(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 27 آبان 1388- شماره 19515
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
در همايش ملي فرماندهي و كنترل وزير دفاع: قرارداد اس 300 رسما لغو نشده است
ايران : گزارش البرادعي تكراري و خسته كننده است
آخرين گزارش مدير كل آژانس از برنامه هسته اي ايران
نيويورك تايمز: چهره اوليه اعتراض در ايران به سرعت محو شد
رنگ خدا
«اين چند قدم» اولين مستند راديويي از سفر به سرزمين وحي
مبتكر اصفهاني دستگاه خودكار آماده سازي سيني نشاء برنج ساخت
بازسازي بزرگترين مسيل شمال شرق تهران
رئيس ديوان عدالت اداري: اجازه رسيدگي غيرقانوني به پرونده داده نمي شود
پيكر آيت الله نجومي در باغ فردوس كرمانشاه به خاك سپرده شد
با حضور وزير كشور انجام شدمعرفي استاندار جديد استان فارس
رسايي در دانشگاه بين المللي قزوين: موسوي از ابتدا با شعارهاي دروغ به ميدان آمد
اخبار ادبي و هنريدر همايش ملي فرماندهي و كنترل وزير دفاع: قرارداد اس 300 رسما لغو نشده است

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تصريح كرد كه ايران تاكنون هيچ خبر رسمي در خصوص لغو تحويل سامانه موشك هاي اس 300 ازسوي روس ها نداشته است.
سردار احمد وحيدي در حاشيه سومين كنفرانس ملي انجمن فرماندهي و كنترل با اشاره به تاخير در تحول سيستم پدافندي اس 300 به ايران اظهار داشت: «انتظار ما از روسيه اين بوده كه به موقع به مفاد قرارداد عمل كنند و از طريق مذاكرات نيز اين موضوع پيگيري خواهد شد.»
وي افزود: « ما هيچ خبري از مراجع رسمي در خصوص لغو يا منتفي شدن تحويل سامانه پدافند هوايي اس 300 از سوي روس ها نداشته ايم.»
وحيدي گفت: «تنها تاخيري در تحويل اين سامانه از سوي روس ها به ايران رخ داده است كه آنها دلايل فني را اصلي ترين دليل اين مسئله عنوان كرده اند.»
وزير دفاع همچنين تصريح كرد: «ما از روس ها خواسته ايم تا هر چه زودتر مسائل فني تحويل اين سامانه به ايران را برطرف كنند.»
سردار سلامي:
سامانه فرماندهي و كنترل
روح فرمانده را به بدنه سازمان منتقل مي كند
جانشين فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه يك فرمانده براي رسيدن به اهداف خود بايد فكر و ايده اش در سازمان جاري شود تاكيد كرد كه سامانه فرماندهي و كنترل مي تواند اين امر را به خوبي محقق سازد.
سردار حسين سلامي ديروز در سومين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل كه در دانشگاه صنعتي مالك اشتر برگزار شد. با بيان اينكه جنگ ها امروز وسيع و عميق و حوادث آن در آن واحد اتفاق مي افتد، گفت: بنابراين فرمانده بايد همه صحنه جنگ را ببيند تا اولويت هاي هر عكس العمل را در قبال تحركات دشمن شناسايي كند.
سلامي با تاكيد بر اينكه يك فرمانده با اطلاع مستمر و دقيق نياز دارد تا بفهمد چه فكري در سر دشمن است، گفت: جنگ هاي امروز عمدتا ناپيوسته هستند و فرماندهان مي خواهند در كوتاه ترين زمان به هدف هاي استراتژيك خود برسند.
وي ادامه داد: در چنين ميداني يك فرمانده بايد به درستي تصميم گرفته و بازي دشمن را به هم بزند و اين امر فراتر از بكارگيري مناسب تجهيزات است و مي توان آن را انتقال روح فرماندهي در بدنه نيروها عنوان كرد.
جانشين فرمانده كل سپاه با بيان اينكه آدم ها و سيستم ها به تنهايي ارتباطي با هم ندارند، گفت: آنچه اين عوامل را در يك نقطه تجميع مي كند، انتقال روح فرماندهي به عنوان روح حيات بخش سازمان به نيروهاي ديگر است.
سلامي با بيان اينكه سازمان هايي در جنگ موفق هستند كه فرمانده آنها مانند يك روح در سازمان جاري باشد، گفت: چابكي، همگرايي و تمركز از ويژگي هاي فرمانده است و يك فرمانده اگر مي خواهد به اهداف خود برسد بايد فكر و ايده اش در سازمان جاري شود.
وي يكي از علل شكست عراق در مقابل آمريكا را عدم انتقال روحيه فرماندهان به نيروهاي جنگنده عنوان كرد و افزود: وقتي فرماندهان عراقي نتوانستند روحيات، تفكرات و انتظارات خود را به درستي به بدنه خود منتقل كنند هركس براي خود عمل مي كرد و در اين صورت دشمن مي تواند به راحتي نبرد را مطابق ميل خود به پيش ببرد.
جانشين فرمانده كل سپاه با بيان اينكه سامانه فرماندهي كنترل مي تواند به سرعت اين ايده ها را از فرماندهي به سطوح پايين منتقل كند، اظهار داشت: دريافت بازخورد اقدامات تاكتيكي از جمله موضوعاتي است كه از طريق اين سامانه مي توان آن را پيگيري كرد.
در همين حال، سردار احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز در اين همايش تاكيد كرد سامانه فرماندهي و كنترل بايد متناسب با نيازهاي بومي تعريف شود.
وي با اشاره به نقش مهم سيستم فرماندهي و كنترل در جنگ هاي نامتقارن گفت: اين سامانه تنها براي استفاده از جنگ هاي همطراز نيست و ما بايد براي نبردهاي نامتقارن متناسب با راهبردهاي خود اين سامانه را تعريف كنيم.
همچنين در اين همايش سرلشگر يحيي رحيم صفوي دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا از الزامات اصلي افزايش دانايي در نيروهاي مسلح را سامانه فرماندهي و كنترل دانست كه با وجود آن اين امر حياتي ممكن شده و سطح و وضعيت نيروها به شدت افزايش مي يابد.

 ارزيابي سلطانيه از آخرين گزارش مديركل آژانس انرژي اتمي
ايران : گزارش البرادعي تكراري و خسته كننده است

نماينده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي با عادي و تكراري خواندن گزارش جديد البرادعي درباره برنامه هسته اي ايران تاكيد كرد كه آژانس بايد به اين سيرخسته كننده خاتمه دهد.
«علي اصغر سلطانيه» در گفت وگو با فارس در اين باره اظهار داشت:گزارش مديركل آژانس، همانند گزارش هاي قبلي وي است و تنها مورد جديدي كه دارد مربوط به بازرسي از سايت دوم غني سازي به نام فردو است.
سلطانيه گفت: در اين گزارش به صراحت نوشته شده اطلاعاتي كه بازرسان در طول بازرسي از اين تاسيسات در تاريخ 26 و 27 اكتبر داشتند، كاملاً با اطلاعات ارائه شده توسط ايران مطابقت داشته است.
نماينده ايران در آژانس توضيح داد: در اين گزارش درباره آخرين وضعيت غني سازي در نطنز نيز گزارش شده كه كل مقدار غني شده به 1763 كيلوگرم اورانيوم با غناي پايين رسيده و اين توليدات زير نظر آژانس بوده است.
وي در رابطه با اينكه ايران پروتكل الحاقي را اجرا نكرده است، گفت: پس از اينكه موضوع فني و تخصصي ايران به شوراي امنيت منعكس شد، مجلس شوراي اسلامي، دولت را موظف كرد كه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند.
نماينده ايران در آژانس خاطرنشان كرد كه مديركل آژانس درباره سايت فردو عيناً از جانب ايران نقل قول كرده كه به دليل «تهديدات مداومي كه عليه تاسيسات هسته اي مطرح بوده بايد اين كار انجام مي شد بنابراين سازمان دفاع غيرعامل مسئوليت حفاظت از اين تاسيسات را برعهده دارد.»
وي گفت: در اين گزارش به صراحت ذكر شده كه در اين سايت سانتريفيوژي نصب نشده و مواد هسته اي استفاده نمي شود.
سلطانيه تاكيد كرد: كشورهاي عضو آژانس با توجه به گزارش هاي البرادعي بايد توجه داشته باشند كه وقت آن رسيده كه به اين مسير تكراري و خسته كننده خاتمه دهند چرا كه گزارش هاي مديركل آژانس مطلب جديدي ندارد و جمهوري اسلامي ايران هم بدون وقفه به احقاق حق خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از جمله غني سازي ادامه مي دهد اما در عين حال به همكاري خود باآژانس نيز ادامه خواهد داد.
وي با بيان اينكه اين گزارش بار ديگر بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي از سوي ايران تاكيد كرده است، افزود: البرادعي در اين گزارش به صراحت نوشته كه آژانس قادر است به همكاري، بازرسي ها و راستي آزمايي خود در ايران ادامه دهد و در بخش هاي مختلف اين گزارش هم در رابطه با فعاليت هاي هسته اي كه در مكان هاي مختلف وجود دارد، صراحتا نوشته شده كه آژانس بدون هيچ مشكلي به همكاري و بازرسي هاي خود ادامه مي دهد.

 آخرين گزارش مدير كل آژانس از برنامه هسته اي ايران

سرويس سياسي-
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در آخرين گزارش خود پيرامون برنامه هسته اي ايران بارديگر عدم انحراف در فعاليت هاي هسته اي ايران را تاييد كرد.
«محمد البرادعي»كه قرار است در نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي در اوايل آذرماه جاي خود را به يوكيا آمانو ژاپني بدهد گزارش مفصل خود را درباره فعاليت هاي هسته اي ايران منتشر كرد.
در بخش هايي از اين گزارش تكراري آمده است: «ايران تخمين زده است كه، بين 18نوامبر 2008 و 30اكتبر 2009، 10 هزار و 395كيلوگرم گاز يواف6 به آبشارها تزريق شده و در مجموع 924 كيلوگرم گاز يواف6 با درصد غناي پايين توليد شد كه به توليد در مجموع يك هزار و 763 كيلوگرم گاز يواف 6 با درصد غناي پايين از زمان آغاز بكار تاسيسات غني سازي سوخت منتج مي شود.»
از زمان گزارش قبلي، آژانس دو بازرسي سرزده از تاسيسات غني سازي سوخت انجام داده است، كه در مجموع شمار بازرسي هاي سرزده آژانس از تاسيسات غني سازي سوخت از مارس 2007 تاكنون به عدد 31 مي رسد.
ايران دسترسي به تمام نواحي تاسيسات فردو را مهيا كرد. آژانس تاييد كرد كه اين تاسيسات مطابق با اطلاعات طراحي ارائه شده توسط ايران بود و با وجود اينكه هيچ سانتريفيوژي به اين تاسيسات وارد نشده بود، اين تاسيسات در مرحله پيشرفته ساخت قرار داشت.
البرادعي در ادامه اين گزارش تائيد مي كند كه ايران تاسيسات فردو را به عنوان يك پدافند مكمل براي تاسيسات مهم نطنز ساخته است.
در اين گزارش با اشاره به متن نامه اعلامي ايران به آژانس راجع به تاسيسات فردو آمده است:
«در نتيجه افزايش تهديدات حملات نظامي عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت مراكز اضطراري براي سازمان ها و فعاليت هاي مختلف ايجاد كند. تاسيسات غني سازي نطنز در ميان اهدافي بود كه مورد تهديد نظامي قرار گرفته بود. بنابراين،سازمان انرژي اتمي خواستار سازمان پدافند غيرعامل شد تا يكي از مراكز مذكور را به منظور ]يك[ مركز غني سازي اضطراري اختصاص يابد، تا اينكه در صورت هرگونه حمله نظامي فعاليتهاي غني سازي تعليق نشوند. در همين رابطه، سايت فردو، كه يكي از آن مراكز ساخته و آماده شده است، در نيمه دوم سال 2007 براي سازمان انرژي اتمي اختصاص يافت. ساخت تاسيسات غني سازي سوخت فردو همان زمان آغاز شد. ساخت آن هنوز ادامه دارد.بنابراين اين تاسيسات هنوز براي فعاليت آماده نيست و قرار است در سال 2011 عملياتي شود.»
البرادعي در پايان گزارش خود بار ديگر با تكرار درخواست هاي غيرقانوني غرب درباره پروتكل الحاقي و تعليق غني سازي اورانيوم در ايران آورده است: ايران فعاليت هاي مربوط به غني سازي يا كار در زمينه پروژه هاي مربوط به آب سنگين را كه درخواست شوراي امنيت بوده، تعليق نكرده است. همچنين برخلاف درخواست شوراي حكام و تقاضاهاي شوراي امنيت، ايران نه پروتكل الحاقي را اجرا كرده و نه در رابطه با مسائل باقيمانده نگران كننده، كه بايد براي منع از ورود ابعاد نظامي به برنامه هسته اي ايران روشن گردند، با آژانس همكاري كرده است. اكنون بيش از يك سال از زماني كه آژانس قادر بود با ايران در بحث درباره اين مسائل باقيمانده تعامل كند، گذشته است. تا زماني كه ايران پروتكل الحاقي را اجرا نكرده و مسائل باقيمانده را از طريق مذاكرات اساسي روشن نسازد، آژانس در موقعيتي نخواهد بود كه بتواند تضميني معتبر در مورد نبود مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده در ايران ارائه نمايد.

 نيويورك تايمز: چهره اوليه اعتراض در ايران به سرعت محو شد

سرويس سياسي -
روزنامه نيويورك تايمز با اشاره به جريان هاي خبري رسانه ها در خصوص آشوب هاي ايران تصريح كرد چهره اوليه اعتراض در ايران به سرعت رنگ باخت.
روزنامه نيويورك تايمز در شماره روز گذشته خود طي گزارشي به قلم نيل گنزلينگر اذعان كرد: بخشي از جهان كه به نظر مي رسيد در آستانه تحولي به دست توده باشد، اكنون گويي به روال عادي خود بازگشته است.
اين گزارش كه موضوع مرگ ندا آقاسلطان را مبناي تحليل خود قرارداده مي نويسد: فيلم اين حادثه كه از شبكه فرونتالاين وابسته به شبكه پي بي اس آمريكا پخش شد به نظر مي رسيد آخرين لحظات زندگي اين زن جوان را به آغاز رويدادي تكان دهنده تبديل كند.
اين در حالي است كه مقام هاي ايراني مرگ آقاسلطان را كاملاً مشكوك مي دانند و عقيده دارند فردي به نام آرش حجازي كه خودرا شاهد مرگ وي معرفي مي كند، احتمالا قاتل اصلي اوست.
نويسنده اين گزارش با لحني نااميدانه ادامه مي دهد: «بي توجهي به اين حادثه در ميان رسانه ها اين موضوع را براي ما روشن مي سازد كه چگونه جنبش اعتراضي به سرعت در حال محو شدن از تيترهاي خبري است.»

 رنگ خدا

مي گويند «پاييز، بهار عاشقان است» و شايد بهتر باشد كه بگوييم پاييز فصل اهل دل، فصل تماشا و فصل پر كردن دريچه هاي چشم از نوار رنگي است كه روزي فقط سبز بوده اما امروز به زرد تا سرخ و ارغواني تا رنگهاي بي شمار ديگري تبديل شده است. براي ديدن اين رنگهاي چشم نواز كافي است مقداري- و فقط مقداري- از شهرهاي دودزده و خاكستري بزرگ و دنياي ماشيني فاصله بگيريم تا پاي در اقليم هزار رنگ عاشقي درست مثل همين تصوير كه از طبيعت زيباي چهارمحال و بختياري گرفته شده است، بگذاريم. رنگ خدا ارزاني دلهاي دلداده باد...

 «اين چند قدم» اولين مستند راديويي از سفر به سرزمين وحي

تهيه كننده برنامه «اين چند قدم» آن را نخستين مستند گزارشي راديويي از سرزمين وحي دانست كه با تركيبي نو و بديع به معرفي اماكن متبركه و بيان حال زائران در سرزمين وحي مي پردازد.
به گزارش روابط عمومي راديو قرآن، ياسر دعاگو، يكي از عوامل تهيه برنامه «اين چند قدم» با اشاره به ويژگي هاي منحصربه فرد اين برنامه گفت: اين برنامه نخستين مستند گزارشي راديويي از سرزمين وحي است كه با تركيبي نو و بديع به معرفي اماكن متبركه و بيان حال زائران و مشكلات آنان در زيارت مي پردازد.
وي با بيان اين مطلب كه تمامي گزارش هاي اين برنامه به صورت مستند و در اماكن متبركه ضبط شده است، اظهار داشت: در چند بخش از اين برنامه كه به دليل همراهي با كاروان دانشجويان اعزامي به عمره مفرده بود حال و هواي دانشجويان در اين سفر انعكاس داده شده است و در بخش معرفي اماكن حجت الاسلام محمدباقر علم الهدي به بيان نكات كارشناسانه پرداخته است.
دعاگو افزود: از ويژگي هاي ديگر برنامه «اين چند قدم» اختصار و ايجاز، بيان غيرمستقيم مشكلات زائران مدينه، سخت گيري وهابيون نسبت به آنها و بيان نكات معارفي حجت الاسلام وحيدي درباره اين سفر و زيارت حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه بقيع (ع) است.
تهيه كننده و گوينده برنامه راديويي «اين چند قدم» با اشاره به تدوين تمامي قسمت هاي اين برنامه در مكه و مدينه تصريح كرد: تمامي بخش هاي اين برنامه اعم از گويندگي، تدوين و تنظيم اين برنامه در سرزمين وحي انجام شده است كه اين امر از ديگر ويژگي هاي متمايزكننده آن است.
مستند گزارشي «اين چند قدم» حاصل سفر مجيد حسيني و ياسر دعاگو مي باشد كه پخش آن از دوم آبان شروع شده است و قرار است تا ابتداي آذر هر روز ساعت 16 و 45 دقيقه از راديو قرآن ادامه يابد.

 مبتكر اصفهاني دستگاه خودكار آماده سازي سيني نشاء برنج ساخت

اصفهان - خبرنگار كيهان:
مبتكر اصفهاني موفق به طراحي و ساخت دستگاه خودكار آماده سازي سيني نشاء برنج شد.
اين دستگاه به منظور آماده سازي 500 تا 800 سيني نشاء برنج در ساعت براي استفاده در خزانه مصنوعي يا گلخانه اي به همت نيرومند مبتكر اصفهاني و مشاركت متخصصان جهاد دانشگاه واحد صنعتي اصفهان طراحي و ساخته شده است. «نيرومند» كاهش مصرف آب، بذر، رعايت مسائل زيست محيطي، استفاده نكردن از سموم دفع آفات را از مزاياي دستگاه خودكار آماده سازي سيني نشاء برنج ذكر كرد و افزود: به كارگيري اين دستگاه زمان لازم نيروي كار را از 183 به 57 نفر ساعت به ازاي هر هكتار كاهش مي دهد و هزينه هاي توليد محصول برنج نيز با استفاده از اين دستگاه حدود 59 درصد كمتر مي شود
اين مبتكر اظهار داشت: دستگاه خودكار آماده سازي سيني نشاء برنج در مدت سه سال و با 30 ميليون ريال هزينه طراحي و ساخته شده است.
اين دستگاه مشابه خارجي ندارد و در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.

 بازسازي بزرگترين مسيل شمال شرق تهران

معاون فني وعمراني شهرداري منطقه 4تهران از بهسازي و مرمت مسيل شمال به جنوب خشايار خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 4، محمد شيري با اعلام اين خبرگفت: در آستانه فرارسيدن فصل زمستان و بارش هاي باران و به منظور جلوگيري از ريزش ديواره مسيل خشايار و خطرات ناشي از تخريب ديوارها و كف مسيل بازسازي و ترميم قسمت عظيمي از مسيل و ديوار حائل آن در دستور كار قرارگرفت.
معاون فني و عمراني شهرداري منطقه 4 قرار گرفتن اين پروژه درمسيل آب كانال خشايار و حجم بالاي آب در مسيل وتراوش آب از جداره هاي خاكي را از عوامل مهم فرسايش و از بين رفتن جداره هاي ديوار مسيل ذكر كرد و گفت: علاوه بر فرسايش ديوار ه اي مسيل خشايار كه خطراتي را براي شهروندان ساكن در مجاورت اين مسيل ايجاد مي نمود، منظره ناهمگون جداره ها نيز لزوم احداث ديوار حائل مسيل را دو چندان كرد.
وي افزود: فاز يك اين پروژه شامل 170 متر طول و فاز 2 نيز 190 متر طول، با هزينه اي بيش از 11 ميليارد ريال و عمليات فاز 3 با حجم بتن ريزي 1470 متر مكعب دركف و ديوارها تكميل و به بهره برداري رسيده است.
وي خاطر نشان كرد: دراين پروژه ، خاكبرداري ولجن برداري 8000 متر مكعب، تخريب بتن 160 متر مكعب، بتن ريزي 2600 متر مكعب، ديوار چيني سنگي 920 مترمكعب، آرماتور بندي 70تن قالب بندي 1800متر مربع، انحراف مسير آب توسط نصب نيوجرسي همراه ورقهاي فولادي به عرض 1/5 متر و گوني چيني، ديوار بتني با ارتفاع حداقل 3 متر و كف سازي بتني به عرض حداقل 9متر صورت گرفته است.اين پروژه از منطقه يك شروع شده واز مناطق 4، 8، 13، 14، 15و 20 عبور خواهد كرد و به جنوبي ترين نقطه تهران متصل مي شود.

 رئيس ديوان عدالت اداري: اجازه رسيدگي غيرقانوني به پرونده داده نمي شود

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: نه راضي هستم و نه اجازه خواهم داد كه به طور غيرقانوني به پرونده اي رسيدگي شود.
حجت الاسلام والمسلمين سيد جعفر منتظري درنخستين ديدار مردمي اظهارداشت: اميدوارم بتوانيم بخشي از مشكلات مردم را در قالب قانون رسيدگي و برطرف كنيم.
وي افزود: گاهي اوقات ممكن است فردي حقي را داشته باشد و قانون براي رسيدگي به اين امر راهي به او معرفي كرده باشد ولي آن فرد نتوانسته باشد از طريق قانون احقاق حق كند و ممكن است دستگاه قضايي حكم اين را صادر كند كه مطابق نظر وي نباشد و اين به اين معني نيست كه قانون و دستگاه قضايي درحق او ظلم كرده باشد چرا كه اگر رعايت مسائل قانوني را مي كرد، شايد به حق خود مي رسيد.
منتظري گفت:درخواست من از همه مردم اين است تا زماني كه درديوان عدالت اداري هستم اگر درمراجعه به شعب مختلف ديوان به مشكلي غير طبيعي برخورد كردند كه شائبه فساد درآن ديده مي شود آن را مستقيم به بنده منتقل كنند.
به گزارش فارس، وي افزود: مردم مطمئن باشند در زمينه پرداخت و دريافت رشوه به همان اندازه كه كارمند و قاضي در انحراف و ظلم دخيلند كسي كه اين دام را براي آن ها تدارك ديده نيز گناهكار است.

 پيكر آيت الله نجومي در باغ فردوس كرمانشاه به خاك سپرده شد

كرمانشاه - خبرنگار كيهان:
با حضور ده ها هزار نفر از مردم سوگوار كرمانشاه پيكر مطهر عالم رباني آيت الله «سيدمرتضي نجومي» به خاك سپرده شد.
به گزارش خبرنگار كيهان در كرمانشاه، پيش از ظهر سه شنبه پيكر مطهر عالم رباني حضرت آيت الله «سيد مرتضي نجومي» در قطعه 49 باغ فردوس كرمانشاه به خاك سپرده شد.
در مراسم تشييع پيكر اين عالم فرزانه، جوانفكر مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور، نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمانشاه، استاندار، نمايندگان استان در مجلس خبرگان و شوراي اسلامي و ده هاهزار نفر از مردم سوگوار كرمانشاه حضور داشتند.
مراسم تشييع پيكر آيت الله نجومي در حالي برگزار شد كه ديروز شهر كرمانشاه يكپارچه سياه پوش و بازار كرمانشاه، ادارات، سازمان ها، بانك ها و مدارس تعطيل بود.
عشق و علاقه مردم كرمانشاه به اين روحاني هنرمند باعث شد به رغم بارش شديد باران ده ها هزار نفر در مراسم تشييع و خاكسپاري عالم رباني آيت الله سيدمرتضي نجومي حضور داشته باشند.
مراسم ترحيم اين بزرگوار امروز چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و 15 تا 17 بعدازظهر در مسجد جامع كرمانشاه برگزار مي شود.
جامعه مدرسين
حوزه علميه قم
ارتحال آيت الله نجومي
را تسليت گفت
جامعه مدرسين حوزه علميه قم با انتشار بيانيه اي رحلت آيت الله نجومي را تسليت گفت.
در اين بيانيه آمده است: خبر درگذشت عالم نستوه و مجاهد مبارز حضرت آيت الله نجومي اندوه فراواني را در دل هاي مومنان، دوستداران ايشان و ملت شريف ايران بويژه مردم غيور استان كرمانشاه پديد آورد.
آن عالم مجاهد كه علاوه بر تلاش هاي فراوان علمي و عملي در عرصه هاي هنري نيز خدمات فراواني را پديد آورد از نوابغ عصر ماست و در پيشبرد و ترقي علمي و معنوي استان كرمانشاه سهم بسزايي داشته است.
در اين بيانيه تصريح شده است: جامعه مدرسين حوزه علميه قم ارتحال ايشان را به محضر بقيه الله الاعظم «ارواحنا له الفداء»، رهبر معظم انقلاب «مدظله العالي»، مراجع عظام تقليد «دامت بركاتهم» و عموم ملت شريف ايران بويژه مردم استان كرمانشاه و حوزه هاي علميه تسليت عرض كرده؛ علو درجات را براي آن فقيد و صبر و اجر فراوان براي بازماندگان آن مرحوم خواستاراست.

 با حضور وزير كشور انجام شدمعرفي استاندار جديد استان فارس

وزير كشور گفت: رويكرد دولت دهم ادامه فعاليت هاي عمراني و پيگيري مصوبات سفرهاي دور اول و دوم
رئيس جمهور و توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي است.
به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، مصطفي محمد نجار دوشنبه شب در مراسم معارفه دكتر «روح الله احمدزاده» استاندار جديد فارس اظهار داشت: اهداف دولت دهم اجراي برنامه پنجم، دستيابي به اصلاح الگوي مصرف و برقراري عدالت اجتماعي است.
وي همچنين قابليت توسعه صنايع، تقويت و توسعه مبادلات با كشورهاي منطقه، اعتلاي ارزش هاي ديني، تقويت صنايع غذايي، تبديلي، كشاورزي و دامي را از اولويت هاي دولت دهم دانست.
نجار ادامه داد: مهار آب هاي روان و اعمال مديريت بهينه درعرضه و تقاضاي آب كشاورزي، مشاركت بخش هاي خصوصي و توسعه صنعت گردشگري از جمله برنامه هاي مديران ارشد استان ها در تحقق اهداف دولت خدمتگزار است.
وي ميزان كارهاي صورت گرفته در دولت نهم را به اندازه تمام دوره هاي بعد از انقلاب برشمرد و گفت: الگوي ما امروز اين است كه با توجه به داشته ها و توانايي هاي خودمان با كمك و همدلي كارها را پيش ببريم.
محمد نجار افزود: شعار دولت شعار عدالت و توجه به تمام نقاط كشور خصوصاً مناطق محروم و كم برخوردار است.
وزير كشور گفت: ايران در عرصه منطقه اي وزنه تعادل بخش صحنه است و اگر در مسائل خاورميانه اظهارنظري نكند، مسائل منطقه به نتيجه نمي رسد.
وي با اشاره به شرايط حساسي كه ايران با آن روبه رو است، خاطرنشان كرد: امروز از نظر داخلي، هم در منطقه و هم در سطح بين المللي در اوج اقتدار هستيم.
او گفت: استاندار بايد از پذيرش هرگونه توصيه در انتخاب مديران خودداري كند چرا كه ما تنها بدهكار مردم هستيم و به هيچ گروه و قشر ديگري بدهكاري نداريم.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه استاندار جديد با 31 سال سن، جوان ترين استاندار كشور است، افزود: اميدواريم وي بتواند فارس كه هشت درصد جمعيت كشور راتشكيل مي دهد و با داشتن تنوع آب و هوايي و 20 هزار دانشجو و همچنين محل عبور خطوط سراسري گاز و ذخاير نفتي است را به جايگاه و قطب توسعه كشور برساند.

 رسايي در دانشگاه بين المللي قزوين: موسوي از ابتدا با شعارهاي دروغ به ميدان آمد

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به شعارهاي قانون گرايانه موسوي پيش از انتخابات تأكيد كرد او از ابتدا با شعارهاي دروغين آمد.
حجت الاسلام حميدرسايي در نشستي با عنوان «قانون، توهم و واقعيت ها» كه در سالن اجتماعات مركزي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) برگزار شد، اظهار داشت: امروز اين دانشگاه صحنه محاكمه ميرحسين موسوي با حرف هاي خود اوست و ما امروز موسوي را با حرف هاي خودش محاكمه مي كنيم.
وي افزود: موسوي در تاريخ سوم ارديبهشت، وقتي يك دانشجو از وي سؤال مي كند كه اگر 18 تير در زمان شما بود نيز پشت دانشجو را خالي مي كرديد؛ وي بيان مي كند كه من در اين مورد باز هم به قانون باز مي گردم، يعني قانون شكني نمي كردم؛ آقاي موسوي چرا دروغ گفتيد؟
نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: موسوي گفت يك عده به ضرورت احترام به آرا مردم اعتقاد ندارند؛ آقاي موسوي اين حرف ها در خصوص شما ولي از زبان خود شماست.
وي با اشاره به ديگر ادعاهاي ميرحسين موسوي ادامه داد: موسوي در بيست و يكم فروردين گفت اگر كسي به قانون اساسي اعتقاد نداشته باشد و نامزد شود با مردم خدعه كرده است.
رسايي افزود: موسوي خود مي گويد كه من نيرنگ كارم و مي گويد قانون اساسي را قبول نداشتم و به صحنه انتخابات آمدم و با مردم خدعه كرده ام، چرا قانون اساسي را قبول نداشتي و بچه هاي مردم را فريب داديد؟
وي در پاسخ به سؤال نماينده تشكل هاي اصلاح طلب در خصوص مذاكره با آمريكا اظهار داشت: ما مذاكره اي كه دشمن را به لرزه درآورد، هرگز نهي نكرديم اما مذاكره اي كه بعضي نامه نوشته و از آمريكايي ها عذرخواهي كنند را قبول نداريم.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: هر كس حتي اگر اين دولت برخلاف نظر رهبري مسير رابطه با آمريكا را طي كند بسيج و ملت ايران در دهانش مي كوبد.
رسايي همچنين ادامه داد: سيلي نظام به مهدي هاشمي مصونيت آقازاده ها را از بين برد و آقاي مهدي هاشمي اگر برنگردد بايد برگردانده و او را محاكمه كنند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: به وقت خود با اين افراد برخورد مي شود. اين ها ابتدا بايد در افكار عمومي بعد در دادگاه محكوم شوند و روز قدس و 13 آبان روز محاكمه كروبي، موسوي و خاتمي بود.
رسايي بيان داشت: در صحيفه امام آمده است اگر من هم سخنراني كردم و مخالف با دستور اسلام بود و براي تشنج و گرفتار كردن ملت بود موظف شرعي هستند ارگان هاي نظامي و انتظامي كه من را بگيرند و به دادگاه بسپارند؛ آيت الله لاريجاني در خط امام است و قطع يقين دستگاه قضايي ما به استناد اين حرف امام، موسوي را محاكمه مي كند.
اين نشست مقرر بود به صورت مناظره بين چهره هاي اصولگرا و اصلاح طلب برگزار شود اما هيچ يك از اصلاح طلبان حاضر به شركت در آن نشدند.

 اخبار ادبي و هنري

نيكو خردمند، بازيگر سينما و تلويزيون درگذشت
«نيكو خردمند» بازيگر پيشكسوت و گوينده قديمي ديروز در سن 77 سالگي به دليل بيماري قلبي و عروقي دارفاني را وداع گفت.
اين بازيگر متولد 1311 در تهران بود و دو سيمرغ بلورين را براي بازي در فيلم هاي «پرده آخر» و «بازيچه» دريافت كرده بود.
او در سريال هايي چون «باغ گيلاس»، «آواي فاخته»، «كت جادويي»، «آپارتمان»، «دزدان مادربزرگ»، و فيلم هايي مثل، خانه خلوت، غزال و... بازي كرده بود.
مراسم تشييع پيكر اين هنرمند 28 آبان از مقابل خانه سينما برگزار مي شود.
يك كتابخانه، هديه رهبر انقلاب به كودكان يك شهر
نخستين مركز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در شهر ورزنه استان اصفهان، همزمان با هفته كتاب به بهره برداري رسيد. اعتبارات ساخت اين مركز فرهنگي از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان اصفهان در سال 1381 تأمين شده است.
بزرگداشت آيت الله نجومي در دوسالانه خوشنويسي
مدير كل مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد كه آيين ويژه تجليل از مقام شامخ آيت الله سيدمرتضي نجومي، هنرمند فرزانه عرصه خوشنويسي در نخستين دوسالانه خوشنويسي برگزار مي شود.
محمود شالويي در پيامي كه به مناسبت تسليت درگذشت اين عالم رباني و استاد خوشنويسي نوشته است، اعلام نموده: در حالي آيت الله نجومي از ميان جامعه هنري رخت بست و رخ در نقاب كشيد كه براساس مصوبه شوراي سياستگذاري نخستين دوسالانه بين المللي خوشنويسي مقرر بود كه از اين عالم هنرمند در مراسم ويژه اي تجليل شود. نخستين دوسالانه بين المللي خوشنويسي قرار است ارديبهشت ماه سال آينده در شهرستان قزوين برگزار شود. آيت الله نجومي روز دوشنبه به علت بيماري در كرمانشاه درگذشت.
انتخاب كتاب به ياد آل احمد
دومين دوره جايزه جلال آل احمد روز دوم آذر با حضور وزير ارشاد در تالار وحدت برگزار مي شود.
اين جايزه برخلاف سال گذشته كه فقط تقديري داشت، حتماً برگزيده خواهد شد.
مراسم اهداي جايزه جلال روز دوم آذر ماه ساعت 15 تا 17 با حضور سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در تالار وحدت برگزار خواهد شد.
در جايزه جلال آل احمد آثار سه حوزه داستان (كوتاه و بلند)، تاريخ نگاري و مستندنگاري و نقد ادبي داوري و بررسي مي شود.
بازارچه كتاب براي دانشجويان
بازارچه كتاب دست دوم دانشگاهي كه از دهم آبان ماه شروع شده، بنابر پيشنهاد سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در كليه مناطق تهران به صورت ثابت تا پايان سال نيز ادامه خواهد داشت.
بازارچه كتاب دست دوم دانشگاهي با هدف ترغيب دانشجويان به مطالعه بيشتر با كاهش هزينه خريد كتاب، در سال اصلاح الگوي مصرف از 10 آبان ماه آغاز شده و تا پايان هفته كتاب نيز ادامه دارد كه قرار است تا پايان سال ادامه پيدا كند.
هفدهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
جشنواره تئاتر بانوان امروز افتتاح مي شود
هشتمين جشنواره تئاتر بانوان امروز در مجتمع فرهنگي هنري شهيد مختار سليماني افتتاح مي شود.
مجتمع فرهنگي هنري سليماني، سالن شماره 2 تالار محراب و فرهنگسراي ارسباران محل برگزاري اين رويداد است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14