(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 27 آبان 1388- شماره 19515
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
خارج از دستور
كارنامه دولت در اجراي سياست هاي اصل 44
به ياد عنقاي پركشيده تا به سرچشمه خورشيد
آيت الله مكارم شيرازي: بعضي افراد پس از جنگ به دنبال خشكاندن ريشه بسيج بودند
آسيا تايمز: جامعه بين الملل تا دير نشده توانايي هاي هسته اي ايران را به رسميت بشناسد
كارشناس روس: تاخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر دلايل سياسي دارد
تجمع انگشت شمار سبزها در دانشگاه تهران براي حمايت از تروريست ها
سرلشكر فيروزآبادي: اقدامات وهابيون در كشتار شيعيان يمن دامنگير همه مسلمانان خواهد شدخارج از دستور

نبايد حرف هاي راديوهاي بيگانه را تكرار كنيم
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اظهارات نماينده بوكان كه درخصوص اعدام يك عضو گروهك تروريستي پژاك ايراد كرده بود گفت: نبايد حرفهايي كه راديوهاي بيگانه مي زنند را تكرار كنيم.
در جلسه علني ديروز نماينده بم در تذكري آيين نامه اي با استناد به ماده 23 بند 11گفت: يكي از ناطقان از يكي از اعضاي گروهك منحله، جاني و قاتل پژاك نام بردند و گفتند در اعدامش شبهه و ابهام وجود دارد در حالي كه اين موضوعي است كه راديوهاي بيگانه به آن پرداخته و آنرا دامن زدند.
به گزارش ايلنا موسي غضنفر آبادي افزود: قابل توجه ملت ايران و نمايندگان كه بدانند در مورد فردي كه نام برده شد و اعدام شد هيچ ابهامي وجود ندارد و دستگاه قضايي با اقتدار برخورد كرده و بدون مدنظر قرار دادن فرد، گروه و مذهب، محاكمه را به طور دقيق و صريح انجام داده است.
وي تصريح كرد: نبايد حرفهايي كه راديوهاي بيگانه مي زدند را تكرار كنيم و بايد مراقب باشيم تا به بهانه اقليت ها، اختلافي ايجاد نكنند،تا به حال در كنار هم بسيار رفيقانه زندگي كرديم و بايد قدر اين اتحاد و انسجام را بدانيم.
غضنفرآبادي تاكيد كرد: كساني كه از اين قدرت نظام در خارج به وحشت افتادند و حرف هاي ياوه اي را مي زنند به سزاي اعمال خود خواهند رسيد و ملت ايران قدرتمند تر از اين حرف ها است كه بخواهد براي اعدام يك فرد جاني،از هدف خود كوتاه بيايد.
باهنر كه رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذكر غضنفرآبادي گفت:بنده اين برداشت را از سخنان آقاي عثماني نماينده بوكان نداشتم كه بخواهند حمايت كنند بلكه خواست ايشان اين بود كه براي مردم مساله يك مقدار بيشتر روشن و تبيين شود.
باهنر تاكيد كرد: مواضع آقاي عثماني روشن است اما شايد بهتر بود اين مسايل را از طريق مراجع مربوطه و غير از تريبون مجلس پيگيري مي كردند.
گفتني است خبرگزاري دوم خردادي ايلنا همچنين نامه اي را از سوي نمايندگان كرد مجلس خطاب به رئيس قوه قضائيه منتشر ساخت كه اين نمايندگان در نامه مذكور از اجراي حكم اعدام احسان فتاحيان عضو گروهك تروريستي پژاك كه مرتكب جناياتي شده بود اظهار تاسف كردند(!)
اين نمايندگان در ادامه نامه خود به بهانه شرايط جهاني از رئيس قوه قضائيه خواسته اند كه در اجراي احكام ساير تروريست هاي اين گروهك تجديدنظر نمايد.
البته نمايندگان مذكور در نامه خود هيچ اشاره اي به جنايات اين افراد در كشتار مردم بيگناه كرد نكرده اند. همچنين معلوم نكرده اند كه آيا ما بايد به خاطر شرايط جهاني احكام اسلام را تعطيل كنيم؟
كلام امام سرلوحه باشد
دكتر كوچك زاده نماينده مردم تهران در تذكري نسبت به اظهارات لاريجاني در روز راي گيري وزرا، انتقاداتي مطرح كرد كه وي هم پاسخ داد.
كوچك زاده در جلسه علني ديروز طي تذكري آيين نامه اي با استناد به ماده 77 آئين نامه داخلي مجلس اظهار داشت: در جلسه روز يكشنبه مجلس در پاسخ به اين تذكر بنده مبني بر اينكه حرف بي مبنا و غير دقيق زدن و ايراد اتهاماتي كه نياز به اثبات قضايي دارد از تريبون مجلس مي تواند موجب تنزل و خدشه در شان و جايگاه مجلس شود رياست مجلس ضمن قطع تريبون بنده براي چندمين بار اهانت هايي به اين جانب كردند كه شايسته شان و جايگاه رئيس مجلس نبود.
در اين هنگام برخي نمايندگان دوم خردادي با ايجاد سروصدا مانع از ادامه تذكر كوچك زاده شدند كه نماينده تهران هم خطاب به آنان با استناد به ماده 110 آئين نامه گفت كه آقايان بايد ساكت باشند و تحمل شنيدن حرف را داشته باشند.
وي ادامه داد: عمل رئيس مجلس اگرچه دست مايه برخي بيماردلان خزيده در كسوت خطير و حساس رسانه اي قرار گرفت اما بنده بنا بر توصيه خيرخواهانه دوستان گذشت كردم و در پيشگاه خداوند گلايه هاي خود را عرضه خواهم داشت.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: اما براي آن كه اين رسم سخيف ايراد اتهامات بي مبنا از تريبون مجلس و در جهت تخريب انشاءالله ملغي شود خطاب به خودم و همه همكارانم فرازي از فرمايشات گوهربار امام خميني(ره) را هديه مي كنم و عرض خود را خاتمه مي دهم.
كوچك زاده خطاب به اين نمايندگان گفت: از اينجا به بعد فرمايشات امام(ره) است و اميدوارم سروصدا نكنيد.
اين چهره شاخص اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در ادامه ابراز داشت: امام خميني(ره) فرمود اگر بنا باشد كه شما به جاي اينكه اقتصاد مردم را درست كنيد به جاي اينكه مشكلات اين كشور را بررسي كنيد كه كجاها مخروبه است و مردم از همه چيز ساقط هستند به جاي اينكه بنشينيد سر مسند و با حرف فحاشي به يكديگر از مسائل غفلت كنيد. اين همان است كه قدرت هاي بزرگ مي خواهند تا اين مملكت خرابه بماند و صداي مردم در آيد. اين همان است، شما هم عمال آمريكا هستيد، منتهي ملتفت نيستيد. امام مي فرمايد يك عاملي داريم كه مستقيم از سفارت آمريكا دستور مي گيرد و يك عاملي داريم كه براي او كار مي كند و خودش نمي فهمد و خود آدم نمي فهمد براي چه كسي كار مي كند، اگر شما كار به مردم نداشته باشيد به مصالح مردم و به مصالح كشور كار نداشته باشيد و فقط مشغول اين باشيد كه شما، چطوريد، من چطورم، مردم با من هستند، يا با شما هستند، اگر به فكر اين باشيد اين همان است كه آمريكا مي خواهد و شما از عمال آمريكا هستيد.
لاريجاني در ادامه و در واكنش به اين تذكر كوچك زاده ضمن تشكر از وي به خاطر بيان فرمايشاتي از امام خميني(ره)، ابراز داشت: اگر اين مسئله را سرلوحه كار قرار دهيم همه چيز مستقيم خواهد شد. روز گذشته موافقان و مخالفان مي توانستند مطالب خود را بيان كنند اما تحت عنوان تذكر مخالفت و موافقت درست نبود.

 مجلس گزارش داد
كارنامه دولت در اجراي سياست هاي اصل 44

نخستين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در صحن علني مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان، در اين گزارش كه ديروز توسط قوامي مخبر كميسيون ويژه قرائت شد، آمده است: براساس آخرين گزارش وزارت امور اقتصاد و دارايي مورخ مهرماه 1388 و نيز گزارشهاي وزارتخانه هاي مشمول قانون اصل 44 عمده ترين تلاش دولت در اجراي اين اصل كه در جاي خود قابل تقدير است حول محور واگذاري و نيز تدوين آئين نامه هاي مورد نياز و تشكيل ساختارهاي مربوطه متمركز گرديده و در بقيه بخشهاي سياستهاي اجرايي اصل 44 خصوصا در موضوع مقررات زدايي و توانمندسازي بخش خصوصي و ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه گذاري و توليد كه مهمترين بخشهاي اصلي قانون اصل 44 را مي تواند بيان بكند اقدامات قابل توجهي صورت نپذيرفته است.
در ادامه گزارش مجلس آمده است: واگذاري ها عمدتا بصورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريت ها كمتر انجام گرفته تا جايي كه بنگاههايي از گروه يك كه بايستي صددرصد سهام و مديريت به آنها واگذار بشود نظير شركتهاي خودروسازي و برخي بنگاههاي بزرگ گروه2 نيز كه 80درصد سهام آنها واگذار گرديده نظير شركتهاي فولاد، مس و مواردي از اين قبيل و برخي از شركتهاي نفت و پتروشيمي هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب مي شود كه تصدي گري دولت كاهش نيابد و واگذاريهاي مربوطه به جاي سياست گذاري و ترسيم خط مشي و تدوين راهبرد، هدايت و نظارت و كنترل و انجام امور حاكميتي به رتق و فتق امور جاري اين شركتها بپردازد و يا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقي نمايند.
در بند ديگري از گزارش مجلس آمده است: هدف از خصوصي سازي چيست كه بخش حقيقي اقتصاد شكل پيدا بكند. ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور كه امروزه به شركتهاي شبه دولتي شهرت يافتند و خاصيت اين شركتهاي شبه دولتي اين است كه ناكارايي در آنها بسيار است و نظارت مجلس كمتر مي شود لذا از اين حيث در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است كه از چالش هاي جدي اجراي سياستهاي اصل 44 است. اگرچه در مواد 6 قانون اصل 44 تا سقف 40درصد سهم بازار را موسسات عمومي غيردولتي مي توانند مالكيت نمايند و در برخي از كشورهاي دنيا صندوق هاي بازنشستگي و سازمانهاي بيمه اي با استفاده از نقدينگي خودشان اقدام به خريد و فروش سهام مي نمايند لكن بايد توجه كرد كه اولا تا تاريخ 15/8/88 مبلغ 81هزار وپانصد و چهل و يك ميليارد ريال از واگذاريهاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است.
ثانيا بخش زيادي از مبلغ 190هزار وصد و چهارده ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا تاريخ 15مهرماه 88 توسط بخش خصوصي را موسسات سرمايه گذاري و شركتهاي وابسته به موسسات مذكور خريداري كردند و بخش عمده آن توسط شركتهايي خريداري شده كه در قالب بخش خصوصي عمل كردند ولي شبه دولتي هستند. لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي كمترين سهم را دارا مي باشند.
ثالثا براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تا تاريخ 31شهريور 88 سهم شركتهاي سرمايه گذاري بر صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 1/41 درصد مالكيت سهام بورس و سهم اشخاص حقيقي 21درصد، سهام عدالت 16درصد و نهادهاي دولتي 5/16درصد و بانكهاي دولتي و غيردولتي 2/4درصد مي باشد.
ميزان واگذاري سهام عدالت
همچنين بر طبق ماده 34 قانون اصل 44 دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري را در هر بازار موضوع گروه 2 يعني شركتهاي صدر اصل 44 تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجدصلاحيت واگذار كند كه در اين خصوص نكات زير قابل دقت است.
1- تا تاريخ 15 آبان 88 مبلغ 342 هزار و 107 ميليارد ريال سهام به واجدين شرايط واگذار گرديده كه اين واگذاريها تا سقف حدود 40 ميليون نفر ادامه خواهد يافت.
2- پرداخت سود اگرچه براساس تخمين جامعه عمومي شركتها صورت گرفته است لكن به تناسب پرداخت اقساط نبوده است.
3- پرداخت سود به سهامداران ديگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است.
تكاليف قانوني انجام نشده
در بخش ديگري از گزارش به تكاليف قانوني انجام نشده دولت در اجراي سياستهاي اصل 44 اشاره شده كه از آن جمله مي توان موارد زير را نام برد:
1- عدم اجراي بند الف سياستهاي ابلاغي بصورت كامل و هماهنگ و عدم انجام تكاليف قانوني در واگذاري شركتهاي گروه يك در تداوم تصدي گري در اين گروه.
2- عدم اجراي بندهاي جزو يك و 3 بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 86 و نيز بندهاي 37 و 38 قانون بودجه سال 87 در خصوص واگذاريها طبق نظر سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور.
3- وصولي هاي خزانه از محل واگذاريها به درآمد پيش بيني شده كه رديف310501 بودجه 87 است 2/52 درصد بوده و 8/47 درصد انحراف عملكرد داشته و از منابع حاصل از واگذاري معادن در بودجه 87 نيز هيچگونه وجهي به خزانه واريز نگرديده است.
تقدير از تلاش هاي مثبت دولت
كميسيون ويژه مجلس در ادامه گزارش خود تأكيد كرده است: بيان مشكلات فوق نبايد باعث شود تلاش هاي مثبت دولت و خصوصاً ستاد اجرايي آن در وزارت اقتصاد كه بيش از ديگر دستگاهها معتقد و پيگير اجراي قانون و تدوين آئين نامه ها بوده است كه جاي تقدير دارد ناديده گرفته شود.
طبق گزارش سازمان خصوصي سازي تا تاريخ 15 آبانماه 88 مبلغ 613 هزارو764 ميليارد ريال با احتساب سود فروش اقساطي سهام واگذار شده كه بيش از 95 درصد آن پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 و توسط اين دولت صورت گرفته است و همچنين بيش از 90 درصد آيين نامه هاي موردنياز در قانون به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. همچنين ساختارهاي لازم آن نيز ايجاد گرديده است.
طبق اين گزارش تعداد شركتهاي دولتي كه از ابتدا تا به الان واگذار شده 273 شركت بوده است.
21 محرم روز غزه شد
در بخش ديگري از جلسه علني ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تصويب كردند كه براساس ماده يك آن مقرر شد 21 محرم به عنوان «روز غزه نماد مقاومت فلسطين» اعلام و همه ساله در تقويم رسمي جمهوري اسلامي ايران ثبت شود.
طبق اين مصوبه وزارت امورخارجه مكلف شد در اين رابطه، طرح لازم را تدوين نموده و به سازمان كنفرانس اسلامي ارائه و با تلاش سياسي و رايزني هاي لازم براي تصويب آن همت بگمارد.
همچنين مقرر شد مجلس شوراي اسلامي با ارتباط فعال با مجالس كشورهاي اسلامي طرح مذكور را به اتحاديه مجالس كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ارائه و براي تصويب آن تلاش نمايد.
كليات اين طرح يك فوريتي با 156 رأي موافق نمايندگان، 15 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از 224 نماينده حاضر به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
همچنين نمايندگان با 117 رأي موافق در مقابل 77 رأي مخالف تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه را تصويب كردند.
اين تقاضا از سوي يك نماينده دوم خردادي مطرح شده بود.
اعضاي جديد هيئت رئيسه
اميدوار رضايي و حسين سبحاني نيا نمايندگان مسجد سليمان و نيشابور در مجلس با رأي نمايندگان به عنوان دو عضو جديد هيئت رئيسه مجلس هشتم انتخاب شدند. اين دو نفر جايگزين حاجي بابايي و ميرتاج الديني شدند كه به دولت رفتند.

 به ياد عنقاي پركشيده تا به سرچشمه خورشيد

افشين سرفراز
اي پرفشان چون بوي گل بي رنگي از پيراهنت
عنقا شوم تا گرد من يابد سراغ دامنت
بيدل دهلوي
محمود جوان مي خواست دريابد از راه شريعت مي توان راه به اقيانوس آن ذات لايتناهي برد، يا طريقت! بدين سان دروس حوزوي آغاز كرد و پس از تحصيلات مقدماتي به عتبات عاليات نيز مشرف شد، و از اساتيد بزرگش كه نامي ماندگار در تاريخ علم و حكمت و فلسفه دارند، درس ها آموخت. ذهن جستجوگرش او را به وادي عرفان كشاند، طريقتي زلال و بي غش و نه عرفان فرقه هاي دست ساز اجانب. و سالياني اندر طلب درآمد... از عراق تا وطنش ايران كه در آستانه انقلابي تاريخ ساز بود.
حادث شدن انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) به او يادآور شد:
بشوي اوراق اگر همدرس مايي كه علم عشق در دفتر نباشد
و بدين ترتيب، پس از ساليان بسيار، او پاسخ پرسش هايش را يافت.
بدين سان با شور و شوق در خدمت انقلاب قرار گرفت و به راديو- تلويزيون پيوست و برنامه هاي بسياري در ساحت دين، عرفان و قله هاي عرفاني ادبيات پارسي همچون مولانا، سنايي، حافظ و... در راه شناخت و آشتي مردم با مطلب آموزنده تقديم انقلاب كرد.
در دوران دفاع مقدس، در عين كسالت به همراه روان شاد مهرداد اوستا، استاد مشفق كاشاني، مرحومه سپيده كاشاني، و مرحوم صفا لاهوتي به جبهه ها مي رفت اشعار ماندگاري در اين زمينه سرود، علاوه بر اين در شوراهاي شعر صدا و سيما و وزارت ارشاد نيز فعال بود. گهگاه مدرس دانشگاه مي شد، تواضع كه گويي به تمامي در وجود نازنين او خلاصه شده بود مانع از آن بود كه آنچه هست و گوهر وجودش را بنماياند.
چند سال پيش نگران نوه اش بود كه با مشكل دياليز دست به گريبان بود، اما در حالي كه مي توانست با يك نامه، طلب كمك كند، از اين كار سر باز زد و گفت: در برابر آنها كه اين جوانان نازنين را تقديم انقلاب كرده اند، من چه هستم، هيچ! من هيچ طلبي از انقلاب ندارم.
مي خواست وام بگيرد اما بر سر راهش موانع و مشكلاتي بود كه برايش بسيار سنگين بود و يك روز درآمد كه: ضد انقلاب فرنگ نشين جوري تبليغ مي كنند كه گويي شاعران انقلاب در پول و امكانات غوطه مي خورند حال آنكه فلان آقا و بهمان خانم به دعوت بنيادهاي مجعولي كه در خارج از كشور به صورت مشكوكي فعال هستند، به سفر فرنگ مي روند و با جيب هاي پر از دلار برمي گردند بعد هم مي گويند: ما بر سلطه ايم!!! ولي ما هشتمان گرو نهمان است كه البته به اين امر افتخار مي كنيم.
دلي نازك داشت شكننده تر از شيشه، يك روز شوراي شعر بودم، گويا دو دختر خياباني خواسته بودند كيف او را بدزدند و او به جاي تلفن زدن به كلانتري مي گريست و مي گفت: خدايا به راه راست هدايتشان كن! آخر آنها با اين سن كم چرا بايد دزدي كنند....
حتي براي جواناني كه اسير اعتيادند، مي گريست، بدين لحاظ مي بايد صفحه حوادث را از او پنهان مي كردند.
سخن از محمود شاهرخي (جذبه) است، كسي كه كمترين حضور را در تلويزيون داشت كه از خودنمايي بيزار بود و خلوت خراب خود را بر همه جا ترجيح مي داد.
از اين بزرگوار كتابهاي بسيار برجاست؛ در غبار كاروان، داغ شقايق ها، تجلي عشق، گزيده اشعار، گلبانگ عاشقانه، خلوتگاه عشق، آئينه و آفتاب، سيماي پيامبران در ادبيات فارسي، درسي كه از قرآن(مجيد) آموختيم و ... تنها بخشي از آثار گرانسنگ اين بزرگوار است. همچنين نگارش مقدمه بر ديوان حضرت امام(ره).
چقدر مقيد بود تا در ايام نوروز هيچ تبريكي بي پاسخ نماند، حتي شاعري كه از دوردست هاي ميهن پهناور اسلامي برايش كارت فرستاده بود، در سلام پيشقدم بود و در صفا و وفا و تواضع، نادر!
فوق العاده به اهل بيت ارادت داشت و هرگاه نامي از شهسوار آفرينش، بي بي دوعالم، سيد شهدا و... بر زبان مي راند بي اختيار چشمانش باراني مي شد.
انشاءالله كه حشر او با اولياالله باشد، زيرا چشمي كه بر اباعبدالله الحسين(ع) بگريد، رنگ جهنم را نخواهد ديد!

 آيت الله مكارم شيرازي: بعضي افراد پس از جنگ به دنبال خشكاندن ريشه بسيج بودند

آيت الله العظمي مكارم شيرازي گفت: بعضي افراد پس از جنگ بر اين اعتقاد بودند كه بايد بسيج تعطيل شود و هدف آنها اين بوده كه ريشه بسيج كه امام (ره) آنرا شجره طيبه ناميد را بخشكانند.
آيت الله «ناصر مكارم شيرازي» در ديدار سردار سرتيپ محمدرضا نقدي، رييس سازمان بسيج مستضعفين ضمن تسليت ايام شهادت امام جواد (ع) تاكيد كرد: يكي از سرمايه هاي مهمي كه اسلام به انقلاب اسلامي ايران عطا كرده است تفكر بسيج است.
وي با اشاره به اينكه بسيج خارچشم دشمنان است، افزود: همه مسلمانان از نظر اسلام بسيجي هستند، پيروزي هاي صدر اسلام به دليل رواج فرهنگ بسيج بود پيروزي ما در انقلاب اسلامي نيز به علت بازگشت به فرهنگ بسيج بوده است.
وي با اشاره به اينكه مومنان سربازان اسلام هستند، اظهار كرد: جنگ و سركوب دشمنان و شهادت در راه اسلام افتخار بسيار بزرگي است.
مكارم شيرازي با اشاره به اينكه يكي از طبيعت هاي انقلاب از هم پاشيدگي آن در اوايل وقوع است، گفت: دشمن در ابتدا با استفاده از اين فرصت به كشور حمله كرد. امام خميني (ره) در همين هنگام بود كه فرمان تشكيل بسيج را صادر كرد و با روانه كردن سيل جمعيت به جبهه ها دشمن را نابود كرد.
وي بقاء انقلاب را در سايه فرهنگ بسيج دانست و ادامه داد: بسيج بايد مطابق زمان باشد به گونه اي كه در زمان جنگ در ميدان نبرد، در هنگام تهاجم فرهنگي در ميدان مبارزه با تهاجم فرهنگي و در هنگام سازندگي در ميدان سازندگي حضور داشته باشد.
اين مرجع تقليد با تاكيد بر اين كه بسيج نيروي الهي است، اظهار كرد: بعضي افراد پس از جنگ بر اين اعتقاد بودند كه بايد بسيج تعطيل شود و هدف آنها اين بوده كه ريشه بسيج كه امام (ره) آنرا شجره طيبه ناميد را بخشكانند.
وي با اشاره به اينكه بسيج بايد همچنان باقي باشد، افزود: هنگامي كه وارد دنياي مادي مي شويم چيزي به اسم بسيج در آنها وجود ندارد. آنها سربازان خود را با هزينه فراوان راهي عراق و افغانستان كرده اند اما آمار بيماري هاي رواني، خود كشي ها و نارضايتي ها در سربازان آنها فراوان است.
اين مرجع تقليد ادامه داد: اما در فرهنگ اسلام مسلمانان بدون هيچگونه توقع و چشمداشتي و با توكل بر خداوند در تمامي صحنه ها حاضر مي شوند.
وي با تاكيد بر اين كه آموزه ها و تعليمات اسلام باعث ايستادگي ما در برابر دشمنان است، تصريح كرد: تا زماني كه فرهنگ اسلام، بسيج، اعتقادات مذهبي، سپاه و ارتش و تشكيلات نظام وجود دارد اسلام و انقلاب اسلامي تداوم مي يابند.
مكارم شيرازي با اشاره به آموزش هاي بسيج گفت: بدون آموزش هاي جديد نمي شود بسيج را در صحنه نگه داشت.
وي با تاكيد بر اين كه نبايد به يك حدي از معلومات اكتفا كرد، گفت: هر روز شبهات و سوالات گوناگوني به وجود مي آيد كه بايد با آموزش هاي لازم توان ايستادگي در مقابل آنها را بالا برد.
استاد درس خارج فقه حوزه علميه قم اظهار كرد: علاوه بر آموزش بايد آسيب هاي بسيج نيز شناسايي و براي آنها راه حل پيدا كرد.
وي ادامه داد: نبايد تفكر كساني كه وارد عرصه بسيج مي شوند براي دستيابي به امكانات و يا برقراري ارتباط براي منافع باشد بلكه بايد افراد خالصانه و براي خدا قدم در اين راه بگذارند.
مكارم شيرازي با تاكيد بر اين كه بسيج خار چشم دشمنان اسلام، نظام و انقلاب است، تاكيد كرد: دشمنان مي كوشند تا در اين نهاد نفوذ كرده و به آن آسيب برسانند پس بايد تلاش كرد كه اين نهاد حفظ شود تا آسيبي به انقلاب نرسد.

 آسيا تايمز: جامعه بين الملل تا دير نشده توانايي هاي هسته اي ايران را به رسميت بشناسد

نشريه آسيا تايمز به جامعه بين الملل توصيه كرد كه تا دير نشده ايران را به عنوان كشوري كه توانايي بالاي هسته اي دارد اما اين توانايي را در حالت ركود قرارداده به رسميت بشناسد.
كاوه افراسيابي در مقاله اي تحت عنوان «آزمون اراده ها بر سر طرح هسته اي ايران» تاكيد كرد: تحريم هاي بيشتر و حتي اقدام نظامي بدترين راه ها براي مقابله با تهديد هسته اي ايران است زيرا كه ايران تهديد شده احتمال بيشتري دارد تا به سمت ساخت تسليحات هسته اي سوق يابد.
اين يادداشت نويس آسيا تايمز تصريح كرد: در صورتي كه غرب انعطاف بيشتري از خود نشان دهد بحران هسته اي ايران به بازي برد - برد تبديل مي شود.
وي گفت: اتكاي دولت اوباما بر تصميم گيري هاي سريع درباره برنامه هسته اي ايران تهديدي براي سياست مذاكره كاخ سفيد با ايران و ضربه اي شديد به سياست كلي اوباما در خاورميانه است.
افراسيابي در اين مقاله تاكيد كرد: هرگز نمي شد انتظار داشت كه طرح سوخت در ازاي سوخت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران پيشنهاد كرد عملي باشد. همانطور كه با گذشت يك ماه از زمان گفت وگوهاي ژنو امروز آشكار شده است كه ايران هرگز با انتقال هيچ مقدار از اورانيوم غني شده با خلوص پايين موافق نبوده و تنها با چارچوب اوليه طرح پيشنهادي موافقت كرده است و از سوي ديگر ايران نمي تواند با شروطي كه برخلاف راهبرد هسته اي آن باشد موافقت كند.
نويسنده اين مقاله در پايان در توصيه اي به غرب نوشت: در اين مرحله آمريكا و هم پيمانان آن بايد انعطاف پذيري بيشتري براي اصلاح طرح اوليه از خود نشان دهند براي مثال آنها مي توانند با انتقال مقادير كمي از اورانيوم ايران در ازاي تضمين هاي قوي مبني بر بازگشت سوخت به ايران موافقت كنند، چنانچه آنها اين پيشنهاد را نپذيرند تهران با وجود مشكلات فني و مالي راسا اقدام به توليد اورانيوم غني شده با خلوص بالا براي راكتور تهران خواهد كرد. اين كار براساس مفاد معاهده ان پي تي كه ايران نيز يكي از امضاكنندگان آن است ممنوع نيست.
چنانچه همه طرف ها حسن نيت نشان دهند اين سناريو مي تواند به بازي برد - برد تبديل شود يعني ايران قبول كند كه ذخاير اورانيوم آن تحت نظارت قرار گيرد و غرب به فاز جديد تبديل رويارويي به همكاري وارد شود. اين در حالي است كه اين معامله اكنون در حال تبديل شدن به بازي باخت - باخت است زيرا به اقدامات تنبيهي بر ضد ايران منجر مي شود.

 كارشناس روس: تاخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر دلايل سياسي دارد

رئيس مركز مطالعات ايران در روسيه تاخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر را داراي علل سياسي دانست و تاكيد كرد كه طولاني شدن ساخت اين نيروگاه به وجهه روسيه در جامعه بين المللي خدشه وارد مي كند.
«رجب صفراف» در گفت وگو با راديو «اكو مسكو» هرچند وجود مشكلات فني در ساخت نيروگاه بوشهر را امري امكان پذير دانست ولي در عين حال تاكيد كرد كه اين مسايل نمي تواند تا بي نهايت وجود داشته باشد و تاخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر علل سياسي دارد. اين كارشناس روس افزود: در دو ماهه اخير سياست روسيه نسبت به ايران دستخوش دگرگوني شده و برخي از محافل و منابع مشخص و معين در روسيه درصدد ادامه اين وضعيت در قبال ايران هستند.
«صفراف» برخي موضعگيري هاي مدودف رئيس جمهوري روسيه درباره احتمال پيوستن مسكو به تحريم هاي آمريكا عليه ايران و نيز سخنان سرگئي اشماتكو وزير انرژي اين كشور در خصوص تاخير در راه اندازي نيروگاه بوشهر را در راستاي حمايت از سياست هاي ضدايراني آمريكا دانست. وي گفت: با وجودي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارشي از ماهيت نظامي بودن برنامه هسته اي ايران و تخطي اين كشور از نقض مقررات آژانس ارائه نكرده است اما آمريكا به دنبال سياسي كردن برنامه هسته اي ايران است.
به گزارش ايرنا، رئيس مركز مطالعات ايران معاصر در روسيه در ادامه اين گفت وگو، اقدام ايران براي نپذيرفتن پيشنهاد آژانس مبني بر ارسال اورانيوم اين كشور به خارج را بي اعتمادي تهران به غرب و اخيرا به روسيه دانست.
وي افزود: جامعه بين الملل نبايد به فشار و استفاده از زبان زور و تهديد عليه ايران متوسل شود چرا كه اتخاذ چنين شيوه هايي بر ضد ايران بي تاثير است و تنها جلب مشاركت بين المللي، ارائه مشوق ها به اين كشور و نيز پذيرش حق تهران براي استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز مي تواند مسايل و ابهامات در برنامه هسته اي ايران را برطرف سازد.
ايران شناس روس، ايران را كشوري قدرتمند و داراي جايگاه ويژه در منطقه خاورميانه دانست و افزود: روسيه بايد همكاري با ايران به عنوان كشوري مهم و تاثيرگذار در بخش هاي اقتصادي و انرژي را توسعه دهد و با دوري جستن از سياست ها و مشي توسعه طلبانه آمريكا، اعتبار سياسي و حيثيت بين المللي خود را از دست ندهد.
از سوي ديگر، به دنبال اظهارنظر وزير انرژي روسيه مبني بر عدم راه اندازي نيروگاه بوشهر تا پايان سال 2009 روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به سابقه روسيه در بدقولي نوشت: روسيه به نيروگاه بوشهر به عنوان ابزاري براي نفوذ در ايران مي نگرد. اين روزنامه چاپ لندن اين اقدام روس ها را بازتاب اظهارات مدودف در ديدار با اوباما دانست.
ديلي تلگراف نيز با اشاره به تعويق راه اندازي بوشهر از جانب روس ها نوشت: اين تاخير كه رسما به علل فني صورت گرفته است احتمالا واشنگتن را خشنود مي سازد.
خبرگزاري هاي ايتارتاس و اينترفاكس روسيه هم طي گزارش هايي تصريح كردند كه هرچند سرگئي شماتكو وزير انرژي روسيه مسايل فني را علت تاخير در راه اندازي بوشهر عنوان كرده است اما تحليلگران معتقدند «مسكو» از اين طرح براي اعمال فشار بر ايران درباره برنامه هسته اي اين كشور استفاده كرده است.
اظهارنظر روس ها
غيرعادي است
در همين حال رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به اظهارنظر وزير انرژي روسيه مبني بر عدم راه اندازي نيروگاه بوشهر تا پايان سال جاري ميلادي گفت كه اين اظهارنظر شتابزده روس ها عادي به نظر نمي رسد.
علاءالدين بروجردي در گفت وگو با «مهر» با اعلام مطلب فوق خواستار اطلاع رساني و اظهارنظر مسئولان سازمان انرژي اتمي درباره اين موضوع شد.
كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحث نيروگاه بوشهر گفت كه اگر نياز باشد كميسيون و مجلس در وقت خودش تصميمات لازمي را در اين زمينه اتخاذ خواهد كرد.
وي افزود: «البته ما تذكراتي را در اين زمينه و اين كه روسيه موظف به عمل به تعهدات خود هستند به دستگاه ديپلماسي خود داده ايم و البته ما منتظر پاسخگويي دستگاه ديپلماسي خود به مجلس نيز هستيم.»
جلالي درباره تعويق راه اندازي نيروگاه بوشهر و همچنين بدقولي روس ها در خصوص تحويل سامانه اس 300 گفت: «اين اقدامات و بدقولي ها براي پرستيژ بين المللي روس ها خوب نيست. البته خيلي ها مطرح مي كنند كه روسيه تحت فشار آمريكا اين اقدامات را انجام مي دهد. ما خواهان يك روسيه قدرتمند در عرصه جهاني هستيم، همان طور كه خواهان يك چين قدرتمند و اروپاي قدرتمند هستيم. از نظر ما دنياي تك قطبي پذيرفتني نيست و دنياي چند قطبي بر دنياي تك قطبي برتري دارد و بر اين اساس روابط استراتژيك ما تنظيم مي شود.»

 تجمع انگشت شمار سبزها در دانشگاه تهران براي حمايت از تروريست ها

دانشجويان دانشگاه تهران به تجمع چند نفره سبزها در حمايت از عناصر تروريست اعتراض كردند.
روز گذشته دانشجويان طرفدار جنبش سبز كه تعداشان كمتر از 20 نفر بود با تجمع در داخل دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نسبت به اعدام احسان فتاحيان عضو گروه تروريستي كومله اعتراض كردند كه با واكنش دانشجويان مواجه شدند.
عده اي ديگر از اين افراد كه بيرون از دانشگاه به سر مي بردند قصد داشتند با بالاآمدن از ميله هاي دانشگاه تهران وارد دانشگاه شوند كه همكاري دانشجويان و حراست مانع ورود آنان شد.
اين افراد كه از حاميان مير حسين موسوي بودند قصد داشتند تجمع را به بيرون از دانشكده علوم اجتماعي هدايت كنند اما دانشجويان مانع اين كار شدند.
اين تجمع به درگيري فيزيكي بين حاميان موسوي و دانشجويان كشيده شد. زماني كه اين تجمع كنندگان متوجه شدند كه دانشجويان با آنان همكاري نمي كنند تجمع را تمام كردند.
احسان فتاحيان عضو گروهك تروريستي كومله بود كه به همراه تعدادي ديگر از عناصر مسلح بارها همراه با تيم هاي كومله براي ارعاب، تهديد، ربايش و اخاذي مسلحانه و ترور شهروندان مورد نظر گروهك وارد مناطقي از شرق كشور شده و پس از انجام ماموريت هاي تروريستي به پايگاه گروهك در شمال عراق باز مي گشت.
وي به خاطر انجام اقدامات تروريستي و ترور تعدادي از شهروندان ايراني از سوي سردمداران گروهك موسوم به كومله مورد تشويق قرار گرفته بود.
احسان فتاحيان در آخرين اقدام خود همراه با هفت نفر از تروريست ها بر اساس ماموريت محوله از جانب سران گروهك تروريستي كومله وارد مناطق عمومي شهرستان كامياران شده و طي درگيري مسلحانه با نيروهاي نظامي در منطقه مجروح و از همراهي با تيم تروريستي باز مي ماند و سرانجام در يك مرحله تعقيب و گريز مسلحانه در 29تير 1387دستگير و پس از محاكمه به اعدام محكوم شد.

 سرلشكر فيروزآبادي: اقدامات وهابيون در كشتار شيعيان يمن دامنگير همه مسلمانان خواهد شد

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: كشتار شيعيان يمن توسط عربستان سرآغاز تروريسم دولتي وهابي است كه براي اسلام و منطقه بسيار خطرناك است.
به گزارش معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح، سردار سرلشكر سيدحسن فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن تسليت شهادت مسلمانان مظلوم صعده يمن به همه علماي اسلام و مسلمانان جهان،اظهار داشت: من يك دهه قبل به مسئولان و دلسوزان پاكستان هشدار دادم كه تقويت طالبان، پاكستان را گرفتار خواهد كرد و امروز مصيبت عظيم كشتار مردم مسلمان پاكستان به دست تروريسم وهابي،ملت پاكستان را به عزا نشانده است.
فيروزآبادي در ادامه تصريح كرد: مسئولان و دلسوزان جوامع عربي، به ويژه يمن و عربستان بايد بدانند، باز گذاشتن دست وهابيان در كشتار شيعيان در يمن تنها به اين كشور محدود نخواهد شد و مشابه آنچه در افغانستان و پاكستان رخ مي دهد، نخست بر سر حاميان تروريسم وهابي و پس از آن دير يا زود دامنگير همه مسلمانان جهان خواهد شد.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در ادامه خاطرنشان كرد: دولت هاي انگليس و آمريكا تلاش دارند، مسلمانان را با يكديگر درگير كنند و لذا بر آحاد مسلمانان و به خصوص علما و بزرگان كشورهاي اسلامي است كه اجازه بروز ظهور اين شيطنت را به دشمنان قسم خورده اسلام ندهند.
وي در پايان تصريح كرد: اقدامات نظامي كه هم اكنون در منطقه صعده يمن، به يك رزمايش مقدماتي براي آمادگي هاي بيشتر جهت حمله به ساير مسلمانان تبديل شده است، فتنه بزرگي است كه خاموش كردن آن نياز به هوشمندي و سرعت عمل بسيار زيادي دارد و كشتار شيعيان يمن توسط عربستان سرآغاز تروريسم دولتي وهابي است كه بسيار براي اسلام و منطقه خطرناك است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14