(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 24 اسفند 1390- شماره 20168

گفت و گو با امير فرزاد اسماعيلي فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبياء(ص)
فضاي كشور هيچ روزنه اي براي اهداف هوايي نداردگفت و گو با امير فرزاد اسماعيلي فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبياء(ص)
فضاي كشور هيچ روزنه اي براي اهداف هوايي ندارد

سيدبهزاد ميراحمدي
هر بار كه سخني از تهديدهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي ايران به ميان مي آيد و رسانه هاي غربي خيالات خود را در قالب عمليات رواني منتشر مي كنند، حمله هوايي اولين گزينه اي است كه مطرح مي شود. بدون شك دشمن در تهديد اين مرز و بوم جدي است اما آنچه نقشه هاي دشمن را نقش بر آب كرده و مانع از آن است كه دست از پا خطا كند، بيداري و هوشياري مرداني است كه آرامش و آسايش اين سرزمين مديون پايمردي آنان است.
و در اين ميان قرارگاه پدافند خاتم الانبياء(ص) نقشي چشمگير دارد، چرا كه آنان در خط مقدم اين ميدان قرار دارند. آنچه مي خوايند گفت و گوي ما با امير فرزاد اسماعيلي فرمانده اين قرارگاه است كه سال گذشته در همين ايام با حكم فرمانده معظم كل قوا به اين سمت منصوب شد.
¤ در طليعه سخن، مي خواستيم بدانيم مفهوم پدافند چيست؟
- عرض كنم كه پدافند از دو واژه «پد»و «آفند» تشكيل شده كه «پد» به معناي دفاع و «آفند» به معناي حمله است. پس به عبارتي ديگر پدافند به معناي دفاع در برابر حمله دشمن و داشتن آمادگي در برابر هرگونه تجاوز است. خود پدافند نيز به دو بخش پدافند عامل و پدافند غيرعامل تقسيم مي شود، كه هر كدام وظايف خاص خود را دارند.
¤ اين دو چه فرقي با يكديگر دارند؟
- پدافند عامل به مجموعه اقدامات پدافندي اطلاق مي شود كه با بهره گيري از تجهيزات و جنگ افزارها و با نيت انهدام، انحراف و يا متواري كردن دشمن در اقدامات آفندي آن صورت مي گيرد و پدافند غير عامل به مجموعه اقدامات پدافندي اطلاق مي گردد كه با بهره گيري از فناوري ها و روش هاي خاص (استتار، اختفاء، پراكندگي و فريب) دشمن را در جمع آوري اطلاعات (الكترونيكي، صوتي، تصويربرداري) شناسايي و هدف يابي ناكام و يا آسيب حملات آفندي را با انجام اقدامات ياد شده به حداقل ممكن مي رساند.
¤ پس در حقيقت اين دو در كنار هم خواهند بود؟
البته همين طور است. اين دو مكمل هم هستند و يكديگر را پوشش مي دهند. در حقيقت، تفاوت بين اين دو بخش مهم، بهره گيري از تجهيزات، تسليحات و سامانه ها و مواجهه مستقيم و فيزيكي با آفند دشمن است.
¤ چه رابطه اي ميان پدافند عامل و غيرعامل با تهديدات و فرصت ها وجود دارد؟
- ما كشوري هستيم كه موضعي دفاعي داريم. دكترين ما دفاعي است و قصد تعرض به هيچ كشوري را نداريم. بايد از خودمان دفاع كنيم. اين انتظاري است كه نظام مقدس جمهوري اسلامي از ما دارد. اگر چه اين هدف كه همانا پاسداري از انقلاب و كيان نظام جمهوري اسلامي است، به عهده تك تك آحاد ملت است، اما قانون اساسي در اصل 143 و اصل144 كار ويژه اي را برعهده ارتش گذاشته كه قرارگاه پدافند در آن سهم ويژه اي دارد.
نظام سلطه؛ همواره با باورهاي ما مشكل داشته و دارد. او استقلال و آزادي ما را نمي پسندد و جمهوري اسلامي را به عنوان الگويي كه مي تواند سرآغاز بيداري ملل مظلوم و موجب تغييرات عمده اي در نظام كنوني جهان شود، مخالف با خود و منافع استكبار جهاني مي بيند. لذا مستكبران تلاش مي كنند نگذارند اين جمهوري اسلامي كه 33 سال در مقابل آنها ايستادگي كرده، به طور تمام و كمال به آرمان هاي خود برسد. بديهي است از هر توطئه اي استفاده نموده و از هر فرصتي براي ضربه زدن بهره مي گيرند.
اين بدين معنا نيست كه فرصت هاي فراروي ما اندك است، خير! چنين نيست. در عرصه هاي مختلف، فرصت هاي فراواني فراروي ما قرار دارد كه دشمن از آن آگاه است. ما قادريم از اين فرصت ها استفاده و تهديدات دشمن را خنثي كنيم و اين كار را هميشه انجام داده ايم و پيروزي هاي بزرگي را نيز كسب كرده ايم و با تمام توان و قدرت در كنار ملت و رهبري، اين راه را ادامه مي دهيم.
¤ دشمن فرصت هايي در اختيار دارد و از فناوري پيشرفته سود مي جويد؛ ما تحريم هستيم، آيا مي توانيم به گونه اي مناسب در مقابل دشمن بايستيم؟
- وضع دنياي كنوني تغيير كرده است. باورهاي جهاني نسبت به ايجاد ثبات و امنيت، حفظ و تثبيت و تحكيم مباني امنيت و قدرت، تغيير اساسي يافته است. بي شك فناوري ها مؤثرند، اما حرف اول را نمي زنند. اگر به صحنه هاي به وجود آمده در جهان نگاه كنيد، باور خواهيد كرد كه هنوز نيروي انساني مؤمن، كارآمد و باورمند، حرف اول را مي زند. اين بدين معنا نيست كه ما در بعد فناوري هاي روز دستمان بسته است. سه دهه از انقلاب مي گذرد، آيا تصور مي كنيد كاري مانده كه دنياي استكبار مي خواسته و مي توانسته انجام دهد، اما در مورد ايران دريغ كرده است؟!
مطمئن باشيد ما الان نيز در حال نبرد با دنياي استكبار هستيم! اينكه سه دهه است در صحنه جهاني حضور داريم، نشان از قدرت ما دارد. تحريم ها ما را بيدار كرد. دشمن در سال هاي نخستين پيروزي انقلاب، ما را تحريم كرد، ما آستين ها را بالا زديم و خود را براي رويارويي در جهاني نابرابر آماده كرديم. امروز در برخي فناوري ها، پس از دو يا سه كشور، حرف اول را مي زنيم. من در مورد پدافند مي گويم كه با همت جوانان غيور اين سرزمين، سامانه هاي دفاعي را خود طراحي و با كمك صنعت كشور و وزارت دفاع به ارتش پاسخگو در برابر تهديدات تبديل شده ايم.
¤ برخي بر اين باورند كه كشوري چون ما توان دفاع در مقابل استكبار را ندارد، آيا چنين است؟
- در جهان كنوني، پس از سال ها قلدري قدرت هاي پوشالي، جهانيان در لبنان توانستند شكستن هيمنه استكبار جهاني را به چشم ببينند. آيا كسي هست كه صداي شكستن استخوان هاي آمريكا را در عراق و افغانستان نشنيده باشد؟
آيا تصور مي كنيد كه تا به حال آمريكا مي توانسته حمله كند يا آسيبي بزند كه نزده؟
هشت سال جنگي را بر ملت ما تحميل كردند كه نوك پيكان آن عراق بود و در پشت سر آن، تجهيزات و امكانات مختلف مالي و حتي نيروي انساني جهان براي توقف يك ملت كه تازه قيام كرده بود قرار داشت. ملتي كه هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي و نظامي تحريم بود.
اما نتيجه چه شد؟ ملت ايران با داشتن سلاح ايمان به جنگ كفر رفت و پيروزي نهايي از آن ملت مظلوم ايران شد. درست است كه ما در جنگ ضربه هايي خورديم و كساني را از دست داديم كه در نوع خود بي نظير بودند. اما همين جنگ بركات فراوان داشت.
هركس را از دست داديم، ده ها نفر جايگزين شدند. ملت بيدارتر شد. همين جنگ بود كه به جهان ثابت كرد كه قدرت ايمان بر هر سلاحي پيروز است و تا اين ملت به راه خود ايمان دارد، بر هر قدرتي فائق خواهد آمد. همه درك كردند كه با زور نمي شود با اين ملت صحبت كرد. مطمئن باشيد كه دشمن مي داند ما توان دفاع را داريم.
اگر در زمان هشت سال دفاع مقدس فقط قدرت ايمان داشتيم، امروز، هم مسلح به تجهيزات دفاعي هستيم و هم مسلح به سلاح ايمان. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و قرارگاه پدافند هوايي قادر است دست هر مهاجمي را قبل از هر اقدامي قطع كرده و درسي فراموش نشدني به آنان بدهد.
نمونه هاي بارز اين قدرت، در طول دوران دفاع مقدس به معرض نمايش گذاشته شد. به عنوان مثال همين پدافندهوايي، با وجود كمبود تجهيزات توانسته بود در اين دوران، نيروي هوايي مجهز رژيم بعثي عراق را فلج كند. فقط در عمليات والفجر8 بود كه هفتاد هواپيما ساقط شد. د ه ها بالگرد دشمن از بين رفت و اين، گوشه اي از اين حماسه ها است. ولي چون پرسنل پدافندي در صحنه هاي رزمي همواره گمنامانه جنگيدند، كمتر از حماسه اين مدافعان آسمان ولايت صحبت شده كه ان شاءالله اين غبار غربت نيز با نشر آثار دفاع مقدس اين كاركنان، زدوده خواهد شد.
¤ تهديدات منطقه اي يا فرامنطقه اي موجود را چگونه ارزيابي مي نماييد، لطفاً توضيح دهيد؟
- تهديدات منطقه اي و فرامنطقه اي، از لحظه شكل گيري انقلاب اسلامي و در حوزه هاي داخلي و خارجي و به شيوه هاي متعدد و به دو صورت جنگ نرم و جنگ سخت عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و مردم عزيزمان آغاز گرديد و تا وقتي اين ملت در مسير خود حركت مي كند تداوم خواهد داشت.
آنچه امروز باعث شده است تا كشور عزيزمان به عنوان مهم ترين تهديد براي كشورهاي سلطه گر، ديكتاتور و مستكبر جهان معرفي گردد، انديشه هاي ناب ملت است كه برگرفته از آموزه هاي ديني و كلام معصومين(ع) ماست. تفكرات ضدامپرياليستي، ضدصهيونيستي، ضدسرمايه داري و ضدحكومت هاي باطل است كه پس از گذشت 33 سال از انقلاب شكوهمند اسلامي در تفكرات و رفتار مجموعه كشورهاي عدالت خواه دنيا جاري و ساري شده است و نتيجه آن جريان هاي «وال استريت» و بيداري اسلامي و دومينوي سقوط تفكرات، الگوها و حكومت هاي باطل است كه بحمدالله يكي پس از ديگري در حال ظهور و بروز است.
تهديدات بالقوه و بالفعل كنوني منطقه اي ما و تجهيز هر چه بيشتر كشورهاي منطقه، متأثر از سناريوي ايران هراسي غرب و صاحبان كارخانجات تسليحاتي است و تهديدات فرامنطقه اي ما، لشكركشي و تحركات برخي از كشورهاي غربي و در رأس آنها شيطان بزرگ، آمريكا است كه به بهانه جنگ هاي 91 و 93 و افغانستان در منطقه افزايش يافته است و جنگ نرم، عمليات رواني، هجمه هاي رسانه اي و فتنه هاي داخلي و خارجي كه از 33 سال پيش تاكنون ادامه داشته اند، از ديگر تهديداتي است كه مجموعه آنها همواره مورد رصد رهبر معظم انقلاب، ملت هميشه در صحنه، نيروهاي مسلح و مسئولين كشور بوده و در هر زمان اقدامات لازم براي مقابله با آن صورت پذيرفته است. نتيجه همه تهديدات سخت و نرم و لشكركشي هاي مستقيم و غيرمستقيم، از پيروزي انقلاب تا كنون براي ملت مقاوم و سازش ناپذير ايران اسلامي مثل واكسني بوده كه شايد مدتي درد را براي ما به ارمغان دارد، وليكن تا ابد ما را از ابتلا به خطرات ديگر واكسينه مي كند.
¤ به نظر شما آيا در حال حاضر پوشش راداري كشور جوابگوي تهديدات مي باشد؟
- بايد عرض كنم كه:
1- با توانمندي هاي ايجاد شده در بخش كشف و شناسايي تهديدات هوايي، هم اكنون قادر به پايش اهداف در هزاران كيلومتري فراسوي مرزها در هر ارتفاع و با هر سطح مقطعي هستيم، به طوري كه ايجاد لايه هاي متعدد آشكار و پنهان اعم از شبكه فعال و غير فعال و شبكه مجهز و مكانيزه ديده باني، كمترين روزنه اي براي عبور اهداف هوايي وجود ندارد، مگر اينكه توسط شبكه يكپارچه پدافند هوايي كشف و به آن مجوز عبور داده شود.
2- بهتر است اين سؤال در مورد شبكه كشف و شناسايي به عمل آيد، نه پوشش راداري. رادارها تجهيزاتي الكترونيكي هستند كه به عنوان بخشي از عناصر كشف در شبكه يكپارچه پدافند هوايي به كار گرفته مي شوند. در حال حاضر اين شبكه با استفاده از انواع حساسه هاي كشف، پوشش كاملي را در فضاي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نموده است و به جرأت مي توان گفت ايران در طراحي، ساخت و بكارگيري سامانه هاي راداري، يكي از برترين ها در منطقه است.
¤ به نظر شما، سامانه هاي پدافند زمين به هواي موجود در كشور جوابگوي تهديدات منطقه اي و فرامنطقه اي مي باشند؟
- سامانه ها و سيستم سلاح هاي زمين به هوا به طور عمده داراي فناوري بالايي هستند. پيش از انقلاب اين سامانه، وارداتي بود و از طريق كشورهاي غربي به ايران واگذار مي شد و پس از انقلاب و در دوران دفاع مقدس نيز بخشي از اين نيازمندي ها از طريق بلوك شرق تأمين مي گرديد، ليكن در چند سال اخير به بركت تحريم هاي اعمال شده، عزم و اراده مجموعه هاي دانشگاهي، پژوهشي و تحقيقات صنعتي به سمت توليد و بومي سازي اين سامانه ها متمركز گرديد و در حال حاضر نيز علاوه بر اين كه تجهيزات و سامانه هاي زمين به هواي موجود با تهديدات و راهبردهاي جنگ ناهمتراز بهينه و تبديل به سامانه هاي جديد گرديده اند، زير ساخت هاي لازم براي مقابله با تهديدات فضايي هم ايجاد شده و در مسير تكامل است.
¤ لطفاً نظرتان را در خصوص نقش تاكتيكي هواپيماهاي بدون سرنشين (پهباد) در عرصه هاي كنوني نبرد بيان فرماييد؟
- در اين زمينه ذكر سه نكته ضروري است:
1- امروزه پهبادها به دلايلي همچون پنهان كاري، توانايي انجام انواع مأموريت ها، هزينه هاي كمتر نسبت به هواپيماهاي با سرنشين، عدم وجود نگراني درباره خلبان و... سهم مؤثري در عمليات هوايي به خود اختصاص داده اند و كشورهاي صاحب اين فناوري نيز بهره برداري هاي لازم را از اين سامانه مي نمايند.
2- استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين از جمله تدابيري است كه در اغلب دكترين هاي نظامي جهان (به ويژه غرب) نهادينه شده است كه از سال هاي گذشته تا كنون به كارگيري از پهباد رو به افزايش است و اين به دليل قابليت هاي اين پرنده هاي بدون سرنشين در ايفاي مؤثر نقش هاي تاكتيكي و تكنيكي متفاوت در صحنه رزم جنگ هاي نوين است. هزينه هاي پايين توليد، تعمير و نگهداري از ديگر محاسن اين پرنده ها است. امروزه انواع رزمي، ديده باني، جاسوسي، اخلال گر، رله مخابراتي و ... توليد مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
3- اكنون شبكه پدافند هوايي مجهز به انواع پرنده هاي بدون سرنشين بومي با تداوم پرواز بالا و در سرعت هاي مختلف است.
¤ به نظر شما آيا سامانه هاي جنگ الكترونيك موجود در رادارها و ساير جنگ افزارها توان مقابله با نيروهاي فرامنطقه اي را دارد؟ لطفاً توضيح دهيد.
- با بررسي ماهيت نبردهاي كنوني و آينده، درمي يابيم نبردها بر پايه جنگ هاي اطلاعاتي شبكه محور خواهد بود كه حاصل امواج الكترونيكي است، لذا هر نيرويي در بخش جنگ الكترونيكي و مقابله با اقدامات جنگ الكترونيكي دشمن داراي قابليت هاي بالايي باشد، پيروز صحنه نبرد خواهد بود. بر پايه اين تفكر، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)، مجموعه هاي دانشي و صنعتي متعددي را در توانمندسازي بخش هاي پدافند الكترونيكي، آفند الكترونيكي و پشتيباني الكترونيكي فعال نمود كه در اين عرصه نيز به موفقيت هاي فراواني دست پيدا كرد. در حال حاضر كليه سامانه هاي الكترونيكي پدافند هوايي مجهز به امكانات مقابله با جنگ الكترونيك است.
از سويي ديگر در حال حاضر چگونگي مواجهه با جنگ الكترونيك در قرارگاه، محدود به ابزارهاي تعبيه شده در سامانه هاي موجود راداري و موشكي نيست، بلكه در حوزه هاي دفاع و تهاجم الكترونيكي، سامانه هاي مستقل جنگ الكترونيك طراحي و در اختيار قرارگاه مي باشند.
¤ روحيه و خودباوري كاركنان پدافندي به توانمندي هايشان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد؟
- كاركنان متعهد، كم توقع و متخصص قرارگاه پدافند هوايي آجا در دوران دفاع مقدس، پس از جنگ تحميلي و هم اكنون، با همت و پشتكار مستمر و شبانه روزي، در راستاي ارتقاء توان رزمي و اقتدار پدافند هوايي از هيچ تلاش و كوششي فرو گذار نكردند و اين همه نشأت گرفته از فرهنگ عاشورايي، روحيه سلحشوري و خودباوري در ظّل هدايت فرمانده فرزانه كل قوا حضرت آيت الله خامنه اي است.
شايان ذكر است تاريخ نشان داده كه ملت ايران همواره ملتي سلحشور و با غيرت ملي بوده است و جايي كه روحيه سلحشوري با اعتقادات مذهبي تجميع مي گردد، كوهي استوار ايجاد مي شود كه ثمره آن 8 سال پايمردي در مقابله با تهاجم نظامي همه دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي و بيش از سه دهه پايداري، صبر و استقامت در مقابل جنگ هاي نرم، ترور، فتنه و تحريم هاي دنياي استكباري است.
كاركنان قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) آجا نيز به عنوان قطره اي از درياي بي كران ملت هميشه قهرمان ايران با تأسي به فرهنگ ايثار و شهادت، آماده جانبازي و سربازي هستند.
¤ آيا تجهيزات پدافندي در معرض ارتقاء و نوآوري مي باشد؟
- نهضت عمردهي، توليد، بهينه سازي، اورهال و تعمير و نگهداري بومي تجهيزات و تسليحات پدافندي به طور مستقيم و با آهنگي شتابان با قوت، جديت، مشاركت و همدلي مجموعه هاي دانش، صنعت و دانشمندان قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) آجا در حال انجام است، به طوري كه مي توان ادعا كرد هم اكنون كشور در حوزه توليد تجهيزات و سامانه هاي پدافند هوايي يكي از قطب هاي منطقه است.
بايد اضافه كنم كه لازمه مقابله با هر تهديدي، حركت پا به پاي آن است. بالاترين سطح فناوري معاصر مربوط به حوزه عمليات هوايي است و شرط لازم جهت مقابله با اين تهديدات، همگام بودن با آنها جهت توليد و تجهيز سامانه هاي پدافند هوايي است كه اين قرارگاه به عنوان متولي دفاع از حريم هوايي كشور، برنامه هاي بهينه سازي و به روز رساني سامانه هاي موجود و توليد سامانه هاي نوين را در دستور كار خود دارد.
¤آيا عمليات رواني در نيروهاي دشمن مي تواند تأثير بسزايي داشته باشد؟
- خبرگان عرصه جنگ و نبرد از ديرباز بر اهميت عمليات رواني در جنگ ها تأكيد دارند. سان توز در 2000 سال پيش، بهترين جنگ را پيروزي در جنگ، بدون درگيري مي داند. عمليات رواني يكي از اركان جنگ نوين است كه در صورتي كه هدفمند و هوشمند باشد تأثير بسزايي بر جنگ خواهد داشت.
دشمن ما ايدئولوژي ندارد و در فضاي حمله از انگيزه و علاقمندي كمتري برخوردار است. اما دانا است و داراي اشراف اطلاعاتي است. اما چون محور فعاليت هاي دشمن، انسان و تجهيزات و بدون پشتوانه اعتقادي است و بر حفظ و حفاظت فيزيكي انسان اصرار دارد، عمليات رواني هدفمند روي نفرات دشمن تأثير عميقي در صحنه نبرد خواهد داشت و باعث كاهش انگيزه جنگ طلبي روي نفرات دشمن خواهد شد.
¤ لطفاً نقش پدافند هوايي را در فرآيند به غنيمت گرفتن هواپيماي بدون سرنشين آمريكايي تبيين فرمائيد؟
- كليه مأموريت ها و اقدامات يگان هاي پدافند هوايي نيروهاي مسلح، تحت تابعيت و هدايت شبكه يكپارچه قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) انجام مي پذيرد و تمامي تجهيزات و حساسه هاي موجود پدافند هوايي در كليه يگان هاي نيروهاي مسلح به عنوان عناصر اين شبكه يكپارچه مي باشند. اين مشاركت، همكاري و هماهنگي در پدافند هوايي شرق كشور، موجب اجراي مؤثر مأموريت به غنيمت گرفتن هواپيماي بدون سرنشين آمريكايي گرديد.
¤ تا چه اندازه از وجود جوانان هوشمند، خلاق، مبتكر و نخبه در ساختار سازماني و تجهيزاتي قرارگاه پدافند هوايي استفاده مي شود؟
- در تغيير و تحول ايجاد شده در سطوح مديريتي قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) كه با تدابير فرماندهي معظم كل قوا و اطمينان معظم له به جوانان صورت پذيرفت، هم اكنون شاهد هستيم كليه مسؤليت هاي در سطوح مديريتي و فرماندهي عالي، مياني و اجرايي به كاركنان خبره، با انگيزه، متعهد، ولايت مدار، جوان و با انگيزه واگذار شده، ليكن قرارگاه، همزمان از دانش، تجربه و مشاوره هاي پيشكسوتان پدافند هوايي در جايگاه ها و مقاطع مختلف بهره مي گيرد. نوع جنگ هاي نوين حال و آتي ايجاب مي كند كه عناصر انساني دخيل، از اطلاعات جامعي درباره تهديد برخوردار باشند و سطح فناوري مقابله را متناسب با آن تهديدات نوين همسنگ نمايند و رسيدن به اين مهم نيازمند كاركنان خلاق، دانش محور، هوشمند، پويا و نخبه است تا بتواند تاكتيك را در بستري علمي جاري و ساري نمايند كه امروز قرارگاه در حال طي اين مسير است.
¤ آيا دكترين پدافند هوايي با توجه به تغييرات محيط نبرد، اصلاح يا بروز رساني مي شود؟
- دكترين عملياتي و تاكتيكي پدافند هوايي بر اساس تدابير، رهمنودها، تاكتيك هاي نوين، روش ها و آئين نامه هاي رزم متناسب با جنگ ناهم تراز و ماهيت و مشخصات تهديدات كنوني و آينده توسط كارشناسان و خبرگان پدافند هوايي و با بهره گيري از خرد جمعي كليه صاحب نظران تدوين گرديده و به طور مستمر و در صورت لزوم مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد. يكي از نشانه هاي پويايي يك سازمان، انعطاف پذيري آن در مقابله با شرايط روز مي باشد. دكترين قرارگاه نيز به عنوان برنامه راهبردي حركت نيروهاي پدافندي از اين قاعده مستثني نيست و بي ترديد تغييرات لازم در دكترين قرارگاه، دائماً اجرا مي گردد.
¤ آيا به نظر شما پس از تفكيك پدافند از آفند، در سطح معيشت، تسهيلات و منزلت كاركنان قرارگاه پدافند هوايي تفاوت محسوسي حاصل شده است؟
- در سه سال اخير و پس از تفكيك پدافند هوايي و تشكيل قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) آجا عمده پتانسيل مجموعه، صرف سازماندهي و ايجاد زير ساخت هاي لازم در تأمين تجهيزات و سامانه هاي مورد نياز با اولويت عمليات گرديده است. الحق و الانصاف در اين مسير مجموعه كاركنان پدافند هوايي با كمترين توقع در ايجاد مجموعه اي توانمند و مقتدر دوشادوش مسؤلين همراه و همگام بودند و ما قبول داريم كه هم اكنون وضعيت معيشت كاركنان در حد شأن و منزلت آنها نمي باشد و به همين دليل فعاليت هاي زيادي از جمله راه اندازي نهضت خانه سازي، ديدارهاي مستقيم مردمي، رسيدگي به معضلات و مشكلات و بهبود خدمات نيروي انساني در دستور كار قرار گرفته است و طرح هاي ارتقاء منزلت و معيشت نيز جهت تصويب به سلسله مراتب ارسال گرديده است كه تحقق فرمان مقام معظم فرماندهي كل قوا مبني بر در اولويت بودن پدافند هوايي به خصوص در بعد نيروي انساني، مساعدت كليه مبادي ذي ربط لشكري و كشوري را مي طلبد كه اميد است به حول و قوه الهي شرمنده كاركنان خدوم پدافند هوايي و ملت شريف ايران نباشيم.
يكي از نتايج تشكيل قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) استقلال مالي است كه اين استقلال مالي، امكان رسيدگي بيشتر به امور معيشتي و منزلتي كاركنان را فراهم نمود و اين قرارگاه با تدوين برنامه ها و طرح هاي هدفمند و با كمك ستادهاي بالاتر، به سمت ارتقاء منزلت و معيشت اين كاركنان در حركت است.
¤ در خاتمه، پيام شما براي دوستان و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران چيست؟
- قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) با توكل بر خداوند سبحان و در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) و تحت فرماندهي و زعامت فرماندهي معزز كل قوا، حضرت امام خامنه اي عزيز، و به پشتوانه دانشمندان و نخبگان علمي نظامي خود، آمادگي مقابله با هر تهديدي را خواهد داشت و عمليات رواني دشمنان، تأثيري در روحيه رزمندگان پدافند هوايي نخواهد داشت. بايد افزود كه اينجانب به عنوان عضوي از مجموعه قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص) آجا به ملت عزيز و شريف ايران اسلامي اطمينان مي دهم كه فرزندان شما در پدافند هوايي به طور مستمر و شبانه روزي، با تلاش و پشتكار در مواضع و سايت هاي راداري و موشكي و ... در راستاي صيانت از حريم هوا و فضاي كشور و اجراي مؤثر مأموريت هاي محوله انجام وظيفه مي نمايند تا ان شاءالله با توكل به خداوند متعال و در سايه توجهات حضرت ولي عصر(عج) و هدايت و رهبري نائب بر حقش، حضرت امام خامنه اي مدظله العالي، بتوانيم در توليد امنيتي پايدار، سربلند و سرافراز باشيم. مجموعه پدافند هوايي كماكان محتاج دعاي خير شما ملت شريف ايران اسلامي است. اين اقتدار و توانمندي و آمادگي، پيام و نويد صلح و آرامش براي كشورهاي دوست و برادر و هشدار براي دشمنان قسم خورده منطقه اي و فرامنطقه اي ايران اسلامي است. قابل يادآوري است پيام هميشگي ما براي دوستان، صلح و دوستي و امنيت و براي دشمنان چشم هايي بيدار و مشت هايي كوبنده است كه آماده اند تا هر لحظه بر سر آنان فرود آيند. در همين راستا به كشورهاي همسايه در منطقه توصيه مي كنم از سرسپردگي به قدرت هاي فرامنطقه اي دست برداشته و بدانند كه اين استعمارگران نيتي جز چپاول ثروت منطقه را ندارند و نه تنها عامل امنيت نيستند، بلكه خود بزرگترين عامل تهديد هستند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14