(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 29 فروردين 1389- شماره 19622
 

مجمع روحانيون مبارز از موسوي حمايت كرد خانه هاي تيمي اصلاح طلبان درتهران افشا شد

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
مجمع روحانيون مبارز از موسوي حمايت كرد خانه هاي تيمي اصلاح طلبان درتهران افشا شد

مهدي كروبي كه با اعلام كانديداتوري خود به نظر مي رسيد آرأ قابل توجهي از اصلاح طلبان را به دنبال داشته باشد، با انصراف خاتمي و آمدن موسوي بسياري از آرأ را از دست داد. لذا كروبي به عنوان كانديداي برتر نزد اصلاح طلبان واقع نشد. اطرافيان خاتمي و موسوي تلاش بسياري كردند تا كروبي را منصرف سازند، اما كروبي مصرّ بر ماندن در صحنه انتخابات بود. كروبي كه بيشتر در حاشيه قرار داشت، زماني بيشتر مورد توجه دوباره قرار گرفت كه از سخنراني وي در برخي از دانشگاههاي كشور ( گرگان و همدان) ممانعت به عمل آمد. كروبي با انتقاد از اين عمل، ضمن انتقاد دوباره از دولت نهم بيان كرد: «آقايان وقتي به امريكا مي روند از آزادي در دانشگاههاي ايران صحبت مي كنند، اما در ايران به شيخ مهدي كروبي اجازه سخنراني در دانشگاه نمي دهند. »1
پس از اطلاع از اين ماجرا رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت ضمن تأكيد بر اين كه احدي از مديران دولتي حق ّ ندارد در برنامه انتخاباتي كانديداها دخالت كنند، بيان داشت: «افراد بايد به جاهاي مختلف بروند و ديدگاههايشان را بگويند و از هر فرصتي كه مجاز است استفاده كنند. اين زيبايي جمهوري اسلامي ايران است. » وي با اشاره به حفظ نشاط سياسي كشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري گفت: «فضا بايد هرچه پرنشاطتر باشد و بويژه در دانشگاهها گفتگو كنند و مردم نيز همه حرفها را بشنوند و با پختگي تمام تصميم درست بگيرند. »2
همچنين در پي اظهارات دكتر فيروزآبادي (رئيس ستاد نيروهاي مسلح) مبني بر اين كه «عده اي در تلاش هستند تا بين مردم و دولت فاصله بيندازند و اين كه دولت احمدي نژاد نشان داد، رياست جمهوري ظرفيت كاري بالايي دارد و توانمندي و تحرك زيادي مي طلبد و مناسب افراد بازنشسته و خيلي مسن نمي باشد»، 3 كروبي واكنش نشان داد و در نامه اي خطاب به دكتر فيروزآبادي از دخالت ايشان در انتخابات انتقاد كرد. وي در نامه خود نوشت: «شما به گونه اي سخن گفته ايد كه قرار است انتصابي صورت گيرد و مردم فهيم ايران نقشي در تعيين رئيس جمهور ندارند و يا آن كه اكثريت مردم قادر به تشخيص واقعيتها نيستند و ارائه رهنمودهاي حضرتعالي براي تشخيص رئيس جمهور مناسب، ضروري است. »4 كروبي همچنين در خصوص اظهارات سردار جعفري (فرمانده كل سپاه پاسداران) مبني بر تفكيك بين بسيجيان عادي و فعال و اين كه بسيجيان عادي مي توانند در فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي شركت كنند، در واكنشي اعلام كرد «انتخاباتي مي خواهيم كه بسيج در آن نباشد. »
از سويي حاميان كروبي تلاش مي نمودند تا وي را تنها نامزد اصلاح طلبان نشان دهند. در اين باره اسماعيل گرامي مقدم در جمع خبرنگاران در ستاد كروبي در رشت، آرايش انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را سه قطبي دانست و گفت: «دسته اوّل مجموعه اقتدارگرايان و حاكميتها به معناي اصولگرايي است كه جز طرفداران احمدي نژاد هستند. قطب ديگر تيپهاي حكومتي اصلاح طلبي هستند كه صرفاً مي خواهند با قدرت طلبي اصلاح طلبان در حاكميت باشند. قطب سوم جناح چپ كساني هستند كه از كروبي حمايت مي كنند كه اولويت آنها اصلاحات است كه همه اصلاح طلب واقعي و تكراركننده شعار آن هستند. »5 وي در ادامه با اشاره به اين كه هنوز ميرحسين موسوي خود را اصلاح طلب مطلق معرفي نكرده است، اظهار داشت: « ميرحسين موسوي خود را اصلاح طلب با نگاه اصولگرايي مي نامد. اما خط كروبي كاملاً با اصولگرايان جداست. »6 همچنين جميله اشكوري (مشاور امور زنان كروبي) بيان داشت: «با توجه به كمتر از 11 روز مانده به انتخابات رياست جمهوري به نظر مي رسد آراي كروبي در مقايسه با ميرحسين موسوي در سطح بالاتري قرار دارد و نسبت به وي سبقت گرفته است. »7
از سوي ديگر اختلافات ميان اصلاح طلبان بر سر معرفي كانديداي واحد همچنان ادامه داشت.
پس از آن كه مجمع روحانيون مبارز - كه مهدي كروبي 18 سال دبيركل ّ آن بود - از ميرحسين موسوي حمايت كرد، كروبي از اين تصميم بشدّت عصباني شد و اعضاي آن بويژه سيد محمد خاتمي را مورد سرزنش قرار داد. كروبي معتقد بود كه حمايتهاي وي در مجمع موجب رئيس جمهور شدن خاتمي در سال 76 گرديده است و اگر او نبود اصلاحات اين قدر پيشرفت نمي كرد. كروبي پس از حمايت مجمع از مير حسين با قاطعيت تمام اعلام كرد كه به هيچ وجه به نفع موسوي كنار نمي رود و تا آخر در صحنه مي ماند. در همين باره غلامحسين كرباسچي (رئيس ستاد كروبي) با اشاره به زحمات كروبي براي خاتمي در سال 76 گفت: «متأسفانه با برخي حركتها اين تلاش طولاني كروبي قدر شناخته نشد. جمعي از دوستان حاضر نبودند، حتي ايشان را در ليست انتخاباتي خود ( مجلس ششم) قرار دهند يا حتي در مجلس بحث اين را وسط كشيدند كه وي رئيس نشود و اين بي مهري تاريخي است. . . »8 كرباسچي در خصوص دو دستگي در حزب متبوعش بر سر حمايت از كروبي يا موسوي نيز گفت: «اين توافق همه اعضاي حزب بود. چون قبل از آقاي موسوي، من با آقاي كروبي بودم و ايشان به هر حال جزو بزرگترين نيروهاي اصلاح طلب هستند، براي تقويت جبهه اصلاح طلبان قرار شد من به ستاد آقاي كروبي بيايم. »9 مهدي كروبي خاطره انتخابات 84 را هرگز فراموش نمي كند در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد كرج ضمن انتقاد از تندرويهاي برخي از اصلاح طلبان گفت: «از ضعف دولت اصلاحات بود كه حق ّ من ضايع شد. اگر از اتفاقات صورت گرفته به من گزارش مي شد، مطمئناً حقّم را مي گرفتم. »10
اما از سوي ديگر برخي اصلاح طلبان معتقد بودند كه خودخواهي كانديداهاي اصلاح طلب موجب شكست در انتخابات نهم شده است. در اين رابطه مير اعظم هاشمي (دبير حزب كارگزاران استان فارس) گفت: « كروبي معروف به شيخ اصلاحات است و هيچ شخصي نيز در اصلاح طلب بودن وي شكي ندارد، ولي پرچمدار اصلاحات كارگزاران است. ولي حالا هركسي يك پرچمي روي دوشش گرفته و مي گردد. شكست دوره نهم معلول خودخواهي كانديداهاي اصلاح طلب است. »11
در حالي كه دو عضو مجمع روحانيون مبارز يعني خاتمي و انصاري از مخالفت خود با بررسي مجدّد مجمع براي حمايت از كروبي خبر دادند، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز از كروبي حمايت نكرد و به سمت موسوي رفت.
مهدي كروبي نيز در مصاحبه اي وعده كرد كه هفته آخر انتخابات علت عدم حمايت اصلاح طلبان بويژه مجمع روحانيون مبارز از نامزدي خود را در انتخابات رياست جمهوري قبلي و آتي روشن كند و توضيح دهد.
در همين حال سعيد حجاريان (تئوريسين جبهه دوم خرداد) ضمن انتقاد شديد از كروبي به دليل عدم كناره گيري از انتخابات گفت: «هرگز نمي گذارم اصلاح طلبان از وي حمايت كنند. غضنفري به نام كروبي وجود دارد كه نه به شوراي حكميت و نه به نظرسنجي و نه به هيچ مكانيسمي تن نمي دهد و تحت هيچ شرايطي و عنوان حاضر به كناره گيري نيست. »12 اما عليرضا صادقي (عضو شوراي عالي حزب همبستگي) از احتمال قريب الوقوع انصراف كروبي به نفع موسوي خبرداد. وي گفت: «مطمئن هستم كروبي به نفع موسوي كنار مي كشد. باتوجه به مناسب تر بودن زمينه رأي براي ميرحسين نسبت به كروبي اين موضوع سبب خواهد شد، كروبي كه خود همواره براي پيروزي اصلاح طلبان پيشگام بوده در فرصتي مناسب به نفع ميرحسين كناره گيري كند. »13 سيد محمد خاتمي نيز با بيان اين كه كروبي انسان ارزشمندي است، اما به حمايت از موسوي پرداخته و گفت: «معتقدم وظيفه ما اين است كه كساني كه روش و راه درست تري دارند را تقويت كنيم. مهندس موسوي كسي است همه ما دلمان مي خواست به عرصه بيايد، حالا آمده و اين را غنيمت بشماريم. آقاي موسوي دلايلي داشتند كه اصل آنها برايم قانع كننده است. هيچ گونه تعارضي بين ما وجود نداشت. »14 محسن ميردامادي (دبيركل ّ حزب مشاركت) با اشاره به تجربه تلخ انتخابات نهم بيان داشت: «امروز هدف ما اين است كه حد امكان كارهاي اجمالي در مجموعه اصلاح طلبان داشته باشيم و از كانديدايي حمايت كنيم كه زمينه رأي بالايي دارند. »15
اين اظهار نظرها و كشمكشها بر سر كروبي و موسوي در حالي انجام مي شد كه يأس و نااميدي در طيف اصلاح طلبان را دو چندان مي كرد. عزّت الله سحابي (عضو گروهك ملي مذهبي) در اظهاراتي نااميدي خود را از اوضاع اين چنين وانمود كرد كه: «هيچ وقت نبايد به اين موضوع دلخوش بود كه به عنوان مثال اكثريت مجلس با احمدي نژاد به نوعي تقابل رسيده يا توانايي دولت ايشان از جمله سياسي و تبليغاتي را دست گرفت. از نظر سياسي پيروزي مجدّد احمدي نژاد بسياري از نيروهاي مخالف را دچار سرگشتگي و نااميدي مي كند و باعث مي شود آنها بيشتر كنار بكشند. »16 عليرضا رجايي (عضو ديگر ملي مذهبي) نيز ضمن اعتراف به اختلاف ميان اصلاح طلبان گفت: «باتوجه به عدم هماهنگي بين نيروهاي اصلاح طلب واختلافهايي كه بسيار واضح است، امكان شكست با كمال تأسف بالاست. »17 محمدرضا تاجيك (مشاور خاتمي و موسوي) در يك اعتراف مشكل بزرگ اصلاح طلبان را 5 دهك پايين جامعه دانست. 18حتي مهدي كروبي در جمع رؤساي ستاد انتخاباتي خود با حمله به دولت مبني بر استفاده از بيت المال براي كارهاي تبليغاتي از سوي دولت اظهار كرد: «واقعيت اين است اكنون همه امكانات در اختيار اين جريان است و ما چيزي نداريم. . . آنچه مسلم است دولت با شدّت و جدّيت كار مي كند، ولي متأسفانه ما اكنون درگير يك سري مسائل در درون مجموعه خودمان هستيم. »19
از اين اوضاع نابسامان اصلاح طلبان روز به روز افزايش پيدا كرده و حضور دو كانديدا در جبهه اصلاح طلبان موجب تنشهايي بين آنها شد. علي رغم اين كه برخي از اصلاح طلبان معتقد بودند، كساني در جبهه محافظه كاران در صدد ايجاد اختلاف ميان اصلاح طلبان مي باشند و كساني كه به اختلاف در ميان اصلاح طلبان با وجود دو كانديدا دل خوش كرده اند را متهم به خام انديشي مي كردند20 اما وقتي مهدي كروبي در دانشگاه آزاد نجف آباد به سخنراني مشغول بود، تعدادي از هواداران موسوي كه از نماد سبز استفاده مي كردند، جلسه سخنراني كروبي را به تشنج كشاندند. كروبي در آن جلسه رو به هواداران موسوي گفت: «به دستور چند نفر كه در خانه هاي تيمي در تهران مي نشينند و تصميم گيري مي كنند و با عملكرد ناصوابشان كشور را به احمدي نژاد تقديم كردند، گوش ندهيد. . . دعواي ما به نفع احمدي نژاد است. »21 وي همچنين در ادامه گفت: «وجود ميرحسين در انتخابات لازم و ضروري است، اما آيا اين درست است كه ما هم هوادارانمان را در جلسات ايشان بفرستيم و سؤال كنند كه چرا اين بيست سال نيامده؟»22
سيد محمد خاتمي پس از درگيريهاي ميان حاميان كروبي و موسوي با ميانجيگري ميان آنان بيان داشت: «خودمان به اسم خودمان نبايد خداي ناكرده كاري بكنيم كه سبب سوء استفاده ديگران شود و از ناحيه ما به تضعيف يكديگر و نمايش دادن اختلاف بينجامد. . . اين مسأله خطرناك است بايد متوجه باشيم كه اين پوست خربزه بسيار خطرناكي است زير پاي ما گذاشته شده تا از ناحيه خود ماها ايجاد اختلاف شود.»23
خاتمي كه براي رسيدن اصلاح طلبان به نامزد مشترك براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري تأكيد داشت، به خبرنگار ايسنا گفت: «به دو كانديدايي كه در عرصه هستند، گفته ام شايسته است به اين نتيجه برسند كه در انتخابات پيروز شويم و وحدت و تجمع آرأ از اين كه چه كسي روي كار باشد مهمتر است. خود دوستان و مردم هم مي توانند اين تشخيص را بدهند، كجا امكان رأي بيشتر است، يا حداقل بايد به ساز و كاري براي جلوگيري از تفرق آرأ رسيد كه در نهايت براساس آن تصميم نهايي گرفته شود. شرايط امروز واقعاً حساس است. اگر معتقديم وضع كنوني مناسب نيست، ديگر بايد گلايه ها، كمبودها و اشكالات را كنار بگذاريم و حول مشتركات كنار يكديگر جمع شويم. »24 خاتمي همچنين در ديدار با برخي مسؤولين ستاد موسوي گفت: «الان وقت اين است كه اختلافات را كنار گذاشته و براي پيروزي اين تفكر ( گفتمان اصلاحات) آستينها را بالا بزنيم و با همه توان براي پيروزي اصلاحات تلاش كنيم.»25
تنها نامزد اصولگرايان
علي رغم تبليغات وسيع و جنگ رواني جريان اصلاح طلب مبني بر چندگانگي در جناح رقيب، كه در گذشته نيز برخي تلاشهاي آنان در اين راستا بيان شد، اما در اردوگاه اصولگرايان همچنان سخن از حمايت از احمدي نژاد بود. غلامعلي حداد عادل (رئيس مجلس هفتم) ضمن اشاره به مفهوم اصولگرايي، از احمدي نژاد حمايت كرد و گفت: « اصولگرايان براي اين كه راه را گم نكنند، بايد فراموشكار نباشند و بايد دائماً تجربه تلخ سالهاي قبل (76-84) در خاطرشان باشد و از ياد نبرند كه اصولگرايي براي چه به وجود آمد. . . ما مفهوم اصولگرايي را مديون مقام معظّم رهبري هستيم. ايشان در يكي از ديدارهاي خودشان در سه سال پيش رسماً اصولگرايي را تبيين نمودند. اين صحبت رهبري به اين معنا نبود كه رهبري مي خواست خودش را در يكي از جناحهاي سياسي جامعه قرار دهد؛ چون شأن و جايگاه رهبري بالاتر از آن است. در واقع رهبري آن جا اظهار نظر مي كند كه بخواهد اسلام و انقلاب اسلامي را از غير آن جدا كند. رهبري براي صيانت از آن ماهيت اصلي و جوهره انقلاب بود كه به تشريح گفتمان اصولگرايي پرداختند. »26 وي همچنين در جاي ديگري اشاره كرد كه اصولگرايان با يك كانديدا وارد عرصه انتخاباتي رياست جمهوري خواهند شد.
محمدجواد لاريجاني از فعالان سياسي در گفتگو با ايسنا ضمن بررسي وضعيت اصولگرايان، فعاليت حزبي كروبي را نوعي نوآوري دانسته و ضمن پيش بيني يك رقابت جدّي در عرصه انتخابات رياست جمهوري آتي، از احمدي نژاد به عنوان فردي بسيار باهوش و كسي كه جيك و پيك پيشرفت كارها را بهتر از هركس ديگري متوجه مي شود، نام برد. 27 حجه الاسلام شجويي (عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز) نيز با مثبت ارزيابي كردن عملكرد دولت نهم، شانس پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جهموري را بيشتر ارزيابي كرد. 28
حجه الاسلام دكتر مرتضي آقا تهراني (رئيس مجمع نمايندگان تهران) در گفتگو با ايلنا با اشاره به انجام سفرهاي استاني احمدي نژاد اظهار داشت: «رأي جدّي مردم به سمت احمدي نژاد است. »29 جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در بيانيه اي با ذكر سابقه جريان دوم خرداد بر حمايت همه اصولگرايان از دولت نهم تأكيد كرد. 30 آيت الله محمد يزدي (رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم) از ارتباط گرم دولت نهم با مراكز حوزوي خبر داد و گفت: «در شرايط فعلي من هيچ مجوزي براي عبور از احمدي نژاد نمي بينم. »31
در همين راستا علي اسفندياري (دبير شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي) با اشاره به كانديداتوري خاتمي بيان داشت: «حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري، اصولگرايان را در حمايت از احمدي نژاد منسجم تر كرده و شانس پيروزي كانديداي واحد اين جبهه را افزايش مي دهد. »32
دكتر مهدي كوچك زاده (عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم) در گفتگو با ايرنا ضمن حمايت از دكتر احمدي نژاد از عدم تأثير حضور افرادي خاص در اصلاح طلبان بر تصميم گيري اصولگرايان خبر داد. وي اظهار كرد: «مهم نيست چه كسي از سوي اصلاح طلبان نامزد مي شود، در هر صورت اين موضوع در جريان تصميم گيري اصولگرايان تأثيري ندارد. خاتمي چه بيايد چه نيايد، هيچ تأثيري بر تصميم گيريهاي جريان اصولگرا در جريان انتخابات رياست جمهوري ندارد. »33
پرويز سروري (نماينده مجلس هشتم) در گفتگو با خبرگزاري فارس با اشاره به گفتمان خاتمي در انتخابات دهم گفت: «به نظر بنده ورود خاتمي در انتخابات رياست جمهوري دهم يك خطاي بزرگ است، چرا خاتمي هشت سال تجربه عملي را در كارنامه دارد و مردم نيز وي را بخوبي مي شناسند و چنين فردي نمي تواند بعد از هشت سال اعلام كند كه همه شعارهاي گذشته ام اشتباه بوده و قصد دارم گفتمان جديدي را مطرح كنم. »34 محمد عظيمي (سخنگوي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي) نيز احمدي نژاد را مصداق كانديداي واحد اصولگرايان معرفي كرد. 35 الياس نادران (نماينده مجلس هشتم) در اظهاراتي تأكيد كرد: «هيچ اصولگرايي مانند احمدي نژاد قدرت جذب رأي مردم را ندارد.»36 محسن كوهكن (نماينده مجلس هشتم) نيز از حمايت 41 تشكل عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري از احمدي نژاد خبر داد. »
1- آفتاب يزد، 17/12/.1387
2- كيهان، 20/12/.1387
3- آفتاب يزد، 18/1/.1387
4- اعتماد ملي، 9/11/.1387
5- آفتاب يزد، 5/3/.1388
6- همان.
7- خبرگزاري ايرنا، 13/3/.1388
8- كيهان، 31/2/.1388
9- همان، 24/2/.1388
10-همان، 10/2/.1388
11-كيهان 3/2/.1388
12- همان، 31/1/.1388
13- كيهان، 3/2/.1388
14- همان، 8/2/.1388
15- ايران، 8/2/.1388
16- كيهان، 23/1/.1388
17- ايران، 3/2/.1388
18- كيهان، 31/1/.1388
19- همان.
20- آفتاب يزد ( داريوش قنبري)، 15/2/.1388
21- كيهان، 26/2/.1388
22- همان.
23- همان، 28/2/.1388
24- آفتاب يزد، 7/2/.1388
25- ايران، 10/2/.1388
26- كيهان، 27/1/.1388
27- همان، 2/10/.1387
28- همان، 25/10/.1387
29- كيهان، 29/10/.1387
30- همان، 30/10/.1387
31- همان، 1/11/.1387
32- همان، 2/11/.1387
33- كيهان، 21/11/.1387
34- همان.
35- كيهان، 8/2/.1388
36- همان، 10/2/.1388
پاورقي

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14