(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 13 آذر 1390- شماره 20089

نگاهي به تأثير نهضت عاشورا بر بيداري اسلامي ( بخش پاياني)
قيام حسيني؛ الگوي هميشه تاريخنگاهي به تأثير نهضت عاشورا بر بيداري اسلامي ( بخش پاياني)
قيام حسيني؛ الگوي هميشه تاريخ

پريسا جلالي
نهضت امام حسين(ع) حركتي عظيم و تحول آفرين است. اقدامي سترگ كه انسان ها را از درون متحول مي سازد و همه ابعاد سياسي و اجتماعي زمان را در برمي گيرد و فراتر از زمان نسل ها را در مي نوردد.
ماه محرم امسال حال و هواي ديگري دارد. بيداري اسلامي رخ داده در خاورميانه قطعا عاشوراي پررنگ تري رقم خواهد زد چرا كه آزادگي در اين كشورها رنگي تازه يافته و آزادي خواهي مفاهيم ديگري را در دفتر تاريخ ثبت خواهد كرد و آن مكتب حسين(ع) يعني توحيد، اخلاص، بندگي، ايثار، جانبازي و شهادت است.
موج بيداري اسلامي كه در كشورهاي عربي به وجود آمده بنيان حكومت هاي خودكامه، مستبد، سر سپرده و غيرديني را متزلزل و يكي را بعد از ديگري ساقط مي كند.
اگر چه در ظاهر اين قيام ها از تونس آغاز شد و سپس نوبت به مصر، ليبي، يمن و بحرين رسيد و موج جديدتر آن در عربستان و اردن در حال تكوين است اما واقعيت امر اين است كه نهضت بيداري اسلامي از انقلابي فرا تاريخي و فرازميني سرمشق گرفته است.
نهضتي كه بايد براي جست وجويش به دهه60 هجري سرزد.
همه؛ تشنه عاشورا
همان طور كه آيت الله نوري همداني نيز بدان تاكيد دارد مردم جهان امروز تشنه معارف اهل بيت(ع) و عاشورا هستند. همه حركت ها از عاشورا الهام مي گيرد، ما مي خواهيم مانند امام حسين(ع) حكومتي را به دنيا نشان دهيم كه اسلامي باشد مانند انقلابي اسلامي كه الگو گرفته از قيام امام حسين(ع) است.
و يا حجت الاسلام نقويان كه مي گويد: «نهضت بيداري اسلامي كه امروز شاهد آن هستيم نشأت گرفته از عاشورا است. امروز حتي در شهر منهتن آمريكا، وقتي روز عاشورا فرامي رسد، شهردار منهتن نيز نام امام حسين برايش آشناست.»
بسياري از انقلاب ها و قيام هاي آزادي خواه و رهايي بخش كه بعد از سال 60هجري قمري به وقوع پيوست به نحوي از انقلاب كربلا تأثير پذيرفته است، حتي جنبش هاي آزادي بخش كه رهبران آن مسلمان نبودند، مانند انقلاب ضد استعماري هند كه گاندي رهبري آن را برعهده داشت متأثر از قيام عاشورا بود.
بنابراين نهضت بيداري اسلامي كه سال ها قبل در ايران و برخي ديگر از كشورها شكل گرفت و امروز سراسر كشورهاي عربي اسلامي را فراگرفته است ريشه در آن نهضت عظيم دارد و اينكه رهبران نهضت هاي بيداري به سيدالشهداع(ع) اقتدا كرده اند و مبارزه عليه ظلم و ستم را از انقلاب عاشورا و رهبر آزادگان جهان امام حسين(ع) يادگرفته اند.
آيت الله عباس كعبي عضو مجلس خبرگان رهبري هم در اين رابطه به ظرفيت هاي پيدا و پنهان در حوادث كربلا اشاره و تصريح مي كند: «هميشه كربلا داراي ظرفيت احياي ملت ها و امت هاست، قطعا روحيه جهاد و شهادت در راه اسلام و تراژدي غم بار كربلا و مظلوميت خاندان اهل بيت(ع) الهام بخش همه مسلمانان و آزادي خواهان جهان است.»
در روايتي از رسول گرامي اسلام هم داريم كه شور حسيني هرگز تحت هيچ شرايطي سرد نمي شود و ملت حسيني و عاشورايي ملت زنده اي است، كربلا و عاشورا نقشه و تدبير الهي براي حفظ دين بود و تكليف شرعي براي قيام و مبارزه با ظالمان و جهاد در راه خدا و تلاش براي تأسيس حكومتي ديني تا مرز شهادت يك انسان معصوم مانند امام حسين(ع) است.
به اعتقاد وي شور و نشاط حسيني ملت ايران الهام بخش ملت هاي منطقه براي نهضت بيداري اسلامي است.
سرنوشتي مشابه براي حاكمان ظالم
مردم كشورهاي اسلامي در خاورميانه كه امروز بيداري اسلامي را فرياد مي زنند همان درد و رنجي را متحمل مي شدند كه ملت روزگار امام حسين(ع) از آن در سختي بودند.
اغلب اين حاكمان بي كفايت، وابسته به بيگانگان و فاسد بودندو بر بيت المال و سرمايه هاي ملي مسلمانان تسلط يافته و حكومت مي كردند.
بن علي، حسني مبارك، معمر قذافي از نظر اخلاقي و رفتارهاي فردي و روش حكومتي مانند يزيد بودند و بسياري از حاكمان ديگر همانند آل خليفه، آل سعود و آل صالح شباهت هاي زيادي با حكومت يزيد دارند.
ارتباط و همكاري با رژيم صهيونيستي و آمريكا قرباني كردن مردم براي رسيدن به مطامع خود، غارت اموال و دارايي ملي و بيت المال نمونه هايي از رفتار آنان است.
يزيد و اطرافيان او نيز بر جان، مال و ناموس مسلمانان مسلط شده و دستورات دين را يكي بعد از ديگري تحريف مي كردند. خودكامگي يزيد و فسادي كه دربارش به راه انداخته بود از او شخصيتي منفور ارايه مي داد كه اگر حاكميت دولت اسلامي به او واگذار مي شد مشخص نبود چه سرنوشتي در انتظار حكومت اسلامي و احكام ديني است.
دولتمردان كشورهاي عربي كه امروز در محاصره بيداري اسلامي دست و پا مي زنند نيز براي خوشايند غرب از مردمشان مي خواستند در برابر خواسته هاي نامشروع و غيرقانوني شان تسليم شوند. آنها چنان پشت احكام اسلامي و ديني به خدمت نزد اربابان غربي مشغول بودند كه متوجه خشم انقلابي مردم شان نشدند و در عرض چند هفته و ماه سراشيبي سقوط را طي كردند.
امام حسين(ع) در برابر بدعت ها و خواسته هاي نامشروع يزيد ايستاد و با قيام خود به همه انسان ها درس آزادي و بيداري آموخت و راه رهايي از استبداد و استكبار را به بشريت نشان داد.
همان اتفاقي كه در ماجراي امروز تونس، مصر، ليبي، بحرين و اردن رخ داد و ملت هاي تشنه آزادي اما دربند را نجات داد.
آيت الله كعبي مي گويد:« امروز توجه به مكتب حسيني و شعائر و مناسك حسيني به عنوان يك حركت الهام بخش ملت ها بيش از پيش آزادگان جهان را به خود جلب كرده و مكتب حسين(ع) يعني مكتب توحيد و اخلاص و مكتب جهاد و شهادت. به همين علت مي توان گفت بيداري اسلامي نشات گرفته از مكتب سيدالشهدا(ع) است. »
احمد زادهوش معاون فرهنگي تبليغي سازمان تبليغات اسلامي نيز آموزه هاي عاشورايي را الگوي ديگر انقلاب هاي آزادي خواه جهان مي داند.
وي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «انقلاب اسلامي ايران از نهضت عاشورا الهام گرفت و پس از سه دهه در اثر گفت وگو با نخبگان و توده ها و افكار عمومي جهان بدون هيچ گونه درگيري ارتباط با ديگر مذاهب نصيب ما شد و توانستيم آموزه هاي عاشورايي كه منجر به پيروزي انقلاب اسلامي ايران شد را به ديگر جوامع اسلامي صادر كنيم.»
زادهوش ادامه مي دهد:« قطعاً يكي از عوامل تاثيرگذار بر بيداري اسلامي منطقه صدور همين افكار و ارزش هاي ناب حسيني(ع) بود و ملت ايران در اين زمينه موفق عمل كرد.»
اين مقام مسئول در سازمان تبليغات اسلامي اضافه مي كند:« فراتر از بيداري اسلامي متاثر از عاشورا كه در منطقه خاورميانه اتفاق افتاده است بايد به جنبش وال استريت اشاره كنيم كه آن هم آزادي خواهي و رهايي از بندهايي است كه عنكبوت غرب به دور مردم مظلوم پيچيده است. »
وي وحدت را رمز موفقيت ملت هاي مسلمان و ديگر جوامع آزادي خواه مي داند و تاكيد مي كند: «ملت ها مي توانند با اتكا به ارزش هاي والاي قيام عاشورا نهضت حسيني را در عمل زنده بدارند و عليه طاغوت زمان كه امروز دول غربي و رژيم صهيونيستي است، بايستند. »
حسين(ع) اسوه اي فراتر از زمان
بيداري اسلامي به راستي يك جريان است. جرياني كه دولت هاي مستبد را به نوبت به ورطه سقوط مي برد و به جاي آن حكومتي اسلام گرا مي نشاند.
اين بيداري اسلامي يكي از ثمرات پربركت در قرن حاضر تلقي مي شود كه محصول قيام عاشورا است.
موضوعي كه مريم معين الاسلام، استاد جامعه الزهرا(س) بدان اشاره داشته و تصريح مي كند: «انقلاب اسلامي ايران از عاشورا الهام گرفته و يكي از ثمرات الهام گرفته جريان عاشوراست و اينها همه با هم مرتبط هستند دشمنان نيز به خوبي اين را دريافتند كه بيداري اسلامي تحت تاثير جريان عاشوراست.»
وي مي گويد: «حتي زنان بحرين بارها اين مساله را مطرح كرده اند كه ما از حضرت زينب(س) الگو گرفتيم و چيزي كه انگيزه بخش زنان بحريني براي حضور در ميدان انقلاب است، الگو گرفته از حضرت زينب(س) است.»
به همين علت است كه وي به اهميت مراسم عزاداري امام حسين(ع) تاكيد دارد و اظهار مي كند:« اين مجالس بايد منجر به بيداري شعور شيعيان در عصر حاضر شود و روحانيون سعي نمايند كه نسبت به تاثيرپذيري جريان بيداري اسلامي و جايگاه حركت آفرين جريان عاشورا صحبت و جوانان را هوشيار كنند كه در مقابل بيداري اسلامي مسئول هستند.»
هدف، نابودي استكبار
هدف اصلي مردم كشورهاي مسلمان و زجركشيده منطقه كه شاهد قيام هاي عمومي در آنها هستيم، نابودي استبداد و استكبار و برپايي حكومت اسلامي است حكومتي كه وابستگي به اجانب را طردكند.
«اين خواسته مردم كشورهاي اسلامي كه بايد خيلي زودتر از اينها انجام مي شد تاثير گرفته از انقلاب امام حسين(ع) و ياران وفادار آن حضرت است.»
«محمود درقدمي » كارشناس مسايل سياسي با بيان اين عبارات مي خواهد تاكيد كند كه منشا بيداري اسلامي و تحولات اخير را بايد در نهضت عاشورا جست وجو كنيم. هدف اصلي قيام امام حسين(ع) آنجا كه مي فرمايد: «انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي علي ابن ابي طالب(ع)» يعني هدف من از اين سفر، امر به معروف و نهي از منكر و خواسته ام از اين حركت، اصلاح مفاسد امت و احياي سنت و قانون جدم، رسول خدا(ص) و راه و رسم پدرم، علي بن ابي طالب(ع) است. »
وي نيز در گفت و گو با گزارشگر كيهان به شباهت هاي حكام مستبد و وابسته منطقه با حكام اموي كه بويي از دين و اسلاميت نبرده بودند اشاره و تاكيد مي كند:« كشورهاي تونس، مصر، ليبي، يمن، و كشورهاي حاشيه خليج فارس بيش از آنكه به اراده مردمي و پشتوانه ديني معتقد باشند به دول غربي كه خود دچار مشكلات زيادي در ارتباط با مردم شان هستند، وابسته و متكي بودند. البته اكنون بايد گفت دول غربي با مشخص شدن سقوط نظام هاي ديكتاتوري منطقه به اصطلاح با مردم در شعار همراه شده اند. »
مردم منطقه در بيداري اسلامي خواهان كرامت انساني هستند كه سيد و سالار شهدا امام حسين(ع) به عنوان بهترين نماد عزت و آزادگي و مكارم انساني به آنها هديه داده است و انسان هاي آزاده او را الگوي بارز از صلابت و ايثار مي دانند و با تاسي از آموزه هاي عظيم نهضت آن امام همام تحول شگرفي در دنيا پديد مي آورند.
به راستي ملت هاي مستضعف جهان با مشاهده شكست هاي پياپي غرب دريافتند رژيم صهيونيستي، آمريكا و برخي كشورهاي غربي ديگر تواني براي مهار نيروهاي انقلابي ندارند و همين انگيزه خوبي شد تا تحول جديدي را در منطقه رقم بزنند. »
اين كارشناس سياسي ادامه مي دهد: «مسلمانان جهان مخصوصاً ملل عرب امروز
به پا خواسته و در برابر ستمگري هاي حكومت هاي سرسپرده به غرب مبارزه و مقاومت مي كنند چون به امام حسين(ع) اقتدا كرده و درس انقلاب و مقاومت را از نهضت عاشورا آموخته اند. »
وي تاكيد مي كند «كه پذيرش هيچ الگويي به جز عاشورا نمي تواند وضعيت ذلت بار مسلمانان تحت ظلم حكام فاسد كشورهاي عربي را تغيير دهد كه خوشبختانه بسياري از مسلمانان در كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي عربي اين حقيقت را دريافته اند و در نهايت هم به پيروزي رسيدند.
در واقع فقط در اين صورت است كه دشمنان اسلام فكر تسلط سرزمين هاي اسلامي و غارت سرمايه ملل مسلمان را براي هميشه از ذهن دور خواهند كرد. »
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14