(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه اول بهمن 1388- شماره 19565
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آيت الله نوري همداني: اگر خواص كوتاهي نمي كردند فتنه خاموش مي شد
فعالان سياسي: موضع گيري شفاف خواص نشانه تبعيت از رهبري است
براي افتتاح طرح مجتمع فولادخراسان رئيس جمهور امروز به نيشابور مي رود
خواسته شهيدان از ما
آسيا تايمز: اتحاد غرب عليه ايران فرو ريخته است
حسينيان: فتنه گران به بهانه انتخابات رهبري را هدف گرفته بودند
پايگاه اطلاع رساني دولت به عددسازي هاي روحاني پاسخ داد
آيت الله مقتدايي: محوريت همه كارها بايد ولي فقيه باشد
برگزاري اولين كنگره هم انديشي تشكل هاي قرآني كشور در قم
تاكيد آيت الله مكارم شيرازي بر اصالت مسجد مقدس جمكران
رد ادعاي صهيونيست ها درباره دخالت ايران در انفجار يك خودرو در امان
نامه سرگشاده تشكل هاي ايثارگري به رئيس مجلسآيت الله نوري همداني: اگر خواص كوتاهي نمي كردند فتنه خاموش مي شد

آيت الله نوري همداني تاكيد كرد اگر خواص در زمان آغاز فتنه كوتاهي نمي كردند، فتنه در همان روزهاي نخست خاموش مي شد.
آيت الله حسين نوري همداني در ديدار با كارمندان و مديران اداره كل حفاظت محيط زيست و خواهران بسيجي استان مازندران با اشاره به آيات و روايات متعددي كه درباره بصيرت وجود دارد خاطر نشان كرد: در زندگي انسان، هميشه جنجال و فتنه وجود دارد ولي افرادي كه بصيرت داشته باشند در برابر فتنه ها تسليم نمي شوند و حق را از دست نمي دهند.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه هدايت و حكومت در دنيا از آن اهل بيت(ع) است، تصريح كرد: مردم بايد وظايف خود را از اهل بيت بياموزند و آنها را در تمام مسائل زندگي و در تمام زمينه ها، الگوي خويش قرار دهند.
آيت الله نوري همداني عنوان كرد: تنها پيامبر و امامان معصوم و يا نائبان ايشان هستند كه بايد زمام امور را به دست گيرند و اين حكومت ولايي است؛ در غير اين صورت نظام، نظامي طاغوتي است.
استاد حوزه علميه قم با بيان اينكه رهبر جامعه بايد شجاعت داشته باشد اظهار داشت: دشمنان بسياري با توطئه ها و دسيسه هاي گوناگون درصدد ضربه زدن به اسلام و مسلمانان هستند و رهبر جامعه بايد با شجاعت در برابر آنان ايستادگي كند.
آيت الله نوري همداني به فتنه هاي وهابيت در ايجاد تفرقه بين شيعه و سني اشاره كرد و افزود: فتنه ها هميشه و در هر عصري وجود دارد و بايد با بصيرت آنها را بشناسيم.
استاد حوزه علميه قم حملات دشمنان به افغانستان، عراق و ديگر نقاط جهان را به دنبال كسب ثروت و طمع عنوان كرد و گفت: با بصيرت مي توان حق را از باطل و درست را از نادرست تشخيص داد.
وي با بيان اينكه در فتنه حق و باطل درهم آميخته مي شود، گفت: بايد در زمان فتنه با بصيرت، از افتادن به دام دشمن خود را رها كنيم چرا كه دشمنان با ايجاد فتنه قصد دارند مردم را فريب دهند.
اين مرجع تقليد با اشاره به جريان كربلا خاطر نشان كرد: در اين جريان عظيم نيز دشمنان با ايجاد فتنه سعي در گمراه كردن مردم داشتند و افراد صاحب كمال و بصيرت توانستند حق را از باطل تشخيص دهند.
آيت الله نوري همداني با بيان اينكه آيت الله خامنه اي حسين زمان است، گفت: حركت مردم در 9 دي ماه تعبيري از «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا» بود و اينكه مردم در برابر فتنه ها بايد هوشيار و بيدار باشند.
وي با اشاره به فتنه هاي به وجود آمده پس از انتخابات گفت: اين آشوب ها و فتنه ها از سوي آمريكا، اسرائيل، انگلستان و... مورد حمايت بود و آنها به تعداد اندكي از دست نشانده هاي خود در داخل كشور دلخوش بودند.
آيت الله نوري همداني با اشاره به هوشياري خواص در زمان فتنه تاكيد كرد: اگر خواص در زمان شروع فتنه كوتاهي نمي كردند، فتنه در همان روزهاي نخست خاموش مي شد.

 فعالان سياسي: موضع گيري شفاف خواص نشانه تبعيت از رهبري است

سرويس سياسي-
تاكيدات اخير رهبرمعظم انقلاب به خواص مبني بر پرهيز از سخنان دو پهلو و اتخاذ مواضع شفاف بازتاب وسيعي در ميان محافل سياسي داشته است.
در همين راستا تعدادي از فعالان سياسي معتقدند بيانات رهبري استراتژي پنهان دشمن براي غبار آلودگي فضاي سياسي كشور را برملا كرده و از اين پس خواصي كه دو پهلو سخن مي گويند در زمين دشمن بازي مي كنند.
حميدرضا ترقي عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي با اشاره به سخنان رهبري مبني بر اينكه «دشمنان همواره مخالف شفاف بودن فضا هستند زيرا آن ها در فضاي غبارآلود و فتنه مي توانند به اهداف خود برسند» بيان داشت: اين موضوع استراتژي دشمنان در وقايع قبل و بعد از انتخابات بوده است كه تلاش داشتند با مخلوط كردن حق و باطل، ايجاد شبهه هاي گوناگون در افكارعمومي جامعه، غيرواقعي جلوه دادن آرايش سياسي جامعه و پناه گرفتن پشت سر برخي نخبگان فضا را غبار آلود كنند تا مردم نتوانند مسير درست و حق را شناسايي كنند.
وي در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: پس از سخنان فصل الخطاب رهبرمعظم انقلاب سعي كردند با تفسيرهاي به راي از سخنان و مواضع مقام معظم رهبري و يا حتي تفسير به راي از سخنان حضرت امام(ره)، طوري فضا را غبارآلود كنند كه مشخص نشود چه كسي در خط رهبري و امام است و چه كسي نيست.
9 دي فضا را شفاف كرد
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه پس از 9 دي ماه فضا به لحاظ شفافيت و مرزبندي بين عناصر طرفدار نظام و ضد نظام روشن شد، خاطر نشان كرد: پس از حوادث عاشورا و موضع گيري هاي روشن جريان سبز در اين رابطه مرزبندي ها كاملاً مشخص شد حتي شاهد انتقال اتاق فكر اين جريان به خارج از كشور و موضع گيري سردمداران اين جريان در خارج از كشور بر عليه اسلام و پيامبران بوديم؛ به نظر مي رسد پس از اين حوادث اكثريت مردمي كه دچار شك و ترديد بودند فضا را شفاف مي بينند به طوري كه راه درست را هم انتخاب كردند.
انزوا نتيجه تكرار
مواضع دو پهلو از خواص
وي در مورد خواصي كه همچنان به تكرار مواضع قبلي خود مي پردازند، گفت: اين افراد در پايان راه و بن بستي هستند كه در آن حركت كردند كه مطمئناً به يك انزواي سياسي گرفتار خواهند شد به طوري كه ديگر كسي از آحاد جامعه به دنبال آنها نخواهد بود و طرفدارانشان كه نظرسنجي ها نشان داده 80درصدشان را از دست داده اند راهشان را جدا خواهند كرد.
عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه كساني كه دو طرف قضيه انتخابات را مقصر مي دانند و طرف حق و ناحق را خطاب خود قرار مي دهند، دو پهلو سخن مي گويند، افزود: خواص بايد تكليف خود را روشن كرده و جبهه خود را مشخص كنند يا با دشمن هستند يا اينكه طرفدار نظام هستند اگر طرفدار نظام باشند بايد با فضاي غبارآلود مقابله كنند و به سمت شفاف سازي مواضعشان بروند اگر طرفدار دشمن هستند و مي خواهند به آنها كمك كنند همچنان به مواضع دو پهلو و عدم شفافيت شان ادامه دهند.
سكوت و ترديد خواص
كمك به دشمن است
فروزنده از ديگر فعالان سياسي هم با اشاره به اينكه برخي خواص با سكوت و ترديدشان سردرگمي و ترديد در جامعه ايجاد كردند، اظهار داشت: امروز همگان به اين نتيجه رسيدند كه نظام استكبار قصد براندازي نظام را داشت و برخي خواص مي بايست در اين زمينه بصيرت خود را حفظ مي كردند.
عضو ارشد جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي هم به ايرنا گفت: متاسفانه برخي خواص با موضع دو پهلو و غير شفاف نقش مهره دشمنان را بازي كردند و نقش استكبارجهاني را فراموش كردند.
فروزنده تاكيد كرد: هر كدام از خواص كه به نظام و امام معتقد هستند بايد در مقابل فتنه بايستند و استكبار را محكوم كنند و خواهان برخورد با عوامل فتنه گري باشند.
شيباني: همه خواص از رهبرانقلاب پيروي كنند
يك عضو شوراي اسلامي شهر تهران هم گفت: در شرايط كنوني بايد همه خواص از سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامي تبعيت كنند.
دكتر عباس شيباني، كه از مبارزين با سابقه انقلاب به شمار مي رود در پاسخ به سوال چند تن از دانشجويان درباره شرايط حال حاضر كشور تصريح كرد: در شرايط كنوني بايد همه خواص از سخنان حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري تبعيت كنند كه راه نجات در تبعيت از ولايت مطلقه فقيه است.
چه كساني بيشتر
دو پهلو سخن مي گويند؟
حجت الاسلام حميد رسايي عضو ارشد فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: بيانات اخير رهبرمعظم انقلاب از مهم ترين فرمايشات ايشان براي پايان دادن به حيات جريان فتنه است كه در ماه هاي بعد از انتخابات همواره توسط جريان ديگري به نام جريان ترديد تقويت شده است.
وي افزود: تا روز عاشورا دو پهلو سخن گفتن در بخشي از جامعه تاثيرگذار بود اما از حوادث روز عاشورا به بعد، دو پهلو سخن گفتن موجب تنفر مردم شده و بخش اعظم جامعه به دليل متوجه شدن حقيقت ماجرا، نسبت به كساني كه در مواجهه با فتنه گران دو پهلو سخن مي گويند، متنفر شده اند.
حجت الاسلام رسايي با بيان اينكه بخش عمده خواصي كه دو پهلو سخن مي گويند، متعلق به جبهه اصولگرايي هستند، افزود: جريان موسوم به اصلاح طلبي همواره به صراحت از فتنه سخن گفته و از فتنه گران دفاع كرده اما متاسفانه عمده كساني كه دو پهلو سخن مي گويند، متعلق به مجموعه اصولگرايان هستند.
خواص بدون موضع روشن
محو مي شوند
همچنين دكتر كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، تداوم حيات سياسي خواص را در گرو تبيين مواضع آنها دانست و گفت: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر شفافيت خواص در اعلام مواضع سياسي شان، اين افراد بايد به روشني نظر خود را درباره جريان هاي اخير، سران فتنه و ديگر حوادث هشت ماه گذشته اعلام و موضع خود در قبال جريان برانداز را تبيين كنند.
وي درباره تلاش سران فتنه در سوءاستفاده از فرصت سالروز پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن در جهت اهداف براندازانه خود، اظهار داشت: مردم پيام واقعي و تعهد قلبي خود نسبت به انقلاب اسلامي و آرمان هاي متعالي نظام جمهوري اسلامي را در راهپيمايي عظيم نهم دي (سال جاري) بيان كردند.
كوچك زاده با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر توصيه به نيروهاي انقلابي نظام براي حضور با تمام قوا در صحنه و حركت عاقلانه و مدبرانه در برابر جريان برانداز تصريح كرد: مردم انقلابي سراسر ايران با احساس وظيفه براي خاموش كردن فتنه و ارائه پاسخي قاطع و صريح به آشوبگران و هتاكان در روز نهم دي به صورت خودجوش به خيابان ها آمدند و شعار نفرت از فتنه گران را سر دادند. به يقين از اين پس نيز به فرموده رهبر معظم انقلاب عمل خواهند كرد.
نجابت عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هم تاكيد كرد از اين پس خواص بدون موضع مشخص از جامعه محو مي شوند.

 براي افتتاح طرح مجتمع فولادخراسان رئيس جمهور امروز به نيشابور مي رود

نيشابور - خبرنگاركيهان:
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران امروز اول بهمن ماه وارد نيشابور مي شود.
فرماندار نيشابور با اعلام خبر فوق اظهار داشت: نيشابور امروز اول بهمن ماه ميزبان رئيس جمهور براي افتتاح طرح احياي مجتمع فولاد خراسان است.
سيدجلال هاشمي افزود: دكتر محمود احمدي نژاد در اين سفر كوتاه يك روزه به اتفاق وزير صنايع و معادن، استاندار خراسان رضوي و جمعي از مسئولان كشوري و لشگري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مجتمع حضور خواهد يافت و طرح احياي اين مجتمع عظيم فولاد را افتتاح خواهد كرد.
وي اظهار داشت: به دليل ضيق وقت، رئيس جمهور ديدار مردمي نخواهد داشت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گزارشي از نيازها و خواست هاي مردم شهرستان نيشابور را تقديم رئيس جمهور خواهند كرد.

 خواسته شهيدان از ما

« شهيد » يك رسالتي دارد و يك س متي و اختياري. رسالت شهيد تطهير قلمرو شهادت خودش است. اختيار و س متي كه دارد اين است كه پيروان و رهروان طاهررا طلب مي كند. اين دو مطلب را قرآن كه فرهنگ شهادت را به ما آموخت، در بر دارد.
سوگند خداي سبحان به عصر
قرآن كريم انسان را چون خليفه خدا مي داند، او را بر زمان ومكان مسلّط مي بيند. انسانهاي وارسته و والا،تاريخ را و زمان را مي سازند. اگر نبي يا ولي در يك عصري ظهور كرد، آن زمان حرمتي دارد كه خدا به آن سوگند ياد مي كند: و العصر . نّ النسان لف ي خسر(1). عصري كه انسان كامل، نبوّت يا رسالتي را حياضت مي كند، عصري كه انسان كامل به ولايت بار مي يابد، آن عصر،سازنده است. لذا خدا به عصر سوگند ياد مي كند.
مستحضريد كه قسم خدا نظير سوگند بشر نيست، بشر درنبود دليل،قسم ياد مي كند. در محاكم قضائي آنكه دليل دارد، مدّعي است كه بيّنه با اوست، و آنكه بيّنه و دليل ندارد، سوگند ياد مي كند. قسم در محاكم در مقابل دليل است، ولي قسم قرآن به دليل است، نه در برابر دليل ! خدا اگر به چيزي قسم ياد كرد، راه استدلال را به ما آموخت. مثل آن است كه كسي بگويد: قسم به اين آفتاب، الآن روز است، اين به دليل قسم خورد، نه در مقابل دليل ! عصر نبوّت، عصر رسالت، عصر ولايت، عصر ساختن انسان است، خداي سبحان به اين تاريخ سازنده و آموزنده قسم ياد مي كند.
مكاني هم كه يك انسان مؤثر و آموزنده حضور دارد، آن مكان، دليل تعليم و تربيت است، خداي سبحان به آن مكان سوگند ياد مي كند: لا اقس م ب هذا البلد و انت ح لأ ب هذا البلد (2). يعني من اگر به مكه سوگند ياد مي كنم، به پاس حرمت توست كه تو معلّم كتاب و حكمتي. و اگر هم نيازي به سوگند نباشد، براي آن است كه تو معلّم حكمت و كتابي. و گرنه نه عصر و تاريخ،آن حرمتي را دارد كه خدا به آن قسم ياد كند، نه سرزمين مكه آن ارجي را دارد كه ذات أقدس له به آن قسم ياد كند !
رسالت ( شهيد ) در پاك كردن منطقه شهادت و استان خود
در چنين فضائي به ما آموخته اند طهارت يك استان، يك قلمرو شهادت به بركت خون پاك شهيد است. شهيد آن هنر را دارد كه استان خود را تطهير كند، آن كمال را دارد كه منطقه شهادت خود را پاك كند. اينكه در زيارت وارث و سائر زيارت ها به پيشگاه شهداء عرض ادب مي كنيم و مي گوئيم: ط بتم و طابت الأرض الّت ي ف يها دف نتم (3)؛ شما طيّب و طاهر شديد و هستيد، و زميني كه شما در آن زمين آرميديد، طيّب و طاهر شد، يعني اين خون، پاك كننده است. برخي از خون ها زمين پاك را آلوده مي كند، برخي از خون ها زمين آلوده را پاك مي كند، يا نمي گذارد آلوده شود،اين رسالت شهيد است كه براي شستشوي يك استان قيام كرده اند.
اينها به نوبه خود كوثرند، كه نّا أعطيناك الكوثر(4) مصداق حقيقي اش خاندان عصمت و طهارتند، مصداق حقيقي اش قرآن كريم است و مانند آن، اينها كه راهيان قرآن و عترتند، و به خوبي به كتاب الهي تمسّك جستند، و به تعبير خود قرآن كريم نه تنها تمسّك است، بلكه تمسيك است: و الّذ ين يمسّ كون ب الك تاب و اقاموا الصّلاه نّا لا نض يع اجر المصل حين (5). » تمسيك »،هم آن شدّت را به همراه دارد ، و هم كثرت را به همراه دارد. اينها هميشه با قرآنند، و محكم هم قرآن را گرفته اند. اگر كسي هميشه در خدمت قرآن باشد، و محكم بگيرد، چنين عملي مي شود «تمسيك» كه خصوصيّت صيغه تفعيل اينچنين است.
قلمروجهاني تأثير خون شهيد
فرمود: اينها قيام كرده اند، نه تنها خانه و روستا و شهر خود را، بلكه تا آنجا كه قلمرو شهادت است تطهير كنند، ط بتم و طابت الأرض الّت ي ف يها دف نتم. سخن از قريه نيست، سخن از بلد نيست، سخن از ( زمين ) است. اگر بگوئيم اين 1300 شهيد ايران اسلامي را تطهير كرده اند و مي كنند، سخني به گزاف نگفتيم، زيرا أرض را تطهير مي كنند، نه شهر را يا استان را !
درخواست شهيدان نسبت به پاك نگه داشتن راه آنان
امّا س مت و اختياري كه دارند، طلبي كه از ما دارند اين است كه ما اين زمين طاهر را آلوده نكنيم. يا به نوبه خود در تطهير اين زمين بكوشيم، يا سعي مان اين باشد كه زمين طيّب و طاهر را آلوده نكنيم. در قرآن كريم مي خوانيد كه سرزمين طيّب و طاهر، ميوه شيرين مي دهد:و البلد الطّي ب يخرج نباته ب ا ذن ربّ ه(6). هر جا اگر خدا بخواهد ميوه شيرين بدهد، بايد اذن صادر بشود، تا آن مدبّرات امر باغداري كنند و باغباني كنند و آبياري كنند و ثمره شيرين را ارائه دهند.
گرچه سراسر نظام هستي به اذن خداست، هيچ موجودي بي اذن خدا كار نمي كند، ولي تصريح به ( اذن ) در موارد حساس براي كارهاي غير عادي و فوق العاده است. آنجا كه سخن از مرده زنده كردن مسيح هست، آنجا كه سخن از درمان اكمه و ابرص است، آنجا كه سخن از آفرينش يك مرغ است، آنجا سخن از «اذن» خداست. كه به مسيح (ع) مي فرمايد: ذ تحي الموتي ب ذن ي و تبر ئ الاكمه و الأبرص ب ذن ي، تخلق م ن الطّين ك ه يئه الطّ ير فتنفخ ف يها فتكون طيراً ب ذن ي(7).اينكه مسيح نا بينا را به اذن خدا بينا مي كرد، مرده را به اذن خدا زنده مي كرد، از گ ل خشك، پرنده اي مي ساخت، همه اينها از صدر و ساقه به اذن خداست.
گرچه شهيد، زمين را تطهير كرد، زمينه را آماده كرد، ولي بهره برداري از خون شهيد به دست مردان صالح سالك است كه به اذن خدا دلهاي مرده تبهكاران را زنده كنند، دلهاي بيماران را درمان كنند، گوش هاي ناشنواي يك عدّه اي را معالجه كنند و مانند آن، طلبي كه شهيد از ما دارد اين است كه ما اين زمينه طاهر را مكاني براي پرورش آن شجره طوبي قرار بدهيم و ديگر هيچ، اين خواسته شهيد است. اين هم مطلب دوّم.
ادامه حيات طيّبه شهداء پس از مرگ
سوّم اينكه اين مطالبه را شهيد در حد يك اميد و آرزو ندارد !اينها جزء خواسته ها و س مت هاي رسمي شهيد است. و روزانه خبر مي گيرد، و گزارش مي طلبد و از ذات أقدس له مژده مي خواهد. بنگريد، كار شهيد را ببينيد، فرمود: وقتي شهداء رخت بر بستند، نه تنها نگوئيد اينها مرده اند، خيال مرگ هم درباره اينها نكنيد. هم لا تقولوا ل من يقتل ف ي سبيل الله اموات (8)، هم و لا تحسبنّ الّذ ين قت لوا ف ي سبيل الله امواتا (9)؛براي اينكه اينها زنده اند و نزد خدا روزي مي خورند،بلكه همانطوري كه اينها در دنيا زنده بودند و روزي خود را مي خوردند، و براي ديگران كار مي كردند، بعد از مرگ هم به شرح ايضاً. زنده اند، روزي خود را مي خورند، و براي ديگران هم تلاش و كوشش مي كنند. و يستبش رون ب الّذ ين لم يلحقوا ب ه م(10)؛ اينها ا ستبشار مي كنند، يعني مژده طلب مي كنند، مرتب گزارش مي خواهند. از خدا مي خواهند: خدايا ! به ما مژده بده، آيا رهرواني ما داريم كه راهمان را ادامه بدهند ؟ آيا راهيان راه ما به مقصد رسيده اند ؟! اين بشارت را از خدا طلب مي كنند. آنها مي شوند مستبشر، خدا مي شود مبشّر، در مقابل، كساني كه لم يلحقوا ب ه م، مرداني اند كه راهي راه شهيدند. حركت كردند، بين راهند، ولي هنوز نرسيدند.
اين الّذ ين لم يلحقوا ب ه م عدم ملكه است، به آن مسافري كه از آغاز حركت كرده، هنوز به مقصد نرسيده، در بين راه است، مي گويند : او هنوز نرسيد. ولي كسي كه در منزل خوابيده، يا در منزل مشغول استراحت است، به او نمي گويند هنوز نرسيد، مي گويند: هنوز راه نيفتاد ! شهيد با كساني كه در منزلند، كاري ندارد، شهيد با خوابيده ها كاري ندارد، شهيد با كساني كه پارك كرده اند، كاري ندارد، شهيد با كساني كه راه نيفتادند، كاري ندارد. شهيد با راهيان راه خود كار دارد، آنهائي كه راه افتاده اند و هنوز نرسيده اند: يستبش رون بالّذ ين لم يلحقوا، نه الّذ ين لم يتحرّكوا، نه الّذ ين لم يسلكوا، نه الّذ ين لم يسيروا، نه الّذ ين لم يتطرّقوا ! بالّذ ين لم يلحقوا، يعني آنها كه راهي اند، راه افتاده اند و در بين راهند.
اينها از خدا مي پرسند: خدايا ! اينها به مقصد رسيدند يا نرسيدند ؟ تأييدشان كن، بين راه برنگردند، ريزش نكند.در انقلاب اينها رويشي داشتند، گرفتار ريزش نشوند. تا اينجا آمدند، بقيه راه را تو تأييدشان كن. بي صبرانه منتظر وصول اين راهيانند، و خيلي خوشحالند كه خونشان هدر نرفت و عدّه اي طاهر شدند و اين طهارت ادامه پيدا مي كند. آن شهدائي كه به مقصد مي رسند، آنها هم يك منطقه وسيعي را تطهير مي كنند، آن منطقه وسيع هم بخش ديگر را تطهير مي كند تا اين ايران اسلامي يك جا به عنوان و البلد الطّي ب يخرج نباته ب ذن ربّ ه بشود
سخنراني آيت الله جوادي آملي (مدظلّه العالي) در يادواره شهداي شهرستان ساري، در جمع خانواده هاي معظّم شاهد استان مازندران
مصلاي شهرستان ساري ، لشكر 25 كربلا مازندران ـ اسفند 1381
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عصر / 1 و 2 (2) بلد / 1 و 2 (3) مفاتيح الجنان / زيارت وارث (4) كوثر / 1
(5) اعراف / 170 (6) اعراف / 58 (7) برداشت از: مائده / 110 (8) بقره / 154
(9) آل عمران / 169 (10) آل عمران / 170

 آسيا تايمز: اتحاد غرب عليه ايران فرو ريخته است

سرويس سياسي -
روزنامه آسيا تايمز با تاكيد بر اينكه نشست 1+5 درباره دور آتي تحريم بر ضد ايران بدون نتيجه پايان يافت تصريح كرد كه اتحاد غرب بر عليه برنامه جمهوري اسلامي فرو ريخته است.
اين روزنامه با اشاره به گسست اعضا در تصميم گيري درباره ايران تاكيد كرد كه چين علت اصلي ناكامي 1+5 در اين خصوص بوده است.
«آسيا تايمز» در حالي كه از همكاري آمريكا با اسرائيل درباره تحريم خارج از چارچوب سازمان ملل عليه ايران خبر داد در عين حال نوشت: قانون تحريمي كه آمريكا قبلا در مجلس نمايندگان در خصوص منع صدور محصولات نفتي به ايران به تصويب رسانده بود اكنون در حالت بلاتكليفي به سر مي برد و حتي برخي از سناتورهاي آمريكايي نيز با اين اقدام مخالفند زيرا آنها معتقدند براي گفت وگوهاي ديپلماتيك بايد فرصت بيشتري به ايران داده شود.
آسيا تايمز همچنين درباره ناكارآمدي تحريم ها بر عليه ايران نوشت: با توجه به شرايط نامناسبي كه آمريكا در جنگ افغانستان با آن دست و پنجه نرم مي كند و مشكلاتي كه اين كشور در عراق با آن روبروست آمريكا علاقه چنداني بر اعمال تشديد تحريم ها ندارد چرا كه با اين وضعيت، اوضاع امنيتي منطقه را وخيم تر مي كند.
آسيا تايمز افزود: ظاهرا اسرائيلي ها نيز به اين موضوع پي برده اند كه تحريم ها عليه ايران موثر نيست.
چين دردسر بزرگ 1+5
رسانه هاي غربي با توجه به ناكامي گروه 1+5 در گرفتن تصميمي واحد در خصوص ايران، چين را مانع و دردسر بزرگ براي به نتيجه رسيدن اين گروه دانستند.
رويترز با اشاره به بحث اعمال تحريم هاي احتمالي بر ضد ايران تصريح كرد كه غربي ها نگران فاصله گرفتن چين از آنها در مورد ايران هستند. رويترز افزود كه آمريكا و متحدان غربي اش اميدوارند كه حمايت روسيه از افزايش فشارها بر ايران به متقاعد شدن چين براي اينكه سد راه اقدامات جديد عليه تهران نشود كمك كند.
راديو فردا هم طي مقاله اي به قلم چارلز فريمن كارشناس مسايل چين بر بروز تنش ميان چين و آمريكا تأكيد كرد و نوشت: تنش ميان چين و آمريكا بر سر ايران تيري بر قلب منافع مشترك پكن و واشنگتن است.
از سوي ديگر؛ ديويد ميليبند وزير امور خارجه انگليس پس از آنكه 1+5 نتوانستند در خصوص تحريم هاي جديد بر ضد ايران به توافق برسند مدعي شد كه با چين بر سر ايران اختلافي نداريم.
اين در حالي است كه چين روز سه شنبه از ساير اعضاي گروه 1+5 خواسته است در برخورد با ايران انعطاف به خرج بدهند و دورنماي تحريم ها را كم اهميت دانست.

 حسينيان: فتنه گران به بهانه انتخابات رهبري را هدف گرفته بودند

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي علت اصلي بروز اين فتنه را به خطر افتادن موقعيت برخي افراد دانست و تاكيد كرد: ما دلمان نمي خواست هاشمي رفسنجاني تعزيه گردان اين جريان باشد.
حجت الاسلام روح الله حسينيان در نشست بصيرت كه در مسجد اهل البيت شهر قم برگزار شد، با انتقاد از عدم موضع گيري مناسب بسياري از شخصيت هاي بزرگ نظام، ابراز اميدواري كرد هاشمي هميشه يار رهبري و همان هاشمي انقلاب باشد.
حسينيان گفت: يكي از خطاهاي بزرگ هاشمي اين بود كه تصميم اخير جامعه مدرسين درخصوص مرجعيت صانعي را در تاريخ بي سابقه دانست در حالي كه خود وي در جريان كاظم شريعتمداري از اعلام نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در خطبه هاي نمازجمعه قدرداني كرده و از آن به عنوان دستاوردي بزرگ ياد كرده بود. وي تصريح كرد: ما از آقاي سيدحسن خميني نيز انتظار بيشتري داشتيم و از خاتمي نيز به دليل اعتقادات باطل و غرب گرايي او انتظاري نداشته و نداريم.
فتنه گران موقعيت خود را
در خطر ديده بودند
رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي، با تاكيد بر اينكه اگر به احمدي نژاد 100 انتقاد نيز وارد باشد، حداقل او در مقابل، هزاران كار مثبت كرده است گفت: مثلاً يكي از اقدامات بسيار مهم وي قطع كردن دست افرادي بود كه بيت المال را وسيله اي براي به دست آوردن منافع شخصي خود قرار داده بودند و افرادي كه صدها هكتار از اراضي دولتي را به نام خود كرده بودند با آمدن احمدي نژاد موقعيت خود را در خطر ديدند و بحمدالله همه اين اراضي در حال بازگشت به بيت المال است.
حسينيان در اين رابطه مثال ديگري زد و گفت: موسوي در دوره نخست وزيري خود بخشنامه كرده بود كه وزرا بايد مادام العمر حقوق دريافت كنند، اما احمدي نژاد اين بخشنامه را ملغي اعلام كرد.
حسينيان تصريح كرد: موسوي در جريان همين انتخابات در پاسخ به اين پرسش كه سياست خارجي ايران را رهبري تعيين مي كند، شما چگونه مي خواهيد سياست خارجي را رقم بزنيد؟ گفته بود، اگر رهبري با چند تظاهرات خياباني مواجه شود، مجبور است در مقابل خواست ملت عقب نشيني و سياست خارجي را به رئيس جمهور واگذار كند.
حسينيان تصريح كرد: همين مسايل بود كه سبب شد آن ها بر نبود احمدي نژاد در صحنه تاكيد داشته باشند.
وي افزود: اين يك بخش داخل فتنه بود و با قرار گرفتن بخش دوم فتنه يعني توطئه هاي دشمنان خارجي در كنار آن اين فتنه بزرگ به وجود آمد.
اگر فتنه 18 تير
ريشه يابي مي شد...
حسينيان با اشاره به فتنه 18 تير 78 گفت: در طول تاريخ انقلاب اتفاقات مختلفي افتاده است كه اگر ريشه يابي مي شدند امروز بسياري از اين فتنه ها را نداشتيم.
رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي تصريح كرد: در جريان فتنه 18 تير برخي ها نگذاشتند قوه قضائيه به ريشه حوادث بپردازد و امروز اين مار زخمي درست در زماني كه نظام احتياج به قدرت نمايي در دنيا داشت بار ديگر سر برآورد و نتيجه آن نيز تضعيف انقلاب اسلامي بود.
انتخابات بهانه
و رهبري هدف بود
اين نماينده در ادامه سخنان خود گفت: انتخابات تنها يك بهانه بود براي هدف بزرگتر يعني رهبري، به طوري كه متاسفانه پس از خطبه تاريخي رهبرمعظم انقلاب در نمازجمعه، مجمع روحانيون اطلاعيه بسيار زشتي صادر و مردم را به حضور در خيابان ها دعوت كرد و همه ديدند عده اي كه دنبال بهانه مي گشتند، فضا را مساعد ديده و انواع جنايت و هتاكي ها را در خيابان هاي شهر تهران مرتكب شدند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: رهبرمعظم انقلاب با تدبير، درايت، و حوصله تمام تلاش كردند تا اگر شبهه اي وجود دارد حل شود ولي اينها دنبال مسائل ديگري بودند چون هيچ دليل منطقي براي ادعاهاي واهي خود نداشتند و با لجاجت تمام در مقابل نظام ايستادند.
وي افزود: با تدبير رهبري مسائل به گونه اي پيش رفت كه ماهيت فتنه براي همه روشن شد و بسياري از نقاب ها و پرده ها كنار رفت.

 پايگاه اطلاع رساني دولت به عددسازي هاي روحاني پاسخ داد

پايگاه اطلاع رساني دولت به عددسازي هاي حسن روحاني با هدف انتقاد از دولت پاسخ داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي كه مورد استقبال گسترده رسانه هاي منتقد دولت نيز قرار گرفت، به منظور انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت، به يك بازي آماري دست زد.
روحاني در همين راستا طي اظهاراتي عنوان كرد: نرخ تورم در 12 ماه منتهي به خرداد 88، 5/22 درصد بود و اين در حالي است كه طبق برنامه پنج ساله بايد 9/9 درصد باشد.
براساس اين گزارش صحبت هاي روحاني در حالي است كه طبق آخرين آمار رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ تورم در آذرماه امسال به 5/13 درصد رسيده و اشاره به اين نرخ تورم شايد از حرارت و هيجان اين انتقاد مي كاست چرا كه فاصله 5/13 با 9/9 درصد زياد نيست و از اين رو وي به آمار خرداد ماه اشاره كرده است.
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود همچنين مدعي شد كه «در حال حاضر هم اين نرخ تورم بالاي 20 درصد است» و همانطور كه اشاره شد براساس آخرين آمار، نرخ تورم در آذرماه امسال 5/13 درصد بوده است.
رئيس مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش عنوان كرد كه «درآمد دولت نهم 370 ميليارد دلار بود ولي آن را به گونه اي خرج كرده ايم كه تا آخر سال چيزي باقي نماند.»
اين در حالي است كه براساس آمار بانك مركزي، طي سال هاي 84 تا 87، كل درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي، ميعانات گازي و صادرات غيرنفتي، حدود 339 ميليارد دلار بوده است كه با رقم ادعا شده حدود 30 ميليارد دلار فاصله دارد.

 آيت الله مقتدايي: محوريت همه كارها بايد ولي فقيه باشد

مدير حوزه هاي علميه ولي فقيه را جانشين امام زمان (عج) دانست و حاكميت او را حاكميت الله عنو ان كرد و گفت: بايد محوريت همه كارها ولي فقيه باشد.

به گزارش مركز خبر حوزه، آيت الله مرتضي مقتدايي در جمع مديران و فرماندهان نيروي انتظامي در قم اظهار داشت: جمهوري اسلامي يكي از نعمت هاي بزرگ خدا و هديه الهي است.
وي افزود: افتخار مي كنيم كه در فضايي نفس مي كشيم كه فضايي الهي است.
نايب رئيس جامعه مدرسين تاكيد كرد: جمهوري اسلامي، جمهوري »الله« است و حاكميت آن الهي بوده چرا كه ولي فقيه، جانشين امام زمان (عج) است و حكومت او حاكميت »الله« است و ما در حكومتي زندگي مي كنيم كه حاكميت از آن خداست.
آيت الله مقتدايي افزود: بايد محوريت همه كارها ولي فقيه باشد زيرا مردم در دوران پيامبر اكرم (ص) براي رفع مشكلات به پيامبر (ص) مراجعه مي كردند و رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) فصل الخطاب بودند، در زمان ما نيز ولي فقيه فصل الخطاب است.
وي گفت: ولي فقيه فردي عادل و با تقوي است و تصميم او از روي هواي نفس نيست بلكه براي مصلحت دين و جامعه اسلامي است و عمل به حرف ايشان مجزي است.
آيت الله مقتدايي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: با ياد خداوند هميشه خود را در محضر خداوند ببينيم و اين سبب سعادت انسان در دنيا و آخرت مي شود.
وي افزود: خداوند براي تمام عباد ت ها مقدار تعيين كرده و براي آنها محدوديت قائل شده است، ولي در مورد ذكر و ياد خدا حدودي مقرر نكرده است و تاكيد دارد كه هميشه به يادش باشيم، لذا انسان بايد در هر حال و علي الدوام به ياد خدا باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري ياد خدا را بهترين كمك براي كسب بصيرت دانست و گفت: ياد خدا بودن به منزله اين است كه يك نگهبان، هميشه با انسان همراه است و سبب مي شود ذكر، فكر و قلم انسان الهي باشد و موجب كسب توفيقات الهي مي شود.
وي ياري خدا و آرامش قلبي را از نتايج ذكر خدا برشمرد و تصريح كرد: بر اثر ذكر و ياد الهي آرامش در انسان، ايجاد مي شود به حدي كه در مقابل مشكلات مثل كوه مي ايستد و هيچ تزلزلي در او پيدا نمي شود و با اعتماد به نفس و شهامت، وظايفش عمل مي كند و با ياد خدا مصيبت ها بر انسان آسان مي شود.

 برگزاري اولين كنگره هم انديشي تشكل هاي قرآني كشور در قم

اولين كنگره هم انديشي تشكل هاي قرآني كشور هفتم تا نهم بهمن ماه در مجتمع ياوران حضرت مهدي(عج) در جنب مسجد جمكران قم برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار كيهان، علي سرابي، رئيس و سيدرضا مختاري دبير اولين كنگره هم انديشي تشكل هاي قرآني كشور ضمن اعلام اين خبر به بيان اهداف و برنامه هاي كنگره پرداختند.
سرابي درباره اهداف كنگره اظهار داشت: اهداف اين كنگره شامل: بسترسازي براي هم انديشي و تعاطي افكار فعالان قرآني كشور، مشاركت دهي فعالان قرآني در برنامه توسعه قرآني كشور و آشنايي فعالان قرآني كشور با يكديگر است.
سيدرضا مختاري درباره برنامه كنگره گفت: برنامه هاي اين كنگره نيز شامل: سخنراني مسئولين كشور، تريبون آزاد، ارائه مقالات قرآني، برگزاري كارگاههاي آموزشي، جلسات هم انديشي فعالان قرآني، نمايشگاه محصولات قرآني، ميزگرد و ديدار شركت كنندگان در كنگره با مراجع تقليد مي باشد.
مختاري دبير اولين كنگره هم انديشي تشكل هاي قرآني نيز در ادامه به برخي نكات در مورد اين كنگره اشاره كرد.
وي گفت: در اين كنگره بيش از 430 موسسه قرآني حضور دارند. 220موسسه كه اخيرا از وزارت ارشاد مجوز گرفته اند، به همراه 80 موسسه كه عضو اتحاديه تشكل هاي قرآني هستند، همچنين 40 موسسه از سازمان تبليغات اسلامي و 30 موسسه نيز از ستاد عالي كانون هاي مساجد كشور در اين كنگره حضور خواهند داشت.
وي در پايان از مركز توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني، ستاد عالي كانون هاي مساجد، ستاد اقامه نماز، سازمان ملي جوانان، صداوسيما، سازمان زيباسازي شهرداري تهران، اتحاديه قرآني سازمان تبليغات اسلامي و فرهنگسراي ولا تقدير و تشكر كرد.

 تاكيد آيت الله مكارم شيرازي بر اصالت مسجد مقدس جمكران

آيت الله مكارم شيرازي با اشاره به برخي از اظهارنظرها در مورد مسجد جمكران گفت: اين موضوع اصلا مستند به خواب نيست بلكه در بيداري است و حسن بن مثله در بيداري آن را ديده است و ما نيز مكررا اين را گفته ايم.
به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم در سخناني نسبت به رواج و گسترش خرافات در جامعه هشدار داد و گفت: اگر دين با خرافات آميخته شد تمام اصالت هاي آن از بين مي رود.
وي با بيان اين كه مسئله دروغ به خدا و پيغمبر همواره در طول تاريخ وجود داشته است، تصريح كرد: گروهي به انگيزه هاي مختلف در طول تاريخ اين كار را كرده اند و خطرات بسيار زيادي ايجاد كردند.
اين مرجع تقليد گسترش دامنه خرافات را از جمله اين خطرات دانست و افزود: افراد مختلفي مسائلي را كه اصلا در دين اسلام وجود نداشته دستاويز كردند و با ساختن خرافه علاوه بر اينكه چهره اسلام را خراب كردند بهانه به دست دشمن دادند.
وي در ادامه به بررسي انگيزه هاي پيدايش خرافات در جامعه پرداخت و خواب را يكي از عوامل پيدايش خرافه دانست و بيان داشت: خواب در اسلام به هيچ وجه حجت نيست و اگر خواب را حجت بدانيم هر روز كسي خوابي خواهد ديد و مسئله اي درست خواهد كرد.
مكارم شيرازي با بيان اين كه ما نبايد منابع اسلامي را آميخته به خواب كنيم، تاكيد كرد: اگر بخواهيم پايه و اساس را خواب قرار دهيم اين كار رفتن به سوي خرافات است.
وي با بيان وقايعي در اين زمينه تصريح كرد: البته بايد جلوي اين خرافات را گرفت و اجازه نداد به مجرد خواب، امام زاده درست كنند.
مكارم شيرازي جهل را از ديگر عوامل خرافه دانست و تاكيد كرد: چند روز پيش يك خانواده اي پيش ما آمدند و مطلبي را نقل كردند كه همه اش براساس خرافات بود و متاسفانه كار به جايي رسيده بود كه هيچ كدام از اعضاي اين خانواده نمي توانستند كاري بكنند.
اين مرجع تقليد با اشاره به برخي از مطالب مطرح شده در خصوص سحر و جادو تصريح كرد: سحر علم پيچيده اي است كه نزد هركسي نيست و آنچه در ميان مردم رواج دارد خرافات و خيالات است و اگر اين خرافات در كنار احكام دين قرار گيرد آن را خراب مي كند.
وي سوءاستفاده برخي از افراد سودجو و فرصت طلب را از ديگر عوامل خرافات دانست و افزود: متاسفانه بعضي از افراد به دليل نگاه سوءاستفاده از عقايد مردم، مالي، جنسي و...از خرافات به عنوان يك ابزار استفاده مي كنند.
وي اضافه كرد:افرادي سودجو و حقه باز، بساط خرافه را پهن و عده اي را دور خود جمع مي كنند.
مكارم شيرازي دشمن را از ديگر عوامل پيدايش خرافه دانست و گفت: اينها مي گويند وقتي ما اسلام را با خرافات آميخته كرديم افراد دانشمند آن را كنار مي گذارند.
وي مذاهب ساختگي خرافي از جمله فرقه ضاله بهائيت و وهابيت را مجموعه اي از خرافات دانست.
وي بهترين راه مبارزه باخرافات را گرفتن احكام از عالمان دين و بزرگان دانست و تاكيد كرد: طرفداران خرافات نمي گذارند با علما تماس گرفته شود چون خرافاتشان باطل مي شود.
اين مرجع تقليد تاكيد كرد: مردم اگر احكامشان را از سرچشمه كه همان اهل بيت(ع) و علما و بزرگان هستند بگيرند هيچ وقت گرفتار خرافات نخواهند شد.

 توسط مقام هاي اردني صورت گرفت
 رد ادعاي صهيونيست ها درباره دخالت ايران در انفجار يك خودرو در امان

سرويس سياسي-
دولت اردن، ادعاهاي رژيم صهيونيستي درباره دخالت ايران در حادثه انفجار يك خودروي ديپلمات هاي صهيونيستي در مرز اردن و كرانه باختري را بي پايه دانست.
روزنامه الحيات چاپ انگليس به نقل از نبيل شريف سخنگوي رسمي دولت اردن تصريح كرد كه به هيچ وجه اخبار اسراييل مبني بر متهم كردن ايران در دست داشتن در اين حادثه صحت ندارد.
يك خودروي ديپلمات هاي صهيونيستي كه از عمان به پل ملك حسين در مرز اردن و كرانه باختري در حال حركت بود مورد هدف قرار گرفت.
الحيات همچنين به نقل از روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت در اين باره نوشت: دستگاه امنيتي پارلمان رژيم اسراييل درباره تماس تلفني از منزل يك نماينده اين پارلمان با طرفي نامعلوم در ايران تحقيق مي كند.
در همين حال اين روزنامه صهيونيستي افزود: تل آويو در حال تحقيق درباره ارتباط يك عضو كنست با ايران است. يديعوت آحارونوت نوشت: «اسحاق شدار» افسر دستگاه امنيتي پارلمان اسرائيل درباره تماس تلفني كه از منزل «رونيت تيروش» نماينده اين پارلمان از حزب كاديما با طرفي نامعلوم در ايران انجام گرفته است تحقيق مي كند. «يديعوت آحارونوت» تصريح كرد: براساس گزارش شركت تلفن اسرائيل اين تماس تلفني در ساعت پنج و نيم بامداد صورت گرفته است اما رونيت تيروش اعلام كرد از چنين تماسي اطلاع ندارد. اين روزنامه اسرائيلي افزود: اين احتمال وجود دارد كه يكي از اعضاي تيم مصاحبه گر تلويزيون اسرائيل كه در مصاحبه اي با رونيت تيروش در منزلش انجام داده است با استفاده از تلفن منزل تيروش در شهر رمات گان در مركز اسرائيل با اين طرف نامعلوم در ايران تماس گرفته باشد. «يديعوت آحارونوت» نوشت: در همين حال «گيورا فوردس» سخنگوي پارلمان اسرائيل از ارائه هرگونه توضيح در اين باره خودداري و تصريح كرد: پارلمان درباره مسائل امنيتي يا امور شخصي نمايندگان دخالت نمي كند.

 نامه سرگشاده تشكل هاي ايثارگري به رئيس مجلس

در پي خروج مجدد طرح خدمات رساني به ايثارگران از دستور رسيدگي در صحن علني مجلس كه براي چندمين بار صورت گرفته و بيش از ده سال تصويب آن را به تعويق انداخته است، تعداد زيادي از تشكل هاي ايثارگري (خانواده شهدا، جانبازان و ديگر ايثارگران) با ارسال نامه اي سرگشاده به رئيس مجلس خواستار تعيين تكليف فوري آن شدند.
به گزارش خبرگزاري ها در بخشي از اين نامه كه خطاب به دكتر (علي لاريجاني) رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشته شده آمده است: گويا اراده اي قوي وجود دارد كه مانع از تصويب قوانين حمايتي از ايثارگران مي شود و متأسفانه ايجاد اين موانع در مجلس هشتم شوراي اسلامي كه داعيه اصولگرايي و دفاع از ارزش ها را دارد كمتر از ماسبق نبوده است.
گفتني است «مجمع فرزندان شاهد ايران اسلامي»، «انجمن جانبازان نخاعي ايرانيان»، «شوراي عالي راهبردي امور جانبازان»، «خانه نور (گروه پيگيري امور جانبازان نابينا)»، «گروه پيگيري امور جانبازان دو پا قطع»، «گروه پيگيري امور جانبازان نخاعي»، «هيئت عاشقان قمر بني هاشم (ع) جانبازان»، «هيئت جانبازان امام مهدي (عج)» و «هيئت نورالائمه (س) متعلق به جانبازان و رزمندگان» از جمله تشكل هاي امضاكننده اين نامه هستند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14