(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 22  خرداد 1389- شماره 19667

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
فصل هشت ماهه ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
هيچي (گفت و شنود)
تحريم با هدف حمايت از فتنه گاردين: آمريكا پشيمان مي شود
حمايت اوباما و كلينتون از اغتشاشگران در آستانه 22 خرداد
پيش بيني كيهان درست بود
موسوي و كروبي فاتحه فتنه را خواندند (خبر ويژه)
برنامه هسته اي را متوقف نمي كند اما شايد به اپوزيسيون روحيه بدهد! (خبر ويژه)
تقلب اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم به روايت دفتر هاشمي رفسنجاني (خبر ويژه)
22 خرداد آغاز فتنه اي كه موهبت الهي شدفصل هشت ماهه ! (يادداشت روز)

روز چهارشنبه 20 خرداد 88 يعني دو روز قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، تيتر اول روزنامه كيهان را به اين خبر اختصاص داده و با حروف درشت در صفحه اول نوشتيم «اين هشدار جدي است! آخرين پرده سناريوي افراطيون، آشوب پس از شكست». آن روز پس از انتشار روزنامه، با تماس هاي فراواني روبرو بوديم. برخي از كساني كه پيش بيني هاي قبلي كيهان درباره مسير حركت فتنه گران را خوانده و تحقق آن را به چشم ديده بودند، در صحت اين پيش بيني هم ترديدي نداشتند و تنها چگونگي آن را جويا مي شدند. پاسخ ما به اين عده از خوانندگان - كه چند تن از مسئولان كشور نيز در شمار آنان بودند- بازگويي فرمول مشترك جرج سوروس، جين شارپ و ريچارد رورتي بود و براي آنها توضيح مي داديم كه سران فتنه از آغاز فعاليت انتخاباتي خود تاكنون دقيقا و بي كم و كاست از اين فرمول پيروي كرده اند و نتيجه مي گرفتيم كه فاز ششم اين فرمول اعلام دروغين پيروزي در انتخابات و فاز هفتم آن، آشوب هاي خياباني است. چند تن از آنها با تعجب مي پرسيدند «آيا شما معتقديد كه موسوي و خاتمي و كروبي در پي مقابله با اسلام و انقلاب هستند؟» پاسخ ما به اين سؤال مثبت بود و البته از كروبي با عنوان «نخودي» كه در اين فرمول نقش دم دستي دارد ياد مي كرديم. پرسش بعدي اين بود كه «با چه جرأتي موسوي و خاتمي را مامور بيگانگان و دشمن امام و انقلاب و نظام معرفي مي كنيد؟ و از كجا معلوم كه هدف نهايي آنها مقابله با اساس نظام باشد؟» در پاسخ به اين پرسش، ابتدا پرسش كنندگان را به يادداشت همان روز كيهان با عنوان «شمع كه خاموش شد...» ارجاع مي داديم. در آن يادداشت به انحراف تلخ طلحه و زبير اشاره شده بود و براي پرسش كنندگان توضيح مي داديم وقتي افرادي نظير طلحه و زبير با آن سوابق درخشان جهاد و فداكاري در ركاب پيامبرخدا(ص)، به چرب و شيرين دنيا آلوده مي شوند، انحراف و استحاله افرادي نظير موسوي و خاتمي كه هيچكدام سابقه درخشاني در كارنامه خود ندارند، به آساني امكان پذير است و در ادامه به طيف ائتلاف كنندگان و هويت متفاوت و در مواردي متضاد آنها با يكديگر اشاره مي كرديم و توضيح مي داديم كه «وقتي موسوي و خاتمي و كروبي و... با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و كومله و دموكرات و گروههاي ماركسيست و نهضت آزادي و... ائتلاف مي كنند و اين ائتلاف مورد حمايت جدي مالي، تبليغاتي، سياسي و اطلاعاتي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس قرار مي گيرد، اولين سوال منطقي آن است كه اين طيف به ظاهر ناهمگون و با هويت هاي بعضاً متضاد در كدام نقطه اشتراك نظر دارند كه روي آن به ائتلاف رسيده اند؟» به يقين مساله «رياست جمهوري» و «انتخابات» نمي تواند نقطه اشتراك يا همان محور و نقطه ائتلاف آنها باشد، چرا كه گروههايي مانند منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها و سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل و انگليس و... كه در اين ائتلاف شركت كرده اند، اساساً به اسلام و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران اعتقادي ندارند كه «انتخابات رياست جمهوري دهم» موضوع ائتلاف آنها باشد. بنابراين به آساني و بدون كمترين ترديدي مي توان درك كرد كه هدف نهايي اين ائتلاف نقطه اي بيرون از دايره نظام و اسلام و انقلاب است و ائتلاف ياد شده فقط در اين نقطه قابل ارزيابي است. نگارنده يكي از شخصيت هاي سياسي را به خاطر مي آورد كه عصر چهارشنبه 20خرداد88 به كيهان آمده و درباره تيتر آن روز كيهان با يكديگر به گفت وگو نشسته بوديم. در اين نشست گعده مانند علاوه بر توضيحات مورد اشاره درباره ائتلاف، سندي از ديدگاه اعلام شده «ريچارد هاوس» رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا به ايشان ارائه شد. «ريچارد هاوس» تاكيد مي كند كه اگر محور ائتلاف بيش از يك نقطه باشد، دايره آن كوچك خواهد بود، چرا كه اشتراك نظر گروه هاي اپوزيسيون روي چند نقطه، به سختي امكان پذير است ولي چنانچه محور ائتلاف فقط «يك نقطه» باشد- بخوانيد مقابله با اساس نظام اسلامي- تمامي گروه هاي اپوزيسيون روي اين نقطه اشتراك نظر دارند و ائتلافي با دامنه گسترده و فراگير شكل خواهد گرفت. ريچارد هاوس از اين فرمول ائتلاف با عنوان «ائتلاف سفيد»! ياد مي كند و آن را راهبرد جديدي در مقابل راهبرد «فوكوياما» مي داند. راهبرد فوكوياما، عنوان «مهندسي معكوس» داشت و ريچارد هاوس معتقد است مهندسي معكوس فوكوياما در صحنه عمل نتيجه معكوس داده است.
گفتني است كه در آغاز فعاليت انتخاباتي فتنه گران و در حالي كه هنوز نامزد اصلي خود را اعلام نكرده بودند، آقاي كرباسچي در مصاحبه اي گفته بود برنامه ما- مدعيان اصلاحات- آن است كه در انتخابات رياست جمهوري دهم روي يك «نقطه» ائتلاف كنيم و توضيح داده بود كه آن نقطه «مخالفت با وضع موجود» است. آقاي كرباسچي در آن مصاحبه اشاره اي نكرده بود كه منظورش از «وضع موجود» چيست؟ آيا حضور اصولگرايان در دولت را «وضع موجود» مي داند كه قرار است ائتلاف مورد نظر براي مخالفت با آن شكل بگيرد؟ و يا مخالفت با «نظام موجود»! را نشانه رفته اند؟!
يكي از پرسش كنندگان آن روزها، بعد از شنيدن توضيحات كيهان و اسنادي كه از فرمول ياد شده حكايت مي كرد، اين نكته را پيش كشيده و پرسيد؛ «از كجا معلوم كه موسوي و خاتمي در پي اطلاع از اين كه فرمول ديكته شده به آنها لو رفته است، تغيير مسير ندهند و براي پيشگيري از رسوايي وطن فروشي و همراهي با دشمنان بيگانه، در بخش هايي از برنامه خود تجديدنظر نكنند؟!» جواب ما، اين بود كه آنها از خود اختياري ندارند و «گزك»ها و «آتو»هايي نزد قدرت هاي بيگانه دارند كه آنان را به گروگان مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس تبديل كرده است و نمي توانند بيرون از خواست و اراده ديكته شده اين مثلث بيگانه تصميمي بگيرند. براي اين عده از دوستان- كه برخي از آنها نيز چندان دوست نبودند- به بيانات 4 سال قبل رهبرمعظم انقلاب اشاره مي كرديم كه وقتي اشتباهات آمريكا را برمي شمردند، به اين نكته اشاره فرمودند كه ممكن است گفته شود اشاره به اين اشتباهات مي تواند آمريكا را هوشيار كرده و اشتباهات خود را تصحيح كند، ولي اين اشتباهات برخاسته از هويت آمريكاست كه نمي تواند از آنها دست بردارد (قريب به همين مضمون).
و اما... بعدها، وقتي فتنه انگيزي فتنه گران-بخوانيد پروژه آمريكايي،انگليسي، اسرائيلي آنها- با هوشياري و درايت رهبرمعظم انقلاب و بصيرت و فداكاري توده هاي ميليوني مردم روبرو شد سران فتنه گام هاي بعدي را با سرعت بيشتري برداشتند. حمايت آشكار از آمريكا و اسرائيل، نفي وجود مبارك امام زمان(عج)، اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسين(ع)، توهين مكرر به حضرت امام(ره)، تاكيد بر جمهوري ايراني و نفي «اسلام» از ساختار نظام، حمايت از تروريست هاي منافق و سلطنت طلب و... براي ديرباورترين افراد نيز كمترين ترديدي باقي نگذاشت كه در جريان فتنه 88 با خط نفاق جديد و ستون پنجم سال ها پنهان شده دشمنان بيروني روبرو بوده اند. فتنه اي 8ماهه كه از 22 خرداد آغاز شده و در 22 بهمن همراه با سران فتنه به خاك سپرده شد. چيزي شبيه جنگ تحميلي 8 ساله. دشمنان بيروني اين بار صدام هاي حقير و بزدل داخلي را كوك كرده و با ساز بد صداي خود كه از آن سوي مرزها مي نواختند به رقص آورده بودند.
وقتي فتنه آغاز شد، اگرچه توده هاي عظيم و پا به ركاب اسلام و انقلاب مي دانستند در حالي كه آمريكا با آنهمه ادعا نتوانسته و نمي تواند هيچ غلطي بكند، از مهره هاي دست چندم آن كاري ساخته نيست ولي شايد كمتر كسي تصور مي كرد كه اين فتنه در ادامه خود به يك موهبت بزرگ الهي براي انقلاب اسلامي، نظام و مردم اين مرز و بوم تبديل شود، كه شد.
و بالاخره چه زيبا و حكيمانه است اين كلام معصوم عليه السلام كه گاه خداوند تبارك و تعالي به دست افراد فاسق، دين خود را ياري مي كند.
حسين شريعتمداري

 

ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323


كيهان و خوانندگان

¤ حضرت علي(ع) مي فرمايند: كسي كه مدارا اصلاحش نكند با مكافات اصلاحش كنيد. با توجه به جرائم بزرگي كه سران فتنه در طول يك سال گذشته مرتكب شدند و مداراي نظام آنان را سر راه نياورد نوبت به مكافات رسيده و راهي جز محاكمه و كيفر سخت آنان باقي نمانده است.
5647---9190
¤ به آقاي علي مطهري كه حركت خودجوش مردم را به رئيس جمهور نسبت داده است بفرمائيد در شرايطي كه اين قدر سطحي نگر است و نمي داند مسائل سياسي چه عكس العملي در پي دارد، بهتر است در اين موارد اظهارنظر نكند.
مرتضي استاد
¤ اظهارات آن فرد منسوب به بيت حضرت امام پيرامون حجاب و كهنه شدن خط فكري امام بي پايه و با سيره امام در تناقض و در واقع توهين به تفكر امام است.
0133---0913
¤ از صدور بيانيه 247 نماينده مجلس در حمايت از بيانات رهبر معظم انقلاب تشكر مي كنيم.
6158---0919
¤ با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري براي ارسال كمك هاي انسان دوستانه به غزه، پيشنهاد مي شود كشتي هايي مشابه كشتي آزادي، به طور متوالي از سرتاسر جهان به سواحل غزه فرستاده شود تا موجب تحقير و سقوط نهايي رژيم صهيونيستي شود.
رضا غنجي
¤ رئيس جمهور روسيه، در تازه ترين صحبت هاي خود، ابراز داشته كه رفتار غيرمسئولانه ايران، كه در واقع رفتار آزادمنشانه ايران است، نمي تواند ادامه پيدا كند. او همچنين گفته كه بايد صداي جامعه جهاني از سوي ايران شنيده شود. بايد به او گفت كه مگر شما صداي 180كشور عضو جنبش عدم تعهد كه در اجلاس بازنگري NPT همه يكصدا شعار عاري شدن جهان از سلاح اتمي دادند را نشنيديد؟
يك هموطن
¤ از يك طرف مسئولين صحبت از كاهش روابط سياسي با روباه پير يعني انگلستان مي كنند، از طرف ديگر خبر افتتاح پرواز مستقيم بين شيراز- لندن منتشر مي شود. مردم گيج شده اند و نمي دانند كدام حرف را قبول كنند.
9563---0918
¤ حقوق كارمندان 6درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه تورم بيش از اين است. مگر طبق قانون نبايد حقوق كارمندان متناسب با تورم افزايش يابد؟
حسيني از قم
¤ بازنشسته پيش از موعد آموزش و پرورش در سال 88 هستم. اما هنوز هيچ اقدام و برنامه اي براي پرداخت پاداش پايان خدمت به بنده صورت نگرفته است. لطفا رسيدگي شود.
زارع
¤ ادارات آموزش و پرورش جوابگوي تماس تلفني مردم درباره شهريه دانش آموزان نيست. از وزير آموزش و پرورش تقاضا مي شود كه در اين باره تذكر داده شود.
مكري
¤ آذرماه سال 87 به اميد خانه دار شدن مبلغ يك ميليون تومان به حساب مسكن مهر پرداخت كردم. بعد از گذشت يك سال و نيم حاصل كار براي بنده سرگرداني بين اداره تعاون شهر بابل، مسكن و شهرسازي و استانداري شده است و چيزي دستم را نگرفته است.
6224---0911
¤ بيش از دو سال و نيم است كه در مسكن مهر15 شهرري ثبت نام نموده ايم و مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار تومان نيز پرداخت كرده و مبلغ پنج ميليون تومان هم وام با اقساط صد و پنجاه هزار توماني پرداخت شده با توجه به اينكه مستاجريم كرايه منزل و پرداخت اقساط فشار مضاعفي بر گرده ما واردكرده است و متاسفانه با گذشت دو سال و نيم هيچ پيشرفتي مسكن آتي ما نداشته است. از مسئولين امر تقاضا مي شود نسبت به پيشرفت كار و تسريع در واگذاري مساعدت نمايند.
تركان
¤ به عوامل ساخت برنامه مكث تلويزيون كه باعث هوشياري خانواده ها و فرزندانشان مي شود خسته نباشيد عرض كرده و دست مريزاد مي گويم.
6219---0912
¤از شركت كنندگان در مراسم ارتحال امام خميني(ره) در روز 14خرداد بوديم. با توجه به فاصله زياد از جايگاه متاسفانه صداي سخنراني به ما نمي رسيد. خواهشمند است براي برگزاري اين مراسم در سالهاي آينده تدابير بيشتري براي زوار و شركت كنندگان انديشيده شود.
پناهي
¤ در منطقه خليج فارس كه يك منطقه مستضعف نشين است، اتوبوس هاي شركت واحد، از هر مسافر سه بليت دريافت مي كنند. از مسئولان مربوطه توقع مي رود كه در اين مورد تجديدنظر شود.
گلعلي غلامي
¤ در كوي كيهان واقع دربلوار آيت الله كاشاني ، در مدتي كوتاه، سه مرتبه آسفالت كف خيابان كنده كاري و مجدداً ترميم شده است. از شهرداري تهران خواهشمند است مانع اين گونه اسراف ها شود.
يك شهروند
¤ از مسئولان صدا و سيما تقاضا مي شود فكري به حال مشكل دريافت امواج شبكه هاي رسانه ملي در منطقه فرحزاد تهران شود. زيرا در اين منطقه، بيشتر شبكه هاي صدا و سيما، قابل دريافت نيست.
عبدالحميد
¤ از مسئولان سازمان انتقال خون تقاضا مي شود كه مركزي براي اهداي خون افراد داوطلب، در شهرستان پاكدشت ايجاد شود.
رضايي
پاسخ شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 2/3/89 با عنوان «خاموشي معابر به آگاهي مي رساند: حسب پيگيري هاي بعمل آمده خياباني به نام بوعلي در ميدان سپاه شناسايي نشد. شايان ذكر است اتصالي كابل روشنايي در خيابان سپاه مقابل حوزه نظام وظيفه واصل گرديد كه مشكل در تاريخ 5/3/89 مرتفع و روشنايي به نحو مطلوب برقرار گرديد.»
پاسخ شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
ضمن تشكر از آن روزنامه وزين در خصوص انعكاس درخواست هاي مردمي، در پاسخ به مطلب مندرج در شماره مورخ 4/3/89 با عنوان «خاموشي معابر» در محدوده اتوبان اشرفي اصفهاني و نيايش، به آگاهي مي رساند: خاموشي مورد نظر در بزرگراههاي نيايش و اشرفي اصفهاني به دليل بروز برخي از مشكلات فني بود كه مرتفع شد.
¤ از صدا و سيما تقاضا مي شود دادگاه شكايت خاتمي از مديرمسئول كيهان را پخش مستقيم كنند.
0359---0914
¤ اگر با ديد انصاف به عملكرد موسوي و هوادارانشان نگريسته شود طي يكسال گذشته خسارتهايي كه بر نظام وارد نمودند كمتر از زيانهاي عهدنامه تركمنچاي نبوده است.
6580---0912
¤ در همدان مبلغ 4 ميليارد براي جشنواره فيلم كودك هزينه شد. در حالي كه بنده با 36 سال سن و داشتن ليسانس و معلوليت بي كار هستم و ازدواج هم نكرده ام. عدالت هم خوب چيزي است مشروط به اينكه پياده بشود.
0392---0918
¤ كارمند حجمي شركت توزيع برق هستم. توانير هيچ آماري از تعداد نيروهاي حجمي در شركت ندارد و هيچ كس هم مسئول و متولي استخدام ما نيست. از وزير محترم نيرو و همكارانشان تقاضاي رسيدگي داريم.
7235---0918
¤ از آقاي رئيس جمهور تقاضا مي كنم كاري كنند كه پاداش بازنشستگان پيش از موعد را قطره چكاني ندهند چرا كه به درد هيچ كاري نمي خورد.
4845---0911
¤ با تقدير و تشكر از مطالب مفيد و بسيار ارزنده كه تهيه و چاپ مي كنيد تقاضا داريم درخصوص شكل و شمايل، قطع روزنامه و رنگي كردن تمام صفحات آن تجديدنظر داشته باشيد.
4377---0935
¤ چرا فيلم هاي بي ارزشي مثل پوپك و مش ماشاله از سوي وزارت ارشاد مورد حمايت قرار مي گيرد ولي در مورد فيلم ارزشمند كودك و فرشته با مضمون مقاومت مردم خرمشهر با اختصاص فقط تعداد 8 سينماي تك سانسي بي مهري مي شود.
1629--0912
¤ از كيهان تقاضا داريم گذشته افراد ضدانقلاب فراري مثل نوري زاده وطن فروش را در روزنامه جهت اطلاع مردم چاپ بكند تا اين مهره هاي سياه نتوانند خود را براي نسل جديد بعنوان دلسوز كشور جا بزنند و عوامفريبي كنند.
7066--0913
¤ فساد در جامعه حكم سرطان در بدن را دارد كه اگر معالجه نشود كل جامعه را نابود مي كند و از بين مي برد.
7750---0938
¤ كشور ايران به منزله كشتي است كه همه ما ايرانيان سوار اين كشتي شده ايم حال اگر افرادي پيدا بشوند كه مرتكب فساد سياسي يا اقتصادي بشوند حكم سوراخي را دارد كه آب به داخل كشتي راه پيدا كرده و همه غرق خواهيم شد. بنابراين همه ملت ايران تك به تك در موضوع مفاسد از هر نوع مسئول هستيم و تكليف داريم مبارزه كنيم.
7750---0938
¤ موضع گيري رئيس جمهوري در مقابل روسيه نشانه پاي بندي مسئولين كشور به سه اصل عزت و حكمت و مصلحت در سياست خارجي جمهوري اسلامي است.
9095---0919
¤ با تبريك و تشكر بخاطر راه اندازي سامانه پيام كوتاه عرض مي كنم كيهان در دادگاه دوم هم سربلند و پيروز بيرون مي آيد. و سران فتنه سياه روي تر خواهند شد.
6725---0912
¤ اين چه كج سليقگي است كه مزدور و جنايت كاري مثل ريگي را با محاسن و پيراهن طلبگي و ظاهري موجه به دادگاه مي آورند؟
8200---0912
¤ حضور خانم ها در مسابقات واليبال قهرماني آسيا كار اشتباهي بود كه نبايد تكرار بشود.
5519---0916
¤ شنيدم كه يكي از سران فتنه درخصوص بيانيه سه جانبه تهران در قضيه مبادله سوخت هسته اي موضع گرفته و آنرا با قرارداد تركمانچاي مقايسه و زيانبار خوانده است. چرا ايشان توجه به عملكرد خود در بعد از انتخابات ندارد كه خسارت هاي وارده به كشور توسط وي كمتر از زيان هاي عهدنامه تركمانچاي نيست بلكه بيشتر هم مي باشد.
6580---0912
¤ از شهرداري تهران تقاضا مي شود كه به جاي صرف هزينه براي كنده كاري هاي بي جهت پياده روها و خيابان ها، اين هزينه صرف امور ضروري تر شود.
يك شهروند
¤ درخت چنار كهن سالي، واقع در خيابان امام خميني(ره)، روبه روي موزه ملي در حال خشك شدن است. از شهرداري منطقه 12 تهران تقاضا مي شود نسبت به اين مسئله رسيدگي شود. به نظر نمي رسد، خشكيدن اين چنار كهنسال و باشكوه، عادي باشد.
يك شهروند
¤ يا نام برخي از خيابان ها بايد عوض شود و يا بايد آبروي آن اسم حفظ شود. مثلا نام هاي جمهوري اسلامي، وليعصر(عج) و... با وضعيت اين خيابان ها تطابق ندارد.
ميرحسيني
¤ لازم است نمايندگان محترم مجلس، در تكميل قانون تسهيل در تنظيم اسناد تبصره اي به آن الحاق نمايند، به اين مضمون كه ارائه پايان كار ساختمان در زمان تنظيم سند الزامي نباشد. اگر اين اصلاحيه صورت گيرد، نيمي از دعاوي حقوقي در دادگستري ها مطرح نمي شود و سود آن به مراتب از زيان آن بيشتر است.
دكتر امامي
¤ فتنه گران فتنه گري كم كنيد فاصله با خامنه اي كم كنيد
گر ز ولايت رهتان شد جدا روز جزا فكر جهنم كنيد
قاسمي از اصفهان
¤ در طرح مبارزه با بدحجابي، يكي از مواردي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، كاروان هاي عروسي است. زيرا در اين كاروانها، علاوه بر بدحجابي، رفتارهاي ناشايستي هم بروز پيدا مي كند.
حسيني
¤ از مسئولان رسانه ملي خواهشمند است نسبت به پخش زياد از حد پيام هاي بازرگاني رسيدگي كنند.
جعفر عاقليان
¤ صداوسيما به جاي تقليد از بيگانه بهتر است بخشهاي خبري را با دكور ساده و بدون موسيقي مزاحم و زجرآور ارائه كند.
0692---0918
¤ قيمت بليت اتوبوسهاي بين همدان- تهران به قيمت قبل از عيد برنگشته است.
0692---0918
¤ يك قلم حقيقت گو داريم آنهم دست كيهان است... چرا اينقدر وقت ايشان را براي دادگاه فتنه گران مي گيرند... خدا را شكر كه هميشه هم پيروز ميدان قضاوت است.
7933---0912
¤ از شما خواهش مي كنم در مورد دوره هاي كارورزي كه توسط اداره تعاون برگزار مي گردد حقيقت يابي كنيد.
0551---0918
¤ چطور است كه رئيس محترم قوه قضاييه در صداوسيما از لفظ سران فتنه و نقش كليدي و مجرم بودن آنها با اطمينان و يقين صحبت مي كند ولي بعد از گذشت ايام مردم هنوز شاهد اجراي عدالت نيستند. مگر سياست كلي نظام اجراي مر قانون نيست؟
6388---0919
¤ لندن نشينان و آمريكانشينان كه امروز حتي مقدسات را هم منكر شده اند مصداق آيه شريفه اي است كه مي فرمايد: سرانجام آناني كه به كارهاي زشت رو مي آورند اين است كه آيات الهي را تكذيب كردند.
1347---0912
¤ پيشنهاد مي كنم در صورت امكان رويدادهاي تاريخي روز را در روزنامه انعكاس دهيد.
6388---0919
¤ در برنامه گزينه جوان 3/3/89 گزارشگر يكسره رفته سراغ يك دختر جوان در پارك كه در حال نرمش (حركات موزون) است. اين نوعي حساسيت زدايي در رسانه ملي است كه شايسته آن نيست و بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولين صداوسيما باشد.
3478---0919
¤ اميدواريم با اجراي قانون و اخذ سرمايه هاي نامشروع از خواص، ريشه فتنه گران را خشك و دل ملت انقلابي را شاد نماييد.
1233---0911

 هيچي (گفت و شنود)

گفت: كروبي و موسوي اطلاعيه مشتركي داده و اعلام كرده اند كه چون وزارت كشور به آنها براي 22 خرداد مجوز راهپيمايي نداده است، در آن روز راهپيمايي ندارند!
گفتم: مگر براي آشوب هاي قبلي مجوز گرفته بودند كه براي 22 خرداد دنبال مجوز رفته اند؟
گفت: مي دانستند كه هيچكس نمي آيد، ندادن مجوز را بهانه كرده اند كه بيشتر از اين آبروريزي نشود و كسي نداند كه ديگر هواداري براي آنها باقي نمانده است.
گفتم: اين را كه همه مي دانند، مگر طي چند ماه گذشته با آنهمه رجز كه خوانده بودند كسي به خيابان آمده بود كه اين دفعه بيايد.
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: يارو به يكي از دوستانش گفت؛ فلان جعبه را به خانه من بياور. دوستش پرسيد چقدر مزد مي دهي؟ يارو گفت؛ هيچي! و رفيقش به خيال آن كه هيچي هم يك مبلغي است جعبه سنگين را حمل كرد و بعد گفت؛ حالا همان هيچي را بده. يارو گفت؛ آن فرش را كنار بزن و بعد پرسيد، زير فرش چيست؟ طرف جواب داد؛ هيچي! يارو گفت؛ همان را بردار و برو!

  گزارش مستند كيهان
تحريم با هدف حمايت از فتنه گاردين: آمريكا پشيمان مي شود

سرويس سياسي-
به فاصله چند روز پس از اقدام شوراي امنيت سازمان ملل در صدور قطعنامه غيرقانوني 1929 عليه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران كه براساس اسناد و اظهارنظرهاي متعدد با هدف حمايت از جريان فتنه صورت گرفت، رسانه ها و محافل غربي ضمن استقبال از اين اقدام، در عين حال اذعان كردند كه قطعنامه تحريم ها هيچ تاثيري بر برنامه هسته اي تهران ندارد و صادركنندگان از اين اقدام خود پشيمان خواهند شد.
روزنامه انگليسي «گاردين» در سرمقاله روز پنجشنبه خود با اشاره به تصويب قطعنامه جديد ضدايراني در شوراي امنيت نوشت: تحريم هاي جديد به «محمود احمدي نژاد»، رئيس جمهور ايران فرصت مقاومت در مقابل كشورهاي جهان و پيروزي را اعطا مي كند.
در اين گزارش آمده است: فشار آمريكا براي پيشبرد دور جديد تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، پيشنهاد ايران براي انتقال 1200 كيلوگرم از اورانيوم خود با درصد غناي پايين به تركيه به منظور بازفرآوري را به پيشنهادي اضافي و غيرقابل كاربرد تبديل كرده است. ديپلماتهاي غربي ادعا كردند كه آنها اين پيشنهاد [ايران] را رد نكرده اند، اما كاملا واضح است كه قطعنامه جديد سازمان ملل چه تاثيري [بر اين پيشنهاد] خواهد داشت. اين اشتباهي است كه باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا احتمالا تاسف آن را خواهد خورد.
گاردين نوشت: درست است، اين بار آمريكا، روسيه و چين را در كنار خود دارد، اما هيچ يك از اين كشورها (روسيه و چين) در اين روند، در صرف اعتبار خود كه توان آنها را از بين مي برد، ريسك زيادي نمي كنند. اما مطلب فوق درباره اوباما صدق نمي كند. اوباما زمان و انرژي بسيار زيادي را بر نهادن ديپلماسي آمريكا براساس زور سرمايه گذاري كرده است. بسياري به اوباما به عنوان طرفي كه از ميز [مذاكره] در اين مقطع حساس دور مي شود، خواهند نگريست.
شبكه تلويزيوني سي.ان.ان. نيز در اين باره گزارش داد، هرچند مقامات اسرائيلي از اقدام شوراي امنيت در صدور قطعنامه عليه ايران ابراز رضايت كردند اما آنها معتقدند كه اين تحريم ها تنها به لحاظ نمادين اهميت دارد و بعيد است كه تاثير واقعي بر جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.
شبكه تلويزيوني فرانس24 نيز در اين باره به نقل از «برنار اوركاد» مسئول بخش تحقيقات در مركز ملي مطالعات راهبردي فرانسه، چهارمين مرحله تحريم هاي ايران را بسيار هدفمند توصيف كرد اما در عين حال سياست تحريم را بي نتيجه دانست.
اين گزارش درباره تاثير اين تحريم ها نوشت: كوبا و كره شمالي نيز سالها تحت تحريم بوده اند اما اين كشورها با وجود تحريم ها پيشرفت كردند، اين تحريم ها عمليات ديپلماتيك مهمي است اما امروزه بي ثمر بودن خود را نشان داده اند.
اين كارشناس با غيرموثر خواندن تحريم ها عليه ايران بخصوص تحريم انرژي گفت؛ شركت هاي چيني هم اكنون جايگزين شركت هاي غربي براي خريد نفت خام ايران شده اند. ايران در صورت تحريم بنزين و عدم واردات بنزين مي تواند هشت ميليارد دلار سود كند كه اين مسئله نيز به تقويت حكومت ايران مي انجامد.
پايگاه اينترنتي روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور هم در تحليلي به قلم «هوواردلا فرانچي» نوشت: باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا هيچ فرصتي را در خصوص تمجيد از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه برنامه هسته اي ايران را هدف قرار مي دهد از دست نداد و وي اين تحريم ها را شديدترين تحريم هايي خواند كه دولت ايران تاكنون با آن روبرو شده است.
اين سخن ممكن است درست باشد ولي تقريبا كسي اعتقاد ندارد كه قطعنامه جديد بيش از سه قطعنامه قبلي كه درباره ايران صادر شد موجب توقف برنامه هسته اي اين كشور شود.
در همين رابطه «جيمز ليندسي» مدير مطالعات شوراي روابط خارجي در نيويورك نيز گفت: در اين قطعنامه تحريم هاي فلج كننده اي كه هيلاري كلينتون وزير امورخارجه آمريكا يكسال قبل قول آنها را داده بود وجود ندارد، نتيجه اين است كه برنامه هسته اي ايران همچنان ادامه خواهد يافت.
«لابيسا لابونت» كارشناس روابط بين الملل در دانشگاه فوردهام هم اين قطعنامه را ويترين آرايي محض خواند و گفت: اين قطعنامه قطعا مانع از ادامه دادن ايران به گسترش توانايي هسته اي اش نخواهد شد.
روزنامه واشنگتن پست نيز درباره قطعنامه 1929 نوشت: اين قطعنامه نتوانست تحريم هاي فلج كننده اي را تامين كند كه كلينتون يك سال قبل درباره ايران وعده آن را داده بود و دولت اوباما نيز نتوانست به جميع آراي شوراي امنيت سازمان ملل همانطوري كه دولت بوش در تحريم هاي ديگر به آن دست يافته بود دست يابد.
بر اساس اين گزارش دولت اوباما البته در جلب راي چين و روسيه موفق شد اما اين راي فقط پس از آن به دست آمد كه به اين كشورها وعده داده شد اين تحريم ها به امكان تجارت آنها با تهران آسيب نمي زند.
«واشنگتن پست» همچنين در گزارشي نوشت: بعد از تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل در تشديد تحريم ها عليه ايران، «باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا بار ديگر اعلام كرد كه انزواي ايران در جهان در حال افزايش است.
اين روزنامه آمريكايي ادامه داد: اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه بعد از 16 ماه تلاش هاي گسترده سياسي براي تصويب اين قطعنامه، ايران در پاسخ به اين تلاش ها برنامه هسته اي خود را تسريع بخشيده، سانتريفيوژهاي بيشتري را نصب كرده، سايت غني سازي بيشتري را ايجاد كرده و سطح غني سازي را افزايش داده است. در همين رابطه مشاور بيل كلينتون رئيس جمهور اسبق آمريكا نيز قطعنامه جديد براي تحريم ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بي فايده توصيف كرد.
به گزارش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز «ديك موريس» گفت: تحريم هايي كه بر ايران اعمال شده بي نتيجه است.
وي افزود: وقتي از محتواي اوليه قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي تحريم ايران مطلع شدم بسيار خوشحال شدم و با خودم گفتم سرانجام دولت باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا واقعاً براي تحريم ايران اقدام قاطع صورت داده است زيرا در اين قطعنامه پيشنهادي روسيه از فروش سامانه موشكي اس سيصد به ايران منع شده بود كه پيشرفته ترين سامانه موشكي جهان است وقتي اين سامانه موشكي در ايران نصب شود ديگر امكان حمله اسرائيل به ايران وجود نخواهد داشت اما در روند مذاكرات با روسيه و چين براي به تصويب رساندن اين قطعنامه در متن آن تغييرات و اصلاحات بسياري صورت پذيرفت تا اينكه در نهايت با رقيق شدن اين قطعنامه به روسيه اين اجازه داده شد كه سامانه موشكي اس سيصد را به ايران بفروشد.
قرار دادن اين مساله در قطعنامه تحريم ايران مي توانست نتيجه بخش باشد اما اين مساله از قطعنامه حذف شد.
ديك موريس در ادامه گفت به نظر من قطعنامه جديد و همراهي روسيه با اين قطعنامه چيزي بدتر از يك عمليات تبليغاتي است زيرا هيچ گونه اقدامي براي برخورد با ايران صورت نمي پذيرد.
روزنامه القدس العربي هم با اشاره به تحريم هاي جديد عليه ايران نوشت: تجربه گذشته نشان داده است كه هر تحريمي نظام ها را ساقط نمي كند بلكه بر قدرت و صلابت آنها نيز مي افزايد.
اين روزنامه در سرمقاله ديروز خود درباره قطعنامه جديد شوراي امنيت بر ضد ايران نوشت آمريكا كه پيشنويس قطعنامه را به شوراي امنيت ارائه داده بود رشوه هاي متعدد اقتصادي و سياسي به روسيه و چين داد تا با آن موافقت كنند اما آمريكا خود را از هم اكنون با وضعيت پيچيده تري مواجه خواهد ديد.
اجراي چنين تحريمهايي به سبب ضعف آن دشوار است زيرا آنطور كه دولت اوباما تهديد كرده بود نفس گير نيست و اجراي موفقيت آميز آن به سبب موقعيت جغرافيايي ايران تضمين شده نيست و ايران دوباره به چنين تحريمهايي عادت مي كند.
شبكه الجزيره انگليسي هم با اشاره به مخالفت تركيه و برزيل با قطعنامه و رأي ممتنع لبنان به آن گزارش داد، قطعنامه تحريم ها عليه ايران بخاطر شكسته شدن آراء فاقد وزن سياسي است.
روزنامه صهيونيستي ها آرتص هم نوشت: رأي منفي تركيه به تحريم ايران سيلي به صورت آمريكا بود.
تحريم با هدف حمايت از فتنه گران
اظهارنظر مقامات غربي طي ماههاي گذشته نشان مي دهد كه هدف اصلي واشنگتن از پيش قدم شدن در اعمال دور جديدي از تحريم ها عليه ايران حمايت از جريان فتنه بوده است.
در همين رابطه، پايگاه اينترنتي شوراي روابط خارجي آمريكا با ارائه تحليلي درباره روند اعمال تحريم ها عليه ايران نوشته است: «گرچه جنبش اپوزيسيون در چند ماه گذشته تا حدودي خاموش شده است، اين مسئله هنوز يك عامل تعيين كننده است و شما در لايحه كنگره عليه ايران قطعا شاهد آن هستيد.» بيان مطالبي همچون «بايد با تحريم ها به اپوزيسيون در ايران كمك كرد»، «آمريكا بايد با افزايش تحريم ها به اپوزيسيون كمك كند»، «هدف تحريم ها اين است كه مردم از دولت رويگردان شوند» و «بيشترين اميد به مهار ايران از داخل است» كه بارها از سوي مقامات اروپايي و آمريكايي بيان شده، بيانگر حساب ويژه اي است كه اين كشورها بر روي جريان ضدانقلاب در داخل كشور باز كرده اند. در همين راستا، كيم آر هولمز، تحليلگر ارشد نشريه واشنگتن تايمز حدود دو ماه پيش در سرمقاله اين نشريه نوشت: «تحريم به تنهايي كافي نيست. ما بايد ديپلماسي عمومي را به نقض حقوق بشر در ايران متمركز كنيم. جمهوري اسلامي به دليل وجود اپوزيسيون داخلي دچار نقاط ضعف شده و بايد بر اين نقطه فشار وارد كرد.»
همچنين ريچارد هرتسينگر، چند هفته پيش در روزنامه آلماني «ولت» نوشت: «توان گروههاي اپوزيسيون ايران براي تغيير رفتار مقامات اين كشور كافي نيست. به همين علت است كه غرب بايد همزمان تهديدهاي چندباره خود در اعمال تحريم هاي سخت عليه ايران را در پيش بگيرد.»
در طرف مقابل، استقبال گسترده و عريان جريان اپوزيسيون داخلي از تحريم ها عليه ايران و انتقال اين پيام از طريق اپوزيسيون خارجي- با واسطه هاي نظير محسن سازگارا، عطاءالله مهاجراني، عليرضا نوري زاده و... -به سران كاخ سفيد، نشان مي دهد كه اين جريان رسما پذيرفته است كه به عنوان پياده نظام اهداف غرب عليه حاكميت ايران انجام وظيفه كند و در واقع، حيات خود را كه در ماههاي اخير بشدت به مخاطره افتاده، مديون حمايت خارجي مي داند. در واقع تصويب قطعنامه جديد تحريم عليه ايران را مي توان يك بازي دوسويه ارزيابي كرد كه يك وجه آن را دشمنان خارجي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي دهند و وجه ديگر آن را اپوزيسيون داخلي مي سازند.
مجله تايم هم چندي پيش در اين باره مي نويسد:
اگر چه تحريم ها چندان موثر نبوده اند، اما دولت اوباما اميدوار است اقدامات جديدي كه منافع طبقه حاكم ايران را هدف قرار داده، منجر به بروز شكاف عميقي ميان مردم و حاكميت شود، به خصوص اين كه جنبش مخالفان- كه اعترضات خياباني آنها با سركوب گسترده نيروهاي نظامي وابسته به دولت مواجه شد- درصدد است تا از معضلات رو به افزايش اقتصادي، براي فربه تر كردن و منسجم تر ساختن بدنه مخالفان رژيم بهره بگيرد و اين چالش را تبديل به فرصت كند.
اظهارات سفير رژيم صهيونيستي در آمريكا در حمايت از جريان فتنه و تحريم ايران نشان مي دهد كه هدف اصلي از قطعنامه 1929حمايت آشكار از اين جريان بوده است.
مايكل اورن در اين باره مي گويد: ملت ايران در پي انتخابات رياست جمهوري با برقرار شدن تحريم هاي جدي نيز، رهبران رژيم را مسئول وضعيت تلقي خواهد كرد نه آمريكا يا اسرائيل را، و تحريم ها شكاف ميان حكومت با ملت ايران را بيشتر مي كند و رژيم را ضعيف تر خواهد كرد.
در همين رابطه، «آدام ارلي» سفير آمريكا در بحرين سال گذشته همزمان با مذاكرات ژنو كه ميان ايران و 1+5 برگزار شد. در جلسه اي با برخي از مسئولان كشورهاي عربي در منامه تاكيد كرده كه آمريكا قصد دارد در ماه هاي آينده حمايت خود از اصلاح طلبان در ايران را «رسمي و علني» كند. ارلي در اين جلسه كه به تشريح راهبرد تدوين شده دولت اوباما درباره ايران اختصاص داشته، گفته است: «كاخ سفيد همزمان با انجام مذاكرات ايران و 1+5 نحوه حمايت از «رهبران معارض جديد» در ايران را پيگيري مي كند.» ارلي در اين سخنان كه پيش از اول اكتبر 2009 و برگزاري مذاكرات ژنو بيان شده تصريح كرده است: «تحت هر شرايطي حمايت از اصلاح طلبان در ايران جزو گزينه هاي اصلي سياست اوباما باقي خواهد ماند و ما روز به روز آن را پرقدرت تر خواهيم كرد.» ارلي سپس به توصيف دقيق «گام بعدي» آمريكا پرداخته وگفته است: «اگر مذاكرات ژنو موفقيت آميز نباشد و در آن پيشرفتي حاصل نشود، آمريكا قصد دارد همزمان با تشديد تحريم ها، اعمال فشار سياسي عليه تهران را با حمايت «رسمي»، «علني» و «گسترده» از موسوي و خاتمي وسعت بخشد چرا كه هيچ فشاري به دولت ايران بدون تقويت جريان هاي طرفدار غرب در ايران كارساز نيست.» وي در بخش پاياني سخنانش مي گويد: «همين حالا هم اين موضوع پنهاني نيست كه ما از موسوي و خاتمي حمايت مي كنيم اما علني شدن اين حمايت همزمان با اعمال تحريم ها مي تواند اين فايده را داشته باشد كه مردم ايران به اين نتيجه برسند كه تنها راه رهايي از تحريم ها گرايش به اين افراد است.»

 حمايت اوباما و كلينتون از اغتشاشگران در آستانه 22 خرداد

سرويس سياسي-
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در آستانه سالگرد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران بار ديگر به موجب بيانيه اي از اغتشاشگران و آشوبگران حمايت كرد.
اوباما كه سال گذشته رسماً در امور داخلي ايران دخالت كرده و از آشوبگران خياباني حمايت نموده بود اين بار در پنجشنبه گذشته و در آستانه سالگرد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در كشورمان به بهانه دفاع از آزادي خواستار حمايت از اغتشاشگران شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اوباما در بيانيه اي خطاب به نشستي كه در آمريكا به مناسبت آنچه كه سالروز اعتراضات در ايران نام نهاده بودند با استفاده ابزاري از واژه هايي نظير آزادي و دموكراسي ابراز اميدواري كرد روزي را ببيند كه مردم ايران بدون آنكه مجازات شوند ديدگاه هاي خود را بيان كنند و آزادانه سخن بگويند. اوباما در اين بيانيه با يادآوري اغتشاشات سال گذشته در كشورمان و اظهار تأسف از اينكه اين اغتشاشات به نتيجه نرسيده است مدعي شد كه آمريكا در كنار كساني كه به دنبال آزادي هستند ايستاده است.
وي ضمن درخواست از اغتشاشگران براي تكرار آشوب هاي سال گذشته، به ماجراي ندا آقاسلطان اشاره كرد و تاكيد كرد: براساس تصاويري كه خودم با موبايل ديدم و در سراسر جهان ديده شد، وي پس از آنكه هدف گلوله قرار گرفت روي زمين جان داد.
اين در حالي است كه مشخص شد آمريكا با فيلم جعلي ندا آقاسلطان، سناريوي مرگ وي را رقم زده و با صحنه سازي، حجم گسترده تبليغات رواني را ضد ايران به راه انداخت تا به اهداف خود دست يابد، ولي مردم ايران فريب آنها را نخورده و پاسخ لازم را به آنها دادند.
سامانتا پاور مشاور اوباما در امور حقوق بشر نيز طي اظهاراتي اعلام كرد كه كاخ سفيد اين بيانيه را بطور رسمي منتشر خواهد كرد.
در همين حال، هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا در ادامه جنگ رواني عليه ملت ايران در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوري از عدم برگزاري راهپيمايي در چنين روزي در تهران ابراز تاسف كرد.
به گزارش شبكه العربيه، وي در سخناني مداخله جويانه عليه ايران از لغو برنامه برگزاري راهپيمايي توسط فتنه گران خشمگين شد و در حالي كه انتظار داشت تا سران اين جريان همچنان در راستاي منافع واشنگتن حركت كنند، نسبت به لغو اين تظاهرات غيرقانوني ابراز تاسف كرد.

 پيش بيني كيهان درست بود
موسوي و كروبي فاتحه فتنه را خواندند (خبر ويژه)

بيانيه مشترك دو تن از سران فتنه مبني بر لغو راهپيمايي در سالگرد انتخابات رياست جمهوري، آشفتگي در اردوگاه ضدانقلاب را مضاعف كرد.
كيهان روز پنج شنبه پيشاپيش خبر داده بود ارائه درخواست مجوز راهپيمايي در 22خرداد از سوي چند گروه مدعي اصلاحات به اميد مخالفت وزارت كشور با اين درخواست بوده و آنها نگرانند با درخواست مذكور موافقت شود كه آنگاه منجر به يك آبروريزي بزرگ در زمينه نمايش ريزش نيروها خواهد شد.
كيهان همچنين خبر داده بود: به خاطر نگراني از ريزش نيرو بنا شده درخواست مجوز به گونه اي ناقص تهيه شود تا همين نواقص بهانه زيادي براي رد درخواست راهپيمايي باشد. بخش بعدي پروژه صدور بيانيه اي از سوي سران فتنه است كه در آن اعلام خواهند كرد چون وزارت كشور مجوز راهپيمايي نداده ما براي پيشگيري از سركوب جنبش در روز 22 خرداد هيچ گونه راهپيمايي خياباني نخواهيم داشت.
ساعاتي پس از اين خبر، موسوي و كروبي طي بيانيه مشتركي اعلام كردند: جهت حفظ جان اعلام مي كنيم راهپيمايي پيش بيني شده برگزار نخواهد شد. بنابر اخبار رسيده از سازماندهي مجدد افراطيون در جهت يورش به مردم، از معترضان مي خواهيم خواسته خود را از مجاري كم هزينه تري دنبال كنند.
اين موضع منافقانه درباره حفظ جان و مال مردم در حالي است كه فتنه گران در اوج آشوب ها به رغم عدم دريافت مجوز بارها سعي كردند آشوب خياباني راه بيندازند اما هر چه زمان بيشتري سپري شد و حقايق آشكار شد، خيابان هم صحنه واقعي ريزش بدنه فتنه شد و به همين دليل فتنه گران ترجيح دادند اردوكشي خياباني را تعطيل كنند كه البته در تحليل هاي رسانه هاي ضدانقلاب هم قيد شده است.
اما عقب نشيني آشكار سران فتنه، مانند يك شوك بزرگ در محافل ضدانقلاب عمل كرد. شبكه دولتي بي بي سي انگليس كه همواره نقش آتش بيار معركه را ايفا كرده با اطلاع از اين شوك و سرخوردگي بزرگ، كساني چون عبدالكريم لاهيجي، عباس صيلاني، شيرين عبادي، احمد سلامتيان و مسعود بهنود را به عرصه فراخواند تا از قول آنها به توجيه و تأويل بيانيه اخير موسوي بپردازند و مانع از سرخوردگي بيشتر در ميان فتنه گران شوند.
بي بي سي اگرچه مي كوشيد چنين القا كند كه لغو راهپيمايي، نشانه قدرت فتنه گران است نه ضعف آنها، اما در عين حال از قول عبدالكريم لاهيجي (از عناصر وابسته به گروهك تروريستي منافقين) اذعان كرد: مردم حاضر نيستند حداكثر هزينه را براي مبارزه بپردازند و سران جريان سبز با توجه به موازنه قوا بايد شيوه اي انتخاب كنند كه كمترين تلفات و ضايعات را داشته باشند كه موجب سرخوردگي نشود.
مسعود بهنود سلطنت طلب هم به بي بي سي گفت: مدتهاست درباره كارايي اعتراض خياباني بحث هست. اكثر كساني كه تجربه و مطالعه كافي داشتند معتقد بودند اعتراض هاي خياباني ديگر كارايي ندارد چون حكومت تمام نيروهايش را بسيج كرده و هزينه حضور در خيابان را بالا برده است و احساس پيروزي مي كند چون سطح خيابان را پاكسازي كرده است. نظر غالب مصلحت انديشان اين است كه از اينجا به بعد بايد كار خياباني را تمام شده دانست.
احمد سلامتيان از عناصر وابسته به بني صدر و منافقين هم گفت: اپوزيسيون سبز ديگر مسئله اصلي را در زد و خورد و وزن كشي خياباني نمي بيند.
اما بازتاب واقعي سردرگمي سران فتنه آن چيزي نبود كه بي بي سي وانمود مي كرد. به نحوي كه عناصر ضدانقلاب فعال در سايت صهيونيستي بالاترين، با وجود تلاش براي توجيه عقب نشيني موسوي و كروبي، نوشتند: «دوباره داريم ميشيم عين روزهاي بعد از 22بهمن كه همه فرياد شكست سر داديم. لحظه اي آرام باشيد و فحش ندهيد و بي حرمتي نكنيد. روزهاي بعد از 22بهمن هم بعضي ها احساس شكست كردند.»
در واكنش به اين نوشته، يكي ديگر از عناصر ضد انقلاب در بالاترين نوشت: چي مي گي بابا دلت خوشه. همه چيز تموم شده تو تهران. هيچ خبري نخواهد شد. حتي اگر مجوز هم صادر مي شد چيزي جز آبروريزي گيرمون نمي آمد.
كاربر ديگر بالاترين كه به شدت از كروبي و موسوي عصباني بود، آنها را به جاسوس هاي دوجانبه تشبيه كرد و نوشت: بعد از يك سال كشمكش قرار بود اپوزيسيون به خيابان بيايند كه موسوي و كروبي بيانيه صادر كردند كه بله، به خيابان آمدن صلاح نيست. حالا اولا اگر شوري هم بود، از بين رفته و سرخورده تر مي شويم و دوم اينكه با غربال سكولارها و به قولي براندازها از ديگران، حساب دست نظام مي آيد و مي توانند راحت تر آنها را تارومار كنند.
اما يكي از همكاران سايت بالاترين معتقد است «اقدام موسوي و كروبي اقدامي تاكتيكي بود تا اگر روز شنبه تظاهراتي شكل نگرفت، نشود عليه آنها جنگ رسانه اي راه انداخت بلكه مي شود گفت بدنه به حرف آنها گوش داد و نيامد.»
از سوي ديگر، سايت جرس وابسته به بهاءالله مهاجراني (در مبدا لندن) در توجيه درماندگي سران فتنه ادعا كرد: اين يك عقب نشيني تاكتيكي بود براي مترصد زمان ديگري شدن(!)
سايت افراطي خودنويس نيز در تكميل بيانيه سران فتنه نوشت: اين بيانيه آب سردي بود بر سر هواداران جنبش سبز. دو روز قبل، موسوي و كروبي كنفرانسي خبري باحضور رسانه هاي خود برگزار كردند كه به جز چند عكس، هيچ مطلبي درباره آن منتشر نشد و اتفاقاً همين مسئله، شك و گمان هايي را برانگيخت مبني بر اينكه مطلبي يا هشداري به آنها گفته شده است. اين روزها صحبت از تظاهرات و سوت و الله اكبر بود اما اين بيانيه نقطه پاياني بود بر همه اين گماني زني ها. آنچه اتفاق افتاد درس خوبي بود براي كساني كه از بام تا شام بدون در نظر گرفتن واقعيات تلخ جامعه، فقط و فقط پشت كامپيوترشان به دستگاه هاي توليد شور بدون شعور در جامعه مجازي تبديل شده اند.
خودنويس با «شوك آور» توصيف كردن عقب نشيني سران فتنه نوشت: در حالي خبر بيانيه موسوي و كروبي مخابره مي شود كه روزنامه كيهان صبح پنج شنبه صدور چنين بيانيه اي را پيش بيني كرده بود، پيش بيني كيهان و ساعاتي پس از آن، انتشار بيانيه، مي تواند جالب و شك برانگيز باشد.
يكي از كاربران خودنويس هم با لحني مأيوسانه نوشت: فاتحه مع الصلوات. سرانجام فتيله جنبش پايين كشيده شد. البته ظاهراً سبزها هنوز نميخوان باور كنند كه اين بيانيه واقعيه. و اونهايي هم كه باور كردند با تفسيرهاي عجيب و غريب سعي در بيرون كشيدن يكسري توهمات تسكين دهنده هستند تا با اون حداقل موقتاً آروم بشن. گاهي اوقات واقعاً آدم از اين تفكرات خنده دار تعجب مي كنه. يعني هيچكس دم اسب تروا را كه از اين بيانيه زده بيرون نميبينه؟ اين دو نفر شدند اسب ترواي حكومت در جنبش! ... حالا از فردا خواهند گفت ديديد ما چقدر معقول هستيم، پارسال همه به خاطر ما آمدند، امسال كه گفتيم نياييد، نيامدند!
مهدي جامي سردبير اخراجي راديو زمانه اما معتقد است: ظاهراً قرار بود 22 خرداد اتفاقي بيفتد، وزارت كشور گفته بود تعهد بدهيد كه راهپيمايي مسلحانه نخواهد بود. وزارت كشور گويا اين بار نرمش داده و اصلاً بدش نمي آمد راهپيمايي برگزار شود تا يك تسويه حساب اساسي راه بيفتد و همه چيز گردن اپوزيسيون انداخته شود و آتش سنگين توپخانه رسانه اي راه بيفتد.
در اين ميان سايت ضدانقلابي «ايران گلوبال» حركت موسوي و كروبي را «تاكتيك استيصال» توصيف كرد و تصريح نمود آنها از سر استيصال و درماندگي و هراس از متهم شدن بيشتر به ساختارشكني، بيانيه لغو راهپيمايي را صادر كرده اند و سرانجام سايت روزنت از قول كريم لاهيجي نوشت: ادامه سياست هاي يك سال گذشته مي تواند به سرخوردگي بيشتر بخش بزرگي از اپوزيسيون بينجامد به خاطر اينكه ريسك و خطر آن روند بسيار بالاست و همه آمادگي مقابله با خطر را ندارند.

 برنامه هسته اي را متوقف نمي كند اما شايد به اپوزيسيون روحيه بدهد! (خبر ويژه)

چند ساعت پس از صدور قطعنامه ضد ايراني در شوراي امنيت، نمايندگان كنگره آمريكا اين قطعنامه را ضعيف ارزيابي كردند.
به گزارش خبرگزاري ها، نمايندگان كنگره تحريم جديد را ضعيف و ناكافي مي دانند و معتقدند بايد دولت آمريكا به همراهي اتحاديه اروپا تصميم ديگري براي تحريم اتخاذ كند.
پوتين نخست وزير روسيه هم در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه تاكيد كرد: قطعنامه تحريم هاي شوراي امنيت براي حل مسئله هسته اي ايران بي تاثير است.
وي افزود: آيا يكي از اين تحريم هاي شوراي امنيت را مي شناسيد كه در قبال كشور ديگري تاثيرگذار بوده باشد. در كل اين تحريم ها اثرگذار و فعال نيستند. جامعه بين المللي نبايد در قبال ايران عجولانه رفتار كند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمريكا نيز ادعاي انزواي ايران را به چالش كشيد و نوشت: دولت اوباما بعد از شانزده ماه و در حالي كه ايران سانتريفيوژهاي بيشتري را نصب كرده و تاسيسات غني سازي را افزايش داده است، ادعاي انزواي ايران را مي كند. اصطلاح «انزواي ايران» تنها براي دولت آمريكا خوشايند مي باشد در واقع باعث انحراف ايران از تداوم برنامه هسته ايش نخواهد شد.
برلينر سايتونگ چاپ آلمان هم مي نويسد: تحريم هاي شوراي امنيت هيچ گاه در قبال هيچ كشوري به ثمر نرسيده است. اما در مورد ايران قطعنامه ضرورت داشت چون اوباما تحت فشار شديد قرار داشت تا به نحوي در قبال ايران دست به كاري بزند.
محافل سياسي و رسانه هاي غرب طي روزهاي اخير غالبا قطعنامه اخير را فاقد ويژگي اثرگذاري و صرفا به عنوان اقدامي سمبليك در جهت القاي انزواي ايران ارزيابي كرده اند. آنها در عين حال مي گويند صدور اين قطعنامه ضد ايراني در جهت احيا و بازسازي روحي اپوزيسيون جمهوري اسلامي است كه در روند حوادث يك سال گذشته دچار فرتوتي و آشفتگي رواني مضاعف شد.
ظاهرا به همين دليل هم بود كه باراك اوباما ساعاتي پس از تصويب قطعنامه در شوراي امنيت، علنا از اپوزيسيون موسوم به جنبش سبز حمايت كرد و با لحني فريبكارانه گفت: هدف اين تحريم ها مردم ايران نيستند. راه ديپلماسي بسته نيست. ما در سالگرد انتخابات ايران، سركوب معترضان و قتل بي گناهان را به ياد مي آوريم.
اوباما گفت: «امروز شوراي امنيت شديدترين تحريم ها را عليه ايران تصويب كرده است. ايران سال ها است كه به تعهدات بين المللي خود در چارچوب معاهده ان پي تي عمل نكرده، به قطعنامه هاي شوراي امنيت بي اعتنايي كرده و تعهدات خود را زير پا گذاشته است.»
رئيس جمهور آمريكا افزود: «ما خواستار پايان انزواي سياسي و اقتصادي ايران و آينده بهتر براي مردم اين كشور هستيم.»
اوباما همچنين در پيامي به نشست «مؤسسه ملي دموكراسي در واشنگتن» و اهداي جايزه ويژه دموكراسي به جنبش اعتراض سبز ايران مدعي شد: شجاعت مخالفان در ايران الگويي براي همه ماست و ما را به چالش مي كشد تا تاريخ را به سمت عدالت هدايت كنيم. ما از مبارزه مخالفان حمايت مي كنيم.
در اين نشست در كنار مقامات آمريكايي نظير جان مك كين، عناصر ضد انقلاب فراري نظير عباس ميلاني، مهناز افخمي، علي اكبر موسوي خوئيني، آذر نفيسي، فريبا داودي مهاجر و... حضور داشتند.
هيلاري كلينتون نيز در جريان ديدار از باربادوس با جمع كردن چالش هسته اي با ايران و حمايت از فتنه سبز گفت: ما از لغو راهپيمايي مخالفان در ايران متأسفيم. ما با آنها اعلام همبستگي مي كنيم. مجموعه اي از اتفاقات شامل سركوب مردم، دستكاري در انتخابات و اين واقعيت كه آنها صادر كننده و وارد كننده فعاليت هاي تروريستي در جهان و پيگير سلاح هاي اتمي هستند همگي حاكي از آن است كه رژيم ايران بسيار خطرناك است. تحريم اخير شوراي امنيت معطوف به سركوبگران مردم ايران است. لغو راهپيمايي اپوزيسيون در ايران نه تنها باعث تاسف بلكه نشانگر اين است كه چرا جمهوري اسلامي، نگراني عمده اي در دنيا به وجود آورده است.

 تقلب اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم به روايت دفتر هاشمي رفسنجاني (خبر ويژه)

روابط عمومي دفتر هاشمي رفسنجاني بر تقلب وزارت كشور دولت خاتمي در انتخابات مجلس ششم تاكيد كرد.
هاشمي رفسنجاني در آن انتخابات از حوزه انتخابيه تهران شركت كرده بود و اصلاح طلبان حاكم با نگراني از حضور وي در مجلس ششم و احتمالا تصدي رياست آن، در كنار بستن اتهام عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي به هاشمي، در آراء مردم نيز دست بردند و او را از حضور در مجلس بازداشتند.
مصطفي تاج زاده معاون سياسي وقت وزارت كشور همان زمان به اتهام تقلب و دستكاري در آراي مردم تهران محاكمه و محكوم شد.
دفتر هاشمي رفسنجاني كه به يك مقاله منتشره در روزنامه وطن امروز پاسخ مي داد، تصريح كرد: «با شمارش مجدد 20 درصد صندوق ها در حوزه انتخابيه تهران كه توسط شوراي نگهبان انجام گرفت، آيت الله هاشمي رفسنجاني از رتبه سي ام به نوزدهم رسيد و آن آبروريزي داشت اساس انتخابات را زير سوال مي برد».
اين اقدام اصلاح طلبان در واقع تلافي معكوس لطف هاشمي به آنان در انتخابات سال 76 بود كه هشدار وي در نمازجمعه درباره مراقبت از تقلب عملاً به نفع خاتمي و بر عليه ناطق نوري تمام شده بود. 2 سال پس از آن خطبه جمعه، وزارت كشور خاتمي اقدام مطبوعات زنجيره اي در هجمه به هاشمي را با دستكاري در آراء هاشمي جبران كرد!
آنچه در توضيح دفتر آقاي هاشمي مسكوت مانده حضور و همراهي بعدي مهدي هاشمي با عناصر افراطي مدعي اصلاحات -نظير تاج زاده و...- در پروژه جعلي و فريبكارانه القاي تقلب و «صيانت از آرا» در انتخابات رياست جمهوري سال 88 است. در واقع اين بار هم امثال تاج زاده نقش سنتي خود را در تقلب، و مقابله با جمهوريت و رأي مردم ايفا مي كردند با اين تفاوت كه طيفي از كارگزاران و امثال مهدي هاشمي هم با آنها همراه شده بودند تا نگذارند رأي 5/24 ميليوني مردم به كرسي بنشيند ولو با اطلاع از سابقه بد و خيانت آلود طيفي از مدعيان اصلاحات.
اما نكته جالب در اين ميان اظهارات چند روز پيش مهدي كروبي نامزد ورشكسته به تقصير انتخابات سال 88 است كه ادعا كرد در تمام انتخابات پس از سال 68 - كه از جمله توسط دولت هاي هاشمي و خاتمي برگزار شد- تقلب صورت گرفته است. كروبي چند روز قبل از انتخابات سال گذشته نيز نامه اي گلايه آميز به هاشمي نوشت حاكي از اينكه برخي اطرافيان وي رعايت بيطرفي را در ميان دو نامزد اصلاح طلبان نمي كنند و ضمن تبليغ عليه كروبي، انصراف وي از رقابت را القا مي كنند.

 22 خرداد آغاز فتنه اي كه موهبت الهي شد

سرويس سياسي-
امروز 22 خرداد است و 22 خرداد روز عبرت هاست. روزي كه در آن مردم سخن خود را به صراحت گفتند و بعد كناري نشستند تا ببينند خواص -خواصي كه راي مردم نزد آنها امانت است- با آن چه خواهند كرد؟ اكنون پس از يك سال مي توان گفت كه متاسفانه برخي خواص خوش سابقه از اين آزمون مردود بيرون آمده اند اگرچه افزايش بصيرت و غناي عمل و انديشه مردم مومن اين سرزمين بركتي است كه مي توان همه اين هزينه ها را در مقابل آن ناچيز انگاشت.
همه چيز از انحراف خواص شروع شد. آن هنگام كه بازي دشمن را از خيرخواهي دوست تمييز ندادند و در چنبره نقشه اي گرفتار شدند كه از مدت ها پيش طراحي، و طراحي آن اعلام هم شده بود. دروغ تقلب فقط آغاز يك بازي بود. بازي كه تصور مي كردند مي توانند در آن مردم را مقابل هم قرار داده و بعد همگان را به جنگ عليه نظام جمهوري اسلامي بفرستند. اين دروغ بيش از هر جاي ديگر توسط اشرافي ساخته شد كه خود را همواره از راي جمهور مردم بالاتر دانسته اند و اين بار فراتر از فخر فروشي، قصد داشتند به زور آشوب آفريني و اغتشاش، خواسته خود را به اكثريت مردم تحميل نمايند. نظام البته در مقابل اين يورش وحشيانه به اصل جمهوريت ايستاد و اگرچه مي دانست نقشه هايي خطرناك براي آسيب زدن به مردم بي گناه و مشروعيت زدايي اخلاقي از آن، طراحي شده وحاضر نشد در مقابل زياده خواهي اقليتي متوهم تسليم شود.
نكته مهم تر اين است كه البته بسياري از خواص خيلي زود دريافتند كه راه را اشتباه آمده اند. هم اقتدار نظام و باج ندادن به اقليت خودخواه و هم آشكارشدن اين نكته كه انتهاي اين بازي، دشمن كينه توز خارجي ايستاده است كه اگر غلبه كند به خادم و خائن رحم نخواهد كرد - و بلكه خائنان را زودتر از پيش پا بر خواهد داشت- باعث شد تا صف خواص هر روز بيشتر از روز قبل از فتنه گران جدا شود تا جايي كه اكنون مي توان ديد ديگر حتي سران رو به موت فتنه هم حرف هاي روز اول خود را تكرار نمي كنند چه رسد به خواصي كه همان ابتدا هم به درستي نمي دانستند درست و غلط چيست.
سهم مردم در اين ايام اما از هر امر و عامل ديگري موثرتر و غرورانگيزتر بوده است. اين يك حقيقت است كه مردم ايران حتي آنها كه به كانديدايي غير از طرف پيروز در انتخابات 22 خرداد راي داده بودند هرگز با فتنه و فتنه گران همراه نشدند. در فتنه 88 بصيرت مردم در موارد بسيار متعدد از بصيرت خواص فراتر رفت و بازي هاي گاه خائنانه اي را كه آنها طراحي كرده بودند به باد داد. مهمترين جلوه بصيرت مردم آن گاه بود كه چون با پرده دري و بي حيايي اقليت فتنه گر در روز عاشورا مواجه شدند و دانستند كه سران فتنه علم مخالفت با حسين بن علي را بر افراشته اند، ديگر صبر و مسامحه را روا نديدند و همه در كنار هم درمقابل اصحاب فتنه ايستادند. در واقع اگر بنا باشد بعد از اراده و تدبير رهبري فقط يك عامل ديگر كه در زوال فتنه نقش موثر داشته برشمرده، بي گمان بايد از بصيرت روز افزون مردم ياد كرد. آيا كسي مي تواند انكار كند كه فتنه پس از 9 دي و 22 بهمن ديگر كمر راست نكرد؟ يا اگر به حادثه اي كه در روز 14 خرداد مراجعه كنيم، آيا مي توان اين حقيقت را كتمان نمود كه از اين پس خواص بايد خود را در معرض نقد دائم از سوي مردم ببينند و مردم ديگر انقلاب خود را در دست مدعيان بي عمل رها نخواهند كرد.
و نهايتا البته بايد نعمت «ولي» را قدر دانست. همه آنچه گفته شد يك طرف، در اين شبهه اي نيست كه كشتي انقلاب را از طوفان بلا در سال 88 ناخداي روشن ضمير و الهي آن عبور داده است. اين حقيقتي است كه آن را بهتر از هر جاي ديگر در سخنان دشمن مي توان مشاهده كرد. كسيت كه نداند دشمنان اين ملك به طمع افتاده بودند تا همه سرمايه انقلاب را يك روزه از دست انقلابيون گاه خواب زده بگيرند و آروزي ديرينه خود در از پيش پا برداشتن مانع بزرگي به نام ايران انقلابي بر سر استكبار را محقق سازند. مردي كه در مقابل اين فتنه عظيم ايستاد، ابعاد و زواياي آن را بهتر از هر كس ديگر شناخت و تبيين كرد و نهايتا در كوره راه هاي مهار فتنه راه هاي كم خطر پيش پاي مسئولان نظام گذاشت و البته در همه اين احوال حاضر نشد به دشمنان جمهوريت نظام باجي بدهد و طرف مردم ايستاد تا اشراف مجال زورگويي و ساختارشكني نيابند.
فتنه اكنون پايان يافته است و اگر ذكري از آن مي رود فقط از باب عبرت است. عبرت براي همه كساني كه تصور مي كنند از آزمون و ابتلاي الهي راه گريزي وجود خواهد داشت. وقتي دل ها سرشار از ايمان باشد فتنه معنا ندارد و هر ابتلايي بدل به صحنه اي با شكوه از عزت و افتخار خواهد شد. اين درسي است كه مردم ايران از مولاي خود حسين بن علي (ع) آموخته اند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14