(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 3 اسفند 1390- شماره 20150

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
تا چه قبول افتد و... ؟ ! (يادداشت روز)
رقابت فشرده 3444 كانديدا در 207 حوزه انتخابيه
ريگ (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
گزارش خبري مأموريت پنهان آمريكا به قطر براي مقابله با ايران در منطقه
چين: سياست آمريكا دوگانه است زيربار تحريم ايران نمي رويم
اعتراف بي بي سي: 4 گروگان ايراني در سوريه تحت شكنجه هستند
چه جوري جنبش كنيم ؟ ما يك درصد هم نيستيم! (خبر ويژه)
دبيركل حزب الله محبوب ترين رهبر عرب خاورميانه است (خبر ويژه)
شكست در 25 بهمن تير خلاص را به تحريم انتخابات زد (خبر ويژه)
نتانياهو: فشار سنگين بهار عربي امنيت اسرائيل را به خطر انداخته است (خبر ويژه)
ياران خاتمي يكي پس از ديگري جا خالي مي دهند (خبر ويژه)
خودمان را گول نزنيم! ما كاره اي نيستيم (خبر ويژه)تا چه قبول افتد و... ؟ ! (يادداشت روز)

شايد برخي از عزيزان، مخصوصا دو عزيز بزرگواري كه نامي از آنها در يادداشت پيش روي خواهد آمد، اين وجيزه را مصداق «درازدستي» يك «كوته آستين» به ساحت بزرگان تلقي فرمايند و به ملامت، اين بيت خواجه شيراز را خطاب به نگارنده بر لب آرند كه؛
زاهد پياله پيما، صوفي غرابه بر دوش
اي كوته آستينان، تا كي درازدستي؟!
در پاسخ اما، نه به جسارت- كه از اين قلم دور باد- بلكه به ارادت، مي توان و بايد آن بيت لسان الغيب را پاسخي از ديگر شاعر شيرين سخن شيراز، پيش نهاد؛
گاه باشد كه كودكي نادان
به غلط بر هدف زند تيري
و اين قصه را كه سر دراز دارد به كوتاه سخن دنبال مي كنيم، باشد كه انشاءالله الرحمن «قبول افتد» و «درنظر آيد».
1- اين داستان از قضاوت حضرت امير عليه السلام را همگان شنيده و به خاطر دارند كه دو زن ادعاي مادري كودكي را داشتند و بر ادعاي خود پاي فشرده و دست بر نمي داشتند و هنگامي كه امير مومنان(ع) بعد از پند و اندرز فراوان، هر دو را در ادعاي خويش پابرجا ديد، وانمود كرد كه قصد دارد كودك را با شمشير، دو نيمه كند و هر نيمه را به يكي از دو مدعي بسپارد! در آن حال، آن كه مادر واقعي بود و كودك را به ژرفاي دل، دلبند خود مي دانست، دست از ادعا كشيد و اميرالمومنين(ع) كودك را به او سپرد.
2- پيش از اين- يكشنبه همين هفته- در يادداشتي با عنوان «سرگردنه كشتي نگيريد» به شرايط حساس كنوني و جايگاه برجسته تر از هميشه ايران اسلامي در معادلات منطقه اي و جهاني اشاره كرده و آورده بوديم كه «امروزه بزرگترين دشواري آمريكا و متحدانش حضور موثر «الگوي ايران اسلامي» و نقش بي بديل و سرنوشت ساز آن در انقلاب هاي اسلامي منطقه است» و نتيجه گرفته بوديم كه براي آنها خدشه دار كردن اين الگو از بالاترين اهميت برخوردار است و در اين ميان، تركيب مجلس اگر چه اهميت فراواني دارد ولي براي دشمن در مقايسه با الگوي انقلاب ساز و بيداري آفرين ايران اسلامي، در اولويت دوم جاي گرفته است. آنجا به اولويت اول پرداختيم و اينجا اولويت دوم را در نظر داريم، و آسيبي كه بي توجهي نسبت به آن مي تواند براي «اولويت اول» در پي داشته باشد. چگونه؟!
3- اين سخن نه خلاف است و نه گزاف، بلكه نكته اي بديهي است و به آساني قابل فهم كه اصولگرايان به مفهوم واقعي آن، بيش از ديگران در بستر اصيل اسلام و انقلاب گام برمي دارند و ديگران اگرچه با عبور از كانال «صلاحيت سنجي» شوراي نگهبان- صرفنظر از برخي اشتباهات احتمالي- «صالح» تلقي مي شوند ولي خانه ملت به قول حضرت امام(ره) «عصاره فضيلت ها» است و جاي آنان كه «اصلح»اند و «شايسته تر»، از اين روي تلاش براي حضور اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي كه باز هم به فرموده امام راحلمان(ره) «در رأس امور» است، ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود. تأكيد مي شود كه اصولگرا به مفهوم واقعي آن مورد نظر است نه هر كس كه زير تابلويي با نام اصولگرايان فلان! و اصولگرايان بهمان! و... حضور پيدا كرده است.
اختلاف اصولگرايان، مثلاً در فهرست 30 نفره تهران- كه شاخص و اثرگذار است- از يكسو پراكندگي آراء را به دنبال خواهد داشت كه عبور فرصت طلبان از اين معبر و ورود آنان به خانه ملت، از جمله پي آمدهاي احتمالي آن است. نيست؟! معلوم است كه هست!
اما پي آمد بعدي، مستقيماً به «الگوي ايران اسلامي» آسيب مي رساند و بي توجهي به آن، بازي در ميدان دشمن و خطرناكتر از مورد اول است. بخوانيد!
4- چند ماهي است كه برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهاي «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداري» از يكديگر فاصله گرفته اند و هر يك از آنها، «بينش و منش» خود را «اصولگرايي ناب»! و ديگري را «زاويه دار با اصولگرايي»! معرفي مي كنند! كه به آن خواهيم پرداخت، اما، آنچه در اين بند از نوشته پيش روي مورد نظراست اين كه؛ هر يك از دو جبهه ياد شده، حلقه اي از طرفداران و هواداران پر و پا قرص دارند كه مانند سردمداران اين يا آن جبهه، خود را اصولگراي ناب و طرف ديگر را «زاويه دار با اصولگرايي» تلقي مي كنند و البته خيل عظيم اصولگرايان يعني توده هاي مردم- كه هميشه تعيين كننده بوده اند- از اختلاف دو جبهه مورد اشاره انگشت حيرت به دندان گزيده و - بدون تعارف و رودربايستي- بايد گفت؛ ضمن آن كه هر دو جبهه را اصولگرا مي دانند اما هيچيك از آنها را اصولگراي مطلق!! و بي عيب و نقص نمي دانند.
اين طيف كه قاطبه و توده هاي هميشه در صحنه اصولگرايان را تشكيل مي دهند به يقين نامزدهاي خود را از روي هيچيك از دو ليست كپي نمي كنند بلكه به فرموده امام راحل(ره) و خلف حاضر او، با معيارها و ملاك هايي كه در اختيار دارند، شايسته ترين ها را چه از اين ليست و چه از آن ليست برمي گزينند. اما در اين بخش از وجيزه پيش روي حلقه هاي اول هواداران مورد نظرند كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را نيروهاي مؤمن و انقلابي و فعال تشكيل مي دهند. افرادي كه در روزهاي حادثه در صحنه حاضر بوده و هستند و تاكنون بار اصلي انقلاب را در ركاب رهبري به دوش كشيده و مي كشند.
و اما، خطر احتمالي كه به آن اشاره شد كجاست؟!
5- آقايان و خانم هاي دست اندركار «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداري» آيا نمي بينيد كه دو حلقه ياد شده از طرفداران هر يك از شما عزيزان، مدتي است كه از هم فاصله گرفته اند و در وحدت و يكپارچگي آنان «ترك» افتاده است؟! آيا مي توانيد انكار كنيد كه شما عزيزان- هر كدام به نوعي و به اندازه اي چه كم و چه زياد- در ايجاد اين «ترك» سهم داشته ايد؟! به سايت ها و نشريات و مصاحبه ها و مقالات چند ماهه اخير خود نيم نگاهي بيندازيد. انگار نه انگار كه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها، گوش خوابانيده و در كمين نشسته اند! راستي! خودتان قضاوت كنيد، در اين مدت چه اندازه به جبهه اصولگراي مقابل خود پرداخته- بخوانيد پرخاش- كرده ايد و چه ميزان به روشنگري و مقابله با دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها تاخته ايد؟! با عرض پوزش و باز هم پوزش، آيا نگران نيستيد كه با غفلت خود نيروهاي حزب اللهي را مقابل هم قرار دهيد؟! از كاه كوه ساخته شود و عده اي براي «هيچ» درهم بپيچند؟! كاش به توصيه هاي دلسوزانه و پدرانه حضرات آيات مهدوي كني و مصباح توجه بيشتري مي فرموديد. عزيزان بزرگوار! آيا توجه داريد كه كدام بيراهه احتمالي، پيش روي است؟!
6- بيراهه احتمالي كه انشاءالله پيش روي نباشد، آن است كه اختلاف هرچند اندك ميان دو حلقه ياد شده به بعد از انتخابات مجلس نهم نيز كشيده شود. برادران و خواهران عزيز و دست اندركار دو جبهه مورد اشاره چه تضميني مي دهند- و مي توانند بدهند- كه بعد از پايان انتخابات مجلس، اختلاف نظرهاي كنوني باقي نماند؟! اگر چنين شود كه اين فقط يك احتمال است و با توجه به نگاه خط پذير حزب الله از حضرت آقا، احتمال آن اندك است- اولا؛ آسيب ناشي از آن مستقيما به الگوي ايران اسلامي وارد خواهد شد و اين الگو را با خدشه روبرو خواهد كرد! ثانيا؛ كمترين آسيب به وحدت و يكپارچگي حزب الله، به دشمن جرات جسارت مي بخشد. راستي! مگر همين حزب الله نبود كه با نگاه به رهبر و مقتداي خود فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 را از كف خيابان جمع كرد، حماسه هاي بي نظير 9 دي و 22 بهمن را آفريد، ترفندهاي حلقه انحرافي را به دست باد سپرد و... ثالثا و رابعا و...
ممكن است بفرمائيد، حزب الله باز هم و براي هميشه چنين خواهد بود. پاسخ مثبت است ولي چرا در حالي كه ايران اسلامي به الگوي پيش روي انقلاب هاي اسلامي منطقه تبديل شده و تاريخ به پرچمداري ولي امر مسلمين به پيچ بزرگ و سرنوشت ساز خود رسيده است، براي حزب الله يعني اصلي ترين، مومن ترين و فداكارترين نيروي سرنوشت ساز انقلاب دغدغه هاي فرعي آفريده شود؟!
7- حالا به نكته اي كه در صدر اين نوشته آمده بود بازمي گرديم. نكته اي كه به خاطر آن، پيشاپيش از محضر بزرگان پوزش خواستيم و آن درخواست از حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي يعني دو پيشتاز عرصه علم و تقوي و انقلاب است كه با نگاه پدرانه خود پادرمياني كنند و فهرست واحدي ارائه فرمايند. بديهي است كه يك فهرست 30 نفره، گنجايش 60 نفر را ندارد. بنابراين با احتساب 5 نامزد مشترك، كناره گيري 25 نامزد از هر دو ليست ضروري و اجتناب ناپذير است. اما، چگونه؟!
الف: كساني كه در مقابل فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 ديرتر از آنچه انتظار مي رفت موضع گرفته اند، اگرچه به خاطر موضع گيري- هرچند اندكي ديرهنگام- خود قابل تقدير هستند و در طيف اصولگرايان جاي دارند ولي شايسته تر- و شايد بايسته تر- آن كه در جايگاه ديگري غير از مجلس شوراي اسلامي به خدمت مشغول باشند. زمينه و جا براي خدمت نه «كم» است و نه «تنگ».
ب: آن عده كه در مقابل حلقه انحرافي و پلشتي هاي آن موضع مشخصي نداشته و يا خيلي ديرتر از آنچه انتظار مي رفت موضع گرفته اند نيز شرايطي دقيقا مشابه گروه الف دارند و شايسته تر آن كه كنار گذاشته شوند و ضمن تقدير از موضع نهايي و كنوني آنها و حضورشان در طيف اصولگرايان به خدمت ديگري غير از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بپردازند.
ج: گفتني است كه «مقابله با فتنه و انحراف» يك ارزش است ولي كساني كه زير اين دو تابلو جمع مي شوند بايد نشانه هاي قابل استنادي از تقابل خود با فتنه و انحراف داشته باشند و ادعا به تنهايي براي حضور در خانه ملت كافي نيست. شماري از اين افراد، وقتي فتنه 88 به زوال گرائيد عليه آن موضع گرفتند و برخي ديگر كساني هستند كه كمترين نشانه اي از برخورد و موضع گيري آنها عليه حلقه انحرافي در هيچ جا ثبت و يا ديده نشده است.
د: آنهايي كه بعد از برملا شدن ماهيت آمريكايي- اسرائيلي فتنه 88 و يا بعد از آشكار شدن انحراف حلقه انحرافي با برخي از عوامل اصلي «فتنه» و «انحراف» در ارتباط بوده اند، نيز مي توانند بخشي از 25 نفر قابل كناره گيري باشند.
هـ: بديهي است كه به هيچوجه سخن از نفي تقابل و ضديت افراد ياد شده با «فتنه» و «حلقه انحرافي» در ميان نيست، بلكه بيم آن مي رود كه ديرفهمي اين عده در موارد مشابه ديگر نيز تكرار شود. بنابراين چه لزومي دارد كه در ليست انتخاباتي اصولگرايان جاي گيرند؟!
و: افراد مشمول بندهاي ياد شده بسيار اندك و كم شمارند. ولي از آنجا كه ليست 30 نفره بعد از كناره گيري اين تعداد اندك، باز هم براي بقيه جا ندارد، الزاماً و به خاطر مصلحت و مقصود بااهميت تر تعدادي ديگر نيز بايد كناره بگيرند.
8- و بالاخره اين ارزيابي كه به آن اشاره شد دشوار نخواهد بود و مثلا قرار نيست كساني كه كنار مي روند از طيف گسترده اصولگرايان خارج شوند مگر بقيه اصولگرايان كه نامزد نشده اند، اصولگرا نيستند؟!
حسين شريعتمداري

 گزارش خبري كيهان
 رقابت فشرده 3444 كانديدا در 207 حوزه انتخابيه

سرويس سياسي-
با اتمام بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي روز گذشته آخرين وضعيت تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس نهم مشخص شد.
بدين ترتيب در انتخابات 12 اسفند 3 هزار و 444 نفر در 207 حوزه انتخاباتي براي كسب 290 كرسي مجلس رقابتي فشرده خواهند كرد.
از فردا (پنج شنبه) به مدت 7 روز تبليغات انتخاباتي نامزدهاي مجلس نهم رسما آغاز مي شود.
ديروز عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: 70درصد از ثبت نام كنندگان براي نامزدهاي مجلس نهم از سوي شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شدند.
وي در گفت وگو با خبرگزاري ها تعداد تأييد صلاحيت شدگان را 3 هزار و 444 نفر اعلام كرد.
كدخدايي گفت: در ميان افراد تأييد صلاحيت شده از تمامي جناح ها و گروه هاي سياسي حضور دارند و رقابتي تنگاتنگ را در انتخابات مجلس نهم شاهد هستيم.
وي تاكيد كرد: هر نامزدي كه شرايطش منطبق با قانون بود؛ براي انتخابات مجلس نهم تأييد صلاحيت شد.
كدخدايي با تاكيد بر اين كه نظارت شوراي نگهبان در دوران تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس نهم براساس وظايف و اختيارات شورا ادامه خواهد يافت، گفت: اگر كسي در دوران تبليغات مرتكب خلاف قانون شود؛ شوراي نگهبان بار ديگر صلاحيت وي را مورد بررسي قرار خواهد داد.
همچنين ديروز مصطفي محمد نجار وزير كشور در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آمار نهايي تأييد صلاحيت شدگان انتخابات مجلس نهم گفت: از مجموع 5 هزار و 405 نفر ثبت نامي براي انتخابات مجلس نهم، 243 نفر در مرحله هيئت هاي اجرايي انصراف، 3 هزار و 703 نفر تأييد صلاحيت، 563 نفر عدم احراز شدند و 898 نفر نيز صلاحيتشان احراز نشد.
وي تصريح كرد: در مرحله بررسي صلاحيت ها در شوراي نگهبان نيز از 5 هزار و 164 نفر 470 نفر انصراف دادند و 3 هزار و 444 نفر نيز تأييد صلاحيت شدند.
وزير كشور با بيان اينكه براي تصاحب هر كرسي مجلس نزديك 12 نفر رقابت مي كنند اظهار داشت: فهرست نهايي كانديداهاي انتخابات مجلس نهم توسط ستاد انتخاباتي كشور روز سه شنبه به فرمانداري ها و حوزه هاي انتخابيه ارسال مي شود و فرمانداري ها نيز روز چهارشنبه اسامي را در سراسر كشور آگهي مي كنند.
نجار ادامه داد: از ميان 97 نفري كه براي تغيير حوزه انتخابيه درخواست داده بودند با درخواست 73 نفر موافقت صورت گرفت.
وي درباره زمان تبليغات انتخاباتي كانديداها نيز يادآور شد: از ساعت 8 صبح پنجشنبه 4 اسفند مطابق قانون انتخابات تبليغات كانديداها آغاز مي شود و تا 8 صبح پنجشنبه 11 ا سفند ماه ادامه دارد.
وزير كشور با بيان اينكه 47 هزار و 665 شعبه اخذ راي در سراسر كشور در نظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: 48 ميليون و 288 هزار و 799 نفر واجد شرايط براي راي دادن هستند.
669 نفر در استان تهران تأييد صلاحيت شدند
در همين ارتباط، رئيس ستاد انتخابات استان تهران از تأييد صلاحيت نهايي 669 نفر در استان تهران براي انتخابات مجلس نهم خبر داد.
صفرعلي براتلو رئيس ستاد انتخابات استان تهران با بيان اينكه از ميان هزار و 70 نفر از ثبت نام شدگان 39 نفر آنها انصراف دادند تصريح كرد: از بين هزار و 31 نفر باقيمانده 669 نفر تأييد نهايي شدند.
وي به فارس گفت: براي هر كرسي مجلس در استان تهران 15 نفر با يكديگر رقابت دارند.
70درصد اصلاح طلبان
تأييد صلاحيت شدند
همچنين سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس از تأييد صلاحيت 70درصد اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس نهم خبر داد.
داريوش قنبري گفت: عملكرد شوراي نگهبان شرايط خوبي را براي حضور در انتخابات فراهم كرده است.
وي در گفت وگو با ايسنا اذعان كرد: شوراي نگهبان در احراز صلاحيت ها، سليقه اي برخورد نكرد.
از سوي ديگر؛ بنابر اخبار منتشر شده شهاب الدين صدر و حجت الاسلام علوي كانديداهاي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رد صلاحيت شدند.
گفتني است؛ شهاب الدين صدر سر ليست جبهه بصيرت و بيداري اسلامي و حجت الاسلام علوي سر ليست جبهه ايستادگي بودند.
خاطرنشان مي شود بهمن شريف زاده و عباس اميري فر پس از رد صلاحيت در هيات هاي نظارت در مرحله بررسي شوراي نگهبان نيز رد صلاحيت شدند.

 ريگ (گفت و شنود)

گفت: يكي از عوامل فتنه گفته است؛ بايد قبول كنيم كه در ميان توده هاي مردم پايگاهي نداريم.
گفتم: خواب ديده خير باشه! چشم بسته غيب گفته!
گفت: همين آقا مي گويد؛ مردم ديدگاه ها و مواضع ما را ضد دين مي دانند و با آن دشمني مي ورزند.
گفتم: بعد از ائتلاف با بهايي ها و منافقين و ماركسيست ها و سلطنت طلب ها و حمايت آشكار اسرائيل و آمريكا و انگليس و ديكتاتورهاي عرب از فتنه 88 و بعد از شعار دادن به نفع اسرائيل در روز قدس و اهانت به ساحت حضرت امام حسين(ع) و... انتظار دارند كه مردم آنها را ستون پنجم و پياده نظام اسرائيل ندانند؟!
گفت: چه عرض كنم؟! گفته است بايد علت رويگرداني مردم را دقيقا بررسي كنيم.
گفتم: عجب خل و چل هايي هستند! يعني تا حالا نفهميده اند؟ يارو مي گفت؛ تعجب مي كنم كه چرا پابرهنه ها به ما رأي نمي دهند؟ گفتند؛ آخه پابرهنه ها كفش ندارند كه ريگي در كفش داشته باشند!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ امام(ره) و رهبر معظم انقلاب در مناسبتهاي مختلف بر اهميت مجلس و اينكه مجلس خانه ملت است و در راس امور قرار دارد تاكيد فرموده اند. چون انجام امور كلي كشور و تصويب قوانين و نظارت بر قواي سه گانه از وظايف مجلس شوراي اسلامي است. مردم كشورمان بايد به اين مهم توجه كنند و در انتخابات 12 اسفند ، نماينده اصلح را براي شهر خود انتخاب نمايند. گول شعارهاي دروغين برخي افراد را نخورند و راي خود را به افرادي بدهند كه ولايتمدار، انقلابي، دشمن شناس، داراي بصيرت و دشمن ستيز و متعهد و متخصص باشند و به كانونهاي قدرت و ثروت متصل نباشند تا مجلسي قوي و يكپارچه در دوره نهم شكل گيرد.
بختياري
¤ يك معيار براي صلاحيت داشتن يك فرد براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اين است كه هزينه زيادي براي تبليغات انتخاباتي خودش نكرده باشد و الا كسي كه براي راهيابي به خانه ملت ميلياردي خرج مي كند يا يك شركت و موسسه اقتصادي خاص از او حمايت مي كند قطعا وامدار خواهد شد و به درد مردم نخواهد رسيد.
سينكي
¤ امام خامنه اي رهبر عزيز فرمودند؛ انتخابات در كشور ايران نمايش نيست پايه نظام همين انتخابات است. ان شاءالله با لبيك گويي به نايب بر حق امام زمان(عج) در انتخابات پيش رو حضور گسترده خواهيم داشت و با گزينش افراد دلسوز و ولايتمدار مشت محكم بر دهان استكبار جهاني با محوريت آمريكا خواهيم زد.
3079---0912
¤ آنچه كه انسان را در مقابل عظمت اين ملت كوچك مي كند بصيرت و دشمن شناسي به موقع ملت ايران است. اين بصيرت يك بار ديگر با شركت گسترده در انتخابات مجلس، دشمنان را مأيوس خواهد كرد. (رهبر معظم انقلاب)
8769---0919
¤ دست بوس همه آنهايي هستم كه در روز 22 بهمن آن حماسه باشكوه را در سراسر كشور رقم زدند.
9500---0938
¤ وقتي آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق براي دريافت كمك مالي در مقابل پادشاه عربستان زانو مي زند چرا وزير ارشاد ايشان همين كار او را تكرار نكند.
0556---0912
¤ بايد كاري كرد كه خدمات و تسهيلات مورد استفاده نمايندگان مجلس به حداقل برسد. در حال حاضر چنين نيست. چرا كه ديده مي شود يك مقام مسئول سمت فرمانداري و حتي استانداري را رها مي كند و تلاش دارد كه حتما به مجلس راه پيدا كند.
ميرهاشمي
¤ آيا اعلان طرح كنترل بازار شب عيد در 25 بهمن يعني اعلان بالا بردن قيمتها و بعد تاييد قيمت هاي افزايش يافته و بعد از آن اجراي طرح كنترل؟
0950---0919
¤ مسئولين كشور چرا بايد گاز صادراتي به تركيه را با تخفيف ويژه بفروشند و در مقابل با وارد كردن كالاهاي غير ضروري باعث رونق اقتصادي اين كشور كه رفتار منافقانه با ما دارد بشوند.
عابديني
¤كم فروشي و تعطيلي پي در پي جايگاه هاي سي ان جي در مشكين شهر استان اردبيل رانندگان را به ستوه آورده است متاسفانه كسي نيز رسيدگي نمي كند.
بوداغي
¤با وجود اين همه جوان بيكار و اين همه منابع طبيعي و اين همه منابع بانكي اختصاص يافته به بنگاه هاي زودبازده چرا بايد دام زنده و گوشت منجمد از برزيل و ديگر كشورها وارد شود؟
0046---0912
¤اخيرا وزارت نيرو اقدام به فروش سهام نموده است. ما در سال 74 و 75 اقدام به خريد سهام از وزارت نيرو نموديم كه با گذشت بيش از 15 سال هيچ خبري از سهام و سود آن نيست از مسئولين امر درخواست مي شود وضعيت سهام و سود ما را مشخص نمايند.
بازنشسته وزارت نيرو
¤ما بازنشستگان وزارت نيرو مابه التفاوت سال 81 و 86 و 87 را طلبكاريم. از مسئولين امر درخواست مي شود در صورت عدم امكان پرداخت پول نقد نسبت به تحويل سكه بهار آزادي به قيمت همان سالها اقدام نمايند.
آب پيكر
¤احتياج شديد به پرينت شماره هاي گرفته شده از خط اعتباري خودم دارم براي اين منظور به شركت مخابرات مراجعه كردم مي گويند از خطوط اعتباري پرينت گرفته نمي شود و همكاري نمي كنند. تكليف امثال بنده كه به اين پرينت نياز شديد داريم چه مي شود؟
9089---0913
¤صاحب دو فرزند جوان هستم، اعتراف مي كنم كه سريال ارزشمند شوق پرواز تاثير بسيار خوبي روي روحيه آنان گذاشته است از مسئولين محترم صدا و سيما بابت تهيه و پخش چنين سريال هايي تقدير و تشكر مي كنم.
هاشمي از اراك
¤دو سال تمام از زمان «بخش» شدن ارسك از توابع شهرستان بشرويه خراسان رضوي مي گذرد، با اين حال هر كس هر كار جزئي كه دارد بايد 25 كيلومتر تا شهر را طي بكند و برگردد.
7219---0935
¤طبق قانون اعضاي هيئت مديره هر اتحاديه اي كه براي صنف هاي مختلف تشكيل مي شود بايد شغل همان صنف را داشته باشند ولي در هيئت مديره صنف سمساري 5 نفر عضو هستند كه شغلشان سمساري نيست. به مراجع گوناگون شكايت كرده ايم متاسفانه رسيدگي نمي كنند و توجهي به اين تخلفات ندارند. چرا؟
اخلاقي
¤دوست داريم مقاله هايي كه مي نويسيم در روزنامه كيهان چاپ شود به چه صورت بايد همكاري بكنيم.
8933---0919
كيهان: روزنامه كيهان آمادگي دارد مقاله هاي ارسال شده شما را مورد بررسي قرار دهد و در صورت برخوردار بودن از كيفيت لازم، آنها را به چاپ برساند.
جوابيه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاريخ 15/11/1390، با عنوان «تاخير اتوبوس هاي خط بهاران- شمشيري» به اطلاع مي رساند: به كليه رانندگان جمعي و همچنين مديران خطوط اتوبوسراني ابلاغ گرديده با در نظر گرفتن لزوم جلب رضايت همشهريان محترم از خدمات اين شركت، ضمن عدم اتلاف وقت نسبت به انجام اين مهم اقدام نمايند. ليكن بعضا ترافيك طول مسير باعث تاخير در جابجايي مسافران مي باشد كه اجتناب ناپذير مي باشد.
در همين رابطه مقتضي است شهروندان محترم به محض مشاهده از طرح مطالب به صورت كلي خودداري و به منظور بررسي دقيق موضوع اطلاعات تكميلي را از طريق سامانه 1888 اعلام، تا پيگيري هاي لازم صورت پذيرد.»
جوابيه روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون «كيهان و خوانندگان» در تاريخ 21/9/1390 با عنوان «عدم نوبت دهي حضوري در بيمارستان 15خرداد ورامين» براساس گزارش رياست بيمارستان پانزده خرداد ورامين به آگاهي مي رساند:
- بيمارستان شهداي 15خرداد ورامين متعلق به سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
- اين بيمارستان براي رفاه حال مراجعين محترم و عدم مراجعه حضوري آنان (كه بعضا جهت اخذ نوبت از ساعات اوليه بامداد به اين مركز مراجعه داشته و موجبات ناراحتي و ايجاد صف هاي طولاني مي شده است) نسبت به راه اندازي سامانه پيشرفته و مدرن نوبت دهي تلفني با شماره تلفن جديد 36201900 اقدامات لازم را انجام داده است كه نزديك به 70 درصد از شماره دهي را بصورت تلفني و مابقي را بصورت حضوري در اختيار مراجعين قرار مي دهد و اين سامانه همزمان به بيش از 10 نفر پاسخگو مي باشد.
- در تاريخ ذكر شده از طرف اداره مخابرات در سطح استان تهران طرح هم كد گرديدن شماره هاي استان تهران صورت پذيرفته و در هفته اول اجراي اين طرح كه از تاريخ 17/9/1390 آغاز گرديده اشكالاتي در خطوط تلفن وجود داشته است كه ارتباطي به اين مركز نداشته است و كل استان تهران از اين موضوع كاملا مطلع بودند.
- براساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و استانداري در اين بيمارستان واحدي بنام دفتر رسيدگي به شكايات وجود دارد كه تاكنون فردي به هويت اصغر كردبچه به اين بيمارستان مراجعه نداشته است و از هيچ پرسنلي شكايتي درج نشده است تا نسبت به رفع مشكلات ايشان اقدام گردد.
¤ مسئولان بيمه دانا در شهرستان ساري كوچه ايران زمين را اختصاصي خود كرده اند و يك كارگر به عنوان نگهبان در اين كوچه گذاشته اند و اجازه تردد به كسي نمي دهند. از مسئولان شوراي شهر تقاضاي رسيدگي داريم.
يوسفي- ساري
¤ آقاي هاشمي با توجه به نزديكي انتخابات مجدداً به ا علام مواضع مي پردازد. آيا فتنه جديدي در راه است؟
حسنوند
¤ ما كارگران نفت از مسئولين انتظار رسمي كردن را نداريم. فقط حق و حقوق ما را مراعات نمايند و تبعيض روا ندارند.
3859-0915
¤ اين همه جبهه جبهه شدن هاي انتخاباتي عاقبتش فردسالاري به جاي تفكر سالاري نيست؟
3674-0919
¤ از آقاي هاشمي و دفتر حفظ آثار امام راحل(ره) كه نسبت به ساحت ماكت امام راحل(ره) معترضند بپرسيد به اهانت هايي كه در زمان آقاي خاتمي به امام شد و همچنين در فتنه 88 چرا واكنش از خود نشان ندادند. چرا يك بام و دو هوا؟
6905-0912
¤ به حاج حسين آقاي شريعتمداري بگوييد سلام ما را حتماً به آقا برساند. به خداي محمد(ص) لحظه اي نيست به وجود آقا و ايران و ايراني بودن خود افتخار نكنم منتظر سيلي هاي محكم بعدي آقا بر صورت مفلوك آمريكا و اسرائيل غاصب هستيم.
1174-0917
¤ ديدند، صلابت تو پابرجا ماند
انگشت تحير به لب دنيا ماند
والله به تاريخ نخواهند نوشت
سيدعلي خامنه اي تنها ماند
زنده باد ملت بزرگ ايران
دكتر قرباني
¤ جمعي از كارگران قراردادي مشغول در پايانه حمل كالاي استان تهران واقع در نسيم شهر هستيم كه سه ماه حقوق دريافت نكرده ايم. تو را به خدا بنويسيد مسئولين وزارت راه و شهرسازي به مشكل ما رسيدگي كنند.
7892-0919
¤ شهرداري در خصوص بافت هاي فرسوده فقط سنگ اندازي مي كند. به عنوان مثال درختي را كه خودمان در وسط حياط كاشته ايم اگر در بازسازي بخواهيم آن را حذف كنيم بايد يك ميليون و 500 هزار تومان جريمه بپردازيم و يا بيمه كارگر را از 300 هزار تومان به 4 ميليون تومان افزايش داده اند. اين فشارها اگر مانع تراشي و سنگ اندازي نيست پس چيست.
اسفنديار
¤ سازمان مركزي اوقاف 400 نفر نيروي جوان را از طريق آزمون جذب كرد و حتي اقدام به آموزش آنان به مدت دو هفته در شهرستان رامسر نمود. قرار شد كه در تاريخ 24 بهمن خودشان را به اداره اوقاف شهرستان ها معرفي بكنند و مشغول به كار شوند، اما مسئولين اداره اوقاف در بعضي شهرها مثل شهرستان خمين نيروي جديد جذب شده را نپذيرفته و اعلام كرده اند بودجه لازم براي اين كار براي آنان منظور نشده است. عرض مي كنم چرا با اين ناهماهنگي ها باعث نااميدي جوانان كشور مي شوند.
م-ح
¤ مسئولين صداوسيما مي توانند با راه اندازي شبكه اي مخصوص پخش موسيقي و نماهنگ اسلامي علاقه مردم به ديدن برنامه هاي ماهواره اي آن طرف آب را كم كرده و به ديدن اين نوع شبكه هاي توليدي جذب نمايند.
3079-0912
¤ اگر مسئولين بخواهند بحران هاي ساختگي كشور يكجا حل بشود راه حلش اين است كه موضوع وقف دانشگاه آزاد را بپذيرند و اجازه بدهند اين مركز به صورت خانوادگي اداره بشود. قول مي دهم كه بساط خيلي از بحران ها جمع خواهد شد!
رضايي
¤ آقاي علي مطهري كه اظهار كرده تنها راه حل بحران ساختگي كشور برگشت آقاي هاشمي به نمازجمعه مي باشد، قبل از همه چيز بايد تناقض هاي درون خودش را براي مردم حل بكند. وقتي آقاي هاشمي در ايام فتنه با سكوت خود فتنه گران را جسورتر ساخته و فرزندانش معركه گردان فتنه بوده اند از فردي مثل مطهري پذيرفته نيست كه تا اين حد در حوادث سياسي پياده باشد. مگر اينكه تقسيم كاري بين آنان صورت گرفته باشد.
هداوند
¤ مدت 5 ماه است كه ازدواج كرده ام ولي هنوز موفق به ثبت نام اينترنتي براي گرفتن وام ازدواج نشده ام هيچ بانكي به دليل نداشتن اعتبار مالي در سايت يافت نمي شود. حداقل در استان كرمان اين مشكل وجود دارد. تكليف امثال بنده چه مي شود.
يك شهروند متقاضي وام
¤ برخي كه سؤال مي كنند چرا مرگ بر آمريكا مي گويند ظاهرا قرآن را مطالعه نكرده اند كه خداوند بر منكران مرگ مي فرستد «موتوا بغيظكم» و «قاتلهم الله» و شهيد بهشتي مظلوم به استناد اين آيات مي فرمود: اي آمريكا از دست ما عصباني باش و از اين عصبانيت بمير.
7256---0937
¤ بدين وسيله از زحمات بي شائبه دكتر آرايش خواه متخصص جراحي عمومي بيمارستان رسول اكرم(ص) آبدانان سپاسگزاريم. براي نخستين بار شاهد خدمت بي چشمداشت پزشكي در اين منطقه محروم هستيم كه وجهي به عنوان زيرميزي دريافت نمي كند.
جمعي از مردم شهرستان آبدانان
¤ بعد از گذشت 22 ماه از تصويب قانون پرداخت 25 سال سابقه حق بيمه كارگران چرا قانون اجرا نمي شود تا بيكاران فعلي جايگزين شوند؟
احمد عباسي
¤ اخيرا سازمان اوقاف 400 نفر نيرو را از طريق گزينش استخدام كرده و در رامسر به آنها دو هفته آموزش بدو خدمت داده است، افراد مذكور به اداره كل اوقاف استان ها معرفي نشدند كه مشغول به كار شوند، اما در كمال ناباوري اداره كل اوقاف استان ها به آنها گفته اند كه هيچ بودجه اي براي پرداخت حقوق شما نداريم، مسئولان چرا با اين عده جوان بيكار اين گونه برخورد مي كنند؟ چرا احساسات جوانان را به بازي مي گيرند ؟مسئولان اوقاف بايد در برابر اين بي تفاوتي پاسخگو باشند.
2753---0918
¤ مطالب پاورقي نيمه پنهان در مورد ارتش سري روشنفكران اگر كتاب شده لطفا راهنمايي بفرماييد از كجا مي توانيم تهيه كنيم.
سعادتمند
كيهان: اين كتاب به زودي از سوي انتشارات كيهان منتشر خواهد شد.
¤ در محل تقاطع خيابان فيروزكوه به شهيد حسيني در منطقه زعفرانيه، يك سال قبل ماشين حمل زباله به تير چراغ برق برخورد كرده، اما پس از گذشت اين يك سال شهرداري هيچ اقدامي براي تعمير نكرده است. اين منطقه در شب هيچ امنيتي ندارد.
علي از زعفرانيه
¤ از بدحجابي دختران و زنان ولگرد به ستوه آمده ايم، چرا كسي جلوي اين افراد را نمي گيرد؟ اين افراد الگوهاي غلطي براي بچه هاي نوجوان ما شده اند.
يك شهروند
¤ خودروهاي شخصي در خط چهارراه جهان كودك به آفريقا تنها با خريد يك آرم 16 هزار توماني آژانس كار و كاسبي ما رانندگان تاكسي هاي اين مسير را كساد كرده اند و اجازه فعاليت به ما نمي دهند. از مسئولان تقاضاي رسيدگي داريم.
تعدادي از رانندگان خط
¤ شهرداري و نيروي انتظامي چرا نسبت به جمع آوري متكديان و دستفروشان ريز و درشت در سر چهارراه ها اقدام جدي به عمل نمي آورد؟ اين تجمعات شايسته نظام نيست، عده اي سعي دارند با اجير كردن گروه هاي مختلفي چهره شهر را فلاكت زده جلوه دهند و به بيكاري دامن مي زنند.
يك شهروند
¤ از دولتمردان مي خواهيم نسبت به گراني و بالا بودن ويزيت پزشكان تجديدنظر كنند. پرداخت اين مبالغ گزاف از عهده بيماران برنمي آيد.
يك شهروند
¤ در شهرستان شاهين دژ در آذربايجان غربي براي وام مشاغل خانگي ثبت نام كرده ايم، پست بانك اعلام كرده 3 ميليون تومان وام مي دهد، درحالي كه ما براي 6 تا 10 ميليون تومان وام ثبت نام كرده ايم.
سميه ترابي
¤ الآن كه دولت عربستان شمشير را از رو بسته و دولت شيعه كش بحرين را حمايت مي كند، انتظارمان اين است حال كه سالي يك ميليون حجاج عمره به عربستان داريم، بايد اين سفرها را متوقف كنيم. چون از اين طريق در آمد هاي مردم به جيب سعودي هاي جنايتكار مي رود.
دلسوخته وطن
¤ از حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن به خود باليدم. اين حضور تيري در چشمان آمريكاي جنايتكار بود.
خراساني
¤ مسئولان بايد قدر وحدت و يكدلي مردم را بدانند، مطيع رهنمودهاي رهبري باشند و مشكلات را كم كنند.
جواد خراساني
¤ مدت 2 ماه است اداره ثبت اسناد شهرستان شهريار، براي مشخص كردن وضعيت مالكيت يك ساختمان مراجعه كرده ام، ولي هنوز به نتيجه نرسيده ام با اين كه سيستم كامپيوتري دارند، اما پرسنل هيچ انگيزه اي براي كار كردن ندارند. مسئولان قضايي بايد فكر چاره باشند.
فرجي
¤ از دولتمردان مي خواهيم به قشر زحمتكش و محروم جامعه توجه بيشتري نمايند.
يك هموطن
¤ در راهپيمايي 22 بهمن در مكه مكرمه بودم و بنده به نيابت تمام راهپيمايي كنندگان طواف كردم. اجر همه با خداوند.
ميرهاشمي
¤ در يكي از شعبات بانك مسكن تهران يكي از مراجعين به همراه سگ خود وارد بانك شده و باعث ترس و وحشت و سلب آسايش مردم شده بود . متاسفانه رئيس بانك هيچ اقدامي براي خروج وي از بانك انجام نداد و خود مردم اين كار را كردند. لازم است مسئولان به اين مسائل دقت كنند.
يك شهروند
¤ دستگاه ديپلماسي كشور بايد در برابر توطئه ها و شيطنت هاي تركيه و عربستان در ناآرامي هاي سوريه هوشيار باشد.
قاسمي از اصفهان
¤ با توجه به اين كه رژيم آل سعود در سراشيبي سقوط قرار دارد، بهتر است به جاي استفاده از عبارت رژيم آل سعود، رژيم «در حال سقوط» ذكر شود.
جلال پور- مشهد
¤ در برنامه صراط كه صدا و سيما براي ايام مبارك دهه فجر تهيه ديده بود در بخش صدور انقلاب به ماجراي حضور آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري در دانشگاه كلمبيا و استقبال تاريخي از ايشان در كشور لبنان هيچ اشاره اي نشده بود و از اين جهت اين نقص و اشكال بر اين برنامه وارد بود.
احمدزاده از تهران
¤ اگر فكري به حال بازار سكه و ارز نشود جيب يك درصد جامعه پر مي شود و 99 درصد بقيه زير فشار زندگي از بين مي روند.
3419---0935
¤ در بيمارستان غرضي اصفهان مشغول كار هستم. شيفت كاري پرسنل آن قدر زياد است كه همه به ستوه آمده ايم، واقعا از عهده كار سنگين اين مركز درماني برنمي آييم. مسئولان بيمارستان به صحبت هاي ما توجه ندارند و توجيه آنها كمبود پرسنل است.
يكي از پرسنل بيمارستان
¤ آيا مسئولين ازحقوق قشر بازنشسته تامين اجتماعي خبر دارند؟ آيا از تورم سرسام آور بدون مهار خبر دارند؟ برنج پاكستاني هم كه خوراكمان بود قطع شد؟ از كيهان انتظار مي رود كه مشكلات ما را به گوش مسئولين برساند.
3555---0939
¤ دشمنان بدانند اگر ديروز ولي امر مسلمين در كربلا 72 يار داشت ولي امروز فرزند شايسته او و نايب امام حي، 72 ميليون يار جان بركف دارد.
9915---0918
¤ مي خواستم به نوه بزرگوار امام راحل(ره) آقا سيدحسن عرض كنم ما شما را دوست داريم و با ديدن شما ياد امام عزيزمان و حاج احمد آقا مي افتيم حيف است شما با بيمار دلان فتنه گر حتي چهره به چهره شويد.
0642---0936
¤ چرا دولت و مجلس به وضعيت سكه و ارز سروسامان نمي دهند. با توجه به انتخابات پيش رو شايسته است به اين وضعيت پايان داده شود.
5449---0937
¤ علت العلل بعضي از مشكلات انقلاب نفاق داخلي است يعني كساني كه سالها در ظاهر نشان دادند با حضرت امام خميني(ره) هستند ولي در باطن راه امام را قبول نداشتند.
7256---0937
¤ خطاب به شهردار تهران بنويسيد شير آن نيست كه در بيشه غرش دارد. شير آن است كه در ايستگاه مترو امام خميني(ره) بتواند خط مترو تغيير مسيرش را پيدا كند و سوار شود.
7256---0937
¤ مراسم اختتاميه فيلم فجر سي ام را كه از تلويزيون ديدم به حال وضعيت سينماي كشور و مسئولين تأسف خوردم. جا داشت به جاي «جشنواره» از عبارت «سوگواره» استفاده مي شد.
6654---0914
¤ افتتاح هرطرح و پروژه توسط مسئولي به منزله گشوده شدن گره از كار مردمي است كه پاي انقلاب و نظام ايستاده اند پس بهتر است كه به جاي اينكه در افتتاح، روبان قرمز را قيچي كنند روبان را گره زده و به هنگام افتتاح طرح يا پروژه گره توسط يك مقام مسئول باز شود و معناي بازشدن گره از مشكلات ملت تداعي كند.
8287---0916
¤ بالاخره پس از مدت ها انتظار ما فرهنگيان بازنشسته به وصال بيمه طلايي فرهنگيان رسيديم ولي از كم لطفي بيمه شديدا گله منديم. چرا كه ما را شهروند درجه سه منظور مي كرد.
0210---0912
¤ با گذشت 5 ماه از سال تحصيلي 91-90 متأسفانه در دبستان بلال حبشي واقع در منطقه 10 آموزش و پرورش تعدادي از دانش آموزان كلاس اول اين مدرسه به علت نبود نيمكت ايستاده درس مي خوانند اميدوارم با انعكاس مشكل در روزنامه دل مسئولين امر به رحم بيايد و مساعدت بكنند.
6693---0912
¤ تعداد 9 عدد خط تلفن ثابت از شركت مخابرات براي يك مجتمع مسكوني درحال ساخت خريداري كردم از آنجا كه تكميل ساختمان طول كشيد و در استفاده از خطوط تلفن فاصله افتاد شركت مخابرات اين خطوط را قطع كرد و بعدهم به غيرفروخت. بدتر اينكه ما به پول خودمان هم نرسيده ايم. دركجا ما يملك يك شهروند را به غير مي فروشند و پول آن را هم برنمي گردانند.
مؤمني
¤ رسانه هاي بيگانه دليل حضور ميليوني و باشكوه مردم ايران را در راهپيمايي روز 22 بهمن پخش كيك و سانديس تحليل كرده اند! واقعا بي شرمي و حماقت بيگانگان تا كجاست؟
1195---0917
¤ بنده معتقدم اروپايي ها چه خريد نفت از ما را تحريم بكنند يا نكنند ما بايد براي اولين و آخرين بار فروش نفت به اروپا را قطع بكنيم و بدين وسيله خودمان را نشان بدهيم. در مورد دولت تركيه نيز بنويسيد اين دولت از اسلام سوء استفاده كرد و مي خواهد از اين راه كسب محبوبيت كند فلذا بايد دراين مورد روشنگري بشود.
عباسيان از جهرم
¤ يك روحاني هستم. در باره جسدهاي كالبدشكافي شده مي خواستم بگويم از آنجا كه غسل ميت اين اجساد امكان پذير نيست معمولا براي آنها تيمم بدل از غسل بجا آورده مي شود. پيشنهادم اين است كه اين اجساد را قبل از كالبد شكافي غسل ميت بدهند تا هيچ مشكلي پيش نيايد و نيازي به تيمم بدل از غسل هم نباشد.
سيدرحيم نوربخش
¤ قرار شد ارز تك نرخي شود و بازار با چند صدتومان بالاتر از نرخ مرجع نباشد ولي باز هم هنگام خريد اجناس چه داخلي چه خارجي بهانه قيمت دلار را مطرح مي كنند و جنس را بالاتر از قيمت واقعي ارائه مي دهند. آيا مسئولين از وضعيت بازار مطلعند؟
2748---0912
¤ جزيره كيش با 100 هزار نفر جمعيت به امان خدا رها شده است. انواع و اقسام گيرنده شبكه هاي ماهواره اي در اين جزيره روي ساختمان ها نصب شده و هيچ مسئولي براي جمع آوري آنها احساس مسئوليت نمي كند. چرا؟
2068---0917
¤ شهرداري لطف كرده پياده رو خيابان پانزده خرداد بازار را سنگ كرده كه شهروندان در تردد روزانه راحت باشند ولي چه فايده؟ چرا كه يك عده سراسر اين پياده رو را پاركينگ موتور كرده اند و از مردم پول مي گيرند. عابرين هم به سختي و با اعمال شاقه از لابه لاي موتورها رد مي شوند و به زمين و زمان فحش مي دهند. چه كسي مقصر است و بايد به اين وضع سامان بدهد؟
كربلايي از بازار
¤ در منطقه 22 قطعاتي زمين كه براي بيمارستان، آتش نشاني، پارك، مدرسه، درمانگاه و ... در نظر گرفته شده تا به حال بدون اقدام خاصي رها شده بود. ولي اخيرا زمين خواراني نسبت به تصاحب آنها اقدام مي كنند و وقتي با اعتراض مردم مواجه مي شوند ادعا مي كنند ما از شهرداري سند خريد داريم؟! با توجه به محروميت منطقه از لحاظ موارد مذكور از مسئولين امر درخواست مي شود با زمين خواران برخورد قانوني صورت گيرد.
جمعي از اهالي منطقه 22
¤ از بانك مركزي درخواست مي شود با توجه به ايام خريد نوروزي برداشت روزانه از كارت هاي عابر بانك را از دويست هزارتومان به چهارصد تا پانصدهزار تومان افزايش دهند تا مردم مجبور نباشند چندبار در صفهاي عابر بانك بايستند.
سيف
¤ از مسئولين صداوسيما درخواست مي شود مشكل گيرنده شبكه هاي سراسري را در بندر «دير» بزرگ ترين بندر صيادي كه فقط از وجود سه شبكه آن هم با كيفيت پايين بهره مند است، مرتفع نمايند.
0517---0917
 گزارش خبري مأموريت پنهان آمريكا به قطر براي مقابله با ايران در منطقه

سرويس سياسي-
آمريكا در يك توافق نامه پنهان به امير قطر مأموريت داد كه در راستاي منافع آمريكا منطقه را به آشوب بكشد.
در يك توافق نامه محرمانه ميان آمريكا و قطر، آمريكا از امير قطر خواسته است كه از طريق حمايت هاي مالي، چانه زني هاي سياسي، فعاليت رسانه اي و حمايت از تروريستها فعاليت هاي ضد ايراني خود را افزايش دهد.
بنابر يك گزارش دريافتي كيهان در اين توافق نامه پنهاني قطر بايد تماس هاي مستقيم خود را با گروه هاي جهادي حزب الله لبنان، جنبش حماس و جهاد اسلامي حفظ كند.
امير قطر همچنين بايد در مناطق جنوب لبنان اقدام به ساخت و ساز و عمران و آباداني و ساختمان سازي كند تا بتواند در حزب الله لبنان نفوذ نمايد. در ادامه اين توافق نامه آمده است: امير قطر بايد در اين مسير تلاش نمايد تا هدايايي بسيار ساده به دبير كل حزب الله بدهد و اين زمينه اي بشود كه مقر استقرار «سيدحسن نصرالله» از طريق ماهواره شناسايي شود.
امير قطر همچنين اين وظيفه را برعهده گرفته است كه ضمن حمايت از فعاليت هاي تروريستي در سوريه ديپلماسي عمومي و بهبود وجهه خود را در سوريه از طريق كمكهاي مالي به نيازمندان و ايجاد ساخت و ساز و عمران و آباداني دنبال كند.
در يكي از بندهاي اين توافق نامه امير قطر موظف شده است كه نقش شبكه الجزيره را براي پوشش دادن به تمام پرونده هاي حساس در سراسر كشورهاي عربي را براساس طرح هايي كه از سوي رسانه هاي آمريكايي اعلام مي شود را ارتقا بخشد.
در اين توافق نامه آمريكا از امير قطر خواسته است كه فعاليتهاي رسانه اي اش را از طريق الجزيره، كانال هاي اطلاع رساني جديد، شبكه هاي راديويي در كشورهاي مختلف دنبال كند.
امير قطر همچنين از طرف آمريكائيها مأموريت گرفته است كه گروههاي ذيل را مورد حمايت ويژه خود قرار دهد؛ اهل تسنن در بحرين، كردها در تركيه، ارمني ها در سوريه، دروزي ها در لبنان از ديگر وظايفي كه آمريكا براي امير قطر تعريف كرده مقابله با قدرت ايران در منطقه و ترويج ايران هراسي است.
آمريكا همچنين از امير قطر خواسته است كه اختلافات ميان تركيه و سوريه را در زمينه چالش هاي منطقه اي به اندازه اي شعله ور كند كه هر دو كشور به اقدام عليه ديگري روي آورند. در زمينه دولت عراق هم دستوراتي و رهنمودهايي به امير قطر داده شده است كه قرار است در آينده جزئيات آن اعلام شود.

 چين: سياست آمريكا دوگانه است زيربار تحريم ايران نمي رويم

نماينده ويژه وزارت امور خارجه چين در سفر به تاجيكستان با ابراز اميدواري در خصوص ادامه مذاكرات 1+5 گفت، سياست هاي آمريكا دوگانه است و ما با هرگونه تحريم عليه ايران مخالف هستيم.
«لوتسيوتان» كه با هدف ديدار و مذاكرات با مقامات تاجيكستان به اين كشور سفر كرده بود در نشستي با خبرنگاران خاطرنشان كرد كه چين تلاش براي ايجاد محدوديت در امر روابط با ايران را قبول ندارد و مي خواهد كه هيچ مانعي در تجارت و همكاري اقتصادي با ايران وجود نداشته باشد.
اين نماينده وزارت امور خارجه چين تصريح كرد كه اگرچه ما نيز نسبت به دستيابي ايران به سلاح هسته اي مخالفيم، اما حق ايران براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي را به رسميت مي شناسيم.
وي با اشاره به وضعيت سوريه تاكيد كرد كه چين پايبند اصل احترام به حاكميت هر كشور بوده و اين اقدام كشورهاي غربي كه مي خواهند در سوريه قدرت به شخص ديگري انتقال يابد را قبول ندارد.
اين نماينده كميسيون ويژه وزارت امور خارجه چين خاطرنشان كرد كه آمريكا اگرچه ادعا مي كند، حقوق بشر بايد بالاتر از حق حاكميت باشد، اما سياست خودش دوگانه است.
لوتسيوتان با بيان اين كه سياست دوگانه در رفتار آمريكا را مي توان در مناسبات وي با اسرائيل و جهان عرب ديد، تصريح كرد كه آنان از شعار مبارزه براي حقوق بشر به عنوان ابزاري براي ادامه تسلط خود بر جهان استفاده مي كنند.
اين نماينده كميسيون ويژه وزارت امور خارجه چين سپس با اشاره به اين كه معيار ارزيابي حقوق بشر به سطح توسعه با توجه به سنت هاي تاريخي و هنجارهاي قانون اساسي هر كشور بستگي دارد، چنين رفتار و برخورد آمريكا را غيرمنصفانه دانست.

 اعتراف بي بي سي: 4 گروگان ايراني در سوريه تحت شكنجه هستند

بي بي سي به تحت شكنجه بودن مهندسان ايراني ربوده شده در سوريه اعتراف كرد.
شبكه چهارم بي بي سي در گزارشي با اشاره به نمايش اعترافات چهار گروگان ايراني توسط مخالفين سوريه كه ادعا شده آنها به عضويت خود در سپاه پاسداران اقرار كرده و گفته اند به عنوان تك تيرانداز ايفاي نقش مي كرده اند، پخش اين گونه مطالب را «شگرد تبليغي بي رحمانه» توصيف كرده است.
براساس گزارش بي بي سي، گروگان هاي ايراني در شرايط شكنجه و فشار روحي و براي فشار بر سوريه چنين اعترافاتي كرده اند.

 چه جوري جنبش كنيم ؟ ما يك درصد هم نيستيم! (خبر ويژه)

هجمه توأم با عصبانيت استراتژي هاي نبوغ آميز و پيشنهادي دست اندركاران متواري فتنه سبز، تبديل به يك رويه ثابت در ميان رسانه ها و محافل ضدانقلاب شده است.
سايت بالاترين با اشاره به اظهارات مشاور خارج نشين كروبي مبني بر خانه نشيني مخالفان در روز انتخابات به جاي آمدن به خيابان نوشت: در ادامه فرمايشات دوست گرامي آقاي واحدي پيشنهاد مي شود كه ضمن ماندن در خانه، با پختن هر چي خورشت سبز نظير خورشت قورمه سبزي، خورشت كرفس، خورشت اسفناج، خورشت نعناع جعفري و آش سبزي و آش رشته و هرگونه خورشت و آش سبز ديگري اعتراضات شديد خود را نشان دهيم بلكه كماكان در روزهاي ديگر و مناسبت هاي ديگر هم به اين حركت هاي شجاعانه، قهرمانانه و ساختارشكنانه ادامه داده و حتي در روز سيزده به در هم براي در نمودن نحسي سيزده از منازل خود خارج نشويم.
نويسنده ادامه مي دهد: جناب زندانيان هم 100 سال صبر كنند تا شايد اپوزيسيون جان دوست و محافظه كار و منفعت طلب بالاخره با جنبيدن خودكاري كرد. به هر حال فرقي براي ما نمي كند. همين اندازه كه بتوانيم تا وقتي كه زنده هستيم دوشنبه ها و سه شنبه ها و جمعه هاي اعتراضي دور هم جمع شده و خورشت قورمه سبزي خوشمزه اش را با كلي لوبياي قرمز خوشگل و ليمو عماني به رگ بزنيم و بعد از آن بر روي مبل راحتي لم داده، به تماشاي برنامه طنز دكتر كپي نشسته و «هر و هر» به طنزپردازي هايش در مورد سياستمداران نادان اپوزيسيون بخنديم بس است. راستي يادتان نرود كه بلافاصله بعد از خوردن قورمه سبزي سنگين و چرب يك جنبش دسته جمعي سوت زدن در حياط خانه به راه بيندازيم. چون سوت زدن براي هضم لوبياي قورمه سبزي مفيد است و جلوي نفخ شكم را بعد از خوردن قورمه سبزي مي گيرد.
نويسنده اضافه مي كند: عمو جان آدم عاقل كه از خونه نمياد بيرون و خودشو زير مشت و لگد نمي ندازه حالا بذار شب كه از اين جنبش اعتراضي (!) به خانه برگشتم در يك سلسله بحث هاي 555 قسمتي چندين ماهه و بلكه چندين ساله در بالاترين، دنباله، نداي سبز آزادي، شبكه سبز راه سبز اميد، سايت آشپزي و ديگر شبكه ها در مورد اين كه چه بايد كرد و چگونه مي توانيم اين مبارزه را ادامه دهيم به راه مي اندازيم و از پشت سيستم و با استفاده از فيلترشكن هاي غيرقابل رديابي تا دلمان مي خواهد به رژيم و عواملش فحش و بدو بيراه مي گوئيم و كلي تو سر و كله هم مي زنيم بعد هم ساعت 2 نصفه شب با اعصاب درب و داغون و خيال راحت از اينكه امروز به اندازه كافي مبارزه اي موثر بر ضد رژيم انجام داده ايم با يك مشت قرص خواب آور به خواب مي رويم تا فردا باز هم فعاليت و زندگي سگي خود را آغاز كنيم.
بالاترين تاكيد كرده كه يا «فعالان اپوزيسيون به اندازه كافي بزرگ نشده اند و يا اينكه طرفدار حكومت هستند و دارند نقش بازي مي كنند. فكر مي كنيد از اين وضعيت و از اين پيشنهادها كي سود مي بره، حكومت يا ما؟».
يكي ديگر از كاربران اين شبكه نوشته است: برخي دوستان يه چيزهايي مي نويسند كه آمريكا و اسرائيل بياد به اونها كمك كنه. نمي خوام نااميدتون كنم هر چند آمريكايي ها هم اسير ما هستند ولي از ما بخاري بلند نمي شه و آمريكا هم اينو فهميده. ما آن دو سال پيش جوگير شده بوديم كه خيابان رفتيم. تازه اگر حساب و كتابي هم بكنيد مي بينيد اين عده حتي يك درصد جمعيت مردم ايران هم نيستن كه بتونن جنبش بكنن. ما فقط بلديم مطلب پست كنيم توي فيس بوك و بالاترين و چند ساعتي با هم گل بگيم و گل بشنويم توي فضاي مجازي.
همچنين مهدي خلجي پژوهشگر در مصاحبه با صداي آمريكا گفت: جريان اعتراضي ما به دليل احساسي و هيجاني بودن يك بار بود براي هميشه كه مانند كف روي آبي آمد و رفت. كساني كه به نمايندگي موسوي و كروبي به خارج از كشور آمدند، بعد از دو سال يك فكر يا يك عمل صحيح ارائه ندادند، حتي نتوانستند يك رسانه موفق درست كنند، گروههاي داخل كشور را كه هيچ، گروههاي خارج از كشور را هم نتوانستند دور هم جمع كنند و حرف بزنند. حتي اگر موسوي و كروبي هم از حصر خارج شوند هيچ تاثيري بر جنبش نمي گذارد. چون اينها آمادگي مسئوليتي كه برعهده شان بود را نداشتند و فاقد بينش روشني بودند و ما را دچار توهم كردند.
وي اظهار داشت: آنچه كه ما مي بينيم توهم جنبش است، اين هيجانات ما بيشتر در فيس بوك و فضاي مجازي است و در دنياي واقعي مردم زندگي خودشان را مي كنند و ما سرگردانيم.

 دبيركل حزب الله محبوب ترين رهبر عرب خاورميانه است (خبر ويژه)

يك ديپلمات باسابقه آمريكايي خواستار پايان اعمال فشار غرب بر حزب الله شد و تأكيد كرد: سيدحسن نصرالله در همين چند سال اخير توانسته محبوبيت گسترده اي در ميان مردم حتي در خارج از لبنان به دست آورد و در شرايط كنوني هيچ رهبر عربي به اندازه وي مقبوليت ندارد.
اين ديپلمات كه سالها در بيروت فعاليت كرده با روزنامه «اللواء» گفت: بدون شك مقامات ايراني به نظام سوريه كه حلقه اي راهبردي در نفوذ منطقه اي آنها به حساب مي آيد به عنوان يك همپيمان مهم مي نگرند.
اين ديپلمات آمريكايي كه نامش ناشناس مانده با تاكيد بر اينكه حزب الله ابزار و امكانات مادي كافي و لازم را به منظور حضور و ايفاي نقش در آينده سياسي لبنان در اختيار دارد تصريح كرد: حزب الله در ميان شيعيان لبناني نفوذ بالايي دارد و به هيچ وجه نمي توان آنها را از يكديگر جدا كرد.
سياستمدار آمريكايي با اشاره به حضور نصرالله در روز عاشورا در ميان عزاداران حسيني در ضاحيه جنوبي شهر بيروت ادامه داد: اين در حالي است كه نام وي در صدر ليست ترور رژيم اسرائيل قرار دارد.
وي هدف اسرائيل از حمله به لبنان را نابودي حزب الله عنوان كرد و گفت: پس از جنگ 33 روزه انسجام و اقبال مردم لبنان نسبت به حزب الله بيشتر شد. همچنين پس از خروج نيروهاي سوريه از خاك لبنان در سال 2005 كه در پي ترور «رفيق حريري» نخست وزير اسبق لبنان صورت پذيرفت نه تنها حزب الله ضعيف نشد بلكه نفوذ سياسي گسترده تري نيز پيدا كرد.

 شكست در 25 بهمن تير خلاص را به تحريم انتخابات زد (خبر ويژه)

واقعيت تلخ اين است كه مردم به فراخوان هاي اپوزيسيون براي آمدن به خيابان گوش نمي دهند و ديگر آن اتفاق پس از انتخابات سال 88 پديد نمي آيد.
اين مطلب را پايگاه ضدانقلابي گويانيوز مورد تاكيد قرار داده و نوشته است: «فراخوان 25 بهمن بدون آنكه كوچكترين چالشي در وضعيت حاكميت ايجاد كند و بدون اينكه حضور موثري را به نشانه اعتراض ترتيب دهد و بدون آن كه حتي پيام خود را به گوش عده قابل توجهي برساند تمام شد.
به واقع آن چيز كه بيش از هر مورد ديگري آزاردهنده است ناتواني مخالفان در برقراري ارتباط موثر و تعيين كننده با مردم است. اكنون جنبش سبز به خاموشي گراييده است.»
اين رسانه فعال در فتنه سبز تصريح مي كند: حاكميت به رغم چالش هايي كه دچارش بود در سطح اطلاع رساني و ذهنيت سازي عمومي از همه چيز بحران زدايي كرد و اپوزيسيون با همه امكانات رسانه اي كه در اختيار داشت اعم از ماهواره و اينترنت ناتوان از تقابل و هماوردي با حاكميت بود. و به عده اي فعال سياسي مخالف و حداكثر به چند هزار كاربر در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي كه درصدشان از حد و حدود «اقليت» تجاوز نمي كند و عموما اهل نظر دادند تا عمل كردن دل بست. نتيجه ناتواني در عملياتي كردن برخي ايده ها بوده است.
گويانيوز با اضطراب تمام مي نويسد: كمتر از 2 هفته ديگر انتخابات مجلس در ايران برگزار مي شود. در اهميت ماجرا همين بس كه ميزان بالاي مشاركت مردم در اين انتخابات مي تواند نااميدي اپوزيسيون را افزايش دهد. مسئله نگران كننده اين است در شرايطي كه فراخوان دهندگان براي حضور خياباني در 25 بهمن ناتوان از رساندن پيام به مردم هستند چگونه مي توان اميدوار بود كه در فراخواني بزرگتر و بااهميت تر مانند تحريم انتخابات موفق عمل كنند؟ آيا فراخوان 25 بهمن حكم آزموني شكست خورده را نداردكه قرار است بار ديگر آزموده شود؟ و با اين روش هاي آزموده شده چگونه خطاي آزموني ديگر كه از بد حادثه بسيار پراهميت است توجيه خواهد شد؟
اين رسانه كه پيش از اين به انتشار آگهي هاي استخدام مزدور براي سازمان جاسوسي آمريكا نيز تن داده در تشريح بيشتر نگراني خود خاطرنشان مي كند: نگراني اصلي در اين است كه نيروهاي طرفدار تحريم، استراتژي معلوم و مناسب با شرايط اجتماعي حاضر كه دستيابي به نتيجه دلخواه كاستن از مشاركت مردم در انتخابات فرمايشي است را ندارند و به طور كليشه و غيركارآمد، فراخوان هايي با مخاطب نامعلوم صادر مي كنند. در چنين وضعيتي معلوم نيست كه فرداي 12اسفند وضعيت اپوزيسيون چگونه خواهد بود؟ ما تماشاگران نگراني هستيم كه زمان به ضرر ما مي گذرد.

 نتانياهو: فشار سنگين بهار عربي امنيت اسرائيل را به خطر انداخته است (خبر ويژه)

نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت: انقلاب ها و بهار عربي فشار زيادي را از نظر دفاع اسرائيل از خود وارد مي كند.
نتانياهو در كنفرانس سالانه رؤساي سازمان هاي يهودي آمريكا در بيت المقدس گفت: «هنگامي كه من سال گذشته تذكر دادم انقلاب در كشورهاي عربي احتمال دارد موجب روي كار آمدن حكومت هاي افراط گراي اسلامي شود، برخي ابراز عقيده كردند كه من بدبين هستم ولي اكنون همه ببينند كه پيش بيني ام درست بوده است.»
نتانياهو افزود «اسرائيل به ويژه با چند چالش مهم روبرو است كه عبارتند از معضل اتمي شدن ايران كه درباره آن به اندازه كافي سخن گفته شده است؛ موضوع موشك ها و راكت هايي كه از جانب لبنان، غزه و مناطق ديگر اسرائيل را نشانه گرفته اند و جنگ سايبري.
وي اظهار داشت: چالش هايي كه با آن روبرو هستيم فشار عظيمي را در رابطه با دفاع و امنيت به ما وارد مي سازد و رسيدن به توافق صلح با حكومت خودگردان را بسيار دشوارتر مي كند و ما را ناچار مي كند هزينه بيشتري را اختصاص بدهيم.
وي در اين سخنراني مجدداً به دفاع از فتنه سبز پرداخت و گفت: آنها در ايران مانند ما در اسرائيل طرفدار غرب هستند. آنها با رژيم اسلامي در 3 سال پيش درگير شدند چرا كه راي آنها ربوده شده بود.

 ياران خاتمي يكي پس از ديگري جا خالي مي دهند (خبر ويژه)

تنها عضو فهرست 30 نفره ياران خاتمي كه در انتخابات 4 سال پيش مجلس توانست به مجلس راه پيدا كند، مي گويد من اصلاح طلب نيستم.
عليرضا محجوب در جمع دانشجويان درباره نامه نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم به رهبري گفت: اين نامه قطعا از اشتباهات مجلس ششم است. دفعه اول نامه را دست بهزاد نبوي ديدم اعتراض شديد خود را نيز اعلام كردم و گفتم اگر نامه را دست كسي ببينم پاره مي كنم.
وي درباره اعتراض يكي از حضار براي پيگيري حوادث پس از انتخابات، ضمن اينكه گفته علاقه اي براي پيگيري اين مسائل ندارد، افزوده است: تابلوي ما، تابلوي خانه كارگر است. مگر اصلاح طلبان در مجلس ششم من را در ليست خود قرار دادند كه بخواهم از آنها باشم. وقتي درباره اصلاحات سؤال مي كنيد چون من نمايندگي كسي جز خانه كارگر را ندارم نمي توانم پاسخگو باشم.
وي مي گويد: خانه كارگر در بيست و سوم خرداد همان سال اعلام كرد كه انتخابات تمام شده لذا هيچ استمراري براي پيگيري موضوع انتخابات قائل نبوديم.
يادآور مي شود خاتمي در انتخابات مجلس هشتم (اسفند 86) از فهرست 30 نفره اي تحت عنوان «ياران خاتمي» حمايت كرد كه مردم تهران تنها به يك نفر از آنها يعني محجوب راي دادند. با اين حال تاكيد محجوب بر اينكه نمي خواهد اصلاح طلب قلمداد شود قابل تامل است.
يادآور مي شود برخلاف اقدام شيطنت آميز تيم خاتمي و موسوي خوئيني ها در مجمع روحانيون مبني بر عدم ارائه فهرست انتخاباتي و تحريم ضمني انتخابات، قريب 700 اصلاح طلب شناخته شده در سراسر كشور از جمله اغلب اعضاي اقليت اصلاح طلب مجلس و تابش (خواهرزاده خاتمي، رئيس فراكسيون) ثبت نام كردند.
به تازگي محمد قوچاني سردبير سابق برخي نشريات زنجيره اي، ضمن مقاله اي سردرگمي طيفي از اصلاح طلبان و افتادن آنها در دام جريان هاي برانداز با وجود ادعاي اصلاح طلبي را به چالش كشيده و همين امر را باعث فشلي و انفعال فعلي جبهه اصلاحات خوانده بود.
راديو فردا ارگان سازمان سيا در تحليلي با اشاره به تحريم انتخابات از سوي عناصر تندرو مدعي اصلاح طلبي نوشت: بديهي است كه اگر مردم در انتخابات آتي مشاركت فعال داشته باشند، اندك روزنه هاي اميد اصلاح طلبان بر باد خواهد رفت.
بالاترين نيز در مقاله اي از قول بهنود خبر داد كه احتمالا مشاركت مردم بيش از 60درصد خواهد بود.
احتمالا همين برآوردهاست كه باعث شده تا خاتمي در جلسات محفلي نسبت به اشتباه تحريم تلويحي انتخابات اعتراض كرده است.
به گزارش نداي انقلاب، وي در جلسات اصلاح طلبان با بيان اينكه واژه تحريم و چسبيده شدن آن به اصلاح طلبان براي اين جريان معضل درست كرد، تصريح كرده است: تحريم روش درستي نبود. آقايان نبايد خط تحريم را دنبال مي كردند. من به آنها گفتم اين آقايان نشستند و اين حرف ها را زدند و ما را دچار مشكل كردند.
وي همچنين از اصلاح طلبان راديكالي كه در زندان بسر مي برند به شدت انتقاد كرده و گفته است اين نامه پراكني ها و اين بيانيه صادركردن ها به نام زندانيان و شاخه خارج از كشور اصلاحات را بار ديگر زمين گير كرد و با وجودي كه شرايط انتخاباتي براي ما فراهم بود دوستان ما را بدجوري به ديوار كوبيدند.
بنابر اظهارات قنبري سخنگوي اقليت مجلس، 70درصد نامزدهاي اصلاح طلب در سراسر كشور تاييد صلاحيت شده اند.

 خودمان را گول نزنيم! ما كاره اي نيستيم (خبر ويژه)

عضو مركزيت گروهك منحله فدائيان خلق مي گويد: «فراخوان خياباني حتما شكست مي خورد و نتيجه مستقيم آن رخنه نااميدي و تفرقه بيشتر در اپوزيسيون است».
علي كشتگر در گويانيوز تصريح كرد: اگر نخواهيم خود و ديگران را گول بزنيم بايد بپذيريم كه اپوزيسيون به دلايل مختلفي كه در اين چند سطر جاي پرداختن به آن نيست آماده تحمل هزينه هاي سنگين خياباني نيست. كساني كه بدون توجه به اين شرايط فراخوان مي دهند جنبش را تقويت نمي كنند، برعكس آن را دچار فتور و تفرقه مي كنند! به توان رهبري و عقل سياسي كساني كه از فراخوان هاي پيشين درس كافي نگرفته اند بايد شك كرد. سري كه از خستگي و زخم پيكر بي خبر است و به آن فرماني مي دهد كه عملي نيست را نمي توان سر آن پيكر دانست!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14