(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 11 آبان 1390- شماره 20064

خبر خوش براي گروه خونيO
مراقب باشيد وسواس نگيريد!
عرق زياد مغز را پير مي كند!
آلودگي هاي گوشخراش
5بيماري كه به تغييرات آب و هوا وابسته اند
شبيه سازي برخورد شهاب سنگ غول پيكر به زمين
اسپري معجزه گر براي كاهش اشتها
آنفلوآنزاي معدهخبر خوش براي گروه خونيO

بيماراني كه بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرند طي دهه آينده مي توانند براي جبران كم خوني مصنوعي توليدشده از سلول هاي بنيادين استفاده كنند.
به گزارش مهر، طي دو تا سه سال آينده استفاده آزمايشي از خونهاي مصنوعي به دست آمده از سلول هاي بنيادين بالغ آغاز خواهدشد، به اين اميد كه به زودي استفاده از خون جايگزين درمناطقي كه دسترسي به خون طبيعي وجود ندارد، فراهم بيايد.
تيمي از محققان دانشگاه ادينبرگ شيوه اي را براي استخراج سلول هاي بنيادين جوان از مغز استخوان و رشددادن آن در آزمايشگاه ها براي توليد خون مصنوعي ابداع كرده اند كه نتيجه اين شيوه سلولهايي بسيار مشابه گلبولهاي قرمزخون خواهدبود.
دانشمندان همچنين درحال ارائه تركيبات شبه خوني هستند كه به عنوان تركيبي موقتي تا زماني كه امكان انتقال خون واقعي در بدن به وجود بيايد، به بيمار تزريق مي شود. انتقال خون در كشورهاي مختلف، علاوه بر هزينه بالايي كه دارد مي تواند زمينه مناسب براي انتقال انواع بيماري هاي عفوني را فراهم آورد.
توليد خون سلولهاي بنيادين مي تواند مانع از بروز چنين خطراتي شود، همچنين با دراختيارداشتن چنين تكنيكي مي توان به توليد گروه خونيO منفي پرداخت، گروهي كه تنها هفت درصد از مردم جهان آن را در اختيار دارند اما 98 درصد مردم جهان مي توانند از آن استفاده كنند.
با وجود اينكه خون مصنوعي نمي تواند جايگزين كاملي براي خون طبيعي باشد و در تمامي جراحي ها به كمك بيماران بيايد اما درعين حال مي تواند شيوه هاي درمانهاي اورژانسي، مناطق جنگي و مناطق بحران زده را متحول كند. همچنين مي توان از اين تركيب درموقعيت هاي ويژه بيمارستاني براي مثال جراحي هاي گزينشي استفاده كرد و جان هزاران نفر را درسرتاسر جهان نجات داد.
زماني كه تكنيك دانشمندان ادينبرگ تكميل شود آنها مي توانند از سلول هاي بنيادين جنيني يا سلولهاي پوستي دست ورزي شده ژنتيكي براي توليد حجم بيشتري از اين سلولهاي خوني مصنوعي استفاده كنند.
براساس گزارش تلگراف، محققان دانشگاه اسكس شيوه اي پيچيده تر را براي ساخت خون مصنوعي ابداع كرده اند كه طي پنج تا 10سال آينده تكميل خواهدشد و با استفاده از آن جايگزيني مصنوعي و كاملا شبيه به خون ساخته خواهدشد كه عملكردي مشابه با خون طبيعي داشته و براي استفاده در بدن تمامي بيماران با گروه هاي خوني متفاوت قابل استفاده است.

 مراقب باشيد وسواس نگيريد!

وسواس ذهني يك از بدترين نوع وسواس به شمار مي رود.
وسواس نوعي اختلال است كه در دسته هاي فكري، ذهني، عملي و رواني قرار مي گيرند. افراد وسواسي قدرت كنترل و مهار رفتار آزاردهنده خود را ندارند. ذهن آنان از تكرار رنج مي برد. ويژگي اين افراد فكر كردن مدام در مورد برخي مسائل است. اما اين افكار اجباري ناخواسته وجود دارد. اختلال جبري فكري، مزاحم بيماران وسواسي مي شود.
اين افراد معمولا مضطربند. نگراني از اتفاق هايي كه ممكن است رخ دهند هيچگاه فكر اين بيماران را رها نمي كند. كمال گرايي، ايده آل طلبي، وظيفه شناسي و نارضايتي از خود از ديگر ويژگي هاي اين بيماران است. آنها سعي مي كنند به خوبي از عهده تمام كارها برآيند.
گاهي اين فكر موجب مي شود تا بيماران براي انجام كارهاي معمولي بيش از حد لازم انرژي مصرف كنند. كندي در كارهاي بيماران وسواسي بيش از همه عارضه اي به چشم مي خورد. در مورد علت وسواس حرف و حديث هاي زيادي وجود دارد.
برخي كارشناسان معتقدند: بايد ريشه اين بيماري را در كودكي افراد جست. مدارا نكردن والدين با فرزندان مي تواند زمينه هاي وسواسي شدن بچه ها را به وجود بياورد.
سازش نداشتن والدين با كودكان در زمينه خوب يا بد بودن مسائل، مراقبت از خود، نحوه دستشويي رفتن و موارد مشابه هر يك مي توانند در زمينه فكري فرزندان در آينده دور يا نزديك تاثيرگذار باشند.
معضلي براي همه سنين
گروهي از روانپزشكان نيز دوگانگي آموزشي و تربيتي در محيط هاي درون و بيرون خانه را از عمده ترين دلايل ايجاد تناقض و تضاد ميان شخصيت افراد مي دانند. اين گروه معتقدند: افراد با قرار گرفتن در محيط هاي مختلف دچار ترديدها و دودلي هاي منجر به وسواس مي شوند. به عنوان نمونه، با مقايسه تميزي سرويس بهداشتي خانه و يك هتل سرراهي نسبت به تميزي دستشويي خانه خود وسواس بيمارگونه نشان مي دهند.
به عقيده هلسون، ضايعه اي ارگانيك (مادرزادي) ناشي از اختلال هاي شيميايي مغز در نقل و انتقال مواد شيميايي مغذي نيز مي تواند منجر به اين بيماري شود.
چنانچه اين بيماري در سنين پايين تر آغاز شود، ماندگاري اش بيشتر خواهد بود. دهه سوم و چهارم زندگي انسان ها اوج بروز اين اختلال است، اما اين به آن معني نيست كه بيماري وسواس در سنين جواني و سالمندي ديده نمي شود.
عده اي معتقدند وسواس در ميان زنان بيشتر از مردان شايع است، اما وسواس تنها مختص پاكيزگي افراطي نيست. گروهي از اين بيماران نسبت به برخي امور احتياطي زندگي خود دقت عمل بيشتري نشان مي دهند.
اين معضل زن، مرد، كودك، نوجوان، جوان و پير نمي شناسد. روانشناسان بر هم خوردن تعادل رواني و رفتاري خود را در سازگاري با محيط در تعريف اين عدم تعادل و اختلاف آشكار عنوان كرده اند. روانكاوان نيز از غريزه واخورده و ناخودآگاه افراد در ايجاد حالتهاي خاص مانند فكر، ميل يا عقيده اي خاص درباره اين بيماران خبر مي دهند.
به طور كلي انجام كارهاي سريالي ناشي از ترس و اضطراب درافراد وسواسي فراوان ديده مي شود.
گروهي از محققان براين باورند كه 40 درصد اين بيماري ها از والدين به فرزندان رسيده و 60 درصد عامل ابتلاي افراد به وسواس شيوه تربيت دركودكي است.
بنابراين اجتناب، تكرار، مداومت درانجام امور،ترديد و دودلي از ديگر ويژگيهاي اين بيماران است.
شايع ترين انواع تيك هايي كه باعث بروز مشكلات شديد خانواده ها مي شود، از مسائل باطني انسان ها سرچشمه مي گيرد.
وسواس، بي ريشه و قوي است. نيرويي كه به بيمار امرو نهي مي كند.
بنابر گزارش هاي منتشر شده، 15 درصد مردم دنيا به اختلال هاي اضطرابي و وسواس مبتلا هستند اما كسي نمي گويد مراقب باشيد وسواس نگيريد درحالي كه خسارتهاي خانوادگي و اجتماعي وسواس از بسياري از بيماري هاي ديگر بيشتر است.
درمورد ميانگين سن شروع وسواس نيز هنوز اختلاف نظر وجود دارد. برخي شروع آن را 15تا 20سالگي مي دانند و معتقدند كمتر از 20 درصد موارد شروع علائم اين بيماري پس از 35سالگي ظاهر مي شوند.
روان شناسان معتقدند 6 تا 8 سالگي بهترين زمان دريافت ويروس رواني انسانهاست. مادران سختگير با ايرادهاي بي مورد فرزندان كوچك خود را درگير افكار وسواس گونه مي كنند. بنابر اين وسواس علت بسياري از بيماريهاي مهم رواني مانند افسردگي اضطراب و بدبيني به شمار مي رود.
وسواس نوعي بيماري جبري است . خانم ها بيش از مردان به اين بيماري مبتلا مي شوند.
جالب اينكه به عقيده محققان از روي دستان افراد مي توان شرايط سلامتي آنها را سنجيد . اگر فردي دستان خشك و گرم داشته باشد، او سالم است. اما دستان سرد و خيس از بيماري هاي روحي افراد حكايت مي كند.
درهرحال بالا رفتن ميزان اضطراب، ايجاد حساسيت هاي ويژه در بعدي فكري و عملي، پنداره هاي غلط، كاسته شدن ارتباطات اجتماعي، تغيير تمايلات روزمره و زناشويي از مهم ترين علايم اين بيماري هستند.
از سوي ديگر آموزش مهارت هاي زندگي، بهداشت رواني، مراقبت هاي فردي، اطلاع رساني هاي فردي و گروهي مي تواند درآگاه سازي مردم نسبت به اين بيماري موثر باشد.
پرهيز از تمسخر ونصيحت دائمي
اگر دركنارتان يك بيمار ديابتي يا قلبي باشد، براحتي يا بيماري او كنار مي آييد. اما پذيرفتن بيمار وسواسي براي خانواده ها دشوار است. اين موضوع مدت درمان اين بيماران را طولاني مي كند. بنابر اين برخورد با «وسواسي» ها نيز نيازمند اصلاحات است.
دراين ميان سودجويان با تبليغات فريبنده از درمان هاي چند ساعته وسواس خبر مي دهند. ناآگاهي مردم جامعه هم به امور دامن مي زند.
وسواس هم مثل هراختلال رواني ديگر قابل پيشگيري است. محيط هاي سرد و بي احساس خانوادگي زمينه ساز پرورش كودكان وسواسي هستند؛ پس با گرم كردن محيط هاي خانه مي توان از رشد اين بيماري جلوگيري كرد.
درمقابل هنگام برخورد با بيماران وسواسي بايد از هرگونه تمسخر و نصيحت دائمي و برخوردهاي سخت وخشن دوري گزيد روانپزشكان معتقدند وسواس درمان قطعي دارد. امروزه تا حدود 90 درصد موارد درمان هاي دارويي به كاهش علائم و درمان قطعي اين بيماري مي انجامد.بنابراين از خانواده ها مي خواهيم به جاي برخوردهاي نادرست با اين بيماري به روانكاوان و روان شناسان مراجعه كنند.

 عرق زياد مغز را پير مي كند!

نتايج بررسي هاي دانشمندان انگليسي نشان مي دهد كه 90 دقيقه عرق كردن مداوم، مي تواند مغز را به اندازه يك سال پير كند.
محققان دانشگاه كالج «كينگ» لندن در تحقيقات خود دريافتند كه 90 دقيقه تعريق و از دست رفتن آب بدن به طور مداوم، براي مثال در اثر دوچرخه سواري زير آفتاب، مي تواند مغز را به اندازه يك سال پير كند.
به گفته اين محققان، مغز به طور كلي از آب تغذيه مي كند و بنابراين شرايط بي آبي موجب مي شود كه در كمتر از چند دقيقه قشر خاكستري شروع به جمع شدن كرده و عملكردهاي نرمال مغزي آهسته شود و اگر مغز به طور ثابت در يك رژيم كم آبي مزمن باقي بماند، حتي مي تواند در راندمان كاري و تحصيلي تأثيراتي منفي برجاي بگذارد.
اين دانشمندان، مغز گروهي از نوجوانان را بعد از يك ساعت و نيم، دوچرخه سواري، اسكن كردند؛ برخي از اين نوجوانان در زمان دوچرخه سواري لباس زيادي پوشيده بودند كه حداقل از سه لايه تشكيل شده بود و ديگران تنها يك پيراهن و شلوارك ورزشي به تن داشتند.
گروه اول در اثر تعريق حدود دو ليتر آب از دست دادند و اسكن مغز آنها نشان داد كه بافت مغزي اين گروه كاهش يافته است.
در آزمايش شناختي، گروه «عرق كرده ها» سختي و كندي بيشتري در پاسخگويي به تست ها را نشان دادند.
براساس گزارش ديلي ميل، اين محققان در اين باره گفتند «ما در اين نوجوانان انقباض كلي بافت مغزي را ديديم كه انقباضات معادل يك سال پير شدن مغز بود.»

 آلودگي هاي گوشخراش

آلودگي هوا از يك سو و آلودگي شنيداري از سوي ديگر روح، روان و سلامت جامعه را به شكل جدي تهديد مي كنند.
اما بوق زدن، تنها يكي از هزاران عامل توليد صداهاي ناهنجار و آلودگي روزافزون صوتي شهرها به شمار مي رود.
بررسي آمارها نشان مي دهد 30 درصد ساكنان نزديك فرودگاه ها به دليل آلودگي هاي صوتي ناشي از پرواز هواپيماها حداقل با 60 درصد انواع اختلال هاي خواب روبه رو هستند.
صداهاي ناهنجار كارخانه ها، جا به جايي بار و ساخت و سازهاي درون شهري و دستگاه هاي تهويه ساختمان ها ادامه اين ناهنجاري ها به شمار مي روند.
نتايج آخرين تحقيقات دانشمندان دانشگاه مينه سوتا درآمريكا نشان مي دهد كه پرندگان درهياهوي ترافيك شهرهاي بزرگ بلندتر آواز مي خوانند تا صدايشان را به گوش ديگران برسانند.
در مجموع آلودگي هاي صوتي مطرح شده عوارض فراواني به دنبال دارند.
بخشي از اين آلودگي ها استرس هاي شغلي را افزايش مي دهند. شلوغي اطراف و بالا بودن ميزان آلودگي هاي صوتي در محيط هاي شغلي عوارض خاصي به دنبال دارند. سرو صدا استرس مي آفريند. آدم هايي هم كه استرس را تجربه كنند به احتمال زياد دچار مشكلات جسماني و رواني مي شوند.
صداهاي بين 120تا 140 دسي بل علاوه بر آسيب هاي شنوايي، روح و روان انسان ها را نيز به شدت به خطر مي اندازند.
اختلال هاي گوارشي، بيماري هاي روده، معده، التهاب روده بزرگ و سوزش هاي دروني از ديگر نتايج استرس هاي محيطي به شمار مي روند. در بسياري از بيماري هاي گوارشي، سامانه عصبي افراد آسيب مي بينند. پيري زودرس، كاهش عمر، برهم خوردن تمركز و كاهش تحريك پذيري اندام هاي حسي و ميگرن از ديگر عوارض آلودگي هاي خطرناك صوتي اند.
كاهش تحمل صداهاي آلوده
دراكثر كشورها شهرداري ها تامين كننده امنيت اجتماعي شهروندان هستند. معمولا خانه ها از مترو، فرودگاه، كارخانه ها و ديگر مراكز توليد صدا فاصله دارند. اما درشهرهاي آلوده ماشين ها آزادانه بوق مي زنند. هيچ مانعي براي ساخت و سازهاي بي رويه و ايجاد خانه هاي مجاور اين مراكز توليد صوت وجود ندارد.
اين درحالي است كه آلودگي هاي صوتي ميزان مرگ و مير انسان ها را نيزافزايش مي دهد.
رنگ پريدگي، افزايش فشار خون و انقباض رگ ها، پايين آمدن درجه حرارت،تغيير ضربان قلب و حالات ماهيچه هاي بدن از ديگر عوارض زندگي شلوغ و پرصداي شهري است.
صاحبان مشاغل سخت نيز به نحوي از عوارض اين آلودگي ها رنج مي برند. كارگران كارخانه هاي چوب بري مجبورند در تمام مدت فعاليت صداي 125 دسي بلي اره هاي سنگين را بشنوند. اين صداهاي آزاردهنده علاوه برعوارض ياد شده منجر به كاهش حس لامسه انگشتان و بيماري ونيال (نوعي بيماري عصبي كه گهگاه با سردرد همراه است) مي شود.
دراين ميان شدت صدا از يك سو و ميزان نزديكي افراد به منابع اصلي توليد صدا، مداومت و تكرار صداها آثار بدتري به جا مي گذارند.
ساكنان شهرهاي بزرگ همواره از عبور وسايل نقليه سنگين شكايت دارند.
نگراني هاي مستمر، خستگي هاي رفع نشدني و دگرگوني هاي دائمي يا موقتي رفتار شهرنشينان در بمباران صوتي اطراف آنان ريشه دوانده است.
پايين آمدن آستانه تحمل و رفتارهاي پرخاشگرانه انسان ها نيزبه دليل تحمل صداهاي آلوده اطرافشان است. آدمي كه شب تا صبح از آسايش و خواب شبانه محروم باشد و به طور طبيعي نمي تواند صبح خوب و زيبايي داشته باشد.
چه بايد كرد؟
بيش از 40 درصد انرژي ساختمان هاي شيشه اي به هدر مي رود ضمن آن كه آلودگي صوتي در اين ساختمان ها بيشتر است.
بنابراين استاندارد كردن شيشه ها مي تواند دركاهش ورود صداهاي مزاحم به درون ساختمان ها تاثير بگذارد.
تغيير در سامانه حمل و نقل شهري يكي از راه حل هاي مناسب است.
توسعه حمل و نقل عمومي نيز به عنوان مهم ترين عامل كاهش آلودگي صوتي است و جالب اينكه يك اتوبوس مناسب، 30 اتومبيل اضافه شخصي را از سطح شهر جمع مي كند.از طرف ديگر آشكار نبودن عوارض آلودگي هاي صوتي موجب شده اند تا ناهنجاري عصر جديد جدي گرفته نشود.
اما سردرد، مشكلات گوارشي، ناراحتي هاي شنوايي و هزار و يك بيماري ديگر كه ناشي از آلودگي هاي محيطي و صوتي است شوخي بردار نيستند.
كثيفي اصوات عفونت هاي جزئي به وجود مي آورند و موجب كاهش ايمني بدن در مقابله با ابتلا به سرماخوردگي مي شود شنيدن صداي وزوز و چيزي شبيه به سوت كشيدن گوش از دستاوردهاي ديگر صنعتي شدن شهرهاست.
صداهاي شديد مانند انفجارها باعث پارگي و از هم گسيختگي پرده گوش مي شود. آسيب هاي داخلي گوش به هيچ عنوان درمان پذير نيستند. عصب هاي داخلي گوش حساسيت زيادي دارند. تماس مزمن گوش با صوت بيش از 80 دسي بل نزديك به 8 ساعت در طول روز آسيب هاي غيرقابل برگشت به وجود مي آورند.
در واقع عوارض ناشي از آلودگي هاي صوتي در مراحل اوليه قابل تشخيص نيست. اين بيماري ها، نخست هيچ علامتي از خود نشان نمي دهند. «وزوز» گوش نخستين علامت افت شنوايي به شمار مي رود.
جالب است بدانيد شدت صوت قابل قبول براي انسان ها زير 40 دسي بل است. اين در حالي است كه گذشته از كارخانه ها، راه آهن، مترو، فرودگاه و موارد مشابه حتي خيابان هاي شهري مانند تهران هم داراي آلودگي شديد صوتي است. اين امر سلول هاي حساس داخلي گوش را دچار آسيب مي كند.
بلند شدن صداي زنگ تلفن هاي همراه هم قصه جديدي است. آهنگ هاي ناهنجار و گوش آزار از يك طرف و بلند بلند حرف زدن صاحبان تلفن همراه در فضاهاي بسته از سوي ديگر بر اعصاب انسان ها اثر مي گذارد.
نسبت به رابطه مستقيم استفاده از تلفن همراه وافزايش ناباروري را هم نبايد دست كم گرفت. آلودگي هاي صوتي و امواج ساطع شده از گوشي هاي تلفن همراه و بستن اين تلفن ها به كمربند، اختلال هاي هورموني را در افراد افزايش مي دهد. آلودگي هاي صوتي علاوه بر ايجاد استرس بر تمام سلول هاي بدن انسان تأثير مي گذارند. يادتان نرود آلودگي صوتي موتورسيكلت ها بسيار بيشتر از خودروهاست.
سنگيني و فرسودگي وسايل باربرهنگام حركت و توقف، آلودگي هاي صوتي را افزايش مي دهند، گرچه داخل تعداد زيادي از خودروهاي جديد پرسر و صداتر از خودروهاي كهنه اند اما با اين حال نوسازي وسايل حمل ونقل شهري مي تواند در كاهش اين ناهنجاري ها بسيار مؤثر باشد.
كاستن آلودگي هاي صوتي ناشي از صداي زنگ تلفن، تلويزيون و راديو پخش آرامش نسبي را به ساكنان خانه بازمي گرداند. پليس شهرداري و ديگر ارگان هاي مسئول نيز مي توانند اين عوامل را بيرون از خانه كنترل كنند.
حذف منابع توليد صداهاي خطرناك، ضدصدا كردن ساختمان ها و واحدهاي مسكوني، دو جداره كردن شيشه پنجره ها به اضافه موارد يادشده مي توانند به كاهش صداي كثيف كمك كنند.
عليرضا سزاوار

 5بيماري كه به تغييرات آب و هوا وابسته اند

رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با اعلام اينكه درحال حاضر ميزان بروز 14بيماري عفوني و واگيردار در دنيا با تغيير شرايط اقليمي افزايش يافته است، افزود: 5مورد از اين بيماري ها در ايران در اولويت هستند.
به گزارش مهر، دكتر «محمدمهدي گويا» در نخستين نشست تدوين راهبرد ملي تغييرات آب و هوا و اثرات آن بر سلامت با بيان اينكه مالاريا، سالك، آنفلوآنزا، وبا و تبهاي خونريزي دهنده ويروسي در ايران از بيماري هاي اولويت داري هستند كه تغييرات آب و هوايي در بروز آنها مؤثر است، گفت: بيماري سرخك ارتباط تنگاتنگي با تغييرات آب و هوايي دارد.
وي با اشاره به افزايش همه گيري برخي بيماري ها با تغييرات آب و هوايي گفت: تا پيش از اين تصور مي شد تنها تعداد محدودي از بيماري ها براثر تغييرات آب و هوايي شيوع مي يابند درحالي كه امروز شاهد افزايش روزافزون تعداد اين بيماري ها هستيم.
گويا افزود: درحال حاضر 14 بيماري عفوني و واگيردار در دنيا وجود دارند كه با تغيير شرايط اقليمي ميزان بروز آنها افزايش يافته است كه 5مورد از اين بيماري ها از جمله مالاريا، سالك، آنفلوآنزا، وبا و تب هاي خونريزي دهنده ويروسي در ايران از بيماري هاي اولويت دار هستند.
رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت ادامه داد: براساس بررسي هاي انجام شده بيماري سرخك ارتباط تنگاتنگي با تغييرات آب و هوايي دارد و برهمين اساس توجه به اين تغييرات در كنترل بيماري ها ضرورتي اجتناب ناپذير است.
گويا با بيان اينكه تغييرات آب و هوايي سه تأثير عمده درخصوص بيماري هاي واگيردار دارند، گفت: افزايش مخازن حيواني و وفور حشرات، طولاني تر شدن زمان انتقال برخي از بيماري ها و افزايش نقل و انتقال حيوانات و حشرات و جابه جايي انسان ها از جمله اين تأثيرات است.
وي با تأكيد بر اينكه براي مقابله با اين جريان بايد بسترهاي لازم فراهم شود، افزود: به همين منظور بايد نظام مراقبت از بيماري ها بازنگري و نظام پيش بيني همه گيري ها تقويت شود.
رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: براي موفقيت در اين زمينه بايد ضمن بازنگري در تعريف همه گيري ها و آستانه اپيدمي ها ارزيابي دقيقي نسبت به آسيب پذيري در برابر تغييرات آب و هوايي انجام دهيم.

 شبيه سازي برخورد شهاب سنگ غول پيكر به زمين

گروهي از زمين شناسان آلماني و آمريكايي توانستند تأثيرات برخورد يك شهاب سنگ غول پيكر به زمين را در يك مدل رايانه اي شبيه سازي كنند.
به گزارش مهر، دانشمندان پرينستون و دانشگاه «لودويگ- مكسي ميليان» در مونيخ با تهيه يك مدل رايانه اي توانستند گسترش زمين لرزه حاصل از برخورد شهاب سنگ غول پيكر Chicxulub به زمين در 65ميليون سال قبل را شبيه سازي كنند.
اين تحقيقات با هدف بررسي سطح ويراني زمين در صورت برخورد با يك شهاب سنگ عظيم انجام شد. اين مدل رايانه اي شكل بيضوي از زمين را با ويژگي هاي سطحي و عمقي اقيانوس ها شبيه سازي كرده است.
در حقيقت در 65ميليون سال قبل شهاب سنگ غول پيكري به زمين برخورد و در Chicxulub مكزيك يك گودال بزرگ ايجاد كرد. برپايه ارزيابي ها، قدرت اين شهاب سنگ دو ميليون برابر قدرت يك بمب هيدروژني بوده و توانسته دايناسورهاي سراسر دنيا را منقرض كند.
اين محققان در اين خصوص توضيح دادند: پس از برخورد شهاب سنگ، امواج زمين لرزه اي همانند امواج آب پس از پرتاب يك سنگ، در تمام جهت ها حركت مي كنند. در شرايط ايده آل، امواج در اطراف زمين حركت مي كنند ودر هر نقطه اي از سياره بر روي سطح يك تأثير خاص به وجود مي آورد. مدل ما نشان مي دهد از آنجا كه زمين بيضي شكل و سطح آن ناهمگن است، اين امواج در مناطق مختلف با سرعت هاي متفاوتي حركت كرده و حتي بر روي ساختار داخلي زمين نيز اثر گذاشته اند.
براساس گزارش PhysCrgcom، اين مدل همچنين توانسته است فرضيه اي را مورد بررسي قرار دهد كه براساس آن برخورد Chicxulub به زمين توانسته منجر به بروز فوران هاي آتشفشاني در Deccan Traps واقع در هند غربي شود كه در اثر انتشار گازهاي حاصل از اين فوران ها و در نتيجه كاهش پرتوهاي خورشيدي تابيده به سطح زمين، دايناسورها منقرض شده اند.
اين دانشمندان افزودند: ما دريافتيم حداكثر جابه جايي سطح زمين به دليل زلزله هاي ناشي از برخورد شهاب سنگ كه در گذشته 15متر محاسبه شده بود بايد به 3تا 5متر كاهش يابد.

 اسپري معجزه گر براي كاهش اشتها

يك اسپري طبيعي كه قادر است ظرف چند روز پس از مصرف، موجب كاهش اشتها و ميل به پرخوري شود به كمك افرادي مي آيد كه قصد دارند وزن خود را كم كنند.
به گزارش ايسنا، اين اسپري در حال حاضر وارد بازار دارويي انگليس شده و طرفداران بسياري پيدا كرده است. محصول جديد كمكي موثر براي افرادي خواهد بود كه در تلاش براي رژيم گرفتن و لاغر شدن هستند.
به گزارش روزنامه ديلي ميل، اسپري جديد «فول فست» نام دارد و توليدكنندگان آن ادعا مي كنند كه محصول جديد آنها صددرصد از مواد طبيعي ساخته شده است. يكي از تركيبات اسرارآميز در توليد اين اسپري «گريفونيا» نام دارد كه منبع سروتونين است و احساس سيربودن را كنترل مي كند. محلول اين اسپري همچنين حاوي جلبك «كلامات» است كه تاثيرات روانشناسي مثبتي روي خلق و خو دارد و نيز داراي ماده اي موسوم به «گوارانا» است كه يك تحريك كننده بوده و دو برابر قوي تر از كافئين است.
اسپري «فول فست» روي زنان مبتلا به اضافه وزن آزمايش شده و توانسته در 8 هفته احساس گرسنگي را تا حد زيادي در آنها كاهش دهد.
اين مطالعه در مجله بين المللي «چاقي» منتشر شده است.

 آنفلوآنزاي معده

آنفلوانزاي معده اساسا اصطلاح شايعي است كه براي عفونت ويروسي «گاستروآنتريت» يا همان ورم معده و روده به كار مي رود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عفونت ويروسي «گاستروآنتريت» شامل التهاب معده و روده به دليل فعاليت ويروس ها در دستگاه گوارش است. يك نكته بسيار مهم در هنگام مواجه با بيماري آنفلوآنزاي معده اين است كه اين عضو مي تواند التهاب ويروسي خود را محدود كند و بنابراين معمولا به خودي خود بهبود مي يابد. اما اگر اين بيماري شما را نگران و رنجور كرده است، اولين اقدام موثر اين است كه رژيم غذايي خود را تغيير دهيد تا به درمان مشكل خود كمك كنيد.
براي اين منظور فقط كافي است مايعاتي را كه بدنتان در طول بيماري از دست داده، جايگزين كنيد. به اين ترتيب خواهيد ديد كه در طول يك مدت كوتاه بهبود خواهند يافت. همچنين بايد مراقب تغذيه خود در زمان ابتلا به آنفلوآنزاي معده باشيد.
به گزارش پايگاه اينترنتي هيلبلاگ، هر چند برخي افراد معتقدند كه نوشيدن مايعات كافي براي جبران آب و الكتروليت هاي از دست رفته به منظور بهبود اين بيماري كافي است، اما توجه به اين نكته بسيار حياتي است كه برخي از مواد غذايي مي توانند يك بيماري را تشديد كنند و منجر به آسيب ديدگي بيشتر معده و روده شوند. بنابراين توجه به يك برنامه تغذيه اي مناسب در اين شرايط حائزاهميت است. يك قانون مهم براي فرد مبتلا به اين عفونت ويروسي، استراحت دادن به روده هاست. البته اين قانون به معني نخوردن و گرسنه ماندن نيست بلكه منظور از آن، خوردن مواد غذايي ملايم، سبك و با هضم راحت شامل موز، برنج، سيب و نان تست است. با اين نوع مواد غذايي، دستگاه گوارش هرگز دچار فشار و استرس نمي شود.
زماني كه از اين عفونت خلاص شديد، بايد از مصرف هر غذايي كه دوباره موجب بروز اين مشكل مي شود، پرهيز كنيد. پيشگيري از آنفلوآنزاي معده بسيار مهم است چون ابتلا به آن خطر دي هيدراته شدن (از دست رفتن آب بدن) را تشديد مي كند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14