(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 7 اسفند 1390- شماره 20153

خط تحريم؛ فرصتي براي نظام اسلامي
پادوها و پياده نظام جبهه كفر و راهبردهاي ناكام انتخاباتي
تحزّب و گروه گرايي از منظر امام خميني (ره)خط تحريم؛ فرصتي براي نظام اسلامي

مهدي سعيدي
با ائتلاف تمام عيار جريان دوم خرداد با ضدانقلاب فراري و تشكيل اردوگاهي واحد فتنه، پس از شكست در انتخابات باشكوه 22 خرداد 88، طبيعي بود كه از اين پس رفتارها و سناريوهاي واحدي را از اين اردوگاه بايد مشاهده نمود. نتيجه اين همنشيني و همراه بيش از آنكه به تغيير رويه ضدانقلاب بينجامد به استحاله تمام عيار اين ضدانقلابيون جديد انجاميد و هويت مشترك بطور كامل شكل گرفت.
اين هويت مشترك را مي توان در رفتارسياسي اين اردوگاه مشاهده نمود كه آخرين آن سناريوي انتخاباتي اين جريان است. «خط تحريم» الگوي رفتاري جبهه براندازي است كه امروز در دستوركار بخش قابل توجهي از جريان دوم خرداد قرار گرفته است.
ادعاي اينكه «امروز گرم كردن تنور اين انتخابات به هر شكل و باي نحو كان، كمك به استبداد و در تقابل با آرمان محوري استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي و نيز در تقابل با تحقق دمكراسي و تضمين حقوق بشر در كشور عزيزمان ايران است» اوج رذالت و انحطاط ورشكستگان سياسي چون بهزاد نبوي، محسن ميردامادي، مصطفي تاجزاده، محسن امين زاده را نشان مي دهد كه امروز به جرم خيانت به ملت در زندان به سر مي برند!
فتنه گران از اتخاذ خط تحريم بدنبال آنند كه:
1- وزن سياسي خود را عيان سازند و نشان دهند كه از بدنه اجتماعي قابل توجهي برخوردارند و نظام نمي تواند آنها را حذف كند، لذا بايد تسليم خواسته هاي زياده طلبانه اين افراد شود.
2- ادعاي دروغين خود در انتخابات 22خرداد 88 مبني بر تقلب در انتخابات را به اثبات رسانند.
3- با كساد كردن بازار انتخابات، از مشروعيت نظام كاسته شده و آن را بدون پشتوانه نشان دهند.
4- با كاهش راي، پشتوانه مردمي نظام را تضعيف كرده و بيش از پيش كشور را تحت فشار قرار داده و اهداف براندازانه خود را دنبال نمايند.
5- با تضعيف پشتوانه جمهوري اسلامي، زمينه را براي افزايش تهديدات بيگانگان عليه ما فراهم آورند. به عبارتي با خيانت به ملت، دشمنان را در تهاجم عليه ايران تحريك و ياري رسانند.
فرصتهاي پيش رو
اتخاذ خط تحريم هرچند با هدف تهديد نظام اسلامي طرح ريزي شده است، اما دقت همه جانبه در ابعاد اين مساله مي تواند به خوبي فرصتهاي پيش روي نظام اسلامي براي بهره برداري از اين خطاي استراتژيك فتنه گران را نيز آشكار مي سازد. به واقع اين سناريوي سوخته كه در طول سه دهه توسط ضدانقلابيون فراري دنبال شده بود، بيش از آنكه تهديدي براي نظام جمهوري اسلامي باشد، به دلايل زير به فرصتي براي نظام جمهوري اسلامي تبديل شده است:
1- آشكار شدن ماهيت فتنه گران و بازي در قالب سناريوهاي براندازي، اولين دستاوري است كه براي نظام اسلامي خواهد داشت. فتنه گران سالهاست كه با ادعاهاي واهي چون «خط امام» و «پايبندي به آرمانهاي انقلاب»، به فريب توده ها مشغول بودند. حوادث پيش آمده در دو سال اخير و رسيدن اين جريان به خط تحريم ديگر مجالي به اين جريان براي بازي با افكارعمومي نخواهد داد. چرا كه «تحريم» با «خط امام» قابل جمع نيست و »دشمنان امام« آغازگر اين بازي شكست خورده بوده اند!
2- اين انتخابات فرصتي است تا بار ديگر كوس رسوايي دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات» به صدا در آيد. طراحان «خط تحريم» همان طراحان «خط تقلب»اند كه اين بار با بازي تحريم تلاش دارند تا نشان دهند كه «بيشمارند»!؟ و اگر هواداران آنها به پاي صندوق راي نيايند، ميزان مشاركت افت فاحشي خواهد داشت! در اين شرايط برگزاري انتخاباتي با مشاركت بالا و تكرار حضور 51 درصدي انتخابات مجلس هفتم و 57 درصدي انتخابات مجلس هشتم به خوبي آشكار خواهد ساخت كه فتنه گران نه تنها بيشمار نبوده كه هيچ اند! بي شك افزايش مشاركت مردمي بيشتر از دوره هاي گذشته، پيامدهاي سهمگين تري نيز براي فتنه گران خواهد داشت و نشان خواهد داد كه نه تنها اين جريان پايگاهي نداشته بلكه همسويي آنها با دشمنان، ملت بصير ايران را بيش از پيش براي حضور در صحنه مصمم ساخته است.
3- اتخاذ سناريوي «خط تحريم» بهره گيري از الگوي سوخته اي است كه حكايت از شكست سناري «كودتاي مخملي» در ايران اسلامي دارد، چرا كه كودتاهاي مخملي با بسيج نيروها و تلاش براي شركت در انتخابات كليد مي خورد. در صورت تحريم و عدم مشاركت جريان فتنه ديگر تكرار «ادعاي تقلب» محلي از اعراب نداشته و نمي تواند بهانه اي براي اردوكشي هاي خياباني باشد.
4- سردمداران جريان دوم خرداد در طول سالهاي گذشته همواره مدعي بودند كه با حضور حداكثري خواهند توانست پيروز انتخابات باشند. اتخاذ «خط تحريم» به خوبي آشكار مي سازد كه اين جريان پيامهاي انتخاباتهاي برگزار شده در دهه 80، (بالاخص سوم تير 84 و 22 خرداد 88 ) را به خوبي شنيده است! و مي داند كه در ميان ملت جايگاهي ندارد. و به همين خاطر است كه از تكرار ادعاي پيشيبن نااميد شده و منفعلانه به سناريوي جريان برانداز براي بازي در انتخابات مجلس نهم پناه برده است. بازي خطرناكي كه نتيجه آن مرگ هميشگي اين جريان را به همراه خواهد داشت!
5- اتخاذ سناريوي «خط تحريم» ، دستاورد ديگري نيز دارد و آن برداشته شدن فشار از دستگاه هاي نظارتي و در راس آن شوراي نگهبان است. در طول دو دهه اخير همواره يكي از تاكتيك هاي انتخاباتي جريان دوم خرداد فشار آوردن بر شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت افرادي بوده كه از صلاحيت قانوني لازم برخوردار نبودند.
اتخاذ تاكتيك حضور همه جانبه در انتخابات و دعوت از چهره هاي شاخص اين جريان براي ثبت نام، در اين دوره از انتخابات با مشكلات دوچنداني براي شوراي نگهبان همراه بود. چرا كه بعد از فتنه 88 و دست داشتن اعضاي افراطي اين جريان در اين حوادث و بازي در پازل دشمن! بسياري از اين افراد را از دايره صلاحيت براي پذيرش مسئوليت سياسي در نظام اسلامي از جمله نمايندگي مجلس شوراي اسلامي خارج كرده است! ثبت نام اين افراد و رد صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان، بار ديگر هجمه همه جانبه رسانه اي را عليه اين شورا به همراه مي داشت كه با اتخاذ «خط تحريم» اين مشكل رفع شده است و فتنه گران سلاح تبليغاتي «بلوا آفريني به بهانه دفاع از رد صلاحيت شدگان» را از دست داده اند. به همين دليل در اين دوره از انتخابات شاهد آن خواهيم بود كه ميزان رد صلاحيتها نسبت به گذشته كاهش قابل توجهي خواهد داشت و كار بر شوراي نگهبان آسان خواهد بود.
6- مراجعه به حافظه تاريخي و مرور انتخابات مجالس سوم تا هشتم به خوبي اين مساله را آشكار مي سازد كه مشاركت گروهها و چهره هاي افراطي جريان دوم خرداد در انتخابات پيشين همواره با كارشكني، تشنج، درگيري و جنگ رواني همراه بوده است. بدون شك عدم حضور افراطيون نه تنها مانعي براي مشاركت ملت نيست، بلكه با آرامش بيشتر انتخابات و كاسته شدن از ناامني ها و آشوبها، ملت نيز در انتخاب خود با طراوت و عقلانيت بيشتري رفتار خواهندكرد.
7- وجود جرياني پر ابهام و ساختارشكن در رقابتهاي انتخاباتي سه دهه گذشته انقلاب، همواره نيروهاي مومن و انقلابي را در عمل به اصل «انتخاب اصلح» با مشكلاتي مواجه كرده بود. در طول اين دوران بودند چهره هايي كه طبق موازين اسلامي و عقلي، از صلاحيت و شايستگي بيشتري براي انتخاب و برگزيده شدن برخوردار بودند، اما از آنجا كه «مقبوليت كمتري» داشتند، مبتني بر منطقي ثانوي «انتخاب صالح مقبول» مورد توجه قرار نگرفتند!
طبق منطق راي به صالح مقبول، وقتي جريان رقيب با نامزدي ناشايست امكان پيروزي دارد، استراتژي اتخاذي جبهه خودي بايد مبتني بر ائتلاف و عدم رقابت نامزدهاي همسو شكل گيرد. در اين شرايط معمولا مبنا آن بوده كه آن كس كه از مقبوليت و راي كمتري برخوردار بوده (علي رغم شايسته بودن!) بايد به نفع ديگري كه علي رغم شايستگي كمتر از مقبوليت و امكان راي آوري بيشتري برخوردار است كناره گيري كند. به واقع عملا اصل اساسي «انتخاب اصلح» كنار گذاشته شده است.با عدم حضور جريان افراطي اين شرايط تا حدودي براي اولين بار حاصل شده كه قاعده ثانوي «انتخاب صالح مقبول» جاي خود را به قاعده اصلي «انتخاب اصلح» دهد تا هم ملت با فراق بال و رضايت بيشتر به نامزد مورد علاقه خود راي دهند(بدون آنكه نگران پيروزي نامزد جريان انحرافي باشند) و هم با انتخاب اصلح و شايستگان زمينه براي شكل گيري مجلسي كارآمد و توانمند با حضور بهترين ها فراهم آيد.

 پادوها و پياده نظام جبهه كفر و راهبردهاي ناكام انتخاباتي

اكبر صفري
رهبر معظم انقلاب در ديدار 19 دي مردم قم با معظم له ، با اشاره تلويحي به تحريم انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك سناريوي قديمي و نخ نما شده توسط گروه ها و شخصيت هاي معاند و مخالف نظام و ملت ايران فرمودند: «از مدتها قبل از مركز و قرارگاه فرماندهي جبهه كفر و استكبار گرفته تا پادوها و پياده نظام اين جبهه در داخل و خارج، تلاش گسترده اي به كار گرفته شده تا حضور مردم در انتخابات مجلس كمرنگ باشد ؛ اما به لطف و فضل الهي ، حضور مردم در اين انتخابات دشمن شكن خواهد بود».
ايشان در ادامه ديدار با قشرهايي از مردم شهر خون قيام با تاكيد بر اينكه انتخابات موجب نشاط جديد و دميده شدن خون تازه در پيكره نظام جمهوري اسلامي خواهد شد ، افزودند: «عرصه انتخابات در كنار اين ويژگي هاي برجسته و مهم ، آفت هايي هم دارد كه بايد مراقب بود اين آفت ها پيش نيايند.»
رهبر معظم انقلاب همچنين در سخنراني تاريخي خطبه هاي نماز جمعه 14 بهمن نيز «دشمن» را به تلاش براي جلوگيري از شركت گسترده مردم در انتخابات و ممانعت از تشكيل «يك مجلس صالح ، سالم و قوي» متهم كرد و فرمودند : «دشمن دو سه ماه است كه با بوغ تبليغاتي اش مي خواهد مردم را نوميد و مايوس كند تا در انتخابات شركت نكنند و بعضي در داخل كشور بدون اينكه بفهمند، با آنها همراهي مي كنند.»
همان طور كه رهبر معظم انقلاب اشاره كردند ؛ ممانعت از حضور حماسي و با شكوه مردم در صحنه حساس و سرنوشت ساز انتخابات و ايجاد آفت و چالش در اين عرصه ، دو راهبرد اصلي جبهه كفر و استكبار در قبال انتخابات است . دو گزينه اي كه به لحاظ اهميت مشاركت حداكثري مردم در عرصه انتخابات ، همچنان در راس هرم پيشنهادي اتاق فكر دشمنان انقلاب اسلامي در عرصه تضعيف اقتدار نظام اسلامي قرار دارد و بنا به تاكيد رهبرمعظم انقلاب در اين دو راهبرد نيز سهم پادوها و پياده نظام جبهه كفر و استبداد نيز همچون فتنه 88 ، بسيار پر رنگ و برجسته ترسيم شده است . لذا اين يادداشت در پي آن است تا ضمن نگاهي تحليلي به اين دو راهبرد ، نقش قرارگاه فرماندهي جبهه كفر را در اين دو راهبر د نيز مورد توجه قرار دهد .
1- راهبرد تحريم انتخاباتي ، با هدف حذف گزينه مردم از صفحه انقلاب پادوها و پياده نظام اين جبهه
در راهبرد نخست كه سابقه اي به اندازه عمر انقلاب دارد ، دشمن تلاش دارد از طرق مختلف با تحريم انتخابات به ايجاد شكاف بين بدنه حاكميت و ملت بپردازد . چنانكه با ممانعت از حضور ملت درپاي صندوق هاي راي و برپايي يك مشاركت حداقلي و بي روح ، پاي مردمي حكومت را لنگ كند . از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي به لحاظ قرار گرفتن در راس امور از جايگاهي راهبردي در بدنه نظام برخوردار است ، لذا عدم مشروعيت مردمي آن در پرتو حضور يك انتخابات كم رنگ ، يك نقطه ضعف جدي براي آينده نظام محسوب مي شود .
در اين گزينه دشمن به واقع به دنبال حذف مردم از عرصه صيانت از انقلاب و همراهي با نظام اسلامي است . زيرا نقش مردم در پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم مقتدرانه آن در طول 33 سال گذشته موضوعي است كه همواره به عنوان قدرت نرم جمهوري اسلامي مورد توجه ويژه طراحان و نظريه پردازان غربي بوده است . چنانكه حضور بهنگام و آگاهانه ملت در عرصه هاي مختلف و همراهي با رهبري و مسئولان ارشد نظام ، نقش راهبردي و ويژه اي در برون رفت از چالش ها و خنثي سازي توطئه هاي دشمنان در طول سال هاي پس از انقلاب داشته است .
اما از آنجا كه انتخابات مبين آشكار پيوند حاكميت با ملت و نشان از نقش آفريني ملت در سر نوشت كشور و مشروعيت مردمي مسئولان نظام است ، لذا حضور مردم در اين عرصه از حساسيت هاي ويژه اي براي دوستان و دشمنان انقلاب برخوردار است . برگزاري يك انتخابات با شكوه و برخوردار از مشاركت حداكثري در كشور ، به لحاظ اينكه نوعي همه پرسي ملي در عرصه بين المللي نيز به شمار مي رود ؛
بزرگ ترين و محكم ترين حصار مصونيت از انقلاب و نظام به شمار مي رود . لذا تشكيل يك مجلس صالح ، سالم و قوي در پرتو حضور حد اكثري مردم نيز به علت اثر گذار مستقيم بر بخش هاي مختلف اداره كشور از اين ويژگي مستثني نيست . رهبر معظم انقلاب نيز در خطبه هاي نماز جمعه 14 بهمن اين موضوع را مورد تاكيد و توجه قرار دادند كه « هرچه حضور در انتخابات بيشتر و پاي صندوق هاي راي شلوغ تر باشد، اعتبار كشور بالا خواهد رفت و مصونيت كشور بالا مي رود.»
حضور حماسي مردم در همه پرسي ملي 22 بهمن كه هر ساله در سراسر كشور با شكوهي خاص برگزار مي شود و همچنين حماسه آفريني ملت در عرصه هاي حساس و كليدي همچون 23 تير و 9 دي اهميت حضور مردم در صيانت از انقلاب را به خوبي تداعي كرده است . چنان كه تمام تلاش هاي چند ساله اتاق فكر دشمنان نظام در پرتو اين حضور حماسي ناكام ماند و بايكوت شد .
لذا در طول 33 سال گذشته آمريكا ، رژيم صهيويستي و دولت هاي دنباله رو سياست هاي آنها همواره در راستاي جدا سازي ملت ايران از حكومت و عمق بخشيدن به شكاف بين مسئولان و ملت ، به شيوه هاي گوناگوني متوسل شده اند . چنانكه قرارگاه فرماندهي جبهه كفر براي عقب نشيني مردم از خط مقدم انقلاب در هر سه حوزه جنگ سخت ، جنگ نرم و جنگ نيمه سخت ، عمليات هاي آفندي گسترده و پيچيده اي را عليه ايران اسلامي عملياتي كرده است .
بنابراين دشمنان انقلاب اسلامي براي ممانعت از حضور مردم در عرصه هاي حمايت از نظام ، از نخستين روزهاي شكل گيري انقلاب اسلامي از انواع اهرم ها و شيوه ها براي ارعاب و تهديد مردم همچون جنگ تحميلي ، بمباران ، ترور و...در حوزه جنگ سخت بهره بردند . در كنار اين فعاليت ها ، شبكه هاي صهيونيستي براي تضعيف باورها و اعتقادات مذهبي و انقلابي مردم ، مديريت ارزش ها و تزريق ياس و ناميدي به متن جامعه نيز تلاش هاي گسترده وگوناگوني در فضاي مجازي و رسانه اي در حوزه جنگ نرم اجرا كردند . در راستاي تقويت تنگناهاي اقتصادي و اعمال فشار بر زندگي و معيشت مردم و در نهايت زمينه سازي براي سرپيچي مدني نيز دشمنان به گزينه تحريم هاي ظالمانه و يك طرفه متوسل شدند . طوري كه تحريم به عنوان فضاي حد واسطي بين جنگ و صلح در طول 33 سال گذشته در كنار ساير فعاليت هاي دشمنان ، براي به زانو در آوردن انقلاب و فلج كردن بخش هاي حساس و حياتي كشور به عنوان يك اهرم فشار به جد مورد توجه بوده است . بنابراين دشمنان با تكيه بر راهبرد تحريم انتخاباتي به واقع با هدف حذف مردم از عرصه سياسي كشور به دنبال تبليغ و ترويج يك حكومت ديكتاتوري و غير مردمي در ايران اسلامي هستند .
اما از آنجا كه دولت آمريكا ، رژيم صهيونيستي و ساير دولت هاي دنباله رو آنها در حوزه منطقه اي و فرا منطقه اي با چالش مشروعيتي و هويتي مواجه هستند ؛ لذا عرضه يك جمهوري اسلامي فاقد پشتوانه و مشروعيت مردمي به جهان براي انها بسيار مهم و راهبردي است . طرح اين مدل در شرايط موجود نيز از دو منظر مهم و قابل توجه است .
1-1)جمهوري اسلامي نه تنها در پرتو پيوند مردم و رهبري از توانمندي هاي لازم براي حفظ موجوديت خود در برابر طرح ها ، تهديدات و تحريم هاي گسترده و سنگين برخوردار است ، بلكه امروزه در پرتو بيداري اسلامي در ميان كشورهاي جهان نيز به نقطه اميد و آرزوي ملل مسلمان تبديل شده است. لذا دشمن براي حذف نقش جمهوري اسلامي در اين عرصه و جلوگيري از تكرار انقلاب اسلامي در ميان كشورها به راهبرد تضعيف جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي همت گمارده است .
2-1)همان طور كه رهبر معظم انقلاب طي يك ادبيات خاص نيز بارها اشاره نموده اند ، مدل حكومت مردمي در جمهوري اسلامي بر ساختار مردم سالاري ديني بنا نهاده شده است و مردم سالاري ديني نيز به حرف و سخن محدود و محصور نمي شود ، بلكه مي بايست در عرصه هاي مرتبط با حكومت بروز و ظهور نمايد . از جمله اين صحنه ها كه به لحاظ اثرگذاري مستقيم مردم در اداره حكومت ، مي توان به عنوان نماد شاخصي از مردم سالاري ديني روي آن تكيه كرد موضوع انتخابات به عنوان نقطه پيوند حكومت و ملت است . بنابراين صحنه پرشكوه انتخابات به واقع در تبيين مدل حكومتي و تقويت مشروعيت مردمي نظام اسلامي نيز به شمار مي رود .
در اين راهبرد نيز دشمن علاوه بر بسيج وسيع امكانات در حوزه جنگ نرم - به ويژه در عرصه رسانه ها و فضاي مجازي- از پادوها و پياده نظام جبهه كفر نيز در داخل و خارج كمك گرفته است . چنانكه نقش سلطنت طلب ها ، منافقان ، بها ئيان و ريزش هاي انقلاب ، توبه كار از انقلاب و پشيمان از انقلاب همچون سران فتنه نيز در اين جبهه بسيار پر رنگ است . طوري كه براي عدم حضور ملت در پاي صندوق هاي راي و ممانعت از تشكيل يك مجلس مقتدر و سالم در كشور ، پا به پاي قرارگاه فرماندهي كفر در صف مخالفان و دشمنان نظام قرار گرفته اند .
2-راهبرد تقويت چالش ها و آفت هاي انتخاباتي ، با هدف مصادره حضور حماسي ملت .
اما در كنار فعاليت هاي گوناگون شبكه هاي پيچيده ، گسترده و مخوف صهيونيستي براي ممانعت از حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي ، تلاش براي ايجاد چالش و آفت در عرصه انتخابات يا بزرگنمايي و تقويت تخلفات احتمالي در اين عرصه از ديگر مواردي است كه در دستور كار اين شبكه ها قرار دارد.
در راهبرد نوپاي دوم نيز كه براي نخستين بار با همراهي سران فتنه در جريان حوادث پس از انتخابات در تاريخ كشور به طور گسترده اي عملياتي شد ، دشمن در واقع تلاش دارد فرصت انتخابات را به چالش و تهديدي براي نظام تبديل كند و شكست در راهبرد اول را جبران كند . چنانكه وقتي علي رغم انتظارات و تصور دشمن ، حضور گسترده ملت در پاي صندوق هاي راي ، منجر به خلق يك انتخابات با شكوه و پر رونق شد ، دشمنان از طريق اين راهبرد در صدد انتقام بر آمده و در صدد ايجاد يا تقويت چالش ها و آفت هاي انتخاباتي بر مي آيند .
در اين راهبرد دشمنان براي مصادره حضور حماسي مردم در مهم ترين عرصه صيانت از انقلاب و بهره برداري سياسي از وضع موجود وارد ميدان شده و با همكاري و همراهي پادوها و پياده نظام جبهه كفر به تقويت چالش ها و آفت هاي انتخاباتي مبادرت مي ورزند . در اين ميان نيز نقش پادو ها و پياده نظام دشمن ، در داخل كشور همچنان پر رنگ و مؤثر است و سرمايه گذاري بر روي ريزش هاي انقلاب ، توبه كار از انقلاب و پشيمان از انقلاب با هدف مهار حركت انقلاب از طريق نيروهاي برخوردار از سوابق انقلابي نيز به طور ويژه در دستور كار قرار دارد .
در اين سناريو نيز استفاده از اپوزاسيون داخل نشين ، نفوذي ها و ريزش هاي انقلاب ، همچون گذشته مورد نظر دشمن بوده و دشمن تلاش دارد ، از نيروهاي داخلي تحت عنوان پياده نظام و پادو به اهداف مورد نظر برسد . لذا در حوزه انتخابات و رقابت هاي انتخابي نيز اين موضوع به طور ويژه در انتخابات دهم رياست جمهوري شكل جدي و گسترده به خود گرفت. طوري كه دشمن براي بهره برداري از ((فرسوده هاي انقلاب)) ، مخصوصا نيروهاي شاخص و برخوردار از سوابق و مسئوليت هاي انقلابي حساب ويژه باز كرد و تلاش كرد از طريق سران فتنه مردم را در مقابل نظام قرار دهد .
در اين ميان آثار و نشانه هاي ناشي از همراهي سران فتنه تحت پادو ها و پياده نظام جبهه كفر ، آنچنان در تاريخ انقلاب اسلامي عبرت آموز و مهم است كه رهبر معظم انقلاب همواره تلاش داشته با يادآوري گناه فتنه گران در رويدادها و حوادث پس از انتخابات88 ، نيروهاي انقلاب و دلسوزان نظام را از ترفندهاي دشمنان به ويژه در مسائل انتخاباتي آگاه سازند .
هشدار رهبرانقلاب در نمازجمعه 14 بهمن ، به بازندگان رقابت هاي انتخاباتي دور نهم مجلس شوراي اسلامي نيز بر همين موضوع اشاره دارد .(( كساني كه رأي نمي آورند كاملاً مراقبت كنند كلاهي كه بر سر راي نياوردگان سال 88 رفت بر سر آنها نرود و فريب نخورند.))
اما اين افراد با هر نوع سابقه انقلابي گري و مبارزاتي و برخورداري از هر نوع جايگاه و حضور در مسئوليت هاي مختلف در نظام اسلامي ، بنابر آنچه رهبر معظم انقلاب به صراحت و كرات در مورد سران فتنه فرمودند و در ديدار با مردم انقلابي قم در 19 دي آن را مورد تاكيد مجدد قرار دادند ؛ همراه كنندگان با دشمن مرتكب چند گناه شاخص ، برجسته و نابخشودني1 مي شوند .
چنان كه برهم زدن امنيت عمومي 2اميد وار كردن دشمن3 ، دل شاد كردن دشمن ، تحميل هزينه بر نظام4 ، به چالش كشيدن نظام اسلامي 5، عدم تمكين از راي مردم به عنوان صاحبان اصلي انقلاب 6 از جمله گناهان عمده و شاخص سران فتنه در حوادث پس از انتخابات از منظر رهبر معظم انقلاب است . اين افراد تحت عنوان پادو ها و پياده نظام جبهه كفر تلاش داشتند با طراحي پروژه تقلب و تزريق ياس و نااميدي در بدنه ملت ، مردم را حكومت جدا و در مقابل نظام قرار دهند ، كه توسط همين ملت نيز براي هميشه تاريخ تبرئه شدند .
3- راهكارهاي رهبر براي برگزاري يك انتخاب دشمن شكن
بخش پاياني بخش پاياني اين مقاله به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه 14 بهمن در مورد انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اشاره دارد . ايشان در اين سخنان انتخابات را مصونيت بخش كشور خواندند و افزودند:«ملت عزيز ايران بدانند و مي دانند كه حضور مردمي اصلي ترين عاملي است كه هيبت ايران را به رخ دشمنان مي كشد و دشمنان را از تعرض به اين كشور مي ترساند.»
رهبر انقلاب اسلامي حضور در انتخابات 12 اسفند و راهپيمايي 22 بهمن را از جمله مظاهر حضور مردمي برشمردند و افزودند: «هر قدر حضور مردم در پاي صندوق هاي راي بالاتر باشد اعتبار و ارزش ملت بالاتر مي رود و امنيت و مصونيت كشور بيشتر و اينده ايران عزيز تامين و تضمين مي شود .»
رهبر انقلاب تشكيل مجلس صالح، قوي و سالم را در آينده كشور و عملكرد دستگاه ها از جمله دولت و قوه قضاييه، كاملا موثر خواندند و افزودند:« چنين مجلسي را فقط حضور پرشورمردم، شكل خواهد داد.»
ايشان تلاش چندين ماهه بوق هاي تبليغاتي دشمن را براي نااميد كردن مردم از حضور در انتخابات ياد آور شدند و افزودند: متاسفانه در داخل هم عده اي غافل بدون آنكه بفهمند با دشمن مغرض هم صدا مي شوند. رهبر معظم انقلاب بزرگ كردن مسائل كوچك و القاي بي مبناي وجود بحران در كشور را ازجمله روش هاي دشمنان براي مايوس كردن ملت از انتخابات مجلس برشمردند و افزودند: «در كشوري كه كاملا آرام و امن است و دستگاهها و مردم در حال كار و تلاش هستند بحراني وجود ندارد اما دشمنان و غافلان مدام از آن حرف مي زنند.»
حضرت آيت الله خامنه اي رقابت سالم وبدون تهمت و بدگويي رامورد تأكيد قراردادند و افزودند: «فضاي انتخاباتي بايد سالم باشد و مردم نيز اگر خودشان كانديداهارا مي شناسند براساس اين تشخيص عمل كنند و اگر نه، از افراد بصير و متدين كمك بگيرند. »
دقت كامل مجريان در اجراي درست انتخابات نكته ديگري بود كه رهبر انقلاب مورد تأكيد قرار دادند.
ايشان يادآور شدند بيش از سي انتخابات در سه دهه گذشته با سلامت در كشور برگزار شده البته تخلفاتي احياناً بوده و كساني هم معترض بوده اند كه به اعتراض آنها رسيدگي شده اما هرگز عدم سلامت انتخابات وجود نداشته است و بعد از اين هم بايد اين چنين باشد.
مراقبت همه مردم، نامزدهاي انتخاباتي و مسئولان از امنيت كشور و هوشياري در مقابل توطئه دشمنان آخرين نكته اي بود كه رهبر انقلاب درباره انتخابات مجلس يادآورشدند.
حضرت آيت الله خامنه اي درپايان خطبه اول نمازافزودند: «همه نامزدها، هوادارانشان و مسئولان در مقابل توطئه احتمالي دشمنان براي بر هم زدن امنيت مراقب باشند و هيچ كس با متهم كردن ديگري، آب به آسياب دشمن نريزد.»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -10 خرداد 90 - مراسم مشترك دانش آموختگي دانشجويان »دانشگاه افسري و تربيت پاسدار امام حسين (ع)»
2 - نمازجمعه 29 خرداد 88 .
3 - 11 دي 89- در ديدار هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم استان گيلان،
4 -19 دي 90 ديدار با قشرهايي از مردم شهر قم.
5 -10 خرداد 90 - مراسم مشترك دانش آموختگي دانشجويان »دانشگاه افسري و تربيت پاسدار امام حسين (ع)»
6 - 20 مهر 90- ديدار با قشرهايي از مردم شهر كرمانشاه .

 تحزّب و گروه گرايي از منظر امام خميني (ره)

مصطفي انصافي
نظر اسلام درباره احزاب و گروه گرايي در آيات مختلف قرآن كريم بيان شده است، ضمن ارائه چند نمونه از اين آيات الهي ملاحظه خواهيم كرد كه امام راحل (ره) در اين مورد چگونه در بيان و عمل بر طبق نظر اسلام و قرآن مي انديشيده است.1- خداوند سبحان در سوره مائده آيه 56 مي فرمايند: تنها حزب خدا فاتح و غالب خواهد بود. 2- يا در سوره مومنون آيه 52 و 53 مي فرمايد: اين مردم همه يك دين و متفق و يك امت واحده بودند و من يگانه خداي شما هستم، پس از من بترسيد، آنگاه ( مردم با وجود اين سفارش خداوند) امر دين خود را پاره پاره كردند. 3- در سوره روم آيه 32 مي فرمايد: از آن فرقه ( هواپرست و نادان نباشيد) كه دين فطري و توحيدي را متفرق ساختند و در آيين خود فرقه فرقه شده و از روي هواي نفس گروه گروه شدند. چرا كه هر گروه و حزبي به اوهام باطل و عقايد فاسد خود دل شاد است و به آنچه خودپسنديده دل خوش گشتند. 4- در سوره مجادله آيه 19 خداوند سبحان مي فرمايد: اسلام فقط حزب الله را به رسميت مي شناسد و غير آن را حزب شيطان مي نامد و در اين آيه خداوند مي فرمايد: شيطان آنها را سخت احاطه كرد كه فكر و ذكر و ياد خداوند را به كلي از يادشان برد و آنان حزب شيطان هستند و حزب شيطان به حقيقت زيان كاران عالمند. 5- در سوره مجادله در آيه 22 خداوند حزب الله را چنين معرفي مي كند: اي رسول هر گز مردمي كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده اند چنين نخواهي يافت كه دوستي با دشمنان خدا و رسول كنند. هر چند آن دشمنان پدران يا فرزندان و برادران و خويشان آنها باشند. اين مردم پايدارند كه خدا بر دلهايشان نور ايمان نگاشته و با روح قدسي الهي آنها را مويد و منصور گردانده و در قيامت به بهشتي داخل مي كند كه نهرهاي مصفا زير درختانش جاري است و جاودان در آن جا متنعمند و بالاتر از بهشت ( رضوان) كه خدا از آنها خشنود و آنها از خدا خشنوددند و اينان به حقيقت حزب خدا هستند. الا اي اهل ايمان بدانيد كه حزب خدا رستگاران عالمند.
امام امت نيز در تاييد سخنان باري تعالي بيان مي دارند كه؛ من اين موعظه خداي تبارك و تعالي به لسان قران را به شما بيان مي كنم. اين موعظه به ما مي فهماند كه بايد وحدت كلمه داشته باشيم؛ وجهه ما يك چيز باشد: «الله » ان تقوموا لله، قيام لله. ديگر نمي تواند كسي يك طرف برود و ديگري به طرفي ديگر. اگر ديديد كه در يك قيامي دسته دسته و حزب شد و حزب و حزب و جبهه جبهه شد، بدانيد خدا در كار نيست. اگر همه با هم متوجه به يك نقطه باشند دعوت به وحدت كلمه است، به وحدت عقيده است. وحدت عقيده وحدت كلمه مي آورد، وحدت عمل مي آورد ( صحيفه نور، جلد 5، ص 511).
خداوند در آيات مختلف در قرآن كريم به مسلمانان هشدار مي دهد تا گرفتار تفرقه و چند دستگي نشوند و اتحاد و وحدت مسلمانان را از بزرگ ترين نعمت هاي الهي مي شمارد كه خداوند محبت و الفت را در قلوب مسلمانان برقرار كرده است از جمله در سوره آل عمران در آيه 103 چنين مي فرمايد: همگي به رشته دين خدا چنگ زده و به راههاي متفرق نرويد ( گروه گروه نشويد) و بياد آوريد اين نعمت بزرگ خدا ( وحدت) را پاس داريد زيرا كه شما با هم دشمن بوديد، خدا در دل هاي شما الفت و مهرباي انداخت و همه به لطف خدا برادر ديني يكديگر شديد. در صورتي كه در پرتگاه آتش بوديد خدا شما را نجات داده.
متاسفانه همان كشورهاي غربي كه خود را مهد آزادي و دموكراسي و فعاليت آزاد احزاب معرفي مي كنند و قبله آمال روشنفكران جامعه ما مي باشند به رغم تبليغات پيرامون تكثر نيروهاي سياسي و احزاب متخلف و متفاوت، چيزي كه ما شاهد آنيم اين است كه در جوامع غربي هميشه رقابت انتخاباتي ميان دو يا سه حزي بيشتر نبوده و طي ده ها سال كشور بين اين دو حزب چرخيده است. آن دو حزب نيز در كل تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و در اهداف كلي مشترك هستند و اختلافات آنها جزئي است، حال ما به عنوان مسلماناني كه طبق دستورات ديني موظف به اتحاد هستيم به طور ناگهاني و چند روز مانده به انتخابات شاهد ظهور چندين حزب و جبهه هستيم كه قارچ گونه در فضاي سياسي كشور مي رويند و براي مردم ليست انتخاباتي ارائه مي كنند و بعد از انتخابات نيز نيست و نابود مي شوند و يا به ابزاري جهت ضربه زدن به منافع ملي تبديل مي شوند.
امام راحل در اين خصوص اشاره مي دارند كه، توطئه ها براي همين است كه شماها را از هم جدا كنند، دشمن كنند، قشرهاي مختلف درست كنند، گروههاي مختلف درست كنند- همه با هم دشمن؛ و آنها نتيجه اش را ببرند. نبايد ما بيدار بشويم؟ تا كي ما بايد غافل باشيم؟ ما را سالهاي طولاني غافل كردند و كلاهمان را برداشتند، باز نبايد بيدار بشويم؟ شما دانشگاهيها نبايد بيدار بشويد؟ شما علمانبايد بيدار بشويد؟ با همين تفرقه افكني ها ما را چاپيدند و بردند، و بر ما حكومت كردند و جوانهاي ما را در حبس آن قدر زجر دادند و با روحانيون ما آن طور كه ديديد كردند و ساير اقشار هم آن طور، باز ما نبايد بيدار بشويم؟ باز ما بايد سر يك امور جزئي، كه هيچ نيست، با هم اختلاف كنيم، و به جان هم بيفتيم؟ منبر را، محراب و دانشگاه را و اينها همه بريزند به جان هم؟ نبايد ما توجه كنيم كه اين دست ديگري است كه آمده و دارد اين كار را انجام مي دهد؟ ....تكليف ما و تكليف شما اين است كه توجه كنيم به اين توطئه هايي كه براي تفرقه است الان؛ و آنها را خنثي كنيم( صحيفه نور، جلد 8، ص 466).
اما راحل بر اين نظر بود كه بيگانگان با اين بازي تحزب گرايي كه در جامعه اي همچون جامعه ما به راه انداخته اند در واقع قصد دارند تا ( وحدت كلمه) ما را سلب كنند. ايشان معتقد بودند كه لحظه ضربه خوردن مسلمين همين لحظه اي است كه در آن وحدت كلمه خود را از دست مي دهند و آسيب پذير مي شوند.
خداوند سبحان در سوره شوري آيه 14 مي فرمايد: مردم راه تفرقه و اختلاف نه پيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان بر آنها آمد وليكن دانسته براي ظلم و تعدي به يكديگر اختلاف كردند و اگر كلمه رحمت الهي سبقت نگرفته بود البته ميان ستمكاران حكم به هلاك مي شد.
امام نيز در سال 58 در بياني تأمل برانگيزمي فرمايند كه، همه ديديد در پناه وحدت كلمه و در پناه قدرت اسلام اين پيروزي را تحصيل كرديد و رمز پيروزي شما ايمان و وحدت كلمه بود، در ظرف يكي دو ماه قريب به صد گروه با اسم هاي مختلف اظهار وجود كردند. يعني آن انسجامي كه ملت به هم پيدا كرد و آن وحدتي كه ملت پيدا كرد، و اجانب احساس كردند كه با وحدت كلمه ملت و با قدرت ايمان، هيچ قدرتي نمي تواند مقابله كند با اين قدرت، در صدد برامدند اين قدرت را تضعيف كنند؛ هم قدرت اسلامي را؛ و هم وحدت كلمه را. زحمت هاي چندين ساله اي كه براي انسجام گروههاي مختلف و براي وحدت كلمه بود، اجانب در صدد برامدند كه به هدر بدهند اين زحمت را و با دستهاي ناپاك خودشان و با بي توجهي به بسياري از اشخاصي كه ادعاي همه چيز مي كنند، اين زحمت ها نزديك است به هدر برود ....اي احزاب مختلف و اي گروه هاي مختلف اگر شما براي كشور خودتان دلسوز هستيد و براي ملتتان دلسوز هستيد، بايد بدانيد كه اين ايجاد گروههاي مختلف براي ملت سم كشنده اي است و كشور شما را باز به حال اول خداي نخواسته بر مي گرداند. اي اشخاص كه داد از مليت مي زنيد، داد از دوستي با ملت مي زنيد، داد از دوستي با مستضعفين مي زنيد، اين اظهار وجودها، اين گروه گروه كردن ملت موجب اين مي شود كه ملت را از دست مي دهيد، شما ها كه حسن نيت داريد در تحت تاثير شياطيني كه سوء نيت دارند واقع شده ايد. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد واعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا، امر به اجتماع و نهي از منكر. شما ها اجتماع مسلمين را به هم مي زنيد و موجب تفرقه مي شويد.....يك قدري در كارهاي خود تجديد نظر كنيد، گروه گروه مي شويد و هر گروهي مخالف گروهي ديگر. اگر همه در يك مسير مي رفتيد، باز مضايقه نبود كه گروههايي همه در مسير واحد لكن دست هاي خبيث اجانب در كار است كه شما را ندانسته گروه گروه كند و مخالف با هم كند... ( صحيفه نور، جلد 8، ص 478).
گروه گرايي و قوم گرايي موجب تضعيف ملت مي شود، به قول معروف دست خدا همواره پشتيبان جماعت است همان طور كه خداوند در سوره انفال آيه 46 مي فرمايد: همه با روح وحدت ايماني پيرو فرمان خدا و رسول باشيد و هر گز راه اختلاف و تنازع كه موجب تفرقه است نپوييد زيرا كه شد، زندگي اجتماعي جوامع بشري نيز دستخوش دگرگوني هاي شگرفي گرديد و انديشمندان اجتماعي و سياسيون را بر آن داشت تا سازوكاري جديد براي مشاركت عموم مردم در سرنوشت خود بيابند و در جهت سازماندهي نيروهاي اجتماعي بينديشند. يكي از اين دستاورد ها ايجاد تشكيلات و احزاب مي باشد.نخستين خاستگاه احزاب جديد در غرب به ويژه در كشورهاي اروپايي بود، ويژگي مشترك اين گونه از احزاب و گروهها، سازماندهي و مشاركت در امور سياسي براي كسب قدرت و برنامه ريزي براي حفظ قدرت است، امروزه در كشورهايي كه داراي نظام سياسي مستحكمي هستند معمولاً دو حزب قدرتمند كه وابسته به شركت هاي بزرگ و مسلط چند مليتي هستند سالهاست بر اريكه قدرت چنبره زده اند. در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه، احزاب سياسي با تقليد ناقص از احزاب كشورهاي غربي به صورت غير معمول و قارچ گونه شروع به فعاليت كردند و اغلب آنها در اين زمينه از كارايي مناسبي برخوردار نيستند زيرا بعضي از احزاب به صورت يك شبه به وجود مي آيند و استراتژي و برنامه اي خاص ندارند و اكثر آنان نيز محلي براي جولان نيروهاي بيگانه مي شوند. سابقه پيدايش احزاب و گروهها سياسي در ايران به بعد از دوران نهضت مشروطه باز مي گردد ودر واقع در دومين دوره مجلس شوراي ملي، افرادي نظير تقي زاده ها تحت تاثير مشاهدات خود در كشورهاي غربي به فكر ايجاد احزاب سياسي افتادند. امام خميني كبير(ره) در اين مورد بيان داشتند كه، اصل اين احزابي كه در ايران از صدر مشروطيت پيدا شده است، آن كه انسان مي فهمد اين است كه اين احزاب ندانسته به دست ديگران پيدا شده است؛ و خدمت به ديگران بعضي از آنها نيز به بيگانگان خدمت مي كردند....احزاب در آنجا ( اروپا) اين گونه نبوده كه يكي از آنها به نفع دولتشان يا مملكتشان نظر بدهد و ديگري چيز ديگري بگويد ( صحيفه نور، جلد 4، ص 235). ولي امام معتقد بود كه بنياد تحزب در ايران براي اتحاد مملكت نبود بلكه توطئه اي بود براي تفرقه مردم از يكديگر و در اين زمينه مي فرمودند كه، گروه گروه مي شويد وهر گروهي مخالف گروه ديگر. اگر همه در يك مسير مي رفتيد، مضايقه اي نبود لكن دستهاي خبيث اجانب در كار است كه شما را ندانسته متفرق و گروه گروه كند. آنهايي كه مي خواهند كما را چپاول كنند و ذخاير ما را ببرند و ما را به بندگي بكشند، مشاهده كرده اند كه دو چيز ما را پيروز نموده: يكي ايمان و ديگري وحدت كلمه است. با دست عمال خودشان اين رمز پيروزي كه داراي دو جهت بود را مورد هجمه قرار دادند. در سطح وسيعي در ايران مشغول تفرقه افكني شدند. احزاب مختلفه؛ گروههاي مختلف؛ جبهه هاي مختلف و مع الاسف همه با هم مخالف. اين وحدت كلمه را دارند از ما مي گيرند ( صحيفه نور، جلد 5، ص 275).
در دوره فعاليت هاي سياسي احزاب در ايران در سالهاي 1320 تا 1332 بود كه به علت فضاي نسبتاً باز سياسي كه به واسطه خلع قدرت سياسي به وجود امده بود تعداد زيادي از احزاب به وجود امدند. البته اكثر اين احزاب در حول يك شخصيت سياسي شكل مي گيرند و با خروج آن فرد از صحنه احزاب متبوع نيز متلاشي مي شوند مثل حزب دموكرات ايران به رهبري احمد قوام، يا جبهه ملي به رهبري محمد مصدق كه با كودتاي سال 1332توقيف و منحل شد. از كودتاي 1332 تا پايان دوران سلطنت منحوس پهلوي احزاب فرمايشي زيادي همچون حزب مردم، ايران نوين، رستاخيز تشكيل شدند كه به هيچ وجه مورد استقبال مردم قرار نگرفتند. دوره سوم فعاليت احزاب در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي خصوصاً بين سالهاي 7-1356 بود. در اين دوره با ايجاد فضاي پر شور دوران انقلاب در كشور تعداد زيادي از احزاب و گروهها اعلام موجوديت كردند. متاسفانه در اين دوره نيز تعداد بسياري از اين گروهها متاثر از جريان هاي برون مرزي بودند، لذا پس از مدتي كوتاه چهره آنان بر ملا شد و از مسير انقلاب جدا شدند و رو در روي ملت و نظام قرار گرفتند و با شروع ترورهاي، توطئه ها و شورش هاي مسلحانه آنها عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي و تحميل هزينه هاي بسيار بر ملت ، فعاليت اكثر اين احزاب و گروهها متوقف شد و سران انها از كشور فرار كردند. از اين رو بود كه امام تاكيد داشتند ايجاد احزاب مختلف از صدر مشروطه به بعد تماماً در راستاي ايجاد تفرقه بوده و اساساً هدف اين بود كه مسلمين را متفرق كنند. امام راحل تاريخ اين حزب گرايي را كه ساخته غربيان در كشورهاي خاورميانه بود را چيزي بيش از سيصد سال مي داند. و حزب گرايي و گروه گرايي را عامل تشنجات سياسي مي دانند.
متاسفانه در آستانه انتخابات مجلس شواري اسلامي باز ما شاهد ظهور قارچ گونه احزاب و گروه هايي هستيم كه يك شبه توسط تعدادي افراد محدود تشكيل مي شوند، به ويژه در بين كساني كه مدعي اصولگرايي هستند، ولي در ميان اينان هستند كساني كه به سخنان امام راحل و مقام معظم رهبري توجه ندارند، در اين برهه حساس انقلاب و پيچ تاريخ كه انقلاب اسلامي به الگويي براي بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه شده و چشم اميد ميليون ها مسلمان به اين انقلاب دوخته شده است، دشمنان براي ايجاد تفرقه و شكاف و اختلاف به رجال و احزاب و گروه هاي طمع كرده اند و در صدد اند از ضعف شخصيتي بعضي خواص كه در اثرحب دنيا و مال و مقام و فرزند و گروه مطبوعاشان غرق شده اند روحيه انقلابي را بخشكاند و هر يك راه به راه خود كشاند و از صراط مستقيمي كه امام امت نشان دادند منحرف نمايد. اگر چه رقابت انخاباتي براي ايجاد نشاط و تحرك در جامعه براي مشاركت حداكثري لازم است ولي اين رقابت نبايد بهانه تقابل ها و دشمني ها شود چرا كه اين كار خلاف مصلحت و رسم اصولگرايي است. همه طيف هاي وفادار به نظام بايد دست در دست هم دهند و براي سازندگي و اباداني كشور به پا خيزند. اكنون كه دشمن زخم خورده در معرض زوال و ناتواني قرار گرفته بيشتر نيازمند اتحاد و تمركز هستيم كه با ايثار و گذشت از منافع شخصي و گروهي و حزبي عبور كنيم و توجه بيشتر به منافع ملي با انسجام ملي و همدلي همه آحاد ملت چالش زدايي كنيم و گرنه در هميشه تاريخ سرزنش خواهيم شد.
در اين برهه حساس كه به قول حضرت آقا در پيچ تاريخي قرار گرفته ايم. از چهره هاي اصولگرا انتظار اين است كه با سعه صدر بر روي اشتراكات و منافع ملي امت اسلام متحد شوند و موجب پراكنده شدن آراء امت حزب الله نگردند چرا كه با ادامه اين رويه خداي ناكرده بعد از انتخابات نيز زاويه بين اصولگرايان بيشتر خواهد شد. اگر چنين وضعيتي پيش بيايد پشيماني نه تنها بي فايده است بلكه موجب شماتت آيندگان نيز خواهند شد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14