(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه اول بهمن 1388- شماره 19565
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ميليتاريزم ، دمكراسي و ديپلماسي (يادداشت روز)
گزارش خبري كيهان پاسخ نهايي به پيشنهاد وين ايران : كوتاه نمي آييم
حركت! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
توضيح منطقه آزاد كيش و پاسخ كيهان
هويت حرمت شكنان عاشورا به روايت سركرده اشرار تروريست (خبر ويژه)
ما از آمريكا پول نگيريم دلارهاي بي زبان مثل قبل هدر مي رود! (خبر ويژه)
اين هم «توهم توطئه» است؟! (خبر ويژه)
خاتمي: موسوي و كروبي همه راهها را مسدود كرده اند (خبر ويژه)
اعتراض احمد شيرزاد و پاسخ كيهان (خبر ويژه)ميليتاريزم ، دمكراسي و ديپلماسي (يادداشت روز)

«ميليتاريزم» و «ديپلماسي» دو وجه اصلي سياست آمريكا را در خاورميانه شكل مي دهند كما اينكه «دمكراسي» و «ديپلماسي» دو وجه اصلي سياست بلوك مقاومت در منطقه را شكل مي دهند. اين دو روند در «ديپلماسي» مشتركند و در بستري كه بايد در آن ديپلماسي شكل بگيرد، متفاوت مي شوند. يكي روي اقتدار نظامي و به تعبيري «مشت آهنين» و ديگري روي «آراء شهروندان» و صندوق رأي تأكيد دارد. هر كدام از اين دو در سطح خاورميانه توفيقات و ناكامي هايي داشته اند كه اين يادداشت ناظر به اين موضوع مي باشد.
ميليتاريزم- نظامي گري- پاشنه آشيل سياست هاي آمريكا و اسرائيل مي باشد. براساس خبرهايي كه منابع رسمي اين دو كشور اعلام كرده اند، بودجه نظامي رژيم صهيونيستي براي سال جاري ميلادي- 2010- بيش از 15 ميليارد دلار - حدود 25 درصد كل بودجه- است كه از افزايش 30 درصدي نسبت به سال گذشته حكايت مي كند و اين در حالي است كه مقامات اين رژيم سال گذشته را از نظر سطح تهديدات و آسيب پذيري ها براي خود «سال مطلوب» دانسته اند. بودجه 15 ميليارد دلاري رژيم غاصب صهيونيستي، اسرائيل را از نظر هزينه هاي نظامي در دنيا در رديف پانزدهم قرار مي دهد- در سال 2007 اين رژيم در رديف هفدهم قرار داشت- اما اگر بودجه نظامي اين رژيم را بر مساحت فلسطين- 27000 كيلومتر مربع- تقسيم نمائيد و همين تقسيم را در مورد بقيه كشورها هم انجام دهيد، آن وقت رژيم تل آويو از نظر بودجه نظامي در رديف اول جهان خواهد ايستاد. حالا اينكه آيا اين نشانه هراس شديد و پيش بيني ناپذيري شرايط آينده براي اين رژيم است يا علامت يك تهديد يا جنگ جديد، بحث ديگري است.
آمريكايي ها در سال جاري ميلادي كه دومين سال رياست جمهوري باراك اوباماست مبالغ بيشتري را در بخش نظامي هزينه خواهند كرد. اين جداي از آنكه با شعارهاي انتخاباتي حزب دموكرات منافات دارد در عين حال نشان مي دهد كه ميليتاريزم در سياست خارجي جايگاه خود را بدون خدشه در دوره اوباما حفظ خواهد كرد. اوباما كه در مبارزات انتخاباتي بارها به شكست سياست هاي نظامي آمريكا در عراق و افغانستان اذعان كرده بود، اينك از اعزام 30 هزار نيروي نظامي جديد به افغانستان تا اوايل تابستان آينده خبر مي دهد. با اين وصف از اواسط سال جاري ميلادي شمار نظاميان غرب در افغانستان به حدود 100 هزار نفر - كه از سوي حدود 50 هزار نيروي امنيتي شركت هاي به ظاهر خصوصي نظير «بلك واتر» پشتيباني مي شوند- خواهد رسيد. باز هم درباره اينكه اين افزايش نيرو چه معنا و مفهومي دارد مي توان جمعبندي هاي متفاوتي داشت.
دولت عربستان سعودي كه بنادر كشور خود را به بارانداز نظامي تبديل و ميلياردها دلار اسلحه را انبار كرده است يك قرارداد جديد به ارزش 20 ميليارد دلار براي يك دوره 5 ساله با شركت هاي فروشنده تسليحات نظامي منعقد كرده است و در همان حال به درخواست كشورهاي فروشنده بلوك شرق هم پاسخ مثبت داده و در حد يادداشت تفاهم با آنان به توافق رسيده است. دولت سعودي در مواجهه با جنبش مردم صعده- استان شمالي يمن- كمترين ترديدي در استفاده از ابزار نظامي نكرد و با بهره برداري از جنگ افزارهاي بسيار پيشرفته غرب سعي كرد كه «پابرهنگان شيعه» را در كوهستانهاي «مرّان» شكست دهد. حالا در ارزيابي اينكه موفق شد يا نشد و هدف اصلي چه بود، تاملاتي وجود دارد.
البته بلوك غرب و دنباله هاي آن در منطقه ما در كنار بهره گيري از ميليتاريزم از «ديپلماسي» هم استفاده مي كنند و در اين خصوص بسيار فعال هستند و از اين رو در طول سال در كمتر هفته اي است كه ما شاهد -حداقل- يك اجلاس فراگير يا چندمليتي در سطح دنيا و منطقه نباشيم. همين الان كشورهاي عضو اين بلوك دست به كار برگزاري اجلاس 8 بهمن ماه در لندن با دو دستور كار درباره يمن و افغانستان و البته با يك هدف اعلام شده- مهار اسلام گرايي - هستند.
در كنار اجلاس ها نيز شاهد رفت و آمدهاي فراوان مقامات غرب به منطقه و سفر مقامات منطقه به غرب يا به كشورهاي ديگر اين حوزه مي باشيم. در واقع مي توان گفت كه غرب و دنباله هاي آن با تركيب ميليتاريزم و ديپلماسي تلاش مي كنند تا از يك سو بر مشكلات خود در خاورميانه غلبه كنند و از سوي ديگر رقيب جدي و تازه نفس خود در اين منطقه را از سر راه بردارند.
از آن سو «بلوك مقاومت خاورميانه» اگرچه از عناصر مختلف شكل دهنده به اقتدار معنوي و مادي غافل نيست اما بيش از همه روي عنصر «مردم» تأكيد دارد. نتايج انتخاباتي در خاورميانه نشان داده است كه اين مهمترين بستر اقتدار پايدار مي باشد. حدود 5 سال پيش انتخابات افغانستان كه در شرايط اشغال نظامي اين كشور توسط بلوك غرب انجام شد 75 درصد كرسي هاي مجلس نمايندگان و حدود 55 درصد كرسي هاي مجلس سنا را به «مجاهدين» سپرد. مجاهدين همپيمان بلوك مقاومت در افغانستان هستند. انتخابات مجلس عراق در 4 سال قبل نيز اسلام گراهاي شيعه و سني را به قدرت رساند و از اين طريق دولت و دستگاههاي نظامي، مالي و اطلاعاتي را در اختيار آنان قرار داد. انتخابات در لبنان نشان داد كه از حدود 4/1 ميليون نفر رأي دهنده، بيش از 800 هزار نفر به كانديداهاي مقاومت رأي داده اند و البته به دليل نواقص موجود در قانون اساسي اين اكثريت رأي به اكثريت در پارلمان منجر نشد. در جريان انتخابات 4 سال پيش فلسطين، مردم 75 درصد كرسي هاي مجلس قانونگذاري را به كانديداهاي مقاومت سپردند و دولت اسلام گراي اسماعيل هنيه - روحاني سرشناس ساكن غزه- را تشكيل دادند. همين انتخابات، در ايران كانديداي هوادار مقاومت را با 62 درصد آراء و حدود 25 ميليون رأي به كرسي رياست جمهوري رساند. در فراتر از مرزهاي خاورميانه نيز مردم كشورها در انتخابات، روي موافقت يا مخالفت كانديداها با جريان مقاومت توجه ويژه نشان دادند. الان همه پيش بيني ها درباره انتخابات پيش روي عراق و فلسطين از پيروزي قطعي و قاطع كانديداهاي هوادار مقاومت خبر مي دهند.
توجه بلوك مقاومت خاورميانه به آراي مردم پايه هاي سياسي اين بلوك را محكم گردانيده است. از سوي ديگر نفرت فراوان ملت ها به غرب و بخصوص به آمريكا امكان ناديده گرفتن آراء و انتخابات مردمي را از بين برده است كما اينكه آنان هم كه در اين انتخابات ها به قدرت مي رسند نمي توانند ديدگاههاي شهروندان خود را درباره غرب ناديده بگيرند.
بال ديگر بلوك مقاومت خاورميانه، رايزني هاي ديپلماتيك است. گفت وگوهاي اين بلوك بايد جنبه هاي مختلف دروني، منطقه اي و بين المللي را پوشش دهند. به نظر مي رسد كه اين بلوك در اين موضوع به بلوغ لازم نرسيده و از اين رو بسياري از فرصت هاي مناسب را قرباني تأخيرهاي ديپلماتيك خود كرده است. امروز بلوك مقاومت در سطح خاورميانه و فراتر از آن كشورهاي مهم و بزرگي را شامل مي شود كه هر كدام تأثيرات مهمي در روابط بين الملل دارند. كشورهايي در اين بلوك، شرق خاورميانه را به غرب آن پيوند داده اند و دولت هاي تركيه و سودان در دو طرف اين بلوك دو دولت اسلام گراي سني را شكل داده اند كه براي كشورهاي با جمعيت هاي اكثريت سني جنبه الهام بخشي دارند. اين دو كشور با دو قاره اروپا و آفريقا پيوند دارند و بر همين اساس بلوك مقاومت را در سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا واجد موقعيت هاي بزرگ مي كنند. اين در حالي است كه تمناي اسلام گرايي، تمناي عام مسلمين است و پديده «مقاومت اسلامي» كاملاً جذاب و اميدبخش مي باشد.
اگر بلوك مقاومت بتواند روي جنبه ديپلماسي كار فشرده تر و برنامه ريزي شده تري انجام دهد با سرعت بيشتري مرزهاي ناپيموده جغرافيايي و فكري را طي خواهد كرد. همپوشاني، در كانون خبرهاي رسانه ها بودن، اشتغال آفريني ذهني براي بلوك رقيب، طرح ايده هاي نو، ايجاد اميدها و فرصت هاي تازه، خنثي كردن حركت رقيب در جذب واحدهاي طرف مقابل، حداكثري كردن نقاط مشترك و حداقلي كردن نقاط تمايز عناصر بلوك اهداف مهم فعاليت مشترك ديپلماتيك است كه بلوك غرب به نحو حداكثري از آن بهره مي برد ولي متأسفانه بلوك مقاومت به آن نگاه حداقلي دارد. بعضي از واحدهاي بلوك مقاومت اساساً كار ديپلماتيك نمي كنند و به آن تمايلي نشان نمي دهند در حالي كه اين بستري فوق العاده مهم به حساب مي آيد.
در يك جمعبندي بايد گفت كه «ميليتاريزم و ديپلماسي» در منطقه خاورميانه خسارت هايي را به بلوك مقاومت وارد كرده و مي توان گفت در يك دوره 10 ساله دو جنگ سنگين را در لبنان و فلسطين عليه بلوك مقاومت به راه انداخته و دو جنگ را درعراق و افغانستان از شكل مبارزه با رژيم هاي طالبان و صدام حسين به سمت بهم زدن موقعيت مقاومت در منطقه تغيير جهت داده است. غرب با اين 4 جنگ خسارت هاي سنگيني به مقاومت وارد كرده ولي نتوانسته بر آن فايق آيد و از آن طرف شكست سياست هاي ميليتاريستي، موقعيت بلوك غرب را تضعيف هم كرده است. به همراه تضعيف موقعيت بلوك ياد شده، واحدهاي تشكيل دهنده آن هم دچار بحران هاي فراگير شده اند. رژيم صهيونيستي كه تا همين يك دهه قبل بعنوان «دالان اصلي ورود به خاورميانه» و «شرق» ديده مي شد امروز به «سربار استراتژيك» و مزاحم تبديل شده كه غرب بايد راهي براي خلاصي از آن بيابد. مصر، عربستان و يمن سه كشور بزرگ و مهم حوزه عربي بلوك غرب، آينده اي كاملاً مبهم را پيش روي دارند. رژيم مصر جايگاه خود را در بين ملت خود و منطقه از دست داده است به گونه اي كه «عبدالله الاشعل» معاون سابق وزارت خارجه اين كشور با اشاره به ساخت ديوار فولادي و اظهارات ابوالغيط آشكارا مي گويد، مبارك تنها به اسرائيل تكيه دارد و حتي 5 درصد شهروندان مصري هم او را نمي خواهند. عربستان سعودي درگير كشمكش هاي درون خانواده و بيرون آن است. منطقه قطيف و حساء از يك سو و ساكنان استان هاي نجران و عصير كه اكثر ساكنان آن را شيعيان اسماعيلي تشكيل مي دهند، فشار زيادي را براي پذيرش تغييرات اساسي به رياض وارد مي كنند. كار حكمت سكولار علي عبدالله صالح در يمن تقريباً تمام است. تحولات اين سه كشور را آمريكايي ها نمي توانند مديريت كنند چرا كه مورد پذيرش مردم نمي باشند و از اين رو ناچارند بار ديگر بر توسعه ميليتاريزم تأكيد نمايند اما آيا مشت آهنين قادر است بر اراده ملت ها غلبه كند؟ الگوي انقلاب اسلامي كه به نسخه فراگير مقاومت تبديل شده است، به اين پرسش پاسخ منفي داده است.
سعدالله زارعي

 گزارش خبري كيهان پاسخ نهايي به پيشنهاد وين ايران : كوتاه نمي آييم

سرويس سياسي-
جمهوري اسلامي ايران در تازه ترين پاسخ خود به پيش نويس توافقنامه وين، بار ديگر خواستار برخي اصلاحات اساسي در اين پيش نويس شد و اعلام كرد كه ايران از شروط قبلي خود كوتاه نخواهد آمد.
بر اين اساس رسانه هاي غربي در اقدامي هماهنگ ديروز گزارش دادند كه ايران در نامه اي مكتوب به آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور رسمي به پيشنهاد مبادله سوخت پاسخ داده است.
خبرگزاري رويترز در اين باره مدعي شد: اين اولين پاسخ ظاهرا رسمي ايران به پيشنهادي است كه در ماه اكتبر ارائه شد.
براساس اين گزارش، ديپلمات ها گفتند كه موضع ايران در خصوص غني سازي اورانيوم در خارج كشور در يادداشتي كه به آژانس ارائه شده منعكس گرديده است. اين يادداشت درخواست هاي شفاهي براي اصلاحاتي را تكرار كرد كه كشورهاي غربي آن را نشدني خوانده اند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس هم به نقل از فيلپ كرولي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گزارش داد، مطمئن نيستم كه آنها ]ايراني ها[ پاسخ رسمي داده اند، اما اين به وضوح يك پاسخ ناكافي است.
وي افزود: مطمئن نيستم هر اقدامي كه شايد امروز انجام داده اند متفاوت از كاري باشد كه قبلا انجام داده اند.
در همين رابطه، يك ديپلمات غربي اعلام كرد كه موضع ايران اوايل ماه جاري (ژانويه) به آمريكا، فرانسه و روسيه ارائه شده است.
يك مقام آگاه در گفت وگو با كيهان پيرامون جوسازي رسانه هاي غربي گفت: اين اقدام پس از نشست ناموفق اخير 1+5 در نيويورك صورت مي گيرد كه با مخالفت جدي برخي اعضا از جمله چين و روسيه امكان هرگونه توافق درباره دور جديد تحريم هاي احتمالي عليه ايران به حداقل ممكن رسيده است.
وي افزود: محافل غربي براي جلب نظر اين دو كشور به موضوعي بي اساس پرداخته اند چرا كه اساسا طي چند روز گذشته ايران هيچ پاسخ مكتوبي به پيشنهاد وين نداده است.
اين مقام آگاه تصريح كرد: در واقع موضوع به ديدار دو هفته پيش علي اصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و «يوكيا آمانو» مديركل جديد اين آژانس برمي گردد كه نماينده كشورمان اعلام كرد: ايران به هيچ وجه از شروط خود كوتاه نخواهد آمد.
پس از مذاكرات وين كه اواخر مهرماه ميان ايران و برخي كشورهاي عضو گروه 1+5 درباره نحوه تامين سوخت راكتور تحقيقاتي تهران برگزار شد مقرر گرديد كه ايران در ازاي ارسال مقاديري از اورانيوم با غناي پايين خود به خارج از كشور، سوخت مورد نياز اين راكتور را از غرب دريافت كند.
در فاز اول مبادله، غربي ها مدعي شدند كه ايران بايد 75 درصد از ذخاير اورانيوم با غناي پايين خود را (حدود 1200كيلوگرم) به خارج از كشور ارسال كند.
مقامات جمهوري اسلامي ايران نيز در واكنش به اين موضوع ضمن پذيرش اصل توافقنامه وين خواستار برخي اصلاحات اساسي از جمله تدريجي و همزمان بودن تحويل اورانيوم 5/3درصد و دريافت ميله سوخت راكتور تحقيقاتي تهران و انجام گرفتن مبادله در خاك ايران شدند.
در واقع نماينده كشورمان در آژانس در ديدار اخير با مديركل آژانس بار ديگر خواستار اصلاحات مذكور در پيش نويس توافقنامه وين شد و اعلام كرد كه انجام هرگونه مبادله مستلزم پذيرش شروط ايران است.
جوسازي بيگانگان
سخنگوي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران نيز در واكنش به جوسازي هاي رسانه هاي غربي مبني بر ارائه پيشنهاد جديد از سوي ايران براي دريافت اورانيوم 20 درصد گفت: اين ادعا درست نيست.
«رامين مهمانپرست» در گفت وگو با مهر با اشاره به برخي اخبار در رسانه هاي غربي درباره موضوع سوخت راكتور تهران تصريح كرد: ايران موضوع جديدي در رابطه با سوخت راكتور تهران مطرح نكرده و نظر ما همان چيزي است كه در گذشته گفته شده بود و اساسا اتفاق جديدي در اين رابطه نيفتاده است.
وي تاكيد كرد: ايران آماده معاوضه مرحله اي سوخت است و اگر اصل اين پيشنهاد را طرفين بپذيرند مي توان درباره راهكار آن گفت وگو كرد.
مهمانپرست در پاسخ به اين سوال كه آيا پاسخي از سوي طرف مقابل درباره پيشنهاد ايران ارائه شده است يادآور شد: ما همچنان منتظر پاسخ طرف مقابل هستيم.
برآورد اطلاعاتي
فاز جديد جنگ رواني آمريكا
با هدف فشار بر ايران
نمادهاي اطلاعاتي آمريكا در راستاي جنگ رواني و تبليغاتي گسترده عليه برنامه هسته اي ايران با هدف همراه كردن برخي كشورهاي مخالف تحريم با خود و همچنين مجبور كردن تهران به كوتاه آمدن در مقابل خواسته غربي ها گزارش اطلاعاتي جديدي كه حاوي برخي اتهامات بي اساس عليه ايران است را در آينده نزديك منتشر خواهد كرد.
خبرگزاري رويترز در اين باره گزارش داد: آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا در حال به روز كردن برآورد اطلاعات ملي آمريكا در خصوص برنامه هسته اي ايران هستند.
اين گزارش در ادامه مدعي شد: آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا به شواهدي دست يافته اند كه تهران تحقيقات در خصوص توليد سلاح هاي هسته اي را ادامه داده است اما هنوز برنامه بمب اتمي خود را به طور كامل از سرنگرفته است.
تعدادي از تحليلگران در نهادهاي اطلاعاتي آمريكا در حال به پايان رساندن مراحل تجديدنظر در خصوص برآورد اطلاعاتي ملي آمريكا هستند.
مجله آمريكايي «نيوزويك» اخيراً در گزارشي اعلام كرد كه پيش نويس برآورد جديد اطلاعات ملي آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران براي سال 2010 هم اكنون در حال آماده شدن است و طي يك ماه آينده منتشر مي شود.
بنابراين گزارش، مباحثات در خصوص برآورد جديد اطلاعات ملي آمريكا در شرايطي انجام مي شود كه دولت «باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا به دنبال جلب حمايت بين المللي در زمينه تحريم هاي بيشتر عليه ايران است.
براساس اين گزارش برآورد پيشين اطلاعات ملي آمريكا كه در سال 2007 با تأييد 16 نهاد اطلاعاتي اين كشور منتشر شد با درصد اطمينان بسيار بالا اعلام مي كرد كه آنچه اين سازمان ها برنامه تسليحات هسته اي ايران مي خوانند از سال 2003 متوقف شده و تا اواسط 2007 ازسرگرفته نشده است.
آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا اعلام كردند: ايران برخلاف آنچه كه دولت واشنگتن ادعا كرده است، چندان به توسعه برنامه سلاح اتمي علاقه نشان نمي دهد.
انتشار برآورد اطلاعات ملي آمريكا در سال 2007 انتقاد بسياري از جمله متحدان آمريكا، برخي از نمايندگان كنگره آمريكا و همچنين دولت «جرج بوش»رئيس جمهور سابق آمريكا را به همراه داشت.
اين گزارش افزود: در برآورد جديد اطلاعات ملي آمريكا انتظار مي رود كه مدارك و اسناد اخيرا ارائه شده توسط «دنيس بلر» مدير اطلاعات ملي آمريكا نيز به روز شود.
اين گزارش افزود:مقامات آمريكايي معتقدند كه دست كم بخش هايي از برآورد اطلاعات ملي آمريكا در سال 2007 نياز به تجديد نظر دارد اما همچنين بر اين باورند كه تنها تغييرات مختصري بايد در برآورد جديد در مقايسه با برآورد سال 2007 صورت گيرد و نيازي به تغيير كامل آن نيست.
براساس اين گزارش در سال 2007، برآورد اطلاعات ملي آمريكا با درصد «اطمينان بسيار بالا» اعلام مي كرد كه ايران آنچه را كه تحقيقات در خصوص برنامه تسليحات هسته اي اين كشور خوانده شده را در سال 2003 كاملا كنار گذاشت و آن را نيز ديگر از سرنگرفته است. اما مقامات آمريكايي هم اكنون اعلام كرده اند كه برآورد اطلاعات ملي آمريكا در سال 2007 مشخص كرد كه حتي نظراتي كه با درصد بالاي اطمينان نيز اعلام شده باشند. اين امكان وجود دارد كه اشتباه نيز باشند.
تحليلگران سياسي معتقدند كه ارائه برآورد اطلاعاتي جديد از سوي نمادهاي اطلاعاتي آمريكا اقدامي است در راستاي فشار به ايران و خطرناك جلوه دادن برنامه هسته اي اين كشور با هدف جلب حمايت برخي كشورهاي عضو گروه 1+5 براي اعمال تحريم هاي جديد عليه تهران است.

 حركت! (گفت و شنود)

گفت: يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه چند تن از عوامل اصلي فتنه سبز به منظور جمع آوري نيرو براي اعلام حضور و اقدامات ايذايي در روز 22 بهمن به سراغ يكي از مراكز بازپروري معتادان رفته اند.
گفتم: كه چه بكنند؟
گفت: دو نفر از اين عوامل به مركز بازپروري..... مراجعه كرده و دور از چشم مسئولان اين مركز با وعده كمك مالي درخواست كرده اند روز 22 بهمن تعدادي از افراد در حال بازپروري در اختيار آنها قرار گيرد.
گفتم: پليس وارد يك شيره كش خانه شد و خطاب به افرادي كه در آن زيرزمين مشغول شيره كشي بودند گفت؛ بي حركت!... يكي از معتادان در حالي كه سوزن به وافور مي زد گفت؛ آقاي پليش! كو حركت؟!

 كيهان و خوانندگان

¤ يكي از مقاصد دشمنان نظام اسلامي از فتنه انگيزي پس از انتخابات غافل ساختن مسئولين اجرايي كشور از انجام پيگيري امور جاري بوده و هست. خوشبختانه با هوشياري دولت و دولتمردان و تبعيت دلسوزان نظام از فرامين رهبري اين خواسته دشمن تحقق پيدا نكرد فلذا در آينده نيز پيگيري مصوبات و رفع معضلات اقتصادي و فرهنگي در دور جديد سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري واعضاء هيئت دولت بايد هرچه بيشتر مورد توجه و تبليغ رسانه اي قرار گيرد با اين روند زوال دشمنان و ياس كامل آنان را شاهد خواهيم بود.
محمودي
¤ به مجري محترم برنامه مناظره شبكه سوم سيما پيشنهاد مي كنيم در اولين برنامه آتي مناظره ها ابتدا به قرائت تكذيبيه هاي مسئولين محلي استان فارس و همچنين تكذيبيه حزب اعتماد ملي به موارد كذبي كه آقاي اطاعت در برنامه مناظره قبلي بيان كرد اقدام نمايد تا سره از ناسره تشخيص داده شده و حق و ناحق معلوم گردد و دروغگويان رسوا بشوند. در ضمن از اقدامات و تلاشهاي روشنگرانه مرجع انقلابي حضرت آيت ا... نوري همداني و برادر عزيزمان جناب آقاي شريعتمداري در بصيرت افزايي جامعه نسبت به جريان فتنه بعد از انتخابات كمال تشكر را داريم.
علي جنتي از شهرستان تنكابن
¤ مردم بواسط فتنه فتنه گران و آشوبگران در ايام بعد از انتخابات خسارات زيادي ديده اند. منطقي نيست كه مسئولين قوه قضائيه فقط به محاكمه چند نفر هتاك روز عاشورا بپردازند و از محاكمه كسانيكه بيانيه دادند و با نسبت هاي دروغ به نظام عده اي را به خيابان ها كشاندند و آتش سوزي راه انداختند و به جان و مال مردم خسارت وارد كردند خبري نباشد. ملت براي محاكمه سران فتنه روزشماري مي كند و به هيچ وجه از پيگيري اين خواسته خود عقب نشيني نخواهد كرد.
قاجار
¤ پروژه وحدت بسيار كهنه و نخ نما شده است. زيرا اين پروژه با اصل بيانات و مطالبات مقام معظم رهبري در تضاد است. به همين دليل، لازم است كه قوه قضائيه به خواسته اكثريت مردم ايران، كه همان محاكمه سران فتنه است، جامه عمل بپوشاند.
بهروز باقري از تهران
¤ به خواص منحرف بفرمائيد كه بهتر است به جاي اين همه مغلطه براي فرار از پاسخگويي، جوابگوي اقداماتشان براي كودتا عليه راي مردم و انتشار دروغ بزرگ رخ دادن تقلب در انتخابات باشند.
انديشگر از اهواز
¤ توهين يكي از اعضاي اتاق فكر جنبش سبز به ارزش ها، اگرچه با بصيرت و آگاهي مردم راه به جايي نمي برد. اما لازم است كه مسئولان هم فكر چاره اي براي مجازات آن خودفروخته نمايند تا مزدوران آمريكا و انگليس به خودشان اجازه چنين گستاخي هايي را ندهند.
مرتضي طالبي
¤ از كابل افغانستان برايتان اين پيام را ارسال مي كنم. در تيتر روز سه شنبه، حادثه تروريستي اخير را به طالبان مربوط دانستيد. اين در حالي است كه من در محل حادثه حضور داشتم و شك ندارم كه آن عمليات از توان طالبان خارج است. آمريكا با توجه به نزديك بودن كنفرانس لندن، براي توجيه اعزام نيروهاي چند ده هزار نفري خود به افغانستان، به چنين حادثه اي نياز داشت. بنابراين مسئول پشت صحنه اصلي اين واقعه، آمريكا است.
ابوالفضل لواساني از كابل
¤ مطالبي كه رئيس كل آمار ايران در برنامه اخبار سراسري سيما در مورد خوشه بندي يارانه بگيران و خانواده هايي كه يارانه به آنها تعلق نمي گيرد بيان كرد همه مردم را سخت نگران ساخت، وقتي خط فقر 700 هزار تومان اعلام شده است چگونه ايشان بعنوان يك مقام مسئول درآمد 270 هزار تومان را معيار و مبنا براي پرداخت يا عدم پرداخت يارانه به خانواده دو نفره قرار داده است؟ لطفا مسئولان درباره شيوه هاي اجرايي طرح هدفمندي يارانه به گونه اي عمل كنند كه براي مردم آسودگي خاطر فراهم آورد نه تشويش و اضطراب.
عسگرزاده
¤ بسياري از خانواده هايي كه ممكن است يارانه به آنان تعلق نگيرد مسئوليت اداره چند دانشجوي دانشگاه آزاد را برعهده دارند چرا در طرح هدفمند كردن يارانه ها براي اين موضوع فكري نشده است. به نظر مي رسد اين طرح داراي نواقص و نارسايي هاي زيادي باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
گودرزي
¤ از آنجا كه اكثريت مردم متدين و ارزش گرا در كشورمان به روزنامه ارزشي كيهان علاقه و اعتماد دارند مي خواستم پيشنهاد بدهم يك ستون مخصوص پرسش و پاسخ در زمينه هاي مختلف راه اندازي كنيد. سؤال هاي زيادي پيرامون مسائل مختلف در اذهان ما وجود دارد دوست داريم كيهان به اين سؤال هاي ما پاسخ بدهد.
عباس آگهي از مشهد مقدس
¤ آثار منفي شلوغي بيش از حد تهران هر روز بيشتر مي شود و زندگي در پايتخت را سخت تر مي كند از آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري و همكاران ايشان در دولت تقاضا داريم در سال هاي باقي مانده از دوره جديد براي انتقال پايتخت كشور به نقطه مناسب ديگر حتما وقت بگذارند و چاره انديشي كنند.
نوه اي
¤ آموزش و پرورش اخيرا اعلام كرده كه براي صرفه جويي، قصد دارد 25 درصد از صد هزار دانش آموز استثنايي را به مدارس عادي بفرستد. اما اين كار تدريس را براي معلمان مشكل مي كند و ناهنجاري هاي ديگري را نيز به دنبال دارد. مضافا اين كه بسياري از دانش آموزان مدارس عادي استعداد بسيار پائيني دارند و درهم آميختن دانش آموزان استثنايي با آنها، مشكلات آموزشي را زيادتر مي كند.
پيراسته فر از رشت
¤ برنامه تپش بسيار جالب است، هرچند بسيار دير شروع شد. بهتر است كه مسئولان بيشتري در اين برنامه شركت كنند تا تاثيرگذار شود. همچنين ديده مي شود كه برخي از خانم ها، از حجاب چادر، استفاده نامطلوبي دارند كه نوعي وهن به حجاب برتر است. بنابراين از مسئولان امر تقاضاي برخورد قانونمند با اين مسئله مي شود.
سيدحسين كلانتر از قم
¤ قابل توجه وزارت محترم نيرو كه قول شرايط بهتر براي خانواده ها را داده است: افرادي به عنوان مامور سازمان آب به منازل مردم مي آيند و جهت تفكيك هر واحد مسكوني، مبلغ 400هزار تومان به بالا را دريافت مي كنند. لذا، خواهشمند است كه به اين مورد رسيدگي شود.
طباخيان از تهران
¤ در طول برگزاري يك تأتر مذهبي در تالار وحدت قرائت قرآن با زمينه آهنگ زنده پخش مي شود. اين كج سليقگي به هيچ وجه با اعتقادات شيعه سازگاري ندارد و نسبت به آن معترض هستيم.
گياهكار
¤ بحث ناامني در استان خوزستان به ويژه اهواز از جمله موضوعاتي است كه راهكار اساسي براي مقابله با آن ارائه نشده است. متاسفانه بحث سرقت هاي مسلحانه، كيف قاپي و جرائمي از اين قبيل طي ماه هاي اخير موجب شده احساس ناامني در مردم قوت بيشتري بگيرد از مسئولين محترم استان و مركز تقاضا داريم نسبت به حل اينگونه معضلات شهري اقدامات پيشگيرانه داشته باشند.
لطفي از اهواز
¤ در فاز اول شهرك انديشه، فروش سي دي هاي غيرمجاز بيداد مي كند و مشتري اصلي اين سي دي ها هم جوانان هستند. از فرمانداري شهرستان شهريار تقاضاي رسيدگي مي شود.
يك هموطن
¤ از سازمان تاكسيراني تقاضا مي شود كه بر عملكرد تاكسي هاي خط ميدان آزادي- شهرك انديشه نظارت بيشتري نمايند. چون به تازگي به طور غيرمنطقي، كرايه آنها افزايش يافته است.
يك شهروند
پاسخ شركت گاز خودرو ايران
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 27/10/1388 تحت عنوان «از مسئولان ذيربط خواهش مي كنم كه يك فكري به حال خودروهاي در نوبت نصب مخزن هاي CNG بكنند» جهت تنوير افكار عمومي به آگاهي مي رساند: به استناد تبصره 1 ماده 10 تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، فقط تبديل خودروهاي عمومي، دولتي، استيجاري، جانبازان، معلولين و بيماران خاص با عمر كمتر از 10 سال براي خودروهاي سواري و 15 سال براي خودروهاي وانت بار مشمول طرح بوده و تبديل ساير خودروها امكان پذير نيست. لذا كليه متقاضيان مشمول طرح مي توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز به كارگاه هاي تبديل مجاز طرف قرارداد پيمانكاران اين شركت در سراسر كشور مراجعه و نسبت به گازسوز نمودن خودرو در كوتاه ترين زمان اقدام نمايند.
درخصوص خودروهاي تبديل كارخانه اي نيز، با توجه به اين كه خودروهاي تبديل كارخانه اي به عنوان محصولات شركت هاي سازنده خودرو به مشتريان تحويل مي گردند، كليه مسئوليت هاي مربوط به نصب مخزن و خدمات پس از فروش برعهده شركت سازنده خودرو مي باشد و متقاضيان بايد با مراجعه به دفاتر نمايندگي هاي مجاز كارخانجات سازنده خودرو، پيگير نصب مخزن و ديگر قطعات گازسوز خودرو باشند.

 توضيح منطقه آزاد كيش و پاسخ كيهان

به دنبال درج خبري در ستون اخبار ويژه در تاريخ 19 دي1388 كه در آن آمده بود مهدي-س يكي از مديران منطقه آزاد كيش به دليل امتناع از امضاي يك چك 30 ميليون توماني به هديه-ت از كار بركنار شده، مدير روابط عمومي اين منطقه با ارسال پاسخي به كيهان اين موضوع را تكذيب كرد.
در اين پاسخ كه به امضاي خاني پور، مشاور رئيس و مديرروابط عمومي منطقه آزاد كيش به كيهان ارسال شده آمده است:
1-حمايت مادي و معنوي از برگزاري نمايشگاه ها و برنامه هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و... امري مرسوم در جهان بوده و كشورهاي حاشيه خليج فارس با صرف هزينه هاي كلان و دعوت و حمايت از هنرمندان، ورزشكاران و... ديگر كشورها، سعي در بهره برداري هاي تبليغاتي، خبري، گردشگري و اقتصادي براي كشور خود را دارند.
اين قبيل حمايت هاي مادي و معنوي در داخل ايران توسط دستگاه ها و نهادها نيز امري عادي است. به عنوان نمونه شهرداري تهران حامي مالي برخي همايشها، نمايشگاه ها، جشنواره ها و حتي ساخت فيلم هاي سينمايي است و گفته مي شود فيلم « درباره الي» نيز با حمايت مالي شهرداري تهران ساخته شده است.
2- در راستاي رونق، توسعه و معرفي ظرفيت ها و جاذبه هاي گردشگري و اقتصادي مناطق آزاد كشور، از ديرباز جشنواره ها و نمايشگاه هاي مختلف فرهنگي، هنري و اقتصادي در اين مناطق برگزار مي شود كه از جمله آنها، حمايت از برگزاري نمايشگاه عكس خانم هديه تهراني در نوروز سال 89 در مناطق آزاد قشم و كيش تحت عنوان «آب» است (لازم به ذكر است عكس هايي كه در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته خواهند شد، تماماً مربوط به آبهاي كشور است كه طي چهار سال از چشمه ها، رودخانه ها، درياچه ها و سواحل خليج فارس و درياي عمان به شيوه اي نوين عكاسي شده اند).
اما از آنجا كه متاسفانه برخي سايت هاي خبري طبق شيوه مرسوم خود با تكيه بر شايعات و شنيده ها بدون ارائه هرگونه مدرك مستند، خبر برخورد با يك مدير را كه مخالف برگزاري اين نمايشگاه است منتشر كرده اند مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور ضمن تكذيب اين خبر مراتب فوق را جهت تنوير افكارعمومي و رسانه هاي محترم اعلام مي دارد.
¤ اين در حالي است كه اين جوابيه مشخص نمي كند اولا بالاخره اين پول به هديه-ت پرداخت شده است يا نه و ثانياً آقاي س كه بنابر اطلاعات موثق كيهان ديگر در كيش مشغول به كار نيست به چه علت از سمت خود بركنار شده است. در واقع اساساً معلوم نيست اين جوابيه چه چيزي را تكذيب مي كند. در عين حال نويسندگان اين جوابيه كه البته كيهان مطلع است در نوشتن اين مطالب اختياري از خود نداشته اند مدعي شده اند كه با اين اقدام از آثار هنري حمايت كرده اند اما نگفته اند اختصاص مبلغ 30 ميليون تومان- كه تازه بخشي از كل مبلغ است- از جيب بيت المال براي چنين نمايشگاهي از دولت اصولگرا پذيرفته است؟!

 هويت حرمت شكنان عاشورا به روايت سركرده اشرار تروريست (خبر ويژه)

سركرده گروهك تروريستي دموكرات كردستان مي گويد «راهپيمايي 13 آبان و به ويژه تظاهرات ]شرارت[ روز عاشورا از جانب جنبش سبز اين واقعيت را آشكارتر كرد كه اكثريت تركيب اين اپوزيسيون را نيروهاي ضدحكومت ديني تشكيل مي دهند.»
مصطفي هجري در يكي از سايت هاي ضدانقلابي نوشت: كنترل جنبش از دست آقاي موسوي و آقاي خاتمي خارج شده است. مسير اين حركت، تغيير رژيم است بنابراين اكنون بيش از گذشته لزوم تعيين رهبراني براي سرنگوني رژيم احساس مي شود.

 ما از آمريكا پول نگيريم دلارهاي بي زبان مثل قبل هدر مي رود! (خبر ويژه)

دو تن از عناصر ضد انقلاب مقيم آمريكا با تأكيد بر اينكه بايد بي هيچ ترسي بودجه هاي پرداخت شده براي براندازي در ايران را دريافت كرد، خيانت و مزدوري را اين گونه توجيه مي كنند كه اگر ما اين پول ها را دريافت و هزينه نكنيم، پول ها مثل گذشته هدر مي رود و تلف مي شود!
راديو زمانه كه اغلب محصولات و توليدات راديو فردا- ارگان رسمي سازمان سيا- را در پوشش رسانه اي هلندي مصرف مي كند، درباره لزوم استفاده از بودجه هاي اختصاصي آمريكا براي براندازي نرم سراغ مهدي يحيي نژاد گرداننده سايت بالاترين و اميد معماريان روزنامه نگار فراري رفت. كنگره و دولت آمريكا اعلام كرده اند علاوه بر مبالغ قبلي، 55 ميليون دلار براي تغيير و براندازي در ايران در پوشش حمايت از آزادي اطلاعات اختصاص مي دهند.
مهدي يحيي نژاد مدير بنگاه دروغ پراكني «بالاترين» - سايتي كه مديريت اصلي آن را منوشه امير مسئول بخش فارسي راديو اسرائيل برعهده دارد- در توجيه لزوم دريافت پول هاي اعطايي رژيم آمريكا گفت: فعالان ايراني خارج از ايران به خصوص كساني كه با فضاي داخل آشنا هستند خيلي ابا داشتند از اين كه نظراتشان را به كشورهاي خارجي در اين رابطه كه بودجه هاي بين المللي اختصاص يافته چگونه صرف شود، اعلام كنند. نتيجه اين شده كه بودجه هاي صرف شده از سوي كشورهاي غربي و آمريكا براي ايران به نوعي هدر برود. نتيجه هم اين شده كه اين پول ها صرف پروژه هايي شده كه تأثير آن در ايران خيلي زياد نبوده است. يا كسي از محصولات اين پروژه ها استفاده نكرده يا اينكه اصلاً محصولات به درد نخوري بوده اند.
در حالي كه در ميان برخي محافل گروهكي كارچاق كن و مزدور بر سر چگونگي گرفتن سهم بيشتر از دلارهاي خون آلوده آمريكايي ها رقابت و دعوا وجود دارد، يحيي نژاد به توجيه اصل پول ها پرداخت و گفت: يك مشكل اين است كه نيت كشورهاي غربي نيت ساده اي نيست. بالاخره آنها به دنبال منافع خود هستند و هميشه دلشان براي ايراني ها نسوخته است ولي باز هم مأسساتي هستند كه حداقل افرادي كه در آنها كار مي كنند، خيلي به دنبال دموكراسي هستند. اين بودجه ها را بايد بشود هدايت كرد به خصوص توسط ايرانيان مقيم خارج. بايد به شكلي، ابايي كه قبلاً بود، ترسي را كه قبلاً داشتند، كنار بگذارند و به سراغ اين كشورها بروند تا اتفاقي كه قبلاً اتفاق افتاده دوباره نيفتد و اين بودجه ها هدر نرود چون بالاخره اين كشورها اين بودجه ها را تصويب خواهند كرد و آنها را خرج خواهند كرد.
اظهارات مدير «بالاترين» در حالي است كه اين شبكه هم به لحاظ تأمين محتوا و هم تأمين مالي از سوي سرويس هاي دولتي آمريكا و رژيم صهيونيستي تغذيه مي شود.
اميد معماريان هم در گفت وگو با راديو زمانه با اذعان به اينكه كمك گرفتن از خارجي ها در ايران با بدبيني دنبال مي شود، به ستايش از دولت آمريكا پرداخت و مدعي شد دولتي كه دستش به خون مردم افغانستان و عراق و ديگر كشورهاي دنيا آلوده است، به واسطه اختصاص بودجه هاي ياد شده «مي خواهد از حقوق بشر و دموكراسي در ايران حمايت كند». وي مي گويد: «يكي از اموري كه دولت جديد آمريكا به آن اهتمام مي ورزد، شعارش را مي دهد و به عنوان يكي از استراتژي ترين محورهاي سياست خارجي شان مطرح مي شود، اين است كه اقتدار اخلاقي آمريكا را كه در هشت سال دوران رياست جمهوري بوش مخدوش شده بود و تا حد زيادي صدمه ديده بود، دوباره بازيابي كنند. بنابراين وزارت خارجه آمريكا امروز به موضوعاتي مانند حقوق بشر، دسترسي آزاد به اينترنت براي همه، آزادي بيان و... توجه بيشتري نشان مي دهد و بيشتر حكم يك موضوع اخلاقي را برايشان دارد تا يك موضوع سياسي. هر چند به هر حال هر نوع دسترسي آزاد به اطلاعات خود مي تواند تحولات سياسي را به دنبال بياورد».
وي همچنين درباره نقش عناصر ضد انقلاب مقيم خارج و پيوند آنها با پروژه وزارت خارجه آمريكا گفت: تنها چيزي كه اينها مي خواهند استفاده از امكانات براي دسترسي آزاد مردم به اطلاعات است. آنها خواهان مداخله نظامي يا اقتصادي كشورهاي ديگر نيستند.
گفتني است نامبرده در برخي نشريات زنجيره اي نظير حيات نو، ياس نو و وقايع اتفاقيه همكاري داشت و در پرونده ارتباط شبكه وبلاگ نويسان با محافل اطلاعاتي و ضد انقلابي در خارج از كشور بازداشت شد اما پس از آزادي به آمريكا رفت و سر از كلوپ هاي روتاري و فراماسونري درآورد. وي پيش از اين در مواردي و تحت عنوان جايزه، از پول هاي اعطايي محافل آمريكايي و صهيونيستي بي نصيب نمانده است.

 اين هم «توهم توطئه» است؟! (خبر ويژه)

شوراي امنيت ملي و سازمان جاسوسي آمريكا(سيا) ايران را در اولويت نخست فعاليت جاسوسي قرار دادند.
واشنگتن تايمز گزارش داد اين دو نهاد امنيتي و اطلاعاتي آمريكا چين را از اولويت نخست خارج و در اولويت دوم قرار داده اند.
گزارش واشنگتن تايمز، دليل اين كه چين از فهرست اولويت هاي نخست جاسوسان سيا خارج شده اين است كه مقام هاي امنيتي آمريكا از اين هراس دارند كه ممكن است اقدامات گسترده جاسوسان اين كشور درباره فعاليت هاي چين سبب تمركز پكن بر روي طرح هاي محرمانه خود و از ميان رفتن امكان كسب اطلاعات درباره امكانات نظامي و اقدامات سايبري چين شود.
براساس اين گزارش، خارج شدن چين از اولويت نخست جاسوسان آمريكايي با مخالفت «دنيس بلر» رئيس شوراي امنيت ملي و «لئون پانتا» رئيس سيا همراه بود. اما مقام هاي فعلي و سابق سرويس هاي امنيتي آمريكا معتقد بودند كه براي كاهش حساسيت هاي پكن در اين مورد بهتر است چين را از اين فهرست خارج كنند. بر همين اساس، چين هم اكنون در اولويت دوم جاسوسان آمريكايي قرار دارد و مواردي همانند تنش هاي ميان پاكستان و هند همراه با چين در اين فهرست قرار دارد.
اين در حالي است كه چندي پيش آمريكا چين را به جاسوسي در فضاي سايبر(الكترونيكي) متهم كرد. علاوه بر آن آمريكا در سال گذشته ميلادي فرماندهي جديدي را براي مقابله با اقدامات سايبر ضد آمريكايي راه اندازي كرده است.
اين در حالي است كه در روزهاي گذشته در جديدترين دور از تنش هاي ميان پكن و دهلي نو، هند، چين را به انجام عمليات هاي سايبر عليه اين كشور و انجام جاسوسي الكترونيك از رايانه ها و سيستم هاي حساس خود متهم كرد.
گفته مي شود قرار دادن ايران در اولويت نخست جاسوسي آمريكا به علت روند رو به رشد اسلامگرايي و قدرت يابي اسلامگرايان در منطقه است و آمريكا كانون اين رشد را در ايران مي بيند. آمريكايي ها همچنين بارها تاكيد كرده اند كه كليد گشايش در بن بست معادلات عراق، افغانستان، فلسطين اشغالي، لبنان و حتي برخي كشورهاي آمريكاي لاتين را بايد در ايران جست وجو كرد.
خبر واشنگتن تايمز در حالي منتشر مي شود كه برخي محافل لجوج يا مغرض داخلي اصرار دارند دشمني هاي استكبار جهاني عليه ملت ايران را انكار كنند و هشدار در اين زمينه را ناشي از «توهم توطئه» بدانند.
توهم خواندن توطئه هم يكي از پروژه هاي توليدي در سازمان ناتوي فرهنگي و توسط كساني چون كارل پوپر يهودي است.

 خاتمي: موسوي و كروبي همه راهها را مسدود كرده اند (خبر ويژه)

«به موسوي و كروبي تلفني گفتم قبل از آن كه آقا به نمازجمعه تشريف ببرند شما مطالب تان را بنويسيد و به آقا بدهيد و اگر به انتخابات اعتراض داريد، بگوييد تخلف شده اما شما تعيين تكليف كنيد و ما نظر شما را مي پذيريم. من به آنها گفتم اين كار به نفعتان است ولي متاسفانه اين كار را نكردند.»
اينها جملات سيدمحمدخاتمي است كه ضمن ملاقاتي با حجت الاسلام حسين ابراهيمي نماينده مجلس عنوان شده است. ابراهيمي در گفت وگويي به ديدار چندماه پيش با خاتمي اشاره كرده و گفت: افرادي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين ملاقات حضور داشتند.
ابراهيمي گفت: اين روش كه بخواهيم دو خواسته اي را با آشوب و اغتشاش پيگيري كنيم و به سرانجام برسانيم، به هيچ وجه قابل قبول نيست. اين قانون شكني احساسات مردم را جريحه دار كرد.
اظهارات ابراهيمي در حالي است كه منابع غيررسمي اخيراً اعلام كرده اند خاتمي در نامه اي به محضر رهبر معظم انقلاب، از مواضع ساختارشكنانه و لجاجت و تندروي موسوي و كروبي ابراز برائت كرده است. اخبار تائيد نشده ديگري هم از طرح انتقادات مشابه توسط خاتمي در جلسات اخير مجمع روحانيون حكايت مي كند. انتشار اخباري حاكي از مصلحت انديشي و فاصله گذاري خاتمي با رويكرد به بن بست رسيده موسوي و كروبي طي چند روز اخير باعث شد سايت هاي افراطي، ديروز خبر ملاقات يك هفته پيش برخي از عناصر زنداني آزاد شده با خاتمي را بدون اشاره به زمان اين ملاقات منتشر كنند! البته در اين خبر نيز خاتمي با وجود طرح برخي انتقادها بر لزوم پايبندي به قانون اساسي تاكيد كرده و از همراهي با افراطيون و ساختارشكنان ابراز ناخشنودي مي كند.
برخي رسانه هاي ضد انقلاب در تحليل هاي اخير خود تاكيد مي كنند خاتمي با وجود همراهي هاي اوليه، حاضر نيست تا آخر با ساختارشكنان همراهي كند و هزينه بدهد.
خاتمي در برخي ملاقات ها تصريح كرده كه موسوي سرمايه به زحمت اندوخته اصلاح طلبان را ظرف چند ماه سوزاند و راه بازگشت به حاكميت را به كلي مسدود كرد.

 اعتراض احمد شيرزاد و پاسخ كيهان (خبر ويژه)

احمد شيرزاد عضو مركزيت حزب مشاركت با ارسال توضيحي به خبر ويژه كيهان با عنوان «سرنخ هاي تازه از نقش موساد در ترور شهيد عليمحمدي» واكنش نشان داد. در خبر ياد شده با اشاره به گزارش نشريات اسرائيلي و غربي درباره شناسايي شدن آن شهيد از سوي صهيونيست ها در برخي كنفرانس هاي بين المللي، به نقش موساد در اين ترور پرداخته شده و ضمناً تقلاي شيرزاد براي ربط دادن اين جنايت به اختلافات داخلي تكميل پروژه موساد ارزيابي شده بود.
احمد شيرزاد پس از 4 روز توضيحي بدين شرح خطاب به مديرمسئول كيهان ارسال كرد:
متن نامه آقاي شيرزاد چنين است؛
در روزنامه كيهان مورخ 26/10/88 مرا «مهره بدنام» خوانده ايد و تهديد كرده ايد كه «تحقيق از بنده مي تواند سرنخ هايي از ترور شهيد دكتر عليمحمدي را به دست دهد». اگر به كار بردن اين لفظ را توهين مي پنداريد بنا به وظيفه اخلاقي و قانوني در همان روزنامه از من عذرخواهي كنيد و اگر آن را توهين نمي پنداريد صراحتاً اعلام كنيد تا ما هم مجاز باشيم نسبت به شما و دوستانتان از چنين الفاظي استفاده كنيم. و چنانچه دو نوع قانون و رفتار را نسبت به شهروندان مجاز مي شماريد كه واي بر اين كشور اگر چنين رويه اي بر آن حكمفرما شود!
البته هتاكي ها و تهديدهاي شما نسبت به هر كس عامل خوشنامي اوست. خداوند اگر هر نعمتي را از ما دريغ كرده باشد، نعمت آبرو و حسن شهرت را به وفور بخشيده است. ديديد كه بعد از سالها هتاكي و توهين نسبت به برخي شخصيت هاي مذهبي، مردم فهيم ايران با تجليل عظيم خود نسبت به آنها چه پاسخي به شما دادند. با وجود آن كه اميد چنداني به قوه قضائيه براي دادخواهي نسبت به تجاوزهاي روزنامه كيهان به حقوق شهروندان وجود ندارد، اما به طور قطع از شما شكايت خواهم كرد.
گفته ايد كه من در مصاحبه هاي مختلف با رسانه هاي ضد انقلاب و خارجي تلاش كرده ام ترور شهيد عليمحمدي را به اختلافات داخلي ربط دهم. طبق معمول كذب محض گفته ايد و من اظهارنظري در اين مورد نكرده ام. ضمناً براي اثبات رابطه دوستي خود با آن شهيد فقيد نيازي به تاييد كيهان ندارم. همچنين باز هم ترجيع بند تكراري و كذب خود را در مورد نطق قبل از دستور من در مجلس ششم تكرار كرده ايد كه نياز به پاسخ نيست. تنها يادآوري مي كنم كه معمولا به گفته هاي آقاي كروبي در اين مورد استناد مي كرديد.
اكنون همان آقاي كروبي كه زماني حرفش به ظاهر حجت بود آماج شديدترين دشنام هاي شماست. خدا شما را از ادامه اين راه ناصواب باز دارد.
احمد شيرزاد
30/10/88»
كيهان: درباره توضيحات آقاي شيرزاد بايد گفت؛ 1- ايشان مصاحبه با رسانه هاي ضدانقلاب را انكار كرده و اين در حالي است كه به عنوان مثال در مصاحبه با اميد معماريان (از عناصر فراري عضو شبكه هاي روتاري در آمريكا) كه روز پنج شنبه 24دي توسط سايت روزنت منتشر شده، ترور شهيد عليمحمدي را «قتل سياسي» خواند و ضمن ابراز ترديد در نقش آمريكا و اسرائيل در اين ترور مدعي مي شود اين اظهارات صرفاً مربوط به تبليغات رسمي است. وي در عين حال با بيان اينكه دكتر عليمحمدي در انتخابات از ميرحسين موسوي حمايت مي كرده، تلاش مي كند چنين وانمود كند كه آن شهيد در يك «قتل سياسي» و به خاطر حمايت از آقاي موسوي ترور شده است، يعني همان توقعي كه طراحان اصلي ترور از اين جنايت سبعانه داشته اند؛ تشديد اختلافات داخلي و پررنگ كردن رقابت هاي انتخاباتي در جهت به حاشيه راندن نقش جبهه استكبار در فتنه اخير. اين همان كاركرد مشكوك آقاي شيرزاد است كه كيهان خواستار تحقيق در ابعاد آن شده و همچنان اصرار دارد.
لابد آقاي شيرزاد سايت روز آن لاين و مصاحبه گر بدسابقه آن را در زمره ضدانقلاب تلقي نمي كند كه مصاحبه با آنها را تكذيب كرده است! البته مقاله آقاي شيرزاد در اين زمينه نيز عيناً توسط بدنام ترين سايت هاي ضدانقلاب منعكس شد.
2- وي هتاكي و توهين را تخطئه مي كند اما با يك جست وجوي كوتاه در اينترنت مي توان ده ها موضع گيري و مصاحبه و مقاله وي را يافت كه به ارزشها و مسلمات جمهوري اسلامي بارها هتاكي كرده است.
3- آقاي شيرزاد ماجراي مجلس ششم را انكار و تكذيب مي كند و اين در حالي است كه اظهارات وي مبني بر اينكه «19 سال به دنيا درباره فن آوري هسته اي دروغ گفته ايم و اكنون دم خروس بيرون افتاده است»! در صورت مذاكرات مجلس ثبت شده است، همين طور است اعتراض آقاي كروبي رئيس مجلس به آن اظهارات خائنانه مبني بر اينكه اين حرف ها همان حرف هاي راديو اسرائيل است. اينكه آقاي كروبي امروز كجاست و چه مي كند، نافي اظهارات وي در جلسه علني مجلس (6-5 سال پيش) نيست. آن روز آقاي شيرزاد براي متهم كردن برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران از سوي صهيونيست ها سند درست مي كرد، و امروز در حالي كه دشمنان تلاش دارند با ترورهاي سبعانه، به اختلاف هاي داخلي و غفلت از دشمنان حقيقي ملت ايران دامن بزنند، باز هم او به طور تصادفي وسط معركه است و به طور كاملاً اتفاقي مي كوشد جنايت صهيونيست ها را تبديل به منازعه اي سياسي و جنجالي كند! البته ارسال توضيح و تظاهر به غيرتي شدن و مظلوم نمايي، چيزي از همسويي و خيانت هاي انجام گرفته كم نمي كند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14