(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 3 اسفند 1390- شماره 20150

تلخي هاي نوشابه هاي شيرين
فاكتورهاي جديد سرطان
ويتاميني براي همه فصول
فوايد برگ درخت گزتلخي هاي نوشابه هاي شيرين

متاسفانه درحال حاضر بيشتر مرگ و ميرها به دليل گرفتگي رگ هاي قلب، سكته هاي قلبي و مغزي و ديابت حاد است.
ضمن اينكه اضافه وزن از عوامل عمده خطر افزايش رو به رشد اين بيماريهاست كه مستقيما با الگوي غذايي ما در ارتباط است.
دراين ميان نقش انواع نوشابه ها بسيار چشمگير است. در واقع نوشابه هاي گازدار از جمله محرك هاي افزايش اين خطر هستند، به ويژه نوشابه هاي گازدار كه هم اكنون دركنار همه غذاها وجود دارد و مصرف آن درميان جوانان بسيار زياد است.
نوشابه ها تركيبي از آب، شكر، اسيد، طعم دهنده، رنگ و مواد شيميايي نگه دارنده هستند كه هيچ ارزش غذايي ندارند و فقط منجربه اضافه وزن مي شوند.اين نوشابه ها را با افزودن گاز دي اكسيد كربن گازدار مي كنند. اين گاز كه شكل طبيعي آن دقيقا مانند يخ است علاوه بر ايجاد ويژگي هاي حسي و طعم ترش به نوشابه موجب وابستگي شديد فرد به مصرف مداوم آن مي شود.
به طوري كه برخي افراد نمي توانند غذاي خود را بدون نوشابه هاي گازدار بخورند. نوع رژيمي اين نوشابه ها هم كه فقط طعم شيرين دارند و بدون كالري هستند، اگر چه براي افراد ديابتي و كساني كه از اضافه وزن رنج مي برند مطلوب است، اما زياده روي درمصرف آن به علت متابوليزه نشدن مطلوب دربدن، عوارض ناگواري خواهند داشت.
درواقع محققان مصرف نوشابه را فقط به علت قند زيادي كه دارد، منع نمي كنند بلكه رنگ، مواد افزودني و گاز اين نوشابه ها هر كدام به نوعي سلامت افراد را به خطر مي اندازد. هرچند نوشابه هاي بدون گاز قند و كالري كمي دارند، اما اين موضوع از مضرات گاز، رنگ و مواد افزودني آنها كم نمي كند.
درهرحال اين نوشابه ها نيز شيرين هستند و اشتها را زياد مي كنند، بنابر اين فردي كه نوشابه هاي رژيمي مصرف مي كند، نسبت به فردي كه همراه غذا آب مي نوشد، غذاي بيشتري مي خورد كه موجب چاقي او مي شود. براين اساس متخصصان علوم تغذيه تأكيد مي كنند تا از مصرف زياد نوشابه هاي گازدار به دلايل زير پرهيز شود.
- نوشابه هاي گازدار، اسيدي است و موجب فرسايش ميناي دندان مي شود. قند زياد اين نوشابه ها سرعت پوسيدگي دندان را افزايش مي دهد، اين درحالي است كه نوشابه هاي رنگي چند برابر بيش از نوشابه هاي معمولي براي دندانها ضرردارند، بنابراين هر وقت كه هوس نوشيدن نوشابه هاي گازدار كرديد، از ني استفاده كنيد و مانع تماس مستقيم نوشابه با دندان هايتان شويد.
- اين نوشيدني ها از آب و شكر سفيد تصفيه شده و افزودني هاي مصنوعي تهيه مي شوند و هيچ ارزش غذايي ندارند. قند زياد نوشابه ها با افزايش كالري به چاقي افراد دامن مي زند.
درنوشابه هاي رژيمي نيز به جاي شكر معمولي از «آسپارتام»استفاده مي شود. اين ماده اشتهاآور است و ميگرن، سرگيجه و كاهش حافظه را درپي دارد. يك ليوان نوشابه رژيمي دو كالري انرژي، يك ليوان نوشابه معمولي 100كالري انرژي دارد.
-هنگامي كه در شيشه نوشابه گازدار را باز مي كنيد بلافاصله حبابها وگازهاي موجود در آن بيرون مي جهد. گاز اين محصولات به علت وجود اسيدفسفريك و دي اكسيد كربن موجب پيدايش محيطي اسيدي درمعده مي شود.
در بين مسيرهاي دستگاه گوارش فقط معده مي تواند در برابر چنين محيط اسيدي مقاومت كند، اما در ديگر اعضاي دستگاه گوارش بدن مانند دهان، گلو و مري به علت حساس و آسيب پذير بودن آنها در برابر نوشابه هاي گازدار، محيط اسيدي ناهنجاري ايجاد مي شود.اسيد فسفريك موجود در اين نوشابه ها نيز در رقابت با اسيد هيدروكلريك معده، عملكرد آن را تحت تأثير قرار مي دهد. هنگامي كه معده ناكارآمد مي شود، غذا گوارش نمي شود كه اين موجب سوءهاضمه و نفخ مي شود. افرادي كه به زخم معده و سوزش سرسينه مبتلا هستند بايد بشدت از نوشيدن نوشابه هاي زرد خودداري كنند ضمن اين كه نوشابه هاي گازدار به دليل كاربرد بيشتر رنگ هاي مصنوعي زيانبارتر از نوشابه هاي سياه است.
سندرم پارگي مري يكي ديگر از مضرات مصرف نوشابه هاي گازدار و سرد است. با ايجاد اين حالت، فرد توانايي هر نوع خوردن و آشاميدن را از دست داده و مدام استفراغ مي كند، ضمن اين كه درد شديدي نيز ناحيه قفسه سينه را فرامي گيرد و به هيچ طريقي جز بي هوشي آرام نمي گيرد. اين حالت فقط با جراحي درمان مي شود.
بعد از پارگي مري، اگر فرد تا پنج ساعت عمل جراحي نشود، محتويات معده و لوزالمعده به شكل كامل تخليه مي شود و آب و الكتروليت هاي بدن از دست مي رود. دراين شرايط ممكن است براثر ايجاد شوك كاهش حجم معده، مرگ ناگهاني ايجاد شود. هنوز علت محكمي براي اثبات اين موضوع پيدا نشده است.
-اسيدفسفريك موجود در نوشابه هاي گازدار ماده اي سمي است كه در صنعت از آن براي گرفتن سختي آب (زدودن كلسيم و منيزيم از آب سخت) استفاده مي شود. اسيدفسفريك در بدن نيز داراي عملكرد مشابهي است. يعني كلسيم را از استخوان ها گرفته و موجب پوكي استخوانها مي شود.
- هنگامي كه ميزان اسيدفسفريك خون افزايش يابد كليه قادر به دفع سريع آن نيست درنتيجه دچار فشار مضاعف شده، از سويي ديگر موجب مي شود تا كلسيم از استخوان ها برداشته شود و درون خون جريان يابد. اين امر موجب رسوب كلسيم اضافي دركليه و بروز سنگ كليه مي شود.
- نوشابه هاي گازدار هيچ موادمعدني و ويتامين ندارند. افرادي كه نوشابه مي نوشند به شكل معمول، نوشيدن آب ميوه طبيعي و شير و حتي آب را كاهش مي دهند و بدن خود را از ويتامين ها و موادمعدني كه براي سلامت پوست ضروري است، محروم مي كنند، بنابراين پوست آنها بيشتر چين وچروك برمي دارد.
از آنجايي كه به نوشابه هاي گازدار، كافئين اضافه مي شود تا مصرف كنندگان را دچار وابستگي كند، كافئين موجود در نوشابه هاي گازدار با سرعت بيشتري نسبت به ديگر نوشيدني هاي كافئين دار جذب بدن مي شود. درنتيجه مشكلاتي در خواب، كم آبي، اضطراب و تپش قلب ايجاد مي كند.

 فاكتورهاي جديد سرطان

تحقيقات اخير، ارتباط ميان قد افراد و بدخيمي سرطان را تاييد مي كند.
طي تحقيقي كه اخيرا در انگلستان صورت گرفته است، احتمال پيشرفت سرطان در افراد بلندقدتر، بيش از ساير افراد است. به گفته محققان، در زنان خطر ابتلا به سرطان سينه، تخمدان، رحم و روده و همچنين ملانوم و سرطان خون در برابر هر 4 اينچ افزايش قد، 16درصد افزايش پيدا مي كند.
تمامي شواهد و قرائن از گذشته تا به حال بيانگر اين است كه ارتباط بين پيشرفت سرطان و طول قد در مردان و زنان به يك اندازه است.
به عقيده محققان، از آنجا كه ميانگين قد اروپايي ها در قرن بيستم به ازاي هر دهه، حدود نيم اينچ افزايش يافته است، يافته هاي جديد مي تواند افزايش برخي سرطان ها را در نسل هاي جديد توجيه كند.
با اينكه تحقيقات ارتباط پيشرفت سرطان و قد افراد را نشان مي دهد، اما يك رابطه علت و معلولي و قطعي را ثابت نكرده است و نبايد سبب ايجاد وحشت ونگراني در بلندقدها شود. واضح است كه هيچ كس براي درامان ماندن در برابر سرطان، اقدام به كوتاه كردن قد خود نخواهد كرد و نتايج اخير به اين معني نيست كه افراد بلندتر نياز به مراقبت پزشكي بيشتري دارند.
همه افراد مي توانند با نكشيدن سيگار، داشتن وزني ايده آل و انجام آزمايش هاي توصيه شده مربوط به سرطان، تهديدهاي سرطاني را كاهش دهند.
در اين آزمايش، محققان داده هاي متعلق به عده زيادي از زنان را آناليز كردند. نزديك به 1 ميليون و 300 هزار نفر زن ميانسال در اين تحقيق بطور آنلاين نامنويسي كردند و تحت آزمايش هاي منظم اوليه قرار گرفتند. پرسش نامه هاي ابتدايي مربوط به وزن و قد هر نفر جمع آوري شد.
در هيچيك از آنها سرطان مشخصي تشخيص داده نشد و هر يك از آنها به طور ميانگين به مدت 9 سال تحت نظر قرار گرفتند.
براساس اين تحقيق، زنان در 6 گروه قدي قرار گرفتند كه اين دسته بندي از زنان با قد كمتر از 5 فوت و يك اينج شروع مي شد و افراد با قد بلندتر در 5 گروه بعدي قرار مي گرفتند. دسته آخر كه به بلندقدترين ها اختصاص داشت، شامل زناني با قد 5 فوت و 9 اينچ به بالا مي شد.
بطور كلي مشخص شد كه زنان بلندقدتر نسبت به سايرين تمايل به داشتن فرزندان كمتري هستند، لاغرترند، كمتر به دنبال دود مي روند، فعال تر و درنتيجه قوي تر هستند.
اگرچه در زنان بلندتر احتمال ابتلا به سرطان بيشتر است اما استثنائا در مورد زنان سيگاري، كشيدن سيگار نقش اساسي تري نسبت به قد بازي مي كند.
طبيعتا افراد قادر به تغيير قد خود نيستند و از طرفي هم بلندقد بودن از لحاظ سلامت مزايايي دارد مانند پايين بودن خطرات ناشي از بيماريهاي قلبي.
يكي از احتمالات اين ست كه افرادي كه داراي قد بلندتري هستند ممكن است در دوران كودكي و بزرگسالي هورمونهاي رشد بيشتري در بدنشان ترشح شده كه اين هورمون ها به طور نامحسوسي موجب افزايش سرطان مي شوند.
عوامل بسياري از جمله نوع تغذيه و بهداشت در دوران كودكي، ژنتيك و ميزان هورمونها در قد افراد تاثير دارد.
اهميت اين تحقيق در ارتباط با افراد و سلامت عمومي نيست بلكه ما را در شناخت بهتر پيشرفت سرطان ياري مي كند.

 ويتاميني براي همه فصول

بسياري از مردم تصور مي كنند كه مصرف ويتامين ث به صورت ميوه يا دارو تنها در فصل زمستان مفيد است در حالي كه مصرف اين ويتامين تأثير بسزايي در حفاظت از بدن در برابر مشكلات سيستم دفاعي، بيماري هاي قلبي- عروقي، بيماري هاي دوران جنيني و بارداري، مشكلات بينايي، سرطان، سكته مغزي و حتي چروك پوست دارد.
ويتامين ث بسيار بيشتر از ساير ويتامين ها توجه پزشكان و مردم عادي را به خود جلب كرده است و البته اين ميزان توجه بي علت نيست. هرچه محققان بيشتر خواص اين ويتامين را مطالعه مي كنند، بيشتر به نقش مهم آن در حفظ سلامتي پي مي برند. البته مقدار پيشنهادي پزشكان براي مصرف ويتامين ث بيشتر از حدي است كه يك انسان عادي از طريق رژيم غذايي روزانه اش دريافت مي كند.مصرف 400 ميلي گرم ويتامين ث در روز بسيار مناسب است. براي تأمين اين ميزان بايد روزانه به مقدار كافي ميوه و سبزيجات بخوريد. بسياري از مردم به علت آن كه نمي توانند اين ميزان را از طريق رژيم غذايي تأمين كنند به مصرف قرص هاي مكمل غذايي اين ويتامين روي مي آورند.
هرچند مصرف اين قرص ها هيچ تأثير منفي روي بدن ندارند (به جز برخي از آنها كه به علت خاصيت اسيدي، معده را ناراحت مي كنند) اما پزشكان توصيه مي كنند كه اين ميزان از طريق مصرف كافي ميوه ها و سبزيجات تأمين شود، زيرا در اين صورت بدن ساير ويتامين ها و مواد معدني را كه براي حفظ سلامتي مفيد هستند دريافت مي كند.
براساس تحقيقات ويتامين ث مي تواند در حوزه هاي زير تأثير زيادي در سلامت افراد داشته باشد تحقيقات نشان داده است كه مصرف ويتامين ث براي افرادي كه سيستم ايمني بدن آنها به علت استرس و فشار رواني زياد، ضعيف شده است، اثر مثبتي دارد. ويتامين ث ماده غذايي است كه نسبت به تغييرات بدن در شرايط پراسترس بسيار حساس است.از آن جايي كه ويتامين ث در بدن افراد سيگاري و چاق بشدت تحليل مي رود، مي توان گفت ميزان اين ويتامين درخون يكي از شاخصه هاي سلامت كلي افراد است.
برخلاف تصور عموم، ويتامين ث يك درمان براي سرماخوردگي هاي معمولي نيست اما مصرف آن در هنگام سرماخوردگي موجب مي شود اين بيماري پيشرفت نكند و به موارد پيچيده تر مانند ذات الريه و عفونت هاي ريوي تبديل نشود.
محققان به تازگي دريافته اند افرادي كه ميزان ويتامين ث خون بالايي دارند 35درصد كمتر از افرادي كه اين ويتامين را به اندازه كافي مصرف نمي كنند، در معرض خطر سكته مغزي قرار دارند.
علت اين امر هنوز به طور كامل مشخص نشده است. ميزان ويتامين ث موجود در خون افرادي كه ميوه و سبزيجات زيادي را در رژيم غذايي روزانه خود گنجانده اند، بسيار بالا است. اين افراد به علت تغذيه مناسب، انواع ويتامين ها، فيبر و موادمعدني را به اندازه كافي دريافت مي كنند و در نتيجه از سلامت بيشتري برخوردار هستند.
ويتامين ث هم بر سلول هاي درون و هم بر سلول هاي بيرون بدن تاثير مي گذارد. براي بررسي رابطه بين تغذيه و پيري پوست، در مركز درماني ميشيگان تحقيقاتي بر روي 7 هزار زن 30 تا 50 ساله انجام شده و نتايج آن نشان داده است هرچه ميزان ويتامين ث مصرفي در افراد بيشتر باشد، احتمال ابتلا به خشكي پوست و چين و چروك صورت كمتر خواهد بود. همچنين ويتامين ث در كاهش التهابات و كاهش خطر ابتلا به سرطان و بيماري هاي قلبي- عروقي نقش موثري دارد.
به طوركلي وجود ويتامين ث يا اسيد اسكوربيك، براي رشد، توسعه و ترميم همه بافت هاي بدن ضروري است. همچنين اين ويتامين در بسياري از فعاليت هاي بدن از جمله جذب آهن، سيستم دفاعي بدن، ترميم زخم ها و حفظ و نگهداري از غضروف، استخوان ها و دندان ها نقش مهمي دارد.ويتامين ث يك آنتي اكسيدان است و مي تواند بدن را در برابر آسيب هاي ناشي از مولكول هاي مضري به نام راديكال هاي آزاد (مانند مولكول هاي موادشيميايي سمي و دود سيگار و غيره) حفظ كند. راديكال هاي آزاد مي توانند موجب بروز امراضي چون سرطان، بيماري هاي قلبي و درد مفاصل شوند.
اگر اين ويتامين را همراه با آهن مصرف كنيد، موجب جذب بهتر آهن مي شود. در موارد حاد كمبود ويتامين ث موجب بروز بيماري اسكوربوت مي شود كه نشانه هاي آن شامل ضعف، كم خوني، كبودي، خونريزي زياد در زخم هاي كوچك و شل شدن لثه ها هستند.

 فوايد برگ درخت گز

برگ درخت مارينگا يا گز رخ، يك ماده شفابخش حيرت انگيز است.
يكي از خصوصيات واقعا ارزنده اين درخت اين است كه تمامي قسمت هاي آن به نوعي قابل استفاده است. هر برگ، غلاف، ميوه، گل و كل ريشه و پوست اين درخت قابل استفاده است.
به گزارش وات ليز پرسنال گروث، خوردن قسمت هاي مختلف اين درخت كاملا بي خطر است و به بسياري از مردم كشورهاي كم توسعه يافته ارزاني شده است؛ زيرا اين گياه قادر به درمان 300 بيماري است. مصرف اين درخت براي هر فرد در هر سني بي ضرر و فاقد هرگونه عوارض جانبي است.بهترين روش براي خوردن مارينگا، اين است كه به شكل پودر ميل شود؛ زيرا آن راحت ترين راه براي هضم و جذب اين ماده مغذي است.
در اينجا فهرستي از فوايد حيرت آور برگ درخت مارينگا براي سلامتي ارائه مي شود:
سرشار از ويتامين A و ويتامين C است. خيلي بيشتر از هويج و پرتغال.
سرشار از كلسيمي است كه به راحتي براي بدن قابل جذب است.
سرشار از پروتئين
شيرافزا براي مادران شيرده
به كنترل قند خون و بيماري ديابت كمك مي كند
سرشار از پتاسيم و روي
محافظ و تقويت كننده كبد، كيسه صفرا، كليه ها
انرژي زا
كمك كننده هضم غذا
محافظ سلامت پوست
تغذيه كننده مغز
تقويت سيستم ايمني بدن
ضدالتهاب
كمك به درمان سيستم جريان خون
محافظ و تقويت كننده چشم ها

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14