(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 4 بهمن 1388- شماره 19567
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شفاف تر از اين ؟ ! (يادداشت روز)
واكنش چهره هاي سياسي در قبال موضع گيري هاي دوپهلوي خواص
شير گاو (گفت و شنود)
با صدور بيانيه اي انجمن اسلامي پزشكان خواستار برخورد جدي با سران فتنه شد
كيهان و خوانندگان
شيرين كاري فلسفي در بي بي سي (خبر ويژه)
تاكتيك هاي پنهان جنگ نرم به روايت دو مقام سابق آمريكايي (خبر ويژه)
ركورد بيشترين زمان خواب توسط كروبي شكسته شد! (خبر ويژه)شفاف تر از اين ؟ ! (يادداشت روز)

1- اين خاطره چند سال قبل نيز به مناسبتي در يكي از يادداشت هاي نگارنده آمده بود و از اين روي، شايد تصور شود كه تكرار آن بيرون از روال حرفه اي باشد، اما به قول حضرت امام(ره)- از قضا در جمع كاركنان كيهان، جلد 14 صحيفه، ص396- هر تكراري «حديث مكرر» نيست كه ملال آور باشد و «تذكر، تكرارش موثر است» مخصوصاً اگر حاوي نكته اي عبرت انگيز و درس آموز باشد. و ماجرا، اينگونه بود؛
آن شب - در گرماگرم تبليغات انتخاباتي مجلس پنجم- پاسي از نيمه شب گذشته بود كه شهيد سيدعلي اكبر ابوترابي- از آقا به گوش خود شنيدم كه او را شهيد ناميدند- زنگ زد و گفت تا يك ساعت ديگر براي تبادل نظر درباره كار مهمي به منزلمان مي آيد. مي گفت فردا شب در مشهد مقدس سخنراني دارد و ناچار است همان شب، تصميم مورد نظرش را عملي كند. نگران بود مبادا در فاصله رفت و برگشت دو روزه به مشهد مقدس پيمانه عمرش پر شود و شبهه اي كه از آن بيم داشت در اذهان اين و آن باقي بماند. چه كار بااهميتي بود كه تا اين اندازه ذهن سيد بزرگوار را به خود مشغول كرده بود، تا آنجا كه تأخير دو روزه در انجام آن را نيز برنمي تافت؟
آن روزها در ميان فهرست هاي انتخاباتي احزاب و گروهها، نام برخي از نامزدهاي شناخته شده و مورد وثوق توده هاي مردم كه احتمال رأي آوري زيادي داشتند هم به عنوان نامزد مشترك اعلام شده بود و از جمله، حزب كارگزاران سازندگي نام سيدعلي اكبر ابوترابي را نيز در ليست نامزدهاي انتخاباتي خود جاي داده بود. مرحوم ابوترابي مي گفت «درباره منابع مالي حزب كارگزاران ترديد جدي دارم و نمي خواهم نامم در فهرست انتخاباتي آنها باشد» و توضيح مي داد كه «من خود را عددي نمي دانم ولي سابقه اسارت طولاني و مخصوصاً عنوان نماينده رهبري در ستاد آزادگان مرا مورد توجه مردم قرار داده است و احتمالا كساني از رفتار و مواضع من الگو مي گيرند، بنابراين وظيفه خود مي دانم از فهرست انتخاباتي گروهي كه مواضع سياسي قابل قبولي ندارد و نسبت به منابع مالي آن نيز ترديدهاي جدي وجود دارد خارج شوم تا به همين اندازه هم اين حزب را تائيد نكرده باشم»... فرداي آن شب، بيانيه سيدعلي اكبر ابوترابي خطاب به حزب كارگزاران كه خواستار حذف نام خود از فهرست انتخاباتي اين حزب شده بود روي خروجي خبرگزاري ها رفت.
2- زندانيان سياسي رژيم شاه به خاطر دارند كه بيشترين وحشت ساواك از حضرت امام(ره) بود و هر جا نام و نشاني از آن بزرگوار مشاهده مي كرد با وحشيانه ترين برخوردها به مقابله برمي خاست. اولين پرسش بازجوهاي ساواك از بر و بچه هاي مذهبي اين بود كه «از چه كسي تقليد مي كنيد»؟ و مقلدان حضرت امام(ره)- كه آن روزها «آقا» نام اختصاري ايشان بود- نمي دانستند آيا مجازند در بازجويي، تقليد خود از امام(ره) را انكار كنند يا نه؟ اين پرسش با برخي از بزرگان از جمله آيت الله شهيد سعيدي، شهيد مطهري و... در ميان گذاشته شد، پاسخ اين بود كه افراد معمولي مي توانند تقليد خود از آقا را انكار كنند ولي علماي روحاني و شخصيت هاي نام و نشان دار بايد بر مرجعيت ايشان تاكيد ورزند چرا كه آنها به دليل موقعيت اجتماعي و جايگاه خويش مورد توجه مردم هستند و انكار آنان مي تواند باعث گمراهي ديگران شود. يكي از همين بزرگان - احتمالاً آيت الله شهيد سعيدي- به دو آيه مباركه از قرآن اشاره مي كرد كه در يكي از آنها امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه همه دانسته است- آيه 110 آل عمران... كنتم خير امه ...- و در ديگري - آيه 104 همان سوره ... ولتكن منكم...- اين وظيفه خطير را برعهده شماري از مومنان نهاده است. ايشان مي فرمودند دسته دوم عالمان ديني و شخصيت هاي برجسته هستند كه بايستي در بزنگاهها از آنچه معروف و آنچه منكر است سخن بگويند- و به قول حكيمانه رهبرمعظم انقلاب «حضور در لحظه مناسب» داشته باشند- تا امر بر ديگران مشتبه نشود و حقايق شفاف عرضه گردد. و چنين بود كه برخي از شخصيت هاي برجسته انقلابي شكنجه هاي وحشيانه ساواك را به جان مي خريدند و از تاكيد بر ضرورت پيروي از حضرت امام(ره) دست برنمي داشتند. اگرچه بسياري از بر و بچه هاي مذهبي نيز با وجود اين كه در جايگاه خواص نبودند، با شجاعتي مثال زدني از رهبري و زعامت حضرت امام خميني(ره) سخن مي گفتند و تحمل شكنجه را بر كتمان حق ترجيح مي دادند. چه حكيمانه و روحبخش است اين حديث شريف كه «برترين امر به معروف و نهي از منكر، بيان كلام حق نزد حاكمان جبار و ستمگر است»... راستي ياد شهيد بزرگوار محمد شهسواري به خير، جواني از اهالي كهنوج بود و كارمند جزء آموزش و پرورش ، او را به خاطر مي آوريد؟ اسير عراقي ها شده و با دست هاي بسته به پشت جبهه منتقل شده بود. ناگهان از جا برخاست و جلوي دوربين خبرنگاران خارجي فرياد برآورد «مرگ بر صدام، ضداسلام»... آستان قرب الهي نوش جانش باد.
3- «غبارآلودگي» اگر اصلي ترين شاخصه فتنه است- كه هست- و اگر دشمن از شبهه افكني در اذهان و غبارپراكني در فضا، به عنوان اصلي ترين حربه براي بهره گيري از فتنه استفاده مي كند- كه مي كند- غبارزدايي و به قول آقا «شفاف سازي، دشمن دشمن و غبار آلودگي كمك به دشمن» است و در اين ميان، خواص مسئوليت بيشتر و اصلي تري برعهده دارند و بديهي است كه چنانچه اين وظيفه خطير را واگذارند، در اردوگاه دشمن خيمه زده اند، چه بدانند و بخواهند و چه ندانند و نخواهند. مي گويند وقتي منصور حلاج را به جرم حق گويي بر دار كرده بودند و با غبارپراكني در فضاي آن روز، سخن حق او را وارونه جلوه مي دادند، بسياري از عوام بر پيكر به داركشيده او سنگ مي زدند و منصور لب به گلايه نمي گشود اما در اين ميان «شبلي» نيز سنگي به سوي او انداخت و فرياد منصور به هوا برخاست كه «هي شبلي! تو كه حقيقت را مي داني چرا سنگ مي پراني»؟!
4- بايد اذعان كرد كه در جريان فتنه اخير برخي از خواص آزمون خوبي ندادند و به قول آقا رفوزه شدند و سقوط كردند. چرا كه اين روزها برخلاف گذشته هاي دور و نه چندان دور، چشم مردم به دهان خواص نيست كه اگر لغزيدند، شماري را با خود بلغزانند. امروز، به بركت انقلاب اسلامي و تجربه 03 سال گذشته، نگاه مردم به رهبري است و همه جا از او به يك اشاره است و از مردم «به سر دويدن». راهپيمايي چند ده ميليوني 9 دي شاهد خالي از ابهام اين ادعاست. و چنين است كه امروز، وقتي خواص مي لغزند- كه خوشبختانه تعداد آنها بسيار اندك است- به جاي آن كه ديگران را بلغزانند، خود سقوط مي كنند. برداشت نگارنده آن است كه اصرار رهبر معظم انقلاب بر ضرورت موضع گيري شفاف خواص براي نجات خود آنهاست و برخاسته از ديدگاه حكيمانه و نگاه مهربان و پيامبرگونه آقا كه بر جذب حداكثري و دفع حداقلي تاكيد مي فرمايند، وگرنه- با عرض پوزش- اين روزها خواص در جايگاه و موقعيتي نيستند كه با لغزش خود، ديگران را بلغزانند. آيا غير از اين است؟ مي بينيد كه چنين است و مي دانيم كه چنان نيست.
5- سكوت خواص چه بخواهند و چه نخواهند، همراهي با دشمنان است و در اين عرصه، خوشبينانه ترين احتمال، ناآگاهي آنان است كه در اين حالت عنوان «خواص» نام بي خاصيتي براي آنهاست و در هر دو حالت، در بوته آزمايش اين روزها، رفوزه تلقي مي شوند و از سقوط گريزي ندارند. اميد آن كه سكوتشان ناشي از ناآگاهي باشد و كفه گناهانشان در «روز شمارين» سبك تر، اگرچه احتمال بي خبري و ناآگاهي برخي از خواص، در حالي كه امروز، غبار فتنه فرو نشسته و سره از ناسره جدا شده است، به سختي مي تواند قابل قبول باشد. آيا در ائتلاف آشكار آمريكا، اسرائيل، انگليس، منافقين، بهايي ها، ماركسيست ها، تروريست ها با سران فتنه براي مقابله با اسلام و امام و انقلاب و نظام اسلامي ترديدي هست؟! آيا هنوز هم مي توان پذيرفت كه اين ائتلاف شوم عليه انتخابات و دولت و اعتراض به تقلب مورد ادعاي آنان بوده است؟ اهانت آشكار به اسلام، حضرت امام(ره)، حمايت از اسرائيل و آمريكا، دنباله روي مو به مو و بي كم و كاست سران فتنه از فرمول ديكته شده صهيونيست ها- كه تمامي اسناد آن موجود است- و اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسين عليه السلام چه ربطي به انتخابات و ادعاي تقلب و مخالفت با دولت و امثال آن دارد؟ آيا مي توان تصور كرد هنوز هم كساني از خواص وجود داشته باشند كه درپي حقايق آشكار شده اين روزها از خواب بيدار نشده باشند؟! اين احتمال درباره خواص ناممكن است و البته كساني كه به هر علت و با هر نيت خود را به خواب زده اند، حساب ديگري دارند.
6- و اما، اگر سكوت خواص با احتمال بي خبري و ناآگاهي قابل توجيه باشد - كه نيست- موضع گيري دوپهلو و سخن به ابهام و ايهام گفتن با هيچ توضيحي قابل توجيه نخواهد بود. موضع گيري دوپهلو اگر از جانب خواص باشد، نشانه آن است كه حقيقت را مي دانند و از تاكيد شفاف آن بيم دارند. اينگونه موضع گيري نه فقط به كشف حقيقت كمكي نمي كند بلكه دميدن- انشاءالله ناخواسته- در آتش فتنه و گشودن راه فرعي و جاده انحرافي است.
7- در آخرين دقايقي كه اين يادداشت زير چاپ مي رفت خبر رسيد آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از اعضاي شوراي مركزي حزب موسوم به «اعتدال و توسعه» از يك سو تاكيد كرده اند كه «مقام معظم رهبري صالح ترين فرد براي حل مشكلات فعلي است» و از سوي ديگر اظهار داشته اند «براي برون رفت از وضعيت فعلي، راه حل هايي را كه با توجه به تجربياتم به ذهنم مي رسيد در خطبه نماز جمعه مطرح كرده ام» و توضيح نداده اند كه اولا؛ وقتي رهبر معظم انقلاب را فصل الخطاب مي دانند پيشنهادات خود در نماز جمعه تهران را با مواضع صريح، مستدل و منطقي رهبري چگونه جمع مي كنند؟ ثانيا؛ اين كه مي گويند «مطمئن هستم با كمك افراد معتدل از هر دو جناح موجود كشور و با تدبير رهبري مسايل موجود قابل حل است» به چه معني است؟ آيا جناب رفسنجاني هنوز متوجه نشده اند كه ماجراي اخير درگيري ميان دو جناح نيست؟ اهانت به امام (ره) حمايت آشكار از آمريكا و اسرائيل، توهين به ساحت مقدس امام حسين عليه السلام چه ربطي به دولت و انتخابات دارد؟! كه آقاي هاشمي «با توجه به تجربيات خود»! نسخه آشتي مي پيچند؟ آشتي با دشمنان اسلام و امام و اهانت كنندگان به امام حسين(ع)؟! ثالثاً؛ اگر آقاي هاشمي رفسنجاني با دولت مخالفند و بر فرض كه براي مخالفت خود نيز دلايل قابل قبولي دارند، چرا با حفظ مخالفت خود، حمايت سران فتنه از اسرائيل و آمريكا و اهانت آنان به امام و امام حسين(ع) را محكوم نمي كنند؟! اين پرسش به طور طبيعي در ذهن مردم شكل مي گيرد كه چرا وقتي به فرزند آيت الله هاشمي نازك تر از گل گفته مي شود، ايشان به دفاع برمي خيزند، اما عليه اهانت كنندگان به امام و امام حسين(ع) برنمي آشوبند و يا آشفتگي خود را - كه قطعي است- ابراز نمي فرمايند؟! همه مي دانند كه براي جناب رفسنجاني هيچ چيز و هيچكس باارزش تر از اسلام و ائمه معصومين(ع) نيست ولي دانستن اين نكته نيز براي مردم لازم است كه علت سكوت ايشان در مقابل اهانت كنندگان به امام و به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله(ع) چيست؟!
حسين شريعتمداري

 واكنش چهره هاي سياسي در قبال موضع گيري هاي دوپهلوي خواص

حجت الاسلام والمسلمين احمد سالك، حب دنيا را علت اتخاذ مواضع دوپهلو از سوي برخي خواص دانست.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز كه در يك برنامه راديويي سخن مي گفت درباره بيان حضرت علي(ع) كه فرموده اند «در دوران فتنه همچون شتر جواني باش كه نه از تو بار بكشند نه از تو سواري بگيرند» گفت: اين عمق بصيرت فرد است كه در جريان فتنه با بصيرت و آگاه به گونه اي باشد كه نه بار دهد نه بار بكشد. البته در اين قضايا، اين نكته درستي است. مقام معظم رهبري مي فرمايند موضع گيري شفاف و پرهيز از سخنان و مواضع دوپهلو بايد توسط خواص جامعه صورت گيرد.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز علت اتخاذ مواضع دو پهلو از سوي خواص را هم محبت به دنيا دانست و افزود: توجه به شان خود نسبت به مسائل زندگي، فرزند و اموال موجب مي شود انسان در مقابل حق بايستد.
حجت الاسلام والمسلمين محسن مجتهد شبستري امام جمعه تبريز نيز در اين برنامه راديويي با اشاره به وقايع عاشورا در سال 60 هجري قمري و لزوم اعلام موضع سريع تر خواص گفت: وقتي اين حرف ها پيش آمد كه در انتخابات تقلب شده است، برخي مردم دچار شبهه شدند كه شايد تقلب باشد، در حالي كه مراحل قانوني انتخابات طي شده بود، براي اكثر مردم حقايق روشن بود ولي برخي دچار ترديد بودند و سكوت برخي خواص به اين ترديد دامن زد و مردم فكر كردند كه سكوت اين آقايان و بي تفاوتي آنها و شفاف صحبت نكردن آنها به معني حقيقت داشتن تقلب در انتخابات است. بعد مشخص شد تقلبي نبوده است. اينها كه سكوت كرده اند بايد زودتر اعلام موضع كنند تا آنها كه دچار ترديد هستند زودتر به يقين برسند.
برخي خواص اسير تصميمات خانوادگي هستند
در همين ارتباط، حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي طاهري نماينده مردم گيلان و آق قلا اظهار داشت: با وجود توصيه مقام معظم رهبري براي شفاف سازي خواص متاسفانه برخي خواص اسير تصميمات گروهي و خانوادگي خود هستند.
وي در گفت وگو با فارس افزود: براي افزايش بصيرت بايد هر چه در توان داريم از محيط خانوادگي گرفته تا محل كار، آگاهي جامعه را در مقابل توطئه هاي دشمنان نظام بيشتر كنيم.
از سوي ديگر حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد قائم مقامي هم در گفت وگو با فارس به بررسي موضوع بروز فتنه از ديدگاه قرآن پرداخت و تاكيد كرد كه فتنه زدگان جامعه امروز دچار نوعي فرسودگي رواني شده اند.
وي با بيان عبارت «برادر» در مورد اشخاص فتنه زده در جامعه ما گفت: متاسفم كه برادراني از ما در آزمون بزرگ الهي رد شده و دچار خطا شده اند و منشاء آن در اين است كه آنها فكر كرده اند كه حالت ارزشي، الهي و اصولگرايي واقعي قابليت تداوم ندارد و امري مقطعي و برهه اي است. از اين رو نوعي خستگي و به تعبير مقام معظم رهبري فرسودگي رواني در اين افراد به وجود آمده و ما از آغاز دوره به اصطلاح اصلاحات در جامعه شاهد اين وضع بوديم.
اين پژوهشگر و محقق ديني با اشاره به تظاهرات و راهپيمايي هاي مخالفان بعد از انتخابات تصريح كرد: همين راهپيمايي هاي غيرقانوني و نامشروع بود كه توهم تفكرات غلطي را در برخي كسان ايجاد كرد و غلبه توهم بر تعقل دقيقاً به معناي فتنه زدگي است.
وحدت با فتنه گران
غيرقانوني است
فعالان سياسي و ديني وحدت با كساني كه تمكين به راي ملت نداشتند را غيرقانوني خواندند و تاكيد كردند كه با فتنه گران پاي ميز وحدت نخواهند نشست.
حجت الاسلام والمسلمين محمدتقي كرامتي استاد حوزه علميه با بيان اينكه قانون و ولايت فقيه محور وحدت و غير از آن هر طرحي انحرافي است، گفت: وحدت با كساني كه تمكين به قانون و راي مردم نداشته و اقدام به آشوب كردند، غيرقانوني است.
به گزارش فارس، اين استاد حوزه علميه با بيان اينكه طرح وحدت در زمان برپا بودن قانون اساسي و اصل ولايت فقيه و ولي فقيه بحثي انحرافي است، تاكيد كرد: قانون بهترين و موثرترين راه وحدت در جوامع مختلف است در حالي كه در نظام اسلامي ما ولي فقيه در راس حكومت قرار دارد و بيان و كلام وي تنها براي وحدت مسلمين جاري و ساري مي شود كه اگر به اين امور توجه شود، ديگر سخن گفتن در خصوص وحدت غيرقانوني نخواهد بود.
وي همچنين با تاكيد بر محاكمه سران فتنه و عوامل مسبب اغتشاشات، طرح هاي موسوم به وحدت ملي يا آشتي ملي را در راستاي تطهير اغتشاشگران دانست و گفت: مردم با حضور گسترده و با شكوه در راهپيمايي عاشورائيان ضمن اينكه به بيعت مجدد خود با رهبر فرزانه انقلاب تاكيد كردند خواستار محاكمه هتاكان به ارزشهاي اسلامي شدند.
كرامتي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اجراي مر قانون در خصوص عوامل مسبب آشوب هاي اخير يادآور شد: مقام معظم رهبري بهترين مسير براي وحدت را اجراي نص صريح قانون مي دانند.
در همين حال، لاله افتخاري نماينده مردم تهران نيز گفت: ملت و مسئولان با فتنه گراني كه هنوز مدعي بوده و دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را مطرح كردند نمي توانند پاي ميز وحدت بنشينند.
وي خاطرنشان كرد: وحدت زماني صورت خواهد گرفت كه سران فتنه حوادث پس از انتخابات بار گناه ارتكابي خود را تحمل كرده و خسارت هاي بوجود آمده را بپردازند البته بعد هم بايد شفاف و صريح از اقدامات گذشته خود و از كساني كه هنوز قصد ادامه اين راه را دارند، اعلام برائت كنند.
دشمن از فتنه گران
نااميد شده است
عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد كه دشمنان خارج از كشور كه به فتنه گران داخلي اميد داشتند متوجه شده اند كه كاري از دست اغتشاشگران برنخواهد آمد.
محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران با اشاره به اينكه جريان فتنه دچار سردرگمي شده است، گفت: عده اي از حاميان اين جريان معتقد به عقب نشيني بوده و اينكه با تجديد قوا دوباره جنگ با نظام را شروع كنند.
دهقان افزود: گروه دوم در جريان فتنه بر اين باور هستند كه از ابتدا اشتباه كرده و بايد خود را در درون نظام تعريف كنند؛ از اين رو از سوء استفاده هاي دشمنان تابلودار نظام از حركت هاي آنها تنبيه شده اند و به دنبال بازگشت هستند.
وي اضافه كرد: برخي ديگر نيز مسير احمقانه اي را كه از قبل شروع كرده بودند، ادامه مي دهند.
عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: خواست نيروهاي معتقد به نظام اين است كه افرادي كه حسن نيت دارند و اشتباه و خطا كرده و متوجه سوء استفاده دشمن شده اند، از مردم عذرخواهي كرده و به دامان نظام بازگردند.
وي ادامه داد: مردم بايد افرادي را كه با رفتارهاي غيرصادقانه خود به نظام خيانت كرده و لطمه زدند و نظرات گذشته خود را داشته و به نظام اعتقاد ندارند را بشناسند تا آنها در انزواي كامل قرار گيرند.
وي با اشاره به اينكه سران فتنه در داخل كشور در انزواي كامل قرار دارند، تصريح كرد: دشمنان خارج از كشور كه به فتنه گران داخلي اميد داشتند نيز متوجه شده اند كه كاري از دست اغتشاشگران برنخواهد آمد.
دهقان افزود: نيروهاي معتقد به نظام كه اكثريت مردم را تشكيل مي دهند بايد مسائلي را كه پس از انتخابات در كشور اتفاق افتاد و پيوندهاي ميان جريان فتنه داخلي با دشمنان خارجي و سوء استفاده هاي دشمنان از جريان فتنه را براي مردم تشريح كرده و آنها را برملا كنند.
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: برخي افراد در اثر قدرت طلبي شخصيتي زمينه سوء استفاده دشمن را فراهم مي كنند.
سران فتنه
همان جريان بني صدر است
عضو شوراي عالي حزب موتلفه اسلامي گفت: كساني كه جريان بعد از انتخابات را به پا كردند، سرمنشأ آنها همان جريان بني صدر است كه ولايت فقيه را باور نكرده و آن را تفسير به راي كردند.
حجت الاسلام محمد خرسند در گفت وگو با فارس با اشاره به نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري و خيانت هاي بني صدر عليه انقلاب اظهار داشت: در اوايل انقلاب با توجه به اينكه هنوز جريان هاي نفاق و انتقادي كاملا مشخص نشده بودند، در دوره اول انتخابات رياست جمهوري چهره هاي مختلفي شركت كردند و در جريانات سياسي آن زمان حضور داشتند.
وي با بيان اينكه در نهايت بني صدر پست رياست جمهوري را به دست گرفت، افزود: بني صدر به عنوان رئيس جمهور راي آورد اما او از همان ابتدا همراه امام خميني(ره) نبود و با دستگاههاي جاسوسي آمريكا و غرب ارتباط داشت.
عضو شوراي عالي حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: در فرصتي كه امام در پاريس بود، بني صدر خود را به اطرافيان امام خميني(ره) نزديك كرد و از همان ابتداي انقلاب مي خواست روحانيت را كنار بزند و آنها را به عنوان چماقداران وابسته معرفي مي كرد.
حجت الاسلام خرسند با بيان اينكه امام شخصيت بني صدر را مي شناختند، عنوان داشت: امام بني صدر را مي شناختند اما نمي خواستند كه نظر خود را به مردم تحميل كنند و عقيده ايشان اين بود كه مردم خودشان متوجه اين موضوع شوند.
وي افزود: بني صدر مهره تربيت شده اي بود كه در غرب تربيت يافته بود و به دليل عملكردي كه داشت خيلي زود ماهيت خود را نشان داد و با جريان منافقين گره خورد و از كشور خارج شد.
عضو شوراي عالي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اينكه بني صدر ولايت را قبول نداشت، خاطرنشان كرد: مشكل بزرگ منافقين و بني صدر اين بود كه ولايت فقيه را قبول نداشتند و خواص اين را مي دانستند اما عوام متوجه ماهيت آنها نبودند.
وي بابيان اينكه مردم از راي دادن به بني صدر پشيمان شده بودند، اذعان داشت: مردم خيلي زود به اشتباه خود پي بردند و با يك اشاره امام خميني(ره) راي خود را از بني صدر پس گرفتند.
عضو شوراي عالي حزب موتلفه اسلامي به حوادث انتخابات دهم اشاره كرد وگفت: بعد از انتخابات دهم برخي فكر مي كردند، مي توانند جلوي انتخابات بايستند و به بهانه اينكه 13ميليون راي آورده اند قانون شكني و حرمت شكني كنند.
حجت الاسلام خرسند تصريح كرد: علت آن مقدار راي هم اين بود كه مردم فكر مي كردند آنها در خط اصيل اسلام حركت مي كنند.

 شير گاو (گفت و شنود)

گفت: گروه هاي ضد انقلاب فراري و سايت هاي وابسته به سران فتنه از اين كه آمريكا و اسرائيل در مقابله با جمهوري اسلامي ايران ابراز عجز و نااميدي كرده اند، بد جوري عصباني شده اند.
گفتم: حيوونكي ها حق دارند! چرا كه همه دلخوشي آنها به حمايت آمريكا و اسرائيل بود و حالا مي بينند آمريكا و اسرائيل از خود آنها مفلوك تر و درمانده ترند.
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: شخصي كه از دنيا رفته بود به خواب دوستش آمد. دوستش از او پرسيد علت مرگ تو چي بود؟ يارو گفت ؛ بر اثر خوردن شير گاو جانم را از دست دادم. دوستش پرسيد؛ شير مسموم بود؟ جواب داد نه! پرسيد؛ براي مزاجت ضرر داشت؟ يارو گفت؛ نه! دوستش كه كلافه شده بود پرسيد پس چي شد كه مردي؟ و يارو جواب داد؛ داشتم شير مي خوردم كه يكدفعه گاو نشست و من زير اون حيوون زبون بسته نفهم له و لورده شدم!

 با صدور بيانيه اي انجمن اسلامي پزشكان خواستار برخورد جدي با سران فتنه شد

انجمن اسلامي پزشكان طي بيانيه اي خواستار قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با سران فتنه و طراحان پشت پرده آن شد.
انجمن اسلامي پزشكان ايران با صدور بيانيه اي بر لزوم موضع گيري شفاف خواص جامعه و برخورد قاطع دستگاه قضايي با سران فتنه تاكيد كرد.
در اين بيانيه آمده است: بيش از 6 ماه است كه ايران اسلامي به آتش فتنه اي گرفتار است كه با مديريت دشمنان خارجي و زمينه سازي و همكاري برخي عناصر داخلي و به بهانه واهي تقلب در انتخابات ايجاد شده است. قدر مسلم آنچه كه كشور ما را در گذر از امواج سهمگين و متلاطم اين فتنه پيچيده، به ساحل سلامت و سعادت رهنمون گشته است و طراحان خارجي و داخل آن را، در رسيدن به هدف نهايي خويش ناكام گذاشته است، همانا سه عامل درايت، تدبير و رهبري هاي مدبرانه مقام معظم رهبري، هوشياري، وفاداري و حضور به موقع توده هاي ميليوني امت در صحنه و نيز ايستادگي و موضع گيري قاطعانه عمده چهره ها و جريان هاي وفادار به انقلاب اسلامي بوده است و در عين حال مهمترين و موثرترين عامل موفقيت هاي حداقلي دشمن در اين ميدان، همراهي خائنانه يا غافلانه عده اي از ياران قديم انقلاب با جريان فتنه بوده است.
اين بيانيه در ادامه مي افزايد: بدون ترديد اين همراهان، چه آنهايي كه آشكارا در زمين دشمن، رو در روي نظام به بازي گرفته شدند و چه آنها كه با بيان مواضع دوپهلو و ابهام برانگيز، به غبارآلود نمودن فضاي جامعه كمك كردند و چه آنهايي كه با بي بصيرتي و عدم موضع گيري، سر در لاك خويش فرو بردند، بهترين سرمايه و اميد دشمن و قوي ترين سربازان او در ميدان اين جنگ نرم بوده اند. اما حضور حماسي، هوشمندانه، كم نظير و حداكثري توده هاي ميليوني مردم در راهپيمايي روز نهم دي ماه، كه به واقع «بيعت عاشورايي امت با ولايت» بوده است، حجت را بر عوامل داخلي دشمن، خواص بي خاصيت، طلحه و زبيرهاي زمانه و عده اي از دوستان بي بصيرت تمام كرد.
در بخش ديگري از اين بيانيه خاطرنشان شده است: انجمن اسلامي پزشكان ايران، ضمن تاكيد مجدد بر حمايت همه جانبه از فرمايشات اخير مقام معظم رهبري و اعلام انزجار و برائت خود از جريان فتنه و حاميان داخلي و خارجي آن، لزوم موضع گيري شفاف و صريح همه چهره ها و گروه هاي داخل نظام را در برابر جريان فتنه و مرزبندي دقيق با گروه هاي ضد انقلاب، اغتشاشگران و هتاكان به اصول و ارزش هاي اسلام و انقلاب را يادآور شده، بر لزوم صيانت و حراست همه جانبه از شعائر اسلامي، اصول اساسي نظام، شعارهاي بنيادين و راهبردي انقلاب و مراسمات و مناسبت هاي ملي و مذهبي تاكيد مي نمايد.
در پايان بيانيه همچنين آمده است: انجمن اسلامي پزشكان ايران خواستار قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با سران فتنه و طراحان پشت پرده آن از يكسو و اغتشاشگران خياباني و هتاكان به ارزش هاي اسلامي و انقلابي از سوي ديگر مي باشد، تا بار ديگر عده اي اندك نتوانند با اعمال غيرقانوني خود، نظم و آرامش جامعه را برهم زنند و روند رو به رشد كشور را دچار وقفه و اختلال نمايند.

 كيهان و خوانندگان

¤ نمي دانم چه دست هايي در كار است كه تلاش مي كند به مردم و خواص بقبولاند بايد دنبال راه حل وضعيت موجود باشيم در حالي كه راه حل وجود دارد و كسي اين راه را ارائه داده كه همه جوانب را در نظر گرفته است و آن «مرقانون» است كه رهبر معظم انقلاب در آخرين اظهارنظرشان از جايگاه ولايت فقيه بر آن تاكيد داشتند.
يك هموطن
¤ چه راه حلي بالاتر از اينكه رهبر معظم انقلاب با اشاره به پيش روي دشمن از خواص خواستند بدون فوت وقت مرزهايشان را مشخص كنند و تاكيد كردند كه با مشخص شدن مرزها دشمن تضعيف خواهد شد. چرا عده اي بدون توجه به اين راه حل باز حرف خودشان را مي زنند و به جامعه القا مي كنند كه عقلا براي پيدا كردن راه حل دور هم جمع شوند.
ايرانمنش
¤ جريان نفاق هميشه پرچالش ترين و سهمگين ترين ضربات را به پيكره اسلام و حكومت اسلامي وارده كرده است. يكي از مشخصه هاي جريان نفاق همواره اين بوده كه دفعتاً به وجود نمي آيد و دفعتاً هم تسليم فضاي اخلاص و يكرنگي نمي گردد بلكه با سنجش منافع و مضار گروهي و فرقه اي و طي فرآيندي محافظه كارانه در شرايط سخت تن به تمكين در برابر حق و حقيقت آن هم از نوع مصلحتي مي دهد.
حجت الله قنبرزاده از تهران
¤ با توجه به راهپيمايي يوم ا... 9 دي ماه سال 88 و سخنان رئيس محترم قوه قضائيه متأسفانه در عمل هيچ برخوردي با سران فتنه به عمل نمي آيدكه اين كار علاوه بر سرخوردگي نيروهاي حزب الهي به جري شدن متخلفين نيز منجر شده است.
قرباني
¤ با توجه به فتنه اخير و باتكيه بر خطبه هاي نهج البلاغه براي برخورد با فتنه ها، مسئولين قوه قضائيه تا كي مي خواهند مماشات كنند؟
يك شهروند تهراني
¤ از وعاظ محترم، سخنرانان و اساتيد دانشگاه و حوزه انتظار به حقي است كه در موقعيت هاي مناسب نسبت به نقش خواص تاريخ معاصر و خواص طرفدار دنياگرا و خواص حق ولايي و خواص باطل به تشريح و تبيين و روشن گري بپردازند كه اين وظيفه ديني، اخلاقي، اسلامي و ملي ماست.
طاهري
¤ چرا صداوسيما سخنان حكيمانه مقام معظم رهبري در ديدار با شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و رؤساي ستاد هاي دهه فجر را به طوركامل پخش نكرد اكثر مردم منتظر بودند كه اين كار صورت گيرد ولي متأسفانه اقدام نشد؟
احمدپور
¤ طرح تحول اقتصادي به دليل اطلاع رساني ناكافي اضطرابي در ميان مردم بوجود آورده و اعلام طرح خوشه بندي جديد اين نگراني را چند برابر كرده. چرا دست اندركاران امور قبل از نظم بخشيدن و مطالعه دقيق اطلاعاتي به رسانه اي كردن آمارهاي نادرست پرداخته و سپس به رد آن مبادرت مي كنند؟ طرح به اين مهمي كه به آب و نان مردم و زندگي روزمره شان بستگي دارد بايد اولاً خوب به اطلاع مردم برسد در ثاني پس از پخته شدن رسانه اي شده و كليد بخورد.
محمودي
¤ آمريكاي جنايتكار در شرايط زلزله هائيتي ، خود را از گرگ جنگ طلب به كركس لاشه خوار تنزل داد تا بتواند آنجا را اشغال كند.
رئوف
¤ از روزنامه كيهان درخواست مي كنم كه در خصوص پرداخت معوقه هاي جانبازان حالت اشتغال بنياد جانبازان اطلاع رساني دقيق تري بشود. آيا جدول زماني براي پرداخت اين ديون در نظر گرفته شده است يا نه؟ آيا اين مبلغ فقط براي شكايت كنندگان پرداخت مي شود؟
حسن از گنبد
¤ مراسم عقد ازدواج دختر من 25 اسفند سال گذشته برگزار شده است. مداركش را براي دريافت وام ازدواج، ابتداي سال جاري تحويل مسئولان ذيربط داده ايم اما تاكنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
گلستاني از شهرري
¤ از مسئولين قضايي و ضابطين آن و ديگر مسئولان امور فرهنگي تقاضا مي شود با ويروس بدحجابي و بي حجابي كه هر روز شاهد دهن كجي به ار زش هاي والاي جامعه و متاسفانه گسترش آن هستيم. برخورد مؤثري صورت گيرد.
فريبرز منصوري ]از طريق ايميل [
¤ از كيهان تقاضا مي كنم خوان حكمت را به صورت كتاب به مشتاقان عرضه نمايد.
مهدوي از فريدون كنار
¤ مسئولين مبارزه با مواد مخدر نسبت به برچيدن قهوه خانه هاي شهرستان ها اقدام نمايند.عليرغم مبارزه با مواد مخدر و ريشه كني آن اگر اينها به همين منوال به كار خود ادامه دهند هر روز شاهد گسترش اين بلاي خانمانسوز هستيم.
نوري زاده از شهرك گلستان
¤ از خوانندگان محترم كيهان تقاضا مي كنم از بخش (شهداي دشت عشق) صفحه 13 غافل نباشند كه بنده هر روز يك درس تازه از زندگي اين عزيزان سفركرده مي گيرم. ما نياز به شناخت سيره شهدا داريم و با دقت در زندگي اين راه يافتگان به بهشت ابدي مي توانيم صراط مستقيم را پيدا كنيم.
يك هموطن از مشهد مقدس
¤ چرا وزارت علوم، فناوري و تحقيقات در كنكور سال 89 در رشته هاي تجربي و زيست شناسي اين رشته ها را مختص آقايان قرار داده است كه خانم ها مجبور شوند غير از شهر سكونت خويش را انتخاب نمايند؟
خانم اسماعيلي از قم
¤ از مسئولين امنيتي، انتظامي استان خوزستان تقاضا مي شود نسبت به برقراري امنيت و مبارزه بي امان با سلب آسايش كنندگان مردم اقدام شود.
لطفي از اهواز
¤ در خصوص اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي بويژه هدفمند كردن يارانه ها تكليف ساختمان هاي چند خانواري كه از يك كنتور گاز، آب و غيره استفاده مي كنند چه خواهد شد؟
اكبري از تهران
¤ آن دسته از سربازان وظيفه اي كه در هنگام ثبت نام در طرح هدفمند كردن يارانه ها موفق به پركردن فرم نشده اند چكار بايد بكنند.
يك سرباز وظيفه
¤ دختر من با 21 سال سن از سن 15 سالگي در مسابقات عكاسي شركت كرده و چندين بار در مسابقات داخلي و خارجي و همچنين جشنواره خوارزمي به عنوان عكاس ممتاز برگزيده شده است و اكنون در دانشگاه تهران مشغول تحصيل مي باشد. من كه يك بازنشسته هستم توان خريد يك دوربين حرفه اي را براي او ندارم اما آقاي مشايي از يك عكاس غيرحرفه اي كه از نظر اساتيد اين فن كار او ارزش هنري چنداني هم ندارد، اينگونه حمايت مي كند. به نظر من دولت بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.
م - احساني
¤ 5-4 ماه است كه پول 2 كنتور برق را واريز نموده ايم ولي از نصب آن هيچ خبري نيست و ما مستاصل شده ايم هر روز به اداره برق بوئين زهرا بخش شال مراجعه و با پاسخ منفي نبود كنتور و يا كارت و ... روبرو مي شويم از مسئولين اداره برق استان قزوين تقاضاي رفع مشكل يادشده را داريم.
ابوالفضل ابراهيمي

 شيرين كاري فلسفي در بي بي سي (خبر ويژه)

«او يكي از معدود شاعران نامدار در ايران است كه پيوند عميقي بين شعر و فلسفه ايجاد كرده است. او معتقد است وضعيت ويژه فرهنگي در تاريخ ايران موجب شده شخصيت هنري خاصي به نام شاعر فيلسوف پديد آيد. او فلسفي مي انديشد و فلسفي مي سرايد.»
اشتباه نكنيد! اينها اوصاف ناصر خسرو يا بوعلي سينا و ملاهادي سبزواري و مولوي و خيام و... نيست، بلكه ولخرجي هاي صادق صبا رئيس بخش فارسي بي بي سي انگليس براي اسماعيل خويي تملق سراي گروهك هاي ضد انقلاب در خارج از كشور است. رئيس بخش فارسي بي بي سي درباره خويي همچنين نوشته است: او از نوجواني از بينش شعري برخوردار بود. بلوغ شعري و فكري خويي در دهه چهل، او را به شاعري مستقل و صاحب سبك و نامدار تبديل كرد... يك اتفاق ساده در لندن باعث شد كه با اولين عشق جدي زندگي اش آشنا شود. فرانكا دختري ايتاليايي بود. حاصل اين ازدواج يك پسر و يك دختر است اما اسماعيل خويي مي گويد شرايط زندگي در ايران به تدريج آنها را از هم جدا كرد. او بعدا با ركسانا دختر ابوالحسن صبا آشنا شد ولي اين ازدواج هم دوام نياورد ولي دو دختر حاصل آن است... او همچنان خود را يك سوسياليست مي داند. شعر او در خارج از كشور هرچه بيشتر رنگ سياسي به خود گرفت. خويي 25 سال است در لندن زندگي مي كند و شعر را وسيله اي براي رهايي مي داند.»
بي بي سي به روال هميشگي ترجيح داد واقعيت هاي مهم و آشكار درباره خويي را كتمان كند از جمله اينكه وي در طول چند دهه قبل و بعد از انقلاب اسير تذبذب سياسي و فرصت طلبي مداوم بوده به نحوي كه روزي از سازمان چريك هاي فدايي خلق سر در آورد، و پس از انقلاب ضمن مديحه سرايي براي سران گروهك منافقين، به حضور و همكاري وسيع با نشريه سلطنت طلبان چاپ لندن رو كرده است. اين در حالي است كه سروده هاي وي از لحاظ ادبي اساسا شعر تلقي نمي شود و حداكثر نظم هاي متملقانه اي است كه اصطلاحا «در مدح و ذم بادمجان»! گفته شده است.
نامبرده در محافل ضدانقلاب مقيم خارج به عنوان فردي فرصت طلب، بي ثبات و در عين حال جاه طلب شناخته مي شود. شهريورماه سال گذشته هادي خرسندي از عناصر ضدانقلاب مقيم لندن فاش كرد خويي به همراه هوشنگ وزيري سردبير سابق نشريه سلطنت طلبان، در اغفال يك دختر شاعره بي خبر از همه جا و هتك آبروي وي نقش داشته و باعث ناپديد و گم و گور شدن اين شاعره (مهناز- ح) شده است. براساس اين خبر و اخباري كه از سوي ديگر محافل ضدانقلاب منتشر شد خويي و وزيري ضمن سوءاستفاده اخلاقي، خانم «ح» را قرباني يك خانم ديگر در نشريه خود كرده بودند و كار به شكايت اين شاعره به دادگاه كشيده بود. پس از آن هم ماجرا به تهديد و تطميع اين خانم انجاميد و وي با گرفتن 8-7 هزار پوند، براي هميشه و بالاجبار از انظار ناپديد شد. خرسندي با اشاره به نقش خويي و وزيري در كانون نويسندگان در تبعيد تصريح كرد آنها اخلاق بي ثبات و ژله اي دارند.
به هرحال بايد به رئيس بخش فارسي بي بي سي به خاطر شيرين كاري اخير تبريك گفت. به نظر مي رسد سرودن شعرهاي آب دوغ خياري از سوي خويي و فحاشي عليه اسلام و انقلاب، شبكه قحطي زده بي بي سي را به صرافت انداخته تا جامه گشاد شاعر و فيلسوف را برتن اين مهره مافيايي بپوشاند. بالاخره وقتي بي بي سي خود را رسانه بي طرف! بخواند لابد اسماعيل خويي هم مي شود فيلسوف شاعر!

 تاكتيك هاي پنهان جنگ نرم به روايت دو مقام سابق آمريكايي (خبر ويژه)

دو مقام سابق آمريكايي طي مقاله مشتركي در روزنامه وال استريت ژورنال به بررسي اين موضوع پرداختند كه «آمريكا چگونه مي تواند از اپوزيسيون در ايران حمايت كند و كدام برنامه مي تواند در تضعيف جمهوري اسلامي و برنامه اتمي آن موثر باشد».
جيمز كي گلسمن (معاون وزير امورخارجه در امور ديپلماسي عمومي در دولت بوش) و مايكل دوران (دستيار وزير دفاع دولت بوش در حوزه ديپلماسي عمومي) در اين مقاله تصريح مي كنند: موضوع ايران از احتمال بمب گذاري القاعده مهمتر است. اقدام نظامي يا سازش با رژيم ايران هيچ كدام براي مقابله يا تهديد ايران عملي نيست. راه حل سوم، به قدرت رسيدن دولتي ضعيف تر و كمتر متخاصم در ايران است. اين راه حل با حوادث پس از انتخابات، عملي تر به نظر مي رسد. با اين حال آمريكا و متحدانش از توجه جدي به اين موضوع شانه خالي كرده اند. سياستگذاران آمريكايي استدلال مي كنند حمايت آشكار از مخالفان به جمهوري اسلامي امكان مي دهد تا اعلام كند اپوزيسيون، ماموران آمريكا هستند. با اين احوال، آمريكا چگونه مي تواند از اپوزيسيون حمايت كند؟
دو مقام سابق آمريكايي در پاسخ سوال مذكور مي نويسند: كليد راهگشا براي رسيدن به هدف عمده سياسي يعني تغيير ماهيت رژيم، دادن پيام هايي استراتژيك است كه حرف و عمل را به هم بياميزد. هر كاري كه انجام مي دهيم، هر حرفي كه مي زنيم و هر كاري كه انجام نمي دهيم و هر حرفي كه نمي زنيم، بايد براي تحقق همين هدف تغيير هماهنگ شود. سياست مذكور 4 وظيفه جداگانه را در پيش دارد. هدف اول فراهم ساختن حمايت معنوي و آموزش براي انقلاب سبز است. در اين زمينه بايد طرف هاي سوم به جاي دولت آمريكا نقش اصلي را ايفا كنند. بايد به ياد مخالفان و اپوزيسيون آورد كه ديگران در اوكراين و گرجستان با طي همان مسيري كه آنها مي روند، موفق شده اند. به عنوان نمونه بايد گزارش هايي منتشر كنيم كه در اوكراين يا گرجستان، چه راه هايي كارآيي داشت. توضيحات سراني نظير واسلاو هاول از جمهوري چك را نقل كنيم. يا راهنماييهاي دگرگوني از طرق مسالمت آميز را نظير آنچه جين شارپ زير عنوان «از ديكتاتوري تا دموكراسي» منتشر كرد، منتشر كنيم يا اثر پيتر اكرمن با نام نيرويي قدرتمند تر. بايد مستندهاي موجود درباره انتقال قدرت در كشورهاي اروپاي شرقي را به زبان فارسي دوبله كنيم.
وال استريت ژورنال درباره توصيه هاي بعدي ادامه مي دهد: راه دوم تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران و نسبت دادن آن به جمهوري اسلامي و فساد اقتصادي است. ما بايد بگوييم مشكلات اقتصادي نتيجه مديريت بداقتصادي است همان گونه كه اپوزيسيون مشكلات اقتصادي را به سياست خارجي رژيم مرتبط مي كند. راه سوم، انجام اقدامات لازم براي افزايش تماس با ايران و افزايش تماس مخالفان با خارج است. برنامه هاي راديو فردا و تلويزيون ماهواره اي صداي آمريكا بايد به سرعت تقويت شود و انگليس را نيز به اقدام مشابه از طريق بي بي سي تشويق كنيم. ما بايد به مخالفان در كسب فناوري ارتباطي جديد كمك كنيم.
دو مقام آمريكايي سابق و فعال در حوزه افكار عمومي و جنگ نرم در پايان توصيه مي كنند: «بايد با اقدامات تبليغاتي و برخلاف تبليغات جمهوري اسلامي، اعلام كنيم اصلاح طلبان جريان مردمي و در خدمت كشورشان هستند. بايد اين تبليغات را كه آمريكا ضعيف شده و مي خواهد از طريق ايران، خود را از گرفتاري هاي خاورميانه خلاص كند، خنثي كنيم. بايد با ادعاي جمهوري اسلامي كه برنامه هسته اي موجب پيشرفت كشور مي شود و غرب دنبال عقب نگاه داشتن ايران است، مقابله كنيم. ما بايد افرادي را از داخل ايران به سمينارها دعوت كنيم كه حتماً با مخالفت رژيم مواجه خواهد شد و در آن صورت به افكارعمومي ايران بگوييم اين رژيم مستقر شماست كه مي خواهد شما را عقب نگه دارد.»
گفتني است جيمز گلسمن پيش از اين به هنگام حضور در پست معاونت وزارت خارجه آمريكا در امور ديپلماسي عمومي طي سخناني در موسسه واشنگتن در پيمان خاورنزديك گفته بود: مردم آمريكا، سياست خارجي ما را قبول ندارند و اعتماد نمي كنند. ما بايد دنبال راضي كردن مردم خود باشيم نه افكارعمومي جهان.

 ركورد بيشترين زمان خواب توسط كروبي شكسته شد! (خبر ويژه)

«براي اولين بار بعد از انقلاب پل ارتباطي مان با سيستم براي حل مشكل زندانيان قطع مي باشد».
مهدي كروبي از عناصر بازي خورده و فعال در فتنه پس از انتخابات، در ديدار با همسر عليرضا بهشتي(عضو بازداشت شده ستاد موسوي) گفته است «در شرايطي قرار گرفته ايم كه براي اولين بار بعد از انقلاب پل ارتباطي مان با سيستم براي حل مشكل زندانيان قطع مي باشد و راه رايزني بسته است».
اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه كروبي طي چند سال گذشته به ويژه در آستانه انتخابات اخير با افراطي ترين و بدسابقه ترين عناصر ضد انقلاب پيوند خورد و با وجود اعتراض برخي اعضاي حزب اعتماد ملي، اين حزب و ارگان مطبوعاتي آن را تبديل به پاتوق عناصر ساختارشكن و برانداز كرد. وي پس از انتخابات هم به جاي اين كه از ريزش گسترده رأي خود نسبت به 4 سال قبل عبرت بگيرد، تلاش كرد به سردسته آشوبگران تبديل شود و با انجام تحركات راديكال، حتي از موسوي هم سبقت بگيرد و دل عناصر ضد انقلاب را به دست آورد!
وي همچنين فراموش كرده كه با ساده لوحي تمام به آلت دست عناصر ساختارشكن تبديل شد و سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه و منافقين قديمي هر اتهام و تخريبي را كه عليه جمهوري اسلامي ضروري مي دانستند، به واسطه او وارد كردند. كروبي ظاهراً از ياد برده ارتباط با سيستم و امكان رايزني مربوط به دوره اي بود كه آلوده به پول هاي حرام امثال شهرام جزايري نشده بود تا زير علم عناصر معاند و لجوجي سينه بزند كه خون به دل حضرت امام كردند. آن روزها آقاي كروبي تبديل به بلندگوي بي اختيار دستگاه هاي جاسوسي اسرائيل و آمريكا و انگليس نشده بود تا در عمل به معارضه با قانون اساسي و ولايت فقيه برخيزد و حيثيت خود را به حراج بگذارد.
آقاي كروبي به جاي فرار به جلو و نگراني از بسته شدن راه رايزني بهتر است فكري به حال خود بكند، بالاخره محبت دو چيز متضاد و متناقض كه در يك دل جمع نمي شود؛ يا محبت ملت ايران و جمهوري اسلامي يا طمع به حمايت آمريكا و انگليس و اسرائيل.
ظاهراً وي 8-7 ماه خواب بوده و تازه بيدار شده و فهميده چه خبط بزرگي كرده است. اغر به خير آقاي كروبي!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14