(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


سه شنبه 30  آبان  1391 - شماره 20362

موج كاهش قيمت ارز با افزايش صادرات نفت
قاسمي:
صادرات نفت ايران روزانه افزايش مي يابد
كوتاه اقتصادي
انتقاد رئيس هيات عامل ايدرو از عملكرد مسئولان كشور
قيمت ارز و سكه همچنان رو به كاهش
دولت تصويب كرد
تكليف وزارت جهاد كشاورزي در تعيين قيمت تضميني توليدات
اتصال 5 نيروگاه، 4 هزار واحد صنعتي 20 شهر و 1500روستا به شبكه گاز
معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد
احداث 60 بندر چند منظوره در كشور
بهمني: قيمت سكه حبابي شود پيش فروش مي كنيم
سود بازرگاني واردات دارو صفر شد
رئيس كل گمرك ايران اعلام كرد
دلايل كاهش 50 درصدي تعرفه واردات
دبير انجمن: نياز به واردات برنج نداريم


موج كاهش قيمت ارز با افزايش صادرات نفت

يك استاد اقتصاد ايران پيش بيني كرد، موج سوم سقوط قيمت ارز در راه است.
محمدحسين اديب عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به هنگام افزايش نرخ دلار به 3700 تومان در مصاحبه با فارس پيش بيني كرد نرخ ارز به شدت كاهش مي يابد، در فاصله يك هفته نرخ ارز به 3200 تومان كاهش يافت.در مصاحبه دوم، اديب بر كاهش بيشتر نرخ تأكيد كرد و اكنون نرخ ارز به كمتر از 2850 تومان كاهش يافته است. در دو مرحله پيش بيني اين استاد دانشگاه با واقعيت انطباق داشته است در مصاحبه جديد اديب از موج سوم سقوط ارز سخن گفت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه شما در مصاحبه قبلي بيان كرديد تحريم عليه ايران تاكنون بيش از 4 ماه طول عمر نداشته است، هنوز بر اين باور تأكيد داريد؟ گفت: بله، طبق آمار آژانس بين المللي انرژي صادرات نفت ايران 500 هزار بشكه افزايش يافته است و اين به منزله آن است كه تحريم نفتي ايران به ميزان 70 درصد كاهش يافته است.
اديب در ادامه اظهار داشت: افزايش نرخ ارز به دو عامل بستگي داشت. نقدينگي مازاد و كاهش صادرات نفت و اكنون با افزايش صادرات نفت، عامل اصلي التهاب در بازار ارز كمرنگ شده است.
وي افزود: موج سوم كاهش نرخ ارز در پيش است. فاصله بين نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ در اتاق مبادله ارزي رو به كاهش ارزيابي مي شود. اتاق مبادله ارزي مي رود تا ابتكار عمل در محيط اقتصاد كلان را بدست گيرد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه همه كساني كه به انتظار نوسان گيري از نرخ ارز وارد معاملات سوداگرانه ارزي شده اند با زيان بازار را ترك مي كنند افزود: البته ممكن است سوداگران ارزي كه به انگيزه سود سرشار وارد بازار ارز شده اند دچار وحشت شده و سقوط آرام ارز را به سقوط تند و هيجاني تبديل كنند كه البته كوتاه مدت است و مجدداً افزايش مي يابد. اما سقوط نرخ ارز تا بدست گرفتن كامل ابتكار عمل بوسيله اتاق مبادله ارزي ادامه خواهد داشت. بازار دارد احساس مي كند اتاق مبادله ارزي مقتدرانه عمل مي كند. در عين حال لحن كلام مسئولان اتاق مبادله ارزي به اقتصاد آرامش مي دهد. البته حركت نرخ ارز همواره سينوسي است و بازار نسبت به دامنه تغييرات بيروني عكس العمل نشان مي دهد اما معدل و روند نرخ ارز تا اطلاع ثانوي ضمن اينكه ممكن است مقطعي، افزايشي هم باشد در مجموع روند كاهشي است.
اديب در خصوص پيش بيني نرخ تورم هم گفت: زماني كه نرخ ارز براساس واكنش مصرف كننده نهايي تعيين شود، تورم در ايران از حالت التهابي موجود فروكش مي كند. تا يك ماه قبل نرخ ارز را سپرده گذاران بانكي تعيين مي كردند كه با تبديل به سپرده به ارز تعيين كننده تعادل هاي قيمتي بودند اما اكنون نرخ ارز را واكنش مصرف كننده نهايي تعيين مي كند و اين بر نرخ ارز تأثير دارد. طي سه ماه آينده روند تورم برگرفته از آهنگ جديد غالب در اقتصاد كاهشي و رو به نزول خواهد بود.
وي در ادامه اظهار داشت: در حالي كه تورم 24 قلم كالا و خدمات منتخب 109درصد افزايش داشته است حقوق فقط 19درصد افزايش داشته است كه به معناي آن است كه قدرت خريد جامعه 43درصد كاهش يافته است.
اديب افزود: كليه بخش هايي كه مشمول كاهش قدرت خريد مردم اند در حوزه توليد، واردات، توزيع و تأمين منابع، طي سه ماه آينده مجبور به تعديل نيرو هستند. در غير اين صورت به زيان دهي مي رسند، آثار نهايي ناشي از نرخ جديد دلار، پس از تخليه آثار افزايش نرخ ارز بر اين بخش ها، شفاف مي شود. نتيجه كاهش بيشتر قدرت خريد و در مرحله بعد كاهش تقاضا براي دلار است. قدرت خريد دولت 70 درصد، توان وام دهي بانكها 39درصد و قدرت خريد مردم 43درصد در آبان 1391نسبت به اسفند 1389كاهش يافته است.
اين اقتصاددان علت اصلي التهاب بازار ارز و اكنون التهاب بازار مسكن را نقدينگي مازاد دانست و گفت: البته اين مطلب استعداد بد فهميده شدن دارد. توليد با كمبود مزمن نقدينگي مواجه است، اما جز در بخش توليد مسكن، نقدينگي تمايلي به ورود به بخش توليد ندارد و نقدينگي موجود اگر به سمت توليد هدايت نشود، حجم آن به نحو غيرلازمي بيش از نياز بازار است. لذا اين نقدينگي به هر سمتي حركت كند آن بخش را دچار التهاب مي كند تاكنون نقدينگي مازاد سه مسير را طي كرده است.
اول اينكه، بانكها سالهاست با پرداخت سود به سپرده ها بيشتر از بازده اقتصادي، مانع خروج سپرده ها از بانكها شدند و رقابت كوري در اين حوزه بين بانكهاي دولتي از يكسو و بانكهاي خصوصي و مؤسسات مالي از سوي ديگر شد اين مسابقه با افزايش قدرت خودافزائي سپرده، به رشد بيشتر نقدينگي انجاميده است.
دوم اينكه، از ارديبهشت 1390 تا مهر 1391 نقدينگي به سمت ارز و مسكن حركت كرد و به انفجار قيمت ارز و مسكن انجاميد، در مقطعي در زمستان 1390بانك مركزي كوشيد با انتشار اوراق مشاركت حركت نقدينگي را مديريت كند اما انتشار اوراق مشاركت، بيشتر از يك مسكن كوتاه مدت عمل نكرد و حجم نقدينگي مازاد بزرگتر از آن بود كه با اوراق مشاركت قابل مديريت باشد، در عين حال حركت نقدينگي به سمت ارز و مسكن همزمان و تواماً نبوده است در مقاطعي كه نرخ ارز تثبيت مي شد نقدينگي به سمت مسكن حركت كرد (در فاصله بهمن 1390 تا خرداد 1391 و مجددا پس از آغاز سقوط قيمت ارز از اوايل آبان 1391)، در مقاطعي كه حركت نقدينگي به سمت ارز پر شتاب بود بازار مسكن از نفس مي افتاد، حركت ارز و مسكن در اين فاصله به صورت دو امدادي بود.
سوم اينكه، افزايش قيمت ارز از اسفند 1389 تاكنون در بخش مسكن 130درصد و در ارز 174درصد بوده است.
چهارم اينكه، نقدينگي مازاد با گران نمايي در بخش ارز و پس از رساندن نرخ ارز به 3700 تومان از اين بخش خارج شده و تمام قد وارد بخش مسكن شده است طي يك ماه آينده پس از ايجاد حباب در بخش مسكن، نقدينگي مازاد از بخش مسكن نيز خارج مي شود و با خروج از بخش مسكن، حباب مسكن مي تركد و در اين بخش ركود ايجاد مي شود.
پنجم اينكه، نقدينگي مازاد با خروج از بخش ارز و مسكن طي يك ماه آينده، مجدداً به بانكها بازمي گردد و آرامش به بازار بازمي گردد.
اديب در پايان گفت: اصلاحات اقتصادي براي ايجاد تعادل در اقتصاد طي 10 تا 20 سال جواب مي دهد و حركت هاي يك تا دو ساله براي ايجاد تعادل، نتايجي بيش از اين در برندارد، نقدينگي بايد فراتر از افق را بيند.
اكنون اقتصاد در جاده ولخرجي نيست و اين دستاورد كمي نيست. در گذشته در اقتصاد، قدرت از بالا به پائين بود و اكنون قدرت از پائين به بالاست و اين سطح بالاتري از توسعه اجتماعي است.
 


قاسمي:

صادرات نفت ايران روزانه افزايش مي يابد

وزير نفت با اشاره به افزايش روز به روز صادرات نفت ايران نسبت به روزهاي اول تحريم، گفت: با تشكيل صندوق حمايت از سازندگان تجهيزات داخلي صنعت نفت مشكلات مالي آنها برطرف مي شود.
رستم قاسمي در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعيت عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني گفت: هرچه به روزهاي سرد نزديك مي شويم، قطعا تقاضا براي نفت افزايش مي يابد كه اين امر مي تواند در قيمت نفت نيز مؤثر باشد.
وزير نفت ادامه داد: هم اكنون قيمت هر بشكه نفت اوپك بيش از 100دلار است كه اين قيمت مطلوب ما و ديگر كشورهاي عضو اوپك است، ولي اميدواريم اين قيمت در روزهاي آتي نيز افزايش يابد.
قاسمي با اشاره به وضعيت صادرات نفت ايران تصريح كرد: در روزهاي اول تحريم فروش نفت ايران كاهش يافت، اما هرچه زمان مي گذرد وضعيت صادرات نفت بهبود پيدا مي كند و هم اكنون نيز سعي مي كنيم صادرات نفت را افزايش دهيم.
وي همچنين با اشاره به پيشنهاد تشكيل صندوق حمايت از سازندگان تجهيزات صنعت نفت گفت: يكي از اولويت هاي وزارت نفت حمايت همه جانبه از سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت و گاز است كه با تشكيل اين صندوق و حمايت مالي از سازندگان تجهيزات نفتي هم چرخ صنعت نفت مي چرخد و هم آنكه سازندگان تجهيزات مورد نياز صنعت ديگر مشكلات مالي نخواهند داشت.
رونق قاچاق سوخت
وزير نفت گفت: به دليل اختلاف بسيار زياد نرخ فرآورده در داخل كشور نسبت به كشورهاي همسايه پديده قاچاق سوخت رونق گرفته است.
قاسمي در بازديد اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از پارس جنوبي اظهار داشت: صنعت نفت و گاز كشور در سال جاري با وجود تحريم دشمنان در مسير رشد و پيشرفت حركت كرده و شاهد موفقيت هاي ارزشمندي هستيم.
وي افزود: در روزها و ماه هاي ابتديي تحريم ها، فشارهاي بسيار زيادي را در بحث صادرات متحمل شديم كه البته هم اكنون در وضعيت خوبي به سر مي بريم و با همت متخصصان داخلي و تلاش دسته جمعي اين وضعيت بهتر نيز مي شود.
وزير نفت از رونق گرفتن قاچاق سوخت در كشور خبر داد و افزود: با تلاش انجام گرفته قاچاق سوخت به صفر رسيده بود و از وضعيت خوبي برخوردار بوديم كه در شرايط كنوني و به دليل اختلاف بسيار زياد نرخ فرآورده در داخل كشور نسبت به كشورهاي همسايه پديده قاچاق سوخت دوباره رونق گرفته است.
قاسمي افزود: مصرف بنزين و گازوئيل كشور به صورت كاذب در چند ماه گذشته بسيار زياد شده كه با توجه به تحريم در حال برنامه ريزي براي جلوگيري از قاچاق سوخت هستيم.
 


كوتاه اقتصادي

¤قائم مقام ستاد مديريت مصرف سوخت با اشاره به ثابت ماندن سهميه بنزين در آذر ماه همانند ماه هاي گذشته گفت: اين سهميه امشب ساعت 24 در كارت هاي سوخت شارژ مي شود.عبدالله جلالي گفت: براساس تصميم گيري در ستاد مديريت مصرف سوخت سهميه آذر ماه نيز همانند آبان ماه بدون تغيير در نظر گرفته شده است.
¤مديرعامل همراه اول گفت: همراه اول به دليل تحقق 50 درصدي سود پيش بيني شده تا پايان سال بورسي مي شود.وحيد صدوقي با اشاره به بي تاثيري رشد قيمت دلار بر افزايش هزينه و كاهش سودآوري اين شركت، گفت: با توجه به درآمد شش هزار ميليارد توماني همراه اول در سال جاري و تحقق 50 درصد سود پيش بيني شده در شش ماهه، جايي براي نگراني سهامداران وجود ندارد.مديرعامل همراه اول گفت: رشد 2 برابري قيمت ارز هزينه هاي همراه اول را افزايش نداده است.
¤نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: پيشنهاد اين اتاق، مسكوت ماندن لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم دستكم به مدت شش ماه است. پدرام سلطاني در نشست مشترك اعضاي اتاق ايران با كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، افزود: اين لايحه در تناقض آشكار با طرح حمايت از توليد ملي است. وي با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در مجلس گفت: پرسش ما از نمايندگان مجلس اين است كه آيا شرايط فعلي، زمان مناسبي براي اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است.
¤تعداد مشتريان استفاده كننده از خدمات سيستم همراه بانك صادرات ايران نسبت به مقطع زماني مشابه در سال 90، 69 درصد رشد نشان مي دهد و تعداد استفاده كنندگان از اين سامانه از مرز 921 هزار مشتري گذشت.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك در راستاي ارائه خدمات مطلوب و كاهش حضور مشتريان در شعب و افزايش سطح دسترس آنها به خدمات بانكي از طريق ابزارهاي الكترونيكي، ارائه خدمات از طريق همراه بانك را از سال 1387 آغاز نمود و تا پايان اسفند ماه سال گذشته، بيش از 700 هزار نفر از مشتريان ضمن پيوستن به اين سامانه، هر ماه به طور متوسط 8 ميليون تراكنش را از طريق آن انجام دادند. آمارها طي 7 ماه اول سال 91، نشان دهنده رشد 31 درصدي تعداد كاربران بوده و تا پايان مهر ماه سال جاري حدود 221 هزار مشتري به استفاده كنندگان از اين سامانه پيوسته و در مجموع كاربران آن به 921 هزار مشتري بالغ و همچنين تعداد تراكنش هايي كه از طريق اين سامانه در مهر ماه سال جاري انجام شده اند حدود 8 ميليون تراكنش افزايش يافت.
¤سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اعلام كرد: طي سال گذشته بخش خصوصي موفق شد افزون بر 196 ميليارد ريال از تسهيلات بانكي به واسطه اين سازمان برخوردار شود كه بيش از 40 درصد رقم درخواستي بود.سال 1390 ايميدرو تعداد 239 درخواست دريافت تسهيلات مالي بخش خصوصي و تعاوني را مورد تصويب قرار داد كه بيش از 473 ميليارد و 600 ميليون ريال بود.
¤با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 4450 الي 4457، 6510، 6511، 6514، 6515، 6517 و 6519 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلاف مي شود.
 


انتقاد رئيس هيات عامل ايدرو از عملكرد مسئولان كشور

رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) گفت: در حالي كه كشورهاي غربي به دنبال تضعيف ساير كشورها هستند نبايد زمينه وابستگي به غرب را فراهم كرد.
غلامرضا شافعي ديروز در هشتمين همايش توسعه منابع انساني، گفت: اگر گشايشي در امور كشور صورت نمي گيرد، به دليل مشكلاتي است كه در عملكرد ما مسئولان و مديران كشوري وجود دارد.
وي بر پاسخگو بودن مديران و لزوم صداقت آنان تاكيد كرد و گفت: مسئولان نبايد حرفي بزنند كه به آن عمل نشود و از سوي ديگر در حالي كه كشورهاي غربي به دنبال تضعيف ساير كشورها هستند، نبايد با عملكرد نامناسب زمينه وابستگي به آنها را فراهم كرد.وي گفت: هدف اصلي دشمان اين است كه كشورهايي كه مي توانند رقيب آنها باشند را از نظر فناوري تضعيف كنند كه يكي از راه هاي تحقق اين هدف دشمنان، عدم عرضه برخي فناوري ها و كالاها به كشورهاي رقيب مي باشد.
شافعي با بيان اينكه علم و آموزش پذيري در همه انسان ها نهاده شده است گفت: بايد با رعايت تقوا و كسب علم و دانش و مجهز شدن به علوم و فناوري روز، وابستگي به دشمنان را كاهش داد.
وي گفت: طي چند ماه گذشته كارخانجات لبني مدعي افزايش قيمت شير بودند كه دولت هم با افزايش قيمت آنان موافقت نمي كرد كه اين امر باعث شد تا عده اي از توليدكنندگان به كم فروشي روي آوردند كه اين كم فروشي نه تنها در اين بخش بلكه در ساير حوزه ها مانند عملكرد مديران نيز ديده مي شود.
وي تاكيد كرد: مجموع اين عوامل باعث عدم موفقيت در انجام امور كشور مي شود.وي با ذكر مثالي در اين زمينه به موضوع محيط زيست و توسعه صنعت خودرو در كشور اشاره و بيان كرد: اگر توليدات ما استانداردهاي لازم را كسب نكند و اگر باعث آلودگي شود نتايج آن گريبانگير همه ما خواهد شد و از اين امر گريزي نيست.
رئيس هيات عامل ايدرو افزود: درخواست من از شركت كنندگان در هشتمين همايش توسعه منابع انساني اين است كه به مباحثي بپردازند كه بتوان به وسيله آن منابع انساني را توسعه داد و روش هاي عملياتي آن را در پايان همايش، استخراج كرد.
بنابراين گزارش: ابراهيم عزيزي معاون رئيس جمهور نيز در اين همايش با بيان اينكه آموزش منابع انساني بايد متناسب با نيازهاي بازار كار و ارتقاي توان كارآفريني باشد، افزود: به همين منظور شاخص هاي توسعه منابع انساني هم بايد قابل اندازه گيري باشد و به دنبال آن ساختار اداري كشور برپايه اخلاق نظم لازم را پيدا كرده و در نهايت زمينه اجراي عدالت را فراهم كند.همچنين مسعود موحدي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور فضاي كسب و كار نيز در اين همايش گفت: رويكرد بهره وري بايد با محوريت استفاده بهينه از سرمايه ها و به ويژه منابع انساني باشد تا براساس آن، زمينه رقابت پذيري و ارتقاي سطح كيفي در بخش هاي توليد و خدمات فراهم شود.
وي با بيان اينكه افزايش بهره وري كل عوامل توليد يك ضرورت اجتناب ناپذير محسوب مي شود، افزود: ارتقاي فرهنگ بهره وري، كاهش قيمت تمام شده و استفاده از تكنولوژي هاي جديد مهمترين عوامل موثر در رقابت پذيري بنگاهها محسوب مي شود و با تكيه بر تعالي منابع انساني مي توان اين اهداف را محقق كرد و در بازارهاي منطقه اي و جهاني حضور يافت.موحدي تصريح كرد: در حال حاضر 63 كشور توسعه نيافته تنها 5 درصد، 100 كشور در حال توسعه 16 درصد و 29 كشور توسعه يافته و صنعتي 79 درصد از ثروت هاي جهاني را ايجاد مي كنند و اين موضوع نشان مي دهد كه اصلي ترين عامل افزايش ثروت كشورها تمركز بر نيروهاي انساني است.
وي گفت: در كشورهاي توسعه نيافته سهم منابع انساني در ايجاد ثروت 26 درصد و منابع طبيعي44 درصد، در كشورهاي در حال توسعه منابع انساني 56 درصد و منابع طبيعي 28 درصد و در كشورهاي توسعه يافته منابع انساني 67 درصد و منابع طبيعي 17 درصد برآورد مي شود.
موحدي با بيان اينكه لزوم پيشرفت اقتصادي تقويت فرهنگ بهره وري به ويژه در حوزه منابع انساني است، خاطرنشان كرد: اين آمار يادآوري مي كند كه سرمايه انساني نقش بسزايي در توسعه كشورها دارد و به افزايش كارآمدي بنگاه هاي اقتصادي كمك مي كند.
 


قيمت ارز و سكه همچنان رو به كاهش

قيمت سكه و ارز طي 3 روز هفته جاري با كاهش قيمت روبرو بوده است.
به گزارش خبرنگار كيهان از بازار غيررسمي سكه و ارز، ديروز هر دلار آمريكا با 60 تومان كاهش نسبت به روز يكشنبه 2هزار و 800 تومان عرضه شد.ساير ارزها از قبيل يورو و پوند نيز با 100 و 150 تومان كاهش به ترتيب 3هزار و 650 و 4هزار و 600 تومان معامله مي شدند.
بنابراين گزارش: ديروز سكه هاي طرح قديم و جديد با قيمت يك ميليون و 120 هزار تومان فروخته مي شدند كه نسبت به روز يكشنبه هر دوي آنها 10هزار تومان كاهش قيمت داشتند.
ديروز همچنين هر قطعه نيم سكه و ربع سكه 560 هزار تومان و 285 هزار تومان فروخته مي شدند كه به ترتيب 10هزار و 5هزار تومان نسبت به روز يكشنبه كاهش قيمت داشته است. سكه يك گرمي نيز بدون تغيير به قيمت 175 هزار تومان فروخته مي شد.
همچنين قيمت دلار در مركز مبادلات ارزي 2486 تومان و يورو 3173 تومان تعيين شد.
قيمت ديروز دلار در مركز مبادلات با كاهش 2توماني به 2486 تومان رسيد و درهم 8/676 تومان تعيين قيمت شد.همچنين صد ين ژاپن 3060 تومان، لير تركيه 1382 تومان، روبل 785 تومان و يوان 7/398 تومان تعيين شده است.
هر يك واحد يورو معادل 3173 تومان و روپيه 2/45 تومان ارزش گذاري شد.
 


دولت تصويب كرد

تكليف وزارت جهاد كشاورزي در تعيين قيمت تضميني توليدات

دولت، وزارت جهاد كشاورزي را مكلف كرد، قيمت تضميني محصولات كشاورزي را حداكثر تا 15 شهريور ماه هرسال براي سال بعد پيشنهاد كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، با تصويب دولت آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي براي اجرا ابلاغ شد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (33) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي-مصوب سال 1389- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را تصويب كرد.
براين اساس، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه هر سال متناسب با شرايط توليد، نوع محصول و وضعيت بازار، قيمت تضميني سال آينده محصولات كشاورزي و دامي كه قابل ملاحظه در بورس كالا است را براي تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد كند.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري بورس كالا تا پايان ارديبهشت ماه هرسال براي تهيه فهرست محصولات كشاورزي قابل معامله در بورس كالا اقدام كند.
مرجع تعيين كيفيت و درجه بندي محصولات موضوع اين آيين نامه،بورس كالا با همكاري وزارت جهاد كشاورزي است. اعمال سياست خريد تضميني براي آن دسته از كالاهاي كشاورزي كه مشمول فهرست كالاهاي قيمت تضميني مي شوند، ممنوع است.
آن دسته از كالاهاي مشمول خريد قيمت تضميني كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خريد تضميني مي شود، از شمول اين مصوبه خارج است.
براساس اين مصوبه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، ميزان مابه التفاوت قيمت تضميني با قيمت تابلوي بورس به تفكيك محصولات منتخب را در بودجه سنواتي پيش بيني كند.
همچنين عرضه محصولات كشاورزي در بورس كالا منوط به ارايه تأييديه سازمان جهاد كشاورزي استان براي توليدكنندگان حقيقي كشاورزي و مصوبه مجمع عمومي مربوط به تفكيك نوع محصول و نيز مجوز وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان) براي تشكلهاي بخش كشاورزي است.
دولت؛ وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده پس از دريافت فهرست قطعي معاملات از بورس كالا ظرف دو هفته براي پرداخت مابه التفاوت قيمت تابلو بورس و قيمت تضميني اعلام شده از سوي هيئت وزيران اقدام كند.
 


اتصال 5 نيروگاه، 4 هزار واحد صنعتي 20 شهر و 1500روستا به شبكه گاز

معاون وزير نفت از افزايش ظرفيت توليد گاز در 2 پالايشگاه در آستانه فصل زمستان خبر داد و اعلام كرد: 5 نيروگاه، 4000 واحد صنعتي و كارخانه، 20 شهر و 1500 روستاي جديد به شبكه گاز متصل مي شوند.
جواد اوجي در گفتگو با مهر درباره جزئيات افزايش توليد گاز در پالايشگاه هاي كشور، گفت: در حال حاضر تعميرات دوره اي و اساسي تمامي تأسيسات تقويت فشار، خطوط لوله و پالايشگاه هاي گاز به طور كامل به پايان رسيده است.
مديرعامل شركت ملي گاز با اعلام اينكه در شرايط فعلي تمامي تأسيسات صنعت گاز براي تأمين سوخت زمستاني مشتركان خانگي، تجاري، نيروگاه ها و صنايع عمده در آمادگي هستند، تصريح كرد: همزمان با كاهش دماي هوا در اكثر استان هاي كشور، توليد گاز در برخي از پالايشگاه ها افزايش يافته است.
معاون وزير نفت با اشاره به افزايش ظرفيت توليد گاز در پالايشگاه هاي فجر جم و بيدبلند يك، اظهار داشت: هم اكنون بخشي از گازهاي ترش فازهاي پارس جنوبي از مسير خط لوله پنجم سراسري به اين 2 پالايشگاه منتقل، شيرين سازي و به شبكه سراسري تزريق مي شود.
اين مقام مسئول با يادآوري افزايش 15 تا 19ميليون متر مكعبي افزايش توليد گاز در پالايشگاه بيدبلند يك، بيان كرد: همچنين ظرفيت توليد روزانه گاز در پالايشگاه فجر جم هم روزانه 10 تا 15ميليون مترمكعب افزايش يافته است.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي گاز با بيان اينكه در سال جاري 5 نيروگاه و 4 هزار واحد جديد صنعتي جديد به شبكه ملي گاز متصل شده اند، تأكيد كرد: همچنين امسال مردم 20 شهر و يكهزار و 500 روستاي جديد از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.
وي با اعلام اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون به بيش از 800 روستاي جديد گازرساني شده، گفت: در مجموع هم اكنون حدود 13 هزار روستاي ايران به شبكه ملي گاز متصل شده اند.
معاون وزير نفت با تأكيد بر اينكه در حال حاضر بيش از 50 واحد صنعتي عمده و كوچك در كشور از گاز بهره مند هستند، افزود: استفاده از گاز به جاي سوخت مايع در صنايع، ضمن كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، صرفه جويي قابل توجه ارزي نصيب كشور كرده است.
اوجي با بيان اينكه امسال با توسعه شبكه خطوط لوله و راه اندازي تأسيسات جديد تقويت فشار، پايداري شبكه ملي گاز به ويژه در استان هاي شمال و شمال غرب ايران افزايش يافته خاطرنشان كرد: با هماهنگي وزارت نفت، نيرو و صنايع مشكلي در تأمين گاز مشتركان در فصل زمستان وجود ندارد.
 


معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد

احداث 60 بندر چند منظوره در كشور

معاون اول رئيس جمهور از ساخت 60 بندر كوچك چندمنظوره در كشور خبر داد.
محمدرضا رحيمي در دهمين همايش بين المللي سواحل و بنادر اظهار داشت: توسعه 11 بندر اصلي و آغاز عمليات اجراي 60 بندر كوچك چند منظوره از فعاليت هاي مطلوب سازمان بنادر است ضمن آن كه امسال 40 بندر كوچك چند منظوره بهره برداري مي شود.
معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي توسعه بنادر و سواحل كشور، اظهار داشت: ظرفيت ترانزيتي كشور، سالانه 20 ميليون تن است كه اين رقم بايد به 50 ميليون تن افزايش يابد.
رحيمي ضمن تاكيد بر لزوم توسعه سيستم بانكرينگ (سوخت رساني به كشتي ها) اظهار داشت: سالانه 60 هزار كشتي از مسير خليج فارس عبور مي كنند كه بايد بخش قابل توجهي از سوخت رساني اين كشتي ها در اختيار ايران باشد، اما متاسفانه هنوز كشورهاي همسايه، از ما سوخت كشتي مي خرند و به كشتي هاي ديگر عبوري با قيمت گران تر مي فروشند.
معاون اول رئيس جمهور ضمن تاكيد بر لزوم هاب شدن بندر شهيد رجايي طبق اهداف برنامه، اظهار داشت: در راستاي اهداف سند چشم انداز بايد توسعه و تجهيز بنادر، هر چه بهتر عملياتي شود.
رحيمي افزود: مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي در شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب شده است كه همانند مطالعات آمايش نوار ساحلي، تمام كاربري هاي اين نوار را مشخص كرده است.
معاون اول رئيس جمهور افزود: در اين راستا مناطق حفاظت شده، گردشگري صنعتي، تجاري و حمل و نقلي در نوار ساحلي مشخص شده اند.رحيمي افزود: همچنين شوراي عالي صنايع دريايي به طور منظم تشكيل جلسه مي دهد و با برگزاري آخرين جلسات تا ماه آينده، قطعا صنايع دريايي كشور گسترش مي يابد.
معاون اول رئيس جمهور افزود: 10 كيلومتر عرض نوار ساحلي مي تواند رقم قابل توجهي از صنايع ساحلي با اشتغال زايي مطلوب در خود جاي دهد.
رحيمي با اشاره به اين كه در توسعه سواحل و بنادر، هنوز كار زيادي داريم، اضافه كرد: شوراي عالي صنايع دريايي به طور منظم پيگيري مي شود.
معاون اول رئيس جمهور اضافه كرد: در راستاي گسترش صنايع دريايي و سرمايه گذاري در سواحل، بايد نيروي دريايي كشور هر چه قوي تر عمل كند.
به گزارش فارس، در اين مراسم از دستگاه «پايشگر بصير خليج فارس» نيز رونمايي شد.
استقبال كشورها از همايش در ايران
همچنين وزير راه و شهرسازي نيز از استقبال مطلوب كشورها از همايش بين المللي سواحل و بنادر در ايران خبر داد.
علي نيكزاد اظهار داشت: اولين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي 22 سال قبل برگزار شد و دهمين همايش آن در ايران برگزار شد كه استقبال از اين همايش نشان از اقبال عمومي آن دارد.
نيكزاد با بيان اين كه سازمان بنادر و دريانوردي در توسعه دانش فني و اقدامات دريايي و بندري بسيار فعال است، تصريح كرد: اگر بتوانيم سواحل و بنادر را توسعه دهيم و تركيبي از انواع مدل هاي حمل و نقل ريلي، دريايي، هوايي و جاده اي داشته باشيم، در گسترش ترانزيت كشور موفق خواهيم بود.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: سازمان بنادر و دريانوردي در افقي بالاتر از برنامه هاي ترانزيتي عمل خواهد كرد.
 


بهمني: قيمت سكه حبابي شود پيش فروش مي كنيم

رئيس كل بانك مركزي پيش فروش جديد سكه را مشروط به حبابي شدن قيمت ها دانست.
محمود بهمني در گفت وگو با فارس اظهار داشت: درحال حاضر تنها برنامه تحويل سكه هاي پيش فروش شده در دستور كار قرار دارد بنابراين زمينه تزريق سكه به بازار هنوز وجود دارد.
وي افزود: باتوجه به اينكه تحويل سكه هاي پيش فروش شده ادامه دارد، منتظر روند حركتي قيمت بازار هستيم و اگر روند طبيعي كاهش قيمت ها يافت و حباب قيمتي وجود نداشت سكه به بازار تزريق نمي كنيم.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: اگر قيمت سكه افزايش بي ضابطه و غيرمنطقي يافت براساس قيمت جهاني طلا پيش فروش را آغاز مي كنيم.
بانك مركزي سال گذشته حدود 3/9ميليون سكه را پيش فروش كرد و هم اكنون مراحل پاياني تحويل را پشت سر مي گذارد. براين اساس از مجموع سكه هاي پيش فروش شده حدود 3ميليون سكه به ابزارهاي جايگزين مانند اوراق گواهي سپرده، پته و خريد نقدي تبديل شده و بيش از 6ميليون سكه هم واگذار شده است.
به گفته مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي با پيش فروش سكه حدود 65هزار ميليارد ريال نقدينگي جمع آوري شد.
 


سود بازرگاني واردات دارو صفر شد

دولت به منظور تامين داروي مورد نياز بيماران صعب العلاج، سود بازرگاني واردات كالاهاي دارويي را صفر كرد.
به گزارش مهر، بعد از نوسانات شديد ارزي، دولت دارو و تجهيزات پزشكي را مشمول دريافت ارز مرجع كرد كه به دليل برخي مشكلات، برخي از اقلام دارويي موفق به استفاده از اين ارز نشدند. اين موضوعي بود كه بارها نيز از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مطرح شده بود.بر اين اساس دولت براي تسهيل در واردات دارو، تصميم گرفت كه سود بازرگاني كالاهاي دارويي و پزشكي را به صفر تقليل دهد.طبق مصوبه مذكور، هيئت وزيران با پيشنهاد هيئت امناي صرفه جويي ارزي مبني بر صفر شدن سود بازرگاني كالاهاي دارويي و پزشكي موافقت كرده است.
تخصيص ارز به اقلام دارويي شتاب مي گيرد
در همين حال سخنگوي مركز مبادلات ارزي هم از افزايش سرعت اختصاص ارز به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي خبر داد.صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: بانك مركزي تمركز ويژه اي بر تامين كالاهاي اساسي و اقلام دارويي به نرخ مبادله اي داشته است و در اين خصوص نيز تعاملات سازنده اي با وزارت بهداشت به ويژه معاونت دارويي وزارتخانه مزبور وجود دارد تا تقاضاهاي باقي مانده اين وزارتخانه در خصوص واردات دارو با سرعت و شتاب بيشتري پوشش داده شود.
كريمي ادامه داد: در اين خصوص جلسات مستمر هماهنگ با معاونت دارويي برگزار و تعاملات سازنده با كشورهاي صادركننده دارو به ايران صورت گرفته و نسبت به تامين نيازهاي ارزي و نقل و انتقالات ارزي اقدام شده است.
وي گفت: هم چنين اقلام غيردارويي شامل تجهيزات پزشكي كه باز جزو گروه دوم كالايي هستند از طريق مركز مبادلات ارزي كشور پوشش داده مي شود.
 


رئيس كل گمرك ايران اعلام كرد

دلايل كاهش 50 درصدي تعرفه واردات

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي گفت: دليل كاهش 50 درصدي تعرفه واردات كالا، حركت به سوي تك نرخي شدن ارز است.
عباس معمارنژاد در گفت وگو با فارس، در مورد دليل كاهش 50 درصدي تعرفه واردات كالا از اول آذرماه گفت: با توجه به اينكه از اول آذر نرخ اعلامي ارز براي محاسبه حقوق ورودي كالا به كشور، براساس نرخ ارز مركز مبادلات اعمال مي شود، بنابراين ماخذ تعرفه واردات كالاهاي اولويت يك و دو 50 درصد و ماخذ تعرفه كالاهاي 8 اولويت ديگر 45 درصد كاهش پيدا مي كند.
وي افزود: كاهش ماخذ تعرفه واردات به خاطر اين است كه با توجه به افزايش نرخ ارز از مرجع به ارز مركز مبادلات، تورم وارداتي كنترل شود و تغييري در قيمت حقوق ورودي و عوارض گمركي ايجاد نشود.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي تاكيد كرد: هنوز ارز مرجع 1226 تومان براي كالاهاي اساسي و گروه اولويتهاي يك و دو اعمال مي شود، اما از اول آذرماه ماخذ تعرفه اولويت يك و دو 50 درصد كاهش پيدا مي كند، چون نرخ محاسبه ارز بالا مي رود.
معمارنژاد در پاسخ به اين پرسش كه وقتي حقوق ورودي كالا تغيير پيدا نمي كند، چه لزومي دارد، قيمت ارز افزايش و ماخذ محاسبه تعرفه كاهش پيدا كند، گفت: اين امر هم به شفافيت مي انجامد و هم حركتي به سمت تك نرخي شدن ارز خواهد بود.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد ماده 14 قانون امور گمركي گفت: براساس اين ماده قانوني ارزش گذاري كالاهاي وارداتي در گمرك به مبناي نرخ ارز اعلامي بانك مركزي است و الان هم براساس اين مصوبه نرخ ارز اعلامي كه همان نرخ مرجع 1226 تومان است، اعمال مي شود، اما اگر از اول آذرماه نرخ ارز اعلامي بانك مركزي براساس نرخ مركز مبادلات باشد، نرخ جديد اعمال مي شود.
 


دبير انجمن: نياز به واردات برنج نداريم

دبير انجمن برنج گفت: امسال 2 ميليون و 400 هزار تن برنج توليد شده و 655 هزار تن وارد كشور شده كه بيش از نياز 2 ميليون و 900 هزار تني كشور است.
جميل عليزاده شايق در گفت وگو با فارس با اعلام اين خبر اظهار داشت: ميزان مصرف برنج كشور براساس نظر انجمن برنج، وزارت جهاد كشاورزي و بخش تحقيقاتي كشور 2 ميليون و 850 تا 2 ميليون و 900 هزار تن است.
دبير انجمن برنج تصريح كرد: امسال 2 ميليون و 400 هزار تن برنج در كشور توليد شد و براساس آمار گمرك از ابتداي سال جاري 655 هزار تن برنج وارد كشور شده كه در مجموع بيش از 3 ميليون تن يعني فراتر از نياز كشور برنج در كشور است.
دبير انجمن برنج در خصوص دليل افزايش يكباره قيمت برنج گفت: تنها بازرگانان و دلالان عامل افزايش قيمت هستند، كشاورز پس از برداشت برنج با سود منطقي و بدون اينكه به سود بيشتري توجه كند، محصول خود را در اختيار دلالان و بازرگانان مي گذارد.
عليزاده شايق افزود: در همان زمان قيمت محصول برنج در منطقه شمال كشور 3هزار و 650 تومان و در تهران 4 هزار و 500 تومان بود و دلالان اين منطقه وسوسه شدند، تا قيمت را به همين ميزان بالا بكشند.
عليزاده گفت: البته تفاوت قيمت بازار تهران و شمال كه كمتر از 200 كيلومتر فاصله دارد، از مرداد ماه وجود داشت و نظارتي هم نبود، همين تفاوت قيمت انگيزه اي براي افزايش محصول برنج جديد شد.
دبير انجمن برنج تصريح كرد: سوداگري و دلالي در غياب سازماني كه بايد به نحوه توزيع و قيمت برنج نظارت كند، باعث افزايش قيمت برنج شده است.
 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10