(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 11  آذر  1391 - شماره 20369

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
دست برتر (يادداشت روز)
خودپرداز! (گفت و شنود)
گاردين گزارش ضد ايراني آسوشيتدپرس را به سخره گرفت
شيخ نبيل قاووق:
پيروزي مقاومت در غزه مرهون موشك هاي ايراني است
در واكنش به قطعنامه ضد ايراني كشورهاي غربي
مهمان پرست: دروغ پراكني گروه هاي معاند با ايران گزارش حقوق بشر نيست
كيهان و خوانندگان
آمريكا از بحران جديد مصر چه مي خواهد؟ (خبر ويژه)
پشت اسرائيل را در غزه حاج رضوان لرزاند (خبر ويژه)
رضايت فائزه و مهدي هاشمي از وضعيت زندان (خبر ويژه)
دست ايران آن قدر باز هست كه از عهده تحريم ها بربيايد (خبر ويژه)
من آنم كه... مدرس بود قهرمان! (خبر ويژه)


دست برتر (يادداشت روز)

جنگ 8 روزه غزه بار ديگر توجه و نگاه جهانيان را به منطقه معطوف ساخته و در پي پيروزي گروه هاي مقاومت بر رژيم صهيونيستي در اين جنگ، پيام ها و پيامدهاي راهبردي اين حماسه بزرگ و تاريخي ادامه دارد. از همين روي؛ طي هفته گذشته و در فاصله كوتاهي از پايان جنگ و شكست مفتضحانه تل آويو، بخش قابل توجهي از تبعات استراتژيك جنگ 8 روزه برملا شد.
ابتدا ايهود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي مجبور به استعفا شده و اظهار داشت از قدرت كناره گيري خواهد كرد.
بعد از آن بود كه پايگاه صهيونيستي دبكا فايل- نزديك به موساد- در گزارشي از يك كودتاي شكست خورده در جنگ غزه عليه ايران پرده برداشت. كودتايي كه بخشي از پازل توطئه آمريكايي- صهيونيستي بود تا روند «بيداري اسلامي» در منطقه مختل شود.
اما آنچه قابل اعتناست تحليل و نتيجه گيري اين گزارش وابسته به سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي است كه اذعان مي كند عمليات «ستون ابرها» در جنگ 8 روزه غزه به نتيجه نرسيده و طراحي آن كودتا و تمامي ماجرا در نهايت با شكست مواجه شده است.
ادامه واكنش ها و مواضع نسبت به جنگ غزه، بيشتر نقش ايران را در تغيير توازن قدرت در منطقه نشان مي داد. در اين باره كافي است به جز اظهارنظر رهبران گروه هاي مقاومت كه به وضوح و با صراحت تاكيد كردند كه «پيروزي در جنگ غزه را مديون ايران هستيم» موضع گيري هاي برژينسكي، سولانا، جان بولتون و... تحليل و آناليز شود.
زبيگنيو برژينسكي مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا در نشستي موسوم به «شوراي ملي آمريكا و ايران»! و انجمن كنترل تسليحات برپا شده بود مي گويد؛ «در صورت حمله احتمالي اسرائيل به تاسيسات هسته اي ايران، آمريكا مانند يك الاغ احمق با آن همراهي نخواهد كرد.» و با تاكيد بر اين كه تنها راه مواجهه با ايران، مشي ديپلماتيك است تاكيد مي كند؛ «طرح حمله احتمالي به ايران بدترين گزينه است».
در همين راستا و درباره حمله به ايران كه صهيونيست ها بلوف مي زدند، اين بار «سولانا» مسئول سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا دست به قلم مي برد و مي نويسد؛ «طرح جنگ با ايران بحران بين المللي بوجود خواهد آورد و آمريكا بايد بداند آينده استراتژيك در منطقه خاورميانه از طريق حل چالش آن كشور با ايران رقم خواهد خورد.» سولانا در اين مقاله به تصريح آمريكا را از ورود به جنگي در منطقه بر حذر مي دارد و به تلويح تاكيد مي كند كه جنگ با ايران ناشدني است.
نكته گفتني اين است كه كار بدين جا نيز ختم نشد و حتي كسي مثل «جان بولتون»- سفير سابق آمريكا در سازمان ملل- كه معمولا مواضعي راديكال و جنگ طلبانه عليه ايران دارد به سخن آمد و با فاكس نيوز رسانه تندرو و افراطي آمريكا به مصاحبه پرداخت.
بولتون سه نكته كليدي را در اين مصاحبه درباره جمهوري اسلامي علني كرد؛ 1- تحليل جنگ غزه به وضوح نشان مي دهد قدرت ايران بيش از گذشته افزايش پيدا كرده است. 2- جنگ غزه علاوه بر نمايش قدرت ايران، آزموني خوب براي موشك هاي ايراني بود. 3- جمع بندي درباره ايران اين است كه اين كشور اكنون دست بالا و برتر را دارد.
اعتراف اين مقام آمريكايي به دست برتر ايران در حالي است كه يك روز قبل از آن- سه شنبه گذشته- رهبر معظم انقلاب در بياناتي حكيمانه تاكيد كردند؛ «نگاه به اوضاع منطقه و جهان به خوبي دست برتر جمهوري اسلامي را در اين تحولات نشان مي دهد» و بلافاصله از اين نكته پرده برداشتند كه؛ «در مقايسه سياست خاورميانه اي غربي ها و سياست خاورميانه اي جمهوري اسلامي به وضوح مشاهده مي شود كه سياست منطقه اي جمهوري اسلامي به اهداف خود نزديك شده است».
اكنون در باره دست بالاتر و برتر جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه نكاتي قابل اعتناست:
1- جنگ 33 روزه در سال 2006 نشان داد كه «طرح خاورميانه بزرگ» به نتيجه نرسيده است. طرحي كه در واقع نقشه راه آمريكايي ها و صهيونيست ها براي جنايت، تجاوز، چپاولگري و غارت منابع و ثروت هاي عمومي منطقه بود.
به همين علت بود كه طرح مزبور به «طرح خاورميانه جديد» تغيير نام داد و وزير خارجه وقت آمريكا آن را به درد زايماني براي منطقه تشبيه كرد و نتيجه اين وضع حمل! را اميدواركننده دانست!
2 سال بعد و در جنگ 22 روزه در سال 2008 مشخص شد كه طرح خاورميانه جديد هم با مختصات آمريكايي-صهيونيستي محقق نشده و اين شكست به شكست قبلي پيوست شد.
از 21 ماه پيش و با بروز و ظهور تحولات منطقه در بيداري اسلامي يك شاخص به اثبات رسيد و آن حركت منطقه به سمت و سوي خاورميانه با مختصات «اسلامي» است.
به عبارت روشن تر، پروژه هاي نظام سلطه براي شكل دهي خاورميانه با مختصات آمريكايي و صهيونيستي واژگون شده و نمادها و مولفه هاي خاورميانه اسلامي رخ نمود.
اكنون جنگ 8 روزه غزه و تأثير و نقش ايران در پيروزي گروه هاي مقاومت بر رژيم صهيونيستي نشان مي دهد آن «دست برتر» كه طي سال هاي گذشته سياست خاورميانه اي غربي ها را به شكست كشانده با قدرت و اقتدار ايران است.
همچنانكه حمايت ايران از جبهه مقاومت در دو جنگ قبلي-جنگ 33 روزه لبنان و جنگ 22 روزه غزه- معادلات آمريكايي و صهيونيستي را بهم ريخت.
2- خوي نظام سلطه و جبهه استكبار در رسيدن به اهداف شوم و پليدشان مبتني بر «جنگ طلبي» و «تهديد» است. اكنون سوالي كه به ميان مي آيد اين است كه چرا در روزهاي گذشته و پس از جنگ غزه اين رويكرد چرخش 180 درجه اي داشته است و تمامي استراتژيست ها و سياستمداران كهنه كار غربي احساس تكليف كرده و به صحنه آمده اند كه «مذاكره» و «گفت و گو» با ايران تنها راه مواجهه با اين كشور است.
علاوه بر بولتون، سولانا، برژينسكي و... مراكز مطالعات راهبردي و اتاق هاي فكر نيز آخرين تحقيقات و داشته هايشان را درباره مواجهه با ايران براي تصميم گيران غربي و صهيونيستي رو كردند و نسخه «ديپلماسي»، «گفت و گو» و «مذاكره» را تنها نسخه موجود دانستند.
به عنوان نمونه «رابرت كاپلان» نظريه پرداز مركز استراتفور اخيرا و پس از جنگ غزه تاكيد مي كند؛ ايران نقش مهم و ممتاز در خاورميانه دارد و بايد سياست آمريكا در برابر ايران مذاكره و گفتمان باشد.
اين تغيير رويكرد ملموس نشانه آن است كه طرف غربي بخوبي دريافته است ايران اسلامي «دكترين تهديد در برابر تهديد» را در ابعاد غيرقابل پيش بيني مي تواند جامه عمل بپوشاند و جنگ 8 روزه غزه و ارسال فناوري موشك هاي فجر5 به گروه هاي مقاومت مصداق «مشت نمونه خروار است» كه در سطح كلان، گزينه جنگ با ايران را ناممكن مي سازد و اين آيا دست برتر ايران در تاثيرگذاري تحولات منطقه نيست؟
3- اتفاق مهمي كه مقارن با شكست پروژه هاي آمريكايي-صهيونيستي در منطقه افتاده است بيداري افكار عمومي و دريافت منطق پرصلابت و اصولي جمهوري اسلامي ايران است.
اگرچه امپراتور رسانه اي غرب سياست «ايران هراسي» و «ايران ستيزي» را طي دهه هاي گذشته عليه جمهوري اسلامي در دستور كار قرار داده است اما براي افكار عمومي و ملت هاي آزاديخواه و عدالت طلب روشن شده است كه علت فشارها و تحريم ها و تهديدها بر ضد ايران ناشي از چيست.
طرفه آنكه حتي سردبير مجله فارين پاليسي- جرمي هاموند- اذعان مي كند؛ «ايران به اين دليل كه از آمريكا سرپيچي مي كند مورد غضب اين كشور قرار گرفته است» و اين حقانيت ايران، همان دست برتر جمهوري اسلامي است كه مي تواند در منطقه «الگو» باشد.
تحولات اخير منطقه در دو سال گذشته در بستر بيداري اسلامي بيش از پيش «الگو بودن» ايران را نشان داده و ثابت كرد كه الهام از جمهوري اسلامي موتور محركه خيزش ها و خروش ها عليه سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي و حاكمان مرتجع و دست نشانده و سرسپرده است.
4- و بالاخره بايد گفت نفوذ ايران و «قدرت نرم» جمهوري اسلامي از ديگر عوامل و مولفه هايي است كه دست برتر ايران را در تحولات منطقه و فرامنطقه اي به وضوح و آشكارا نشان مي دهد. به عنوان نمونه ماجراي سوريه طي ماه هاي گذشته حاكي از آن است كه نمي توان قدرت و اقتدار نرم و پرنفوذ ايران در معادلات منطقه اي را انكار كرد.
مقامات آمريكايي از وزير امورخارجه تا رئيس جمهور از اوت 2011 صريحا و چندين بار بر كنار زدن بشار اسد از قدرت و سقوط دولت او تاكيد كرده اند، اما اكنون پس از نزديك به 470 روز، سوريه به عنوان بخشي از جبهه مقاومت، با صلابت ايستاده است.
اين نيز در گرو همان دست برتري است كه نمي گذارد و اجازه نمي دهد زياده خواهان و افزون طلبان زور بگويند و خواسته هاي نامشروع شان را عملياتي نمايند.
اكنون اگر وضعيت وخامت بار رژيم صهيونيستي به مرحله زوال و اضمحلال رسيده است تا جايي كه هنري كيسينجر تصريح مي كند؛ تا 10سال ديگر اسرائيلي در كار نخواهد بود ناشي از همان دست برتري است كه ابعاد و مختصات خاورميانه اسلامي را در چشم انداز منطقه تثبيت كرده است.
حسام الدين برومند
 


خودپرداز! (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: دروغ بافي هاي يكي از عوامل فتنه 88 عليه جمهوري اسلامي ايران با استقبال گسترده رسانه هاي خارجي و سايت هاي ضد انقلاب روبرو شده است.
گفت: اين هم شد خبر؟! دروغ بافي هاي اين شخص كه تازگي ندارد و حمايت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس و گروه هاي ضد انقلاب از عوامل فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 هم كه هميشه بوده است!
گفتم: بي بي سي تعجب كرده كه چرا جمهوري اسلامي با او برخورد نكرده است!
گفت: آنها چند سال است كه بعد از كلي زور زدن يك حرف دست چندم مي زنند و...خب! ديگه قابل ترحم هستند.
گفتم: اي ول... يارو مي گفت؛ مي خواستم از دستگاه خودپرداز 50هزار تومن بگيرم. يك ده هزار تومني داد، 4 تا 5هزار تومني، 5 تا دوهزارتومني و بيست تا پانصد تومني، من هم پول ها رو دوباره ريختم توي خودپرداز، آخه طفلكي خودشو كشته بود تا 50هزار تومن منو جور كنه!
 


گاردين گزارش ضد ايراني آسوشيتدپرس را به سخره گرفت

خبرگزاري آسوشيتدپرس در حالي مدعي شد كه ايران در تلاش براي ساخت بمب اتمي با قدرت انفجاري سه برابري نسبت به انفجارهاي هيروشيماست كه روزنامه گاردين اين ادعا را مضحك دانست.
خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس چند روز قبل با استناد به نمودارهايي كه هيچ نشاني دال بر معتبر بودن آن وجود ندارد و در آستانه دور ديگري از نشست هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارشي از وين با استناد به نمودارهايي كه مي گويد «مقامات يك كشور منتقد برنامه اتمي ايران» در اختيارش قرار داده اند و همچون گذشته خواسته اند نامشان فاش نشود، مدعي شد دانشمندان ايراني شبيه سازي هايي كامپيوتري از يك سلاح هسته اي را به اجرا درآورده اند كه قدرت انفجاري آن سه برابر انفجارهاي اتمي هيروشيماست.
آسوشيتدپرس افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي سال گذشته در گزارش خود اشاره كرد كه نمودارهايي را به دست آورده كه نشان مي دهد ايران به محاسبات انفجارهاي اتمي پرداخته است و مدعي شد كه اين نمودار از همان نمودارهاي آژانس است.
«گيل تودور» سخنگوي آژانس در اين باره اظهارنظري نكرد اما فريدون عباسي، رئيس سازمان انرژي اتمي در حاشيه دومين سالگرد شهادت شهيد شهرياري درباره گزارش مذكور به خبرنگار ايسنا گفت: اين گزارش ها و اخبار صحت ندارد.
در عين حال بولتن دانشمندان اتمي آمريكا در گزارشي به تحليل نموداري پرداخت كه خبرگزاري آسوشيتدپرس آن را دليل بر ادعاي تسليحاتي بودن برنامه هسته اي ايران معرفي كرده بود و در مقاله اي به قلم دو دانشمند به نام هاي يوسف بات و فرنك دالنوكي ورس نوشت: «نموداري كه در هفته گذشته توسط آسوشيتدپرس منتشر شد، چيزي جز يك تحليل خالي از دقت و يا يك حقه آماتوري نيست.»
در ادامه گزارش بولتن دانشمندان اتمي آمريكا آمده است: هنوز ميزان اعتبار اين نمودار مشخص نشده است. با اين حال حتي اگر معتبر دانسته شود، نمي تواند سندي دال بر برنامه هسته اي ايران باشد. علاوه بر مساله اعتبار اين نمودار حاوي اشتباهي بسيار بزرگ است كه بعيد است دانشمنداني كه در سطح ملي كار مي كنند، مرتكب آن شده باشند.
براساس اين گزارش تصوير منتشره توسط آسوشيتدپرس دو منحني را نشان مي دهد: يكي انرژي را در برابر زمان ترسيم مي كند و ديگري خروجي توان را در برابر زمان، كه احتمالا به يك ابزار انفجاري مربوط مي شود. اما اين دو منحني با هم تطابق ندارند. اگر منحني انرژي درست باشد، پس اوج توان بايد بسيار پايين تر از 300 ميليون كيلوتن در ثانيه باشد اما در اين نمودار 17 تريليون كيلوتن در ثانيه ذكر شده است. به اين ترتيب اين نمودار حدود يك ميليون بار اشتباه دارد.
اين نمودار چيزي جز نمايش يك تحليل خالي از دقت يا يك حقه آماتوري نيست.
در هر صورت اين سطح پيچيدگي علمي لازم براي ترسيم چنين نموداري با سطح پيچيدگي علمي فارغ التحصيلان و يا در سطح كارداني و كارشناسي دوره هاي فيزيك هسته اي مطابقت دارد.
اگرچه چنين نموداري مي تواند در صورتي كه معتبر باشد باعث نگراني شود اما دليلي براي هشدار نيست و مطمئنا چيزي نيست كه در توافقنامه پادماني ميان آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايران و يا در ديگر توافقات بين المللي كه ايران عضو آنهاست ممنوع شده باشد.
اگرچه اين تصوير اين برداشت را نمي دهد كه شبيه سازي هاي كامپيوتري در واقع به اجرا درآمده باشد اما حتي اگر اين كار انجام شده باشد، از نوع پروژه اي است كه يك دانشجو مي تواند در دوره فيزيك هسته اي انجام دهد. اين نمودار به سادگي نشان مي دهد كه يك توده محصول شكافت پذير هسته اي در يك پالس 1/0ميكروثانيه اي توليد شده است. از 1950 تاكنون اين ميزان دانش استاندارد وجود داشته است. اين نه يك راز است نه نشان دهنده يك برنامه تسليحات هسته اي.
در پايان اين گزارش آمده است: در نمودارهايي از اين دست كه در آسوشيتدپرس منتشر شده است مي تواند در كتابچه هاي راهنماي علوم هسته اي يا در اينترنت پيدا شود. به عنوان مثال در مقاله تاثيرات تسليحات هسته اي كه ساموئل گلستن و فيليپ دولان، نوشته اند نموداري مشابه وجود دارد. اين كتاب مصور به صورت آنلاين و رايگان در دسترس است. نمودار ديگري را مي توان در كتابچه فيزيك هاي پروژه منهتن يافت.
«گلن گرين والد» نيز در گزارشي كه در روزنامه گاردين منتشر شد، نوشت: تبليغات رسانه اي منفي و وحشت زا آن قدر معمول است نمي توان هر بار كه منتشر مي شود به آنها توجه نشان داد اما گاهي اوقات آنچه منتشر مي شود آنقدر مضحك است كه ارزش نشان دادن آن را نبايد ناديده گرفت.
براساس اين گزارش، گزارش اختصاصي آسوشيتدپرس كه از روز سه شنبه در بوق و كرنا شد و در تيتر قرمز خود ادعا مي كند مدركي دال بر «كاركردن ايران بر روي بمب» را يافته است از اين قبيل است.
در اين گزارش سه نكته براي زير سوال بردن گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس مورد توجه قرار گرفته است؛ اول اينكه توجه شود آسوشيتدپرس اين گزارش را نه به نام يك فرد بلكه به نام يك كشور كه به نامش اشاره اي نمي كند منتشر كرده است. توجيه انجام چنين كاري چيست؟ اينكه مقامات خواستار انتشارش بودند پس آن را در اختيار آسوشيتدپرس قرار دادند. در گزارش اين خبرگزاري آمريكايي آمده است: مقامات فقط مشروط بر اينكه به نام آنها و كشورشان اشاره نشود اين نمودار را در اختيار خبرگزاري قرار داده اند.
دوم اينكه؛ در زير اين نمودار نوشته هايي به زبان فارسي درج شده است. اما در عين حال از زبان انگليسي استفاده شده تا اطمينان حاصل شود تا مخاطبين آمريكايي مي توانند به سهولت، وحشتناك بودن آن را درك كنند همانطور كه رابرت رايت در مجله آتلانتيك نوشت «چرا ايراني ها بايد اين نمودار هسته اي وحشتناك سري را به زبان انگليسي تهيه كنند.» اين احتمال وجود دارد كه دانشمندان ايراني از زبان انگليسي به عنوان زبان جهاني علم استفاده كنند اما تركيب زبان فارسي و انگليسي دست كم بايد باعث ترديد در اين باره شود.
سوم اينكه؛ حتي اگر فرض شود اين نمودار تقلبي نيست؛ اين ايده كه شبيه سازي هاي كامپيوتري مدركي است كه نشان مي دهد كشوري در جهت ساخت سلاح هسته اي كار مي كند ايده اي پوچ است. همانطور كه جان گليزر مي گويد دانشمندان از طيف هاي مختلف توافق دارند كه ايران هيچ گونه برنامه تسليحات هسته اي ندارد و هيچ گونه تهديد قريب الوقوعي محسوب نمي شود. چيزي كه در گزارش آسوشيتدپرس به آن اشاره شده جمله اي از ديويد آلبرايت است كه مي گويد اگرچه اين نمودار واقعي به نظر مي رسد اما ظاهرا بيشتر براي آن طراحي شده است كه اين پروسه درك و فهميده شود تا اينكه بتوان آن را طرحي براي ساخت يك سلاح واقعي دانست.
نويسنده در پايان مي افزايد: بهانه حمله به عراق ناشي از مشتي اطلاعات جعلي و عمدتا دستكاري شده بود كه خروجي هاي رسانه اي غربي آنها را ارائه داده اند. هرگونه ترديد در اين باره كه آنها قصد دارند و مشتاقند همان اقدامات را در رابطه با تهديد تخيلي نسبت داده شده به ايران انجام دهند بايد براي هميشه از ميان برداشته شود.
 


شيخ نبيل قاووق:

پيروزي مقاومت در غزه مرهون موشك هاي ايراني است

معاون شوراي اجرايي حزب الله لبنان گفت: آنچه پيروزي مقاومت در غزه را رقم زد، كنفرانس هاي كشورهاي عربي، سفر مقامات عربي يا بيانيه هاي عربي نبود، بلكه موشك هاي ايراني بود كه در اختيار مقاومت در غزه قرار داشت.
به گزارش شبكه تلويزيوني المنار، شيخ «نبيل قاووق» گفت: گروه چهاردهم مارس شركت در گفت وگوهاي ملي را رد مي كند تا مانع از تصويب شدن قانون جديد انتخابات شود؛ اما لبنان برگزاري انتخابات و به قدرت رسيدن دولتي را كه عليه مقاومت فريبكاري كند، نمي پذيرد.
قاووق افزود: گروه چهاردهم مارس خواهان شراكت و برابري نيست، بلكه مي خواهد قدرت را فقط در دست خود داشته باشد و ديگران را از صحنه حذف كند. ما به تهديد، ترساندن ديگران و اقدامات تحريك آميز متوسل نمي شويم.
وي با تمجيد از پيروزي مقاومت در نوار غزه خاطرنشان كرد: آنچه باعث پيروزي مقاومت در غزه شد، كنفرانس هاي كشورهاي عربي، سفرهاي مقامات عربي يا بيانيه هاي عربي نبود، بلكه موشك هاي مقاومت كه ايران به غزه داده بود، باعث پيروزي آن شد.
 


در واكنش به قطعنامه ضد ايراني كشورهاي غربي

مهمان پرست: دروغ پراكني گروه هاي معاند با ايران گزارش حقوق بشر نيست

رامين مهمان پرست اظهار كرد: گزارش مغرضانه شوراي حقوق بشر از نكات خلاف و دروغيني تشكيل شده است كه از سايت هاي رسانه اي گروه هاي معاند با نظام جمهوري اسلامي ايران جمع آوري شده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به مطلب فوق افزود: جمهوري اسلامي ايران براساس اصول مندرج در قانون اساسي كشور و همچنين شرع مقدس اسلام و با توجه به سابقه تاريخي تمدني كهن ايران حفاظت، حمايت و گسترش احترام به حقوق بشر را از آرمان هاي خود مي داند و هرگونه استفاده ابزاري و سياسي از حقوق بشر عليه كشورهاي مستقل از سوي كشورهاي غربي را محكوم مي كند. وي خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي در حالي به اغراق گويي و سياه انگاري در قبال وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مي پردازند كه نه تنها چشم خود را بر روي وضعت وخيم حقوق بشر در كشورهاي متحد خود بسته اند، بلكه از پاسخگويي به موارد متعدد نقض حقوق بشر شهروندان خويش نيز ناتوان هستند. مهمان پرست تأكيد كرد: بسياري از اين كشورهاي مدعي حمايت از حقوق بشر در سابقه تاريخي و حتي امروزه خود موارد سيستماتيك و وحشتناك نقض حقوق بشر را در پرونده خود دارند. وي افزود: بخش هايي از متن قطعنامه تصويب شده عليه كشورمان برگرفته از نكات خلاف و دروغيني است كه منبع و ماخذي جز سايت هاي رسانه اي مرتبط با بانيان غربي اين قطعنامه ندارد.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي با تأكيد مجدد بر تعهد اساسي و بنيادين جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارتقاي حقوق بشر و حقوق شهروندان و با ابراز تأسف از اينكه مكانيسم و ابزارهاي حقوق بشري سازمان ملل دستاويز سياست بازي هاي كشورهاي غربي قرار گرفته است، اظهار اميدواري كرد كه مفهوم حقوق بشر فارغ از ادامه اينگونه بازيهاي منفعت طلبانه، مبناي ترقي و كمال انسان ها و منبع همزيستي مسالمت آميز ميان كشورها شود.
محكوميت انفجارهاي تروريستي در ريف دمشق
سخنگوي وزارت امور خارجه انفجارهاي تروريستي در منطقه ريف دمشق را به شدت محكوم كرد و بي ثباتي و ناامني در سوريه را از اقدامات كشورهاي حامي خشونت و در راستاي منافع رژيم صهيونيستي دانست.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002332
¤ بهترين نوع دوست داشتن و محبت به امام حسين(ع) و اهل بيت آشنايي با سخنان گهربار آنها و پيروي عملي از دستورات آن سفينه هاي نجات است.
9915---0914
¤اي زينب بزرگ شرمنده ايم كه بهاي حسيني شدن ما بي حسين شدن تو بود. شرمنده تر مي شويم وقتي حسيني باقي نمانيم.
5590---0935
¤ خداوند درجات امام راحل(ره) را متعالي سازد كه چه خوش فرمود: محرم ماهي است كه خون بر شمشير پيروز شد. و چه زيبا مقاومت اين امر را در دهه اول ماه محرم به منصه ظهور كشاند و دشمن غاصب صهيونيستي را خوار و ذليل كرد. مهم تر آن كه موشك هاي ايران كه در مانورهاي مختلف قدرت نمايي مي كرد، در اين جنگ تست نهايي را داد و ان شاءالله در دوره هاي بعد هرگونه عيب احتمالي آن كه البته ندارد مرتفع خواهد شد و اين بار نيز حماس در پناه مقاومت از مظلوميت و محروميت خارج شد و سگ هاي درنده خوي اشغالگر بدانند از اين به بعد با دم شير بازي نكنند كه محوشان نزديك است. ان شاءالله.
محمودي
¤ رژيم جنايتكار صهيونيستي كه به زور و نيرنگ كشور فلسطين را غصب كرده است و يك كشور جعلي تشكيل داده يكي از منفورترين حكومت هاي جهان است. اين رژيم عاقبتي ندارند جز اينكه مثل سازمان منافقين به بدبختي و آوارگي بيفتند و از همه بدتر هيچ كشوري حاضر به پذيرش آنها نباشد.
امير مشاطزاده
¤ همانطوري كه آقاي شريعتمداري در يادداشت روز 23 آبان 91 اشاره نمودند دولت هاي سازندگي و اصلاحات بخش هاي سياه بسياري در كارنامه عملكرد خود دارند ولي مي خواهند با بزرگ نمايي برخي از كاستي هاي دولت دهم به اهداف سياسي خود دست يابند و حال آنكه انتقاد به دولت دهم مربوط به مواردي است كه مواضعي شبيه به دولت هاي اصلاحات و سازندگي داشته اند.
6406---0912
¤ به خدا سوگند كه ما هرچه داريم به خاطر اخلاص و فداكاري شهدا و امام شهدا داريم. بياييم در اين ماه محرم و صفر خود را به آنها نزديك كنيم.
يك هموطن
¤ دولت فرانسه سفارتخانه خود در خاك سوريه را در اختيار مخالفين مسلح سوري قرار داد. اين كار علاوه بر آنكه اشتباه استراتژيك دولت فرانسه را نشان مي دهد نوعي مداخله اين كشور در امور داخلي سوريه محسوب مي شود و كاملاً محكوم است. معلوم نيست مسئولين فرانسه چرا اين نوع رفتارهاي احمقانه را مرتكب مي شوند.
عليمرداني
¤ وضعيت كنوني در كشور به عملكرد مسئولان در دولت هاي قبل برمي گردد كه نتوانستند اقتصاد كشور را به خوبي كنترل كنند و كار ما الان به اينجا كشيده شده است.
8763---0912
¤ از مسئولين كميته امداد امام خميني(ره) درخواست مي شود فكر اساسي براي صندوق هاي صدقات نمايند علي رغم تعويض بسياري از صندوق هاي صدقات متأسفانه هر روز به ويژه در ابتداي صبح و ابتداي شب شاهديم كه افراد با كارت تلفن و سيم مشغول تخليه صدقات مردم از همين صندوق هاي نصب شده جديد هستند.
7250---0919 و 9504---0912
¤ دو سال قبل اقدام به پيش خريد اتومبيل پژو206 از شركت ايران خودرو كردم. خرداد سال 91 نيز تمام پول آن پرداخت شد ولي از تحويل اتومبيل خبري نيست. آنچه كه بيشتر از هر چيز ما را ناراحت مي كند بي تفاوتي و خونسردي مسئولين اين شركت نسبت به حق و حقوق مشتريان است. انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده است و بايد پاسخگو باشند!
0170---0917
¤ در بزرگراه يادگار امام راحل(ره) (پايين تر از خيابان آزادي) گاردريل نصب شده باعث ترافيك شديد و ايجاد مزاحمت براي خودروهاي عبوري شده است كه قصد رفتن به خيابان هاي طوس و دامپزشكي و... را دارند چرا كه با خودروهايي كه قصد رفتن از روي پل را دارند تداخل پيدا مي كنند. از مسئولين درخواست مي شود شروع گاردريل به بعد از پل انتقال يابد.
علي زماني
¤ در بنرهاي تبليغاتي جلوگيري از بيماري ديابت كه در خيابان هاي تهران نصب شده تصوير نقاشي شده مادر خانواده بدون پوشش حجاب است. بنويسيد صرف نقاشي بودن تصوير دليل نمي شود كه حدود شرعي رعايت نشود و توجيهي براي كار غلط گردد.
1067---0912
¤ مدارس نمونه دولتي بدون اينكه هيچ تغييري در كيفيت آموزش خود بدهند شهريه ها را 40درصد افزايش داده اند. از وزارت آموزش و پرورش تقاضاي رسيدگي داريم.
4801---0912
¤ خط كشي هاي جاده مينودشت به طرف پارك ملي كم رنگ شده به طوري كه رانندگي در شب در اين جاده با سختي همراه است در ضمن در سه راهي اين جاده به سمت روستاي قلمي نياز به نصب چراغ چشمك زن مي باشد كه اميدواريم رسيدگي شود.
5431---0912
¤ از شهرداري محترم منطقه 4 ناحيه 2 اهواز درخواست مي شود ضمن آسفالت انتهاي خيابان نرگس 12 كوي معين زاده نسبت به معدوم كردن جانوران موذي و خطرناك مثل مار و عقرب در اين محله اقدام نمايد.
6950---0939
¤ شركت ايرانسل اعلام نموده كه از ساعت 2 تا 6صبح استفاده از اينترنت رايگان است در صورتي كه اين فقط يك ادعاست و واقعيت ندارد. امتحان كنيد.
8927---0939
¤ از ساكنين خيابان خورشيد ابتداي طرح ترافيك هستيم. فرق ما با ساير شهروندان تهراني ساكن خارج از طرح ترافيك چيست كه اتومبيل خريداري شده ما بايد در طول سال متوقف باشد و اگر حركت بدهيم هر ساعت 20هزار تومان جريمه مي شويم در حالي كه ماليات و پول بيمه ماشين را به طور كامل مي پردازيم.
علوي
¤ چرا به دارندگان رتبه اول تا سوم آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه امام رضا(ع) مشهد مقدس كه از طلاب علوم ديني بوده اند هيچ اهميتي نمي دهند؟ اگر ورزشكار و يا از دانشگاه هاي ديگر بودند قطعا مورد تمجيد و تكريم قرار مي گرفتند.
9005---0913
¤ پس از سه ماه كه از ماه مبارك رمضان سپري شده هنوز برخي از مدارس منطقه 5 سبد كالاي خود را دريافت نكرده اند. مشكل كجاست و آيا تا ماه مبارك رمضان آينده حل مي شود؟
5196---0912
¤ يكي از علل بيماري ها عدم استفاده صحيح از خوراكي ها و عدم رعايت بهداشت فردي است و متاسفانه بسياري از قنادي ها و سوپرماركت ها اقدام به فروختن انواع شيريني و پنير و... بدون استفاده از دستكش مخصوص مي نمايند. لازم است وزارت بهداشت نظارت بيشتري به اين گونه فروشندگان داشته باشند.
1195---0911
¤ استاندار خوزستان با تعطيلات روزهاي پنجشنبه هفته مخالفت كرده و گفته اين تعطيلي توجيه ندارد. در جواب ايشان بنويسيد چگونه و به چه دليل در استان هاي بوشهر و اصفهان كه اين روز را تعطيل هستند توجيه دارد.
7443---0916
¤ از جانبازان شهر رويان در مازندران هستيم. مي خواستيم از طريق اين ستون از نماينده شهرستان هاي نور و محمودآباد و همچنين رئيس بنياد شهيد منطقه كه امور و مشكلات ما جانبازان را پيگيري مي كنند تشكر كرده باشيم. تقاضا داريم پيام ما را چاپ كنيد.
خزايي- جانباز شيميايي
¤ يكي از كارمندان شهرداري تهران هستم. در سال 85 شهرداري لطف كرد و سهامي را به صورت اجباري به ما داد و ماهانه پول آن را از حقوق ما كم كردند و گفتند پس از سه ماه اين سهام را كه متعلق به موسسه مالي و اعتباري بانك شهر است وارد بورس مي كنند، الان كه 6 سال از اين وعده مي گذرد هيچ اتفاقي نيفتاده و قابل خريد و فروش نيست. اين رقم معادل يك ميليون تومان مي باشد كه از كاركنان گرفته اند.
كارمند شهرداري
¤ شهر پرند مدت 5 ماه است كه صاحب شهردار شده ولي با اين وجود شاهد هيچ طرح عمراني نيستيم و همه چيز مثل گذشته است آيا نبايد وجود شهردار يا نبود آن توفير داشته باشد.
8829---0938
 


آمريكا از بحران جديد مصر چه مي خواهد؟ (خبر ويژه)

مطبوعات آمريكايي معتقدند نفوذ واشنگتن در مصر پس از وقوع انقلاب كمرنگ شده و كاخ سفيد بايد از بحران اخير در اين كشور براي فشار به دولت مرسي و ايجاد نظامي سكولار استفاده كند.
روزنامه واشنگتن پست دراين باره با اشاره به چالش ميان محمد مرسي و ديوان عالي مصر كه به آشوب سياسي منجر شده نوشت: منازعه جاري فرصتي مغتنم براي آمريكاست تا روابطش با قاهره را به تشكيل يك نظام سياسي سكولار مشروط كند.
واشنگتن پست نوشت: لازم است اخوان المسلمين در تدوين قانون اساسي جديد مصر اين اصل را مدنظر قرار دهد كه فضاي لازم و كافي براي برقراري يك جامعه سكولار فراهم شود و اينجا است كه آمريكا بايد در مصر وارد ميدان عمل شود. نظر به اينكه مصر سخت محتاج وام صندوق بين المللي پول است و همزمان هم مذاكرات متقابل براي بخشودگي بدهي هايش در جريان است دولت «باراك اوباما» از اهرم فشاري قوي بر دولت قاهره بهره مند است(!) نقش مصر در برقراري آتش بس در غزه با نظارت آمريكا مثبت بود. اما اوباما بايد به صراحت اين نكته را به رهبران مصر تفهيم كند كه روابط واشنگتن با قاهره فقط منوط به اين قبيل همكاري ها نيست بلكه بستگي به خلق يك نظام سياسي سكولار و وفادار به دموكراسي و حقوق بشر در مصر دارد.
يادآور مي شود آمريكا تا آخرين روز سقوط حسني مبارك از رژيم خودكامه و ضد حقوق بشري وي حمايت كرد.
در همين حال روزنامه نيويورك تايمز نيز در گزارش مشابهي تأكيد كرد: دولت آمريكا نبايد در مقابل پايمال شدن حقوق مخالفان (حاميان رژيم سابق) ساكت بماند.
با اين حال پل ژيگو از دبيران نشريه وال استريت ژورنال گفت: «نفوذ آمريكا در مصر و ديگر نقاط خاورميانه كاهش يافته است.»
وي گفت غافلگيري و حيرت واشنگتن از تصميم رئيس جمهور مصر، نشانه كاهش نفوذ آمريكا در خاورميانه است. در اين ميان دولت باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و هيلاري كلينتون وزير امور خارجه اين كشور بيش از همه غافلگير شدند.زيرا كلينتون بعد از مذاكرات پيمان آتش بس در غزه هنوز كاملا حريم هوايي مصر را ترك نكرده بود كه مرسي، فرمان خود را صادر كرد.
اين تحليلگر وال استريت ژورنال مي افزايد: دومين علت شوكه شدن مقامات آمريكايي اين بود كه دولتمردان اين كشور در رسانه ها از عملكرد فوق العاده مرسي در مذاكرات آتش بس تمجيد كردند. آنها همچنين از مرسي به عنوان حاكمي ميانه رو ياد كرده بودند. مرسي همه اين پندارها را فرو ريخت و اين قطعا مشكل ساز است.
مجري شبكه وال استريت ژورنال گفت «فرمان رئيس جمهور مصر كه تصميم هاي او را از تجديد نظر مسئولان قضايي مصون نگه مي دارد، كاملا با پيش فرض هاي بهار عربي مغايرت دارد. به نظر مي رسد كه دولت اوباما بار ديگر در حاشيه تحولات خاورميانه قرار دارد و نمي داند كه چگونه بايد جهت گيري كند. نظر شما چيست؟» و پل ژيگو پاسخ داد: بله، آنها واقعا از سير رخدادها در اين كشورها آگاهي ندارند.
 


پشت اسرائيل را در غزه حاج رضوان لرزاند (خبر ويژه)

شهيد عماد مغنيه پايه گذار مقاومت لبنان است.
يك روزنامه نگار لبناني با انتشار اين تحليل نوشت:« شهيد عماد مغنيه فرمانده ارشد حزب الله، طرح عمليات ايجاد شبكه هاي متعدد انتقال سلاح و ايجاد سيستم موشكي مقاومت فلسطين درغزه بود». به گزارش قدسنا قاسم قصير در پايگاه خبري «لبنان اينكا» خاطرنشان كرد: پس از پايان جنگ 2006 اسرائيل عليه لبنان در نشست ارزيابي اين جنگ توسط فرماندهي مقاومت در لبنان و سوريه، عماد مغنيه خطاب به رئيس جمهور سوريه ميگويد كه «اگر مي خواهيد در جنگ هاي آتي در برابر اسرائيل پيروز ميدان باشيد بايد تانك ها و ادوات نظامي زميني را فراموش كرده و به فكر ساختن سيستم جديد موشكي باشيد كه سرنوشت جنگ را در هرگونه رويارويي با دشمن تغييردهد.»
وي در ادامه گزارش مي افزايد: پس از پايان اين نشست رهبران مقاومت بر سر ساخت اين سيستم جديد موشكي توافق كرده و عماد مغنيه مسئول اجراي اين پروژه شد. عماد مغنيه شخصا براي اجراي اين پروژه و نيز نظارت بر آموزش و آماده سازي سامانه موشكي چند ماه در غزه حضور داشته و جالب آنكه رهبران مقاومت كه وي را با نام «حاج رضوان» مي شناختند، پس از شهادتش دانستند كه وي «عماد مغنيه» بوده است.
روزنامه نگار لبناني درادامه مي نويسد: دكتر رمضان عبدالله شلح دبير كل جنبش جهاد اسلامي فلسطين نيز در سالروز شهادت عماد مغنيه در سخنان كوتاهي تاكيد كرد شهيد مغنيه در تمامي موشك هايي كه به سوي اسرائيل شليك مي شود سهيم است و فرماند هان گردانهاي عزالدين قسام نيز شهيد عماد مغنيه را شريك پيروزي هاي مقاومت در غزه مي دانند.
يادآور مي شود اسماعيل هنيه نخست وزير دولت حماس اخيراً در ديدار با گروهي از رسانه ها اعلام كرد: مقاومت اسلامي فلسطين در جنگ 8 روزه تنها از 5 درصد تسليحات موشكي خود استفاده كرده است.
 


رضايت فائزه و مهدي هاشمي از وضعيت زندان (خبر ويژه)

سخنان محسن هاشمي درباره اينكه فائزه هاشمي در شرايط خوبي (در زندان) به سر مي برد بسيار راضي است، با خشم و اعتراض رسانه هاي ضد انقلاب مواجه شد.
محسن هاشمي در گفت و گو با «نداي انقلاب» و در پاسخ به اين سؤال كه «شرايط زندگي فائزه هاشمي در زندان چگونه است؟» اظهار داشت: ايشان در شرايط خوبي بسر مي برد و بسيار از اين وضع راضي هست و گفت در جمعي كه هستم روابط خوبي دارم و فرصت مطالعه برايم فراهم است و اجازه آشپزي هم به ما داده اند و فضاي هواخوري بسيار خوبي داريم. فائزه و در گفت وگو با من با خوشحالي گفت كه امروز مسئول پخت غذا (دلمه هفت رنگ) هستم. مغازه اي براي تهيه اجناس مورد نظر در اينجا قرار دارد كه تهيه مواد مورد نياز را برايم سهل كرده است.
وي همچنين درباره اين سؤال كه وضعيت مهدي هاشمي چگونه است؟ مي گويد: مهدي هم حالش خوب است، همين هفته حاج خانم (عفت مرعشي) به ديدارش رفتند و حالش خوب است، و دو روز پيش با حاج آقا تلفني صحبت كرد.
انتشار اين مصاحبه با واكنش هايي در محافل ضد انقلاب مواجه شد. از جمله شبكه بالاترين نوشت: اين روزها خبرهاي عجيبي مي شنويم. خانم فائزه هاشمي و برادرش اين روزها در زندان به سر مي برند. اين دو در بهترين شرايط به سر مي برند. اين در حالي است كه امثال نسرين ستوده بدور از هر گونه امتياز و دور از خانواده در زندان مي گذرانند.
سايت بالاترين كه تحت مديريت منوشه امير قرار دارد، افزود: فائزه هاشمي دلمه هفت رنگ مي پزد، نسرين ستوده اعتصاب غذا مي كند. خانم هاشمي بهتر نبود كمك به حال و روز ديگر زنداني ها حداقل دست به اين سبك مغزي ها نمي زديد و چنين حاشيه هايي را ايجاد نمي كرديد! اين چه طرز مبارزه است! پختن دلمه هفت رنگ براي نشان دادن روحيه بالا!؟ خانم هاشمي! مبارزين راستين در بندهاي مجاور شما اعتصاب غذا كرده اند[!؟] آيا مي خواهيد با به راه انداختن چنين بو و رنگي شرايط را بر آنها سخت گردانيد؟! يا اينكه مي خواهيد نشان دهيد حكومت آنقدر زندان هايش خوب است كه كيف زندانيان كوك است؟ خانم هاشمي حيا كنيد و اين سبك مغزي ها را كنار بگذاريد!
 


دست ايران آن قدر باز هست كه از عهده تحريم ها بربيايد (خبر ويژه)

سؤال اساسي اين است كه چگونه مي شود اقتصاد كشوري را فلج كرد كه سه برابر بزرگتر از فرانسه است؟
روزنامه فرانسوي لوموند با طرح اين پرسش تصريح كرد تحريم ها عليه ايران موفق نبوده است. لوموند خاطرنشان مي كند: تحريم ها عليه ايران بيش از 30 سال است كه اعمال مي شود و تأثيرات آن روشن است. اين تحريم ها به مواضع ضد غربي جمهوري اسلامي قوت مي بخشد.
لوموند مي افزايد: در واقع بيش از ده سال است كه تهران بخش بزرگي از دارايي هاي خارجي اش را به كشور برگردانده است. ايران به ياري افزايش قيمت نفت خام در وضعيت مازاد تجاري است و بانك مركزي حجم قابل توجهي پول ذخيره دارد. در نتيجه براي فراهم كردن دلار مورد نياز دولت براي واردات كالا تا مدت طولاني مشكلي ندارد. ممنوعيت صادرات حدود 50 قلم از كالاهاي ضروري و مديريت سختگيرانه تر اقتصادي اجازه خواهد داد كه در طولاني مدت قيمت كالاهاي مصرفي رايج ثابت شود كه به نفع طبقه ضعيف اجتماعي خواهد بود. در عوض، با تحريم ها، دولت دلار كمتري در اختيار بازار موازي قرار مي دهد كه به خريد كالاهاي وارداتي جذاب توسط طبقه متوسط و مرفه كمك مي كند. كالاهايي كه اقتصاد مي تواند از آن شانه خالي كند.
روزنامه فرانسوي در گزارش خود تأكيد كرد: ايران براي دور زدن تحريم ها روش هاي زيادي دارد. بيش از هر چيز مي تواند روي ميل شديد تاجراني حساب كند كه از طريق كشورهايي كه ايران به آنها نفت خام مي فروشد براي سرمايه گذاري حجم بالاي واردات خود حاشيه هاي امني درست مي كنند با ايجاد گردش دلار بين بانك ها و شركت هاي واسطه چيني، مالزيايي، روسي، سوئيسي، عراقي، اماراتي و يا لبناني، امري كه همانقدر پيچيده است كه قابل تغيير. بعد از آن مي تواند روي سنت هزاران ساله مبادله پاياپاي خود براي تجارت در خا رج از كشور تكيه كند. دلارهاي نفتي اش جاي خودشان را به يوان ها، روپيه ها، ين ها و ون هاي نفتي و همچنين شمش هاي طلاي نفتي داده اند كه با هند، چين، كره جنوبي، ژاپن، تركيه و اوكراين در ازاي برنج، بنزين، زغال سنگ، آلومينيوم، فولاد، گرافيت، قطعات اتومبيل و تجهيزات انفورماتيك معامله مي شوند، يعني در ازاي خدمات و يا سرمايه گذاري هاي مستقيم. ايران همچنين منتظر تحويل گرفتن سيزده تانكر نفتي است.
لوموند سپس نوشت: در واقع سؤال اساسي اينجاست كه چگونه مي شود تصور كرد كه مي توان اقتصاد كشوري را خفه كرد كه سه برابر بزرگ تر از فرانسه است. در طول ده سال گذشته از رشد بالايي برخوردار بوده است و در فاصله برابري نسبت به شرق و غرب واقع شده است و بعد از روسيه از بيشترين ميزان مرز مشترك با كشورهاي همسايه خود برخوردار است؟ (پانزده كشور با احتساب مرزهاي دريايي)؟
لوموند همچنين معتقد است: در نهايت ايران از خاورميانه در حال تجديد سازمان نيز بهره مي برد. از ابتداي تحريم ها، اوايل ژانويه 2012، بايد دو برابر شدن مبادله تجاري با تركيه را نسبت به سال 2011 در نظر داشت. بالا رفتن مبادله با عراق كه خود از گسستن رابطه تجاري اش با سوريه ضربه خورده و راه اندازي مسيرهاي مبادله هيدروكربن ها با پاكستان برايش حائز اهميت هستند.
اين روزنامه درباره درآمدهاي ايران خاطرنشان مي كند: با تصديق سطوح وابستگي همه اقتصادهاي كره زمين به هيدروكربن ها (ايران همچنان دومين ذخيره جهاني را داراست)، تصور قطع درآمدهاي نفتي اين كشور به نظر غيرعقلاني مي رسد. پيش از هر چيز، بخشي از كمبود درآمد نفت خام با افزايش قيمت جبران مي شود؛ افزايش 10 درصد، 20 درصد و 30 درصد سال هاي اخير، در حالي كه پرچم اقتصاد جهاني نيمه افراشته است. ظاهر قضيه گمراه كننده است. اگر تحريم ها تأثيرات بيشتري از آنچه در ماه هاي گذشته از آن انتظار مي رفت نشان داده اند بخش اعظم آن به اين دليل است كه هند، ژاپن و كره جنوبي وارداتشان را كاهش داده اند و اين به دليل عدم بيمه تانكرهايشان است كه شركت هاي اروپايي از ژانويه از انجام آن امتناع مي كنند. حالا كه هند و ژاپن باعث شدند كه به نفع قوانين تضمين كننده شان رأي صادر شود و اينكه ايران آن بخشي را كه به كره جنوبي مي رود بيمه مي كند، اين سه كشور در حال حاضر تا حدي وارداتشان را در دست مي گيرند كه بار در نظر گرفتن جدول مالياتي شش ماهه كاهش واردات 18 درصدي كه آمريكا خواهان آن بوده، ايران در ژانويه 2013 تقريباً معادل حجم صادرات پيش از تحريم خود را خواهد داشت.
لوموند معتقد است: حالا وقتش است كه به روش هاي جايگزين فكر كنيم و واقع گرا باشيم. پاكستان از زمان تأسيسش درگير كودتاي دائمي است. افغانستان در هرج و مرجي غوطه ور است كه از آن خبر داريم. عراق و سوريه از جنگ داخلي رنج مي برند. لبنان وضعيت خودش را بيش از پيش شكننده مي بيند و درگيري اسرائيلي و فلسطين قصد پايان گرفتن ندارد. با در نظر گرفتن اين موارد، كشوري را نمي بينيم كه بتواند به ايران ضربه بزند و منطقه بي ثبات سياسي اي را ايجاد كند كه از فلسطين تا چين گسترده است و خطر شوك نفتي كه امكان تكثير اثرات بحران در سطح جهاني را به همراه دارد، با بشكه اي 150 يا 200 دلار، بپذيرد. شكست تحريم ها عليه ايران حاكي از آغاز دوباره مذاكرات آينده خبر مي دهد.

 


من آنم كه... مدرس بود قهرمان! (خبر ويژه)

وزير كشور دولت اصلاحات از شخصيت شهيدمدرس تجليل كرد.
عبدالواحد موسوي لاري ضمن مقاله اي با عنوان «مدرس و مجلس مقتدر» در روزنامه زنجيره اي اعتماد، نوشت: مدرس و همراهان وي در برابر مطامع بيگانگان، دفاع جانانه از منافع ملي انجام دادند كه نمونه آن جلوگيري از انعقاد قرارداد سال 1919 بود.
وي اضافه كرد: مدرس و ملك الشعراي بهار و... در مراحل حضورشان در مجلس از حقوق ملت دفاع كردند و نگذاشتند چه در زمان حضور رضاشاه به عنوان سردار سپه و چه انتقال قدرت از قاجار به پهلوي، عنان كار به دست نااهلان افتد.
اين مقاله در حالي منتشر مي شود كه فراكسيون اكثريت (اصلاح طلبان) در مجلس ششم عملكردي كاملا معارض با شخصيت و منش آيت الله شهيد سيدحسن مدرس داشت. اگر شهيد مدرس مقابل زورگويي و باج خواهي هاي رژيم انگليس ايستاد و با زهر نوچه هاي انگليسي به شهادت رسيد، 135 نماينده شبه اصلاح طلب مجلس ششم با انتشار نامه اي علني خواستار سر كشيدن جام زهر تسليم در چالش هسته اي با انگليس و آمريكا و اسرائيل شدند. اين نامه آن قدر دشمن پسند و خائنانه بود كه مكررا در مذاكرات هسته اي، از سوي مذاكره كنندگان غربي به عنوان سند تسليم ملت ايران مورد استناد قرار مي گرفت همچنين در همين مجلس ششم بود كه احمد شيرزاد مشاركتي از پشت تريبون علني ادعا كرد درباره فعاليت هاي اتمي 19 سال به دنيا دروغ گفته ايم و اكنون دم خروس ما بيرون افتاده است. امثال شيرزاد در واقع نقش تقي زاده ها و احمد تدين هاي روزگار شهيد مدرس را ايفا مي كردند و آن قدر خيانت كردند كه حتي بارها صداي رئيس مجلس وقت (كروبي) درآمد. شهيد مدرس جان گرامي خود را به خاطر ايستادگي مقابل رژيم انگليس فدا كرد، حال آن كه طيفي از مدعيان اصلاح طلبي سالهاست تبديل به سوژه پرداز و تحليل نويس شبكه دولتي انگليس (بي بي سي) شده اند.
نكته قابل تأمل ديگر، انتشار مقاله موسوي لاري در روزنامه اي است كه تا مدت ها تحليل هاي بي بي سي را بدون ذكر منبع و به عنوان تحليل هاي خود منتشر مي كرد و اين روند طولاني مدت پس از لو رفتن ماجرا، متوقف شد هر چند دنباله روي از رويكرد و سياست شبكه هايي مانند بي بي سي همچنان سر لوحه عمل رسانه هاي زنجيره اي است.
 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10