(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه اول بهمن 1388- شماره 19565
 

عمر البشير: مردم بخواهند استقلال جنوب سودان را مي پذيرم
بازداشت 5جاسوس انگليسي در فرودگاه اسلام آباد
شناخت انقلاب اسلامي ايران -قسمت اول
نمايندگان «پركار»!
ترديد جدي محافل علمي جهان دانشمندان : زلزله هائيتي طبيعي نيست پاي «هارپ» در ميان است
هنيه : افشاي چهره واقعي جريان سازش دستاورد بزرگ حماس است
ترور نماينده مجلس محلي در پيشاور نافرجام ماند
اردوغان دراجلاس رياض: دربرابر جنايات اسرائيل سكوت نمي كنيم
درگيري در يك شهر نيجريه 300 كشته بر جاي گذاشت
هواپيماهاي سعودي در صعده جشن عروسي را به عزا تبديل كردند
اوباما يك كرسي دموكرات را در سنا از دست دادعمر البشير: مردم بخواهند استقلال جنوب سودان را مي پذيرم

رئيس جمهوري سودان كه به منطقه مسيحي نشين جنوب اين كشور سفر كرده است اعلام كرد در صورت موافق بودن مردم استقلال اين منطقه را خواهد پذيرفت.
به گزارش ايسنا، «عمرالبشير» طي سخناني در جنوب سودان گفت: در صورتي كه مردم در همه پرسي سال آينده با استقلال موافقت كنند، دولت نيز مخالفتي با اين مسئله نخواهد داشت و آن را به رسميت خواهد شناخت.رئيس جمهور سودان بر تضمين دولتش براي اجراي بندهاي توافقنامه صلح فراگير تاكيد كرد و گفت: دولت ملي در سودان خواهان برقراري صلح در سودان است و نمي خواهد هرچقدر هم كه اختلافات شديد باشد به وضعيت جنگ بازگردد.از سوي ديگر، «سالواكر» رئيس منطقه جنوب سودان متعهد شدكه با عمرالبشير همكاري كند.

 بازداشت 5جاسوس انگليسي در فرودگاه اسلام آباد

نيروهاي امنيتي پاكستان پنج شهروند انگليسي را به اتهام جاسوسي در فرودگاه اسلام آباد دستگير كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس، پنج شهروند انگليسي پاكستاني الاصل به دليل رفتارهاي مشكوك، سه شنبه شب در فرودگاه اسلام آباد دستگير شدند. اين افراد كه احتمالا به قصد خرابكاري و انفجار بمب به پاكستان آمده بودند، توسط مأموران امنيتي اين كشور تحت بازجويي قرارگرفتند.
مقامات اسلام آباد اعلام كردند: اين افراد به همراه پنج پاكستاني ديگر دستگير شدند. انگليسي هاي مزبور درنظر داشتند پاكستاني هاي دستگيرشده را از طريق ارائه كارت ورود به هواپيما به آنها، به لندن منتقل كنند. چندي پيش نيز پنج آمريكايي در پاكستان دستگير شدند كه در بررسي ها مشخص شد آنها قصد حمله به تاسيسات هسته اي اين كشور راداشتند.

 شناخت انقلاب اسلامي ايران -قسمت اول

پروفسور حميد مولانا
سي ويك سال از پيروزي باشكوه انقلاب اسلامي ايران مي گذرد. اكنون در آستانه چهارمين دهه انقلاب، به طور خلاصه مي توان گفت كه انقلاب اسلامي ايران، انقلابي مقدس و وحدت گراست و بهترين راه ممكن براي درك آن، بهره گيري از علوم قرآني در چارچوب جامعه شناسي اسلامي است و بس. پس از قرن ها پژوهش و تفحص، هنوز نظريه جامعي كه طبيعت انقلابات مختلف قرون گذشته را تبيين و قانون واحد آن را پيدا كند، وجود ندارد. در علوم انساني و اجتماعي، چه در غرب و چه در شرق، نظريات ارائه شده اقتصادي، سياسي و فرهنگي درباره انقلابات دو قرن گذشته، از انقلاب فرانسه گرفته تا انقلاب روسيه و چين، همه يك بعدي و بسته به رشته اختصاصي صاحب نظران مكتب هاي مختلف بوده است. انقلاب اسلامي ايران، انقلابي سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي در معناي تاريخ معاصر نيست، بلكه انقلاب ويژه و نادري است كه جايگاه آن از جنبه تاريخي مي تواند در رديف انقلاب دوره كلاسيك اسلام باشد، زيرا انگيزه اين جنبش عظيم، انرژي و جهت خود را از رستاخيز توحيدي اسلام به دست آورد و ريشه مشروعيت آن از الگوي كلامي و حقاني مبارزات محمدي و حسيني الهام گرفته و آبياري شده است.
امام خميني(ره) رمز موفقيت انقلاب اسلامي را در وحدت كلمه مي دانند و مي فرمايند: «رمز موفقيت ما كه قدرت هاي بزرگ دنيا را عقب نشاند، و يك قدرت شيطاني، مثل قدرت خاندان پهلوي، را فرو ريخت، اين رمز موفقيت همين وحدت اقشار و وحدت كلمه بود. اگر بنا بود كه قشر روحاني تنها مي خواست به جنگ اينها برود، خفه مي كردند او را. نويسنده مي خواست به جنگ آنها برود، آنها را از بين مي بردند. دانشگاهي مي خواست اين كار را بكند، نمي توانست. بازاري مي خواست اين كار را تنها بكند نمي شد. دهقان مي خواست بكند نمي شد. اينكه همه چيز را ما به دست آورديم و ان شاءالله بعد هم بدست مي آوريم. اين براي همين هم پيوستگي است كه بين اقشار ملت حاصل شد و ما بايد اين همبستگي را نگه داريم.» (صحيفه نور، ج5، ص100-101، 30/11/57). و جاي ديگر مي فرمايند: «ما همه برادر هستيم و همه باهم بايد باشيم. رمز پيروزي ما همين وحدت كلمه و هم پيوستگي ما به هم بود. رمز پيروزي ما توجه به خداي تبارك و تعالي و پاسداري اسلام بود. اين رمز را حفظ كنيد، اين وحدت را حفظ كنيد. اين همبستگي را حفظ كنيد. اين توجه به اسلام را حفظ كنيد» (همان، ج5، ص213، 7/1/58). همه مورخان و پژوهشگران غرب و شرق كه درباره انقلاب اسلامي ايران سخن گفته و كتاب نوشته اند به اين وحدت و مشاركت عمومي و طبقاتي و شهري و روستائي جنبش و انقلاب ما اشاره كرده و آن را حتي از انقلاب هاي فرانسه و روسيه فراگير و عالمگيرتر ذكر كرده اند. اين يك حقيقت بزرگي است كه بايد در تاريخ انقلابات بشري ضبط گردد.
اهميت و عظمت انقلاب اسلامي در اين است كه با گذشت يك قرن از استيلاي غرب بر سرزمين هاي مسلمان، در مقابل سلطه گرائي غرب ايستاد و بلكه اين نگراني را در اروپا و آمريكابه وجود آورد كه ممكن است نهضت اسلامي بار ديگر مسلمانان را در سايه الگوي واحد سياسي، اقتصادي و فرهنگي، و در لواي مفهوم امت اسلامي، به عظمت قبلي خود برگرداند. انقلاب اسلامي تمام انقلاب هاي چند قرن گذشته از جمله انقلاب انگلستان (1640 تا 1649 ميلادي)، انقلاب فرانسه (1789 ميلادي)، انقلاب روسيه (1917 ميلادي) تا انقلاب چين (1948 ميلادي) و انقلاب كوبا (1958 ميلادي) و بقيه را كنار گذاشت و معادلات حاصل از آنها را بر هم زد. اين انقلابات و مدلولات حاصل از آنها، طبقاتي بودند كه عليه مقدسات ديني و كليساي غرب شوريدند. آنها از قشري ويژه به نام «بورژوازي»، «كارگران يا پرولتاريا» يا «دهقانان و زحمتكشان» سرچشمه گرفتند و رو شهاي خشونت آميز، كشتار عمومي و عمليات چريكي به همراه داشتند و با الهام و بهره گيري از حمايت ايدئولوژي دنيوي و تشكيلات حزبي و استفاده از مطبوعات و رسانه هاي وقت به پيروزي رسيدند.
انقلاب اسلامي ايران كه به اعتراف ناظران و تاريخ نويسان از لحاظ شركت قشرهاي مختلف جامعه در سطح بالاتري از انقلاب هاي گذشته قرار داشت، تمام اين معادلات را برهم ريخت. ابعاد زماني و همگاني انقلاب اسلامي، پيش بيني ناپذير بود، زيرا خط انقلاب در دايره ديگري قرار داشت. انقلاب اسلامي ايران، هم طولاني تر و هم كوتاه تر از انقلاب هاي ديگر صورت گرفت؛ طولاني تر از اين رو كه ريشه هاي آن با معيارهاي علوم انساني و اجتماعي غرب، نامرئي به نظر مي رسد و كوتاه تر براي اينكه سرعت حركت اين جهش اجتماعي خارج از شاخص هاي جامعه شناسي روز در نوسان بود. موتور انقلاب اسلامي ايران را احزاب روشن نكردند و مطبوعات و رسانه هاي داخلي هم در اعتصاب يا اختيار رژيم شاه بودند. مطبوعات و رسانه هاي جهاني عليه انقلاب اسلامي بسيج شده بودند، و انقلاب و بسيج عمومي يك نقطه ثقل جغرافيايي و طبقاتي ويژه نداشت كه از طرف دشمن مورد هدف قرار گيرد و در عين حال در همه جا وجود داشت.
به غير از يكي دو نفر در غرب (از جمله اين حقير و پروفسور حامد الگار از دانشگاه كاليفرنيا)، نه كسي انقلاب اسلامي ايران را پيش بيني كرد و نه تا آخر ماه هاي سقوط رژيم شاه به انقلابي بودن اين نهضت و جنبش عظيم مردم ايران اذعان كردند. جيمز بيل، ماروين زونيس ازدانشگاه هاي تگزاس و شيكاگو كه چندين كتاب درباره رژيم شاهنشاهي نوشته و بارها به ايران مسافرت كردند تا پائيز سال 1357 شمسي از به كار بردن لغت انقلاب و انقلاب اسلامي درباره تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات وسيع ايران ابا داشتند. فرد هاليدي از دانشگاه لندن در كتابي كه چندماه قبل از انقلاب و پيروزي آن درباره ايران نوشته بود حتي يك پاراگراف هم درباره انقلاب اسلامي در اين كتاب ذكر نكرد. كتاب «راهنماي كشور ايران» كه از طرف دولت ايالات متحده آمريكا دقيقاً همزمان باانقلاب اسلامي ايران براي دستگاه هاي دولتي و استفاده عموم در بيش از 400 صفحه منتشر شده بود اسمي از امام خميني نبرد و ايران را جزيره اي باثبات در تلاطم درياي سياسي خاورميانه ياد كرده بود. ميشل فوكو روشنفكر و فيلسوف فرانسوي به قدري از انقلاب ايران شوكه شده بود كه براي درك آن به نمايندگي يكي از جرايد كشور خود به تهران سفر كرد. اريك رولو خبرنگار و نويسنده روزنامه لوموند پاريس تنها روزنامه نگار غربي بود كه نوشته هايش در مورد ايران و انقلاب اسلامي به واقعيت نزديك تر بود.

 نمايندگان «پركار»!

مي گويند، اگرچه فرانسه چهارمين صادركننده اسلحه دنياست و بيشتر از 10 هزار نيرو هم در عمليات متعددش در خارج از كشور دارد، اما نماينده هاي مجلس اين كشور هيچ علاقه اي به دانستن كارهاي كشورشان ندارند، حالا مي خواهد اعزام نيرو باشد، اقدام ديپلماتيك باشد، يا اينكه تجارت سلاح!
دست كم، اين نتيجه اي است كه سازمان «اكسفام» فرانسه بعد از تحقيقات زياد به آن رسيده است! مثلاً، در گزارش «اكسفام» در مورد كنترل نمايندگان بر عمليات خارجي و صادرات سلاح فرانسه - كه تحت عنوان «سلاح و جنگ: آيا «اين مسايل» براي نمايندگان زيادي جدي نيست؟» چاپ شده- مي خوانيم كه از ژوئيه 2008، فقط دو جلسه مباحثه در مورد تمديد مأموريت خارجي فرانسه در مجلس اين كشور برگزار شده است! يا اينكه، در جلسه مربوط به افغانستان، از 45 سأال مطرح شده فقط 5 سأال به كنترل مأموريت و معناي سياسي حضور نيروهاي مسلح فرانسه در اين كشور مطرح شد، آن هم در شرايطي كه تعدادي از سربازان فرانسوي در افغانستان كشته شده بودند! «نيكلا وركن» از «اكسفام» يادآوري مي كند كه: «استقرار نيروهاي نظامي در خارج اغلب وسيله اي براي شركت در ثبات يك كشور يا يك منطقه و حتي حفاظت از مردم غير نظامي، جلوه گر مي شود. اما، اين جور عمليات مي تواند در حمايت از رژيم هاي ديكتاتوري و فاسد هم صورت بگيرد!» ضمن اينكه، هيچ كنترلي بر صادرات سلاح فرانسه هم وجود ندارد. و اگرچه هر سال گزارشي در اين زمينه تحويل پارلمان مي شود- كه آن هم با يك تأخير يك ساله است- اما گزارش ها ناقص اند و فقط اطلاعات خيلي كلي در آنها پيدا مي شود! و اين در حالي است كه، فرانسه هر سال خودش اعتراف دارد كه به خيلي از كشورهاي درگير و يا حتي كشورهايي مثل كلمبيا و چاد و همينطور رژيم صهيونيستي كه مسئول موارد مهم نقض حقوق بشرند، سلاح صادر مي كند، بدون آنكه نمايندگان حسابي از دولت پس بگيرند! به عبارت ديگر، فرانسه همه تعهدات اروپايي اش و احترام به پيش پا افتاده ترين حقوق انساني را زير پا مي گذارد تا از سهم خودش در بازار دفاع كند، در حالي كه نمايندگانش از زيربار مسئوليتشان شانه خالي مي كنند.
سرويس خارجي كيهان

 ترديد جدي محافل علمي جهان دانشمندان : زلزله هائيتي طبيعي نيست پاي «هارپ» در ميان است

زمين لرزه هائيتي را آمريكا با استفاده از سلاح مخوف «هارپ» به وجود آورده است.
به گزارش سايت هاي اينترنتي از جمله «آلترانفو» و «لوپست»، بسياري از دانشمندان پنج قاره معتقدند كه زمين لرزه هائيتي (3/7ريشتر) به كمك سيستم آب و هوايي «هارپ» ايجاد شده و به كمك اين سلاح مخوف است كه «امپراتوري آمريكايي- صهيونيستي» نه تنها موجي خارق العاده از سرما را در اروپا پديد آورده تا تلاش هاي مخالفان جهاني با پديده گرم شدن آب و هواي كره زمين را مسدود سازد، بلكه بلافاصله نيز زمين لرزه «ويرانگر» هائيتي را تدارك ديده تا ناوگان خود را با هدف نهايي اشغال كوبا و ونزوئلا، در درياي كارائيب مستقر سازد. گروهي ديگر از دانشمندان كه آنها نيز آمريكا را به استفاده از سلاح «هارپ» متهم مي كنند، دليل ايجاد زلزله در هائيتي و «اشغال نظامي» سريع اين كشور را وجود ذخاير نفتي غني آن مي دانند كه چيزي از ذخاير نفتي ونزوئلا كم ندارد. اين كارشناسان با تأكيد بر اينكه آمريكا قطعاً در هائيتي از سلاح «هارپ» استفاده كرده است، به اظهارات «زبيگنيو برژينسكي»، مشاور سابق «جيمي كارتر» و مشاور كنوني «اوباما» اشاره مي كنند كه «هارپ» را سلاحي براي بي ثبات كردن كشورهاي غيرمتحد با واشنگتن توصيف كرده است. به گفته «برژينسكي»، «تكنولوژي روش هايي را در اختيار كشورهاي بزرگ قرار مي دهد كه به كمك آن مي توانند جنگ هايي سريع و غافلگيركننده به راه اندازند بدون آنكه حتي نيروهاي امنيتي شان در جريان قرار گيرند.» او اضافه مي كند: «ما روش هايي در اختيار داريم كه به كمك آنها مي توانيم تغييراتي در آب وهوا، از جمله خشكسالي و توفان به وجود آوريم، و اين امر مي تواند توانايي هاي يك دشمن بالقوه را تضعيف و آن را به پذيرش شرايط ما وادار سازد.» از ديدگاه كارشناسان، آنچه درمورد زلزله هائيتي تعجب برانگيز است اين نكته است كه اين زمين لرزه در منطقه اي به وقوع پيوسته كه «زلزله خيز» نيست، ضمن آنكه اين كشور فقير و كوچك در نزديك به منطقه اي در پورتوريكو قرار دارد كه شعبه اي از سيستم هارپ در آن مستقر است. در اين حال، زمين لرزه در ساعتي از روز به هنگام غروب آفتاب كه آسمان به سرخي مي گرايد و غبارآلود به نظر مي رسد، ايجاد شده تا وضعيت آسمان وضعيت حاصل از استفاده از سلاح «هارپ» را بپوشاند. از ديگرسو، كارشناسان از خود مي پرسند چگونه چنين زلزله شديدي مي توانسته صرفاً در نقطه اي كوچك به وقوع بپيوندد بي آنكه مناطق نزديك به آن مانند جمهوري دومنيكن حتي آن را احساس نكنند و هيچ سونامي نيز ايجاد نشود؟! اين درحالي است كه هيچ كارشناس برجسته اي در رسانه هاي شمال آمريكا و كارائيب در شب حادثه درمورد رويدادي به اين عظمت اظهارنظر نكرده است. نيروي دريايي آمريكا هم اكنون هائيتي و بانك مركزي آن را در اشغال دارد كه پايگاهي براي پولشويي اين كشور بوده است. نيروهاي آمريكايي همچنين از هنگام ورود به هائيتي به هيچ داوطلب كمكي اجازه ورود به اين كشور را نداده، كار كمك رساني به مردم را مختل كرده اند و ابتكار عمل را نيز از ديگر كشورها از جمله فرانسه گرفته اند. در اين راستا، «آلن ژوايانده» وزير مسئول كمك رساني بشردوستانه فرانسه از سازمان ملل خواسته است نقش آمريكا را در اين ميان «روشن» سازد.
گفتني است كه سيستم «هارپ» سلاحي آب و هوايي است كه از طريق ارسال يك انرژي فوق العاده به لايه يونوسفر (لايه فوقاني اتمسفر)، مولكول هاي آن را به تپش انداخته و به بازتاب قدرتمند اين انرژي وادار مي سازد. اين انرژي پس از «كاناليزه» شدن مي تواند اختلالاتي مانند خشكسالي، بارش برف و باران، سرماي شديد، سونامي، توفان، زلزله و... در نقطه تعيين شده، به وجود آورد. اين سلاح آب و هوايي به مجموعه نظامي -صنعتي بيلدربرگ (اربابان جهان) تعلق دارد.ضمنا مقاله اي در همين زمينه تحت عنوان «پروژه هارپ سلاح مخوف و چند منظوره اربابان قدرت» در يازدهم آبان ماه امسال در صفحه «دريچه اي به جهان» به چاپ رسيد.

 هنيه : افشاي چهره واقعي جريان سازش دستاورد بزرگ حماس است

حماس پس از كسب قدرت از چهره واقعي جريان سازش و نيز فريبكاري هاي تعدادي از كشورها عليه فلسطين پرده برداشت.
به گزارش فارس، اسماعيل هنيه نخست وزير دولت منتخب مردم فلسطين در گفت وگو با شبكه ماهواره اي القدس ضمن بيان اين مطلب، روند سازش را بيهوده خواند و گفت، ما با هيچ اقدام سياسي كامل كه به احقاق حقوق حقه ملت فلسطين بينجامد مشكلي نداريم.
هنيه افزود، ما خواستار حصول يك توافق فراگير در زمينه تمامي مسائل و مقررات و تفاهمات جزئي حاصله ميان جنبش هاي حماس و فتح هستيم تا تجربه آشتي ها و توافقات نافرجام تكرار نشود، ما نيازمند يك آشتي واقعي مداوم هستيم.
وي تصريح كرد كه مخالفت و سنگ انداز ي هاي آمريكا علت اصلي تاخير در تحقق آشتي ملي است. رئيس دولت منتخب فلسطين با ابراز اميدواري نسبت به تحقق آشتي ملي گفت كه اين اقدام گامي در جهت تقويت مشاركت سياسي و احياي فعاليت هاي نهادهاي فلسطيني و مجلس قانونگذاري فلسطين و شكل گيري دولت وحدت ملي به شمار مي رود.
اين مقام فلسطيني تاكيد كرد، تا زماني كه رهبران سياسي رام الله (جنبش فتح) به اين مسئله اعتقاد نداشته باشند كه يك شريك در عرصه سياسي فلسطين وجود دارد و بايد با آن تعامل داشت، هيچ يك از اقدامات به ثمر نخواهد نشست؛ ضمن اينكه تمامي تلاش هاي توطئه آميز براي حذف اين شريك به شكست انجاميده است.
وي خواستار برقراري آشتي ملي مبتني بر خواست سياسي در جهت تداوم وحدت و همدلي ملي شد و گفت، بياييد تا ياد بگيريم كه چگونه با هم زندگي كنيم و در انديشه حذف طرف مقابل نباشيم.
حماس همواره اختلافات بين خود و جنبش فتح را براي مقاومت مضر دانسته و بارها حاضر شده منافع خود را فداي تحقق آشتي ملي كند، اما هر بار جنبش فتح به سركردگي محمود عباس مانعي در برابر اين آشتي ايجاد كرده است.
از آخرين اقدامات فتح عليه حماس اينكه، اين جنبش پس از اقدام غيرقانوني خود در انحلال دولت منتخب اسماعيل هنيه و انتصاب سلام فياض به نخست وزيري، تصميم گرفته است نوار غزه را نيز از كنترل حماس درآورد.
با اين حال، حماس و جهاد اسلامي عصر دوشنبه نشست مهمي را براي بررسي آخرين تحولات عرصه فلسطين و به ويژه مسئله آشتي ملي گروه هاي فلسطيني با ميانجيگري و نظارت طرف مصري برگزار كردند.
دراين ديدار كه «خليل الحيه» عضو دفتر سياسي جنبش حماس، «ايمن طه» سخنگوي اين جنبش و «جمال ابوهاشم» از رهبران حماس به نمايندگي از اين جنبش و در طرف مقابل «محمد الهندي»، «نافذ عزام» و «خالد البطش» به نمايندگي از جنبش جهاد اسلامي حضور داشتند، طرفين به بحث و تبادل نظر درباره آخرين تحولات اوضاع فلسطين پرداختند.
الحيه طي كنفرانسي مطبوعاتي اظهار داشت كه هدف از اين ديدار حمايت بيشتر از مسئله آشتي ملي گروه هاي فلسطيني و پايان دادن به شكاف داخلي فلسطين است.
كنفرانس آشتي در قاهره
در راستاي تحقق آشتي ملي فلسطين، دولت هاي مصر، عربستان سعودي و سوريه تلاش هاي بي وقفه اي را براي برگزاري كنفرانسي بزرگ در اوايل ماه آينده ميلادي در قاهره آغاز كرده اند و قرار است علاوه بر گروه هاي فلسطيني كشورهاي مصر، عربستان، قطر، سوريه، اردن، كويت و ليبي نيز در آن حضور داشته باشند.
روزنامه المنار چاپ بيت المقدس نوشت، دمشق متعهد شده است كه قبل از برگزاري اين كنفرانس، ملاحظات جنبش حماس در قبال طرح پيشنهادي مصر براي آشتي ملي را مورد بررسي قرار دهد تا اين جنبش در كنفرانس مذكور طرح مصري را امضا كند و جدول زماني مناسبي براي اجراي بندهاي اين طرح تعيين شود. هدف از اين اقدام فراهم كردن زمينه براي تعيين زمان برگزاري انتخابات پارلماني و رياست تشكيلات خودگردان در فلسطين فراهم است تا اين انتخابات با نظارت طرف هاي عربي و بين المللي و با حضور سازمان ها و هيئت هاي ذيربط بين المللي برگزار شود.
جنايت جديد صهيونيست ها
رژيم اشغالگر قدس اخيرا با باز كردن دريچه سدهاي آبي خود كه براي مهار آب هاي باران از آنها استفاده مي شد، بخشي از منطقه المغراقه را زير سيل برد. به دنبال اين جنايت، كادرهاي آتش نشاني و امدادرساني اقدام به تخليه منازل بسياري از ساكنان اين منطقه كردند.به گزارش منابع آگاه در شهرداري اين منطقه، ارتفاع سيل در وادي غزه به 5 متر مي رسيد.

 ترور نماينده مجلس محلي در پيشاور نافرجام ماند

انفجار بمب در مركز ايالت سرحد پاكستان به جراحت چهار غيرنظامي از جمله يك قانونگذار مجلس محلي انجاميد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، شهر پيشاور پس از دو هفته آرامش، ديروز شاهد انفجار بمب بود. اين انفجار، چهار مجروح بر جاي گذاشت، كه «اورنگ زيب خان» نماينده مجلس ايالتي از جمله آنهاست و منابع پزشكي حال وي را وخيم اعلام كردند. ظاهرا هدف از اين انفجار، ترور اورنگ زيب خان بود.
در حملات تروريست هاي طالبان از تابستان سال 2007 تاكنون، حدود 3000 نفر كشته شده اند. پيشاور يكي از اهداف هميشگي تروريست هاي پاكستان است و ماه هاي گذشته شاهد انفجارهاي خياباني زيادي بود.
از وزيرستان شمالي نيز خبر رسيد، ديروز هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا روستايي را در اين ايالت هدف حملات موشكي قرار دادند كه بر اثر آن، شش نفر كشته شدند. منطقه «ورمك» ايالت وزيرستان شمالي نيز شاهد درگيري نيروهاي دولتي و شورشيان بود كه به گفته منابع رسمي، 16 شورشي كشته و 9 نفر نيز دستگير شدند.

 اردوغان دراجلاس رياض: دربرابر جنايات اسرائيل سكوت نمي كنيم

نخست وزير تركيه بار ديگر با محكوم كردن سياست هاي وحشيانه رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين، بر دفاع ازمردم تحت محاصره غزه تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري ها، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در نشستي كه اتاق تجاري و صنعت تركيه در عربستان برگزار كرد، درجمع بازرگانان دو كشور سخنراني و دفاع از مردم مظلوم فلسطين را يك وظيفه انساني خواند.
وي دراين نشست علاوه بر تأكيد بر نقش كشورش در برقراري صلح درخاورميانه ازهمكاري و همبستگي ميان كشورهاي منطقه دراين راستا حمايت كرد.
وي با انتقاد از سياست هاي نژادپرستانه رژيم صهيونيستي درقبال فلسطينيان وبا اشاره به آياتي از قرآن مجيد گفت: ما پيرو دين و آييني هستيم كه مي گويد هر كس يك نفر را به ناحق بكشد، مثل اين است كه همه مردم را كشته است، آيا بايد در برابر كشتار كودكان غزه و فريادهاي زنان و پيران و ناتوانان ساكت باشيم، كشتار اين افراد بي گناه، قلب ها و وجدان هاي ما را به درد مي آورد؛ ما هرگز در برابر اين ظلم ساكت نخواهيم نشست و حق خواهي و عدالت طلبي و قانون را فرياد خواهيم زد.

 درگيري در يك شهر نيجريه 300 كشته بر جاي گذاشت

شاهدان عيني از آغاز درگيري هاي مجدد مذهبي در نيجريه و كشته شدن 300 نفر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاري ها، شاهدان عيني، شمار تلفات درگيري هاي خونين در يك محله مسيحي نشين شهر جوس نيجريه را 300 نفر اعلام كردند. اين شهر در مركز نيجريه واقع شده و 500 كيلومتر با لاگوس (پايتخت) فاصله دارد.
«بالارانه داود» از رهبران محلي مسلمانان در شهر جوس به خبرگزاري فرانسه گفت: روز سه شنبه 192 جسد به مسجد اصلي شهر جوس منتقل و 800 مجروح به بيمارستان هاي شهر انتقال داده شدند.
دبير انجمن مسيحيان نيجريه نيز گفت: روز دوشنبه 50 تن كشته شدند و 15 تن ديگر نيز روز سه شنبه در يوكورو (شهر همسايه جوس) جان خود را از دست دادند.
به گفته مسئولان محلي در شهر جوس، اوضاع از كنترل پليس خارج شده است و براي آرام كردن اوضاع دولت مركزي واحدهايي از ارتش را به منطقه اعزام كرده است.
مسئولان دولتي نيجريه تمامي پروازها به شهر جوس را به حالت تعليق درآورده اند و بيش از 20 هزار نفر از مردم بر اثر زدوخوردها از خانه و كاشانه خود آواره شده اند.درگيري هاي مذهبي در شهر جوس چند روز پيش در اثر درگيري مسلمانان و مسيحيان براي ساخت يك مسجد در محله اي كه اغلب آن را غيرمسلمانان تشكيل مي دادند آغاز و به سرعت به ساير مناطق شهر كشيده شد.نزاع هاي مذهبي در نيجريه كه 150 ميليون نفر جمعيت دارد در سال گذشته ميلادي نيز صدها كشته و زخمي برجاي گذاشته بود.

 هواپيماهاي سعودي در صعده جشن عروسي را به عزا تبديل كردند

بمباران مراسم عروسي در صعده توسط هواپيماهاي سعودي 16 كشته بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاري ها، در بمباران يكي از مناطق مسكوني شهر رازح در اطراف صعده در شمال يمن 16 نفر كه اغلب آنها را زنان و كودكان تشكيل مي دادند كشته شدند.
به گفته شاهدان عيني روز سه شنبه هنگام بمباران جنگنده هاي سعودي جمعيت زيادي كه براي مراسم عروسي جمع شده بودند، مورد هدف قرار گرفتند و هنوز اجساد بسياري در زير خاك باقي مانده است.
براساس اين گزارش بمباران اين منزل مسكوني چند طبقه در هنگام ظهر صورت گرفت و اغلب كشته شدگان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند.
در عين حال جنگجويان الحوثي روز سه شنبه اعلام كردند كه در اثر حمله هوايي به منطقه الشعف دو غيرنظامي كشته و تعدادي از خانه ها تخريب شدند.
در بيانيه اي كه از سوي الحوثي ها منتشر شد آمده است: حملات توپخانه اي و موشكي ارتش عربستان به مناطق مسكوني و روستاهاي يمن همچنان ادامه دارد و ارتش آل سعود بيش از 2800 گلوله توپ و موشك در روز سه شنبه شليك كرد، كه اين تعداد گلوله و موشك حتي بيش از گلوله و موشك هايي است كه رژيم اشغالگر صهيونيستي در حمله به غزه شليك كرده.محمد عبدالسلام سخنگوي الحوثي ها گفت: جنگ فرسايشي بر ضد نيروهاي عربستان سعودي و يمن در جريان است و درگيري ها در مناطق جبل الدخان، آل عقاب، المقاش و سفيان ادامه دارد.
سخنگوي الحوثي ها، همچنين از تصرف يك پايگاه جديد در منطقه «المجداله» (مركز البيضاء) با تمام تجهيزات نظامي آن در روز سه شنبه خبر داد و گفت: جنگجويان شيعه الحوثي، چند روز پيش نيز سه پايگاه را در منطقه آل عباد تصرف كردند.
وي افزود: شمار ديگري از پايگاه هاي نظامي نيز تحت محاصره الحوثي ها است و در آستانه سقوط به سر مي برند اين در حالي است كه گروه الحوثي در محور سلامه نيز فعال است.
عبدالسلام در گفت وگو با شبكه خبري «العالم»، خبر زخمي شدن عبدالملك الحوثي رهبر اين گروه در درگيري هاي صعده را تكذيب كرد و گفت اين شايعات ساخته و پرداخته دولت يمن براي سرپوش نهادن بر جنايات اين رژيم در حق زنان و كودكان بي گناه است.
در زمينه تحولات داخلي يمن، روزنامه «القدس العربي» روز سه شنبه از كمك دو ميليارد دلاري عربستان به صنعا براي حمايت از آنچه كه مبارزه با تروريسم ناميده مي شود، خبر داد.
اين روزنامه به نقل از برخي منابع ديپلماتيك نوشت: عربستان اخيراً حدود دو ميليارد دلار براي تقويت امنيت در يمن و در رأس آن جنگ عليه القاعده به اين كشور كمك كرده است.
به نوشته القدس العربي، دولت صنعا به نتايج كنفرانس لندن كه قرار است 27 ماه جاري (7بهمن) براي بررسي چالش هاي كنوني يمن تشكيل شود، چشم دوخته است، زيرا غرب وعده داده است كه از يمن حمايت مالي و امنيتي به عمل خواهد آورد.
به عقيده صاحبنظران منطقه اي، در حال حاضر آمريكا با 140 ميليون دلار و عربستان با 300 ميليون دلار بزرگترين تأمين كنندگان مالي دولت يمن هستند و دولت رياض از سال 2007 تاكنون سالانه 300 ميليون دلار به صنعا كمك مالي ارائه داده است.

 اوباما يك كرسي دموكرات را در سنا از دست داد

انتخابات مجلس سنا در ايالت ماساچوست براي تعيين جانشين «ادوارد كندي»، شكست معنادار حزب دموكرات را به دنبال داشت.
پس از مرگ «ادوارد كندي» سناتور دموكرات ايالت ماساچوست، در پي انتخاباتي كه براي تعيين جانشيني وي انجام شد، اين حزب كرسي وي در سنا را به «اسكات براون» از حزب جمهوريخواه واگذار كرد. «كندي» كه سال گذشته به علت سرطان مغزي درگذشت، 47 سال پياپي اين كرسي را در اختيار داشت.
روزنامه انگليسي ديلي تلگراف درباره اين شكست دموكرات ها پس از پيروزي چشمگير آنها در انتخابات رياست جمهوري 2008 نوشت، رأي دهندگان در ايالت ماساچوست با انتخاب يك جمهوريخواه ضربه چشمگيري را به باراك اوباما وارد كردند.
براون توانست «مارتا كوكلي» از حزب دموكرات را با اختلاف رأي 53 درصد در مقابل 46 درصد شكست دهد. اين شكست دموكرات ها كه نشان از افول جايگاه آنان نزد مردم آمريكاست، مي تواند مشكلات سياسي عمده اي را براي حزب اوباما در انتخابات آتي مجلس نمايندگان، سنا و فرمانداري آمريكا به وجود آورد.
هم اكنون در مجلس 100 نفري سناي آمريكا، 57 دموكرات، 41 جمهوريخواه و دو سناتور مستقل حضور دارند. البته از آنجائي كه دو سناتور مستقل گرايش هايي به سمت حزب دموكرات دارند، گفته مي شود اگر كرسي «كندي» به دموكرات ها تعلق مي گرفت، آنها با به دست آوردن حد نصاب 60 راي لازم براي برخي مصوبات، مي توانستند به راحتي برنامه هاي دلخواهشان را پياده كنند. با اين حساب هم اكنون، لايحه اصلاح خدمات درماني اوباما كه قرار است هفته هاي آتي براي تصويب به كنگره ارائه شود، با مانعي جدي روبه رو خواهد شد تا يكي ديگر از وعده هاي انتخاباتي اوباما نيز به فراموشي سپرده شود.
36 ميليون نفر از 300 ميليون آمريكايي فاقد بيمه خدمات درماني هستند و به دليل هزينه هاي بسيار سنگين درمان و دارو در اين كشور، فشارهاي واردشده براين قشر دولت واشنگتن را با يك بحران جدي اجتماعي مواجه كرده است.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14