(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 30 اردیبهشت 1391 - شماره 20212

قاسمي خبر داد كشف بهترين نفت دنيا در خزر
پايان انحصار رياست غرب بر نهادهاي مالي جهان
كوتاه اقتصادي
تخفيف 20درصد و پرداخت اقساطي حق بيمه موتورسواران
معاون بودجه رياست جمهوري: ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان فعلاً معلوم نيست
تجهيز 27 هزار هكتار از اراضي كشاورزي عشاير به سيستم آبياري
تامين ارز واردات مواد اوليه از منابع صندوق توسعه ملي
معاون بانك مركزي: نيروي انتظامي از فعاليت صرافي هاي غيرمجاز جلوگيري مي كند
تبديل ايران به قطب بزرگ فولادسازي خاورميانه
چهره ماندگار صنعت نساجي: تعامل بين كارآفرين و دولت در ايران وجود ندارد
به رغم تحريم هاي آمريكا سومين پالايشگاه ژاپن قرارداد خريد نفت ايران را تمديد كرد
توليد يكهزار مگاوات برق با بهره برداري از سد گتوند
افزايش 500 هزار بشكه اي ظرفيت پالايش نفت ايران
با پرداخت 10 درصد منابع مالي گشايش ال سي ريالي امكان پذير شدقاسمي خبر داد كشف بهترين نفت دنيا در خزر

وزير نفت از كشف بهترين نوع نفت دنيا در آبهاي درياي خزر خبر داد.
رستم قاسمي با اعلام اين كه ايران توانست در درياي خزر هم نفت و هم گاز كشف كند، گفت: نفت كشف شده در ميدان سردار جنگل جزء بهترين نفتهاي دنياست.
به گفته وي نفت ميدان سردار جنگل بسيار خوب و با API بسيار بالاست.
وزير نفت با تأكيد بر اين كه نفت كشف شده در درياي خزر ترش نيست، در مورد حجم ذخاير اين ميدان گفت: تعيين ذخيره درجاي ميدان سردار جنگل نيازمند كار كارشناسي بيشتري است و احتمالاً بايد چاه هاي بيشتري در اين ميدان حفر بشود. به گزارش ايسنا، از نظر موقعيت جغرافيايي ميدان سردار جنگل در انتهاي بخش مرزي و در عمق 700 متري آب هاي درياي خزر قرار دارد.
پيش از اين اعلام شده بود كه مخزن گازي سردار جنگل حدود 50 تريليون فوت مكعب يعني بيش از 10 برابر ميدان شاه دنيز ذخيره گازي دارد. اين در حالي است كه پيش از اين سهم ايران در درياي خزر 11 تريليون فوت مكعب گاز اعلام شده بود.
اما در كمتر از سه ماه از كشف گاز در درياي خزر، در مرحله تست از مخزن سردار جنگل، مشعل سكوي ايران- اميركبير در آب هاي خزر چند روزي روشن شد كه بعد از مدتي سوختن گاز دراين مشعل به پايان رسيد و بعد از آن نفت خام شروع به سوختن كرد كه اين موضوع نشان دهنده وجود نفت در اين ميدان است.
علي اصولي مديرعامل شركت نفت خزر نيز با بيان اين كه اين تست بسيار پيچيده و سخت بود، به ايسنا گفت: با وجود اين كه برخي خبر اعلام منابع هيدروكربوري در آب هاي خزر را يك شوي تبليغاتي مي دانستند و برخي از كشف منابع در اين منطقه نا اميد شده بودند، توانستيم بعد از سه ماه از اعلام اوليه كشف منابع هيدروكربوري به نتيجه دلخواه برسيم.
وي اعلام كرد: كساني كه باور نمي كنند، مي توانند براي ديدن مشعل روشن سكوي ايران- اميركبير به درياي خزر بيايند.

 وزير اقتصاد در سازمان ملل پيشنهاد كرد
پايان انحصار رياست غرب بر نهادهاي مالي جهان

وزير اقتصاد كشورمان طي سخناني در سازمان ملل با انتقاد از سلطه طلبي غربي ها، شش پيشنهاد براي اصلاح نظام اقتصادي جهان مطرح كرد.
به گزارش خبرگزاري ها، سيدشمس الدين حسيني در مراسم افتتاحيه نشست بررسي شرايط اقتصادي و مالي جهان در سال 2012 كه در مقر اصلي سازمان ملل برگزار شد، گفت: بحران كنوني در اقتصاد جهان نشان دهنده ايرادهاي اساسي مباني فكري و معماري مديريت اقتصاد جهاني است.
وي تحريم هاي اقتصادي، مالي و پولي را از مصاديق بارز رويكرد سياسي به اقتصاد جهاني دانست و گفت: گزارش هاي اخير موسسات مختلف، همگي صراحت دارند كه طرح و پيگيري تحريمها در بازارهايي چون نفت، بر بحران و بي ثباتي بازار انرژي كه از عوامل تشديدكننده بحران غذا است، مي افزايد.
وزير امور اقتصادي و دارائي كشورمان افزود: اين روند غلط، ريسك اقتصادي و مخاطرات اجتماعي در پي دارد و نبايد منافع اقتصادي مردم جهان، به پاي تغافل خواسته و ناخواسته سلطه طلبي قدرتها قرباني شود.
حسيني در تشريح ريشه هاي بحران كنوني در اقتصاد جهاني گفت: دور شدن از مبناي عدل و انصاف و در مقابل پيگيري و حاكميت فراگير معدودي از كشورها بر اقتصاد جهاني، از مظاهر وارونگي و بحران كنوني است.
وي تمركز و عدم توازن را ديگر مشكلات اقتصاد كنوني جهان خواند و گفت: مازاد اقتصادي كشورها به روشهاي مختلف از جمله سلطه ناموزون يك يا دو ارز به سوي معدودي از كشورها سرازير مي شود و لاجرم به اين اقتصادها جاذبه هاي ناپايداري مي بخشد.
وزير اقتصاد همچنين خطاب به همتايان خود از كشورهاي مختلف اظهار داشت: ناديده گرفتن مضرات ذاتي ربا به بي ثباتي موجود در طراحي و مناسبات مالي و پولي جهان منجر شده است.
حسيني افزود: چند شكاف متقاطع در اقتصاد جهاني شكل گرفته است كه همانند گسل هاي در هم تنيده، اقتصادهاي مرتبط را دچار لرزش هاي شديد كرده اند. وزير امور اقتصادي و دارائي كشورمان گفت: با بحران اخير، كم و بيش همه كشورها لرزيدند و البته اقتصادهايي كه بيشتر با اقتصادهاي بحران زده در هم تنيده شده بودند، زودتر و بيشتر فرو ريختند.
وي افزود: بدهي هاي بزرگ كشورهاي صنعتي درگير بحران كه رقم آن از توليد ناخالص داخلي آنها نيز فراتر رفته است، بر شانه اقتصاد همه كشورهاي جهان سنگيني مي كند.
حسيني سپس غلبه بر بحران كنوني در اقتصاد جهان را نيازمند همكاري جهاني دانست و شش پيشنهاد زير را در اين باره مطرح كرد:
يك، در مدل هاي مبنايي نظام اقتصادي از جمله بخش پولي-مالي بازبيني كنيم، مدل هاي ربوي و ابزارهاي پولي-مالي مبتني بر مقررات زدايي افراطي، كه رشدهاي بي قاعده و غير متناسب با بخش واقعي را رواج مي دهند، شكننده، پر ريسك و بحران زا هستند پس با تشخيص ماهوي و ريشه اي به فكر درمان آموزي از جايگزين هاي مشروع چون نظام هاي ماليه اسلامي باشيم.
دوم، به فكر تمركززدايي و در مقابل متوازن سازي منافع در اقتصاد جهاني باشيم به طور مثال سلطه يك يا چند ارز بر اقتصاد جهان، نتيجه اي جز عدم تقارن منافع و بي تناسبي تلاش با عايدي كشورها ندارد.
سوم، بر نشر و انتشار پول هاي جهان روا و همينطور افزايش بدهي ها و انتشار اوراق قرضه از سوي اقتصادهاي بزرگ نظارت جهاني شود.
چهارم، در نهادهاي مديريتي اقتصاد جهان چون بانك جهاني و صندوق بين المللي، تجديد نظر صورت گيرد، افزايش آرا و صداي كشورهاي در حال توسعه اقدامي شايسته است. اما زماني اين قبيل تلاش ها اطمينان بخش و موثرند كه اكثريت كشورهاي جهان اين نهادها را مديريت كنند.
بايد انحصار رياست بر اين دو نهاد كنار گذاشته و پذيرفته شود كه سرمايه يا سهام بيشتر معيار شايسته اي براي تصاحب كرسي هاي اداره اقتصاد جهان نيست.
پنجم، استقلال حرفه اي و فني نهادها و ابزارهاي اقتصادي به آنها برگشت داده و تقويت شوند. سلطه سياسي بر نهادها و ابزارهاي پولي منجر به سياستگذاري هاي زيان آور مي شود.
استفاده از ابزارها و نهادهاي مالي-پولي به عنوان ابزارهاي تنش در اقتصاد جهاني و كاهش رشد را ندارد. تحريم هاي اقتصادي، مالي و پولي از مصاديق بارز اين رويكرد هستند كه بايد كنار گذاشته شوند.
ششم، به بهبود محيط جهاني كسب و كار به مثابه بهبود محيط هاي ملي كسب و كار توجه شود.

 كوتاه اقتصادي

¤ بيست و پنجمين كنفرانس جهاني گاز با حضور شركت هاي ايراني فعال در عرصه گاز، 4 تا 6 ژوئن (15 تا 19 خرداد) در مركز نمايشگاه هاي بين المللي شهر كوالالامپور برگزار مي شود. به گزارش ايرنا از مالزي، بيش از 5000 شركت فعال در صنعت گاز از كشورهاي مختلف جهان در اين كنفرانس حضور خواهند داشت.
¤ با توجه به اين كه مرغ بدون بسته بندي هويت و شناسنامه ندارد، مصرف كنندگان از خريد مرغ قطعه بندي شده و بدون بسته بندي خودداري كنند. حميد رحيلي نژاد دبير انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي طيور با تأكيد بر اين كه مردم از خريد مرغ قطعه بندي شده و بدون بسته بندي خودداري كنند، اظهار كرد: در صورت تقاضاي بسته بندي بايد اين محصول در حضور مشتري باز و قطعه بندي شود. به گفته وي 165تومان از قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم در بازار مصرف، مربوط به هزينه كشتار و بسته بندي است.
¤ معاون وزير نيرو با بيان اينكه هنوز هيچ قيمتي براي برق در فاز دوم هدفمندي نهايي نشده است، گفت: تنها بحث افزايش قطعي شده و قيمت هاي جديد ظرف چند روز آينده اعلام مي شود، ضمن اينكه تعرفه برق صنعت و كشاورزي حداقل افزايش را خواهد داشت.
¤ رئيس سازمان دامپزشكي كشور، مصرف گوشت هايي كه به مهر اين سازمان ممهور است را توصيه كرد و گفت: مردم گوشت مورد نياز خود را از مراكز معتبر خريداري كنند چرا كه گوشت اين فروشگاه ها از مراكز تحت نظارت تامين شده است. سيدمحسن دستور اظهار داشت: مراكز معتبر از نظر ما قصابي ها و مراكز عرضه فرآورده هاي پروتئيني و سوپرماركت ها و فروشگاه هاي بزرگ هستند و خريد گوشت خارج از اين مراكز توصيه نمي شود.
¤ مؤسسه آمار تركيه اعلام كرد صادرات طلاي اين كشور به ايران در ماه مارس 2012 با افزايش 31 برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 9 تن رسيد.به گزارش رويترز، مؤسسه آمار تركيه ديروز اعلام كرد: صادرات طلاي تركيه به ايران در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 31 برابري داشته است.
¤ مديركل مسكن استان تهران با بيان اينكه ساخت 8 هزار مسكن ويژه در تهرانسر، 2 هزار مسكن در حكيميه و 80 هزار واحد در پرديس بدون كلنگ زني آغاز شده گفت: شرايط تحويل واحدهاي مسكوني ويژه تهران به متقاضيان بزودي مشخص مي شود.
¤ ميزان فروش مواد معدني ايميدرو در ماه نخست امسال از مرز 113 ميليارد تومان فراتر رفت. در فروردين ماه سال جاري ميزان فروش داخلي مواد معدني در شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به عنوان يكي از شركت هاي اصلي اين سازمان از 113ميليارد و 731 ميليون تومان عبور كرد كه بخش عمده اي از آن در اختيار توليدكنندگان سنگ آهن و پس از آن زغال سنگ بوده است.
¤ يك مقام ارشد هندي تأكيد كرد: كاهش واردات نفت اين كشور از ايران ربطي به فشارهاي آمريكا ندارد و به علت مسائل تجاري و مالي بوده است.به گزارش نشريه تايمز هند، روبرت بليك معاون وزير كشور هند در امور آسياي مركزي و جنوبي تصريح كرد: گرچه آمريكا از هند خواسته است تا واردات نفت خود از ايران را كاهش دهد ولي كاهش واردات نفت دهلي نو از تهران به علت مسائل تجاري و مالي بوده است و ارتباطي با فشارهاي آمريكا نداشته است.
¤ ارزش صادرات سيب زميني ايران سال گذشته با افزايش نزديك به 42 درصد نسبت به سال 1389 به بيش از 139 ميليون دلار رسيد.براساس آمار گمرك ايران، سال گذشته بيش از 349 هزار تن سيب زميني به ارزش 4/139 ميليون دلار از كشور صادر شد. اين ميزان صادرات از نظر وزن و ارزش به ترتيب 4/41 و 8/41 درصد افزايش يافت.

 رئيس كل بيمه مركزي اعلام كرد
تخفيف 20درصد و پرداخت اقساطي حق بيمه موتورسواران

رئيس كل بيمه مركزي ايران از تخفيف 20درصدي و در نظر گرفتن شرايط پرداخت اقساط حق بيمه موتورسواران خبر داد.
محمد كريمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ديه 126ميليون توماني افزود: با توجه به اين كه بسياري از رانندگان موتورسيكلت ها فاقد بيمه نامه هستند از اين رو اعلام كرديم حق بيمه 125هزار توماني را با 20درصد تخفيف و 25درصد بصورت اقساط پرداخت كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا همه شركت هاي بيمه اي اين تخفيف را لحاظ خواهند كرد؟ گفت: بيمه ايران به عنوان طرف قرارداد صندوق خسارات به همه نمايندگان و شعبات خود اين موضوع را ابلاغ كرده و به شركت هاي بيمه اي ديگر هم گفته ايم كه از اين فرصت استفاده كنند. در اين مورد با بيمه ايران تفاهم نامه هم منعقد شده، اما اين بيمه اعلام كرده كه بيش از 30درصد افراد به آنها مراجعه نكرده اند. به گفته مديرعامل بيمه دي، اين شركت، اين تخفيف و پرداخت اقساط را لحاظ نمي كند. مراجعه به شعب بيمه رازي نيز تاييد مي كند كه شعب آن بيمه هم تسهيلات مورد اشاره رئيس كل بيمه مركزي را اعمال نمي كنند.

 معاون بودجه رياست جمهوري: ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان فعلاً معلوم نيست

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از كسري 4 هزار ميليارد توماني اعتبار حقوق و دستمزد كارمندان در سال جاري خبر داد.
رحيم ممبيني در گفتگو با مهر گفت: در چارچوب اعتبارات مصوب در بودجه 91، پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان توسط دو معاونت «برنامه ريزي و نظارت راهبردي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» رياست جمهوري تهيه و براي تصويب به دولت ارسال مي شود.
وي افزود: البته مابه التفاوت افزايش حقوق كارمندان از ابتداي امسال محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد، ضمن اينكه ضريب افزايش حقوق بايد در دولت تصويب شود تا بتوانيم آن را اعمال كنيم.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشنهاد اعتباري دولت براي افزايش حقوق كارمندان در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اظهار داشت: دولت براساس فصل يك و شش بودجه (فصل پرداخت كارمندان مانند حقوق و دستمزد) به 65 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داشت كه 61 هزار ميليارد تومان آن در مجلس به تصويب رسيد.
وي با بيان اينكه ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان در سال جاري فعلاً معلوم نيست، تصريح كرد: پس از محاسبات جديد اين افزايش مشخص خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ر يزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيش از اين گفته بود: پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال 91 افزايش حقوق كارمندان تا 15 درصد است.

 تجهيز 27 هزار هكتار از اراضي كشاورزي عشاير به سيستم آبياري

امسال حدود 27 هزار هكتار از اراضي كشاورزي عشاير از قبيل مرتع و ديم به سيستم آبياري مجهز مي شود.
ميرولي صفرزاده معاون سازمان امور عشايري وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با ايرنا افزود: اجراي طرح هاي آبياري نوين در اراضي كشاورزي ايلات و عشاير باعث افزايش توليد كشاورزي و باغي و در نهايت افزايش درآمد اين قشر مي شود.
وي اظهار داشت: در راستاي حمايت دولت از ايلات و عشاير، سال گذشته اعتبارات خوبي به بخش تجهيز اراضي كشاورزي و سيستم هاي آبياري اختصاص يافت كه بخش عمده اي از اين پروژه ها به اتمام رسيده است.
وي ادامه داد: هم-اكنون عشاير حدود 770 هزار هكتار از اراضي كشاورزي را در اختيار دارند كه 5/4 درصد كل اراضي كشاورزي را به خود اختصاص مي دهد.
معاون سازمان امور عشايري خاطرنشان كرد: ايلات و عشاير كشور از لحاظ توليدات باغي و زراعي در كانون هاي اسكان موفقيت هايي را كسب كرده اند و هم اكنون توليدات كشاورزي آنان از توليدات دامي پيشي گرفته است.
صفرزاده به جايگاه ويژه توليدات عشايري اشاره كرد و افزود: هم اكنون 28 درصد دام سبك و 4 درصد دام سنگين كشور در اختيار عشاير قرار دارد كه حدود 20درصد توليدات دامي كشور را توليد مي كنند.
وي تأكيد كرد: جمعيت عشايري كشور از ظرفيت هاي بالقوه برخوردار است و بيش از ظرفيت واقعي خود توليد مي كنند بنابراين عشاير بايد بيشتر مورد توجه دولت و مسئولان قرار گيرند.
وي افزود: با توجه به مشكلات ايلات و عشاير، پيش بيني مي شود تا پايان برنامه پنجم توسعه 20درصد توليدات جامعه عشايري افزايش يابد.
اين مقام مسئول به فعاليت هاي جامعه عشايري در سال گذشته اشاره كرد و گفت: با توجه به افزايش فعاليت ها، سهم 4 درصدي جامعه عشايري در سال گذشته به 8 درصد ارتقاء يافت، بنابراين پيش بيني مي شود امسال نيز توليدات دامي و زراعي جامعه عشايري حدود 8 درصد افزايش يابد.
وي در بحث ساماندهي جامعه عشاير نيز اظهار داشت: برنامه هايي براي تنوع بخشي توليدات جامعه عشايري كشور در نظر گرفته شده كه بخش عمده آن به تنوع توليدات دامي وابسته است كه در كنار آن توسعه صنايع دستي، ايجاد گلخانه ها، توليد گياهان دارويي و زنبورداري در مناطق عشايري در دستور كار اين سازمان قرار دارد.

 تامين ارز واردات مواد اوليه از منابع صندوق توسعه ملي

مديرعامل صندوق توسعه ملي از تأمين ارز مورد نياز توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه از منابع اين صندوق خبر داد.
رحيم قرباني در گفت وگو با مهر در مورد تامين ارز مورد نياز واردكنندگان از محل منابع صندوق توسعه ملي گفت: نيازهاي ارزي توليدكنندگان به منظور واردات مواد اوليه البته به ميزان مصرف آنها از طريق منابع ارزي صندوق توسعه ملي قابل تامين است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي با اعلام اينكه تاكنون منابعي در اين زمينه به توليدكنندگان اختصاص يافته و هيچ محدوديتي از ا ين نظر وجود ندارد، افزود: 10درصد از قراردادهاي عامليت به واردكنندگان اختصاص يافته است.
وي گفت: در دل اين 10درصد منابع اختصاص يافته، واردات مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان هم جاي مي گيرد.
قرباني عنوان كرد: براي سرمايه گذاران در بخش توليد چه كساني كه پيش از اين سرمايه گذاري كرده اند و چه افرادي كه پس از اين سرمايه گذاري خواهند كرد، امسال براي افزايش ظرفيت توليد ملي منابعي از صندوق اختصاص مي يابد.
قرباني گفت: براي اينكه سازمان سرمايه گذاري خارجي در مأموريت خود براي جذب سرمايه گذاران خارجي موفق عمل كند، اعلام كرده ايم كه 20درصد از منابع صندوق را به اين امر اختصاص مي دهيم، به عبارت ديگر تأمين ارز مورد نياز جذب سرمايه گذاري خارجي از محل صندوق نيز امكان پذير است.

 معاون بانك مركزي: نيروي انتظامي از فعاليت صرافي هاي غيرمجاز جلوگيري مي كند

معاون نظارتي بانك مركزي از مكاتبه اين بانك با نيروي انتظامي براي جلوگيري از فعاليت دلالان غيرمجاز ارز خبر داد.
ابراهيم درويشي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: فهرست صرافي هاي غيرمجاز براي مسئولان نيروي انتظامي ارسال شده است و اين نيرو از فعاليت صرافي هاي مذكور جلوگيري خواهد كرد.
وي با بيان آن كه بانك مركزي به 620 صرافي براي فعاليت در كشور مجوز ارائه كرده است، گفت: اين صرافي ها موظف هستند تمام خريد و فروش ها را در سيستم سنا (بانك مركزي) ثبت كنند.
وي ادامه داد: صرافي هاي مجاز تنها امكان خريد و فروش ارز را از طريق سامانه سنا دارند و مخاطرات خريد ارز خارج از بانك و صرافي هاي مجاز ارز با خود افراد است.
درويشي با بيان آن كه صرافاني كه تاكنون از بانك مركزي درخواست مجوز كرده اند موفق به دريافت آن شده اند، گفت: بايد در نظر گرفت كه ظرفيت ارائه مجوز براي فعاليت صرافي ها محدود است و اين مجوزها متناسب با وضعيت، قطب اقتصادي و گردشگري صادر مي شود.
وي ادامه داد: 620 صرافي كه تاكنون موفق به دريافت مجوز شده اند، سراسر كشور را پوشش مي دهند، اما اگر در بررسي ها مشخص شود كه نياز به ارائه مجوز جديد است، بانك مركزي اقدامات لازم را خواهد كرد.
معاون نظارتي بانك مركزي با اعلام اين كه كانون تشكيل شده در بانك ها با نظر بانك مركزي به صورت روزانه نرخي را براي ارز مازاد بر احتياجات روزمره مردم تعيين مي كند، گفت: با صرافي هاي متخلف برخورد مي كنيم.

 وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد
تبديل ايران به قطب بزرگ فولادسازي خاورميانه

وزير صنعت، معدن و تجارت از تبديل ايران به قطب بزرگ فولادسازي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سخن گفت.
مهدي غضنفري با اعلام توليد سالانه بيش از 14 ميليون تن فولاد در كشور از سرمايه گذاري 20 ميليون تن ظرفيت توليد كنسانتره و گندله كه مواد خام فولادسازي است، در استان خراسان رضوي خبر داد و اعلام كرد كه اين استان به يكي از قطب هاي توليد فولاد كشور تبديل خواهد شد.
وي درباره افزايش ظرفيت توليد كنسانتره آهن در كشور گفت: در خصوص فولاد و محصولات فولادي و توليد كنسانتره آهن اقدامات خوبي انجام پذيرفته است و هم اكنون 20 ميليو تن ظرفيت توليد و توان بيش از 14 ميليو تن توليد فولاد در سال داريم و 20 ميليون تن ظرفيت توليد كنسانتره و گندله كه مواد خام فولادسازي است در استان خراسان رضوي سرمايه گذاري مي شود و در اين ارتباط شركت هاي سرمايه گذاري از طرف بانك ملي ايران و فولادسازان بزرگ كشور مشاركت مي نمايند و با بهره برداري از آن يكي از گلوگاه هاي توسعه كارخانجات فولادسازي كشور كه تأمين خوراك كارخانجات است برطرف مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام افتتاح 2 ميليون تن ظرفيت توليد كنسانتره سنگ آهن با حضور رئيس جمهور در استان خراسان رضوي با ابراز اميدواري از بهره برداري به موقع آن اظهار داشت: با تحقق اين طرح ها در تأمين مواد اوليه كارخانه هاي فولادسازي مشكل نخواهيم داشت و در خاورميانه و شمال خليج فارس به فولادساز نخست و بزرگ منطقه تبديل مي شويم.
وي از تعامل نزديك دولت و كميسيون تلفيق مجلس و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقدير كرد و افزود: خوشبختانه مجلس با تخصيص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي در اختيار توليدكنندگان موافقت كرد كه اين موضوع به سرمايه در گردش واحدهايي كه مي توانند با ظرفيت بالا كار كنند و قيمت تمام شده خود را كاهش دهند، كمك مؤثري مي كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام كرد: مجلس شوراي اسلامي بنا به درخواست دولت با آزاد شدن 3 درصد از سپرده هاي بانك هاي تخصصي مثل بانك صنعت و معدن و كشاورزي نزد بانك مركزي براي آنها موافقت كرد، تا اين دو بانك بتوانند تسهيلات بيشتري را به توليدكنندگان اعطاء كنند كه اين مصوبه نيز گام بسيار خوبي در بودجه امسال به شمار مي آيد.
غضنفري ادامه داد: براساس مصوبه ديگر مجلس، بانك مركزي قادر شد تا نزد بانك هاي داخلي و خارجي 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري كند و در حقيقت براي واردات مواد اوليه نوعي ريفاينانس ايجاد كند و به اين معنا كه مشكل تأمين مواد اوليه كارخانجات تسهيل مي شود و واحدهاي توليدي مي توانند با ظرفيت بالا كار كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ايران در نظر دارد قدرت نخست منطقه و كشور مهم در جهان باشد گفت: در حال حاضر ما رتبه دوم خاورميانه و شمال آفريقا را در توليد ناخالص داخلي از آن خود كرده ايم.
وي به استناد آمارهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در مورد ايران و اينكه كشورمان در ميان 187 كشور رتبه هفدهم را دارد گفت: جمهوري اسلامي ايران از نظر تنوع مواد معدني يكي از 10 كشور برتر جهان است و علاوه بر منابع نفت و گاز، بسياري از منابع كشور ما قابل حصول و صادرات است.
وزير صنعت، معدن و تجارت، رتبه 13 ايران در خودروسازي، رتبه 17 ايران در فولاد، رتبه 23 ايران در صادرات، رتبه 10 در توليد مس، رتبه 5 در كاشي و سراميك و رتبه 30 در صادرات مواد غذايي و رتبه 40 در محصولات دانش بنيان را در جهان يادآور شد و گفت: اين آمار رسمي نشان مي دهد كه كشورمان از جايگاه خوبي در جهان برخوردار است.

 چهره ماندگار صنعت نساجي: تعامل بين كارآفرين و دولت در ايران وجود ندارد

بين كارآفرين و دولت در ايران تعامل وجود ندارد. همزمان با كشف نفت، صنعت نيز در ايران زمين خورد.
مهندس احمد امامي از چهره هاي ماندگار صنعت نساجي در نخستين گردهمايي فارغ التحصيلان رشته نساجي ضمن بيان مطلب فوق در جمع دانشجويان گفت: اغلب كشورهاي توسعه يافته صنعت خود را از نساجي آغاز كرده اند كه آخرين كشور چين است، 60 سال قبل مردم ايران، ژاپن را فقط با نام چيت آن مي شناختند كه پس از گسترش صنعت نساجي حالا پيشرفت هاي اين كشور در صنايع ديگر را شاهد هستيم.
وي درباره اينكه چرا اين صنعت در ايران توسعه نيافت، گفت: در ايران بين كارآفرين و دولت تعامل وجود ندارد اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر اين تعامل به خوبي برقرار است. دولت به كارآفرين خدمات و امنيت مي دهد و از آنها ماليات مي گيرد. همچنين قوانيني را وضع مي كند كه در توسعه سرمايه گذاري گام بردارند. اما در ايران متاسفانه همزمان با كشف نفت، صنعت زمين خورد ديگر دولت نيازي به كارآفرين و ماليات نداشت و تعامل آن با صاحبان صنعت از هم جدا شد.
وي ادامه داد: بعد از انقلاب مشروطه 60 نماينده از تهران وارد مجلس شدند كه 27 نفر آنان صنعت كاران و پيشه وران بودند اما حالا شاهد هستيم در مجلس فعلي حتي يك نماينده صنعت نيز حضور ندارد تا از حقوق ما دفاع كند.
مهندس عاشوري معاون برنامه ريزي استانداري مركزي نيز در اين همايش گفت: همه مسئولان كشور اعتقاد دارند كه صنعت نساجي بر خلاف صنايع ديگر كه هركدام يك يا دو ويژگي خاص دارند داراي چند ويژگي است. صنايعي مانند نفت، هوافضا و ... نياز به سرمايه بالا دارد، اشتغال زايي در آن كم بوده و با مشكلاتي مانند مسائل امنيتي، سياسي، آلودگي و زيست محيطي همراه است.
وي افزود: در مقابل صنعت نساجي داراي چند ويژگي است كه آن را از ديگر صنايع متمايز مي كند. اين صنعت داراي گردش مالي بسيار زيادي بوده و سالانه 700 ميليارد دلار گردش مالي آن در جهان است، اغلب كشورها به خصوص كشورهاي آسياي جنوب شرقي محوريت توسعه را بر مبناي صنعت نساجي قرار داده اند. كشورهاي چين، بنگلادش و پاكستان اهميت ويژه اي براي اين صنعت قائل هستند. صنعت نساجي در حال توليد، اشتغال و سرمايه در اين كشورها است.
وي به صرف هزينه بالا از سوي دولت براي اشتغال خانگي اشاره كرد و گفت: اغلب طرح هايي كه براي ايجاد صنايع زودبازده و اشتغال خانگي ارائه مي شود در حوزه هاي كشاورزي و نساجي است. اين صنعت در طرح اشتغال خانگي باعث افزايش درآمد خانواده ها و اشتغال زايي شده است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: دولت، قانونگذاران، متخصصان و مجموعه هاي مرتبط بايد در كنار يكديگر كمك كنند تا حد ممكن جلوي واردات گرفته شده و از توليد داخل حمايت كنيم. كيفيت نيز بايد در اين زمينه افزايش يافته و بهره وري در آن درنظر گرفته شود چرا بايد در حاليكه كيفيت صنايع نساجي ايران بهتر از محصولات وارداتي است از توليدات كشورهاي ديگر استفاده كنيم.
به گزارش مهر، در اين گردهمايي كه به همت انجمن نساجي و دانشگاه آزاد اراك برگزار شد ، جمعي از فارغ التحصيلان رشته نساجي از سال 1364 تا 1390 همچنين دانشجويان كنوني اين رشته، اساتيد دانشگاه و جمعي از مسئولين استاني حضور داشتند، از اساتيد گذشته و حال رشته نساجي تقدير شد.

 به رغم تحريم هاي آمريكا سومين پالايشگاه ژاپن قرارداد خريد نفت ايران را تمديد كرد

سومين شركت ژاپني هم در سال جاري قرارداد خريد نفت از ايران را تمديد كرد.
به گزارش فارس به نقل ا ز رويترز، شركت پالايشگاهي ايدميتسو كوسان ژاپن قرارداد ساليانه خود براي خريد نفت ايران را تمديد كرده است. اين شركت سومين شركت ژاپني است كه به رغم تحريم هاي آمريكا قرارداد نفتي خود با ايران را تمديد مي كند.
براساس اين گزارش شركت ايدميتسو كوسان قراردادي براي واردات 7 هزار بشكه در روز نفت از ايران داشته كه اين قرارداد در ماه مارس به پايان رسيده اما مقامات اين شركت به رغم تحريم هاي آمريكا اين قرارداد را براي يك سال ديگر تمديد كرده اند.
در عين حال گفته مي شود ميزان واردات نفت اين شركت ژاپني از ايران در قرارداد جديد كاهش يافته است.
يك سخنگوي اين شركت تمديد قرارداد با ايران را مورد تاييد قرار داد اما از تاييد اين كه آيا واردات نفت از ايران كاهش يافته يا نه خودداري كرد. نفت ايران حدود يك تا دو درصد نياز اين شركت را تامين مي كند.
براساس اين گزارش دو شركت شوا شل و كوسمو اويل كه بزرگترين خريداران ژاپني نفت ايران هستند نيز قراردادهاي نفتي خود با ايران را تمديد كرده اند.
انتقاد از حكم دادگاه آمريكا
در همين حال وزير اقتصاد ژاپن از حكم دادگاهي در آمريكا براي انسداد اموال ايران در ژاپن انتقاد كرد.
به گزارش وال استريت ژورنال، وزير اقتصاد ژاپن روز جمعه اين موضوع كه اگر يك دادگاه آمريكايي حكم به مسدود كردن دارايي هاي ايرانيان بدهد، اين حكم براي بانك هاي ژاپني نيز لازم الاتباع است را زير سوال برد و گفت «من حكم دادگاه را درك نمي كنم».
وي افزود، توكيو اين موضوع را با مقامات آمريكايي در ميان گذاشته تا اطمينان حاصل كند كه اين حكم واردات نفت خام ژاپن را مختل نخواهد كرد.
به گزارش فارس دادگاه منطقه نيويورك براساس حكمي ايران را به دست داشتن در حادثه بمب گذاري در مقر نظاميان آمريكا در بيروت در سال 1983 متهم كرده و خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان اين حادثه از محل دارايي هاي ايران شده است. ايران اين اتهام را رد كرده است. پيش تر از اين نيز دادگاه هاي آمريكا تحت فشار محافل صهيونيستي احكام مشابهي را صادر كرده اند اما اين كه دادگاه آمريكا يك شركت در خارج از اين كشور را ملزم به اجراي حكم خود مي كند پديده جديدي است كه البته با موازين حقوقي همخواني ندارد.

 توليد يكهزار مگاوات برق با بهره برداري از سد گتوند

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از ورود هزار مگاوات برق جديد توليدي سد گتوند به مدار در پيك مصرف امسال خبر داد.
محمدرضا عطارزاده در گفت وگو با مهر با اشاره به بهره برداري از سد گتوند بعنوان مهمترين طرح سالجاري تاكيد كرد: از اين طريق بر ظرفيت آبي كشور اضافه خواهد شد به نحوي كه ديگر هيچ گونه آبي در سدها پس از استفاده برقآبي بدون استفاده رها نخواهد شد و براي استفاده هاي بعدي از آن برنامه ريزي مي شود.
وي با بيان اينكه با استفاده به موقع از آب سدها پس از توليد برقآبي و به صورت تعاملي براي استفاده هاي بعدي برنامه ريزي مي شود تصريح كرد: از اين طريق يك مخزن آبي خوبي در خدمت مديريت آب خوزستان قرار مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه از طريق بهره برداري از سد گتوند هزار مگاوات برق جديد به حجم شبكه برقي كشور اضافه خواهد شد، افزود: برخي طرح هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه در دست اجرا و برنامه ريزي است.
وي همچنين با بيان اينكه در يك مرحله برنامه ريزان طرح مهر ماندگار طرح هاي فاضلاب را جزو برنامه هاي اولويت دار محسوب نكرده بودند، گفت: تلاش مي كنيم تا برخي از طرح هاي فاضلابي نيز در طرح مهر ماندگار قرار بگيرد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: البته در اين خصوص اگر شرايطي فراهم شود كه بتوانيم منابع طرحها را از محل هاي ديگري تامين كنيم، تلاش ما اين است كه سرمايه گذاري هاي بيشتري نيز در مورد طرح هاي فاضلابي انجام شود.

 افزايش 500 هزار بشكه اي ظرفيت پالايش نفت ايران

معاون وزير نفت از افتتاح و راه اندازي 6 طرح جديد پالايشگاهي نفت خبر داد.
عليرضا ضيغمي در گفتگو با مهر درباره مهمترين اهداف توسعه صنعت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران تا پايان فعاليت دولت دهم، گفت: افزايش ظرفيت پالايش نفت كشور با بهره برداري از6 طرح جديد پالايشگاهي در قالب پروژه هاي مهر ماندگار در اولويت قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه تا پايان فعاليت دولت دهم ظرفيت پالايش نفت ايران حدود 500 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد، تصريح كرد: بر اين اساس پيش بيني مي شود تا پايان نيمه نخست سال آينده طرح هايي همچون طرح توسعه فاز دوم پالايشگاه شازند، لاوان، افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت پالايشگاه تهران، تبريز، اصفهان و طرح بنزين سازي بندرعباس و فاز سوم طرح توسعه پالايشگاه آبادان در مدار بهره برداري قرار بگيرند.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با يادآوري اينكه ظرفيت پالايش نفت ايران تا ابتداي فعاليت نهم حدود يك ميليون و59 هزار بشكه در روز بوده است، اظهار داشت: هم اكنون ظرفيت پالايش نفت به يك ميليون و 650 هزار بشكه رسيده و تا سال آينده از مرز 7/1ميليون بشكه در روز عبور مي كند.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت همچنين با يادآوري اينكه تا افق چشم انداز ظرفيت پالايش نفت به 38/2ميليون بشكه در روز ارتقا مي يابد، بيان كرد: همزمان با افزايش ظرفيت پالايشگاهي نياز به زيرساخت هايي همچون خطوط انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي هم وجود دارد.
به گفته وي مقرر شده در اين بخش وسعت خطوط لوله كشور از 3 هزار و700 كيلومتر فعلي به 5 هزار و300 كيلومتر و در بخش خطوط لوله انتقال فرآورده اي از 8 هزار و500 كيلومتر فعلي به حدود 11هزار كيلومتر افزايش يابد.
ضيغمي، ادامه داد: يكي ديگر از زيرساخت ها براي تحقق اهداف صنعت پالايش و پخش نفتي كشور موضوع ايجاد ظرفيت هاي كافي ذخيره سازي است كه هم اكنون حدود 5/11ميليارد ليتر مخزن ذخيره سازي داريم كه برنامه ريزي شده به 5/14ميليارد ليتر افزايش پيدا كند.

 با پرداخت 10 درصد منابع مالي گشايش ال سي ريالي امكان پذير شد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره تامين منابع مالي مورد نياز براي گشايش اعتبار گفت: مجلس تصويب كرد كه گشايش ال.سي براي توليدكنندگان تنها با پرداخت 10 درصد از منابع مالي امكان پذير باشد و 90 درصد مابقي نيز بعد از تحويل كالا پرداخت شود.
ارسلان فتحي پور در حاشيه نوزدهمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده، از اختصاص 10هزارميليارد تومان يارانه و كمك بلاعوض به بخش توليد خبر داد و گفت: 3هزار و 500 ميليارد تومان نيز از سوي بانك مركزي در اختيار بانك هاي عامل قرار مي گيرد تا به توليدكنندگان كمك كند.
وي افزود: كمك 3هزار و500 ميليارد توماني براي تامين سرمايه در گردش و منابع اعتباري لازم براي صنايع جهت به روز كردن فن آوري هايشان در اختيار آنها قرار مي گيرد.
فتحي پور همچنين اعلام كرد: براساس مصوبه مجلس بدهي بدهكاران بخش توليد به مدت 5 سال تقسيط مي شود و جرايم آنها نيز از سرفصل معوقات خارج مي شود تا آنها بتوانند از تسهيلات سرمايه در گردش استفاده كنند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14