(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 26 آبان 1388- شماره 19514
 

خالص و مخلص مثل بسيجي ضرورت گسترش فرهنگ بسيجي در ايران اسلاميخالص و مخلص مثل بسيجي ضرورت گسترش فرهنگ بسيجي در ايران اسلامي

ايرج نظافتي
«بسيجي ها مردم را در خيابان ها كتك مي زنند! بسيج در سركوب مردم حضور فعال دارد! عده اي از بسيجيان لباس شخصي مردم معترض را مورد تعرض و اهانت قرار دادند! بسيج عملاً در مقابل ملت ايران ايستاده است! درگيري بسيجيان با مردم در خيابان هاي تهران ادامه دارد!...»
اينها نمونه هايي از جريان سازي ها و نحوه پوشش خبري سايت ها و شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب است كه در ايام پس از انتخابات رياست جمهوري دهم مكرراً اعلام مي شد، به گونه اي كه گردانندگان اين رسانه ها در صدد القاي اين مسئله بودند تا بسيج را يك نيروي صرفاً حكومتي و بيگانه با مردم معرفي كنند. اما واقعيت غير از اين نيست كه بسيج از بدنه همين مردم شكل گرفته و مي توان آن را مردمي ترين نهاد در جمهوري اسلامي به حساب آورد كه در طول سي سال بعد از انقلاب در عرصه هاي مختلف نظامي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي حضوري فعال و موثر داشته است.
بسيج به گواه كارنامه درخشان سي ساله اش هيچگاه جداي از مردم نبوده و در لحظه هاي حساس و سرنوشت ساز هميشه در خدمت مردم و حافظ ارزش هاي شناخته شده انقلاب اسلامي بوده است. چه آن زمان كه بسيجيان بدون هيچگونه چشم داشت مادي و براساس اخلاص و ايماني راسخ و مثال زدني در برابر دشمن بعثي در جبهه هاي حق عليه باطل ايستادند و چه در دوران هاي بعد از جنگ و بازسازي هاي كشور از خرابي هاي ناشي از جنگ تحميلي و حضور فعال در عرصه هاي علمي و فرهنگي و مقابله در جبهه جنگ نرم دشمن، همگي نشان از عملكردي قابل دفاع از بسيج و بسيجيان دارد و امروز بسيج با چنين گذشته گرانسنگي به خود مي بالد كه با وجود قوي ترين پشتوانه مردمي در عرصه هاي مختلف كشور با جديت حضور دارد.
در اين گزارش به بررسي عملكرد بسيج و دلايل موج آفريني هاي دشمنان عليه اين نيروي عظيم مردمي و همچنين آسيب هايي كه متوجه بسيج است خواهيم پرداخت.
بسيج آحاد مردم است
بسياري از تحليلگران مسايل سياسي بر اين باورند كه امروزه بسيج به يك تفكر والا تبديل شده است كه مي تواند با بصيرت و آگاهي كامل درك روشني از مسايل داخلي و خارجي داشته باشد و با تحليل اوضاع كنوني به بهترين شكل ممكن به صيانت از ارزش هاي ديني، ملي و انقلابي كشور بپردازد. زهرا عباسي، كارشناس معارف اسلامي و استاد دانشگاه در گفت وگو با سرويس گزارش روزنامه كيهان، بسيج را آحاد مردم مي داند و مي گويد: «اگر سطوح مختلف جامعه را از نگاه حضرت امام خميني(ره) مورد بررسي قرار دهيم مي بينيم همه مي توانند بسيجي باشند، چون بسيج يك تفكر است كه مي خواهد مدافع راستين مباني ديني، ايماني، اعتقادي و هويتي انسان باشد، كه اين مولفه ها اوج اخلاص دروني بسيج را تشكيل مي دهد و حتي مي تواند سبب بارور شدن و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه در اشكال مختلف باشد.»
اين استاد دانشگاه به وظايف تعريف شده لايه هاي مختلف اجتماعي اشاره مي كند و مي گويد: «اقشار مختلف اعم از دانش آموز، دانشجو، كارمند، كارگر و... هر كدام به نوعي وظايفي را در جامعه دارند اما وجه اشتراك همه اينها در قالب بسيجي اصول اعتقادي آنهاست كه بايد مديران بسيج روي اين مسئله بيشتر كار كنند، چون براي نهادينه كردن هر نوع فرهنگي مي توان از پتانسيل عظيم بسيج استفاده كرد.»
بسيج در جنگ نرم
در حال حاضر در جبهه مقابله نرم با دشمنان خارجي قرار داريم، از همين رو بسيج به عنوان يك نيروي هميشه حاضر در صحنه هاي مختلف انقلاب مي تواند و بايد نقش موثري داشته باشد.
عباسي در اين باره مي گويد:«امروز با انبوه هجمه هاي فكري و فرهنگي دشمنان روبرو هستيم كه اقتضا مي كند در اين برهه حساس بسيج به روشنگري و انجام كارهاي تئوريك در مسايل فرهنگي و اعتقادي بپردازد، چون بسيج يك منشوري است كه مي تواند انوار متعدد و كاركردهاي فراواني داشته باشد و اتفاقاً يكي از عمده دلايل دشمنان در راستاي تخريب بسيج، همين بالا بودن ظرفيت و توانمندي هاي آن است، چون بسيج حقيقتاً آن شجره طيبه اي است كه ريشه آن در زمين و شاخه هاي متعدد آن در هوا پراكنده است و مي تواند آحاد مردم را در پوشش خود قرار دهد.»
اين استاد دانشگاه مي گويد: «به عقيده من بسيج يك نوآوري نظام اسلامي در نظام سلطه است كه امروز به رمز اقتدار ايران اسلامي مبدل گشته، به همين دليل است كه در جريان حوادث بعد از انتخابات مي بينيم اين جريان پوياي انقلابي در تيررس تخريب دشمن قرار گرفته و عده اي از دوستان نادان و دشمنان نيز نقدهاي غيرمنصفانه اي را به اين نيرو كه در بدنه جامعه قرار دارد وارد مي كنند و حتي بعد از گذشت 30 سال تئوريسين هاي صهيونيسم به اين نتيجه مي رسند كه تنها راه شكست نظام اسلامي تخريب ولايت فقيه و بسيج ا ست.»
اخلاص دروني در تفكر متعالي هنگامي كه وصايا و خاطرات شهداي بسيجي دوران دفاع مقدس را مرور مي كنيم به اخلاص مثال زدني برمي خوريم كه تفكر بسيجي را متعالي تر مي كند، از اينكه يك فرد بسيجي با حضور در جبهه هاي جنگ با دشمن نه در فكر حقوق و مزايا بوده و نه از مرگ هراسي داشته است، تنها چيزي كه برايش از بار ارزشي برخوردار بوده دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامي، ولايت فقيه و راه امام(ره) بوده است امروز نيز كم نيستند بسيجياني كه حتي كارت عضويت فعال يا غيرفعال بسيج ندارند و بدون هيچگونه ادعايي هميشه در صحنه هاي مهم نظام و انقلاب وسط ميدان دفاع از آرمان ها و ارزش هاي جامعه حضور دارند.
ناصر فرزان فر، كارشناس حقوق و از فعالان دانشجويي در همين باره به گزارشگر كيهان مي گويد: «بدون شك بسيج نيرويي خارج از مردم نيست بلكه در دل همين مردم جاي دارد، افرادي هستند كه شايد هيچ وقت در پايگاه هاي بسيج اسمي ننوشته اند اما با عملكرد آنها مي توان فهميد كه واقعاً يك بسيجي تمام عيار هستند. به عنوان مثال در همين آشوب هاي پس از انتخابات دوباره شاهد حضور فعال نيروهاي مردمي بسيج در مقابله با تعدادي معدود اغتشاشگر بوديم كه تجلي اين مسئله در روز 13 آبان بسيار بارز و برجسته بود.»
وي مي گويد: «اقتدار بي چون وچراي بسيج سبب شده تا دشمنان نظام از راه هاي مختلف به تخريب اين نيروي مردمي بپردازند كه در اين ميان وظيفه همه مردم به عنوان اعضاء اصلي بسيج سنگين تر است، چراكه امروزه گرفتار فتنه داخلي برخي عناصر فريب خورده و جنگ نرم دشمنان خارجي هستيم كه بدون شك نقش بسيج مي تواند در دفاع از آرمان هاي انقلاب بسيار تعيين كننده باشد، چراكه بسيج يك نيروي صرفاً نظامي نيست بلكه به اقتضاي زمان و مكان مي تواند در عرصه هاي مختلف نقش آفريني كند.»
پايه ريزي بسيج از دوران ابتدايي
امروز شايد بيش از هرزمان ديگري ضرورت وجودي بسيج و تفكر بسيجي در عرصه هاي مختلف احساس مي شود، از همين رو براي نهادينه كردن فرهنگ بسيجي بايد از دوران ابتدايي آغاز كرد.
سردار محمد صالح جوكار، رئيس سازمان بسيج دانش آموزي وفرهنگيان از تشكيل 6هزار واحد مقاومت بسيج در مدارس ابتدايي براي نخستين بار در كشور خبر مي دهد و مي گويد: «هدف ازايجاد پايگاه مقاومت در مدارس ابتدايي، گسترش فعاليت هاي بسيج در اين دوره است چراكه اثرپذيري دانش آموزان در سنين پايين بيشتر از ساير سنين است و به همين دليل قصد ترويج و نهادينه كردن تفكر انقلاب وبسيج را در بين دانش آموزان ابتدايي داريم.»
برابر آمارهاي موجود هم اكنون 4ميليون و 600هزار دانش آموز در مقطع راهنمايي و متوسطه و 320 هزار فرهنگي و معلم عضو بسيج هستند.
سردار جوكار درباره نحوه فعاليت بسيج در دوره ابتدايي مي گويد: «دانش آموزان در اين سن با بسيج و فعاليت هاي فرهنگي آن و ارزش هاي انقلاب آشنا مي شوند. براساس قانون تشكيل و توسعه بسيج دانش آموزي، واحدهاي مقاومت بسيج بايد در هر سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ايجاد شود اما تاكنون به دليل كمبود منابع مالي اين واحدها را در دوره ابتدايي تشكيل نداده بوديم كه با تخصيص منابع طي سال جاري اين مهم صورت گرفت.»
گرچه نهادينه شدن فرهنگ بسيجي بايد از دوران ابتدايي شكل بگيرد اما اميد است با تأسيس واحدهاي بسيج در مدارس ابتدايي تفكر بسيجي به صورت ريشه اي و همه جانبه در كشورمان پايه ريزي شود.
سيرت و صورت بسيج
برخي از كارشناسان معتقدند در راستاي گسترش تفكر بسيجي بايد مراقب آسيب هايي باشيم كه متوجه بسيج است، به گونه اي كه نگذاريم اين تفكر والا و ارزشمند به وسيله برخي مديريت هاي ضعيف خدشه دار شود.
عباس انساني، دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت به سرويس گزارش كيهان مي گويد: «بسيج از ديرباز تاكنون به عنوان مردمي ترين نيروي هميشه در صحنه انقلاب فعاليت هاي ارزنده اي داشته كه در اين ميان بحث سيرت و صورت براي بسيجي مطرح است.»
دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت در توضيح بيشتر گفته هايش مي گويد: «از نظر سيرت، حضرت امام بسيجيان را به آيه هاي قرآن تشبيه كرده كه درواقع بسيجي بايد با عملكرد خود تحقق بخش آيه ها و دستورات قرآني باشد، حال افرادي كه در بسيج فعاليت دارند بايد خود را در اين چارچوب تعريف كنند.»
انساني در آسيب شناسي كنوني فرهنگ بسيجي مي گويد: «در دوران دفاع مقدس سيرت و صورت بسيج كاملا با هم انطباق داشت و اخلاص دروني نيروهاي بسيجي موج مي زد. در دوران بعد از جنگ نيز شايد به علت اينكه يك سري امتيازات مثل بحث نظام وظيفه يا سهميه دانشگاه ها كه براي بسيج قرار دادند سبب شد تا عده اي كه اعتقاد كمتري به آن سيرت حقيقي داشتند وارد بسيج شوند كه در اين ميان وظيفه مردم و مسئولان مربوطه در شناخت بسيجي واقعي بسيار خطير و سنگين است و نبايد بگذاريم برخي از افراد فريب خورده وارد بسيج شوند يا آن را به غلط در برابر مردم قلمداد نمايند، چون بايد فضاي اخلاص و اعتقاد دروني بسيج كاملا حفظ شود و از پتانسيل هاي بارز بسيجيان در راه سازندگي ايران اسلامي به بهترين شكل ممكن استفاده كنيم.»
دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت در ادامه سخنان خود مي گويد: «بارها رهبر معظم انقلاب تأكيد فرموده اند آن چيزي كه مي تواند كشورمان را از بحران ها نجات دهد همين روحيه بسيجي است و اينك كه در جنگ نرم دشمنان قرار داريم بايد بتوانيم از فرهنگ و تفكر بسيجي درصدد ارتقاء جامعه استفاده كنيم، چرا كه بسيج در كارنامه خود كارهاي ماندگار و ارزشمندي دارد و هميشه با خلوص نيت در دفاع از انقلاب اسلامي وارد شده است.»
از وظايف بسيج برخورد
با آشوبگران
حنيف حسين ستاريان عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و دبير اسبق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در گفت وگو با گزارشگر كيهان، برخورد با اغتشاشگران را يكي از وظايف مهم بسيج در دفاع از انقلاب اسلامي مي داند و مي گويد: «افرادي كه در حوادث اخير مي خواهند بسيج را متهم نمايند به نوعي قصد دارند تا جاي شاكي و متهم را عوض كنند، چون يكي از وظايف ذاتي بسيج مقابله با هر نوع توطئه و آشوبي است.»
وي براي اين اظهارات خود مثالي ذكر مي كند و مي گويد: «اگر فردي را به جرم دزدي گرفتند و زنداني كردند نبايد معترض شد كه چرا آزادي يك نفر سلب شده است، اگر افرادي هم به چنين موضوعي اعتراض كنند به نوعي مي خواهند جاي شاكي و متهم را عوض كنند. در حوادث پس از انتخابات هم بسيج براساس وظيفه تعريف شده به خوبي وارد عرصه شد و به مقابله با آشوبگران پرداخت كه اين مسئله امري كاملا طبيعي بود.»
ستاريان به اشكال مختلف بسيج اشاره مي كند و مي گويد: «توانمندي هاي فراواني در بدنه بسيج نهفته است كه مي تواند نيروي بالقوه را به بالفعل تبديل كند از همين رو بايد بسيج در عرصه هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي حضوري جدي و فعال داشته باشد.»
اين عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت مي گويد: «وظيفه نيروي مقاومت بسيج پاسداري از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي كشور در عرصه هاي مختلف علمي و پژوهشي و فرهنگي و اجتماعي است و در واقع حفظ و تأمين امنيت شهروندان در مواقع ضروري نيز از وظايف بسيج است كه به نظر من در اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري، بسيج سربلند بود و برگي ديگر از كارنامه زرين او ورق خورد.»
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14