(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


یکشنبه 19  آذر  1391 - شماره 20376

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چرا رفوزه مي شوند ؟! (يادداشت روز)
شعر ! (گفت و شنود)
افشاي فايل صوتي مكالمه محرمانه مهدي هاشمي با يك ضد انقلاب
اعتراف مهدي هاشمي: ما نمي توانيم از نظام هيچ امتيازي بگيريم
آزادي يكي از گروگان هاي ايراني در سوريه
تداوم ترديدافكني آمانو در نتيجه مذاكرات 23 آذر
كيهان و خوانندگان
خط و نشان افراطيون براي نامزدهاي اصلاح طلب (خبر ويژه)
توصيه مرحوم ناپلئون به اپوزيسيون مجازي! (خبر ويژه)
اين انفجار اتمي مجاز و آن نمودار كامپيوتري وحشت انگيز! (خبر ويژه)
مشاور كروبي: خاتمي از همه بدلي تر است (خبر ويژه)


چرا رفوزه مي شوند ؟! (يادداشت روز)


1- مرحوم احسان طبري، تئوريسين بلندآوازه ماركسيسم و يكي از 5 نظريه پرداز برجسته آكادمي علوم شوروي سابق كه در جايگاه شوراي مركزي حزب توده بازداشت شده و به اسلام گرويده بود، درباره نقش ضد استكباري انقلاب اسلامي و تحول آفريني آن مي گفت (نقل به مضمون): تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، تابلو و شعار مبارزه با امپرياليسم در انحصار شوروي بود كه به عنوان اردوگاه اصلي ماركسيسم و در قد و قواره يكي از دو ابرقدرت جهان، مقابل اردوگاه امپرياليسم به سركردگي آمريكا ايستاده بود. اما انقلاب اسلامي اين شعار را به نفع خود مصادره كرد و تابلوي ضدامپرياليستي ما- اردوگاه ماركسيسم- را پايين كشيد. مرحوم طبري ديدگاه خود را اينگونه توضيح مي داد: امام خميني تابلوي «نه شرقي نه غربي، جمهوري اسلامي» را برافراشت كه منظورش نفي هر دو اردوگاه ماركسيسم و امپرياليسم بود. تا اينجا اگرچه نفي اردوگاه ماركسيسم از سوي رهبر يك انقلاب بزرگ براي ما ناخوشايند بود ولي بر اين باور بوديم كه اين شعار در عرصه اجرا دوام چنداني ندارد. طبري مي گفت؛ ما- اردوگاه ماركسيسم- در رقابت با شما بر سر تصاحب تابلوي ضدامپرياليستي نه فقط دست برتر را داشتيم بلكه توان تبليغاتي شما براي حفظ اين تابلو با توان و ظرفيت تبليغاتي ما قابل مقايسه هم نبود. چرا كه اردوگاه ماركسيسم از رسانه هاي فراوان و پردامنه اي برخوردار بود و علاوه بر آن، دهها روزنامه و رسانه وابسته به احزاب ماركسيست در اروپا و آمريكا و برخي كشورهاي منطقه نيز در اختيار ما بود. بنابراين طبيعي بود كه در رقابت با شما بر سر تصاحب انحصاري تابلوي ضدامپرياليستي پيروز ميدان باشيم. ولي شكست ما از آنجا آغاز شد كه امام خميني(ره) مبارزه با امپرياليسم را از عرصه «تئوري» به ميدان عمل و اجرا وارد كرد. يعني-اين تعبير از مرحوم طبري است- «در ميدان عمل هل من مبارز طلبيد» و اين در حالي بود كه اردوگاه ماركسيسم با پرچمداري شوروي و به عنوان يكي از دو ابرقدرت جهان در اين ميدان آزمون موفقي نداشت و چند عقب نشيني بزرگ را در كارنامه ضدامپرياليستي خود ثبت كرده بود. مرحوم طبري مي گفت؛ ما در خليج خوك ها وقتي با اولتيماتوم جان.اف.كندي روبرو شديم به ناچار عقب نشستيم و دفتر سياسي حزب كمونيست شوروي -پوليت بورو- اعلام كرد كه خروشچف را نبايد به خاطر اين عقب نشيني سرزنش كرد! در جريان نهضت ميرزا كوچك خان جنگلي نيز به نفع رضاخان وارد عمل شديم و در قيام 15 خرداد همراه آمريكا، ولي با ادبيات ماركسيستي، آن قيام را محكوم كرديم. طبري مي گفت؛ اما، شما با اينكه تازه از يك انقلاب بيرون آمده بوديد، سفارت آمريكا، در تهران را تسخير كرديد و امام خميني از آن با عنوان انقلابي بزرگتر ياد كرد و فرستاده جيمي كارتر را كه براي مذاكره عازم ايران بود، از فراز آسمان تركيه بازگرداند و... خدايش رحمت كند و توبه اش را كه همراه با ده ها مقاله مستند و مصاحبه در نفي ماركسيسم و دفاع از انقلاب اسلامي همراه بود، قبول فرمايد.
مرحوم احسان طبري كشف تازه اي نكرده بود بلكه با شجاعت و به صراحت از واقعيتي سخن گفته بود كه بسياري از دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها، سعي در كتمان آن داشتند واقعيتي كه امروزه ضريب اثر و ميزان جاذبه توأم با الهام بخشي آن را در هر دو عرصه داخلي و منطقه اي به وضوح مي توان ديد و آن اين كه انقلاب اسلامي در مسير خود، ادعاهاي دروغين را به ميدان آزمون عملي كشانده و رسوا مي كند. در اين باره به دو نمونه داخلي و خارجي مي توان اشاره كرد؛
2- اين روزها در عرصه داخلي و با نزديك تر شدن زمان انتخابات رياست جمهوري يازدهم شاهد تلاش جريان ورشكسته اي هستيم كه تا قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 1376 تابلوي «خط امامي» را برافراشته بود و حتي پيروان واقعي و از جان گذشته امام راحل(ره) را بيرون از اين دايره معرفي مي كرد اما، بعد از انتخابات 1376 و هنگامي كه بوي قدرت به مشامش رسيد و پاي انتخاب بين منافع شخصي و گروهي از يك سو و حركت در خط اصيل امام(ره) از سوي ديگر به ميان آمد، نشان داد كه مرد اين ميدان نيست. از اين روي تابلوي خط امامي را پائين كشيده و تابلوي «دوم خردادي» را برافراشت! چند ماه بعد وقتي آمريكايي ها بر ضرورت اصلاحات در ايران اسلامي، تاكيد ورزيدند و به صراحت اعلام كردند كه اصلاحات مورد نظر آنها در دو محور پلكاني، «تغيير رفتار» و «تغيير ساختار» جمهوري اسلامي تعريف مي شود، جريان ياد شده تابلوي دوم خردادي را پائين آورد و نام جبهه اصلاحات را برگزيد. در اين دوره، روزنامه هاي تحت مديريت اين جبهه كه به روزنامه هاي زنجيره اي معروف شده بودند، تقريبا تمامي ارزش ها و آموزه هاي اسلامي و انقلابي را زير سؤال كشيده و نفي كردند؛
«مظاهر ديني مانند حجاب و حياي زنان، نماد عقب افتادگي است»! «آن دسته از جواناني كه به مساجد روي مي آورند يا كتاب هاي ديني مي خوانند از نظر ساختار فكري و رواني ضعيف هستند»! «بسيج عامل خشونت است»! «تفكر شيعي باعث انحطاط مملكت و مانعي براي دموكراسي است»! «مشكل مملكت ما اين است كه در ايران، هنوز خدا نمرده است»! «عليه خدا هم مي توان تظاهرات كرد»! و... چه كسي باور مي كرد كه اين نمونه ها و صدها -بلكه هزاران- نمونه ديگر از اين دست كه تمامي اسناد مكتوب آن - روزنامه هاي زنجيره اي- موجود است از سوي كساني مطرح شده باشد كه پيش از آن داعيه خط امامي داشتند؟!
اما حضور الگوي تثبيت شده و پذيرفته شده امام راحل(ره) در ميان مردم، اين جريان را به گونه اي خفت بار از عرصه سياسي كشور بيرون انداخت. همين جريان در انتخابات دهم رياست جمهوري پوست انداخته و با تابلوي دموكراسي خواهي! به ميدان آمد ولي باز هم حضور جريان اصيل اسلامي و انقلابي فرصت گندم نمايي و جوفروشي را از جريان ياد شده سلب كرد و جريان مزبور با كنار گذاشتن ادعاي دموكراسي خواهي به ماموريت براي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس تن داد. به يقين اگر جريان اصيل انقلاب با صلابت در صحنه حضور نداشت، رسوايي و طرد اصحاب فتنه به آساني صورت نمي پذيرفت. رسوايي بزرگي كه با حضور حماسي و بي نظير مردم در 9 دي ماه 1388 رقم خورد و در تاريخ ماندگار شد.
امروزه همين جريان شاخك هاي آلوده به وطن فروشي خود را براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم تيز كرده و برخي از شواهد حكايت از آن دارد كه در پس ماجرا، حلقه موسوم انحرافي را نيز به همراهي و همكاري گرفته است. اين جريان- چنان كه بعدها به آن خواهيم پرداخت- اميدي به حضور در انتخابات ندارد زيرا مي داند و بارها تجربه كرده است كه مردم «نقشه راه» را در دست دارند. بيشترين و شايد بتوان گفت؛ تمامي تلاش اين جريان، تفرقه افكني در ميان اصولگرايان و سوار شدن بر موج حاصل از آن است.
3- در عرصه منطقه اي نيز همين حضور عملي الگوي انقلاب اسلامي- و نه فقط حضور تئوريك آن- كارساز بوده و هست. به عنوان مثال؛ در عرصه نظري دولت هاي عربستان، قطر، تركيه و... از يكسو شعارهاي غليظ و پررنگ حمايت از ملت هاي مسلمان و مخصوصاً ملت مظلوم فلسطين را سر داده بودند و از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران را به دليل حمايت از دولت سوريه كه در خط اول جبهه مقاومت قرار دارد، ملامت مي كردند. اما اين ادعاها با حمله اسرائيل به نوار غزه، از عرصه تئوري به ميدان عمل كشيده شد و همگان شاهد بودند كه شعارها و ادعاهاي دهان پركن كشورهاي ياد شده تا چه اندازه بي پايه و اساس بوده است. آنها در حالي كه به قول سيد حسن نصرالله كشتي، كشتي اسلحه و مهمات براي تروريست ها به سوريه ارسال مي كردند دريغ از يك گلوله فشنگ كه براي نيروهاي مقاومت جهاد اسلامي و حماس در غزه بفرستند...
در اين ميان ماجراي مصر نيز گفتني و عبرت انگيز است. آقاي مرسي و اخوان المسلمين مصر با حرارت و جديت از تروريست هاي سوريه حمايت مي كردند و از دولت بشار اسد بدون توجه به جايگاه برجسته و نقش مثال زدني آن در جبهه مقاومت به تخاصم و دشمني ياد مي كردند و هشدار ايران اسلامي را ناديده مي گرفتند كه مقابله با دولت سوريه تنها به خاطر حضور آن در جبهه مقاومت و مقابله اين دولت با اسرائيل است. اما امروزه بايد آقاي مرسي و اخوان المسلمين درك كرده باشند چرا بلافاصله پس از آن كه پيش نويس قانون اساسي مصر را بر پايه آموزه هاي اسلامي نوشتند، همه گروه هاي سكولار، ليبرال، حامي حسني مبارك و طرفداران غرب عليه دولت آقاي مرسي به ميدان آمده و دست به آشوب و بلوا زدند؟ يعني آمريكا و متحدانش دقيقا همان فرمول را در مصر دنبال مي كنند كه در سوريه به اجرا گذاشته اند.

حسين شريعتمداري


شعر ! (گفت و شنود)

گفت: حزب مشاركت بيانيه داده و در آن نوشته است اصلاح طلباني كه قصد شركت در انتخابات را دارند «اصلاح طلب بدلي»! هستند.
گفتم: حالا مگر «اصلاح طلب واقعي» چي هست كه «بدلي» آن باشد؟!
گفت: اتفاقا مشاور فراري كروبي هم به شكست هاي پي در پي مدعيان اصلاحات و بي محلي مردم به آنها در چند انتخابات پي در پي اشاره كرده و نوشته است؛ اصلاح طلبان طوري از خودشان تعريف مي كنند كه انگار مردم براي رأي دادن به آنها به صف ايستاده و از سر و كول هم بالا مي روند!
گفتم: يارو كه ادعاي شاعري مي كرد، در انجمن ادبي يك شعر دم دستي و بي سر و ته را خواند و بعد شروع به تعريف و تمجيد آن كرد. به او گفتند، بايد صبر كني تا ديگران از شعرت تعريف كنند و يارو با عصبانيت گفت؛ ده سال است كه صبر كرده ام ولي جز اه، اه و لعنت چيزي نشنيده ام!
 


افشاي فايل صوتي مكالمه محرمانه مهدي هاشمي با يك ضد انقلاب

اعتراف مهدي هاشمي: ما نمي توانيم از نظام هيچ امتيازي بگيريم

در يك فايل 20 دقيقه اي منتشر شده، مهدي هاشمي به نكاتي در خصوص نگاهش به سياست داخلي ايران، شرايط بعد از انتخابات 88 و درگيري ها و موضع گيري هاي خود اشاره مي كند.
اخيراً يك فايل صوتي 20 دقيقه اي در فضاي اينترنت منتشر شد كه مكالمه محرمانه دوسال پيش ميان نيك آهنگ كوثر ضدانقلاب خارج نشين و آقاي مهدي هاشمي در تاريخ 13 اكتبر 2010 (21 مهر سال 1389) را افشا مي كند.
در اين فايل 20 دقيقه اي، مهدي هاشمي به نكاتي در خصوص نگاهش به سياست داخلي ايران، شرايط بعد از انتخابات 88 و درگيري ها و موضع گيري هاي پدر وي و خودش اشاره مي كند.
نيك آهنگ كوثر مدير سايت ضد انقلابي خودنويس نيز در بخشي از اين فايل صداي منتسب به اين دو نيز با تاكيد بر اين كه اين گفت و گو به طور خصوصي است سوال هايي از وي مي كند. وي اصالت اين نوارهاي صوتي را نيز تاييد كرده است.
انتشار اين فايل اگر چه هنوز به طور گسترده انجام نگرفته، اما به نظر مي رسد علي رغم اين كه ديروز در يك سرويس انتشار صوتي گذارده شده اما بي شك در رسانه هاي ديجيتالي و گروه هاي اجتماعي با موج گسترده اي منتشر خواهد شد.
مهدي هاشمي فرزند رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مهرماه سال 91 پس از ماه ها جنجال با معرفي خود به اتهام هاي مختلف از جمله نقش در آشوبهاي بعد انتخابات دهم رياست جمهوري و جرم هاي ديگر راهي دادگاه و بازجويي شد. او تاكنون اجازه خروج از بازداشت موقت را نيافته و هم چنين رسانه هاي كشور در روز 14 آذرماه خبر از دستگيري دو نفر ديگر در رابطه با پرونده آقاي هاشمي را داده اند.
مهدي هاشمي در اين مكالمه تلفني از نيك آهنگ كوثر ضدانقلاب لاييك مي خواهد تا با فحاشي وي را در رسانه ها بيشتر مطرح كند. وي با اعتراف به اينكه روز به روز حلقه بر فتنه گران تنگ تر مي شود، خطاب به كوثر مي گويد : من گفتم به شما! شماها باور نكرديد ، اين اشتباهي كه شما در دوم خرداد كرديد و آقاي هاشمي را از خاتمي جدا كرديد ، اين دفعه هم شما دعوا راه انداختيد . همان دوم خرداد كه (اصلاح طلبها ) به ما فحش دادند ما گفتيم هدفمان مشترك است و دعوا راه نينداختيم . ما مي توانستيم اما تفاهم كرديم كه همه نيروها بايد متحد بشويم و جلوي نظام بايستيم، استراتژي ما از روز اول همين بوده است .»
وي در ادامه ضمن توهين به اركان نظام و عصبانيت از شكست در مقابل مردم اظهار مي كند:«هنوز هم معتقديم بايد به رهبري فشار آورد. اين هزينه اش از همه چيز كمتر است . من در آن ور ( ايران ) كه بودم، در بين اطلاعاتي ها زندگي كرده ام . اطلاعاتي ها در هر گروه (ضدانقلاب ) نيرو دارند و بينشان اختلاف مي اندازند و نمي گذارند متحد بشوند. شما الان نگاه كن ! اپوزيسيون شده 300 گروه ! بايد به آنهايي كه در داخل كشور در حال جنگ ( فتنه ) هستند كمك كرد، الان بار بر دوش آنهاست.»
نيك آهنگ كوثر كاريكاتوريست روزنامه هاي زنجيره اي دوره اصلاحات در اين لحظه از وي مي پرسد : « آقاي هاشمي ! شما يك موضع مشخصي داريد و در مقابل رسانه هاي داخل ايران شماها بالاخره كي اين موضع ( خصمانه ) را به صورت رو بازي مي كنيد؟ »
مهدي هاشمي در پاسخ با اعتراف به رفتارهاي دوگانه و ظاهرسازي هايش در مقابل افكار عمومي مي گويد : « ما داريم روبازي مي كنيم ، من با بي بي سي و اينها نمي توانم مصاحبه كنم چون در ايران اين كار جرم تعريف شده است . حرفهايي كه ماها مي زنيم حرفهايي كه باباي من زد، از همه حرفهاي آقايون(اصلاح طلب ) تند تر بوده است ! ما تقسيم كار كرده ايم هركسي كار خودش رو مي كند. بابا كار خودش رو مي كند. اينها به من گير داده اند چون مي خواهند وظيفه اصلي ام را انجام ندهم. وظيفه من به عنوان مهدي هاشمي اين نيست كه رسانه هاي خبري را كنترل كنم. من وظيفه اي برايم تعريف شده كه آن را انجام مي دهم.»
نيك آهنگ كوثر كه هنوز قانع نشده است اينگونه سوالش را بارديگر پيگيري مي كند : « اين روندي كه شما داريد انجام مي دهيد تبديل به يك روند فرسايشي شده و آنها ( نظام ) به خاطر قدرت رسانه اي كه دارند امكان بازي شما را گرفته اند. بازي كه در اينترنت مي شود بازي ضعيفي است مگر بازديد از سايتهاي( فتنه ) كه فيلتر هم هست، چقدر است؟
مهدي هاشمي كه اطلاعات غلطي را نيز در اختيار دارد با توهمي عجيب پاسخ مي دهد :«آنها ( رسانه هاي داخل كشور ) بازيشان فقط اينترنتي است . سايتهاي نظام كلا 25000 تا بازديد دارند . آنها همانقدر كه كار اينترنتي مي كنند ما هم كار اينترنتي انجام مي دهيم . دعواي من با بابا اينست كه ما بايد تهاجمي تر بشويم با اينها .»
در ادامه نيك آهنگ كوثر عامل رسانه اي ضد انقلاب با پيشنهادي خبيثانه خطاب به مهدي هاشمي مي گويد : « حركتهاي رسانه هاي نظام را بايد از قبل بدانيد. اما مهدي هاشمي وزن مشخصي دارد، فائزه هاشمي وزن مشخصي دارد. به نظر من كه اين محدوده را خوب ميشناسم از اين وضع و از اين پتانسيل استفاده خوبي نشده و اينكه شما ( يعني مهدي هاشمي ) رو بازي نميكني برداشت اينست كه شما ّبراي بازگشت به ايران اميد داري!»
مهدي هاشمي نيز پاسخ كوثر را اينگونه مي دهد : « من خودم را مي گويم فائزه رو نمي گويم. من وظيفه ام چيز ديگري بوده است.كارهايي كه من كرده ام صد برابر بدتر از سخنراني هاي شماها ست و نظام هم مي داند كه من دارم چه كار مي كنم. و اينها هم مي دانند اخلالهايي كه در زمان رفتن رييس جمهور ايران ( آقاي احمدي نژاد ) به سازمان ملل ايجاد شد توسط من بوده است و اين مساله حتي به تاج زاده و بهزاد نبوي و رضا خاتمي و اينها هم برخورده است ! من خبر دارم. من هم نگفتم كار ما بوده و وارد اين بازي نشدم ولي طرفهاي من مي فهمند كه من كيم و مي فهمند من دارم چه كاري عليه نظام مي كنم و با من بد هستند.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وي در ادامه با اشاره به مصاحبه هايش با رسانه هاي بيگانه ادعا مي كند :« من با بي بي سي مصاحبه كنم خيلي كارهاي ديگر را نمي توانم بكنم و الان از ايران از بالا و پايين كشور با من ارتباط دارند و من اگر فردا با بي بي سي مصاحبه كنم اينها ديگر نمي توانند با من ارتباط داشته باشند. بازي من آنطوري نيست كه شما بتوانيد بفهميد. اينكه من الان بخواهم رو بازي كنم خيلي زود است. البته من حرفهاي شما را قبول دارم كه اقاي هاشمي بايد فتيله را بكشد بالا . ما ها هيچ امتياز عملي الان نمي توانيم از رهبري بگيريم و خيالت راحت باشد نظام هيچ امتيازي الان به ما نمي دهد. »
نيك آهنگ كوثر نيز در پايان اين بخش از نوار صوتي مكالمه اينگونه به وضعيت بد فتنه گران اعتراف مي كند :« نمودار قدرت (فتنه ) دارد پشت سر هم مي آيد پايين، شما بايد بازي را عوض كنيد كه اين نمودار بيايد بالا. الان شما بياييد يك آمار گيري كنيد افت و خاموشي نسبي كه در جنبش (فتنه سبز ) اتفاق افتاده به طور مشخص نشان مي دهد كه الان اگر ( فتنه گران ) بخواهند يك فعاليت مجدد بكنند چقدر غيرعملي است »
گفتني است منتشر كننده اين فايل در ذيل اين دو فايل صوتي كه در مجموع 20 دقيقه است تاكيد كرده بيست فايل صوتي در اختيار دارد و 18 مورد ديگر نيز به زودي منتشر خواهد شد.
 


آزادي يكي از گروگان هاي ايراني در سوريه

يكي از گروگان هاي ايراني ربوده شده در سوريه طي عمليات ارتش اين كشور آزاد شد .
خبرنگار العالم در سوريه از آزادي يكي از زائران ربوده شده ايراني در حومه دمشق خبر داد.
فرد آزاد شده، مجيد عادلي نام دارد و كارمند رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در دمشق بوده كه چندي پيش در «حي المشتل» در منطقه سيده زينب (س) ربوده شده بود و طي عمليات اخير ارتش سوريه در منطقه ريف دمشق از اسارت تروريست هاي مسلح آزاد شد.
 


تداوم ترديدافكني آمانو در نتيجه مذاكرات 23 آذر

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي بدون اشاره به فشارهايي كه آمريكا و متحدان غربي اش براي تنظيم گزارش هاي سياسي عليه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران به وي مي آورند، مدعي شد كه هيچ ارتباطي ميان مذاكرات 23 آذر تهران و آژانس با توافق احتمالي ايران با 1+5 وجود ندارد.
شبكه خبري بي.بي.سي فارسي به نقل از يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش كرد كه توافق احتمالي ايران و گروه موسوم به 1+5 درباره گفت وگوهاي آتي، به معناي اين نيست كه ايران مي تواند پرسش هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي گذشته اش را بي پاسخ بگذارد.
بي.بي.سي با ذكر اينكه گفت وگويي در شوراي روابط خارجي آمريكا با آمانو داشته است، افزود: اين اظهارات آمانو در حالي بيان مي شود كه گروه 1+5 براي دور تازه گفت وگوهاي هسته اي با ايران آماده مي شود.
اين گزارش حاكي است: اين گروه متشكل از پنج عضو دائم شوراي امنيت (آمريكا، فرانسه، انگليس، روسيه، چين) و آلمان است كه در سال جاري ميلادي سه بار با ايران گفت وگو كرده اند.
روزنامه لس آنجلس تايمز نيز پيشتر گزارش داد كه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز پنجشنبه خطاب به اعضاي شوراي روابط خارجي اعلام كرد: ما گفت وگو با ايران را در سال جاري افزايش داديم، اما هنوز به نتايج ملموسي دست نيافته ايم.
آمانو گفت: چيزي كه ما در مذاكرات خواستار آن هستيم دسترسي سايت ها، اطلاعات و مردم است.
 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤آمريكا خبر شكار پهپاد دومش توسط جمهوري اسلامي ايران را قبول ندارد و انكار مي كند و بعد از چند روز فقط به ساخت آمريكا بودن آن اقرار كرده است. عرض مي كنم در گذشته هم آمريكايي ها قدرت هسته اي ايران را انكار مي كردند ولي بعد از مدتي مجبور به اعتراف شدند. درخصوص شكار شدن دومين پهپاد، آمريكا بالاخره اعتراف مي كند. گذشت زمان همه چيز را حل مي كند فقط كمي صبر لازم است.
6091---0915
¤دولت تركيه با بهانه قرار دادن حمله احتمالي سوريه اقدام به نصب موشك هاي پاتريوت در خاك اين كشور كرده است، حال آنكه براي بالا بردن ضريب دفاع از رژيم صهيونيستي و بنابر سفارش و خواست آمريكا دست به اين اقدام خفت بار زده است. دولتمردان ترك در آينده نه چندان دور مثل حسني مبارك تاوان خوش خدمتي خود به آمريكا و اسرائيل را خواهند داد.
6091---0915
¤الله اكبر، چشم عقاب تيزبين آمريكا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خليج فارس از حدقه درآمد؟
6654---0914
¤شكار پهپاد آمريكا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به رهبر عزيزمان امام خامنه اي و ملت قهرمان كشورمان تبريك مي گويم باشد تا به زودي جهان شاهد اسارت سياستمداران شيطان بزرگ توسط بسيجيان مومن و خداجوي ايران بزرگ باشد.
سيدمجتبي صفوي
¤ مشاهده گريه و ضجه مادران شهيد داده در غزه در كنار صحنه لبخندزدن خانم هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا دركنار محمود عباس رئيس حكومت خودگردان كرانه باختري فلسطين واقعا براي هر انسان با وجداني تلخ است.
8847-0919
¤ جمهوري اسلامي قاطعانه در كنار مقاومت فلسطين ايستاد و به مردم مظلوم و تحت ستم اين خطه از جهان اسلام ثابت شد كه ايران اسلامي با دول مرتجع عرب قابل قياس نيست.
8847-0919
¤ تبديل شدن جنگ 33 روزه به 22 روز و بعد هم به 8 روز بدون اينكه نيروي زميني رژيم اشغالگر قدس بتواند قدمي جلو بگذارد واقعا جاي تبريك دارد.
1752-0911
¤از مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي مي خواهم كه قدر ملت و رهبر و نظام را بدانند و با ناسپاسي دنيا و آخرت خود را بر باد ندهند كه دير يا زود بايد گذاشت و گذشت به قول فرمايش امام علي(ع) چقدر عبرتها زياد و عبرت گيرنده كم.
9550---0912 ،9547---0912 ،8942---0912
¤در مورد نويسنده فيلمنامه فيلم «من مادر هستم» مي خواستم اطلاع بدهم ايشان در حال حاضر در يكي از شبكه هاي سيما مدير هستند و در تئاتر فجر جزء داوران مي باشد. بنابراين بايد گفت جاي تاسف دارد.
اسدي
¤از استاندار محترم تهران بپرسيد آيا مرگ فقط براي همسايه خوب است دولتي ها به خاطر آلودگي هوا تعطيل شدند ولي شركت ها، سازمانها، كارخانه هاي غيردولتي (بخش خصوصي) تعطيلي ندارند. چرا يك بام و دو هوا؟
8242---0919
¤مگر كارمندان بانك يا كادر بيمارستان ها شهروند محسوب نمي شوند و يا آلودگي هواي تهران براي آنان وجود نداشت پس چرا دو روز تعطيلي تهران را از اين دو قشر كارمند دريغ كرده اند.
2929---0938
¤سازمان بيمه اجتماعي براي ماده 45 برنامه پنجم پنجساله جانبازان شرط و شروط و تبصره قائل شده است و از اجراي آن طفره مي رود. از مسئولين دولتي انتظار مي رود مشكل ما را مرتفع نمايند.
جانباز عباس بني اسد
¤تاخير دو ماهه در تحويل پرايد كه ادعا مي شود 100 درصد داخلي است به خاطر چيست؟ عمل نكردن شيشه بالابر و بوق و شاسي و چطور؟ آيا برچسب كنترل نهايي هم يكي از قطعات است؟ چه كسي نظارت بر اين تخلفات آشكار مي كند؟
بهرامي
¤آموزش و پرورش در يك اقدام غيرحرفه اي و در سايه سكوت رسانه ها و با هدف رفع كمبود كادر آموزشي ناشي از طرح كم مطالعه 3-3-6 براي تمامي نيروهاي خدماتي حكم معلم ابتدايي صادر نموده است. رسانه ها نسبت به اين امور پي گيري و واكنش نشان دهند.
0954---0912
¤برخي اتوبوسهاي شركت واحد و يا بخش خصوصي با پوسترهايي به تبليغ زرتشتي گري اقدام مي نمايند كه اين كار خلاف قانون است. شايسته است مسئولين فرهنگي نسبت به اين گونه اعمال واكنش نشان داده و برخورد نمايند.
4165---0912
¤روزنامه ها نوشته بودند خودرو سايپا 132 بي كيفيت ترين اتومبيل در كشور شناخته شده است. حال آيا خدا را خوش مي آيد براي فروش بي كيفيت ترين خودرو به هم وطنان از آنان بابت هر دستگاه مبلغ 14 ميليون پول بگيرند. مسئولين مربوطه پاسخ بدهند چه بر سر صنعت خودروسازي كشور آمده است؟
فاتحي
¤ منطقه قلعه سفيد يا همان گلدشت جنوبي از امكان مخابراتي اي دي اس ال محروم است و تاكنون مراجعات متقاضيان به مركز مخابرات اين منطقه نتيجه اي نداشته است. براي حل اين مشكل از شركت مخابرات استان اصفهان درخواست مساعدت ويژه داريم. اميدواريم دريغ نشود.
9158---0913
¤قرار بود به كساني كه مهريه ازدواج آنان 14 سكه مي باشد به هر يك از طرفين پنج ميليون تومان وام بدهند ولي در بانك مهر و پست بانك كه متصدي اين وام هستند اولا اعلام كرده اند سقف وام سه ميليون بيشتر نيست ثانيا همين مبلغ وام را نيز ندارند كه بپردازند و وعده خرداد 92 را مي دهند با اين سنگ اندازي ها معلوم است كه متقاضي ازدواج در جامعه كم مي شود.
يك شهروند
¤ يك مركز خريد خودرو در منطقه حكيميه تهرانپارس خيابان سازمان آب مدتي داير شده كه افراد، اقدام به خريد و فروش خودروهاي دست دوم و... مي كنند. اين كار آسايش اهالي محله را بر هم زده است وقتي به شهرداري و پليس 110 و نيروي انتظامي شكايت كرديم هيچ كس حاضر نشد به اين مشكل رسيدگي كند. چرا؟
ابراهيمي
¤ در تاريخ 27/8 براي پرداخت عوارض نوسازي به شهرداري منطقه 20 مراجعه كردم فيشي كه برايم صادر شد تاريخ صدور آن 27/9 درج شده و وقتي مراجعه كردم و سوال نمودم، گفتند شما كه پرداخت كرديد چه فرقي مي كند تاريخ چه زماني درج شود! ضمنا اعلام كرده بودند اگر تا آبان ماه عوارض را پرداخت كنيد در قرعه كشي شركت مي كنيد ولي متاسفانه وقتي اعتراض كردم اين پاسخ را شنيدم.
8057---0912
¤ جهاد كشاورزي استان مازندران ضمن كاهش مقدار كود تحويلي به كشاورزان آن را با قيمت گزاف در اختيار كشاورزان منطقه قرار مي دهد. از مسئولين امر تقاضا داريم اين مشكل را بررسي و برطرف نمايند.
2066---0911
پاسخ روابط عمومي دانشگاه جندي شاپور اهواز
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه 29/6/91 با عنوان «درخواست دستگاه كارت خوان در مركز بهداشتي 17 شهريور» براي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز به آگاهي مي رساند: طي هماهنگي به عمل آمده با رئيس مركز بهداشت شرق اهواز، دو دستگاه كارت خوان بانك ملي جهت رفاه حال مراجعه كنندگان در مركز بهداشتي ياد شده نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.
 


خط و نشان افراطيون براي نامزدهاي اصلاح طلب (خبر ويژه)

روزنامه وابسته به يكي از مديران دفتر خاتمي در دوران رياست جمهوري وي براي برخي نامزدهاي احتمالي اصلاح طلب تعيين تكليف كرد.
روزنامه زنجيره اي بهار كه مدت ها در توقيف به سر مي برد، مجددا با مديرمسئولي سعيد پورعزيزي منتشر مي شود. پورعزيزي مديركل اطلاعات و اخبار دفتر رياست جمهوري در دوران خاتمي بود. «بهار» ضمن اشاره به برخي از جمع بندي هاي مشترك موسوي خوئيني ها و خاتمي نوشت: ليست اعلام كانديداتوري چهره هايي چون عارف، جهانگيري، مهرعليزاده، نجفي و... از سوي شوراي هماهنگي اصلاحات كه قرار است در دي ماه همايشي را برگزار كند با فضاي حاكم كنوني كاملا مبهم و بنا به گفته برخي از اعضاي اين شورا حتي منتفي است گرچه شايد برخي از اين افراد به صورت مستقل وارد انتخابات شوند كه البته با هشدارهايي كه نسبت به شكست سنگين خود به دليل عدم حمايت بدنه اصلي اصلاحات از آنها و همچنين نداشتن توان مالي و پتانسيل بسيج اجتماعي براي تبليغات، حتي از سوي دوستان و اعضاي خانواده هاي خود نيز به شدت زير فشار هستند تا به صورت مستقل كانديدا نشوند(!)
در همين سايت اينترنتي كلمه (وابسته به اردشير اميرارجمند و شوراي هماهنگي سبز) در دو گزارش مدعي شد: نهادهاي امنيتي از تصميم محمدرضا عارف براي حضور در انتخابات حمايت مي كنند. كلمه افزود: عارف كه پيش از اين در پي رايزني با افراد مختلف و مشاهده نتايج افكارسنجي ها به ويژه در سطح دانشگاه ها و بين دانشگاهيان از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري آينده منصرف شده بود، بارديگر، به دلايلي كه هنوز مشخص نيست، در تصميم خود تجديدنظر كرده و تصميم قطعي به شركت در انتخابات گرفته است.
كلمه مدعي شد: روزنامه بهار هم كه به تازگي پس از رفع توقيف، انتشار خود را از سر گرفته است، قرار است تريبون تبليغاتي دكتر عارف در ماههاي منتهي به انتخابات فعاليت كند و به اين منظور كمك هايي هم از ايشان دريافت كرده است.
اين گزارش مي افزايد: در همين حال نهادهاي امنيتي هم تلاش هاي گسترده اي را براي تشكيل جبهه اي در حمايت از وي آغاز كرده اند. احضار برخي چهره هاي اصلاح طلب به نهادهاي امنيتي و نظامي براي توجيه انتخاباتي، كه هفته گذشته در اين خبر كلمه به آن اشاره شد، براي همين منظور قابل ارزيابي است(!)
كلمه افزود: برخي منابع گفته اند تمايل محمدرضا عارف بر آن است كه به عنوان چهره مستقل وارد انتخابات شود، نه نامزد اصلاح طلبان؛ و فعالان اصلاح طلب نيز از اين رويكرد استقبال كرده اند. اما به نظر مي رسد برخي نهادها تاكيد دارند كه كانديداتوري احتمالي وي را به عنوان حضور اصلاح طلبان در رقابت انتخاباتي معرفي و تبليغ كنند. براساس گزارش هاي مختلف، ظاهرا رايزني برخي حاميان عارف براي جلب حمايت سيدمحمد خاتمي هم بي نتيجه مانده و رئيس جمهور اصلاح طلب سابق تاكيد كرده كه رويه آقاي عارف را نادرست مي داند و معتقد است هم ارزيابي سياسي ايشان اشتباه است و هم ارزيابي انتخاباتي وي.


 


توصيه مرحوم ناپلئون به اپوزيسيون مجازي! (خبر ويژه)

يك عضو بازداشت شده فتنه مي گويد فتنه گران به فضاي مجازي خو كرده و دچار دورويي و عافيت طلبي شده اند.
«مجيد-د» در نامه اي كه توسط سايت هاي ضدانقلاب منتشر شده مي نويسد: شايد من تا حدودي ايزوله شده باشم و بهتر است مطلبم به نقد كشيده شود، البته اگر خواننده اي داشت! چندي است صحبت از فيس بوك آن قدر پررنگ و لعاب شده كه كمتر كسي است كه از آن چيزي نشنيده باشد. دوستي مي گفت اكنون در زماني هستيم كه خبررساني بر ضدّ خودش عمل مي كند. چرا؟! آن زمان كه فيس بوكي نبود و وبلاگ و انواع شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي، چون همه در انتظار خبر بودند اگر شب نامه اي به دستشان مي رسيد با ولع از اول تا آخرش را مي خواندند و اگر مي توانستند به ديگري هم مي دادند. اما حالا از بس كه حجم اخبار بالاست آن دقت و حرص وجود ندارد و هر يك از ما از كنار خبر و اتفاقي به سادگي مي گذريم. اين است كه حالا شده ضد خود.
وي اضافه مي كند؛ دنياي مجازي آفتي ديگر هم دارد؛ دورويي. من پشت كامپيوتر مي نشينم. هرچه مي خواهم مي گويم و مي نويسم با نامي غيرواقعي. ترس ردگيري و شناسايي ندارم. پس هر چه از ذهنم مي گذرد بر زبان مي آورم بدون آنكه نگران تبعاتش باشم. تندترين موضع ها را نسبت به مسائل مختلف مي گيرم و راديكال ترين اقدامات را پيشنهاد مي كنم. در صورتي كه هيچ كدام از اين اقدامات پيشنهاديم را انجام ندهم، كسي مورد بازخواستم قرار نمي دهد كه چرا خود گفتي و نكردي، نايستادي، در رفتي!؟ و مي توانم فردا طلبكارانه بيايم و بقيه را به باد انتقاد بگيرم كه شما ترسوييد، شما خائنيد و هزار و يك انگ و توهين بار ديگران كنم. مرا كه كسي نمي شناسد، پس بر من واقعي ام هيچ خدشه اي وارد نمي شود و من مجازي ام هر روز بزرگ تر و بزرگ تر مي شود مثل حباب. ناپلئون مي گويد- نقل به مضمون- چيزي را بگو كه بتواني بنويسي، چيزي را بنويس كه بتواني امضاء كني، و چيزي را امضا كن كه بتواني عمل كني. دقيقا عكس دنياي مجازي. مي گويي و مي نويسي بدون اينكه امضاء و يا عمل كني. فاجعه از اينجا آغاز مي شود و با حرف ها و موضع گيري هايم شرايط را راديكال مي كنم و بسته، و كساني كه در ميدان هستند را به مخمصه مي اندازم و مورد هجمه و بالطبع ضرب امنيتي اطلاعاتي قرار مي دهم و بخشي از نيرو به دست من به هدر مي رود.
وي تصريح كرد: در اين دنياي مجازي نيروهاي نفوذي زيادند و به نقل از فرمانده جنگ سايبري بيش از هفت هزار نفر نيرو در فضاي مجازي فعالند. ما خودمان را با من مجازي سرگرم كرده ايم يا سرگرممان كرده اند.
 


اين انفجار اتمي مجاز و آن نمودار كامپيوتري وحشت انگيز! (خبر ويژه)

دولت آمريكا آخرين آزمايش هسته اي خود را با قيد «محدود» بودن آن توجيه كرد.
وزارت انرژي آمريكا اخيراً اذعان كرد آزمايش اتمي محدودي را در پايگاهي زيرزميني در صحراي نوادا به منظور گردآوري داده هاي علمي انجام داده است. اين وزارت در توجيه آزمايش اتمي ادعا كرد؛ انفجار مذكور اطلاعات مهمي درباره ايمني و كارآمدي سلاح هاي هسته اي به دست مي دهد.
وزارت انرژي آمريكا همچنين ادعا كرده كه اين آزمايش ساب كريتيكال بود كه در آن انفجار هسته اي رخ نمي دهد و به همين دليل ناقض پيمان منع جامع آزمايش هاي هسته اي نيست.
به گزارش خبرگزاري فرانسه اين بيست وهفتمين آزمايش هسته اي «ساب كريتيكال» آمريكا بوده است. آخرين آزمايش ها از اين نوع در فوريه سال 2011 انجام شده بود.
ايالات متحده سال 1992آزمايش هاي هسته اي زيرزميني خود را متوقف كرد. تا آن هنگام بنا بر آمار سازمان ملل، ايالات متحده 1032 آزمايش زيرزميني هسته اي انجام داد.
كازومي ماتسوئي، شهردار هيروشيما، در واكنش به آزمايش اتمي آمريكا گفته است: من در شگفتم كه چرا رئيس جمهور اوباما كه گفته به دنبال جهان بدون سلاح هسته اي است، چنين آزمايشي انجام داده است.
هيروتامي يامادا، دبيركل 81 ساله شوراي بازماندگان بمب اتمي ناكازاكي نيز گفت: باعث نااميدي است كه ايالات متحده نمي تواند درك كند كه بازماندگان بمب اتمي چه احساسي دارند، به رغم اعتراض هاي متعدد ما.
توجيهات بي پايه آمريكا براي استمرار آزمايش هاي اتمي و مجاز وانمود كردن آن در حالي است كه 10 روز پيش خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس با انتشار نموداري كه مدعي بود از سوي يك مقام ناشناس يك كشور ناشناس در اختيارش قرار گرفته است ادعا كرد: ايران با شبيه سازي كامپيوتري انفجار يك بمب اتمي در تلاش است تا بمب اتمي توليد كند كه قدرت تخريبش سه برابر بمب اتمي است كه در جريان جنگ جهاني دوم شهر هيروشيماي ژاپن را نابود كرد. البته همان زمان روزنامه گاردين ادعاي اين خبرگزاري را پوچ و بي اساس خواند و نوشت: اين نمودار كه بسيار ابتدايي تر از نمودار ارائه شده از سوي بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم اسرائيل در مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره فعاليت هاي هسته اي ايران است، داراي نوشته هاي فارسي و انگليسي هم است. از سوي ديگر چه دليل منطقي وجود دارد كه ايراني ها اسناد محرمانه خودشان را به زبان انگليسي طبقه بندي كنند.
اما نكته مهم تر، اشاره به اين واقعيت است كه آمريكايي ها از يك سو آزمايشات واقعي اتمي در صحراي نوادا را امري عادي و مجاز وانمود مي كنند اما در مقابل با جعل يك نمودار كامپيوتري و انتساب آن به ايران، اين ادعا را پيش مي كشند كه ايران «قصد دارد» نحوه يك آزمايش اتمي را «شبيه سازي كامپيوتري كند» و «قدرت تخريب اين بمب كامپيوتري [!] سه برابر قدرت تخريب بمب اتمي است كه در هيروشيما منفجر شد»!!به عبارت ديگر در همين جنجال كامپيوتري نيز براي ارعاب مخاطبان، استناد به قدرت ويرانگر بمبي مي شود كه خود آمريكايي ها در هيروشيما و ناكازاكي ژاپن منفجر كرده و چند صد هزار نفر را در چند ثانيه جزغاله كرده اند. وقاحت پررويي بيشتر از اين؟!
 


مشاور كروبي: خاتمي از همه بدلي تر است (خبر ويژه)

مشاور متواري كروبي اعلام كرد اصلاح طلبان دچار توهم شديد و كودكانه شده اند.
مجتبي واحدي مواضع حزب مشاركت را توهم دردساز توصيف كرده و نوشت: گويا ميزان سنجش اصلاح طلبي در اختيار يك حزب است و همين حزب حق دارد يك روز احتمال شركت گروهي از اصلاح طلبان سابق در انتخابات آتي را ناشي از تلاش حاكميت براي انحراف در جبهه اصلاحات و سازماندهي گروههاي «بدلي» بداند و روز ديگر در برابر شركت مخفيانه و عهدشكنانه پدر معنوي همان حزب در انتخابات مجلس سكوت نمايد. ده ماه پيش و عليرغم اجماع افتخارآميز اصلاح طلبان بر عدم مشاركت در انتخابات، سيدمحمد خاتمي رأي باطله خود را به صندوقي در يك روستاي دورافتاده در دماوند انداخت در حالي كه نزديك ترين ياران خاتمي- از جمله شيخ عبداله نوري- مدعي بودند موضع او حتي در آخرين روزهاي قبل از نمايش انتخاباتي حكومت، عدم شركت در انتخابات بوده است. در آن روزها، حس آزاديخواهي و احترام به اختلاف ديدگاهها در ميان گروهي از حاميان خاتمي فوران كرد. آنها معترضان به شركت خاتمي در انتخابات را متهم مي كردند كه حقوق شخصي او را نقض كرده اند. جبهه مشاركت و اكثريت اعضاي سرشناس آن حاضر نشدند تك روي خاتمي كه موجب اختلاف افكني در ميان اصلاح طلبان شد را محكوم نمايند. اما امروز همان حزب و برخي اعضاي سرشناس آن، با ابتلا به بليه «خودمحوربيني»، تيغ نظارت استصوابي در دست گرفته اند و هر كه را كه بدون هماهنگي با گروهي خاص از اصلاح طلبان به فكر شركت در انتخابات باشد، «بدلي» مي نامند و از جبهه اصلاحات اخراج مي نمايند.
وي ادامه مي دهد: خود محوربيني، تنها اشكالي نيست كه در بيانيه جديد جبهه مشاركت به چشم مي خورد. در اين بيانيه يك «توهم دردسرساز» نيز وجود دارد. جان مايه اين بيانيه اظهار نگراني از ظهور گروهي فريب كار در فضاي سياسي ايران است.
ظاهرا اين گروه خطرناك از طرف حاكميت مأموريت دارند با جعل عنوان اصلاح طلبي، مردم را بفريبند و نهايتا اقشار فريب خورده را به انجام همان كاري در خرداد 92 تشويق كنند كه در اسفند 90 در دماوند انجام شد. در واقع صادركنندگان بيانيه و هم فكران ايشان دچار اين توهم شده اند كه اكثر ايرانيان به «واژه اصلاح طلبي» ارادتي پايان ناپذير دارند و اگر گروهي موفق شود خود را با اين عنوان در جامعه معرفي كند مردم شيدا و عاشق، به دنبال آن گروه خواهند رفت. لابد حاكميت هم كه به اين «شيدايي ابدي» پي برده، تصميم گرفته عده اي را به عنوان اصلاح طلب معرفي كند تا مردم به عشق آنها به صندوق هاي رأي هجوم بياورند. واحدي خاطر نشان كرد: همين توهم در انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا كه در زمستان 1381 برگزار شد گرفتاري هاي فراواني براي اصلاح طلبان به وجود آورد و راه بازگشت اقتدارگرايان به مناصب انتخابي را هموار نمود. انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستا توسط وزارت كشور دولت خاتمي برگزار و ناظر آن انتخابات هم نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم بودند. احزاب حاكم جبهه اصلاحات در آن روز دچار همين توهم بودند آنان تصور مي كردند هر كس با تابلوي اصلاح طلبي وارد عرصه انتخابات شود مردم براي نوشتن نام او بر روي برگه رأي، سر از پا نخواهند شناخت و ناكارآمدي ها و بي مسئوليت هاي دوره حاكميت ايشان را ناديده مي گيرند. همين توهم كودكانه، موجب بي توجهي به خواسته هاي عادي و توقعات اوليه مردم تهران از شهرداري و شوراي شهر شد. درگيري هاي رنج آور و فرصت سوز اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر تهران و تصميم نابخردانه وزارت كشور دولت خاتمي در انحلال اولين شوراي شهر تهران، موجب سرخوردگي همان مردمي شد كه از دوم خرداد 76 تا هجدهم خرداد 80 در چهار انتخابات متوالي، اكثريت كرسي هاي مناصب انتخابي را به اصلاح طلبان سپرده بودند.
مشاور كروبي مي افزايد: لذا گروهي از آنها در شوراي شهر تهران بدون توجه به مصالح و نيازهاي مردم هر روز بيش از گذشته، درگيري هاي دروني را علني ساختند و گروهي ديگر به حمايت از شهردار بي كفايت تهران پرداختند كه تنها مزيت او، شراكت تجاري با برادر يكي از اصلاح طلبان عاليرتبه بود و البته با تعدادي از اصلاح طلبان با نفوذ هم روابط محكم و ناگسستني داشت. حمايت دولتي از شهردار تهران تا جايي پيش رفت كه وزارت كشور دولت خاتمي، دستور انحلال شوراي شهر را صادر نمود تا نخستين تجربه شوراي شهر در تهران به شكست بينجامد. دولت خاتمي در حالي به حمايت از شهردار تهران، شوراي شهر را منحل كرد كه مجلس اصلاحات گزارش مفصلي از تخلفات و بي كفايتي هاي شهردار تهيه و براي رسيدگي به قوه قضائيه فرستاده بود.
واحدي شكست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم را نشانه سقوط اجتماعي اصلاح طلبان دانسته و نوشت: وزارت كشور خاتمي در آن انتخابات آراي تاج زاده را 66196 رأي (كمتر از يك و نيم درصد واجدان شرايط رأي) اعلام كرد تا مشخص شود احساس دلبستگي نامحدود مردم به «عنوان اصلاح طلبي» توهمي بيش نيست. اكنون با گذشت يك دهه، ظاهرا همان توهم بار ديگر سراغ گروهي از اصلاح طلبان آمده كه پر سروصداترين بخش اصلاح طلبان هم هستند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: نگارنده پيشاپيش خود را براي دريافت پيام هاي كنايه آميز و حتي تخريب هايي كه متخصصان جنگ رواني در جبهه اصلاحات براي همه منتقدان تدارك مي بينند آماده كرده است.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10