(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 9 دي 1388- شماره 19546
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بازي تمام؟! اول ماجراست... (يادداشت روز)
تشويق (گفت و شنود)
تجمع بزرگ عاشوراييان امروز سراسر كشور را فرا مي گيرد
كيهان و خوانندگان
روايت يك زن آسيب ديده از اوباشگري هواداران موسوي
وضعيت وخيم است لمپنيسم خياباني 2 ماه تعطيل! (خبر ويژه)
دل آشوبه گرفتيم ديگه حرف نزن شيرين خانم!(خبر ويژه)
دستگيري چند نفوذي نهضت آزادي در رسانه ها (خبر ويژه)
اسرائيل: تلاش خود را كرديم اما برنامه اتمي ايران ديگر قابل مهار نيست (خبر ويژه)
شايعه خنده دار!! (خبر ويژه)
قاتل مردم شيلي در آرزوي تكرار كودتا در ايران (خبر ويژه)بازي تمام؟! اول ماجراست... (يادداشت روز)

پيرمرد پاي ديگ نذري ايستاده بود و مي گريست. آمده بود كمك كند. مسيحي بود. «وارطان». مي گفت 3 بار به زيارت كربلا رفته ام. مي گفت من حسين(ع) را دوست دارم. مي گفت و مي گريست.
در كشوري كه مسلمان و غيرمسلمان و ارمني و زرتشتي در موسم محرم چنين حسيني و عاشورايي مي شوند، كار بزرگي است شكستن حرمت عزا و صاحب عزا. اين يك قلم خيانت، جز از تركه و تبار يزيد و شمر برنمي آمد. ملت بعد از اين هر جا فتنه گري جست، ديگر نياز نيست مرگ بر مزدور و منافق و مرگ بر آمريكا و اسرائيل بگويد تا هويت او را نشان دهد. مردم كافي است بگويند بر يزيد لعنت! حسين(ع) راست گفته بود كه «مثل من با مثل يزيد بيعت نمي كند». آنها كه روز عاشورا حرمت عزاي حسين عليه السلام را شكستند، با همه حقارت و كم شماري به چشم آمدند چون خلاف موج ملت و انسانيت و كرامت، با يزيد بيعت نموده و كار يزيدي كرده بودند. مگر شمر و حرمله به چشم نيامده اند در ماجراي عاشورا و مگر نامشان نمانده، ولو به لعنت؟! نام بانيان ماجراي عاشوراي 1431هجري قمري نيز در تاريخ خواهد ماند، به لعنت. سران فتنه را مي گويم. تو بگو بر شمر و يزيد و يزيديان لعنت.
تهران، ام القراي جهان اسلام، 10 ميليون نفر جمعيت دارد. آري تهران در روز عاشورا ملتهب بود و چرا ام القراي جهان اسلام در تب و التهاب نباشد در روزي كه زمين و آسمان و در و ديوار داغدار سرور مظلوم آزادگان جهان است. سراسر شهر و كوچه به كوچه و خيابان تا خيابان آن در عاشورا، لبريز جمعيت سوگوار و عزادار بود. در اين ميان به خيابان آوردن چند هزار لمپن سازماندهي شده در خياباني پرآوازه و تاريخي در غياب مردم عزادار و حمله به عابران يا آتش زدن موتورسيكلت هاي پارك شده آنها و چند بانك و مغازه و از جا كندن چند تابلو و نرده با چاشني كف و سوت و هلهله و فحاشي عليه سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي ملت ايران و... سرانجام گريختن از معركه پس از مشاهده دسته هاي عزادار، چه قدر مي تواند واجد ارزش و اعتبار باشد؟ اگر لمپن ها ده هزار نفر مي شدند- كه يك سوم اين رقم هم نمي شدند- تازه مي شدند يك هزارم جمعيت نجيب تهران. اينكه جماعتي به اندازه يك سه هزارم (از هر 3 هزار نفر يك نفر) جمعيت يك شهر از سوي رسانه هاي رسمي انگليس و آمريكا و اسرائيل و رژيم سعودي در روز عاشورا قاب گرفته شوند و براساس اين قاب دروغ ادعاشود «كنترل تهران از مديريت نيروهاي امنيتي خارج شده»، «شهر به دست مخالفان افتاده» و... حاوي پيام هاي بزرگي است. يعني اينكه 4 ضلع مربع رسانه هاي استكباري و ارتجاعي مذكور با همه حقه هاي تصويري و با زبان بي زباني شهادت مي دهند پس از يك جنگ 6 ماهه تمام عيار و بي سابقه در طول تاريخ جنگ نرم اطلاعاتي- رسانه اي، جز «باد» غنيمت نگرفته، جز در بادكنك ندميده و به غير از «سراب جنبش» تصوير نكرده اند. اين مربع جنگ نرم در چشم بندي هاي خود خواستند آن «نقطه» يك سه هزارم ( )را خط ممتد «جنبش» نشان دهند و انصافا خيلي هم زحمت كشيدند از صبح تا شام عاشورا. اما اين ديگر فيلم و سينما نبود كه بتوان يك استخر كوچك يا چند سطل آب را به عنوان «اقيانوس» جا زد يا يك ديوار چوبي ساخت و با تروكاژ سينمايي به مخاطب چنين القا كرد كه با يك كاخ بلند واقعي مواجه است، يا 100نفر را جاي سياهي لشكر 20 هزار نفره جا زد.
مخاطب معمولي- و نه حتي تيزبين- حق دارد بپرسد اين حركت نقطه اي لمپني با مشي «مغوليستي» و مرام «نامردم و فرار مي كنم»، چه قماش جنبشي است كه با پاك كن پاك مي شود و به جاي جاذبه و فزايندگي، مدام در حال نفرت آفريني و ريزش و فرسودگي است؟ البته براي بي بي سي و صداي آمريكا و راديو فردا و صداي اسرائيل و العربيه سعودي كه آبرويي ندارند تا از دست بدهند و عار ندارند كه در بي پدري و دروغ بافي- و عورت نمايي به هنگام خطر!- مريدان راستين عمروعاص باشند، سياه بازي اخير جاي شگفتي و ملامت نيست. آنها سالها- و بعضا دهه هاست- همين گونه در رذالت سر مي كنند. اما همه ننگ اين ماجراي عبرت آموز و سياه براي بانيان وطني فتنه باقي خواهد ماند كه با نقاب الله اكبر و «ياحسين- ميرحسين» آغاز كردند، تابلوي اسلام و انقلاب و امام خميني(ره) بلند كردند، دروغ را زشت شمردند و پايان كارشان به اينجا كشيد كه با رذالت تمام به هر چه سرمايه اجتماعي و فرهنگي و ديني و سياسي يك ملت بود، وحشيانه و مغول وار هجوم آوردند. كار رسوايي به آنجا كشيده كه سه تن از سران فتنه با وجود سپري شدن 48 ساعت از ماجرا، همچنان زبانشان قفل شده و تنها شعبان بي مخ آنها- كه بيش از همه از وضعيت خود ساخته به ستوه آمده و انتحار را گشايشي براي خويش مي بيند- لب گشوده و به جاي دفاع از حريم هتك شده سالار شهيدان(ع)، از اجامر و اوباش حمايت كرده است. آيا اين قمار آخر- با شرط خودكشي- جز رفتن در ورطه اي است كه يزيد براي خويش دست و پا كرد؟
از زبان علمدار و پيام رسان نهضت كربلا حضرت سيدالساجدين علي بن الحسين (عليهما السلام) بايد گفت «سپاس خداوندي را كه دشمنان ما را از احمق ها قرار داد». ماجراي عاشوراي 1431 هجري قمري اثري از تلخي ماجراي عاشوراي 61 هجري را با خود داشت و جان يك ملت حسيني را تلخ تر از نيش مار گزيد. اما اين ثلمه با همه تلخي، بركات بزرگي به همراه خواهد داشت اگر به اندازه كافي عبرت آموز باشد. معلوم شد اگر ولو براي مقطعي كوتاه در برابر دشمن مهاجم، انفعال و غفلت و تشتت و حيرت پيش آيد، امويان معاصر آماده اند تا كجا پيش بيايند و كدام سرمايه هاي هويت بخش، ملت ساز و قدرت آفرين را يكجا به آتش بكشند. معلوم شد مسئله نه انتخابات و پيروزي اين نامزد و ناكامي آن نامزد، نه اولويت بندي سياست خارجي (غزه يا ايران)، نه دعواي جناح ها و سليقه ها، و نه حتي شخص امام و رهبري- با همه اهميت- است. آشكار شد دشمن تماميت ايران و «روح ايراني» را كه 30 سال پيش در بهمن 1357 جوانه زد، گل كرد و به ثمر نشست و به 2 قرن ذلت و تحقير و استبداد و استعمار پايان داد، با بغض و حقد تمام هدف گرفته است. دشمنان احمق ملت ايران با شاهكار يزيدي در روز عاشورا، عمق استراتژي خود را در پي تاكتيك هاي فريبنده و گمراه كننده نشان دادند تا خوارج نيز بدانند اگر روزي جلد قرآن سرنيزه شد تا با قرآن ناطق مقابله كند، غايت آن، به نيزه كشيدن قرآن ناطق (حسين) و به زير پا كشيدن پيكره قرآن و عدالت و حقوق و كرامت انساني است. دشمنان احمق ملت ايران خواهند فهميد كه به سوداي سود در اين قمار، چه زيان استراتژيكي را به جان خريده اند. آنها و شبكه داخلي شان پس از اين مي آموزند به سان آن ميمون قصه ها، ديگر خرما را با هسته نخورند و اگر هم با هسته خوردند لااقل اول هسته را اندازه بزنند و بعد بخورند!
فتنه پس از فريبندگي اوليه، اكنون آن روي زشت و كريه خود را به تماميت نشان داده است. اميرمؤمنان فرمود: «قلب مرد خردمند ديده اي است كه با آن عاقبت كارش را مي بيند و پست و بلند آن را مي شناسد... گروهي به درياي فتنه فرو رفتند، سنت ها را رها كردند و به بدعت ها چنگ زدند» و به معاويه نوشت: «بين ما و شما جدايي افتاد زيرا ما ايمان آورديم و شما كفر ورزيديد. استقمنا و فتنتم. ما بر حق ايستاديم و استقامت كرديم و شما كجي و ناراستي فتنه را برگزيديد» و نيز در جاي ديگري فرمود «ايام مهلت تبهكاران طولاني شد تا خواري و رسوايي را تكميل كنند و مستوجب حوادث ناگوار شوند... گروهي براي راحتي به فتنه پيوستند... اما مومنان حقيقي بر خدا منت ننهادند و جانبازي در راه حق را بزرگ نشمردند... و از روي بصيرت دست به اسلحه بردند و به امر راهبرشان تن به فرمان خدا سپردند» و هشدار داد كه «اي مردم عرب نشانه تير بلاها هستيد. پس، از مستي نعمت و سختي عقوبت بپرهيزيد... آغاز فتنه مانند جواني نيكوست و آثار آن مانند اثر سنگ سخت است... زماني نمي گذرد كه تبعيت كننده از تبعيت شونده برائت و بيزاري مي جويد، با كينه و دشمني از هم جدا مي شوند و با لعنت يكديگر را ملاقات مي كنند... فتنه گران در فتنه چون گورخران- در جمع خود- يكديگر را گاز مي گيرند... فتنه با سرنوشتي تلخ وارد مي شود و خون تازه مي دوشد... در آن، كشته اي است خونش به هدر رفته... اي اهل ايمان، پرچم فتنه و نشانه هاي بدعت نباشيد و به آنچه ]ولايت[ پيوند جماعت با آن گره خورده و اركان اطاعت بر آن بنا شده، ملتزم باشيد».
«يوم علي آل الرسول عظيم». اعقاب شمر و عبيدالله ابن زياد- الدعي ابن الدعي- حرمت چنان روز بزرگي را شكستند و به روح يك ملت بزرگ جسارت كردند. مگر شعار ماندگار اين ملت نيست كه «بأبي انت و امي يا حسين. پدر و مادرم فداي تو حسين جان»؟ آيا مي شود با دل و جان يك ملت و عزيزتر از جان او گستاخانه بازي كرد؟ آيا مي توان خون غيرت را در رگ هاي ملتي دوستدار سيدالشهدا(ع) به جوش آورد و بعد گفت بازي تمام؟! اول ماجراست يزيد! خطا پنداشتند يزيديان كه خيال كردند اين هم يك تفنن و بازي است مثل چند ماه و چند سال قبل. از هم اكنون مي شنويم عربده آل يزيد را كه همديگر را گاز مي گيرند و لعنت مي كنند. وارثان خون حسين، گريبان فتنه گران را رها نمي كنند.
تو هم بگو! گريه كن و بگو! مولاي ما حسين گفت «من كشته گريه ام، مومني مرا ياد نمي كند مگر كه مي گريد». مولايت را ياد كن و بگو! بگو بر يزيد و عبيدالله و شمر و عمر سعد و حرمله لعنت! اين لعنت بنيادبرافكن است. اين لعنت دودمان فتنه را به باد مي دهد.
محمد ايماني

 تشويق (گفت و شنود)

گفت: رضا ربع پهلوي با صدور يك بيانيه از سران فتنه به خاطر اهانت به ساحت مقدس امام حسين عليه السلام تشكر كرد!
گفتم: منافقين هم به همين علت با صدور بيانيه از موسوي و كروبي و خاتمي تشكر كرده اند!
گفت: وزارت خارجه آمريكا و اسرائيل و انگليس هم رسماً از سران فتنه قدرداني كرده و اهانت آنها به امام حسين(ع) را مقابله با خرافات!! ناميده اند.
گفتم: مركز بهائيان در آمريكا هم از موسوي و خاتمي و كروبي تشكر كرده اند.
گفت: پدران عقيدتي سران فتنه بايد هم به خاطر اهانت به ساحت مقدس سيدالشهدا عليه السلام از آنها قدرداني كنند!
گفتم: شخص معتادي در ميان جمعي نشسته و چرت مي زد، ناگهان صدايي از او شنيده شد و در همان حال از خواب پريد و براي اين كه چرت زدن خود را توجيه كند، گفت؛ بله، در يك لحظه خوابم برد و استاد مرحومم را در خواب ديدم كه از من تعريف و تمجيد مي كرد. يكي از حاضران براي اين كه به او بفهماند غير از خواب، مسئله ديگري هم اتفاق افتاده است گفت؛ بله، بله، ما هم صداي آن مرحوم را شنيديم! جداً كه شما شايسته اين تشويق ها هستيد!

 در محكوميت حرمت شكني فتنه گران
تجمع بزرگ عاشوراييان امروز سراسر كشور را فرا مي گيرد

در محكوميت حرمت شكني گستاخانه جماعت فتنه گر در عاشوراي حسيني، تجمع بزرگ ملت غيور ايران اسلامي امروز سراسر كشور را فرا مي گيرد.
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در اطلاعيه اي با محكوميت هتك حرمت وقيحانه فتنه انگيزان در تهران اعلام كرد: تجمع بزرگ عاشوراييان در محكوميت حرمت شكني عاشوراي حسيني از سوي فتنه گران روز چهارشنبه ساعت 15 در ميدان انقلاب تهران برگزار مي گردد.
مردم عاشورايي ديگر استان هاي كشور نيز در برنامه ريزي هاي جداگانه اي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه تجمعات چشمگيري را ترتيب دادند.
جمعي از فعالان سياسي و نمايندگان مجلس نيز در واكنش به اقدامات هتاكانه جريان فتنه در اظهارنظرهايي جداگانه خواستار برخورد جدي با عوامل اين اقدام ننگين سران فتنه سبز اموي شدند.
در همين رابطه سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين تاكيد كرد: ما نبايد از عناصر اصلي فتنه و اتاق فكر آنها غافل شويم. آنان سرمايه هاي اجتماعي خود را از دست داده اند و امروز تنها اميدشان به سرمايه آشوبشان است كه تعداد آنها به چند صد نفر هم نمي رسد. سرمايه آشوبي كه پس مانده هاي رژيم سلطنتي، بهائيان، وهابيون، ساواكي ها، منافقين و فرزندان رشوه خواران و پورسانت بگيرها و قاچاقچي ها تشكيل شده كه بقاياي آن را در روز عاشورا شاهد بوديم.
وي افزود: مردم ديگر بيش از اين با عناصر فتنه صبر و مدارا نخواهند داشت، چرا كه عبور از مرزهاي اعتقادي و اخلاقي مردم مسلمان ايران و جسارت به شعائر الهي، كاسه صبر آنها را لبريز كرده است و آنان براي مهار فتنه ها قدم در ميداني گذاشته اند كه درس بزرگي به دشمنان اين مرز و بوم خواهند داد تا ديگر عناصر آلوده جرات و جسارت توهين به مقام قدسي اباعبدالله الحسين(ع) و آرمان هاي نظام اسلامي و امام راحل را نداشته باشند.
حجت الاسلام محمد محمدي ري شهري نيز با ابراز تاسف شديد از بي حرمتي ساختارشكنان به تاسوعا و عاشوراي حسيني در نشست شوراي هماهنگي بعثه مقام معظم رهبري، بالاترين حق را حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود: افرادي كه در برابر نظام و شعارهاي اصيل آن ايستاده اند چه بخواهند چه نخواهند در جهت منافع دشمنان نظام و امام امت عمل مي كنند.
در همين ارتباط كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در گفت وگو با فارس با اشاره به هتاكي عده اي به امام حسين(ع) در روز عاشوراي حسيني گفت: درافتادن با امام حسين(ع) و ارزش هاي اصيل ما حركتي است كه نشان مي دهد افرادي كه اين حركت را آغاز كرده اند اضمحلال خود را امضا كرده اند.
وي با اشاره به عدم محكوميت حوادث روز عاشورا و اينكه عده اي حتي نظام را محكوم كرده اند، تاكيد كرد: اين محكوميت نظام توسط برخي، طنز تلخ تاريخي است كه عده اي به امام حسين(ع) جسارت كرده اند و پرچم هاي عاشورا را آتش بزنند و بعد كساني در مقابل اين اقدامات حكومت و نظام اسلامي را محكوم كنند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم خطاب به هنجارشكنان روز عاشورا تاكيد كرد: اين عده معدود با اقدامات ساختارشكنانه و هنجارشكنانه خود تير آخر را بر پيكر خود زدند.
وي از دستگاه هاي امنيتي خواست تا اين هنجارشكنان را شناسايي كرده و به قوه قضائيه معرفي كنند تا دستگاه قضايي با دقت و سرعت عمل به وظيفه خود عمل كرده و با مجازات عوامل اين گونه اقدامات آنان را به سزاي اعمال خود برساند.
علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در گفت وگو با فارس در همين خصوص عنوان كرد: اگر مسئولين ذيربط با قاطعيت مبتني بر تدبير در اين خصوص عمل نكنند مردم با احساس مسئوليت خود وارد صحنه شده و با جريان فتنه اخير به مقابله مي پردازند.
بروجردي مسئوليت اصلي اين اغتشاشات را متوجه افراد و جرياناتي عنوان كرد كه اينگونه سنگ بناهاي كج را از چندي پيش تشكيل دادند و بايد امروز در برابر تاريخ انقلاب اسلامي و خون پاك شهدا و نيز ملت ايران پاسخگوي اعمال خود باشند.
جمع كثيري از نهادها، سازمان ها و تشكل هاي مختلف نيز همصدا با ملت غيور ايران با انتشار بيانيه هاي جداگانه اي ضمن محكوم كردن اين رفتار توهين آميز در روز عاشورا برخورد قاطعانه با فتنه گران را مورد تاكيد قرار دادند.
در همين رابطه موسسين جامعه زينب، خانم ها زهرا عباسي و شمسي معتضدي با صدور بيانيه اي تاكيد كردند: امروز خواهران و زنان انقلابي جامعه اسلامي با انديشه زينبي به طور قطع خواستار شناسايي و برخورد قاطعانه قوه قضائيه با مسببان اين فتنه شوم مي باشند.
دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز ضمن محكوم كردن هتك حرمت مقدسات در روز عاشوراي حسيني از همه مردم خواست، هوشياري خود را حفظ كنند و آمادگي را براي جلوگيري از فتنه هاي بعد افزايش دهند.
به علاوه ارتش جمهوري اسلامي ايران هم در بيانيه اي حركت عده اي معلوم الحال از عوامل فتنه در روز عاشوراي حسيني را شديدا محكوم كرده و خواستار پيگيري و برخورد جدي با اين گونه حركات آشوبگرانه و تفرقه افكنانه از طريق مجاري قانوني شد.
جمعيت ايثاگران انقلاب اسلامي نيز در همين زمينه با صدور بيانيه اي تاكيد كرد: بعد از اهانت به امام و انقلاب، اين بار اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسين (ع) بار ديگر اين پيام رسا و روشن را به مسئولان امنيتي و قضايي مي دهد كه ادامه سهل انگاري در برخورد با سران فتنه و مصلحت جويي هاي غيرمنطقي در برابر حاميان عاطفي و سياسي آن، تسامح در برابر فرصت سوزي هاست.
جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد هم در بيانيه اي اعلام كردند: ما دانشجويان از مسئولان قضايي كشور مصرانه تقاضا داريم تا عوامل اصلي اين هتاكي ها را يك بار و براي هميشه مورد برخورد قاطع قرار دهند. ما به عنوان بخش عمده اي از جامعه دانشگاهي كشور هشدار مي دهيم كه در صورت نياز و چنانچه مسئولين از وظايف خود كوتاهي كنند و مستقيما وارد ميدان مقابله با منافقين شده و كار را براي هميشه تاريخ ايران به اتمام مي رسانيم.
گفتني است در همين رابطه حجم بسيار زيادي از بيانيه ها از سوي نهادهاي مختلف صادر گرديده كه عناوين آنها به شرح ذيل است:
انجمن اسلامي پزشكان ايران، جهاد دانشگاهي، نيروي دريايي سپاه، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان بسيج حقوقدانان، سازمان بسيج طلاب و روحانيون، سازمان بسيج عشايري، انجمن اسلامي بانك صادرات ايران، جامعه اسلامي كارگران، خانه خبرنگاران زن ايران، مجمع دانشجويان حزب الله و بسيج دانشجويي دانشگاه هاي امام صادق (ع)، امير كبير، تهران، خواجه نصير، شهيد بهشتي، صنعتي شريف، علامه طباطبايي و علم و صنعت .
فراخوان انجمن
جانبازان نخاعي براي حضور
در جمع عاشوراييان
انجمن جانبازان نخاعي با صدور بيانيه اي ضمن محكوم كردن هتك حرمت عاشوراي حسيني، تمامي ايثارگران خصوصا جانبازان را به حضور گسترده در تجمع ميدان انقلاب تهران فراخواند.
متن اين بيانيه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
پس از گذشت 14 قرن از حادثه خونبار كربلاي حسيني كه به دليل حاكميت ننگين آل بني اميه بر سرنوشت مسلمانان به وقوع پيوست، اذناب آن قصد داشتند حرمت هاي اين روز الهي را در عاشوراي حسيني 88 زير پا بگذارند.
لذا بدينوسيله انجمن جانبازان نخاعي ايرانيان از امت حزب الله و جامعه ايثارگري دعوت به عمل مي آورد، جهت محكوميت اين حوادث و جريانات شوم در مورخه 9/10/88 در تجمع ميدان انقلاب حضور بهمرسانند.

 كيهان و خوانندگان

¤ سبزهاي اموي در روز عاشورا ثابت كردند كه فرزند خلف يزيد و ابن زياد هستند كه براي رسيدن به دنيا، پا روي خون حسين(ع) مي گذارند. اما دنيا بداند كه حسين(ع) فقط يك بار تنها ماند و ما ايرانيان غيور، از جمله ما اهالي ولايتمدار زنجان اجازه نخواهيم داد كه تاريخ تكرار شود و امام حسين(ع) تنها بماند. يزيديان بدانند كه ما در راه دفاع از ولايت لحظه اي كوتاه نخواهيم آمد و حتي جان خود را فدا خواهيم كرد.
يك هموطن از زنجان
¤ با حرمت شكني مزدوران استكبار در روز عاشورا و روشن شدن ماهيت پليد آنان ، انشاء الله شعارهاي قوه قضائيه رنگ عمل به خود خواهد گرفت و شاهد محاكمه و مجازات سران فتنه خواهيم بود و بساط پادوهاي بيگانگان در اين مملكت برچيده مي شود. در غير اين صورت صبر مردم تمام شده و خودشان اقدام به تسويه حساب با عوامل آشوب و سران فتنه خواهند كرد.
معتمد
¤ مماشات و گذشت بي جا در برخورد با سران فتنه و اراذل و اوباش متأسفانه كار را به جايي رسانده كه روز عاشوراي حسيني فاجعه هتك حرمت حضرت اباعبدالله توسط شمرها و امويان عصر حاضر رخ مي دهد و زخمي تازه در قلب مقدس و مصيبت ديده امام زمان(عج) و ميليون ها عزادار حسيني در سراسر جهان وارد مي شود. دستگاه قضايي اگر قادر به برخورد نيست، اعلام كند ملت مسلمان خود راساً نسبت به كيفر عاملان اين فاجعه و سركرده هايشان اقدام نمايند.
قاسمي
¤ اگر مسئولين امنيتي كشور قبل از اينكه عوامل دين ستيز و مزدور بيگانه دست به تخريب شهر بزنند امت مسلمان را در جريان بگذارند با حضور به موقع خود نمي گذارند چنين هتك حرمت هايي بوجود بيايد. با اين روش هيچ نيازي به حضور نيروي انتظامي هم نيست. از اول انقلاب هم خود مردم وارد عمل شده و تمام توطئه هاي دشمنان را خنثي ساخته اند.
نيك آيين
¤ دل مردم از اين كارناوال شادي كه عوامل فتنه و وابستگان به بيگانه در روز عاشورا در شهر تهران به راه انداختند خون شده است. پس مسئولين قوه قضائيه به چه كار مشغول هستند و چرا باسران فتنه برخورد نمي كنند؟
محسن پور
¤ بروز حوادث ساختارشكنانه در روزهاي قدس، 13آبان و 16آذر از سوي عوامل پليد دشمنان در حقيقت امر، نوعي كودتا و براندازي نظام بود كه به دليل آگاهي رهبري و مردم ناكام ماند. عرضم اين است كه عوامل بوجود آورنده اين حوادث بايد مانند كودتاگران اوايل انقلاب محاكمه و مجازات بشوند. مسئولين در قبال مردم مسئوليت دارند و بايد به خواست عمومي ملت توجه نشان بدهند و در برخورد با سران فتنه بعد از انتخابات تعلل و مماشات را كنار بگذارند.
قاجار
¤ جنايت عوامل فتنه سبز از اين بالاتر نمي شود كه در روز عزاي سالار شهيدان دست به تخريب شهر بزنند و با به آتش كشيدن پرچم هاي عزا اقدام به شادي بكنند. يك نفر توضيح بدهد كه در قوه قضائيه چه مي گذرد و چرا هيچ كس كاري نمي كند؟ مردم مجازات سران فتنه را مي خواهند.
احمدزاده
¤ با اين جنايتي كه فتنه گران در عاشوراي حسيني بوجود آوردند بار ديگر ماهيت كثيف خودشان را بروز دادند. از اين بالاتر نمي شود. اينجا ايستگاه آخر است و مردم با آنها تسويه حساب مي كنند.
روشنايي
¤ در شام غريبان اباعبدالله الحسين(ع) در شهر اهواز باخبر شديم كه عده اي اراذل و اوباش از خدا بي خبر در شهر تهران با آتش زدن اموال عمومي و پرچم هاي عزاداري امام حسين(ع) اقدام به جشن و پايكوبي كردند. باور كنيد داغمان چندين برابر شد. مسئولين قضايي منتظر چه فاجعه اي بالاتر از هتك حرمت به امام حسين(ع) در روز عاشورا هستند.
خادمي
¤ آن آقايي كه در مصاحبه خود در شهر مشهد اعلام كرد اعتراض كنندگان در اغتشاشات نخبگان و روشنفكران جامعه هستند حال براي ملت روشن كند اگر اين عده نخبه هستند چرا در روز عاشورا به امام حسين(ع) هتك حرمت كرده و قرآن آتش مي زنند.
رضايي
¤ بنده بعنوان يك مادر كه اخيراً جوانم فوت كرد به قدري كه در روز عاشوراي امسال عده اي اراذل و اوباش به امام حسين(ع) هتك حرمت كردند و سوت و كف زدند ، به خاطر از دست دادن فرزندم ناراحت نشدم. از نيروي انتظامي نيز تعجب مي كنم كه چرا و با چه توجيهي با جسارت كنندگان به اهل بيت در روز عاشورا با آرامش برخورد شده است.
جهاني
¤ به عنوان قطره اي از درياي ملت، خواهان برخورد با اغتشاشگران هستيم. ميرحسين موسوي اگر يزيدي نيست نسبت به يزيديان اعلام موضع كند.اگر اين كار را نكند، بايد شاهد توفندگي مردم باشد.
يك شهروند
¤ در زماني كه ميرحسين موسوي اعلام نامزدي انتخابات رياست جمهوري نمود، از طرفداران او بوديم. اما زماني كه ديديم هدفش خدمت به مردم نيست و فردي مغرض است، رايمان عوض شد، با اين حال براي او احترام قائل بوديم. اما حالا كه مي بينيم، او در عمل در خدمت دشمنان كشورمان درآمده است و براي نابودي اين جامعه فعاليت مي كند، از خدا مي خواهيم كه موسوي نابود شود.
يك هموطن
¤ بسياري از ارامنه كشورمان به خاطر عقايد ديني خود ، چند سال است كه به احترام امام حسين(ع)، حاضر به برگزاري جشن و شادي نيستند. اما عده اي كه ادعاي مسلمان بودن مي كنند، با كمال بي شرمي، حرمت روز عاشورا را نگه نداشتند.
موسوي از مجيديه
¤ شهرونداني كه در اغتشاشات روز عاشورا دچار خسارت شدند، به هر جا مراجعه مي كنند، پاسخ درستي دريافت نمي كنند. از مسئولين تقاضا مي شود كه راهنمايي نمايند، اين گروه از شهروندان چگونه مي توانند نسبت به دريافت خسارت خود اقدام نمايند؟
تماس هاي متعدد خسارت ديدگان
¤ اكثر مشتركين روزنامه كيهان تقاضايشان اين است كه يك خط پيامك براي ارسال پيام ايجاد شود. چون به اين طريق، راحت تر مي توان نظرات را فرستاد.
كاظمي ا زساري
¤ بانك مركزي در شرايطي قصد دارد كه از 17 دي ماه، اسكناس هاي نوشته دار را باطل كند كه اطلاع رساني دقيقي نكرده است. به خصوص اين كه مهلت بسيار اندكي هم براي اين برنامه به مردم داده اند.
يك هموطن
¤راجع به سهام عدالت خواستم به اطلاع برسانم كه در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، اكثريت مردم كه از نظر شغلي و اداري وابسته به هيچ ارگاني نيستند، هنوز فرم سهام عدالت دريافت نكرده اند. از مسئولان تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك هموطن
¤از دولت محترم خواهش مي كنم كه هر چه زودتر افاغنه به كشور خودشان بازگردانده شوند. به تازگي جمعيت افغاني ها در شهرري بسيار زياد شده است.
صادقي از شهرري
¤مدتي است در پايانه خاوران، برخي از دست فروش ها اقدام به فروش پوشاكي با نمادهاي شيطان پرستي مي كنند. از نيروي انتظامي و ستاد امربه معروف و نهي از منكر تقاضاي رسيدگي مي شود.
منتظري
¤مدتي است كه در خيابان سازمان آب محمد علي جناح صف گاز خودروهاي دوگانه سوز به علاوه اتوبوس ها يك ترافيك سنگيني ايجاد كرده و براي ساكنين منطقه مشكل آفرين شده است.
يكي از اهالي

 روايت يك زن آسيب ديده از اوباشگري هواداران موسوي

يك خانم آسيب ديده در حوادث روز عاشورا تصريح كرد كه فتنه گران در حالي كه مرا مورد ضرب و شتم قرار داده بودند مي گفتند ما به دنبال حذف اسلام هستيم.
فاطمه احتسابي در گفت وگو با كيهان به تشريح ضرب و شتم خود از سوي اغتشاشگران در روز عاشورا پرداخت و گفت: در روز يك شنبه پس از شركت در مراسم عزاداري حضرت اباعبدالله در عاشوراي حسيني به سمت خانه برمي گشتم كه جماعتي در نزديكي پارك لاله مشغول پايكوبي و سوت و كف زدن بودند كه من به آنها گفتم امروز روز عاشورا است.
وي افزود: به دنبال اين جمله من تعدادي از خانم هاي آن جماعت به من حمله كردند و مرا مورد فحاشي قرار دادند.
احتسابي كه معلم آموزش و پرورش است و در مقطع پيش دانشگاهي تدريس مي كند اضافه كرد: آن جماعت فتنه گر در حالي كه من را مزدور مي خواندند بي وقفه به سر و صورت من مي زدند و در ادامه تعدادي از آقايان نيز به آنها اضافه شدند و مرا به شدت مجروح كردند.
اين شهروند تهراني همچنين با بيان اينكه من در تمام لحظاتي كه از سوي فتنه گران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم مواظب حجاب خود بودم گفت: در اين ميان عده اي از همان خانم هايي كه مرا مي زدند به من اعتراض مي كردند كه چرا شكل ظاهري من بدين صورت است.
وي تصريح كرد: نكته جالب توجه در اين ميان اين بود كه يك خانمي از همان جماعت از ضرب و شتم من توسط دوستانش فيلمبرداري مي كرد و اين امر نشان مي داد كه آنها ماموريتي برعهده دارند.
احتسابي همچنين گفت: يكي از خانم هايي كه در آن جماعت فتنه گر حضور داشت سالهاي قبل شاگرد من در مدرسه بود و او را شناختم.
وي افزود: اين دختر خانم كه در روز عاشورا لباس قرمز بر تن داشت حتي حرمت معلمي را هم نگه نداشت و به من حمله ور شد.
وي اضافه كرد: يكي ديگر از خانم هاي اين جماعت كه ميانسال بود به بحث با من پرداخت و مدعي شد كه ما ايران را براي ايران مي خواهيم اما شما ايران را براي اسلام.
البته معلوم بود كه آنها حتي ايران را هم براي ايران نمي خواستند چون اوباشگري آنها نشان مي داد كه دروغ مي گويند.
احتسابي با بيان اينكه ماهيت فتنه گران برملا شده است و مخالفت اصلي آنها با اسلام است گفت: فتنه گران و اغتشاشگران حتي برخلاف ژست حقوق شهروندي و ادعاي دموكراسي به يك شهروند هم رحم نمي كنند و بدون آنكه حرف هاي من را بشنوند فقط فحاشي مي كردند و من را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

 وضعيت وخيم است لمپنيسم خياباني 2 ماه تعطيل! (خبر ويژه)

حماقت هاي زنجيره اي عناصر ضدانقلاب در هتاكي به ارزش ها و مقدسات ملت ايران و ريزش پياپي نيروها، وضعيتي بحراني در ميان محافل مذكور به وجود آورده است. گروهك ها و عناصر ضدانقلاب كه با هدف جلب دلارهاي آمريكا به هنجارشكني گسترده روي آورده و وعده داده بودند كار انقلاب اسلامي را يكسره مي كنند اكنون در اظهارنظرهاي گوناگون نسبت به بن بست و ريزش به وجود آمده هشدار مي دهند.
در اين زمينه سايت وابسته به سازمان «سيا» (گويا نيوز) با اشاره به اقتدار نظام در برخورد با هتاكي اوباش آشوبگر نوشت: جنبش سبز فاقد رهبري كنشگرانه است. اكنون سران جنبش به ترديد و دودلي افتاده اند و بدون ابتكار آنها، نمي توان از نيروها توقعي داشت.
گويانيوز اضافه كرد: «شايد بهترين كار در اين مقطع صدور بيانيه اي از طرف سران جنبش باشد كه رسماً از طرفداران]!؟[ بخواهند حركت هاي خياباني را براي 2 ماه به حالت تعليق درآورند».
دعوت به تعليق لمپنيسم خياباني در حالي است كه اساساً جريان فتنه با افتضاحات زنجيره اي روز قدس، 13آبان، 16آذر و روز عاشورا، ديگر رمق فراخوان نيرو و خياباني شدن ندارد به نحوي كه دعوت روز عاشورا- قبل از رقم خوردن رسوايي بزرگ اين روز- براي راهپيمايي عمومي از ميدان امام حسين تا آزادي، با حضور نقطه اي و لكه اي چند ده نفره در برخي خيابان ها و فرار از صحنه پس از مشاهده به ميدان آمدن مردم سوگوار همراه شد.
به همين دليل هم «ايران گلوبال» ديگر سايت ضدانقلابي كه به عنوان ترمينال گروهك هاي ورشكسته عمل مي كند، طي تحليلي نوشت: تجمع از انقلاب تا آزادي يا تجمع در هر جاي ديگر شهر، يك تجمع فرسايشي و خسته كننده است و در صورت تكرار اين بار تعداد بسيار كمتري شركت مي كنند. نتيجه چنين كارهايي اصلا معلوم نيست.
اما اسفناك تر از همه، تحليل ارگان رسمي سازمان سيا(راديو فردا) به قلم اكبر- گاف (از عناصر فراري بدنام حتي در ميان مدعيان اصلاح طلبي) است. در نوشته راديو فردا آمده است: خيابان هدف نبود اما گويي به هدف تبديل شد. با اين روند دچار روزمرگي مي شويم. يك روز با عمل وداع كرده بوديم و امروز چهره هاي شاخص جنبش، خود را به عمل پوپوليستي سپرده اند.
ارگان سيا مي افزايد: آيا به علت اختلاف در راهبردها و شعارها و اتهام خودي و غيرخودي مي شود جنبش را بدون برنامه پيش برد؟ ممكن است نظر برخي چهره ها به مذاق برخي ديگر خوش نيايد يا اظهارات برخي باعث جدا شدن بعضي ديگر از جنبش شود. اما اين، توجيه كافي براي فقدان برنامه و روشن نبودن نقشه راه نمي تواند باشد... فاعلان جنبش نبايد سخناني به زبان برانند كه شكاف بي دينان- دينداران در جنبش جدي شود.
سايت راديو فردا همچنين نسبت به اتخاذ تاكتيك ها و استراتژي هاي بد هشدار داد و نوشت: دفاع از آيت الله خميني و الگو قرار دادن آرا و افكار او(نظير اظهارات خاتمي) استراتژيكي است يا تاكتيكي؟ سنگر گرفتن در پشت آيت الله خميني پيامدهايي دارد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. وقتي چهره هاي شاخص جنبش خود را پيروان آيت الله خميني معرفي مي كنند، خود و سبزها را وارد گفتماني مي كنند كه رهايي از آن بسيار دشوار است. در اين صورت طرفداران نظام به سخن آيت الله خميني استناد مي جويند كه «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد». آنان سخنان بي شماري از آيت الله خميني نقل خواهند كرد تا نشان دهند چهره هاي شاخص جنبش سبز دروغ مي گويند كه پيرو خط امام هستند. البته اين چهره ها شايد براي نابود نشدن چاره اي جز توسل به آيت الله خميني نداشته باشند اما وقايع اخير نشان داد در اينجا با استراتژي و تاكتيك بد مواجه شده ايم. بايد مثل آيت الله منتظري كه مقابل خميني ايستاد، عمل كرد.
همكار ارگان سازمان سيا كه پيش از اين در روزنامه صبح امروز حق را به جانب يزيد داده و ريخته شدن خون امام حسين را مشروع! جلوه داده بود، همچنين هشدار داد: انتخاب گفتمان حسيني- يزيدي، استراتژي بسيار خطرناكي است. امام حسين تمام مبارزه خونين تاريخ شيعيان است و همين منبع در ايجاد انقلاب 57 نقش اساسي داشت. تجربه انقلاب 57، پيامدهاي گفتمان حسيني- يزيدي را روشن كرده است. گفتمان مذكور راه مذاكره و بده- بستان براي دموكراسي را مسدود مي سازد.
وي در پايان نوشت: جنبش سبز به استراتژي روشن محتاج است. روش هاي خشونت بار چاره بيچارگي ما نيستند.

 دل آشوبه گرفتيم ديگه حرف نزن شيرين خانم!(خبر ويژه)

فرصت طلبي يك مهره سلطنت طلب و دوز بالاي نفاق وي، باعث احساس تهوع در ميان محافل ضد انقلاب شده است.
شيرين عبادي از مهره هاي مورد اعتماد رژيم جنايتكار پهلوي، پس از انقلاب طرفدار حقوق بشر شد و توسط حلقه ارتباطي گروهك منافقين با محافل آمريكايي، براي دريافت جايزه صلح نوبل معرفي شد. عبادي به تازگي ضمن صدور بيانيه اي به مناسبت فوت آقاي منتظري، وي را پدر حقوق بشر در ايران معرفي كرده و نوشته بود: پدر مرا ببخش كه قدرت را ندانستم... مرا ببخش كه در سال هاي سختي كه عليه رژيم ستم شاهي مبارزه مي كردي، ابلهانه تو را ياري نكردم... مرا ببخش كه سال 64 وقتي به عنوان جانشين امام خميني معرفي شدي براي تبريك و دست بوسي نزدت نيامدم.
در واكنش به اين موضع منافقانه، سايت سكولاريسم نو، عبادي را «بانوي منتصب به كرسي قضاوت در دوران شاهي» توصيف كرد و نوشت: ما نيز براي حسين علي منتظري احترام قائل هستيم... اما فرمايشات خانم عبادي ياوه گويي است. آقاي منتظري همين دو سال پيش از حاكميت اسلام و اينكه علماي شيعه نوعاً ولايت فقيه را قبول دارند و اين نظريه اختراعي نيست، سخن گفته بود.
سكولاريسم نو با اشاره به تذبذب در مواضع عبادي تصريح كرد: خانم عبادي! بايد گوشزدتان كرد كه آويزان شدن شما به جنازه منتظري و طلب بخشش از او چيزي جز يك خيمه شب بازي دل آشوبه آور نيست.

 دستگيري چند نفوذي نهضت آزادي در رسانه ها (خبر ويژه)

شماري از رابطين روزنامه ها و سايت هاي داخلي با رسانه هاي ضدانقلاب خارجي كه عموما نفوذي گروهك هاي نفاق محسوب مي شوند به خاطر تحريك و زمينه چيني هتاكي و اغتشاش در روز عاشورا بازداشت شدند.
پارلمان نيوز سايت اقليت مجلس خبر داد: «كيوان مهرگان ]از گردانندگان روزنامه زنجيره اي اعتماد[ و رضا تاجيك دبير سياسي برخي روزنامه هاي توقيف شده بازداشت شده اند. اين دو از اعضاي نهضت آزادي هستند.»
سايت اقليت مجلس توضيح نداد كه اعضاي گروهك آمريكايي نهضت آزادي در روزنامه هاي وابسته به مدعيان اصلاح طلبان چه مي كرده اند. اعتماد پيش از اين بارها توليدات بي بي سي را عينا و بدون ذكر مأخذ عليه نظام اسلامي منتشر كرده است. رضا تاجيك به مدافع سينه چاك رژيم صهيونيستي شهرت دارد و برخي اخبار حاكي است كيوان مهرگان با گروهك هاي تجزيه طلب در كردستان نيز همكاري داشته است.
همچنين گفته مي شود نسرين وزيري خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا كه براي سايت «خبر آن لاين» كار مي كرد، دستگير شده است. ماشاءالله شمس الواعظين، مرتضي كاظميان (عضو گروهك نهضت آزادي)، بدرالسادات مفيدي، مصطفي ايزدي (نزديك به باند مهدي هاشمي) و عماد باقي جزو دستگيرشدگان هستند.
برخي خبرها حاكي است ابراهيم يزدي، مرتضي حاجي، حسن رسولي، شاپور كاظمي، باقريان و بهزاديان نژاد از عناصر سياسي تندرو نيز جزو بازداشت شدگان هستند.
از كار افتادن شبكه اطلاعاتي- رسانه اي آشوبگران طي ماههاي اخير، تحركات آنها را با اختلال تمام مواجه كرده و به نقاط اتصال ضدانقلاب داخل و خارج آسيب جدي رسانده است.

 اسرائيل: تلاش خود را كرديم اما برنامه اتمي ايران ديگر قابل مهار نيست (خبر ويژه)

ارگان سازمان سيا از قول رئيس سازمان اطلاعات نظامي ارتش رژيم صهيونيستي گفت: ايران از مقطعي غيرقابل برگشت در حوزه فناوري هسته اي عبور كرده است.
راديو فردا با درج اين اظهارنظر عاموس يادلين، نوشت: اسرائيل از سال ها پيش برنامه اتمي ايران را خطر تلقي كرده و دولت هاي اين كشور مي كوشيدند ايران به «مقطع غيرقابل برگشت» نرسد.
اين راديو همچنين اعلام كرد عبور ايران از مقطع غيرقابل برگشت موجب نگراني شديد نتانياهو نخست وزير اسرائيل شده است. وي روز يكشنبه در نشست دولت، از حزب اپوزيسيون كاديما خواست خطير بودن مقطع كنوني و لزوم تصميم گيري هاي مهم براي اسرائيل را درك كند و به ائتلاف با دولت بپيوندد. نتانياهو مي گويد از گام هاي 1+5 براي مهار ايران حمايت مي كند.

 شايعه خنده دار!! (خبر ويژه)

يكي از نزديكان محسن مخملباف ادعا كرد كه وي از سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي براي نفوذ در ميان گروه هاي اپوزيسيون مأموريت دارد! ادعاي اين خانم كه رابطه نسبي بسيار نزديكي با مخملباف دارد، در حالي مطرح شد كه وي همراه سه تن از ضد انقلابيون فراري- يك زن و دو مرد- در يك كافه تريا در پاريس مشغول گپ زدن بود. ظاهراً يكي از زنان حاضر در آن محفل ادعاي مطرح شده را به گروه متبوع خود كه يك گروه سلطنت طلب است اطلاع مي دهد و سركرده گروه مزبور از مخملباف در اين باره توضيح مي خواهد. مخملباف ابتدا بيان مطلب ياد شده از سوي زن نزديك به خود را انكار كرده و اظهار مي دارد كه سلطنت طلبان قصد دارند براي او پاپوش درست كنند ولي در مقابل اصرار سركرده گروه مورد اشاره ادعا مي كند كه احتمالا... وي اين اظهارات را در حال مستي بيان كرده است!
هنوز درباره گزارش اين ادعا به مقامات امنيتي فرانسه كه به مخملباف و خانواده اش پناهندگي داده اند، خبري در دست نيست ولي بعد از منتشر شدن اين ادعا در ميان تعداد محدودي از عناصر اپوزيسيون از انتشار بيشتر آن جلوگيري شده است.
ادعاي مضحك زن نزديك به مخملباف در حالي است كه مخملباف از مدت ها قبل به عنوان يك ضد انقلاب پريشان و رواني و به قول خودش «تخم عرق» شناخته مي شود و اساساً مراكز امنيتي و اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران وي را عامل سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه مي دانند.
در ميان برخي از عناصر اپوزيسيون اين شايعه خنده دار منتشر شده كه مخملباف براي خرابكاري در مراكز سياسي كشورهاي اروپايي مخالف جمهوري اسلامي ايران اجير شده است!! اين شايعه مسخره در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران، خود قرباني عمليات تروريستي و خرابكارانه بوده و اينگونه اقدامات را با مباني ديني و عقيدتي خود در تضاد مي داند.
گفتني است يكي از سايت هاي ضد انقلاب بدون اشاره به ماجراي ياد شده، مواضع اخير مخملباف عليه جمهوري اسلامي ايران را «تند و هيستريك» ناميده و به طور تلويحي و سربسته، اين سؤال را مطرح كرده است كه آيا مخملباف با اتخاذ اين مواضع درپي جلب اطمينان غرب نيست؟!

 قاتل مردم شيلي در آرزوي تكرار كودتا در ايران (خبر ويژه)

يك صهيونيست پشت پرده كودتاي 1971شيلي كه نقش ويژه اي در قتل عام مردم اين كشور و به قدرت رساندن ژنرال پينوشه داشت، از مقامات آمريكا خواست براي براندازي جمهوري اسلامي اقدامات جدي تري به كار گيرند.
هنري كيسينجر وزير خارجه اسبق آمريكا كه با شبكه بي بي سي انگليس گفت وگو مي كرد، اظهار داشت: اگر اغتشاشات داخلي ايران منجر به براندازي حكومت نشود، آمريكا بايد دست به كار شود و براي براندازي نظام جمهوري اسلامي، اقدامات جدي در خارج انجام دهد.
وي افزود: ما بايد براي تشديد ناآرامي ها در ايران تلاش كنيم و حكومت مطلوب خود را بر سر كار بياوريم.
كيسينجر در دوران حكومت نيكسون و فورد در سمت وزير خارجه فعاليت مي كرد و از بانيان كودتاي معروف عليه دولت ملي سالوادور آلنده به شمار مي رود. وي در كنار پينوشه از عوامل اصلي قتل عام مردم شيلي در سالهاي كودتا محسوب مي شود اما با وجود بازداشت پينوشه، نامبرده هنوز تحت پيگرد قرار نگرفته بلكه چند سال پيش حتي نامزد دريافت جايزه صلح نوبل هم شد!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14