(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(6(صفحه(10(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 31 شهريور 1388- شماره 19468
 

قربانيان عصر ارتباطات جزيره نشينان عصر ارتباطات - بخش پاياني
راننده عزيز كمي صبور باشيد
مروري بر حقوق آپارتمان نشينيقربانيان عصر ارتباطات جزيره نشينان عصر ارتباطات - بخش پاياني

مويد كلام ما زندگي مردمان غرب است كه به عنوان تابلويي در جلوي ديدگان بشر امروز نمايان است. انسان قرن بيست و يكم تمام تلاش خود را مصروف آن كرده است كه به آسايش برسد، از زحمات و اشتغال خود بكاهد و بر بيكاري خود بيفزايد شايد در پي اين بيكاري و آسايش به دست آمده به آرامش كه خواست فطري انسان است برسد اما صد افسوس كه آسايش همچون آب شوري است كه انسان سرگشته تشنه لب مي نوشد و از پي نوشيدن آن روز به روز بر تشنگي اش افزوده گشته و در اين كوير سوزان به دنبال سراب مي دود و هر چه جلوتر مي رود بر عطشش افزوده مي گردد، به خصوص كه با كنار زدن ايمان و حذف آن از زندگي خود به خيال باطلش خود را از بند هرچه عادت عذاب آور رها ساخته و اين درد او را دوصدچندان كرده است، ايماني كه مي توانست براي انسان خسته دل در هر شبانه روز در وصال جانانه اش با معبود و مطلوب حقيقيش جرعه آبي باشد، نه تنها براي رفع تشنگيش بلكه براي بالندگيش و قرب به معبود حقيقيش و او را از ناسوت تا به ملكوت رهنما باشد كه در آنجاست كه به آرامش حقيقي مي رسد و در اين پايين نيز با زندگي الهي خود تمريني از زندگي الهي داشته باشد كه هر روز برايش روز دگر و نياز دگر و در اين ناز و نياز است كه به آرامش حقيقي مي رسد هر چند به مانند بزرگان ديني مانند پيامبران و ائمه در عين چشيدن سختي ها كه ظاهرا با آسايش منافات دارند ولي آرامش حقيقي را در آن مي ديدند. پس چاره چيست؟ جمله اي كه بسيار شنيده و شايد خود به كار بسته ايم اين است كه زمانه عوض شده است و به خصوص بزرگترها هميشه از روزگاران پيشين مي گويند و جوانترها را نهيب زده و روزگار آنها را مورد شماتت قرار مي دهند ولي حقيقت امر آن است كه زمانه چيزي نيست كه تغيير اساسي كرده باشد چرا كه نيازهاي اساسي انسان ها در طول تاريخ تغيير نكرده است لكن نحوه برآوردن آنها تغييرات جزئي كرده است به عنوان مثال انسان نياز به خوراك و پوشاك داشته و دارد لكن در گذشته دور شايد خام خواري مي كرد و پوست حيوانات را بر تن مي كرد و بعدا زمدتي غذا را پخته و از پشم حيوانات براي دوري از سرما و گرماي مفرط استفاده مي كرد و اينك نوع نخ لباس و وسيله دوخت آن و تنوع غذاييش تغيير اندكي كرده است ولي چيزي كه تغيير نكرده و ثابت مانده نياز به غذا و پوشاك بوده، پس زمانه عوض نشده است ما انسانها عوض شديم اما اين تغيير هميشه به نفع ما نبوده است بيشتر مواقع به ضرر ما بوده است.
لذا بايد در اين ميان راهي براي برون رفت از اين دلمردگي و روزمرگي يافت. اينجاست كه از درايت رهبرمعظم انقلاب كه هرسال را نامي نكو نهاده بجاي حيوانات اهلي و وحشي كه در گذشته بر سالهاي شمسي نهاده مي شد و فايده اي از اين نامگذاري عايدمان نمي شد برخلاف آن در اين نامگذاري هاي هوشمندانه، امسال نيزهمانند سالهاي پيشين نامي نكو براي آن برگزيدند. سال «اصلاح الگوي مصرف»، اين تنها راه حل سؤال بالا بود كه براي برون رفت از زندگي ماشيني و عذاب آورو بيداري از خوابي كه برايمان ديده اند و ما را در خوابي عميق برده اند و در اين خلسه عميق همه چيزمان را به تاراج مي برند و ما را همچون بردگاني كه تنها تفاوتمان با همنوعان گذشته آن است كه دست و پاهاي آنها را مي بستند و ما را عقولمان، چرا كه اگر عقولمان كاملا باز بود شايد سر به شورش عليه نظام سرمايه داري غرب مي زديم يك نه اساسي به تفكر ماترياليستي آن مي زديم لذا تنها راه بازگشت به فرهنگ زيبا و ناب اسلامي است كه هدف از زندگي را برخلاف زندگي غربي آسايش و مصرف هرچه بيشتر نمي داند، بلكه همه اينها را وسيله اي مي داند براي قرب الي الله و هر آنچه باعث اين حجاب گردد را مردود ونمادي از شرك مي داند و مانع سير الي الله. لذا با كنكاشي هر چند اندك در زندگي بزرگان به اين حقيقت مي رسيم كه وسايل براي ما هستند نه ما براي وسايل. بياييم با پرهيز از اسراف وتبذير گامي در راه جامه عمل پوشاندن به اين تكليف شرعي كه توسط رهبر معظم انقلاب برايمان معين شده است، برداريم. بياييم، بياييم تكليف خود را با مسايلي همچون چشم و همچشمي، اسراف، تنبلي و بسياري از اين مقولات كه منجر به مصرف هرچه بيشتر به خصوص موارد غيرضروري مي شود روشن كنيم. خلاصه سخن كه انسان امروز به خصوص در شيوه غربي آن راه زندگي كردن را گم كرده است او زندگي را در شيوه حيوانيش تجربه مي كند غافل از آنكه حيوان مي رود كه بخورد ولي انسان مي خورد تا بتواند راه برود ولي به كدام مقصد؟ و چگونه؟ مهم است انسان سرگشته به دور از معنويت براي به دست آوردن وسايل زندگي مي كند، درحالي كه وسايل براي زندگي كردن است نه انسان براي وسايل به قول ظريفي «آمده ايم تا با زندگي كردن قيمت پيدا كنيم، نه به هر قيمتي زندگي كنيم» اميد است در سايه توجه به زندگي الهي بزرگان كه همانا زندگي را براي عبادت خداوند مي دانند ما بتوانيم كه زندگي همراه با معنويت داشته باشيم.
انشاءالله
عليرضا حسني- گلستان


 راننده عزيز كمي صبور باشيد

با توجه به در پيش بودن بازگشايي مدارس و افزايش تردد خودروها و ازدحام ترافيك در معابر و خيابان ها و به تبع آن افزايش تصادفات شهري و جاده اي، ضروري است تا با رعايت توصيه هاي ايمني و ترافيكي باعث كاهش خسارات مالي و احتمالاً صدمات جسماني خود و ديگر شهروندان باشيم.
راننده گرامي: آيا مي دانيد تغيير خط حركت ناگهاني يكي از علل عمده تصادفات خسارتي در معابر شهري مي باشد؟
براي نظم بخشيدن به رفت و آمد خودروها و پيشگيري از برخورد تصادف آنان با يكديگر، بزرگراه ها، آزادراه ها و خيابان هاي عريض را خط كشي كرده اند تا وسايل نقليه بين اين خطوط عبور كنند و مزاحم رفت و آمد بقيه خودروها نشوند. با اين حال برخي از رانندگان ترجيح مي دهند از روي خطوط اين معابر بگذرند و مدام تغيير مسير دهند.
به رانندگان عزيز توصيه مي شود هنگام رانندگي مسير حركت خود را حفظ نمايند و با اين كار هم خودشان سريع تر و به سلامت به مقصد رسيده و هم ساير رانندگان بدون دغدغه خاطر به مسيرشان ادامه مي دهند بدون آنكه نيازي به انجام مانورهاي خطرناك و دردسرآفرين باشند.
به چه سرعتي سرعت مجاز مي گويند؟
سرعت مجاز سرعتي است كه برابر قانون و مقررات راهنمايي تعيين گرديده و يا در بعضي از نقاط به وسيله تابلو راهنمايي مشخص مي گردد. در برخي راهها و مناطقي كه ميزان سرعت به وسيله تابلو يا علائم ديگر راهنمايي و رانندگي معين نگرديده دليل موجهي براي تخطي از سرعت مجاز وجود ندارد.
سرعت غيرمجاز و نامناسب در آمار مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث سهم بسزائي دارد. با كنترل سرعت خودروها مي توان از بروز تصادف ها پيشگيري نمود و ضربات جسمي و روحي ناشي از تصادفات را كاهش داد.
«همواره با سرعت مناسب برانيد تا هميشه سالم بمانيد.»
1) با سرعت مطمئنه برانيد تا در مواقع لزوم بتوانيد سريعاً اتومبيل خود را كنترل كرده و از برخورد با موانع و يا اتومبيل هاي ديگر جلوگيري كنيد.
2) بيائيد سعي كنيم با پرهيز از حركت شتابان، بطور يكنواخت و در بين خطوط رانندگي كنيم تا سفر مطمئن تري داشته باشيم.
3) رانندگان عزيز: عقب راندن وسيله نقليه در آزاد راه ها، بزرگراهها و ورودي و خروجي آنها به هر دليل ممنوع مي باشد.
4) راننده محترم، عدم توجه به جلو، سرعت و سبقت غيرمجاز و انحراف به چپ از مهمترين علل سوانح رانندگي مي باشد.
5) كمربند ايمني بهترين ابزار دفاعي براي مقابله با حركات غيرقابل پيش بيني ساير رانندگان خصوصاً رانندگان كم تجربه است.
6) استفاده از كلاه ايمني درصد بالايي از ميزان مرگ و مير و آسيبهاي جدي به ناحيه سر موتورسواران را كاهش مي دهد.
7) رانندگان عزيز: جهت افزايش احتمال رؤيت ساير رانندگان توصيه مي گردد 15دقيقه پيش از غروب آفتاب تا 15دقيقه پس از طلوع آفتاب چراغ هاي خودرو همواره روشن باشد.
8) هموطن عزيز: نحوه رانندگي هر شخص نشان دهنده شخصيت اجتماعي و سطح فرهنگ او مي باشد.
9) راننده عزيز: اگر سرعت يك خودرو km/h120 باشد يعني در يك ثانيه 33متر را طي مي كند و اگر هنگام رانندگي راننده تنها دو ثانيه حواس خود را به امر ديگري غير از رانندگي معطوف كند يعني 66متر به جلو رفته بدون اينكه مقابل خود را ديده باشد.
10) رانندگان گرامي: عامل انساني مهمترين دليل وقوع تصادفات مي باشد به نحوي كه اين عامل در حدود 55% در تصادفات نقش مستقيم داشته و در مابقي موارد نيز نقشي توأم را با عوامل راه و وسيله نقليه داراست.

 مروري بر حقوق آپارتمان نشيني

اداره آموزش هاي مردمي قوه قضاييه كارگاه آموزشي حقوق آپارتمان نشيني را در فرهنگسراي بانو برگزار كرد.
به گفته اميرآبادي فراهاني مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران، فرهنگ آپارتمان نشيني و قانون تملك آپارتمان در سال 1343 به تصويب رسيد ودر سال 1376 اصلاحاتي در آن صورت گرفته و مشتمل بر 15 ماده است كه مطابق مواد يك تا چهار اين قانون، مالكيت در آپارتمان هاي مختلف شامل دو قسمت اختصاصي و اشتراكي است.
قسمت هايي از ساختمان، اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده كليه شركاء است، قسمت مشترك يا مشاع محسوب مي شود و قسمت هايي كه در سند مالكيت ذكر شده ملك اختصاصي است و پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورداستفاده قرار گيرد يا نه الزامي است.
تعيين حق شارژ ماهانه دوگونه است يا بين ساكنين واحدها توافقي صورت مي گيرد يا به تناسب متراژ واحدها تعيين مي شود سهم شارژ هر واحد از آپارتمان متناسب است با مساحت آن واحد نسبت به مجموع مساحت كل واحدهاي آپارتمان.
درصورتي كه آپارتمان بيش از سه واحد باشد مي بايست مجمع عمومي تشكيل شود و مدير يا مديران تعيين شود و مدير كارهاي اداري ساختمان را انجام مي دهد؛ اگر استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك امتناع نمايد ازطرف مدير يا هيئت مديران به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغي بدهي مطالبه مي شود اگر ظرف 10روز پرداخت ننمايد، مدير ساختمان مي تواند از دادن خدمات مشترك ازقبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز وغيره جلوگيري كند.
چنانچه با قطع خدمات عمومي بازهم از پرداخت بدهي اش امتناع نمود مدير ساختمان با دردست داشتن اظهارنامه و صورت جلسه اي مبني بر اينكه حق خدمات عمومي او قطع شده به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت براساس اظهارنامه ابلاغ شده عليه شخص امتناع كننده اجراييه (پيگيري وصول مطالبات) صادر مي كند.
درصورتي كه قطع خدمات مشترك ممكن يامؤثر نباشد مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاه موظف است اين گونه شكايت را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را از دريافت خدمات دولتي محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند اجراي حكم دادگاه بدين صورت خواهد بود كه طي مكاتبه با ادارت برق، آب، گاز و غيره خدمات مربوط به مشترك موردنظر قطع خواهد شد.
اعتراض مالك به اظهارنامه
نظر مدير يا هيئت مديره ظرف 10 روز پس از ا بلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.
دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال- اجاره- رهن و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تأييد مدير و مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايد و يا با موافقت مدير يامديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي معوق مالك نسبت به هزينه هاي موردنظر در سند تنظيمي قيد نمايد.

 

(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(6(صفحه(10(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14