(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 17 اسفند 1390- شماره 20162

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شكايت از دولت هاي خارجي در دادگاه هاي ايران
خارج از دستور
امام جمعه قم: پيش بيني رهبري مبني برسيلي سخت ملت به دشمنان محقق شد
مراسم غبارروبي حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد
كاترين اشتون به نامه دكتر جليلي پاسخ داد
معاون وزير خارجه: تحريم ها درآمد نفتي ايران را افزايش داد
آمريكا در شبيه سازي حمله به ايران 2 كشتي خود را از دست داد
پايگاه ورلد سوسياليست: تهديدها عليه ايران زندگي را بر كارگران آمريكايي سخت كرده است
كابوس جديد براي صهيونيست ها كاروان الي بيت المقدس فروردين خود را به مسجد الاقصي مي رساند
زارعي: جبهه پايداري و جبهه متحد اصولگرايان اختلاف مبنايي ندارندبا مصوبه مجلس قانوني شد
شكايت از دولت هاي خارجي در دادگاه هاي ايران

نمايندگان مجلس با كليات طرح اصلاح قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي موافقت كردند.
كليات اين طرح با 116 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد. 67 نماينده نيز در اين رأي گيري شركت نكردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح براساس ماده يك آن براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بين الملل اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از اقدامات دولت هاي خارجي كه مصونيت قضائي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند در دادگستري تهران اقامه دعوي كنند، در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به توان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي را صادر نمايد، فهرست دولت هاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعلام مي شود.
نورالله حيدري در مخالفت با كليات اين طرح گفت: مركز پژوهش هاي مجلس در رابطه با اين طرح پژوهشي را انجام داد و اعلام كرده است كه قوانين داخلي و بين المللي موجود پاسخگوي مشكلات است اما از تمام ظرفيت اين قوانين استفاده نشده است.
در ادامه كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي نيز گفت: خلأ قانوني در زمينه دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي وجود دارد.
وي تأكيد كرد: كشور ايران بيشترين قربانيان تروريسم را تاكنون داشته است اما كمترين پرونده ها در محاكم بين المللي در اين رابطه وجود دارد، لازم است قانوني را تصويب كنيم كه طبق آن دستگاه هاي مرتبط مكلف شوند اين موضوع را پيگيري كنند.
گفتني است يك فوريت اين طرح در ارديبهشت ماه سال گذشته به تصويب رسيده بود و در جلسه روز چهارشنبه مجلس [امروز] بررسي جزئيات آن در دستور كار قرار خواهد گرفت.
موافقت مجلس با يك فوريت ارائه تنخواه 22 هزار ميلياردي به دولت
مجلس در جلسه ديروز خود با يك فوريت طرحي موافقت كرد كه در صورت تصويب نهايي آن تنخواه 22 هزار ميليارد توماني براي استفاده دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 91 ارائه مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه شنبه ابتدا بررسي دو فوريت طرح اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 را در دستور كار داشتند.
نمايندگان با 121 راي موافق، 28 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند. 38 نماينده نيز در رأي گيري شركت نكردند.
علت عدم تصويب اين دو فوريت، مشاركت كم نمايندگان در رأي گيري بود، تصويب دو فوريت اين طرح نياز به دو سوم آراي نمايندگان داشت.
سپس مجلس براي يك فوريت رأي گيري كرد كه نمايندگان با 117 رأي موافق، 26 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر با يك فوريت اين طرح موافقت كردند، اين بار نيز 45 نماينده در رأي گيري شركت نكردند اما براي تصويب يك فوريت رأي تنها نيمي از نمايندگان حاضر كافي است.
در صورت تصويب نهايي اين طرح به دولت اجازه داده مي شود در چارچوب برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 دي ماه 1389 و قانون بودجه سال 1390 كل كشور در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه اي و مالي و اختصاصي از آن محل در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت كند، مشروط بر اينكه هزينه هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد و همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها براي سه ماهه سال 1391 معادل سه ماه پاياني سال 1390 عمل كند.
تصويب لايحه حمايت از خانواده بعد از 4 سال
نمايندگان مجلس با تصويب آخرين ماده مراعامانده لايحه حمايت از خانواده بالاخره بعد از گذشت حدود 4 سال رسيدگي به لايحه مذكور را به اتمام رساندند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز مجلس و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه حمايت از خانواده ماده 59 اين لايحه را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تصويب رساندند كه با تصويب اين ماده رسيدگي به لايحه مذكور پس از گذشت حدود 4 سال در مجلس هشتم، به اتمام رسيد و اين لايحه بالاخره به شوراي نگهبان رفت تا اين شورا مصوبات مجلس را با قانون و شرع مقدس اسلام تطبيق داده و نظر خود را اعلام كند.
گفتني است طبق مصوبه مجلس در ماده 59 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون قوانين مغاير با آن لغو خواهند شد.
مقررات جديد مجلس براي مهريه هاي بالاي 110 سكه
نمايندگان مجلس مقررات جديدي براي مهريه هاي بالاي 110 سكه تعيين كردند. نيره اخوان نماينده مردم اصفهان در جلسه ديروز مجلس و در جريان بررسي لايحه حمايت از خانواده پيشنهادي را در مورد مهريه مطرح كرد كه بر اساس آن مهريه تا سقف 110 سكه بهار آزادي طرح جديد مشمول ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي مي شود و چنانچه مهريه بالاتر از آن باشد، شرط تمكن زوج موردنظر خواهد بود.
براساس ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي كساني كه براي پرداخت 110 سكه اقدام نكنند، راهي زندان مي شوند، بر اين اساس و با توجه به پيشنهاد اخوان افرادي كه مهريه آنها تا سقف 110 سكه تعيين شود، در صورت عدم توانايي پرداخت به زندان مي روند ولي افرادي كه مهريه آنها بالاي 110 سكه باشد، با توجه به تمكن مالي در خصوص آنها تصميم گيري مي شود.
بعد از پيشنهاد اخوان حيدري طي سخناني با اين پيشنهاد مخالفت و بعد از آن هم اقبال محمدي به عنوان موافق صحبت كرد. همچنين نماينده دولت و نماينده كميسيون نيز با پيشنهاد اخوان موافقت كردند.
در نهايت وكلاي ملت با 110 راي موافق، 30 راي مخالف و 25 راي ممتنع موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام كردند.
نمايندگان مجلس همچنين با الحاق يك ماده به لايحه حمايت خانواده مقرر كردند كه ازدواج زوجه دائم متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري وي نمي شود.
نمايندگان مجلس در ادامه با 118 راي موافق با حدف ماده مربوط به اشتغال زنان در لايحه حمايت از خانواده ها موافقت كردند.
وكلاي ملت با 89 راي موافق، 34 راي مخالف و 31 راي ممتنع از 209 نماينده حاضر در صحن علني با اصل ماده الحاقي 2 لايحه مذكور مخالفت كردند و با 118 راي موافق، 22 راي مخالف 22 راي ممتنع از 210 نماينده حاضر در صحن علني، به حذف اين ماده راي مثبت دادند.
در ماده الحاقي 2 لايحه حمايت از خانواده آمده بود: زوج مي تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافع مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند، براي زن نيز حقي وجود دارد مگر اين كه موجب اختلال در امر معيشت خانواده شود.
نمايندگان مردم همچنين حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي را ممنوع كردند.
وكلاي ملت در ماده الحاقي 3 مقرر كردند كه رعايت مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه ها و مقامات اجرايي الزامي است.
نمايندگان مجلس اين ماده را با 113 راي موافق 2 راي مخالف و 21 راي ممتنع به تصويب رساندند.
نمايندگان مجلس همچنين در ماده الحاقي 4 نيز حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي را به جز در موارد ضروري و با اجازه دادگاه، ممنوع كردند.
اين ممنوعيت با 121 راي موافق، يك راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رسيد.
كواكبيان: خدا را شكر
كه راي نياوردم
نماينده مردم سمنان در مجلس در نطق قبل از دستور خود از اين كه در انتخابات راي نياورده خدا را شكر كرده و گفت: علي رغم تمام كاستي ها و تلخ كامي ها ما به پاي اين نظام برآمده از خون شهيدان ايستاده ايم و اين پرچم اصلاحات خط امامي را در خارج از مجلس ادامه خواهيم داد.
كواكبيان با بيان اينكه خداوند شيوه حكومت را براساس عدالت مي داند، تصريح كرد: اين نوع نگاه ما به حكومت است و ما براساس اين نگاه حكومت را امانت مي دانيم، پس ناكامي و شكست در مسلك ما وجود ندارد.
وي ادامه داد: بنابراين آن عده اي كه مي گويند فلاني ناكام ماند، خوشحال هستند و من نيز خدا را شاكرم كه سياست ورزي را اين بار در خارج مجلس ادامه خواهم داد.
وي با تشكر از حضور گسترده مردم حوزه انتخابيه خويش در انتخابات مجلس نهم گفت: اين بار 6 هزار راي بيشتر از انتخابات قبلي به بنده دادند. شايد اين آراي بالا علاوه بر ميزان صداقت بيانگر قدرشناسي مردم در پي گيري زيرساخت هاي اساسي توسعه استان سمنان بود.
كواكبيان در ادامه سخنان خود تصريح كرد: البته بنده مستنداتي را درباره پاره اي از تخلفات فراهم كرده ام كه در صورت نياز به شوراي نگهبان ارسال خواهم كرد.
كواكبيان با تشكر از سيدمحمد خاتمي گفت: از ايشان ممنونم كه شجاعانه برخلاف همه حرف هايي كه ديگران زده اند، در انتخابات شركت كرده اند و همان حرفي را كه بنده از دو ماه پيش مي گفتم كه ما مي توانيم و بايد در مقابل تحريم ها و تهديدهاي بين المللي در خدمت اين نظام حضور مردم را رقم بزنيم، تكرار كرد.
عليخاني: تابع تصميم مردم
و شوراي نگهبان هستم
نماينده مردم قزوين در مجلس نيز با اشاره به اينكه درباره انتخابات مجلس تابع تصميم مردم و شوراي نگهبان هستم گفت: من زنده ام و سكته نكرده ام و معاندين و منافقين بايد سكته كنند.
قدرت الله عليخاني با تشكر از ملت براي حضور پرشور در پاي صندوق هاي رأي ادامه داد: از مردم سپاسگزارم كه به وصيت امام و همچنين فرمايشات رهبر معظم انقلاب لبيك گفتند.
وي ادامه داد: از خاتمي هم تشكر مي كنم كه با شركت در انتخابات نشان داد ايشان نمي تواند در كنار نظام نباشد و خودشان نيز اين را اعلام كردند.
عليخاني ادامه داد: خاتمي در كنار انقلاب، امام و رهبري بوده و هستند. عليخاني گفت: البته يك تشابه اسمي بين من و فرد ديگري وجود داشت كه من اين موضوع را به قانون سپردم و هر چه شوراي نگهبان تصميم بگيرد من تبعيت مي كنم، ضمن اينكه به همه 92 هزار نفري كه به من راي دادند اعلام مي كنم از حقوقشان دفاع خواهم كرد همانطور كه نظام از حقوق شما دفاع مي كند.
وي با گله مندي از روزنامه دولتي ايران گفت: از اين روزنامه گله دارم كه تيتر بزرگ زد «سوال كنندگان از رئيس جمهور رأي نياوردند». فقط اي كاش در كنار آن مي نوشتند كه يكي از بستگان آقاي رئيس جمهور نيز در استان سمنان رأي نياورد.
عليخاني با رد هرگونه شايعه اي درخصوص عدم سلامتي اش گفت: در قزوين شايعه كرده اند كه عليخاني سكته كرده است در حاليكه من سالم و زنده هستم و سكته نكرده ام و معاندين و منافقين بايد سكته كنند.
سيدعلي ادياني راد نماينده قائم شهر نيز در نطق ميان دستور خود در مجلس گفت: انتخابات 12 اسفند مرهون هدايت هوشمند انه رهبرمعظم انقلاب و بصيرت و زمان شناسي دقيق ملت بزرگ ايران بود.
حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به افزايش 20 درصدي مشاركت مردم اصفهان در انتخابات گفت: برخي از مقامات ارشد استان در روز 12 اسفند براي آبياري تحت فشار در يك منطقه پر آب به آفريقا سفر كرده بودند در صورتي كه اين استان خود در خشكسالي به سر مي برد.
وي با اشاره به فرمايش رهبرمعظم انقلاب مبني بر اينكه مسئولان بايد نوكر مردم باشند و ارباب نباشند، ادامه داد: كسي كه مسئول است بايد ساده زندگي كند، چرا كه مردم رفتار حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري را مي خواهند، پس بايد بياييم و جبران مافات كنيم.
حجت الاسلام سيدعلي محمد بزرگواري نماينده كهكيلويه و بويراحمد نيز طي تذكري آئين نامه اي نسبت به عدم توجه مسئولين ذيربط به پروژه پتروشيمي كلنگ زده شده حوزه انتخابيه اش انتقاد كرد.
سيدناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان در مجلس نيز با تذكري آئين نامه اي از افزايش قيمت ها انتقاد كرد.
مطهري: سخنان رهبري درباره بيداري اسلامي يادآور سخنان جمال الدين اسدآبادي است
علي مطهري نماينده مردم تهران در نطق ميان دستور خود در صحن علني مجلس گفت: سخنان رهبري درباره بيداري اسلامي يادآور سخنان سيدجمال الدين اسدآبادي است.
اين نماينده مردم تهران با اشاره به اهميت بيداري اسلامي در منطقه و شمال آفريقا گفت: رهبر انقلاب از همان ابتدا و زماني كه بسياري در حال ترديد بودند، حمايت جدي از اين بيداري اسلامي داشتند و حتي سقوط ديكتاتور مصر در آينده نزديك را پيش بيني كردند و بر تأثير متقابل انقلاب اسلامي ايران و نهضت هاي منطقه تأكيد كردند.
همچنين وي در مورد انتخابات 12اسفند نيز گفت: مشاركت ملت ايران در انتخابات نهمين دوره مجلس در شرايط ويژه جهاني كشورمان از يك سو نشان دهنده رشد اجتماعي و سياسي ملت ايران است كه در طول 33 سال عمر جمهوري اسلامي به دست آمده است.
وي با اشاره به تخريب هاي صورت گرفته عليه خود از جمله برخي پيامك ها مبني بر اينكه علي مطهري در دانشگاه الزهرا گفته است ولايت فقيه مستبد عادل است ضمن تكذيب اين موضوع گفت: راي مردم به بنده زنگ خطري براي انحصارطلبان بود.
اين نماينده مجلس در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: كساني از اصلاح طلبان كه به طور فعال در انتخابات شركت كردند روش درست تري را نسبت به آنها كه به طور كمرنگ شركت كردند، اتخاذ نمودند. اگر كساني مطالباتي در مورد حوادث پس از انتخابات سال 88 از نظام دارند، بايد از راه خودش وارد مي شدند نه از راه شركت نكردن در انتخابات و ميدان را به حريف واگذار كردن و به نوعي در جهت خواست دشمن حركت كردن.

 خارج از دستور

احتمال طرح سؤال از رئيس جمهور
در هفته آينده
عضو هيئت رئيسه مجلس با تأكيد بر اينكه رئيس جمهور تعيين كننده نهايي زمان حضورش در مجلس است گفت: اگر امضاكنندگان سؤال از رئيس جمهور از سؤال منصرف نشوند اين سؤال هفته آينده قابل طرح خواهد بود.
محمد حسين فرهنگي در گفتگو با مهر در خصوص تشكيل جلسه هيئت رئيسه مجلس براي تعيين تكليف سؤال از رئيس جمهور گفت: جلسه اخير هيئت رئيسه برگزار نشد و قرار است آخرين تصميم در اين زمينه در جلسه روز چهارشنبه گرفته شود.
طرح سؤال از رئيس جمهور به عنوان مهمترين دستور كار اين هفته مجلس در برنامه كاري نمايندگان ثبت شده است.
تقدير مجلس از نخبگان تحت پوشش كميته امداد
جمعي از نخبگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) با حضور در جلسه علني صبح ديروز مجلس مورد تقدير قرار گرفتند.
14 نخبه تحت پوشش كميته امداد به طور نمادين و به مناسبت 14 اسفند سالروز تأسيس كميته امداد با حضور در جايگاه هيئت رئيسه و اهداي لوح از سوي محمدرضا باهنر نائب رئيس اول مجلس مورد تقدير قرار گرفتند.
در مراسمي كه به اين مناسبت در صحن علني مجلس برگزار شد حسين انواري سرپرست كميته امداد طي سخناني از ايجاد 270 هزار فرصت شغلي براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) با كمك بانك هاي عامل و همكاري دولت و شوراي عالي اشتغال خبر داد.
واكنش رسايي به نطق مطهري
حميد رسايي نماينده مردم تهران طي تذكري از نطق ميان دستور علي مطهري در صحن علني مجلس انتقاد كرد.
وي طي تذكري در واكنش به نطق ميان دستور علي مطهري، اظهار داشت: آقاي مطهري در نطق خودشان تلويحاً و تصريحاً اشاره داشتند و در طول اين مدت نيز در رسانه هاي منتسب به آقاي مطهري و همچنين تريبون هاي وي برخي مسائل مطرح شد.
وي افزود: در همان دانشگاه الزهرا، آقاي مطهري به برخي مسائل اشاره كردند ولي در نطقش چيزي در مورد آنها نگفت.
رسايي گفت: اينكه يك عده معتقد به اين هستند كه ولايت فقيه ديكتاتوري عادلانه است، دروغ است و كسي چنين اعتقادي ندارد؛ آقاي مطهري از تخريب ناراحت هستند و آن جمله به وي منسوب نبود و ما پيگيري كرديم و ديديم كه درست است ولي آقاي مطهري خودش اين جمله را به خيلي ها منتسب مي كنند.
بعد از پايان سخنان رسايي، شهاب الدين صدر كه رياست جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، خطاب به رسايي گفت كه بنده تذكر شما را وارد نمي دانم.

 امام جمعه قم: پيش بيني رهبري مبني برسيلي سخت ملت به دشمنان محقق شد

امام جمعه قم گفت: رهبر معظم انقلاب پيش بيني كرده بودند كه ملت ايران در انتخابات سيلي سختي به دشمنان خواهند زد و اين امر به درستي تحقق يافت.
به گزارش فارس از قم، حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد سعيدي در همايش بزرگداشت سالروز تاسيس نهاد امور تربيتي و هفته تربيت اسلامي كه در سالن همايش هاي مركز فقهي ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: تلاش مربيان و معاونين پرورشي مدارس با در نظر گرفتن سه مطلب به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.
وي نخستين مورد را آگاهي داشتن به توانايي هاي فردي توسط مربيان دانست و افزود: اين امر يكي از مهمترين معارف در عرصه علوم انساني و اسلامي است.
امام جمعه قم خواستار شناخت نسل كودك و نوجوان توسط مربيان شد و گفت: معرفت به وظيفه اي كه بر عهده معلمان و مربيان گذاشته شده، سومين مطلبي است كه بايد به آن توجه شود.
سعيدي افزود: درك انسان از خود موجب اعتماد شخص از جانب خويش شده و زندگي او را به همراه وظايفي كه بر عهده دارد در كام او شيرين مي سازد و اين امر همان گمشده اي است كه بسياري از مردم جهان به دنبال آن بوده و انديشمندان در پي يافتن آن تلاش مي كنند.
وي ويژگي ديگر نسل جديد را هراس نداشتن آنها از شكست دانست و افزود: اين امر به بركت عنايت خداوند، سايه امام زمان(عج) و رهبري امام خميني(ره) و آيت الله خامنه اي حاصل شده است.
سعيدي با بيان اينكه شرق و غرب براي به زانو درآوردن جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده و مي كنند، گفت: دليل اين امر نيز شعار مستحكم «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» است كه توسط امام راحل(ره) به ملت ايران آموزش داده شد به طوري كه ايشان فرمودند آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند و اين ابرقدرت ها نيز همواره اسير سياست هاي دولتمردان ايران شده اند.
توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با اشاره به تلاش دشمنان براي كمرنگ كردن حضور مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مقام معظم رهبري فرمودند اين بار نيز دشمنان سيلي سختي از ملت ايران خواهند خورد و اين پيش بيني نيز به درستي تحقق يافت.

 مراسم غبارروبي حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد

مراسم غبارروبي حرم مطهر حضرت معصومه(س) توسط جمعي از مديران و كاركنان استانداري قم برگزارشد.
به گزارش ايكنا، مراسم غبارروبي حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور جمعي از معاونين، مديران و كاركنان استانداري قم به همراه خانواده آنها برگزار شد.
براساس اين گزارش، اين مراسم معنوي پس از ذكر توسل در مسجد بالاسر برگزار شده و كاركنان استانداري در دو گروه به غبارروبي و شستشوي مسجد بالاسر، رواق شهيد مطهري، رواق خواهران و ضريح مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) پرداختند.
همچنين در پايان اين مراسم زيارت نامه دخت موسي بن جعفر حضرت فاطمه معصومه(س) به صورت گروهي در كنار ضريح مطهر آن بانوي فضل و كرامت قرائت شد.

 كاترين اشتون به نامه دكتر جليلي پاسخ داد

كاترين اشتون به نامه دكتر سعيد جليلي پاسخ داد.
منابع غربي اعلام كردند اشتون در پاسخي به نامه اخير دكتر جليلي كه روز سه شنبه 16 اسفند 1390 (6 مارس 2012) براي ايران ارسال شده خواستار آغاز مذاكرات ايران و 1+5 در «كوتاه ترين زمان ممكن» شده است.
اشتون در اين نامه ضمن استقبال از نامه 25 بهمن 1390 (14 فوريه 2012) دكتر جليلي تاكيد كرده است كه مذاكرات آينده با ايران متمركز بر بحث هسته اي خواهد بود و 1+5 آماده شنيدن ايده هاي ايران است.
وي در اين نامه خواستار انجام اقدامات اعتماد ساز از سوي ايران شده و بر در پيش گرفته شدن رهيافت گام به گام تاكيد كرده است.
اشتون ادامه داده است اقدامات اعتماد ساز درخواستي 1+5، قطعنامه هاي شوراي امنيت و شوراي حكام را در بر مي گيرد.
وي نوشته است: «هدف ما رسيدن به يك راه حل جامع و مذاكره شده براي احياي اعتماد جامعه بين المللي به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران است كه حقوق ايران طبق معاهده NPT براي استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را در بر بگيرد».
اشتون در بخش ديگري از اين نامه گفته است كه مذاكره جدي و معنادار درباره برنامه هسته اي ايران مي تواند به ايجاد يك «ديدگاه مثبت» در مذاكرات بينجامد كه نهايتا شامل آغاز همكاري پايدار و منافعي براي هر دو طرف باشد.
وي در پايان اين نامه ضمن مطرح كردن اين درخواست كه تجربه استانبول ديگر تكرار نشود، خواستار آغاز مذاكرات در زمان و مكان مورد توافق در سريع ترين زمان ممكن شده است.
اشتون همچنين خواستار مذاكره معاون خود با معاون جليلي (اشميت و باقري) براي تدوين دستور كار و مقدمات مذاكرات آتي شده است.
دكتر جليلي در 14 فوريه گذشته نامه اي به اشتون نوشته بود و اين نامه پاسخ نامه جليلي است.
ظاهرا اين نامه پس از كنفرانس تلفني سه شنبه گذشته اعضاي گروه 1+5 نوشته شده است.

 معاون وزير خارجه: تحريم ها درآمد نفتي ايران را افزايش داد

معاون وزير خارجه كشورمان در ديدار با يك مقام سوئدي گفت: عليرغم اينكه شركت هاي اروپايي در بحث تحريم ايران متضرر شده اند، درآمدهاي ملي ايران با افزايش همراه بوده است.
علي رضا خاجي معاون اروپا و آمريكا وزارت خارجه در ديدار با خانم سوسانه معاون اول رئيس پارلمان سوئد در پاسخ به پرسش طرف سوئدي در خصوص وضعيت اقتصادي ايران اظهار داشت كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي سال گذشته بيش از 3درصد بوده و با توجه به رشد اخير قيمت نفت و افزايش درآمدهاي ملي، نيازهاي كشور از شركاي آسيايي بخوبي تامين مي شود و در اين ميان ضرر عمده متوجه شركت هاي اروپايي است.
وي تصريح كرد كه تحريم ها هيچگاه نمي تواند مواضع اصولي ملت ايران را تغيير دهد و ضروريست كشورهاي اروپايي نسبت به سياستهايشان در اين زمينه بازنگري كنند.
در همين زمينه خبرگزاري فارس در گزارشي نوشت: يكي از مهمترين اتفاقاتي كه پس از تصويب قانون تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا رخ داد و اكثر كارشناسان بين المللي نيز پيش بيني مي كردند، افزايش قيمت جهاني نفت بود. قيمت نفت برنت درياي شمال حدود يك ماه پيش و قبل از تصويب قانون تحريم اتحاديه اروپا حدود 107 دلار در هر بشكه بود كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 126 دلار رسيد و در برخي مواقع ركورد 128 دلار را هم زد كه حدود 20 دلار افزايش را نشان مي دهد.
قيمت نفت ايران نيز در روزهاي اخير با بيش از 20 دلار افزايش طي يك ماه گذشته ركورد 125 دلار در هر بشكه را زد و پيش بيني مي شود كه در ماههاي آينده قيمت از اين ارقام نيز بالاتر رود.
افزايش حدود 20 دلاري قيمت نفت طي يك ماه گذشته در حالي رخ داد كه هنوز تحريم نفت ايران عملي نشده است و تنها در حد يك تهديد عملي نشده باقي مانده است. حال اگر اقدامات پيش دستانه ايران به توقف فروش نفت به فرانسه و انگليس ختم نشود و ديگر كشورهاي اروپايي از جمله يونان و ايتاليا را هم در بر بگيرد، مطمئنا قيمت نفت طي ماههاي آينده روند صعودي خود را بيش از پيش طي خواهد كرد و شاهد افزايش بيشتر قيمت نفت خواهيم بود.
با اين شرايط اگر فرض كنيم افزايش قيمت نفت در همين سطح كنوني متوقف شود و شاهد رشد بيشتر قيمت نفت نباشيم، متوسط رشد 20 دلاري قيمت نفت طي شش ماهي كه اتحاديه اروپا مهلت براي تحريم نفت ايران تعيين كرده است، با اين فرض كه روزانه دو ميليون و 400 هزار بشكه نفت صادر شود، حدود 10 ميليارد دلار بر درآمد نفتي ايران طي اين شش ماه اضافه مي كند و اين يعني بازي برنده ايران در تحريم نفتي.
بنابراين در شرايطي ايران افزايش حدود 10 ميليارد دلاري درآمد نفتي در شش ماه آينده و 20 ميليارد دلاري در درآمد سالانه را تجربه مي كند كه هنوز صادرات 18 درصدي نفت به اروپا نيز پابرجاست و اگر غرب بخواهد تحريم نفت ايران را عملي كند مطمئنا قيمت نفت ارقام بالاتري را ثبت خواهد كرد و درآمد نفتي ايران نيز به مراتب بيش از اين ارقام افزايش خواهد يافت.

 آمريكا در شبيه سازي حمله به ايران 2 كشتي خود را از دست داد

در مانور نظامي آمريكا در سواحل فلوريدا مشخص شد در صورت حمله، ناو آمريكايي مورد حمله قايق هاي ايراني قرار مي گيرد و آمريكا دو كشتي جنگي خود را از دست مي دهد.
خبرنگار بي بي سي در گزارشي نوشت كه: برخورد كوچك بين ايران و آمريكا در خليج فارس مي تواند به درگيري بزرگ منجر شود.
اين گزارش مي افزايد: تقاضاي ما براي تهيه گزارش از روي يكي از كشتي هاي ناوگان پنجم آمريكا هفته ها بدون جواب ماند تا اينكه چند روز قبل از سفر باخبر شديم براي حضوري دو روزه براي ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن دعوت شده ايم.
قرار بر اين بود كه از طريق پايگاه نيروهاي آمريكايي در بحرين بر روي عرشه كشتي برويم و دو روز و دو شب را بر روي كشتي بگذرانيم. قرار بود تنها بعد از پايان اين بازديد و از خشكي گزارش هايمان را مخابره كنيم. به ما گفته شد از روي عرشه نخواهيم توانست گزارشي مخابره كنيم، صحبتي كه بعدها فرماندهان كشتي به دنبال اصرارهاي خبرنگاران آن را پس گرفتند و بالاخره توانستيم در شب آخر سفرمان گزارش هايمان را بفرستيم.
سفرمان هنگامي در پايگاه نيروي دريايي آمريكا شروع شد كه بيست و چند نفر ديگر خبرنگار، فيلمبردار و توليدكننده تلويزيون هم كه عمدتا از شبكه هاي بزرگ تلويزيوني آمريكا بودند به ما پيوستند و با يك هواپيماي نفربر نظامي آمريكا به عرشه ناو هواپيمابر لينكلن برده شديم.
نشستن هواپيما روي عرشه ناو هواپيمابر خودش تجربه اي است. هواپيمايي كه با سرعت 200 يا 300 كيلومتر در ساعت به عرشه نزديك مي شود ظرف چند ثانيه بايد متوقف بشود آنهم به كمك يك طناب لاستيكي قطور كه بر روي عرشه با افتادن به دندانه اي در جلو چرخ هواپيما آنرا متوقف مي كند.
فرماندهان ناو اصرار داشتند كه بگويند پروازها آموزشي است و براي تعليم و آموزش خلبانان است اما روشن بود كه اين پروازها هدف ديگري را هم دنبال مي كرد.
بنابر گزارش اشراف، در ادامه اين گزارش آمده است: در ديدار توجيهي با فرمانده ناوگان پنجم آمريكا در اتاق ستاد فرماندهي كشتي او ما را در جريان سفر روز بعد ناو به درياي عمان و عبور از تنگه هرمز قرار داد. سخنان فرمانده قرار بود خصوصي باشد. او و فرماندهان ديگر با تفصيل از تهديدهايي كه ممكن است از ناحيه ايران متوجه عبور اين ناو هواپيمابر باشد صحبت كردند، از موشك هاي زمين به دريا از سواحل ايران، در جزاير تنب كوچك و بزرگ و در جزيره ابوموسي و تهديدهاي ديگر. مي گفتند براي همه اين تهديدها آماده اند.
يك گزارش مطبوعاتي حاكي است كه اخيراً در يك مانور نظامي آمريكا در سواحل فلوريدا ناو آمريكايي مورد حمله قايق هاي كوچك قرار مي گيرد آمريكا دو كشتي جنگي خود را در ظاهر از دست مي دهد.
روشن بود كه قايق هاي كوچك سپاه پاسداران مي توانند دردسر ايجاد كنند. اما روز بعد عبور ناوگان از تنگه هرمز بدون مشكلي انجام شد. تنها در نزديكي تنگه هرمز و دهانه اين تنگه براي اولين بار حضور ايران را حس كرديم، يك كشتي كوچك ايراني تا سه كيلومتري ناو جلو آمد و مدتي به موازات آن حركت كرد.
چند قايق سريع سپاه هم با سرعت از جلوي ناوگان گذشتند شايد براي يادآوري كه اين قايق ها مي توانند تهديدي براي اين كاروان ناو و دو كشتي جنگي آمريكا باشند كه در جلو و عقب آن حركت مي كرد. يك هواپيماي نيروي دريايي ايران هم بيش از حد به ناو نزديك شده بود.
در پايان اين گزارش تصريح شده است: روشن است كه رويارويي بين ايران و آمريكا در آب هاي خليج فارس پرتنش تر از آن چيزي است كه قبلا تصور مي كرديم. اينجا يك برخورد كوچك مي تواند به يك درگيري بزرگ منجر شود.

 پايگاه ورلد سوسياليست: تهديدها عليه ايران زندگي را بر كارگران آمريكايي سخت كرده است

يك پايگاه اينترنتي آمريكايي كه اخبار كارگران را پوشش مي دهد اعلام كرد كه تهديدات آمريكا عليه ايران باعث شده است كه زندگي قشر كارگر در آمريكا با سختي مواجه شود.
پايگاه اينترنتي و «ورلد سوسياليست» نوشت: افزايش قابل توجه بهاي بنزين در آمريكا كه در دو ماهه نخست سال ميلادي جديد شاهد آن بوديم به زندگي طبقه كارگر در اين كشور لطمه شديدي زده است؛ قشري كه پيشتر نيز با پيامدهاي بحران اقتصادي، بيكاري، كاهش حقوق، مزايا و خدمات اجتماعي دست و پنجه نرم كرده است. بهاي هر گالن بنزين در آمريكا از ابتداي ماه ژانويه نزديك به پنجاه سنت افزايش يافته و به بالاترين ميزان در فصل زمستان رسيده است، حال آنكه احتمال مي رود در فصل هاي بهار و تابستان نيز روند صعودي افزايش بهاي بنزين ادامه پيدا كند. پيش بيني مي شود قيمت بنزين از سه دلار و نود و هشت سنت در سال گذشته و يا از رقم بي سابقه چهار دلار و يازده سنت نيز فراتر رود. قشر كارگر در آمريكا نسبت به هر كشور صنعتي ديگري بيشترين آسيب را از افزايش بهاي بنزين متحمل مي شود زيرا بسياري از آنها براي حاضر شدن در محل كار خود بايد مسيري طولاني را طي كنند. بسياري از كارگراني كه دستمزدشان پايين است بخش اعظم حقوق خود را صرف هزينه هاي رفت وآمد و به محل كار مي كنند و حقوق يك ساعت آنها كمتر از اين هزينه هايي است كه براي حاضر شدن در محل كار مي پردازند.
به نوشته اين پايگاه تهديدهاي جنگي اسرائيل و آمريكا عليه ايران ممكن است بهاي نفت را به يكصد و پنجاه دلار در هر بشكه و قيمت هر گالن گاز را به 5 تا 6 دلار برساند.
تلويزيون اي بي سي نيز در گزارشي از تبعات اقدام پيش دستانه اخير ايران مبني بر قطع صادرات نفت به برخي از كشورها خبر داد و گفت: با تشديد تنش ميان ايران و غرب، قيمت سوخت در آمريكا طي يك ماه گذشته روند صعودي پيدا كرد و نشانه اي از توقف اين روند ديده نمي شود.
اي بي سي افزود: اينكه نتيجه اين مناقشه چه خواهد بود، ميزان قيمت سوخت را تعيين مي كند.

 كابوس جديد براي صهيونيست ها كاروان الي بيت المقدس فروردين خود را به مسجد الاقصي مي رساند

دبيركل كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين از شخصيت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي خواست تا به كاروان بيت المقدس بپيوندند.
حسين شيخ الاسلام روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رژيم صهيونيستي روز 30 مارس سال 1976به جليليه فلسطين حمله و مردم اين منطقه را آواره كرد، به همين مناسبت سازمان هاي مردم نهاد از كل كشورها تصميم گرفتند از سراسر جهان كاروان هايي را تحت عنوان كاروان جهاني «الي بيت المقدس» ترتيب دهند و تا 30 مارس (11 فروردين) خود را به نزديكترين مكان ممكن به مسجد الاقصي برسانند.
وي با اشاره به اشغال 64 ساله فلسطين و فعاليت هاي حقوق بشري، ظلم ستيز و عدالت محور در اين رابطه يادآور شد: غير از جنبه هاي ديني بسياري از تشكل ها و ان.جي.اوها براي همكاري مشترك انساني و فرامليتي حركتي را در حمايت از مردم فلسطين داشته اند.
وي با اشاره به ساختار كاروان «الي بيت المقدس» تصريح كرد: كميته مركزي اين كاروان از 43 عضو از 5 قاره جهان تشكيل شده و شش نفر هم در كميته اجرايي آن عضويت دارند كه در جلسات مختلف به اين نتيجه رسيدند كه از سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا خود را به نزديك ترين مكان به بيت المقدس برسانند و كاروان هاي آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا نيز به اين كاروان ها بپيوندند.
رئيس مجمع سازمان هاي مردم نهاد و فعالان حامي قدس اضافه كرد: هم چنين قرار است در سرزمين هاي هم مرز، كاروان هايي از كشورهايي همجوار و فلسطيني هاي آواره تشكيل شود تا اين افراد خود را به نزديكترين مكان به بيت المقدس برسانند.
معاون امور بين الملل رئيس مجلس تصريح كرد: هم چنين در اين روز قرار است در كشورهاي اروپايي و اسلامي كه متأسفانه با رژيم صهيونيستي ارتباط دارند جلوي سفارتخانه اين رژيم تجمع شود، و با توجه به اين كه 30 مارس روز جمعه است در مساجد و نمازجمعه ها فعاليت هاي ضدصهيونيستي شكل بگيرد. وي با اشاره به حركت اين كاروان از ايران خاطرنشان كرد: اين كاروان 24 اسفند از مرز ميرجاوه وارد ايران مي شود و با عبور از برخي شهرهاي كشورمان 29 اسفند از تبريز خارج خواهد شد و ما دعوت مي كنيم شخصيت هاي بنامي كه جايگاه سياسي و اجتماعي بين مردم دارند به اين كاروان بپيوندند تا ما بتوانيم توان تبليغاتي مان را جمع كنيم.

 زارعي: جبهه پايداري و جبهه متحد اصولگرايان اختلاف مبنايي ندارند

عضو جبهه پايداري گفت كه اين جبهه با جبهه متحد اصولگرايان برادر هستند و هيچ اختلاف مبنايي با يكديگر ندارند.
علي اصغر زارعي عضو شوراي مركزي جبهه پايداري با بيان اينكه اصولگرايان براساس پايبندي به اصول با يكديگر برادر هستند، گفت: جبهه پايداري تمامي برادران اصولگرايي خود را بر رعايت اصول و پايبندي به آن توصيه مي كند. وي گفت: جبهه پايداري همچون جبهه متحد يك نامزد را تاكنون به مجلس فرستاده است.
به گفته زارعي، در بين نامزدهايي كه به دور دوم رفته اند جبهه پايداري از ديگر گروه هاي اصولگرا پيشتاز بوده است و اين نشان دهنده مقبوليت گفتمان اين جبهه در بين مردم است. زارعي كه با فارس گفت وگو كرده اظهارنظر درباره رئيس مجلس نهم را در شرايط كنوني به مصلحت ندانست و افزود: بعد از انتخابات مجلس در مقابل دشمنان انقلاب اسلامي با برادران خود در جبهه متحد همچون گذشته برادر خواهيم بود و هيچ جرياني موفق به اخلال در اين برادري نخواهد شد.
عضو شوراي مركزي جبهه پايداري با تاكيد بر اينكه جبهه پايداري بر حركت گفتماني خود در آينده ادامه خواهد داد، تصريح كرد: اختلاف در بين نيروهاي انقلاب كه به اصول پايبند هستند معنا و مفهومي ندارد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14