(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 6 خرداد 1389- شماره 19655

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بشريت مجروح
انتخاب اعضاء هيئت رئيسه جديد مجلس هشتم
لزوم مجاورت با علماء و دانشمندان
متكي در پاسخ به وزيرخارجه آمريكا: اظهارات شما اشكال دارد نه نامه ايران
بيانيه تهران همچنان در كانون توجهات بين المللي
دوباره حساسيت ها را تقويت كنيم!
علي اصغر سلطانيه: تأييد بيانيه تهران راهگشاي مذاكرات بعدي است
سفير تركيه در ديدار با بروجردي: آنكارا با تمام توان از بيانيه 3 جانبه حمايت مي كند
جامعه مدرسين حوزه علميه قم: حكم ارتداد سروش پابرجاستبشريت مجروح

مريم ميرزائي
در عصر خميني كه هنوز عطر يادش عاشقانگي مي پراكند و نامش عظمت و سرافرازي...، با چهار تا بوق و روزنامه و سايت مي خواهند اين نهضت را، همه كرامت اين امت را و ارمغان شهيدان را به يغما ببرند.
همانهايي كه زماني علناً حق توحش مي خواستند، امروز به نام حقوق بشر و دفاع از هنرمندان فراتر از كاپيتولاسيون حتي به تعقيب و مجازات مجرمين داخلي هم معترض هستند. نمي دانم شايد اين مجرمين به ظاهر وطني اصلاً وطني نيستند و مزدوران اجنبي ضرب شست دلاور مردان اين سرزمين را فراموش كرده اند، شايد يادشان رفته با چه فضاحت و رسوايي از اين ديار رانده شدند و در توهم دوران سياه كاپيتولاسيون هنوز خودشان را صاحب اختيار ما مي دانند، اين مرض توهم هم عجيب همه گير شده است.
آري هنر و هنرمند قابل تقديس است اما به چه قيمت...؟ تاراج اقتدار يك ملت...؟!
آي همه كساني كه براي امثال آقاي جعفر پناهي سينه چاك مي كنيد و با دشمنان قسم خورده بشريت همنوايي مي كنيد سري هم به بيمارستان پيامبر تهران بزنيد، در ازدحام عيش و ابتذال و بي هنري، در گوشه اين بيمارستان زيباترين شاهكار هنري دنيا، «تابلوي بشريت مجروح» را به نمايش گذاشته اند.
اينجا هيچ رسانه اي، هيچ بنگاه حقوق بشري، هيچ جشنواره اي حتي گذرش هم نمي افتد. اينجا شمع و پروانه اي از غم هم و در غم هم چه هنرمندانه و چه باشكوه مي سوزند... از حميد آقاي بهمني مي گويم، تصويرگر جنايات متجاوزين آمريكايي، هم آنها كه وحشيانه به خانه و كاشانه و ناموس و حيثيت مسلمانان بي دفاع عراقي مي تازند و دوربين آقاي بهمني همه اين وقايع را ثبت مي كند. او كه فقط به ديدن قناعت نمي كرد و مي خواست ديده هايش را همه ببينند، او كه ناديده ها را هم ديدني كرد... و او كه امروز بي صدا و خاموش، با ديدگاني هميشه تاريك، دردمندانه در گوشه اين شهر پر هياهو در آتش حقوق بشر، بانيان حقوق بشر (آمريكا) مي سوزد.
آقاي بهمني در سال 81 بر اثر تشعشعات اورانيوم ضعيف شده بكار رفته در سلاحهاي آمريكايي در عراق، چشمانش را، نفسش را و همه توانش را از دست مي دهد. و دردناكتر از حال آقاي بهمني وضعيت همسر جوانش است، او كه روزي گوينده خبر شبكه العالم بوده، درگير و دار پرستاري از همسر مجروحش بر اثر مشتعل شدن الكل دچار سوختگي شديد از ناحيه سر و صورت و سينه و دست مي گردد و او هم، همه زيبايي و شادابي و سلامتي و... همه اميدش را از دست مي دهد.
پروانه صفت چشم بر او دوخته بودم
و آنگه بخود آمدم كه پاك سوخته بودم
آري من در اينجا شيداترين و زيباترين شمع و پروانه سوخته را ديدم و تنها كلامي كه عاجزانه به آقاي بهمني كه هيچ حس نميكرد، گفتم: كاش مي شد دردهايتان را قسمت كنيد و كمي از آنها را به ما بدهيد.
كاش مي شد با فريادي همه آنهايي كه در خواب غفلت هستند را بيدار كرد...
كاش مي شد كاري كرد و همه آنان كه چشمانشان را بر اين حقايق تلخ ميبندند را آگاه كرد...
كاش مي شد همه هنرمندان...، همه بشردوستان...، و همه آدم هاي حق گو و حق جو و حق سو...
از بي نهايت رنجهاي حميد بهمني ها هم يادي بكنند...

 با راي نمايندگان ملت صورت گرفت
 انتخاب اعضاء هيئت رئيسه جديد مجلس هشتم

اعضاي هيئت رئيسه جديد مجلس هشتم براي سال سوم فعاليت انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان، انتخابات هيئت رئيسه مجلس هشتم براي سال جديد صبح ديروز درجلسه علني بهارستان برگزار شد و طي آن لاريجاني، ابوترابي و صدر به ترتيب به عنوان رئيس و نواب اول و دوم رئيس مجلس برگزيده شدند.
در اين انتخابات كه با ورقه صورت گرفت ابتدا علي لاريجاني به تنهايي كانديد رياست مجلس شد كه از 258 راي مأخوذ توانست با 214راي مجدداً به رياست مجلس تكيه زند.
در اين راي گيري همچنين 44 نفر نيز راي سفيد دادند.
بررسي ها نشان مي دهد آراء لاريجاني نسبت به آراء سالهاي اول و دوم انتخاب وي براي رياست خانه ملت كاهش يافته است.
گفتني است اعضاي فراكسيون اقليت از رياست لاريجاني بر مجلس حمايت كرده بودند.
اما در ادامه انتخابات ديروز براي انتخاب نواب رئيس مجلس محمدحسين ابوترابي فرد، شهاب الدين صدر و مسعود پزشكيان كانديدا شدند كه از ميان 265 راي مأخوذه به ترتيب محمدحسين ابوترابي فرد با 188 راي و سيدشهاب الدين صدر با 145راي به عنوان نواب اول و دوم رئيس انتخاب شدند. همچنين مسعود پزشكيان نيز 115 راي اخذ كرد.
سپس براي انتخاب دبيران مجلس شوراي اسلامي، ساعدي، دهقان، سبحاني نيا، محبي نيا، اميدوار رضايي، كوثري، محمدحسين فرهنگي و كاظم دلخوش كانديدا شدند كه از ميان 264 راي مأخوذه به ترتيب دهقان با 184راي، ساعدي با 180 راي، سبحاني نيا با 159 راي، اميدوار رضايي با 177 راي، محمدحسين فرهنگي با 147 راي و محبي نيا با 145راي به عنوان دبيران مجلس انتخاب شدند.
اسماعيل كوثري با 137راي و سيدكاظم دلخوش با 125راي نتوانستند به جمع هيئت رئيسه بپيوندند.
در انتخابات سال گذشته هيئت رئيسه مجلس ساعدي نماينده شوش، حاجي بابايي نماينده همدان، ميرتاج الديني نماينده تبريز، محبي نيا نماينده مياندوآب، دهقان نماينده چناران و غفوري فرد نماينده تهران به عنوان دبير انتخاب شدند كه دو نفر از آنها بعدها به دولت رفتند و غفوري فرد هم در انتخابات امسال جاي خودش رابه فرهنگي داد.
در ادامه انتخابات ديروز كوهكن، ناطق نوري، آشوري، لاهوتي و عثماني براي انتخاب ناظرين مجلس نامزد شدند كه از ميان 262 راي مأخوذه، آشوري با 203راي، كوهكن با 160و ناطق نوري با 154راي به عنوان ناظرين مجلس انتخاب شدند.
لاهوتي و عثماني اعضاي فراكسيون نيز نتوانستند آراء لازم را براي كسب سمت ناظري مجلس اخذ كنند.
هيئت رئيسه جديد سوگند خورد
پس از برگزاري انتخابات، هيئت رئيسه جديد مجلس مراسم تحليف را بجاي آورد.
متن سوگندنامه اي كه اعضاي هيئت رئيسه جديد ياد كردند به اين شرح است: من به عنوان عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با مراعات بيطرفي كامل در انجام وظايف به كار گيرم و از هرگونه اقدامي مخالف آيين نامه اجتناب نمايم.
در ادامه لاريجاني طي اظهاراتي با تشكر از كاركنان مجلس از همكاري غفوري فرد و باهنر در هيئت رئيسه قبلي قدرداني كرد.
گفتني است باهنر در انتخابات داخلي فراكسيون اصولگرايان راي لازم را براي نامزدي به عنوان نايب رئيس دوم كسب نكرد و لذا در روز انتخابات هيئت رئيسه مجلس نيز كانديد نشد و شهاب الدين صدر جايگزين وي شد.
نخستين اظهارات صدر
پس از انتخاب
سيدشهاب الدين صدر ديروز پس از انتخاب به عنوان نايب رئيسي مجلس در پاسخ سوالي درباره عدم نامزدي باهنر گفت: اگر باهنر در انتخابات حضور مي يافت به معناي پشت پا زدن به مصوبه فراكسيون اصولگرايان بود، اما وي همواره تعهدات خود را به بهترين شكل نشان داده است.
وي ادامه داد: اين روال در سال هاي گذشته نيز انجام شده است، در سال اول مجلس هشتم حدادعادل و لاريجاني در فراكسيون كانديدا شدند و حدادعادل راي لازم را كسب نكرد و به تعهد خود پايبند ماند و در صحن مجلس كانديدا نشد.
صدر افزود: براي نايب رئيسي نيز ابوترابي و باهنر در مجمع عمومي فراكسيون راي آوردند و ما به تعهدات مان پايبند مانديم و در صحن مجلس كانديدا نشديم، سال گذشته نيز روال به همين ترتيب بود، امسال نيز همان سه نفر در مجمع عمومي فراكسيون كانديدا شدند و باهنر راي لازم را كسب نكرد و در صحن مجلس به تعهد تشكيلاتي خود پايبندي نشان داد.
به گزارش فارس وي در بخش ديگري از اظهاراتش تاكيد كرد براي حفظ وحدت و همدلي در هيئت رئيسه مجلس تلاش مي كند.
رسيدگي به لايحه
تخلفات رانندگي
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه ديروز رسيدگي به لايحه تخلفات رانندگي را در دستوركار خود قرار دادند و موادي از آن را به تصويب نهايي رساندند.
براساس مصوبه مجلس ماموران مذكور در اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول «نمره منفي براي تخلفات رانندگي پر خطر» را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي كنند.
مجلس مقرر كرد اداره راهنمايي و رانندگي متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور با متخلفان رفتار مي شود.
براساس مصوبه مجلس چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
مجلس مقرر كرد: پس از اعمال مقررات موضوع بند يك چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت 6 ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
همچنين نمايندگان مصوب كردند هرگاه پس از اعمال مقررات بند 2 در اثر ارتكاب تخلفات جديد 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي شود و بعد از يك سال مي تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزش و پرداخت يك ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ كند.
براساس مصوبه مجلس و تبصره يك اين ماده به استثناي بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر 24 ساعت صرفا يك بار نمره منفي محاسبه مي شود.
براساس مصوبه نمايندگان در صورتي كه متخلف به مدت 6 ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي 1 و 2 و يك سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود همه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلا اثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي شود.
مجلس مقرر كرد متخلف مكلف است ظرف 20 روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمره منفي گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد، راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي گيرد به نحو مقتضي او را در خصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند. نمايندگان مصوب كردند كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي شوند.

 لزوم مجاورت با علماء و دانشمندان

اين در دستورات ديني ماست و در روايات آمده كه انسان بايد درسرزميني كه زندگي مي كند،زمين آن حاصلخيز باشد، آب فراوان داشته باشد، هواي طيّب داشته باشد(1) درعين حال فرمودند:اگر يك روحاني فهميده، يك آدم درس خوانده در يك جائي نيست، آنجا زندگي نكن !فرمود: مي خواهي بروي در يك د ه زندگي كني، ببين يك ملا درآن هست يا نيست؛ نه معمّم ! يك آدم ب فهم درآن هست يا نه! تو بالأخره مشكل داري؛ خودت را مي خواهي بشناسي، دينت را بشناسي. اوّل تحقيق بكن، ببين اگر يك آدم ب فهم آنجا نيست، نرو. شهر مي خواهي بروي، روستا مي خواهي بروي؛ اوّل ببين يك آدم باسواد تحصيل كرده آنجا هست يا نه ! اين دستور انتخاب مسكن و مأوي است كه وجود مبارك امام صادق داده.
و گرنه آن بيچاره ها(مردم سقيفه بني ساعده) هم به همين سبك بودند؛ آنها هم اگر 4 تا آدم، در خانه اهل بيت را باز مي گذاشت، مي فهميدند؛ اينها هم غديري فكر مي كردند، سقفي نمي شدند ! وگرنه به اين صورت در مي آيد. الآن بسياري از اينها خيال مي كنند آزادي همان است كه بوش مي گويد: يأمرون ب المنكر و ينهون عن المعروف، بعد هم و هم يحسبون أنّهم يحس نون صنعاً (2). حالا دعاي نوراني عصر غيبت اين است كه: خدايا ! خودت را به ما بشناسان، تا دين تو را بشناسيم، پيغمبر تو را بشناسيم، امام پيغمبرتان را بشناسيم؛ قهراً راه خودمان را هم بفهميم و بيراهه نرويم.
اين بلائي كه بر سر واژه استعمارو حرّيت آمده، همين است؛ وگرنه لطيف ترين تعبيرات قرآني اين است. چه قدر فرق است كه خدا مي گويد: من مستعم رم؛ يعني از شما تحقيقاً مي طلبم. حالا اين (الف) و (سين) و (تا) در ابتداي استعمركم يا طلب است يا تحقيق. هر چه باشد، مي گويد: من از شما با اصرار مي خواهم براي خودتان آباد كنيد: و استعمركم ف يها. مبادا تنبل باشيد، مبادا بيكار باشيد. يك گوشه اش را بگيريد، بقيه را من به شما مي رسانم. باران مي خواهيد، مي دهم؛تگرگ مي خواهيد، مي دهم؛ برف مي خواهيد، مي دهم؛ زمين حاصلخيزبخواهيد، به شما مي دهم؛ هواي سالم مي خواهيد، به شما مي دهم: و لو انّ اهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عل يه م بركات م ن السّماء والارض(3)، و لو انّهم اقاموا التّوراه و النجيل لأكلوا م ن فوق ه م و م ن تحت ارجل ه م (4)؛ هر بركتي مي خواهيد، ما به شما مي دهيم. اين وعده خداست ! فرمود: من مستعم رم،يعني از شما درخواست مي كنم زمين را براي خودتان آباد كنيد. اما بيگانه آمده، مي گويد: زمين را براي من آباد كنيد !! اين مي شود استعمار مذموم؛ اين با لغت بازي كردن، با واژه ها بازي كردن، اين همان تحريف قرآن بودن، تفسير به رأي كردن است.
انجام وظيفه به اندازه توانائي و لزوم استمداد از خداوند
بنابراين هر كدام از شما و ما كه كاري از دستمان بر مي آيد، اگربه همان اندازه اي كه مقدور ما باشد دين را ياري كنيم، خداي سبحان ما را ياري مي كند: ن تنصروا الله ينصركم؛ و بر اساس: من جآء ب الحسنه فله خ يأ م نها (5) نفرمود: ن تنصروا الله ينصركم ! اين مي شد معادل؛ و خدا وعده داد: من جآء ب الحسنه فله خ يأ م نها. لذا فرمود: ن تنصروا الله ينصركم و يثبّ ت اقدامكم (6)، براي اينكه: من جآء ب الحسنه فله خ يأ م نها. بهترش را مي دهيم؛و يا 10 برابر مي دهيم(7) اگر ما 2 قدم برويم؛ بقيه يا مي برند، يا مي ايستيم كه كسي بيايد ما را هدايت بكند؛ ومفهوم ق ف ع ند الشّبه ه اين است.
ضرورت استفاده قاضي از دل طيّب و طاهر خويش
براي حل مخاصمات
درخصوص دستگاه قضائي هم اين روايت نوراني را مرحوم صاحب وسائل در باب صفات قاضي نقل كرده كه همه مطالب در كتاب ها نيست. كتاب ها مسائل حقوق كلّي وقوانين كلّي را ذكر مي كنند، فتاواي كلّي را ذكر مي كنند.اما تطبيق آن فتواي كلّي و حكم جامع و كلّي بر مصداق،ديگر در كتاب نيست ! اين هم به فهم قاضي بر نمي گردد؛ اين يك رمز و رازي دارد كه به دل قاضي بر مي گردد. اين روايت را حتماً مراجعه كنيد، به طور مكرر. گاهي از حضرت سؤال مي كنند: ما در دستگاه قضائي مشكل داريم؛ بالأخره نمي فهميم در اثر تعارض ادلّه، تراكم ادلّه، پيچيدگي مطلب؛ معلوم نيست حق با كيست ! فرمود: اينقدر از اين و آن سؤال نكن. حكم كه معلوم است، قوانين كلّي كه معلوم است؛ اين در كتاب هاست. امّا تطبيق آن حكم كلّي بر اين متن، اين را از دلت بپرس؛ ا ستفت قلبك. اين از آن غرر رواياتي است كه مرحوم صاحب وسائل در باب صفات قاضي نقل كرده. فرمود: از دلت بپرس.
دل چقدر بايد پاك باشد كه بتواند تطبيق بكند آن كلّي را بر جزئي، بفهمد حق با كيست ؟! پس ما يك منبع معرفتي دست نخورده اي داريم به نام دل. اين وظيفه همه ماست. منتها قاضيان مسئوليت بيشتري دارند؛ ما در مسائل سياسي اينطوريم، در مسائل اجتماعي اينطوريم، در مسائل اخلاقي هم همين طوريم؛منتها آن كه بيشتر درگير است، قاضي است. فرمود: از دلت بپرس. اگر خداي ناكرده در اين دل، كينه اين و آن باشد، باند بازي اين و آن باشد؛ اين دل مرجع فتوا نمي شود ! فتواي كلّي را مرجع تقليد داده، قانون اساسي مشخص كرده، قانون مصوّب مجلس هم مشخص كرده، امّا تطبيق آن بر اين موضوع، اين را بايد دل بگويد ! اين راه باز است و اگر كسي اين راه را طي كرد، بركات فراواني از چنين حكمي مي آيد و اگر كار مشكل است، ما خيال نكنيم صاحب كار خود مائيم ! براي ما البتّه مشكل است؛ امّا صاحب كار ذات أقدس له است و براي او اصلاً مشكل نيست؛ نّ ذل ك علي الله يسير (8).
سخنراني آيت الله جوادي آملي (مدظلّه العالي) در جلسه درس اخلاق در ديدار با طلاب، دانشجويان، بسيج كارگري، كارآموزان قضائي و سپاهيان ـ قم ؛ خرداد 1383
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار/ 75/ 234 (2) كهف/ 104 (3) اعراف/ 96
(4) مائده/ 66 (5) نمل/ 89 (6) محمّد/ 7
(7) اشاره به: انعام/ 160 (8) حديد/ 22
خوان حكمت روزهاي دوشنبه وپنج شنبه منتشر مي شود

 متكي در پاسخ به وزيرخارجه آمريكا: اظهارات شما اشكال دارد نه نامه ايران

سرويس سياسي-
وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات همتاي آمريكايي خود كه مدعي شده بود نامه اخير ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي داراي اشكالات فراوان است، تاكيد كرد كه اظهارات خانم كلينتون داراي اشكال است نه نامه ايران به آژانس.
«منوچهر متكي» در نشست مطبوعاتي مشترك با وزير خارجه بروندي در اين باره گفت: اشكال سخنان وزير خارجه آمريكا اين است كه پس از دريافت نامه جمهوري اسلامي ايران بايد رسماً پاسخ خود را به آژانس اعلام مي كردند.
وي با بيان اينكه براساس اعلاميه تهران پس از اظهارنظر گروه وين بايد جلسات اين گروه با هدف رسيدن به يك تفاهم نامه مكتوب تشكيل شود ادامه داد: بنابراين اگر سخن و يا نظري دارند مي توانند در آن نشست مطرح كنند.
وزير امور خارجه با بيان اينكه اظهارات اخير وزير امورخارجه آمريكا صرفاً جنبه تبليغاتي دارد، خاطرنشان كرد: صرف نظر از اين سخن خانم كلينتون برداشت كلي از فضاي بين المللي اين است كه هم بخشي از طرف هاي گروه وين و هم بسياري از كشورها، سازمان ها و مجموعه هاي منطقه اي و بين المللي استقبال خود را از ابتكار (بيانيه هسته اي تهران) اعلام كرده اند.
وي ادامه داد: 24ساعت بعد از بيانيه تهران، نشست وزراي خارجه 57 كشور اسلامي در شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار شد و شركت كنندگان در اين اجلاس، ضمن استقبال از بيانيه تهران، خواستار حمايت همه طرف ها از اين بيانيه شدند.
متكي گفت: اين به نفع همه است كه به موج ايجاد شده بپيوندند زيرا هدف بسيار مهم و محتوايي را دنبال مي كند و آن حركت از زمينه هاي تقابل به سوي تعامل و همكاري مي باشد.
وي با اشاره به نامه هاي نااميدانه اوباما به سران كشورهاي برزيل و تركيه قبل از بيانيه تهران كه نسبت به رسيدن توافق با ايران ابراز ترديد جدي كرده بود، تصريح كرد: ما معتقديم اگر پيش بيني يك كشوري خطا از آب درآمد بايد به واقعيت ها تمكين كند.
وزير امور خارجه با بيان اين كه ديپلمات شجاع كسي است كه اگر پيش بيني هايش خطا بود شرايط جديد را مورد ارزيابي قرار دهد، اضافه كرد: لولا و اردوغان موفق شدند در كنار جمهوري اسلامي ايران چارچوب مناسب و جامع الاطرافي را براي تفاهم ايجاد كنند.
ادعاي كلينتون
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس «هيلاري كلينتون» وزير امورخارجه آمريكا، مدعي شد كه طرح ايران براي تبادل بخشي از اورانيوم غني شده اين كشور با سوخت هسته اي (مورد نياز) براي يك راكتور (تحقيقاتي) «توطئه اي آشكار» در تلاش براي جلوگيري از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته اي اين كشور است.
وي كه روز سه شنبه در پكن صحبت مي كرد ادعا كرد كه پيشنهاد تبادل سوخت كه در اختيار ديده بان هسته اي سازمان ملل قرار گرفته نقايصي دارد و به نگراني هاي بين المللي درباره خواسته هاي هسته اي ايران پاسخ نمي دهد.
وي گفت كه تلاش تحت حمايت آمريكا براي اعمال دور جديد تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران ادامه خواهد داشت.
وزير امورخارجه آمريكا همچنين مدعي شد كه گفت وگوها با چين براي همراهي اين كشور در اعمال دور جديدي از تحريم ها عليه ايران مثمرثمر بوده است.
وي گفت: ما براي چين احترام قائل و از همكاري اين كشور خرسند هستيم همانطور كه شما مي دانيد در گروه پنج بعلاوه يك توافق كلي درباره متن قطعنامه ايران وجود دارد.
اظهارات وزير خارجه آمريكا درباره همراهي چين با اعمال تحريم ها عليه ايران در حالي مطرح شد كه چين اعلام كرد هنوز فرصت براي استفاده از ديپلماسي در بن بست هسته اي ايران وجود دارد.
«جيانگ يو» سخنگوي وزارت خارجه اين كشور به خبرنگاران گفت: گفت وگوها در شوراي امنيت سازمان ملل درباره مسئله هسته اي ايران به معناي پايان تلاش هاي ديپلماتيك نيست.

 بيانيه تهران همچنان در كانون توجهات بين المللي

سرويس سياسي-
بيانيه اخير تهران كه به امضاي سه كشور ايران، تركيه و برزيل رسيد همچنان در صدر اخبار و توجهات رسانه ها و محافل جهاني قرار دارد.
در اين بيانيه كه نسخه مكتوب و رسمي آن دو روز پيش در اختيار مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفت ضمن تاكيد بر حق جمهوري اسلامي ايران در استفاده از انرژي هسته اي و حفظ برنامه غني سازي اورانيوم خود، موافقت ايران با انجام مبادله سوخت در خاك تركيه در قالب يك بيانيه غيرالزام آور به اطلاع آژانس و طرف هاي مبادله رسيد.
از زمان انتشار رسمي اين خبر، رسانه ها و محافل منطقه و جهان به طور گسترده اخبار و گزارشاتي پيرامون آن ارائه كرده اند.
در همين رابطه، وزير خارجه آلمان در تماس تلفني با همتاي برزيلي اش توافق سه جانبه ايران، تركيه و برزيل بر سر مبادله سوخت هسته اي را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش (ايسنا)، «گيدو وستروله» در تماس با «سيلسو آموريم»، از تلاش هاي برزيل و تركيه در قانع كردن مسئولان ايراني به قبول پيشنهادات كشورهاي مرتبط با پرونده هسته اي ايران قدرداني كرد و گفت: بيانيه تهران گام مهمي در جهت پايان دادن به اختلافات با سازمان ملل و سازمان انرژي (آژانس بين المللي انرژي اتمي) و هم چنين به منزله راه برون رفت بين المللي و پايان دادن به اين بحران به روش ديپلماتيك است.
به دنبال اين تماس تلفني، وزارت امور خارجه آلمان در بيانيه اي اعلام كرد كه وزيران خارجه دو كشور تاكيد كردند كه برون رفت واقعي عملي كردن اعلام آمادگي تهران است.
«برنارد والدو»، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه هم روز سه شنبه اعلام كرد كه فرانسه در حال بررسي يك نسخه از نامه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
خبرگزاري فرانسه به نقل از والدو افزود: ما قصد داريم كه با روسيه و آمريكا (درخصوص ارائه يك پاسخ) مشورت كنيم.
خشم صهيونيست ها
پس از سكوت يك هفته اي صهيونيست ها، نخست وزير اين رژيم در اقدامي براي بي اهميت جلوه دادن همكاري ايران در زمينه برنامه هسته اي بيانيه سه جانبه تهران را نوعي فريبكاري و نيرنگ قلمداد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «بنيامين نتانياهو» در خصوص بيانيه3جانبه تهران كه با همكاري برزيل و تركيه به امضا درآمد، مدعي شد، بسته پيشنهادي ايران يك نيرنگ و فريبي است كه نمي تواند ايران را از غني سازي اورانيوم بازدارد. هدف اين نيرنگ، جلوگيري از تحريم هاي بين المللي عليه ايران است.
براساس اين گزارش، رژيم صهيونيستي تاكنون درخصوص بيانيه سه جانبه تهران اظهارنظري نكرده بود.
پس از آنكه يكي از مقامات ارشد صهيونيستي كه نام وي فاش نشد، ايران را متهم كرده كه با توافق انتقال بخشي از اورانيوم غني شده خود به تركيه، اين كشور و برزيل را «بازيچه» دست خود كرده است، «بنيامين نتانياهو» به اعضاي كابينه خود دستور داده بود تا از هرگونه اظهارنظر درباره توافق هسته اي ايران با تركيه و برزيل تا اطلاع ثانوي خودداري كنند. براساس اين گزارش، ايران روز دوشنبه به طور رسمي ديده بان هسته اي سازمان ملل را از بيانيه سه جانبه تهران آگاه كرد كه طبق آن ايران در نظر دارد يكهزار و 200 كيلوگرم از اورانيوم كم غني شده خود را در قبال دريافت سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران به تركيه ارسال كند.
تركيه در مقابل آمريكا و اسرائيل
يك خبرگزاري غربي با اشاره به بيانيه تهران اعلام كرد كه تركيه اكنون بر سر مبادله سوخت رودرروي آمريكا و اسرائيل قرار گرفته است.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين باره افزود: تلاش هاي تركيه براي ميانجي گري درباره بحران هسته اي ايران با غرب به تلاش جسورانه اي به منظور متوقف كردن تحريم هاي جديد سازمان ملل بر ضد ايران تغيير شكل داده است.
اين تلاش جسورانه تركيه را در جايگاه مخالف اسرائيل و آمريكا به عنوان هم پيمانان ديرينه آنكارا قرار مي دهد.
در چنين شرايط جديدي اين مسئله مطرح مي شود كه تركيه به عنوان تنها كشور مسلمان عضو ناتو اهميت خود را به عنوان پل ارتباطي بين شرق و غرب از دست داده است و در مقابل به يك حامي قدرتمند بين المللي براي همسايگانش در خاورميانه تبديل مي شود.
براساس اين گزارش، آمريكا هفته گذشته پيش نويس قطعنامه اي را تسليم شوراي امنيت سازمان ملل كرد كه پس از جلب حمايت چين و روسيه خواستار اعمال يك رشته محدوديت هاي اقتصادي و تجاري بر ضد ايران شده است.
اين اقدام آمريكا تركيه را به عنوان عضو غيردائم شوراي امنيت بر آن داشت تا با ارسال نامه هايي براي 26 كشور جهان با اعمال تحريم هاي جديد مخالفت ورزد و در پي جلب حمايت براي قرارداد پيش بيني شده معاوضه اورانيوم باشد.

 دوباره حساسيت ها را تقويت كنيم!

حسن معصومي
دوراني را به خاطر داريم كه مسئولين فرهنگي نظام در برابر اعمال و اقدامات ضد اسلامي و ضد ايراني برخي به اصطلاح اهالي هنر، حساسيت بالايي نشان داده و برخود واجب مي ديدند كه در قبال هرگونه رفتار و اظهار نظر موهن، موضع گيري نمايند. اگرچه اين حساسيت ها هم ناشي از احساس تكليف حضرت امام خميني(ره) مطرح مي شد كه ايشان در آن سطح از زعامت و اجتهاد، اساعه ادب به ساحت اسلام و فرهنگ اسلامي و ايراني را در هر حد و اندازه اي تحمل نمي كردند؛ چه وقتي كه صهيونيست خبيثي همچون سلمان رشدي با كتاب شيطاني اش به مقدسات اسلامي توهين نمود و چه وقتي در يك برنامه كوتاه تلويزيوني، مصاحبه شونده اي به الگوي زنان مسلمان اهانت كرد.
اما گويي اين گونه حساسيت ها ديرزماني است از ميان برخي مسئولين فرهنگي رخت بربسته است و اين بي تفاوتي، امروز نه تنها در مقابل وهن مجدد وجود مقدس حضرت رسول اكرم(ص) در وب سايت هاي معلوم الحالي همچون فيس بوك خود را نشان مي دهد (كه اگرچه فرياد جهان اسلام را به آسمان برده ولي متأسفانه دريغ از يك سخن يا صحبت ولو مختصر از سوي متوليان فرهنگ اين كشور!!) بلكه همچنان در برابر گستاخي ها و شناعت معدودي هنرمند نماي پرمدعاي بيگانه پرست، تعارف كرده و در كمال حيرت بعضاً آنها را وطن پرست و ايراني و حامي هويت ملي هم معرفي مي نمايند!!!
نمونه اش همين حضور عباس كيارستمي در جشنواره فيلم كن امسال است كه براساس يك سناريوي قديمي و كهنه در ويترين اين نمايش ضد ايراني قرار گرفت تا در اوج نبرد رواني و جنگ نرم دشمن صهيونيستي عليه انقلاب و نظام اسلامي، مانور ديگري بر ضد اين ملت و مملكت را سازماندهي نمايد. و در كمال تأسف، بعضي از دست اندركاران فرهنگي و هنري كشور نيز (طبق معمول و به دليل عدم برخورداري از بصيرت كافي) در دام اين مانور سقوط كرده و به توجيه و تفسير عملكرد كيارستمي برخاستند. اين در حالي است كه خود اين فرد چند شب پيش از اجراي نمايش ضد ايراني خويش، در مصاحبه اي با تلويزيون صهيونيستي صداي آمريكا (VOA) به صراحت بر فرهنگ ضد اسلامي ضد ايراني خود تأكيد كرده و به اصطلاح خرج خويش را سوا كرده بود.
كيارستمي در آن مصاحبه در پاسخ به سؤال خبرنگار تلويزيون صداي آمريكا كه در مورد تكرار عمل ضد اخلاقي چند سال قبلش به هنگام دريافت جايزه جشنواره كن پرسيده بود، گفت: ما يك شريعت داريم كه اين گونه اعمال را نفي مي كند ولي يك فرهنگي داريم كه اين نوع اعمال را تشويق مي كند (قطعاً منظور ايشان از آن فرهنگ، فرهنگ ايراني نبوده است، زيرا در فرهنگ اصيل ايراني بيش از ساير فرهنگ ها اين دسته از اعمال ضد اخلاقي، نكوهيده و شنيع و در يك كلام بي غيرتي محسوب مي شود).
ايشان در ادامه سخنان مشعشع خود مي گويد: حالا در تضاد مابين آن شريعت و اين فرهنگ، اگر خانم ژوليت بينوش برنده شد، خودم هم به انجام اين عمل راغب هستم (نزديك به اين مضمون)!!!!
البته تسامح و تساهل مسئولين فرهنگي به همين يك فقره ختم نمي شود و در همين جشنواره در خبرها بود كه فلان خانم به اصطلاح هنرپيشه (ف-م) براي چندمين بار نه تنها كشف حجاب كرده بلكه با علامت مشخصه جريان فتنه در برابر دوربين ها ظاهر شده است!! اگرچه فتنه گر بودن ايشان سابقه اي حدود 20 ساله داشته و زماني در حين انجام حركات به اصطلاح موزون به همراه چند همكار مرد خود، به دليل توهين آشكار به ساحت شهداي انقلاب اسلامي به خصوص رزمندگاني كه خرمشهر را آزاد كرده بودند، مورد توبيخ قرار گرفت و از كشور گريخت كه چندي بعد با وساطت بعضي اهل تسامح و تساهل مجدداً بازگشت و با گريه و زاري نزد خانواده شهداء و آوردن عذر تقصير، ناباورانه مجدداً به عرصه هنر نه تنها در سينما بلكه در رسانه ملي برگشت!!!

 علي اصغر سلطانيه: تأييد بيانيه تهران راهگشاي مذاكرات بعدي است

نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه آژانس بايد نقش خود را در تسهيل اجراي طرح هاي بشردوستانه انجام دهد و افزود كه آمريكا و متحدينش با تحريم ايران محكوم و منزوي خواهند شد.
به گزارش ايسنا، علي اصغر سلطانيه، كه در نيويورك به سر مي برد، در مصاحبه با شبكه خبري «پرس.تي.وي» در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان آن نيست كه آژانس با حسن نيت به عنوان بازوي اجرايي سازمان ملل بي طرفي خود را به جهان نشان دهد، اظهار كرد: بله كاملا حق با شماست. اكنون آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد بر اساس وظايف خود عمل كند. اكنون زمان آن رسيده است كه دبير كل اين آژانس و هيات تحت نظارت ايشان نقش اساسي خود را در تسهيل اجراي طرح هاي بشردوستانه انجام دهند؛ طرح هايي كه با قوانين موجود كاملا مطابقت دارند. حالا كه نامه جمهوري اسلامي ايران رسما به آژانس تحويل داده شده است و اين خود نشان دهنده حسن نيت ماست، ديگر توپ در زمين آژانس و ديگر كشورها مانند آمريكا، روسيه و فرانسه است. ما اميدواريم آژانس و اين دولت هاي غربي با پاسخ مثبت به نامه ما، همكاري خود را با پروژه بشردوستانه تامين سوخت هسته اي ايران ابراز كنند.
وي در ادامه درباره اظهارات بان كي مون، دبير كل سازمان ملل كه درباره اقدام ايران ابراز خرسندي كرده و گفته است، اين بيانيه درصورت تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند راه گشاي مذاكرات بعدي باشد، گفت: بله حتما. اين مساله بسيار اميدوار كننده بود و آمانو پس از دريافت اين نامه صميمانه از تلاش ايران استقبال و ابراز اميدواري كرده است كه نامه ايران را به ديگر كشورهاي عضو ارسال خواهد كرد و پاسخ را به ايران خواهد فرستاد. اكنون تنها مساله اين است كه اين كشورها توجه كنند كه اين يك فرصت است و آنها نيز بايد هرچه سريعتر تمايل خود را براي آمدن به ميز مذاكره وين اعلام كنند زيرا اين مساله براي آنها در واقع يك امتحان سياسي است. سلطانيه هم چنين درباره دليل رويكرد آمريكا و متحدينش در تلاش براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران با وجود تاكيد تهران بر اينكه اين تبادل، زمينه اي براي شروع مذاكرات است گفت: البته من مطمئنم جامعه جهاني اين اقدام آمريكا را محكوم مي كند. اين اقدام آمريكا فضاي مساعد موجود را كه حاصل روابط دوستانه متحدان نزديك ما يعني برزيل و تركيه بوده و نتيجه آن نيز بيانيه مهم تهران است را خدشه دار مي كند. بنابراين هر گونه اقدامي مي تواند به اين فضاي مناسب آسيب زده و دستاورد مهم سه جانبه ايران، برزيل و تركيه را بي اثر كند. آنها بايد مراقب باشند كه هر گونه پاسخي نسبت به اين بيانيه تبعاتي در پي خواهد داشت؛ برخي از كشورها تمام تلاش خود را به كار بسته اند تا تقابل و تنش به تعامل و همكاري تبديل شود.
نماينده دايم ايران در آژانس ادامه داد: اطمينان دارم با تحريم ايران، اين كشورها محكوم شده و خود در انزواي بيشتري وارد مي شوند. بنابر اين توصيه مي كنيم از اين فرصت استفاده كرده و به تنش زايي در جهان و اقدامات غير قانوني خود به عنوان اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي پايان دهند؛ پاي ميز مذاكره آژانس بين المللي انرژي اتمي بيايند و فصلي تازه در روابط خود با آژانس بگشايند

 سفير تركيه در ديدار با بروجردي: آنكارا با تمام توان از بيانيه 3 جانبه حمايت مي كند

سفير جديد تركيه در تهران در ديدار با رئيس كميسيون امنيت ملي با اعلام اينكه تركيه با تمام توان از بيانيه تهران حمايت مي كند، گفت: جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه به آژانس حسن نيت خود را نشان داد و هم اكنون توپ در زمين آژانس است.
به گزارش اداره اخبار مجلس شوراي اسلامي، بروجردي در اين ديدار با اشاره به روند رو به رشد مناسبات دو كشور، اراده رهبران دو كشور بر توسعه و گسترش هر چه بيشتر همكاري هاي دوستانه فيمابين در همه زمينه ها قرار دارد.
وي تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي از تحكيم و تقويت مراوادات و پيوندهاي دو كشور حمايت مي كند.
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در ادامه اين ديدار توافق سه كشور ايران، برزيل و تركيه در تهران در خصوص مبادله سوخت هسته اي را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: قدرت هاي بزرگ از نقش آفريني مؤثر كشورهاي مستقل در معادلات بين المللي نگران هستند.
وي افزود: كشورهاي مستقل با همكاري يكديگر بايد تمام توان خود را براي حل مشكلات منطقه اي و بين المللي از جمله عراق و افغانستان به كار ببرند.
سفير جديد تركيه در تهران نيز در اين ديدار با اشاره به اهميت جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي تركيه، اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران و تركيه نقطه نظرات مشتركي در مسائل منطقه و بين المللي دارند كه ناشي از تاريخ طولاني و مراودات فرهنگي و حسن همجواري است.
سفير تركيه در تهران با خاطر نشان ساختن اينكه تركيه با تمام توان از بيانيه تهران حمايت مي كند، يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه به آژانس حسن نيت خود را نشان داده است، هم اكنون توپ در زمين آژانس است. وي تصريح كرد: كشورهاي مستقل از بيانيه تهران حمايت مي كنند.

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم: حكم ارتداد سروش پابرجاست

اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن هشدار نسبت به توطئه جديد دشمنان نظام عليه حوزه هاي علميه، سروش را مرتد اعلام كردند.
در بيانيه منتشر شده از سوي اين جامعه آمده است: حوزه هاي علميه بلاد اسلامي تفكيك ناپذير بوده و مراجع تقليد قم و نجف پشتيبان نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت فقيه هستند. اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بررسي اظهارات جديد سروش مبني بر ضرورت مهاجرت مراجع تقليد از حوزه هاي علميه قم به نجف تصريح كردند دشمنان از نقش مهم و تاثيرگذار مراجع تقليد قم و نجف در جهان تشيع هراسان هستند.
مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كردند: سروش با تخطئه مباني نظام اسلامي و ولايت فقيه ارتداد خود را بر همگان ثابت كرد و با همراهي اپوزيسيون خارج نشين در جهت سازماندهي فتنه 88 همدستي خود با سازمان اطلاعاتي سيا و موساد را به اثبات رساند بنابراين اظهارات اخيرش مبني بر ضرورت مهاجرت مراجع قم به نجف در راستاي اهداف شوم دشمنان نظام و به خاطر ترس از نقش تاثيرگذار مراجع قم و نجف در جهان تشيع مي باشد لذا مراجع تقليد براي اظهارات اين مرتد خارج نشين كوچكترين ارزشي قائل نبوده و توطئه هاي شوم دشمنان براي ايجاد شكاف و نفاق ميان مراجع قم و نجف و مراجع عظام با نظام جمهوري اسلامي را در هم مي شكنند.
سليمي: سروش در اندازه اي نيست كه براي مراجع تعيين تكليف كند
حجت الاسلام والمسلمين عليرضا سليمي يكي از اعضاي اين جامعه در اين خصوص گفت: سرويس هاي جاسوسي اطلاعاتي سيا و موساد ازنقش مهم و تاثيرگذار مراجع عظام تقليد در تاريخ سرزمين ايران و جهان تشيع نگرانند و درصدد تضعيف جايگاه پررنگ آنان هستند.
وي افزود: سروش كه اعتقادي به مباني ديني ندارد و تمام تلاشش پيچيدن نسخه هاي سكولار و انديشه هاي غربي به عنوان ايدئولوژي اصلي جمهوري اسلامي بوده است در شأن و جايگاهي نيست كه بخواهد براي مراجع عظام تقليد تعيين تكليف كند.
وي با بيان اينكه سروش با فرار از كشور دچار توهم خود بزرگ بيني شده ادامه داد: كسي كه از سازمان هاي خارجي براي فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي پول دريافت مي كند كوچكتر از اين است كه بخواهد درباره مسائل داخلي نظام اسلامي به ويژه مسائل مربوط به اداره حوزه هاي علميه و مراجع عظام اظهارنظركند.
سليمي با اشاره به اينكه سازمان هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي درصدد تخفيف جايگاه حوزه علميه قم هستند گفت: به دليل نقش مهم و تاثيرگذار حوزه علميه قم در تاريخ اين سرزمين جهان تشيع كشورهاي غربي همواره بدنبال تضعيف جايگاه آن بوده اند و لذا اظهارنظر اين نوكر خودفروخته در راستاي اهداف دشمنان نظام است.
موسوي: سروش با ادعاهاي جديدش به دره ارتداد سقوط كرده است
يك عضو ديگر جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: حوزه هاي علميه بلاد اسلامي و مراجع عظام همگي در راستاي حمايت از نظام تشيع مستقر در جهان اسلام و ولايت فقيه فعاليت مي كنند بنابراين هرگز از يكديگر جدا نيستند.
حجت الاسلام والمسلمين سيديونس موسوي سرچشمه ضمن محكوم كردن اظهارات اخير سروش مبني بر ضرورت مهاجرت مراجع تقليد به نجف اشرف گفت: با توجه به اظهارنظرهاي اخير سروش درباره دين اسلام و ولي فقيه وي به دره ارتداد سقوط كرده است بنابراين اپوزيسيون خارج نشين همراه با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي حق اظهارنظر در امور كشور را ندارند.
وي با بيان اينكه حوزه هاي علميه در بلاد اسلامي از يكديگر تفكيك ناپذيرند ادامه داد: حوزه هاي علميه قم، نجف، شيراز و ساير بلاد اسلامي رسالت و هدف مشتركي داشته و از يكديگر جدا نيستند و لذا مراجع تقليد هر جا كه باشند پشتيبان نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت فقيه خواهند بود.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه اپوزيسيون هاي خارج نشين در حد و اندازه اي نيستند كه به مراجع عظام خط مشي بدهند خاطرنشان كرد: اين اظهارنظرها گنده گوئي بيش نيست لذا افرادي مثل وي نمي توانند از مراجع براي رسيدن به اهداف شوم خود استفاده ابزاري كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14