(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 16 فروردین 1391- شماره 20174

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جزئيات رايزني هاي فشرده درباره فاز دوم هدفمندي يارانه ها
سلطانخواه: پيش نويس سند راهبردي امور نخبگان به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه شد
هاشمي رفسنجاني دشمني دشمنان را به گردن نظام انداخت
امير عبداللهيان: اجلاس اسلامبول نشانگر سردرگمي دشمنان سوريه بود
رئيس سابق موساد: بقاي نظام سوريه تاريخي ترين شكست راهبردي براي اسرائيل خواهد بود
صالحي به تونس سفر مي كند
موسسه فني وابسته به سيا عمليات خاك برداري در پارچين را تاييد نكرد
آغاز اعزام دانشجويان پسر به عمره از 25 فروردين
ناگفته هاي همسر شهيد عليمحمدي از تهديدهاي منافقين
استاد دانشگاه شريف همچنان در بازداشت است كشيش هاي آمريكايي به قول خود وفا نكردندرئيس مجلس به رهبرانقلاب نامه نوشت
جزئيات رايزني هاي فشرده درباره فاز دوم هدفمندي يارانه ها

رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.
شنيده ها حاكي است هيئت حل اختلاف به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي نيز در موضوع مرحله دوم هدفمندي يارانه ها ورود كرده بود.
در حالي دولت از آغاز اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها سخن مي گويد كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اين اقدام دولت را مغاير نص صريح قانون دانسته و نسبت به تبعات اقتصادي آن به دولت هشدار داده است.
لاريجاني در اولين نطق خود در سال جديد نيز گفت: اقدام اخير دولت در پرداخت يارانه جديد جداي از اينكه خلاف صريح قانون است، متناسب با شرايط كشور نيز نيست و گراني را تشديد مي كند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح ديروز (سه شنبه) در نطق پيش از دستور خود در صحن مجلس با اشاره به مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اقدام اخير دولت در پرداخت يارانه جديد را خلاف قانون دانست و گفت: اين اقدام جداي از اينكه خلاف صريح قانون است، متناسب با شرايط كشور نيز نيست و نه تنها كمكي به جلوگيري از گراني نمي كند، بلكه آن را تشديد نيز مي كند.
وي افزود: اين اقدام كمكي به حل مسئله بيكاري نكرده و هيچ افق روشني براي توليد كشور ترسيم نمي كند، لذا اگر دولت مجموعه اي از اين تصميمات را با هم در نظر مي گرفت، مجلس قطعاً اين اقدام را مورد توجه قرار مي داد.
رئيس قوه قانونگذاري كشورمان در ادامه سخنان خود تصريح كرد: چنين مجموعه اي ملاحظه نشده است وگرنه مجلس چنانچه در گام دوم جلوگيري از تورم، كمك به رونق توليد و ايجاد اشتغال را ملاحظه مي كرد، با اين اقدام موافقت مي كرد.
لاريجاني ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي نمي تواند با طرح هاي غيركارشناسي كه طوفان تورم ايجاد مي كند، نظير وضعيتي كه در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد، موافقت كند.
وي همچنين گفت: اگر نگاهي اجمالي به اقدامات قدرت هاي زورگو در مقابله با ملت ايران داشته باشيم، متوجه مي شويم كه نقطه كانوني مورد توجه آنها پيكره اقتصادي كشور است تا به توان اقتصادي كشور و توليد داخلي لطمه بزند.
رئيس مجلس در ادامه سخنان خود يادآور شد: ملاحظه مي كنيم آنچه رهبر معظم انقلاب در طليعه سال نو فرمودند كه همت ملت در افزايش توليد و رونق آن و حمايت از كار و سرمايه داخلي شود، با تحليل شرايط نيروي انساني، وضعيت كشاورزي و صنعت و رفتار قدرت هاي زورگو راهبردي دقيق براي ملت خواهد بود.
لاريجاني همچنين تأكيد كرد: اگر قواي سه گانه كشور در اين جهت هم فكري صميمانه داشته باشند و محور تصميمات را رونق بخشي به توليد قرار دهند، تحريم ها را به فرصتي براي جهش توليد بدل خواهند كرد؛ از تورم و گراني جلوگيري و عامل اشتغال پايدار فراهم خواهد شد.
وي در پايان تصريح كرد كه لازم است مجلس هشتم در ماه هاي پاياني خود به خصوص در تدوين بودجه سال 91 موضوع رونق توليد و افزايش بهره وري را چه در كميسيون تلفيق و چه در ديگر كميسيون هاي تخصصي محور تصميم گيري خود قرار دهد و در تحقق اين امر راهبردي هيچ مصلحت انديشي سياسي را در نظر نگيرد.
لاريجاني در ادامه سخنان خود يادآور شد: مجلس هشتم حتي در اجراي هدفمند كردن يارانه ها دولت را مكلف كرد تا 30درصد از درآمدها را مصروف حمايت از بخش هاي توليدي كند اما عدم اجراي درست اين قانون همراه با برخي اشكالات ديگر در تخصيص تسهيلات بانكي به صنايع كشور، به توليد لطمه زده است.
وي ادامه داد: اگر مجلس در گام دوم هدفمند كردن يارانه ها تامل دارد، به دليل اصلاح وضع توليد، بهبود وضعيت اشتغال و بيكاري، جلوگيري از تورم و گراني است تا با مشورت هاي كارشناسانه و رسيدگي به گام نخست آنچه كه مصلحت ملت است، مورد توجه قرار گيرد.
علي لاريجاني همچنين از كميسيون اقتصادي مجلس خواسته است برداشت شبانه و بدون اطلاع بانك مركزي از حساب بانكها را پيگيري كند.
احمدي نژاد: دور دوم هدفمندي يارانه ها براي اجرا آماده است
سخنان لاريجاني در صحن علني مجلس در حالي مطرح شد كه رئيس جمهور نيز بعد از ظهر ديروز بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تأكيد كرد.
رئيس جمهور در ديدار اعضاي دولت، استانداران و مسئولان دستگاه هاي اجرايي سراسر كشور با اشاره به دور دوم هدفمندي يارانه ها گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد با همان شيوه قبلي و به طور جدي در كشور ادامه يابد.
دكتر محمود احمدي نژاد ادامه داد: گام دوم طرح هدفمندي يارانه ها براي اجرا آماده است و همه مسئولان و استانداران بايد براي اجراي هرچه بهتر اين مرحله آمادگي كامل داشته باشند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: سال 1390، سال نسبتاً سخت، پركار و پرمشقتي براي دولت بود و شرايط كار براي دولت بسيار استثنايي بود چرا كه كمتر اتفاق افتاده كه يك دولت از همه جهات داخلي و خارجي تحت فشار قرار بگيرد اما علي رغم تمامي سختي ها، فشارها، تهمت ها و افتراها، با توكل بر خدا كارهاي بسيار بزرگي در سطح كشور به انجام رساند.
وي با تأكيد بر اينكه دولت بايد در سال 91 با تلاش و جديت بيشتر در حوزه هاي مختلف كار و فعاليت داشته باشد، گفت: رهبري معظم انقلاب به درستي در آغاز سال 91 بر لزوم حمايت از توليد ملي، سرمايه گذاري و كار ملي تأكيد كردند و ما بايد به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه شعار امسال و فرمايش رهبري در پايان سال محقق شده باشد به نحوي مؤثر توليد ملي و سرمايه گذاري ملي جهش و افزايش يافته و كالاي ايراني بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
رئيس جمهور يكي از مهمترين اقدامات دولت در سال 91 را توجه به موضوع مسكن دانست و اظهار داشت: طرح مسكن مهر بايد با همان جديت و پيگيري گذشته در سراسر كشور ادامه پيدا كند.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه توجه ويژه به موضوع اشتغال و كشاورزي از ديگر اقداماتي است كه بايد در سال جاري با نگاه ويژه در كشور دنبال شود، افزود: در بخش كشاورزي در طول سال هاي پس از انقلاب اقدامات خوبي صورت گرفته است، به گونه اي كه پيش از انقلاب ظرفيت توليد در اين بخش 25 ميليون تن بود كه اين ميزان امروز از 107 ميليون تن گذشته و به 118 ميليون تن در سال مي رسد.
رئيس جمهور همچنين با بيان اينكه بايد توجه ويژه اي نسبت به اجراي بسته طرح هاي «مهرماندگار» در كشور صورت گيرد، اظهار داشت: در گذشته بسياري از پروژه هاي دولت ها برعهده دولت هاي بعدي باقي مي ماند و به اين نحو بودجه آنها عملاً از پيش مديريت مي شد؛ اما اين دولت مي خواهد به گونه اي كار كند كه هيچ پروژه و كار بزرگي در كشور باقي نماند كه بر دوش دولت بعدي باشد.
وي با اشاره به اينكه دولت 800 پروژه و طرح بزرگ در كشور شناسايي كرده و منابع لازم را جهت اجرا و اتمام آنها تعيين نموده است، تصريح كرد: دولت با شناسايي اين طرح ها و تعيين منابع و امكانات لازم براي اجراي آنها به گونه اي برنامه ريزي كرده كه تا پايان دولت دهم همه اين طرح ها اجرايي شده و بستري آماده و مهيا براي خدمت رساني به دولت هاي بعدي ارائه شود و مسئولان بايد به گونه اي مديريت و برنامه ر يزي كنند كه، تا ارديبهشت سال آينده تمامي اين طرح ها به پايان رسيده باشد.
احمدي نژاد با تاكيد بر لزوم توجه ويژه مسئولان در خصوص كنترل بازار خاطرنشان كرد: مسئولان با توجه جدي در اين زمينه نبايد اجازه سوء استفاده به برخي افراد در سطح استان ها و كشور را بدهند.
رئيس جمهور تصريح كرد: حجم اقتصاد ايران در حدود 1100 هزار ميليارد تومان است، در حالي كه حجم واردات كشور سالانه 70 هزار ميليارد تومان است و اين تأثير بسيار كمي در قيمت ها و تورم دارد.
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه امسال سفرهاي استاني به صورت فشرده تر انجام خواهد شد، گفت: امسال سال پركاري است و بايد به گونه اي فعاليت كنيم تا به همه دنيا نشان دهيم كه ملت ايران در صحنه هاي سخت، سرافرازتر و پيروزتر است و اين نيازمند توكل بر خدا و برداشتن گام هاي محكم و استوار است.
پيش از سخنان رئيس جمهور، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور گزارشي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده توسط وزرا و مسئولان بخش هاي مختلف در حوزه هاي گوناگون و دستاوردهاي دولت دهم در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و علمي و فناوري ارائه كرد.
هدفمندي يارانه ها
از آغاز تاكنون
هدفمندي يارانه ها به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي طرح تحول اقتصادي 28 آذر سال 89 و در پي سخنان تلويزيوني رئيس جمهور به اجرا گذاشته شد.
اولين پرداخت در اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها با پرداخت 40 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه و در مجموع 4 هزار و800 ميليارد تومان به حساب ها واريز شد.
دولت مبلغ 5 هزار ميليارد تومان به منظور واريز 81 هزار تومان يارانه نقدي دوماهه به ازاي هر فرد براي 40 ميليون و500 هزار نفر مشمول طرح در اين مرحله درنظر گرفته بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه 21 اسفند سال گذشته با تصويب تنخواه 22 هزار ميليارد توماني به دولت تاكيد كردند كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در 3 ماه اول سال 91 معادل 3 ماه پاياني سال 90 اجرا شود.
به اين ترتيب با تصويب نمايندگان مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به تيرماه 91 موكول شده بود.
به رغم تصويب مجلس شوراي اسلامي مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها 6 فروردين و در حالي كه نمايندگان در تعطيلات نوروزي به سر مي بردند از واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه ها خبر داد.
هرچند بهروز مرادي پرداخت اين مبلغ را به معناي شروع مرحله دوم يارانه ها ندانست و گفت اين مبلغ در حساب هاي مردم واريز شده ولي قابل برداشت نيست ولي سؤالي كه در افكار عمومي و رسانه ها مطرح است اين است كه واريز مابه التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه ها 3 ماه زودتر از آغاز مرحله دوم چه معنايي مي تواند داشته باشد. آيا اين مبلغ در مدت 3 ماه مانده به آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه ها غيرقابل برداشت خواهد بود؟
به هرحال با واريز اين مبلغ تعدادي از نمايندگان مجلس واكنش نشان داده و اين اقدام دولت را غيرقانوني دانستند.
توكلي در گفت وگو با مهر گفت: از شنيدن اين خبر در حيرتم و نمي توانم راجع به اين موضوع حرفي بزنم و مصباحي مقدم نيز واريز وجوه يارانه ها بدون بودجه مشخص را قابل تامل دانست.
الياس نادران نيز خواهان شفاف شدن منابع دولت شد و گفت: در نشست كارشناسي كه براي فاز دوم هدفمندي يارانه ها انجام شد دولت نتوانست مجلس را متقاعد كند و منابع آن نيز مبهم بود لذا مجلس اجازه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را در دو ماه باقي مانده پايان مجلس هشتم نداد.
بايد منتظر ماند و ديد پاسخ دولت به ابهامات موجود چه خواهد بود.
پرونده قانون نظارت
بر نمايندگان بسته شد
نمايندگان مجلس در جلسه ديروز با رفع ايراد 3 ماده از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان پرونده اين طرح را درجلسه علني مجلس بستند.
نمايندگان مجلس در ماده 8 از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را كه از سوي شوراي نگهبان براي بررسي مجدد و رفع ايراد به مجلس اعاده شده بود، بررسي و تصويب كردند.
براساس اين ماده تصميمات هيئت نظارت در خصوص اعمال بندهاي الف، ب و ت ماده 6 اين قانون قطعي بوده و در ساير موارد ظرف 10روز توسط نماينده مربوط قابل اعتراض است. در اين صورت موضوع در جلسه هيئت تجديد نظر متشكل از اعضاي هيئت رئيسه و روساي كميسيون هاي دائمي مجلس مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ايراد شوراي نگهبان به اين ماده نيز نداشتن نصاب دو سوم راي به دليل مغايرت با آيين نامه داخلي مجلس بود كه نمايندگان مجلس با 166 راي موافق، 3 راي مخالف و 21راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر اين ايراد را برطرف كرد.
بر اين اساس پرونده طرح نظارت بر نمايندگان كه از خردادماه سال 89 كليد خورده بود، بعد از گذشت حدود 22 ماه بسته شد.
استيضاح وزير كار با 20 امضا تقديم مجلس شد
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از سخنان الياس نادران از دريافت طرح استيضاح وزير كار با 20 امضا توسط هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: اين طرح در صورتي كه مشكلي نداشته باشد در جلسه چهارشنبه مجلس اعلام وصول مي شود.
در پايان جلسه علني روز سه شنبه الياس نادران نماينده تهران و از طراحان اصلي استيضاح وزير كار در سخناني خطاب به نايب رئيس مجلس اظهار داشت: در آخرين جلسه سال گذشته عرض كردم امضاهايي براي طرح استيضاح وزير كار جمع آوري شده است كه شما فرموديد چون انتصاب مرتضوي يك پيشگويي است منتظر اقدام وزير كار مي مانيم ببينيم چه مي شود.
وي افزود: با توجه به اين كه اين اقدام صورت گرفته امضاهاي اين طرح تجديد شده و اين طرح با 18 امضا به هيات رئيسه مجلس تقديم شد. رئيس مجلس هم گفتند اين طرح امروز اعلام وصول مي شود.
نادران ادامه داد: با توجه به اين كه مسئوليت مرتضوي در صندوق تامين اجتماعي عوارض بلند مدت و كوتاه مدت براي كشور دارد خواهش مي كنم اين طرح اعلام وصول شود.
نادران از مرتضوي خواست استعفا دهد تا به سرنوشت كردان دچار نشود.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه رياست جلسه را پس از لاريجاني عهده دار شد در پاسخ به اظهارات نادران گفت: طرح استيضاح به صورت رسمي و با 20 امضا تقديم شده است و تعداد امضايي كه شما مي گوييد درست نيست اما همچنان كه مي دانيم طبق ماده 220 آئين نامه داخلي مجلس حق داريم همان جلسه يا جلسه بعد طرح را اعلام وصول كنيم. بنابراين اجازه دهيد از حق هيات رئيسه استفاده كنيم و اين طرح در صورتي كه مشكلي وجود نداشت فردا اعلام وصول مي شود.
مواد ديگري از قانون وزارت نفت مراعا ماند
نمايندگان مجلس در جلسه ديروز خود 2 ماده ديگر از طرح قانوني وظايف و اختيارات وزارت نفت را براي بررسي بيشتر مراعا گذاشتند.
وكلاي ملت پس از بررسي مواد 16 و 17 اين طرح كه مواد پاياني طرح مذكور نيز بودند، به اين نتيجه رسيدند كه به دليل ارتباط اين دو ماده با ماده 15 كه پيش از اين مراعا مانده بود، مواد 16 و 17 را نيز مراعا بگذارند تا تكليف ماده 15 مشخص شده و سپس اين مواد را بررسي و تصويب كنند.
نمايندگان مجلس همچنين به دولت اجازه دادند به منظور حفظ قدرت راي و جايگاه ايران در بانك بين المللي ترميم و توسعه نسبت به افزايش سرمايه ايران به ميزان 78 ميليون و 51 هزار دلار آمريكا اعلام كند.
مجلس همچنين 5 موافقتنامه همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي ديگر را تصويب كرد.
نمايندگان در ادامه جلسه علني صبح سه شنبه 5 موافقتنامه همكاري سياسي، اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي چين، غنا، بلاروس، تاجيكستان و گينه بيسائو را بررسي و تصويب كردند.
وكلاي ملت در اين مصوبات موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس، موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيكستان، موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت ايران و دولت گينه بيسائو، موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت ايران و دولت غنا و همچنين موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين را به تصويب رساندند.
نمايندگان همچنين با 108 راي موافق، كليات لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور را تصويب كردند.
كنفرانس اسرائيل كنفرانس رشوه دهندگان به اسرائيل است
رئيس مجلس صبح ديروز در نطق پيش از دستور خود در نخستين جلسه علني مجلس در سال جديد گفت: نام واقعي كنفرانس اخير استانبول كنفرانس رشوه دهندگان به اسرائيل براي تنفس جديد است.
علي لاريجاني اظهار داشت: اين كنفرانس كه بر آن نام دوستان سوريه نهاده اند، كنفرانس دوستان سوريه نيست و در واقع نام آن، «رشوه دهندگان به اسرائيل براي تنفس جديد» است.
وي افزود: با توجه به اين كه دولت انگليس 500 هزار پوند براي ايجاد اغتشاش در سوريه اختصاص مي دهد، ايالات متحده با پررويي از كمك به تخريب داخلي سوريه سخن مي گويد و برخي كشورهاي منطقه كه بعضا با داشتن نظام ديكتاتوري اخيرا متوجه نحوه دموكراسي در سوريه شده اند و با كمك نظامي قصد به هم ريزي منطقه و ايجاد ضعف در مقاومت عليه رژيم صهيونيستي را دارند، بهتر مي توان به نام واقعي اين كنفرانس رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي سخنان وزير خارجه آمريكا را در ايجاد سپر موشكي مشترك براي كشورهاي خليج فارس پرده ديگري از ماجراجويي آنها خواند و بيان كرد: اين شخص در سخنان خود به كشورهاي سني مذهب اشاره كرده است كه البته اگر عاقل بود، نبايد با اين صراحت مقصود خود را بيان مي كرد، به هر تقدير همان چيزي را به زبان آورده كه در طرح آنها براي ايجاد نزاع فرقه اي جاسازي شده است.
انتقاد نمايندگان از دولت تركيه
نماينده مردم سمنان در مجلس نيز گفت: موضع گيري هاي تركيه در كنفرانس استانبول نشان مي دهد كه سياست خارجي ما بايد دقت بيشتري در رابطه با اين كشور داشته باشد.
كواكبيان افزود: البته ما نيز طرفدار اصلاحات جدي در سوريه هستيم اما اين گونه موضع گيري هاي تركيه نشان مي دهد كه سياست خارجي ما بايد دقت بيشتري در رابطه با اين كشور داشته باشد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: همچنين اين كشور 20 درصد واردات نفت ايران را نيز كاهش داد و اوباما از اين كشور تشكر كرد، همچنين دوباره بر سپر موشكي تاكيد كردند لذا معتقدم كه وزارت خارجه حتما بايد در خصوص تركيه يك اقدام جدي داشته باشد.
اميرحسين قاضي زاده نماينده مردم مشهد نيز گفت: سياست هاي دولت اردوغان در قبال سوريه كه تبعيت محض از سياست هاي آمريكا و همپيمانان اين كشور است جايگاه تركيه را در افكار عمومي اسلام به شدت تنزل داده است.
محمد كرمي راد عضو كميسيون سياست خارجي مجلس نيز با اشاره به سياست هاي دولت تركيه در برابر كشورهاي اسلامي مثل سوريه و بحرين گفت: اين رفتارها نشان دهنده واقعيت تلخي است كه امروز تركيه دنباله رو سياست هاي آمريكا و اسرائيل است.
موسوي لارگاني نماينده فلاورجان نيز با اشاره به پيام نوروزي رهبر انقلاب گفت: صدا و سيما با پرهيز از ترويج مصرف گرايي به تبليغ كالاهاي داخلي بپردازد.
سيدحسين هاشمي نماينده مردم ميانه نيز در نطق ميان دستور خود در مجلس گفت: بهبود اقتصاد ملي، اشتغال و ارزش پول ملي در گرو حمايت از توليد داخلي است.

 سلطانخواه: پيش نويس سند راهبردي امور نخبگان به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه شد

معاون علمي و فن آوري رئيس جمهور گفت: پيش نويس سند راهبردي امور نخبگان كشور با هدف تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد.
نسرين سلطانخواه در اين باره اظهار داشت: تدوين سند راهبردي امور نخبگان كشور بنا به دستور رهبر معظم انقلاب در دستور كار بنياد ملي نخبگان قرار گرفت كه در سال 90 تدوين و طي روزهاي گذشته پيش نويس آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد.
رئيس بنياد ملي نخبگان افزود: رهبر معظم انقلاب اواخر سال 89 فرمودند كه لازم است اين سند به نحوي تهيه شود كه ناظر بر عمل و امكانات باشد و از هرگونه انشانويسي پرهيز شود؛ لذا بنياد ملي نخبگان اين ماموريت را پيگيري و سند مورد نظر را تهيه كرد كه بايد از هم اكنون برنامه ريزي هاي لازم براي اجراي مقدمات آن انجام شود.
وي با بيان اينكه اين سند بسيار تكامل يافته است و نسبت به اسناد مشابه رويكردهاي متفاوتي دارد، گفت: تجربيات چند سال اخير كشور در امور نخبگان لحاظ و كاستي هاي موجود هم به دقت رصد شده است. سلطانخواه گفت: بحث آموزش نخبگان كه تاكنون با جداسازي آنان از سايرين انجام مي شد، از اين پس كمرنگ مي شود و اگر كار ويژه اي با نخبگان انجام شود به صورت فوق برنامه خواهد بود.
وي افزود: سند راهبردي امور نخبگان در هفت فصل، 9 راهبرد ملي و 68 اقدام ملي با ساختار نقشه جامع علمي كشور هماهنگ و در راستاي اين سند بالادستي تدوين شده است.

 هاشمي رفسنجاني دشمني دشمنان را به گردن نظام انداخت

سرويس سياسي-
درحالي كه دشمني، دشمنان نظام اسلامي در 33 سال گذشته همواره عليه انقلاب اسلامي وجود داشته و مربوط به ماهيت نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي است، هاشمي رفسنجاني در مصاحبه اي گفته است كه دشمن تراشي و بي تدبيري باعث افزايش دشمنان شده است! وي در مصاحبه با روزنامه اعتماد با ناديده گرفتن حاميان گسترده انقلاب اسلامي در ميان ملتهاي جهان و دولت هاي آزاده گفت: متأسفانه بي تدبيري و دشمني هاي بي مورد اين پتانسيل و توانمندي بالا را نيز از دست ما گرفته و شاهد كاهش روزافزون دوستان منطقه اي و جهاني و افزايش دشمنان هستيم.
هاشمي رفسنجاني در ادامه گفت: نبايد بي مورد دشمن تراشي كرد.
وي در ادامه به حمايت خود از گروهك منافقين پيش از انقلاب و قطع ارتباط با آنها نيز اشاره كرد و گفت: در جريان مبارزات عليه رژيم پهلوي به برخي گروه هاي مبارز موجه آن روز كمك هايي از جمله كمك مالي مي كرديم. به خاطر دارم در جلسه اي كه با بهرام آرام از سران منافقين داشتم كه اتفاقاً مسلح بود و با كبر و غرور خاصي هم صحبت مي كرد، وقتي انحراف فكري منافقين مشخص شد ما حمايت هاي مادي و معنوي خود را قطع كرديم و از همان زمان منافقين تخريب خود عليه طيف را آغاز كردند، در كنار آنها سلطنت طلب ها و ضد انقلابيون ديگر هم بعدها اضافه شدند كه به نظرم اين خط سير همچنان ادامه دارد كه البته بايد در دوره اخير گروه هاي افراطي و تندرو را هم به آن اضافه كرد.
هاشمي رفسنجاني در ادامه پيشرفتهاي علمي و اقتصادي را ناشي از اقدامات دولتهاي گذشته دانست و گفت در زمينه هاي هسته اي، نانو تكنولوژي و علوم اگرچه عملا مولود به ثمر رسيدن اقدامات گذشته است در كشور پيشرفت هايي حاصل شده است ولي بايد پيشرفت و توسعه متوازن و در همه بخش ها باشد. از ديگر نكات جالب مصاحبه آقاي هاشمي رفسنجاني اين است كه وي گفته است كه به اين اصل مسلم پاي بند بوده ام كه دامن زدن به اختلافات و دعواهاي سياسي را نه جايز مي دانم و نه شرعي، اين در حالي است كه در 2 سال گذشته حمايت هاي وي از جريان فتنه سبب شده است عملا به اين كار غيرشرعي دامن بزند به گونه اي كه كساني كه 33 سال پيش كمكهاي مادي و معنوي خود از آنها را قطع كرده بود مجدداً به جبهه وي برگشته اند.
هاشمي: چرا با آمريكا مذاكره نكنيم؟
هاشمي رفسنجاني همچنين در مصاحبه اي با فصلنامه مطالعات بين المللي به رغبت خودش براي برقراري رابطه با آمريكا سخن به ميان آورد و گفت: من در سالهاي آخر حيات امام(ره) نامه اي را خدمتشان نوشتم، در آن نامه 7موضوع را با امام مطرح كردم و نوشتم كه شما بهتر است در زمان حياتتان اينها را حل كنيد؛ يكي از اين مسائل رابطه با آمريكا بود، نوشتم كه بالاخره سبكي كه الان داريم كه با آمريكا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم قابل تداوم نيست. مگر اروپا با آمريكا، چين، و روسيه با آمريكا چه تفاوتي از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاكره داريم، چرا با آمريكا مذاكره نكنيم؟ معناي مذاكره هم اين نيست كه تسليم آنها شويم.
وي در ادامه به پاسخ حضرت امام به اين نامه كه تا آخر عمر مذاكره با آمريكا را نپذيرفتند اشاره اي نكرده است.
واكنش دانشجويان به سخنان اخير هاشمي رفسنجاني
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل نيز به سخنان اخير هاشمي رفسنجاني واكنش نشان داد.
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور با صدور بيانيه اي با اشاره به سخنان هاشمي تاكيد كرده است: هاشمي رفسنجاني در توهم قدرتمندي آمريكا غرق شده است.
در بخشي از بيانيه دانشجويان آمده است: از خطبه هاي نمازجمعه كه نبايد به تريبون شخصي استفاده شود در راه درد و دل هاي خود برآمديد و با سخنان ناپخته خود چون «هوشياري عمومي در قبال انحرافات احتمالي در انتخابات و اين كه بعضي ها درصدد مخدوش كردن اراده مردم هستند و ارايه آمار غلط و فريب افكار عمومي كه اطلاع رساني نيست» و سخنانتان در همين انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه «ان شاءالله نتيجه انتخابات هماني كه مردم مي خواهند و رايي كه مردم به صندوق مي اندازند، باشد» نشان داديد حاضر هستيد آبروي هزاران هزار ناظر مردمي انتخابات را زير سوال ببريد.
در ادامه بيانيه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان نيز مي خوانيم: اينكه شما گفته ايد كه «وقايع دفاع مقدس ثابت كرد كه نمي توان صرفا با شعار، كاركرد. بلكه بايد همراه عملگرايي وارد سياست شد» به نظر مي رسد توجيهي براي نوشاندن جام زهر به امام عزيز باشد چرا كه جنگ 8 ساله ملت ايران با هيچ منطق سياسي تحليل نمي شود جز اينكه آرمان گرايي ياران واقعي امام جنگ را پيش برده است.
دانشجويان با اشاره به پيشنهاد هاشمي براي مذاكره با آمريكا ادامه داده اند. اينكه شما گفته ايد در رابطه با آمريكا بايد «مشتركات را بگيريم» درست تر آن بود كه در استناد به آيات قرآن كل آيه 64 سوره آل عمران را بيان مي كرديد كه «ان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» (اگر آنها سر تابند و روي گردان شوند بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم و تسليم حق هستيم و شما نيستيد)، آقاي هاشمي شما كه «مشتركات» را علت كافي براي رابطه ايران و آمريكا مي دانيد، لطفا چند موردي از مشتركات نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام استكباري آمريكا را نام ببريد كه كدام وجه از اين 2 نظام با هم مشترك است؟!

 امير عبداللهيان: اجلاس اسلامبول نشانگر سردرگمي دشمنان سوريه بود

معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه ايران گفت: برگزاري اجلاس دوم به اصطلاح دوستان سوريه امري بيهوده بود و نشانگر سردرگمي عده اي و عناد عده اي ديگر در قبال سوريه است.
حسين امير عبداللهيان در پاسخ به سوالي مبني بر موضع ما در قبال كنفرانس موسوم به دوستان سوريه گفت: مردم فهيم و بصير سوريه و رئيس جمهور بشار اسد توطئه دشمنان سوريه و مقاومت را در هم شكستند.
وي افزود: اكنون سوريه با موفقيت در مسير اصلاحات و مقاومت و سازندگي و رفاه مردم به پيش مي رود.
به گزارش مهر معاون وزير امور خارجه ايران اظهار داشت: در حاليكه طرح اصلاحات بشار اسد و تلاش هاي آقاي كوفي عنان نماينده دبير كل سازمان ملل بخوبي جريان دارد برگزاري اجلاس دوم به اصطلاح دوستان سوريه امري بيهوده و نشانگر سردرگمي عده اي و عناد عده اي ديگر در قبال سوريه است.

 رئيس سابق موساد: بقاي نظام سوريه تاريخي ترين شكست راهبردي براي اسرائيل خواهد بود

رئيس سابق سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) تصريح كرد بقاي نظام سوريه، بزرگترين شكست راهبردي اسرائيل از زمان تاسيس آن خواهد بود.
افرائيم هالووي گفت: اگر نظام سوريه در رويارويي با فشارها موفق شود و طرح كوفي عنان فرستاده مشترك سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب به سوريه براي حل بحران در اين كشور به نتيجه برسد در آن صورت بزرگترين شكست راهبردي تل آويو از هنگام تشكيل اسرائيل در سال 1948 رقم خواهد خورد.
هالووي در مقاله اي كه در روزنامه اسرائيلي يديعوت آحارونوت چاپ شد، نوشت: اگر كوفي عنان در گام هايش موفق و صلح و ثبات در داخل سوريه برقرار شود و كشورهايي چون روسيه، چين، آمريكا، فرانسه، انگليس، آلمان و تركيه نيز با اجراي طرح كوفي عنان موافقت كنند در آن صورت ما شاهد دشوارترين شكست راهبردي براي اسرائيل در خاورميانه از هنگام تشكيل آن خواهيم بود. هالووي گفت اگر همه اينها بدون اعتنا به خواست اسرائيل و مد نظر قرار دادن آن حاصل شود در آن صورت شكست دو چندان خواهد بود.
هالووي گفت: طرح كوفي عنان به نقش اساسي بشار اسد رئيس جمهوري سوريه و ديگر مقامات اين كشور به عنوان يك شريك مهم به منظور دستيابي به راه حلي براي بحران سوريه اذعان كرده است.
هالووي نوشت: موفقيت كوفي عنان يك چالش سياسي و امنيتي براي دولت كنوني اسرائيل خواهد بود كه سكوت كرده است.
رئيس سابق موساد گفت: اسرائيلي ها از روشن و واضح نبودن موضع آمريكايي ها در قبال طرح عنان نگران هستند چرا كه اطلاعات به دست آمده از ديدارهاي هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا در رياض، بسيار اندك است اين در حالي است كه روسيه و چين با طرح كوفي عنان موافقت كرده اند.

 صالحي به تونس سفر مي كند

سفير تونس در تهران از سفر وزير امور خارجه كشورمان به تونس در نيمه دوم ماه آوريل (اوايل ارديبهشت) خبر داد.
«محمد الحصايري» در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر گسترش روابط ميان دو كشور اظهار كرد: سفر آتي علي اكبر صالحي، وزير امورخارجه ايران به جمهوري تونس در نيمه دوم ماه آوريل سال 2012 برنامه ريزي شده است كه اين سفر انگيزه جديدي بر گسترش روابط دوجانبه ايجاد مي كند.
وي با اشاره به برگزاري كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي در آينده نزديك افزود: با توجه به اينكه اين سفر قبل از برگزاري يازدهمين كميسيون مشترك همكاري هاي دو كشور خواهد بود، در همين راستا در اين سفر اهداف اصلي اين كميسيون مشخص و براي رسيدن به آن برنامه ريزي مي شود.
در اين سفر صالحي با مقامات تونس درباره روابط دو كشور، مسايل منطقه اي و بين المللي ديدار و گفت وگو مي كند.

 موسسه فني وابسته به سيا عمليات خاك برداري در پارچين را تاييد نكرد

موسسه علم و امنيت بين المللي با استناد به تصاوير ماهواره اي مجتمع نظامي پارچين در شرق تهران، ادعاي انجام عمليات خاك برداري در اين تاسيسات را تاييد نكرد.
اين موسسه روز سه شنبه 23 اسفند 1390 (13 مارس 2012) ضمن انتشار 4 تصوير از تاسيسات پارچين، در مقاله اي به قلم ديويد آلبرايت و پل برنان به تحليل اين تصاوير پرداخت اما هيچ ادعايي مبني بر تاييد عمليات خاك برداري در اين تاسيسات مطرح نكرد.
اين گزارش صرفا به اين نكته اشاره مي كند كه يك ساختمان خاص در پارچين وجود دارد كه آژانس خواهان بازرسي از آن است.
نويسندگان همچنين تاييد مي كنند اين ساختمان در نزديكي محلي قرار دارد كه آژانس در سال 2005 يك بار از آن بازديد كرده است.
آلبرايت و برنان در گزارش خود با رد عمليات خاك برداري نوشتند: «اگر ايران سرگرم پاكسازي اين سايت براي مخفي كردن شواهد موجود در آن باشد، اين كار در داخل اين ساختمان نيز انجام خواهد گرفت»!
لازم به ذكر است پس از بازديد سال 2005، محمد البرادعي مديركل وقت آژانس در گزارشي رسما اعلام كرد كه در اين بازديد هيچ نشانه اي از فعاليت هسته اي در پارچين مشاهده نشده است.
يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اخيرا اعلام كرد آژانس اطلاعاتي دارد كه نشان مي دهد در سايت پارچين فعاليت هايي جريان دارد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نگران نيست ايران سرگرم پاكسازي اين سايت باشد، ادعا كرده بود: «اين احتمال منتفي نيست... و ما بايد به آنجا برويم».
رسانه هاي غربي در آستانه اجلاس شوراي حكام مارس 2012 مجموعه وسيعي از ادعاها در اين باره منتشر كردند كه ايران در حال انجام عمليات خاكبرداري در پارچين با هدف از بين بردن آثار و نشانه هاي «فعاليت هسته اي نظامي» است.
همچنين در گزارش نوامبر 2011 آمانو اين ادعا مطرح شده بود كه ايران در تاسيسات پارچين فعاليت هاي مرتبط با ساخت سلاح هسته اي انجام داده است.
اين موسسه درباره منبع دريافت تصاوير نوشته است: «موسسه علم و امنيت بين الملل تصوير ماهواره اي تجاري از اين سايت را 12 دسامبر 2011 از خبرگزاري «آتلانتيك واير» The Atlantic Wire دريافت كرد».

 زارع خبر داد
آغاز اعزام دانشجويان پسر به عمره از 25 فروردين

معاون اجرايي ستاد عمره دانشگاهيان خبر از آغاز اعزام دانشجويان پسر مجرد به عمره مفرده از 25 فروردين ماه امسال داد.
محمد زارع معاون اجرايي ستاد عمره دانشگاهيان در گفت وگو با فارس با بيان اينكه اعزام اساتيد دانشگاه از زمستان سال گذشته آغاز شده است، گفت: سه هزار و 600 استاد دانشگاه به عمره مفرده اعزام مي شوند.
به گفته وي اعزام اساتيد دانشگاه به عمره مفرده تا روز 25 فروردين ماه ادامه دارد و بلافاصله پس از آن اعزام دانشجويان پسر مجرد آغاز مي شود.
معاون اجرايي ستاد عمره دانشگاهيان با بيان اينكه 11 هزار دانشجوي پسر مجرد به عمره مفرده اعزام مي شوند، خاطرنشان كرد: اعزام كاروان هاي دانشجويان پسر مجرد از 25 فروردين ماه آغاز مي شود و تا 10 ارديبهشت ماه سال 91 ادامه دارد.
به گفته وي اعزام 17 هزار زوج دانشجو به عمره مفرده از 10 ارديبهشت ماه آغاز مي شود و تا 7 خرداد ماه ادامه دارد.

 ناگفته هاي همسر شهيد عليمحمدي از تهديدهاي منافقين

همسر شهيد عليمحمدي در بيان خاطرات ناگفته اي از اين دانشمند هسته اي به برخي تلاش هاي منافقين براي اشراف اطلاعاتي بر همسر خود اشاره كرد.
منصوره كرمي، در آستانه روز فن آوري هسته اي با اشاره به اينكه پس از شهادت شهيد عليمحمدي چندين بار خواب او را ديدم كه هر بار ديدن او درخواب به من آرامش مي داد، گفت: همسرم از نظر روحي آمادگي كامل براي شهادت داشت و از حدود يك تا دو ماه قبل از شهادتش منتظر شهادت بود.
وي دراين گفت وگوي صميمي با تاييد اينكه همسرم بارها قبل از شهادت به شكل هاي مختلف تهديد شده بود، گفت: شهريور سال 88 بود كه يك نفر با منزل ما تماس گرفت و خيلي گرم و صميمي با من احوال پرسي كرد به طوري كه من احساس كردم يكي از دوستان صميمي همسرم است.
كرمي عنوان كرد: من هر روز از مسعود سوال مي كردم كه امروز كجا مي روي اما آن روز متاسفانه از او سوال نكردم چون كلاس هاي درسي او هنوز شروع نشده بود و او در جاهاي زيادي مثل هيئت مميزي و سزامي مشغول بود.
همسر شهيد عليمحمدي كه با خبرگزاري دانشجو گفت وگو كرده، ادامه داد: وقتي جواب تلفن را دادم مردي از پشت تلفن گفت كه از دفتر دكتر رهبرتماس مي گيرم و گفت كه دكتر رهبر يك كار فوري با آقاي عليمحمدي دارد ولي هر چه قدر تلفن دفتر او را مي گيريم در داخل دانشكده نيست و جواب نمي دهد شما شماره موبايل آقاي عليمحمدي را بدهيد ما كار فوري با او داريم.
وي افزود: گفتم خود آقاي دكتر رهبر شماره همسرم را دارد ولي عنوان كرد كه شماره قبلي را داريم و هر چه مي گيريم جواب نمي دهد؛ من هم به او گفتم كه شماره عوض شده و متاسفانه اشتباه كردم شماره جديد همسرم را دادم. كرمي گفت: عصر همان روز وقتي همسرم به خانه برگشت از او پرسيدم كه از دفتر دكتر رهبر با تو تماس گرفتند؟ پاسخ داد من از صبح تاكنون پيش دكتر رهبر بودم وقتي گفتم پس چرا زنگ زدند و شماره شما را گرفتند، گفت كه پس كار تو بود؛ منافقين بودند از سوالاتي كه شروع به پرسيدن كردند فهميدم سوالات مشكوك است، تلفن را قطع كردم و همان لحظه خبر دادم.
همسر شهيد عليمحمدي افزود: همان سال ماه رمضان تلويزيون يك سريالي پخش مي كرد كه در آن فردي هر روز در حالي از خواب بيدار مي شد كه يك نفر اسلحه به سمت او گرفته و تيراندازي مي كرد.
وي ادامه داد: يك روز در حالي كه افطار كرده بوديم و منتظر شروع اين سريال بوديم، دخترم گفت كه خيلي وحشتناك است كه هميشه آدم با چنين اضطرابي بخوابد و يا هر روز چنين خوابي ببيند، اما در همان لحظه پدرش براي اولين بار از دهانش پريد و گفت كه باور مي كنيد كه من چندين بار به اين شكل خواب ديده ام كه يك نفر بالاي سرم تيراندازي مي كند و قصد دارد مرا بكشد.

 گزارش خبري
استاد دانشگاه شريف همچنان در بازداشت است كشيش هاي آمريكايي به قول خود وفا نكردند

كشيش هاي آمريكايي كه واسطه آزادي 3 جاسوس آمريكايي بودند تاكنون براي استاد دانشگاه شريف كه در بازداشت آمريكا به سر مي برد اقدامي نكرده اند.
محمد شريف خاني مديركل روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف با بيان اين كه دكتر مجتبي عطاردي استاد دانشگاه شريف از اواخر سال گذشته با دلايل واهي بازداشت شده است گفت: دكتر عطاردي وكيل آمريكايي خود را تغيير داده است.
مديركل روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف خاطرنشان كرد: دو كشيش آمريكايي كه واسطه آزادي سه كوهنورد آمريكايي در ايران بودند، نيز به عنوان واسطه براي آزادي دكتر عطاردي كاري انجام نداده اند.
اتهامات دكتر مجتبي عطاردي پنج شنبه 4 اسفندماه سال گذشته در دادگاه شهر سانفرانسيسكو به وي تفهيم شد و در دادگاه دوم قرار بود حكم نهايي وي اعلام شود كه زمان تشكيل اين دادگاه به تاخير افتاد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14