(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 20 مهر 1388- شماره 19485
 

طرح پليس افتخاري در تهران اجرا مي شود
معاون دادستان كل كشور خبر داد رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر به طور متمركز انجام مي شود
كشف 187 هزار دارو از باند قاچاق دارو
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران: حكم قصاص بهنود شجاعي اجرا شد
مديركل بازرسي استان خبر داد كشف تخلف 51 ميلياردريالي در مناقصه هاي دولتي مازندران
احداث بزرگ ترين اردوگاه قرآني در منطقه 21
ساخت و ساز رونق مي گيرد
رئيس سازمان بهزيستي استان تهران خبر داد تحويل 3 هزار معتاد خياباني به بهزيستي
از سوي فرمانده ناجا صادر شد دستور تنبيه افراد خاطي و متخلف نمايشگاه پليس
باند زورگيري از مغازه هاي تهران متلاشي شد
ايجاد 40 ايستگاه مجازي آتش نشاني در نقاط مركزي شهر
سينماي چهار بعدي در شمال تهران ساخته مي شود
سرقت 71 رأس گوسفند در برازجان
طبقه كم درآمد آمريكايي در شرف بي خانماني
2 ساله اي با ضريب هوشي انيشتن
مرگ ده نفر در انفجار نفت كشطرح پليس افتخاري در تهران اجرا مي شود

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از اجراي طرح پليس افتخاري در سطح استان تهران در صورت تصويب خبر داد.
عزيزالله رجب زاده با اشاره به اينكه ما با وضعيت ترافيك در شهر نمي توانيم پليس گشت را بيشتر كنيم يا به تعداد گروه ها بيافزاييم، اظهار داشت: با زياد شدن نيروهاي پليس نگراني مردم نيز به دنبال آن است و ما بايد تنها در اين ايستگاه ها مستقر باشيم و مردم موارد مشكوكي را كه مشاهده مي كنند به ما اعلام كنند تا پليس بلافاصله وارد عمل شود.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ تصريح كرد: از سال گذشته يكي ديگر از اقدامات مشاركت مردمي ما كه آئين نامه آن براي تصويب به ستاد كل فرستاده شد و در حال پيگيري است تا براي اقدام اجرا شود و تقريبا در مراحل پاياني آن هستيم طرح پليس هاي افتخاري در سطح ايستگاه هاي پليس تهران و محلات است.
وي ادامه داد: راه اندازي طرح پليس افتخاري در سطح استان تهران است كه اگر اين طرح انجام شود مشاركت مردمي در امر پيشگيري از وقوع جرم تحقق پيدا مي كند و ما افتخارات خوبي را به اين افراد مي دهيم تا بتوانند در امر نظم شهر ما را ياري كنند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيروي انتظامي را نيرويي دانست كه براي تامين نظم و امنيت مردم و پيشگيري از وقوع جرم و رسيدگي به ارجاعات مردم، ارائه خدمات انتظامي تشكيل شده است و خاطرنشان كرد: بدون حضور مقتدرانه پليس امنيت معني ندارد و نظم جامعه بدون حضور پليس ممكن نيست.
رجب زاده گفت: ما در بخش عمده اي از جاده هاي برون شهري و جاده هاي اصلي را و در روستاها جاده هاي فرعي راهنمايي و رانندگي مستقر كرديم و يك هزار و 170 پاسگاه برون شهري ما در راهنمايي و رانندگي تشكيل مي شود كه جاده هاي فرعي در روستاها كه ما شاهد كشته هاي زيادي در اين جاده ها هستيم در اين جاده ها راهنمايي و رانندگي بتوانند مستقر شوند.

 معاون دادستان كل كشور خبر داد رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر به طور متمركز انجام مي شود

در پي توافق رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور، مقرر گرديد به كليه پرونده هاي موادمخدر در دادستاني كل كشور به طور متمركز رسيدگي شود.
به گزارش كيهان به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، دكتر حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: با اشاره به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و ماده 26 آيين نامه اجرايي آن، كليه احكام اعدام پرونده هاي مواد مخدر بايد به تأييد دادستان كل كشور يارئيس ديوانعالي برسد و علاوه بر آن در صورتي كه حكمي وفق نظر رئيس ديوانعالي يا دادستان كل برخلاف شرع يا قانون اصدار يافته باشد يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نباشد، حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند.
وي در ادامه افزود: در قانون مزبور رئيس ديوانعالي يا دادستان كل كشور را در رديف يكديگر و هر دو را براي امر فوق صالح دانسته است اما هيچ ترجيحي بين آنها وجود ندارد و ضمن آنكه الزامي نيز بر اظهارنظر يكي از دو مقام يا هر دو از قانون استنباط نمي شود، بنابراين چون مسئوليت فوق حقي براي هر يك از 2 مقام ياد شده مي باشد پس امكان قانوني اعمال آن توسط يكي از 2 مقام با توافق ديگري وجود دارد كمااينكه در سالهاي اوليه اجراي اين قانون دادستان كل وقت به كليه پرونده هاي مطروحه رسيدگي مي كرده است، علاوه بر آنكه صراحتاً ماده 23 و 26 آيين نامه فوق الاشعار مقرر كرده دبيرخانه مربوط در دادستاني كل كشور (تحت نظر معاون قضائي وي) اداره شود.
ذبحي ادامه داد: تمركز در رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر در دادستاني كل نقش بسزايي در اتخاذ رويه واحد در خصوص نحوه رسيدگي - تغيير قانون و تعيين نوع مجازات براي مجرمين پرونده هاي مواد مخدر در سراسر كشور خواهد داشت و باعث ايجاد هماهنگي بيشتر مراجع قضايي از طريق دادستان كل كشور به عنوان مرجع تجديدنظر و نقض و ابرام آراء صادره و همچنين عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر و يكي از اعضاي مؤثر در كميته هاي مختلف فرعي ستاد خواهد داشت.
معاون قضائي دادستان كل افزود: سياست قضائي دادستان كل كشور در خصوص پرونده هاي مواد مخدر و نحوه برخورد با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچيان مبتني بر سياستهاي كلي نظام مي باشد كه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده و بر مبارزه مستمر، فراگير و قاطع با كليه فعاليتهاي مجرمانه در امر مواد مخدر و روان گردان و پيش سازها و قاچاقچيان آنها تأكيد دارد.
وي گفت: براساس سياستهاي ابلاغي فوق الاشاره كليه دست اندركاران امر مبارزه با مواد مخدر موظفند علاوه بر توجه به سياستهاي پيشگيرانه، مبارزه اي قاطع و بازدارنده و فراگير نسبت به قاچاق مواد مخدر و قاچاقچيان اعمال نمايند.

 كشف 187 هزار دارو از باند قاچاق دارو

رئيس پايگاه هفتم امنيت تهران بزرگ از برخورد پليس با باندهاي قاچاق دارو خبر داد و اعلام كرد: از يك باند توزيع و قاچاق دارو بالغ بر 187 هزار عدد انواع داروي قاچاق كشف شد.
سرهنگ محسن ربيعي در گفت وگو با فارس گفت: اين باند اقدام به توزيع داروهاي كمياب و ناياب خارج از چرخه دارويي كشور مي كرد و داروهاي كمياب سرطان و قرص هاي سقط جنين را با قيمتي گزاف به فروش مي رساند.
سرهنگ ربيعي افزود: برآورد اوليه مالي از ميزان داروهاي قاچاق كشف شد از اين باند بالغ بر 500 ميليون ريال است.
وي اظهار داشت: سرشاخه اصلي اين باند دستگير شده و تحقيقات براي شناسايي و دستگيري ديگر اعضاي اين باند ادامه داردپليس موضوع برخورد با باندهاي قاچاق دارو را در دستور كار خود قرار داده است.

 سرپرست دادسراي امور جنايي تهران: حكم قصاص بهنود شجاعي اجرا شد

سرپرست دادسراي امور جنايي تهران گفت: حكم قصاص بهنود شجاعي صبح ديروز اجرا شد.
فخرالدين جعفرزاده سرپرست دادسراي امور جنايي تهران بزرگ در گفت وگو با فارس گفت: تلاش هاي بسيار زيادي براي ايجاد صلح و سازش در اين پرونده انجام شد اما همه اين تلاش ها بي نتيجه ماند و صبح ديروز حكم قصاص بهنود اجرا شد.
بهنود در تاريخ 27 مرداد 84 در يكي از پار ك هاي تهران جوان 17 ساله اي به نام احسان را با ضربات چاقو به قتل رساند، از آن سال تاكنون با تلاش واحد صلح و سازش دادسراي جنايي تهران اجراي حكم قصاص وي به تعويق افتاده بود اما سرانجام صبح ديروز حكم قصاص اجرا شد.
همچنين آخرين جلسه صلح و سازش در پرونده بهنود هفته گذشته با حضور هنرمندان عرصه دفاع مقدس برگزار شد اما خانواده مقتول حاضر به شركت در اين جلسه نشدند.
همچنين صبح ديروز قرار بود اكرم محكوم به قصاص نيز به دار آويخته شود اما با تلاش واحد صلح و سازش تني چند از اولياي دم به وي رضايت دادند و به اين ترتيب اجراي حكم قصاص وي متوقف شد.

 مديركل بازرسي استان خبر داد كشف تخلف 51 ميلياردريالي در مناقصه هاي دولتي مازندران

ساري- خبرنگاركيهان:
مديركل بازرسي مازندران از لغو دومناقصه دولتي به ارزش 51 ميلياردريال در اين استان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمين«محمود امامقلي پور» در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به احراز تخلف صورت گرفته دراين مناقصه ها عمليات اجرايي آنها متوقف شد.
وي با اشاره به بازپس گيري 18 ميليارد ريال از وجوه دولتي از متخلفان در مازندران يادآورشد: امسال 25 ميليارد ريال از تسهيلات معوقه بانكها در مازندران وصول شده است.وي همچنين از رفع تصرف 152 هزار و 316 مترمربع اراضي ملي و كشاورزي مازندران از دست متجاوزان خبر داد
امامقلي پور افزود: امسال با پيگيري هاي صورت گرفته 570ميليون ريال از تسهيلات طرح هاي زودبازده در مازندران كه منحرف شده بود به مسير اصلي خود برگشت داده شد. وي با اشاره به شناسايي 100مدير دوشغله در مازندران افزود: شماري از اين مديران استعفا كرده اند.


 احداث بزرگ ترين اردوگاه قرآني در منطقه 21

بزرگ ترين اردوگاه قرآني تهران در محله وردآورد منطقه 21 احداث مي شود.
عبادالله رمضاني مديركل فرهنگي شهرداري تهران گفت: بزرگ ترين اردوگاه قرآني براي كودكان و نوجوانان منطقه 21 شهرداري تهران احداث مي شود.
وي افزود: در اين اردوگاه كودكان و نوجوانان با روايات، قصه هاي قرآني و شيوه هاي نوين آموزش قرآن آشنا مي شوند و همچنين كلاس هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف براي انس هرچه بيشتر كودكان و نوجوانان با قرآن برگزار مي شود.

 ساخت و ساز رونق مي گيرد

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با بيان اينكه ساخت و ساز به ويژه در بخش مسكوني در ماه هاي آينده رونق مي گيرد، گفت: با توجه به سياست هاي دولت در تشويق انبوه سازان، مسكن در آينده از حالت ركود خارج مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر هيربد معصومي افزود: بر اين اساس مسئولان بايد خود را براي عرضه مصالح استاندارد آماده كنند تا از مصالح غيراستاندارد در ساخت و ساز جلوگيري شود.
وي همچنين با اشاره به مخالفت اداره كل استاندارد با طرح شهرداري تهران در استفاده از مصالح براي ساخت و سازهاي بالاي 3 هزار مترمربع افزود: اين اداره كل معتقد است كه مصالح استاندارد براي هر متراژي اجرا مي شود ولي آيا موسسه استاندارد بر مبادي ورود مصالح استاندارد نظارت مي كند؟
معصومي گفت: ما از مصالح استاندارد براي ساخت و ساز در شهر تهران استقبال مي كنيم ولي معتقديم در صورت رونق بازار ساخت و ساز حتي براي متراژ بالاتر از سه هزار متر مصالح استاندارد به اندازه كافي موجود نيست.
وي افزود: مصالح استاندارد بايد در بدو ورود كنترل و متوليان امر اجازه ندهند مصالح غيراستاندارد وارد بازار شود.

 رئيس سازمان بهزيستي استان تهران خبر داد تحويل 3 هزار معتاد خياباني به بهزيستي

معتادان خياباني كه توسط شهرداري و نيروي انتظامي جمع آوري مي شوند، براي گذراندن دوره هاي درمان و ترك اعتياد تحويل بهزيستي و از آن جا به كمپ هاي تحت نظارت بهزيستي ارجاع داده مي شوند.
ظاهر رستمي با بيان اينكه پيش بيني مي شود تا پايان امسال سه هزار معتاد خياباني توسط نهادهاي مذكور تحويل بهزيستي شوند، اعلام كرد: طبق تفاهم نامه اوليه مقرر شد تا 200 ميليون تومان براي كمك به درمان اين معتادان از سوي شهرداري به بهزيستي پرداخت شود.
به گفته وي اين طرح تا چند روز آينده آغاز و بدين ترتيب معتادان خياباني جمع آوري شده پس از ارجاع به كمپ هاي درمان و ترك اعتياد و گذراندن دوره هاي درمان، وارد مراحل حرفه آموزي و ايجاد اشتغال مي شوند.
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بهزيستي استان تهران ضمن تاكيد بر اين كه با هماهنگي بخش خصوصي در راستاي پذيرش اين دسته از معتادان ظرفيت هاي لازم ايجاد و مشكلي وجود ندارد، تصريح كرد: اين در حالي است كه اجراي هر طرحي داراي هزينه هاي پنهان براي بهزيستي است. به عنوان مثال با ارجاع معتادان خياباني، بحث ساماندهي و ارائه خدمات مختلف مددكاري به خانواده هاي آنها نيز به ميان مي آيد، لذا مي گوييم اين طرح داراي هزينه هاي پنهان است كه پس از اجرا نمود پيدا مي كند.
رستمي تاكيد كرد:اگر دستگاه ها در اجراي اين طرح گوشه هايي از كار را بگيرند، آماده ايم وارد عمل شويم.
وي در ادامه به ساماندهي كمپ هاي غيرمجاز ترك اعتياد اشاره كرد و گفت: با وجود حدود 500 كمپ غيرمجاز فعال در سطح تهران و نگراني هاي ايجاد شده، ساماندهي كمپ هاي استان تهران در دستور كار است.
رئيس سازمان بهزيستي استان تهران، با اين گفته كه هدف بهزيستي در ساماندهي اين كمپ ها تعطيل كردن آنها نيست، عنوان كرد: تا سه ماه آينده به كمپ هاي غيرمجاز تذكر داده و بدين ترتيب از آنها مي خواهيم تا در چارچوب و استانداردهاي قانوني به فعاليت خود ادامه دهند.
رستمي ادامه داد: پيش از اين چندين فرصت زماني براي دريافت مجوز قانوني و رعايت استانداردهاي لازم براي كمپ ها قائل شديم، اما رضايت چنداني بدست نياورديم، بنابراين درصدد راهنمايي كردن كمپ ها براي رعايت استانداردها و دريافت موافقت اصولي برآمديم كه دراين راستا با افرادي كه قوانين و مقررات را زيرپا گذارند، برخورد مي كنيم.
وي افزود: شناسايي و برخورد با كمپ هاي غيرمجاز از وظايف نيروي انتظامي است، اما اگر از محل وجود كمپ غيرمجازي اطلاع يابيم، به نيروي انتظامي گزارش مي دهيم.

 از سوي فرمانده ناجا صادر شد دستور تنبيه افراد خاطي و متخلف نمايشگاه پليس

افراد خاطي و متخلف رزمي كار در نمايشگاه پليس به دستور سردار فرماندهي نيروي انتظامي تنبيه شدند.
به گزارش فارس، سردار اسماعيل احمدي مقدم روز پنجشنبه در رابطه با نمايش صحنه رزمي مردان و زنان در يكي از نمايشگاه هاي پليس در هفته ناجا دستور تنبيه افراد خاطي را صادر كرد.
در يكي از نمايشگاه هاي پليس در هفته ناجا متاسفانه صحنه هايي از مبارزه رزمي مردان و زنان به اجرا گذاشته شد و در بعضي از سايت ها نيز تصاوير آن منعكس شد كه بلافاصله بنا به دستور فرمانده نيروي انتظامي سردار اسماعيل احمدي مقدم از ادامه نمايشگاه جلوگيري و با افراد خاطي و متخلف نيز برخورد لازم صورت گرفت.
متن دستور فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است: رئيس ستاد برگزاري هفته ناجا، صحنه هاي بسيار زشتي از مبارزه رزمي كاران زن و مرد در يكي از نمايشگاه ها به نمايش گذاشته شد و اين خلاف تدابير ناجا است.
در صورتي كه در برنامه ها و تدابير ابلاغي نيروي انتظامي زنان پليس از درگيري فيزيكي با مردان منع شده اند، چرا بايد شاهد اين گونه صحنه هاي زشت باشيم.
لذا سريعا از ادامه كار نمايشگاه جلوگيري و افراد متخلف و خاطي تنبيه و نتيجه گزارش شود.

 باند زورگيري از مغازه هاي تهران متلاشي شد

رئيس كلانتري 159تهران بزرگ از متلاشي شدن باند زورگيري از مغازه ها در ساعات خلوت روز خبر داد.
سروان اميرهوشنگ اميري افزود: سه سارق كه با ورود به مغازه هاي خلوت اقدام به سرقت از مغازه مي كردند، پس از بازداشت به 50 فقره سرقت اعتراف كردند.
وي اظهار داشت: اعضاي اين باند سرقت پس از ورود به مغازه هايي كه تردد كمتري در آنها بود، با تهديد صاحب مغازه، اجناس و پول هاي مغازه را به سرقت مي بردند و در صورت مقاومت صاحب مغازه، او را مورد ضرب و جرح قرار مي دادند.
به گزارش فارس، سروان اميري گفت: با وقوع چندين سرقت به اين شكل، ماموران كلانتري 159بي سيم تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند و در نهايت موفق به شناسايي سه متهم اين پرونده شدند.
رئيس كلانتري 159 تهران بزرگ اعلام كرد: مخفيگاه اين افراد كه تحت تعقيب اداره پنجم پليس آگاهي قرار گرفته بودند، پس از چندين روز جست وجو شناسايي شد و سه متهم به نام هاي ابراهيم 27 ساله، نقي 25ساله و ابراهيم 24ساله دستگير شدند.
وي اظهار داشت: ماموران كلانتري بي سيم در بازرسي از مخفيگاه اعضاي اين باند، يك قبضه كلت كمري ساچمه اي، دوقمه، دو گاز اشك آور، 275عدد شلوار، 12 شارژر موبايل و مقاديري اقلام مسروقه كشف كردند.

 ايجاد 40 ايستگاه مجازي آتش نشاني در نقاط مركزي شهر

سازمان آتش نشاني تهران همزمان با آغاز نيمه دوم سال و افزايش بار ترافيكي براي مقابله با حوادث احتمالي در مناطق پرتردد شهر 40 ايستگاه مجازي آتش نشاني ايجاد كرده است.
معاون عمليات سازمان آتش نشاني ضمن اعلام اين خبر گفت: در هر يك از اين ايستگاه ها يك خودرو آتش نشاني و سه نيروي حرفه اي حضور دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالي در سريع ترين حالت ممكن دست به كار شوند.
فتح الله تيموري محل استقرار ايستگاه هاي مجازي را ميدان ها و خيابان هاي اصلي نقاط مركزي شهر اعلام كرد و افزود: اين تعداد ايستگاه مجازي جدا از 86 ايستگاه ثابت سازمان آتش نشاني تهران است و به نظر مي رسد با توجه به امكانات و شرايط موجود فعلا براي مقابله با حوادث احتمالي كفايت مي كند.
اين مقام مسئول در سازمان آتش نشاني ترافيك زياد و متراكم بودن فضاي كوچه هاو خيابان هاي شهر را از عمده ترين مشكلات نيروي سازمان آتش نشاني براي خدمات رساني به مردم و مقابله با حوادث برشمرد و تاكيد كرد: به عنوان مثال در ميدان هاي بهارستان و امام خميني به دليل تراكم شديد دسترسي نيروهاي ما هميشه با مشكل مواجه است.
به گفته تيموري، استقرار نيروهاي سازمان آتش نشاني تهران در ايستگاه هاي مجازي در ساعات پيك ترافيك، صبح ها از 30:7 تا 30:10 و عصرها از ساعت 30:17 تا 30:20 و در صورت ادامه ترافيك تا ساعت 21 نيز ادامه مي يابد.

 سينماي چهار بعدي در شمال تهران ساخته مي شود

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه1 تهران از آغاز ساخت نخستين سينماي پيشرفته چهاربعدي در شمال كلانشهر تهران در آينده اي نزديك خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 1، حميدرضا بتو در حاشيه نشست دوره اي مديران ادارات اجتماعي و فرهنگي نواحي شهرداري منطقه اعلام كرد: بزودي عمليات ساخت سينماي مدرن چهار بعدي با مشاركت بخش خصوصي آغاز مي شود.
وي تصريح كرد: نوع سازه اين سينما اسكلت فلزي موقت است و قابليت جابجايي آسان را دارد و از اين رو اين سينما را مي توان در نقاط پر مخاطب و در عين حال نيازمند به فضاهاي نمايشي مستقر و برپا كرد.به گفته بتو، در فاز نخست اين پروژه سالن سينماي چهاربعدي، با ظرفيت حداقل 150 صندلي احداث مي شود و براي انجام اين مهم، زميني به وسعت 250 متر مربع اختصاص خواهد يافت.معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 1 تهران گفت: سينماي چهاربعدي سينماي مدرني است كه فكر، خيال و حواس تماشاگر را فعال مي كند و همزمان با پخش فيلم، بو، صدا، حركت، لرزش و افكت هاي مختلف متناسب با صحنه هاي فيلم در سالن اجرا مي شود و تماشاگر خود را در فضاي فيلم احساس مي كند.
وي تصريح كرد: سينماي چهار بعدي اين امكان را ايجاد مي كند كه بتوانيم فيلم هايي را كه به مفاهيم و معاني ما نزديكي بيشتري دارد سفارش دهيم.

 سرقت 71 رأس گوسفند در برازجان

برازجان- خبرنگار كيهان:
سارقان احشام دو دامداري در روستاهاي برازجان 71 رأس گوسفند و بزغاله را به سرقت بردند.
سارقان در سحرگاه پنجشنبه يك دامداري واقع در روستاي بهر بخش شبانكاره را مورد دستبرد قرار دادند و با تخريب ديوار اين دامداري 40 رأس گوسفند و بزغاله را سوار كاميون كردند و با خود بردند. «ماشاءالله ح» صاحب اين دامداري يك كاميون و يك دستگاه پرايد را در محل حادثه شناسايي كرده است.
بنابرهمين گزارش، در دومين سرقت كه سحرگاه يكشنبه در روستاي زيارت بخش مركزي برازجان رخ داد، سارقان توانستند 31 رأس گوسفند به ارزش 7 ميليون تومان را به سرقت ببرند. همچنين ارزش اقتصادي احشام مسروقه از دامداري روستاي بهر 10 ميليون تومان برآورد شده است. پرونده سرقت هاي مزبور توسط نيروي انتظامي تحت بررسي است.

 طبقه كم درآمد آمريكايي در شرف بي خانماني

هزاران خانوار كم درآمد و فقير در آستانه از دست دادن منازل مسكوني خود هستند و امكاني براي دفاع حقوقي از مايملك خود ندارند.
وكلا و حقوقداناني كه در مراكز و دفاتر كمك به خانواده هاي كم درآمد كار مي كنند، مي گويند اين خانوارها كه از مشكلات اقتصادي اخير آسيب ديده اند، بدون كمك قانوني دولت، ناگزير منازل خود را از دست مي دهند.يك بررسي پژوهشي كه «مركز برنن براي عدالت» -وابسته به دانشكده حقوق دانشگاه نيويورك- انجام داده است نشان مي دهد بسياري از مردم در حالي در روند پيچيده مصادره املاك مسكوني خود قرار گرفته اند كه كوچكترين فرصت و امكاني براي استفاده از وكيل و نجات املاك خود ندارند.شهرهاي بزرگي همچون كليولند، لاس وگاس، واشنگتن و فنيكس در معرض اين خطر قرار دارند و بسياري از شهرهاي ديگر در سراسر آمريكا هم با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند. براي مثال، بررسي ها نشان مي دهد در شيكاگو شمار خانوارهايي كه به دنبال دريافت كمك قانوني و مراجعه به وكيل براي مشورت در مورد املاك خود هستند و در معرض خطر مصادره منزل خود قرار دارند، در طول دو سال گذشته دو برابر شده است.هجوم خانوارهايي كه براي دريافت مشاوره قانوني و حقوقي رايگان به دفاتر راهنماي حقوقي شهر ميامي مراجعه كرده اند، به حدي بوده كه اين دفاتر ناگزير فقط كساني را مي پذيرند كه سن آنها بالاي 60 سال بوده يا فرزند خردسال داشته باشند.

 2 ساله اي با ضريب هوشي انيشتن

اسكار ريگلي يك پسر دو ساله كه ضريب هوشي برابر با انيشتن و استفان هاوكينگ را داراست به يكي از كوچكترين افراد پذيرفته شده در بنياد منسا تبديل شد.
به گزارش فارس، وي در حالي در آزمون هوش مؤسسه استنفورد به اين امتياز دست پيدا كرده است كه تستهاي اين مؤسسه امكان سنجش هوش بيش از 160 را نداشته اند.جو، پدر اسكار يك متخصص 29 ساله آي تي است و مي گويد كه اسكار اخيراً با مادرش در مورد چرخه توليد مثل پنگوئن ها صحبت كرده است. وي افزود: ما مي دانستيم كه كودك مان يك چيز متفاوت نسبت به سايرين دارد. من به وضوح آن روزي را مي بينم كه وي برگردد و به من بگويد تو يك سبك مغز هستي.به نوشته ديلي تلگراف هانا 26 ساله مادر اين كودك مي گويد كه او دامنه لغات بسيار گسترده اي دارد و قادر به ساخت جملات پيچيده است.جان استيونج، مدير اجرايي مؤسسه منسا (افراد داراي ضريب هوشي بالا) پذيرفتن اسكار در اين مؤسسه را با دو سال و 5 ماه و 11 روز سن تأييد كرده است.پيش از اين كوچكترين عضو منسا، اليزتان رابرتس از لندن است كه با ضريب هوشي برابر 156 در سن 2 سال و 4 ماه و 14 روز پذيرفته شده بود.

 مرگ ده نفر در انفجار نفت كش

روزنامه اينديپندنت چاپ لاگوس نوشت: بر اثر انفجار يك دستگاه نفت كش در جاده اي در استان آنامبراي نيجريه هشت خودرو از جمله پنج وسيله نقليه آتش گرفت.
در اين حادثه بيش از 80 تن جان باختند و چند تن ديگر به شدت زخمي شدند. اين نفت كش به علت چاله عميقي كه در جاده بود واژگون و نفت آن در جاده جاري شد. ين اكنا رئيس عمليات كميسيون فدرال امنيت جاده اي در استان آنامبارا نيز وضعيت نامناسب جاده اي را علت اين حادثه دانست. هر پنج وسيله نقليه كه ظرفيت حمل 16 سرنشين را داشتند، مملو از مسافر بودند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14