(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 17 اسفند 1388- شماره 19599
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نوستالژي استراتژي (يادداشت روز)
احمدي نژاد در ديدار معاون رئيس جمهور اكوادور:
قلدرهاي جهاني از افزايش روابط كشورهاي مستقل عصباني هستند
فاتحه (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
حسينيان: موسسه نشر آثار امام مدافع انديشه هاي مخالفين امام است
جمعيت ايثارگران: هاشمي رفسنجاني در عمل مرز خود را با ساختارشكنان روشن كند
پارتي نبود، خانه تيمي بود (خبر ويژه)
پس لرزه هاي 22 بهمن ادامه دارد (خبر ويژه)
اينها از اول هم داخل نظام نبودند (خبر ويژه)
يك غلطي هم براي ما بكنيد! (خبر ويژه)
روش تازه پادوها براي سركيسه كردن سازمان سيا (خبر ويژه)
گربه سياه در جشنواره موسيقي (خبر ويژه)
نشريه آلماني: خامنه اي خميني ديگر است (خبر ويژه)
74 شركت به بهانه تحريم ايران آمريكا را 107 ميليارد دلار سركيسه كرده اند (خبر ويژه)نوستالژي استراتژي (يادداشت روز)

رفتار از سر غريزه و هيجان و خشم، نقطه مقابل «استراتژي معطوف به عقلانيت» است. جبهه استكباري آمريكا، انگليس و اسرائيل و اقمار آن (آلمان و فرانسه) در برابر ايران چگونه رفتار مي كنند، از سر غريزه و خشم يا از زاويه رويكرد استراتژيك؟ ظاهر ماجرا اين است كه تينك تانك ها و اتاق فكرهاي فراواني در لندن و تل آويو و واشنگتن درباره استراتژي مهار ايران همفكري مي كنند، مدل مي نويسند و تاكتيك عرضه مي كنند. اما آنچه به عنوان حقيقتي آشكار مشاهده مي شود، پديده بديعي به نام «زوال و امتناع استراتژي» است كه فقط «نوستالژي استراتژي» را بر جاي مي گذارد.
استراتژي ها معمولا هدفگذاري ها و رويكردهاي كلان را شامل مي شود و براي آن كه جامه واقعيت بر تن كند، مستلزم تدوين و اجراي تاكتيك هاي هم آهنگ است. استراتژي كارآمد آن راهبردي است كه اولا تاكتيك هاي شدني و قابل اجرا را تعريف كند و ثانياً اين تاكتيك هاي مجزا، هم پوشاني و هم افزايي داشته باشند، از يكديگر نيرو بگيرند و انرژي و شتاب پيشبرد استراتژي را فراهم كنند. متقابلا اگر بخشي از تاكتيك ها، ناشدني بود يا مجموعه آنها به جاي هم پوشاني سيستماتيك، دستخوش نيروي گريز از مركز و «از هم پاشي» بود، يقين بايد كرد استراتژي در درون خود دچار تناقض است و در واقع بيش از آن كه «راه برد» باشد مضمون راه نبردن و قفل شدگي را با خود يدك مي كشد. اما اگر جابه جايي مداوم تاكتيك ها راه به جايي نبرد و امكان زدن استارت حركت فراهم نيامد، بايد يقين كرد كه استراتژي در ذات خود مشكل دارد و طراحان آن دچار انجماد شده اند. حال اگر بر فرض، مكانيك خودروسازي را ديديد كه پس از كلنجار با خودروي دست ساز خويش نتوانست استارت بزند و با عصبانيت لگد به خودرو كوبيد، بايد در توان و تدبير شخص وي بيشتر شك كنيد تا خودرويي كه سرهم شده است. رفتاري كه جبهه استكبار به ويژه در هفته هاي اخير در مقابل ايران از خود نشان مي دهد گرچه مي كوشد ساماندهي دور تازه اي از تدبير ها را به رخ بكشد اما به قرائن و شواهد مختلف، از زوال و امتناع استراتژي خبر مي دهد و اين در حالي است به شهادت صاحب منصبان و استراتژيست ها و تحليلگران متعدد در آن جبهه، ايران با سرعت به سمت اهداف استراتژيك خويش پيش مي رود.
در اين باره، دلالت هاي گوناگوني ديده مي شود و چند نكته قابل بحث و اعتناست:
1- نوع رويكرد غرب مقابل ايران همواره ميان چند گزينه تحريم اقتصادي، فشار سياسي، تهديد به حمله نظامي، جنگ نرم، تلاش براي بي ثبات سازي از درون و نهايتاً مذاكره در نوسان و رفت و آمد بوده است. غرب همواره تلاش كرده تا همه گزينه ها را روي ميز داشته باشد و گاه آميزه اي از اين گزينه ها را به كار گرفته تا با تطميع و تهديد و بي ثبات سازي و تشتت داخلي بتواند اگر نمي تواند ايران جديد را ساقط كند لااقل امتيازي از او بستاند يا شتاب حركتش را كند سازد. پرگار ترسيم راهبرد عليه ايران همواره از نقطه «انحلال» يا «اخلال» و «اختلال» در ايران جديد به گردش درآمده است. اما چالش نفس گير امروز براي قدرت هاي غربي اين است كه آنها در 31 سال گذشته با همه تكاپوها نتوانسته اند خود را به حركت شتابان و رو به جلوي ايران برسانند و سرعت خود را با سرعت ايران تنظيم كنند. به همين دليل هم كمند اندازي براي مهار ايران بي مفهوم جلوه كرده است.
اين اظهارات چند روز پيش بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل در كنست (پارلمان) است كه «برنامه هسته اي ايران با شتاب به پيش مي تازد اما غرب با روش هايي كه سرعت آن مانند سرعت يك قطار زهوار در رفته است، مي خواهد به ايران برسد و از شتاب آن بكاهد». البته برخي خبرگزاري ها سخنان نتانياهو را به گونه ديگري مخابره كردند كه در معنا تفاوت چنداني با نقل قول اول نمي كند؛ «ايران مانند قطاري پرسرعت پيش مي رود و غرب در اين مسير مانند اتومبيلي است كه هر قطعه از آن به سمتي مي رود». نتانياهو شبيه همين مضمون را 10 روز پيش در همايش ساليانه رؤساي آژانس يهود (سوخنوت) عنوان كرد «جامعه جهاني ]غرب[ بايد حتي بدون همراهي شوراي امنيت به تحريم فوري ايران بپردازد. زمان رسيدگي به مسئله ايران الان است، نه وقت ديگر. اين مسئله به خودي خود حل نمي شود». در همان نشست بود كه شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي، بار ديگر استراتژي خصومت با ايران را مورد تاكيد قرار داد و گفت: «مسئله خطرناك، ماهيت حكومت اسلامي است. ما بايد از مخالفان حمايت كنيم تا دلگرم شوند. آنها به نيابت از ما با رژيم اسلامي مي جنگند».
فناوري هسته اي، نوك پيداي كوه قدرت ايران است. غرب، عمق وسعت يافته اين قدرت را در اقتدار فرهنگي و نفوذ معنوي جمهوري اسلامي در خاورميانه اسلامي و جهان ستم ديدگان مي بيند. جرم بزرگ ايران جديد و انقلابي در اين است كه هم «مدل عملي پيشرفت» است و هم «استوار» مانده و فرو نمي ريزد و اين هر دو مفهومي واحد را تداعي مي كند؛ ايران، جذاب و الهام بخش است و بايد از آن الگو گرفت، الگوي پيشرفت و استقلال و ماندگاري قدرتمندانه.
از نگاه قدرت ها، ايران پس از انقلاب اسلامي همان الگوي جنگ نرمي را كه بلوك غرب براي به زير كشيدن بلوك شرق با موفقيت به كار گرفت، عليه سيطره و غلبه جهاني غرب به كار گرفته و به قول جناب جين شارپ، به شيوه هنر رزمي جيجيتسو با غرب مواجه شده است. ايران ابزار و پيام هاي قدرت ساز غرب را بر عليه خود آنها به استخدام درآورده اما برخلاف راهبرد آمريكا محتواي اسلامي به تئوري «خاورميانه جديد» بخشيده است.قدرت و نفوذ فزاينده ايران - برخلاف رويه مستكبران- در طول افزايش قدرت ملت هاست و نه در تعارض با آنها.
2-رويكرد غرب به جنگ نرم عليه ايران، بي هيچ قرينه ديگري و به خودي خود اثبات اقتدار ايران است. وقتي جنگ از شكل بسيط و آشكار فراتر مي رود و چهره اي پيچيده و پنهان به خود مي گيرد، حاكي از ناكامي جنگ سخت و نيمه سخت است و بر قدرت حريف دلالت مي كند. ذات قدرت انقلاب اسلامي مبتني بر قدرت نرم و گيرايي پيام و نفوذ كلام آن بود. اما ذات قدرت غرب بر زور و تغلب است حتي اگر به جنگ نرم- رخنه و تفرقه افكني- متوسل شود. بنابراين اگرچه در لفظ مشترك، اما نوع و جنس قدرت نرم ايران ماهيتاً متفاوت با جنگ نرم غرب است. در هر صورت توسل به جنگ نرم عليه ايران پس از 3 دهه كينه توزي سخت و نيمه سخت، شاهدي بر اقتدار جمهوري اسلامي است اما در عين حال وقتي با چاشني تهديد نظامي و تحريم اقتصادي آميخته مي شود، دلالت بر زوال استراتژي در جبهه استكبار مي كند. اين چه جنگ نرمي است كه دشمن در آن پنجه و دندان نشان مي دهد و زوزه مي كشد؟! اگر جنگ نرم از جنس خواب كردن و كمين و شبيخون ناگهاني است، بنابراين كاربست هياهو و تهديد و تحريم و رجزخواني و طبالي، عين بلاهت است و نشان مي دهد رفتار اخير بيش از آن كه از عقلانيت و تدبير سرچشمه گرفته باشد، از غريزه و هيجان خشم برخاسته است. وقتي از نتانياهو در فلسطين اشغالي گرفته تا هيلاري كلينتون- نسخه رنگي و فرتوت تر كاندوليزا رايس!- سوزنشان روي واژه نامطبوع «تحريم هاي فلج كننده و گزنده» گير مي كند، ديگر نبايد اين گير كردن سوزن را به حساب موزوني و هم آهنگي در استراتژي جديد عليه ايران گذاشت. اين واژه ها با شفافيت تمام، دلالت بر كينه ورزي شتري و غريزه عقربي مي كند و نيز، دلالت بر اينكه اولا ايران برخلاف ادعاها سرپا و پويا و پيشرو است و ثانياً نقابداران دموكراسي و حقوق بشر و آزادي، جز قصد دشمني و آزار و انسداد ندارند.
يكي مثل اوباما- نسخه سياه و سفيد بوش- چگونه به خود جرئت مي دهد با وجود شعار فريباي تغيير و «ري ست» (آغاز مجدد)، صراحتاً از تهديد به حمله نظامي و تحريم هاي اقتصادي فلج كننده عليه ايران با همان ديالوگ كهنه بوش دفاع كند در حالي كه دو هفته پيش دستور ساخت صد و پنجمين رآكتور اتمي آمريكا را- پس از 30 سال توقف- با اختصاص 8ميليارد دلار بودجه اعلام كرد و در عباراتي معنادار به توجيه استراتژيك اين تصميم پرداخت؟! به اين توجيهات توجه كنيد «آمريكا براي تأمين نيازهاي آينده انرژي و توليد انرژي پاك و كاهش وابستگي به واردات نفت، به اين نيروگاه هاي هسته اي نيازمند است. كشورهاي ديگر از جمله چين هم اينك در زمينه انرژي پاك سرمايه گذاري مي كنند و اين خطر وجود دارد كه ايالات متحده از آنها عقب بيفتد. در حالي كه در ركود اقتصادي به سر مي بريم، پروژه جديد طي 8سال هزاران شغل تازه عمراني ايجاد مي كند و پس از راه اندازي نيروگاه نيز، صدها شغل تازه با حقوق خوب به وجود خواهد آورد. ما نمي توانيم در مورد مسئله اي كه بر اقتصاد، امنيت و آينده سياره ما تأثير مي گذارد، همچنان درگير مجادله هاي كهنه چپ و راست در كنگره باشيم. براي تأمين نيازهاي انرژي و جلوگيري از عواقب بد تغييرات اقليمي، بايد عرضه انرژي هسته اي را افزايش دهيم. مسئله به همين سادگي است».
يعني كشور داراي هزاران بمب و كلاهك اتمي كه اساساً با نسل كشي هيروشيما و ناكازاكي، بمب هسته اي را به جهان معرفي كرد حق دارد به 104 نيروگاه و رآكتور اتمي بسنده نكند اما ايران قرباني سلاح هاي كشتارجمعي غرب، بايد از حق استفاده صلح آميز محروم بماند؟! از آقاي نتانياهو كه اين روزها به يك بشكه خشم در حال انفجار شبيه تر است، بپرسيد. از او بپرسيد كه در وجنات ايران جديد، اثري از تمكين به اين دستور محروميت مي بيند؟!
3- تحريم ها براي غرب جز هزينه، هيچ سودي به همراه نداشته و نفس كاربست چنين تجارت خسارت باري كافي است تا همه آنها را كه راهي در تينك تانك هاي آمريكا وانگليس و اسرائيل ندارند، دلالت كند به اين حقيقت كه تينك تانك ها به نقطه زوال و امتناع استراتژي رسيده اند. اولين و فوري ترين نتيجه تحريم ها، هوشيارتر و منسجم تر كردن ملت- دولت ايران است. نتيجه فوري دوم، آنجاست كه در نگاه كنجكاو ملت ها و دولت هاي مستقل بحث مشروعيت و حقانيت تحريم به ميان مي آيد و غرب را به چالش مي كشد. قصه تحريم قصه آش نخورده و دهن سوخته است براي غرب. تحريم ها با اين هزينه هاي گزاف، به شكلي مصيبت بار و در فرايندي 8-7 ماهه تا يك ساله به تصويب مي رسند. بايد از 7 خوان بگذرند و در هر خوان نحيف تر و لاغرتر شوند تا به خوان بعدي عبور كنند تا آنجا كه به هنگام تصويب همچون قالب يخ آفتاب مرداد خورده مي شوند، پخش و پلا و وارفته. فرآيند تصويب تحريم از جنس كمدي برادران پت و مت و تقلاهاي جان فرسا و بلاهت آميز آنهاست. تحريم ها تا واقعي و موثر هستند تصويب نمي شوند و هنگامي مهر تأييد پاي آنها مي خورد كه دندان نيش و ناخن پنجه شان را كشيده باشند و البته همان تحريم هاي نيم بند هم اجرا نمي شوند كه دنياي اقتصاد، دنياي رقابت از نوع آدام اسميتي آن است. چين و روسيه و برزيل و تركيه و... -بخوانيد همه كشورها به استثناي آمريكا و انگليس و برخي اقمار آنها- هم اين واقعيت را مي فهمند. و شايد در وقتي ديگر به تفصيل بايد نوشت كه ايران جديد در تصميم استراتژيك خود متوقف و معطل روي خوش يا ناخوش هيچ دولتي- چه غربي و چه شرقي، چه آمريكا و چه روسيه و چين- نمي ماند. ايران مدت هاست از مرز مهار شدن عبور كرده است.
محمد ايماني

 احمدي نژاد در ديدار معاون رئيس جمهور اكوادور:
قلدرهاي جهاني از افزايش روابط كشورهاي مستقل عصباني هستند

احمدي نژاد تاكيد كرد قلدر هاي جهاني از افزايش روابط كشورهاي مستقل و آزادي خواه عصباني هستند.
رئيس جمهور روز شنبه در ديدار لنين مورنو معاون اول رئيس جمهور اكوادور گفت: نگاه ايران و اكوادور به مسائل جهاني انساني و انقلابي است. هر دو كشور نظم حاكم بر جهان را ناعادلانه مي دانيم و به دنبال دنيايي سرشار از عدالت، صلح و دوستي هستيم.
وي حركتي كه در منطقه آمريكاي لاتين و اكوادور براي استقلال خواهي و عزت شروع شده است را مقدس و انقلابي دانست و گفت: اميدوارم اين حركت به بيش از صد سال سلطه استعمارگران در آمريكاي لاتين براي هميشه خاتمه دهد.
رئيس جمهور افزود: امروز ملت ها و دولت هاي انقلابي و پيشرو با تجربه، اراده مستحكم و اميد بسيار زياد در حال حركت هستند و منحني قدرت امپرياليسم رو به افول است. تهديدهاي نظامي و رفتارهاي خشن هم نمي تواند آنها را نجات دهد؛ چرا كه انسان ها بيدار شده اند و با منطق نظامي نمي توان آنها را سركوب كرد.
وي با بيان اينكه ايران و اكوادور در يك سنگر و جبهه قرار دارند خاطر نشان كرد: ما در شرايطي در كنار هم قرار گرفتيم كه دنيا نيازمند نظم جديد و عادلانه است و اين اهميت و ارزش كار ما را بيش از پيش نشان مي دهد ما هم بايد از حقوق ملت هاي مان دفاع كنيم و هم براي تحقق نظم عادلانه در جهان تلاش كنيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: علت عصبانيت قلدرهاي جهاني از ما اين است كه كشورهاي مستقل و عدالتخواه روابط خود را بيش از پيش با يكديگر گسترش مي دهند.
وي تصريح كرد: مناسبات ايران و اكوادور راهبردي است و محدوديتي براي توسعه روابط وجود ندارد.
وي همچنين با قدرداني از مواضع اكوادور در حمايت از برنامه هسته اي كشورمان گفت: موضوع هسته اي ايران بهانه اي براي شكستن هيمنه امپرياليسم است.
لنين مورنو معاون اول رئيس جمهور اكوادور نيز در اين ديدار جمهوري اسلامي ايران را كشوري انقلابي و در خط مقدم مقابله با امپرياليسم جهاني دانست و با بيان اينكه دو كشور در مسائل مختلف منطقه اي و بين المللي داراي اشتراك نظر هستند گفت: ايران و اكوادور مي توانند در موضوعات مختلف با يكديگر همكاري و هماهنگي داشته باشند.
وي همچنين خواستار گسترش و تعميق هر چه بيشتر مناسبات دو كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي شد و گفت: استفاده از ظرفيت هاي موجود در ايران و اكوادور مي تواند به نفع دو ملت و كشورهاي منطقه باشد.
وي همچنين با بيان اينكه اكوادور از برنامه هسته اي ايران به طور كامل حمايت مي كند گفت: اكوادور استفاده از برنامه صلح آميز هسته اي را حق قطعي و قانوني ايران مي داند و در همه مجامع از حق برادران خود در ايران دفاع مي كند. ادعاهاي قدرت هاي جهاني عليه ايران براي اكوادور اهميت و اعتباري ندارد؛ چرا كه آنان در گذشته با اطمينان از وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق سخن مي گفتند اما در عمل همگان ديدند كه اين ادعاها به بهانه اي براي اشغال اين كشور تبديل شد.
مورنو كه به منظور ديدار و گفت وگو با مقامات عالي رتبه سياسي كشورمان به تهران سفر كرده است بعدازظهر روز شنبه نيز با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفت وگو كرد.

 فاتحه (گفت و شنود)

گفت: شبكه تلويزيوني فاكس نيوز در گزارشي گفته است آمريكا بايد آخرين كمك هاي مالي و تبليغاتي و سياسي خود را براي نجات سران فتنه انجام بدهد.
گفتم: يعني از آن همه كمك هنگفت مالي و حمايت گسترده تبليغاتي و سياسي آمريكا كاري ساخته نبوده است؟
گفت: فاكس نيوز هم اعتراف كرده كه سران فتنه مرده اند!
گفتم: پس براي چه اصرار مي ورزد كه به اين مرده ها كمك كنند؟!
گفت: مقامات آمريكايي اميدوارند از سران فتنه به عنوان يك جريان اپوزيسيون ولو ضعيف و كمرنگ استفاده كنند.
گفتم: شخصي كه بر اثر بيماري در حال مرگ بود 100 تومان به فقيري داد و گفت براي سلامتي من دعا كن! گدا نگاهي به حال و روز و رنگ و روي طرف كرد و گفت كارت از اين چيزها گذشته ، گمان نمي كنم از 100 تومان دعا كاري ساخته باشد اما خيالت تخت ، برايت فاتحه مي خوانم!

 كيهان و خوانندگان

¤ دستگيري معصومي نژاد خبرنگار واحد مركزي خبر جمهوري اسلامي ايران توطئه جديدي است كه توسط ايتاليايي ها به منظور انحراف افكار عمومي جهان از پيشرفت هاي علمي، فن آوري و صنعتي و همچنين اقدام حيرت آور اطلاعاتي كشورمان در دستگيري سركرده گروه تروريستي وابسته به عبدالمالك ريگي انجام گرفته اما چيزي نخواهد گذشت كه همين اقدام آنان نيز باعث رسوايي شان خواهد شد و دست از پا درازتر مجبور به عقب نشيني مي شوند و اين دلگرمي ساختگي براي صهيونيست ها چند روزي بيشتر دوام نخواهد آورد.
محمودي
¤ يكي از علت هاي اصلي بازداشت خبرنگار صدا و سيما در ايتاليا، وحشت آن ها از افشاگري هاي اين خبرنگار ايراني از واقعيت هاي آن كشور است. نكته مهم اين است كه اين اتفاق نشان مي دهد ما بايد ديد سنتي خود را نسبت به اروپا تغيير دهيم. چون در كشورهاي اروپايي هم صهيونيسم غلبه دارد.
يك هموطن
¤ تفاوت ايران با كشورهاي اروپايي اين است كه وقتي يك خبرنگار ايراني، مثل معصومي نژاد در اروپا واقعيت ها را بيان مي كند، بازداشت مي شود. اما در ايران، يك خبرنگار غربي علي رغم تحريف واقعيات، آزاد است و متاسفانه مسئولان هيچ واكنشي نشان نمي دهند.
عليمرداني
¤ ملاك اصلي مردم براي اصولگرايي، سيره و فرمايشات امام و مقام معظم رهبري است. در اين زمينه، روزنامه كيهان نيز نقش سازنده اي را براي ابلاغ و تفسير فرمايشات آن عزيزان ايفا مي كند. به همين دليل، مردم فريب ظاهر و ادعاي ساير افرادي كه مدعي اصولگرايي هستند، اما در عمل به گونه اي ديگر رفتار مي كنند را نمي خورند.
يك هموطن
¤ ادعاي جمهوري ايراني به جاي جمهوري اسلامي، يكي از توطئه هاي فراماسون ها، صهيونيست ها و بهايي هاست تا به اين وسيله از ايران، اسلام زدايي كنند. به همين دليل از صدا و سيما خواهشمند است كه به اين توطئه ها بيشتر پرداخته شود تا مردم آگاهي شان افزايش يابد.
اصغر ضيايي از كردستان
¤ افراد فتنه گر موسوم به فرقه سبز مدام در صحبت هاي خود از يك عده با عنوان نيروهاي خودسر شكايت دارند. اما افراد خودسر به معناي واقعي خودشان هستند چرا كه سرخود و به دروغ ، تقلب در انتخابات را شايع كردند و خودسر دست به اغتشاش زدند و به اموال عمومي خسارت وارد كردند و بعنوان نيروهاي پياده نظام آمريكا، اسرائيل و انگليس ايفاي نقش نمودند غافل از اينكه مردم با بصيرت و آگاهي خود آنان را ناكام خواهند گذاشت و رسواي روزگار مي كنند و ديديم كه چنين نيز شد.
تهراني
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود كه به جاي اعطاي برخي از اقلام به بازنشستگان، پول نقدي آن را بپردازند.
عرب از تهران
¤ وزير آموزش و پرورش اعلام كرده است كه تمام مطالبات فرهنگيان پرداخت شده است. اما بنده به عنوان يك فرهنگي، وقتي از آموزش و پرورش ناحيه 4 تبريز درباره مطالبات قانون خدمات كشوري سال 86 بازنشستگان سؤال كردم، پاسخ دادند كه فعلاً پرداخت نخواهد شد.
رحيمي از تبريز
¤ از دولت محترم تقاضا مي شود كه بازنشستگي پيش از موعد، در همان حد كه خود دولت مقرر كرده است اجرا شود.
سوري
¤ شركت خودروسازي سايپا در حالي اعلام كرده كه ظرفيت توليد خودرو را تا 150هزار دستگاه افزايش داده است كه مدت هاست به خاطر فروش مينياتور از مردم پول گرفته اند، اما حال مي گويند، يا به جاي آن پرايد بگيريد و يا اين كه فعلاً مينياتور نداريم!
ميرزاخاني
¤ چرا برخي از مردم سال هاست كه سود سهام عدالت خود را دريافت كرده اند، اما برخي ديگر، حتي هنوز امكان پر كردن فرم آن را نيافته اند. لطفاً مسئولان به اين موضوع رسيدگي فرمايند.
يوسف زاده از ماكو
¤ يك مستمري بگير زير خط فقر هستم. اما متأسفانه، هنوز عيدي ما از سوي دولت پرداخت نشده است.
يك شهروند
¤ از وزارت آموزش و پرورش تقاضا مي شود كه به طور واضح توضيح دهند كه وضعيت پيش دانشگاهي چطور است. آيا دانش آموزاني كه امروز در اين مقطع تحصيل مي كنند، بايد به تحصيل خود ادامه دهند يا نه؟
يك فرهنگي
¤ پس از 55 سال كارگري ساختمان، نه سرپناهي براي خود و خانواده ام دارم، نه تاميني و نه بيمه اي. از دولت محترم تقاضا مي شود كه نسبت به وضعيت كارگران ساختماني نيز رسيدگي كند.
علمي كيا
¤ نيروي محترم انتظامي هميشه تاكيد مي كند كه خودروها بايد داراي برگه معاينه فني باشند. اين در حالي است كه مراكز معاينه فني كم ياب هستند. به طور مثال، در تمام استان لرستان، فقط يكي از اين مراكز داير است. به همين دليل، براي سهولت رعايت قوانين از سوي مردم، لازم است كه چنين مراكزي افزايش يابد.
يك شهروند از الشتر
¤ دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بوشهر، وضعيت نامشخصي دارند. از طرفي مي گويند كه 50درصد امكان استخدام شدن ندارند و از طرف ديگر، يك روز مي گويند دانشجوي كارشناسي هستيم و روز ديگر مي گويند كارشناسي ارشد. همچنين به تازگي هزينه غذا و خوابگاه اين دانشگاه نيز افزايش يافته است.
مرتضي حسني زاده از بوشهر
¤ چرا در شرايطي كه تعداد بسياري از جوانان بيكار هستند، بازنشستگان مجدد دعوت به كار مي شوند؟
جابر مسعوديان از آبادان
¤ حدود 40 روز پيش براي خريد يك دستگاه پرايد در نمايندگي شماره ... شركت سايپا ثبت نام كردم كه چون نوع خودرو اي بي اس دار بود، 300هزار تومان اضافه پرداختم. علي رغم اين كه قرار بود، خودروي مذكور را يك ماه بعد تحويل دهند، به وعده خود عمل نكردند و در نهايت يك پرايد معمولي ارائه نمودند. اما حاضر به بازگرداندن مبلغ اضافه اي كه بابت پرايد اي بي اس دار پرداخت كرده بودم نيستند. لطفا رسيدگي شود.
يك شهروند
¤ دو سال است كه بزرگراه شهيد بابايي به طور دائم تحت كنده كاري هاي پي درپي قرار مي گيرد. از شهرداري تهران تقاضا مي شود بر عمليات هايي كه در اين بزرگراه اجرا مي شود، بيشتر نظارت شود تا شاهد حيف و ميل بيت المال نباشيم.
محمدباقر نجفي
¤ پيشنهاد مي شود كه به مناسبت هفته منابع طبيعي، مراكز مربوطه، اقدام به كاشت بذر درختاني چون بلوط در جنگل ها نمايند. اگر اين كار هر سال انجام شود، هيچ گاه نبايد نگران نابودي جنگل شويم.
احمد سلطاني از ايلام
پاسخ سازمان وظيفه عمومي ناجا
در پاسخ به مطلب چاپ شده در مورخ 4/12/88 با عنوان «تاخير در صدور كارت پايان خدمت» به آگاهي مي رساند سازمان وظيفه عمومي ناجا، پس از دريافت فرم هاي درخواست صدور كارت پايان خدمت از سوي يگانهاي نيروهاي مسلح، بلافاصله اقدام به صدور كارت پايان خدمت مي نمايد. لذا اين افراد مي توانند براي پيگيري خواسته خودشان به يگانهاي محل خدمت خود مراجعه نمايند.
پاسخ وزارت بازرگاني
در پاسخ به درج مطالبي با مضمون «گراني كره» در شماره 19582آن روزنامه جهت رعايت مراتب احترام تماس گيرنده ارجمند و ساير مخاطبان گرامي آن نشريه به اطلاع مي رساند:
با عنايت به اينكه ميزان نياز كشور به كالاي كره حدود 40هزار تن مي باشد كه از اين مقدار هر ساله بيش از 35 هزار تن از محل واردات تامين مي گردد. شايان ذكر است در ماههاي گذشته قيمت جهاني كره روند افزايش داشته است و هرگونه نوسان در قيمت هاي جهاني قيمتهاي داخلي را تحت تاثير قرار مي دهد.

 حسينيان: موسسه نشر آثار امام مدافع انديشه هاي مخالفين امام است

رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با انتقاد شديد از سكوت موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام در قبال هتاكي اخير سروش به حضرت امام خميني(ره) گفت: اين كه اين موسسه مدافع انديشه هاي مخالفين امام است جاي تاسف دارد.
حجت الاسلام روح ا... حسينيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس درباره هتاكي هاي اخير سروش به امام و ولايت فقيه، گفت: كسي كه از سازمان هاي جاسوسي و NGO هايي كه براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران دائما فعاليت مي كنند مزد و حقوق بگيرد نبايد انتظاري بيش از اين از آن داشت.
حسينيان به عبدالكريم سروش توصيه كرد كه اگر موارد تاريخي را مورد مطالعه قرار دهد و نيز نگاهي به كشورهايي كه در آنها انقلاب صورت گرفته است بياندازد شايد متوجه شود كه تنها انقلابي كه پس از تاسيس به ملت خود آزادي بخشيد، انقلاب اسلامي ايران است.
وي اضافه كرد كه سخنان سروش درباره عدم انطباق دموكراسي و ولايت فقيه و نيز سلطنت خواندن ولايت فقيه نه بر تجربيات تاريخي استوار است و نه با واقعيت هاي موجود و مطالعات تاريخي مورد اشاره است.
حسينيان در ادامه گفت وگوي خود در چرايي سكوت موسسه تنظيم و نشر آثار امام در قبال توهين و هجمه به انديشه هاي حضرت امام همچون هتاكي اخير سروش به بنيانگذار كبير انقلاب ابراز تاسف كرد كه اين موسسه به جاي اينكه مدافع انديشه هاي حضرت امام باشد، مدافع انديشه هاي مخالفين امام است. از اين رو هر سخني كه مخالفين انديشه هاي حضرت امام اظهارنظر مي كنند موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني از خود هيچ واكنش و عكس العملي نشان نمي دهد.
وي افزود: البته اگر يكي از طرفداران امام اظهارنظر كند و نسبت به نظريات حاكمان بر اين موسسه تطبيق نكند حتما مسئولان اين موسسه عكس العمل نشان خواهند داد. مانند مستند شاخص كه خدمت بسيار بزرگي براي شناساندن هم ابعاد زندگي امام خميني به نسل جوان بود و يا بسياري از مواضعي كه در راستاي دفاع از انديشه امام اتخاذ مي شود متاسفانه اين موسسه عملكرد منفي از خود در اين زمينه نشان مي دهد.
وي در خصوص طرح واگذاري بخشي از وظايف موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني به موسسات ديگر در اين خصوص گفت: در اين زمينه طرحي تهيه شده مبني بر اينكه كساني كه درباره انديشه هاي حضرت امام فعاليت مي كنند فعاليت آنان از انحصار موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني خارج شود و سازمان هاي اسنادي ديگري كه اسناد امام را دارند اجازه پيدا كنند تا اسناد امام را منتشر كنند.
حسينيان افزود: اما متاسفانه اين طرح در كميسيون فرهنگي متوقف شده و هنوز اقدام قانوني در اين زمينه صورت نگرفته است.

 جمعيت ايثارگران: هاشمي رفسنجاني در عمل مرز خود را با ساختارشكنان روشن كند

اعضاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي خواستار روشن شدن مرز هاشمي رفسنجاني از ساختارشكنان با صراحت و در عمل شدند.
مجتبي توانگر مسئول روابط عمومي جمعيت ايثارگران با اشاره به مذاكرات اين جمعيت درباره طرح تشكيل پرونده براي فرزندان رئيس مجلس خبرگان گفت: در اين جلسه مطرح شد كه آقاي هاشمي در يك ماهه اخير اقدامات و مواضعي داشتند كه اين اقدامات و مواضع، افكارعمومي را قانع نكرده است در نتيجه ايشان بايد با صراحت و در عمل مرز خود را با نظام سلطه، فتنه گران داخلي و ظالمين ساختارشكن روشن كنند.
وي افزود: در اين جلسه همچنين با اشاره به تاكيدات رهبري به رعايت قانون گفت: رهبرمعظم انقلاب همواره فصل الخطاب بودن قانون را با اهميت قلمداد كرده اند، هم چنين خود آقاي هاشمي نيز به چنين نكته اي تاكيد داشتند؛ بنابراين ايشان پذيرفته اند كه قانون بايد به وضعيت فرزندان شان و اتهامات آن ها رسيدگي كند. به هر ترتيب در افكارعمومي، اتهاماتي در مورد هدايت و سازمان آشوبگرها نسبت به فرزندان آقاي هاشمي وجود دارد و آنان بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند.
توانگر ادامه داد: در جلسه شوراي مركزي جمعيت اين نكته نيز عنوان شد كه گمراهان و ظالمين ساختارشكن و بسترسازان داخلي فتنه علي رغم اين كه در افكارعمومي در حماسه هاي باشكوه 9دي و 22 بهمن مورد محاكمه قرار گرفتند اما هنوز حاضر نيستند چارچوب هاي قانوني نظام را بپذيرند و در مقابل نهادهاي قانوني نسبت به آشوب آفريني خود پاسخگو باشند. ظالمين ساختارشكن متاسفانه هم چنان با بيانيه ها و مصاحبه هاي توهين آميز خود از هر فرصتي به دامن زدن به التهاب دريغ نمي كنند و از صبر و عمق نظام در برخورد با خود سوءاستفاده مي كنند.

 پارتي نبود، خانه تيمي بود (خبر ويژه)

جعفر پناهي كارگردان دستگير شده در حال تهيه فيلمي مخفيانه و ضدانقلابي براي پخش و انتشار در خارج از كشور بود.
به دنبال دستگيري اين كارگردان فعال در جشنواره هاي ضدانقلابي خارج كشور، رسانه هاي معاند مدعي شدند پناهي به هنگام برگزاري مهماني در منزل خود بازداشت شده است اما يك منبع آگاه به «صبح صادق» گفت: در برنامه كذايي كه از سوي پسر پناهي و در گفت وگوبا رسانه هاي ضدانقلاب به عنوان مهماني اعلام شده، كارگردان مذكور و دوستان و همكارانش در حال تهيه فيلم عليه نظام بوده اند اما با هوشياري دستگاه هاي اطلاعاتي وامنيتي، اين ماجرا لو رفته است.
اين منبع آگاه گفت: خانه پناهي ازمدت ها قبل از انتخابات و به ويژه پس از 22 خرداد به محل تهيه فيلم عليه نظام - با هماهنگي بيگانگان و مخالفان نظام تبديل شده بود و پناهي و همكارانش با حكم قضايي بازداشت شده اند.
قرار بوده فيلم تهيه شده براي پخش به خارج از كشور فرستاده شود.
پناهي به خاطر خوش خدمتي هايش به جريان ناتوي فرهنگي بارها از سوي آنها جايزه دريافت كرد و البته موظف شد براي نمادسازي، هنگام جايزه گرفتن تظاهر به حمايت از فتنه سبز كند.

 پس لرزه هاي 22 بهمن ادامه دارد (خبر ويژه)

برخي اخبار دريافتي كيهان حاكي از آن است كه به هم ريختگي دروني جريان فتنه خصوصا در سطح سران پس از 22 بهمن شدتي روزافزون يافته است. بنابر گزارش هاي موجود اولين مشكل بوجود آمده در محافل اداره كننده فتنه اين است كه تقريبا همه اين محافل اذعان دارند در 22 بهمن به جز يك طبقه شناخته شده ضد انقلاب كسي از مردم تهران به دعوت آنها به خيابان نيامد. برخلاف تبليغات و سر و صداهاي رسانه اي سران فتنه سبز اكنون كاملا به اين باور رسيده اند كه مشكل روز 22 بهمن «وجود فضاي امنيتي» نبود چرا كه به تعبير يكي از اين افراد «اصلا در ميان مردم فضاي امنيتي وجود نداشت» بلكه مشكل اصلي اين است كه طبقه متوسط رو به پايين كه هيچ وقت به جريان سبز نپيوسته بود، طبقه متوسط و به بالا هم پس از 8 ماه دريافته است كه عقلانيتي در اين تحركات وجود ندارد.
مطابق برخي گزارش ها مسئله ديگري كه سران فتنه اكنون به آن اذعان دارند اين است كه اختيار تحركات فتنه سبز اكنون كاملا به دست كانون هاي بيروني و جريان هاي برانداز افتاده و به اصطلاح رهبران داخلي اين جريان نقشي بيش از عروسك خيمه شب بازي ندارند. بنابر شنيده ها يكي از افراد اصلي جريان فتنه اخيرا گفته است: «در مرگ جنبش سبز همين بس كه به جاي موسوي اكنون مهاجراني براي آن استراتژي تعيين مي كند و موسوي هم چاره اي جز تبعيت ندارد».

 اينها از اول هم داخل نظام نبودند (خبر ويژه)

يك عضو مجمع روحانيون مبارز، گفت: «آن هايي كه خودشان را زير چتر نظام و انقلاب قرار دادند و به واسطه همين جمهوريت نظام روي كار آمدند و شناخته شدند نبايد اكنون آن را زير سؤال ببرند كه اگر بردند خود را هم زير سؤال برده اند.»
شبكه ايران مصاحبه اي را با محمدعلي ابطحي عضو شاخص مجمع روحانيون مبارز و مشاور رئيس دولت اصلاحات انجام داده كه در آن به بررسي و تحليل نقش رهبري در آرام كردن فضاي بعد از انتخابات پرداخته است.
محمدعلي ابطحي در ماه هاي اخير به همراه محمد عطريانفر، عضو حزب كارگزاران سازندگي، افشاگري هاي مختلفي عليه سران اصلاحات عنوان كرده است. ابطحي كه با قيد ضمانت از زندان آزاد شده، پس از آخرين كنفرانس خبري مشترك خود با عطريانفر سكوتي را اختيار كرده است كه خود آن را اقدامي براي خوابيدن گرد و غبار انتخابات در كشور مي نامد.
وي با بيان اينكه فرمايشات رهبري جامع است و ناظر به يك جريان خاص نيست، تصريح كرد: «بيانات آقا در مورد قضاياي اخير تحليل كلي مي طلبد. عضو شاخص مجمع روحانيون مبارز با عنوان اين مطلب كه نبايد با بيانات رهبري گزينشي برخورد كرد، اظهار داشت: فرمايشات آقا با توجه به جامعيتي كه دارد در يك قالب خاص ريخته نمي شود، بنابراين بايد به درستي مورد بررسي قرار بگيرد.»
وي سپس به اظهارنظر درباره سخنان اخير رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري پرداخت. رهبر انقلاب در اين ديدار تاكيد كردند كه «كساني هستند كه خودشان، خودشان را از نظام خارج مي كنند؛ و صلاحيت حضور در چارچوب نظام اسلامي را از دست مي دهند كه از دست داده اند.» ابطحي در پاسخ به اين سؤال كه مخاطب فرمايشات رهبري چه كساني هستند، گفت: افرادي كه الان تصور مي كنيد از نظام خروج كرده اند از اول هم داخل نظام نبودند.
اين عضو ارشد ستاد انتخاباتي مهدي كروبي در انتخابات دهم رياست جمهوري، ادامه داد: «آن هايي كه خودشان را زير چتر نظام و انقلاب قرار دادند و به واسطه همين جمهوريت نظام روي كار آمدند و شناخته شدند نبايد اكنون آن را زير سؤال ببرند كه اگر بردند خود را هم زير سؤال برده اند.»

 يك غلطي هم براي ما بكنيد! (خبر ويژه)

پس از شيرين عبادي يكي ديگر از وابستگان سرويس هاي جاسوسي بيگانه از خارج از ايران در حال «مبارزه»(؟!) است، از آمريكا خواست ايران را در شوراي امنيت تحريم كند.
عبدالكريم لاهيجي با عنوان نايب رئيس فدراسيون جوامع حقوق بشر ديروز در مصاحبه اي با دويچه وله (صداي آلمان) گفت: «تنها فشار شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند ايران را وادار به رعايت حقوق بشر نمايد.»
لاهيجي كه به شدت رسوايي به بار آمده براي غرب در كنفرانس حقوق بشر در اثر ناتواني از مواجهه منطقي با هيئت ايراني خشمگين بود، گفت: «پيش از تشكيل شوراي حقوق بشر كه سه هفته پيش كار خود را در ژنو آغاز كرد، ما نيز كنفرانسي مطبوعاتي با حضور شيرين عبادي نماينده فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر در ژنو برگزار كرديم. پس از اجلاس شورا نيز فدراسيون حقوق بشر و عفو بين الملل و جامعه دفاع از حقوق بشر باز يك كنفرانس مطبوعاتي ديگر برگزار كرد كه من در آن شركت داشتم و بدين ترتيب خواستيم به جامعه بين المللي بگوييم كه جمهوري اسلامي از تمام امكانات و عوامل استفاده خواهد كرد تا يك نمايش ديگر در صحنه شوراي حقوق بشر مبني بر اين كه توطئه جهاني عليه جمهوري اسلامي است و حقوق بشر در ايران نقض نمي شود، نشان دهد.»
اين عنصر نزديك به گروهك منافقين سپس دست گدايي خود را به سوي شوراي امنيت دراز كرد و گفت: «اميدواريم كه شوراي امنيت سازمان ملل مساله ايران را محدود به موضوع انرژي هسته اي نكرده و به مساله دموكراسي و حقوق بشر در ايران نيز توجه كند. لاهيجي در پايان گفت: «شوراي امنيت تنها نهادي است كه مي تواند تصميمات خود را با امكان عملي همراه كند، شايد در آن صورت جمهوري اسلامي ايران ناگزير از سياست خشونت و فشار بر روي مردم دست بردارد.»
گفتني است اخيرا برخوردهاي قاطعي با بخش مهمي از مافياي مدعي حقوق بشر در ايران كه هماهنگ با منافقين ماموريت جعل خبر عليه ايران در مجامع جهاني را برعهده داشتند، صورت گرفته است كه نشان مي دهد چگونه دروغ هايي نظير تجاوز و جنايت توسط اين شبكه ساخته شده و در دهان برخي عناصر خائن يا فريب خورده داخلي گذاشته مي شد. جزئيات اين موضوع طي روزهاي آينده منتشر خواهد شد.

 روش تازه پادوها براي سركيسه كردن سازمان سيا (خبر ويژه)

چند كلاهبردار حرفه اي براي سركيسه كردن نهادهاي دولتي آمريكا مدعي شدند در معرض تهديدهاي مرگبار ماموران اطلاعاتي ايران قرار دارند.
فاكس نيوز ارگان رسانه اي پنتاگون از قول يك عنصر فرصت طلب (احمد باطبي) مدعي شد: ايرانيان ناراضي و در تبعيد با تهديدهاي مرگبار ماموران اطلاعاتي ايران مواجه هستند. من مجبورم هر هفته شماره تلفن خود را عوض كنم چون ماموران اطلاعاتي مرا تهديد به مرگ مي كنند.
فاكس نيوز افزود: يكي ديگر از ناراضيان نگران، محسن سازگارا سياستمدار سابق است. او مي گويد كه مرتبا پيام هاي تهديد به مرگ دريافت مي كند... هوشنگ اميراحمدي هم مي گويد عوامل رژيم در اينجا (آمريكا) حضور دارند. اين يك مسئله حساس است. جان مخالفان در اينجا درخطر است. تبليغات تهران بر روي مخالفان مقيم آمريكا موثر بوده و آنها را بسيار ترسانده است. بسياري از آنها حتي حاضر به ظاهر شدن در محافل عمومي نيستند.
گفتني است افراد مذكور حتي در محافل ضد انقلاب هم به عنوان افرادي فرصت طلب كه فقط اخاذي و سركيسه كردن را بلدند، شناخته مي شوند و به نظر مي رسد به دنبال ترديد جدي در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي آمريكا مبني بر اينكه چرا بايد پول مفت به افراد بي خاصيتي از اين دست بدهند موجب شده تا آنها با صحنه سازي چنين القا كنند كه از نظر جمهوري اسلامي آدم هاي مهمي محسوب مي شوند و بنابراين پرداخت مواجب از سوي سازمان هاي آمريكايي اقدام درستي است.
سال گذشته محمدرضا كثراني هم سلولي باطبي در اوين به هنگام بازداشت، فاش كرد كه باطبي مدام مي گفته من اهل مبارزه و سياست و اين جور چيزها نيستم و فقط زندان آمده ام تا بتوانم براي خود سابقه اپوزيسيوني بسازم و از آمريكا پناهندگي بگيرم!
درباره محسن سازگارا هم بايد توجه داشت كه وي در كنار لودگي ها و كمدي هاي گاه به گاه، به عنوان منبع اطلاعاتي نيم سوز و محل نشت پروژه هاي سازمان سيا محسوب مي شود به نحوي كه معمولا از طريق او مي توان حدس زد نابغه هاي! سازمان سيا چه دستوراتي به مهره هاي ميداني داده اند. سازگارا چند ماه پيش از صداي آمريكا اخراج شد اما اوضاع اين رسانه ضدانقلابي آن قدر آشفته است كه مسئولان آن مجبور شده اند وي را دوباره به خدمت فرا بخوانند.

 گربه سياه در جشنواره موسيقي (خبر ويژه)

بيست و پنجمين جشنواره موسيقي فجر مشابه سال هاي گذشته بدون ارزش افزوده بر فرهنگ و هويت جامعه به پايان رسيد.
در اين جشنواره گروه هاي پاپ ركن اصلي ماجرا را به عهده داشتند و حتي طوري كه اسم برخي گروه ها از گروه هايي مانند گروه منحرف لوس آنجلسي بلك كت Black cat اقتباس شده بود و تيم قديمي گرداننده موسيقي كه تاكنون ناتوان از بسط موسيقي فاخر در كشور بوده اند همچنان گردانندگان صحنه و پشت صحنه بودند.
امسال نقش بهمن ر. كه بعد از آمدن دوره اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري دور نهم كم رنگ شده بود مجددا قوت يافت و اين به علت انتشار اخبار مربوط به اقامت رسمي دكتر «ك، ر» (از فارغ التحصيلان دانشگاه هاوايي) در كانادا بود. كه در سالهاي گذشته براي دبيري جشنواره از كانادا به كشور مي آمده و دوباره برمي گشت. بروشورها و نشريات جشنواره توسط تيم هنري يكي از روزنامه هاي نارنجي هدايت مي شد و متناسب آن بزرگ نمايي و يا تحقير هنرمندان غيرمطلوب!! اجرا گرديد.
بحث سبز بودن و تحريم! باعث شد كه اين افراد با نام هاي ديگر و يا در پشت صحنه فعال تر باشند اما تجليل از يك خواننده ساواكي در بيست و پنجمين جشنواره موسيقي فجر و پخش نماهنگ آوازهاي وي در دوره شاه از موارد منفي اين دوره از جشنواره بود.
خواننده ساواكي كه در بحبوحه فرقه سبز در مقابل دعوت معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پاسخ منفي داده بود اكنون با افول بخت فرقه سبز در تالار وحدت حاضر شد و معاون وزير و رئيس دفتر موسيقي نيز به استقبال وي رفتند و آثار قبل از انقلاب اسلامي وي را پخش كردند.
به نظر مي رسد از عملكرد فرهنگي وزارت ارشاد انتظار بيشتري براي داشتن تعهد به هويت فرهنگي انقلاب و ارزش هاي ديني و مردمي آن باشد تا فرصت طلبان نتوانند صحنه گردان هنر و تربيت نسل آينده قرار گيرند.

 نشريه آلماني: خامنه اي خميني ديگر است (خبر ويژه)

يك نشريه آلماني در تحليل بيانات جامع رهبر انقلاب در جمع سران گروه هاي جهادي فلسطين نوشت: آيت الله خامنه اي مانند آيت الله خميني سياست هاي ضد صهيونيستي را در جهان اسلام تقويت و شارژ مي كند و به دنبال اسلامي كردن كل جهان اسلام است.
ولت آن لاين با انتشار بخش هاي عمده بيانات رهبر معظم انقلاب نوشت: اين سخنان، آغاز استراتژي جديد ايران براي اسلامي كردن جهان اسلام فراتر از خاورميانه است. ايران قصد دارد در درازمدت يك جنبش بزرگ ضداسرائيلي در سراسر جهان برپا كند و غرب را به چالش بكشد.
اين نشريه آلماني در عين حال با فهم غلط و نارسا از سياست راهبردي و اسلامي ايران در قبال فلسطين، از موضع معادلات رايج ديپلماتيك نوشت: سياست ايران پاسخي تلويحي به فشارهاي غرب در موضوع هسته اي است. ايران به واسطه اتحاد با گروه هاي فلسطيني كه از سوي غرب تروريستي تلقي مي شوند، اين پيام را مي دهد كه ملاحظه غربي ها را نخواهد كرد. آيت الله خامنه اي به صراحت گفت كه نبايد براي حل مسئله فلسطين به غرب و سازمان ملل و روند سازش دل خوش كرد و تنها راه موجود، مقاومت است. اين سخنان غرب را در عرصه بين المللي به چالش مي گيرد.

 74 شركت به بهانه تحريم ايران آمريكا را 107 ميليارد دلار سركيسه كرده اند (خبر ويژه)

دولت آمريكا طي 10 سال گذشته در دولت هاي بوش و اوباما بيش از 107 ميليارد دلار براي ممانعت از همكاري 74 شركت آمريكايي و چند مليتي خارجي با ايران هزينه كرده و اين در حالي است كه 49 شركت از اين 74 شركت همچنان در پروژه هاي مهم اقتصادي با ايران همكاري مي كنند.
روزنامه نيويورك تايمز با انتشار اين خبر اعلام كرد: هزينه گزاف ياد شده به اين شركت ها داده شده تا از همكاري با ايران منصرف شوند اما اغلب اين شركت ها همچنان در بخش هايي نظير نفت و انرژي و خودروسازي با ايران مشاركت مي كنند.
نيويورك تايمز شركت هايي از برزيل، كره جنوبي و انگليس و هلند را از جمله شركت هاي مذكور برشمرد و نوشت: سالهاست كه آمريكا ديگر كشورها را تحت فشار گذاشته تا تحريم هاي اقتصادي سنگيني را عليه ايران به اجرا بگذارند اما بررسي هاي صورت گرفته و اسناد موجود حاكي از آن است برخي از اين شركت ها به رغم داد و ستد با ايران كمك هاي مالي هم از دولت آمريكا دريافت كرده اند تا در تحريم ايران شركت كنند(!)
نيويورك تايمز نوشت: تنبيه شركت هاي در حال تجارت و معامله با ايران كه در سال 1996 به تصويب رسيد، به قانوني بلااستفاده تبديل شده و به تعبير جان بولتون سفير سابق آمريكا در سازمان ملل اين پيام را به ايراني ها مي دهد كه كاخ سفيد جديت تحريم را ندارد. اين به اعتبار واشنگتن لطمه سنگيني وارد مي كند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14