اند و 32 سال از انقلاب ايران مي گذرد و اين انقلاب در طول اين سال ها به پيش رفته لذا طبيعي است كه كشورهاي مسلمان منطقه مي گويند كه ما كشوري را در پيش داريم كه چنين انقلابي كرده و در مقابل استكبار ايستاده و پيش هم رفته است و اين طبيعي است كه چنين انقلابي براي كشورهاي منطقه الگو باشد.
مشاور بين الملل مقام معظم رهبري با يادآوري اين نكته كه انقلاب هاي منطقه از كشور تونس آغاز شد و در انتخابات اخير اين كشور نيز اسلام گرايان اكثريت آراء را از آن خود كردند، يادآور شد: آنچه كه در صحنه بين الملل تبليغ مي شود، منعكس كننده واقعيت هاي صحنه در منطقه نيست.
ولايتي در پيش بيني خود از آينده حركت هاي بيداري اسلامي منطقه گفت: در سياست پيش بيني مانند رياضي نيست؛ متغيرهاي مختلفي ممكن است در اين تحولات تاثير بگذارد، برخي از اين عوامل معلومند و برخي ديگر معلوم نيستند اما به طور اجمالي مي توان پيش بيني كرد كه اين امواج بيداري اسلامي متوقف نخواهد شد و ادامه آن به اراده يك شخص يا يك جناح نيست و نه كسي مي تواند جلوي آن را بگيرد چرا كه اعتقاد مشترك همه مردم منطقه اسلام است.
ولايتي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره تحولات سوريه خاطر نشان كرد: آن چه از اخبار بر مي آيد و براساس شناختي كه از سوريه و صحنه بين الملل داريم اين است كه در سوريه حتما نياز به اصلاحاتي بوده كه البته اخبار حكايت از آن دارد كه حكومت سوريه در پي آن است.
وي ادامه داد: نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ماهيت حكومت سوريه با ماهيت حكومت هايي مانند مصر، تونس و ليبي متفاوت است؛ سوريه در سال هاي گذشته و از سال 1967 در خط مقدم ايستادگي در مقابل اسرائيل قرار داشته است و اين ويژگي را تاكنون حفظ كرده است.
مشاور بين الملل مقام معظم رهبري با بيان اينكه جهان اسلام در بيداري اسلامي يك سري خواسته هاي ملي و خواسته هاي بين المللي دارند، اظهار داشت: در رابطه با منافع جهان اسلام، محوري ترين مطلب در كل جهان اسلام پس از جنگ جهاني دوم مسئله «فلسطين» بوده است چرا كه فلسطين بخش مهمي از جهان اسلام و نخستين قبله مسلمانان است.
وي ادامه داد: در كشور فلسطين، رژيمي كاشته شد كه بعد از جنگ جهاني تمام جهان غرب از اين موجود عجيب الخلقه حمايت مي كنند و غرض از ايجاد اين غده سرطاني در بين كشورهاي اسلامي، سلطه بر كل جهان اسلام بوده است و فلسفه نيل تا فرات توسط آنها مطرح شده است.
ولايتي با تاكيد بر اين نكته كه تاسيس رژيم صهيونيستي خطري براي كل جهان اسلام است، متذكر شد: حتي اگر كسي ملي هم فكر كند و به اسلام نگاهي نداشته باشد نيز بايد بداند كه اگر در مقابل اسرائيل مقاومت وجود نداشته باشد اين رژيم به سراغ تك تك كشورهاي اسلامي خواهد آمد.
مشاور بين الملل مقام معظم رهبري با يادآوري اين نكته كه در طول سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، كشور سوريه تنها كشوري بوده است كه در خط مقدم مقابله با رژيم صهيونيستي قرار داشته و در اين مدت هيچ سازشي نيز نكرده است، تصريح كرد: غربي هايي كه مخالف ساقط شدن حكومت هايي مانند حكومت حسني مبارك و رژيم قذافي بودند اما در خصوص سوريه موافق ساقط شدن نظام حاكم بر سوريه بودند و در اين مسير سوريه را محاصره مي كنند و از لبنان به دست مخالفين سوريه اسلحه مي رسانند.
وي يادآور شد: هدف غربي ها در خصوص سوريه، شكستن خط مقاومت در مقابل رژيم اسرائيل است.
ولايتي با بيان اينكه تحولات كشورهاي منطقه براي آمريكايي ها غيرقابل پيش بيني بود و در مورد كشور ليبي تصور نمي كردند كه طرابلس به دست انقلابيون بيفتد، اظهار داشت: ناتو در بمباران هاي خود در ليبي هر دو طرف را بمباران مي كرد و وقتي سمت انقلابيون را بمباران مي كردند، مي گفتند كه ببخشيد اشتباه شده است.
مشاور بين الملل مقام معظم رهبري با تذكر اين نكته كه غربي ها قصد موج سواري بر حركت هاي بيداري اسلامي منطقه را دارند، تصريح كرد: آنها تاسيسات زيربنايي كشور ليبي را كنفيكون كردند تا فردا به جاي نفتي كه از ليبي مي برند تاسيسات براي آنها ايجاد كند.
وي افزود: اما حكومت آينده ليبي، حكومتي بر اساس معيارهاي اسلامي خواهد بود و خاورميانه بعد از بيداري اسلامي از غرب فاصله بيشتري مي گيرد و به منافع امت اسلامي نزديك تر مي شود.
مشاور بين الملل مقام معظم رهبري در ادامه اين نشست خبري و در پاسخ به سؤالي درباره تحرك ضعيف سياست خارجي و فعاليت هاي ديپلماتيك وزارت امور خارجه كشورمان به موازات بيداري اسلامي منطقه و برخي اظهارنظر هاي سوال برانگيز برخي از مسئولان ارشد دولت اظهار داشت: دوستان در وزارت خارجه فعاليت و تلاش خود را دارند و سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل جهاني توسط مقام معظم رهبري اعلام شده و روشن است.
ولايتي در ادامه درباره تاثير پيروزي اسلام گرايان در انتخابات اخير تونس بر ساير كشور هاي اسلامي و حركت بيداري اسلامي خاطر نشان كرد: همان گونه كه شروع قيام از كشور تونس بود و نخستين حكومتي كه ساقط شد حكومت بن علي بود حتما كسب راي توسط اسلامگرايان در اين كشور در انتخابات ساير كشورهاي اسلامي تاثيرگذار خواهد بود.
وي اتهام مطرح شده توسط آمريكايي ها در خصوص ادعاي ترور سفير عربستان در آمريكا را نشانه مواضع منفعلانه آنها در مقابل نقشي كه جمهوري اسلامي ايران در بيداري اسلامي برعهده داشته دانست و گفت: برگزاري كنفرانس بيداري اسلامي در 27 و 28 شهريور ماه كه در آن از 800 نفر از متفكران و چهره هاي سرشناس كشورهاي اسلامي دعوت شده بودند حكايت از نقش پررنگ جمهوري اسلامي ايران در اين حركت دارد.
مشاور بين الملل مقام معظم رهبري متذكر شد: جمهوري اسلامي ايران، نام اين اجلاس را بيداري اسلامي ناميد تا هر كسي در اين خصوص تحفظي دارد در اين اجلاس شركت نكند اما از 800 نفري كه از كشورهاي اسلامي دعوت شدند، 710 نفر اين دعوت را اجابت كردند و مقام معظم رهبري در همان ابتدا اعلام كردند كه اين حركتي كه در كشورهاي منطقه آغاز شده، حركت بيداري اسلامي است و جالب اينكه 70 درصد از مدعوين اجلاس بيداري اسلامي از برادران اهل تسنن بودند و تنها 30 درصد از شيعيان در اين اجلاس حضور داشتند.
نشست خبري 8+7
به زودي برگزار مي شود
سخنگوي كميته 8+7 جبهه متحد اصولگرايان اعلام كرد كه نشست خبري درباره اين كميته به زودي برگزار مي شود.
علي اكبر ولايتي در حاشيه بازديد خود از هجدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه وضعيت نهائي كميته اصولگرايان بالاخره چه موقعي روشن خواهد شد، گفت: به زودي همه چيز روشن مي شود.
وي به فارس گفت: به زودي نشست خبري برگزار شده و به اين سؤالات پاسخ داده خواهد شد.
 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ طرح سال جهاد اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها و جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود و... همه و همه به منظور كسب استقلال اقتصادي و قطع وابستگي به صادرات نفت، جايگاه خاصي در كشور دارد و آحاد مردم و دلسوزان نظام خاصه رهبر معظم انقلاب به تاييد و اجراي آن تأكيد و همت گمارده اند. ولي اينكه برخي از نشريات و افكار مسموم به هياهو و تبليغ براي چند فروشگاه زنجيره اي- كه هدفي جز شكم بارگي و در ادامه نشانه رفتن فرهنگ و ارزش هاي سنتي را ندارند- پرداخته اند بايد ديد متوليان اين راه ناصواب چه كساني هستند و هدف آنها چيست؟ هر جا جلوي ضرر گرفته شود سود است و نبايد به ادامه چنين اقداماتي مجال بدهيم.
محمودي
¤ تمام كشورها حتي ملت خود آمريكا از ظلم و ستم و خوي استكباري و سرمايه داري 1% در برابر 99% از دولتمردان آمريكا برگشته و رو به جانب عدالت نموده اند شگفتا كه تركيه چه موقعي خوش رقصي براي چنين جانياني را شروع كرده است!
3921---0915
¤ با توجه به بيداري اسلامي كه اتفاق افتاده و خيزشي كه در تنفر از نظام سرمايه داري در خود آمريكا به وجود آمده است معلوم نيست چرا آمريكايي ها باز به سياست گاوچراني خودشان ادامه مي دهند و نيرو به مركز آفريقا اعزام مي كنند. قطعاً آنها بار ديگر شكست سختي را تجربه خواهند كرد.
سعادت
¤ از برگزاركنندگان نمايشگاه «عفاف و حجاب» در شهرك شهيد بهشتي قصر فيروزه2 تشكر مي كنم. اين كار بايد سالها پيش انجام مي شد. ان شاء ا... امثال اين نمايشگاه ها تداوم داشته باشد.
ميرغضنفري تهران
¤ چرا مدعي العموم در قبال افراد به اصطلاح هنرمند مستقل ولي وابسته كه با شبكه بهايي بي بي سي فارسي پالوده مي خورد و مدعي مزاحمت 1400 ساله براي هنر شده است برخورد نمي كند؟
2066---0911
¤ از سازمان بازرسي كل كشور، شوراي شهر و ديگر مسئولين امر درخواست مي شود جلوي حيف و ميل گسترده بيت المال در شهرداري تهران را بگيرند. بسياري از معابر و خيابان هايي كه اقدام به تعويض سنگ فرش و آسفالت آنها در اين روزها مي شود حقيقتاً غيرضروري است و اسراف بيّن است. در همين خيابان ناصرخسرو به شناژبندي منوريل اقدام شد و مجدداً زيرخاك قرارگرفت، سنگ فرشهاي جلوي شمس العماره كه دو سال پيش تعويض شد مجدداً در حال تعويض است و با اين كار علاوه بر اسراف آزار و اذيت كسبه محل را فراهم و گردو غبار خوراك روزانه آنها شده است گويا شهرداري اصلاً به تضييع حقوق مردم توجهي نمي كند اين نوع كارها در نقاط مختلف تهران ديده مي شود.
جمعي از كسبه محل باب همايون و ناصرخسرو
¤ حق اين است كه براي رزمندگان بسيجي كه در زمان جنگ تحميلي در گردان هاي رزم خدمت كرده اند و بيش از يك سال سابقه حضور در جبهه دارند و شهيد نشده اند كارت ايثار صادر بشود تا بتوانند از بعضي تسهيلات بهره مند گردند.
6374---0936
¤ براي تأسيس آموزشگاه رانندگي هزاران شرط و شروط مي آورند. ولي چطور يك فرد داراي تابعيت دوگانه در بالاترين مسئوليت كليدي و بانكي كشور قرار مي گيرد؟!
5452---0937
¤ چرا با گذشت 4 ماه پليس راهور مجوز شماره گذاري پرايد 132 دوگانه سوز را نمي دهد؟
0348---0913
¤ به نظر مي رسد يكي از دلايل افزايش قيمت مسكن به ويژه در تهران دلالي خريد و فروش وكالتي و قولنامه آن است كه با اين روش ها قوانين مختلف را شكسته و زحمات مسئولين را از بين مي برند.
3665---0912
¤ به رغم اعلام خبر افتتاح ادامه بزرگراه شهيد زين الدين تا پل پروين متاسفانه باند شمالي هنوز نيمه كاره و مسدود است شايسته بود اين مورد هم در اخبار مراسم افتتاح عنوان مي شد.
7030---0912
¤ از مسئولين شهرداري و شركت واحد درخواست مي شود سري به ايستگاههاي اتوبوسهاي كمياب صدتوماني بزنند تا ببينند دانش آموزان پس از يك ساعت معطلي براي سوار شدن به اين اتوبوسها چگونه خود را به محل تحصيل مي رسانند راستي خانواده چند نفر از مسئولين شهرداري و شركت واحد محتاج استفاده از اتوبوسهاي صدتوماني اند؟!
8516---0919
¤ چند ماه ديگر به پايان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي باقي نمانده است لازم است به اطلاع نماينده محترم شهرستان فومن و شفت برسانم كه وعده ايشان در زمان انتخابات مبني بر آوردن لوله گاز به روستاي «پيشده» در نزديكي شهر بعد از 4 سال هنوز عملي نشده است. حداقل در اين چند ماه باقي مانده اقدامي بكنند.
3910---0912
¤ مدتي قبل شركت پاك قيمت شير نايلوني را افزايش داد. بلافاصله با آن برخورد شد. ولي چند شركت مشابه همين تخلف را مرتكب شده اند. با اين حال هيچ برخوردي دركار نيست چرا؟
2748---0912
¤ بنده به همراه 400 نفر از دبيران دوره متوسطه شهرستان بابل ابلاغ براي تدريس در دوره متوسطه نداريم. مسئولين امر مي گويند تا دير نشده در مقطع ابتدايي و راهنمايي براي خودتان جا بگيريد لطفا بنويسيد كه دبير رياضي و يا فيزيك دبيرستان چگونه مي تواند در دبستان به كارگيري شود و موفق نيز باشد.
4617---0911
¤ فرزندم با دفترچه بيمه تامين اجتماعي به پزشك متخصص مراجعه و ويزيت او پانزده هزار تومان و پول داروها چهل و پنج هزار تومان شد؟! اين چه بيمه اي است؟ وزارت بهداشت و وزارت رفاه و تعاون چرا فكري به حال اين قشر نمي كنند؟!
حيدري
¤ حدود پنج ماه است كه به دنبال دريافت وام ازدواج بين بانكها در ترددم، ولي تا به حال موفق به دريافت نشده ام. بانك رفاه شعبه گلستان رباط كريم اعلام مي نمايد ضامن كارمند بايد داشته باشي، رئيس بانك مركزي كه در رسانه ها اعلام مي نمايد ضامن معتبر شرط است نه صرفا كارمند، چه پاسخي به اين آزار و اذيت مشتريان توسط بانكها دارد؟
جلال تيموري
¤خودروهاي وانت كاپرا كه با تبليغات پرطمطراق و بعضا دروغ به مشتريان فروخته شد اصلا خدمات پس از فروش ندارد. وانت تازه خريداري شده بنده به خاطر يك قطعه جزئي چندين هفته بدون استفاده مانده است.
7316---0916
پاسخ مجتمع صنعتي سيمان تهران
در پاسخ به مطالب مندرج با مضمون وجود آلودگي وحشتناك اطراف منطقه مسكوني سيمان شهرري در روزنامه مورخ 20/7/90، به آگاهي مي رساند مجتمع صنعتي شركت سيمان تهران با اتكال به الطاف بي دريغ خداوندي و تلاش مستمر مديران و كاركنان در راستاي اهداف زيست محيطي اهم اقدامات خود را با تدوين 602 برنامه در قالب طرح هاي زيست محيطي معطوف نموده و بحمدا... توانسته با اجراي 522 طرح گام هاي پرثمري را در بهبود شرايط توليد و حذف كانون هاي آلاينده برداشته (برابر محتويات CD پيوست)، بطوري كه برابر اندازه گيري هاي به عمل آمده از سوي شركت معتمد سازمان حفاظت محيط زيست غبار خروجي الكتروفيلترهاي خطوط توليد خود تا حد mg/m3 26 (استاندارد mg/m3 100) و غبار محيطي نيز تا حد mg/m3 23/0 (استاندارد مجاز برابر با mg/m263/0) كاهش نمايد. مضاف بر آن نيز اين مجتمع با تاسي و تبادل نظر با كارشناسان محترم اعزامي سازمان حفاظت محيط زيست، همواره از رهنمودهاي ارائه شده آنان بهره مند گرديده است. معهذا بمنظور رفع هرگونه شائبه اي پيرامون وجود هرگونه آلودگي مورد اشاره در منطقه مسكوني همجوار خاطرنشان مي سازد اين مجتمع در خارج از بافت شهري واقع گرديده و نزديكترين منطقه مسكوني با آن به شعاع 5 كيلومتر فاصله داشته كه در جوار اين مجتمع نيز شركت هاي ايرانيت و ذوب فلزات فجر واقع گرديده است.
با امعان نظر به مراتب فوق اعلام مي دارد موارد عنوان شده از سوي يكي از شهروندان مغاير بر واقعيت هاي موجود پيرامون اين مجموعه بوده و كما في السابق تلاش كليه پرسنل مجتمع صنعتي سيمان تهران در راستاي توليد با ملحوظ نمودن رعايت تمامي شرايط زيست محيطي مطابق با قوانين مربوطه مي باشد.»

 نمازجمعه تهران به امامت آيت الله جنتي اقامه مي شود

روابط عمومي ستاد نمازجمعه تهران اعلام كرد: نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته تهران به امامت حضرت آيت الله جنتي اقامه خواهد شد.
در اين مراسم كه از ساعت 45/10 با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد توسط آقاي حميدرضا الاج گردي در دانشگاه تهران آغاز مي شود، حجت الاسلام والمسلمين رئيسي، به مناسبت «شهادت حضرت امام محمدتقي جوادالائمه(ع)» پيش از خطبه ها سخنراني خواهد كرد.

 راديو فرانسه: اسلام در حومه پاريس خلأ جمهوريت را پر كرده است (خبر ويژه)

«ساكنان حومه پاريس، جاي خالي جمهوريت و نيازهاي روزمره خود را با اسلام پرمي كنند. اسلام در حومه پاريس رو به گسترش است.»
راديو فرانسه اين خبر را از قول «ژيل كپل» استاد دانشگاه پاريس عنوان كرد و افزود: اين پژوهشگر معتقد است در حومه هاي فقيرنشين پاريس احساس رانده شدن، به تقويت مناسك مذهبي كمك كرده است. اسلام پناهگاه اين طبقات محسوب مي شود. البته اين تشديد اسلامگرايي از پيامدهاي بحران است، نه علت وجودي آن.
گزارش راديو فرانسه حاكي است: 25 سال پس از انتشار اولين گزارش پژوهشي درباره تولد اسلام در حومه هاي پاريس، «ژيل كپل» استاد علوم سياسي و كارشناس اسلام، اين روزها دومين اثر پژوهشي اش را در همين زمينه كه به كمك 4 پژوهشگر ديگر تهيه شده، منتشر كرده است. «ژيل كپل» در مصاحبه با مطبوعات، مهم ترين دستاورد پژوهش انجام گرفته را اثبات اين واقعيت مي داند كه اسلام به مثابه مجموعه اي از ارزش ها، در فاصله تهيه دو گزارش تحقيقاتي، گسترش و عمق بيشتري در حومه پاريس يافته است.
گزارش «حومه هاي اسلام» به سادگي نشان مي دهد در دو شهر فقيرنشين در اطراف پاريس، درست در همان دو شهري كه شش سال پيش اعتراض مردم به يك درگيري وسيع ميان ساكنان شهر و نيروهاي انتظامي انجاميد و در سراسر جهان منعكس شد، ارزش هاي حاكم بر فرانسه كه قاعدتاً بايد سازمان دهنده زندگي اجتماعي باشند، از دور خارج شده و اسلام جايشان را گرفته است.
راديو فرانسه در گزارش خود تأكيد كرد: اسلامي كه جاي ارزش هاي فرانسه را گرفته، اسلامي سهل و ساده، خانوادگي، و متكي به نيازهاي روزمره است كه حركت هاي جمعي را جهت مي بخشد و اخلاق فردي و مناسبات اجتماعي را تقويت مي كند. يعني درست همان ساز و كارهايي كه ارزش هاي جمهوريت بايد مستقر مي كردند و نكرده اند.
«ژيل كپل» معتقد است احساس رانده شدن از متن جامعه، به تقويت مناسك مذهبي كمك كرده است. از نگاه وي علائم اين پديده متعددند از رفت و آمد به مساجد گرفته تا روزه داري در ماه رمضان و اظهار تمايل فزاينده به خوردن غذاهاي حلال، همه و همه به برپايي مرزهاي اخلاقي قابل اتكايي كمك مي كنند كه ممنوع را از مجاز جدا مي سازند.
به نظر او اسلام در خلأ و فقدان ارزش هاي جمهوريت به صحنه آمده است، و نه در مقابله با اين ارزش ها.
عليرضا مناف زاده جامعه شناس مقيم فرانسه، درباره گزارش منتشره مي گويد: رفتار مردان سياسي و احزاب فرانسه، جوانان را به نوعي به دين و اخلاق ديني سوق داده اند.
او اضافه مي كند: به اين عوامل بايد بحران هويت در جوامع اروپايي را هم اضافه كرد كه جوانان را ترغيب مي كند تا هويت خود را در دين اسلام جستجو كنند.

 9 سال هزينه كرديم و كشته داديم كه عراق را به ايران واگذار كنيم؟! (خبر ويژه)

در حالي كه يك هفته از اظهارنظر باراك اوباما مبني بر تخليه عراق از اشغالگران تا 2 ماه ديگر سپري شده، اين خبر هنوز براي رسانه هاي سعودي و غربي تازه و متأثر كننده است. اين رسانه ها نمايش ضعف آمريكا و گسترش نفوذ ايران در منطقه را علت ناخرسندي از تصميم از سر اضطرار اوباما مي دانند.
نشريه فرانسوي لزاكو نوشت: تصميم آمريكا به خروج نيروها از عراق، به منزله موفقيتي داخلي براي اوباما اما به مفهوم ناكامي بين المللي براي واشنگتن است. چرا كه زمينه ساز گسترش نفوذ ايران است. اوباما با اين تصميم ظاهراً در پي اهداف انتخاباتي است اما همين امر بر سياست بين المللي اثرگذار خواهد بود. در اين ميان دو فرضيه وجود دارد؛ فرضيه نخست به مذاكرات اوباما با دولت بغداد در مورد اعطاي مصونيت قانوني به نيروهاي آمريكايي كه در عراق باقي مي مانند، برمي گردد. اين مذاكرات به نتيجه نرسيد و اوباما نمي خواهد اين خطر را بپذيرد كه نيروهايش به هر دليلي سر از زندان هاي عراق دربياورند. فرضيه دوم به وعده هاي انتخاباتي اوباما برمي گردد. از آنجا كه اوباما پيش تر وعده داده بود كه نيروهاي آمريكايي، عراق را ترك مي كنند، نمي خواهد در انتخابات رياست جمهوري آينده از سوي جمهوري خواهان و مردم كشورش به خلف وعده متهم شود.
لزاكو افزود: شايد اقدام اوباما براي خارج كردن نيروها از عراق در صحنه سياست داخلي درست به نظر برسد اما آمريكا به استقبال خطر مهم تري رفته است. نوري مالكي نخست وزير عراق از مدت ها پيش با ايران رابطه خوبي دارد و خروج نيروهاي آمريكا از اين كشور مي تواند دو كشور را بيش از پيش به هم نزديك كند. به اين ترتيب اتحاد سه كشور ايران، عراق و سوريه كه مطمئناً براي آمريكا فاجعه بار محسوب مي شود، دور از تصور نخواهد بود.
نشريه فرانسوي نوشت: اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه آيا ما در غرب 33 هزار نيروي خود را براي هيچ از دست داده ايم و براي هيچ، نزديك به 2 تريليون دلار در عراق هزينه كرده ايم؟ آيا اين اقدامات را انجام داده ايم تا ميدان را به ايران واگذار كنيم؟ تصميم اوباما مي تواند براي سياست خارجي و نيز مواضع راهبردي اين كشور هزينه سنگيني دربرداشته باشد.
همزمان روزنامه سعودي در تحليلي كه از سوي العربيه نيز بازتاب شده، نسبت به هزيمت و عقب نشيني آمريكا از عراق ابراز خشم كرده و نوشت: اين تصميم آمريكا سؤال هاي بسياري را ايجاد مي كند از جمله اينكه آيا آمريكا بعد از هزينه هاي هنگفت مالي و جاني، تسليم ايران مي شود؟ واقعيت اين است كه نفوذ ايران پيش چشم دولت فعلي آمريكا اتفاق افتاده و البته اين افزايش نفوذ در منطقه، مديون اشتباهات دولت قبلي آمريكا نيز هست. دليل عقب نشيني آمريكا هرچه باشد، نتايج آن فاجعه بار خواهد بود.
روزنامه سعودي از قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس ايران به عنوان ژنرال وحشت ياد كرده و مي نويسد: آمريكا منطقه را تقديم اين ژنرال ايراني كرده است. قاسم سليماني كه در نوجواني پيشه بنايي داشت، بعدها فرمانده لشكر 41 ثارالله و سپس نيروي قدس شد و اكنون مورد اعتماد رهبر ايران است. به گزارش روزنامه آمريكايي مك كلثي، سليماني بود كه با ميانجي گري باعث توقف درگيري هاي خونين در سال 1387 در نجف و كربلا شد و غائله خوابيد. او همچنين ارتباطات خوبي با جلال طالباني رئيس جمهور عراق دارد.
الشرق الاوسط اضافه كرد: در سال 2005 و در اولين انتخابات پس از سقوط صدام، در حالي كه آمريكا و غرب با حمايت از ائتلاف العراقيه (كه شبكه تلويزيوني اي به همين نام دارد) و نخست وزيري اياد علاوي دست بالا را داشت، قاسم سليماني فعاليت خود را در حمايت از شيعيان كليد زد و به شدت به راهنمايي آنان براي پيروزي در انتخابات مشغول شد. پس از انتخابات، زماني كه جورج بوش انگشت هاي آغشته به مركب مردم عراق را نشان پيروزي بزرگي براي دموكراسي دانست، علاوي و متحدانش انتخابات را باخته بودند و در عوض، متحدان جمهوري اسلامي عرصه سياست عراق را از آن خود كردند. يك سال بعد، در آوريل سال 2006 آمريكا باز هم نگران بن بست مذاكرات براي برگزيدن نخست وزير جديد عراق پس از دومين دور انتخابات مجلس عراق شد و اين بار سليماني به منطقه سبز رفت تا با سياستمداران عراقي مذاكره كند و در پايان هم عراقي ها بر سر نخست وزيري نوري مالكي به توافق رسيدند. آمريكايي ها بسيار ناراحت بودند كه سليماني را در منطقه سبز مي ديدند.
روزنامه سعودي از قول زلماي خليل زاد تصريح كرد: «در آن زمان صحبت هايي از حضور سليماني در منطقه سبز بود. همان قدر كه مقامات آمريكايي سليماني را به جنگ افروزي متهم مي كنند، او در ايجاد صلح فعال بوده است. او آوريل سال 2008 در پايان دادن به درگيري هاي نيروهاي مقتدي صدر و نيروهاي عراقي در بصره، نقشي حياتي داشت؛ تهديدي كه مي رفت ناآرامي هاي آن گسترش يابد و پيامدهاي وخيمي براي عراق در پي داشته باشد.»
ابراز هراس مقامات آمريكايي و سعودي از نفوذ جمهوري اسلامي ايران در عراق در حالي است كه ايران و عراق به اعتبار علايق فرهنگي، مذهبي و سياسي مشترك، پيوند ناگسستني با يكديگر دارند.

 نيويورك تايمز: بزرگترين اشتباه صدام بي خبري از قدرت ايران بود (خبر ويژه)

صدام با وجود برخي جاه طلبي ها دچار اشتباهات بزرگي شد و يكي از اين اشتباهات درباره ايران بود.
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز اخيراً ده ها سند مربوط به ملاقات هاي صدام را كه از آرشيو محرمانه دانشگاه دفاع ملي بيرون آمده، منتشر كرده است. اين روزنامه ضمن مرور اسناد مذكور سعي كرده تا به روانشناسي صدام بپردازد. نيويورك تايمز در همين باره مي نويسد: صدام در درك معادلات ديپلماتيك ضعيف بود و با وجود جاه طلبي هايي كه در سرداشت، دچار اشتباهات بزرگي شد. يكي از اشتباهات محاسباتي او دست كم گرفتن توان ايران پيش از آغاز حمله به اين كشور بود.
آماتزيا بارام، كارشناس صهيونيست كه اسناد منتشر شده را مطالعه كرده به نيويورك تايمز گفت: صدام حسين در جلسه اي كه كمتر از يك هفته پيش از آغاز جنگ برگزار شد، ابراز خوشبيني كرده است با تجمع نظاميان عراقي در مرز، نيروهاي نظامي ايران دچار وحشت شوند و مقاومت چنداني نكنند.
براين اساس، واكنش گسترده نيروي هوايي ايران به حمله عراق و بمباران تأسيسات مهمي در نزديكي بغداد به گونه اي بود كه براي صدام حسين قابل باور نبود. يادآور مي شود ديكتاتور منفور عراق سرانجام به دست همان مبارزاني اعدام شد كه روزگاري تحت ستم وي قرار گرفته و به عضويت جبهه معارضان با صدام درآمده بودند. اين طيف بعدها در زمره بهترين دوستان ايران درآمدند.

 هيلاري كلينتون : پشت صحنه فتنه سبز ما بوديم (خبر ويژه)

هيلاري كلينتون وزير خارجه امريكا به صراحت گفت كه اين كشور پشت صحنه فتنه سبز در ايران را در اختيار داشته است.
وي كه با برنامه نوبت شما از شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي صحبت مي كرد، ضمن تاكيد بر حمايت امريكا از فتنه گران در ايران گفت: « آمريكا بايد مواظب باشد طوري عمل نكند كه عامل و حامي اصلي اين جنبش جلوه كند، چون در آن صورت اعتبار جنبش و امنيت هواداران آن به خطر مي افتد».
كلينتون سپس به يك نمونه اشاره كرد گفت: «دولت آمريكا از بيرون ايران هر حمايتي از دستش بر مي آمد از معترضان كرد، از جمله از سايت توييتر خواست كه اعمال تغييرات خود را مدتي به تعويق بيندازد، اما در عين حال مراقب بود كه زياده روي نكند».
لازم به يادآوري است وي در همان سال 88 به صراحت گفته بود امريكا اقدامات زيادي در حمايت از معترضان در ايران انجام داده اما نمي تواند آنها را بازگو كند.
در ادامه اين گفت وگو وقتي يكي از مخاطبان درباره اتهامات اخير وارد شده به ايران سوال كرد كلينتون به جاي دفاع قاطع از اين موضوع به گفتن اين جمله بسنده كرد كه مدارك زيادي موجود است و سپس با لحني ترديد آميز گفت امريكا اميدوار است بتواند اين اتهام را در دادگاه اثبات كند.
وي درباره انگيزه كساني كه آنها را طراحان ترور مي خواند گفت: »فكر مي كنم كه طراحان اين ترور مي خواستند به آمريكايي ها اين پيام را برسانند كه در داخل خاك شما هم مي توانيم اقدام كنيم و از اين طريق به آمريكا دهن كجي كنند».
كلينتون در پايان اين گفت وگو اظهار داشت: «دولت آمريكا مي خواهد كه روابط خوبي با ايران داشته باشد و حتي مي خواهد كه تا پايان امسال يك سفارتخانه مجازي اينترنتي در تهران داشته باشد كه بتواند به پرسش هاي مردم ايران پاسخ دهد».
در حالي كه بي بي سي فارسي اخيرا با مشكلات بسياري دست به گريبان است به نظر مي رسد مصاحبه اختصاصي كلينتون با اين شبكه نوعي كمك به آن براي خروج از بحران هاي حاد داخلي بوده باشد.

 اين آقا كارمند VOA نيست خبرنگار ويژه كيهان است! (خبر ويژه)

يكي از همكاران فرصت طلب و اخراج شده صداي آمريكا نحوه اخراج توأم با تحقير خود را شرح داد.
كوروش صحتي در مطلبي با عنوان «ناگفته هاي چگونگي جدايي ام[!] از صداي آمريكا» نوشت: چند روزي است كه همكاري چهارساله من با صداي آمريكا قطع شده است. از سوي ديگر سايتي كه در پوشش مبارزه با جمهوري اسلامي مدتها است كه به انتشار اخبار دروغين و ترور شخصيت فعالان سياسي و دانشجويي مشغول است، دليل قطع همكاري من و احمد باطبي با صداي آمريكا را با انتساب اتهاماتي، همكاري با حكومت ايران عنوان كرده است. روز يازدهم مهرماه 1390 از دفتر اداري بخش فارسي صداي آمريكا با من تماس گرفته و از من خواسته شد كه به آن دفتر مراجعه كنم. خانم مسئول بخش اداري به من اعلام كرد كه قرارداد من با صداي آمريكا از سوي آنها تمديد نشده و من بايد كارت خبرنگاري خود را تحويل دهم و آن روز آخرين روز كاري من در صداي آمريكا خواهد بود. من همچون بسياري از همكاران پيشين خود در صداي آمريكا، هيچ گاه كارمند رسمي صداي آمريكا نبوده و بعنوان قراردادي با اين شبكه همكاري داشتم.
وي ادامه مي دهد: پس از اعلام اين موضوع من با آقاي رامين عسگرد مدير جديد بخش فارسي صداي آمريكا صحبت كردم و از او خواستم كه دليل اين امر را برايم توضيح دهد. وي اعلام كرد كه تنها كمبود بودجه باعث اتخاذ اين تصميم بوده است.
جوابي كه البته براي من قانع كننده نبود، چرا كه در ماههاي پس از روي كار آمدن آقاي عسگرد، صداي آمريكا شاهد استخدامهاي متعددي بوده. البته اين استخدامها اكثرا از ميان جوانان ايراني- آمريكايي است كه تسلطي به زبان فارسي ندارند، از اوضاع و احوال ايران بي خبرند و تنها پس از گرفتن مدارك تحصيلي خود توسط آقاي عسگرد به مجموعه صداي آمريكا و با دريافت حقوقهاي بالا افزوده مي شوند.
صحتي با حمله به عسگرد نوشت: نكته مهم در ارتباط با سياستهاي جديد صداي آمريكا اين است كه اساسا انتخاب رامين عسگرد بعنوان مدير بخش فارسي اين شبكه با علامتهاي سوال بزرگي روبرو است. او يك ديپلمات وزارت امور خارجه آمريكااست، در تكلم و فهم زبان فارسي دچار مشكل است و سابقه هيچ گونه كار رسانه اي و ژورناليستي هم ندارد. باندبازي و ايجاد محيط يأس و نااميدي و ترس از دست دادن شغل در ميان همكاران از نكته هاي بارز در زمان مديريت وي است. اما مهمتر از اين مسائل، بحث فشارهاي سياسي خارج از مجموعه براي ايجاد تغييرات در بخش فارسي صداي آمريكا است. از سوي ديگر با فردي كه بطور طنزآميزي خود را رهبر جنبش دانشجويي ايران مي خواند، روابط گسترده اي دارد. امير عباس فخر آور براي اولين بار عسگرد را در سال 1385 در كنسولگري آمريكا در دوبي و پيش از آمدنش به آمريكا ملاقات مي كند.
اين آشنايي و دوستي تاكنون ادامه يافته است. وي مي افزايد: در تمام طول مدتي كه عسگرد در صداي آمريكا مشغول به كار بوده، بارها و بارها با فخرآور ديدار داشته است. در حالي كه فخرآور به من و ديگر دوستان هم دوره اي كه در صداي آمريكا مشغول به كار بوديم مرتبا توهين مي كرد، عسگرد حمايت از فردي چون فخر آور را به حمايت از كاركنان خود ترجيح داد. حتي در يك مورد اعجاب انگيز، حدود سه ماه پيش يك كارمند صداي آمريكا كه در بخش سايت صداي آمريكا مشغول به كار است بر سر يك مساله كاري به من فحاشي كرد و قصد ضرب و شتم مرا در ساختمان صداي آمريكا كه يك ساختمان متعلق به دولت فدرال آمريكا است، داشت. در اين ميان متاسفانه مشت محكمي از طرف وي به صورت آقاي يزديان اصابت كرد.
كوروش صحتي در نوشته خود، امير عباس فخرآور را به خاطر جور كردن سوژه براي كيهان، خبرنگار ويژه اين روزنامه در واشنگتن معرفي كرده است!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14