(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 13 اردیبهشت ۱۳۹۱ - شماره 20198 

ژن هوش
درباره ديوكسين
دست و دل بازي و مهرباني موروثي است
وقتي مورچه ها بيمار مي شوند
ترياك و مشتقات آن عمر را مي كاهد
مسكن هاي آمريكايي اعتيادآورهاي مرگبار
مرگ حيات بر مريخ
ابزاري كه حمله قلبي را هشدار مي دهد
موج شيشه خوراكي در راه است!
تخم مرغ دشمن سرطان
عوارض استفاده از هورمون رشد در ميوه هاژن هوش

گروهي از محققان دانشگاه كاليفرنياي آمريكا موفق به يافتن ژن هاي جديدي شدند كه حجم كلي مغز را افزايش مي دهد و ميانگين هوش را بالا مي برد.
به گزارش فارس به نقل از نشريه زNature Geneticsس، اين محققان همچنين توانستند برخي ژن هاي عامل كوچك شدن مغز و ابتلا به بعضي از بيماري ها نظير آلزايمر، اسكيزوفرني، افسردگي و زوال عقل را بيابند كه نويدبخش يافتن درمان هاي جديدي براي اين بيماري ها و افزايش عملكرد مغز است.
اين تحقيقات يكي از بزرگترين تحقيقات انجام شده روي مغز است كه درجريان آن حدود 21 هزار بيمار مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.
دراين تحقيقات كه تحت عنوان پروژه ENIGMA انجام شده است، يك تيم محققان متشكل از بيش از 200 نفر از يكصد مؤسسه علمي مختلف در سطح جهان شركت داشتند.
هدف از اين تحقيقات كشف ژن هايي بود كه قدرت مغز را براي مقاومت در برابر بيماري هاي مختلف مهار مي كند يا افزايش مي دهد.
جستجو براي يافتن علل كوچك شدن مغز و كاهش حجم آن از ديگر اهداف اين تحقيقات بود.
محققان مغز هزاران بيمار را با استفاده از جديدترين شيوه هاي تصويربرداري با رزونانس مغناطيسي (MRI) براي آگاهي از حجم مغز آنها و كشف بخش هاي مربوط به حافظه بررسي كردند.
اين محققان، همچنين روي اين بيماران آزمايش DNA انجام دادند و نتايج اين تحقيقات از وجود ژن جديدي به نام HMGA2خبر داد كه نقش بزرگي در تعيين حجم مغز و تأثير بر ميانگين هوش دارد.
محققان تأكيد كردند كه ظهور شيوه هاي درماني جديدي براي بيماري هاي مختلف مغزي نزديك است.
اين محققان افزودند: صرف شناسايي يكي از ژن ها، توليد داروي جديد براي مقابله با آن و كاستن از خطر ابتلا به بيماري را آسان مي كند. آنها توصيه كردند كه افراد براي داشتن مغزي سالم وعده هاي غذايي مناسب بخورند، ورزش كنند و تمرين هاي حافظه را انجام دهند.

 درباره ديوكسين

ديوكسين (Dioxin) يك سم بسيار قوي براي سلول هاي بدن است و باعث بروز سرطان به ويژه سرطان سينه مي شود. اخيرا تحقيقاتي توسط بيمارستان Castle آمريكا راجع به ديوكسين و چگونگي عملكرد آن در بدن صورت گرفته است كه نتيجه آن اين توصيه ها است:
1- بطري هاي پلاستيكي آب را در فريزر براي انجماد قرار ندهيد چون اين كار باعث آزادسازي سم ديوكسين از ظروف پلاستيكي مي شود.
2- غذاها به ويژه غذاهاي حاوي روغن و چربي را در ظروف پلاستيكي در مايكروويو گرم نكنيد. تركيب «چربي- گرماي بالا و پلاستيك» باعث آزادسازي ديوكسين به داخل غذا و درنهايت به درون سلول ها مي شود. به جاي آن براي گرم كردن غذا ظروف شيشه اي مثل پيركس و چيني توصيه مي شود.
3- غذاهاي فوري (Fast Food) و سوپ ها بايد در ظرف ديگري غير از ظرف يك بار مصرف گرم شوند.
4- لفاف هاي پلاستيكي فقط وقتي خطرناك هستند كه با غذا در مايكروويو استفاده شوند.
5- فرآوري غذاها در دماي خيلي بالا باعث حل شدن و آزاد شدن ديوكسين از پلاستيك و نفوذ آن به غذا مي شود. به عنوان جايگزين پوشاندن غذا با يك لفاف كاغذي توصيه مي شود.

 دست و دل بازي و مهرباني موروثي است

نتايج تحقيقات جديد حاكي از آن است مهرباني و سخاوت ارثي است و با تربيت پدر و مادر در افراد ايجاد نمي شود.
به گزارش اينديپندنت، پيش از اين محققان نشان داده بودند كه دو هورمون «اوكسيتوسين» و «اسوپرسين» هم در روابط نزديك افراد و هم در شرايط آزمايشگاهي باعث ايجاد رفتار مثبت اجتماعي يا مهرباني مي شود.
حالا روانشناسان دانشگاه بوفالو در ايالت نيويورك و همكارانشان در دانشگاه «ارواين» كاليفرنيا ابتدا نتيجه يك نظرسنجي سراسري را بررسي كرده اند كه در آن افراد نظر خود را دوباره انجام وظيفه نسبت به جامعه، و نگاه شان نسبت به خوبي يا بدي اطرافيان و دنيايي را كه در آن زندگي مي كنند مطرح كرده اند.
711نفر از اين افراد نمونه آب دهان خودرا هم آزمايش هاي DNA ارائه كرده بودند تا محققان بتوانند ميزان اكسيتوسين و واسپرسين در ژن هاي آنها را اندازه گيري كنند.
آنها به اين نتيجه رسيدند وجود اين ژن ها در كنار نگاهي مثبت به دنياي اطراف باعث دست و دلبازي افراد مي شود.
دكتر ميشل پالين استاد روانشناسي دانشگاه بوفالو ادعا نمي كند كه ژن خوبي را در انسان كشف كرده بلكه ادعاي آنها پيدا كردن ژني است كه تا حد زيادي در اين نوع رفتار تأثير مي گذارد.
به گفته وي كساني كه دنياي اطراف خود را بي رحم و ترسناك بدانند كمتر به ديگران كمك مي كنند مگر اينكه گيرنده هاي ژنتيكي در بدنشان باشد كه با اين دو هورمون عجين شده.
درواقع هورمون ها باعث مي شود افراد به حس ترس و تهديد از سوي دنياي اطراف خود گله كنند و با خيال راحت به ديگران مهرباني يا كمك كنند.
به گفته اين روانشناس اگر يكي از همسايگان شما خوش برخورد و دست و دلباز است و ديگري بيشتر خسيس و خودخواه، ساختار DNA آنها مي تواند اين تفاوت را به راحتي توضيح دهد.

 وقتي مورچه ها بيمار مي شوند

مورچه ها نيز با خطر شيوع بيماري هاي مختلف روبه رو هستند و اين حشرات براي پيشگيري از همه گير شدن عفونت، از شيوه «ليس زدن» بدن مورچه بيمار براي حذف عامل عفوني استفاده مي كنند.
حشرات مانند پستانداران داراي سيستم ايمني نيستند، اما از يك سيستم دفاعي خاص براي مقابله با عفونت ها استفاده مي كنند كه اين شيوه در بين مورچه «ليس زدن» بدن مورچه بيمار است.
«سيلويا كرمر» از محققان موسسه علوم و تكنولوژي اتريش تأكيد مي كند: شيوه «ليس زدن» يك راه مطمئن براي بقاي كلوني و پيشگيري از شيوع عفونت قارچي محسوب مي شود. مورچه هاي كارگر سالم با ليس زدن بدن مورچه آلوده، عفونت قارچي را از بين مي برند و از شيوع عفونت در كلوني پيشگيري مي كنند.
محققان براي بررسي اين شيوه دفاعي، كلوني مورچه هاي «Lasius neglectus» را مورد بررسي قرار دادند و يك مورچه را با اسپور قارچ، آلوده كردند. زماني كه مورچه بيمار به كلوني بازمي گردد، ساير اعضا مانع از ورود مورچه بيمار نشده و به جاي فرار از مورچه آلوده، به وي نزديك شده و شروع به ليس زدن بدن مورچه براي حذف عامل پاتوژني مي كنند كه يك رفتار نظافتي عمومي محسوب مي شود.
در اين حالت احتمال مردن مورچه بيمار در اثر عفونت قارچي كاهش مي يابد. اين ليس زدن باعث ورود مقدار بسيار كمي عفونت قارچي به بدن مورچه هاي سالم مي شود كه البته موجب بيماري آنها نمي شود.
آزمايشات نشان مي دهد، در زمان ورود مقدار ناچيز عفونت به بدن مورچه هاي سالم، مجموعه اي از ژن هاي ايمني مربوط به دفاع ضد قارچي در بدن مورچه ها فعال مي شود و در صورتي كه كلوني بار ديگر در معرض اين عفونت قارچي قرار گيرد، مورچه ها قادر به مقابله بهتر با عفونت خواهند بود.
به گزارش ايسنا، محققان مدل رايانه اي براساس اطلاعات به دست آمده از رفتار كلوني مورچه ها تهيه كردند كه نشان مي دهد، اگرچه تعداد اندكي از مورچه ها در اثر اين عفونت از بين مي روند، اما اين رفتار نظافتي (ليس زدن مورچه بيمار) باعث نجات سريع كلوني مي شود.
رفتار «ليس زدن» مورچه ها چيزي شبيه واكسيناسيون در انسان ها است كه ويروس ضعيف يا كشته شده بيماري وارد بدن فرد مي شود.
نتايج اين تحقيق در مجله «Plos Biology» منتشر شده است.

 ترياك و مشتقات آن عمر را مي كاهد

رئيس مركز تحقيقات بيماري هاي گوارشي و كبد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: مصرف ترياك و مشتقات آن موجب كاهش طول عمر و مرگ زودرس به دليل سكته هاي قلبي و مغزي، سرطان ها، نارسايي ريوي، كليوي و كبدي مي شود.
به گزارش ايرنا، «رضا ملك زاده» عوارض ترياك و مشتقات آن در مركز تحقيقات گوارش بيمارستان شريعتي تهران افزود: براساس پژوهش بسيار مهم و جديد از ايران كه در يكي از مهم ترين مجلات معتبر پزشكي در سطح جهان (BMJ) در ماه آوريل 2012 چاپ شده، مصرف طولاني مدت ترياك حتي به ميزان كم موجب مرگ و ناتواني زودرس و همچنين كاهش قابل توجه طول عمر مي شود.
براساس اين پژوهش، افراد با مصرف اين مواد به بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان ها، نارسايي ريوي، كليوي و كبد مبتلا مي شوند.
وي اضافه كرد: اين مطالعه در يك جمعيت 50 هزار نفري در شمال شرق ايران (مطالعه هم گروهي استان گلستان) از سوي مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان و محققان ديگر از مركز ملي تحقيقات آمريكا، سازمان بهداشت جهاني و دانشگاه كمبريج انگلستان انجام شده است.
وي يادآور شد در اين پژوهش جمعيت 50 هزار نفري در شرق استان گلستان كه 17 درصد آنها مصرف مستمر ترياك داشتند به مدت 6 سال به صورت دقيق پيگيري و بررسي شد و با دقت نشان داده شد كه مصرف ترياك به تنهايي بدون در نظر گرفتن اثرات مصرف همزمان سيگار و ساير عوامل خطرزا، شانس مرگ و مير را در افرادي كه ترياك مصرف نمي كنند، دو برابر مي كند.
رئيس مركز تحقيقات بيماري هاي گوارشي و كبد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: اين افزايش خطر مرگ و مير در زنان معتاد، بيشتر از مردان و تا 150 درصد است و مطالعه هم گروهي منطقه اي در استان گلستان بزرگترين مطالعه آينده نگر و طولاني مدت است كه براي نخستين بار در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در زمينه پيشگيري از بيماري هاي مزمن و ارتقاي سلامت سالمندان در ايران طي 7 سال گذشته از سوي اين مركز و دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا است.
ملك زاده افزود: باتوجه به اين واقعيت كه ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و همسايگي با افغانستان كه توليدكننده عمده ترياك در جهان است، به محل ترانزيت اين ماده افيوني تبديل شده و براساس آمار سازمان بهداشت جهاني بيشترين تعداد معتادان به ترياك را در سطح جهان دارد.
رئيس مركز تحقيقات بيماري هاي گوارشي و كبد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه كرد: لازم است هموطنان از اين موضوع اطلاع داشته باشند كه مصرف ترياك به هر ميزان هيچ اثر مثبتي براي هيچ كدام از بيماري هاي مزمن بخصوص ديابت و قلبي و عروقي نداشته و فقط باعث بيماري و ناتواني بيشتر و كاهش طول عمر مي شود.
ملك زاده اضافه كرد: براساس اين مطالعه مصرف ترياك به تنهايي علت اصلي 15 درصد مرگ و مير در شرق استان گلستان است كه اين مصرف به اشكال گوناگون از جمله شيره، سوخته و هرويين عوارض مشابهي دارد.
ملك زاده اضافه كرد: مصرف ترياك منجر به افزايش احتمال ابتلا به سل ريوي، آسم، نارسايي ريوي، نارسايي كبدي و كليوي مي شود كه از جمله عوارض ديگر ترياك حتي به مقدار بسيار كم (نيم گرم در روز) افزايش شانس ابتلا به انواع سرطان ها است.
وي گفت: در افراد ترياكي ابتلا به سرطان معده سه برابر، سرطان مري دو نيم برابر، سرطان ريه سه برابر، سرطان حنجره و مثانه بيش از دو برابر گزارش شده است.

 مسكن هاي آمريكايي اعتيادآورهاي مرگبار

شركت هاي داروي سازي دركشور آمريكا درحال توليد انبوه نسل جديدي از مسكن ها هستند كه كارشناسان نسبت به مصرف آنها هشدارداده اند، قرص هاي جديد حاوي ماده هيدروكودون هستند كه بنا به هشدار كارشناسان 10برابر مسكن هاي معمولي داراي مواد مسكن و ضد درد بوده و مي تواند شديد اعتيادآور باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، چندين شركت داروسازي آمريكايي مثل شركت «Zogenixس قصد دارند تا درسال 2012 ميلادي اين قرصها را با نام تجاري «Zohydroس به بازار عرضه كنند.
دراين صورت اين اولين بار است كه مردم عادي مي توانند اين چنين ماده مسكن يا به بيان ساده تر مخدر خالص و نيرومندي را به شكل قانوني و از بازار تهيه كنند. كارشناسان معتقدند هستند كه اين ماده مسكن جديد به خاطر دارا بودن دوز بالايي از مواد ضد درد مي تواند به سرعت درافراد مصرف كننده ايجاد اعتياد كند. ماده هيدروكودون ماده اي است كه قبل از اين نيز به عنوان ماده مخدر توسط افراد معتاد استفاده مي شد.
مسموميت با اين ماده از 19221مورد درسال 2000 به 86258 مورد درسال 2009 افزايش يافته است. اين ماده به تنهايي در ايالت فلوريداي آمريكا به مرگ 1083 نفر بين سالهاي 2003 تا 2007منجر شده است.
اين ماده مسكن از لحاظ ساختار شيميايي به خانواده ماده مخدر ترياك شبيه است و اعتياد به اين ماده عوارضي شبيه به اعتياد به ترياك را در شخص ايجاد مي كند.
مصرف كننده بعد از مصرف اين ماده دچار حالت سرخوشي شده و احساس بسيار خوبي در دفعات اول مصرف پيدا مي كند. اما به مرور زمان تفكرات مبهم، استفراغ، اسهال و كم خوابي به سراغشان مي آيد.

 مرگ حيات بر مريخ

دانشمندان ناسا معتقدند كه ميكروب هاي كوچكي بر روي سطح مريخ وجود داشته اند كه فضانوردان به دليل حرارت دادن به خاك مريخ آنها را كشته اند.
به گزارش روزنامه «سان» اكنون تصور مي شود كه اين ميكروب ها توسط دو سفينه كه درسال 1976 روي اين سياره سرخ فرود آمدند، كشف شده اند.
اما دانشمندان در آن زمان موفق به كشف علائم حيات نشدند و اين ميكروب ها را درجريان آزمايش هايي در دماي 160درجه سانتيگراد حرارت داده اند.
اكنون يك گروه بين المللي با استفاده از روش هاي مدرن، اطلاعاتي را كه توسط دو كاوشگر بدون سرنشين، «ويكينگ» جمع آوري شده بود، دوباره آزمايش كردند.
«ژوزف ميلر» زيست شناس از دانشگاه «سوترن كاليفرنيا» گفت: من 99 درصد مطمئنم كه در مريخ حيات وجود داشته است.
ميلر با اشاره به يك ضرب المثل قديمي افزود: اگر اين نشانه هاي كشف شده، شبيه ميكروب باشد و مشابه يك ميكروب عمل كند، پس درآن صورت يك ميكروب است.
درجريان ماموريت سال 1976، مواد مغذي به خاك مريخ افزوده شد. اين كار اثر مشابه اي مانند ريختن مواد مغذي روي خاك يك باغ دارد.
در اين ماموريت، گازي از خاك مريخ ساطع شد كه گفته مي شود. قسمت عمده آن دي اكسيدكربن بوده است.
درآن زمان كارشناسان اين احتمال را كه اين گاز مي تواند از ميكروب ها ساطع شده باشد، رد كردند.
اين درحالي است كه آزمايش هاي جديد نشان مي دهد اين گاز از ميكروب ها ساطع شده بود اما متاسفانه خاك درجريان آزمايش هاي اصلي گرم شد وهمه ميكروب هاي موجود درآن كشته شدند.

 ابزاري كه حمله قلبي را هشدار مي دهد

دانشمندان ابزار پزشكي كاشتني طراحي كرده اند كه با استفاده از امواج ارتعاشي و صوتي به كاربران نسبت به بروز حمله قلبي هشدار مي دهد.
به گزارش زينيوز، اين دستگاه كه وجه تمايزش شيوه هاي هشدار آن است، هم اكنون تحت آزمايش هاي باليني قرار دارد.
درحال حاضر هشدارهاي ارتعاشي در اتاق عمل، «آي.سي.يو» و يا اورژانس براي آگاه سازي كاركنان پزشكي استفاده مي شود ولي محور تحقيقات جديد بر اين تمركز دارد كه اين ابزارها خود به عنوان «نظاره گر» بيماران را تحت مراقبت داشته باشند.
«مري كارول دي» يكي از محققان دراين مورد گفت: هشدار ارتعاشي كه توسط اين ابزار كاشتني جديد ارائه مي شود دو مزيت عمده دارد. اولين مزيت آن است كه اين ابزار كاشتني را نمي توان مانند يك ابزار قابل حمل كنار گذاشت. ديگر آن كه هشدار ارتعاشي كه از اين ابزار كاشتني ساطع مي شود بيشتر از يك هشدار شنوايي حس مي شود از اين رو بيماراني كه براي مثال لباس كلفتي پوشيده و يا اين كه كاهش شنوايي دارند و يا در محيط پرسر و صدا باشند، قادر به احساس اين هشدارهاي ارتعاشي هستند.
اين ابزار در دو سطح هشدار اضطراري را به بيمار ارايه مي دهد.
در سطح اول هشدار با زنگ بالا است كه نشان مي دهد بيمار با احتمال يك حمله قلبي روبرو است و بايد با اورژانس تماس گرفت و سطح ديگر هشدار با زنگ پايين است كه شرايطي را نشان مي دهد كه لازم است بيمار ظرف 48 ساعت با پزشك تماس بگيرد.
اين هشدارها توسط يك ابزار پزشكي كاشتني ارايه مي شود.
اين ابزار به اندازه يك پيس ميكر (دستگاهي كه در قلب قرارمي گيرد) است. اين ابزار در قسمت بالايي سمت چپ قفسه سينه قرار داده مي شود. علاوه بر اين، اين ابزار يك بخش خارجي شبيه پيجر (هشداردهنده) است كه هشدار از آن ساطع مي كند. دراين بخش يك چراغ هشدار قرمز يا زرد روشن و خاموش مي شود.
با وجود ارايه اين ابزار ولي به تحقيقات و مطالعات شبيه سازي شده بيشتري براي اصلاح و تاييد تعاملات جديد ميان بيمار و اين سامانه نياز است.
جزييات كاركرد اين ابزار در نشريه Ergonomics in Design منتشر شد.

 موج شيشه خوراكي در راه است!

يك كارشناس اعتياد با اعلام افزايش مصرف تزريقي ماده مخدر شيشه، گفت: اين امر خطر بروز رفتارهاي پرخطر، ناايمن و بدون مراقبت و انتقال HIV و ديگر بيماري هاي عفوني را افزايش مي دهد.
دكتر روان پژوه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به راه هاي مختلف مصرف آمفتامين ها از جمله شيشه اظهارداشت: مصرف ازطريق استنشاق، چشيدن، تدخين، خوردن و تزريق در حال حاضر در كشور رواج دارد و اين شيوه ها هركدام زمان بروز و طول اثر متفاوتي دارند.
وي افزود: تزريق آمفتامين ها از الگوي مصرف موادمخدر بينگ به معناي مصرف افسارگسيخته موادمخدر پيروي مي كند و بدين ترتيب شيشه پس از ورود به بدن به سرعت بر روي دستگاه عصبي مركزي اثر مي گذارد اما اين اثر كوتاه مدت است و بايد گفت استنشاق و تدخين اثر بلندتري دارد.
اين روانپزشك در ادامه با هشدار نسبت به افزايش مصرف خوراكي شيشه عنوان كرد: اين نوع مصرف با تأخير بيشتري اثر مي گذارد و نياز به مصرف مقدار بيشتري ماده مخدر دارد و بايد گفت اين اثر دوام طولاني تري دارد.
اين كارشناس اعتياد در ادامه با اشاره به اثرات مختلف كوتاه مدت و بلندمدت شيشه و ديگر مواد محرك بر جسم و روان افراد اظهار داشت: شيشه، يخ، اكسي تيسي و غيره از جمله موادمحركي هستند كه در خانواده آمفتامين ها و متافتامين ها جاي مي گيرند. اين مواد از نظر نوع اثر با موادمخدر سنتي متفاوتند و بر روي دستگاه عصبي مركزي اثر مي گذارند.
روان پژوه افزود: آمفتامين ها به محض ورود به بدن بر دستگاه عصبي مركزي اثر مي گذارند و سبب ترشح مواد انتقال دهنده پيام عصبي از جمله دوپامين، سرتونين، نورآدرنالين مي شوند و بدين ترتيب بر دستگاه عصبي مركزي اثر مي گذارند.
وي در ادامه گفت: از اين ميان محرك ها و آمفتامين ها عمدتا بر روي ترشح دوپامين در بدن اثر مي گذارند و دوپامين انتقال دهنده اي است كه باعث ايجاد احساس لذت دربدن مي شود و در هنگام انجام رفتارهايي نظير خوردن، رابطه جنسي و كليه رفتارهاي لذت جويانه ترشح مي شود و اين رفتارها را هدايت مي كند و با مصرف محرك ها فرد احساس لذت فراواني مي كند.
اين روانپزشك در ادامه عنوان كرد: از ديگر تأثيرات مصرف اين مواد بايد به بالا رفتن ضربات قلب، بي قراري و هيجان زياد، افزايش فشارخون، تمايل به پرحرفي، تهوع و استفراغ، بروز احساس اضطراب اشاره كرد. ضمن اينكه تأكيد به اين عوامل به اضافه افزايش درجه حرارت بدن مي تواند منجر به بروز تشنج و ديگر تظاهرات خطرناك در فرد مصرف كننده شود.
روان پژوه ادامه داد: مطالعات نشان داده كه استفاده از اين مواد باعث بروز احساس لذت فراوان در كوتاه مدت مي شود اما در بلندمدت روي شناخت و قضاوت فرد اثر مي گذارد. او از واقعيت و ادراكش از محيط را دچار تغيير مي كند و افراد به تظاهراتي مانند توهم دچار مي شوند.
اين كارشناس اعتياد همچنين اظهارداشت: تكرار مصرف آمفتامين ها منجر به بروز اعتياد و وابستگي به اين مواد مي شود و در درازمدت سبب اختلالات خلقي، افسردگي، بروز اضطراب، پرخاشگري، آشفتگي ذهني، توهمات، شنوايي و جسمي و انواعي از اختلالات روانپزشكي خواهدشد.
وي افزود: از اثرات جسمي بلندمدت مصرف اين مواد، افزايش فشارخون، بروز اختلال در رگ هاي قلبي و عروقي، فراهم شدن زمينه بروز سكته هاي قلبي و مغزي، تشنج، اختلالات خواب و غيره است و زندگي را براي فرد بسيار مشكل مي كند.
اين روانپزشك در ادامه با بيان اينكه از ديگر اثرات مصرف ماده محرك شيشه كاهش اشتهاست عنوان كرد: اين امر زمينه بروز سوءمصرف بيشتر اين مواد را در بين جوانان افزايش داده است ضمن اينكه تعدادي از دانشجويان نيز به خاطر افزايش مدت تمركز اقدام به استفاده از اين مواد مي كنند و لازم است در زمينه عوارض محرك ها آگاهي رساني شوند تا ديگر شاهد مصرف ناآگاهانه اين مواد نباشيم.
وي در پايان گفت: برخي نيز با انگيزه لذت جويي اين مواد را مصرف مي كنند و اين امر خطر ابتلاي اين افراد را به HIV ايدز، هپاتيت و ديگر بيماري هاي عفوني افزايش مي دهد.

 تخم مرغ دشمن سرطان

برخلاف گذشته كه تخم مرغ به عنوان يك ماده غذايي نامناسب تلقي مي شد، امروزه متخصصان معتقدند كه اين «بيضي خوشمزه» ارزش غذايي زيادي دارد.
تخم مرغ را به صورت كامل مصرف كنيد زيرا 90درصد كلسيم و آهن آن را در زرده آن و نصف پروتئين هاي آن در سفيده قرار دارد.
اگر علاقه چنداني به تخم مرغ نداريد و اين ماده غذايي را از برنامه غذايي تان حذف كرده ايد اين 5 دليل تلنگري خواهد بود تا نظرتان راجع به آن عوض شود.
تخم مرغ سرشار از ويتامين
همين تخم مرغ كوچك حاوي ويتامين هاي ضروري متفاوتي است كه براي سلامت بدن لازم هستند از قبيل:
ويتامين B2 كه باعث مي شود بدن موادغذايي را به انرژي تبديل كند.
ويتامين B12 كه براي توليد گلبول هاي قرمز ضروري است. ويتامين A يا همان رتينول كه قوه بينايي را تقويت مي كند. ويتامين E كه با راديكال هاي آزاد مبارزه مي كند. راديكال هاي آزاد به سلول ها و بافت هاي بدن آسيب مي زند كه دليل اصلي ابتلا به سرطان است.
بايد بدانيد كه ويتامين A و B2 همچنين براي رشد مفيدند. حتما به كودكانتان تخم مرغ بدهيد. مصرف تخم مرغ براي رشد آن ها بسيار مفيد است.
تخم مرغ هميار لاغري
بدون شك پيش از اين بارها شنيده ايد كه تخم مرغ باعث چاقي مي شود يا براي سلامتي مضر است. اما بايد بدانيد كه نتايج پژوهشي كه در Rochester Center for Obesity Research انجام شده نشان مي دهد، مصرف تخم مرغ براي صبحانه باعث مي شود كه 400 كالري كمتري دريافت كنيد. اين ميزان كاهش كالري به اين معني است كه در ماه يك كيلو و 300 گرم وزن كم مي كنيد.
احتمالا دليل اين مسئله اين است كه تخم مرغ احساس سيري طولاني مدتي توليد مي كند و بعداز خوردن آن شما نيازي به مصرف ميان وعده احساس نخواهيد كرد. درست است كه تخم مرغ حاوي كلسترول است اما هيچ دليل قانع كننده اي وجود ندارد كه تخم مرغ ميزان كلسترول خون را افزايش مي دهد.
تخم مرغ سرشار از مواد معدني
تخم مرغ سرشار از آهن، روي و فسفر است كه بدن به آنها نياز فراواني دارد. خانم ها بعد از عادت ماهانه اين مواد معدني را از دست مي دهند و بايد آن را جبران كنند در غير اين صورت كمبود اين مواد باعث ايجاد احساس خستگي در آنها شده و زود رنج و پرخاشگر مي شوند.
محققان دانشگاه Caroline du Nord فرانسه مشاهده كردند كه يكي از تركيبات زرده تخم مرغ به نام كولين choline احتمال ابتلا به سرطان سينه را به ميزان 24 درصد كاهش مي دهد.
روي يا همان زينك يكي از عناصر ضروري است كه سلامت سيستم ايمني بدن را تضمين مي كند و باعث مي شود بدن مواد غذايي مصرفي را به انرژي تبديل كند. فسفر يك نقش كليدي در تامين سلامت استخوان ها و دندان ها ايفا مي كند.
علاوه بر اين تخم مرغ حاوي يد نيز هست كه براي هورمون هاي تيروئيد حياتي محسوب مي شود و سلنيوم موجود در آن، آنتي اكسيداني است كه در مقابله با سرطان موثر عمل مي كند.
تخم مرغ كم كالري است
يك عدد تخم مرغ متوسط 70 تا 85 كالري و 56. گرم پروتئين دارد. سه عدد تخم مرغ (210 تا 225 كالري) حاوي 519. گرم پروتئين است. زنان به طور متوسط روزانه به 50 گرم پروتئين نياز دارند. يعني اينكه 3 عدد تخم مرغ نيمي از نيازهاي روزانه آنها را تامين مي كند. البته توجه داشته باشيد كه نياز به پروتئين در افراد مختلف باتوجه به وزن و ميزان فعاليت هاي روزانه آنها متفاوت است و لازم نيست همه نيازهاي يك فرد به پروتئين فقط با يك ماده غذايي تامين شود. توصيه مي كنيم براي شناخت ميزان نيازتان با پزشك مشورت كنيد.
يك بشقاب املت با 3 عدد تخم مرغ به همراه نان كافي است تا چندين ساعت احساس سيري كرده و نيازي به خوردن غذا پيدا نكنيد.
تخم مرغ دشمن سرطان
نتايج پژوهشي كه در سال 2003 در دانشگاه هاروارد انجام شد، نشان مي دهد نوجواناني كه روزانه 3 تخم مرغ مصرف مي كنند در سنين بزرگسالي كمتر به سرطان سينه مبتلا مي شوند. در سال 2005 پژوهش هاي ديگري انجام شد و محققان ثابت كردند زناني كه در هفته 6 عدد تخم مرغ مي خورند 44 درصد كمتر از زناني كه در هفته 2 عدد يا كمتر تخم مرغ مي خورند به سرطان سينه مبتلا مي شوند.
در آوريل سال 2008، محققان دانشگاه Caroline du Nord فرانسه مشاهده كردند كه يكي از تركيبات زرده تخم مرغ به نام كولين choline احتمال ابتلا به سرطان سينه را به ميزان 24 درصد كاهش مي دهد. مصرف دو عدد تخم مرغ براي صبحانه نصف نياز روزانه بدن را به اين ماده تامين مي كند.

 عوارض استفاده از هورمون رشد در ميوه ها

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: برخي ميوه ها در شرايط دستي و توسط برخي هورمون ها رشد مي كنند كه اين ميوه ها براي بدن مضرند.
دكتر شمس الدين انصاري درگفت وگو با ايسنا افزود: درهر فصل سال بايد ميوه هاي مربوط به همان فصل را مصرف كرد.
نوبرانه هايي كه در فصل بهار و تابستان وارد بازار مي شوند اگر كاملاً رسيده باشند بسيار مفيدند و مي توانند نيازهاي بدن را تامين كنند، ولي همين ميوه ها اگر توسط هورمون و در مكاني غير ازمكان اصلي ميوه، رسيده باشند نه تنها براي بدن مفيد نيستند. بلكه مي توانند مضر هم باشند.
وي افزود: هورمون هايي كه براي رشد ميوه ها استفاده مي شوند داراي تركيباتي هستند كه پس از مصرف، ساخت برخي هورمون ها را در بدن تحريك يا تضعيف مي كنند. مصرف اين هورمون ها همچنين در فرآيند ذخيره يا سوخت چربي هاي بدن اشكال ايجاد مي كنند و موجب افزايش بافت چربي در برخي نواحي بدن مي شوند.
انصاري تصريح كرد: زماني كه ميوه توسط هورمون يا گازهاي خاص به حالت رسيده تبديل مي شود از حالت طبيعي خود خارج مي شود به عنوان مثال زماني كه زردآلو توسط هورمون رشد مي كند، اگر چه ظاهر ميوه شبيه به ميوه هاي رسيده مي شود، ولي مغز آن رشد نمي كند.
اين متخصص تغذيه خاطرنشان كرد: برخي نوبرانه هاي بهاره و تابستانه مانند چغاله بادام نيز به صورت نرسيده و سبز مصرف مي شوند كه اگر فرد مصرف كننده مشكل گوارشي نداشته باشد، مصرف اين نوبرانه ها مشكلي براي او ايجاد نمي كند. افرادي هم كه مشكل گوارشي دارند بايد در مصرف نوبرانه ها تعادل را رعايت كنند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14