(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 29 فروردين 1389- شماره 19622
 

امضاي توافقنامه هسته اي ميان فرانسه و كويت
موسسه گالوپ: اوباما دور بعد راي نمي آورد
تصميم نظامي 1650عليه ساكنان كرانه باختري
تظاهرات هزاران نفري در غزه عليه طرح اخراج فلسطيني ها از كرانه باختري
200 شخصيت سياسي در بيروت مسائل منطقه را بررسي كردند
هاآرتص: 40 هزار موشك حزب الله آماده شليك به اسرائيل هستند
تشكيل قطب جديد همكاري ميان روسيه، چين، برزيل و هند
32 كشته و 50 مجروح در انفجار اردوگاه آوارگان پاكستان
آغاز انتخابات رياست جمهوري در بخش ترك نشين قبرس
سازمان ملل دولت موقت قرقيزستان را به رسميت شناخت
عمر البشير براي 5 سال ديگر در مقام خود ماند
حدس بزنيد اين فرد كيست؟!
چها رسوي پنج قا رهامضاي توافقنامه هسته اي ميان فرانسه و كويت

با امضاي توافقنامه هسته اي ميان نخست وزيران فرانسه و كويت، پاريس در كويت نيروگاه اتمي مي سازد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، شيخ «ناصر محمد الصباح»، نخست وزير كويت در سفر دو روزه خود به پاريس، با «فرانسوفيون» نخست وزير فرانسه، ديدار و توافقنامه اي را با وي در مورد توسعه فناوري هسته اي در كويت امضا كرد. براساس اين توافقنامه، دولت فرانسه در كويت نيروگاه اتمي مي سازد.«نيكلا ساركوزي»، رئيس جمهور فرانسه نيز در ديدار با نخست وزير كويت، به وي قول داد كه پاريس در مورد توسعه فناوري هسته اي در كويت به طور همه جانبه با اين كشور همكاري كند. الصباح همچنين، در مورد خريد 28 جنگنده فرانسوي، با ساركوزي گفت وگو كرد.

 موسسه گالوپ: اوباما دور بعد راي نمي آورد

بيش از نيمي از مردم آمريكا معتقدند «باراك اوباما» در دور بعدي انتخابات رياست جمهوري، شانسي براي حفظ كرسي خود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، آخرين نتايج نظرسنجي گالوپ نشان مي دهد بيش از 50 درصد مردم آمريكا به جاي اوباما در انتخابات آتي به نامزد جمهوري خواهان راي خواهند داد.
براساس اين نظرسنجي، در ميان دموكرات هاي واجد الشرايط (حزب اوباما) نيز تنها 46 درصد به وي راي خواهند داد.
بي توجهي اوباما به شعارهايش و پيروي كوركورانه وي از خواسته هاي صهيونيست هاي حاكم بر آمريكا، مردم اين كشور را خيلي زود از او دلسرد كرده است.
گالوپ، معتبرترين موسسه نظرسنجي در آمريكا است و نظرسنجي هاي آن پيشاپيش، گرايشات راي دهندگان را نشان مي دهد.

 تصميم نظامي 1650عليه ساكنان كرانه باختري

فريده شريفي
رژيم صهيونيستي در تاريخ 13 اكتبر 2009 تصميم نظامي شماره 1650 را امضا كرد كه براساس آن بايد ده ها هزار فلسطيني (حدود 80 هزار نفر) از كرانه رود اردن اخراج شوند.
اين دستور نظامي از روز چهارشنبه 13 آوريل (24 فروردين) به مرحله اجرا گذاشته شد. مرحله اول آن ايجاد پست هاي بازرسي و يورش به مناطق محل اقامت فلسطيني ها بود.
قرار است اجراي اين تصميم خطرناك در چند مرحله اجرا شود و طي آن ده ها هزار فلسطيني از بيت المقدس و كرانه باختري اخراج شوند.
اين طرح در درجه اول اهالي غزه كه ساكن كرانه باختري هستند و فلسطيني هاي متولد خارج از كرانه باختري را دربرمي گيرد.
اسرائيل از يك سال پيش اقداماتي را عليه افراد نوارغزه كه در كرانه باختري اقامت دارند آغاز كرده است زيرا تل آويو منطقه غزه را منطقه دشمن تلقي مي كند و به خاطر شكست مفتضحانه اي كه در جنگ 22 روزه از مبارزان فلسطيني متحمل شده درصدد انتقام گرفتن است.
اين تصميم موجب آتش افروزي جديد در سرزمين هاي فلسطيني خواهد شد و به جهانيان ثابت خواهد كرد كه در كينه جويي و انتقام گيري از فلسطيني ها، رژيم صهيونيستي كوتاه نمي آيد.
در واقع رژيم اشغالگر قدس سياست زورگويي و توسعه طلبي خود را ترك نخواهد كرد و كنفرانس هاي بيهوده سازش، گفت وگوهاي صلح و... هيچگونه تاثيري در خوي ددمنشانه و تجاوزگرايانه رژيم صهيونيستي نخواهد گذاشت.
اجراي طرح اخراج هزاران فلسطيني در سايه هماهنگي نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين و نبود فشار كشورهاي عربي بر اين رژيم اشغالگر صورت مي گيرد در چنين حالتي است كه رژيم صهيونيستي حق خود مي داند كه از تمام اهرم هاي فشار عليه فلسطينيان استفاده كند.
در واقع همكاري امنيتي تشكيلات خودگردان با رژيم صهيونيستي اين رژيم را گستاخ تر كرده است و بر همين اساس تل آويو مي خواهد بار ديگر ساكنان فلسطين را آواره كند.
ناظران سياسي منطقه با طرح اين سؤال كه چگونه اسرائيل مي تواند به راحتي به اين اقدامات نژادپرستانه دست بزند و تا اين اندازه توسعه طلبانه رفتار كند پاسخ مي دهند كه عامل اصلي سياست هاي زورگويانه و قلدرمآبانه رژيم صهيونيستي را در دو عامل مي توان جست وجو كرد: يكي حمايت غرب و در رأس آن آمريكا از اين رژيم و ديگري اختلافات اعراب و در بطن آن گروه هاي فلسطيني با يكديگر.
آمريكا و كشورهاي غربي با وجود اينكه اسرائيل داراي بيش از 200 كلاهك هسته اي است و علنا براي امنيت كشورهاي منطقه عامل خطرناكي است، با وجود اين راه حمايت از اين رژيم اشغالگر را همچنان ادامه مي دهند و در مقابل تعدي و تجاوز اين رژيم جانب سكوت را در پيش گرفته اند.
عامل ديگر اختلافات گسترده دول عربي و گروه هاي فلسطيني است هنوز جامعه عربي و فلسطيني با گذشت حدود نيم قرن سياست بي ثمر گفت وگو و مذاكره به اين اجماع نرسيده اند كه مقاومت تنها گزينه فراروي ملت فلسطين براي مقابله با سياست هاي تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي است.
هنوز هم مسائل بغرنج و بحران هاي فلسطين باعث نشده كه رهبران عربي را به خود آورد و آنها يك موضع متحد در برابر رژيم اشغالگر قدس اتخاذ كنند.
اخراج ده ها هزار فلسطيني از كرانه باختري يعني يك فاجعه، يك بحران و پيامدهاي خطرناكي را در پي دارد اما هنوز هم حاكمان عرب به اهميت اين موضوع خطرناك پي نبرده اند و صرفا به دادن بيانيه و شعارهاي ديپلماتيك بسنده مي كنند.
هر چند كه تمامي گروه هاي فلسطيني نسبت به اين تصميم خطرناك رژيم صهيونيستي هشدار داده اند و از اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي و تمامي سازمان هاي حقوق بشري خواسته اند تا براي مقابله با اجراي اين تصميم ظالمانه دست به تحركات فوري بزنند ليكن تا به حال اقدام جدي و فوري براي توقف عمليات پاكسازي نژادي و اخراج فلسطيني ها از سرزمين آبا و اجدادي شان صورت نگرفته است.
در حال حاضر جمعيت شهر قدس به 760 هزار نفر مي رسد كه 65 درصد جمعيت اين شهر را يهوديان و 35 درصد آن را اعراب تشكيل مي دهند و هدف تل آويو از اجراي طرح «قدس 2020» كاهش تعداد فلسطينيان ساكن اين شهر به كمتر از 12 درصد و افزايش تعداد يهوديان به بيش از 88 درصد است كه اين اقدام به منزله تخليه كامل قدس شرقي از ساكنان آن است.
به اين ترتيب رژيم صهيونيستي مي كوشد بيت المقدس و كرانه باختري را از وجود فلسطيني ها خالي و به سياست يهودي سازي اين مناطق ادامه دهد.
در واقع اشغالگران صهيونيست مي خواهند با ادامه اين سياست ها خود را حاكمان اصلي و تصميم گيرندگان واقعي اين سرزمين معرفي كنند و هيچگونه حق و حقوقي براي فلسطيني ها قائل نشوند.
به نظر مي رسد فلسطيني ها باز هم راهي ندارند جز اينكه به تنهايي به مقابله با سياست هاي نژادپرستانه و توسعه طلبانه رژيم صهيونيستي بپردازند و با آغاز انتفاضه سوم حماسه ديگري را در تاريخ فلسطين ثبت كنند، چرا كه ملت هميشه پيروز و هميشه سرافراز ملت فلسطين است.

 تظاهرات هزاران نفري در غزه عليه طرح اخراج فلسطيني ها از كرانه باختري

هزاران فلسطيني به دعوت جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي و در محكوميت تصميم صهيونيست ها براي اخراج فلسطينيان از كرانه باختري تظاهرات كردند.
به گزارش خبرگزاري ها، اين تظاهرات در حمايت از اسيران در بند رژيم صهيونيستي و اعتراض به طرح اخير اين رژيم در اخراج فلسطينيان از كرانه باختري برگزار شد.
در اردوگاه جباليا واقع در شمال نوارغزه هزاران تن از طرفداران جنبش حماس با شركت در تظاهرات از شاخه نظامي اين جنبش خواستند تا با اسير گرفتن سربازان رژيم صهيونيستي براي تبادل اسيران به اين رژيم فشار بياورد.
تظاهركنندگان همچنين از جهان اسلام و عرب خواستند رژيم صهيونيستي را براي توقف طرح اخراج فلسطينيان تحت فشار قرار دهند.
در خان يونس واقع در جنوب نوارغزه نيز طرفداران جنبش جهاد اسلامي با شركت در تظاهرات، اقدام اخير رژيم صهيونيستي را محكوم كردند.
در همين رابطه «رافت مره» مسئول سياسي حماس اظهار داشت، بايد به تصميم تل آويو براي آواره كردن هزاران فلسطيني با مقاومت پاسخ داد.
وي تصريح كرد، بايد نسبت به خطرات، پيامدها و نتايجي كه تصميم اخير صهيونيست ها براي سرنوشت فلسطيني ها به دنبال دارد هوشيار و آگاه بود.
هيئت رئيسه مجلس قانونگذاري فلسطين نيز از روساي پارلمان هاي عربي و اسلامي خواست تا براي نجات اسيران قهرمان در بند رژيم صهيونيستي مداخله سريع به عمل آورند.
عضو مجلس قانونگذاري فلسطين نيز با انتقاد از كشورهاي عربي نسبت به تصميم جديد صهيونيست ها هشدار داد و گفت سكوت كشورهاي عربي اشغالگران را جسورتر كرده است.
از سوي ديگر، خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس طي يك سخنراني در غزه كه به مناسبت ششمين سالگرد شهادت عبدالعزيز رنتيسي برگزار شده بود اظهار داشت، مقاومت فلسطين در كرانه باختري بايد تلاش بيشتري براي دفاع از حقوق ملت فلسطين از خود نشان دهد.
مشعل گفت: زمان آن رسيده است كه اعراب دست از برقراري صلح با اشغالگران صهيونيستي بردارند.
رئيس دفتر سياسي حماس تصريح كرد، اشغالگران صهيونيستي در تلاش براي يهودي سازي مسجدالاقصي و تغيير آثار شهر بيت المقدس هستند و مي خواهند تاريخ فلسطين را از بين ببرند و سياست خود را در بيت المقدس اجرا كنند.
گفتني است يك منبع آگاه از سناريوهاي رژيم صهيونيستي براي نابودي مسجدالاقصي تا سال 2020 ميلادي خبر داد.
مطابق اين سناريوها قرار است يك زلزله مصنوعي در حفره هاي ايجاد شده در مسجدالاقصي ايجاد شود و در مرحله دوم تعدادي از جوانان صهيونيست چندين موشك به سوي مسجدالاقصي شليك كنند و يك خلبان نيز با هواپيما مسجدالاقصي را بمباران كند تا هيچگونه اثري از آن به جا نماند و رژيم صهيونيستي براي فريب افكار عمومي اين خلبان را محاكمه كند.
ساير رويدادها
¤ اسناد رسمي رژيم صهيونيستي از 1279 مورد همكاري ميان دستگاه امنيتي اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين در سال گذشته پرده برداشت.
¤ موسسه حفاظت از ميراث اسلامي فلسطين (الاقصي) اعلام كرد، رژيم صهيونيستي در صدد تخريب گورستان مسلمانان در شهر يافا و تبديل آن به هتل جهانگردي است.
¤ دانشگاه اسلامي غزه مدرك دكتراي افتخاري به رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه اعطا كرد.
¤ پادشاه اردن گفت، در صورت بروز اخلال در مذاكرات بين طرف هاي اسرائيلي و فلسطيني جنگ جديدي در منطقه آغاز خواهد شد.

 200 شخصيت سياسي در بيروت مسائل منطقه را بررسي كردند

بيست و يكمين كنفرانس ملي عربي روز گذشته با حضور بيش از 200 شخصيت سياسي كشورهاي مختلف عربي در شهر بيروت آغاز به كار كرد.
«عبدالعزيز السيد» دبيركل كنگره احزاب عربي در حاشيه كنفرانس ملي عربي با اشاره به اين كه شركت كنندگان موضوع تحريم اشغالگران را بررسي مي كنند گفت، استفاده از راهكار تحريم رژيم صهيونيستي براي مقابله با نقشه هاي اين رژيم مهم است.
وي افزود، توطئه اخير رژيم صهيونيستي در كوچاندن هزاران فلسطيني از سرزمين اصلي شان و راهكارهاي مبارزه با اين توطئه موضوع محوري اين كنفرانس است.
حسن عزالدين مسئول روابط عربي حزب الله لبنان نيز در حاشيه اين كنفرانس تصريح كرد، مقاومت بهترين شيوه براي مقابله با تجاوزگري هاي رژيم صهيونيستي است وي همچنين گفت، حزب الله آمادگي كامل براي مقابله با هرگونه تجاوز احتمالي رژيم صهيونيستي را دارد.
اسامه حمدان نماينده جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در لبنان نيز در حاشيه اين كنفرانس اظهار داشت، تعيين ميزان توانمندي اين كنفرانس بستگي به ميزان جديت شركت كنندگان در آن و در مرحله بعد اتخاذ گام هاي عملي براي تحقق اهداف كنفرانس دارد.
وي افزود، مهمترين هدف اين كنفرانس بررسي راهكارهاي جدي و قاطع براي بررسي موضوع فلسطين است.

 هاآرتص: 40 هزار موشك حزب الله آماده شليك به اسرائيل هستند

روزنامه صهيونيستي هاآرتص به نقل از كارشناسان نظامي اعلام كرد كه 40 هزار موشك حزب الله به سمت اسرائيل نشانه رفته است كه مي تواند تمام مناطق حساس را هدف قرار دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه هاآرتص، حزب الله لبنان در حال حاضر بيش از 40 هزار موشك در اختيار دارد كه برد آنها به تمام مناطق اسرائيل مي رسد.
هاآرتص به نقل از عوزي روبين كارشناس مسائل موشكي در اسرائيل نوشت 13 هزار موشك حزب الله از نوع اسكاد است كه مي تواند 1435 تن ماده منفجره را حمل كند و اين بدان معنا است كه حزب الله مي تواند به راحتي مقرهاي فرماندهي و پادگان هاي نيروي هوايي و پايگاه هاي جاسوسي، همچنين زيربناهاي استراتژيك و حتي فرودگاه بن گوريون را به راحتي ويران كند.
اين كارشناس افزود، علاوه بر اينها تعداد زيادي از گلوله هاي كاتيوشا و موشك هاي كوتاه برد نيز در اختيار حز ب الله قرار دارد.
هاآرتص تصريح كرد، اينها موضوعاتي هستند كه اسرائيل در جنگ هاي قبلي با آن مواجه نشده بود.
اين روزنامه صهيونيستي افزود، دستيابي حزب الله به اين موشك ها معادله جديدي را در درگيري هاي منطقه تحميل مي كند و اسرائيل را به جنگ فرسايشي مي كشاند كه تمام توان خود را از دست بدهد.
گفتني است فرماندهي نظامي اسرائيل از شهرك نشينان صهيونيست خواسته اند تا در صورت بروز جنگ از پناهگاه ها خارج نشوند و به ارتش اجازه دهند كه وقت كافي براي هدف قرار دادن مكان هاي پرتاب موشك داشته باشد.
اين منابع نظامي پيش بيني كرده اند كه واكنش قطعي ارتش اسرائيل به پرتاب موشك ها در صورت بروز جنگ هفته ها به طول خواهد انجاميد و در اين زمان روزانه صدها موشك و گلوله هاي سنگين به سرزمين هاي اشغالي شليك خواهد شد.
از سوي ديگر ارتش لبنان به رژيم صهيونيستي هشدار داد، در صورتي كه نظاميان اسرائيلي از مناطق مرزي به داخل خاك لبنان پيشروي كنند هدف تيراندازي مستقيم ارتش لبنان قرار خواهند گرفت.
يك مقام نظامي لبنان در اين باره گفت، ارتش لبنان و نظاميان يونيفيل در منطقه مرزي لبنان نزديك خط سبز در شهرك العباسيه مستقر شده اند تا در صورت تجاوز به حاكميت لبنان با نيروهاي اسرائيلي برخورد كنند.
وي افزود، در صورتي كه نظاميان اسرائيلي پيشروي و تلاش كنند پرچم لبنان را از منطقه العباسيه بردارند ارتش لبنان به طور مستقيم نيروهاي اسرائيلي را هدف تيراندازي قرار مي دهد و اجازه نمي دهد صهيونيست ها وارد اين منطقه شوند.گفتني است ارتش رژيم صهيونيستي طي روزهاي اخير با پيشروي در خاك لبنان اقدام به كشيدن سيم خاردار كرده بود كه با اقدام به موقع اهالي و ارتش لبنان اين موانع برچيده شد و نظاميان لبناني در منطقه مستقر شدند.

 تشكيل قطب جديد همكاري ميان روسيه، چين، برزيل و هند

رئيس جمهور روسيه از تشكيل يك قطب جديد همكاري متشكل از كشورهاي برزيل، روسيه، چين و هند خبر داد.
به گزارش فارس، به نقل از روزنامه «گازيه تا»، «ديميتري مدودف»، رئيس جمهور روسيه در پايان نشست چهارجانبه سران گروه موسوم به «بريك» در «برازيليا»، پايتخت برزيل از تشكيل يك مؤسسه جامع و كامل متشكل از كشورهاي برزيل، روسيه، چين و هند خبر داد و گفت: همكاري و تماس هاي نزديك اين چهار كشور براي پيشبرد اهداف گروه «جي 20» بسيار مفيد خواهد بود.
براساس اين گزارش، نتيجه مذاكرات «ديميتري مدودف» رئيس جمهوري روسيه، «مانموهان سينگ» نخست وزير هند، «هوجين تائو »، رئيس جمهور چين و «لوئيز ايناسيو لولا داسيلوا» رئيس جمهور برزيل، امضاي بيانيه مشتركي بود كه در آن كشورهاي عضو گروه «بريك» به نقش مركزي گروه «جي-20» در مبارزه با عواقب بحران مالي تاكيد كرده و از همه كشورهاي عضو اين گروه خواستند تا به همراه يكديگر براي تحقق تصميمات اتخاذ شده در سه نشست سران قبلي «جي -20» تلاش كنند.
گفتني است، پس از دومين اجلاس رهبران كشورهاي عضو گروه «بريك» كه روزهاي پنجشنبه و جمعه برگزار شد، مقرر گرديد نشست بعدي اين گروه در «پكن» برگزار شود.

 32 كشته و 50 مجروح در انفجار اردوگاه آوارگان پاكستان

عوامل طالبان با انجام دو انفجار انتحاري همزمان در يك اردوگاه آوارگان شمال غرب پاكستان، دست كم 32 غيرنظامي را كشتند و 50 تن ديگر را زخمي كردند.
به گزارش خبرگزاري ها، مقارن ظهر ديروز به وقت محلي دو تن از شبه نظاميان وابسته به طالبان وارد اردوگاه آوارگان جنگي شهر «كوهات» ايالت سرحد در شمال غرب پاكستان شدند و بمب همراه خود را ميان غيرنظاميان آواره منفجر كردند، كه براساس منابع رسمي، حداقل 32 كشته و بيش از 50 زخمي برجاي گذاشت.
ايالت سرحد يكي از مراكز اصلي فعاليت طالبان محلي پاكستان است.
عوامل طالبان اخيراً نيز بمبي را درون يك بيمارستان در شهر كويته پاكستان منفجر كردند.
اين انفجار جان 11 نفر را گرفت و 50 تن ديگر را هم مجروح كرد. در اعتراض به اين انفجار، ديروز شهر كويته، شاهد اعتصاب عمومي بود.

 آغاز انتخابات رياست جمهوري در بخش ترك نشين قبرس

انتخابات حساس رياست جمهوري بخش ترك نشين قبرس از امروز آغاز شد.
به گزارش ايسنا، بخش ترك نشين قبرس امروز شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري است. در اين انتخابات » كانديداي ملي گراي افراطي با «محمد علي طلعت» رئيس جمهور كنوني رقابت مي كند و براساس نظرسنجي ها، احتمال پيروزي اوغلو، بسيار زياد است و در صورت اين اتفاق، بخش ترك نشين از بخش يوناني نشين همچنان جدا باقي مي ماند و مسئله پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نيز همچنان با مشكل مواجه خواهد شد.
در سال 1974 پس از كودتا از طرف گروهي از افسران يوناني، نيروهاي تركيه وارد عمل شدند و شمال قبرس را اشغال كردند، كه به تجزيه اين جزيره انجاميد. تركيه هم اكنون 35 هزار نظامي در جزيره قبرس دارد.
اوغلو، داروساز 72 ساله، سياستمدار كهنه كاري است كه در سال 2009 رهبري حزب اتحاد ملي را براي پيروزي و رسيدن به نخست وزيري قبرس ترك نشين، برعهده گرفت.
طلعت 58 ساله، مهندس برق و سياستمدار چپ گراي ميانه رو است.

 سازمان ملل دولت موقت قرقيزستان را به رسميت شناخت

سازمان ملل متحد با به رسميت شناختن دولت موقت قرقيزستان اعلام كرد، با اين دولت همكاري مي كند.
به گزارش خبرگزاري ها، «بان كي مون» دبيركل سازمان ملل روز گذشته اعلام كرد اين سازمان از اين پس با دولت موقت قرقيزستان به رهبري خانم «رزا اتونبايوا» همكاري مي كند. پيش از اين روسيه و ايالات متحده آمريكا نيز دولت موقت قرقيزستان را به رسميت شناخته بودند.
معاون دولت موقت قرقيزستان نيز از تمديد توافقنامه استفاده از پايگاه هوايي «ماناس» با آمريكا براي يكسال ديگر در آينده اي نزديك خبر داد.گفتني است: اينكه دولت رنگي و ساقط شده «قربان بيك باقي اف» با حمايت هاي آمريكا و طي انقلاب لاله اي روي كار آمده بود، اما واشنگتن به خاطر ازدست ندادن پايگاه نظامي ماناس كه براي پنتاگون و انتقال نيرو و تجهيزات به افغانستان داراي اهميتي حياتي است، دولت جديد را به رسميت مي شناسد.
از سوي ديگر «فيليپ كراولي» معاون وزير خارجه آمريكا نيز از توسعه ارگان هاي اجتماعي و اقتصادي و همچنين تامين امنيت قرقيزستان با هدف «برقراري دموكراسي» خبر داد. وي در ادامه مدعي شد، درحال انجام رايزني هايي با مقامات جديد «بيشكك»براي بازگرداندن دموكراسي به اين كشور آسياي مركزي است.
اين مقام آمريكايي با اعلام اينكه از كمك هاي سازمان امنيت و همكاري اروپا وسازمان ملل متحد براي حل بحران سياسي حاكم بر قرقيزستان حمايت مي كند، ادعا كرد، آمريكا احترام خاصي به استقلال و تماميت ارضي قرقيزستان قائل است!
اين اظهارات درحالي از سوي اين مقام رسمي آمريكا اعلام مي شود كه چندي پيش «عسگر آقايف» رئيس جمهور پيشين قرقيزستان با اشاره به حمايت نكردن واشنگتن از دولت رنگي و دست نشانده «باقي اف» اعلام كرد، آمريكا دوست هيچ كشوري نيست و حمايت هاي اين كشور در صورتي ادامه دارد كه منافعي در آن ديده باشد.
خبر ديگر اينكه، رهبر دولت موقت قرقيزستان اعلام كرد، خروج «باقي اف» از كشور باعث نخواهد شد كه وي تحت پيگرد قانوني قرار نگيرد. وي در ادامه از تلاش خود براي انجام تحقيقات بين المللي درمورد رئيس جمهور سابق اين كشور كه روزپنجشنبه با حمايت هاي آمريكا، روسيه و قزاقستان به قرقيزقستان گريخت، خبر داد و تصريح كرد: باقي اف دستگير و مجازات خواهد شد.

 عمر البشير براي 5 سال ديگر در مقام خود ماند

منابع خبري از پيروزي قاطع عمرحسن البشير در انتخابات رياست جمهوري سودان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاري ها، براساس نتايج اوليه انتخابات سودان كه از سوي كميسيون ملي انتخابات اين كشور اعلام شده است، رئيس جمهور كنوني، بين 88 تا 94 درصد از آراي شمارش شده را از آن خود كرده است.
برپايه اين گزارش «آسوشيتدپرس»، كميسيون ملي انتخابات اعلام كرد كه نتايج قطعي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني سودان روز سه شنبه اعلام خواهد شد، در حالي كه گروه هاي مخالف دولت كنوني، از تقلب گسترده در آن خبر داده و تهديد كردند كه پيروزي عمر البشير و حكومت آينده او را قبول ندارند.
از سوي ديگر، «هادي محمد احمد» معاون رئيس كميسيون انتخابات ملي سودان در يك كنفرانس مطبوعاتي در روز جمعه اعلام كرد كه 25 نفر از نامزدهاي جنبش مردمي سودان در حوزه هاي انتخابيه خود پيروز شدند و به پارلمان سودان و مجالس محلي راه يافتند.
در همين حال شمارش مجدد آراي راي دهندگان سوداني در 33 حوزه انتخابيه از سوي كميسيون ملي انتخابات نشان داد كه ضريب صحت آن 97درصد است. عمر حسن البشير (متولد 1944ميلادي) از سال 1989 تاكنون قدرت را در سودان در دست دارد، در انتخابات اخير سودان نيز با كسب 94 درصد آرا، بار ديگر براي مدت 5 سال به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.

 حدس بزنيد اين فرد كيست؟!

آيا اين فرد را مي شناسيد؟ حتي حدسش هم دشوار است! چرا كه، عمري او را با چهره اي پنهان در پس «كلاه كشي» معروفش و در قالب «روح شورشيان چياپاس» ديده و شناخته ايم! بله، او «فرمانده ماركوس» رهبر «ارتش آزادي بخش ملي زاپاتيست» است، و اين تصوير را هم يكي از اعضاي سابق اين «ارتش» به همراه اطلاعاتي استراتژيك در مورد اين گروه شورشي، همينطور منابع مالي و اسامي هواداران خارجي شان، در اختيار روزنامه مكزيكي «رفورما» قرار داده است! «رافائل سباستين گوئيلن ويسنته» معروف به «فرمانده ماركوس»، استاد سابق دانشگاه، در سال 1984 به جنبش «نئوزاپاتيست» پيوسته است. او امروز 53 سال دارد. يادآوري كنيم كه شورشيان «چياپاس»، از فقيرترين ايالات مكزيك، عليه فقر بوميان سرخپوست مبارزه مي كردند و خواستار آزادي بيشتر، تأسيس مدرسه و بيمارستان در ايالتشان، اصلاحات ارضي و احترام به لهجه ها و سنن سرخپوستان بودند.
¤ سرويس خارجي كيهان

 چها رسوي پنج قا ره

كاهش محبوبيت ساركوزي
بيش از نيمي از فرانسوي ها نمي خواهند ساركوزي در انتخابات 2012 شركت كند.
به گزارش خبرگزاري رويتر، براساس يك نظرسنجي كه طي روزهاي اخير در فرانسه انجام شد 65 درصد فرانسوي ها نمي خواهند ساركوزي در انتخابات رياست جمهوري بعدي شركت كند.
اين افراد سياست هاي نادرست ساركوزي را عامل اصلي بي علاقگي به وي عنوان كرده اند.
محكوميت اسقف انگليسي
يكي از اسقف هاي انگليسي كليساي رگنسبورگ آلمان به دليل انكار هولوكاست به پرداخت 10 ميليون يورو جريمه نقدي محكوم شد.
اين اسقف انگليسي نسل كشي يهودي ها در اتاق هاي گاز توسط نازي ها را انكار كرده است
ششمين دارنده تسليحات هسته اي در جهان
رژيم صهيونيستي با داشتن 100 تا 300 كلاهك هسته اي ششمين دارنده تسليحات هسته اي در جهان است.
رژيم صهيونيستي با داشتن اين تعداد كلاهك هسته اي هنوز به اين مسئله اقرار نكرده است.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14