(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه ۳۰  فروردین ۱۳۹۱ - شماره ۲۰۱۸۷

تاكيد سازمان حمايت بر خودسرانه بودن قيمت محصولات لبني
واگذاري 81 هزار قطعه زمين براي ساخت خانه هاي روستايي
كوتاه اقتصادي
حضور تحريم كنندگان در نمايشگاه بين المللي نفت ايران
توليد 78 ميليون تن سيمان تا پايان امسال
رئيس سازمان راهداري: 9 هزار كيلومتر راه اصلي و فرعي كشور مرمت مي شود
آغاز تحويل سكه هاي پيش فروش شده
2 هزار و 300 قلم كالاي وارداتي مشمول دريافت ارز دولتي شدند
بانك مركزي اعلام كرد هيچ پولي از حساب هاي مردم برداشت نشده است
امضاي سند همكاري 10 ماده اي ميان ايران و نيجريه
اتمام طرح هاي نيمه تمام در سال توليد مليتاكيد سازمان حمايت بر خودسرانه بودن قيمت محصولات لبني

معاون سازمان حمايت، روند افزايش قيمت شير خام در سال گذشته را تشريح كرد و گفت: افزايش قيمت محصولات لبني و شير خودسرانه بوده و با آن برخورد مي شود.
محمد قبله در گفتگو با مهر با اشاره به افزايش قيمت خودسرانه شير در روزهاي گذشته؛ گفت: قيمت شير خام به صورت خودسرانه طي روزهاي گذشته افزايش يافته است و بر اين اساس برخي واحدهاي توليدكننده محصولات لبني نيز ادعا دارند كه به دليل افزايش قيمت شير خام، قيمت فرآورده هاي لبني نيز بايد افزايش يابد.
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: اين در شرايطي است كه مجوز كارگروه كنترل بازار در زمينه افزايش نرخ شير خام وجود ندارد و به همين دليل، مصوبه ديماه سال گذشته مبني بر تعيين قيمت 630 توماني براي هر كيلوگرم شير خام، همچنان ملاك عمل است.
وي تصريح كرد: تاكنون هيچ مجوزي براي افزايش قيمت محصولات فرآوري شده از شير خام صادر نشده و مصوبه كارگروه كنترل بازار همچنان پابرجا است مگر اينكه اين كارگروه تصميم جديدي داشته باشد كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است.
به گفته قبله، از سوي ديگر حتي هيچ مجوزي از سوي وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي نظام جامع دامپروري تا به امروز صادر نشده است؛ بر اين اساس هرگونه افزايش قيمت خودسرانه است و بازرسان با توجه به شرايط موجود، براي شناسايي متخلفان ورود يافته اند.
وي با يادآوري مراحل افزايش قيمت شير خام در سال 90 گفت: تيرماه سال گذشته در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت شير هدفمند شد و يارانه آن به صورت مستقيم در اختيار خانوارها قرار گرفت، بنابراين در عمل قيمت شير يارانه اي آزاد شد و نرخ شير به خاطر تغيير سياست پرداخت يارانه؛ دستخوش تغيير شد.
قبله گفت: با تغيير سياست پرداخت يارانه، سياست خريد شير خام نيز تغيير يافت و اگر فلاش بكي به قبل از اين ماجرا بزنيم، اين موضوع يادآوري مي شود كه همه ساله دولت قيمت تضميني شير خام را تعيين مي كرد و در طول سال يعني شش ماهه اول، اين نرخ 10درصد افزايش و در شش ماهه دوم، 10 درصد كاهش مي يافت. بر اين اساس، دو ميليون تن شير خام به صورت تضميني هر سال از سمت دولت خريداري مي شد.
وي اظهار داشت: در اين راستا وزارت جهاد مكلف به حمايت از توليدكنندگان شير شد و بر اين اساس، از تير ماه سال 90 حمايت از دامداران در دستور كار قرار گرفت و ارائه شير يارانه اي منتفي شد. در عين حال، از همان سال 90 به بعد بازار دستخوش نوسانات متعدد قيمت شير خام شد كه البته بخشي از اين نوسانات غيرمنطقي نبود؛ چرا كه تغييرات قيمت خوراك، نهاده و علوفه بر توليدات شير خام اثر مي گذارد.
به گفته قبله، بر همين اساس، افزايش هزينه و قيمت فروش و خريد به نرخ تمام شده مورد توافق قرار گرفت كه از تير ماه سال 90، قيمت شير خام براساس توافق با دامداران و زير نظر استانداري ها به 530 تومان در شهريور ماه افزايش يافت.
وي افزود: اين قيمت مجدد با افزايش 70 توماني به 600 تومان در آبان ماه رسيد و مجدد در دي ماه افزايش يافت كه بر اين اساس، كارگروه كنترل بازار مصوب كرد كه شير خام به 630 تومان افزايش قيمت دهد و كارخانجات لبني نيز بر مبناي اين رقم، قيمت ها را كنترل و بازار را تنظيم كنند.
قبله گفت: ابتداي سال جاري برخي از واحدهاي توليد شير و فرآورده هاي لبني اقدام به افزايش خودسرانه قيمت كردند كه مراتب به بازرسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گزارش شده است، اما نكته حائز اهميت در اين ميان اين است كه براي واحدهاي متخلفي كه به صورت خودسرانه افزايش قيمت داده اند، پرونده از سوي بازرسان تشكيل مي شود، اما رسيدگي به آن، پروسه اي زمان بر است.
وي ادامه داد: در فاصله رسيدگي به اين پرونده ها؛ اگرچه بازرسان به سرعت و به موقع وارد عمل شده و بازار را رصد كرده اند، اما فرآيند رسيدگي ممكن است به طول انجامد به نحوي كه با افزايش قيمت اگر به دلايل منطقي صورت گرفته باشد، موافقت شود، آنگاه حتي حكمي كه صادر مي شود ممكن است در افكار عمومي تصميمي ديرهنگام باشد چرا كه قيمت به اندازه اي كه متخلفان به صورت خودسرانه بالا برده بودند، مجاز شناخته شود، بنابراين بازرسان كند عمل نكرده و به موقع وارد عمل شده اند.
قبله با تقدير از عملكرد به موقع بازرسان در بازار، گفت: بازرسان پيش از هر كس ديگري گراني ها را مي فهمند و براي آنها پرونده رسيدگي تشكيل مي دهند.

 واگذاري 81 هزار قطعه زمين براي ساخت خانه هاي روستايي

معاون بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت: امسال به منظور ساخت خانه هاي روستايي بيش از 18 هزار قطعه زمين در اين بخش به مردم واگذار مي شود.
محمد رضا شاملو در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: سال گذشته به منظور تثبيت حضور مردم در مناطق روستايي نيز بيش از 18 هزار قطعه زمين به مردم واگذار شد.
وي يادآور شد: بنياد مسكن طبق برنامه چهارم توسعه سالانه 200 هزار واحد مسكوني را در چارچوب طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي تحت پوشش قرار داد و در قالب برنامه پنجم توسعه (94-1390) اين امر تداوم دارد.
قرار است طي 2 برنامه 5 ساله در مجموع 2 ميليون دستگاه واحد مسكوني روستايي درسطح كشور نوسازي و بهسازي شود.
بر اساس سرشماري نفوس و مسكن 1385 شمار واحدهاي مسكوني روستايي در ايران 4 ميليون و 428 هزار دستگاه گزارش شده بود.
شاملو با بيان اين كه بنياد مسكن در چارچوب ارايه خدمات فني و مهندسي در مناطق روستايي صدور سند ساخت و ساز در روستاها و نظارت بر روند اجراي كار در اين ارتباط را بر عهده دارد، گفت: سال 1390 در مجموع 230 هزار پروانه ساختماني از سوي دهياري ها با همكاري اين نهاد صادر شد.
وي يادآور شد: پيشينه زلزله هاي روي داده در سطح كشور نشان مي دهد كه بيشترين ميزان خسارت در اين بخش مربوط به روستاها بوده كه بيش از 30 درصد جمعيت ايران در آنها ساكن هستند.
شاملو افزود: امسال با برنامه ريزي صورت گرفته، دولت ميزان تسهيلات ساخت مسكن روستايي را 125ميليون ريال تعيين كرد و اين رقم 25 ميليون ريال بيش از سال 1390 است و انتظار مي رود روستائيان به منظور نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده و ناپايدار از آن بهره بگيرند.
از سال 1385 تا پايان 1390 در مجموع يك ميليون و 137 هزار واحد مسكوني روستايي زير نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي نوسازي و بهسازي شد و اكنون روستائيان در آن ها اسكان يافته اند.

 كوتاه اقتصادي

¤ وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات تاكيد كرد: با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات ظرفيت پهناي باند 10برابر ارتقا خواهد داشت.
رضا تقي پور گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با فازبندي اجراي پروژه شبكه ملي اطلاعات، مردم پي خواهند برد كه اين شبكه نيز دست كمي از اينترنت ندارد و كليه اطلاعات مورد نياز آنها بر روي اين بستر موجود خواهد بود و با سرعتي بالا خدمات مختلف را دريافت خواهند كرد.
¤ سازمان خصوصي سازي شنبه و يكشنبه آينده 70 و 100درصد از سهام دو شركت پتروشيمي بيستون و بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران را در بازار سوم فرابورس عرضه مي كند. سازمان خصوصي سازي كه در سال جاري برنامه ويژه اي براي فروش خرد و بلوك سهام شركت هاي دولتي در بورس و فرابورس دارد و موفق به فروش 6/32 ميليارد توماني هواپيمايي خدمات ويژه در فرابورس شد، هفته آينده هم دو شركت ديگر دولتي را در فرابورس عرضه خواهد كرد.
¤ معاون وزير راه با اشاره به اينكه تاكنون 3 هزار و300 ميليارد تومان براي ساخت راه آهن قزوين- رشت هزينه شده گفت: اين خط آهن در سال جاري از سه محل بودجه، اوراق مشاركت و مهر ماندگار تامين اعتبار مي شود. سيداحمد صادقي اظهار داشت: راه آهن قزوين- رشت- انزلي- آستارا يكي از بزرگترين پروژه هاي ريلي كشور است كه كشورهاي آسياي ميانه را به اقيانوس هند و كشورهاي اروپايي و خليج فارس متصل مي كند.
¤ با عبور حجم معاملات قراردادهاي آتي سكه از 13هزار فقره بيشترين حجم معاملات اين قراردادها در سال جديد به ثبت رسيد. به گزارش روابط عمومي بورس كالاي ايران، روز گذشته تعداد 13 هزار و 83 قرارداد آتي سكه طلا به ارزش 894 ميليارد ريال در قراردادهاي آتي بورس كالاي ايران داد و ستد شد كه بيشترين ميزان قراردادهاي روزانه از ابتداي سال جاري به شمار مي رود.
¤ مديركل حقوقي رگولاتوري گفت: با اختلاف نظر شركت مخابرات و رگولاتوري در خصوص سهم 5 يا 1/28درصدي دولت از درآمد پيامك ها، اين موضوع به محاكم قضايي ارجاع شده كه دادگاه هنوز در اين خصوص حكم نهايي صادر نكرده است. حسن مهدوي در خصوص حكم مرجع قضايي شهيد صدر تهران در موضوع مورد اختلاف شركت مخابرات و رگولاتوري، اظهار داشت: شركت مخابرات با تعبير از پروانه خود، معتقد بود كه بايد 5 درصد از درآمد حاصل از پيامك را به عنوان حق سهم به دولت بدهد.
¤ كشاورز نمونه كشوري با بيان اهميت حمايت از توليد داخل گفت: بانك ها براي كشاورزان تسهيلات ارزان قيمت فراهم كنند.علي اصلان فرهادي افزود: كشاورزان زحمت فراواني مي كشند و در شرايط طبيعي و اقليمي محصولاتي به سختي توليد مي كنند، اما هنگام عرضه به بازار با افت قيمت و دلالان سودجو مواجه مي شوند كه همواره دچار زيان مي شوند.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران، با جابجايي 36 ميليون اوراق بهادار به 540 ميليارد ريال رسيد. به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، ديروز بيشترين حجم معاملات را در بازارهاي اول و دوم فرابورس، ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجايي 12ميليون و 988 سهم و نرخ 2 هزار و 168 ريال از آن خود كرد.كمترين حجم معاملات و بيشترين كاهش قيمت را مهندسي صنعتي روان فن آور در بازار اول با خريد و فروش يك هزار و 420 سهم و نرخ 2 هزار و 422 ريال داشت.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5580 و 5581 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

 حضور تحريم كنندگان در نمايشگاه بين المللي نفت ايران

هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ايران ديروز با حضور بيش از 1250 شركت داخلي و خارجي افتتاح شد.
اين نمايشگاه كه به گفته كارشناسان بزرگترين نمايشگاه تخصصي در بين كشورهاي عضو اوپك و دومين نمايشگاه بزرگ نفت در جهان است در مساحتي حدود 26 هزار متر مربع برپا شده است.
در نمايشگاه مذكور و در حالي كه كشورهاي غربي تحريم هاي نفتي سنگيني را به رغم خود عليه ايران اعمال كرده اند شاهد حضور فعال شركت هاي نفتي اروپاو آمريكا هستيم.
در اين باره مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران گفت: علي رغم تهديدات جدي از سوي ابرقدرتها، دست اندركاران برگزاري اين نمايشگاه به دليل حضور بيش از اندازه شركت هاي خارجي از جمله اروپاي غربي و آمريكا دچار مشكل و كمبود جا شده بودند.
اكبرپور تصريح كرد: خوشبختانه اين نمايشگاه نشان مي دهد صنعت نفت ايران به هيچ عنوان قابل تحريم و تهديد نيست.
گفتني است با وجود افزايش تحريم هاي خارجي، يكهزار و 255 شركت داخلي و خارجي از 44 كشور جهان در نمايشگاه بين المللي حضور پيدا كرده اند كه از اين تعداد 940 شركت داخلي و 5 31 شركت خارجي هستند.
رحيمي: نمايشگاه نفت يعني تبديل تحريم به فرصت
معاون اول رئيس جمهور هم طي سخناني در مراسم افتتاحيه نمايشگاه مذكور با اعلام اينكه تحريم عامل خودكفايي 85 درصد ساخت تجهيزات نفت ايران تا سال 94 است گفت: حضور 315 شركت خارجي در نمايشگاه نفت يعني تبديل تحريم به فرصت.
رحيمي با اشاره به اينكه به شركت هاي خارجي اعلام مي كنم ما در اين نمايشگاه حاضريم با تمامي آنها قرارداد امضا كنيم تصريح كرد: اين نمايشگاه فرصت مناسبي است كه شركت هاي داخلي و خارجي توانايي خود را به منصه ظهور رسانند.
رحيمي تصريح كرد: براي اولين بار در نمايشگاه هفدهم غرفه اي به نام جهاد خودكفايي تشكيل شده به طوري كه حدود 60 درصد از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در داخل كشور تامين مي شود و تا پايان برنامه پنجم نيز اين ميزان به 85 درصد خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينكه در طول برنامه 5 ساله توسعه بايد 110 هزار ميليارد تومان به همراه 85 ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه گذاري شود خاطرنشان كرد: ايران يك كشور امن براي ورود سرمايه هاي خارجي است به طوري كه از آمريكا مستقل است و هيچ نسبتي با اين كشور ندارد.
ايران هيچ محدوديتي
براي فروش نفت ندارد
وزير نفت هم با بيان اينكه در حال حاضر حتي يك پروژه تعطيل و متوقف شده در صنعت نفت كشور وجود ندارد، از صادرات بدون محدوديت نفت خام ايران خبر داد.
رستم قاسمي نيز در مراسم آغاز به كار هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي در تهران با بيان اينكه در حال حاضر ايران به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير هيدرو كربوري جهان نقش تعيين كننده اي در بازار جهاني انرژي دارد، گفت: برخي از كشورهاي غربي با وجود وضع مالياتهاي سنگين هنوز از نفت و گاز به عنوان ارزان ترين انرژي جهان ياد مي كنند.
وزير نفت با اعلام اينكه در شرايط فعلي توسعه صنعت نفت و توسعه بازارهاي صادرات انرژي به عنوان دو سياست كليدي در دستور كار وزارت نفت قرار دارد، تصريح كرد: با وجود اعمال فشارهاي بين المللي و تحريم هاي خارجي طرحهاي توسعه صنعت نفت به هيچ وجه متوقف نشده است.
اين عضو كابينه دولت دهم با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي تمام طرحهاي بالادستي و پايين دستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور فعال است، اظهار داشت: كاهش وابستگي به سازندگان و فروشندگان خارجي در سال 91 نسبت به سال 90 شدت بيشتري مي گيرد.
اين مقام مسئول همچنين با اشاره به طرح توسعه همزمان 19 فاز پالايشگاهي پارس جنوبي، بيان كرد: با وجود شدت گرفتن تحريم ها اما در حال حاضر ركوردهاي جديدي براي ساخت پالايشگاه هاي جديد گاز در منطقه پارس جنوبي به ثبت رسيده است.وي با يادآوري اينكه در طول مدت 21 ماه براي ساخت پالايشگاه گازي در پارس جنوبي 60 درصد پيشرفت اجرايي حاصل شده است، اظهار داشت: با وجود تحريمها وزارت نفت از سرمايه گذاري و مشاركت شركتهاي خارجي در صنايع نفت و گاز استقبال مي كند.

 توليد 78 ميليون تن سيمان تا پايان امسال

معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت از توليد 78 ميليون تن سيمان تا پايان سال جاري خبر داد.
وجيه الله جعفري با بيان اين كه، ظرفيت توليد سيمان تا پايان امسال به بيش از 86 ميليون تن مي رسد افزود: امسال واحدهاي سيماني و همچنين طرح هاي افزايش ظرفيت مختلفي به بهره برداري خواهند رسيد.
وي ادامه داد: كارخانه هاي سيلمان بوكان در آذربايجان غربي و گيلان غرب هركدام با ظرفيت يك ميليون تن از جمله پروژه هايي است كه در نيمه نخست سال جاري به بهره برداري مي رسند.
جعفري گفت: طرح افزايش ظرفيت خط 2 سيمان آبيك با ظرفيت
5/2 ميليون تن نيز در نيمه دوم سال 91 به بهره برداري مي رسد.
وي در پايان افزود: كارخانه هاي سيمان دهلران و غرب آسيا هركدام با ظرفيت يك ميليون تن از ديگر طرح هايي است كه تا پايان امسال راه اندازي خواهند شد.

 رئيس سازمان راهداري: 9 هزار كيلومتر راه اصلي و فرعي كشور مرمت مي شود

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از مرمت 9 هزار كيلومتر راه اصلي و فرعي كشور در سال جاري خبر داد.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه در سال جاري نگهداري و بهبود شبكه راه هاي كشور با اولويت راه هاي شرياني يكي از برنامه هاي ما در سال 91 است، اظهار كرد: در اين راستا حدود 9 هزار كيلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه هاي اصلي و فرعي از محل منابع استاني و ملي آسفالت و مرمت مي شوند.
وي در ادامه به ايمن سازي جاده هاي كشور اشاره و اضافه كرد: حدود 850 نقطه و تقاطع پرحادثه در راه هاي شرياني برطرف مي شوند كه در اين راستا احداث 30 تقاطع غيرهم سطح در برنامه هاي ما است.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه 300 دستگاه ماشين آلات راهداري جديد را خريداري مي كنيم، گفت: طي سه سال گذشته بيش از هزار و 500 ماشين راهداري را به ناوگان راهداري كشور اضافه كرده ايم كه كمك بسياري به جلوگيري از انسداد راه ها و برفروبي در ايام زمستان كرده است.
افندي زاده به تجهيز و بهسازي 68 باب راهدارخانه اشاره و تصريح كرد: در سال جاري تجهيز دو هزار كيلومتر از كريدورهاي اصلي جاده اي كشور به دوربين هاي ثبت تخلف سرعت آغاز مي شود كه احتمالاً تا اواسط سال 92 ادامه مي يابد و پس از نصب دوربين ها، بهره بداري صورت گرفته و در اختيار پليس قرار داده مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نصب 100 هزار دوربين نظارتي در 20 محور اصلي راه هاي كشور گفت: با توجه به اين كه در سال 90 ، 12 مركز استان مجهز به مركز مديريت راه هاي كشور شدند، در سال جاري تلاش خواهيم كرد استان هاي آذربايجان شرقي، همدان، البرز، چهارمحال و بختياري، كردستان، ايلام، سمنان، يزد، خوزستان، لرستان، خراسان جنوبي، كرمانشاه، قم، زنجان و سيستان و بلوچستان داراي مركز مديريت راه هاي كشور شوند كه احتمالاً اين برنامه تا اواسط سال 92 به طول مي انجامد.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه به كاهش 14 درصدي تلفات ناشي از تصادفات برون شهري اشاره و اظهار كرد: بنا به تكليف قانون برنامه پنجم، ميزان تلفات ناشي از تصادفات سال جاري بايد از كاهش 10 درصدي برخوردار شود.به گفته او، در سال 89 ميزان تلفات ناشي از تصادفات برون شهري 23 هزار نفر بوده كه در سال 90 به حدود 207 هزار نفر رسيد و بايد با كاهش 10 درصدي به حدود 18 هزار نفر برسد.

 آغاز تحويل سكه هاي پيش فروش شده

تحويل سكه هاي پيش فروش شده سال گذشته از ديروز در شعب بانك ملي سراسر كشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي كيهان، مرحله نخست تحويل سكه هاي پيش فروش شده از اوايل صبح ديروز و با صدور بخشنامه جديد بانك مركزي آغاز شد.
در اين بخشنامه تاكيد شده كه سكه هاي پيش خريدي فقط به كساني تحويل مي شود كه مشخصاتشان در رسيد مربوطه درج شده باشد.
در بند نخست اين بخشنامه كه مربوط به احراز هويت متقاضيان است موارد ذيل تصريح شده است:
1-واگذاري مسكوك طلا صرفا به شخصي كه مشخصات هويتي وي بر روي «رسيد پيش خريد مسكوك طلا» درج گرديده است انجام پذيرد.
2-احراز هويت فرد متقاضي كه شامل بررسي مشخصات هويتي وي از قبيل نام و نام خانوادگي، شماره ملي، تاريخ تولد، شماره شناسنامه و نام پدر است بايد از طريق رويت اصل كارت ملي و «رسيد پيش خريد مسكوك طلا» و تطابق موارد مندرج در آنها صورت پذيرد.
3-تاييد اصالت و صحت رسيد پيش خريد و احراز هويت شخص متقاضي برعهده آن بانك مي باشد.
در بند ديگر بخشنامه با اشاره به نحوه واگذاري مسكوك طلا به متقاضيان آمده است: 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به مشاهده نواقصي در خصوص ثبت مشخصات هويتي متقاضيان در برخي رسيدهاي پيش خريد، متقاضياني را مجاز به تحويل مسكوك طلا مي داند كه مشخصات آنها بدون مغايرت در سامانه پيش فروش سكه موجود در شبكه امن بين بانكي (به نشاني portal.pbn.net)، ثبت شده باشد.
2-با عنايت به ارزش بالاي مسكوك طلا و توجه ويژه به مسائل و معضلات امنيتي كه ممكن است در ارتباط با تحويل و انتقال مسكوك طلا براي متقاضيان به وجود آيد، آن بانك موظف است ترتيباتي اتخاذ نمايد تا براساس گزارشات موجود در سامانه فوق الذكر، تحويل مسكوك طلا براي متقاضياني كه مبادرت به پيش خريد مسكوك طلا به تعداد يكصد (100) قطعه و يا كمتر نموده اند صرفا از طريق شعبه صادركننده و براي متقاضياني كه بيش از يكصد (100) قطعه پيش خريد نموده اند از طريق سرپرستي امور شعب بانك ملي ايران كه شعبه صادركننده تحت نظر آن سرپرستي مي باشد و با لحاظ نمودن موارد امنيتي مناسب انجام پذيرد.
3-آن بانك موظف است در موعد مقرر پس از اخذ ماليات بر ارزش افزوده، به ميزان پنج (5) درصد مبلغ مندرج در رسيد پيش خريد، اقدام به ثبت اطلاعات مورد نياز در سامانه مذكور و تحويل مسكوك طلا به متقاضيان نمايد.
4-آن بانك موظف است براساس اطلاعات موجود در سامانه پيش فروش سكه، از واگذاري مسكوك طلا به متقاضياني كه اطلاعات آنها از نظر بانك مركزي داراي نقص بوده اكيدا خودداري نمايد. متصدي شعبه موظف است به منظور رفع نواقص ثبتي مزبور، مشتريان را به مسئول مجاز معرفي شده جهت انجام اصلاحات در شعبه معرفي نموده تا پس از رفع نقص موصوف در سامانه مذكور امكان واگذاري مسكوك طلا مهيا گردد.
خاطرنشان مي شود در مرحله نخست تحويل سكه هاي پيش خريدي بيش از 4 ميليون قطعه سكه به متقاضيان تحويل مي شود.
خريدهاي ميلياردي
در طرح پيش فروش
يك مقام مسئول در اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: در بررسي ها كه داشته ايم، مشخص شد كه برخي خريدهاي بزرگي را در طرح پيش فروش داشته اند و حتي يك نفر حدود 2 ميليارد تومان سكه پيش فروش خريداري كرده است.
سيدقوام الدين امين در گفت وگو با مهر پيش بيني كرد ورود سكه هاي پيش خريدي به تعداد اندك به بازار نمي تواند تاثير چنداني در قيمت سكه داشته باشد و ممكن است در حد چند هزار تومان قيمت تغيير كند.وي افزود: خريداران بزرگ سكه صبر مي كنند و به مرور سكه هاي خود را وارد بازار مي كنند.

 2 هزار و 300 قلم كالاي وارداتي مشمول دريافت ارز دولتي شدند

مدير كل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: هم اكنون 2300 قلم كالا ارز 1226 توماني و 4 هزار قلم كالا ارز صادراتي مي گيرند.
ساسان خدايي در گفتگو با مهر با اشاره به تهيه فهرست كالاهايي كه مشمول دريافت ارز دولتي از بانك مركزي براي واردات مي شوند، گفت: براساس برآوردهاي سازمان توسعه تجارت ايران، حدود 2 هزار و 300 قلم كالا مشمول دريافت ارز 1226 توماني براي واردات هستند كه بيشتر شامل: مواد اوليه، تجهيزات مورد نياز كارخانجات و كالاهاي اساسي هستند كه البته فهرست آنها مرتب در حال افزايش است.
مدير كل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ايران افزود: همچنين 4 هزار قلم كالا براي استفاده از ارز حاصل از صادرات براي ورود به كشور مشخص شده اند كه البته اين فهرست در حال كاهش است.
وي تصريح كرد: در كنار اين دو نوع تخصيص ارز، حدود 230 قلم كالا نه مشمول دريافت ارز 1226 توماني مي شوند و نه ارز حاصل از صادرات به آنها تعلق مي گيرد، بنابراين اين كالاها در صورت ورود چنانچه مجاز به ثبت سفارش باشند بايد از ارز آزاد استفاده كنند.
براساس تصميمات جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ايران فهرست واردكنندگان كالاهاي اساسي را كه از ارز 1226 توماني استفاده كرده اند، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارايه كرده است.

 بانك مركزي اعلام كرد هيچ پولي از حساب هاي مردم برداشت نشده است

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي ضمن پاسخ به ادعاهاي جديد هكر 3 ميليون كارت بانكي كه گفته بود با تغيير رمز، مشكل امنيتي كارتها حل نمي شود، گفت: تا اين لحظه هيچ پولي از حساب هاي بانكي مردم برداشت نشده است.
ناصر حكيمي در گفتگو با مهر در پي ادعاي اينكه برخي از شهروندان مدعي هستند حساب هاي بانكي آنها خالي شده است، گفت: با قاطعيت مي گويم كه رصد تراكنش هاي موجود نشان مي دهد كه تا به اين لحظه از هيچ حسابي هيچ پولي برداشت نشده است.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي افزود: چنانچه افرادي هستند كه براي آنها ابهامي در اين خصوص وجود دارد، به بخش اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي گزارش كرده و اطلاع دهند تا مورد بررسي قرار گيرد.
وي در پاسخ به ادعاي «خسرو زارع فريد» مدير فناوري شركت «ف.ا» كه مدعي شده بود تغيير رمز كارتهاي بانكي مشكلي را حل نمي كند، هر وقت كارت را با رمز جديد روي POS اين شركت كشيديد، هم رمز شما و هم اطلاعات كارت شما يك جايي ثبت مي شود، پس تنها تغيير رمز عبور، مشكلي را حل نمي كند، گفت: اين فرد مولفه هاي لازم را در اختيار ندارد.
حكيمي با تاكيد بر اينكه ادعاي اين فرد، واقعي نيست، تصريح كرد: براي برداشت پولي از حسابي بايد مولفه هاي لازم از جمله اينكه حداقل كارت بانكي، رمز اول و دوم و cvv2 كارت را در اختيار داشته باشد.

 امضاي سند همكاري 10 ماده اي ميان ايران و نيجريه

وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و وزير امورخارجه جمهوري فدرال نيجريه با امضاي يك سند همكاري 10 ماده اي به طور رسمي چهارمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي دو كشور را به پايان رساندند.
به گزارش ايرنا، در مراسم اختتاميه اين اجلاس كه با حضور مهدي غضنفري و خانم ويولا اونووليري برگزار شد، از برپايي پنجمين اجلاس در سال 2013 ميلادي در ابوجا پايتخت نيجريه خبر داده شد.
همكاري در زمينه اقتصادي و بازرگاني، مالي، بانكي، بيمه اي و سرمايه گذاري، فناوري، صنعت و معدن، اطلاعات و فناوري اطلاعات، انرژي، نفت و گاز، پتروشيمي، حمل و نقل و ارتباطات، ترانزيت كالا، امور زيربنايي، مسكن و صدور خدمات فني و مهندسي، كشاورزي و زيست محيطي، دارو، واكسن، سرم و تجهيزات پزشكي و بهداشت 10 بند اين تفاهمنامه همكاري را در برمي گيرد.
رقم مبادلات ايران و نيجريه سال گذشته 50 ميليون دلار بوده است كه بخش عمده اين رقم متعلق به صادرات ايران است.
اصلاحيه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري، موافقتنامه انتقال محكوميت به حبس بين ايران و نيجريه و موافقتنامه حمل و نقل هوايي از ديگر اسنادي بود كه مورد مذاكره كارشناسان تهران و ابوجا قرار گرفت و مقرر شد در آينده تكميل شوند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري با بيان اينكه نگاه جمهوري اسلامي ايران به آفريقا بر مبناي نوعي همكاري عادلانه و در شرايط برابر است، گفت: ديدگاه هاي استعماري كه در قرون مختلف عليه اين قاره بوده همواره مورد انتقاد جمهوري اسلامي ايران بوده است.
غضنفري ادامه داد: اگر آهنگ روابط دو كشور كمي آهسته به نظر مي رسد اما در مقابل روند آن مبتني بر عدالت است.
وي ادامه داد: سفر وزير امورخارجه نيجريه به ايران بيانگر آن است كه روابط تهران و ابوجا در حد اعلاي خود است و دو كشور علاقه مند هستند تا روابط خود را توسعه دهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ابراز اميدواري كرد تا دو كشور در اجلاس بعدي شاهد حضور پررونق بخش خصوصي باشند.
وي با اشاره به 10 محور سند همكاري ميان ايران و نيجريه گفت: تعداد محورهاي مورد توافق زياد است و لازم است معاونان هر وزارتخانه از دو كشور روند پيشرفت را بررسي كنند.
وي افزود: همكاري ميان دو كشور به اشكال مختلف وجود دارد كه به عنوان نمونه مي توان به سرمايه گذاري جهت احداث كارخانه در نيجريه اشاره كرد و مقرر شده در ملاقات وزير امورخارجه نيجريه با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشورمان شكلي از همكاري ها تعيين گردد.
وزير امورخارجه نيجريه نيز در اين مراسم با بيان اينكه سفر او و هيئت همراهش به كشورمان فرصت مناسبي را براي طرف نيجريه اي جهت ديدار و ملاقات با مقامات ايراني و گفت وگو براي توسعه روابط فراهم كرده، گفت: در سه روز گذشته كارشناسان دو كشور تلاش زيادي جهت يافتن زمينه هاي همكاري مشترك داشتند كه سند همكاري شاهدي براي اراده دو كشور جهت ارتقاي روابط است.
خانم اونووليري همچنين ابراز اميدواري كرد تا توافقات حاصله ميان دو كشور زمينه حضور بيشتر بخش هاي خصوصي دو كشور را در ايران و نيجريه فراهم كند كه گسترش همكاري و تعاملات بيشتر اتاق ها از هدف هاي تفاهمنامه مي باشد.
وي با اشاره به اينكه سند همكاري به منظور تنظيم روابط تدوين شده، گفت: توسعه مناسبات و گسترش همكاري ها منجر به انتقال تجارب مي شود.

 مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي خبر داد
اتمام طرح هاي نيمه تمام در سال توليد ملي

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران سياست گذاري سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در سال جديد را اتمام طرح هاي نيمه تمام بامحوريت توجيه اقتصادي اعلام كرد.
فخراله مولايي با بيان اينكه هم اكنون 27 هزار و 158 واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي مستقر است، گفت: علاوه بر واحدهاي صنعتي هم اكنون حدود 27 هزار طرح نيمه تمام در شهرك ها و نواحي صنعتي وجود دارد كه با افزايش بودجه سازمان اميدواريم هرچه سريع تر تكميل شوند.
وي با اشاره به اينكه با اختصاص بودجه مناسب، وضعيت شهرك ها و نواحي صنعتي در سال جديد بهتر از سال قبل خواهد بود، ادامه داد: در جهت حمايت از توليد داخلي و صنعتگران ايراني، واحدهاي صنعتي كه تامين مواد اوليه آنها در داخل كشور امكان پذير است را در اولويت قرار داده و تلاش مي كنيم تا پايان سال اين دسته از پروژه ها را به اتمام برسانيم.
مولايي با تاكيد بر اينكه در سال حمايت از توليد ملي بايد به سمت استفاده بيشتر از توليد ايراني گام برداريم، افزود: اتمام واحدهاي صنعتي كه تامين مواد اوليه آنها با مشكل روبه رو است و يا واردات آن براي كشور هزينه بر است را شناسايي و تلاش خود را در ابتدا معطوف به اتمام پروژه هايي با ماهيت ملي و ايراني خواهيم كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه، مصرف كالاهاي داخلي را زير بناي رونق توليد در كشور برشمرد و افزود: تا موقعي كه توليد داخلي وجود دارد، نبايد مشابه خارجي آن وارد شود.
وي با اشاره به اينكه توليدكنندگان بايد با طراحي مدل هاي مناسب و تدبير لازم، بر روي كيفيت و كميت توليدات داخلي سرمايه گذاري مناسب داشته باشند، گفت: مصرف كنندگان داخلي نيز بايد به اين جمع بندي برسند كه خريد يك كالاي ايراني در مقايسه با كالاي خارجي فقط يك انتخاب صرف نيست بلكه هر خريد داخلي، ايجاد اشتغال، درآمد و زمينه رشد تكنولوژي و توسعه دانش را به همراه دارد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14