(صفحه(7(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


  شنبه 28 شهريور 1388- شماره 19466
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جنگ يازدهم (يادداشت روز)
رسوايي جديد اصلاح طلبان همسر جواد امام ، ربوده شدن دخترش را تكذيب كرد
خوش خيال! (گفت و شنود)
نماز عيد فطر امسال در دانشگاه تهران به امامت ولي امر مسلمين
كيهان و خوانندگان
رئيس جمهور سخنران اولين روز مجمع عمومي سازمان ملل
خشم سران فتنه از شعار مرگ بر اسرائيل! (خبر ويژه)
جزئيات جاسوسي آمريكايي ها عليه ايران از ايستگاه دوبي (خبر ويژه)
دروغ سازي جديد آشوبگران (خبر ويژه)
قمپز ساركوزي اتهامات جاسوسه فرانسوي را سنگين تر كرد (خبر ويژه)
دست موساد در ترور ماموستا شيخ الاسلام (خبر ويژه)
دم خروس از راديو فردا بيرون زد! (خبر ويژه)
نيويورك تايمز: عملكرد ما با ادعاي بشر دوستانه مان متناقض است (خبر ويژه)
بعدازظهر امروز و در سراسر كشور150 گروه نجومي هلال ماه شوال را رصد مي كنندجنگ يازدهم (يادداشت روز)

10 جنگ در كمتر از 60 سال شوخي نيست. خاورميانه اسلامي پس از جنگ جهاني دوم، 10 جنگ را به جان خريد كه پايه گذاران اصلي آن، مثلث صهيونيسم بين الملل، آمريكا و انگليس بودند و اين علاوه بر انواع بحران ها و درگيري هاي كوچك تري بود كه در اين منطقه اسلامي رخ داد. سال 1948 آغاز اشغال فلسطين، و پس از آن جنگ هاي 1956، 1967، 1973، 1981 (حمله صدام تحريك شده به ايران انقلابي)، 1982 (حمله صهيونيست ها به لبنان)، 2001 (اشغال افغانستان)، 2003 (اشغال عراق)، 2005 (جنگ 33 روزه لبنان) و 2008 (جنگ 22 روزه غزه). 7 جنگ از اين ده جنگ در مرزهاي فلسطين و 3 جنگ از آنها در مرزهاي ايران انقلابي رخ داد. به طور متوسط در هر 6 سال يكبار بخشي از امت اسلامي در خاورميانه مورد تعدي و تهاجم مثلث استكبار كه در قلب منطقه اردو زده بود، قرار گرفت. اين تهاجم ها در دهه اخير شدت يافت به نحوي كه از سال 2001 تا 2008 يعني در كمتر از 8 سال، چهار جنگ به امت اسلام از سوي مثلث استكبار تحميل شد، 2 جنگ در مرزهاي شرقي و غربي ايران و 2 جنگ در شمال و جنوب فلسطين اشغالي (لبنان وغزه).
پيچيده نيست تحليل اين وضعيت. يعني اينكه هر چه جلوتر آمديم، آن مثلث شوم، ناامني و جنايت و خونريزي را در منطقه وسعت داد. ظاهر ماجرا قدرت نمايي بود و باطن آن، هراس مستكبران را فرياد مي كرد. فراعنه روزگار، آشكارا چنگ و دندان نشان مي دادند و خون مي ريختند. و نه خون بريزند، كه نسل كشي مي كردند از فلسطين و لبنان تا عراق و افغانستان. 10 جنگ «سخت» به ملت هاي مظلوم منطقه تحميل شد تا با حملات گازانبري، از يك سو ام القراي جهان اسلام (ايران) و از سوي ديگر آرمان و قبله گاه اول مسلمين (فلسطين و قدس) را با هم قيچي كند. دشمن به ويژه در نيمه دوم 60 ساله پس از 1948، مدام در اين دو حوزه استراتژيك در تردد و تقلا شد تا مگر جنبش و بيداري اسلامي را نابود كند و ابا نداشت كه دراين راه تمام ژست هاي دموكراتيك و حقوق بشري و انساني را به كناري افكند و قداره كشي كند. اما اين 2 سي سال هرگز مثل هم نبودند. در آن 30 ساله اول، هر چه پيروزي بود، به كام دشمن صهيونيستي بود و در اين 30 ساله دوم، هر چند كه امت اسلام باز هم مظلوم واقع شده بودند، پيروزي از آنها شد و هزيمت از آن جبهه استكبار. جهت حركت تاريخ از اساس دگرگون شده بود.
جنگ هاي دوره دوم با تحريك صدام عفلقي براي حمله به ام القراي بيداري اسلامي آغاز شد. او بايد با حمايت آمريكا و انگليس و فرانسه و آلمان و شوروي و جبهه اعراب مرتجع و... نورخدايي را در ايران خاموش كند اما اين شعله آتشي شد بر جان خود صدام و ملت ايران را روئين تن كرد. در واقع خاورميانه جديد نه با طراحي عقيم دولت نومحافظه كار بوش كه با پيروزي ملت ايران در جنگ تحميلي 8 ساله صورت بندي واقعي خود را پيدا كرد. مثلث استكبار پس از آن مدام در حد فاصل مرزهاي ايران و فلسطين در تردد بود تا كجا رخنه و پاشنه آشيلي بيابد و از آنجا ضربات زنجيره اي را آغاز كند.
مكرالهي و مكر فراعنه معاصر در مواجه با هم قرار گرفته بود. فراعنه جديد از يك سو در جنگ هاي سخت قتل عام مي كردند و از ديگر سو با توسل به جنگ نرم، به سياست تجزيه و تفرقه مي پرداختند. اسلام هراسي، ايران هراسي، شيعه هراسي. اينها پروژه هايي بود كه مكرراً و با بودجه هاي كلان بارها به اجرا گذاشته شد تا به شيوه فرعوني، مستضعفان منطقه را فرقه فرقه و گروه گروه كند و مقدمه به بند كشيدن دوباره ملت ها را فراهم آورد.
مگر فرعون در كنار كشتار وسيع چه مي كرد؟ «فرعون روي زمين گردن كشي و استكبار ورزيد و مردمان را گروه گروه و حزب حزب قرار داد. طايفه اي از آنها را به ضعف كشاند، پسرانشان را كشت و زنان آنها را زنده نگاه داشت. او از مفسدان بود» (آيه 4 سوره قصص). اما خداوند اراده ديگري داشت و آن اراده را معارضي نمي توانست باشد. «و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه ً و نجعلهم الوارثين... و به فرعون و هامان و لشكريانش همان را كه پيوسته از آن در هراس و حذر بودند، نشان دهيم» (آيات 5 و 6 سوره قصص). راست گفت خداوند بلندمرتبه و بزرگ. ما به چشم خويش، طليعه اراده قاهر او را در همين خاورميانه اسلامي ديديم.
اكنون جنگ يازدهم آغاز شده است. وقتي در جنگ 33 روزه لبنان، خار حزب الله در چشم رژيم صهيونيستي و مثلث استكبار رفت و پس از آن كه غزه كوچك اما عزيز در جنگ 22 روز به لقمه اي گلوگير- آزاردهنده تر از استخوان- تبديل شد و به شكست هاي فضاحت بار در افغانستان و عراق علاوه شد، سرويس هاي جاسوسي موساد، سيا و اينتليجنس سرويس و اتاق جنگ هاي ناتوي فرهنگي را به ارزيابي و تامل واداشت. 4 شكست بزرگ و خواركننده در آغاز قرن جديد ميلادي؟! با اين روند دير نيست كه اسرائيل فروپاشد و حتي زمزمه انقلاب اسلامي در اروپا سر زبان ها بيفتد. آنچه ماحصل هفته ها ماه ها بررسي در سرويس هاي اطلاعاتي و اتاق هاي فكر بود، طراحي جنگ يازدهم با ابعادي پيچيده بود. پروژه اي كه اگر چه در پايان خود مي توانست جنگ سخت را هم در پي داشته باشد اما فاز اصلي آن همان جنگ نرم بود، نوعي جنگ سمي و بي صدا، مسموم سازي فكر ها و فلج كردن اراده ها، شكاف انداختن در ام القرا و چند پاره و پراكنده كردن جبهه مقاومت اسلامي در ايران، دروني و بومي كردن تنش. يا پروژه در حد اعلا به نتيجه مي رسيد و ايران از درون فرو مي ريخت كه آغاز دومينوي شكست امت اسلامي بود، يا اين كه حداقل نتايج را به دست مي داد و كانون فرماندهي جبهه بزرگ اسلامي را چنان به خود مشغول مي داشت كه مثلت استكبار بتواند طومار عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و سوريه و... را يكجا در هم بپيچد و در چالش هسته اي هم ايران را از موضع ضعف پاي ميز مذاكره بنشاند. فاز جديد جنگ يازدهم - جنگ نرم- در اثناي انتخابات رياست جمهوري ايران كليد خورد و آن ماجراي غريبي كه رخ داد. خياباني و تشنج آلود كردن بازي قانونمند دموكراسي، القاي تقلب، اعتبار زدايي از انتخابات، اعتماد زدايي از ملت، مشروعيت زدايي از نظام، ترورهاي پيچيده و مشكوك از خيابان هاي تهران تا مرزهاي كردستان و سيستان و بلوچستان، صحنه سازي و تصويرپردازي هاي هنري- اطلاعاتي! از آشوب ها و جنايت ها، دستكاري نقاط ضعف برخي چهره ها و احزاب سياسي براساس مدل كثيف و صهيونيستي «تئوري بازي» و هل دادن آنها به سمت رفتارهاي انتحاري و برگشت ناپذير و... سرانجام ، سرمايه گذاري چند هفته اي براي روز 18 سپتامبر 2009، يعني همين ديروز، 27 شهريور 1388، آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، روز جهاني قدس.
آنها كه عرصه رسانه ها و اينترنت و ماهواره را در هفته هاي اخير رصد كرده اند تاييد مي كنند كه دشمن در اين اردوكشي براي جنگ يازدهم چيزي كم نگذاشته بود. قرار بود از دل راهپيمايي روز جهاني قدس، فاز دوم كودتاي شكست خورده مخملين بجوشد. قرار بود صهيونيست هاي زخمي و متحدان خبيث آنها در آمريكا و انگليس، آرمان فلسطين و آرمان «حاكميت اسلام» را در خيابان هاي تهران سر ببرند. اين فراخوان و قشون كشي بي سابقه بود. دوربين ها را كاشته و به سمت ام القراي جهان اسلام نشانه رفته بودند. چه غرش ها كه نكردند. فرعون ها ملت ايران را دسته دسته و فرقه فرقه مي خواستند. «تفرقه بينداز و نابود كن»، مصوبه انگليسي و آمريكايي كه به تاييد اسرائيلي ها هم رسيده بود. خيز برداشتند. هياهو كردند و... اما نيمروز جمعه- روزي از روزهاي بزرگ خدا- در حالي كه آسمان خدا، دانه هاي رحمت باران را به نرمي بر تن و جان ملتي بزرگ ارزاني مي داشت- ناگهان ميليون ها انسان عزيز و شرافتمند در همين خيابان هاي پايتخت سيل راه انداختند و خاشاك ادعاهاي ماشين جنگ نرم دشمن را از ميان روبيدند. ديروز يكي از كم نظيرترين راهپيمايي هاي روز قدس - وشايد بي نظيرترين آنها- در تهران نقش بست. حماقت دشمن كار خود را كرده بود. اگر هم قبلا كساني فكر مي كردند راهپيمايي روز قدس واجب كفايي! است- و حالا كه الحمدلله ملت در آن شركت مي كنند پس ما هم در آن حاضر نشويم، طوري نمي شود- با فكر احمقانه دشمن دريافتند كه حضور در اين رزم و رزمايش بزرگ، واجب عيني است. ديروز همان ملتي كه ركورد 40 ميليوني را در انتخابات 22 خرداد زده بود، نصابي تازه براي راهپيمايي روز قدس برجاي گذاشت. ديروز براي دومين بار در طول سه ماه، رفراندوم پرشكوه جمهوري اسلامي برگزار شد و عيار حقيقي ملت ايران را نشان داد. اين چند ده ميليون مردم خروشان كجا و آن چند هزار غافل كجا؟! بگو!به دشمنان ملت ايران بگو! بگو «موتوا بغيظكم. از اين خشم و غضب رو به انفجارتان بميريد.»
جنگ البته باقي است، تا ستم و استكبار و استضعاف باقي است. تا دشمن هست، جنگ هست و تا جنگ هست، ملت ما هم هست.اما هرگز لطف و رحمت و هدايت ويژه الهي را در اين ميان فراموش نخواهيم كرد.لطف وهدايتي كه در اين 30 ساله همراه ملت ايران بودو مكر دشمنان را به خود آنان بازگرداند. در اين آخرين روزهاي ماه مبارك، با فروتني و تضرع تمام، جبهه سپاس در برابر عزيز مقتدر بر زمين مي ساييم، از او كه جوشن شكست ناپذيري را در اين 30 ساله بر تن ملت ايران كرد با بليغ ترين شكرها، سپاسگزاري مي كنيم و از زبان امام موسي كاظم(عليه آلاف التحيه والثنا) عرض مي كنيم:
«الهي چه بسيار دشمني كه شمشير عداوت بر من كشيد و خنجر و نيزه و سنان دشمني از خشم و كينه تيزكرد و سم هاي كشنده براي قتل من آماده ساخت و تيرهايي را كه به دقت به هدف مي خورد به سوي من روانه كرد و چشم مراقبتش از من نخفت و در دل آرزو پروراند كه مرا رنج و عذاب دهد و جرعه مرگ را به من بچشاند. پس تو به نيروي خويش مرا تأييد كردي و به ياري خود پشت مرا محكم ساختي و پس ازآن همه تدارك و تجهيز دشمن، تندي تيغ او را به روي من كند كردي و خوارش ساختي و مرا به شرف و بزرگواري بر او برتري دادي و هر چه اساس مكر و حيله اش را بر من محكم كرد، متوجه خود او ساختي و به سويش بازگرداندي. آتش غضب او فرو ننشست و شعله كينه او خاموش نشد در حالي كه از شدت خشم، انگشت به دندان مي گزيد. پس سپاس تو را اي پروردگار مقتدري كه مغلوب نشود و اي بردباري كه شتاب نورزد. صل علي محمد و آل محمد و اجعلني لنعمائك من الشاكرين و لآلائك من الذاكرين. خداوندا مرا از شكرگزاران و يادكنندگان نعمت هاي خودت قرار ده.» (دعاي جوشن صغير).
محمد ايماني

 رسوايي جديد اصلاح طلبان همسر جواد امام ، ربوده شدن دخترش را تكذيب كرد

سرويس سياسي-
همسر جواد امام خبر دستگيري و بازداشت دختر خود را دروغ اعلام كرد.
وي روز پنجشنبه در مصاحبه اي گفت: دختر بنده در اقدامي ماجراجويانه و با توجه به شرايط خاص روحي و رواني ناشي از دستگيري پدرش، چنين اقدامي را كرد كه به همين خاطر از همه عذرخواهي مي كنم.
چندي پيش و در پي انتشار خبر كذب دستگيري دختر «جواد امام» عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين و رئيس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در تهران، برخي سايت هاي خبري و رسانه هاي وابسته به اصلاح طلبان اقدام به عمليات رواني و جنجال آفرين گسترده در خصوص بازداشت وحشيانه! «عاطفه امام» نموده و داستان سرايي بي اساس را بر اين مبنا آغاز كردند.
اين سايت ها ضمن انتشار «خبر دستگيري وحشيانه عاطفه امام» اعلام كردند: «عاطفه امام دختر 18ساله جواد امام به طرز وحشيانه اي در خيابان طالقاني توسط افراد ناشناس بازداشت و به محلي نامعلوم منتقل شد.»
همچنين در ادامه اين دروغ پردازي ها آمده بود: «ساعاتي پيش چند نفر مرد ناشناس، عاطفه امام فرزند 18ساله جواد امام عضو زنداني سازمان مجاهدين انقلاب را با هتاكي و در حالي كه چادر از سر وي كشيده بودند بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل نمودند.»
از سوي ديگر و به دنبال اين جوسازي سايت هاي خبري متعلق به جريان شكست خورده در انتخابات رياست جمهوري، همسر جواد امام نيز با انجام مصاحبه هاي مختلف با سايت ها و شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور، فاز دوم اين جنجال آفريني را آغاز كرد و به طرز عجيبي خوراك تبليغاتي اين رسانه ها را تامين نمود.
او در اين مصاحبه ها نيروهاي امنيتي را متهم به شكنجه دخترش جهت اعتراف گيري از وي به منظور تحت فشار قرار دادن «جواد امام» كه هم اكنون در زندان به سر مي برد كرده بود.
او همچنين ضمن اشاره به ارتباط كوتاه تلفني كه با دخترش داشته، گفته بود: آيا اسلام اين را به ما گفته كه مي شود چادر از سر يك دختر 18 ساله بكشند و بدون چادر بين دو مرد بنشانند و با چشم بسته ببرندش؟!
اين داستان پردازي اما مدت زيادي به طول نينجاميد و اين سايت ها پس از دو روز مدعي شدند كه عاطفه امام در نزديكي بهشت زهرا تهران رها شده است.
نكته جالب ديگر اينكه خود «عاطفه امام» نيز در اين ميان در نامه سرگشاده اي به بهانه بازگويي «دلتنگي هاي خود در مورد پدرش خطاب به دولتمردان جمهوري اسلامي» گفته بود؛ من هنوز در سينه خود شراره اي آسماني دارم كه نامش وجدان است، با اين كلمه آشناييد؟ فكر نمي كنم...
اين ماجرا همچنين حواشي قابل توجهي را به همراه داشت و برخي از اين بنگاه هاي دروغ پراكني با استفاده از نام افرادي همچون حاج صادق آهنگران و خبر كذب ابراز نگراني و ناراحتي او در خصوص دستگيري عاطفه امام سعي در واقعي جلوه دادن اين واقعه داشتند كه با تكذيب وي اين تلاش نيز ناكام باقي ماند.
با اين حال تكذيب خبر دستگيري عاطفه امام توسط مادرش پس از دو هفته، سوت پايان اين دروغ پردازي ها را به صدا درآورد و رسوايي اين جريان خبري را مكشوف ساخت. به گزارش سايت پارلمان نيوز، همسر جواد امام در خصوص اخبار مبني بر دستگيري دخترش در روزهاي گذشته با تاكيد بر اينكه ربوده شدن و دستگيري وي كاملاً منتفي است گفت: دختر بنده در اقدامي ماجراجويانه و با توجه به شرايط خاص روحي و رواني ناشي از دستگيري پدرش كه موجب نگراني خانواده و بنده شده بود، چنين اقدامي را كرد.
وي با بيان اينكه متاسفانه اقدام و مصاحبه من به عنوان «مادر»، واكنش احزاب و رسانه ها را در پي داشته است، اظهار داشت: من به عنوان مادر و از روي نگراني اقداماتي براي پيگيري وضعيت دخترم انجام داده ام و برخي از دوستان و نزديكان نيز از روي خيرخواهي، واكنش هايي را به دليل وضعيت خانوادگي ما از خود نشان دادند، كه موجب خبري شدن اين مسئله و كشيدن آن به مطبوعات شد.
همسر جواد امام خاطرنشان كرد: البته در اينجا بايد از تمام عزيزان و دوستاني كه درگير اين ماجرا شده اند و به جهت عواطف انساني و اعتقادي موجبات ناراحتي آنها بوجود آمد، عذرخواهي كنم.
وي با تاكيد بر اينكه دخترم فكر مي كرده با اين كار شايد كمكي به پدرش بكند، تصريح كرد: من هم در طول اين مدت به دليل شرايط خاص اقداماتي را انجام داده ام كه اين مسئله بعد خبري پيدا كرده و موجب ناراحتي بنده و افراد ديگري شد، كه بايد به دليل شرايط بوجود آمده نيز عذرخواهي كنم. البته با توجه به اين مسائل ديگر اين مسئله را پيگيري نخواهيم كرد.
وي در پايان تاكيد كرد: از تمامي مسئولان و خادمان به انقلاب و امام كه از اين مسئله متاثر شده بودند و از كساني كه در طول اين مدت من و خانواده ام را ياري كرده اند، تشكر مي كنم و در اينجا اعلام مي كنم؛ پيشاپيش هرگونه گماني زني در خصوص اين ماجرا و اخباري كه از قول من و يا دخترم در اين رابطه منتشر مي شود را، تكذيب مي كنم
همسر جواد امام البته هيچ چيز درباره انبوه دروغ هايي كه تا به حال در اين مورد عليه نظام گفته شده و نقشي كه وي و دخترش در اين ماجرا داشته اند و همچنين عوامل اصلي اين صحنه سازي هيچ چيز نگفته است.
كيهان به زودي گزارش هاي تكميلي مفصلي درباره پشت پرده اين ماجرا منتشر خواهد كرد.

 خوش خيال! (گفت و شنود)

گفت: امسال تظاهرات روز قدس خيلي باشكوهتر از سال هاي گذشته بود.
گفتم: براي اين كه جنايات وحشيانه اسرائيل نه فقط فرياد اعتراض هر مسلماني را به آسمان بلند مي كند، بلكه هيچ آدم با وجدان و باشرفي نمي تواند در برابر اين جنايات ساكت بنشيند.
گفت: پس چرا سايت ها و رسانه هاي طرفدار موسوي و خاتمي و كروبي به هوادارانشان سفارش كرده بودند كه هرگز عليه اسرائيل شعار ندهند؟
گفتم: اين توصيه را چند روز قبل، سايت وزارت خارجه اسرائيل به هواداران موسوي و خاتمي و كروبي گوشزد كرده بود.
گفت: ولي فقط تعداد اندكي به حمايت از سران فتنه آمده بودند، بقيه چه شدند؟!
گفتم: بقيه حالا فهميده اند كه پشت صحنه سران فتنه چه كساني بوده اند و ديگر حاضر نشده اند كه به فريب آنها تن بدهند.
گفت: با اين وجود هنوز هم سران فتنه ادعا مي كنند كه شرايط سياسي مطلوبي دارند!
گفتم: يارو از پشت بام يك ساختمان 20 طبقه پرت شده بود وقتي به طبقه سوم رسيد با خودش گفت خب؛ خدا را شكر، تا اينجاش كه به خير گذشت!!

 نماز عيد فطر امسال در دانشگاه تهران به امامت ولي امر مسلمين

ستاد نمازجمعه تهران در اطلاعيه اي اعلام كرد: نماز پرفيض عيدسعيد فطر به امامت ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي اقامه خواهد شد.
در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: با آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به اطلاع هم ميهنان گرامي و امت مسلمان و روزه دار مي رساند نماز پرفيض عيد سعيدفطر به امامت ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي اقامه خواهد شد.
اين مراسم از ساعت هفت و 45 دقيقه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در دانشگاه تهران آغاز مي گردد.
با توجه به اينكه مصلي بزرگ حضرت امام(ره) به دليل ساخت و ساز صحن اصلي جهت برپايي نماز عيد سعيدفطرمناسب و آماده نيست لذا اين مراسم در دانشگاه تهران برگزار مي شود. درهاي دانشگاه تهران از ساعت شش صبح عيدفطر به روي نمازگزاران عزيز باز خواهد بود.

 كيهان و خوانندگان

¤ سردرگمي سران كاخ سفيد در اعلام مواضع نسبت به بسته پيشنهادي ايران به گروه 1+5 حكايت از آن دارد كه آمريكا در وحشت آن است كه پوشه پرونده اختلافاتش با ايران با عنوان جعلي انحراف ايران در موضوع هسته اي به پوشه اي با عنوان مخاصمات آمريكا عليه ايران تبديل شود چرا كه هر اندازه براي عنوان اول تحليل و سندي وجود ندارد براي عنوان دوم فراوان نمونه و سند مي شود ارايه كرد. و بر رسانه ها است كه در تبيين اين حقيقت بكوشند.
حبيب اشرفي از اروميه
¤ با تشكر فراوان از روزنامه پيشتاز و هميشه طرفدار حق و حقيقت كيهان. مقاله تحت عنوان «ديگر دانستن حق مردم نيست» آنچنان من را خوشحال و دلشاد كرد كه تلخي ديدن صحنه هاي دادگاه و كلمات اختصاري بدون چهره اشخاصي كه به هر حال قصد نابودي جمهوري اسلامي ايران هميشه مظلوم را داشتند فراموش كردم. و صدها بار خداي عادل را شكرگزاري كردم.
صادقي از تهران
¤ همان طور كه امام خميني در وصيت نامه خود تاكيد كرده، «با دلي آرام و قلبي مطمئن از ميان شما مي روم» ما پيروان حضرتش از اين انقلاب كه با زحمات فراوان و خون شهدا به ثمر رسيده و از پشتيباني امدادهاي الهي برخوردار است حمايت خواهيم كرد، و هركس بخواهد به اين انقلاب آسيبي وارد كند چه داخلي و خارجي، چه خواص و چه عوام چنان سيلي محكمي از مردم مي خورد كه تا آخر عمرش سرگردان باشد.
رضا صادقي از قم
¤ مي خواستم سوال كنم، در كجاي دنيا رسم است كساني كه مي خواستند آبروي كشورشان را ببرند اين حق را دارند كه بخواهند آبرويشان حفظ شود.
يك هموطن
¤ به رغم اعتراف هاي متهمين دستگير شده اغتشاشات در چندين دادگاه و همچنين گزارش تهيه و ارائه شده هيئت رسيدگي به اتهامات وارده و افشاگريهاي فرماندهان شجاع سپاه پاسداران مبني بر اهداف اصلي اغتشاشگران چرا عوامل اصلي دستگير و محاكمه نمي شوند. با اين روندي كه مسئولين قضايي در پيش گرفته اند مردم چگونه به دستگاه قضا اعتماد پيدا كنند.
سهيل نژاد
¤ هرچند وقايع بعد از انتخابات كام مردم را تلخ كرد و مشكلاتي را بوجود آورد ولي در مجموع به نفع نظام تمام شد از جمله اينكه وقايع بعد از انتخابات نشان داد رقابت نامزدهاي انتخابات در كشور جدي است بطوريكه پيروز شدن يكي از آنان بقيه نامزدها را سخت عصباني كرد كه به دليل نداشتن ظرفيت پذيرش شكست چاره كار را در دامن زدن به اغتشاشات ديدند. لذا بايد شادابي و نشاط خود از برگزاري اين انتخابات واقعي و جدي را حفظ بكنيم. البته از كيد دشمن زخم خورده نيز نبايد غافل بشويم.
رضا عرفاني
¤اگر قرار باشد جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده اغتشاشگران بعد از انتخابات با اين سانسوري كه شاهدش بوديم براي افكاري عمومي پخش شود همان بهتر پخش نشود و نتيجه دادگاه را بعدا اعلام كنند. پخش اخبار دادگاه مذكور با اين وضع با عدم اطلاع رساني آن هيچ فرقي براي مردم و بينندگان ندارد.
قاسم يوسفي
¤بنده تعجب مي كنم فردي مثل كروبي چگونه از 400 هزار شهيدي كه جانشان را فداي حفظ نظام و انقلاب كرده اند خجالت نكشيد و به دروغ اين بي آبرويي را براي خودش بوجود آورد و براي نظام نيز زحمت درست كرد.
صفا خيل
¤اگرچه افراد و سران چند گروه و جريان سياسي افراطي با برنامه هاي طراحي شده از قبل و كمك و پشتيباني خارجي ها توانستند در بستر انتخابات مشكلاتي را براي كشور درست كنند ولي ديديم كه با عنايت خداوند و اراده ملت در كنار تدبيرهاي حكيمانه مقام معظم رهبري چگونه توطئه برنامه ريزي شده آنان خنثي و دستشان براي هميشه رو شد. البته ناكامي دشمنان و توطئه گران در صورتي تكميل خواهد شد كه با سران توطئه گر برخورد قاطع بشود و خداي ناكرده مسامحه و مماشات نشود.
محمودي
¤ضدانقلاب و بيگانگان در خارج از كشور مرتب در برنامه هاي ماهواره اي خود عليه مسئولين كشور و دادگاه اغتشاشگران سم پاشي مي كنند. با اين وصف چرا در داخل دستور داده اند كه در پخش جلسات دادگاه سانسور بشود و نام آشوبگران بطور كامل ذكر نشود عموم ملت خواستار رفع اين محدوديت و پخش كامل و شفاف دادگاه اغتشاشگران هستند.
آ ب پيكر از گيلان
¤ صنعت هواپيمايي صنعت پيشرفته و تخصصي است. زير مجموعه وزارت راه بودن چنين صنعتي خيلي توجيه پذير نيست و منطقي به نظر نمي رسد بلكه بهتر است اين مجموعه بصورت يك سازمان مستقل اداره بشود.
رضا ضيايي
¤ از شهر نهبندان استان خراسان جنوبي تماس گرفته ام در اين شهر خطوط تلفن هاي همراه مرتب قطع ميشود و موجب نارضايتي شهروندان مي گردد. خطاب به مسئولين شركت مخابرات بنويسيد همانگونه كه در دريافت پول قبض هاي تلفن حساب و كتاب دقيق دارند در مورد خدمات دهي آسان و راحت نيز حساس بوده و اهميت بدهند.
محمود ابراهيم زاده
¤ ورود گسترده اجناس و كالاهاي چيني به كشور به ما توليدكنندگان داخلي و صاحبين كارگاهها آسيب اساسي وارد نموده است جمعيت كثيري بي كار شده اند. واقعا چه دستي در كار است كه اجازه مي دهند اجناس چيني به وفور داخل كشور بشود و عده زيادي از قشر كارگر از نان خوردن بيفتند و رو به كارهاي خلاف بياورند چرا مسئولين امر در اين مورد سخت گيري نمي كنند.
تمنايي
پاسخ شهرداري منطقه 22
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 1/6/88 در خصوص نصب روشنايي در بوستان به اطلاع مي رساند: چراغهاي روشنايي بوستان شهرك شهيد باقري بعد از اتمام عمليات احداث ابنيه تهيه و نصب گرديده است.

 رئيس جمهور سخنران اولين روز مجمع عمومي سازمان ملل

احمدي نژاد سخنران اولين روز از مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري ها رئيس جمهور ايران 31 شهريورماه تهران را به مقصد نيويورك ترك مي كند و يك مهرماه در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني مي كند. جلسات عمومي مجمع سازمان ملل تا شنبه (4 مهرماه) ادامه خواهد داشت. در نشست امسال، 86 نفر از رهبران كشورها، سه معاون رئيس جمهور، 36 نفر از سران دولت، هشت معاون نخست وزير، 55 وزير امور خارجه و 23 معاون وزير شركت مي كنند.
به گزارش ايلنا در ميان همراهان رئيس جمهور ايران در سفر امسال، براي نخستين بار نام همه نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي به چشم مي خورد.
پيشتر خبرهايي مبني بر اعمال فشار بر اين نمايندگان براي همراهي با احمدي نژاد منتشر شد كه از سوي نمايندگان اقليت تكذيب شد.
در همين حال يكي از نمايندگان اقليت ديني با تاكيد بر همراهي با رئيس جمهور گفت: هنوز ويزاي اين نمايندگان صادر نشده است.
احمدي نژاد انتخاب كرزاي
به رياست جمهوري افغانستان را تبريك گفت
رئيس جمهور در تماس تلفني انتخاب حامد كرزاي به رياست جمهوري افغانستان را تبريك گفت.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان شامگاه پنج شنبه در گفت وگوي تلفني با حامد كرزاي ضمن تبريك پيشاپيش عيد سعيد فطر پيروزي وي در انتخابات رياست جمهوري افغانستان را به او و ملت افغانستان تبريك گفت.
وي با بيان اينكه ملت افغانستان شما را به عنوان مديري كاردان و متدين انتخاب كردند، ابراز اميدواري كرد انتخابات اخير افغانستان منشأ خير و بركت و پيشرفت براي افغانستان باشد.
رئيس جمهور ضمن آرزوي سلامتي، موفقيت و سربلندي دولت و ملت افغانستان اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران از برنامه هاي شما براي استقلال و آباداني هرچه بيشتر افغانستان استقبال مي كند.
حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان نيز با تشكر از تماس تلفني احمدي نژاد گفت: ملت افغانستان حمايت ها و روابط دوستانه جمهوري اسلامي ايران را هرگز فراموش نخواهد كرد. در پايان رئيس جمهور افغانستان سلام و احترام خود و ملت افغانستان را به مقام معظم رهبري ابلاغ كرد. پس از آنكه عبدالله عبدالله كانديداي رقيب كرزاي در انتخابات افغانستان به وقوع تقلب گسترده در آن انتخابات تاكيد كرد، اعلام نتايج در آن كشور براي مدتي به تاخير افتاد. با توجه به اذعان بسياري از كارشناسان بر صحت سخنان عبدالله احتمالا كرزاي چاره اي جز تشكيل دولت ائتلافي نخواهد داشت.

 خشم سران فتنه از شعار مرگ بر اسرائيل! (خبر ويژه)

تفرقه افكنان طرفدار موسوي از سردادن شعار مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكاي ملت ايران در راهپيمايي روز قدس عصباني و آشفته شدند.
اين عده كه اغلب با صورت هاي نقاب زده در حاشيه راهپيمايي ديروز مردم تهران حضور پيدا كرده بودند در برخي نقاط تابلو نوشته هاي مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا را از دست كودكان مي ربودند و با خط زدن كلمات اسرائيل و آمريكا اسامي روسيه و چين را جايگزين آنها مي كردند.
همچنين برخي از عوامل جريان تفرقه افكن برخلاف سيل خروشان ملت شعار نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران را سر مي دادند. گفتني است اين شعار چند روز پيش از سوي سايت رسمي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي به عنوان شعار روز قدس تفرقه افكنان طرفدار موسوي تجويز شده بود.


 جزئيات جاسوسي آمريكايي ها عليه ايران از ايستگاه دوبي (خبر ويژه)

خبرنگار سابق يك خبرگزاري مشهور آمريكايي در كتابي پرده از فعاليت هاي جاسوسي علني سيا در دفتر منطقه اي امور ايرانيان در دوبي برداشت.
به گزارش روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز «جيمز كرين» خبرنگار سابق آسوشيتدپرس در حوزه خليج فارس در كتاب جديد خود تحت عنوان «دوبي شهر طلايي آمريكايي ها» كه قرار است در هفته آينده به بازار كتاب آمريكا عرضه شود تاكيد كرده است: پس از روي كار آمدن اوباما ايالات متحده قصد داشت كنسولگري خود در دوبي كه با نام دفتر منطقه اي امور ايرانيان فعاليت مي كند به دليل صرفه جويي هاي مالي تعطيل كند اما سازمان اطلاعات مركزي آمريكا(سيا) مانع از اين كار شده است. جيمز كرين در اين كتاب تاكيد كرده است: در اين دفتر اطلاعات ايرانيان توسط كارمندان (سيا) و كارمنداني كه به زبان فارسي مسلط بودند به شدت كنترل شده و مورد بررسي قرار مي گرفت تا بتوانند از اين اطلاعات براي جاسوسي بهره ببرند.
وي در اين كتاب تصريح كرده است: وزارت خارجه آمريكا چندين بار درصدد تعطيلي اين مركز برآمده، اما با مخالفت آژانس اطلاعاتي اين كشور روبه رو شده است.
در كتاب «جيمز كرين» با اشاره به اينكه كنسولگري آمريكا در دوبي سال هاست كه از طريق بخش صدور ويزاي خود به كار جمع آوري اطلاعات از شهروندان ايراني مي پردازد، افزوده است: سازمان سيا از طريق عوامل خود در اين كنسولگري كه برخي از آنها ايراني بوده و به خوبي قادر به صحبت كردن به زبان فارسي هستند، از موضوع صدور ويزا به عنوان طعمه اي براي جمع آوري اطلاعات از شهروندان ايراني و يا حتي استخدام آنها براي ارايه اطلاعات استفاده كرده است.
اين كتاب نوشته است: عوامل اطلاعاتي مستقر در كنسولگري آمريكا در دوبي روي ايرانيان با سابقه نظامي و يا كارمندان دولت ايران حساسيت خاصي داشته اند و صدور ويزاي آنها را عموماً با تاخير و در پي مراجعات مكرر آنها انجام مي داده اند تا در اين مراجعات مكرر بتوانند آنها را بيشتر تخليه اطلاعاتي كنند.
كرين كه مدعي است اطلاعات كتاب خود را از طريق ديپلمات هاي آمريكايي مستقر در كنسولگري دوبي و ابوظبي به دست آورده است، در كتاب خود مي نويسد: حتي برخي از ايرانيان طالب ويزايي كه از نظر سازمان سيا مي توانند خدمت بلندمدت تري به اين سازمان داشته باشند از سوي عوامل جاسوسي آنها در كنسولگري تطميع مي شدند تا براي هميشه براي اين سازمان جاسوسي كنند و برخي مواقع ارايه ويزا براي آنها منوط به موافقت با اين درخواست آنها مي شده است.
كرين در اين كتاب نام اين تاكتيك سيا را «عمليات پنجره ويزا» مي نامد و ادعا مي كند سابقه اين كار سيا به انقلاب سال 1357 در ايران و متعاقب آن قطع كامل روابط ديپلماتيك بين تهران و واشنگتن برمي گردد: از زمان وقوع انقلاب در ايران، آمريكايي ها كه سفارت شان در تهران تعطيل شد، با توجه به حضور صدها هزار ايراني در دوبي، اين شهر بندري امارات متحده عربي را پايگاه خوبي براي جمع آوري اطلاعات از ايران دانستند.
همه ساله هزاران نفر از ايرانيان طالب سفر به آمريكا براي دريافت ويزا مجبورند تا با سفر به دوبي از طريق كنسولگري آمريكا در اين شهر درخواست ويزا كنند و اين كار فرصت مناسبي را براي سازمان سيا قرار داده است تا از اين طريق بتواند به جمع آوري اطلاعات از ايرانيان بپردازد.
كرين همچنين در اين كتاب مي نويسد، ايالات متحده از دهه 1980 ميلادي از طريق دوبي سعي مي كند فعاليت هاي تجاري، بانكي و مالي مسئولان و شركت هاي ايراني را در امارات رصد كند و از آنها جمع آوري اطلاعات كند.
لازم به ذكر است كه در دوره بوش اليزابت چني دختر ديك چني معاون بوش مسئول جمع آوري اطلاعات از ايران در وزارت امور خارجه آمريكا شد و به فعاليت هاي دفتر دوبي براي جمع آوري اطلاعات از ايران و ارتباط با ايرانيان ساكن در اين شهر شدت بخشيد.

 دروغ سازي جديد آشوبگران (خبر ويژه)

برخي از چهره هاي شناخته شده وابسته به جريان اصلاحات در برخي دانشگاه ها با جوسازي در اين باره كه «انقلاب فرهنگي دوم در راه است» قصد تحريك دانشجويان و تعطيل كردن ترم اول تحصيلي دانشگاه ها را دارند.
بنابراطلاعات دريافتي اين عده كه به عنوان بازوهاي اجرايي ضدانقلاب در پروژه به تعطيلي كشاندن دانشگاه ها عمل مي كنند، در دروغي آشكار تاكيد مي كنند نظام قصد دارد با تعطيل كردن ترم اول دانشگاه ها دست به تصفيه گسترده اساتيد زده و انقلاب فرهنگي ديگري راه بيندازد در حالي كه نهادهاي رسمي هيچ برنامه اي از اين نوع را تاييد نمي كنند.
برخي ناظران عقيده دارند آشوبگران شبه دانشگاهي كه با محافل اصلاح طلب هم مرتبط بوده و اخيرا ديداري با ميرحسين موسوي داشته اند، از اين ترفندها براي همراه كردن دانشجويان با خود استفاده مي كنند چرا كه مي دانند در شرايط عادي هيچ اقبالي به آنها در دانشگاه ها وجود نخواهد داشت.

 قمپز ساركوزي اتهامات جاسوسه فرانسوي را سنگين تر كرد (خبر ويژه)

گزافه گويي تازه نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه، گمانه هاي مطرح درباره جاسوس بودن كلوتيد ريس تبعه دستگير شده اين كشور در تهران را تقويت كرد.
ساركوزي در ديدار با نمايندگان حزب خود در پارلمان از جاسوسي سازمان هاي اطلاعاتي اين كشور درباره برنامه هسته اي ايران خبر داد و مدعي شد براساس گزارش تمام سرويس هاي مخفي و اطلاعاتي ما، ايران در حال فعاليت روي برنامه هسته اي نظامي است اما اين فعاليت ها را پنهان مي كند.
هرچند كه گزارش نهادهاي اطلاعاتي آمريكا و نيز گزارش هاي مستمر آژانس بين المللي انرژي اتمي، ياوه بودن ادعاي ساركوزي را قطعي مي كند اما در عين حال نگاه تحليل گران را به سمت اين گمانه مي برد كه جاسوسي كلوتيد ريس تبعه فرانسوي كه در پوشش دانشجوي زبان فارسي به ايران آمده تقويت مي كند. نامبرده مدت ها در اصفهان (شهر اتمي ايران) اقامت داشت و بنابر اطلاعات موجود، حد فاصل ماه هاي ژوئن تا سپتامبر 2007 يك دوره كارورزي هسته اي را در كميسارياي انرژي اتمي فرانسه گذرانده است. پدر نامبرده از اعضاي كميسارياي مذكور است و مادرش نيز در استخدام ارتش فرانسه مي باشد.
پيش از اين برخي مقامات فرانسوي از كلوتيد ريس به عنوان دختركي دانشجو و معصوم كه وضعيت شغلي اش به جاسوسي نمي خورد ياد كرده بودند اما گنده گويي اخير ساركوزي احتمالا سرنخ هاي تازه اي را در اين باره به دست بدهد.

 دست موساد در ترور ماموستا شيخ الاسلام (خبر ويژه)

منابع خبري از گسترش فعاليت هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي در كردستان عراق خبر مي دهند. به گزارش نشريه المنار، سازمان جاسوسي موساد به تازگي ضمن گسترش فعاليت هاي جاسوسي در اين منطقه، صدها نفر را از كردستان عراق به سرزمين هاي اشغالي در فلسطين منتقل كرده تا به آنها آموزش هاي نظامي، تروريستي و جاسوسي لازم را در برخي مراكز نظامي بدهد.
براساس اين گزارش موساد صدها نفر را با شيوه مشابه طي سال هاي اخير اجير كرده و براي دوره هاي آموزشي مشابه به فلسطين اشغالي برده است.
برخي مقامات محلي براي تجزيه اين منطقه و اعلام كشور مستقل كرد كه با تل آويو و واشنگتن رابطه و همكاري نزديكي داشته باشد تلاش مي كنند تا جايي كه رژيم صهيونيستي نزديك منطقه اربيل، فرودگاهي را احداث كرده است.
رژيم صهيونيستي با كمك كادر امنيتي خود يك مركز جاسوسي و اطلاعاتي در منطقه كردستان عراق تشكيل داده است.
شايان ذكر است برخي عناصر گروهكي اجير شده طي هفته هاي اخير چند مورد ترور را در منطقه كردستان به اجرا گذاشته اند. آخرين اين ترورها، ترور زبونانه ماموستا برهان امام جمعه موقت سنندج و ماموستا شيخ الاسلام، نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان بوده است.

 دم خروس از راديو فردا بيرون زد! (خبر ويژه)

عضو هتاك و اخراجي انجمن قلم ايران، به بازتاب وسيع وارونه نويسي هايش در سايت هاي ضدانقلاب و رسانه هاي بيگانه بسنده نكرد و مستقيماً به مصاحبه با ارگان رسمي سازمان سيا (راديو فردا) پرداخت.
محمد-ن كه حوادث پس از انتخابات را بهانه عقده گشايي هاي شخصي خود با نظام قرار داده، به بازي روي موج ارگان سازمان سيا هم تن داد تا اين گمانه را به يقين نزديك سازد كه سياه نويسي هاي وي بي ارتباط با پروژه تعريف شده دشمن نيست. نامبرده در توجيه مصاحبه با راديو فردا گفت: «مني كه الان با شما صحبت مي كنم، در اين سال ها نسبت به كساني كه با رسانه هاي فرامرزي ]![ صحبت مي كردند حساسيت داشتم، و اين را به عنوان يك نقطه ضعف براي اين افراد مي ديدم. ولي الان احساسم اين است كه ما براي برپايي آرمان هاي بسيار زيبا و شريف و عزيزي قيام كرديم، جنگيديم، زحمت كشيديم، عمرمان را صرف كرديم. اما متاسفانه اين حادثه اي بود كه مي توانست پيش نيايد. و متاسفانه حركت هاي غلطي كه صورت گرفت منجر به اين شد كه برخي از عزيزان ما آسيب ديدند، از پا درآمدند، و خون هاي ناحق زيادي ريخته شد.»
احتمالا ارگان سازمان سيا جاي پرداختن به اين واقعيات تامل برانگيز نبود كه چه كساني روال قانونمند انتخابات و دموكراسي را به تشنجات خياباني و حمله به مسجد و پايگاه بسيج و شهروندان بي گناه كشاندند؟ و چه كساني با دروغ بافي و شايعه سازي سعي در اغوا و تهييج بخشي از افكار عمومي و ايجاد تشنج و خشونت كردند؟
محمد-ن در اين گفت وگو ادعا كرد «همين الان كه من با شما صحبت مي كنم، جمعي از دوستان چه بسا بنده را تكفير كنند و بگويند چرا با راديو بيگانه صحبت كرده ام و چه بسا ]!؟[ جمعي از دوستانم با من همراهي كنند. اين همان اتفاق نامباركي است كه در جامعه ما روي داده و شكاف بزرگي بين فرزندان انقلاب، با وجود پيشامدهاي بعد از انتخابات ايجاد شده است(!) نامبرده توضيح نداده كه اولا با وجود گشاده دستي رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب براي بازتاب هتاكي هاي وي عليه نظام اسلامي، وي به خاطر كدام نقطه ضعف يا وسوسه، تن به توليد مستقيم خوراك براي ارگان سازمان سيا داده و ثانياً اين انحطاط و ارتجاع شخصي را چرا بايد به شكاف ميان فرزند انقلاشب نسبت داد. يعني فرزندان انقلاب دو دسته شده اند و دسته اي از آنها معتقدند بايد به سازمان سيا و رسانه هاي ضدانقلاب پناه برد؟! و پاي آمريكا رابه مملكت باز كرد؟!

 نيويورك تايمز: عملكرد ما با ادعاي بشر دوستانه مان متناقض است (خبر ويژه)

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز با تائيد بر اينكه «توقف غني سازي اورانيوم و برنامه هسته اي ايران، ديگر ممكن نيست» نوشت: بسته پيشنهادي ايران سندي سازنده و اميدواركننده است.
اين روزنامه با طرح اين پرسش كه « با ايران چگونه بايد سخن گفت» مي نويسد: بسته پيشنهادي 5 صفحه اي ايرانيان براي مذاكره با قدرتهاي جهاني كه پيرامون همكاري براي صلح، عدالت و پيشرفت تهيه و تنظيم شده و مورد تمسخر قرار گرفته، در واقع سندي سازنده و اميدواركننده به شمار مي آيد كه بايد دقيقاً مورد بررسي قرار گيرد. در بسته پيشنهادي مورد بحث، حرفي از تصميم ايران براي نحوه فعاليت اتمي به ميان نيامده است افزود: هرچند محتويات اين بسته حرفي از برنامه هسته اي ايران به ميان نياورده است اما نكته قابل توجه اينجاست كه ايرانيان به عدم توسعه توليد سلاح هاي اتمي اعتقاد دارند و خود اين كشور نيز در زمره كشورهاي امضاكننده پيمان منع توليد سلاح هاي هسته اي است ولي اسرائيل در اين بين ديده نمي شود.
راجر كوهن نويسنده نيويورك تايمز اضافه مي كند: جالب است بدانيم كه برنامه مخالفت با فعاليت هسته اي ايران از دهه هشتاد ميلادي و زماني كه اين كشور توسط بمب مورد هجوم قرار مي گرفت آغاز شد. به همين دليل زماني كه بخواهيم عادل و منصف باشيم، نمي توانيم اين واقعيات را با ذائقه بشر دوستمان تطبيق دهيم.
اين روزنامه آمريكا در پايان نوشت؛ راهي براي مجبور كردن ايران به پذيرش بازديدهاي سرزده از تاسيسات اتمي ايران وجود ندارد و زمان براي آمريكا و متحدانش فرا رسيده تا هدف توقف غني سازي اورانيوم در ايران را حذف كنند زيرا ديگر اين امر امكان پذير نيست و به جاي آن بايد به روي اهدافي نظير توقف ساخت سلاح هاي اتمي و سقف غني سازي تمركز كرد و مطمئن شد كه ايران نيز به همه اين امور پايبند خواهد بود. به هر حال به عنوان قانون عمومي، هرچه مذاكرات در فضايي آرامتر برگزار شود، توافق ها هم مورد توجه و سازنده خواهد بود. پس مراقب باشيد.

 بعدازظهر امروز و در سراسر كشور150 گروه نجومي هلال ماه شوال را رصد مي كنند

سرويس فرهنگ و معارف-
عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري گفت: 150گروه در ارتفاعات مناسب براي رصد هلال ماه شوال مستقر مي شوند و كار خود را از بعدازظهر امروز آغاز مي كنند.
حجت الاسلام والمسلمين عليرضا موحد نژاد در جمع خبرنگاران افزود: اين گروهها رصد خود را از بعدازظهر روز شنبه آغاز مي كنند و تا هنگام غروب ادامه مي دهند و در صورت رويت هلال گزارشهاي خود را به ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري ارسال خواهند كرد كه پس از بررسي و جمع بندي، اگر از لحاظ شرعي اطمينان بخش باشد به اطلاع عموم مردم شريف ايران خواهد رسيد.
عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري تصريح كرد: رويت اين هلال بسيار دشوار است و ممكن است هلال ماه در روز شنبه رويت نشود.
موحدنژاد با اشاره به اين كه رويت هلال ماه به شرايط جوي بستگي دارد، گفت: با توجه به كمبود بارندگي و غبارهاي موجود در هوا هلال ماه در مرز رويت پذيري و رويت ناپذيري قرار دارد و با توجه به پيش بيني كارشناسان درباره دشوار بودن رويت هلال ماه شوال براي ديدن اين هلال وجود شرايط بسيار مناسب جوي، ضروري است.
موحدنژاد افزود: گروه هاي آموزش ديده و خبره مجهز به وسايل و تجهيزاتي همچون تلسكوپ و دوربين با اين ستاد همكاري مي كنند كه از بهترين كارشناسان رويت هلال ماه در دنيا به شمار مي روند.
وي همچنين تاكيد كرد: در جنوب كشور به لحاظ نجومي احتمال رويت ماه بيشتر از نقاط ديگر كشور است.
شايان ذكر است برخي كارشناسان اعلام كرده اند كه هلال ماه شوال در غروب شنبه 29رمضان در هيچ نقطه اي از ايران و خاورميانه قابل رويت نيست زيرا در زمان غروب خورشيد ارتفاع ماه بسيار كم است و ماه در بهترين محل جغرافيايي تنها 11 دقيقه در آسمان و در افق قرار دارد كه به علت مكث كم ماه و ارتفاع كم نمي توان آن را رويت كرد براي همين بايد در «روز» اين هلال را رصد كنيم.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(7(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14