(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 26 شهريور 1388- شماره 19465
 

روز جهاني قدس نماد استكبارستيزي و آزادي خواهي
تجلي وحدت مسلمانان در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان - بخش پايانيروز جهاني قدس نماد استكبارستيزي و آزادي خواهي
تجلي وحدت مسلمانان در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان - بخش پاياني

صديقه توانا
فردا روز مقاومت و همبستگي، روز مردم فلسطين، روز مبارزه با صهيونيسم و روز جهاني قدس است. فردا در امتداد خورشيد بر فراز قله اي كه بربام جهان ايستاده است، آزادي و رهايي تو را، اي سرزمين مقدس فرياد خواهيم كرد. فردا با پاهاي پرتوان، با قلبهايي آكنده از عشق و ايمان به خيابان هاي شهر خواهيم آمد و يكصدا سرود پيوستن به اقيانوس عظيم مسلمانان جهان را زمزمه مي كنيم.
فردا يكپارچه و يكصدا هم آزادي قدس را فرياد مي زنيم و هم چشم فتنه داخلي را كور خواهيم كرد و لبيك گويان به نداي نايب امام عصر(عج) نقشه هاي تفرقه افكناني كه مي خواهند بر پيكر عظيم روز قدس خدشه وارد كنند را نقش بر آب خواهيم كرد.
فردا از يك طرف استكبار جهاني اقتدار بي چون و چراي مسلمانان جهان را به تماشا مي نشيند و از طرف ديگر هم سردمداران فتنه و آشوب در ايران اسلامي سيلي محكمي از سيل مواج حضور گسترده مردم خواهند خورد، همان رهبران آشوب و اغتشاشي كه پيروزي ملي ايرانيان در انتخابات اخير را نديدند و بر طبل دروغ و فريب و نيرنگ كوبيدند و اينك چشم طمع به روز جهاني قدس دوخته اند و به خيال باطل خود مي پندارند كه مردم با آنان همراه خواهند شد.
روز قدس روزي است كه با روياي سبز نوجوان فلسطيني دوباره متولد خواهيم شد و شاخسارهاي پرطراوت ايثار، در خيابان هاي بالندگي به درخواهند آمد تا بر خاك بيت المقدس هزاران نهال آزادي جوانه بزند. در روز قدس با پرچم هاي مبارزه قدم به ميدان نبرد مي نهيم. فردا با فريادهايي كه آكنده از رهايي، ايمان و آزادگي است، از مرز خواستن هاي فردي عبور مي كنيم تا از راه باوري ايثارگونه به مراتب والاي اعتقاد، حركت و جنبش عليه ستمكاران جهاني دست يابيم.
فراگيري دفاع از آرمان هاي اسلام
سعدالله زارعي كارشناس مسائل خاورميانه درگفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به گذشت 30 سال از نامگذاري روز جمعه آخرماه رمضان به عنوان روز قدس و تأثير آن در وحدت بين مسلمين مي گويد: «عده اي در سالهاي اوليه گمان مي كردند كه اين اقدام و راهپيمايي ها مفيد فايده نيست و تأثيري در سياست هاي اسرائيل و سرنوشت فلسين ندارد، اما امروز مي بينيم كه اين اقدام حضرت امام خميني، هم بسياري از توطئه هاي دشمنان را خنثي كرده و هم باعث وحدت و همگرايي وسيعي در جهان اسلام شده است.»
وي مي گويد: «اعلام روز قدس و راهپيمايي هرساله مانع از اين شده كه پرچم فلسطين به دست نامحرمان و نااهلاني بيفتد كه آنها اساسا خواهان حذف فلسطين در سياست هاي منطقه اي آمريكا هستند. فلسطين امروز در شرايط بهتري قرار دارد و اميد به پيروزي و آزادسازي اين سرزمين مقدس بيشتر شده و اسرائيل در موضع ضعيف تري قرار گرفته است و اميد به ادامه حيات اين رژيم جنايتكار نيز كاهش يافته است.»
زارعي در ادامه به تنها راه حذف اسرائيل از منطقه اشاره مي كند و مي گويد: «احساس مسئوليت مسلمانان در قبال مردم فلسطين و سرنوشت آنها و حضور گسترده، در راهپيمايي فردا تنها راهي است كه سرنوشت مردم فلسطين را تغيير مي دهد و چنانچه مسلمانان كالاهاي كشورهاي حامي صهيونيست ها را تحريم كنند هرگز صهيونيستها از حمايت قدرت هاي غربي برخوردار نمي شوند. همچنين مسلمانان بايد هرگونه ارتباط خود را با رژيم صهيونيستي نفي نمايند و برعدم مشروعيت صهيونيست ها تاكيد ورزند، اين مسئله اسرائيل را با بحران و چالش روبرو مي كند.»
وي مي گويد: «ما مي بينيم رژيم غاصب اسرائيل 6 دهه پس از اعلام موجوديت هنوز يك رژيم موقت است و دنيا به عنوان يك رژيم نوپا و داراي مدت زمان و عمر كوتاه به او نگاه مي كند، اين درحالي است كه اگر دفاع از آرمان هاي اسلام فراگير شود، به طور قطع اسرائيل از بين مي رود و نياز به هيچ جنگي نيست.»
قدس سمبل عزت و سربلندي
اعلام روز جهاني قدس، بهترين راه اتحاد مسلمانان در سراسر جهان است. دكتر ابواسامه نماينده جنبش حماس در ايران نيز با اشاره به اينكه تنها راه نجات و آزادي مردم فلسطين مقاومت و اتحاد در برابر رژيم اشغالگر صهيونيستي مي باشد، خاطرنشان مي كند: با توجه به اينكه 42 سال از اشغال قدس عزيز توسط رژيم صهيونيستي مي گذرد، و طي اين مدت اشغالگران در دو آزمون مذاكره و تعهد به الزامات نتوانستند موفق باشند، براي ما ثابت شد. كه يگانه راه رهايي قدس عزيز از چنگال اين رژيم خون آشام گزينه مقاومت و پايداري است و اين به معناي آن است كه ما بايد يك جنگ سرنوشت ساز بااين رژيم داشته باشيم و بالطبع چنين جنگ و مقاومتي را ملت فلسطين به تنهايي نبايد اداره كند. چرا كه رژيم صهيونيستي كاملا از سوي آمريكا و جهان عرب حمايت مي شود و به همين خاطر ما در جنبش حماس، جهان اسلام را به وحدت و بسيج نيروهاي امت اسلامي جهت رويارويي با اسرائيل غاصب فرامي خوانيم.»
دكتر ابواسامه ادامه مي دهد: «ملت هاي مسلمان بايد در كنار و همراه ما باشند تا با همان شيوه اي كه قدس عزيز در صدر اسلام براي اولين بار از دست روميان رهايي يافت و در دوره صليبي ها در عهد مغول پيروز شد، ان شاءالله از چنگال صهيونيست ها هم رهايي يابد و اين مسئله به معناي ضرورت وحدت، همياري و همدلي امت اسلامي است. چراكه قدس متعلق به تك تك مسلمانان است و سمبل عزت و سربلندي آنها مي باشد.» وي در پاسخ به اين سؤالم كه آيا رهبران جنبش هاي فلسطيني توانستند تاكنون از تظاهرات روز قدس در راستاي آزادسازي قدس و فلسطين به صورت تاكتيكي يا استراتژي به نحواحسن استفاده كنند، چنين مي گويد: «پيش از قرارداد اسلو جنبش هاي فلسطيني درخصوص بهره گيري ازهر رخدادي كه در راستاي رهايي قدس و فلسطين باشد، اتفاق نظر داشتند ليكن متأسفانه پس از قرارداد اسلو گروه سازش اين قبيل راهپيمايي ها را براي منافع خويش زيانبار مي بيند كه مسلما اين نگرش حاصل مشاركت اين گروه در قرارداد مذكور است ولي گروه هاي (فلسطيني) و در صدر آنها جنبش حماس در خط مقاومت ماندند كه به اين گونه راهپيمايي ها در روز جهاني قدس نگاه مثبت دارند و آن را گامي مهم در بسيج امت اسلام براي حركت به سمت رهايي قدس و فلسطين مي دانند.»
ايمان و اراده قوي تنها سلاح مبارزه
روز قدس در داخل جامعه صهيونيست يك شكاف و چنددستگي ايجاد كرده است، زيرا آنها نيز از اين موج بيداري و حقايق آگاهي پيدا كردند به همين دليل اسرائيل همه ساله قبل از برگزاري مراسم روز قدس، تدابير شديد امنيتي را درنظر مي گيرد و ازحضور مردم در صحنه بسيار هراس دارد.
«مهدي شكيبايي» عضو كميسيون سياسي و بين الملل جمعيت دفاع از مردم فلسطين هم در گفت وگو با سرويس گزارش روزنامه كيهان مي گويد: «هر ساله در آستانه روز قدس اسرائيل در دو حوزه، توانايي هاي خود را براي مقابله با تأثيرات احتمالي اين روز به كار مي گيرد.
يكي در عرصه بين المللي و ديگري در عرصه تحولات فلسطين. در داخل سرزمين هاي فلسطيني اين رژيم با اعمال محدوديت هايي عليه فلسطيني ها براي حضور در مسجدالاقصي به عنوان حلقه وصل مسلمانان جهان سعي در كم رنگ جلوه دادن اين روز دارد. تعيين سقف سني براي نمازگزاران فلسطيني نه فقط در جمعه آخر ماه رمضان بلكه سراسر اين ماه، نصب و استقرار پست هاي ايست و بازرسي در نقاط مختلف منتهي به شهر قدس همگي با هدف كم اثر كردن اين روز صورت مي گيرد. طبيعي است براي جلوگيري از ورود دست كم 300هزار فلسطيني به مسجدالاقصي در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان اسرائيل نياز به اتخاذ تدابير شديد امنيتي دارد تا هجوم كم سابقه نمازگزاران فلسطيني بر امنيت شكننده اين رژيم تأثيري نگذارند و در حوزه برون مرزي نيز پيش از آغاز ماه رمضان اسراييل با اعزام سفرايي به نقاط مختلف جهان و رايزني با مقامات ارشد اين كشورها از آنان مي خواهد تا نخست، نسبت به درخواستها براي برگزاري تظاهرات وقعي نگذارند و دوم؛ در صورت برگزاري نسبت به پوشش رسانه اي راهپيمايي هاي اين روز اهتمام نكنند.
ايستادگي در برابر زياده خواهي ها
ترديدي نيست كه راهپيمايي روز قدس تنها موضع گيري در يك روز نيست، روز قدس روز يادآوري براي برنامه ريزي يك ساله است و اينكه مسلمانان احساس تكليف كنند كه آزادسازي قبله نخست مسلمانان و كمك و همياري به هم كيشان خود در فلسطين براي آنها يك اولويت است.
احمدرضا روح الله زاد دبير كميسيون سياسي و امور بين الملل جمعيت دفاع از ملت فلسطين با بيان اين مقدمه مي گويد: «حضور گسترده مردم همزمان و در يك روز در عرصه حمايت از جامعه فلسطيني و آرمان آزادسازي مسجدالاقصي، پيام ديگري هم براي ملت فلسطين دارد و آن حمايت جهان اسلام از اين ملت آواره در رويارويي با رژيم صهيونيستي است.»
وي مي گويد: «خطر واقعي براي امت اسلامي و جامعه بشري، از ناحيه رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد چرا كه به عنوان يك پايگاه كاملاً عملياتي از سوي اسكتبار جهاني، منافع و امنيت امت اسلام و تمدن بشري را هدف قرار داده است و باتوجه به اينكه اين خطر قوميت و مليت نمي شناسد، و هدفش ايستادگي در برابر تمام نهادهايي است كه براي مقابله با زياده خواهي هاي اين تفكر آماده شده اند، بنابراين مقابله با اين رژيم و زياده خواهي هاي آن و حاميان آنها مي تواند به عنوان يك محور اصلي براي اتحاد در جهان اسلام مطرح شود، لذا به روز قدس بايد به عنوان يك طرح همگاني در جهان اسلام براي نجات از اين خطر روزافزون صهيونيستي نگاه كرد.»
حساسيت روز قدس
در يك بعدازظهر گرم از روزهاي ماه مبارك رمضان براي مصاحبه با «ناصر ابوشريف» نماينده دفتر جهاد اسلامي در ايران به اتفاق مهرداد آزاده مترجم و قدير چين جو عكاس روزنامه به دفتر ايشان رفتيم تا با فرصت كمي كه در اختيار داشتيم نظرات وي را در مورد سوژه گزارش جويا شويم. وي با تأكيد بر اين كه مسئله قدس در راستاي مسئله فلسطين قرار دارد و اهميت دادن و تشويق مردم به اين قضايا، يك موضوع مشترك ديني مي باشد، خاطرنشان مي كند: «قدس يك شهر مقدس براي پيروان تمام اديان آسماني است، لذا اهميت روز قدس از آن جهت است كه همه مسلمانان و طوايف و گروهها را به سمت فلسطين و بيداري اسلامي سوق مي دهد و امروز موضوع قدس يك مسئله حساس و خطير است.»
وي با اشاره به اينكه جهان اسلام بايد با استفاده از راهكارهاي بهتر و متفاوت تري در كمك رساني به فلسطين اهتمام ورزد، مي گويد: «ما بايد درحال حاضر خطر واقعي كه قدس را تهديد مي كند درك كنيم، اسرائيل ممكن است تا سال 2011 طرح يهودي سازي را به پايان برساند و بسياري از ساكنان فلسطيني قدس را از اين شهر خارج سازد. حفاري هايي كه در قدس شرقي انجام مي شود حفاري حدود 27تونل در زير مسجدالاقصي و تأسيس 67كنيست (معبد يهوديان) در قدس از جمله طرحهايي است كه اسرائيل به سرعت درحال انجام آن مي باشد، بنابراين لازم است كه مسلمانان بيش از پيش به مسئله قدس توجه داشته باشند. به بيان ديگر بايد گفت روز جهاني قدس فرصتي است كه بتوان فلسطين را در اذهان همه ملتهاي مسلمان زنده كرد.»
وي مي گويد: «فلسطينيان نيازمند كمكهاي مادي هم هستند، خانه و كاشانه آنها توسط اسرائيلي ها ويران مي شود، آنها مردم قدس را وادار مي كنند كه خانه هايشان را تخريب كنند در غير اين صورت 1000دلار جريمه مي شوند لذا مردم فلسطين براي پايداري در شهر قدس نيازمند حمايتهاي مادي و معنوي هستند.»
ناصر ابوشريف در ادامه مي گويد: «اسرائيل مي داند هر اقدام كوچكي از سوي ملت فلسطين حتي در حد پرتاب سنگي به طرف آنها، نتيجه خواهد داد و به يك كار بزرگ تبديل مي شود، در آغاز مبارزات مسلحانه، فلسطينيان بسيار ساده و ضعيف بودند، اما وقتي همه با هم متحد شدند، اين مبارزه مسلحانه تقويت شد.»
وي مي گويد: «اسرائيل از موضوع مهمي چون روز قدس هراس دارد، اسرائيل بين اقيانوسي از مسلمانان قرار گرفته كه اگر اين اقيانوس به خروش آيد طوفاني مي شود كه مي تواند اين جزيره كوچك را نابود كند. لذا از اختلافات و تفرقه هاي جهان اسلام سوءاستفاده مي كند و بر اين اختلافات هم دامن مي زند.»
ابوشريف تأكيد مي كند: «اسرائيل چندان قدرت بزرگي نيست كه نتوان آن را از بين برد، چنانكه شاهد بوديم علي رغم داشتن ماشين نظامي قوي و مستحكم نتوانست در برابر مردم بي سلاح غزه كاري از پيش ببرد، و درحال حاضر نكته اي كه بيش از همه بايد به آن توجه داشت وحدت و همياري مسلمين جهان است.»

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14