(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 11 خرداد 1389- شماره 19659

اوقات فراغت نه استراحت پس از كار
قبل از خريد ملك اين موارد را درنظر بگيريداوقات فراغت نه استراحت پس از كار

گذران اوقات فراغات به شكل هدفمند، اصولي و برنامه ريزي شده از ضروريات زندگي امروزي هر انساني است.
هر چند با شروع تعطيلات، همواره بيشتر توجهات معطوف اوقات فراغت كودكان و نوجوانان مي شود، اما در اين ميان اوقات فراغت زنان خانه دار مساله اي مهم و درخور توجه است.
زن در خانواده محور كليدي و پايه هاي اصلي شكل گيري يك خانواده سالم است كه نقش انكارناپذيري در حفظ سلامت روحي و جسماني ساير افراد خانواده اش دارد. زنان خانه دار ساعت هاي بسياري را در تنهايي خود بدون داشتن برنامه اي از پيش انديشيده شده مي گذرانند. اكثر آنان اوقات فراغتشان را به تماشاي فيلم و سريال، خريد و بالا و پايين كردن مغازه ها، رفتن به پارك، مكالمات طولاني مدت تلفني و... سپري مي كنند براي برخي ديگر اوقات فراغت مفهومي جز تنهايي و فكر و خيال ندارد؛ زيرا غالب زنان نيازهاي خود را در اولويت آخر قرار مي دهند و اگر پول يا فرصتي براي فراغت دست دهد با از خود گذشتگي آن را در جهت رفاه بيشتر همسر يا فرزندان خود صرف مي كنند.
اكثر زنان معتقدند كارخانگي كاري بدون مهارت و يكنواخت، روزمره و نامريي و در مواردي كسل كننده است كه تمامي هم ندارد. براي زنان خانه دار زماني كه صرف نوشيدن چاي، گوش دادن به راديو و صحبت با تلفن مي شود خيلي به عنوان اوقات فراغت به حساب نمي آيد، بلكه استراحت پس از كار روزمره است كه به غلط فراغت محسوب مي شود.
دكتر بدري السادات بهرامي روانشناس در اين رابطه مي گويد: «با توجه به اينكه تكنولوژي امروزي در خدمت بشر است لذا حضور وسايل خانگي جديد در منازل باعث كاهش ميزان زماني شده كه زنان درگذشته صرف انجام كارهاي خانه مي كردند. از اين رو آنان ذخيره زماني و انرژي زيادي كسب مي كنند كه اگر به درستي مصرف و در كانال مناسبي هدايت نشود، حتما زن را دچار افسردگي خواهد كرد.
متاسفانه بسياري از زنان خانه دار دل خوشي از اوقات فراغت خود ندارند و دچار افسردگي هايي مي شوند كه ناشي از احساس بطالت درگذران عمر آنهاست. روانشناسان معتقدند، زنان خانه داري كه نمي توانند از اوقات بيكاري خود استفاده بهينه داشته باشند، بيشترين آسيب هاي رواني را متحمل مي شوند و با احساس نوعي ناامني رواني به سوي افسردگي پيش مي روند. اين احساس گاه مي تواند به طلاق و فروپاشي خانواده منجر شود و تاثيري غيرقابل جبران بر زندگي ساير اعضاي خانواده بگذارد و روال عادي زندگي آنان را تغيير دهد.
به عبارتي سختي ها و دشواري هاي زندگي به تنهايي قادر نيستند زنان خانه دار را دچار افسردگي كنند بلكه نداشتن برنامه اي مدون براي پركردن لذت بخش ساعات فراغت و تغيير در سرنوشت خود است كه آنان را دچار استرس و پوچي مي كند.
دكتر بهرامي در اين رابطه مي گويد: «نكته حائز اهميت اين است كه تمام زنان خانه دار بايد بدانند كه نيازمند رشد هستند و بايد به رشد فكري و اجتماعي برسند تا از خود احساس رضايت كنند. به همين خاطر بايستي براي اوقات فراغت خود برنامه ريزي داشته باشند تا به كارهاي مورد علاقه شان برسند. براي نمونه، دانشگاه هاي پيام نور و علمي- كاربردي اين امكان را براي زنان خانه دار ايجاد كرده تا در روزهاي تعطيل وقت خود را صرف تحصيل كنند. حضور در كلاسهاي آموزشي اين امكان را براي زنان خانه دار ايجاد مي كند تا كمتر احساس افسردگي و كسالت كنند: در واقع فرصتي برايشان پيش مي آيد تا مطابق زمان و هدفمند زندگي كنند و اجازه ندهند نسل جديد از نظر اطلاعات علمي از آنان پيشي بگيرد و شكافي عميق بينشان ايجاد شود.
به عقيده اين روانشناس؛ زنان نيازمند يادگيري هستند و بهترين كار براي خانم ها داشتن احساس موثر بودن است تا زمان خود را هدفمند سپري كنند. در غير اينصورت مجبور مي شوند اوقات بيكاريشان را در فروشگاه ها و خريدهاي تفنني (آرايشگاه ها و...) هدر دهند كه اين كار به نوبه خود در درازمدت به خانواده آسيب هاي جدي وارد مي كند و در نهايت آنان را به سمت تجمل گرايي و چشم و هم چشمي سوق مي دهد.
سه عامل كليدي در فراغت زنان وجود دارد كه عبارت اند از: زمان، فعاليت و فضا. و زنان در هر سه مورد وضعيت نامساعدي براي فراغت دارند. وقت آنها براي اوقات و فعاليت هاي فراغتي محدود است، فضاهاي فيزيكي و اجتماعي كه زنان مي توانند در آنجا به فعاليت هاي فراغتي بپردازند، محدود است و در واقع گزينه هاي اوقات فراغت آنها دچار محدوديت است.
در بيشتر موارد، نخستين مسئوليت زنان، سازماندهي امور خانه و انجام كارهاي خانه است صرف نظر از اين كه آنها شغل با دستمزد داشته باشند يا نداشته باشند. برخلاف استخدام با دستمزد، اين گونه كارهاي خانه حد و مرز مشخصي ندارد. مسئوليت هاي خانگي به گونه اي است كه تنظيم وقت و مشخص كردن مرز كار از اوقات فراغت را دشوار مي سازد. بنابراين باعث تكه تكه شدن اوقات فراغت مي شود. از اينرو براي زنان ترسيم خط ميان كار و فراغت دشوار است و در نظر گرفتن فراغت به منزله وقت آزاد، با تجربه بيشتر زنان بيگانه است.
دكتر بهرامي در رابطه با اينكه زنان خانه دار چگونه مي توانند هم به علائق شخصي خود برسند و هم مديريت جامع و كاملي در منزل داشته باشند، مي گويد: «اين دو وجه هيچ مغايرتي با يكديگر ندارند. به ميزاني كه زنان خانه دار از نظر رشد فكري و شخصيتي بيشتر رشد كنند به همان نسبت قابليتشان در اين زمينه بيشتر مي شود. اگرچه مردان به غلط از اين مسأله در هراسند كه افزايش رشد فكري زنان باعث مي شود تا آنان تمكين عقلي لازم را با شوهرانشان نداشته باشند. تجربه ثابت كرده است تمامي زناني كه از نظر شخصيتي در رده بالاتري نسبت به هم جنسان خود قرار گرفته اند، مادران شايسته، همسراني شايسته تر و انسانهاي سالم تري هستند و قابليت همكاري و برنامه ريزي روي آنان به مراتب بيشتر از زناني است كه از لحاظ رشد فكري و اجتماعي در محدوديت قرار دارند.
همچنين تحقيقات متعدد ثابت كرده زناني كه تحصيلات بالاتري دارند به عنوان همسر از قابليت هاي بالاتري نيز برخوردارند و قادرند براي مديريت زمان خود برنامه ريزي بهتري انجام دهند و تمامي مسئوليت هاي خود را سريع تر و با بهره وري و كيفيت بهتري انجام دهند.»
زنان خانه دار به لحاظ مالي، اقتصادي و اجتماعي وابسته به ساختارهاي خانواده و ازدواج هستند و كارگران بدون دستمزد عرصه خانه به شمار مي آيند و مردان، كارگراني كه در بيرون و با دستمزد كار مي كنند. اگرچه هر دو گروه مصرف كننده اند و در واقع آب به آسياب سرمايه داري مي ريزند، اما زنان فرصت ها و امتيازات كمتري در اختيار دارند.
دكتر بهرامي مي گويد: «فراغت اين امكان را به فرد مي دهد تا با بازسازي انرژي و توان از دست رفته، با قدرت و توان و حركتي مضاعف شروع به فعاليت كند. از طرفي چون زنان پايه هاي اصلي يك خانواده سالم هستند، سلامت جسم و روانشان اهميت ويژه اي در حفظ سلامت روان ساير افراد خانواده دارد.
اگر اوقات فراغت زنان طوري برنامه ريزي شود كه باعث رشد فكري او گردد، نه تنها دچار افسردگي و رخوت نخواهند شد بلكه با انرژي رواني مضاعفي بهتر به كارهايشان مي رسند و به اعتماد به نفس بالاتري دست پيدا خواهند كرد.»
اين روانشناس ادامه مي دهد: «زني كه تمام اوقات فراغتش را در فضاي يكسان منزل مي گذراند دچار آزار شديد روحي خواهد شد.
در حالي كه زناني كه در مراكز مختلف آموزشي و فرهنگي دوره هاي مختلفي را مي گذرانند مي توانند با شناسايي منابع متعدد، بهترين منبع را در كم ترين زمان و با بالاترين كيفيت براي تهيه مايحتاج زندگي خود و خانواده شان تهيه كنند.
از طرفي مديريت اقتصادي احتياج به اطلاعات مناسب و به روز دارد كه خود مستلزم شناسايي اطلاعات مناسب در زمينه نحوه خرج و مخارج، دخل و خرج و ساير موارد است.»
به نظر اين روانشناس، والدين آگاه و رشد يافته با مديريت صحيح خود مي توانند فرزنداني تربيت كنند كه در خواست هايشان با وضع مالي والدين رابطه اي مستقيم و معقول داشته باشد. در واقع اطلاعات و آگاهي والدين كمك مي كند تا خانواده به مديريت مالي تسلط بيشتري كسب كند كه اين وضعيت كمك فراواني به اقتصاد خانواده و آينده روشن فرزندان مي كند. كلام آخر اينكه اگر زنان خانه دار احساس كنند نقشي تأثيرگذار در سرنوشت خانواده خود دارند، زندگي شان پر از لذت و شادي مي شود. زنان شاد و سالم به علت همكاري و همراهي با همسرانشان، از احساس رضايت و صميميت بيشتري برخوردارند و روابط عاطفي آنان با ساير اعضاي خانواده روز به روز عميق تر مي شود. البته تمامي اينها در صورتي به وقوع مي پيوندد كه مردان اجازه و فرصت رشد به همسران خود بدهند.
يك زن افسرده كه احساس خستگي، بي حوصلگي و كسالت لحظه اي تركش نمي كند از هيچ چيز احساس رضايت نمي كند و رفتارش تأثير بسزايي در روابط عاطفي اش با همسر و فرزندانش خواهد گذاشت. زني مي تواند به همسر خود عشق بورزد كه به خودش علاقه مند باشد. زني كه سرشار از احساس رضايت و شعف نسبت به خود است، عشق ورزي به شوهرش نيز افزايش مي يابد و آرامش در چنين خانواده اي روز به روز بيشتر مي شود.
زهرا غريب شاه

 قبل از خريد ملك اين موارد را درنظر بگيريد

معضلي كه هم اكنون بازار مسكن با آن روبه رو است، بي اطلاعي برخي متعاملين از حفره هاي حقوقي است كه گاهي اوقات باعث مي شود خريدار يا فروشنده ملك دچار شكست يا خطا شود.
رايج ترين اتفاقي كه معمولاً در حوزه معامله ملك خريداران با آن مواجه مي شوند، خريد واحدهاي نوسازي است كه هنوز سند محضري براي آنها صادر نشده است. در اين موارد عرف اين است كه خريدار بخشي از ارزش ملك را به فروشنده پرداخت مي كند و در ازاي آن كليد منزل را دريافت مي كند. مابقي مبلغ معامله نيز به زمان آماده شدن سند موكول مي شود. اين درحالي است كه در اغلب موارد، زماني كه فروشنده براي صدور سند تعيين كرده، سند آماده نمي شود و ماه ها شايد هم سال ها خريدار بايد دنبال سند بيفتد.
موتور جست وجوگر املاك و مستغلات تحت عنوان ايران فايل كه د رحال حاضر با دارا بودن 100هزار فايل خريد و فروش، بزرگ ترين سامانه اينترنتي در بازار مسكن به حساب مي آيد، به تازگي اين امكان را براي مخاطبان خود فراهم كرده تا به صورت رايگان از موارد حقوقي مرتبط با معاملات ملكي مطلع شوند.
در اين سامانه به آدرسwwwiranfileir مي توان از طريق لينك اطلاعات عمومي ملكي، به اين موارد دسترسي پيدا كرد.
اطلاعاتي كه طرفين معامله ملكي بايد درباره نحوه صدور سند ملكي و ثبت اسناد بدانند به شرح زير است: عمده امور ي كه توسط اداره ثبت اسناد و املاك انجام مي شود، شامل صدور سند ملكي، تعويض اسناد مالكيت كه به دلايل مختلف از انتفاع ساقط گرديده است مانند: ريختن جوهر روي مندرجات سند، آب ريختگي روي سند و...، درخواست نقشه ثبتي، درخواست اجراي ماده 54 (در مواردي كه در اثر تعريض گذر، متراژ ملك تغيير مي يابد، متراژ مندرج در سند نيز مي بايستي تغيير يابد) اين ماده قانوني ناظر بر مطلب فوق مي باشد، انجام افراز املاك مشاع، نصب مجدد سرب پلمب روي جلد سند مالكيت، انجام ثبت املاك با هر نوع كاربري، انجام صدور سند ملكيت، صدور سند مالكيت براساس تنظيم تقسيم نامه، انجام صدور صورت مجلس تفكيكي و... ا ست.
همچنين براي انجام هركدام از اين موارد فرم هاي مخصوصي در ادارات ثبت اسناد رسمي وجود دارد كه نمونه اين فرم ها و طرز پركردن آنها در سامانه ايران فايل توضيح داده شده است.
افرادي كه قصد خريد و فروش انواع ملك را دارند يا با مشكل وراثتي در حوزه ملك روبه رو هستند، مي توانند موارد خود را در سامانه ايران فايل به صورت الكترونيكي مطرح كنند و در كمترين زمان ممكن پاسخ كارشناسي آن را از مشاوران حقوقي اين سامانه دريافت كنند.
همچنين فعالان بازار مسكن و آن دسته از كساني كه متقاضي خريد انواع ملك يا فروش آن هستند مي توانند درباره ساير موارد حقوقي و مشكلات فني كه ممكن است در حين انجام معامله با آن روبه رو شوند، از طريق سامانه ايران فايل كسب اطلاع كنند. يكي از اين موارد به شهرداري ها مربوط مي شود و اينكه براي استعلام پايان كار ساختماني كه قصد خريد وجود دارد چگونه بايد اقدام شود.
توصيه مي شود قبل از خريل ملك مسكوني يا ملك اداري و تجاري يك نسخه پايان كار از شهرداري منطقه دريافت شود تا درباره معارض بودن يا نبودن احتمالي ملك در مسير طرح هاي عمراني شهري اطلاع لازم كسب شود.

 

(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14