(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 26 دی 1390- شماره 20122

چالش هاي زندگي مشترك
ارتباط فراموش شده
منابع غذايي مهم براي حفظ سلامت مو
بفرماييد سبزي
مولتي ويتامين انتخابي شما
يك گردو در روز نسخه سحرآميز سلامتي
بحران ميانسالي
ماده غذايي را قبل از سرخ كردن نمك نزنيد
استحمام سموم را از بدن دفع مي كندچالش هاي زندگي مشترك

زوجين در زندگي زناشويي خود با چالش هاي زيادي روبه رو هستند و براي حل مشكلات بايد در نقش هاي مختلفي ظاهر شوند. براي پيوستن به جرگه و زوج هاي موفق به توصيه هاي زير توجه كنيد:
در عين احساس نزديكي با همسرتان، هويت خود را حفظ كنيد
زوج هاي موفق در كنار يكديگر هويت پيدا مي كنند. آنها مي توانند جملات ناتمام طرف مقابل را به پايان برسانند، واكنش او را در موقعيت هاي مختلف حدس بزنند و احساساتش را درك كنند. آنها درگير يك بازي دوطرفه هستند ولي در عين حال به حريم خصوصي همسرشان احترام مي گذارند، اين زوج ها ميان «با هم بودن» و «جدايي از يكديگر» تعادل برقرار مي كنند و همسرشان را همانند كف دست مي شناسند. البته تقريبا! با شناخت همسر خود زمينه هاي خشنودي او را فراهم كنيد. شما در ضمن بايد از خودتان نيز شناخت كافي داشته باشيد.
شما بايد همسر و والدين خوبي باشيد
صاحب فرزند شدن لذت بخش ترين لحظات زندگي انسان را رقم مي زند ولي مي تواند بحران آفرين باشد. برخي از مردها پس از پدر شدن احساس انزوا و عدم امنيت كرده و تصور مي كنند كه همسرشان به آنها توجهي ندارد. از سوي ديگر برخي از زنان آنچنان غرق در وظايف مادري مي شوند كه از همسر خود غافل شده ولي دليل بي اعتنايي او را درك نمي كنند!
در اين زمان است كه فاصله ميان زوجين زياد مي شود. امكان دارد مرد به دوستان، كار يا اعتياد پناه ببرد و زن اوقات زيادي را با كودكش صرف كند. اگر آنها نتوانند در زندگي خود تعادل برقرار كنند ازدواج شان به خطر مي افتد.
ميان خانواده، كار و زندگي اجتماعي خود تعامل برقرار كنيد
اگر از دوستان تان بپرسيد خانواده خود را ترجيح مي دهند يا كارشان را، تمام آنها گزينه اول را انتخاب مي كنند ولي بسياري از آنان روزي را مي بينند كه مدارج ترقي زندگي شغلي را طي كرده اند اما در زندگي خانوادگي با مشكلاتي روبرو شده اند. مشكل اين افراد آن نيست كه وقت كافي در اختيار ندارند، اگر مردم حقيقتا بر اين عقيده باشند كه خانواده در اولويت قرار دارد روزي پنج دقيقه هم كه شده در كنار خانواده سپري مي كنند. يادتان باشد همه ما مي توانيم همزمان همسر، كارمند و شهروند خوبي باشيم.
ميان خانواده خود و والدين تان مرزبندي كنيد
هر چند ممكن است برخي از مردم اين كار را بي وفايي بدانند ولي جدا شدن از خانواده و سرمايه گذاري بر روي خانواده جديد بخشي از روند رشد انسان است.
زوجين بايد رابطه خود را با هر دو خانواده تعريف كنند. شما مي توانيد فرزندي دوست داشتني، همسري مهربان و برادر و خواهري خوش قلب داشته باشيد.
همسرتان را حتي در لحظات بحراني دوست داشته باشيد و از وي حمايت كنيد.
در بيشتر ازدواج ها تا زماني كه اوضاع بر وفق مراد پيش مي رود مشكلي وجود ندارد ولي به محض رخ نمودن معضلات، زندگي مشترك به بن بست مي رسد.
پس از بروز مشكلات زوجين با يكديگر مشاجره مي كنند و اين كار ميزان استرس را در خانواده افزايش مي دهد. همواره از همسرتان جانبداري كنيد و از مضطرب كردن او بپرهيزيد.
عاشق و حامي همسرتان باشيد.
هر كسي دوست دارد از حمايت و محبت ديگران- به خصوص همسرش- برخوردار باشد. همسرتان را آن گونه كه هست بپذيريد. كدام يك از ويژگي هاي او را بيشتر مي پسنديد؟ زوج هاي موفق نسبت به هم احساس غرور مي كنند و پاسخ محبت هاي يكديگر را به بهترين نحو مي دهند.
شعله شور و اشتياق را در زندگي خود روشن نگاه داريد
زوج هاي موفق شور و اشتياق خود را تا پايان عمر حفظ مي كنند و هر زمان كه به ياد مراسم عروسي و اوايل ازدواج مي افتند دچار شعف مي شوند. آنها حتي پس از 50-40 سال چنين احساسي دارند و درواقع تجديد خاطرات باعث استحكام رابطه اين زوجين مي شود.
ترجمه- آذر شايان

 ارتباط فراموش شده

با گسترش ارتباطات و اطلاعات در دوران كنوني و با وجود نهادهاي مختلف آموزشي، تربيت كودكان همچنان از مهم ترين كاركردهاي خانواده است. سهل انگاري والدين در تعليم و تربيت كودكان و واگذار كردن اين مسئوليت از سوي آنان به ساير نهادها موجب اخلال در امر آموزش كودكان شده است.
بسياري از والدين تصور مي كنند مدرسه و رسانه تربيت كودكان را به تنهايي برعهده دارند. بنابراين براي نهاد خانواده در اين زمينه چندان نقشي قائل نيستند. اين در حالي ست كه اگر اخلالي در كاركرد آموزشي خانواده ايجاد شود كودكان در اين خانواده ها بيشتر در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار مي گيرند.
«انا كراتون» روانشناس مركز تحقيقاتي ملبورن معتقد است: كودكان ما در عصري زندگي مي كنند كه عصر انفجار اطلاعات نام گرفته است. اين عصر شرايط جديدي در پيش روي همه اعضاي جامعه قرار داده است. سايت هاي اينترنتي، صدها كانال تلويزيوني و گسترش روزافزون شبكه هاي ارتباطي، خانواده ها را با مسائل جديدي روبه رو كرده است. با اين همه نقش خانواده در مسائل تربيت كودكان به خصوص در سنين 5 تا 6 سال داراي اهميت ويژه است.
اما بايد در نظر داشت كودك در كنار خانواده، از مدرسه و رسانه هاي گروهي نيز تاثير مي گيرد. هر چند كه هيچ نهادي همانند خانواده در آموزش پذيري و تربيت كودكان تاثيرگذار نيست.
بيشترين مسئوليت خانواده مربوط به گروه سني 1 تا 7 سال است. نقش كودك، شخصيت، رفتار و خودپنداري كودك در هفت سال اول زندگي شكل مي گيرد. به اعتقاد او، كودك تا سن 7 سالگي بايد در خانواده و تحت آموزش و پرورش پدر و مادر بخصوص مادر قرار گيرد.
بهترين مقطع براي آموزش كودكان همين رده سني است، كودكان و نوجوانان در اين مقطع سني به صورت جدي آمادگي آموزش و پرورش را دارند و در گروه سني 13 تا 23 سال خانواده بايد به صورت گفتمان دوطرفه با فرزند رفتار كند.
با اين وجود در عصري زندگي مي كنيم كه دغدغه پدران و مادران بسيار شده است، به گونه اي كه خانواده كاركرد اصلي خود را در ارتباط با آموزش فرزندان فراموش كرده است.
حتي در برخي خانواده ها به دليل اشتغال مادر و پدر، فرزندان در مهدهاي كودك آموزش مي بينند. در اين ميان مفاهيمي كه در محيط هاي آموزشي به فرزندان انتقال پيدا مي كند، گاهي در چارچوب فرهنگ خانواده نيست.
در جامعه كنوني كه هم زن و هم مرد شاغل هستند كودكان كمتر والدين را مي بينند. در اين صورت نقش تربيتي كودكان به درستي اعمال نمي شود. اين در حالي ست كه طبق وظيفه و سرمايه گذاري اصلي خانواده بايد در آموزش و پرورش كودكان باشد. اما هم اكنون خانواده ها بيشترين سرمايه گذاري را روي مسكن و يا داشتن زندگي مرفه مي گذارند.
با اين كه كودك از بدو تولد به تدريج آموزش ها و مهارت هاي زندگي را در خانواده ياد مي گيرد، اما نبايد مدرسه و رسانه ها را در اجتماعي شدن و آموزش كودكان فراموش كرد. شايد آنچه كه در سال هاي اخير خودنمايي كرده است، بي توجهي نهادهاي آموزشي براي پرورش كودكان است.
مدرسه يك محيط دوم براي كودك است. اگر چه يكي از وظايف مدرسه تربيت كودكان است، اما به دليل وجود آدم هاي متفاوت، اين نهاد اثر مطلوب را در آموزش و اجتماعي شدن كودك ندارد. رسانه هاي جمعي نيز الگوهاي ذهني براي كودك به وجود مي آورد. اگر اين الگوها متناسب با رفتار كودك در محيط خانوادگي نباشد، تأثير زيادي بر روي كودكان ندارد.
در خانواده هايي كه به دلايلي در انجام وظايف تربيتي خود دچار مشكل مي شوند و به درستي مفاهيم آموزشي را به كودكان آموزش نمي دهند، كودك در سنين بالاتر دچار مشكلات فراواني مي شود.
از سوي ديگر هم نبايد مدارس خلاقيت و استعداد دانش آموزان را ناديده بگيرند وگرنه در چنين فضايي نبايد توقع داشت كه كودكانمان آموزش ها و تربيت مناسب را به خوبي فراگيرند. محيط مدرسه نبايد براي كودكان محيط تصنعي باشد و بايد متناسب با روحيات كودك شكل گيرد. با توجه به اين موضوع نقش خانواده در آموزش كودك بسيار پراهميت است.
با اين اقدام محيط مدرسه از حالت تصنعي و اجباري به حالت اختياري و عاطفي تبديل مي شود و آنجاست كه آموزش براي كودك شيرين مي شود.
عليرضا ضياعي

 منابع غذايي مهم براي حفظ سلامت مو

برخي از مواد غذايي تاثير مهم و بيشتري درسلامت موها دارند. براي مثال پروتئين، اساس و پايه نياز بافت هاي بدن مانند مو، ناخن و پوست است و درمواد غذايي مثل مرغ و ماهي و گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنيات و حبوبات به وفور يافت مي شود. اين ماده حياتي درمواد نشاسته اي مثل نان، برنج، ماكاروني و حتي سبزي ها نيز به ميزان كمي موجود است.
اكثر مردها و بسياري از زنان با بالا رفتن سن دچار ريزش مو مي شوند.
كارشناسان كتابخانه ملي پزشكي آمريكا مي گويند؛ علل ريزش مو مي تواند به افزايش سن، عوامل وراثتي و يا تغييرات هورموني مربوط باشد. البته ريزش ناگهاني موها اغلب ناشي از عوامل مختلفي شامل استرس جسمي يا احساسي است.
براساس گزارش سايت اينترنتي هلت دي نيوز، اين كارشناسان فهرستي از فاكتورهايي را منتشر كرده اند كه عوامل موثر در ريزش مو هستند. اين عوامل عبارتند از:
- ابتلا به يك عفونت جدي يا تب شديد
- زايمان
-تجربه يك جراحي مهم و يا ابتلا به بيماري هاي جدي يا ناگهاني كه موجب از دست رفتن خون زياد مي شود.
- قرارگرفتن درمعرض استرس شديد احساسي
-يك رژيم غذايي نامناسب به ويژه اگر حاوي پروتئين اندك باشد.
-مصرف داروهاي خاص مانند داروهاي ضد افسردگي يا برخي از داروهاي قلب و قرص هاي ضد بارداري و يا مسكن هاي گروه NSAIDS بنابراين گزارش، شير و لبنيات هم منابع غني از كلسيم، منيزيم و پروتئين هستند. همچنين مصرف ويتامين هاي گروه B يكي از راه هاي درمان ريزش مو است. منابع غذايي غني از اين ويتامين شامل جگر، موز، مغز آفتابگردان، ماهي، مرغ، جوانه گندم، آلوي خشك و غلات سبوس دار هستند.
آنتي اكسيدان ها نيز در حفظ سلامت موها بسيار موثر هستند كه بيشتر در سيب زميني شيرين، هويج، اسفناج پخته، كدو، روي و سلنيوم يافت مي شوند. بيشتر ميوه ها و سبزي ها منابع غني از آنتي اكسيدان ها هستند.
آنتي اكسيدان ها مولكول هايي هستند كه اثر مخرب راديكال هاي آزاد را در بدن خنثي مي كنند و همچنين موجب ساخته شدن تارهاي جديد مو استحكام آن ها مي شوند.
علاوه بر اين ها، اسيدهاي چرب امگا-3و امگا-6نقش مهمي درحفظ سلامت مو و جلوگيري از خشكي، شكستگي، خارش و شوره سر و درنهايت پيشگيري از ريزش مو دارند.

 بفرماييد سبزي

سبزي ها يكي از بهترين منابع تأمين كننده آب، فيبر غذايي، موادمعدني بويژه پتاسيم، منيزيم، كلسيم، آهن و ويتامين ها مانند آ، ث، اسيدفوليك و كا است و با برخورداري از مقادير بالاي انواع رنگدانه هاي گياهي مانند كاروتنوئيدها در رديف موادغذايي سلامتي بخش و پيشگيري كننده از بسياري بيماري ها قرار مي گيرد.
سبزي ها داراي كمترين ميزان چربي و كالري بوده و در عين حال سيركننده است. بنابراين بايد در برنامه غذايي افراد داراي اضافه وزن به مقدار بيشتري مورد استفاده قرار گيرد.
گروه سبزي ها
انواع سبزي هاي برگ دار، انواع كلم، هويج، بادمجان، انواع كدو، نخود سبز، لوبياسبز، قارچ، گوجه فرنگي، خيار، فلفل، پياز، باميه و... در گروه سبزي ها قرار دارند كه حاوي انواع ويتامين ها، موادمعدني و رنگدانه هاي مفيد گياهي هستند.
ميزان مصرف سبزي ها
توصيه مي شود روزانه 5-3 واحد از موادغذايي اين گروه در برنامه غذايي گنجانده شود، هر يك واحد از گروه سبزي ها برابر است با يك ليوان سبزي هاي خام برگ دار (مانند اسفناج و كاهو)، نيمي از يك ليوان سبزي هاي پخته يا خام خرد شده، نصف ليوان نخود سبز، لوبيا سبز و هويج خرد شده يا يك عدد گوجه فرنگي متوسط
چرا بايد سبزي بخوريم؟
- گوجه فرنگي: گوجه فرنگي يكي از پرمصرف ترين سبزي هاي دنيا بوده و داراي مقادير قابل توجهي پتاسيم، ويتامين ث و فيبر غذايي و همچنين از غني ترين منابع رنگدانه آنتي اكسيدان ليكوپن است كه موجب كاهش خطر سرطان پروستات در مردان مي شود.
همچنين ليكوپن موجب كاهش سكته هاي قلبي، جلوگيري از آسيب و خرابي مفاصل، ماهيچه ها و حتي سلولهاي مغزي در سالمندان مي شود.
كدو، كاهش دهنده خطر ابتلا به سرطان پروستات
- كدوها: تحقيقات نشان داده است مصرف منظم انواع كدوها به خاطر داشتن رنگدانه هاي گياهي پيش ساز، ويتامين آ (كاروتنوئيدها) و ويتامين هاي ث و اي موجب كاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان بالاي 60 سال مي شود.
همچنين مقادير زياد بتاكاروتن در انواع كدوهاي سبز و زرد باعث كاهش خطر ابتلا به آب مرواريد در سالمندان مي شود.
- خيار: خيار با در برداشتن 96درصد آب از جمله سبزي هايي است كه به عنوان برطرف كننده تشنگي بخصوص در آب و هواي گرم مورد استفاده قرار مي گيرد.
- باميه: باميه ها منبع خوبي از ويتامين ث و منيزيوم بوده و حاوي 90درصد آب و مقادير مناسبي از فيبر غذايي است.
هويج پخته، بهتر از هويج خام!
- هويج: هويج از بهترين سبزي هاي حاوي ويتامين آ است و براي تقويت بينايي و بهبود سيستم ايمني در پيشگيري از بيماري ها بسيار مفيد است. براي جذب بهتر ويتامين آ موجود در هويج، بهتر است به صورت پخته مصرف شود.
كلم منبع غني ويتامين ث و فيبر
- انواع كلم: كلم ها با داشتن 92درصد آب از منابع غني به منظور تأمين ويتامين ث و فيبر غذايي بوده و به عنوان يك سبزي بوته اي داراي مقادير قابل توجهي از تركيبات گياهي هستند كه مي تواند به پيشگيري از بروز بعضي سرطان ها كمك كند.
اگر مي خواهيد لاغر شويد، بادمجان بخوريد!
- بادمجان: بادمجان با داشتن 92 درصد آب و مقداري پتاسيم يكي از مواد غذايي كم انرژي محسوب مي شود كه براي رژيم هاي غذايي كم كالري استفاده مي شود.
- فلفل: فلفل ها در انواع رنگ هاي سبز، قرمز، نارنجي و... در طعم هاي مختلف شيرين و تند وجود دارند و منبع خوبي از ويتامين ث و پيش ساز ويتامين آ (بتاكاروتن) هستند.
لوبياسبز، معجزه اي براي كاهش پرفشاري خون
- لوبياسبز: لوبياي سبز اغلب در تمامي فصول سال در دسترس هستند و با داشتن 89درصد آب منبع خوبي از ويتامين ث و فيبر غذايي نيز هستند. همچنين لوبياي سبز منبع خوبي از پتاسيم هستند كه مي توانند به كاهش پرفشاري خون كمك كنند.
حداقل يك ليوان از انواع سبزي ها در طول هفته استفاده كنيد
در هر وعده غذايي به ويژه ناهار، شام و نيز ميان وعده ها از انواع سبزي ها استفاده شود.
در تهيه انواع سوپ ها، آش ها، خوراك ها و يا خورشت ها از سبزي ها استفاده مي شود.
از سبزي ها به صورت سبزي خوردن يا انواع سالاد و يا در كنار غذا استفاده كنيد.
در مورد كساني كه اضافه وزن دارند از سبزي هاي نشاسته اي مانند سيب زميني سرخ شده، ذرت، نخودفرنگي و كدو حلوايي به طور متوسط بيش از يك ليوان در هفته مصرف نكنند و بيشتر از ساير سبزي ها استفاده كنيد. حتي الامكان در تهيه سالادها و يا ذرت پخته و يا سيب زميني سرخ شده از سس هاي بدون چربي و يا ساير چاشني ها استفاده كنيد.
براساس آخرين اطلاعات موجود براي كنترل بيماريهاي مزمن حداقل يك ليوان از انواع سبزي ها در هفته استفاده كنيد.

 مولتي ويتامين انتخابي شما

وقتي دائم اين توصيه را مي شنويم كه ويتامين ها تاثير مهمي در كاهش احتمال بروز سرطان ها و ساير بيماري ها دارند به فكر مي افتيم كه اين املاح ضروري را به بدن خود برسانيم،اما سوال اين است كه كدام ويتامين دراين زمينه بيشتر به ما كمك مي كند؟
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، سايت اينترنتي ارگانيك مقاله اي را با هدف كمك به انتخاب بهترين گزينه ها منتشر كرده است.
دراين مقاله به هشت نكته كاربردي اشاره شده كه هنگام انتخاب مولتي ويتامين مناسب خودتان مي توانيد از اين نكات كمك بگيريد. اين دستورالعمل ها عبارتند از:
1- از ويتامين هايي استفاده كنيد كه برچسب شركت هاي توليدكننده مطمئن را دارند به اين ترتيب اطمينان خواهيد داشت كه محصول مربوطه واقعا حاوي همان مواد و تركيباتي است كه روي برچسب آن چاپ شده است.
2- سن، جنسيت و شرايط جسمي خود را همواره درنظر بگيريد و مولتي ويتاميني را انتخاب كنيد كه فرمول آن مخصوص شرايط شايسته شده باشد.
3- اگر محصول مورد نظر تاريخ انقضاء ندارد از خريد آن خودداري كنيد. حتي مولتي ويتامين ها هم بايد تازه باشند تا خواص خود را حفظ كنند.
4-هيچ ريزمغذي به تنهايي عمل نمي كند يعني براي تاثيرگذاري و عملكرد مناسب نيازمند وجود ريز مغذي ها و املاح ديگر است. بنابر اين درجست وجوي طيفي گسترده از ويتامين ها، املاح معدني، آنزيم ها، اسيد آمينه و آنتي اكسيدان ها باشيد.
5- از مكمل هايي استفاده كنيد كه فاقد هر نوع ماده اعتيادآور مثل قند، نشاسته، گلوتن يا رنگ ها و طعم دهنده هاي مصنوعي باشند.
6- املاح معدني را انتخاب كنيد كه فرآيند
«Chelation» را پشت سرگذاشته باشند. اين فرآيند در واقع اسيدهاي چرب با اسيد آمينه ها را به املاح پيوند مي زند و به جذب آنها در بدن كمك مي كند.
7- اگر گياهخوار هستيد درخريد محصول مورد نظر خود دقت كنيد. چون بسياري از محصولات حاوي روغن هاي ماهي با ماده حاصل از گوشت يا ماكيان هستند.
8- بالاخره اينكه از يك مولتي ويتامين استفاده كنيد كه از مواد ارگانيك تهيه شده باشد.
مولتي ويتامين ارگانيك عاري از مواد شيميايي مصنوعي، آفت كش ها، هورمون هاي رشد و آنتي بيوتيك ها است كه پرهيز از تمام آنها حائز اهميت است.

 يك گردو در روز نسخه سحرآميز سلامتي

در حالي كه متخصصان تغذيه و سلامت تاكيد مي كنند كه مصرف يك مشت از مغز خشكبار در روز خطر بروز بيماريهاي قلبي را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد، مغز گردو علاوه بر اين مزيت، خواص بسيار ديگري نيز براي بدن دارد و مصرف روزانه يك عدد مغز گردو شما را از پزشك بي نياز مي كند.
مغز گردو منبع غني از چربي هاي مفيد و با ارزش يعني اسيدهاي چرب امگا-3 است كه در ماهي و تخمه كتان يافت مي شوند. اين چربي ها خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي را كاهش مي دهند. علاوه بر اين، چربي هاي امگا-3 در تقويت سيستم ايمني بدن بسيار موثر هستند، خاصيت ضدالتهابي فوق العاده دارند و از بدن در برابر آرتريت، آسم، پسوريازيس، سندرم پيش از قاعدگي (PMS) و انواع خاصي از سرطان ها محافظت مي كنند.
اين اسيدهاي چرب كه در مغز گردو، تخمه كتان و نيز ماهي يافت مي شوند در عين حال خاصيت ضدافسردگي دارند و براي بيماران مبتلا به شيزوفرني، مانيا- افسردگي، اختلال دو قطبي و بي ثباتي هاي خلقي مفيد هستند.
مغز گردو رژيم غذايي غني براي كاهش سطح كلسترول بد و كاهش خطر امراض قلبي و عروقي است. بعلاوه مغز گردو با كاهش ميزان كلسترول بد خاصيت ضدالتهابي دارد و عملكرد اندوتليال را بهبود مي بخشد. نقصان در عملكرد اندوتليال باافزايش خطر بيماريهايي چون فشار خون بالا، ديابت، سطح غيرعادي كلتسرول و بيماري قلبي مرتبط است.
به گزارش روزنامه اكسپرس، علاوه بر اين ها، مغز گردو حاوي تركيبات محافظ اعصاب مانند ويتامين اي، فوليت، ملاتونين، پلي فنول ها و آنتي اكسيدان ها است. اين تركيبات در بهبود كاركرد مغز و به تاخير انداختن روند پيري بسيار موثر هستند.

 بحران ميانسالي

زندگي يك فرآيند رشد پيوسته و توقف ناپذير است و در نهايت، مرگ انتهاي رشد در دنياي مادي و سفر به عالم معنويات و به عبارتي نوعي ارتقاي درجه است. انسان در زندگي خود همواره از شكلي پست تر مي ميرد و به مقامي بالاتر نايل مي شود. در رحم مادر رشد مي كند و پا به اين كره خاكي مي گذارد. از كودكي به نوجواني، جواني، ميانسالي و پيري مي رود. همان طور كه همه ما تجربه كرده ايم، گذار از يك مرحله زندگي به مرحله ديگر، فرايندي رنج آور است. اما آن سوي اين ديوار، دنيايي بهتر با لذات بيشتري در انتظار ماست. شايد اگر بتوانيم با يك جنين صحبت كنيم، از ورود به اين كره خاكي ترس داشته باشد، اما نمي داند پس از پشت سرگذاشتن مرحله مرگ دوران جنيني و تولد دوره نوزادي، به دنيايي بسيار وسيع تر كه اصلاً با عالم محدودي كه او در آن قرار داشته قابل مقايسه نيست وارد مي شود. اين موضوع در خصوص مرگ نيز صادق است.
اما همه ما در حين فرايند رشد خود در دنياي مادي، دوران گذار مختلفي كه گاهي براي برخي از ما با درد و رنج زيادي همراه بوده است را تجربه كرده ايم. ممكن است در دوران ورود به برهه جواني، افسرده شده باشيم، با سؤالات بي جواب بي شماري مواجه شده باشيم، به پوچي رسيده باشيم يا به فكر خودكشي افتاده باشيم. در صورتي كه امروز كه از وراي آن به آن دوران مي نگريم، به ترس هاي كم اهميت خود مي خنديم.
ميانسالي هم يك مرحله گذار است كه سن قطعي خاصي براي آن وجود ندارد. اما به طور كلي ممكن است از سي و اندي سالگي تا پنجاه سالگي يا بالاتر رخ دهد.
اين، زماني است كه فرد به خود نهيب مي زند و با خود مي گويد: «عمر مفيدت گذشت، در اين سال ها چه كردي؟ ديگر فرصت زيادي نداري.»
همه ما به كرات شنيده ايم كه وقت طلاست. اما چند نفر از ما معناي اين ضرب المثل را درك كرده ايم؟ مسلماً زماني قدر اين نعمت را خواهيم دانست كه آن را از دست بدهيم.
چه كساني به شدت از بحران ميانسالي رنج مي برند؟
افرادي كه عمر خود را بي هدف سپري كرده اند. با ناآگاهي و بي توجهي به فعاليت هايي پرداخته اند كه برايشان معني و مفهوم خاصي نداشته يا بالاجبار به اموري مشغول بوده اند كه به آن علاقه اي نداشته اند. روياها و آرزوهاي خود را قرباني كرده اند. سلامتي و نشاط خود را با بي توجهي به سرعت از دست داده اند و...
چه بايد كرد؟
شمايي كه هنوز به بحران ميانسالي مبتلا نگشته ايد اگر بي هدف در كوچه هاي جواني قدم مي زنيد و معتقديد هنوز خيلي فرصت داريد هوشيار باشيد! بحران ميانسالي در آينده در كمين شما خواهد بود. هيچ كس بيش از اندازه فرصت ندارد. هر قدر هم كه براي پيشرفت و موفقيت بشتابيد، همواره افرادي جلوتر از شما حركت مي كنند. در اين دنيا بي نهايت شگفتي هست كه شما هنوز كشف نكرده ايد و شما بي نهايت استعداد بالقوه داريد كه هنوز به فعليت درنياورده ايد.
نگذاريد به دوره ميانسالي برسيد وزماني متوجه اين موضوع بشويد كه وقت كافي نداريد. آگاه باشيد كه مسئله آزاردهنده اي به نام «بحران ميانسالي» در آينده شما را تهديد مي كند.
مليكا بهزادي

 ماده غذايي را قبل از سرخ كردن نمك نزنيد

به گفته كارشناسان تغذيه از افزودن نمك به ماده غذايي قبل از سرخ كردن بپرهيزيد، زيرا نمك نقطه دود روغن را پايين مي آورد و باعث مي شود، روغن زودتر تخريب شود.
قبل از اين كه موادغذايي را به داخل روغن بيندازيد، بايد ابتدا روغن را تا درجه حرارت مناسبي گرم كنيد (مثلا تا حدود 190 درجه سانتيگراد). در اين حرارت، درسطح موادغذايي، سريعا يك لايه محافظ شبيه به يك لايه عايق تشكيل شود كه باعث مي شود روغن نتواند از ماده غذايي عبور كند و ماده غذايي فقط با حرارت غيرمستقيم و با هدايت گرمايي از اين عايق، پخته و سرخ مي شود.
اگر روغن تا اين درجه حرارت داغ نشده باشد، قبل از اينكه لايه عايق تشكيل شود، روغن به درون غذا نفوذ مي كند و باعث مي شود تا حالت روغني (گريسي) پيدا كند و اگر هم روغن زيادتر از حد داغ شود، باعث مي شود لايه محافظ (عايق) غذا بسوزد.
بايد از افزودن نمك به ماده غذايي قبل از سرخ كردن آن بپرهيزيد، زيرا نمك نقطه دود روغن را پايين مي آورد و باعث مي شود روغن زودتر تخريب شود. همچنين نمك باعث مي شود رطوبت درسطح غذا جذب شود وقتي غذا به درون روغن اضافه شد، روغن به بالا پاشيده شود. اگر لازم باشد، نمك را مي توان قبل از خوردن غذا اضافه نمود.
از ظروف آلومينيومي براي سرخ كردن غذا و نگهداري روغن استفاده نكنيد. نمك به كار رفته در غذا باعث تخريب ظروف آلومينيومي مي شود. آلومينيوم به درون روغن وارد شود كه مسموميت زاست. از ظروف آهني و مسي هم اجتناب كنيد، زيرا روند تخريب روغن را تسريع مي كنند.
طبق توصيه متخصصان از انباشتن زياد موادغذايي در روغن اجتناب كنيد، زيرا باعث مي شود حرارت روغن پايين بيايد و روغن قبل از تشكيل لايه عايق به داخل غذا نفوذكرده و غذا چرب شود.

 استحمام سموم را از بدن دفع مي كند

حمام كردن يكي از مسائل ضروري زندگي افراد است؛ استحمام براي دفع سموم و مواد اضافي بدن مفيد است و افرادي كه در مناطق سردسير زندگي مي كنند نيز استحمام برايشان بسيار اهميت دارد چراكه مواد زائد بهتر دفع مي شود.
استحمام مواد زائد را تحليل و رقيق مي كند همچنين از طريق عرق و ادرار، بخاراتي كه در بدن توليد مي شود، از بدن خارج مي شود.
بهترين حمام، حمامي است كه فضاي بزرگ، سقف بلند و آب گرم داشته باشد همچنين بهتر است در حمام از خوردن آب و موادغذايي پرهيز شود چرا كه موجب بروز برخي اختلالات خواهد شد.
افراد براي استحمام يك باره زير دوش آب نروند و بدن خود را كم كم به آب نيم گرم عادت دهند و سپس زير دوش بروند چراكه به يك باره رفتن زير دوش مي تواند اثراتي براي بدن آنها داشته باشد.
حمام كردن از نظر دين اسلام نشانه نظافت و بهداشت فردي است. حمام كردن قبل از اينكه گرسنگي برطرف شود مي تواند موجب لاغري افراد شود و در طب سنتي اگر افراد ناشتا قبل از مصرف غذا استحمام كنند موجب از بين رفتن بلغم و سردي و تري بدن آنها مي شوند و فرد شاداب تر مي شود.
خواب آوري، گشايش منافذ بدن، پاكي پوست، از بين رفتن مواد زائد، كشاندن موادغذايي به سطح پوست و رفع خستگي از مزاياي اصلي استحمام است.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14