(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه اول بهمن 1388- شماره 19565
 

حاضر باش جوانان در سنگر ارزش هاي انقلاب نيم نگاهي به
نقش آفريني جوانان در عرصه هاي دفاع از انقلاب اسلاميحاضر باش جوانان در سنگر ارزش هاي انقلاب نيم نگاهي به
نقش آفريني جوانان در عرصه هاي دفاع از انقلاب اسلامي

پريسا جلالي
جـوان امروز بايد بـدانـد بر سر چه سفره گرانمايه اي نشسته است. اگر او ارزش ايـن نعمت را نداند و آگاه نباشد كه بـا تحمل چه رنجها و سختيها و مبـارزاتي به دست آمده است، آن را راحت از دست خـواهد داد... اينك به تمام متصديان امور و دست اندركاران كشور هشدار مي دهـم كه قدر ايـن جـوانان حزب اللهي را بـدانيد و از آنان قـدردانـي كنيـد و آنـان را تشـويق نمـاييـد و در آغوش محبت خـــــود حفظ كنيد . . .
اينها توصيه هاي امام راحل در قدرداني از جوانان در ساختن جامعه اي آباد و مستقل است. همان اعتقادي كه جوانان را مصمم مي كند همانند قبل در صحنه باشند و در تمامي عرصه ها
نقش آفريني كنند.
جوان امروز بايد اين نكته را درك و باور كند كه نقش عظيم رهبري در هدايت جوانان در ماجراي انقلاب اسلامي بيانگر معجزه اي الهي بود كه كمتر جامعه معاصري تا آن زمان از آن بهره مند بوده است .
با تـوجه به تحول عميقي كه در ملت ايران بخصوص جوانان به واسطه نفـس قدسي و گرم امام(ره) به وجود آمد و نقـش عظيـم ايشان در هدايت انقلاب كبير اسلامي كه از بزرگترين ثمرات آن، احياي ديـن در جهان امـروز است، بـازنگـري رهنمـودهـا و استعانت از سيـره آن بزرگوار ضرورتـي همگاني است .
اما نقش امام خميني و رهبري ايشان تا اينجا خلاصه نشد بلكه ايشان همواره جوانان را به تلاش براي سازندگي همچنين پرهيز از بيم هاي واهي كه دشمنان اسلام بذر آن را مي كاشتند دعوت مي كردند.
به طوري كه فرمودند: جـوانان بـداننـد كه تـوطئه ها در كـار است كه نگذارنـد شما جـوانها به رشد انساني خـودتان برسيد و ايـن كشور، كشور آزاد و مستقل باشـد. آنهايـي كه چپاول ايـن كشـور مـي كردند، باز مشغول توطئه اند كه در ايـن كشور آرامـش برقرار نشود تا اصلاح نشود ... از ايـن جهت ... همه جـوانهاي محتـرم و عزيز بـا بيـداري تـوجه داشته باشند كه اينهايي كه در بيـن جمعيتها مي آيند و مي خـواهند با اظهار اسلاميت، با اظهار اينكه ما براي كشـور دلسـوز هستيـم، مانع بشـونـد از اينكه مـردم كار بكننـد ... اينها دوستـان شما نيستند. اينها همانهايي هستند كه مي خـواهند نگذارند مملكت شما، كشور شما، مستقل بشـود ... اعراض كنيد از ايشان ... از ايـن به بعد هـم مـن اميـدوارم كه با حفظ خودتان و حفظ ايمان خـودتان و تـوجه به خـدا ايـن راه را تـا آخـر بـرسـانيد.
قدر جوانان حزب اللهي را بدانيد
اينك به تمام متصديان امور و دست اندركاران كشور هشدار مي دهـم كه قدر ايـن جـوانان حزب اللهي را بـدانيد و از آنان قـدردانـي كنيـد و آنـان را تشـويق نمـاييـد و در آغوش محبت خـــــود حفظ كنيد. . .
خطاب هاي امام به مسـوولان حكـومت اسلامـي درباره نسل جـوان اين بود كه جـوانان را تا مرز رسيدن به بهتريـن ارزشها ارتقا دهند.
تاكيد بر فراهم نمودن شرايط و وسايل ارتقاي اخلاقي و اعتقادي و علمي و هنري جـوانان و همراهي با آنان تا مـرز رسيـدن به بهتـريـن ارزشها و نـوآوري ها از ارزش هاي ثبت شده در ارتباط ميان ولايت فقيه و جوانان در ايران اسلامي است.
همانطور كه امام خميني (ره) و همچنين مقام معظم رهبري به اعطاي فرصت به جوانان و ايجاد فضاهايي براي ورود اين قشر در حل معضلات نظام جمهوري اسلامي تاكيد دارند، جوانان نيز براي خدمت رساني در صحنه هاي مختلف آماده حركت و پويايي هستند.
محمد صادق شهبازي عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه و از فعالان دانشجويي در اين زمينه به گزارشگر كيهان مي گويد: موفقيت هاي زيادي در دوران انقلاب اسلامي به وسيله جوانان كسب شد كه با هدايت امام راحل و مقام معظم رهبري در عرصه هاي مختلف فكري و پاسداري از نسل هاي موفق انقلاب در عرصه فرهنگي و بسط گفتمان انقلاب اسلامي همچنين عرصه سياسي و تشكيل نهادهاي انقلابي و مطالبه گري و مبارزه با گفتمان هاي تجديد نظر طلب و اشرافي صورت گرفت.
وي حضور در عرصه علمي و ايجاد موج جديد علمي مبتني بر استقلال و اعتماد به نفس ملي در عرصه نظامي و دفاع مقدس و عرصه هاي پس از آن را ديگر فضاهاي فراهم شده به منظور قدرداني از پتانسيل جوانان مي داند اما همچنان براين عقيده است كه در عرصه هاي ديگر جوانان به صحنه آمدند اما واقعيت آن است كه همه ظرفيت ها به كار گرفته نشد.
شهبازي اظهار مي دارد: سيطره ديوانسالاري گسترده وقت كه ثمره رژيم پهلوي بود نتوانست ثمرات جدي براي تداوم و بسط حركت هاي خودجوش جوانان در دفاع از انقلاب به وجود بياورد تا اينكه بسياري از اين حركت ها به ورطه بروكراتيك افتاد.
وي خاطرنشان مي كند: پتانسيل عظيم جوانان مي تواند براي تداوم و بسط گفتمان انقلاب اسلامي به كار گرفته شود و مسئولان بايد همچون سال هاي ابتدايي انقلاب كه با هدايت امام راحل فضاهايي براي حل معضلات انقلاب و نظام در اختيار جوانان قرار مي گرفت، فراهم شود.
جوان، چشم انتظار فرصتي براي جانفشاني
حضور جوانان در امتداد بيداري و هوشياري رهبر معظم انقلاب اسلامي در پناه فرمايشات امام راحل به نوعي انقلاب اسلامي ايران را در مقابل تهاجمات دشمنان بيمه كرده است.
بنابراين اعطاي فرصت بيشتر به قشر جوان در عرصه هاي علمي، اقتصادي، سياسي و ... مي تواند عرصه را براي جانفشاني آنان در نبرد با سستي و كرختي هايي كه ثمره ناتوي فرهنگي و تهاجمات نرم دشمن است بازتر كند.
محمد بياتيان دبير سابق تحكيم وحدت با تاكيد بر اين موضوع، حضور جوانان را از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان دوران دفاع مقدس را ملموس دانسته و اين نگاه امام خميني و مقام معظم رهبري را مهيا كردن عرصه براي حضور حداكثري جوانان عنوان مي كند.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: طي سال هاي اخير مقام معظم رهبري تاكيد فراواني بر سپردن امور به دست جوانان داشته اند اما برخي سيستم هاي اجرايي اين مساله را درحد شعار قلمداد كرده و آنطور كه مي بايد عرصه براي حضور حداكثري جوانان مهيا نشد. در حالي كه جوانان هم در تمامي مواقع پاسخگويي مثبت را داشتند.
اين فعال دانشجويي عقيده دارد: هر عرصه اي كه به دست جوانترها سپرده شود در كنار تجربه پيشكسوتان موفق خواهد بود. البته دولت نهم و دهم نسبت به ساير دولت ها بيشتر به جوانان بها داد و در عرصه هاي مديريتي و اجرايي بيش از گذشته به جوانان فرصت داد اما اگر امور و اقدامات بيشتر به دست جوانتر ها سپرده شود هم كسب تجربه كرده اند و هم سرمايه گذاري براي آينده مقتدر تر انجام شده است.
توطئه ها تمامي ندارد
هشدار نسبت به لزوم بيداري جوانان در مواقعي كه دشمنان همه ي هم وغم خود را براي ايجاد شكاف ميان جوانان حزب اللهي و اصول و ارزش هاي اسلامي كرده اند با توجه به تهديدات 30 ساله اي كه تجربه كرده ايم چندان هم بيراه نيست.
محمد كريم عابدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب و در گفت و گو با گزارشگر كيهان مي گويد: بايد توجه داشت كه بعد از 30 سال تلاش ملت ايران براي طي مسير دستيابي به تكنولوژي هاي روز جهاني و كسب موفقيت هاي شگرف علمي و تحقيقاتي و پزشكي، آمريكا هنوز از تلاش هاي خود عليه كشورمان نااميد نشده است.
وي تمثيل ادعايش را به حوادث تاريخ روابط ايران و آمريكا ارجاع مي دهد و مي گويد: اين اتفاق در سال 59 نيز رخ داد اما در طبس شكست سنگيني متحمل شدند و سپس در طول دوران دفاع مقدس با تجهيز ارتش صدام و ميليون ها دلاري كه شيوخ عرب با تشويق آمريكا به عراق مي دادند در نهايت شكست سنگيني از جنگ تحميلي متحمل دشمنان ايران اسلامي شد و در واقع هميشه ايالات متحده به نوعي مترصد بوده به ايران ضربه بزند، اما اگر مي توانست خدشه اي وارد كند از هر راهي وارد عمل مي شد.
وي نيت و هدف استعمارگران غربي از تهديدات اخير را آزمايش ملت ايران و جوانان در استقامت و پايداري در دفاع از كشورمان مي داندو تاكيد مي كند: ايالات متحده قبل از انتخابات رياست جمهوري ايران براي كودتاي نرم در كشورمان 35 ميليون دلار اختصاص داد و هميشه منافقان و سلطنت طلبان را مورد حمايت قرار داده است و نيروهاي اصلاح طلب پناهنده را با بهترين امتيازات حمايت كرده است.
بنابراين همانطور كه امام خميني اشاره فرمودند (جـوانان) بـداننـد كه تـوطئه ها در كـار است كه نگذارنـد شما جـوانها به رشد انساني خـودتان برسيد و ايـن كشور، كشور آزاد و مستقل باشـد، جوانان نيز موظفند همواره از دشمن غافل نبوده و براي استقلال و خودكفايي بيشتر تلاش كنند.
اما واقعيت غير از اين نيست كه امروز هم ملت بزرگ ايران و جوانان آن همچنان پايبند به نظام جمهوري اسلامي ومتعهد به دفاع از آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي و راه امام و رهبري هستند.
راهپيمايي عظيم و ميليوني مردم در سراسر ايران اسلامي در تاريخ نهم ديماه سال جاري گواهي صادق بر اين مدعاست.چرا كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي داخلي و خارجي با صراحت تمام راهپيمايي ميليوني مردم در نهم ديماه را نمادي بارز و برجسته از ولايت مداري و آرمان خواهي ملت ايران و جوانان امروزي اين آب و خاك مي دانند.
از ايـن رو بـا تعمق در ژرفاي انـديشه امام و معيارهايـي كه ايشان فرا راه انديشه ما قرار مي دهد و همچنين توصيه هاي حكيمانه مقام معظم رهبري، مي تـوان چهره جـوان نمونه و الگوي امروزي را شناخت. ايـن جوان نمونه، جوان آگاه، مستقل و خودباور است نه جـواني كه اهل عيـش و عشرت و غفلت و بـي تفاوتي است .
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14