(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 26 شهريور 1388- شماره 19465
 

در گفت وگو با چهره هاي سياسي و مذهبي مطرح شد روز قدس روز انزجار جهاني از صهيونيست هادر گفت وگو با چهره هاي سياسي و مذهبي مطرح شد روز قدس روز انزجار جهاني از صهيونيست ها

اشاره
كمتر انديشمندي در سراسر دنيا وجود دارد كه با شنيدن رويدادهاي امروز فلسطين يادي از ابتكار بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) در اعلام روز جهاني قدس نكند و از تأثير تعيين چنين روزي بر تغيير معادلات كنوني منطقه خاورميانه سخن نگويد. اين اعترافات البته در بين انديشمندان فلسطيني رنگ و بويي بيشتر دارد. بسياري از انديشمندان اسلامي معتقدند اعلام روز جهاني قدس تئوري حضرت امام خميني(ره) براي درهم شكستن توطئه بالفور در سال (1917) بود. توطئه اي كه 30سال پس از صدور اين وعده توسط انگلستان به ايجاد رژيم جعلي اسراييل در سال 1948 انجاميد و براساس آن قرار بود فلسطين از صفحه نقشه جهان حذف گردد. اين توطئه اگر چه تا حدودي با ايجاد اسراييل عملي شد اما با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به روياي حذف فلسطين نينجاميد بلكه با تعيين روز جهاني قدس در ابتداي انقلاب توسط حضرت امام به راهبردي براي نابودي اسراييل و ايجاد دولت مستقل فلسطيني در سرزمين تاريخي فلسطين تبديل شده است. از زمان اعلام اين روز تاكنون 30سال گذشته است. امروز همه قدرت هايي كه روزي قصد حذف فلسطين از روي نقشه جهان را داشتند بر تشكيل دولت مستقل فلسطيني تأكيد و اصرار دارند. خبرگزاري قدس براي تشريح دستاوردهاي تعيين روز جهاني قدس براي ملت فلسطين و منطقه خاورميانه گفت وگوهايي با شخصيت هاي عربي و اسلامي صورت داده است كه در پي مي آيد. در تهيه اين مطلب از خبرگزاري ها ي ديگر نيز استفاده شده است.
نويسنده مصري:
يك نويسنده مصري از حضرت امام خميني(ره) به عنوان الگو براي رهبران جهان ياد كرد و گفت: امام خميني با اعلام روز جهاني قدس، حمايت از ملت فلسطين را جهاني كرد. «احمد راسم النفيس» نويسنده و محقق مصري درباره اعلام جمعه آخر ماه مبارك رمضان به عنوان روز جهاني قدس گفت كه اين روز به عنوان روز همبستگي براي حمايت از فلسطين و قدس جهاني شده است و امام خميني(ره) با اين ابتكار همه مسلمانان را براي آزادي قدس شريف فراخواند.
وي در ادامه گفت كه اين اقدام امام خميني باعث شد تا همه مسلمانان حداقل در يك روز براي دفاع از ملت فلسطين، تلاش براي آزادي قدس و ناديده نگرفتن حقوق قانوني فلسطيني ها متحد شوند. النفيس ابراز اميدواري كرد كه روز قدس امسال باشكوهتر از سال هاي گذشته برگزار شود. وي همچنين گفت برگزاري مراسم روز قدس در سرتاسر جهان روزنه اميدي براي فلسطيني ها و دلگرمي آنها براي ادامه مقاومت است.
حقوقدان اردني:
اعلام روز جهاني قدس از سوي امام خميني(ره) بدون شك يكي از مهمترين رويدادها در حمايت از آرمان ملت فلسطين و نيز قدس است.
«انيس قاسم» اعلام روز قدس جهاني از سوي حضرت امام خميني(ره) را مايه دلگرمي و حمايت از مبارزات مردم فلسطين عليه اشغالگري رژيم صهيونيستي دانست. وي با اشاره به اعلام روز جهاني قدس از سوي حضرت امام خميني(ره) گفت: روز جهاني قدس بدون شك يكي از مهمترين رويدادها در حمايت از آرمان ملت فلسطين و نيز قدس است.
وي افزود: ساكنان قدس در اين شرايط كنوني به ويژه پس از آنكه شهرك نشينان صهيونيست شهرك سازي و خشونت عليه فلسطيني ها را شدت بخشيده اند.، از نظر اخلاقي و مالي نياز مبرم به حمايت دارند و حضور مردم در اين روز مي تواند به آنها در مقابله با اشغالگري كمك كند.
قاسم همچنين نامگذاري روز قدس را اقدامي مناسب و در حمايت از مبارزات مردم فلسطين عليه اشغالگري و زياده خواهي هاي شهرك نشينان صهيونيست دانست و ابراز اميدواري كرد ساير رهبران مسلمان جهان از امام خميني الگو بگيرند و راه وي را در حمايت از آرمان ملت فلسطين ادامه دهند. وكيل و مشاور حقوقي اردن خواستار پايان دادن به اختلافات داخلي بين گروه هاي فلسطيني شد و گفت: اولين گام براي حل مشكل فلسطين رفع اختلافات داخلي و تشكيل دولتي واحد و قوي در فلسطين است تا راه مبارزه با اشغالگري و مقابله با صهيونيسم را ادامه دهد. وي با انتقاد شديد از اختلافات داخلي گروههاي فلسطيني گفت: براي حل مشكل فلسطين ابتدا مي بايست خود فلسطيني ها متحد شوند و سپس جامعه بين المللي، جهان عرب و ساير مسلمانان وارد عمل شوند.
سر اسقف مسيحيان فلسطين:
«عطاءالله حنا» سر اسقف ارتدوكس ها در قدس و رئيس انجمن اسلامي- مسيحي براي حمايت از قدس، همه مسيحيان و مسلمانان را به دفاع از شهر قدس در برابر تهديدات صهيونيست ها فراخواند.
وي با تبريك روز جهاني قدس به مسلمانان جهان خواستار تقويت روابط، اتحاد و همبستگي مسلمانان و مسيحيان جهان براي مقابله با رژيم اشغالگر شد.
حنا افزود: ما (مسلمانان و مسيحيان) تاكيد مي كنيم كه در برابر جنايات صهيونيستي متحد هستيم و در شرايط كنوني كه خطر يهودي سازي كليساها و مساجد را تهديد مي كند و عمليات كوچ اجباري شهروندان فلسطيني از خانه و سرزمين مادري شان و اسكان يهوديان افراطي به جاي آنان روبه گسترش است همبستگي خود را تقويت مي كنيم.
وي همچنين از تمامي آزادگان جهان و انسان هاي بيدار خواست از قدس و ساكنان اصلي آن حمايت كنند.
امام مسجد محمدرسول الله(ص) برزيل:
امام مسجد محمد رسول الله(ص) شهر سان پائولوي برزيل تعيين روز قدس از سوي حضرت امام خميني(ره) را ابتكاري دانست كه مايه اميد مسلمانان و خوف صهيونيست ها است.
شيخ علي ابو ريا با اعلام اين مطلب افزود: بدون شك اعلام روز قدس از سوي امام خميني(ره) تاثير بسزايي چه در سطح جهان اسلام و چه در صحنه اسراييل داشته است.
وي تصريح كرد: در صحنه جهان اسلام اين روز روح دوباره مقاومت و ابراز اميد براي پيروزي و بازگرداندن قدس شريف را زنده كرد و روز مهمي براي مسلمانان در ماه عظيمي شد به گونه اي كه تمامي جهان اسلام امروز به قضيه فلسطين و قدس توجه ويژه اي دارند.
امام مسجد محمد رسول الله برزيل ادامه داد: اما در صحنه اسرائيل، تعيين اين روز ترس و نگراني دائمي را در درون اين رژيم پراكنده است به گونه اي كه هيچ روزي از زندگي خود را نمي تواند مطمئن از بقاي دولت ساختگي اش باشد.
شيخ علي ابو ريا همچنين ايستادگي بي نظير ملت ايران در كنار مردم فلسطين را در پيشرفت فلسطيني ها و پيروزي آنان تاثيرگذار دانست و افزود: درحالي كه امروز ما شاهد اين هستيم كه بسياري از كشورهاي عربي و اسلامي ملت فلسطين را به دست فراموشي سپرده اند اما ايرانيان همچنان با قامت كشيده پشت سر فلسطين و قدس ايستاده اند.
اين انديشمند آمريكاي لاتيني اظهار داشت: آنچه از تغييرات در خاورميانه شاهد آن هستيم مهمترين دليلش پيروزي مقاومتي است در لبنان و فلسطين كه پس از تعيين روز قدس متولد شد. اين مقاومت تا حدي پيروز بود كه توانست طرح خاورميانه اي آمريكا را با توجه به حمايت ايران و سوريه به طور كل تغيير دهد. وي ابراز اميدواري كرد كه با توجه به روند صعودي فلسطيني ها به زودي قدس به صاحبان اصلي آن بازگردد.
عضو پارلمان فلسطين:
مسئول روابط پارلماني فلسطين با تاكيد بر روز جهاني قدس از اين روز به عنوان روزي مهم در تاريخ مبارزات ملت فلسطين نام برد.
«زهير رشاد صندوقه» ضمن تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان درباره نامگذاري روز قدس و شخصيت حضرت امام خميني(ره) گفت روز قدس روزي است كه به جهانيان يادآور مي شود كه قدس و مسجدالاقصي همچنان در اشغال هستند و مي بايست براي آزادي آنها شتافت.
وي درباره نامگذاري روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان از سوي حضرت امام خميني(ره) به عنوان روز قدس گفت: حضرت امام رهبر بزرگ و فرهيخته جهان است كه تنها متعلق به جامعه ايراني نيست بلكه متعلق به همه جهانيان است چرا كه وي در زندگي خود همواره به جامعه اسلامي نظر داشت.
عضو پارلمان فلسطين همچنين از مردم و دولت ايران به دليل حمايت از فلسطين و قدس قدرداني كرد.
وي در ادامه از مردم جهان خواست تا با حضور گسترده تر در مراسم روز قدس، اشغالگري اسرائيل را محكوم كنند و براي آزادي قدس بشتابند.
صندوقه همچنين گفت: تا زماني كه قدس در اشغال است نه تنها فلسطيني ها بلكه تمامي مسلمانان مي بايست براي آزادي آن تلاش كنند.
انديشمند آفريقايي:
نماينده سازمان صلح و عضو شوراي عالي ارشاد اسلامي آفريقاي جنوبي از امام خميني(ره) به عنوان رهبر برجسته ياد كرد و گفت: امام خميني(ره) با دفاع از ملت فلسطين و تاكيد بر دفاع از قدس، حمايت از اين مسئله را در دل جهانيان زنده نگه داشت.
«شهباز ميثومي» افزود: امام خميني(ره) مسئله فلسطين را از يك موضوع حاشيه اي و عربي به موضوع مهم و دغدغه اصلي جهان اسلامي تبديل كرد.
وي افزود: اگر انقلاب اسلامي ايران به پيروزي نمي رسيد، اكنون شرايط فلسطين به گونه اي ديگر بود و به يقين همه چيز براي عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي آماده شده بود. وي با اشاره به تحولات منطقه خاورميانه قبل از انقلاب ايران گفت: شرايط به گونه اي بود كه اعراب سازشكار و اسرائيل با همكاري آمريكا تلاش مي كردند تا پرونده فلسطين را مختومه اعلام كنند.
عضو ارشد جهاد اسلامي
شيخ «خضر حبيب» از رهبران جنبش جهاد اسلامي، درباره اعلام روز جهاني قدس از سوي امام خميني(ره) گفت: حضرت امام خميني با دقت نظري كه داشتند قدس را در جايگاه شايسته خود قرار دادند و نگاه تمام مسلمانان را به خطرات پيش روي قدس و توطئه هاي صهيونيستي عليه قبله اول مسلمانان معطوف ساختند.
وي افزود: قدس عقربه جهت نماي مسلمانان است و مركز درگيري جهاني حق و باطل است و امام خميني با دعوت خود به بزرگداشت قدس و حمايت از آن اين بعد جهاني را به قدس داد تا مسلمانان مسئوليت خود را برعهده گيرند و با جوش و خروش حماسي در انتفاضه اي بزرگ به ياري قدس شريف محل عروج نبي بزرگ اسلام بپردازند.
وي تصريح كرد: قدس قبله اول و سومين حرم شريف مسلمانان است و برهمه مسلمانان واجب است كه به نداي قدس پاسخ گويند.
وي درباره عمليات شهرك سازي و فرآيند مذاكره با صهيونيست ها گفت: ما در جنبش جهاد اسلامي به خطر موجود در نقشه هاي صهيونيست ها آگاهيم و از ميزان نيات متخاصم آنان باخبريم و از اين رو مذاكره با آنان را نمي پذيريم. اين رژيم غاصب به خوبي مي داند كه قدس محور تمام درگيري هاست و از اين رو مي كوشد هرچه سريعتر اين شهر را شكل و شمايل يهودي بدهد و يهودي سازي را كامل كند.
حبيب در ادامه گفت: اسراييلي ها متاسفانه در سايه درگيري هاي داخلي و جدايي فلسطينيان مي كوشند هرچه سريعتر قدس را يهودي سازي كنند و اوضاع اشغالگرانه جديدي را بر منطقه حاكم كنند و با ساخت مستعمره ها به خصوص در اطراف مسجدالاقصي و شهر قدس شمايل اين شهر را در نگاه جهانيان يهودي جلوه دهند تا اعراب نتوانند ادعايي داشته باشند و از اين رو معتقديم كه مذاكره با اشغالگران تنها سرپوشي براي جنايت ها و پنهان كردن برنامه ها و طراح هاي مستعمره سازي است.
شيخ خضرحبيب از سران جنبش جهاد اسلامي فلسطين گفت: بنابر حقايق مذكور معتقديم كه مذاكره با اسراييل بيهوده است و خير و صلاحي از مجراي آن براي مردم به وجود نخواهدآمد.
اين مذاكرات بايد متوقف شود و همگان در يك صف متحد در خندق مقاومت و جهاد بايستند چرا كه اين تنها راهي است كه قدس را به ما بازمي گرداند و اين امر در جنگهاي صليبي نيز اثبات شد.
عكرمه صبري
دكتر عكرمه صبري رئيس هيئت عالي اسلامي قدس و خطيب مسجدالاقصي با تاكيد بر اهميت قدس گفت: «قدس شهر مقدس و مباركي است كه بعد از مكه مكرمه و مدينه منوره جايگاه ممتازي را درميان مسلمانان دارد. اين شهر برگردن ما بسيار بسيار حق دارد ولي ما مسلمانان درحق اين شهر اسير كه از سال 1967 تاكنون همچنان در اشغال صهيونيست ها است كوتاهي كرديم». صبري درباره روز جهاني قدس كه با درايت و ابتكار امام خميني(رضوان الله تعالي عليه) به منظور حمايت از قدس و دفاع از موضوع فلسطين به اين اسم، نامگذاري شد گفت: «نامگذاري روز جهاني قدس با هدف آگاه كردن مردم جهان از مصيبت ها و فاجعه هايي كه قدس شريف با آن دست به گريبان است، امري واقعا مهم و با ارزش است و ما نبايد در باره موضوع قدس، سستي يا كوتاهي كنيم.»
وي تاكيد كرد: «مطلوب اين است كه همه مسلمانان در روز جهاني قدس حمايت خود را از قدس شريف اعلام كنند، محاصره اين شهر مقدس به دست صهيونيست ها بايد پايان گيرد و از استعمار رهايي يابد و تا زماني كه قدس آزاد شود مؤسسه هاي بهداشتي، آموزشي، اسكان و امور اجتماعي بيت المقدس بايد اين شهر را حمايت كنند تا ساكنان آن بتوانند در سرزمين، خانه و كاشانه خود با آرامش خاطر زندگي كنند.
صبري از كمك هاي مردمي به قدس با هدف پايداري آن ستايش كرد و گفت كمك كنندگان شهر بيت المقدس براي حفظ مقدسات آن و حفظ مسجدالاقصي درجهاد اكبر كه همان جهاد با نفس اماره است به سر مي برند.
وي همچنين از تلاش هاي بي دريغ ايران و همه جهان عرب و اسلام براي ياري مردم فلسطين قدرداني و ابراز اميدواري كرد تصميماتي كه در همايش ها و كنفرانس هاي حمايت از قدس اتخاذ مي شود، جنبه عملي پيدا كند و تنها جوهري روي كاغذ نباشد.»
«احمد خطيب» با بيان اينكه اعلام روز قدس از سوي حضرت امام خميني(ره) تنها شامل ايران نمي شود گفت: اين يك فراخوان جهاني است و همه مسلمانان سرتاسر جهان مي بايست در اين مراسم كه در حمايت از قدس، فلسطين و مسجدالاقصي برگزار مي شود شركت كنند و براي آزادي قدس، بيت المقدس و سرزمينهاي اسلامي تلاش كنند.
وي افزود: در اين لحظه بحراني كه صهيونيست ها در بيشتر كشورهاي جهان نفوذ كرده اند ما نياز به رهبري مانند امام خميني داريم تا بتواند مسلمانان را از دست آنها نجات دهد. خطيب از رژيم صهيونيستي به عنوان رژيم اشغالگر قدس، فلسطين و سرزمين مسلمانان ياد كرد و گفت اين رژيم بيش از پيش به اشغالگري ادامه مي دهد.
موسس كميته امداد امام خميني در تانزانيا همچنين از حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي ايران و سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان به عنوان شاگردان امام خميني ياد كرد و نقش آنان را در حمايت از قدس مهم برشمرد.
وي در ادامه با بيان اينكه مردم تانزانيا از طرح نابودي رژيم صهيونيستي از صحنه روزگار كه از سوي ايران مطرح شده است حمايت مي كنند، ابراز اميدواري كرد كه رژيم صهيونيستي به زودي نابود شود.
رئيس سازمان حقوق بشر پاكستان:
«اكرم زكي» قائم مقام پيشين وزارت خارجه پاكستان و رئيس سازمان حقوق بشر بين المللي پاكستان در مورد اهميت روز جهاني قدس گفت: اعلام روز قدس از سوي امام خميني(ره) نقطه عطفي براي مسلمانان در حمايت از قدس است و به مسلمانان يادآور مي شود كه قدس همچنان تحت اشغال است.
وي از حضرت امام خميني(ره) به عنوان رهبر انقلابي ياد كرد و افزود: امام خميني(ره) با اعلام اين روز، در اشغال بودن قدس و فلسطين را به جهانيان گوشزد كرد.
زكي گفت، امام خميني فرهنگ و تمدن اسلام را در جهاني كه مادي گرايي در آن حكمفرما شده بود احيا كرد. وي درباره جايگاه و اهميت قدس گفت كه اساس موجوديت سازمان كنفرانس اسلامي نيز به خاطر اهميت قدس است كه پس از هتك حرمت به اين مكان مقدس تاسيس شد.
رئيس گروه دوستي پاكستان و اتحاديه اروپا همچنين گفت: امام خميني جامعه جديدي را براساس اصول اخلاقي و معنوي ايجاد كرد و براي اخلاقيات، واقعيت و عدالت اهميت زيادي قائل بود.
زكي در ادامه با تاكيد بر اينكه مردم از دولتمردان جدا هستند گفت: متاسفانه در برخي كشورهاي عربي و اسلامي دولتمردان تحت امر قدرت هاي غربي هستند و ما ملت مسلمان مي بايست با يكديگر متحد شويم و دست در دست هم و سازمان يافته به دولتمردان خود براي داشتن سياست اسلامي واقعي بدون نفوذ غربي ها فشار بياوريم.
قاضي القضات فلسطين:
شيخ تيسير التميمي قاضي القضات فلسطين اعلام روز جهاني قدس از سوي حضرت امام خميني(ره) را ابتكاري براي تقويت جايگاه واقعي قدس در نزد مسلمانان دانست و از كشورهاي عربي و اسلامي خواست در دفاع از فلسطين، ايران را الگو قرار دهند.
تميمي درباره اهميت روز قدس و جايگاه آن گفت: امام خميني(ره) با اعلام روز جهاني قدس، جايگاه واقعي قدس را كه اهميت زيادي در نزد مسلمانان دارد به امتهاي اسلامي يادآور شد تا هرچه بيشتر به جايگاه و اهميت اين مكان مقدس در اديان و مذاهب خود پي ببرند.
وي افزود: امام خميني با اعلام اين روز، از همه امت هاي اسلامي خواست به وظيفه خود در دفاع از قدس و مسجدالاقصي كه محل معراج پيامبر اكرم(ص) است عمل كنند.
شيخ تميمي همچنين درباره پيروزي انقلاب اسلامي و تاثير آن بر قضيه فلسطين گفت: مساله فلسطين مساله اصلي همه امت اسلام است و همان گونه كه ايران از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون از اين مسئله مهم و مركزي دفاع كرده است بر ساير كشورهاي عربي و اسلامي نيز واجب است به مانند ايران از فلسطين دفاع كنند.
وي افزود: با وجود اديان و مذاهب مختلف، همه گروه ها در رابطه با قضيه فلسطين متحد و متفق القول هستند. قاضي القضات فلسطين درباره آينده و حق مقاومت خاطر نشان كرد: مقاومت حق ملت فلسطين در برابر اشغالگري اسرائيل است. مقاومت حقي است كه قوانين آسماني و الهي آن را ضمانت كرده اند و همچنين در بسياري از قطعنامه ها و بيانيه هاي بين المللي نيز بر آن تاكيد شده است. تميمي تاكيد كرد كه ملت فلسطين تا زمان لغو كامل اشغالگري از سرزمين فلسطين به مقاومت ادامه خواهد داد. وي همچنين نسبت به يهودي سازي قدس هشدار داد و گفت: قدس با خطر بسيار جدي مواجه است و خطري واقعي قدس را تهديد مي كند. اسرائيل به روند يهودي سازي قدس شدت بخشيده است و دليل آن اين است كه متاسفانه برخي امت اسلامي به واجبات خود در ازاي دفاع از اين مكان مقدس عمل نمي كنند.
نايب رييس مجلس بحرين:
صلاح علي محمد نايب رييس مجلس بحرين اعلام روز قدس از سوي حضرت امام خميني را اقدامي تاريخي و بسيار مهم در جهان در حمايت از فلسطين و قدس دانست. وي گفت: اعلام روز جهاني قدس روحيه اميد و مقاومت را در مردم فلسطين و ملت هاي منطقه دميد.
علي محمد همچنين گفت: به نظر مي رسد كه فلسطيني ها منتظر چنين رهبري بودند تا زمينه ها را براي تحقق حقوق و آرمان هايشان فراهم كند. وي با بيان اينكه قدس متعلق به مسلمانان است از مسلمانان سرتاسر جهان خواست با شركت در مراسم روز قدس امسال به حمايت بيشتر بپردازند و براي آزادي قدس تلاش كنند.
تحليلگر انگليسي: رادني شكسپير انگليسي اظهار داشت، من معتقدم كه روز جهاني قدس سرانجام به پيروزي فلسطينيان منجر خواهد شد و در بلندمدت شاهد تأسيس يك كشور فلسطيني خواهيم بود كه تمامي اديان ابراهيمي شامل مسلمانان، مسيحيان و يهوديان در آن حضور خواهند داشت.
وي افزود: روز جهاني قدس علاوه بر ايجاد اتحاد و اميدواري در ميان مسلمانان باعث تقويت و گسترش تفكري مي شود كه سرانجام به پيروزي فلسطينيان منجر خواهد شد:
شكسپير تصريح كرد: يكي از بزرگترين مشكلات در حال حاضر همكاري نكردن كشورهايي مانند عربستان، مصر و اردن براي حل مشكل فلسطينيان و ايجاد كشور مستقل فلسطين است.
وي همچنين گفت: گروه هاي مسلمان و سازمان هاي مدني و ضدصهيونيستي مستقر در انگليس خود را براي برگزاري راهپيمايي روز جهاني قدس آماده مي كنند.
مفتي مسلمانان روسيه: «نفيق آشيروف» مفتي عالي مسلمانان بخش آسيايي روسيه ضمن تأكيد بر ضرورت مبارزه با رژيم صهيونيستي تا آزادي سرزمين فلسطين اعلام كرد روز قدس روز بسيج مسلمانان جهان عليه رژيم صهيونيستي است.
وي افزود: تعيين آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز جهاني قدس ابتكار عالي و بسيار با ارزش است كه براي مسلمانان جهان اهميت فراوان دارد.
آشيروف تأكيد كرد، روز قدس مسلمانانرا متحد مي كند و همه مسلمانان جهان متوجه مي شوند كه رژيم اشغالگر قدس بر مقدسات اسلامي تعدي مي كند وكسي هم جلو اين اقدامات جنايتكارانه را نمي گيرد.
مفتي مسلمانان روسيه گفت، بسياري از كشورهاي اسلامي ارتش هاي خود را براي حفظ پادشاهي و حكومت و نه مسئله فلسطين به كار مي گيرند.
وي اضافه كرد: موضع جمهوري اسلامي ايران و سوريه در قبال مسئله فلسطين قابل تحسين است و تنها اين دو كشور در قبال مسئله مذكور احساس مسئوليت مي كنند.
روحاني مقيم لندن: سيد محمد الموسوي دبيركل مجمع جهاني اسلامي اهل بيت در لندن گفت: روز جهاني قدس باعث مي شود كه صداي حق مظلومان در مقابل باطل شنيده شود و همچنين باعث ايجاد اتحاد ميان مسلمانان در مقابل زورگويان مي شود.
وي افزود: روز قدس به بشريت يادآوري مي كند كه در يك نقطه از دنيا، جناياتي توسط صهيونيست ها عليه فلسطيني ها و تمام بشريت در حال انجام است.
اين رهبر ديني مقيم انگليس تصريح كرد: اختصاص روزي به عنوان روز قدس باعث شده است چهره حق و حق طلبي زنده بماند و اعمال زورگويان از ياد مردم نرود.
الموسوي همچنين گفت: نه تنها فلسطيني ها بلكه تمام كساني كه به دنبال برقراري صلح و عدالت هستند بدون شك از بركات روز جهاني قدس بهره خواهند برد.
وي اضافه كرد: كشورهاي غربي بايد از مسلمانان به ويژه مردم مظلوم فلسطين عذرخواهي كنند و به رژيم صهيونيستي براي توقف جناياتش و به ويژه اجازه بازگشت همه آوارگان فلسطيني به خانه هايشان فشار بياورند.
عضو مجلس قانونگذاري فلسطين: مشير المصري نماينده برجسته فراكسيون حماس در پارلمان فلسطين با اشاره به نامگذاري روز قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان توسط حضرت امام خميني(ره) گفت: روز قدس، روز بسيار مهمي براي امت اسلامي است در اين روز مسئله قدس در قلب مسلمانان تقويت و بر اين نكته تأكيد مي شود كه قدس يك موضوع مهم براي فلسطين و جهان اسلام است.
وي افزود: روز قدس بر اين نكته تأكيد دارد ملت هاي عربي و اسلامي بايد براي ياري ملت فلسطين و قدس به كمك آنان بشتابند و فلسطين و قدس را از لوث وجود اشغالگران صهيونيستي پاك كنند بنابراين تنها راه آزادي قدس، مقاومت است چرا كه گزينه هاي ديگر در اين زمينه تاكنون با شكست مواجه شده است.
عضو شوراي قانونگذاري فلسطين تصريح كرد: روز قدس باعث وحدت و يكپارچگي امت اسلامي مي شود و قدس را براي هميشه در ياد و خاطره مسلمانان زنده نگه مي دارد تا زماني كه قبله اوليه مسلمانان از لوث وجود اشغالگران آزاد شود.
نماينده مجلس پاكستان: حيدرعباس رضوي نماينده مجلس ملي پاكستان ضمن احترام و تمجيد از نقش حضرت امام خميني(ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران در نامگذاري روز قدس تاكيد كرد جهان اسلام بايد يكپارچه از مردم فلسطين حمايت كند.
وي افزود، فلسطين براي همه امت اسلامي مقدس است و همه دولت ها و ملت هاي مسلمان بايد يكپارچه از آنها با هر ابزاري دفاع كنند.
رضوي گفت، اتحاد جهان اسلام راه حل نهايي مسئله فلسطين است و تا اختلافات بين دولت هاي اسلامي وجود داشته باشد امكان مقابله با توطئه هاي دشمنان اسلام وجود ندارد.
وي تصريح كرد، در صحنه جهان اسلام روز قدس روز پايداري و مقاومت براي پيروزي و بازگرداندن قدس شريف و به طور قطع روز مهمي براي همه مسلمانان محسوب مي شود. نماينده مجلس ملي پاكستان تاكيد كرد، حضرت امام خميني روز جهاني قدس را به اعتقادات ديني و وحدت ارجاع دادند.
رئيس انجمن مسلمانان نيوزيلند:
دكتر جاويد اقبال رئيس انجمن مسلمانان نيوزيلند گفت، نامگذاري جمعه آخر ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس بهترين يادگار امام براي امت اسلامي و خاري در چشم صهيونيست ها است.
وي افزود، امام خميني(ره) با اين ابتكار خود، مظلوميت ملت فلسطين و لزوم حمايت از آنها را براي هميشه جاودان ساخت.
اقبال تصريح كرد، مسئله فلسطين نه فقط يك مسئله عربي بلكه يك مسئله اسلامي و جهاني است به ويژه امروز كه رژيم اشغالگر قدس همچنان به جنايت و نسل كشي خود عليه ملت مظلوم فلسطين ادامه مي دهد، لزوم بيداري امت اسلامي و نيز حمايت جدي آنها از اين ملت بيش از پيش نمايان مي شود.
اين انديشمند نيوزيلندي گفت، امام خميني(ره) در همان سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي به خاطر بصيرت و دورانديشي سياسي منحصر به فردي كه داشت به خوبي تشخيص داد آمريكا و ايادي آنها نمي خواهند مسئله فلسطين حل و فصل شود لذا ايشان تنها راه نجات ملت فلسطين از زير ظلم و ستم رژيم صهيونيستي را اتحاد و همبستگي امت اسلامي مي دانست.
محقق برجسته تركيه: عبدالقادر اوزكان روزنامه نگار و محقق برجسته تركيه گفت، روز قدس سرآغازي براي وحدت مسلمانان و رهايي قدس عزيز از چنگال رژيم صهيونيستي است.
وي افزود، امام خميني(ره) با اعلام آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس، مسئله فلسطين را در رأس مسايل مسلمانان جهان قرار داد.
اوزكان با تاكيد بر جهان بيني، روشنگري و آينده نگري امام(ره) گفت، امام خميني(ره)، با اين اقدام نشان دادند كه علاوه بر مسائل ديني تا چه اندازه به مسائل سياسي روز و مشكلات مسلمانان جهان احاطه دارند. اين محقق برجسته ترك، روز قدس را بعد از نظام جمهوري اسلامي، دومين هديه بزرگ امام خميني(ره) به مسلمانان جهان ارزيابي كرد.
اوزكان با اشاره به مظالمي كه رژيم صهيونيستي در حق فلسطيني ها اعمال مي كند گفت، روز قدس روزي براي نشان دادن انزجار مسلمانان از اعمال صهيونيست ها است.
روزنامه نگار مقيم لندن
«هارون جزاخان» مدير نشريه وقايع الاسلاميه مقيم لندن با اشاره به اهميت بيت المقدس و فلسطين براي مسلمانان جهان گفت، قدس پس از مكه و مدينه سومين مكان مقدس در اسلام است و همه مسلمانان بايد به خاطر داشته باشند كافران و دشمنان اسلام اين منطقه را اشغال كرده اند.
وي افزود، امام خميني(ره) به درستي روز خاصي را براي گراميداشت و زنده نگه داشتن قدس اختصاص داد و اين روز همواره به عنوان ميراث ماندگار اين امام بزرگ در تاريخ ثبت خواهد شد.
اين روزنامه نگار مسلمان مقيم لندن گفت، ما نبايد نسبت به اشغال قدس توسط دشمنان اسلام بي تفاوت باشيم زيرا ما ميليون ها مسلمان در سراسر جهان داريم و به همين دليل شايسته نيست كه سومين مكان مقدس مسلمانان را در دستان دشمنان باقي بگذاريم.
جزاخان با تاكيد بر اهميت حضور گسترده مسلمانان در راهپيمايي روز قدس گفت، حضور گسترده در راهپيمايي هاي روز جهاني قدس دولت هاي مستكبر را تحت فشار قرار مي دهد تا در مواضع و سياست هاي خود در قبال موضوع فلسطين تجديدنظر كنند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14