(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 10 خرداد 1389- شماره 19658

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جنگ و نيرنگ چهارم (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
حسرت (گفت و شنود)
سعيد جليلي : آمريكا بين انزوا يا تغيير يكي را انتخاب كند
اقامه نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حضرت آيت الله خامنه اي
سلطانيه: غرب به آنچه مي خواست نرسيد
منظورم منافقين جديد بود نه منافقين قديمي (خبر ويژه)
وال استريت ژورنال: آقاي اوباما ما را احمق فرض كرده اي!؟ (خبر ويژه)
پناهي جان! يا سند من لاسند له! (خبر ويژه)
ايران منزوي نشد بلكه جبهه جنوب را هم شوراند (خبر ويژه)جنگ و نيرنگ چهارم (يادداشت روز)

ريچارد كاتم افسر ارشد سازمان «سيا» و استاد بعدي دانشگاه پيتسبورگ، در 2 دوره حساس در ايران حضور داشته است. كاتم در بحبوحه نهضت نفت و كودتاي 28 مرداد 1332 (1953 ميلادي) از گردانندگان تيم عمليات پنهاني سيا در ايران بود و از اعضاي شبكه «بدامن» به شمار مي رفت. شبكه اي آمريكايي- انگليسي كه ضمن استخدام چهره هاي مطبوعاتي و سياسي در حوزه عمليات جنگ رواني و پردازش افكار عمومي ايفاي نقش مي كرد. جان والر رئيس سازمان CIA در سال هاي آغازين دهه 1950 ميلادي مي گويد «كاتم از افسران ويژه من بود».
كاتم پس از آن ظاهراً استاد دانشگاه پيتسبورگ شد اما رابطه كاري خود را با سازمان سيا و حوزه ايران حفظ كرد. وي در دهه هاي 60 و 70 ميلادي با گروه هايي نظير جبهه ملي و نهضت آزادي، ارتباط وثيقي برقرار كرد. كاتم از يك سال قبل از انقلاب در ارتباط كامل با ابراهيم يزدي و صادق قطب زاده بود به ويژه زماني كه آنها به پاريس رفتند. او در اين مدت كارمند ارشد سفارت آمريكا در تهران محسوب مي شد. چارلز ناس از كارمندان سفارت در نامه اي به هنري پرچت مسئول ميز ايران در وزارت خارجه كه مربوط به خرداد 1356 است، كاتم را رابط اصلي آمريكا با گروه نهضت آزادي معرفي مي كند.
فردي با اين مختصات بعدها كتابي با عنوان «ناسيوناليسم در ايران» نوشت. اين جاسوس- ديپلمات ارشد آمريكايي در صفحه 450 كتاب خود پيرامون نفوذ امام خميني در ايران مي نويسد «نيرو و نفوذ خميني آن چنان زياد است كه بدون در نظر گرفتن پيامد رويارويي سياسي، سياست دولت ايران بايد در چارچوب حد و مرزهايي باشد كه او تعيين مي كند. بعلاوه نهضت آن چنان قوي است كه حتي با درگذشت خميني نيز امر تعيين حد و مرزها ادامه خواهد يافت».
شيطان بزرگ با اين نفوذ آيت الله خميني چه بايد مي كرد؟ سازمان سيا و ناتوي فرهنگي در هر دهه از تاريخ انقلاب ترفندي انديشيدند. تدبير سال هاي 59-57 مبتني بر جعل رهبران سياسي و مذهبي در برابر امام بود. از شاپور بختيار و كريم سنجابي بگيريد تا سيد كاظم شريعتمداري و بازرگان و بني صدر و سرانجام منتظري در سال هاي آخر عمر مبارك امام.
دهه دوم، با رحلت امام مصادف شد و سازمان هاي اطلاعاتي مثلث استكبار چند تدبير را با هم به كار بستند. تكرار روند دهه گذشته در برابر جانشين امام و همزمان، القاي منافقانه حسّي نوستالژيك مبني بر اينكه امام تمام شده و جانشينش چون خود او نيست! در القاي اين حس يأس آور، بخشي از جريان سياسي موسوم به چپ با پروژه غرب هم پوشاني كردند. دهه سوم، آغاز هجمه علني به حضرت امام و باورهاي استراتژيك اوست. اوج اين هجمه، گزافه گويي حماقت آلود عضو بعدي حلقه لندن (منكر امام زمان عج) است كه سال 1379 در برلين و در مصاحبه با تاگس اشپيگل سايتونگ گفت «خميني به موزه تاريخ سپرده مي شود». آن روز تقريباً هيچ يك از چپ هاي خط امامي سابق، معترض اين گزافه گويي و عقده گشايي نشدند. نه مجمع روحانيون، نه خاتمي، نه كروبي و نه عاليجناب خاكستري پرده نشين (موسوي). با اين وجود، از سال 1382 به بعد جريان پرچمدار اصولگرايي در تراز خط امام با رأي مبارك مردم سربرآورد و براي ديپلمات ها و مأموران اطلاعاتي كه تحولات ايران را رصد مي كردند، عيان كرد نام امام خميني همچنان سكه پربهاي روزگار ايران جديد است.
سال 1388، آغاز دهه چهارم انقلاب، با دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران گره خورد. شيطان بزرگ 9 سال پس از طرح خاورميانه بزرگ جز خسارت و بي آبرويي و گرفتاري، طرفي نبسته بود. به تعبير رئول مارك گركت از افسران سابق سيا، در عراق فرزندان معنوي آيت الله خميني روي كار آمده بودند. و كمي آن طرف تر، اسرائيل زير بار آوار حيثيتي 2 جنگ 33 و 22 روزه مانده بود. چرخه هسته اي ايران نيز مدام بر شتاب خود مي افزود. اگر اين همه مصيبت آمريكا و اسرائيل و انگليس، زير سر آيت الله خميني و نفوذ كلمه او نبود پس از كجا بود؟ با اين ارزيابي، سيا، موساد و اينتليجنس سرويس، دهه چهارم انقلاب اسلامي را دهه ستيزه جويي عليه امام با تابلوي امام تلقي كردند. بايد قرآن با قرآن، اسلام با اسلام، جمهوري اسلامي با جمهوري اسلامي، و خط امام با خط امام هدف گرفته مي شد. سياست اموي و عباسي «پوستين وارونه» و «اسلام مندرس» يا همان سياست بني اسرائيلي «تحريف» و تهي ساختن محتوا.
يك سال زمان برد تا آشكار شود نخست وزير مستعفي روزگار امام پس از 20 سال پرده نشيني نه براي رقابت انتخاباتي و نه براي هزينه كردن سرمايه سياسي خود در خدمت جمهوري اسلامي كه براي جنگي نيابتي در راستاي امام زدايي و زدن آرمان ها و دستاوردهاي راهبردي روح خدا خميني(ره) آمده است. چند روز پيش از 22بهمن سال گذشته، روزنامه انگليسي اكونوميست نوشت «اظهارات اخير ميرحسين موسوي از نامزدهاي انتخابات ايران نشان مي دهد او با بنيان هاي انقلاب اسلامي مشكل دارد و اين بنيان ها را به چالش كشيده است». البته جامه «چالش با انقلاب» بر تن امثال موسوي خيلي گشاد بود. 2 هفته بعد (10 اسفند 1388) وقتي كه ملتي نستوه، برآمده از همه سليقه هاي سياسي وفادار انقلاب، سكه 22بهمن را تابنده تر از هميشه به نام جمهوري اسلامي ضرب كردند، يكي با مختصات مسعود بهنود سلطنت طلب هم در پايگاه اينترنتي روز آن لاين به حرف آمد و نوشت «كم هستند آنها كه خيال تغيير نظام را در سر مي پرورانند. اگر هم اين خيال در سرهايي باشد، ابتدا بهتر است چاه كنده و بعد مناره دزديده شود».
روح خدا خميني، يك حس نوستالژيك مبهم و غبار گرفته و تأويل پذير نيست آن گونه كه جماعت چند پهلو و «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» به ويژه در اين يك سال روايت كردند. امام را كجا مي توان با اسلام آمريكايي، اسلام اشرافيت، اسلام پرز و بگين، اسلام اعتزالي، اسلام اموي و عباسي، اسلام بهائيت و حجتيه، اسلام التقاطي كمونيستي و ليبراليستي، و اسلام ملك عبدالله ها جمع بست؟ حضرت روح الله همو كه عين رحمت بود براي مستضعفان و پابرهنگان، در برابر قانون شكنان و اشرار سياسي از موضع صلابت مي فرمود: «اشتباهي كه ما كرديم اين بود كه به طور انقلابي عمل نكرديم و مهلت داديم به اين قشرهاي فاسد... اگر ما انقلابي بوديم اجازه نمي داديم اينها اظهار وجود كنند... مولاي ما اميرالمومنين سلام الله عليه آن مرد نمونه عالم... هفتصد نفر را در يك روز از يهود بني قريضه كه نظير اسرائيل بود از دم شمشير گذراند. خداي تبارك و تعالي در موضع عفو و رحمت، رحيم است و در موضع انتقام، انتقام جو. امام مسلمين هم اين طور بود... ما نمي ترسيم از اينكه در روزنامه هاي سابق، در روزنامه هاي خارج از ايران براي ما چيزي بنويسند. ما نمي خواهيم وجاهت در خارج پيدا كنيم. ما مي خواهيم به امر خدا عمل كنيم و خواهيم كرد.»
او بود كه سال 1323 در كشف الاسرار نوشت «اين اوراق ننگين كه در آن روز نشر افكار و الفاظ بيخردانه رضاخان را مي كرد، ضررشان از صدها ]پزشك[ احمدي و مختاري براي توده و كشور بيشتر است... اينها احساسات شرف آميز توده را خفه مي كنند. نوك قلم اينها صدها مقابل، مسموم تر و بدتر است از نوك سوزن آمپول احمدي ها». و باز او بود كه 45 سال بعد با همان قاطعيت، سپردن امور به كساني كه عقيده خالص به اسلام نداشتند را اشتباه توصيف كرد و نوشت: «امروز هيچ تأسفي نمي خوريم كه آنان در كنار ما نيستند.»
امام امت بود كه فرمود «ما معادله جهاني و معيارهاي اجتماعي و سياسي را كه تا به حال به واسطه آن تمام مسايل جهان سنجيده مي شد، شكسته ايم. ماخود چارچوب جديدي ساخته ايم كه در آن عدل را ملاك دفاع، و ظلم را ملاك حمله گرفته ايم... آري با ضوابط شما من هيچ نمي دانم و بهتر است كه ندانم» و او بود كه براي همين روزهاي ما فرمود: «من به عنوان نصيحت مي گويم كساني كه مي خواهند مكتب اسلامي را با مكاتب ديگر تطبيق دهند و يا عناصري از آن مكتب را در اسلام وارد كنند، چه بدانند و چه ندانند در خدمت استعمار هستند. خدمت اينها به استعمار از خدمت آنها كه عامل استعمار سياسي يا عامل استعمار اقتصادي هستند، به مراتب بيشتر است و به همين نسبت خيانتشان به ملت بيشتر و عظيم تر است. از اين رو براي حفظ انقلاب اسلامي در آينده از جمله مسائلي كه بايد مدنظر داشته باشيم، حفظ استقلال مكتبي و ايدئولوژيكي است».
امام كجا و رجال پرچمدار فتنه دشمن كجا؟ «بايد شديدا با روشنفكران غربزده مبارزه كرد. من صريحا مي گويم ما نمي خواهيم نه غرب و نه شرق از ما تعريف كنند. نمي خواهيم روشنفكران غرب زده و قلمداران خودفروخته از ما تعريف كنند. ما مي خواهيم يك مسئله اي را كه اسلام مي فرمايد، عمل كنيم» يا «ما از هيچ چيز باك نداريم، نه باك داريم كه شرق ما را يك وقت اشخاص مثلا غيرآزادي طلب يا ديكتاتور حساب بكنند، نه باك داريم كه غرب همچو چيزي بكند. البته منافعشان كه در خطر است، بايد همه تهمت ها را به ما بزنند و ما همه تهمت ها را قبول مي كنيم... براي حضرت امير(ع) هم هزار چيز گفتند، براي پيغمبر اكرم(ص) هم گفتند، حالا هم دارند مي گويند. ما باكي از اين داريم. غربي به پيغمبر بدتر از اين مي گويد كه براي شما و ما مي گويد».
بيست و يكمين سالگرد عروج روح خدا و چهل و هفتمين سالگرد آغاز نهضت الهي او از راه مي رسد. اماما! تو از عرش الهي، ثبات قدم ملت ايران را در نهم دي 88 آن روز بزرگ خدا و در 22 بهمن ديدي. قبله آنها اكنون مرقد توست كه تا ابد زيارتگاه عاشقان و پاكباختگان خواهد شد. شاهد باش اين مردم از همان نسلي هستند كه فرمودي «آن پيرمردها و اين بچه ها و اين زن ها و اين دخترها همه يك چيز مي گفتند. همه مي گفتند ما اين سلسله را نمي خواهيم و ما جمهوري اسلامي مي خواهيم. من به نظرم آمد، مطمئن شدم به اينكه- آن وقت ها اصلا اين صحبت ها نبود، آن وقتي بود كه قدرت آنها سر جاي خودش بود- من به نظرم آمد كه ما پيروز خواهيم شد براي اينكه مسئله ديگر به ما مربوط نيست، يك مسئله اي است كه به جاي ديگر مربوط است و اين را هم شايد كرارا در پاريس هم آن وقت من گفتم كه مسئله، شده يك مسئله الهي».
حالا مناره دزدها مانده اند و گروهك هاي ورشكسته اما طلبكاري كه مي نويسند: «آقاي موسوي مي گويد ما مبلغ قرائت رحماني از دين هستيم اما به درستي معلوم نيست كه آيا با اين قرائت مي توان احكام قرآني درباره كفر و كافر و مشرك و منافق را معوق گذارد و يا در توحيد و نبوت، شك كرد و امامت را نفي كرد؟ ما با ولايت فقيه در توافق كامل هستيم كه حكومت ولايت، حكومت ناب محمدي ]ص[ است». (سايت اخبار روز وابسته به فدائيان خلق، 5 ارديبهشت 1389) اشباه الرجال و جريان هاي خاكستري، از حضور نيابتي در ستيزه جويي شيطان بزرگ و چهارمين دوره معارضه و جنگ او با امام طرفي نخواهند بست.
محمد ايماني

 كيهان و خوانندگان

¤ از روزنامه انقلابي كيهان كه در دوران فتنه همواره با روشنگري، موجب افزايش بصيرت مردم مي شود، تشكر مي كنم و تقاضا دارم در حالي كه استكبار جهاني و عروسك هاي خيمه شب بازي آنها يعني سران فتنه، تحركات جديدي براي اجراي پروژه هاي شوم خود آغاز كرده اند، ماهيت تحركات آنان را افشا نمائيد.
6406---0912
¤ تاخير قوه قضاييه در برخورد با سران فتنه باعث جري شدن آنان شده است، تا چه وقت مصلحت نظام در عدم برخورد با فتنه گران است؟
0230---0919
¤ از اين كه سران فتنه اقدام شجاعانه و رو به جلو دولت در بحث هسته اي را با قرارداد تركمانچاي مقايسه كرده و آن را خسارت بار توصيف مي كنند خنده ام مي گيرد. يادشان رفته كه خودشان هنگامي كه در مسند قدرت بودند با عقب نشيني هاي پي درپي در برنامه هسته اي افتضاح بار آوردند به طوري كه وقتي تعداد 20 سانتريفيوژ درخواست كرديم موافقت نكردند و كارخانه هاي غني سازي يزد و اصفهان نيز پلمب شد.
عليمرداني
¤ سخنراني اخير رئيس جمهور در كرمان و انتقاد ايشان از دولت روسيه، يادآور شعار نه شرقي، نه غربي بود. اميدواريم دولت روسيه هم در رفتار خودش تجديدنظر كند. به هر حال كشور ما بايد هميشه مستقل از قدرت هاي شرقي و غربي باشد.
جنت خواه دوست
¤ بنده يك فرهنگي هستم كه براساس مصوبه دولت در سال 86 مبني بر انتقال كارمندان به شهرهاي كوچك از تهران به شهرستان بابل نقل مكان كردم. ولي هيچگونه تسهيلاتي در اختيار بنده قرار نگرفت. از هيئت محترم دولت بويژه وزير محترم آموزش و پرورش تقاضا مي شود مشكل بنده را مرتفع نمايند.
يك فرهنگي
¤ خودرو اسقاطي خود را تحويل داده ام. بانك ها براي پرداخت وام شرط گذاشته اند كه دو نفر كارمند داراي برگه كارگزيني كسر حقوق به بانك معرفي بكنيم ولي عملا چنين چيزي ممكن نيست. اين وسط سر ما قشر آسيب پذير بي كلاه مانده كه راه به جايي نداريم.
بلالي
¤ به عنوان يك دختر دانشجو با اجراي طرح عفاف و حجاب همه جانبه در كشور موافق هستم و از برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي هاي سازمان دهي شده نيز حمايت مي كنم. حال كه اين طرح به اجرا گذاشته شده به هيچ قيمتي نبايد متوقف بشود.
رحمتي
¤ به نظر مي رسد كه اگر طرح عفاف و حجاب هم در خصوص زنان و هم مردان با هم اجرا شود تاثيرگذاري بيشتري دارد. در ضمن بايد در كنار حجاب موضوع حيا و ادب نيز مورد ملاحظه و توجه قرار گيرد.
1136---0915
¤ مسئولين محترم صدا و سيما انصافا جواب بدهند دغدغه آنان براي مسئله حجاب بيشتر است يا براي فوتبال باشگاههاي انگليس؟!
9824---0915
¤ خودروي خود را 5 ماه است كه به طرح تبصره 13 سپرده ام. اما هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته است. لطفا رسيدگي شود.
قهرماني
¤ يكي از معضلات فرهنگي و اجتماعي كه در سال هاي اخير در كشورمان شيوع يافته، مصرف موادمخدر صنعتي است. از مسئولان مربوطه خواهشمند است كه با اين مشكل با جديت بيشتري مبارزه شود.
علي مجرد
¤ از نيروي انتظامي تقاضا مي شود، طرح توقيف خودروهاي مزاحم نواميس مردم و ايجادكننده آلودگي صوتي، در اصفهان هم اجرا شود.
قاسمي از اصفهان
¤ چرا وزارت بازرگاني از واردات سير و كاهو جلوگيري نمي كند آيا واقعاً با اين همه كاهو و سيري كه در كشور توليد مي شود باز نياز به واردات اين محصول داريم؟
يك شهروند
¤ با سخت گيري ها و نظارت و كنترل مداومي كه نيروي انتظامي در مبارزه با موادمخدر در حوالي منطقه فلاح داشت باعث شد مواد مصرفي همسر معتادم به دستش نرسد و ما خانواده نجات پيدا كنيم. اگر اين مبارزه ادامه پيدا كند مشكل اعتياد بسياري از خانواده ها از اين طريق حل مي شود و اين بلاي خانمانسوز از بين مي رود.
همسر يك معتاد
¤ در سال 87 خودروي ال90 را با تأخير 20 ماهه از ايران خودرو تحويل گرفتم كه تاكنون از سود تاخير تحويل خودرو هيچ خبري نيست. از رياست محترم جمهور و وزير صنايع تقاضا مي شود دستور فرمايند تا نسبت به پرداخت سود 20 ماهه تأخير اقدام نمايند.
باقرزاده
¤ حدود يك ماه مي شود كه راديو قرآن در شهر مقدس قم پارازيت دارد و قابل استفاده نيست. از مسئولين امر درخواست داريم مساعدت كرده و مشكل را مرتفع نمايند.
2258--0912
¤ بنده يك باغدار زيتون هستم بنويسيد دولت سال گذشته با واردات اين محصول باعث شد بسياري از ما باغداران زيتون متضرر شويم. اگر اين روند ادامه پيدا كند باغداري باقي نمي ماند.
9239--0911
¤ اهالي ميدان شهدا در قلب طرح ترافيك قرار دارند. اجراي طرح كنترل خودروها از طريق دوربين مداربسته در اين ناحيه، باعث شده كه ديگر امكان استفاده از وسيله نقليه، حتي براي كارهاي ضروري را در محله خودمان هم نداشته باشيم. از راهنمايي و رانندگي خواهشمند است با صدور مجوز عبور و مرور براي اهالي اين مناطق، اين مشكل حل شود.
حجتي از تهران
¤ تلفن هاي ثابت روستاي زنجان بر كاشان سه ماه است كه قطع شده و با پي گيري، مخابرات اعلام نموده كه توسط «داركوب» كابل هاي هوايي سوراخ شده و بخش خصوصي هم مي گويد بودجه نداريم. از مسئولين شركت مخابرات تقاضا مي شود نسبت به حل موضوع با توجه به نياز روز مردم به تلفن اين مشكل را مرتفع نمايند.
نامي مسئول شوراي روستاي زنجان بر كاشان
¤ تمام خيابان ها و كوچه هاي شهرك الهيه واقع در جاده اسلامشهر خاكي است و فاقد آسفالت مي باشد. باور كنيد در اثر اين مشكل زندگي بر ما ساكنين شهرك سخت شده با اينكه يك سال از گازكشي شهرك مي گذرد با اين حال هيچ اقدامي براي آسفالت آن انجام نداده اند.
بهاري
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري
تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 4/3/89 با مضمون «بدحجابي در بعضي از ايستگاه هاي مترو» به آگاهي مي رساند: روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران به اطلاع مي رساند متروي تهران بخشي از شهر تهران و جامعه امروز ايران است و آن چه در ايستگاه ها و قطارهاي مترو مي گذرد جدا از جامعه ايران و شهر تهران نيست و نهادهاي مسئول در سطح شهر مانند نيروي انتظامي وظيفه برخورد با ناهنجاري هاي فرهنگي در ايستگاه هاي مترو را دارا مي باشند.لازم به توضيح است هم اكنون پليس مترو در ايستگاه هاي مختلف متروي تهران مستقر شده است و در صورت نياز با هرگونه ناهنجاري وظيفه قانوني خود را انجام مي دهد و برخورد با هرگونه ناهنجاري از جمله بدحجابي در ايستگاه ، خارج از وظايف اصلي شركت بهره برداري متروي تهران مي باشد!؟

 حسرت (گفت و شنود)

گفت: يكي از نمايندگان مجلس ششم كه چند سالي است به آمريكا پناهنده شده اعلام كرده كه قصد دارد از صدا و سيما به دستگاه قضايي شكايت كند.
گفتم: اينها كه مي گويند دستگاه قضايي را قبول ندارند و ادعا مي كنند كه تمام قضاوت ها و احكام آن فرمايشي است!
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: حالا براي چي مي خواد شكايت كنه؟
گفت: به خاطر فيلم مستندي كه صدا و سيما پخش كرده و كاسه ليسي هاي او براي آمريكا و حمايتش از منافقين و سلطنت طلب ها رو افشا كرده.
گفتم: يعني ادعا مي كند كه اين فيلم جعلي و تحريف شده است؟
گفت: نه بابا! اتفاقا گفته كه به اين كارها افتخار هم مي كنم! و تاكيد كرده كه پخش اين مستند به نفع او هم تمام شده!
گفتم: پس حرف حسابش چيه؟
گفت: پيش خودش فكر مي كنه از فلان ضدانقلاب چه چيزي كم داره كه نبايد مطرح باشه!
گفتم: خره با حسرت به اسب نگاه كرد و آهي كشيد و گفت؛ كاش من هم به تحصيلاتم ادامه داده بودم!

 سعيد جليلي : آمريكا بين انزوا يا تغيير يكي را انتخاب كند

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان گفت: آمريكا بايد بين ادامه مسير غلط گذشته و «انزوا»ي بيشتر يا «تغيير»، يكي را انتخاب كند.
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي ديروز در ديدار مرزوقي علي رئيس مجلس اندونزي با غلط دانستن مسير حركت آمريكا اظهار داشت كه ادامه اين مسير، اين كشور را با انزواي بيشتر روبرو خواهد كرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: امروز جبهه جديدي از قدرت هاي مستقل شكل گرفته است كه اندونزي مي تواند با ظرفيت هايي كه در جهان اسلام و جنبش عدم تعهد دارد نقشي موثر در آن ايفا كند.
جليلي با بيان اينكه بايد حركت بزرگ جهان اسلام در برابر رژيم صهيونيستي شكل بگيرد، خاطرنشان كرد: آمريكا بايد ميان جهان اسلام و رژيم صهيونيستي يكي را انتخاب كند.
وي تصريح كرد: اگر جهان مستقل قدرت خود را باور كند، گام هاي بزرگي برخواهد داشت و آمريكا هر روز عقب تر از ديروز و كشورهاي مستقل هر روز يك گام جلوتر برمي دارند.
جليلي ضمن ابراز علاقه از همكاري هاي اندونزي و ايران با اشاره به ظرفيت هاي موجود در سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد خواستار حركت جديدي از سوي جوامع اسلامي براي رفع محاصره غزه و ارسال كمك هاي بشردوستانه به اين منطقه شد.
وي افزود: روند تحولات خاورميانه در يك سال و نيم گذشته به جهان اسلام و كشورهاي مستقل نشان داد طرح اوباما براي صلح يك فريب و دروغ بزرگ بوده است و در عمل هيچ يك از حقوق مردم فلسطين به رسميت شناخته نشده است.
بر اساس اين گزارش دو طرف ضمن ابراز خرسندي از همكاري هاي منطقه اي بر گسترش روابط ميان دو كشور تاكيد كردند.
مرزوقي علي ضمن تاكيد بر ضرورت استفاده گسترده از ظرفيت هاي اجلاس تروئيكاي مجالس آسيايي خواستار همبستگي و انسجام بيشتر كشورهاي اسلامي براي مقابله با اسراييل شد.
در اين ديدار كه 6 تن از نمايندگان مجلس اندونزي نيز حضور داشتند، بر حق دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي تاكيد و يادآور شدند كه اعضاي مجلس اندونزي در اين زمينه با امضاي بيانيه اي حمايت خود را از حقوق هسته اي ايران اعلام كردند.
دو طرف همچنين در زمينه تحولات منطقه اي و گسترش همكاري هاي في مابين به مذاكره پرداختند.

 اقامه نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حضرت آيت الله خامنه اي

مراسم نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته تهران (14 خرداد) به امامت ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي برگزار مي گردد.
مراسم نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته تهران (14 خرداد) كه مقارن با سالروز رحلت ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني قدس سرّه الشريف مي باشد، به امامت ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي در حرم مطهر آن امام عظيم الشان برگزار مي گردد.
همچنين دكتر محمود احمدي نژاد به عنوان سخنران قبل از خطبه ها سخنراني خواهند كرد.

 در كنفرانس بازنگري NPT
سلطانيه: غرب به آنچه مي خواست نرسيد

نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در تشريح كنفرانس بازنگري ان.پي. تي تاكيد كرد كه غرب به آنچه مي خواست نرسيد.
علي اصغر سلطانيه در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: «علاوه بر دستاوردهايي كه ايران درباره خلع سلاح و كنفرانس بازنگري در ان.پي.تي 2010 به دست آورد، كشورهاي غربي و داراي سلاح هسته اي نيز نتوانستند به دستاوردهايي كه مدنظرشان از اين كنفرانس بود برسند و ايران را در مظان اتهام و محكوميت قرار دهند.»
وي پيش از ترك نيويورك با اشاره به كنفرانس بازنگري ان.پي.تي در 2010 يكي از دستاوردهاي اين كنفرانس براي ايران را بسيج تمامي كشورها به خصوص جنبش عدم تعهد و درج مواضع ايران به ويژه محورهاي سخنان رئيس جمهور در افتتاحيه كنفرانس بازنگري درباره خلع سلاح دانست و افزود: «همچنين تلاش شد تا ضرب الاجلي براي نابودي سلاح هاي هسته اي تا 2025تعيين شود كه با مقاومت كشورهاي داراي سلاح هسته اي روبرو شد.»
سلطانيه گفت: «همچنين در اين كنفرانس به موضوع تضمين هاي منفي امنيتي توسط دارندگان سلاح هاي هسته اي به كشورهاي فاقد سلاح هسته اي پرداخته شد كه ايران و كشورهاي عضو غيرمتعهدها خواستار الزام حقوقي بدون قيد و شرط كشورهاي داراي سلاح هسته اي به اين مسئله شدند كه بخشي از اين موضوع پذيرفته شد.»
نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي كه عضو هيئت شركت كننده در كنفرانس بازنگري در ان.پي.تي 2010در نيويورك نيز بوده است درباره پيوستن رژيم صهيونيستي به ان.پي.تي و بيان اين خواسته براي اولين بار از سوي آمريكا خاطرنشان كرد: «يكي ديگر از دستاوردهاي ايران اين بود كه در اين كنفرانس تلاش هاي آمريكا در دو سال گذشته و چند ماه گذشته به ثمر نرسيد. آنها انتظار داشتند اين كنفرانس سندي براي محكوميت ايران درباره پايبند نبودن به معاهده ان.پي.تي باشد در حالي كه هيچ نامي از ايران در بيانيه پاياني كنفرانس به ميان نيامد و نتوانستند موضوع ايران را مستقيم يا غيرمستقيم مطرح كنند.»
وي در عين حال تصريح كرد: «سند نهايي كنفرانس هر چند كاملاً خواست هاي ما را محقق نكرد اما گامي رو به جلو بود. از اين رو تا پنج سال آينده و نيز در دو سال آينده كه كميته هاي اقدام براي برگزاري كنفرانس بازنگري در ان.پي.تي 2015برگزار مي شود مصوبات اين كنفرانس را پيگيري مي كنيم.»
سلطانيه همچنين در اين گفت وگو به ملزم شدن رژيم صهيونيستي براي پيوستن به ان.پي.تي اشاره كرد.
نمايندن دايم ايران در آژانس درباره موضوع پروتكل الحاقي و تلاش برخي كشورها براي الزامي كردن امضاي اين پروتكل نيز خاطرنشان كرد: «نبايد به هيچ وجه امضاي پروتكل الحاقي الزامي شود. هر كشوري بنا به تمايل خود مي تواند به آن بپيوندد. تمامي كشورهاي غربي تلاش داشته اند اين مسئله را به تصويب برسانند اما با مخالفت ايران، برزيل، كوبا و حتي مصر و كشورهاي ديگر روبرو شد و پروتكل الحاقي همچنان سندي غيرالزام آور است.»
وي درباره انتخاب و حق كشورها براي داشتن چرخه سوخت نيز گفت: «اين حق همچنان به رسميت شناخته شده و انتخابي ملي است كه شامل غني سازي هم مي شود.»

 منظورم منافقين جديد بود نه منافقين قديمي (خبر ويژه)

به دنبال انتشار اظهارات نماينده فراري مجلس ششم در جمع گروهك هاي سلطنت طلب و منافقين كه از آنها دعوت به همكاري و اتحاد مي كند، نامبرده به توجيه سخنان خود پرداخت.
سيماي جمهوري اسلامي در برنامه اي مستند و كوتاه سخنان حقيقت جو را كه علناً از «سلطنت طلب ها » و «مجاهدين» اسم مي برد و دعوت به همكاري مي نمود، پخش كرد. به دنبال اين اقدام روشنگرانه كه ماهيت اصلاح طلبان نقابدار و مستخدمان فعلي نهادهاي برانداز آمريكايي را روشن مي كند،حقيقت جو واكنش نشان داد.
وي به سايت روزنت گفت: من بايد اين توضيح را بدهم كه نكته اي كه اتفاق افتاده بود، دعوا بر سر پرچم بود. اين دعوا هم نه مربوط به شهر بوستون كه مربوط به خيلي از شهرها بود. يعني بعضي ها دوست داشتند با پرچم شير و خورشيد دراين برنامه ها حضور داشته باشند و الزاماً همراه داشتن اين پرچم را به معناي سلطنت طلبي نمي دانستند. عده اي هم معتقد بودند اين نماد سلطنت طلب هاست و نمي خواستند با پرچم آن ها در برنامه حاضر باشند. يعني نمي خواستند اين راه پيمايي سلطنت طلب ها تلقي شود. اين مسئله واقعاً باعث دعوا شده بود. در آن جا بحث من اساساً اين بود كه بگذاريم نماد ما همان علامت سبز باشد. در آن جا گفتم كه شايد بعضي از شما سلطنت طلب باشيد و بعضي از مجاهدين و بعضي هم از مذهبي ها. اين جا منظورم واقعاً مجاهدين انقلاب بود و نه مجاهدين خلق. چون در اين صورت مي گفتم مجاهدين خلق(!)
اين توضيحات البته افتضاح قبلي را بيشتر مي كند. هر چند كه معلوم است در آن تجمع ضدانقلاب، خطاب او به منافقين و سلطنت طلبان است اما بر فرض كه خطاب او به مجاهدين (انقلاب) هم باشد بايد پرسيد نسبت شما (عضو فراكسيون مشاركت)، مجاهدين (انقلاب) و سلطنت طلب ها چيست كه از آنها دعوت به ائتلاف و همكاري مي كنيد. يعني مجاهدين و مشاركت هم سلطنت طلب هستند يا سلطنت طلب ها از پهلوي هاي پالاني كوتاه آمده و طرفدار جمهوري شده اند يا اينكه سر هر دو طيف به آمريكا بند است؟!
اين عضو فراكسيون مشاركت در مجلس ششم همچنين به روزنت گفت: قانون اساسي بايد عوض شود و رژيمي سكولار جايگزين شود. اين اظهارات در حالي است كه سران مشاركت و نامزد آنها- موسوي- براي ادامه فعاليت هاي منافقانه همچنان طرفدار جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن هستند.
شايان ذكر است حقيقت جو به خاطر خدمات ويژه اش براي حزب مشاركت در جريان اغتشاشات خياباني، از دفتر تحكيم به فهرست مشاركت در انتخابات مجلس ششم راه پيدا كرد. او چند سال پيش به همراه همسر خود (تهوري) از كشور گريخت و در استخدام موسسه بد نام «كام آزادي» درآمد. وي از حاميان تحريم ايران توسط آمريكاست.
گروهك منافقين در آشوب هاي خياباني سال 78 نيز دوشادوش مشاركت و مجاهدين (منافقين جديد) نقش آفريني مي كرد.

 وال استريت ژورنال: آقاي اوباما ما را احمق فرض كرده اي!؟ (خبر ويژه)

يك روزنامه آمريكايي سياست دولت اوباما در قبال ايران را كه ديپلماسي هوشمند توصيف مي شود، به باد انتقاد گرفت و تاكيد كرد كاخ سفيد افكار عمومي را خيلي احمق فرض كرده است.
وال استريت ژورنال طي گزارشي، فهرست باج هايي را كه دولت آمريكا مجبور شده به روسيه بدهد تا اين كشور را براي صدور قطعنامه اي نيم بند عليه ايران همراه كند، منتشر كرد و نوشت: كاخ سفيد خيلي از آن زماني كه قرار بود آغازي نو در روابط واشنگتن- مسكو باشد، دور شده است. حالا بها و مزد همكاري روسيه با آمريكا معلوم است. چند روز پس از مذاكره پشت پرده كلينتون با لاوروف، وزارت خارجه اعلام كرد به تحريم طولاني مدت 4 موسسه روسي كه در برنامه موشكي و اتمي ايران همكاري دارند، پايان مي دهد. همچنين پيش نويس تحريم چهارم عليه ايران، فروش موشك هاي روسي اس-300 به ايران را استثنا مي كند و مجوز آن را مي دهد. همه اينها در حالي بود كه هفته گذشته، كاخ سفيد لايحه همكاري هسته اي غيرنظامي با روسيه را به كنگره فرستاد كه شيريني ديگري براي مسكو بود.
روزنامه آمريكايي همچنين مي نويسد: اشغال گرجستان از سوي روسيه كماكان ادامه دارد اما مشكل بزرگتر، اقدام مسكو در فروش فناوري موشكي و سانتريفيوژ به ايران در دهه 1990 است. با اين حال دولت اوباما مي گويد همكاري روسيه در مورد ايران پيشرفت داشته است. اين اطمينان باعث تغيير رويكرد روسيه نمي شود. دولت آمريكا در مقابل همه امتيازهايي كه واگذار كرده، در تلاش براي رسيدن به يك قطعنامه تحريمي ضعيف عليه ايران است، قطعنامه اي كه دولت بوش هم مشابه آن را به دست آورد بدون اينكه هيچ امتيازي بدهد. اگر كار دولت اوباما ديپلماسي هوشمند است، اين خيلي بد است كه افكار عمومي احمق فرض شوند و آمريكا هم چيزي بدهد و هم چيزي به دست نياورد.

 پناهي جان! يا سند من لاسند له! (خبر ويژه)

در پي آزادي موقت جعفر پناهي، مهدي كروبي به منزل وي رفت و با او ملاقات كرد.
كروبي در اين ملاقات كه دومين ديدار وي طي هفته هاي اخير از منزل پناهي است، نسبت به بازداشت اين كارگردان ابراز تاسف كرد و آن را برخورد با جامعه هنري توصيف كرد.
پناهي هنگامي در منزل خود بازداشت شد كه در زيرزمين خود مشغول صحنه سازي شكنجه و تجاوز در قالب يك سناريوي ساختگي بود. برخي بازداشت شدگان و بازيگران همراه پناهي بعدها اعلام كردند كه به او اعتماد كرده و فريب او را خورده اند.
اصرار كروبي به حضور گاه و بي گاه در خانه پناهي (لوكيشن شكنجه و تجاوز) از آن جهت جالب توجه بيشتري است كه كروبي در ادعاهاي گزاف خود مانده و نتوانسته سندي جور كند. به همين دليل هم حتي كساني چون موسوي و خاتمي حاضر نشدند ادعاهاي گزاف او را تكرار كنند. برخي شاهدان مورد ادعاي كروبي براي تجاوز (نظير ابراهيم-ش) پس از بازي دادن او، از لندن و شبكه بي بي سي انگليس سردرآوردند و معلوم شد آكتورهاي حرفه اي بي بي سي و بدلكاران سازمان جاسوسي انگليس هستند.
بدين ترتيب تنها سند كروبي، زيرزمين منزل پناهي و فيلم نيمه كاره اوست با اين مضمون ملتمسانه كه «يا كهف من لاكهف له... يا سند من لا سند له»!

 ايران منزوي نشد بلكه جبهه جنوب را هم شوراند (خبر ويژه)

آيا نظم جهاني تازه اي در حال شكل گيري است؟ روزنامه آلماني دي سايت اين پرسش را رهاورد امضاي بيانيه 3جانبه تهران توصيف كرد و نوشت: برخلاف ادعاي آمريكا، ايران منزوي نيست و بيانيه تهران يكي از نشانه هاي آن است.
دي سايت با اشاره به توافق هاي اخير آمريكا با روسيه و چين و خيال اينكه همه چيز در دست قدرت ها تثبيت شده نوشت: پيش از اين به نظر مي آمد سياست بين المللي به ويژه برنامه هسته اي، محكم در دست قدرت هاي تثبيت شده جهاني است كه در قالب اعضاي دايم شوراي امنيت بر اين نهاد سلطه دارند. اما احمدي نژاد برگ برنده اي رو كرد. مهمتر از بيانيه مبادله اورانيوم، طرف هاي همكاري و مذاكره ايران بودند. زيرا اين بار روساي دولت هاي مهم و بسيار مورد احترام يعني برزيل و تركيه با ايران به توافق رسيده بودند. ايران بازيگران جديدي را وارد بازي و رقابت كرده بود.
روزنامه آلماني با تاكيد بر اينكه «برخلاف تصور، آمريكا نتوانسته ايران را از ميز بازي دور كند» مي نويسد: ايران واقعاً منزوي نيست و قدرت هاي قديمي واقعاً ديگر انحصاري بر سياست هسته اي بين المللي ندارند. به جاي آن امروز تركيبي بوجود آمده كه مي توان به آن جنوب جديد نام داد. جنوب جديد هنوز پيمان نيست اما به لحاظ جغرافياي سياسي نواري است كه از آفريقاي جنوبي گرفته تا مصر و تا اندونزي را دربرمي گيرد. اين جنوب با اعتماد به نفس در دنيايي عمل مي كند كه برخي ها آن را مانند دوچرخه دانسته بودند؛ با يك توپي چرخ آمريكايي و يك توپي چرخ چيني كه ساير كشورها مانند سيم پره خود را با آنها تنظيم مي كنند. اين اشتباه است! اكنون غير از برزيل و تركيه، اندونزي و مصر هم حرف دارند. برزيل مي خواهد در سياست جهاني وزنه اي باشد. وزن اقتصادي برزيل قابل توجه است و بويژه صنعت هسته اي اين كشور. اين كشور دو نيروگاه بزرگ هسته اي دارد، تا سال 2013 قرار است نيروگاه سومي هم اضافه شود- و تا سال 2050 مي خواهند 50 راكتور هسته اي كوچك تر براي ساحل بزرگ شمالي بسازند. نيروي دريايي اين كشور به نوبه خود سفارش موتورهاي هسته اي براي زير دريايي داده است. برزيل در آينده مي خواهد براي توليد ميله هاي سوختي، غني سازي اورانيوم موجود در معادن خود را پيش ببرد. همه اينها با آگاهي از قدرت خود توام است بگونه اي كه سياستمداران كشور را واداشته درباره سلاح اتمي خودي فكر كنند. لولا تكذيب كرد، اما احتمالا با اين تكذيب از ايراني ها دور نشده است.
دي سايت با تاكيد بر انتقاد شديد كشورهاي مستقل و غير متعهد نسبت به رياكاري آمريكا و غرب در حوزه فناوري اتمي مي نويسد: رفتار دوگانه آمريكا با روح استقلال ملي كشورهاي غير متعهد ناسازگار است. در اين ميان اروپا هم ديگر نقش سازنده اي ندارد. بدين ترتيب آمريكا با متحدين جديد ايران برخورد مي كند.
دي سايت در پايان نوشت، ايران بعد از مذاكره ژنو براي مبادله سوخت هسته اي، برگ ترك- برزيلي خود را روي ميز گذاشت با اين فرق كه مجبور به توقف غني سازي نيست. به همين دليل هم اوباما مجبور به پيمودن راه تحريم شده است. او عجله دارد. اما فقط تحريم، ديگر كافي نيست. به جنوب احتياج وجود دارد. اما هنوز قاعده هاي بازي جهان جديد مشخص نشده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14