(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 29 خرداد 1389- شماره 19673

پرواز
خداي مهربون
جمله ها و نكته ها
حكايت كتاب رياضي و ده شهر ويران
پول دارها بخوانند!پرواز

فرصت پرواز هست
اين تو و اين آسمان
با دو ركعت مي توان
رفت تا هر بيكران
دست هايت در قنوت
بالهاي باز توست
باغ سبز جانماز
شاهد پرواز توست
مي روي از روي خاك
بي گمان تا آسمان
رد پرواز تو هست
مثل يك رنگين كمان

قنبر يوسفي مربي كانون پرورش فكري آمل

 خداي مهربون

خدا نوره و احساسه
خدا عطر گل ياسه
خدا ميلاد يه غنچه
خدا راز يه الماسه

خدا آروم و پررنگه
پناه هر دل تنگه
خدامون مهربونه و
خوش آهنگه خوش آهنگه

خدا با عاشقا جوره
خدا پرنوره پرنوره
خداي ما تك و تنهاست
يه خورشيد تو شب كوره

خداي آبي دريا
تو كه آگاهي از فردا
بگو كي مي رسه از راه
عزيز جونمون، آقا؟!

مريم فاضلي 16 ساله- عضو كانون پرورش فكري آمل

 جمله ها و نكته ها

1- نماز، سرچشمه انوار و نيكي ها و عامل نجات از غرق و غوطه ور شدن در باتلاق دنياطلبي است.
2- همت و كار با نتيجه پر خير و بركت، ناشي از فكر و تصميم با نيت خدايي و خالص است.
3- جواني و نوجواني پر انرژي ترين، مغتنم ترين وقويترين دوران زندگي است كه انجام عبادت و ذخاير معنوي براي آخرت را به اوج خود مي رساند.
4- با كلمه به كلمه ورد و ذكر خداوند ارحم الراحمين، نشاط و خوبي وارد روح و جسم بندگان شده و هر نوع پليدي و اضطراب دور مي شود.
5- همه احساسات، عواطف و نيروهاي انسان، نعمات خداوند متعال براي بكارگيري در اهداف خير و مقدس هستند و در صورت استفاده ناصحيح، مي توانند بوجود آورنده گناهان فراوان باشند.
6- اعتقاد و عمل هميشگي به اصول و فروع دين و استقامت در امتحانات الهي تا آخرين لحظه حيات، موجب بهره مند شدن از اجر و پاداش عظيم دنيوي قبل از پاداشهاي جاوداني آخرت است.
7- نفس اماره و شيطان هميشه در كمين مومنين و مومنات هستند تا با كوچكترين غفلت و بي توجهي آنان از ياد خداوند، زمينه و مقدمه انجام گناه و ضلالت را برايشان فراهم كنند.
8- روساي حقيقي، انسانهاي مومن، بي هوس و با تقوايي هستند كه در مرحله اول، اعمال و كردار خودشان و سپس مرئوسين را كنترل و نظارت مي كنند.
9- انسان مومن در مقابل موج خستگي ها و احساسات شكست درزندگي، با اميدواري به امداد و رحمتهاي بيكران الهي و داشتن صبرهاي مقاوم، پيروزي را جذب خويش مي كند.
10- عرصه زندگي، عرصه امتحان الهي با مدت زمان غيرقابل پيش بيني است. ولي ضعف، فرسودگي و پيري نشانه نزديك شدن به پايان امتحان است.
11- انجام عمدي هر ظلم، بدي و گناه، ضمن داشتن عقوبتهاي خداوند قهار در دنيا، عامل افزايش شعله هاي آتش بي نهايت سوزان قيامت است.
سليمان بلغار

 حكايت كتاب رياضي و ده شهر ويران

سيدجلال جليلي نوش آبادي

از قديم گفته اند: «يك ده آباد بهتر از ده شهر ويران» و اين حكايت كتاب هاي رياضي ماست. دانش آموزان در كتاب رياضي موضوعات متنوع درسي را آموزش مي بينند و درصد بالايي نيز ياد مي گيرند اما در موقع امتحان نمره خوبي نمي گيرند. مثلا مثلثات، براي ما دانش آموزان دهه هفتاد يك كتاب جداگانه با حجم سنگين محتوا بود اما با وجود آنكه امروزه در يك فصل كوچك خلاصه شده است، باز هم دانش آموزان را با مشكل مواجه مي كند، چرا كه در مدت زمان كلاس و درس فرصتي براي تجزيه و تحليل پيدا نمي كنند، درحالي كه «تحقيقات نشان داده است كه دانستن عميق چيزي بر حفظ كردن آن تأثير مي گذارد... و يادگيري با تجزيه و تحليل و مثال، به ثبات مفهوم منجر مي شود1»و بسياري از موضوعات رياضي اينچنين است. با وجود آنكه به صورت تكرار در سال بعد نيز تدريس مي شود اما چون فرصت براي آموزش پايه اي و در سطوح بالاي يادگيري نيست، همين موضوع تكراري، مشكل مضاعف مي شود حتي براي دانش آموزي كه با نمره بالا قبول شده است و از اينروست كه مي توان ادعا كرد كه مهمترين دليل افت تحصيلي را بايد كتاب هاي درسي ناميد.
نگارش كتاب در برخي موارد متناسب مخاطب نيست. كتاب هاي درسي توسط اساتيد دانشگاه و دبيران تهران نوشته مي شود كه محتواي آموزشي براي آنها تا حدي ساده و متناسب به نظر مي رسد و گاه هم كه به صورت آزمايشي اجرا مي شود، در مناطق برخوردار مثل مركز استان و مركز شهرستان و... انجام مي شود كه نمونه مناسبي براي جامعه دانش آموزي كشور نيست و فراموش مي كنيم كه اغلب مخاطبان اين كتاب، دانش آموزاني هستند كه نيازمند فرصت بيشتري براي يادگيري هستند و حتي به اندازه نصف سن ما، تجربه نياندوخته اند، بنابراين بايد سطح علمي كتاب هاي رياضي متناسب مخاطبان غالب باشد كه در طبقات مختلف اجتماعي با تفاوت هاي فردي بسيار و شرايط اقتصادي گوناگون پرورش يافته اند و اگر تأليف و تدوين كتاب درسي بخشي از برنامه ريزي درسي است، پس هدف آن نيز تعبير جي.گالن. سيلور است كه «برنامه ريزي درسي را براي تدريس بهتر و يادگيري بهتر بدانيم2».
تنوع موضوع، متناسب زمان تدريس نيست و تكرار محتوا در سال هاي بعد نيز فايده اي ندارد. مثلا عبارت هاي جبري كه در سال دوم راهنمايي تدريس مي شود، موضوع ساده اي است كه با زندگي روزمره ما آميخته است اما چون در كلاس فرصت مناسب براي تحليل محتوا توسط دانش آموز ايجاد نمي شود، در نتيجه آن را حفظ كرده و امتحان مي دهد و همين ماجرا در سال سوم راهنمايي و اول دبيرستان نيز تكرار مي شود، درحالي كه با حذف درس هايي مثل حجم، مساحت و... مي توان فرصت پيش آمده را به تمرين و تكرار درس هايي مثل عبارت جبري و معادله و... اختصاص داد تا يادگيري تعميق يافته و در سطوح بالاتر يادگيري به پايداري برسد.
براي دانش آموزان در سنين نوجواني، پذيرش و به رسميت شناخته شدن توسط همسالان، مهمتر از معلم است... بنابراين بايد جو كلاس را طوري فراهم كرد كه آنها اطلاعات را بين خودشان مبادله كنند و يكديگر را براي يادگيري بيشتر تحريك كنند3» همين اصل مهم بخشي به نام كار در كلاس را وارد كتاب ها كرد و نظريه «بازي و سرگرمي، موجب افزايش خلاقيت و كاهش اضطراب مي شود بنابراين لازم است كه در كلاس هم بازي هاي آموزشي اجرا شود4» و اين مطلب نيز منجر به بخشي به نام بازي و رياضي در كتاب درسي شده است. اما اگر پس از گذشت چند سال، دفتر تدوين، از همكاران، اعلام نظر مي كرد، به اين نتيجه مي رسيد كه به علت نبودن وقت كافي، نه كار در كلاس و نه بازي و رياضي، چندان مورد توجه واقع نشده و اجراي آن پس از چند جلسه به كلي تعطيل شده است.
روند رو به افزايش علم و دانش، يكي از چالش هاي قرن بيست و يكم است اما نمي توان همه اين علوم را در كتاب ها گنجاند بلكه بايد با حضور فناوري اطلاعات و ارتباطات، زمينه اي را فراهم كرد كه دانش آموز روش جستجو و كاربرد آنچه را بدان نياز دارد را ياد بگيرد و با اين توصيف كاهش تنوع موضوع درسي هم لازمه اجراي آن است، تا معلم و محصل فرصت كافي براي استفاده از آن را پيدا كند و هم نتيجه آن است چرا كه ديگر لازم نيست همه چيز را بدانيم بلكه هر آنچه را كه مورد نياز است و در هر زمان كه لازم است، مي توان به دست آورد و استفاده كرد.
5- عصر ارتباطات، دوران به چالش كشيدن سرمشق هاي سنتي است ولي محتواي آموزشي مدارس ما مخصوصا در موضوع رياضي با اين نگرش تدوين نشده است. هر چند كه برخي كتاب ها مثل رياضي 1 و 2 از نظر شكلي تغيير كرده است اما از نظر ماهيت همان است كه بود، چرا كه از تعداد صفحات آن كم شده اما از نظر تنوع، تا اندازه اي كه متناسب باشد تغييري نكرده است. نمونه ديگر، كتاب آمار و مدل سازي است كه دانش آموزان سال دوم انساني همان كتابي را مي خوانند كه دانش آموزان سال سوم تجربي مي خوانند و اين درحالي است كه دانش آموزان تجربي از نظر سواد رياضي بالاتر از دانش آموزان انساني قرار دارند.
جان كلام آنكه به عنوان يك معلم رياضي كه هم در مناطق محروم تدريس كرده و هم در يك منطقه نسبتا برخوردار تجربه تدريس دارد، به گفته اسكات آماندا اشاره مي كنم: «به جاي آن كه خواسته هاي آموزشي را حاضر و آماده در اختيار افراد قرار دهيم و معلم مسئوليت ياددهي را برعهده بگيرد، فرصتي فراهم كنيم تا كساني كه مي خواهند از آن استفاده كنند، مسئوليت يادگيري را نيز خودشان برعهده بگيرند5» و راه حل آن هم در كاهش موضوع قابل تدريس در يك كتاب است كه اگر دانش آموزان، يك موضوع را به خوبي ياد بگيرند بهتر از آن است كه از چندين موضوع ناقص و نارسا يك نمره قبولي بگيرند.
منابع:
ـــــــــــــــــ
1- حسنعلي بختيار نصرآبادي- راهبردهاي جديد آموزش- انتشارات سماقلم سال 1382
2- همان
3- همان
4- مرتضي مجدفر- نشريه رشد مدرسه- زمستان 86
5- اسكات آماندا- راهنماي گام به گام برنامه ريزي و مديريت- ترجمه محمدرضا افضلي- انتشارات تزكيه سال 1383

 پول دارها بخوانند!

آمده ايم تا زندگي كنيم كه قيمتي پيدا كنيم، نه اينكه به هر قيمتي زندگي كنيم. (حضرت آيت الله بهجت)
بعضي ها مي گن همداني ها خيلي خسيس هستن و همشون بيچاره و بي پول اند.
اما به خدا اينجوري نيست، ماشاالله همدان پول دارهاي زيادي داره اونم چه پول دارهايي، نگو و نپرس!
حالا كه حرف پول اومد وسط بذاريد يه كمي در مورد پول دارهاي شهرمون صحبت كنم، پول دارهاي شهر ما همدان دو دسته هستن. دسته اول كه تعدادشون خيلي زياد نيست افرادي هستند كه با
پول داريشون دنيا رو اسير خودشون كردن، و دسته دوم كه تعدادشون خيلي زياد هستش افرادي هستند كه با پول داريشون دنيا اينا رو اسير خودش كرده و ازشون بيگاري مي كشه.
به خدا اگر دسته دوم يه كم نمي گم زياد، فقط يه كم به اين نيازمندهاي شهرمون كه با سيلي صورتشون رو سرخ مي كنن برسن ديگه هيچ نيازمند و فقيري تو شهرمون نمي مونه، به خدا اگر بخوان مي شه.
يارو پول دار وقتي از مكه مياد سه روز مهموني و اين جور حرف ها مي ده و روز اول رئيس و رؤسا، روز دوم فاميل هاي درجه يكش، و روز سوم هم همسايه هاي در و محل رو دعوت مي كنه.شما قضاوت كنيد آخه اين مكه رفتن رو خدا قبول داره؟
معلومه كه نداره.
خدا دوست داره وقتي مي ري مكه و مياي به نيازمندهايي كه سالي يه بار هم لب به جوجه كباب نمي زنن مهموني بده نه به اون هايي كه دارن و هر روز مي خورن.
اما نبايد از حق هم گذشت كه تو شهرمون پول دارهايي هم داريم كه علي وار زندگي و عمل مي كنن و براشون مهم نيست كسي بفهمه و بدونه كه به افراد مستحق كمك مي كنن يا نه.
دوستان كاش اگر ما هم يه روز پول دار شديم بتونيم از دسته اول باشيم و دنيا رو اسير خودمون كنيم، و اون وقت مي فهميم كه دنيا به ذات خودش بد نيست و برعكس بسيار شيرين و زيباست.
احسان اصغري- همدان

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14