(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 30 اردیبهشت 1391 - شماره 20212

گل سوري
معرفي ورزش ها (30)
ورزش چوگان پرشتاب ترين ورزش جهان
اوج
پروردگارا...گل سوري

اي گل سوري! گل سوري! بيا
پنجه سرخ مينياتوري! بيا
در عروج ذره تا خورشيدها
جام جاري در جم جمشيدها
اي رخ دم كرده درهرم حيا
اي بلوغ خفته در شرم صدا
واژه در هرم نگاهت سوخته
شاپرك شمع تو را افروخته
هرسپر غم از غم اندازد سپر
هر صنو بر مي كشد تنگت به بر
شد خزانت گلشن دير آشنا
اي گل سوري! گل سوري! بيا
روزگاري راه باران باز بود
هر ترنم يك دهان آواز بود
آسمان و غنچه هم متراژ بود
دفتر اوراق پر تيراژ بود
سرخ پرچمدار، خون لاله بود
وارث ديرينه آلاله بود
روزگاري باغ ما گلزار بود
سبز جاري از در و ديوار بود
احترام نارون را غنچه داشت
كوچه باغ عاشقي پس كوچه داشت
هر شب از نصف النهار پنجره
مي شنيدي ضجه هاي زنجره
ياد باد آن بي قراري ياد باد
رقص بيد و ناز داري هاي باد
اي گل سوري! بهاران هم گذشت
اربعين تاك ها با غم گذشت
تار مي زد عنكبوتي روز عيد
مي تنيد از روح خود بر شاخ بيد
لاله تا از آينه آگاه شد
لا الهي بود و الا الله شد
تكيه گاه باد رقص بيد بود
ذره تا خورشيد مي تابيد بود
كيوان محب خسروي

 معرفي ورزش ها (30)
ورزش چوگان پرشتاب ترين ورزش جهان

مقدمه
اين ورزش بازي شاهان ناميده شده است (زيرا بيشتر در ميان پادشاهان و بزرگان رواج داشت) و از ورزشهاي كهن ايراني است. نام چوگان از نام چوبي كه در آن استفاده مي شود برگرفته شده است. اين بازي در ابتدا ورزشي و عنواني نظامي و جنگي داشت و سواركاران ايراني در آن استعداد اسب هاي جنگي خود را به نمايش مي گذاشتند.
بازي چوگان پرشتاب ترين بازي ورزشي جهان است.
تاريخچه
اين ورزش در ايران پس از صفويان كم كم رو به فراموشي رفت. البته در زمان پهلوي، در ارتباط با اروپاييان، چوگان دوباره مورد توجه قرارگرفت. ولي مانند گذشته رواج نيافت. چوگان به هنگام كشور گشايي داريوش اول در هند، در آن سرزمين رواج يافت. اروپاييان در زمان صفويان و در زمان استعمار خود در هند، با اين بازي آشنا شدند و آن را در سراسر اروپا پخش كردند. اروپايي ها بعدها نيز ورزش هايي از قبيل گلف و هاكي پديد آوردند كه دسته هاي استفاده شده در اين بازي ها به همان چوب چوگان برمي گردد.
امروزه بيش از 77كشور مسابقات و برنامه هاي ويژه چوگان برگزار مي كنند. چوگان همچنين از جمله ورزش هايي است كه از سال 1900 (ميلادي) تا سال 1939 (ميلادي) به عنوان يك ورزش در مسابقات جهاني المپيك بازي شده و هم اكنون نيز از سوي كميته بين المللي المپيك به عنوان يكي از ورزش هاي جهاني شناخته شده است.
قوانين
مشخصه هاي زمين چوگان: طول و عرض زمين چوگان به ترتيب 274 و 145 متر است. طول دروازه نيز هفت متر مي باشد. مدت زمان مسابقه: يك بازي چوگان به شش دوره زماني (چوكه) كه هر كدام هفت دقيقه مي باشد تقسيم مي شود.
چوب چوگان: چوب چوگان داراي 129 سانتيمتر مي باشد كه انتهاي آن به صورت استوانه اي است. معمولا براي ساخت آن از چوب بامبو يا چوب هاي سبك و مقاومي همچون چوب درخت خرمالو استفاده مي شود.
توپ چوگان: قطر توپ نيز حدود 8/25سانتيمتر است و در حدود 127-141 گرم وزن دارد.
تعداد بازيكنان: در هر تيم چهار نفر بازي مي كنند. نفر اول يك مهاجم است و كار او حمله و نيز كمك به مدافع است. نفر دوم نيز مهاجم است ولي وظيفه او در دفاع مهم تر است. نفر سوم كه معمولا بهترين بازيكن تيم است وظيفه دارد تا حركات دفاعي را به ضد حمله تبديل كند. نفر چهارم نيز مدافع است و وظيفه دارد توپ را از دروازه دور كند.
هدف و قوانين بازي: هدف اين بازي فرستادن توپ در دروازه حريف مي باشد. هنگامي كه توپ از پشت دروازه خارج مي شود پرتاب توپ به تيم مورد حمله قرار گرفته تعلق مي گيرد. مگر اين كه خود اين تيم باعث خارج شدن آن شده باشد. در اين صورت به تيم مقابل يك پرتاب آزاد (از 84متري محل خروج) تعلق مي گيرد. پس از هر گل، دو تيم زمين خود را تعويض مي كنند و داور توپ را در مركز زمين قرار مي دهد.
در صورتي كه دو تيم برابر شوند وقت اضافي به آن ها تعلق مي گيرد. و اولين تيمي كه گل بزند برنده اعلام مي شود. هنگامي كه بازيكني به سمت جهتي كه توپ در آن پرتاب شده است مي تازد تقدم با اوست در صورتي كه (او تنها در اين صورت) توپ در سمت راست او باشد. در اين صورت هيچ بازيكني اجازه ندارد راه او را سد كند، مگر آن كه در فاصله معقولي قرار گيرد كه هيچ جاي خطر نباشد.
شروع مسابقه چوگان
در ابتداي شروع مسابقه، هر دو تيم در ميانه زمين و پشت خط مياني صف آرايي كرده و چيدمان مخصوص به خود را مي گيرند. سپس داور توپ را از فاصله 4/6 متري به ميان آنها پرتاب مي كند و بازي با تصاحب توپ از طرف يكي از دو تيم شروع مي شود.
توقف بازي
توقف مسابقه چوگان در شرايط معمولي فقط در زمان پايان يك چوكه، جهت استراحت و تعويض اسب ها صورت مي گيرد، ولي اگر در ميان يك چوكه يكي از اتفاقات زير رخ دهد داور مي تواند دستور توقف بازي را صادر نمايد:
- زمين خوردن يكي از اسبها در حين مسابقه.
- مصدوم شدن يك اسب براثر سانحه و يا اتفاقي غيرمنتظره براي يكي از اسب ها (در صورت زمين خوردن سواركار از اسب به طوري كه اتفاق جدي براي سواركار رخ نداده باشد، بازي همچنان ادامه خواهد داشت).
خطاهاي ورزش چوگان
- قطع مسير سواركاري كه در طول مسير خود در حال زدن توپ است و با اين كار، جان او در مخاطره مي افتد.
- ضربه زدن از جهت مخالف (از سمت چپ).
- سواركاري و يا زدن ضربه به شكلي كه براي ساير سواركارها خطرناك باشد.
داوري در چوگان
بازي چوگان توسط دو سرداور و يك داور قضاوت مي شود. سرداوران براي اينكه در كم و كيف بازي قرار داشته باشند سوار بر اسب مي باشند. در صورت توافق بين كاپيتان هاي دو تيم مي توان قضاوت را به دو سرداور واگذار كرد ولي در صورت عدم توافق بين آن دو، تصميم گيري حكم قطعي به عهد داور سوم است.
نحوه ثبت امتيازات
زماني يك امتياز براي تيمي ثبت مي شود كه توپ از خط دروازه آشكارا بگذرد و داور صحت آن را تصديق نمايد. در صورتي كه توپ به قسمت فوقاني دروازه برخورد كند ثبت امتياز مشروط به تأييد داور است.
اسبهاي چوگان
در ورزش چوگان معمولا از اسبهاي كوتاه قد استفاده مي شود. در يك بازي معمولا از يك اسب حداكثر در دو چوكه استفاده مي شود، البته بايد بين آن ها يك چوكه استراحت به اسب داده شود.
چوكه دوره زماني هفته دقيقه اي است.
وسائل ضروري اسب در حين مسابقه چوگان
- بانداژ براي حفاظت ساقهاي اسب به منظور عدم برخورد ضربات توپ و يا چوب چوگان به ساق ها.
- انتخاب افسار (دهنه، لگام) مناسب براي كنترل هرچه بهتر اسب در حين مسابقه.
وسائل ضروري سواركار چوگان
- اسب؛
- كلاه ايمني مخصوص چوگان؛
- دستكش؛
- شلاق چوگان كه اندازه آن تقريباً معادل 106 سانتيمتر مي باشد و علت آن نيز سهولت استفاده از آن حين مسابقه است؛
- چكمه سواركاري بدون بند؛
- زانوبند.

 اوج

«ياد خدا آرامش بخش دلهاست» و التيام بخش روانهاي خسته است و زماني كه تو قرآن مي خواني همين كه حس مي كني پروردگارت با تو سخن مي گويد چه قدر پر از هيجان عشق مي شوي عشقي كه دل تو را به خواندن تشويق مي نمايد و عظمتي خورشيدگونه به نگاهت مي بخشد و تو آرام و با حضوري روحاني پر از نبض اشتياقي! خدايا در باورم نمي گنجد كه تو مرا رها كرده باشي چرا كه هنوز نقوش پاك فطرتم با من است و خودخواهي دنيا را دوست ندارم و من مي دانم كه لطف توست كه سركلاس درس مدرسه قرآن مي نشينم آيه هاي كتاب زيباي تو را مي خوانم و با پرواز بالهاي ملكوتي اوج مي گيرم.
خديجه صالحي

 پروردگارا...

پروردگارا! به من دلي پرمهر ببخش و زباني نرم و نيتي خير عنايت فرما. تا در پناه امن تو، با رعايت حقوق ديگران و با تسلط بر اعمال و گفتارم، موجب آرامش در زندگي خود و اطرافيانم باشم.
پروردگارا! هر وقت كه ديگران مرا فراموش كردند و زماني كه من نيز خود را فراموش كردم، تو مرا فراموش نكن.
معبودا! مرا همواره آگاه و هوشيار دار، تا پيش از شناختن درست و كامل كسي درباره او قضاوت نكنم.
اي خداي مهرباني ها و شادي ها! هر روز قلب مرا از شادي و اميد لبريز كن، تا مرهمي باشم براي رنج ديدگان.
پروردگارا! عاشقانه دوستت دارم و دلم همواره به لطف و مرحمت تو گرم است.
فاطمه برزويي
مدرسه راهنمايي پونه رونقي

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14