(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


سه شنبه 30  آبان  1391 - شماره 20362

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
پشت صحنه جنگ غزه (يادداشت روز)
قول (گفت و شنود)
رايزني تلفني احمدي نژاد و مرسي درباره تحولات غزه
لوموند: غرب چاره اي جز كنار آمدن با ايران ندارد
در واكنش به گزارش آژانس
سلطانيه : خارج كردن سوخت از نيروگاه بوشهر امري عادي است
سجادي:
 ايران منتظر پاسخ 1+5 به پيشنهاد 5 ماده اي تهران است
تصحيح و توضيح ضروري
كيهان و خوانندگان
رأي مخفيانه خاتمي همچنان استخوان لاي زخم فتنه گران (خبر ويژه)
كابوس شكست 2008 دوباره به تل آويو بازگشت (خبر ويژه)
مگر قرار نيست قانون بدون تبعيض اجرا شود؟! (خبر ويژه)
حمله به تل آويو يعني اينكه ايران بلوف نمي زند (خبر ويژه)


پشت صحنه جنگ غزه (يادداشت روز)

تحولات كنوني نوار غزه از پيچيدگي هايي برخوردار است. بمباران اين منطقه تازگي ندارد ولي تداخل اقدامات نظامي با سفرهاي ديپلمات هاي عربي- غربي به غزه و سرزمين هاي اشغالي تازگي دارد و اين مي تواند تحليل متفاوتي را سبب شود.
امير قطر كه ارتباط افشا شده اي با رژيم صهيونيستي دارد در روز دوم آبان ماه 91 تحت عنوان بازسازي غزه به اين قطعه محاصره شده سفر مي كند و اين در حالي است كه بخش عمده خرابي هايي كه او براي بازسازي آن به غزه رفته در سال 1389 با پول هاي اهدايي خود او به رژيم صهيونيستي به وجود آمده است. چند روز پس از سفر شيخ حمد به غزه حملات نسبتاً سنگين هوايي رژيم صهيونيستي به اين منطقه آغاز مي شود و كمي بعد اعلام مي شود كه با ميانجي گري مصر، تل آويو آتش بس را پذيرفته است اما درست چند روز بعد دوباره حملات به اين منطقه از سر گرفته مي شود و در نهايت اسرائيلي ها از شش روز پيش سنگين ترين حملات خود طي 3 سال اخير را متوجه اين منطقه مي كنند كه تاكنون ادامه دارد. در اثناي اين حملات دولت مصر نخست وزير خود را راهي غزه مي كند، او در غزه اعلام مي كند كه ساكنان غزه تنها نيستند و مصر در كنار آنان قرار دارد. با حضور سه ساعته «هشام قنديل» حملات كمي تعديل مي شود ولي به محض خروج او از گذرگاه رفح بار ديگر حملات شدت پيدا مي كند و گذرگاه رفح هم عليرغم درخواست اكيد نخست وزير فلسطين- اسماعيل هنيه- و قول هاي مكرر دولت مصر دوباره بسته مي شود.
در خلال درگيري هاي شش روز اخير اتحاديه عرب و كشورهاي وابسته اي نظير قطر شروع به رجزخواني مي كنند و عليرغم آنكه شدت حملات كنوني اسرائيل به غزه در مقايسه با حملات آن در جريان جنگ 22 روزه بسيار كمتر است، خود را مدافع جدي و عملي فلسطيني ها معرفي كرده و حتي وزير امور خارجه قطر در يك ادبيات سوپرانقلابي مي گويد «تشكيل جلسه اتحاديه عرب در حاليكه از عمل در آن خبري نيست چه فايده اي دارد»! با اين وصف مي توان گفت ميان حملات كنترل شده رژيم صهيونيستي و عجز و لابه بعضي از مقامات عربي رابطه معناداري وجود دارد.
در واقع در اين مقوله مسئله اصلي داعيه مقاومت فلسطين است كه تقسيم فلسطين به دو بخش 1948 و 1967 را نمي پذيرد و كماكان بر آزادي كل سرزمين فلسطين تأكيد مي كند.
رسانه ها چند روز قبل از تماس تلفني اوباما با نتانياهو خبر دادند. اين تماس در اثناي جنگ اخير عليه غزه برقرار شده و در آن اوباما از ادامه اين جنگ ابراز نگراني كرده و آن را به نفع حماس و ايران ارزيابي كرده است. موضع رسمي كاخ سفيد البته حمايت از رژيم صهيونيستي بود كما اينكه موضع خانم اشتون به نمايندگي از اتحاديه اروپا هم حمايت از اسرائيل بود ولي با اين وجود هيچكس ترديد ندارد كه قرار نيست جنگ بزرگي شبيه جنگ 22 روزه روي دهد. آمريكا و اروپا از حملات اسرائيل حمايت مي كنند تا آن اتفاقي كه اوباما آن را «اولويت اول خود درخاورميانه» مي خواند زمينه تحقق پيدا كند.
باراك اوباما در حين تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري خود- در دور دوم- گفت «فلسطين اولين و مهمترين پرونده خاورميانه است و بدون حل پرونده فلسطين حل ساير پرونده ها در خاورميانه امكان پذير نيست، چرا كه اين پرونده روي همه آنها اثر مي گذارد.» همين مضمون را در مقاله گري سيك و مقاله برژينسكي و نيز مقاله كيسينجر كه طي دو سه روز گذشته در روزنامه هاي آمريكايي به چاپ رسيدند، مشاهده مي كنيم با اين وصف مي توان حدس زد كه طي ماه هاي آينده مقامات كاخ سفيد تمركز ويژه اي روي اين پرونده خواهند داشت. در اين پرونده آنان مي خواهند موقعيت اسرائيل را از طريق پايان دادن به هرگونه حرف و حديث درباره مالكيت رژيم صهيونيستي بر سرزمين هاي 1948 كه 78 درصد خاك و نزديك به 100درصد آب فلسطين را شامل مي شود، خاتمه دهند. در اين ميان اوباما مدعي است كه اردوغان و مرسي رؤساي دولت تركيه و مصر با او همراهند و به اين طرح- كه همان طرح 2007 آناپوليس است- كمك مي كنند. مقامات اين دو كشور از رد يا تأييد اين خبر خودداري كرده اند ولي هيچ بعيد نيست كه چنين توافقي ميان آنان صورت پذيرفته باشد و البته اگر هم اين دو پذيرفته باشند به معناي آن نيست كه چنين طرحي با توافق رؤساي تركيه و مصر امكان اجرايي پيدا مي كند كما اينكه تاكنون هم مشكل اصلي توقف قطار سازش موضع مقامات اين كشورها بوده است.
آمريكايي ها در اين صحنه ظرفيت هاي منطقه اي و بين المللي را پاي كار آورده اند و اسرائيل را هم متقاعد كرده اند كه به يك عمليات محدود براي تحقق توافق با حماس دست بزند. آنان بخوبي مي دانند كه آنكه فعلاً در مجموعه هاي فلسطيني- اعم از ساكنان غزه و كرانه و قدس و اردوگاهها- مي تواند بعنوان طرف فلسطيني حرف بزند، محمود عباس و تشكيلات خودگردان نيست بلكه اين حماس و جهاد اسلامي است تا اينجاي مطلب را آمريكايي ها درست فهميده اند ولي در اينكه حماس و جهاد قادرند گره كور آمريكا و اسرائيل را باز كنند دچار اشتباه مي باشند چرا كه اگر امروز حماس و جهاد صاحب آبرويي نزد فلسطيني ها هستند بواسطه «نه»اي است كه به طرح هاي خيانتكارانه داده اند و اگر آنان نيز به ورطه سازش بيفتند به همان سرنوشت فتح و ساف گرفتار شده و كسان ديگري از ميان فلسطيني ها به ميدان آمده و پرچم را بر دوش مي كشند.
براساس آنچه كه اخباري از آن به بيرون درز كرده است امير قطر در سفر دوم آبان ماه خود به غزه حامل اين طرح بوده كه طرف آمريكايي-عربي شكل گيري دولت حماس در كل سرزمين هاي اشغالي 1967- يعني همان 22 درصد- را تضمين مي كند و به مرور دولت فلسطيني در اين بخش از سرزمين را به رسميت مي شناسد و مرزها و گذرگاه هاي دريايي و زميني را باز مي كند و تعهدات مالي اسرائيل- مندرج در ذيل توافقنامه هاي اسلو و مادريد- شامل حقوق و سهم گمركات را مي پذيرد. در مقابل آن حماس بايد حاكميت رژيم صهيونيستي بر سرزمين هاي 1948 به ضميمه فيصله دادن به بحث حق بازگشت حدود 5 ميليون آواره ساكن در اردوگاهها را بپذيرد. علاوه بر آن در حوزه امنيتي و نظامي به مفاد و مقتضاي پيمان مادريد و اسلو - يعني قناعت به داشتن پليس و كنار گذاشتن ارتش و گروههاي مقاومت در فلسطين- عمل نمايد. در واقع در اين طرح تنها يك اتفاق جديد افتاد، و آن به رسميت شناختن نقش حماس به عنوان نماينده حقيقي ملت فلسطين و طرف اصلي مذاكره پيرامون فلسطين است. البته حماسي كه استحاله را بپذيرد! بقيه مسايل اين طرح تازگي ندارد و تأكيد بر فيصله دادن به موضوع حساس حق بازگشت آوارگان نشان مي دهد كه اين طرح حتي از طرح آناپوليس هم براي فلسطيني ها خفت بارتر است.
آغاز جنگ كه با ترور «جعبري» فرمانده گردان هاي الاقصي شروع و با زدن مقر هنيه و محمود الزهار ادامه يافت، نشان داد كه حماس و جهاد تن به اين ذلت نداده و بر مواضع خود مبني بر اين كه رژيم اسرائيل را در هيچ بخش از فلسطين به رسميت نمي شناسند، تاكيد كرده اند. باز و بسته شدن گذرگاه رفح هم نشان مي دهد كه يك هماهنگي ضمني ميان تل آويو و قاهره براي واداشتن حماس به پذيرش روند سياسي و جايگزين كردن آن با روند امنيتي نظامي صورت گرفته است. سفر «هشام قنديل» نخست وزير مصر به غزه و پس از آن بسته شدن دوباره گذرگاه رفح نشان داد كه هنيه زير بمباران هم حاضر به پذيرش طرح ياد شده نگرديده است. سفر محرمانه يك مقام امنيتي اسرائيل به قاهره كه ديروز افشا شد و طرح اين مسئله كه اسرائيل خواسته هاي حماس مبني بر آتش بس، توقف حمله به رهبران حماس و باز بودن گذرگاه ها را پذيرفته است در واقع برجسته نمايي مواردي است كه مسئله اصلي حماس و فلسطيني ها نيست و نشان مي دهد كه هياهوي سياسي ضميمه عمليات نظامي شده تا حماس كار را در حوزه عربي- اسرائيلي تمام شده تلقي نمايد.
ادامه عمليات فلسطيني ها و هدف قرار داده شدن تل آويو و به نتيجه نرسيدن فشارهاي عربي- آمريكايي نشان مي دهد كه فلسطيني ها زير بار نرفته اند. بر اين اساس طي روزهاي اخير در بعضي از مطبوعات عربي همزمان با طرح در رسانه هاي اسرائيلي اين زمزمه بلند شده كه «آن كه در غزه مي جنگد، فلسطيني نيست بلكه سربازان ايران هستند.» كشيدن پاي ايران به ماجرا و برجسته سازي موضوع شليك موشك ها- در حالي كه اين شليك ها تدافعي و نه تهاجمي هستند- نشان مي دهد كه ماجرا بعد از گذشت چند روز دگرگون شده است و در واقع موضوع و جنگي كه قرار بود حماس را از آرمان ها و جبهه اي- با مركزيت ايران- كه اين آرمان ها را پشتيباني مي كند، جدا كند به فعال تر شدن اين جبهه و محوريت آن تبديل شده است با اين وصف مي توان پيش بيني كرد كه به زودي آن دسته از چهره ها و احزاب وابسته اي كه براي جا انداختن يك طرح، به ظاهر از حماس و مردم بي پناه غزه حمايت مي كردند، چهره واقعي خود كه هم پيماني با رژيم غاصب است را بار ديگر هويدا ساخته و به اتهام پراكني عليه حماس و جهاد اسلامي روي بياورند. همان كساني كه طي يك سال گذشته تبليغ مي كردند كه حماس به قطر، مصر و تركيه روي آورده و از مدار مقاومت خارج شده به زودي بار ديگر خشم خود را نثار مقاومت فلسطيني خواهند كرد.
سعدالله زارعي
 


قول (گفت و شنود)

گفت: گروه هاي اپوزيسيون بدجوري به پروپاي مدعيان اصلاحات و عوامل داخلي فتنه 88 پيچيده اند.
گفتم: چرا؟! اينها كه در جريان فتنه قربون صدقه يكديگر مي رفتند و براي هم نوشابه باز مي كردند!
گفت: به اصلاح طلبان مي گويند اگر مي خواستيد در انتخابات شركت كنيد چرا سال 88 ادعا كرديد تقلب شده و ما را به مقابله با جمهوري اسلامي كشانديد و حالا خودتان دنبال سازش هستيد؟!
گفتم: خب! ديگه چي؟!
گفت: خطاب به عوامل فتنه مي گويند؛ شما به ما قول داده بوديد كه دنبال براندازي رژيم هستيد ولي حالا زير قولتان زده ايد!
گفتم: همسر يارو در بستر بيماري افتاده بود و براي امتحان ميزان وفاداري شوهرش به او گفت؛ اگر من از دنيا بروم، تو چه مي كني؟ شوهر گفت؛ حرفش را نزن كه در آن صورت ديوانه مي شوم. همسرش گفت؛ يعني ازدواج نمي كني؟ و شوهرش گفت؛ نمي توانم قول بدهم چون از ديوانه هر كاري كه بگويي برمي آيد!
 


رايزني تلفني احمدي نژاد و مرسي درباره تحولات غزه

رؤساي جمهور ايران و مصر در گفت و گوي تلفني خود پيرامون تحولات غزه بر ضرورت اجماع بين المللي به منظور جلوگيري از تداوم تجاوز گري هاي رژيم صهيونيستي و كشتار مردم مظلوم فلسطين تاكيد كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در مكالمه تلفني خود با محمد مرسي با قدرداني از تلاش هاي وي براي برقراري آرامش، امنيت و ثبات در غزه اظهار داشت: تكليف انساني و ديني بر ما حكم مي كند كه براي جلوگيري از كشتار مردم بي گناه غزه و برقراري آرامش و امنيت پايدار در اين منطقه و نيز تمام سرزمين فلسطين تلاش كنيم.
رئيس جنبش عدم تعهد در ادامه با اشاره به نگراني هاي موجود در بين ملت هاي منطقه و جهان از تجاوز رژيم صهيونيستي به غزه گفت: بايد با طرح مشخصي براي جلوگيري از تداوم كشتار و خونريزي در غزه وارد عمل شده و براساس رايزني با ساير كشورها، اجماعي در عرصه بين المللي عليه تجاوزگري رژيم صهيونيستي ايجاد گردد.
رئيس جمهور تصريح كرد: لازم است تمام تلاش خود را براي پايان بخشيدن به كشتار و قتل عام زنان و كودكان و مردم مظلوم غزه و فلسطين به كار گيريم.
محمد مرسي رئيس جمهور مصر نيز در اين تماس تلفني با تاكيد بر اينكه نگران مردم غزه بوده و در تلاش براي جلوگيري از ادامه جنايات رژيم صهيونيستي در اين منطقه است، تصريح كرد: بنده نيز با بسياري از روساي كشورها تماس گرفته و در تلاش هستم، يك اجماع نظر بين المللي در مقابل تجاوز و تعدي رژيم صهيونيستي به غزه ايجاد شود.
محمد مرسي همچنين بر لزوم ايجاد اجماع جهاني با هدف اعمال فشار عمومي عليه كشتار و خونريزي صهيونيست ها در غزه و فلسطين تاكيد كرد.
گفت و گوي تلفني رؤساي جمهور ايران و پاكستان
همچنين محمود احمدي نژاد در مكالمه تلفني با همتاي پاكستاني خود بر ضرورت تسريع در روند اجراي توافقات دو كشور و گسترش هر چه بيشتر همكاري هاي دوجانبه تاكيد كرد.
رئيس جنبش عدم تعهد همچنين با اشاره به برگزاري اجلاس دي-8 در اسلام آباد گفت: مطمئن هستم اين اجلاس با مديريت جنابعالي، نشست و تجربه اي موفق در عرصه گسترش و تعميق روابط كشورهاي عضو خواهد بود.
آصف علي زرداري رئيس جمهور پاكستان نيز در اين مكالمه تلفني اظهار داشت: پاكستان به دنبال گسترش و تقويت روزافزون روابط دو كشور در عرصه هاي مختلف سياسي-اقتصادي و فرهنگي است.

 


لوموند: غرب چاره اي جز كنار آمدن با ايران ندارد

يك نشريه فرانسوي در گزارشي با اشاره به ظرفيت هاي ايران براي مقابله با تهديدها اعلام كرد كه غرب چاره اي جز كنار آمدن با ايران ندارد.
نشريه لوموند، در اين گزارش به توان جمهوري اسلامي ايران براي بستن تنگه هرمز پرداخته و نوشته است: «موضوع نگران كننده براي بازار نفت، احتمال وقوع يك مقابله به مثل مسلحانه نيست، بلكه بستن تنگه هرمز توسط اين كشور است؛ اين تنگه استراتژيك ترين آبراهه براي عبور و مرور بازرگاني نفت در جهان محسوب مي شود.»
در بخشي از اين گزارش آمده است: تنگه هرمز در واقع تنها راه خروجي خليج فارس به اقيانوس هند و متعاقبا بقيه جهان است.
روزانه نزديك به 17 ميليون بشكه نفت از اين تنگه منتقل مي شود كه اين ميزان معادل يك سوم صادرات نفتي جهان و همچنين يك سوم گاز طبيعي مايع در جهان است. اين در حالي است كه اين تنگه در باريك ترين بخش خود بين ايران و عمان تنها 40 كيلومتر عرض دارد. و در اين فاصله دو مسير قابل كشتيراني [يكي رفت و ديگري برگشت] تعريف شده؛ به طوري كه عرض هر يك از اين دو مسير در حدود 2 كيلومتر است. اگر تصور كنيم كه مسير رفت در آب هاي عمان قرار گرفته، چند مايل دريايي آن طرف تر، مسير برگشت در آب هاي ايران خواهد بود.
لوموند در ادامه مي نويسد: در برابر احتمال بسته شدن اين مسيرهاي رفت و آمد، گزينه هاي كشورهاي صادركننده نفت مانند امارات متحده، قطر، عربستان سعودي و كويت نمي تواند براي آنها چندان جبران كننده باشد. عربستان سعودي با استفاده از خط لوله اي كه خليج فارس را به درياي سرخ متصل مي سازد مي تواند در بهترين حالت روزانه 3 ميليون بشكه نفت را منتقل كند. با فعال كردن بخش ديگري از خط لوله كه از عربستان سعودي به سوي عراق پيش مي رود، مي توان 6/1 ميليون بشكه ديگر را نيز «نجات داد».
در بخش پاياني اين گزارش آمده است: از طرف ديگر، امارات متحده عربي نيز اخيرا ساخت خط لوله خود را به اتمام رسانده. اين خط لوله كه مستقيما به خليج عمان وصل مي شود، روزانه امكان انتقال 1/5 ميليون بشكه نفت را فراهم مي سازد. ولي نه كويت و نه قطر هيچ گزينه اي براي انتقال صادرات نفتي خود ندارند. در نهايت روزانه بيش از 10 ميليون بشكه نفت و 2 ميليون بشكه گاز مايع از بازار كسر خواهد شد و جبران اين مسئله با رويكرد «ظرفيت اضافه» مطرح شده در سازمان اوپك نيز امكان پذير نيست، زيرا چنين رويكردي انحصارا توسط عربستان سعودي قابل انجام است و اين كشور در داخل تنگه هرمز قرار گرفته، نه در خارج آن.
 


در واكنش به گزارش آژانس

سلطانيه : خارج كردن سوخت از نيروگاه بوشهر امري عادي است

نماينده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان بخشي از روال فني عادي مربوط به واگذاري مسئوليت نيروگاه بوشهر از مهندسين روسي به ايراني، سوخت را از اين نيروگاه خارج كرده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش اخيرش كه چهار روز پيش درباره برنامه هسته اي ايران منتشر شد اعلام كرد: سوخت از نيروگاه بوشهر در ماه اكتبر خارج شده و به حوضچه سوخت منتقل شده است. اين اتفاق دو ماه پس از آن رخ داده كه روس اتم - شركت هسته اي دولتي روسيه ، اعلام كرد نيروگاه با ظرفيت كامل آن كار مي كند.
اين نيروگاه در سپتامبر 2011 به شبكه ملي برق ايران متصل شد؛ اقدامي كه هدف از آن خاتمه دادن به سال ها تاخير در ساخت آن بود.
رويترز ادامه داد: در گزارش آژانس دليلي براي خروج سوخت از راكتور 1000 مگاواتي بوشهر ارايه نشده است.
براساس اين گزارش «علي اصغر سلطانيه»، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد كه اين اقدام مرتبط با انتقال تدريجي مسئوليت فعاليت نيروگاه از روسيه به ايران است.
وي بدون اشاره به جزييات به رويترز گفت: اين يك «روال فني بسيار عادي (در جريان انتقال)... براي حصول اطمينان از بررسي شدن تمامي وجوه ايمني» است.
شركت روسي نيائپ، كه زيرمجموعه روس اتم، پيمانكار نيروگاه بوشهر است ماه گذشته اعلام كرد بوشهر در مارس 2013 به طور رسمي براي استفاده به ايران واگذار مي شود؛ در حالي كه پيشتر مقامات گفته بودند كه اين اتفاق در پايان سال جاري رخ مي دهد.
بنا بر اين گزارش سلطانيه گفت كه گزارش آژانس اثبات مي كند كه برنامه هسته اي ايران «منحصرا داراي اهداف صلح آميز» است.
 


سجادي:

ايران منتظر پاسخ 1+5 به پيشنهاد 5 ماده اي تهران است

سفير كشورمان در روسيه اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران منتظر پاسخ گروه 1+5 به طرح پنج ماده اي تهران كه در نشست مسكو ارائه شده است، مي باشد.
«رضا سجادي» ديروز در كنفرانسي خبري در اين باره گفت: «سعيد جليلي» دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در نشست مسكو طرح پنج ماده اي را به گروه 1+5 پيشنهاد كرد كه قرار شد اين گروه نيز نظر خود را درباره آن اعلام كند.
وي افزود: هنوز واكنش رسمي گروه 1+5 به اين طرح را دريافت نكرده ايم.
سجادي گفت: به نظر ما اين طرح از جامعيت خوبي برخوردار بود و قطعا در نشست بعدي ايران و گروه 1+5 بايد جزو موارد اوليه اي باشد كه پيرامونش بحث مي شود.
نشست هسته اي ايران و گروه 1+5 در مسكو روز 29 خرداد ماه برگزار شد و از طرف ايران «سعيد جليلي» دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در آن شركت داشت و «كاترين اشتون» نماينده سياسي اتحاديه اروپا و مديران سياسي وزارتخانه هاي خارجي كشورهاي عضو گروه 1+5 هم طرف ديگر مذاكرات را تشكيل مي دادند.
سفير ايران در روسيه در ادامه ضمن محكوم كردن جنايات رژيم صهيونيستي در بمباران غزه به انتقاد از مواضع كشورهاي غربي و متحدان عربي آنها در منطقه در قبال حوادث غزه پرداخت و اظهار داشت: كساني كه عليه سوريه بحران ايجاد و در بمباران ليبي و اقدامات مداخله جويانه در اين كشور نيز شركت كرده اند، درباره حوادث ددمنشانه رژيم صهيونيستي به غزه هيچ واكنشي نشان نمي دهند.
 


تصحيح و توضيح ضروري

در يادداشت روز كيهان 23/8/91 با عنوان «چشم گرگان بيابان» ضمن اشاره به نمونه هايي از حمايت دولت و مجلس موسوم به اصلاحات از مفسدان اقتصادي در پاراگراف مربوط به شهرام جزايري آمده بود «پشتيباني اصلاح طلبان از اين مفسد اقتصادي تا آنجا بود كه وزارت بازرگاني وقت و نمايندگان مدعي اصلاحات دست به تغيير قانون براي نجات وي زدند». بعد از انتشار يادداشت مورد اشاره وزير بازرگاني وقت در تماس با كيهان اعلام كرد كه ماجراي ياد شده يك طرح بوده است كه از سوي نمايندگان مدعي اصلاحات مجلس ششم تصويب شده بود و وزارت بازرگاني در آن دخالتي نداشته است كه ضمن پوزش بدينوسيله تصحيح مي شود. ضمن آن كه توضيح وزير محترم وقت، حمايت مدعيان اصلاحات از مفسد اقتصادي ياد شده را نفي نمي كند.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ روزي كه الفباي انا العبد نوشتيم
گفتيم كه ما نوكر آقاي بهشتيم
يك پيراهن مشكي و يك بيرق روضه
باني شد و ما بنده ابليس نگشتيم
0142---0913
¤ سران مرتجع عرب چرا در قبال گستاخي ها و جنايت هاي رژيم صهيونيستي جلسه فوق العاده نمي گذارند اميدواريم ملت هاي عرب به اين خيانت سران خود جواب مناسب بدهند.
1395---0917
¤ در شرايطي كه رژيم ددمنش صهيونيستي با چراغ سبز آمريكا و دولت هاي غربي با كشتار وحشيانه مردم بي دفاع غزه تمام حقوق بين المللي و جامعه بشري را به سخره گرفته شايسته است جنبش غيرمتعهدها به رياست جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان بهترين جانشين مناسب براي سازمان ملل و شوراي امنيت كه تحت سلطه صهيونيستها مي باشد در تهران به تشكيل جلسه اضطراري اقدام نموده و با تبادل نظر اعضا در جهت دفاع از حقوق شهروندان فلسطيني در غزه چاره جويي نمايد و تمام كشورها متفق القول نسبت به تعطيلي سفارت خود در قدس اقدام نمايند.
گودرزي از اصفهان
¤ اين جمله و گفته حضرت آيت الله جوادي آملي در خصوص تحريم هاي دشمنان خيلي روي بنده تاثير مثبت گذاشت و بر قلبم نشست. آنجا كه فرمودند: خداوند عهده دار روزي ما است و ما همه عائله خداوند هستيم. پس اگر شرق و غرب عالم هم بخواهند ايران را تحريم كنند اثر ندارد.
2181---0912
¤ افراد مريضي كه براي تاثيرگذاري تحريم هاي دشمنان تلاش مي كنند چه بسا براي عملي شدن تهديد نظامي دشمن نيز كارهايي انجام بدهند بنابراين ضرورت دارد كه دستگاههاي امنيتي كشور هوشيار باشند.
0950---0919
¤ امام خميني(ره) مطلبي به اين مضمون دارند كه «اگر به ما حمله نظامي كنند ما فرزند محرميم و اگر محاصره اقتصادي كنند فرزند رمضانيم» اين طرز تفكر خط بطلاني بر اعمال كثيف دشمنان خارجي و ايادي داخلي آنها در محاصره اقتصادي مي كشد و اين بار نيز پوزه آنها را به خاك مي ماليم.
سيدعرب از شيراز
¤ كشورهاي غربي ما را تحريم نموده اند به ويژه برخي داروهاي حياتي را نيز از ما دريغ مي كنند آن وقت مي شنويم كه چوب بستني را از فرانسه با صرف ميليونها دلار در سال وارد مي كنيم. سوالم اين است كه چطور وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه اختصاص ارز به واردات كالاهايي چنين بي اهميت را مي دهد. آيا واقعا صنعتگران شريف صنايع چوب كشورمان توان تهيه چوب بستني را ندارند؟!
دكتر ايرانپور
¤ هرچه انحراف در طول تاريخ رخ داده اگر به دقت بررسي شود كاملا قابل درك است كه زاويه گرفتن از ولي خدا ريشه تمام آن هاست. بازگشت به ولايت و مخالفت با هواي نفس تنها راه حركت در صراط مستقيم است و حلال مشكلات.
9309---0937
¤ به فتنه گران خائن 88 بگوييد ملت ايران هوشيارتر از قبل نقشه هاي شوم شما را نقش بر آب مي كنند و بي جهت خود را زحمت ندهيد و برنامه ريزي براي حضور در انتخابات و پيروزي نكنيد كه مار گزيده اگر دو بار از يك سوراخ گزيده شود دوباره بايد خود را سرزنش كند. ما خيانت هاي بي شمار شما و همراهي تان را با دشمنان ملت فراموش نخواهيم كرد.
1447---0912
¤ آقاي كواكبيان در برنامه ديروز، امروز، فردا در دفاع از عملكرد دولت آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق كشور اظهار كرد آمريكا با سياستي كه آقاي خاتمي در پيش گرفت منافقين را در ليست تروريست ها قرار داد. ولي در دولت آقاي احمدي نژاد اين گروهك از ليست تروريست ها خارج مي شود. لطفا از قول بنده بنويسيد وقتي در يك مقطع مثل دولت آقاي خاتمي مدعيان دروغين اصلاح طلبي به عنوان نيروي انساني آمريكا در داخل ايران كار مي كنند نيازي به گروهك رجوي ندارند. پس طبيعي است كه نام اين گروهك را داخل ليست تروريست ها قرار بدهند و استفاده تبليغاتي ضد تروريست بودن خود را ببرند.
2370---0916
¤ به فتنه گران آمريكايي مدعي خط امامي عرض مي كنم مگر امام راحل (ره) نفرمودند هرگاه دشمنان از ما تعريف و تمجيد كردند بدانيد كارتان ايراد دارد شما سر خود را مثل كبك زير برف كرده ايد و گويا نمي شنويد. هرچند كه جلساتي نيز با جاسوسان و نوكران منطقه اي شان براي گدايي تشكيل مي دهيد. شايد هم اين دشمنان تابلودار نظام مثل صهيونيست ها و آمريكا و انگليس و همپيمانان آنها را دشمن نمي دانيد!
8007---0919
¤ آقاي علي مطهري به بصيرت و معنويت پدر بزرگوار و شهيدشان تاسي كند و حرف هاي مدعيان دروغين اصلاح طلبي را به زبان جاري نسازد در غير اين صورت همان بهتر كه نام اصول گرايي را از روي خود بردارد. كارهاي اين روزهاي ايشان داراي تعارض آشكار با اصول استاد شهيد است.
1145---0935
¤ از وزارت ارشاد درخواست مي شود كه از كمك به مطبوعاتي كه نقش پايگاه دشمن را ايفا مي كنند خودداري كند. در اين قضيه اخير حملات ددمنشانه رژيم كودك كش صهيونيستي به مردم غزه گويا هيچ حادثه تلخي و مظلوميت اين روزنامه هاي رنگي ملاحظه نمي كنند كه به انعكاس آن بپردازند اما كيهان جلودار حمايت از مظلومين جهان است و به انعكاس واقعيت هاي موجود مي پردازد.
علي مرداني
¤ بزرگ ترين مانع اشتغال خيلي از افراد و جوانان شرايط سني وضع شده توسط ادارات و ارگانهاست. از مسئولين دولتي درخواست مي شود چاره و تدبيري براي اين امر بينديشند.
9173---0936
¤به تمام دلسوزان نظام و مسئولين كشور عرض مي كنم تا زماني كه استخدام براي آقايان به عنوان تكيه گاه اقتصادي خانواده ها در اولويت نباشد هيچ كدام از طرح هاي اشتغالزايي جواب كامل نخواهد داد.
5559---0937
¤از متوليان هيئت هاي مذهبي تهران و شهردار محترم تهران و ديگر مسئولين امر درخواست مي شود براي بهره مندي بيشتر مردم از مراسم سوگواري سرور و سالار شهيدان(ع) مكانهاي بزرگي در 5 نقطه شمال جنوب شرق غرب و مركز شهر تهران در نظر گرفته شود نظير (حرم امام راحل(ره)، حرم حضرت عبدالعظيم، ميدان امام حسين(ع)، ميدان فاطمي، دانشگاه تهران، مصلي و) تا كساني كه مشتاق عزاداري هستند گرد هيئت ها تجمع نمايند تا شاهد برخي مسائل حاشيه اي و ناهنجاري و خداي ناكرده آلوده كردن قداست عزاداري از سوي برخي افراد نباشيم و تمامي خيابانها نيز شاهد ترافيك و مشكلات تردد خودروها و سد معبرها و نباشد.
خانم اسماعيلي
¤به تازگي برخي به دنبال ترويج استفاده از شلوارهاي چسبان براي خانم ها هستند كه شايسته زن ايراني نيست از متوليان امر انتظار مي رود با اين ناهنجاري ها در بدو امر برخورد نمايند تا شاهد گسترش پديده هاي زشت و غيراخلاقي در جامعه نباشيم.
9061---9091
¤چرا اگر گذرنامه فردي 5 ماه و 92 روز از اعتبار آن باقي باشد نمي تواند به سفر زيارتي برود؟ با توجه به اينكه سفرهاي زيارتي حداكثر 21-01 روزه است حتي بايد تمهيدي فراهم شود كه با گذرنامه هاي داراي اعتبار 51 روزه نيز بتوان به عتبات سفر كرده از مسئولين امر رفع اين نقيصه مهم را خواستارم.
طاهري
¤از مسئولين منابع طبيعي خراسان رضوي درخواست مي شود مشكل پرداخت حقوق نيروهاي شركتي و قراردادي خود را مرتفع نمايند.
6549---5091
¤از سازمان حمايت از مصرف كننده و مسئولين بازرسي و نظارت درخواست مي شود با شركت ايرانسل كه اقدام به فروش سيم كارت افراد بدون اجازه آنها مي نمايد برخورد كند. برخي افراد به علت بيماري، مسافرت خارج از كشور و 4-3 ماهي قادر به استفاده از سيم كارت خود نيستند و اين شركت اقدام به فروش سيم كارتي مي كند كه هزينه خريداري آن پرداخت شده است متاسفانه شنيده مي شود برخي تلفن هاي ثابت نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
7039---9109
¤چرا بانكها درخصوص افزايش وام ازدواج و تخصيص وام هاي 5 ميليوني براي مهريه هاي پايين توجهي نمي كنند؟ از رئيس محترم بانك مركزي درخواست مساعدت دارم.
3791---6309
 


رأي مخفيانه خاتمي همچنان استخوان لاي زخم فتنه گران (خبر ويژه)

حاكميت پيش شرط هايي را كه خاتمي سال گذشته براي شركت در انتخابات مجلس مطرح كرد ناديده گرفت و حال اصلاح طلباني كه در طول اين سالها لميده بودند، به دنبال قطار انتخابات راه افتاده اند.
اين مطلب را سايت اينترنتي نداي سبز آزادي (وابسته به مزروعي پدر و پسر) منتشر كرد. خاتمي سال گذشته آزادي بازداشت شدگان فتنه و امكان حضور اصلاح طلبان در انتخابات و رفع توقيف مطبوعات را از جمله شرايط حضور در انتخابات مجلس عنوان كرده و در عمل به خط تحريم انتخابات سال گذشته پيوسته بود. اما بعد از ظهر روز انتخابات به طور مخفيانه در يكي از روستاهاي اطراف دماوند رأي داد كه با اعتراض شديد محافل فعال در فتنه مواجه شد.
«نداي سبز آزادي» با اشاره به آن ماجرا نوشت: نزديك به 10 ماه از انتخابات مجلس و واقعه معروف دماوند مي گذرد اما كماكان تحولات در جريان اصلاح طلبي تحت تأثير آن اتفاق قرار دارد. واضح است آن تصميم شخصي و انفرادي كه بعدها تلاش شد تا كوچك و ناچيز جلوه داده شود، اينجا گريبان خود سيد خندان را هم گرفته است، محمد خاتمي كه الحق و والانصاف، آن پيش شرط هاي شفاف و صريح را براي ورود به انتخابات لازم و ضروري دانسته بود، امروز مواجه شده است با درخواست براي حضور مجدد در انتخابات. گويي درخواست كنندگان فراموش كرده اند، كه هنوز ميرحسين موسوي و كروبي در حصر خانگي به سر مي برند و شرايط زندانيان وخيم تر گشته و احزاب و مطبوعات كماكان تعطيل اند، گويي فراموش كرده اند كه آنكه امروز صدايش مي كنند، خود گفته بود در انتخابات حاضر نخواهد شد مگر به پذيرش شروطش.
نويسنده مي افزايد: غمگنانه آن كه اشخاصي در ذيل نام اصلاح طلبي، جاي آنكه يك بار ديگر، حاكميت را به دليل تمام اشتباهات سهمگين اين سال هاي اخير مورد بازخواست قرار دهند و اجراي شروط خاتمي را مطالبه كنند، تلاش براي شركت در انتخابات را در دستور كار قرار داده اند. آري اگر آن رأي باطله عايد صندوق دماوند نمي شد، امروز كسي تلاش براي حضور خاتمي و يا حتي هاشمي در انتخابات را تبديل به مطالبه از جريان اصلاح طلبي نمي كرد. اگر آن اتحاد بي نظير شكسته نمي شد، كماكان اصلاح طلب و اقتدارگرا، و به ويژه اقتدارگرايان، پيش شرط هاي سيد را جدي مي گرفتند و تلاشي براي تحقق آن ها مي كردند، نه اينكه بي تفاوت از تمام آن تنها فشار را بر شخص خاتمي افزوده و احساس تكليف را در او تزريق كنند.
نداي سبز در پايان نوشت: سخنان خاتمي در جشن تولد 69 سالگي اش و ديگر صحبت هاي اخير او نيز، نشان از نارضايتي وي از فراموشي آن پيش شرط ها و تداوم حصر و زندان و سركوب و سانسور دارد، اما افسوس كه قطار انتخابات رياست جمهوري راه افتاده و تمام آناني كه سه سال گذشته را در خلوتي لميده بودند را به دنبال خود فرا مي خواند. با اين حال خطاب به اين دوستان مصلحت انديش طالب فرصت بايد گفت؛ تا موسوي و كروبي در حصرند، تا زندانيان در حبس اند، تا سركوب سايه بر احزاب و مطبوعات گسترده، انتخابات تعطيل است.
 


كابوس شكست 2008 دوباره به تل آويو بازگشت (خبر ويژه)

كابوس شكست در جنگ هاي 2006 و 2008 مجددا به محافل سياسي و امنيتي اسرائيل بازگشته است.
اين محافل با ياد آوري نتيجه گيري كميته تحقيق وينوگراد مي گويند اسرائيل بايد در جنگ غزه به سرعت دنبال فاز سياسي باشد. كميته وينوگراد در گزارش خود ضمن تاكيد بر اينكه اسرائيل در جنگ ها فاقد قدرت رهبري سياسي است، اضافه كرده بود كه هيئت حاكمه اسرائيل ديگر قادر به گرفتن نتيجه سياسي از جنگ نيست.
چند سال پس از انتشار بخش هايي از گزارش مذكور، رئيس سابق بخش عمليات در ارتش اسرائيل از ناكامي ارتش در حمله جديد به غزه گفته است: تسليم شدن فلسطينيان در غزه تقريبا محال است. ما بايد به سرعت وارد فاز سياسي شويم و راهي براي برون رفت از اين عمليات پيدا كنيم.
به گزارش المنار، يسرائيل زيو به تلويزيون اسرائيل گفت: «معتقدم به نقطه موازنه مشخصي رسيده ايم و اهداف نيز به شدت محدود شده است. ما در مرحله بسيار بغرنجي هستيم. تسليم شدن فلسطينيان تقريبا محال است. اقدام ارتش اسرائيل به نابودي اهداف، شايد فلسطينيان را بر آن دارد كه چيزي براي از دست دادن نداشته باشند و اين بسيار خطرناك است. بنابراين بايد به سرعت وارد فازهاي سياسي شد و راهكاري براي برون رفت از اين عمليات پيدا كرد».
تساحي هانگبي رئيس سابق كميسيون خارجه و امنيت در پارلمان رژيم صهيونيستي هم گفت: «هدف جنگ، ناچيز است و نابودي حماس هدف محسوب نمي شود. اهداف بزرگ در اين عمليات امكان ندارد كه تحقق يابد. بايد بين هدف راهبردي و تاكتيكي تفاوت قائل شد. هدف، متوقف كردن تهديدات مداوم از جنوب اسرائيل است و نابودي توانايي سازمانهاي فلسطيني نيست. چنين كاري به تصرف زمينها (اشغال نوار غزه) و كنترل طولاني مدت بر آن بستگي دارد».
يادآور مي شود در جنگ 22 روزه نيز رژيم صهيونيستي به تدريج از برخي مناطق اوليه تصرف غزه عقب نشيني كرد و مدعي شد هدف عمليات سرب مذاب، توقف شليك راكت هاي فلسطيني است. با اين حال رژيم صهيونيستي در سومين هفته جنگ در حالي مجبور به توقف حملات شد كه حملات موشكي حماس ادامه داشت. 4 سال بعد از آن ماجرا توان موشكي حماس به قدري ارتقا يافته كه توانسته تل آويو، بيت المقدس (پارلمان رژيم صهيونيستي) و حتي هرتزيليا در عمق 80كيلومتري را مورد اصابت موشك هاي فجر 5 قرار دهد. سپر موشكي گنبد آهنين نيز مانع از اين حملات موشكي نشده است. حماس همچنين چند فروند هواپيما و ناو رژيم صهيونيستي را هدف قرار داده است.
در همين حال سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي در مصاحبه با يورونيوز با اين سوال مجري غافلگير شد كه «هميشه گفته مي شد اسرائيل، قوي ترين ارتش خاورميانه را دارد. پس چرا اين ارتش اين چنين آسيب پذير است و براي اولين بار در 20 سال گذشته تل آويو هدف حمله موشكي قرار گرفته و صداي آژير در آن شنيده مي شود؟». آشيقاي آدرايي با انكار جنايات اسرائيل در غزه عليه كودكان و شهروندان بي گناه، آسيب پذيري اسرائيل را با عبارت «بله حق با شماست» تأييد كرد اما مدعي شد: ما دولتي مسئول و دموكراتيك هستيم و تصميم هايمان را با توجه به واكنش هاي احتمالي جامعه جهاني اتخاذ مي كنيم اما آنها هرگاه بخواهند مي توانند افكار جنون آميز خود را عملي كنند(!)
مجري يورونيوز پرسيد«رسانه هاي اسرائيلي همواره گفته اند كه در عمليات چند روز گذشته رهبران حماس هدف قرار داده شده اند اما بيشتر قربانيان اين بمباران ها غيرنظاميان و كودكان بوده اند. نظرتان در اين باره چيست»؟ اين سخنگو پاسخ داد: بله متأسفانه اين موضوع صحت دارد(!) در اين حملات غيرنظامياني نيز كشته و زخمي شده اند و اين در جنگ معمول است اما من به شما اطمينان مي دهم كه ما تمام اقدامات لازم براي جلوگيري از كشتار غيرنظاميان را در نظر گرفته ايم.
مجري يورونيوز نظر آدرايي را درباره احتمال آغاز حمله زميني به غزه جويا شد. وي پاسخ داد: هدف ما تضعيف توان نظامي آنها است تا قادر نباشند به اسرائيل حمله كنند.ما مراكز و انبارهاي موشكي آنها را هدف قرار داده ايم اما آنها همچنان چند فروند موشك دوربرد در اختيار دارند و شليك مي كنند(!)
همزمان تحليل گران معتقدند ضربه رواني وارده به رژيم صهيونيستي بيش از خسارات مادي است. اسعد ابوشرخ تحليلگر فلسطيني به تلويزيون سوريه گفت: «رژيم صهيونيستي متحمل خسارات مالي و نظامي بسيار زيادي شده است. فرمانده منطقه موسوم به منطقه جنوبي رژيم صهيونيستي دستور داده است آنچه كه رخ مي دهد به صورت كامل سانسور شود. هواپيماها و يك فروند كشتي جنگي اسرائيلي هدف قرار گرفته اند. بر اثر آخرين آمارهاي موجود اسرائيل تاكنون بيش از سه ميليارد ش ك ل در حمله به نوار غزه متضرر شده علاوه بر اينكه به زيرساخت هاي صهيونيست ها، مواضع نظامي، فرودگاه هاي نظامي و سربازان تلفات سنگيني وارد شده است اما مهمتر از همه اينها ضربه سنگين رواني به رژيم صهيونيستي است زيرا موشك هاي مقاومت به تل آويو، قدس، اسدود، مجدل و مناطق ديگر رسيده است. رژيم صهيونيستي انتظارش را نداشت كه مقاومت چنين قدرتي داشته باشد.اين رژيم فكر مي كرد براي تفريح به نوار غزه مي آيد اما اكنون در هرگونه عمليات زميني مردد است زيرا از خسارات و تلفات آن آگاه است.»
در همين حال ويليام هيگ وزير خارجه انگليس در مصاحبه با تلويزيون اسكاي نيوز اعلام كرد: تهاجم زميني به غزه موجب كاهش همدلي با تل آويو در جامعه جهاني خواهد شد و اسرائيل به طور جدي حمايت جامعه جهاني را از دست خواهد داد. حمله زميني كار همدلي با اسرائيل را بسيار دشوار مي كند.
هيگ همچنين ايران را به ايفاي نقش كليدي در تجهيز حماس به سلاح و موشك متهم كرد و گفت كه توجه ثانيه به ثانيه به رخدادهاي منطقه بسيار ضروري است و ما بايد به دنبال راهي براي حل مسائل منطقه باشيم. ما هم اكنون تنها با جنگ غزه رو به رو نيستيم، بلكه شرايط سوريه، افزايش تنش ها با ايران بر سر مسئله هسته اي را نيز داريم.
ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز گفت ايران نقش ناخوشايندي در غزه دارد. ما مي بينيم كه رژيم ايران نقشي موذيانه نه تنها در منطقه به طور عام، بلكه به طور آشكاري در موضوع غزه بازي مي كند. روشن است اگر آنها دست برداشته و دخالت را متوقف كنند مفيد خواهد بود، ولي ما انتظار چنين كاري را نداريم.
از سوي ديگر به نوشته گاردين «موشك هاي فجر كه به قلب تل آويو اصابت مي كند، مزيت جديدي براي فلسطيني هاست. اين موشك ها مي تواند به قلب اسرائيل نفوذ كند و داراي 75 كيلومتر برد است. دقيقاً مشخص نيست كه اين موشك ها چگونه به غزه رسيده است اما احتمالاً قطعات آن از طريق تونل هايي به غزه رسيده باشد.»
رسانه هاي غربي درگيري روي زمين را يك دام بزرگ براي ارتش اسرائيل مي دانند.
 


مگر قرار نيست قانون بدون تبعيض اجرا شود؟! (خبر ويژه)

همسر آيت الله هاشمي رفسنجاني مي گويد برخلاف برخي گفته ها وي نفوذي بر قوه قضائيه ندارد و اگر چنين نفوذي بود فائزه و مهدي هاشمي زنداني نمي شدند.
اين در حالي است كه مهدي هاشمي با وجود احضار شدن، پس از 3 سال تأخير، از لندن به تهران بازگشت و بنا به درخواست آقاي هاشمي بلافاصله بازداشت نشد و شب اول را در كنار خانواده گذراند و فردا صبح خود را به مراجع قضايي معرفي كرد. وي هم اكنون در مرحله بازجويي قرار دارد. با اين حال به دنبال برخي جنجال ها، نامبرده اجازه پيدا كرد در بيمارستان دي مورد آنژيوگرافي قرار گيرد كه همين آزمايش معمولي تبديل به حضور چند روزه در بيمارستان شد و پس از معلوم شدن اين مطلب كه نامبرده بيماري خاصي ندارد، به زندان منتقل شد. فائزه هاشمي نيز با وجود نقش آفريني در فتنه سال 88 و حوادث پس از آن با سبك ترين حكم قضايي مواجه شد و حكم 6 ماه حبس را دريافت كرد كه همين حكم نيز بنا بر برخي ملاحظات با ماه ها تأخير اجرا شد.
وي در اين نامه كه به روال نوشته قبلي در رسانه هاي ضدانقلاب نظير كلمه و جرس منتشر شده، اقدام به مظلوم نمايي درباره بازداشت اين دو متهم كرده است. در نامه منتسب به همسر آقاي هاشمي آمده است: هميشه تبليغ مي كردند كه هاشمي رفسنجاني چنان نفوذي دارد كه نمي گذارد فرزندانش محاكمه شوند. اولاً اگر هاشمي چنان نفوذي دارد كه قانون و قضا را هم تعطيل كند، چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ دستگاه قضايي اثرپذير كه بر مدار قانون عمل نمي كند و مجري اراده سياسيون است و نيز نهادهاي نظارتي و بالاتر كه نمي توانند، جلوي اعمال نفوذ را بگيرند، يا هاشمي كه به ادعاي آقايان چنان مقتدر است كه در همه جا اراده اش را حاكم مي كند؟
در اين نوشته بدون اشاره به فعاليت هاي تخريبي هاشمي و برخي حاميان وي، از تضعيف توسط همه قواي حاكم سخن به ميان آمده و اين در حالي است كه در مجلس خبرگان، اين اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان بودند كه تصميم به تغيير رئيس مجلس گرفتند. در موضوع نماز جمعه نيز خود آقاي هاشمي تصميم به كناره گيري گرفت و البته طبعاً به واسطه جانبداري از فتنه گران و آشوبگران نمي توانست با توده هاي مردم كه در راهپيمايي نهم دي فتنه گران را با صريح ترين شعارها خطاب قرار دادند، هم افق شود مگر اينكه از مواضع برخي اطرافيان مسئله دار اعلام برائت كند. اما در موضوع رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، با وجود آن كه احتمال مي رفت دوره رياست آقاي هاشمي تمديد نشود، با تدبير حكيمانه رهبر معظم انقلاب، آقاي هاشمي در اين سمت ابقا شد.
در ادامه نوشته منسوب به خانم عفت مرعشي آمده است: آنها كه مي گويند هاشمي رفسنجاني نفوذ دارد، اكنون بايد پاسخ دهند كه اين چه نفوذي است كه بيش از يك ماه و نيم دختر و پسر ايشان دربند هستند و چون ديگر فرزندان اين سرزمين يكي بيش از يك ماه است كه در سلول هاي انفرادي به سر مي برد و ديگري نيز چون ديگر زنان و دختران آزاده، در بند زنان اوين دوران محكوميت خود را سپري مي كند.
وي مي افزايد: اين چه نفوذي هست كه حتي هاشمي رفسنجاني نمي تواند پسر بيمارش را به گواهي پزشكان كه ناراحتي قلبي دارد در بيمارستان نگه دارد؟ اين چه نفوذي است كه پسر او را از بيمارستان به شكل مخفيانه خارج مي كنند و او نمي تواند حتي اعتراض كند؟
يادآور مي شود تحريك مادر و همسر متهمان به موضع گيري عليه محاكم، يكي از شيوه هاي موسوم براي انحراف اذهان از اصل پرونده اتهامي به شمار مي رود.
گفتني است برخي حاميان فتنه تصور مي كردند بازگشت مهدي هاشمي به كشور از لندن پس از 3 سال، با احتمال اينكه آبها از آسياب افتاده و او تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت، باعث بازسازي روحيه نااميد فتنه گران و سرخوردگي مردم مي شود. اما رفتار عادي مراجع قضايي با وي به عنوان يك متهم، اين توهم را به هم ريخت. با اين وجود، درباره مهدي هاشمي اغماض ها و ارفاق هايي صورت گرفته كه متأسفانه مانند سابق با روحيه طلبكارانه برخي اعضاي خانواده وي مواجه شده است.
 


حمله به تل آويو يعني اينكه ايران بلوف نمي زند (خبر ويژه)

يك شبكه اينترنتي وابسته به رژيم صهيونيستي، ايران را پيروز جنگ غزه معرفي كرد.
شبكه صهيونيستي بالاترين در تحليلي نوشت: پس از نفوذ دادن پهپاد به فضاي حياتي اسرائيل توسط حزب الله، ايران اينك با نمايش قدرت موشكي خود در توانايي هدف قرار دادن تل آويو پايتخت اسرائيل به غرب آدرس مي دهد كه بلوف نمي زند و توان موشكي قابل ملاحظه اي در اختيار دارد. همچنين رهبران حماس كه بعضاً به اعراب محافظه كار و سازش گرايش پيدا كرده بودند، مجدداً به راديكاليسم قبلي و آشنا [ مقاومت] برگشته اند.
اين شبكه صهيونيستي اضافه كرد: اين جنگ فشار را از وقايع سوريه به سمت دوگانه هميشگي اسرائيل- فلسطين معطوف مي كند و نمايش خطر اسرائيل، كشورهاي حامي معارضان سوري را به انفعال مي كشاند.
بالاترين پيام ديگر ماجرا را متوجه اوباما دانست و اينكه او بايد سياست بي اعتنايي به نتانياهو را ادامه دهد.
به نوشته اين شبكه صهيونيستي «نشانه هايي از موفقيت ايران را مي توان رصد كرد. موشك هاي حماس به تل آويو رسيده، خالد مشعل رئيس سياسي و عامل تغيير سياست از راديكاليسم به سازش مجدداً به مواضع راديكال خود برگشته و در سودان حرف هاي بسيار تند و هل من مبارز را عليه اسرائيل بر زبان رانده است.
بالاترين در عين حال با اشاره به مواضع برخي كشورها نظير تركيه نوشت: كشورهاي عرب و تركيه در موضوع سوريه و پشتيباني از مخالفان اسد، آمادگي آمدن شش دانگ پشت فلسطين را ندارند و اولويتشان سوريه است و در اين وضعيت اسرائيل مي خواهد حماس را هرچه بيشتر تضعيف كند.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10