(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 26 شهريور 1388- شماره 19465
 

سبزيجات را اصولي بشوييد
جرأت داري بگو نه
استخوانهايتان با شما حرف مي زنند
به نام مد سلامت پاي خود را به خطر مي اندازيد
هنگام خواب به كودكان شير ندهيدسبزيجات را اصولي بشوييد

سبزيجات علي رغم فوايد بسيار داراي انگل ها و ميكروب هاي خطرناك بيماري زا هستند و در صورت كوتاهي در شستن صحيح، آلودگي روي آنها عوارض جبران ناپذيري را به وجود مي آورد.
با توجه به اين كه پرورش سبزيجات بعضا با آب هاي آلوده و آب چاه انجام مي شود و همچنين به علت تماس با خاك و گل و لاي، داراي انواع ميكروب ها و انگل هاي آلوده كننده از جمله سالمونلا هستند كه براي انسان بسيار خطرناك هستند؛ البته سبزيجات منابع غني از موادمعدني و ويتامين ها هستند؛ بنابراين آگاهي از روش صحيح شستن آنها اهميت بسزايي در سلامتي دارند. بهترين روش شستن سبزيجات ابتدا قراردادن آنها به مدت پنج دقيقه در محلولي حاوي يك يا دو قطره مايع ظرفشويي و يا مواد ضدعفوني كننده است تا تخم انگل هاي چسبيده به سبزيجات لغزنده شود وسپس با انجام چندين بار آبكشي، آلودگي سطح سبزي را پاك كرده و بعد مصرف شود.
بايد توجه داشت كه مرحله آبكشي سبزيجات به خوبي انجام شده و عاري از هرگونه مواد شوينده شوند.

 جرأت داري بگو نه

بسياري از افراد هنگام رويارويي با مشكلات زندگي فاقد توانايي هاي لازم براي مقابله با آنها هستند و همين عدم توانايي مي تواند زمينه ساز بسياري از مشكلات و آسيب هاي روان شناختي باشد اما در مقابل عده ديگري مي توانند از مشكلات و موانع موجود عبور كنند و از ديدگاه همه ما به افراد موفقي تبديل شوند.
روان شناسان با بررسي خصوصيات اين افراد موفق به يك سري فرآيندهاي مشابه دست يافته اند كه از آن به عنوان راهبردهاي مقابله اي يا مهارت هاي مقابله با تغييرات زندگي ياد مي كنند و يكي از مؤثرترين اين مهارت ها، مهارت جرأت ورزي است. در اين باره با دكتر حسين اسعدي، روان شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز به گفتگو نشسته ايم...
آقاي دكتر! جرأت ورزي يعني چه؟
در يك جمله مي توان گفت جرأت ورزي توانايي ابراز خود و ابراز حقوق خود بدون پايمال كردن حقوق ديگران است. با داشتن اين مهارت افراد قادرند كه اعتماد به نفس زيادي داشته باشند و موجب برانگيختن حس احترام ديگران شوند و در اين شرايط است كه تسلط بر موقعيت ها و مشكلات روزمره تا حد زيادي آسان مي شود البته جرأت ورزي، جرأت مندي، ابراز وجود، قاطعيت و حتي مهارت نه گفتن تا حدودي مشابه هم هستند و همين معني جرأت ورزي را مي دهند.
از كجا بفهميم كه فرد جرأت ورزي هستيم يا نه؟
بايد گفت افراد درمورد ابراز حقوقشان به چهار دسته تقسيم مي شوند. گروه اول، افراد بي جرأت و منفعلي هستند. شايد ما در ظاهر، آنها را فروتن، از خود گذشته، مهربان و صبور ببينيم اما در باطن اين افراد به دليل اينكه به ديگران اجازه مي دهند به راحتي حقوق و احساساتشان را ناديده بگيرند، هميشه ناراحت هستند و براي دفاع از حق خود جرأت حرف زدن و مقابله ندارند و به راحتي نظرات ديگران را مي پذيرند. افراد پرخاشگر، گروه دوم را تشكيل مي دهند. اين گروه حقوق خود را به قيمت ناديده گرفتن حقوق ديگران به دست مي آورند و در حقيقت جرأت مندي را با خشونت اشتباه گرفته اند. افراد پرخاشگر بي جرأت در گروه سوم قرار مي گيرند. اين گروه از افراد به دلايل مختلف احساس خشم يا خصومت نسبت به ديگران را تحمل مي كنند اما توانايي بيان آنها را ندارند و حتي نمي توانند اين احساسات را تحمل كنند و به همين دليل از روش هاي غيرمستقيم مثل لج كردن، كم كاري، قهر و گريه و... بهره مي گيرند. در نهايت افراد جرأت ورز گروه آخر را شامل مي شوند. اين افراد بدون پرخاشگري و يا استفاده از راه هاي غيرمستقيم ابراز هيجانات، تلاش مي كنند تا حقوق شان را به دست بياورند و به راحتي از اين حق نمي گذرند. درعين حال، افكار و احساسات خود را صريح بيان مي كنند و مورد اعتماد و منطقي هم هستند و اگر با نظر جمع مخالف باشند بدون هيچ گونه بي احترامي، نظرشان را مي گويند. اگر شما اين خصوصيات را داريد، پس مي توانيد نتيجه بگيريد كه فرد جرأت ورزي هستيد.
داشتن مهارت جرأت ورزي چه قدر اهميت دارد؟
همه ما در زندگي بارها و بارها در موقعيتي قرار گرفته ايم كه با درخواست و تقاضاي اطرافيان، موافق نبوده ايم. مثلاً يكي از آشنايان كه با او رودربايستي داشته ايم به ما پيشنهاد شراكت كاري يا مثلاً ازدواج داده است. مهارت جرأت ورزي به ما كمك مي كند كه معقولانه اين تقاضاها را رد كنيم و به جاي بيان اين جمله كه «بگذاريد بيشتر فكر كنم» از جمله «من با تمام احترامي كه براي شما قايلم اما بنا به دلايلي با اين موضوع مخالفم» استفاده كنيم و بيهوده فكرمان را مشغول نگه نداريم البته داشتن اين مهارت در برخورد مناسب با مخالفت ديگران، جلوگيري از اعتراض هاي پرخاشگرانه نابه جا، تقاضاي معقول از ديگران و اعلام موضع خود در تصميم هاي جمعي (حتي اگر تنها مخالف جمع باشيم) نيز به دردمان مي خورد.
آيا اين مهارت مي تواند در كنترل خشم هم به ما كمك كند؟
صددرصد. يكي از مهارت هاي اساسي كنترل خشم همين جرأت ورزي است. يعني فرد جرأت مند نه خشم خود را
فرو مي خورد كه بعدها به بغض و خشونت و كينه تبديل شود و نه دست به پرخاشگري مي زند كه رفتارش پشيماني درپي داشته باشد بلكه قادر خواهد بود در صورت بروز خشم و عصبانيت بدون استرس و رفتار اشتباه، قاطعانه رفتار كند و تصميم نادرستي نگيرد و با كنترل عواطف و احساسات لحظه اي، مديريت شرايط را برعهده گيرد.
چگونه مي توانيم مهارت جرأت ورزي را در خود تقويت كنيم؟
ابتدا بايد از موضع خود مطمئن شويم يعني مشخص كنيم كه مي خواهيم بله بگوييم يا خير و اگر اطمينان نداريم، براي پاسخ دادن فكر كنيم و از فرد مقابل بخواهيم كه موضوع را بيشتر برايمان روشن كند و در دادن پاسخ، تحت تأثير اطرافيان قرار نگيريم. درعين حال در رفتارهاي جرأت ورزانه بدن بايد راست باشد، سر به سمت بالا نگه داشته شود و رابطه چشمي مستقيم برقرار شود و در صدا و رفتار فرد، اطمينان و قاطعيت كاملاً نمايان باشد و بعد موافقت يا مخالفت خود را با كمال احترام بيان كنيم.
تمرين جرأت ورزي
فرض كنيد دوستتان از شما تقاضا مي كند كه چند ساعتي اتومبيل تان را قرض بگيرد و شما مخالفيد. اگر بخواهيد جرأت مندانه رفتار كنيد بايد از جمله اي استفاده كنيد كه سه بخش كلي دارد. بخش اول با كلمه «من» شروع مي شود يعني مي گوييد: «من مي دانم كه در اين شرايط به اتومبيل من نياز داري.» در بخش دوم، دليل تصميم خود را عنوان مي كنيد كه بايد كاملاً واضح، روشن و كوتاه باشد: «من مي دانم كه در اين شرايط به اتومبيل من نياز داريد اما من در طول روز واقعاً به آن نياز دارم.» بسياري از افراد فكر مي كنند بحث همين جا تمام مي شود اما بخش آخر، اعلام قاطع تصميم است يعني بعد از پايان جمله بايد بگوييد: «متأسفم كه نمي توانم اتومبيل ام را به تو قرض دهم.» فراموش نكنيد كه لحن شما بايد بدون تعارف اما آرام و متين و مهربان باشد. معمولاً افراد منطقي با يك يا دو بار شنيدن اين جملات سه بخشي قانع مي شوند البته گاهي نيز با افراد سمجي روبه رو مي شويد كه بايد از تكنيك هاي خاص مثل تكرار جمله گفته شده با قاطعيت بيشتر، ترك محيط (جرأت مندي فزاينده) و عوض كردن موضوع بحث استفاده كنيد و يا حتي خود را به خنگي و نفهميدن بزنيد. اگر هم بعد از بيان جمله خود از طرف مقابل عبارت ناخوشايندي مثل «خيلي خودخواهي» را شنيديد، بهترين روش براي مقابله با اين افراد سمج اين جمله است: «اگر اين كار خودخواهي است، پس من خودخواهم!»
شايد در فرهنگ ما يك فرد جرأت ورز با يك فرد مغرور و حتي بي ادب اشتباه گرفته شود اما اطرافيان با مشاهده رفتارهاي جرأت مندانه مكرر فرد، مطمئناً شرايط را درك مي كنند البته به شرطي كه فرد در بيان جملات و رفتارهاي جرأت مندانه، صحيح و منطقي عمل كند و اين كار نياز به آموزش و تمرين دارد.

 استخوانهايتان با شما حرف مي زنند

براي داشتن استخوانهاي قوي بايد كلسيم و ويتامين دي كافي در بدن وجود داشته باشد. به غير از اين، مواد فوق را براي سلامت قلب، ماهيچه ها، اعصاب و براي اين كه خونريزي از زخمهايمان بند بيايد نياز داريد، البته ما روزانه مقداري از كلسيم بدنمان را از راه مواد دفعي بدن مثل عرق، ادرار و مدفوع، پوسته هايي كه به طور طبيعي از پوستمان مي ريزد، ناخنها و موهايمان، از دست مي دهيم.
بنابراين مخصوصاً براي جلوگيري از پوكي استخوان بايد در مواد غذايي كه مصرف مي كنيم، كلسيم كافي وجود داشته باشد (پروتئين، منيزيم، روي، ويتامين آ و ويتامين ث همه براي سلامت استخوان ضروري اند.)
ميزان كلسيم موردنياز افراد:
از 11تا 24سالگي 1200-500ميلي گرم
از 25تا 49سالگي (شامل زنان غيريائسه 1000ميلي گرم)
از 50تا 64سالگي (شامل زنان يائسه 1500- 1000ميلي گرم).
در بعد از 65سالگي 1500ميلي گرم
زنان باردار يا شيرده 1500- 1200ميلي گرم
بهترين راه به دست آوردن كلسيم، خوردن غذاهاي پركلسيم است مانند:
- لبنيات: شير، پنير و ماست (انواع كم چربي را انتخاب كنيد و نگران نباشيد كه كلسيم كمتري را به دست مي آوريد، زيرا كلسيم اين غذاها همراه چربي آنها نيست). اگر نمي توانيد شير را تحمل كنيد، ماست و پنير جايگزينهاي خوبي هستند.
- ماهيهاي نرم استخوان: نظير ماهي آزاد، ساردين، كيلكا.
- سبزي هاي تازه، خشكبار، حبوبات و سويا.
اگر بخواهيم به شما با توجه به سنتان توصيه كنيم لازم است به موارد زير اشاره كنيم :
- 10تا 20سالگي
بانك استخوانتان را با ذخيره كلسيم سرشار كنيد. به نظر مي رسد استخوانهاي نوجوانان براي جذب كلسيم ساخته شده است. استخوانهاي نوجوانها براي آن است كه كلسيم را جذب كنند و از آن استفاده كنند. در استخوانها، ابتدا داربستهايي از پروتئين به طور ميكروسكوپي ساخته مي شود و بعد اين داربستها به وسيله كلسيم، پر و انباشته مي شود. بدين ترتيب استخوانهاي متراكم ما ساخته مي شود. در اين سال ها براي ساختن استخوانهاي قوي به حداقل 1200ميلي گرم كلسيم نياز داريد. سعي كنيد به جاي انواع و اقسام نوشابه ها، (روزانه 3ليوان) شير بنوشيد. همچنين از منابع ديگري كه كلسيم دارند مثل ماست، پنير، سبزي ها يا برگ سبز تيره زياد مصرف كنيد.
- 20 تا 35سالگي
گرچه در اين سالها به راحتي استخوان ساخته نمي شود، ولي استخوانهاي شما در همين سن به حداكثر قدرت خود خواهند رسيد. مهم است كه در اين سالها ورزش كنيد و دريافت كلسيم كافي داشته باشيد. شما تقريباً روزانه به 200ميلي گرم كلسيم نياز داريد. شركت در ورزشهايي كه در آنها پاهايتان وزنتان را تحمل مي كنند شما را در ساختن استخوانهاي محكمتر كمك مي كند.
- 35تا 50سالگي
ممكن است به تدريج شروع به از دست دادن استخوانهايتان كرده باشيد. در چنين مرحله اي از زندگي دريافت مقدار كلسيم كافي (1000ميلي گرم) و ورزش براي در حداقل نگه داشتن سطح كاهش قدرت استخوان ضروري است. بيشتر زنان در 42-55سالگي يائسه مي شوند. اگر قبل از اين سنين قاعدگي شما نامنظم شده يا علائمي از يائسگي داريد، در رابطه با پوكي استخوان نيز با پزشكتان مشورت كنيد. در ضمن شايد لازم باشد درمورد روشهاي سنجش تراكم استخوان كه مقدار پوكي آن را نشان مي دهند، از پزشكتان سؤال كنيد.
- بالاي 50سال
زناني كه وارد مرحله يائسگي شده اند، ممكن است سالانه 1 تا 6قسمت از صد قسمت قدرت استخوانشان را از دست بدهند.
از پزشكتان سؤال كنيد؛ آيا براي جلوگيري از پوكي استخوان و كمتر شدن بيماري نياز به دارو داريد؟
چه نوع داروهايي براي شما مي تواند مناسب باشد؟
دريافت مقدار كلسيم كافي و ورزش هنوز مهم اند، شما بايد حداقل 1000ميلي گرم كلسيم دريافت كنيد.

 به نام مد سلامت پاي خود را به خطر مي اندازيد

يك پژوهش آماري انجام شده بر روي يك مجموعه 2000 نفري نشان مي دهد كه تقريبا 4نفر از هر 10زن كفش هايي را مي خرند كه مي دانند اندازه پاي آنها نيست.
انجمن پزشكان پا كه اين پژوهش را انجام داده، دريافته است كه 37درصد زنان كفشهايي را كه در آن احساس راحتي نمي كنند، به شرط اينكه زيبا و مد روز باشد، مي پوشند.
17درصد مردان هم به خريدن كفش در اندازه نامناسب اذعان كرده اند.
هر چند حدود 80درصد زنان گفتند از مشكلاتي مانند ميخچه يا رفتن ناخن درون گوشت رنج مي برند، اما تنها نزديك به چهل درصد مردان و زنان در اين پژوهش گفتند در اين شرايط سعي مي كنند كمك بگيرند. به گفته يكي از اعضاء انجمن پزشكان پا، «به نظر مي رسد بسياري از ما به سختي مي توانيم در برابر قيمت هاي ارزان يا تازه ترين هاي مد مقاومت كنيم، اما بايد به خاطر داشت كه با خريدن كفش هايي كه اندازه پا نيستند، نه تنها احساس ناراحتي خواهيد كرد، بلكه سلامت خود را هم به خطر مي اندازيد. مهم اين است كه اگر پاي شما درد مي گيرد، مسلماً اشكالي وجود دارد.كفش هاي پاشنه بلند مي توانند به ايجاد مشكلات جسمي بينجامند، اما كفش هاي راحتي هم يكي از مهمترين عوامل به خطر افتادن سلامتي پا هستند زيرا باعث مي شوند پا در كفش به جلو سر بخورد و انگشتان پا جاي كافي نداشته باشند.
بسياري از مردم هر روز بدون اينكه متوجه باشند كفش نامناسب مي پوشند. بدترين كفش، كفش هاي پشت و پيش بسته اي هستند كه معمولا پنجه باريك و پاييني دارند، و تمام سطح كف پا را پوشش نمي دهند.
«هر چند نمي توان از بروز تمام مشكلات و بيماري هاي پا جلوگيري كرد، اكثر اين مشكلات از كفش نادرست يا نامناسب ناشي مي شوند.»
كارشناسان به زنان توصيه مي كنند براي كفش هايي كه قرار است به طور روزمره مورد استفاده قرار گيرند، كفش هاي با پاشنه كوتاه (كمتر از چهار سانتي متر) را انتخاب كنند كه پنجه آنها گرد است.

 هنگام خواب به كودكان شير ندهيد

برخلاف تصور مادران و عموم مردم، شيرتاثيري برپوسيدگي زايي دندان ندارد؛ بلكه عدم رعايت بهداشت، موجبات پوسيدگي دندان را فراهم مي كند.
مكيدن سينه مادر براي خوردن شير باعث تقويت بافت هاي استخواني و دنداني كودك مي شود و بدليل وجود فسفر و كلسيم فراوان درشير مادر نيز موجبات شكل دهي عضلات فك و صورت فراهم مي شود.
مادران سعي كنند شب ها و درهنگام خواب به كودكان خود كمتر شير بدهند شير مانده دردهان كودك در طول شب درداخل محيط دهان تبخير مي شود و باعث توليد اسيدهايي درمحيط دهان كودك مي شود كه اين امر سلامت دندان هاي كودك را در دراز مدت به خطر مي اندازد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14