(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 23 آبان 1388- شماره 19511
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
كابينه لبنان ، تحكيم سياسي مقاومت (يادداشت روز)
پازل! (گفت و شنود؟)
كيهان و خوانندگان
اوباما تحريم هاي ايران را تمديد كرد
ارزيابي سرلشكر فيروزآبادي از سرانجام مذاكرات وي
ذخيره اورانيوم غني شده ايران لطمه نخواهد ديد
رئيس جمهور سوريه: پاسخ منفي ايران به پيشنهاد هسته اي غرب منطقي است
تاكتيك هاي جنگ نرم يا همان شيوه هاي رنگ كردن و سبز كردن! (خبر ويژه)
وقتي به رئيس دفتر فرح پهلوي جايزه مي دهند! (خبر ويژه)
نگذاريد جنين براندازي متولد نشده سقط شود (خبر ويژه)
گري سيك: اسرائيل از پس جنگ با ايران برنمي آيد (خبر ويژه)
اوباما با تمديد تحريم هاي ضد ايراني تغيير را به سخره گرفت (خبر ويژه)
نفوذ اطلاعاتي حزب الله در ارتش اسرائيل (خبر ويژه)كابينه لبنان ، تحكيم سياسي مقاومت (يادداشت روز)

كابينه جديد لبنان پس از حدود 4 ماه تاخير، در روزهاي پاياني هفته گذشته شكل گرفت و براي اخذ راي اعتماد به مجلس اين كشور معرفي شد. در اين ميان شرايط جديد به گونه اي بود كه در داخل لبنان به جز گروه جميل و در خارج اين كشور به جز رژيم صهيونيستي آن را مقدمه برون رفت لبنان از مشكلات داخلي دانستند.
كابينه جديد بر مبناي فرمول توافقي 15-10-5 شكل گرفت و براساس آن گروه هايي كه مجموعاً در مجلس 71 كرسي دارند، 15كرسي در دولت خواهند داشت، بقيه گروهها كه مجموعاً 57 كرسي پارلمان را دارند، 10كرسي در دولت خواهند داشت و 5 پست وزارتي هم در اختيار رئيس جمهور- كه مرضي الطرفين است- قرار داده شد. درخصوص كابينه جديد كه دولت وحدت ملي خوانده شده است،گفتني هايي وجود دارد:
1- فرمول 15-10-5 ماهها قبل مورد توافق قرار گرفته و تشكيل كابينه وحدت ملي با مانع مهمي در داخل مواجه نبود البته گروههاي كوچكي در بين ماروني ها به دليل اين كه فرمول ياد شده را سبب تثبيت موقعيت مقاومت و كاهش موقعيت گروه مقابل آن مي دانستند و از سوي ديگر به دليل واگذاري اكثر پست هاي وزارتي ماروني ها به حزب ميشل عون با چينش كابينه مخالف بودند ولي به دليل وزن كم آنان اين مخالفت ها موثر نبود. در اين ميان عربستان سعودي مهمترين مخالف تركيب كابينه لبنان براساس فرمول 15-10-5 بود و آن را سبب تثبيت توافقنامه دوحه- ارديبهشت 87- و استمرار نقش مشترك،سوريه ايران و قطر در استقرار ثبات سياسي لبنان ارزيابي مي كرد. اين مخالفت ها عملاً تشكيل كابينه را بيش از 4 ماه به تعويق انداخت و همين قدر اثبات شد كه اگر عربستان نمي تواند نقشي ايجابي ايفا كند ولي نمي توان نقش مزاحم و سلبي او را ناديده گرفت. در نهايت مقامات عربستان ناچار شدند مخالفت خود را كنار بگذارند و آن را به قيمت نازلي به سوريه و ايران بفروشند. سفر مقامات رياض به دمشق بر اين اساس صورت گرفت و ابراز خشنودي دبير كل حزب الله لبنان از موضع جديد مقامات رياض حداكثر بهايي بود كه عربستان دريافت كرد.
2-فرمول 15-10-5، ثلث ضامن دولت، را براي مقاومت لبنان فراهم كرد با اين تفاوت كه يكي از كرسي هاي آنان در قالب 5 كرسي رئيس جمهور قرار داده شد با اين وصف مقاومت لبنان در كابينه حق وتو دارد و بدون جلب نظر آنان امكان تصويب هيچ برنامه اي در دولت وجود ندارد كما اينكه اين امكان در مجلس لبنان نيز وجود ندارد. البته متقابلاً يك كرسي هم از سهم رئيس جمهور به گروه حريري داده شد براين اساس مي توان گفت در واقع فرمول تشكيل كابينه 16-11-3 مي باشد. اين در حالي است كه فرمول تشكيل دهنده كابينه قبلي 19-11 بود اينك سه كرسي از سهميه وزارتي گروه 14 مارس كاسته شده است.
3- در كابينه جديد به دليل ارتقاء پست هاي وزارتي از 23 به 29، يك كرسي به سهميه حزب الله و دو كرسي به سهميه شيعيان اضافه شده و براي اولين بار با در اختيار داشتن 6 كرسي وزارتي سهميه آنان با اهل سنت و ماروني ها برابر شده است. البته در همان حال هنوز هم سهم مسيحي ها در كابينه 15 كرسي وزارتي است در حاليكه جمعيت آنان از 30 درصد كل جمعيت لبنان هم كمتر است. اين ميراث فرانسه براي مردم لبنان است كه بايد با تغيير قوانين 1303- زمان استقلال لبنان از عثماني- اصلاح شود.
4- تركيب فعلي كابينه به گونه اي است كه شيعيان، اكثريت ماروني ها در يك طيف و اهل سنت و دروزها در يك طيف قرار دارند در واقع با اندكي تسامح مي توان گفت اينك 8مارس معرف دو بخش شيعه و مسيحي لبنان و 14مارس معرف دو بخش سني و دروز لبنان مي باشد. در اين بين چند نكته كليدي وجود دارد؛ وليد جنبلاط رهبر دروزها كه در كابينه 3 پست وزارتي دارد عملاً از گروه 14مارس جدا شده و با قوت از مواضع حزب الله حمايت و با هرگونه اقدام محدودكننده عليه حزب الله مخالفت كرده است.از آن طرف مواضع رئيس جمهور - كه 5 كرسي را در اختيار دارد- به حزب الله و سوريه بسيار نزديك است و دو روز پيش بار ديگر بر لزوم حفظ اقتدار نظامي مقاومت لبنان تاكيد كرد با اين وصف گروه 14 مارس در لبنان اينك تنها معرف حزب المستقبل- وابسته به حريري- حزب كتائب جميل- با يك كرسي وزارتي- و حزب قوات لبناني جعجع- با دو كرسي وزارتي- است. عدم حضور «سليم الصايع» وزير عضو حزب جميل در كاخ رياست جمهوري،موضع منفي حزب كتائب را نسبت به ديدار كابينه جديد با سليمان در عملكرد سعد حريري- رهبر ائتلاف 14مارس- به نمايش گذاشت. در واقع مي توان گفت ائتلاف 14 مارس در لبه فروپاشي مطلق قرار گرفته است.
5- حضور پررنگ تر حزب الله و جريان آزادملي-حزب ميشل عون- در كابينه در حالي صورت گرفت كه عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي بشدت با آن مخالف بوده و مخالفت خود را آشكارا بيان مي كردند. رژيم تل آويو براي اينكه حضور حزب الله در كابينه، موجب دردسر مردم لبنان- از همه طوايف- تلقي شود، طي دو ماه گذشته چندين مانور نظامي را به اجرا گذاشت و از جنگ قريب الوقوع آينده با لبنان خبر داد و با صراحت گفت اين بار- برخلاف جنگ 33 روزه تابستان 85- همه لبنان را مورد حمله قرار مي دهد. اما نه مخالفت هاي شديد سعودي و نه اقدامات گوناگون رژيم اشغالگر قدس نتوانست به اقتدار حزب الله در دولت آسيب برساند. اينك حسين حاج حسن و محمد فنيش - دو عضو برجسته -و عدنان سيدحسين هوادار جدي حزب الله در كابينه حضور دارند و موقعيت سياسي مقاومت بيش از پيش تثبيت شده است.
6- طي دو ماه گذشته مباحثات زيادي پيرامون «وزارت ارتباطات» به وجود آمد اين وزارتخانه از دو جهت حائز اهميت ويژه است. از يك سو تنها وزارت خانه اي است كه به اطلاعات جامع مردم در لبنان دسترسي دارد و مي تواند كاركردي جاسوسي و اطلاعاتي هم پيدا كند، از سوي ديگر درآمدزاترين وزارت خانه لبنان به حساب مي آيد. در گذشته جريان 14مارس و هم پيمانان اسرائيل در لبنان از شبكه ارتباطات لبنان استفاده فراوان اطلاعاتي نموده و ضرباتي را به مقاومت وارد كرده اند از سوي ديگر اين جريان و بخصوص حزب كتائب جميل همواره متهم بوده اند كه اختلاس هاي گسترده اي از منابع مالي اين وزارتخانه داشته اند. وزارت ارتباطات- مخابرات- پس از جنگ 33 روزه و صدور قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل از حساسيت بيشتري برخوردار شد چرا كه ماموريت كنترل مخابراتي حزب الله بعهده آن واگذار گرديد. در اين ميان ميشل عون خواستار واگذاري آن به جريان آزاد ملي (تيارحر) بود و آن را حق طبيعي خود- به دليل اينكه راي اكثر آراء ماروني ها را دارد- مي دانست. در نهايت بعد از دو ماه كشمكش ميان گروه حريري و عون،اين وزارتخانه به گروه عون واگذار گرديد. به اين ترتيب تعداد وزارت خانه هاي كليدي ميان دو گروه برابر شد. جريان14مارس علاوه بر پست نخست وزيري،وزارت خانه هاي دارايي، اقتصاد و دادگستري را در اختيار دارد و جريان 8 مارس وزارت خانه هاي مخابرات، صنايع و خارجه را در اختيار دارد. بايد اضافه كرد كه اينك عمده وزارتخانه هاي خدماتي نظير بهداشت، كشاورزي، مخابرات، انرژي و جوانان كه در پشتيباني از مقاومت نقش مهمي خواهند داشت در اختيار مقاومت لبنان مي باشد. با اين وصف موقعيت مقاومت در كابينه به نسبت كابينه هاي پيشين استحكام بيشتري يافته است.
7- مخالفان حزب الله، روي موضوع «بيانيه دولت» و «سلاح حزب الله» در حال مانور هستند.دو حزب كتائب و قوات اصرار دارند كه در بيانيه دولت با صراحت بر لزوم اجراي قطعنامه 1701 و كنترل تسليحاتي حزب الله از سوي ارتش و يكپارچه شدن قدرت نظامي لبنان تاكيد شود اين در حالي است كه در بين 14مارس دو حزب «المستقبل»-سني- و «سوسياليست ترقي خواه»-دروز- با طرح موضوعات تنش زا در بيانيه مخالفند و معتقدند به ميان كشيدن پاي سلاح مقاومت،دولت را در آغاز راه دچار مشكل جدي مي كند. براين اساس پيش بيني مي شود كه آنچه در بيانيه دولت جديد بيايد از آنچه در اين خصوص در بيانيه دولت قبلي آمد، فراتر نرود. در بيانيه قبلي-8مرداد87- بحث سلاح مقاومت و بسط سيطره ارتش لبنان موضوعي داخلي ارزيابي شده و به توافقات داخلي موكول گرديد.
8- سفر ديروز سعد حريري به عربستان كه اولين سفر او به اين كشور پس از تشكيل كابينه جديد بود از دو زاويه قابل بررسي است. حريري با اين سفر سعي كرد سهم عربستان را در توافق كنوني، بالا نشان دهد و آن را با سياست ها و منافع رياض همسو قلمداد كند و از سوي ديگر مي داند كه تركيب كنوني كابينه و بخصوص واگذاري وزارت مخابرات به گروه 8مارس، انتقادمقامات سعودي را عليه ملك عبداله برمي انگيزد و تمكين او به اين فرمول را با سياست هاي منطقه اي رياض در تضاد و نوعي امتياز دادن به مقاومت لبنان،سوريه و ايران ارزيابي مي كنند. حريري در اين سفر مي خواهد بر درد عميق پادشاه فرتوت سعودي مرهمي ديپلماتيك و تبليغاتي بگذارد.
9- توافق جديد در لبنان، رژيم صهيونيستي را در موقعيت و موضع دشواري قرار مي دهد چرا كه از يك سو از اقتدار دو گروه وابسته به تل آويو- كتائب و قوات كه همان فالانژهاي دهه 1360 هستند- اثر چنداني باقي نمانده و از سوي ديگر دروزها، ماروني ها و شيعيان به متحدان حزب الله تبديل شده اند و اين يعني اينكه دولت،مجلس و كشور لبنان تا حد زيادي در اختيار مقاومت قرار گرفته است و از اين رو اسرائيل مي گويد در جنگ آينده همه لبنان را آماج حملات نظامي قرار مي دهم. فضاي جديد سياسي لبنان و تمكين متحدان منطقه اي اسرائيل- عربستان، مصر و اردن- به فرمول 15-10-5 كه اقتدار سياسي و امنيتي مقاومت را تثبيت مي كند،رژيم صهيونيستي را وحشت زده كرده و او را به اظهارات متناقض سوق داده است.همين ديروز روزنامه «يديعوت آحارنوت» با اشاره به يك گزارش 150صفحه اي، از نفوذ اطلاعاتي حزب الله در اركان ارتش اين رژيم خبر داد و از اين طريق خواست محيط اطلاعاتي حزب الله را در سرزمين هاي اشغالي ناامن كند و وانمود نمايد كه توان ارزيابي ميزان قدرت اطلاعاتي و امنيتي حزب الله را دارد در حاليكه گزارش اطلاعاتي آحارنوت، ناخواسته به روحيه تضعيف شده ارتش اين رژيم ضربه جديدي وارد كرد.
سعدالله زارعي

 پازل! (گفت و شنود؟)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا با صراحت اعلام كرده است كه اصلاح طلبان در ايران در خط مقدم جبهه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران قرار دارند.
گفت: حالا كه همه متوجه شده اند، اعتراف مي كند؟!
گفتم: موسوي و خاتمي را بگو كه حمايت ايران از فلسطين را كه در جبهه مقدم كشورهاي اسلامي با اسرائيل درگير است، برنمي تابند و به آن اعتراض مي كنند، اما خودشان در خط مقدم جبهه آمريكا عليه كشورشان دست به آشوب مي زنند و آدم مي كشند و...
گفت: جرج بوش ضمن تاكيد بر ادامه حمايت آمريكا از اصلاح طلبان از اين كه در آشوب هاي اخير ناموفق بوده اند و در ابتدا اطلاعات غلطي درباره موفقيت آنها داده شده بود، گلايه كرده است.
گفتم: يارو با خوشحالي به دوستش گفت، بالاخره بعد از 2 سال اين «پازل» را حل كردم. دوستش گفت؛ ولي 2 سال براي حل اين پازل خيلي زياده! و يارو جواب داد؛ نه بابا! تازه روي جعبه اش نوشته، 7 تا 10 سال!!

 كيهان و خوانندگان

¤ خاتمي مي گويدكه امام معتقد بودند؛ مخالفان نظام تا زماني كه عليه نظام توطئه نكنند آزادند. از ايشان سؤال دارم، آيا اردوكشي خياباني براي تحميل نظر، نوعي توطئه عليه نظام محسوب نمي شود؟
محمدرضا مشهدي از كرج
¤ اعتراض بنده متوجه مسئولين قوه قضائيه است كه متأسفانه در مورد برخورد با سران فتنه كوتاهي مي كنند. از قم تماس مي گيرم و شماره تلفن بنده روي دستگاه پيغام گير افتاده است بنابراين، ادعاي دوم خردادي ها كه پيام هاي درخواست محاكمه سران فتنه پيام هاي مردمي نيست بلكه پيام هاي ساختگي كيهان است ، حرف عبثي است كه خريدار ندارد.
قدمي از قم
¤ چرا از ميان همه روزنامه ها ، مطبوعات كشور فقط روزنامه كيهان قضيه قتل عام شيعيان يمن توسط دولت اين كشور و عربستان را پوشش خبري مي دهد و ساير روزنامه ها در اين مورد هيچ مطلبي چاپ نمي كنند، چرا؟
رضايي
¤ قرار بود كه نظام هماهنگ حقوق در مورد كارمندان از اول سال جاري به اجرا گذاشته شود ولي اتفاق نيفتاد. مي خواستم كيهان اين خواسته كارمندان دولت را پيگيري كند و نتيجه را به اطلاع ما برساند.
ستارزاده
¤ يك شركت ليزينگي كه قرار بود به كاركنان آموزش و پرورش خودرو تحويل بدهد با زيرپا گذاشتن قانون و اخلاق باعث سردرگمي هزاران معلم و فرهنگي شده است. به جد مي گويم كه شركت مذكور بابت 50 درصد پول خودرو كه از فرهنگيان دريافت كرده شايد چندين ميليارد تومان سود برده است. عجيب اينكه پول مردم را نيز پس نمي دهد.
ايزدي
¤ چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حق و حقوق بازنشسته هاي پيش از موعد سال 87 استان گيلان را پرداخت نمي كند؟
يك هموطن
¤ عدم ارائه مأموريت براي تحصيل به آموزگاران ابتدايي، ادامه تحصيل براي اين گروه از فرهنگيان را بسيار دشوار كرده است. گرچه آموزش و پرورش از مراكز تربيت معلم خواسته كه كلاس هايي را براي فرهنگيان در روزهاي پنجشنبه و جمعه برگزار كنند، اما هيچ هماهنگي با مراكز تربيت معلم استان ها و شهرستان ها صورت نگرفته است. لطفاً رسيدگي شود.
يك فرهنگي از گيلان
¤ سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران حدود 600 نفر كارمند دارد ولي متأسفانه طبقه بندي مشاغل در مورد آنان اجرا نمي شود و به همين دليل از بعضي مزايا و حقوق قانوني محروم هستند. از مسئولين امر درخواست رسيدگي داريم.
تعدادي از كاركنان سازمان فرهنگي- هنري شهرداري
¤ در قلهك، حد فاصل شريعتي تا پاسداران، تنها يك نانوايي سنگك بود كه آن هم تعطيل شده تا تبديل به يك واحد تجاري ديگري شود. به اين ترتيب در اين ناحيه ديگر هيچ نانوايي سنگكي نيست و اهالي آن دچار مشكل شده اند. از مسئولان امر تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك شهروند
¤ با توجه به كمبود محسوس نيرو در كلانتري 128بويژه در كانكس هاي پليس مستقر در مناطق مختلف شهر اقدام اين كلانتري در كشف و دستگيري باند فحشاء و موادمخدر و زورگيران شرق تهران اقدامي درخور تقدير است و بنده به سهم خودم از تلاش شبانه روزي اين عزيزان تشكر مي كنم.
محمودي
¤ بيمارستان فجر نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي با خدمات پزشكي خوبي كه در شرق تهران به مراجعين ارائه مي داد از اول امسال قراردادهاي خود را با تامين اجتماعي و خدمات درماني به دليل عدم دريافت هزينه هاي خود از دو سازمان مربوطه، فسخ كرده و خدمات نمي دهد. عرض مي كنم وقتي چنين تجهيزات پزشكي با مديريت خوب وجود دارد چرا به موقع هزينه ها را پرداخت نمي كنند كه مديريت بيمارستان مذكور مجبور به فسخ قرارداد نشود و براي بيمه شده هاي اين دو نوع بيمه مشكلي بوجود نيايد.
يك شهروند
¤ چند روز پيش براي عيادت از يك مريض آشنا به بيمارستان شهداء 7تير واقع در خيابان شهيد رجايي در جنوب تهران رفتم. داخل بخش تهويه هوا وجود نداشت و هوا به قدري آلوده بود كه چند دقيقه بيشتر دوام نياورده و داخل حياط آمدم. در ضمن عدم بهداشت واقعاً مشهود و آزاردهنده بود. چرا رسيدگي نمي كنند؟
شاملو
¤ يك اداره دولتي در ابتداي خيابان آبان شمالي، بخش زيادي از خيابان را تبديل به پاركينگ خصوصي خودش كرده و اين مسئله موجب شده است كه اهالي اين خيابان و ساير مردم، با مشكل پارك وسايل نقليه خود مواجه شوند.
نيشابوري
پاسخ روابط عمومي شركت خدمات ارتباطي ايرانسل
در پاسخ به پيام منتشر شده در خصوص طرح سيم كارت هديه ايرانسل در صفحه 2 روزنامه وزين كيهان مورخ 13/8/88 به آگاهي مي رساند طبق اعلام قبلي براي دريافت سيم كارت هديه تكميل مراحل زير الزامي است:
1- تكميل ثبت نام
2- ارسال مدارك به ايرانسل
3- برقراري نخستين تماس
4- ارسال پيام كوتاه بدون متن به 2112 و بعد 2115
براين اساس مشتركين محترم براي آنكه حائز شرايط دريافت سيم كارت هديه شوند، كافيست در فاصله زماني اعلام شده، پس از تكميل ثبت نام و ارسال مدارك (كپي شناسنامه يا كارت ملي، با درج شماره ايرانسل تان روي آن) به ايرانسل، نخستين تماس را از سيم كارت خريداري شده برقرار نمايند و در همين فاصله يك پيام كوتاه بدون متن از خط ايرانسل به شماره ويژه 2112 ارسال كنند. به اين ترتيب، كد پستي اي كه در سيستم ايرانسل براي پرونده مشترك ثبت شده است، براي وي از طريق پيام كوتاه ارسال مي شود. مي بايست اين كد كنترل شود تا با كد پستي 10 رقمي كه در قبوض تلفن، آب، برق يا گاز درج مي شود، يكسان باشد، زيرا اين كد نشان دهنده آدرس محلي است كه سيم كارت هديه به آن ارسال خواهد شد. پس از آن، در صورتي كه كد پستي صحيح بود، براي تأييد آن، لازم است يك پيام كوتاه بدون متن ديگر از خط ايرانسل به 2115 ارسال شود؛ به اين شكل، كد پستي محلي را كه بايد سيم كارت هديه به آن ارسال شود، به ايرانسل اعلام مي شود. بديهي است اگر كد دريافتي صحيح نبود، لازم است مشترك سريعاً به محل خريداري سيم كارت مراجعه كرده و كد پستي را تصحيح و مراحل ذكر شده را دوباره تكرار نمايد.
شايان ذكر است كه مركز تماس ايرانسل به شماره 700 (براي تماس از سيم كارت ايرانسل) و 09377000000 (براي تماس از ساير خطوط) براي مشتركين سيم كارت هاي دائمي و اعتباري در تمام طول شبانه روز و كل هفته آماده پاسخگويي به سؤالات و مشكلات احتمالي مشتركين محترم مي باشد.»
پاسخ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در تاريخ 30/7/1388، پيرامون «عدم كيفيت مناسب اتوبوس هاي مسير پايانه آزادي- شهر قدس و كمبود اتوبوس در آن مسير»، به اطلاع مي رساند: از آنجايي كه شهر قدس در حوزه خدمت رساني شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه قرار ندارد، هرگونه پيگيري در اين زمينه از سوي سازمان اتوبوسراني شهرداري شهر قدس امكانپذير مي باشد.
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه، صفحه 2 مورخ 13/8/1388 و 16/8/88 ستون كيهان و خوانندگان با مضمون «كاهش حقوق و اخراج تعدادي از كاركنان متروي تهران» و كاهش اضافه كاري راهبران مترو به آگاهي مي رساند: شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه ضمن تكذيب مطلب ياد شده به اطلاع مي رساند هيچ گونه تغييري در شرايط كار و حقوق پرسنل اين شركت ايجاد نشده است. علت اصلي مشكلات اخير در شبكه متروي تهران كمبود قطار و عدم امكان تعميرات اساسي دوره اي قطارهاي موجود مي باشد.

 اوباما تحريم هاي ايران را تمديد كرد

سرويس سياسي-
دولت آمريكا بار ديگر تحريم هاي سي ساله خود عليه تهران را تمديد كرد و به اين ترتيب همچنان دارايي هاي ايران در آمريكا به طور غيرقانوني در تصرف واشنگتن خواهند ماند.
خبرگزاري رويترز از واشنگتن اعلام كرد: باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا روز پنجشنبه تحريم هاي اقتصادي كشورش بر ضد ايران را تمديد كرد.
اين خبرگزاري به نقل از كاخ سفيد افزود: اوباما به كنگره اطلاع داده است تحريم هاي موجود بر ضد ايران را براي يك سال ديگر تمديد مي كند.
شبكه فرانس 24 نيز در همين رابطه تصريح كرد: تحريم هاي تصويب شده عليه ايران، مالي هستند يعني بر اساس آن دارايي هاي ايران در آمريكا مسدود مي شود.
حركت اوباما كه مدعي بود هدفش تغيير در عرصه سياست داخلي و خارجي آمريكاست، اين باور ايرانيان را ثابت كرد كه نبايد به لبخند ظاهري واشنگتن اهميت داد و لازم است هوشيارانه به اهداف مخفي در پشت اين لبخند توجه نمود.
گفتني است تحريم هاي ياد شده از سال 1979توسط جيمي كارتر تصويب شده و هر سال توسط رؤساي جمهور آمريكا تمديد مي شود.
دادستان هاي آمريكايي همچنين تلاشي را براي تصرف اموال ملت ايران كه در اين كشور زير نظر بنياد علوي اداره مي شود، آغاز كردند. در اين چارچوب چهار مسجد شيعيان كه متعلق به ايران است، به تصرف دولت آمريكا در مي آيد و از فعاليت اين نهادهاي مذهبي نيز جلوگيري خواهد شد.
شبكه فرانس 24 در اين خصوص نيز اذعان كرد: مشكل اصلي اين است كه در آمريكا نمي توان مساجد را مصادره كرد زيرا بر اساس قانون اساسي اين كشور نمي توان جلوي آزادي مذهب را گرفت. برخي از انجمن هاي اسلامي در آمريكا مي گويند دولت آمريكا با اين اقدام، انحرافي جدي از قانون خود نشان داده است.

 ارزيابي سرلشكر فيروزآبادي از سرانجام مذاكرات وي
ذخيره اورانيوم غني شده ايران لطمه نخواهد ديد

عضو شوراي عالي امنيت ملي كشور تأكيد كرد مقدار سوخت 5/3 درصد كه تبادل خواهد شد در حدي نيست كه به موجودي ايران لطمه اي وارد كند.
سرلشكر بسيجي سيدحسن فيروزآبادي با بيان اينكه «آيا استراتژيست هاي روسيه اهميت ژئوپولتيك ايران را در امنيت روسيه در نظر نمي گيرند؟» ادامه داد: چرا بايد موشك هاي دفاعي 300S كه با تفاهم دو دولت براي اقدامات دفاع از ايران مورد توافق قرار گرفته است، مجوز ارسال دريافت نكند و بيش از 6 ماه است كه از وقت تحويل آن ها از طرف روس تخطي شده است. اميدواريم اين يادآوري، دوستان روسي را به تسريع در تحويل مورد قرارداد تشويق كند.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با موضوع تأمين سوخت رآكتور تهران گفت: مقدار سوخت 5/3 درصد معادل، كه تبادل خواهد شد در حدي نيست كه به موجودي ايران لطمه اي وارد كند.
وي با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص تبادل پاياپاي سوخت هسته اي توليد شده در ايران براي دريافت سوخت با غناي 20 درصد، اظهار داشت: ما از تبادل سوخت زيان نخواهيم كرد. بلكه با به دست آوردن معادل آن، سوخت مورد نياز رآكتور تهران را تأمين خواهيم كرد كه سالانه نزديك به يك ميليون نفر از هم وطنان از امكانات درماني ناشي از آن استفاده خواهند كرد.
سرلشكر فيروزآبادي همچنين تصريح كرد: در اين مسير حقانيت خود را نيز در فعاليت هسته اي صلح آميز به كرسي نشانده ايم و اين موفقيت براي دانشمندان و سياستمداران ايران جاي تبريك و تشكر دارد.
وي به مردم و هم وطنان عزيز اطمينان داد: تصميمات هسته اي در سطوح عالي با استحكام و دلسوزي كامل براي منافع ملي در نظر گرفته مي شود.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح تأكيد كرد: به شبهه افكناني كه از روي بي اطلاعي يا وابستگي گاهي مطالبي عنوان مي كنند نبايد گوش فرا داد چرا كه با اين تبادل ذخيره سوخت نيروگاهي آسيب نمي بيند و خللي نيز در امر ادامه غني سازي وارد نمي شود.

 رئيس جمهور سوريه: پاسخ منفي ايران به پيشنهاد هسته اي غرب منطقي است

بشار اسد رئيس جمهور سوريه پاسخ منفي تهران به پيشنهاد هسته اي جديد غرب را تصميمي منطقي دانست.
بشار اسد در گفت وگوي اختصاصي با روزنامه لوفيگارو در پاسخ به اين سؤال كه آيا تهران بايد پيشنهاد غرب مبني بر تامين اورانيوم غني شده توسط روسيه و فرانسه را بپذيرد گفت: پيشنهاد اخير غرب براي انتقال اورانيوم ايران به خارج براي غني سازي اين سؤال را مطرح مي كند كه تضمين هاي غرب براي بازپس فرستادن سوخت هسته اي به ايران چيست.
وي افزود: اروپايي ها پيشنهاد مي كنند كه اورانيوم ايران يكجا به خارج منتقل شود حال چرا اورانيوم ايران به صورت تدريجي به خارج فرستاده نشود؛ ايران منعطف است و انتقال اورانيوم به صورت مرحله اي را پذيرفته است، ايران مي گويد حاضر است بخشي از اورانيوم را به خارج منتقل كند و پس از دريافت سوخت اين عمل را ادامه دهد.
«اسد» در پاسخ به اين سؤال كه بحث بر سر همين انتقال يكجاي اورانيوم ايران به غرب است اما ايران از آن امتناع مي كند پاسخ داد: به نظر من امتناع ايران منطقي است، همانطور كه گفتم ايراني ها انتقال اورانيوم را پذيرفته اند اما غرب چه تضمين هايي به ايران داده است.
رئيس جمهور سوريه تاكيد كرد: غرب هيچ تضميني نداده است حال ايران چرا بايد اين خطر را بپذيرد.

 تاكتيك هاي جنگ نرم يا همان شيوه هاي رنگ كردن و سبز كردن! (خبر ويژه)

آموزش اينترنتي جريان براندازي ادامه دارد. در يكي از اين آموزش ها، 36 استراتژي براي جنگ عليه جمهوري اسلامي پيشنهاد شده است.
مضمون برخي از اين رهنمودهاي به اصطلاح استراتژيك و تاكتيكي در عين حال اعتراف به اقتدار جمهوري اسلامي و وضعيت بحراني گروهك هاي راديكال است.
در بخشي از اين توصيه ها كه از جمله در سايت ايران گلوبال منتشر شده، با دعوت به نفاق و نقابداري مذهبي آمده است: زماني كه دشمن آن قدر قوي است كه نمي تواني به او مستقيم حمله كني، به چيزي حمله كن كه عزيز اوست. جنبش، اين كار را با حمله به مراسم روز قدس و 13 آبان انجام داد. هيئت هاي مذهبي و روضه خواني هم عزيز حكومت هستند... همچنين مي توان از حملات دروني خود گروه هاي اصولگرا عليه يكديگر استفاده كرد. وقتي كه درگيري بين نيروهاي درون بالا گرفت،مي توان يورش و پيشروي كرد.
در ادامه اين توصيه ها از جمله آمده است: «از هيچ،چيزي بساز... دشنه را پشت لبخند مخفي كن. يورش را بايد ناگهاني انجام داد و حريف را هشيار نكرد... بايد ولايت فقيه و فرماندهان گروه مقابل را هدف گرفت تا سست شوند. وقتي با قدرت نيرومندي طرف هستيد كه از پس او برنمي آييد ابتدا به بنيان و منبع قدرتش حمله كنيد مثلاً مذهب كه بناي مشروعيت حكومت است... وقتي ماهي بگيريد كه آب گل آلود است. پيش از رويارويي، شرايط گمراه كننده اي ايجاد كنيد كه توان درك و قضاوت دشمن تحت تاثير قرار گيرد.
نويسندگان اين توصيه در عين حال نوشته اند: وقتي در خط شكست هستيد و تنها راه، فرار و تجديدقواست، پس يك داستان سر هم كنيد. وقتي دشمن سرگرم داستان شماست، نيروهايتان را از معرض خطر خارج كنيد... نقش احمق را بازي كنيد. جوري نقش بازي كنيد كه طرف مقابل فكر كند شما احمق و نادان هستيد. اينجوري دفاع كمتري به خودش مي گيرد و شما بهتر مي توانيد حمله كنيد.
طراحان اين تاكتيك ها با وجود تاكيد بر «حمله به آموزش هاي مذهبي جمهوري اسلامي» مي نويسند: بگذاريد تفرقه و اختلاف در اردوي دشمن پراكنده شود. توانايي آنها را با نبرد پنهان براي ايجاد اختلاف بين دوستان و متحدان و مشاوران و نيروهاي دشمن تضعيف كنيد كه اگر درگير اختلاف داخلي شدند، توانايي شان براي دفاع پايين مي آيد. ولي ما بايد هوشيار باشيم اختلاف بين نيروهاي جنبش سبز به ويژه سكولارها و مذهبي ها يا داخلي ها و خارجي ها پيش نيايد.
در ادامه اين توجيه ها با اشاره به اين مثل چيني كه «درخت را با شكوفه هاي دروغين تزئين كن»، بر سبز نماياندن حركت مرده تاكيد شده و آمده است: اگر شكوفه هايي را به درخت مرده اي آويزان كنيد اين توهم را ايجاد مي كند كه آن درخت سالم است. با تغيير چهره و دستكاري،بايد تظاهر كرد كه يك چيز بلااستفاده يا بي خطر،مفيد يا خطرناك است.
طراحان اين تاكتيك ها در عين حال دعوت به اتخاذ «استراتژي دژهاي خالي» كرده و پيشنهاد نموده اند:زماني كه تعداد دشمن بر شما مي چربد و هر لحظه ممكن است از او عقب بيفتيد، آنگاه با تمام توان تظاهر به آمادگي كنيد و با خونسردي و بسيار عادي رفتار كنيد. اين سبب افزايش گمان و ترديدها در جبهه دشمن مي شود مگر آن كه اطلاعات دقيقي از وضعيت شما داشته باشد...اگر همه طرح ها شكست خورد، و شواهد حاكي از قطعي بودن شكست باشد عقب نشيني كنيد و براي بازيابي نيروها زمان بخريد. در آستانه باخت يا مي توانيد تسليم شويد، يا سازش كنيد كه اين شكست كامل يا نيمه شكست هستند، يا اينكه فرار كنيد چون هنوز از شانس برخوردار هستيد]![


 وقتي به رئيس دفتر فرح پهلوي جايزه مي دهند! (خبر ويژه)

در مراسم اختتاميه جشنواره حكمت سينوي، جايزه بين المللي بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا، علاوه بر آيت الله جوادي آملي، دكتر علي اكبر ولايتي، نيكولوس ماروت و سيدهادي خسروشاهي به دكتر سيدحسن نصر نيز اهداء شد. اهداي جايزه بين المللي بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا به سيدحسن نصر درحالي است كه وي، اگرچه از مدارج علمي درخور توجهي مخصوصا در عرصه فلسفه و حكمت برخوردار است ولي سوابق ناپسند و سياهي نيز در كارنامه خود دارد كه با توجه به اين سوابق اهداي جايزه ياد شده به مشاراليه تعجب آور به نظر مي رسد.
رياست دفتر فرح پهلوي، قيم فرزندان محمدرضا پهلوي، عضو بنياد مطالعات ايران در آمريكا كه رياست آن را اشرف پهلوي برعهده دارد و نيز عضويت شوراي سردبيري نشريه «ايران نامه» متعلق به اشرف پهلوي و... از جمله مواردي است كه در كارنامه سيدحسن نصر، ثبت و ضبط است.
رد پاي دكتر سيدحسن نصر را در برخي از مؤسسات آمريكايي كه به منظور مقابله با اسلام انقلابي و شيعي راه اندازي شده است، مي توان ديد، كه خود حديث مفصلي است.
اكنون از مديران و دست اندركاران جشنواره «حكمت سينوي» جاي اين سؤال هست كه با چه انگيزه و درپي كدام مطالعه و تحقيق ميداني، جايزه بين المللي بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا را به آقاي سيدحسن نصر اهدا كرده اند؟

 نگذاريد جنين براندازي متولد نشده سقط شود (خبر ويژه)

يك هوادار گروهك منافقين با اشاره به عدم استقبال مردم از عناصر ساختارشكن و شعارهاي ضد انقلابي، خواستار انصراف از سردادن شعار جمهوري ايراني به جاي جمهوري اسلامي شد.
«حبيب-ت» از عناصر ضد انقلاب كه در سوئد اقامت دارد با بيان اينكه چند صد نفر بيشتر شعار مرگ بر جمهوري اسلامي سر ندادند، مي نويسد: اين شعارها و شعار جمهوري اسلامي مثل دنبال نخود سياه رفتن است كه هيچ ثمري ندارد. خطر دو شقه يا چهار شقه كردن جنبش سبز وجود دارد. جنبش سبز راهي طولاني در پيش دارد تا به جنبشي واقعاً ملي و فراگير تبديل شود. اين حركت هنوز نتوانسته اقشار ميليوني زحمت كشان را آرايش يافته به حركت بكشاند. در چنين شرايطي كه فاصله زيادي تا فراگيري جنبش مانده، استناد به شعارهاي هپروتي و احساساتي، اگر از دسيسه چيني دستگاه و نخودسياه اطلاعاتي نباشد، ناشي از ساده انديشي است.
اين منافق فراري خواستار درك شرايط موسوي و كروبي و عدم اصرار بر شعار جمهوري ايراني شد و در عبارتي قابل تأمل نوشت «طرح موسوي و كروبي و اصلاح طلبان، حركت در چارچوب نظام است.»!
برخي جريان هاي ضد انقلاب مقيم خارج- مشخصاً با گرايش چپ آمريكايي- پيش از اين تصريح كرده بودند جنين براندازي بايد از طريق كساني چون موسوي و كروبي حفاظت شود و اين بدان معنا نيست كه آنها و اصلاح طلبان ولو با عقب نشيني هم كه شده بايد در درون ساختار جمهوري اسلامي باقي بمانند.

 گري سيك: اسرائيل از پس جنگ با ايران برنمي آيد (خبر ويژه)

مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا گفت: اسرائيلي ها مي دانند كه در صورت حمله به ايران اوضاع به مراتب بدتر مي شود.
گري سيك در گفت وگو با يكي از پايگاه هاي اينترنتي ضد انقلاب اظهار داشت: اسرائيلي ها به شدت احساس مي كنند كه ايران بزرگ ترين تهديد براي آنهاست اما آنها از امكانات تكنيكي خود براي بمباران تأسيسات ايران استفاده نخواهند كرد چرا كه در اين صورت همه چيز براي آنها بدتر مي شود. نه فقط از اين جهت كه بعد از حمله، ايران چه خواهد كرد. بلكه از اين رو كه بدون حمايت آمريكا چه خواهند كرد. اسرائيلي ها با اين كار، هم روابط خود را با آمريكا به خطر مي اندازند و هم امنيت خودشان را. به عقيده من بسياري از اين اظهارات اسرائيلي ها عليه ايران بلوف است.
وي اضافه كرد: به نظر من وقتي اسرائيل از حمله به ايران حرف مي زند، اين بهترين شاهد است بر اينكه آنها اين كار را نخواهند كرد. اگر به همه عمليات ها و حملات آنها نگاهي بكنيد، مثل عمليات انتبه در سوريه يا در حمله به تأسيسات اتمي عراق در سال 1982، مي فهميد كه همه شان بدون هشدار قبلي بوده است. اين عمليات بعنوان محرمانه ترين موضوع كشور بوده است. و آنها مي دانند كه يكي از عوامل قدرتشان، عامل غافلگير كردن است. در اين مورد هم كه سال هاست درباره اش حرف مي زنند ايران برنامه اش را تغيير داده است؛ آنها مواد خامشان را پنهان كرده اند. انبارهاي سوخت كه به تازگي پيدا شده است مشخصاً نشان مي دهد كه در صورت بمباران نطنز توسط اسرائيل همچنان تهديدي است براي اين كشور.
وقتي آنها تأسيسات عراق را بمباران كردند، هيچ دفاعي وجود نداشت و همه چيز روي زمين بود. آمادگي وجود نداشت و اهداف به آساني بمباران شدند. اين موضوع امروز در مورد ايران وجود ندارد. اسرائيل نمي تواند اين روند را چند روز ادامه بدهد. ايران تلافي خواهد كرد و همه چيز بدتر مي شود. مسلماً اگر ايران تصميم بگيرد آژانس بين المللي انرژي هسته اي و بازرسانش را بيرون كند و به سلاح اتمي دست پيدا كند، اوضاع تغيير خواهد كرد.

 اوباما با تمديد تحريم هاي ضد ايراني تغيير را به سخره گرفت (خبر ويژه)

رئيس جمهور آمريكا با وجود لفاظي هاي فراوان مبني بر اينكه تاريخ 30ساله روابط ميان ايران و آمريكا را بايد به تاريخ سپرد و دوره جديدي شروع كرد، بار ديگر ماهيت استكباري دولت خود را نشان داد و تمديد تحريم هاي وضع شده 30سال پيش عليه جمهوري اسلامي ايران را امضا كرد.
اوباما به كنگره آمريكا اطلاع داد كه روابط با ايران به حالت عادي بازنگشته و به همين دليل تحريم هاي مالي واشنگتن عليه تهران براي يك سال ديگر تمديد مي شود.
اين تحريم ها از سال 1979ميلادي (1358شمسي) عليه جمهوري اسلامي وضع شده و طي 30سال گذشته به اجرا درآمده است. براساس مصوبه 30سال پيش، دارايي هاي ملت ايران در آمريكا مسدود شده و اجازه استرداد آنها صادر نشده است.
از سوي ديگر، شبكه خبري CNN اعلام كرد دادستان منطقه جنوبي نيويورك طي دادخواستي از دادگاه درخواست كرده است كه اموال و ساختمان بنياد علوي و شركت آسا به بهانه «پولشويي اين بنياد براي دولت ايران و بانك ملي» مصادره شود. بخشي از اين اموال شامل چهار مسجد و يك آسمانخراش در شهر نيويورك است. ساختمان مورد نظر ساختماني 36طبقه در خيابان پنجم نيويورك است.
دادستاني نيويورك 2 سال پيش، 40درصد اين آسمانخراش 36طبقه اي را در نيويورك (متعلق به شركت آسا) مصادره كرد و اكنون 60درصد بقيه متعلق به بنياد علوي را مصادره مي كند.
تداوم اقدامات خصمانه اي نظير تمديد تحريم ها، مصادره اموال ملت ايران و گسترش اين قبيل راهزني هاي سياسي- اقتصادي در حالي است كه دولت اوباما طي 9-8 ماه گذشته با ژستي فريبكارانه مدعي تغيير روزگار و لزوم تغيير در روابط ميان دو كشور شده است. وي اخيرا گفته بود ما 30سال است از شما آنچه نمي خواهيد را مي شنويد اما سؤال اين است كه آيا مايليد آينده تازه اي آغاز شود.
مواضع دولت و وزارت خارجه آمريكا در 9 ماهه پس از روي كار آمدن اوباما ثابت كرده كه سياست هاي استكباري و زورگويانه دولت آمريكا تغييري پيدا نكرده و اگر عقب نشيني هايي هم پيش آمده صرفا به خاطر اقتدار روزافزون جمهوري اسلامي و ناچاري كاخ سفيد بوده است.
در چالش هسته اي نيز دولت آمريكا درصدد است همان بيراهه طي شده از سوي دولت بوش را ادامه دهد با اين تفاوت كه ايران به جاي تعليق فعاليت هاي اتمي خود، 7 هزار سانتريفيوژ را به طور كامل در امر غني سازي به كار گرفته و 1500كيلوگرم اورانيوم غني شده توليد كرده است. اكنون آمريكايي ها براي چگونگي شعبده بازي و سرقت اين اورانيوم ها نقشه مي كشند.

 نفوذ اطلاعاتي حزب الله در ارتش اسرائيل (خبر ويژه)

منابع صهيونيستي از نفوذ حزب الله لبنان در ارتش اين رژيم خبر مي دهند.
روزنامه يديعوت آحارونوت در اين باره نوشت: در يكي از بولتن هاي داخلي حزب الله فعاليت هاي ارتش اسرائيل و فرماندهي بخش شمالي و لشكر 91 را در منطقه مرزي با تمام جزئيات توصيف كرده است. اين بولتن نشان مي دهد تا چه اندازه دستگاه ها و سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي حزب الله در لايه هاي ارتش اسرائيل وارد شده و نفوذ كرده اند و ثابت مي كند اين حزب منابع اطلاعاتي مطلوبي را در اين زمينه در اختيار دارد.
روزنامه اسرائيلي نوشت: بولتن فوق الذكر از 150صفحه تشكيل شده و نحوه منتشر شدن نيروهاي ارتش اسرائيل و فعاليت هاي زميني، هوايي و دريايي آنها را با جزئيات كامل توصيف مي كند. اين بولتن شامل عكس هاي زيادي است كه بيشتر اين عكس ها از طرف اسرائيلي و نقاط شناسايي و مراقبت ارتش اسرائيل، مناطق كارهاي مهندسي در مرز و غيره مي باشد. يديعوت آحارونوت، «جاسوسان حزب الله، استراق سمع و ارزيابي منابع انساني حزب الله» را 3 منبع تهيه اين گزارش دقيق عنوان كرده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14